Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012"

Transkript

1 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od S účinností od v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen zákon o ZS ), zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákona č. 374/2011., o zdravotnické záchranné službě, byl zákonem č. 375/2011 Sb. novelizován 51 a 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH.) I. Zdravotní výkony a služby 1. Obor pediatrie - den pobytu v nemocnici při doprovodu dítěte do 6 let 0,- Kč + regulační poplatek ve výši 100,-Kč/ den - den pobytu v nemocnici při doprovodu dítěte nad 6 let 200,- Kč další vyšetření oboru pediatrie 1,12 Kč/ bod dle plateného sazebníku zdrav. výkonů 2. Obor gynekologie - umělé přerušení těhotenství diagnostika a sepsání žádosti 700,- Kč - interní vyšetření před krátkodobou anestezií 100,- Kč - výkon miniinterrupce do 12. týdne těhotenství na žádost pacientky 3.000,- Kč Ceny zahrnují hodnotu všech vyšetření s provedením vlastního výkonu a náklady pobytu pacientky na lůžku. Při vzniku komplikací v souvislosti s provedením uvedených výkonů, jsou tyto výkony hrazeny zdravotní pojišťovnou. Stejná úhrada platí i pro cizinky s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR. - ubytování v nadstandardním jednolůžkovém pokoji 400,- Kč/den - výkony klasické interrupce u primigravidity 3.000,- Kč - odstranění cizího předmětu nezpůsobeného úrazem 500,- Kč - ultrazvukové vyšetření vyžádané pacientkou 340,- Kč - komplexní vyšetření gynekologem na vlastní žádost 370,- Kč - použití jednorázových plastových vaginálních zrcadel 50,- Kč - poplatek za TV přijímač 10,- Kč/den - foto gynekologického ultrazvuku 100,- Kč - foto na přinesený nosič (CD, apod.) 150,- Kč - foto + nosič 200,- Kč - DVD záznam 2,5 min + nosič 500,- Kč - 3D záznam 800,- Kč - určení pohlaví plodu 200,- Kč další vyšetření oboru gynekologie 1,12/bod dle platného sazebníku zdrav. výkonů

2 3. Obor chirurgie - ubytování v nadstandardním jednolůžkovém pokoji 400,- Kč/den - piercing 200,- Kč - odstranění kožních útvarů z estetického hlediska 500,- Kč - terapie leaserem cena za 1min. ošetření 10,- Kč sklerotizace varixů: (elast.obinadla event. kompresní punčochy si hradí pacient) - vyšetření před zákrokem 300,- Kč - aplikace Aethoxyslerolu ( Aethoxyslerol si pacient zakoupí) 150,- Kč další vyšetření oboru chirurgie 1,12/bod dle platného sazebníku zdrav. výkonů 4. Obor interna - ubytování v nadstandardním jednolůžkovém pokoji 400,- Kč/den - ergometrické vyšetření zátěžové EKG 780,-Kč - EKG vyšetření 165,-Kč 5. Laboratorní vyšetření (v ceně vyšetření je zahrnut odběr krve se zkumavkou) - vyšetření krevní skupiny statim (do 2 hodin) dítě do 10-ti let 380,- Kč dospělá osoba 350,- Kč - vyšetření krevní skupiny do 1 dne dítě do 10-ti let 240,- Kč dospělá osoba 210,- Kč - certifikát HIV pro výjezd do zahraničí ( anglicky, rusky) 50,- Kč - bakteriologické vyšetření za účelem získání potravin. průkazu 200,- Kč - TPHA, RPR vyšetření syfilis 167,- Kč - HbsAg vyšetření hepatitida B 290,- Kč - HCV vyšetření hepatitida C 450,- Kč - HIV ( na přání klienta anonymní) 375,-Kč - prodej krve 1670,-Kč/TU - opis vyšetřené krevní skupiny 23,- Kč - vyšetření zvířat biologický materiál 1,12/bod dle sazebníku zdravotních výkonů další laboratorní vyšetření 1,12 Kč/ bod dle platného sazebníku zdrav. výkonů

3 6. Obor rehabilitace - klasická masáž částečná 20min. 100,- Kč - klasická masáž částečná (celá záda) 30 min. 200,- Kč - manuální lymfodrenáž (obličej a krk) 30 min. 150,- Kč - manuální lymfodrenáž (DKK + krk) 60 min. 300,- Kč přístrojová lymfodrenáž: - ( léčba celulitidy, syndrom těžkých nohou ) 60min. 200,- Kč - soft laser 1 min. 10,- Kč - baňkování 30 min. 150,- Kč - kineziologické vyšetření 45 min. 300,- Kč - kinezio taping (cena dle délky aplikované pásky) 1 cm pásky 1,- Kč - plynové injekce aplikace CO 2 60,- Kč - rázová vlna RSWT jednorázová aplikace 200,- Kč - prodej soft míčků: 1. soft míček M9 48,- Kč 2. soft míček M7 36,- Kč 3. soft míček M5 24,- Kč 4. soft míček M2 12,- Kč publikace míčkování 48,- Kč další laboratorní vyšetření 1,12 Kč/ bod dle platného sazebníku zdrav. výkonů 7. Plicní oddělení - RTG hrudníku 200,- Kč - Spirometrie 190,- Kč - Tuberkulinový test 200,- Kč - BCG vaccinace 250,- Kč 8. RDG - ultrazvukové vyšetření prsou 280,- Kč - vypálení vyšetření na CD na žádost ambulantního lékaře 20,- Kč - vypálení vyšetření na CD na žádost pacienta 50,- Kč

4 9. Výkony pro potřeby sociálního zabezpečení - požadované lékařské prohlídky hradí OSSZ dle platného ceníku výkonů, kdy hodnota 1 bodu = 1,12 Kč 10. Vyšetření neurologem pro řidiče z povolání, vstupní prohlídka pro komerční pojištění - cílené vyšetření neurologem EEG, vyhodnocení EEG 1.520,- Kč - vstupní prohlídka pro komerční pojištění 2.050,- Kč 11. Obor onkologie - preventivní onkologická prohlídka muži 2.150,- Kč - preventivní onkologická prohlídka ženy 2.940,- Kč 12. Vstupní prohlídka - vstupní prohlídka lékařem závodní preventivní péče 350,- Kč 13. Obor patologie - uložení zemřelého pacienta nad dobu 48 hod. od úmrtí 280,- Kč/den 14. Dopravní zdravotní služba - přeprava nemocných-sanitní vůz 1 řidič mimo město Hodonín 15,- Kč / km - přeprava nemocného chodícího v rámci města Hodonín 50,- Kč / cesta - přeprava nemocného Hodonín - Kyjov 200,- Kč / cesta 350,- Kč / tam i zpět - přeprava nemocného Hodonín - Brno 500,- Kč / cesta 750,- Kč / tam i zpět - přeprava nemocného 2 řidiči v rámci města Hodonín 200,- Kč / cesta - převoz mateřského mléka Brno s klientem 18,- Kč / láhev 15. Dozor při sportovních a jiných akcích - doprava sanitního vozu na místo a zpět 20,- Kč / km - účast řidiče a dalšího personálu cena dohodou (cena se dohodne s náměstkyní pro ZP nebo Hlavní sestrou) - monitoring skladby těla 150,- Kč/1. vyšetření 100,-Kč/ další vyšetření

5 II. Ostatní služby 1. Lékařská zpráva, posudek - výpis z lékařské dokumentace, krátká zpráva 60,- Kč - výpis z lékařské dokumentace včetně fotokopie 200,- Kč - posouzení pojistné události - úrazového pojištění 260,- Kč - opis operačního protokolu, propouštěcí zprávy 120,- Kč - lékařský posudek dle náročnosti a délky vypracování 120,- 360,- Kč - žádost o umístění do domova důchodců 150,- Kč - vyjádření lékaře k žádosti do domova důchodců 150,- Kč - žádost o příspěvek na péči 150,- Kč 2. Vyplnění formulářů - posudek o bolestném 50,- Kč - žádost o poskytnutí opakované dávky sociální péče na zvýšené životní náklady 50,- Kč - potvrzení o školním úraze 50,- Kč 3. Vyhledání dokladů - o přesné hodině a minutě narození 200,- Kč - ze mzdové účtárny a personálního oddělení zpětně do 10-ti let 120,- Kč - ze mzdové účtárny a personálního oddělení zpětně nad 10 let 240,- Kč - vystavení opisu dokladu mzdové účtárny (přes PC) 70,- Kč 4. Zdravotní výkony pro Ministerstvo vnitra - lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby 91,- Kč - lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace 274,- Kč - lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu 333,- Kč - klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu 224,- Kč - klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve 258,- Kč - klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových psychotropních a jiných látek než alkohol 582,- Kč - odběr žilní krve osoby při podezření z požití anebo podání návykové, psychotropní či jiné látky 33,- Kč - laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi a) Widmarkova zkouška 87,- Kč b) specifické stanovení plynovou chromatografií 588,- Kč

6 - prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy - prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy - vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním - vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním 224,- Kč 297,- Kč 91,- Kč 91,- Kč 5. Ostatní platby - fotografování v nemocničním skleníku 360,- Kč - pronájem jídelny za každou započatou hodinu 150,- Kč - zapůjčení postele (1 měsíc) 50,- Kč - poplatek za používání televizního přijímače 10,-Kč na osobu/den - kopírování A4 jednostranné 2,- Kč/1 list - kopírování A4 oboustranné 4,- Kč/1 list - stáž/odborná praxe student-medik, VŠ nelékař 50,-Kč/den - stáž - lékař, VŠ nelékař s ukončeným vzděláním 150,-Kč/den Způsob úhrady: Vyšetření a zdravotnické výkony požadované fyzickou osobou se hradí před jejich provedením na registrační pokladně případně na ambulanci (po uzavření registrační pokladny). Výkony a služby požadované a objednané právnickou osobou budou vyfakturovány na základě objednávky. V případě zaslání dokladů poštou bude ke stanoveným cenám připočteno i poštovné. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

s účinností od 2. 9. 2013

s účinností od 2. 9. 2013 CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB ŠUMPERSKÉ NEMOCNICE a.s. s účinností od 2. 9. 2013 Název služby CENA v Kč vč. DPH Hodnota bodu za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění Cizí státní příslušníci z členských zemí

Více

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč Rozhodnutí, které služby jsou léčením, je na lékaři. Psychiatrická léčebna Šternberk Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotních služeb

Více

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1. 7. 2015

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1. 7. 2015 Název služby Dokumentace a výkony vyžádané právnickou, fyzickou osobou Lékařská prohlídka klienta v zájmu právnické nebo fyzické osoby, včetně výpisu z dokumentace (vstupní, periodická, výstupní prohlídka,

Více

CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 20.7.2015)

CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 20.7.2015) ambulance klin.logopedie CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 20.7.2015) komplexní vyšetření bez doporučení cílené vyšetření bez doporučení program speciální péče pro děti - 1 hod program speciální péče KUPOZ

Více

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ Věstník MZ ČR CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ 1. podmínky cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, způsoby cenové

Více

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5 Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (smluvní ceny platné od 1.7.2015) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč.15% DPH 2 uši 235,- Kč vč.15% DPH Audio vyšetření na ORL Audio

Více

Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o.

Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. 1. Ceník administrativních úkonů Administrativní výkon do 10 min. 100 zahrnuje: plná

Více

příspěvková organizace Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb (aktualizace k 1.10. 2014)

příspěvková organizace Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb (aktualizace k 1.10. 2014) příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb Účinnost od 1. 1. 2013 (aktualizace k 1.10. 2014) OBSAH 1. Lékařské úkony hrazené samoplátci 1.1 Interní

Více

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP čá 8/2014 Věst. MZd CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. prosince 2014, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných

Více

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Označení služby a ostatní výkony Česko samoplátci cizinci samoplátci akutní výkony Doprovod pacienta Strava

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2.

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 12. PROSINCE 2014 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. prosince 2014, o regulaci

Více

Zdravotní služby. Nutrice. Gynekologicko-porodnické oddělení. Cena v Kč. Sazba daně. Cena v Kč vč.dph. Název služby

Zdravotní služby. Nutrice. Gynekologicko-porodnické oddělení. Cena v Kč. Sazba daně. Cena v Kč vč.dph. Název služby Název služby Cena v Kč bez DPH Sazba daně Cena v Kč vč.dph Zdravotní služby Nutrice První nutriční konzultace pro pacienty obezitologické poradny stanovení BMI, určení stravovacího režimu, edukace, zhodnocení

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6 Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 22. LEDNA 2013 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu ( Kč) Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná nebo smluvní cena a zdravotní

Více

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3.

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3. Žitenická2084,41201Litoměřice Identifikacedokumentu:III_D_SM_OZP/02 Platíod:1.března2015 Číslojednací: Rušíse:verze12platnáod1.10.2014 Mgr.LenkaKalábová Vypracoval: Přezkoumal: Ing.VladimírKestřánek,MBA

Více

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu VYHLÁŠKA č. 439, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Vzorec výpočtu pro celkovou

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

CENÍK SLUŢEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŢEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŢEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku sluţeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění,

Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, s platností od 1.dubna 2013 Nemocnice Sušice o.p.s. Ceník služeb nabízených Nemocnicí Sušice, které nesouvisí s poskytováním zdravotních

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková 1 Základní terminologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

UCZ/CZP/14. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní pojištění cizinců. Obecná část

UCZ/CZP/14. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní pojištění cizinců. Obecná část Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní pojištění

Více

Pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb PPAS 2.0 účinnost od 1. května 2014

Pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb PPAS 2.0 účinnost od 1. května 2014 Pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb PPAS 2.0 účinnost od 1. května 2014 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Toto pojištění se řídí právním řádem České republiky. Platí pro něj příslušná ustanovení

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28 Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28 vytvořená v součinnosti se zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče Ústředí Všeobecné zdravotní

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců Welcome 120917. Platnost od 17.9.2012

Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců Welcome 120917. Platnost od 17.9.2012 Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců Welcome 120917 Platnost od 17.9.2012 Úvodní ustanovení Pro zdravotní pojištění cizinců, které sjednává ERGO pojišťovna, a. s. (dále jen pojistitel)

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR. (verze 6.1)

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR. (verze 6.1) Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR (verze 6.1) Ústřední pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Praha leden 2006 Obsah Úvod... 4 I. Výklad základních pojmů a pravidel používaných pro

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Úvodní ustanovení 1. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ 699001273 zapsaná

Více