SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999"

Transkript

1 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní Turistický závod II. stupn - Bílovec - klasifikaní Turistický závod II. stupn - Orlová - klasifikaní a postupové Vyšší kola TZ (a adresa pro bližší informace): Turistický závod I. stupn - Kravae (okr. eská Lípa) Václav Havlíek,. p. 5, Janovice Turistický závod I. stupn - Nová Paka Marie Militká, Vrchlického 896, Nová Paka Turistický závod I. stupn - Fryšták Radek Slovák, B. Bakaly 223, Fryšták Turistický závod I. stupn - Pacov ing. Václav Hrobský, Na parcelách 675, Pacov Turistický závod - Mistrovství R - Vsetín poádá spolen oblast Slezsko a Valašsko Tábornický oddíl BVÚ zve všechny oddíly na I. roník Festivalu Haryho Mouky Vzhledem k tomu, že zimní a první jarní msíce ješt nepejí táborovým ohm, rádi bychom touto akcí tento handicap, alespo ásten, vyrovnali. Také víme, že se Festival Haryho Mouky mže stát píležitostí k setkání spátelených oddíl a prožití pkného víkendu. V I. roníku jsou vyhlášeny následující kategorie: * sólové hudební vystoupení * skupinové hudební vystoupení * divadelní vystoupení Jednotlivá vystoupení mohou být delší, než u táboráku a také jejich forma bude asi trochu jiná (s ohledem na prostedí). Pesto by délka vystoupení nemla pesáhnout 20 minut. Zúastnit se mohou nejen úinkující, ale i diváci. Zaátek: Sobota 20. bezna 1999 v 9.00 hod. Místo konání: Klubovna TOM BVÚ Potvrte svou úast (poet úastník a divák, poet a typ vystoupení) a dotazy smujte na telefon 069 / , mobil , fax 069 / , Slezský Tomík 1

2 ROZPIS Turistického závodu II. stupn v Ostrav A. Všeobecná ustanovení 1. Název a stupe závodu: Turistický závod, klasifikaní, II. stupn 2. Vyhlašovatel: 3.Poadatel: Rada mládeže KT oblasti Slezsko RM KT oblasti Slezsko, TOM 4306 Stopai 4. Termín a místo konání: Sobota 17. dubna 1999, Motokrosový areál Vesinská strž, Vesina u Bílovce 5. Kategorie a délky tratí: 6. Pihlášky: nejmladší žactvo km mladší žactvo km starší žactvo km mladší dorost km starší dorost km dosplí 1980 a starší 4-6 km Pihlášky není teba zasílat pedem. 7. Funkcionái závodu a poadatelé: editel závodu Petr Holuša hlavní rozhodí Mojmír Nováek Každý oddíl, který vysílá do závodu své závodníky je žádán, aby posílil poadatelskou službu o 1 až 2 rozhodí, vybavené stopkami. Sraz poadatel bude na Vesinské strži v sobotu v 7.30 hod. (tramvaj z Vesinské v 7.15). 8. Podmínky úasti a vybavení hlídek: 9. Doprava: Závodníci musí mít platný prkaz své organizace. U neorganizovaných žák soupisku potvrzenou editelem školy, pop. ob. prkaz. Za zdravotní zpsobilost závodník do 18 let zodpovídá jejich vedoucí, starší závodníci si zodpovídají sami. Každý závodník musí mít s sebou prkaz pojištnce. Hlídka se dostaví na start s propisovakou nebo centrofixem a od staršího žactva i s buzolou. Je zakázáno používat tretry s hebíky. MHD v Ostrav - tramvají. 5 z Poruby - Vesinská na zastávku Vesina (3. zastávka, doba jízdy 5 min., vhodné tramvaje odjíždí ze zastávky Poruba - Vesinská v 7.45, 8.15 a 8.45 hod.) Z Poruby potebujete dvoupásmovou jízdenku (45 minut), z centra Ostravy típásmovou (60 minut). Ze zastávky Vesina pes louky, lávkou pes potok a pak vpravo k devné budov na Vesinské strži, kde bude prezence. 10. Ubytování: Slezský Tomík 2

3 Ubytování zajišováno není. 11. Stravování: V cíli závodu budou mít závodníci k dispozici aj. V areálu bude oteven bufet. 12. Prezentace: V sobotu od 8.30 do 9.30 na Vesinské strži v devné budov. 13. Zdravotní služba: Bude umístna v cíli závodu. 14. Hodnocení a ceny: V každé kategorii obdrží první ti hlídky diplom a drobnou cenu. Pokud v kategorii budou hodnoceny nejmén ti hlídky ze dvou oddíl, obdrží vítz a další hlídky II. výkonnostní tídu podle soutžního ádu. 15. Postupový klí: 16. Startovné: Hlídky, které získají II. VT, mohou postoupit do kterýchkoli turistických závod 1. stupn. Na hlídku 10,- K. B. Technická ustanovení 1. Závodí se podle Soutžního ádu a pravidel TZ, platných od Plnní disciplín podle kategorií: Stavba stanu NŽ MŽ SŽ Dor -- Topo a turistické znaky NŽ MŽ SŽ Dor Dos Deviny NŽ MŽ SŽ Dor Dos Uzlování NŽ MŽ SŽ Dor Dos Odhad vzdálenosti -- MŽ SŽ Dor Dos Kulturn pozn. innost NŽ MŽ SŽ Dor Dos Orientace NŽ MŽ Azimutové úseky SŽ Dor Dos Lanová lávka NŽ MŽ SŽ Dor Dos Pekážková dráha NŽ MŽ SŽ Dor Dos 3. Technicko materiální vybavení bude odpovídat požadavkm pravidel. Pro stavbu stanu budou použity stany ROTHCO (typu A), které mají tye zvenku a jen 8 kolík (6 do podlážky a 2 na vypnutí šrami vpedu a vzadu). 4. Schvalovací doložka: Tento rozpis byl schválen na zasedání Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko. Slezský Tomík 3

4 ROZPIS Turistického závodu II. stupn v Bílovci A. Všeobecná ustanovení 1. Název a stupe závodu: Turistický závod, klasifikaní, II. stupn 2. Vyhlašovatel: 3.Poadatel: Rada mládeže KT oblasti Slezsko TOM 3910 Nezmai Bílovec, odbor KT Bílovec 4. Termín a místo konání: Sobota 24. dubna 1999 v Bílovci 5. Kategorie a délky tratí: 6. Pihlášky: nejmladší žactvo km mladší žactvo km starší žactvo km mladší dorost km starší dorost km dosplí 1980 a starší 4-6 km Není nutno zasílat pedem. 7. Funkcionái závodu: editel závodu hlavní rozhodí stavitel trati 8. Podmínky úasti a vybavení hlídek: Pavel Petráš Josef Bárta Vít eháek Platný prkaz své organizace nebo jiný doklad s uvedeným jménem a píjmením, datem narození a perazítkovanou fotografií. Dále prkaz pojištnce, od starších žák buzola, propisovaka. Za zdravotní stav závodník odpovídá jejich vedoucí. 9. Prezentace: V sobotu 24. dubna 1999 od 7.30 do 9.00 v budov chovatel na Bezruov ul. v Bílovci. 10. Zdravotní služba: 11. Doprava: Bude umístna v cíli závodu. Do Bílovce je možno se dopravit z Ostravy vlakem pes Studénku (tra 270 a 279), nebo autobusem Ostrava - Bílovec. 12. Ubytování Zájem o ubytování je nutné nahlásit pedem u L. Bártové, U stelnice 861, Bílovec. Poplatek za ubytování bude 10 K za osobu a noc (vlastní spací pytle a karimatky). Slezský Tomík 4

5 13. Úhrada náklad Startovné iní 20 K na hlídku. Cestovné se neproplácí. 14. Oberstvení V cíli závodu bude podáváno menší oberstvení, další možno zakoupit v bufetu. 15. Hodnocení: Hlídky na míst získají diplom a drobnou vcnou cenu. B. Technická ustanovení 1. Závodí se podle Soutžního ádu a pravidel TZ, platných od Plnní disciplín podle kategorií: Stavba stanu NŽ MŽ SŽ Dor -- Topo a tur. znaky NŽ MŽ SŽ Dor Dos Deviny NŽ MŽ SŽ Dor Dos Uzlování NŽ MŽ SŽ Dor Dos Odhad vzdálenosti -- MŽ SŽ Dor Dos Kulturn pozn. innost NŽ MŽ SŽ Dor Dos Orientace NŽ MŽ Azimutové úseky SŽ Dor Dos Lanová lávka NŽ MŽ SŽ Dor Dos Pekážková dráha NŽ MŽ SŽ Dor Dos 3. Schvalovací doložka: Tento rozpis byl schválen Radou mládeže VV KT oblasti Slezsko dne Školení táborových zdravotník Školení zdravotník letních tábor a jiných pobytových akcí pro dti a mládež (oblíbený 60-ti hodinový kurz) poádá opt eský ervený kíž. Kurz bude zahájen poátkem dubna 1999 a bude probíhat asi po dobu dvou msíc (duben a kvten) jeden den v týdnu odpoledne. Poplatek má být 800 K, je možné jej zahrnout do náklad na tábor. Informujte se na tel / Bez absolventa zdravotnického kurzu není možno dlat tábor!! Platnost kvalifikace je pt let, pak je nutné absolvovat pezkoušení, které se koná na závr kurzu (koncem kvtna nebo zaátkem ervna). eský ervený kíž sídlí na ulici erveného Kíže poblíž trolejbusové zastávky na námstí Republiky. Slezský Tomík 5

6 ROZPIS Turistického závodu II. stupn v Orlové A. Všeobecná ustanovení 1. Název a stupe závodu: Turistický závod, klasifikaní postupový, II. stupn 2. Vyhlašovatel: 3.Poadatel: Rada mládeže KT oblasti Slezsko KT Orlová - Lutyn, TOM 2604 Práata Orlová, OSMTu Karviná. 4. Termín a místo konání: Sobota 1. kvtna 1999, Orlová - Lutyn, areál letního koupališt. 5. Kategorie a délky tratí: 6. Pihlášky: nejmladší žactvo km mladší žactvo km starší žactvo km mladší dorost km starší dorost km dosplí 1980 a starší 4-6 km Nejsou požadovány. 7. Funkcionái závodu: editel závodu hlavní rozhodí stavitel trati 8. Podmínky úasti a vybavení hlídek: 9. Doprava: Bronislav Drobny Eva Vilhelmová Jií Vilhelm Závodníci musí mít platný prkaz své organizace. U neorganizovaných žák soupisku potvrzenou editelem školy, pop. obanský prkaz. Za zdravotní zpsobilost závodník do 18 let zodpovídá jejich vedoucí, starší závodníci si zodpovídají sami. Každý závodník musí mít s sebou prkaz pojištnce. Hlídka se dostaví na start s propisovakou nebo centrofixem a od staršího žactva i s buzolou. Je zakázáno používat tretry s hebíky. Postaršení je možné - 1 len hlídky i jednotlivec maximáln o 1 rok. Z ÚAN v Ostrav autobusovou linkou na zastávku Orlová - Lutyn, pošta (vhodné spoje odjíždjí v 6.15, 7.05 a 8.05 hod., doba jízdy cca 40 minut). Z Havíova linkou (vhodné spoje odjíždjí v 6.45 a 7.30, doba jízdy cca 35 minut). Od zastávky první ulicí vpravo dol k areálu koupališt. Slezský Tomík 6

7 Z Karviné linkou na zastávku Orlová - Lutyn, nákupní stedisko (vhodné spoje od obchodního domu Trefa v 7.10 a 8.05 hod., doba jízdy cca 25 minut) a dále pšky do centra msta asi 15 minut. Ped Policií vlevo dol ke koupališti. 10. Ubytování: Není zajišováno. 11. Stravování: V cíli závodu budou mít závodníci k dispozici aj, v areálu koupališt bude oteven bufet. 12. Prezentace: V sobotu od 8.00 do 9.00 hod. v areálu koupališt. Pi prezentaci nutno doložit dosaženou VT pro pípad postupu do závodu I. stupn. 13. Zdravotní služba: 14. Startovné: Bude k dispozici v cíli závodu. Na hlídku 20,- K. Hlídka, která se prokáže prkazy KT, obdrží slevu ve výši 10,- K. 15. Hodnocení a ceny: V každé kategorii obdrží první ti hlídky diplom a vcnou cenu. Pokud v kategorii budou hodnoceny nejmén ti hlídky ze dvou oddíl, obdrží II. výkonnostní tídu podle soutžního ádu. 16. Postupový klí: Hlídky, které se umístí do 3. místa, pop. hlídky, které získaly v r II. VT, mají zajištn postup do TZ I. stupn. Pokud mezi prvními temi hlídkami jsou dv, pop. ti, které již postup zajištn mají, doplní se na dv. B. Technická ustanovení 1. Závodí se podle Soutžního ádu a pravidel TZ, platných od Plnní disciplín podle kategorií: Stavba stanu NŽ MŽ SŽ DOR --- Topo a tur. znaky NŽ MŽ SŽ Dor Dos Deviny NŽ MŽ SŽ Dor Dos Uzlování NŽ MŽ SŽ Dor Dos Odhad vzdálenosti -- MŽ SŽ Dor Dos Orientace NŽ MŽ Azimutové úseky SŽ Dor Dos Lanová lávka NŽ MŽ SŽ Dor Dos Pekážková dráha NŽ MŽ SŽ Dor Dos 3. Technicko materiální vybavení bude odpovídat požadavkm pravidel. 4. Schvalovací doložka: Tento rozpis byl schválen na zasedání Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko. Slezský Tomík 7

8 Vydáno v beznu 1999 v potu 70 výtisk pro informaci Turistických oddíl mládeže KT v oblasti Slezsko a Asociace TOM R v okresech Karviná, Nový Jiín, Opava a Ostrava. Vydala Rada mládeže VV KT oblasti Slezsko, pedseda ing. Mojmír Nováek, Rottrova 1, Ostrava - Zábeh, , tel. 069 / (dom), 069 / (zam - fa Digis), (mobil), Slezský Tomík 8

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

Termíny akcí v roce 2001

Termíny akcí v roce 2001 SLEZSKÝ 28 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje Termíny akcí v roce 2001 13. 1. 33. Zimní sraz - Ostravice viz samostatný leták 20. 1. ZTTV Karviná - Zimní turnaj tábornické všestrannosti

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002

2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 Zpracoval: ing. Mojmír Nováek, pedseda KR Srpen 2003 Ostravská krajská rada Asociace TOM R vznikla v kvtnu

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Evidenční číslo posudku: 1. Identifikační údaje Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek: Adresa

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Milí poutníci, tomičky a tomíci,

Milí poutníci, tomičky a tomíci, Milí poutníci, tomičky a tomíci, Kalendárium je tak trochu naší výkladní skříní. Ne snad, že by oddíly TOM pořádaly jen akce v Kalendáriu uvedené! Oddílový život v naší asociaci je o poznání pestřejší.

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005 ÍSLO / V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU. USNESENÍ Z. ZASEDÁNÍ RR ZS konané dne. dubna v Lázních Bohdane# Za úasti, tj., % len Republikové rady!zs a n#kterých vedoucích pracovník úst(edí!zs se uskutenilo

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

$% &' ( na období 2006-2009! " #

$% &' ( na období 2006-2009!  # $% &' ( % ) *+*+,-.+ */01) 2*'134+5 na období 2006-2009! " # $ &67 8 "9:( Komunitní plán pro msto Hluín 2 OBSAH: ÚVODEM... 5 1. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ... 6 1.1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA... 7 1.2. TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu str. 3 4. Pravidla str. 3-5 1- ze strany

Více

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108. Pernerova 1490, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108. Pernerova 1490, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp. TURISTIKÝ KUB SYNTHESI RDUBIE, o. s. ODBOR KT 109209, KUB STV 3606108 ernerova 1490, 530 02 ardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.info KENDÁ KÍ N ROSINE 2007 Ž ISTOD 2008 (ktualizovaná verze, nové jízdní

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015

Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015. TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 Místní a OKRESNÍ KOLO PŘEBORU škol V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 TŘINEC hřiště u ZŠ Koperníkova ÚTERÝ 28. 4. 2015 INFORMACE: KRAJSKÉ FINÁLE: Finále Přeboru škol Moravskoslezského kraje v orientačním běhu se

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více