P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15"

Transkript

1 Strana 1/13 P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15 CENÍK VÝKONŮ Vypracoval Schválil Funkce Místopředseda představenstva Předseda představenstva Jméno Ing. Irena Orságová MUDr. Marián Olejník, MBA Datum Podpis Za řízení dokumentu odpovídá: manažer kvality Platnost od: Za kontrolu a revize dokumentu odpovídá: předseda představenstva

2 Strana 2/13 Obsah 1 ÚVOD ZDRAVOTNICKÉ VÝKONY A SLUŽBY Zdravotnické výkony a služby společné pro všechna oddělení Interní oddělení Sociální lůžka Oddělení chirurgické Oddělení gynekologické Centrum gynekologicko onkologické prevence Oddělení rehabilitační Radiodiagnostické oddělení Oddělení klinické biochemie a hematologie Sterilizace nástrojů a pomůcek Doprava OSTATNÍ SLUŽBY Pobyt na nadstandardním pokoji Pronájmy, zapůjčení, prodej Pobyt stážisty Pobyt praktikantů Kopírovací práce Poplatky za semináře Úvod S účinností od stanovuji následující ceník výkonů a služeb jímž se řídí všichni zaměstnanci Podhorské nemocnice a.s. Tímto příkazem se ruší Příkaz ředitele č. PŘ 3/14 Ceník výkonů a služeb ze dne Neplatný dokument skartujte. Všechny ceny celkem uvedené níže jsou uvedeny včetně příslušných sazeb. MUDr. Marián Olejník, MBA v.r. předseda představenstva Součástí tohoto ceníku je TOP standard TOP 05/ u zdravotních služeb

3 Strana 3/13 Cena bez včetně Zaměstnanci PHN mají na všechny výkony slevu 20% z ceny uvedené v ceníku 2 Zdravotnické výkony a služby Hodnota bodu pro fakturaci služeb chránící zdraví osob, které nejsou pojištěny u českých zdravotních pojišťoven (jedná se o cizince, nebo o osoby bez zdravotního pojištění platící buď přímou úhradou na pokladně společnosti nebo formou fakturace), pokud není smluvně stanoveno jinak 1,10 Kč/bod 0,00 Kč 0% 1,10 Kč/bod A Hodnota bodu pro fakturaci služeb, kterými není sledován léčebný cíl (jedná se o cizince, nebo o osoby bez zdravotního pojištění platící buď přímou úhradou na pokladně společnosti nebo formou fakturace), pokud není smluvně stanoveno jinak 1,10 Kč 0,165 Kč 15% 1,265 Kč B Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče chránící jeho zdraví pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena smluvní cena a zdravotní pojišťovny tuto péči nehradí, pokud není smluvně stanoveno jinak 1,10 Kč/bod 0,00 Kč 0% 1,10 Kč/bod A Hodnota bodu pro fakturaci služeb, kterými není sledován léčebný cíl 1,10 Kč 0,165 Kč 15% 1,265 Kč B Hodnota bodu pro fakturaci za péči spojenou s vyšetřením (laboratorním) zvířat 1,00 Kč 0,21 Kč 21% 1,21 Kč C pokud není smluvně stanoveno jinak 2.1 Zdravotnické výkony společné pro všechna oddělení Regulační poplatek za pohotovostní službu 90,00 Kč 0,00 Kč 0% 90,00 Kč A Potvrzení o zdravotním stavu pro prodloužení průkazu (řidičský, zdravotní) 173,91 Kč 26,09 Kč 15% 200,00 Kč B (spojené s vyšetřením lékařem - každé oddělení) Vyšetření lékařem pro sportovní činnost 173,91 Kč 26,09 Kč 15% 200,00 Kč B Vstupní prohlídka do zaměstnání - nerizikové pracoviště (jednorázový poplatek) 217,39 Kč 32,61 Kč 15% 250,00 Kč B Vstupní prohlídka do zaměstnání - rizikové pracoviště (jednorázový poplatek) 304,35 Kč 45,65 Kč 15% 350,00 Kč B Vyšetření pro cesty do zahraničí 304,35 Kč 45,65 Kč 15% 350,00 Kč B Vyšetření pro profesní průkazy 304,35 Kč 45,65 Kč 15% 350,00 Kč B Vyšetření pro zbrojní průkaz 304,35 Kč 45,65 Kč 15% 350,00 Kč B Vyšetření v bytových, sociálních a úředních záležitostech 173,91 Kč 26,09 Kč 15% 200,00 Kč B Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu 173,91 Kč 26,09 Kč 15% 200,00 Kč B Výpis ze zdravotní dokumentace pro životní pojistku 217,39 Kč 32,61 Kč 15% 250,00 Kč B Vyšetření pro rekondiční pobyty, vyšetření k lázeňskému návrhu na vlastní žádost 304,35 Kč 45,65 Kč 15% 350,00 Kč B Vyžádané vyšetření lékařem mimo rozsah zdravotního pojištění spojené se studiem zdravotní dokumentace a vyhotovením sdělení - standardní 260,87 Kč 39,13 Kč 15% 300,00 Kč B Vyžádané vyšetření lékařem mimo rozsah zdravotního pojištění spojené se studiem zdravotní dokumentace a vyhotovením sdělení - komplikované 521,74 Kč 78,26 Kč 15% 600,00 Kč B

4 Strana 4/13 Cena bez včetně Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta na vlastní žádost pro jeho osobní potřebu (nikoliv v souvislosti s převzetím do péče jiným lékařem či navazující péčí). 206,61 Kč 43,39 Kč 21% 250,00 Kč C Ofocení, zaslání dokumentace na žádost pacienta nebo pro potřeby pojišťovny 247,93 Kč 52,07 Kč 21% 300,00 Kč C Administrativní úkony spojené s vyhledáváním údajů ze zdravotnické případně jiné dokumentace na žádost pacienta/klienta. (datum narození apod.) 247,93 Kč 52,07 Kč 21% 300,00 Kč C Vyplnění žádosti do ústavu sociální péče sociální pracovnicí 148,76 Kč 31,24 Kč 21% 180,00 Kč C Vyjádření sociální pracovnice pro vyřízení jiného příjemce důchodů 148,76 Kč 31,24 Kč 21% 180,00 Kč C Přednostní ošetření z osobních důvodů 165,29 Kč 34,71 Kč 21% 200,00 Kč C Orientační zjištění přítomnoti alkoholu v krvi na žádost klienta/zákonného zástupce klienta: (není-li smluvně sjednána jiná cena) - odběr krve ze žíly 86,96 Kč 13,04 Kč 15% 100,00 Kč B - zpracování vzorku v laboratoři 86,96 Kč 13,04 Kč 15% 100,00 Kč B Posouzení bodového ohodnocení bolestného a ztížení 260,87 Kč 39,13 Kč 15% 300,00 Kč B společenského uplatnění spojené s vyšetřením lékařem Aplikace jedné náušnice 99,17 Kč 20,83 Kč 21% 120,00 Kč C Vstupní a výstupní prohlídka při práci na rizikovém pracovišti 1,10 Kč 0,165 Kč 15% 1,265 Kč B (úhradu lze řešit smlouvou se zaměstnavatelem, či platbou vyšetřovaného) Předpis léků na žádost pacienta nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění 82,64 Kč 17,36 Kč 21% 100,00 Kč C Pobyt doprovodu: 1 osoba/den Pobyt doprovodu 86,96 Kč 13,04 Kč 15% 100,00 Kč B (k ceně se připočítává cena za nadst. služby, pokud se poskytují) 1 osoba/den Celodenní strava doprovodu 116,53 Kč 24,47 Kč 21% 141,00 Kč C Z důvodu případného odvodu je třeba u těchto vyšetření rozlišovat: * pokud sledují léčebný účel - pak osvobozeno od A * pokud nesledují léčebný účel a jedná se o zdr.výkon- 15 % B * pokud nesledují léčebný účel a nejedná se o zdr.výkon- 21% C

5 Strana 5/ Interní oddělení Cena bez včetně Spirometrie (na žádost pacienta v rámci prevence) 150,00 Kč 0,00 Kč 0% 150,00 Kč A 2.3. Sociální lůžka Ubytování (denní sazba) 130,00 Kč 0,00 Kč 0% 130,00 Kč A Strava celodenní 140,00 Kč 0,00 Kč 0% 140,00 Kč A Strava celodenní diabetická 150,00 Kč 0,00 Kč 0% 150,00 Kč A Příspěvek na péči uživatele služby individuální 0% A Z důvodu případného odvodu je třeba u těchto vyšetření rozlišovat: * pokud sledují léčebný účel - pak osvobozeno od A * pokud nesledují léčebný účel a jedná se o zdr.výkon- 15 % B * pokud nesledují léčebný účel a nejedná se o zdr.výkon- 21% C

6 Strana 6/13 Cena bez včetně 2.4 Oddělení chirurgické Radiofrekvenční odstranění vlásečnicových cévek na dolní končetině jedno sezení 434,78 Kč 65,22 Kč 15% 500,00 Kč B Radiofrekvenční operace rozsáhlých varikozit s podvazem a kagulací velké safény 8 850,00 Kč 0,00 Kč 0% 8 850,00 Kč A (metoda EVRF) Exkochleace bradavic (jeden výkon) 60,00 Kč 0,00 Kč 0% 60,00 Kč A Korektivní tetováž, každých započatých 30 min. 200,00 Kč 0,00 Kč 0% 200,00 Kč A Operace hemeroidů metodou LONGO ,00 Kč 0,00 Kč 0% ,00 Kč A Odlehčené sádrové fixace Dospělý pacient Cirkulární sádrový obvaz - prsty, zápěstí 325,00 Kč 0,00 Kč 0% 325,00 Kč A Cirkulární sádrový obvaz - prsty, ruka 525,00 Kč 0,00 Kč 0% 525,00 Kč A Cirkulární sádrový obvaz - celá horní končetina 660,00 Kč 0,00 Kč 0% 660,00 Kč A Cirkulární sádrový obvaz - noha, bérec 744,00 Kč 0,00 Kč 0% 744,00 Kč A Cirkulární sádrový obvaz na dolní končetinu 1 090,00 Kč 0,00 Kč 0% 1 090,00 Kč A Dítě do 12 let Cirkulární sádrový obvaz - prsty, ruka 275,00 Kč 0,00 Kč 0% 275,00 Kč A Cirkulární sádrový obvaz - celá horní končetina 460,00 Kč 0,00 Kč 0% 460,00 Kč A Cirkulární sádrový obvaz - noha, bérec 544,00 Kč 0,00 Kč 0% 544,00 Kč A Cirkulární sádrový obvaz na dolní končetinu 740,00 Kč 0,00 Kč 0% 740,00 Kč A Při opravě poškozené fixace se vždy účtuje jednorázový doplatek ve výši 250,- Kč, bez ohledu na věk pacienta. 250,00 Kč 0,00 Kč 0% 250,00 Kč A Z důvodu případného odvodu je třeba u těchto vyšetření rozlišovat: * pokud sledují léčebný účel - pak osvobozeno od A * pokud nesledují léčebný účel a jedná se o zdr.výkon- 15 % B * pokud nesledují léčebný účel a nejedná se o zdr.výkon- 21% C

7 Strana 7/13 Cena bez včetně 2.5 Oddělení gynekologické Zjištění a příprava k výkonu Interupce (diagnostika, klinické vyšetření a sepsání žádosti) 608,70 Kč 91,30 Kč 15% 700,00 Kč B Interupce do 10.týdne 2 608,70 Kč 391,30 Kč 15% 3 000,00 Kč B Interupce od týdne 3 043,48 Kč 456,52 Kč 15% 3 500,00 Kč B Fotokopie UZ vyšetření 123,97 Kč 26,03 Kč 21% 150,00 Kč C Postkoitální antikoncepce - předepsaná na ÚLPS 191,30 Kč 28,70 Kč 15% 220,00 Kč B Sonografické vyšetření k určení pohlaví plodu 191,30 Kč 28,70 Kč 15% 220,00 Kč B Videozáznam plodu 123,97 Kč 26,03 Kč 21% 150,00 Kč C Sterilizace na žádost ženy mimo zdravotní indikaci dle platné legislativy 7 913,04 Kč 1 186,96 Kč 15% 9 100,00 Kč B Vyhledání a předání přesného data narození (hodina, minuta) z porodní knihy 247,93 Kč 52,07 Kč 21% 300,00 Kč C (zálohová platba) Předporodní kurz ( 1 osoba) 289,26 Kč 60,74 Kč 21% 350,00 Kč C Přednáška pro budoucí rodiče (1 osoba) 41,32 Kč 8,68 Kč 21% 50,00 Kč C 2.6 Centrum gynekologicko - onkologické prevence Nativní spermiogram (na vlastní žádost pacienta pro jeho osobní potřebu) 139,13 Kč 20,87 Kč 15% 160,00 Kč B Z důvodu případného odvodu je třeba u těchto vyšetření rozlišovat: * pokud sledují léčebný účel - pak osvobozeno od A * pokud nesledují léčebný účel a jedná se o zdr.výkon- 15 % B * pokud nesledují léčebný účel a nejedná se o zdr.výkon- 21% C

8 Strana 8/13 Cena bez včetně 2.7 Oddělení rehabilitační Koupel perličková končetinová 50,- Kč/15 min. 0,00 Kč 0% 50,- Kč/15 min. A Koupel perličková končetinová 50,- Kč/15 min. 8,00 Kč 15% 58,- Kč/15 min. B Koupel perličková tělová 100,- Kč/15 min. 0,00 Kč 0% 100,- Kč/15 min. A Koupel perličková tělová 100,- Kč/15 min. 15,00 Kč 15% 115,- Kč/15 min. B Koupel perličková + vanová podvodní masáž 200,- Kč/15 min. 0,00 Kč 0% 200,- Kč/15 min. A Koupel perličková + vanová podvodní masáž 200,- Kč/15 min. 30,00 Kč 15% 230,- Kč/15 min. B Vanová podvodní masáž 100,- Kč/15 min. 0,00 Kč 0% 100,- Kč/15 min. A Vanová podvodní masáž 100,- Kč/15 min. 15,00 Kč 15% 115,- Kč/15 min. B Vířivá koupel končetin 45,- Kč/15 min. 0,00 Kč 0% 45,- Kč/15 min. A Vířivá koupel končetin 45,- Kč/15 min. 7,00 Kč 15% 52,- Kč/15 min. B Celkový suchý zábal 30,- Kč/15 min. 0,00 Kč 0% 30,- Kč/15 min. A Celkový suchý zábal 30,- Kč/15 min. 5,00 Kč 15% 35,- Kč/15 min. B Parafín 60,- Kč/15 min. 0,00 Kč 0% 60,- Kč/15 min. A Parafín 60,- Kč/15 min. 9,00 Kč 15% 69,- Kč/15 min. B Bazén 60,- Kč/30 min. 0,00 Kč 0% 60,- Kč/30 min. A Bazén 60,- Kč/30 min. 9,00 Kč 15% 69,- Kč/30 min. B Vibrační masáž přístrojem "REDOR" 20,- Kč/ 5 min. 3,00 Kč 15% 23,- Kč/ 5 min. B Masáž zad 60,- Kč/15 min. 0,00 Kč 0% 60,- Kč/15 min. A Masáž zad provedena fyzioterapeutem 60,- Kč/15 min. 9,00 Kč 15% 69,- Kč/15 min. B Masáž zad provedena masérem 60,- Kč/15 min. 13,00 Kč 21% 73,- Kč/15 min. C Masáž šíje 50,- Kč/15 min. 0,00 Kč 0% 50,- Kč/15 min. A Masáž šíje provedena fyzioterapeutem 50,- Kč/15 min. 8,00 Kč 15% 58,- Kč/15 min. B Masáž šíje provedena masérem 50,- Kč/15 min. 11,00 Kč 21% 61,- Kč/15 min. C Masáž dolních končetin 200,- Kč/30 min. 0,00 Kč 0% 200,- Kč/30 min. A Masáž dolních končetin provedena fyzioterapeutem 200,- Kč/30 min. 30,00 Kč 15% 230,- Kč/30 min. B Masáž dolních končetin provedena masérem 200,- Kč/30 min. 42,00 Kč 21% 242,- Kč/30 min. C Masáž čínská 100,- Kč/20 min. 15,00 Kč 15% 115,- Kč/20 min. B Reflexní masáž chodidel 200,- Kč/15 min. 30,00 Kč 15% 230,- Kč/15 min. B Rotoped 30,- Kč/20 min. 5,00 Kč 15% 35,- Kč/20 min. B Trenažér chůze/běh 100,- Kč/30 min. 15,00 Kč 15% 115,- Kč/30 min. B Pneuvén - lymfatické masáže horních a dolních končetin, PAS-stehna hýždě a břicho - 1 sezení (v délce cca 45 min.) 200,- Kč/1 sezení 0,00 Kč 0% 200,- Kč/1 sezení A Akupunktura klasická 200,00 Kč 0,00 Kč 0% 200,00 Kč A Akupunktura tvalá ušní 500,00 Kč 0,00 Kč 0% 500,00 Kč A Kinesiotaping jednoduchý 100,00 Kč 15,00 Kč 15% 115,00 Kč B Kinesiotaping složitý 200,00 Kč 30,00 Kč 15% 230,00 Kč B Terapeutický laser - jednoduché ošetření 50,00 Kč 0,00 Kč 0% 50,00 Kč A Terapeutický laser - složité ošetření 100,00 Kč 0,00 Kč 0% 100,00 Kč A LYMFACTIV s programem různých ošetření (lymfatické masáže horních a dolních končetin 100,00 Kč/45 min. 0,00 Kč 0% 100,00 Kč/45 min. A řízené počítačem) LYMFACTIV s programem různých ošetření (lymfatické masáže horních a dolních končetin 100,00 Kč/45 min. 15,00 Kč 15% 115,00 Kč/45 min. B řízené počítačem) Manuální lymfodrenáž dolní končetiny 500,- Kč/60 min. 0,00 Kč 0% 500,- Kč/60 min. A Manuální lymfodrenáž dolní končetiny 500,- Kč/60 min. 75,00 Kč 15% 575,- Kč/60 min. B Baňkování kompletní s dobou aplikace 45 min 200,00 Kč/45 min. 42,00 Kč 21% 242,00 Kč/45 min. C Masáž lávovými kameny dolní končetiny 200,-Kč/30 min. 42,00 Kč 21% 242,-Kč/30 min. C Masáž lávovými kameny záda 400,-Kč/50 min. 84,00 Kč 21% 484,-Kč/50 min. C Falicitační míček 1 ks 22,50 Kč 3,38 Kč 15% 26,00 Kč B Programové nabídky: Rekondiční skupinové cvičení 40,- Kč/60 min. 0,00 Kč 0% 40,- Kč/60 min. A Rekondiční skupinové cvičení 40,- Kč/60 min. 6,00 Kč 15% 46,- Kč/60 min. B REGENERACE I (vše 6x - bazén, koupel, parafín, masáž, "Škola zad") 1 600,00 Kč 0,00 Kč 0% 1 600,00 Kč A Konzultace s lékařem v případě zájmu o fyzikální terapii 100,00 Kč 0,00 Kč 0% 100,00 Kč A Škola zad 170,00 Kč 0,00 Kč 0% 170,00 Kč A Škola zad 170,00 Kč 25,50 Kč 15% 196,00 Kč B Individuální tělocvik dle uvolněné kapacity tělocvičny prac. Rýmařov 30,- Kč/60 min. 0,00 Kč 0% 30,- Kč/60 min. A Individuální tělocvik dle uvolněné kapacity tělocvičny prac. Rýmařov 30,- Kč/60 min. 5,00 Kč 15% 35,- Kč/60 min. B Z důvodu případného odvodu je třeba u těchto vyšetření rozlišovat: * pokud sledují léčebný účel - pak osvobozeno od A * pokud nesledují léčebný účel a jedná se o zdr.výkon- 15 % * pokud nesledují léčebný účel a nejedná se o zdr.výkon- 21% B C

9 Strana 9/13 Cena bez včetně 2.8 Radiodiagnostické oddělení Sonagrafické vyšetření prsou 270,00 Kč 0,00 Kč 0% 270,00 Kč A Kopie CD (digitální snímky) 17,40 Kč 2,60 Kč 15% 20,00 Kč B Z důvodu případného odvodu je třeba u těchto vyšetření rozlišovat: * pokud sledují léčebný účel - pak osvobozeno od A * pokud nesledují léčebný účel a jedná se o zdr.výkon- 15 % B * pokud nesledují léčebný účel a nejedná se o zdr.výkon- 21% C

10 Strana 10/13 Cena bez včetně

11 Strana 11/13 Cena bez včetně 2.9 Oddělení klinické biochemie a hematologie Zjištění přítomnosti návykové látky v těle z moči á 1 parametr 86,96 Kč 13,04 Kč 15% 100,00 Kč B Vyšetření rizika trombofilních stavů ( indikováno lékařem, razítko na žádance) 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0% 1 000,00 Kč A (pokud není smluvně stanoveno jinak) Vyšetření rizika trombofilních stavů ( pac. přichází sama, bez doporučení) 1 000,00 Kč 150,00 Kč 15% 1 150,00 Kč B (pokud není smluvně stanoveno jinak) Z důvodu případného odvodu je třeba u těchto vyšetření rozlišovat: * pokud sledují léčebný účel - pak osvobozeno od A * pokud nesledují léčebný účel a jedná se o zdr.výkon- 15 % B * pokud nesledují léčebný účel a nejedná se o zdr.výkon- 21% C

12 Strana 12/13 Cena bez včetně 2.10 Sterilizace nástrojů a pomůcek Náklady spojené s distribucí materiálu (cena za 1 dodávku) 50,00 Kč 10,50 Kč 21% 61,00 Kč C Lukasterik 11,00 Kč 2,31 Kč 21% 13,00 Kč C Kombinovaný obal (steriking) - A,B 17,00 Kč 3,57 Kč 21% 21,00 Kč C Kombinovaný obal skládaný (steriking) - C 28,00 Kč 5,88 Kč 21% 34,00 Kč C Sterilizace formaldehydem 1 ks 28,00 Kč 5,88 Kč 21% 34,00 Kč C Z důvodu případného odvodu je třeba u těchto vyšetření rozlišovat: * pokud sledují léčebný účel - pak osvobozeno od A * pokud nesledují léčebný účel a jedná se o zdr.výkon- 15 % B * pokud nesledují léčebný účel a nejedná se o zdr.výkon- 21% C

13 Strana 13/13 Cena bez včetně 2.11 Doprava Nezdravotní doprava (cena za 1 km) - osobní automobil 10,92 Kč 2,29 Kč 21% 13,00 Kč C Zdravotní doprava (převoz pacienta samoplátce, který si nehradí zdravotní pojištění, cena za 1 km), pokud je lékařem indikováno Zdravotní doprava (převoz pacienta samoplátce, cena za 1 km) - bez indikace lékaře 14,17 Kč 2,13 Kč 15% 16,00 Kč B 14,17 Kč 2,98 Kč 21% 17,00 Kč C Z důvodu případného odvodu je třeba u těchto vyšetření rozlišovat: * pokud sledují léčebný účel - pak osvobozeno od A * pokud nesledují léčebný účel a jedná se o zdr.výkon- 15 % B * pokud nesledují léčebný účel a nejedná se o zdr.výkon- 21% C

14 Strana 14/13 Cena bez včetně 3 Ostatní služby 3.1 Pobyt na nadstandardním pokoji (denní sazba) Interní oddělení (jednolůžkový pokoj) 150,00 Kč 0,00 Kč 0% 150,00 Kč A Rehabilitační oddělení (jednolůžkový pokoj) 200,00 Kč 0,00 Kč 0% 200,00 Kč A 3.2 Pronájmy, zapůjčení a prodej Pronájem nemocničního lůžka (denní sazba) TYP 2 16,67 Kč 3,50 Kč 21% 20,00 Kč C Pronájem nemocničního lůžka (denní sazba) TYP 1 8,40 Kč 1,76 Kč 21% 10,00 Kč C Pronájem místnosti pro zemřelé (uložení zemřelého nad rámec zákonné úpravy) 166,67 Kč 35,00 Kč 21% 202,00 Kč C (denní sazba) Pronájem reklamních plochy v areálu nemocnice: - cena podle dohody 21% C Krátkodobý pronájem vestibulu polikliniky 21% C - cena podle dohody Budova polikliniky: Pronájem velké zasedací místnosti + kuchyňka do 4 hodin trvání akce 21% C - cena podle dohody Pronájem velké zasedací místnosti + kuchyňka nad 4 hodiny trvání akce 21% C - cena podle dohody Pronájem velké zasedací místnosti + kuchyňka pro odborové organizace zdarma Podhorské nemocnice a.s. zdarma 3.3 Pobyt stážisty (za 1 den) 1 osoba (lékař, student LF, atd.) 41,32 Kč 8,68 Kč 21% 50,00 Kč C 3.4 Pobyt praktikantů (za 1 den) 1 osoba (student zdravotní školy, nádstavba, atd.) - v případě uzavření dohody o setrvání v pracovním poměru s Podhorskou nemocnicí a.s. po dobu 5 let 16,53 Kč 3,47 Kč 21% 20,00 Kč C 1 osoba (student zdravotní školy, nádstavba, zdravotní sestra - zvýšení kvalifikace atd.) 41,32 Kč 8,68 Kč 21% 50,00 Kč C 3.5 Kopírovací práce A4 jednostranně A4 oboustranně A3 jednostranně A3 oboustranně 1,65 Kč 0,35 Kč 21% 2,00 Kč C 3,31 Kč 0,69 Kč 21% 4,00 Kč C 3,31 Kč 0,70 Kč 21% 4,00 Kč C 5,79 Kč 1,21 Kč 21% 7,00 Kč C 3.6 Kopírovací Poplatky za práce semináře Zaměstanci Podhorské nemocnice a.s. 41,32 Kč 8,68 Kč 21% 50,00 Kč C Externí účastníci 206,61 Kč 43,39 Kč 21% 250,00 Kč C

Ceník poskytovaných služeb

Ceník poskytovaných služeb Celkem stran: 7 Počet příloh: 0 Nařízení ředitele NŘ 03 Výtisk č.: 1 Datum vydání: 23. 03. 2015 Platnost od: 01. 04. 2015 Zrušovací ustanovení: Ruší verzi 03 ze dne 28. ledna 2013. Zpracoval Ověřil Schválil

Více

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3.

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3. Žitenická2084,41201Litoměřice Identifikacedokumentu:III_D_SM_OZP/02 Platíod:1.ledna2016 Číslojednací: Rušíse:verze13platnáod1.3.2015 Mgr.LenkaKalábová Vypracoval: Přezkoumal: Ing.VladimírKestřánek,MBA

Více

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3.

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3. Žitenická2084,41201Litoměřice Identifikacedokumentu:III_D_SM_OZP/02 Platíod:1.března2015 Číslojednací: Rušíse:verze12platnáod1.10.2014 Mgr.LenkaKalábová Vypracoval: Přezkoumal: Ing.VladimírKestřánek,MBA

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB OBECNÁ ČÁST 1. Výpis ze zdravotnické dokumentace: a) Vyhledání dokumentace z centrálního archivu 100,- Kč b) Nahlížení do zdravotnické dokumentace za přítomnosti lékaře 200,- Kč

Více

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (Smluvní ceny platné od 1. 1. 2013)

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (Smluvní ceny platné od 1. 1. 2013) Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (Smluvní ceny platné od 1. 1. 2013) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč.15% DPH 2 uši 235,- Kč vč.15% DPH Audio vyšetření na ORL

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky ZÁKLADNÍ CENÍK Rehabilitační kliniky Malvazinky KLASICKÉ B1-3-lůžkový 370 Kč B2-2-lůžkový 590 Kč B1-2-lůžkový 520 Kč A2-2-lůžkový 520 Kč B2-3-lůžkový 390 Kč NADSTANDARDNÍ UBYTOVACÍ SLUŽBY Bezbariérový

Více

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění CENÍK I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění Gynekologické oddělení bez Interrupce do 8. týdne těhotenství 3 000,00 2 608,70 391,30 15 Interrupce po 8. týdnu těhotenství

Více

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad

Více

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky ZÁKLADNÍ CENÍK Rehabilitační kliniky Malvazinky KLASICKÉ Bezbariérový pokoj s vlastním sociálním zařízením TV na pokoji NADSTANDARDNÍ UBYTOVACÍ SLUŽBY Zajištění služeb kadeřníka, manikérky a pedikérky

Více

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví strana 1/8 Zpracoval: Ing. Štěpánka Hemzáčková datum 29.5.2015 Účinnost od: 1.6.2015 Schválil: Dan Navrátil, MSc, MBA datum 29.5.2015 Vytiskl: CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB I. Zdravotní služby mající

Více

CENÍK POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

CENÍK POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB CENÍK POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Schválil: MUDr. Václav Volejník CSc. * při léčbě rooming platí pouze doprovod, děti do 18let nadstandard neplatí, ** terasa od 1.5. do 30.9. + 6,- Kč Pozn.: nadstandard

Více

CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB

CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Lužická nemocnice, odštěpný závod Lužická poliklinika, odštěpný závod Jiráskova 1378/4 408 01 Rumburk CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Více

CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB

CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Lužická nemocnice, odštěpný závod Lužická poliklinika, odštěpný závod Jiráskova 1378/4 408 01 Rumburk CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP a způsob jejich úhrady PPl llaat tnnoosst t cceenní ííkkuu oodd 2255...

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K úhrad za vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní, nezdravotní výkony v osobním zájmu fyzických nebo právnických

Více

příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444

příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP Platnost ceníku od: 1.listopadu 2012 Druh výkonu/služby oddělení Cena

Více

1.8.2014. Aplikace laseru - 1 sezení

1.8.2014. Aplikace laseru - 1 sezení Odbornost dermatovenerologie Aplikace laseru - 1 sezení 20,00 Kč 1 2 Odbornost gynekologie a porodnictví Fotodokumentace z UZ vyšetření na žádost pacientky gynekologická cytologie metodou Liquid based

Více

Žitenická 2084, Litoměřice. Číslo jednací: Identifikace dokumentu: III_D_SM_OZP/02

Žitenická 2084, Litoměřice. Číslo jednací: Identifikace dokumentu: III_D_SM_OZP/02 Městská nemocnice v Litoměřicích Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Přehled cen výkonů a služeb mimo rámec zákonného zdravotního pojištění, nadstandardní péče a cen výkonů a služeb poskytovaných osobám,

Více

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K úhrad za vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní, nezdravotní výkony v osobním zájmu fyzických nebo právnických

Více

1.8.2014. Výkony ambulance. Ostatní služby. Nepojištění pacienti (Kč za bod výkonu)

1.8.2014. Výkony ambulance. Ostatní služby. Nepojištění pacienti (Kč za bod výkonu) Provozovna Odbornost gynekologie a porodnictví Aplikace I.M. hormonálního přípravku nehrazená zdrav.poj. Cytologické vyšetření + odběr - samoplátce Fotodokumentace z UZ vyšetření na žádost pacientky Gynekologické

Více

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. U Nemocnice 380/III, Jindřichův Hradec SMĚRNICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. U Nemocnice 380/III, Jindřichův Hradec SMĚRNICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec SMĚRNICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Název: SEZNAM HRAZENÝCH VÝKONŮ Evidenční značka: Identifikace: Nahrazuje: revizi č. 12 Účinnost:

Více

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5 Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (smluvní ceny platné od 1.7.2015) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč.15% DPH 2 uši 235,- Kč vč.15% DPH Audio vyšetření na ORL Audio

Více

Ceník služeb pro klienty DL VESNA platný od 1.1.2016

Ceník služeb pro klienty DL VESNA platný od 1.1.2016 Ceník služeb pro klienty DL VESNA platný od 1.1.2016 1. Vybavení pokoje Televize na pokoji Lednice na pokoji 20 Kč/den 20 Kč/den Při léčbě rooming-in platí poplatky pouze doprovod. Tyto poplatky nejsou

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu ( Kč) Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná cena a zdravotní pojišťovny

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Informace o službách a péči Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Pomůžeme Vám vrátit se do aktivního života MUDr. Arnold Pavlík primář oddělení rehabilitační

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu ( Kč) Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná nebo smluvní cena a zdravotní

Více

1.8.2014. Výkony ambulance. Ostatní služby. Nepojištění pacienti (Kč za bod výkonu)

1.8.2014. Výkony ambulance. Ostatní služby. Nepojištění pacienti (Kč za bod výkonu) Provozovna Odbornost gynekologie a porodnictví Aplikace I.M. hormonálního přípravku nehrazená zdrav.poj. Fotodokumentace z UZ vyšetření na žádost pacientky Gynekologické vyšetření - na žádost pacientky

Více

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (smluvní ceny platné od ) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč.

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (smluvní ceny platné od ) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč. Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (smluvní ceny platné od 1.12.2016) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč.15% DPH 2 uši 235,- Kč vč.15% DPH Audio vyšetření na ORL Audio

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná cena, a zdravotní pojišťovny

Více

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění CENÍK I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění Gynekologické oddělení bez Interrupce do 8. týdne těhotenství 3 000,00 2 608,70 391,30 15 Interrupce po 8. týdnu těhotenství

Více

Ceník služeb Nemocnice Ostrov

Ceník služeb Nemocnice Ostrov PIV 10 14 Ceník služeb Obsah: Ceník služeb Nemocnice Ostrov Stránka 1 z 8 1. Ceník zdravotnických služeb... 2 1.1. Plastové fixace... 2 1.2. RHB výkony... 2 1.3. Gastroenterologické výkony... 3 1.4. Vyšetření

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 ČTYŘDENNÍ REHABILITAČNÍ POBYT

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Ceník placených služeb

Ceník placených služeb Ceník placených služeb Rokycanská nemocnice, a.s. (Ceník lékařských výkonů a služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 15 odst. 9) Obecná ustanovení: Jedná se o péči, která je

Více

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu

Více

1.8.2014. Cílené vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem

1.8.2014. Cílené vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem Odbornost dermatovenerologie Cílené vyšetření dermatologem Komplexní vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem Kryalizace kožní léze tekutým dusíkem 1 sezení - 1 útvar Ošetření a převaz bércového

Více

zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu plodu z odběru krve matky další fotografie CD / DVD

zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu plodu z odběru krve matky další fotografie CD / DVD platný od 1. 4. 2013 Tento ceník je platný pro výkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a vycházejí z katalogu dohodnutých služeb poskytovaných na žádost pacienta, vydaného ČLK a jsou všemi

Více

Ceník lázeňských procedur

Ceník lázeňských procedur Ceník lázeňských procedur POZNÁMKY K léčebným procedurám, které nejsou součástí Vašeho lázeňského programu a vyžadují předpis od lékaře, je nutné absolvovat vstupní lékařskou prohlídku (viz níže). Ceny

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu

C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu ODDĚLENÍ PREVENTIVNÍ MEDICÍNY poskytovaných pracovišti ONP v rámci závodní preventivní péče, vyžádaných občany pro osobní účely, při posuzování a odškodňování

Více

Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotnických služeb

Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotnických služeb Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotnických služeb - pro zdravotní výkony provedené na vlastní žádost pacienta je stanovena maximální cena 1,12 Kč/1 bod 1. Výkony bez

Více

Ceník FNKV. pro oblast léčebné a preventivní péče KLINIKA PRACOVNÍHO A CESTOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ. Výkony prováděné ambulantně. Kód Název Klient hradí

Ceník FNKV. pro oblast léčebné a preventivní péče KLINIKA PRACOVNÍHO A CESTOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ. Výkony prováděné ambulantně. Kód Název Klient hradí Výkony vakcinace 392296 391773 394989 356573 356574 357521 376063 368971 364782 393001 393074 386403 3107496 3149080 3120112 3083443 393075 393076 393078 3100085 393077 385172 394994 356575 310277 Avaxim

Více

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3.

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3. Žitenická2084,41201Litoměřice Identifikacedokumentu:III_D_SM_OZP/02 Platíod:1.června2016 Číslojednací: Rušíse:verze14platnáod1.1.2016 Mgr.LenkaKalábová Vypracoval: Přezkoumal: Ing.VladimírKestřánek,MBA

Více

LÁZNĚ ZALAKAROS CENÍK PRO ROK 2013

LÁZNĚ ZALAKAROS CENÍK PRO ROK 2013 Základní vstupenky LÁZNĚ ZALAKAROS CENÍK PRO ROK 2013 Dospělí Studenti (6-18) VSTUPENKY Děti (3-6) Rodinná (2 + 2 studenti) 3 hodinová 01.01.-03-27. 1650.- 1150.- 500.- 4800.- 1250.- 03.28.-04-30., 09.30.-

Více

Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku hluku:

Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku hluku: C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu platný od 01.09.2016 ODDĚLENÍ PREVENTIVNÍ MEDICÍNY poskytovaných pracovišti ONP v rámci závodní preventivní péče, vyžádaných občany pro osobní účely,

Více

sekce A Příloha č. 11 Ceník FNKV

sekce A Příloha č. 11 Ceník FNKV Výkony vakcinace 392296 391773 394989 356573 376063 368971 364782 393001 393074 386403 3107496 3083443 393075 393076 3100085 393077 385172 394994 Avaxim včetně aplikace 1 Engerix včetně aplikace 890,00

Více

sekce A Příloha č. 11 Ceník FNKV

sekce A Příloha č. 11 Ceník FNKV Výkony vakcinace 392296 391773 394989 356573 356574 376063 368971 364782 393001 393074 386403 3107496 3083443 393075 393076 393078 3100085 393077 385172 394994 356575 Avaxim včetně aplikace 1 Engerix včetně

Více

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč Rozhodnutí, které služby jsou léčením, je na lékaři. Psychiatrická léčebna Šternberk Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotních služeb

Více

C E N Í K. Celkové částky jsou uvedeny včetně DPH. Platnost od

C E N Í K. Celkové částky jsou uvedeny včetně DPH. Platnost od Celkové částky jsou uvedeny včetně DPH. Platnost od 1.6.2016 C E N Í K úhrad za vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní, nezdravotní výkony v osobním zájmu fyzických nebo právnických osob, které nejsou hrazeny

Více

CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 1.9.2012 Ceny služeb se odvíjejí podle času, použitých technik, léčebných a kosmetických prostředků a pomůcek.

CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 1.9.2012 Ceny služeb se odvíjejí podle času, použitých technik, léčebných a kosmetických prostředků a pomůcek. MASÉRSKÉ, MASÉRSKÉ, REKONDIČNÍ REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ REGENERAČNÍ SLUŽBY SLUŽBY ILONA ŠŤASTNÁ Adresa provozovny: Sedláčkova 105/8, 250 Kontakt: tel. 724 885 Adresa 406, provozovny: mail: info@masaze-celakovice.cz,

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a.s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Gynekologicko-porodnické oddělení

Gynekologicko-porodnické oddělení 1. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Typ výkonu vyšetření Chirurgické oddělení Přiložení sádrové fixace Celacast (dle ceny materiálu) nehrazeno ze ZP Aplikace Barronovy ligatury (cena 1 gumičky vč. fotodokumentace) Gynekologicko-porodnické

Více

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Označení služby a ostatní výkony Česko samoplátci cizinci samoplátci akutní výkony Doprovod pacienta Strava

Více

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění číslo úkonu placený úkon posl.aktualizace ke dni: 1.2.2016 a 1.3.2016 cena včetně DPH (Kč) sazba DPH (%) 002 zapůjčení zdrav. dokumentace na vyžádání: (jen opis nebo fotokopie) 100,00 21 003 RTG snímky

Více

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění číslo úkonu placený úkon posl.aktualizace ke dni: 01.03.2016 002 zapůjčení zdrav. dokumentace na vyžádání: (jen opis nebo fotokopie) 100,00 21 003 RTG snímky (netýká se pacientů) 100,00 21 lékařská zpráva,

Více

Diabetická strava s druhou večeří

Diabetická strava s druhou večeří Úhrada služeb V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon ) a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (dále jen

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a.s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

CENÍK WELLNESS POBYTŮ A PROCEDUR

CENÍK WELLNESS POBYTŮ A PROCEDUR 2017 CENÍK WELLNESS POBYTŮ A PROCEDUR Zima 16. 1. 19. 3. 2017 30. 10. 17. 12. 2017 Jaro/Podzim 20. 3. 25. 6. 2017 4. 9. 29. 10. 2017 26. 6. 3. 9. 2017 ceník wellness pobytů V ceně je zahrnuto ubytování,

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

MASÉRSKÉ, REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ SLUŽBY

MASÉRSKÉ, REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ SLUŽBY CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 1.9.2012 Ceny služeb se odvíjejí podle času, použitých technik, léčebných a kosmetických prostředků a pomůcek. Délka trvání jedné terapie je pouze orientační v závislosti na problému

Více

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění číslo úkonu placený úkon posl.aktualizace ke dni: 1.7.2016 cena včetně DPH (Kč) sazba DPH (%) 002 zapůjčení zdrav. dokumentace na vyžádání: (jen opis nebo fotokopie) 100,00 21 003 RTG snímky (netýká se

Více

Imunologický test okultního krvácení do stolice itoks (ifobt) na vlastní žádost 120

Imunologický test okultního krvácení do stolice itoks (ifobt) na vlastní žádost 120 Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. 1. Ceník administrativních úkonů Potvrzení o hospitalizaci 50 Potvrzení lékaře o zdravotním

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Seznam cen vyžádaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Seznam cen vyžádaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění Seznam cen vyžádaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění 1. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Typ výkonu vyšetření Chirurgické oddělení Přiložení sádrové fixace Celacast (dle ceny materiálu)

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

Ceník služeb Nemocnice Ostrov

Ceník služeb Nemocnice Ostrov Stránka 1 z 7 Ceník služeb NO (PIV 10 verze 19) Obsah: Ceník služeb Nemocnice Ostrov 1. Ceník zdravotnických služeb...2 1.1. RHB výkony...2 1.2. Gastroenterologické výkony...2 1.3. Vyšetření a výkony...3

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a. s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Odborná směrnice ceník CENY ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB ZA ÚPLATU

Odborná směrnice ceník CENY ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB ZA ÚPLATU Strana 1 z 8 Název: CENY ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB ZA ÚPLATU Platnost od: 1. 4. 2016 Platnost do: do odvolání Nahrazuje: SMO-C-003-03 verze č. 1 Distribuce a uložení dokumentu: Platné jsou autorizované

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

PACKAGE 2010. Wellness & Spa Hotel Ambiente****, Karlovy Vary

PACKAGE 2010. Wellness & Spa Hotel Ambiente****, Karlovy Vary PACKAGE 2010 Wellness & Spa Hotel Ambiente****, Karlovy Vary BEAUTY JEDNODENNÍ BALÍČKY bez ubytování 1. Den pro sebe (1 den) welcome drink 1x oběd formou bufetu 1x bylinná koupel s přísadou 1x masáž šíje

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Seznam nehrazených výkonů - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Seznam nehrazených výkonů - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Seznam nehrazených výkonů - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Cena v Kč Oddělení Název výkonu MJ vč. DPH Nutriční poradna - 1 návštěva sezení 250,00 Nutriční poradna Nutriční poradna - kontrolní

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

Informovaný souhlas. Pro výzkumný projekt: Diplomová práce Nejčastější úrazy v judu, jejich prevence a následná rehabilitace

Informovaný souhlas. Pro výzkumný projekt: Diplomová práce Nejčastější úrazy v judu, jejich prevence a následná rehabilitace Informovaný souhlas Pro výzkumný projekt: Diplomová práce Nejčastější úrazy v judu, jejich prevence a následná rehabilitace Období realizace: 2012-2013 Řešitelé projektu: Bc. Lenka Krejčová Vážená paní,

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Ceník služeb Nemocnice Sokolov

Ceník služeb Nemocnice Sokolov Stránka 1 z 7 PII 11 05 Ceník služeb Obsah: Ceník služeb Nemocnice Sokolov 1. Ceník zdravotnických služeb.. 2 1.1. ORL výkony.. 2 1.2. Oční výkony... 2 1.3. GYN POR výkony 2 1.4. OKBH výkony... 3 1.5.

Více

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře A) Obecná ustanovení 1. Denní a týdenní stacionář Klíček poskytuje svým uživatelům fakultativní služby, které jsou

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 8 1 3 7 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Strana 3370 Sbírka zákonů č. 273 / 2015 Částka 111 273 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Ministerstvo zdravotnictví

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Ceník služeb Nemocnice Sokolov

Ceník služeb Nemocnice Sokolov Stránka 1 z 7 PII 11 09 Ceník služeb Obsah: Ceník služeb Nemocnice Sokolov 1. Ceník zdravotnických služeb.. 2 1.1. ORL výkony.. 2 1.2. Oční výkony... 2 1.3. GYN POR výkony 2 1.4. OKBH výkony... 3 1.5.

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 6 0 9 1 6 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 3 7 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 7 N 0 0 3 Název IČO mocnice Prachatice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 8.08.08 / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Ceník - léčebné pobyty 2014. Název pobytu Ubytování Strava Procedury Cena celkem

Ceník - léčebné pobyty 2014. Název pobytu Ubytování Strava Procedury Cena celkem Mám nemocné Celodenní standardní srdce, vysoký krevní tlak a 2 x cvičení skupinové cévní problémy 1 x masáž klasická 1 x rašelinový zábal malý 9 nocí 1/1 4.500,- Kč 3.330,- Kč 9 x Nordic Walking (1 x instruktáž)

Více

Hotel Mesit. Ubytování. Wellness balíčky. Služby. pultové ceny 2017

Hotel Mesit. Ubytování. Wellness balíčky. Služby. pultové ceny 2017 Hotel Mesit pultové ceny 2017 Ubytování Wellness balíčky Služby CENÍK UBYTOVÁNÍ ZIMA 2017 HOTEL MESIT *** OD 1.1. DO 26.3.2017 CHECK - IN: od 14:00 CHECK - OUT: do 11:00 Ubytování v klasických pokojích

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 6 0 9 4 0 0 2 IČZ smluvního ZZ 3 9 0 5 3 0 0 0 Číslo smlouvy 5 C 3 9 A 0 8 7 Název IČO 3 R Tábor, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Ceníky placených služeb provozovaných organizací v rámci vedlejší činnosti

Ceníky placených služeb provozovaných organizací v rámci vedlejší činnosti Ceníky placených služeb provozovaných organizací v rámci vedlejší činnosti A. Půjčovna kompenzačních pomůcek B. Rehabilitace C. Praní, žehlení a drobné opravy prádla D. Krátkodobý pronájem nebytových prostor

Více

Název IČO Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 4 6 4 1 IČZ smluvního ZZ 8 5 6 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 5 N 0 0 2 Název IČO Sdružené zdravotnické zařízení Krnov PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

NABÍDKA POBYTŮ 2015. Hotely kategorie *** Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt.

NABÍDKA POBYTŮ 2015. Hotely kategorie *** Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt. NABÍDKA POBYTŮ 2015 Hotely kategorie *** 02. 01. 31. 03. 2015 01. 11. - 19. 12. 2015 01. 04. 31. 10. 2015 Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt. Víkend pro ženu a muže (Pá - Ne) Stravování : plná

Více

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014 CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014 Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

Více

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

CENÍK POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

CENÍK POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB CENÍK POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Schválil: MUDr. Václav Volejník CSc. Platnost od: 1. 11.2012 Strana 1 z 7 Ověřil: MUDr. Klapalová Alena Platnost: od 1. 11. 2012 procedura Upřesnění služby Cena v

Více