Ceník placených služeb ke dni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013"

Transkript

1 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, Brno Ceník placených služeb ke dni I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Ceny byly stanoveny dle individuální kalkulace a dle cenového předpisu MZ č. 1/2011/DZP 1) vystavení potvrzení ( o léčení či ošetření) 100,00 Kč 2) poplatek ( trvalé následky) hodnocení lékařem 400,00 Kč 3) poplatek ( oznámení úrazu) vyplněno lékařem 150,00 Kč 4) poplatek ( bodové hodnocení ) vypracováno lékařem 210,00 Kč II. Specifické zdravotní výkony Ministerstvo vnitra (na vyžádání policie ČR) 1. lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby 76,00 Kč 2. lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace 228,00 Kč 3. lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu 277,00 Kč 4. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu 187,00 Kč 5. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve 215,00 Kč 7. Odběr žilní krve osoby při podezření z požití alkoholu nebo podání návykové, psychotropní či jiné látky 28,00 Kč 8. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi a) metodou enzymatickou 245,00 Kč b) specifické stanovení plynovou chromatografií 489,00 Kč 9. Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy 187,00 Kč 10. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním 76,00 Kč 11. Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské zprávy 187,00 Kč 12. Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům ČR s vystavením lékařské zprávy 187,00 Kč Ministerstvo financí, Generální ředitelství cel 1. Vyšetření tělní dutiny za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu 353,00 Kč 2. Vyšetření osoby z důvodu kontroly pod sádrovou fixací za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu 318,00 Kč 3. Vyšetření osoby za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu pod protézou končetiny 353,00 Kč 4. Rtg vyšetření žaludku se zaměřením na požití cizích předmětů 755,00 Kč 1

2 5. Rtg vyšetření tlustého střeva při podezření na přítomnost cizích předmětů 1093,00 Kč Klinické vyšetření osoby před Rtg vyšetřením žaludku a Rtg vyšetřením tlustého střeva nebo CT vyšetřením při podezření na přítomnost cizích předmětů 353,00 Kč 6. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi a) metodou enzymatickou 245,00 Kč b) specifické stanovení plynovou chromatografií 489,00 Kč 7. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve 215,00 Kč 8. Odběr biologického materiálu osoby při podezření z požití alkoholu, návykové, psychotropní či jiné látky 28,00 Kč 9. Nezbytná administrativní činnost lékaře 76,00 Kč 10.Vystavení lékařského posudku o způsobilosti k zajištění osoby v souvislosti s jejím onemocněním 76,00 Kč 11. CT vyšetření při podezření na přítomnost cizích předmětů a) bez použití kontrastní látky 1243,00 Kč b) s podáním kontrastní látky 1377,00 Kč + cena kontrastní látky Ministerstvo spravedlnosti 1. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem 76,00 Kč 2. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace 228,00 Kč 3. lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu 464,00 Kč III. Pořízení zdravotní dokumentace Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických, nebo právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Cena byla stanovena dle individuální kalkulace za čtvrthodinu. Zahrnuje mzdu lékaře, nelékařského zdravotnického pracovníka a pracovníka THP včetně odvodů a správní režie. - lékař čtvrt hodiny 100,00 Kč - nelékařský zdravotnický pracovník čtvrt hodiny 70,00 Kč - vydání kopie lékařské zprávy 25,- Kč/ 1 stránka Administrativní činnost v souvislosti s pořízením kopie ZD čtvrt hodiny 55,00 Kč Pořízení fotokopie Formát A 4 1. jednostranný 1 ks 1,60Kč + DPH 0,40Kč celkem 2,00Kč 2. oboustranný 1 ks 2,50Kč 0,50Kč 3,00Kč Formát A 3 1. jednostranný 1 ks 3,30Kč 0,70Kč 4,00Kč 2. oboustranný 1 ks 4,20Kč 0,80Kč 5,00Kč 2

3 Pořízení obrazové dokumentace na nosiče dat Cena zahrnuje práci SZP a THP, správní režii a materiál 90,00 Kč/nosič Odeslání poštou Odeslání fotokopie propouštěcí zprávy a operačního protokolu paušální částka 25,00 Kč/stránka Vystavení hospitalizačního účtu Jedná se o hospitalizační účet, který je vystaven na základě žádosti pacienta (zákonného zástupce ) o poskytnutí této služby. Tato služba je poskytována za úplatu. Cena je vypočtena ze mzdy SZP včetně odvodů a správní režie a nákladů spojených s tiskem a odesláním. Cena DPH 20% Cena celkem Vystavení hospitalizačního účtu 191,60 38,40 230,00 IV. Úhrady související s poskytováním informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Pořízení kopií - jednostranná kopie A4 2,00 Kč - oboustranná kopie A4 3,00 Kč - jednostranná kopie A3 3,00 Kč - oboustranná kopie A3 4,00 Kč Tisk stránky z tiskárny A 4 jednostranně 2,00 Kč Tisk stránky z tiskárny A 4 oboustranně 3,00 Kč Skenování - 1 strana A 4 2,00 Kč Zaslání 1 stránky faxem 3,00 Kč Opatření technických nosičů dat (CD, DVD za 1 ks) 18,00 Kč Opatření technických nosičů dat (disketa za 1 ks) 7,00 Kč Odeslání vyžádaných informací žadateli v písemné formě (A5 balné, poštovné) 65,00 Kč Odeslání vyžádaných informací žadateli v písemné formě (A4 balné, poštovné) 75,00 Kč Vyhledání informací - za každou započatou hodinu 160,00 Kč Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací - za každou započatou hodinu 300,00 Kč V. Odborný dohled při vzdělávání cizích zaměstnanců v ÚN v Brně Lékaři - paušální částka stanovená z podílu platu lékaře-školitele a správní režie 350,00 Kč/den. Nelékaři paušální částka 100,00 Kč/den. 3

4 VI. Hospitalizace v nadstandardních pokojích Nadstandardní pokoje v ÚN jsou rozděleny do 3 kategorií: Kategorie I zahrnuje jednolůžkový pokoj s nadstandardním vybavením nábytkem, televizorem, radiopřijímačem, ledničkou a telefonem. Pokoj má vlastní sociální zařízení a nadstandardní podlahovou plochu. V paušálním poplatku je zahrnuto připojení k internetu. Kategorie II zahrnuje jednolůžkový pokoj s nadstandardním vybavením nábytkem, televizorem, radiopřijímačem, ledničkou a telefonem. Pokoj má vlastní sociální zařízení a nadstandardní podlahovou plochu. Není možnost připojení k internetu Kategorie III zahrnuje jednolůžkový pokoj s nadstandardním vybavením nábytkem, televizorem, radiopřijímačem, ledničkou a telefonem. Pokoj má vlastní sociální zařízení. Není možnost připojení k internetu Kategorie IV zahrnuje jednolůžkový pokoj s nadstandardním vybavením nábytkem, televizorem, radiopřijímačem, ledničkou a telefonem. Sociální zařízení je na chodbě. Není možnost připojení k internetu Pro všechny kategorie platí, že poplatky za telefonní hovory nejsou součástí paušální denní sazby a jsou účtovány po skončení hospitalizace zvlášť. Výše úhrady za jeden den hospitalizace: Kategorie I: Oddělení č ,- Kč Kategorie II: Oddělení č ,- Kč Kategorie III: Oddělení č ,- Kč Oddělení č ,- Kč Oddělení č ,- Kč Kategorie IV: Oddělení č ,- Kč 4

5 VII. Ceník rehabilitačních léčebných procedur hrazených pacientem (procedury vyloučené z výkonů hrazených pojišťovnami) Vodoléčba Individuální LTV v bazénu 30 min. 30 Kč Masáže Reflexní a vazivová masáž 30 min. 250 Kč Lymfodrenáž manuální 60 min. 500 Kč 90 min. 700 Kč Měkké a mobilizační techniky 30 min. 250 Kč 45 min. 350 Kč Léčebný tělocvik Individuální, skupinový LTV na neurofyziologickém podkladě SM systém, pilates Kč Fyzikální terapie Rebox 15 min. 30 Kč Baňkování min. 50 Kč Kineziotaping, páska 5 Kč / 1 cm Laserová terapie Neinvazivní laserová terapie Kč / sezení (podle výkonu přístroje) V Brně dne Ing. Karel Doležal ředitel Úrazové nemocnice v Brně 5

6 Příloha č. 1 Úrazová nemocnice v Brně Ponávka Brno Věc: Vyúčtování vypracování lékařské zprávy a kopií pro potřebu komerční pojišťovny dle aktuálního ceníku Úrazové nemocnice v Brně Vypracování lékařské zprávy MUDr Činnost nelékařského pracovníka. Administrativní činnost počet hodin /podpis počet hodin /podpis počet hodin /podpis Pořízení fotokopií Formát A 4 1. jednostranný počet kusů.. 2. oboustranný počet kusů.. Formát A 3 1. jednostranný počet kusů.. 2. oboustranný počet kusů.. Vystavení kopie 25,- Kč/1 stránka počet kusů.. Pořízení obrazové dokumentace na nosiče dat počet kusů.. Odeslání poštou paušál 25,- Kč Celkem...Kč V Brně dne... podpis administrativního pracovníka 6

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ Věstník MZ ČR CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ 1. podmínky cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, způsoby cenové

Více

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč Rozhodnutí, které služby jsou léčením, je na lékaři. Psychiatrická léčebna Šternberk Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotních služeb

Více

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví strana 1/8 Zpracoval: Ing. Štěpánka Hemzáčková datum 29.5.2015 Účinnost od: 1.6.2015 Schválil: Dan Navrátil, MSc, MBA datum 29.5.2015 Vytiskl: CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB I. Zdravotní služby mající

Více

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP čá 8/2014 Věst. MZd CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. prosince 2014, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných

Více

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace S účinností od 1. 1. 2015 jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Více

Ceníky zdravotnické služby nehrazené ze zdravotního pojištìní a ostatní služby

Ceníky zdravotnické služby nehrazené ze zdravotního pojištìní a ostatní služby Ceníky zdravotnické služby nehrazené ze zdravotního pojištìní a ostatní služby Platnost od: 01. 01. 2013 Komerèní banka è.ú : 36631461/0100 IÈ: 272 83 933 DIÈ: CZ 272 83 993 nemlib@nemlib.cz; www.nemlib.cz

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2.

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 12. PROSINCE 2014 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. prosince 2014, o regulaci

Více

s účinností od 2. 9. 2013

s účinností od 2. 9. 2013 CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB ŠUMPERSKÉ NEMOCNICE a.s. s účinností od 2. 9. 2013 Název služby CENA v Kč vč. DPH Hodnota bodu za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění Cizí státní příslušníci z členských zemí

Více

Krajská nemocnice Liberec,a.s. Husova 10 460 63 Liberec Tel.: +420 485 311 111 Fax: +420 485 101 119 CENÍKY

Krajská nemocnice Liberec,a.s. Husova 10 460 63 Liberec Tel.: +420 485 311 111 Fax: +420 485 101 119 CENÍKY Obsah Úhrada za bod Poplatky ostatní Knihovna Etická komise Údržba, parkovné, Termovizní měření Prádelna Sterilizace Ubytování byty, ubytovna Domácí péče Nemocni z povolání Interna Diabetologie Plicní

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6 Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 22. LEDNA 2013 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN

Více

CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 20.7.2015)

CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 20.7.2015) ambulance klin.logopedie CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 20.7.2015) komplexní vyšetření bez doporučení cílené vyšetření bez doporučení program speciální péče pro děti - 1 hod program speciální péče KUPOZ

Více

P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15

P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15 Strana 1/13 P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15 CENÍK VÝKONŮ Vypracoval Schválil Funkce Místopředseda představenstva Předseda představenstva Jméno Ing. Irena Orságová MUDr. Marián Olejník,

Více

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5 Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (smluvní ceny platné od 1.7.2015) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč.15% DPH 2 uši 235,- Kč vč.15% DPH Audio vyšetření na ORL Audio

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu ( Kč) Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná nebo smluvní cena a zdravotní

Více

Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o.

Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. 1. Ceník administrativních úkonů Administrativní výkon do 10 min. 100 zahrnuje: plná

Více

Imunologický test okultního krvácení do stolice itoks (ifobt) na vlastní žádost 120

Imunologický test okultního krvácení do stolice itoks (ifobt) na vlastní žádost 120 Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. 1. Ceník administrativních úkonů Potvrzení o hospitalizaci 50 Potvrzení lékaře o zdravotním

Více

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1. 7. 2015

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1. 7. 2015 Název služby Dokumentace a výkony vyžádané právnickou, fyzickou osobou Lékařská prohlídka klienta v zájmu právnické nebo fyzické osoby, včetně výpisu z dokumentace (vstupní, periodická, výstupní prohlídka,

Více

Zdravotní služby. Nutrice. Gynekologicko-porodnické oddělení. Cena v Kč. Sazba daně. Cena v Kč vč.dph. Název služby

Zdravotní služby. Nutrice. Gynekologicko-porodnické oddělení. Cena v Kč. Sazba daně. Cena v Kč vč.dph. Název služby Název služby Cena v Kč bez DPH Sazba daně Cena v Kč vč.dph Zdravotní služby Nutrice První nutriční konzultace pro pacienty obezitologické poradny stanovení BMI, určení stravovacího režimu, edukace, zhodnocení

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28 Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28 vytvořená v součinnosti se zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče Ústředí Všeobecné zdravotní

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR. (verze 6.1)

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR. (verze 6.1) Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR (verze 6.1) Ústřední pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Praha leden 2006 Obsah Úvod... 4 I. Výklad základních pojmů a pravidel používaných pro

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu VYHLÁŠKA č. 439, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Vzorec výpočtu pro celkovou

Více

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci 385/2006 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006

Více

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3.

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3. Žitenická2084,41201Litoměřice Identifikacedokumentu:III_D_SM_OZP/02 Platíod:1.března2015 Číslojednací: Rušíse:verze12platnáod1.10.2014 Mgr.LenkaKalábová Vypracoval: Přezkoumal: Ing.VladimírKestřánek,MBA

Více

příspěvková organizace Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb (aktualizace k 1.10. 2014)

příspěvková organizace Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb (aktualizace k 1.10. 2014) příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb Účinnost od 1. 1. 2013 (aktualizace k 1.10. 2014) OBSAH 1. Lékařské úkony hrazené samoplátci 1.1 Interní

Více

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Domov poskytuje své služby

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : 79. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních

Více