CENÍK č. 6/ Výkony bez vazby na odbornost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost"

Transkript

1 CENÍK č. 6/ Výkony bez vazby na odbornost Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Ceny byly stanoveny dle individuální kalkulace a dle cenového výměru MZ č. 01/ ) vystavení potvrzení ( výpis z lékařské dokumentace) 256,00 Kč 2) vypracování, vyplnění formuláře pro komerční pojištění (za každou započatou hodinu) 512,00Kč/hod U výkonu č.2 vypracování lze za čas kratší než půl hodiny sazbu zkrátit na polovinu. Týká se pouze první hodiny, u práce delší než hodina jsou účtovány násobky celých hodin. A. Oblast důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory, sociální péče a péče o rodinu a dítě 1. vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro posouzení - bezmocnosti - těžkého zdravotního postižení občana pro účely mimořádných výhod, příspěvků na úpravu bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu nebo garáže, koupi, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla, individuální dopravu 2. vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu občana pro účely dávek a služeb sociální péče 3. vyjádření lékaře na příslušném tiskopise pro účely umístění občana do Ústavu sociální péče 228,00 Kč 4. vyjádření lékaře o zdravotním stavu dospělí a děti nad 6 let děti do 6 let 246,00 Kč - nezletilého dítěte pro účely umístění do zařízení pro výkon ústavní výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - nezletilého dítěte pro účely svěření do náhradní rodinné péče - dítěte, u něhož je podezření, že došlo k ohrožení nebo poškození jeho zdravotního stavu v souvislosti s trestným činem nebo přestupkem 5. vyjádření lékaře o zdravotním stavu dospělí a děti nad 6 let 263,00 Kč děti do 6 let 322,00 Kč - osoby pro účely posouzení vhodnosti stát se pěstounem nebo osvojitelem - dítěte, které nemá na území ČR povolen trvalý ani dlouhodobý pobyt ani není oprávněno podle zvláštního přepisu trvale pobývat na území ČR 6. vyjádření lékaře ke konkrétní otázce zdravotního stavu dítěte pro účely sociálně právní ochrany dětí

2 B. Oblast zaměstnanosti 1. vyjádření registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu občana před nástupem do určeného rekvalifikačního kurzu pro potřeby úřadu práce 124,00 Kč 2. vyjádření registrujícího praktického lékaře k vhodnosti zprostředkovávaného zaměstnání na žádost úřadu práce 124,00 Kč 3. vyjádření lékaře závodní preventivní péče k vhodnosti rozvázání pracovního poměru občana se změněnou pracovní, event. změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením 124,00 Kč 4. Cílené vyšetření neurologem pro účely zaměstnanosti 363,00 Kč 5. Standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti 649,00 Kč 6. Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla 482,00 Kč C. Oblast z Ministerstva vnitra (na vyžádání policie ČR) 1. lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby 2. lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace 228,00 Kč 3. lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu 277,00 Kč 4. prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením 5. prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením 247,00 Kč 6. vystavení o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním 7. vystavení o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním 8. vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením 9. vyšetření dítěte cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením 246,00 Kč 10. vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům ČR s vystavením 11. vyšetření dítěte cizince vráceného orgány cizího státu orgánům ČR s vystavením 246,00 Kč D. Oblast Ministerstva spravedlnosti 1. vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem 2. podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace 228,00 Kč 3. lékařská zpráva o lékařském vyšetření osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem 4. lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu 464,00 Kč 5. vyšetření osoby cizince před vyhoštěním s vystavením 6. lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zjištěném lékařskou prohlídkou obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem 718,00 Kč VI. Evropská unie aplikace nařízení 1408/71 a 574/72 1. Vyjádření lékaře na tiskopise E ,00 Kč 2. Vyjádření lékaře 228,00 Kč

3 na tiskopise E 116 k formuláři E 107, E 112, E 113, E 114, E 115, E 123 a E 202, pokud není požadováno vyšetření pacienta 3. Vyjádření lékaře (potvrzení) o zdravotním stavu (součást formuláře, popřípadě příloha k formuláři) k formuláři E 404, E 407, E 406F a) dospělí a děti nad 6 let pokud je požadováno vyšetření pacienta k formuláři E 107 bod 8 Lékařská zpráva přiložena formuláři E 112 bod 5 Zpráva od našeho ošetřujícího lékaře 339,00 Kč formuláři E 113 bod 5.5 Doprovodné doklady nebo přiložená lékařská zpráva formuláři E 114 bod 6 Viz přiložená zpráva od našeho lékaře b) děti do 6 let formuláři E 115 bod 5 Potvrzení ošetřujícího lékaře formuláři E 123 bod 5 Zpráva od našeho ošetřujícího lékaře 398,00 Kč bod 6 Podle názoru našeho vyšetřujícího lékaře, jehož zpráva. formuláři E 202 bod 10.1 a 10.2 Viz přiložená lékařská zpráva 4. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu občana zpracovaná na základě 228,00 Kč zdravotnické dokumentace vyplnění dodatečné stránky č. 1, 2 nebo 3 formuláře E 213, je-li požadováno 5. Vyjádření (potvrzení) lékaře ke konkrétní otázce o zdravotním stavu občana pro potřeby formulářů E 202 dodatečná stránka č. 1 bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404), E 203 dodatečná stránka č. 2 bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404), E 204 dodatečná stránka č. 1 bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404), dodatečná stránka č. 3 bod 4 (4.3 a 4.5 je-li požadováno vyjádření lékaře), E 302 bod Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace nebo její kopie pro účely vyplnění evropských formulářů, cena výkonu nezahrnuje vynaložené poštovné CENÍKU č. 13/ Kalkulace na použití faxu Pro středisko NS 0163 Centrální příjem FN Brno byla provedena kalkulace na použití faxu pro samoplátce. Cena se skládá z částky za spojení v místním,meziměstském nebo mezinárodním styku dle platných tarifů,z použitého materiálu a mzdy pracovníka Centrálního příjmu včetně odvodů a správní režie. K aktualizaci ceníku dochází z důvodu změny sazby DPH. Cena DPH 20% cena celkem zaokr. Hovory místní styk: silný provoz prac.dny první 2 min.nedělitelné 2,10 Kč 0,40 Kč 2,50 Kč každá následující minuta 1,20 Kč 0,30 Kč 1,50 Kč slabý provoz první 2 min.nedělitelné 1,20 Kč 0,30 Kč 1,50 Kč každá následující minuta 1,20 Kč 0,30 Kč 1,50 Kč Hovory meziměstský styk:

4 silný provoz prac.dny za každou započatou minutu 2,10 Kč 0,40 Kč 2,50 Kč slabý provoz za každou započatou minutu 1,60Kč 0,40 Kč 2,00 Kč Hovory mezinárodní styk: za první minutu 4,60 Kč 0,90 Kč 5,50 Kč za každých 10 vteřin 0,80 Kč 0,20 Kč 1,00 Kč 1 ks papír 1,20 Kč 0,30 Kč 1,50 Kč Práce pracovníka 8,40 Kč 1,60 Kč 10,00 Kč CENÍK č. 19/ Kalkulace za projednání žádosti Etickou komisí Na základě výpočtu Pracovní skupiny MEK ČR ze dne byl stanoven poplatek za projednání žádosti Etickou komisí. Ke změně cen dochází z důvodu změny sazby DPH. Cena DPH 20% cena celkem 1. Studie MEK (do 10 center) , , ,00 2. nad 10 center a 1centrum 4.000,00 800, ,00 3. dodatečné centrum 5.000, , ,00 4. Studie LEK , , ,00 5. Studie monocentrické , , ,00 6. Nové projednávání oprav. studie 5.000, , ,00 7. Amendment 5.000, , ,00 CENÍK č. 123/ Pořízení zdravotní dokumentace Z důvodu účinnosti zákona 111/2007 Sb. byla provedena kalkulace na pořízení kopií zdravotní dokumentace. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických, nebo právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Cena byla stanovena dle individuální kalkulace za čtvrthodinu. Zahrnuje mzdu lékaře, nelékařského zdravotnického pracovníka a pracovníka THP včetně odvodů a správní režie. NÁZEV CENA V KČ 1. Pořízení zdravotní dokumentace - lékař čtvrt hodiny 124,00 Kč - nelékařský zdravotnický pracovník čtvrt hodiny 75,00 Kč ( za každou započatou čtvrt hodinu ) 2. Administr.činnost v souvislosti s pořízením kopie ZD čtvrt hodiny 62,00 Kč ( za každou započatou čtvrt hodinu ) 3. Pořízení kopie

5 - dle platného ceníku " Zhotovení kopií " 4. Odeslání poštou - dle platného sazebníku České pošty CENÍK č. 12/ Kalkulace pronájmu přihrádky Z důvodu třídění pošty pro firmy v areálu FN Brno byla zpracována kalkulace na pronájem přihrádky.do ceny pronájmu byla zahrnuta mzda pracovníka Centrálního příjmu, za dobu nezbytně nutnou pro vytřídění pošty, včetně odvodů a správní režie. Cena byla stanovena na dobu 1 měsíce. Ke změně ceny dochází z důvodu změny sazby DPH. Cena DPH 20% cena celkem 1. Pronájem přihrádky 1 měsíc 60,- K 12,00 Kč 72,00 Kč 2. Pronájem přihrádky ročně (72 x 12měs.) 864,00 Kč CENÍK č. 60/ Kalkulace vstupních a výstupních prohlídek pro externí pacienty Z důvodu změny Seznamu zdrav.výkonů k byla provedena nová kalkulace vstupních a výstupních prohlídek u závodního lékaře v PDM. Prohlídky jsou prováděny na žádost cizí organizace, a proto nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Cena byla stanovena hodnotou bodu 1,-Kč. 1) Vstupní prohlídky na neriziková pracoviště odpovídají komplexnímu vyšetření praktickým lékařem kód Vstupní prohlídky na riziková pracoviště musí být doplněny ještě laboratorními vyšetřeními, která jsou uvedena v Seznamu pod těmito kódy 96167, 81337, 81347, 81357, a ) Výstupní prohlídky jsou nutné pouze při odchodu z rizikových pracovišť a odpovídají rozsahem cílenému vyšetření praktickým lékařem kód laboratorní vyšetření kódy 81337, 81347, 81357, a ) Vstupní prohlídka - závodní lékař PDM ,00 Kč 2) Labor. vyšetření vstup. prohl. OKH PDM 64 64,00 Kč 3) Labor. vyšetření vstup. prohl. OKB PDM ,00 Kč 4) Výstupní prohlídka - závodní lékař PDM ,00 Kč 5) Labor. vyšetření výstup. prohl. OKB PDM ,00 Kč CENÍK č. 121/ Zhotovení kopií Pro středisko 0163 CEP FN Brno byla provedena kalkulace částky za zhotovení tiskopisů na kopírovacím stroji Risograph. V ceně je zahrnuta amortizace přístroje, použitá barva a papír. Formát A 4 CENA DPH 20% zaok. CENA CELKEM 1. jednostranný 1 Ks 0,30Kč 0,10Kč 0,40Kč 2. oboustranný 1 Ks 0,40Kč 0,10Kč 0,50Kč Formát A 3 1. jednostranný 1 Ks 0,50Kč 0,10Kč 0,60Kč 2. oboustranný 1 Ks 0,60Kč 0,20Kč 0,80Kč

6 Formát A 5 1. jednostranný 1 Ks 0,20Kč 0,10Kč 0,40Kč 2. oboustranný 1 Ks 0,30Kč 0,10Kč 0,40Kč Cena za zhotovení kopie na kopírovacích strojích umístěných na CEP FN Brno byla cena stanovena jako cena smluvní z průměrných cen zjištěných na různých pracovištích při stejných podmínkách a to takto : Formát A 4 CENA DPH 20% zaok. CENA CELKEM 1. jednostranný 1 Ks 1,60Kč 0,40Kč 2,00Kč 2. oboustranný 1 Ks 2,50Kč 0,50Kč 3,00Kč Formát A 3 1. jednostranný 1 Ks 3,30Kč 0,70Kč 4,00Kč 2. oboustranný 1 Ks 4,20Kč 0,80Kč 5,00Kč Barevná kopie Formát A 4 1. jednostranný 1 Ks 12,50Kč 2,50Kč 15,00Kč

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ Věstník MZ ČR CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ 1. podmínky cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, způsoby cenové

Více

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč Rozhodnutí, které služby jsou léčením, je na lékaři. Psychiatrická léčebna Šternberk Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotních služeb

Více

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP čá 8/2014 Věst. MZd CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. prosince 2014, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2.

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 12. PROSINCE 2014 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. prosince 2014, o regulaci

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6 Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 22. LEDNA 2013 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN

Více

Ceníky zdravotnické služby nehrazené ze zdravotního pojištìní a ostatní služby

Ceníky zdravotnické služby nehrazené ze zdravotního pojištìní a ostatní služby Ceníky zdravotnické služby nehrazené ze zdravotního pojištìní a ostatní služby Platnost od: 01. 01. 2013 Komerèní banka è.ú : 36631461/0100 IÈ: 272 83 933 DIÈ: CZ 272 83 993 nemlib@nemlib.cz; www.nemlib.cz

Více

Krajská nemocnice Liberec,a.s. Husova 10 460 63 Liberec Tel.: +420 485 311 111 Fax: +420 485 101 119 CENÍKY

Krajská nemocnice Liberec,a.s. Husova 10 460 63 Liberec Tel.: +420 485 311 111 Fax: +420 485 101 119 CENÍKY Obsah Úhrada za bod Poplatky ostatní Knihovna Etická komise Údržba, parkovné, Termovizní měření Prádelna Sterilizace Ubytování byty, ubytovna Domácí péče Nemocni z povolání Interna Diabetologie Plicní

Více

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace S účinností od 1. 1. 2015 jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Více

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ 109 ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálním

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálním zabezpečení

109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálním zabezpečení 109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Podnikatel.cz

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Podnikatel.cz 1 of 49 08/11/2010 13:22 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) 582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 242/1997 Sb. Změna: 2/1998 Sb. Změna: 127/1998 Sb. Změna: 225/1999 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví strana 1/8 Zpracoval: Ing. Štěpánka Hemzáčková datum 29.5.2015 Účinnost od: 1.6.2015 Schválil: Dan Navrátil, MSc, MBA datum 29.5.2015 Vytiskl: CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB I. Zdravotní služby mající

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 68. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn Strana 842

Více

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ve znění: č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Předpis č. K datu Poznámka 242/1997 Sb. (k 1.1.1998) doplňuje 2/1998

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

48_1997_Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

48_1997_Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 242/1997 Sb. Změna: 2/1998 Sb. Změna: 127/1998 Sb. Změna: 225/1999 Sb.

Více

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2 OBSAH I. Systém dávek sociální péče...2 Příspěvek na živobytí...2 Doplatek na bydlení...3 Mimořádná okamžitá pomoc...3 Příspěvek na péči...4 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany...5

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

48/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 7. března 1997

48/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 7. března 1997 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 242/1997 Sb. Změna: 2/1998 Sb. Změna: 127/1998 Sb. Změna: 225/1999 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2011, ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy.

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2011, ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Meziresortní připomínkové řízení N á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti ve znění zákonů č. 168/2005 Sb., č. 202/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 350/2005 Sb., č. 382/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 428/2005 Sb., č. 444/2005

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 48/1997 Sb. ze dne 7. března 1997. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 48/1997 Sb. ze dne 7. března 1997. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 48/1997 Sb. ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 242/1997 Sb. Změna: 2/1998 Sb. Změna: 127/1998

Více