P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15"

Transkript

1 Strana 1/13 P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15 CENÍK VÝKONŮ Vypracoval Schválil Funkce Místopředseda představenstva Předseda představenstva Jméno Ing. Irena Orságová MUDr. Marián Olejník, MBA Datum Podpis Za řízení dokumentu odpovídá: manažer kvality Platnost od: Za kontrolu a revize dokumentu odpovídá: předseda představenstva

2 Strana 2/13 Obsah 1 ÚVOD ZDRAVOTNICKÉ VÝKONY A SLUŽBY Zdravotnické výkony a služby společné pro všechna oddělení Interní oddělení Sociální lůžka Oddělení chirurgické Oddělení gynekologické Centrum gynekologicko onkologické prevence Oddělení rehabilitační Radiodiagnostické oddělení Oddělení klinické biochemie a hematologie Sterilizace nástrojů a pomůcek Doprava OSTATNÍ SLUŽBY Pobyt na nadstandardním pokoji Pronájmy, zapůjčení, prodej Pobyt stážisty Pobyt praktikantů Kopírovací práce Poplatky za semináře Úvod S účinností od stanovuji následující ceník výkonů a služeb jímž se řídí všichni zaměstnanci Podhorské nemocnice a.s. Tímto příkazem se ruší Příkaz ředitele č. PŘ 3/14 Ceník výkonů a služeb ze dne Neplatný dokument skartujte. Všechny ceny celkem uvedené níže jsou uvedeny včetně příslušných sazeb. MUDr. Marián Olejník, MBA v.r. předseda představenstva Součástí tohoto ceníku je TOP standard TOP 05/ u zdravotních služeb

3 Strana 3/13 Cena bez včetně Zaměstnanci PHN mají na všechny výkony slevu 20% z ceny uvedené v ceníku 2 Zdravotnické výkony a služby Hodnota bodu pro fakturaci služeb chránící zdraví osob, které nejsou pojištěny u českých zdravotních pojišťoven (jedná se o cizince, nebo o osoby bez zdravotního pojištění platící buď přímou úhradou na pokladně společnosti nebo formou fakturace), pokud není smluvně stanoveno jinak 1,10 Kč/bod 0,00 Kč 0% 1,10 Kč/bod A Hodnota bodu pro fakturaci služeb, kterými není sledován léčebný cíl (jedná se o cizince, nebo o osoby bez zdravotního pojištění platící buď přímou úhradou na pokladně společnosti nebo formou fakturace), pokud není smluvně stanoveno jinak 1,10 Kč 0,165 Kč 15% 1,265 Kč B Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče chránící jeho zdraví pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena smluvní cena a zdravotní pojišťovny tuto péči nehradí, pokud není smluvně stanoveno jinak 1,10 Kč/bod 0,00 Kč 0% 1,10 Kč/bod A Hodnota bodu pro fakturaci služeb, kterými není sledován léčebný cíl 1,10 Kč 0,165 Kč 15% 1,265 Kč B Hodnota bodu pro fakturaci za péči spojenou s vyšetřením (laboratorním) zvířat 1,00 Kč 0,21 Kč 21% 1,21 Kč C pokud není smluvně stanoveno jinak 2.1 Zdravotnické výkony společné pro všechna oddělení Regulační poplatek za pohotovostní službu 90,00 Kč 0,00 Kč 0% 90,00 Kč A Potvrzení o zdravotním stavu pro prodloužení průkazu (řidičský, zdravotní) 173,91 Kč 26,09 Kč 15% 200,00 Kč B (spojené s vyšetřením lékařem - každé oddělení) Vyšetření lékařem pro sportovní činnost 173,91 Kč 26,09 Kč 15% 200,00 Kč B Vstupní prohlídka do zaměstnání - nerizikové pracoviště (jednorázový poplatek) 217,39 Kč 32,61 Kč 15% 250,00 Kč B Vstupní prohlídka do zaměstnání - rizikové pracoviště (jednorázový poplatek) 304,35 Kč 45,65 Kč 15% 350,00 Kč B Vyšetření pro cesty do zahraničí 304,35 Kč 45,65 Kč 15% 350,00 Kč B Vyšetření pro profesní průkazy 304,35 Kč 45,65 Kč 15% 350,00 Kč B Vyšetření pro zbrojní průkaz 304,35 Kč 45,65 Kč 15% 350,00 Kč B Vyšetření v bytových, sociálních a úředních záležitostech 173,91 Kč 26,09 Kč 15% 200,00 Kč B Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu 173,91 Kč 26,09 Kč 15% 200,00 Kč B Výpis ze zdravotní dokumentace pro životní pojistku 217,39 Kč 32,61 Kč 15% 250,00 Kč B Vyšetření pro rekondiční pobyty, vyšetření k lázeňskému návrhu na vlastní žádost 304,35 Kč 45,65 Kč 15% 350,00 Kč B Vyžádané vyšetření lékařem mimo rozsah zdravotního pojištění spojené se studiem zdravotní dokumentace a vyhotovením sdělení - standardní 260,87 Kč 39,13 Kč 15% 300,00 Kč B Vyžádané vyšetření lékařem mimo rozsah zdravotního pojištění spojené se studiem zdravotní dokumentace a vyhotovením sdělení - komplikované 521,74 Kč 78,26 Kč 15% 600,00 Kč B

4 Strana 4/13 Cena bez včetně Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta na vlastní žádost pro jeho osobní potřebu (nikoliv v souvislosti s převzetím do péče jiným lékařem či navazující péčí). 206,61 Kč 43,39 Kč 21% 250,00 Kč C Ofocení, zaslání dokumentace na žádost pacienta nebo pro potřeby pojišťovny 247,93 Kč 52,07 Kč 21% 300,00 Kč C Administrativní úkony spojené s vyhledáváním údajů ze zdravotnické případně jiné dokumentace na žádost pacienta/klienta. (datum narození apod.) 247,93 Kč 52,07 Kč 21% 300,00 Kč C Vyplnění žádosti do ústavu sociální péče sociální pracovnicí 148,76 Kč 31,24 Kč 21% 180,00 Kč C Vyjádření sociální pracovnice pro vyřízení jiného příjemce důchodů 148,76 Kč 31,24 Kč 21% 180,00 Kč C Přednostní ošetření z osobních důvodů 165,29 Kč 34,71 Kč 21% 200,00 Kč C Orientační zjištění přítomnoti alkoholu v krvi na žádost klienta/zákonného zástupce klienta: (není-li smluvně sjednána jiná cena) - odběr krve ze žíly 86,96 Kč 13,04 Kč 15% 100,00 Kč B - zpracování vzorku v laboratoři 86,96 Kč 13,04 Kč 15% 100,00 Kč B Posouzení bodového ohodnocení bolestného a ztížení 260,87 Kč 39,13 Kč 15% 300,00 Kč B společenského uplatnění spojené s vyšetřením lékařem Aplikace jedné náušnice 99,17 Kč 20,83 Kč 21% 120,00 Kč C Vstupní a výstupní prohlídka při práci na rizikovém pracovišti 1,10 Kč 0,165 Kč 15% 1,265 Kč B (úhradu lze řešit smlouvou se zaměstnavatelem, či platbou vyšetřovaného) Předpis léků na žádost pacienta nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění 82,64 Kč 17,36 Kč 21% 100,00 Kč C Pobyt doprovodu: 1 osoba/den Pobyt doprovodu 86,96 Kč 13,04 Kč 15% 100,00 Kč B (k ceně se připočítává cena za nadst. služby, pokud se poskytují) 1 osoba/den Celodenní strava doprovodu 116,53 Kč 24,47 Kč 21% 141,00 Kč C Z důvodu případného odvodu je třeba u těchto vyšetření rozlišovat: * pokud sledují léčebný účel - pak osvobozeno od A * pokud nesledují léčebný účel a jedná se o zdr.výkon- 15 % B * pokud nesledují léčebný účel a nejedná se o zdr.výkon- 21% C

5 Strana 5/ Interní oddělení Cena bez včetně Spirometrie (na žádost pacienta v rámci prevence) 150,00 Kč 0,00 Kč 0% 150,00 Kč A 2.3. Sociální lůžka Ubytování (denní sazba) 130,00 Kč 0,00 Kč 0% 130,00 Kč A Strava celodenní 140,00 Kč 0,00 Kč 0% 140,00 Kč A Strava celodenní diabetická 150,00 Kč 0,00 Kč 0% 150,00 Kč A Příspěvek na péči uživatele služby individuální 0% A Z důvodu případného odvodu je třeba u těchto vyšetření rozlišovat: * pokud sledují léčebný účel - pak osvobozeno od A * pokud nesledují léčebný účel a jedná se o zdr.výkon- 15 % B * pokud nesledují léčebný účel a nejedná se o zdr.výkon- 21% C

6 Strana 6/13 Cena bez včetně 2.4 Oddělení chirurgické Radiofrekvenční odstranění vlásečnicových cévek na dolní končetině jedno sezení 434,78 Kč 65,22 Kč 15% 500,00 Kč B Radiofrekvenční operace rozsáhlých varikozit s podvazem a kagulací velké safény 8 850,00 Kč 0,00 Kč 0% 8 850,00 Kč A (metoda EVRF) Exkochleace bradavic (jeden výkon) 60,00 Kč 0,00 Kč 0% 60,00 Kč A Korektivní tetováž, každých započatých 30 min. 200,00 Kč 0,00 Kč 0% 200,00 Kč A Operace hemeroidů metodou LONGO ,00 Kč 0,00 Kč 0% ,00 Kč A Odlehčené sádrové fixace Dospělý pacient Cirkulární sádrový obvaz - prsty, zápěstí 325,00 Kč 0,00 Kč 0% 325,00 Kč A Cirkulární sádrový obvaz - prsty, ruka 525,00 Kč 0,00 Kč 0% 525,00 Kč A Cirkulární sádrový obvaz - celá horní končetina 660,00 Kč 0,00 Kč 0% 660,00 Kč A Cirkulární sádrový obvaz - noha, bérec 744,00 Kč 0,00 Kč 0% 744,00 Kč A Cirkulární sádrový obvaz na dolní končetinu 1 090,00 Kč 0,00 Kč 0% 1 090,00 Kč A Dítě do 12 let Cirkulární sádrový obvaz - prsty, ruka 275,00 Kč 0,00 Kč 0% 275,00 Kč A Cirkulární sádrový obvaz - celá horní končetina 460,00 Kč 0,00 Kč 0% 460,00 Kč A Cirkulární sádrový obvaz - noha, bérec 544,00 Kč 0,00 Kč 0% 544,00 Kč A Cirkulární sádrový obvaz na dolní končetinu 740,00 Kč 0,00 Kč 0% 740,00 Kč A Při opravě poškozené fixace se vždy účtuje jednorázový doplatek ve výši 250,- Kč, bez ohledu na věk pacienta. 250,00 Kč 0,00 Kč 0% 250,00 Kč A Z důvodu případného odvodu je třeba u těchto vyšetření rozlišovat: * pokud sledují léčebný účel - pak osvobozeno od A * pokud nesledují léčebný účel a jedná se o zdr.výkon- 15 % B * pokud nesledují léčebný účel a nejedná se o zdr.výkon- 21% C

7 Strana 7/13 Cena bez včetně 2.5 Oddělení gynekologické Zjištění a příprava k výkonu Interupce (diagnostika, klinické vyšetření a sepsání žádosti) 608,70 Kč 91,30 Kč 15% 700,00 Kč B Interupce do 10.týdne 2 608,70 Kč 391,30 Kč 15% 3 000,00 Kč B Interupce od týdne 3 043,48 Kč 456,52 Kč 15% 3 500,00 Kč B Fotokopie UZ vyšetření 123,97 Kč 26,03 Kč 21% 150,00 Kč C Postkoitální antikoncepce - předepsaná na ÚLPS 191,30 Kč 28,70 Kč 15% 220,00 Kč B Sonografické vyšetření k určení pohlaví plodu 191,30 Kč 28,70 Kč 15% 220,00 Kč B Videozáznam plodu 123,97 Kč 26,03 Kč 21% 150,00 Kč C Sterilizace na žádost ženy mimo zdravotní indikaci dle platné legislativy 7 913,04 Kč 1 186,96 Kč 15% 9 100,00 Kč B Vyhledání a předání přesného data narození (hodina, minuta) z porodní knihy 247,93 Kč 52,07 Kč 21% 300,00 Kč C (zálohová platba) Předporodní kurz ( 1 osoba) 289,26 Kč 60,74 Kč 21% 350,00 Kč C Přednáška pro budoucí rodiče (1 osoba) 41,32 Kč 8,68 Kč 21% 50,00 Kč C 2.6 Centrum gynekologicko - onkologické prevence Nativní spermiogram (na vlastní žádost pacienta pro jeho osobní potřebu) 139,13 Kč 20,87 Kč 15% 160,00 Kč B Z důvodu případného odvodu je třeba u těchto vyšetření rozlišovat: * pokud sledují léčebný účel - pak osvobozeno od A * pokud nesledují léčebný účel a jedná se o zdr.výkon- 15 % B * pokud nesledují léčebný účel a nejedná se o zdr.výkon- 21% C

8 Strana 8/13 Cena bez včetně 2.7 Oddělení rehabilitační Koupel perličková končetinová 50,- Kč/15 min. 0,00 Kč 0% 50,- Kč/15 min. A Koupel perličková končetinová 50,- Kč/15 min. 8,00 Kč 15% 58,- Kč/15 min. B Koupel perličková tělová 100,- Kč/15 min. 0,00 Kč 0% 100,- Kč/15 min. A Koupel perličková tělová 100,- Kč/15 min. 15,00 Kč 15% 115,- Kč/15 min. B Koupel perličková + vanová podvodní masáž 200,- Kč/15 min. 0,00 Kč 0% 200,- Kč/15 min. A Koupel perličková + vanová podvodní masáž 200,- Kč/15 min. 30,00 Kč 15% 230,- Kč/15 min. B Vanová podvodní masáž 100,- Kč/15 min. 0,00 Kč 0% 100,- Kč/15 min. A Vanová podvodní masáž 100,- Kč/15 min. 15,00 Kč 15% 115,- Kč/15 min. B Vířivá koupel končetin 45,- Kč/15 min. 0,00 Kč 0% 45,- Kč/15 min. A Vířivá koupel končetin 45,- Kč/15 min. 7,00 Kč 15% 52,- Kč/15 min. B Celkový suchý zábal 30,- Kč/15 min. 0,00 Kč 0% 30,- Kč/15 min. A Celkový suchý zábal 30,- Kč/15 min. 5,00 Kč 15% 35,- Kč/15 min. B Parafín 60,- Kč/15 min. 0,00 Kč 0% 60,- Kč/15 min. A Parafín 60,- Kč/15 min. 9,00 Kč 15% 69,- Kč/15 min. B Bazén 60,- Kč/30 min. 0,00 Kč 0% 60,- Kč/30 min. A Bazén 60,- Kč/30 min. 9,00 Kč 15% 69,- Kč/30 min. B Vibrační masáž přístrojem "REDOR" 20,- Kč/ 5 min. 3,00 Kč 15% 23,- Kč/ 5 min. B Masáž zad 60,- Kč/15 min. 0,00 Kč 0% 60,- Kč/15 min. A Masáž zad provedena fyzioterapeutem 60,- Kč/15 min. 9,00 Kč 15% 69,- Kč/15 min. B Masáž zad provedena masérem 60,- Kč/15 min. 13,00 Kč 21% 73,- Kč/15 min. C Masáž šíje 50,- Kč/15 min. 0,00 Kč 0% 50,- Kč/15 min. A Masáž šíje provedena fyzioterapeutem 50,- Kč/15 min. 8,00 Kč 15% 58,- Kč/15 min. B Masáž šíje provedena masérem 50,- Kč/15 min. 11,00 Kč 21% 61,- Kč/15 min. C Masáž dolních končetin 200,- Kč/30 min. 0,00 Kč 0% 200,- Kč/30 min. A Masáž dolních končetin provedena fyzioterapeutem 200,- Kč/30 min. 30,00 Kč 15% 230,- Kč/30 min. B Masáž dolních končetin provedena masérem 200,- Kč/30 min. 42,00 Kč 21% 242,- Kč/30 min. C Masáž čínská 100,- Kč/20 min. 15,00 Kč 15% 115,- Kč/20 min. B Reflexní masáž chodidel 200,- Kč/15 min. 30,00 Kč 15% 230,- Kč/15 min. B Rotoped 30,- Kč/20 min. 5,00 Kč 15% 35,- Kč/20 min. B Trenažér chůze/běh 100,- Kč/30 min. 15,00 Kč 15% 115,- Kč/30 min. B Pneuvén - lymfatické masáže horních a dolních končetin, PAS-stehna hýždě a břicho - 1 sezení (v délce cca 45 min.) 200,- Kč/1 sezení 0,00 Kč 0% 200,- Kč/1 sezení A Akupunktura klasická 200,00 Kč 0,00 Kč 0% 200,00 Kč A Akupunktura tvalá ušní 500,00 Kč 0,00 Kč 0% 500,00 Kč A Kinesiotaping jednoduchý 100,00 Kč 15,00 Kč 15% 115,00 Kč B Kinesiotaping složitý 200,00 Kč 30,00 Kč 15% 230,00 Kč B Terapeutický laser - jednoduché ošetření 50,00 Kč 0,00 Kč 0% 50,00 Kč A Terapeutický laser - složité ošetření 100,00 Kč 0,00 Kč 0% 100,00 Kč A LYMFACTIV s programem různých ošetření (lymfatické masáže horních a dolních končetin 100,00 Kč/45 min. 0,00 Kč 0% 100,00 Kč/45 min. A řízené počítačem) LYMFACTIV s programem různých ošetření (lymfatické masáže horních a dolních končetin 100,00 Kč/45 min. 15,00 Kč 15% 115,00 Kč/45 min. B řízené počítačem) Manuální lymfodrenáž dolní končetiny 500,- Kč/60 min. 0,00 Kč 0% 500,- Kč/60 min. A Manuální lymfodrenáž dolní končetiny 500,- Kč/60 min. 75,00 Kč 15% 575,- Kč/60 min. B Baňkování kompletní s dobou aplikace 45 min 200,00 Kč/45 min. 42,00 Kč 21% 242,00 Kč/45 min. C Masáž lávovými kameny dolní končetiny 200,-Kč/30 min. 42,00 Kč 21% 242,-Kč/30 min. C Masáž lávovými kameny záda 400,-Kč/50 min. 84,00 Kč 21% 484,-Kč/50 min. C Falicitační míček 1 ks 22,50 Kč 3,38 Kč 15% 26,00 Kč B Programové nabídky: Rekondiční skupinové cvičení 40,- Kč/60 min. 0,00 Kč 0% 40,- Kč/60 min. A Rekondiční skupinové cvičení 40,- Kč/60 min. 6,00 Kč 15% 46,- Kč/60 min. B REGENERACE I (vše 6x - bazén, koupel, parafín, masáž, "Škola zad") 1 600,00 Kč 0,00 Kč 0% 1 600,00 Kč A Konzultace s lékařem v případě zájmu o fyzikální terapii 100,00 Kč 0,00 Kč 0% 100,00 Kč A Škola zad 170,00 Kč 0,00 Kč 0% 170,00 Kč A Škola zad 170,00 Kč 25,50 Kč 15% 196,00 Kč B Individuální tělocvik dle uvolněné kapacity tělocvičny prac. Rýmařov 30,- Kč/60 min. 0,00 Kč 0% 30,- Kč/60 min. A Individuální tělocvik dle uvolněné kapacity tělocvičny prac. Rýmařov 30,- Kč/60 min. 5,00 Kč 15% 35,- Kč/60 min. B Z důvodu případného odvodu je třeba u těchto vyšetření rozlišovat: * pokud sledují léčebný účel - pak osvobozeno od A * pokud nesledují léčebný účel a jedná se o zdr.výkon- 15 % * pokud nesledují léčebný účel a nejedná se o zdr.výkon- 21% B C

9 Strana 9/13 Cena bez včetně 2.8 Radiodiagnostické oddělení Sonagrafické vyšetření prsou 270,00 Kč 0,00 Kč 0% 270,00 Kč A Kopie CD (digitální snímky) 17,40 Kč 2,60 Kč 15% 20,00 Kč B Z důvodu případného odvodu je třeba u těchto vyšetření rozlišovat: * pokud sledují léčebný účel - pak osvobozeno od A * pokud nesledují léčebný účel a jedná se o zdr.výkon- 15 % B * pokud nesledují léčebný účel a nejedná se o zdr.výkon- 21% C

10 Strana 10/13 Cena bez včetně

11 Strana 11/13 Cena bez včetně 2.9 Oddělení klinické biochemie a hematologie Zjištění přítomnosti návykové látky v těle z moči á 1 parametr 86,96 Kč 13,04 Kč 15% 100,00 Kč B Vyšetření rizika trombofilních stavů ( indikováno lékařem, razítko na žádance) 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0% 1 000,00 Kč A (pokud není smluvně stanoveno jinak) Vyšetření rizika trombofilních stavů ( pac. přichází sama, bez doporučení) 1 000,00 Kč 150,00 Kč 15% 1 150,00 Kč B (pokud není smluvně stanoveno jinak) Z důvodu případného odvodu je třeba u těchto vyšetření rozlišovat: * pokud sledují léčebný účel - pak osvobozeno od A * pokud nesledují léčebný účel a jedná se o zdr.výkon- 15 % B * pokud nesledují léčebný účel a nejedná se o zdr.výkon- 21% C

12 Strana 12/13 Cena bez včetně 2.10 Sterilizace nástrojů a pomůcek Náklady spojené s distribucí materiálu (cena za 1 dodávku) 50,00 Kč 10,50 Kč 21% 61,00 Kč C Lukasterik 11,00 Kč 2,31 Kč 21% 13,00 Kč C Kombinovaný obal (steriking) - A,B 17,00 Kč 3,57 Kč 21% 21,00 Kč C Kombinovaný obal skládaný (steriking) - C 28,00 Kč 5,88 Kč 21% 34,00 Kč C Sterilizace formaldehydem 1 ks 28,00 Kč 5,88 Kč 21% 34,00 Kč C Z důvodu případného odvodu je třeba u těchto vyšetření rozlišovat: * pokud sledují léčebný účel - pak osvobozeno od A * pokud nesledují léčebný účel a jedná se o zdr.výkon- 15 % B * pokud nesledují léčebný účel a nejedná se o zdr.výkon- 21% C

13 Strana 13/13 Cena bez včetně 2.11 Doprava Nezdravotní doprava (cena za 1 km) - osobní automobil 10,92 Kč 2,29 Kč 21% 13,00 Kč C Zdravotní doprava (převoz pacienta samoplátce, který si nehradí zdravotní pojištění, cena za 1 km), pokud je lékařem indikováno Zdravotní doprava (převoz pacienta samoplátce, cena za 1 km) - bez indikace lékaře 14,17 Kč 2,13 Kč 15% 16,00 Kč B 14,17 Kč 2,98 Kč 21% 17,00 Kč C Z důvodu případného odvodu je třeba u těchto vyšetření rozlišovat: * pokud sledují léčebný účel - pak osvobozeno od A * pokud nesledují léčebný účel a jedná se o zdr.výkon- 15 % B * pokud nesledují léčebný účel a nejedná se o zdr.výkon- 21% C

14 Strana 14/13 Cena bez včetně 3 Ostatní služby 3.1 Pobyt na nadstandardním pokoji (denní sazba) Interní oddělení (jednolůžkový pokoj) 150,00 Kč 0,00 Kč 0% 150,00 Kč A Rehabilitační oddělení (jednolůžkový pokoj) 200,00 Kč 0,00 Kč 0% 200,00 Kč A 3.2 Pronájmy, zapůjčení a prodej Pronájem nemocničního lůžka (denní sazba) TYP 2 16,67 Kč 3,50 Kč 21% 20,00 Kč C Pronájem nemocničního lůžka (denní sazba) TYP 1 8,40 Kč 1,76 Kč 21% 10,00 Kč C Pronájem místnosti pro zemřelé (uložení zemřelého nad rámec zákonné úpravy) 166,67 Kč 35,00 Kč 21% 202,00 Kč C (denní sazba) Pronájem reklamních plochy v areálu nemocnice: - cena podle dohody 21% C Krátkodobý pronájem vestibulu polikliniky 21% C - cena podle dohody Budova polikliniky: Pronájem velké zasedací místnosti + kuchyňka do 4 hodin trvání akce 21% C - cena podle dohody Pronájem velké zasedací místnosti + kuchyňka nad 4 hodiny trvání akce 21% C - cena podle dohody Pronájem velké zasedací místnosti + kuchyňka pro odborové organizace zdarma Podhorské nemocnice a.s. zdarma 3.3 Pobyt stážisty (za 1 den) 1 osoba (lékař, student LF, atd.) 41,32 Kč 8,68 Kč 21% 50,00 Kč C 3.4 Pobyt praktikantů (za 1 den) 1 osoba (student zdravotní školy, nádstavba, atd.) - v případě uzavření dohody o setrvání v pracovním poměru s Podhorskou nemocnicí a.s. po dobu 5 let 16,53 Kč 3,47 Kč 21% 20,00 Kč C 1 osoba (student zdravotní školy, nádstavba, zdravotní sestra - zvýšení kvalifikace atd.) 41,32 Kč 8,68 Kč 21% 50,00 Kč C 3.5 Kopírovací práce A4 jednostranně A4 oboustranně A3 jednostranně A3 oboustranně 1,65 Kč 0,35 Kč 21% 2,00 Kč C 3,31 Kč 0,69 Kč 21% 4,00 Kč C 3,31 Kč 0,70 Kč 21% 4,00 Kč C 5,79 Kč 1,21 Kč 21% 7,00 Kč C 3.6 Kopírovací Poplatky za práce semináře Zaměstanci Podhorské nemocnice a.s. 41,32 Kč 8,68 Kč 21% 50,00 Kč C Externí účastníci 206,61 Kč 43,39 Kč 21% 250,00 Kč C

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví strana 1/8 Zpracoval: Ing. Štěpánka Hemzáčková datum 29.5.2015 Účinnost od: 1.6.2015 Schválil: Dan Navrátil, MSc, MBA datum 29.5.2015 Vytiskl: CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB I. Zdravotní služby mající

Více

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5 Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (smluvní ceny platné od 1.7.2015) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč.15% DPH 2 uši 235,- Kč vč.15% DPH Audio vyšetření na ORL Audio

Více

Krajská nemocnice Liberec,a.s. Husova 10 460 63 Liberec Tel.: +420 485 311 111 Fax: +420 485 101 119 CENÍKY

Krajská nemocnice Liberec,a.s. Husova 10 460 63 Liberec Tel.: +420 485 311 111 Fax: +420 485 101 119 CENÍKY Obsah Úhrada za bod Poplatky ostatní Knihovna Etická komise Údržba, parkovné, Termovizní měření Prádelna Sterilizace Ubytování byty, ubytovna Domácí péče Nemocni z povolání Interna Diabetologie Plicní

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1. 7. 2015

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1. 7. 2015 Název služby Dokumentace a výkony vyžádané právnickou, fyzickou osobou Lékařská prohlídka klienta v zájmu právnické nebo fyzické osoby, včetně výpisu z dokumentace (vstupní, periodická, výstupní prohlídka,

Více

s účinností od 2. 9. 2013

s účinností od 2. 9. 2013 CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB ŠUMPERSKÉ NEMOCNICE a.s. s účinností od 2. 9. 2013 Název služby CENA v Kč vč. DPH Hodnota bodu za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění Cizí státní příslušníci z členských zemí

Více

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč Rozhodnutí, které služby jsou léčením, je na lékaři. Psychiatrická léčebna Šternberk Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotních služeb

Více

Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o.

Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. 1. Ceník administrativních úkonů Administrativní výkon do 10 min. 100 zahrnuje: plná

Více

Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění,

Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, s platností od 1.dubna 2013 Nemocnice Sušice o.p.s. Ceník služeb nabízených Nemocnicí Sušice, které nesouvisí s poskytováním zdravotních

Více

CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 20.7.2015)

CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 20.7.2015) ambulance klin.logopedie CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 20.7.2015) komplexní vyšetření bez doporučení cílené vyšetření bez doporučení program speciální péče pro děti - 1 hod program speciální péče KUPOZ

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu ( Kč) Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná nebo smluvní cena a zdravotní

Více

příspěvková organizace Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb (aktualizace k 1.10. 2014)

příspěvková organizace Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb (aktualizace k 1.10. 2014) příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb Účinnost od 1. 1. 2013 (aktualizace k 1.10. 2014) OBSAH 1. Lékařské úkony hrazené samoplátci 1.1 Interní

Více

Zdravotní služby. Nutrice. Gynekologicko-porodnické oddělení. Cena v Kč. Sazba daně. Cena v Kč vč.dph. Název služby

Zdravotní služby. Nutrice. Gynekologicko-porodnické oddělení. Cena v Kč. Sazba daně. Cena v Kč vč.dph. Název služby Název služby Cena v Kč bez DPH Sazba daně Cena v Kč vč.dph Zdravotní služby Nutrice První nutriční konzultace pro pacienty obezitologické poradny stanovení BMI, určení stravovacího režimu, edukace, zhodnocení

Více

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Označení služby a ostatní výkony Česko samoplátci cizinci samoplátci akutní výkony Doprovod pacienta Strava

Více

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3.

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3. Žitenická2084,41201Litoměřice Identifikacedokumentu:III_D_SM_OZP/02 Platíod:1.března2015 Číslojednací: Rušíse:verze12platnáod1.10.2014 Mgr.LenkaKalábová Vypracoval: Přezkoumal: Ing.VladimírKestřánek,MBA

Více

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu VYHLÁŠKA č. 439, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Vzorec výpočtu pro celkovou

Více

Imunologický test okultního krvácení do stolice itoks (ifobt) na vlastní žádost 120

Imunologický test okultního krvácení do stolice itoks (ifobt) na vlastní žádost 120 Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. 1. Ceník administrativních úkonů Potvrzení o hospitalizaci 50 Potvrzení lékaře o zdravotním

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková 1 Základní terminologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ Věstník MZ ČR CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ 1. podmínky cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, způsoby cenové

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i pan (paní), nar., bydliště, (v textu této smlouvy dále jen klient ), varianta pro omezení způsobilosti

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

D O M Á C Í Ř Á D. Organizace : Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s. Radomyšlská 336. 386 29 Strakonice. Sociální pohoda, o.p.s.

D O M Á C Í Ř Á D. Organizace : Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s. Radomyšlská 336. 386 29 Strakonice. Sociální pohoda, o.p.s. Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334 FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, D O M Á C Í Ř Á D Organizace : Dětské centrum Jihočeského

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE AKCIOVÁ SPOLEČNOST ZDRAVOTNÍ DOVOLENÁ WELLNESS

LÁZNĚ LUHAČOVICE AKCIOVÁ SPOLEČNOST ZDRAVOTNÍ DOVOLENÁ WELLNESS LÁZNĚ LUHAČOVICE AKCIOVÁ SPOLEČNOST ZDRAVOTNÍ DOVOLENÁ WELLNESS Nabídka pobytů 2008 Lázně z nejkrásnějších Lázně Luhačovice, čtvrté největší a jedny z nejkrásnějších lázní v České republice, leží na jižní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více