13 bulletin fakulty architektury čvut interview s martinem pospíšilem ateliér jana aulíka očima doktorandky kudláčkové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13 bulletin fakulty architektury čvut interview s martinem pospíšilem ateliér jana aulíka očima doktorandky kudláčkové"

Transkript

1 06/ 13 bulletin fakulty architektury čvut interview s martinem pospíšilem ateliér jana aulíka očima doktorandky kudláčkové jak se studuje ve francii? z festivalu hliněného stavitelství grains d isere, les grands ateliers, isle d abeau, francie, snímek solene le guen. k článku vojtěcha sigmunda na s

2 oldřich ševčík 2 Soutěže X 8 th Gandiablasco International Outdoor Furniture Design Contest. Lhůta pro odevzdání návrhů do Knihomol X Podstatná, nikoli pouze nahodilá sounáležitost architektury a designu je právem brána jako fakt; je obsažena v programech výuky na fakultách architektury. Přesto v této relaci, podobně jako ve vztahu architektura a urbanismus, tiká nesamozřejmá samozřejmost tj. vzájemný vztah existuje a řeší se s větším či menším úspěchem vždy znovu v každé realizaci. Používám odlehčující metaforu tiká jako mina nášlapná z toho důvodu, že architekt může být obviňován, že architektura se stává v jeho projektech a realizacích designem (viz díla evropského postmodernisty H. Holleina ad.), že architektoničnost tzv. podlehla designu a naopak designér z toho, že se design nedostal ke slovu. Na významném mezinárodním Bienále experimentální architektury v Praze 22. května byl na fascinujících modelech přenesen design do urbánního rozměru. Knih o architektuře nebo o designu všeho druhu je bezpočet. O to více je třeba vítat publikace, v nichž jdou architektura a design ruku v ruce takovou ojedinělou knihou je Funkcionalismus, design, škola, trh Jana Michla. Profesor na Vysoké škole architektury a designu v norském Oslu se již v předchozí publikaci Tak nám prý forma sleduje funkci (Praha 2003) velmi neučebnicově, neortodoxně vyrovnává s funkcionalismem a jeho vlivem na design. A studenti architektury a designu naší fakulty si nyní mohou vybrat ze 14 vydaných přednášek. Jan Michl provokativně sděluje výsledek základní ideu každé z nich v Úvodu texty pak přinášejí argumentaci, která ho dovedla k nové myšlence. Ve věku wikipedie a horečnatého stahování dat se čtenář může vydat na nelehkou cestu přemýšlení ale jakou cenu má fakt bez cesty, která k němu vede? Přeji studentům architektury a designu šťastnou cestu. Doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc. Michl, Jan: Funkcionalismus, design, škola, trh. Čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu. Praha, Barrister & Principal, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2012, ISBN , ISBN (VŠUP) X Kniha Jak se dělá město, kterou píší Jan Šépka a Miroslava Tůmová, bude prezentovat osm měst a jejich problematická místa, která řeší studenti ateliéru Šepka Tůmová vždy v několika koncepčních variantách. Jde například o nové město na zelené louce u nově vzniklého jezera (Most), město ve městě (Vítkovice), město nad železnicí (Praha), město na ostrově (Císařský ostrov v Praze), hledání návaznosti na historické jádro (Kadaň), nebo hledání města (Milovice). Autoři si kladou otázky urbanistické, estetické, programové, ekologické, dopravní Je dobré nebo možné stále opakovat ověřená schémata? Jak řešit problémová místa, která se zdají být v ideální poloze ve vztahu ke stávající struktuře města, ale mají řadu omezení? Celkově lze označit práce za hledání největšího potencionálu ve městě, na kterém lze postavit optimální urbanistickou studii nebo koncepci. Jednotlivé studentské týmy se s řešením konkrétních zadání vyrovnávají po svém. Každá vize formuluje trochu jiné otázky a nastiňuje jiné odpovědi. Souhrnně projekty předkládají paletu možností, která osobitě reaguje na reálnou situaci v daném městě. Důležitým faktorem je konfrontace návrhů přímo v řešené lokalitě s lidmi, kteří chtějí diskutovat, i s politiky. Na základě takové konfrontace se studenti připravují na reálnou situaci, kterou jim škola nemůže běžně poskytnout. Ve většině případů tuto aktivitu velmi kvitují i samotná města, která se zatím urbanistickým studiím příliš nevěnují. Obvykle řeší svoje územní a regulační plány bez nějaké konkrétní vize, kam by mělo město směřovat. Stanovení funkčních ploch bez konkrétní vize ale nic podstatného nesděluje, a i proto se tyto plány poměrně rychle mění. Kniha by měla nastínit jiné možnosti v plánování strategie koncepce měst. V ideálním případě by mohla přesvědčit politiky, že vypsání architektonickourbanistické soutěže má smysl. Předpokládaný počet stran 300, cca 650 ilustrací, formát cm. pokračování na s. 12

3 křest sborníku design versus architektura 2012 martin pospíšil Hovoříme s Ing. Martinem Pospíšilem, Ph.D. novým vedoucím Ústavu nosných konstrukcí Ústav už vedete od února. Nicméně s jakým konceptem rozvoje ústavu jste uspěl v konkurzu? Můj návrh vychází z premisy, že architektura na Fakultě architektury ČVUT není svým charakterem architekturou technickou, pro kterou se v Evropě a USA povětšině vžil termín architectural engineering, ale že odpovídá spíše zaměření architectural design, tedy architektuře návrhové, tvůrčí. Přitom však jde stále o obor, který je vyučován na vysoké škole technické, nikoliv umělecké, a při jeho studiu se proto kladou nároky mimo jiné i na zvládnutí základů exaktních a technických disciplín. Studium architektury na naší fakultě je vzhledem k jeho principiálně mnohooborovému zaměření jedním z nejnáročnějších vysokoškolských studií vůbec. Jádrem výuky v Ústavu nosných konstrukcí je statika a nosné konstrukce. Přicházíte do jeho vedení s nějakou změnou přístupu k těmto předmětům? Musím předeslat, že díky panu doc. Lorenzovi, který ústav nosných konstrukcí na naší fakultě založil a dlouhá léta vedl, panu prof. Holickému z Kloknerova ústavu a dalším interním i externím kolegům, je ústav na skutečně výtečné odborné úrovni. Přijít s něčím novým a potřebným tak rozhodně nebylo snadné Nicméně vloni se mi poštěstilo navštívit dvě vynikající americké univerzity v lednu a únoru Stanford v Kalifornii a na konci roku pak ještě MIT v Bostonu, kam mě na základě mé dizertace pozval prof. John Ochsendorf, což je světově uznávaný odborník na statiku kleneb. Na MIT jsem se pak seznámil i s prof. Edwardem Allenem a jeho koncepcí výuky statiky nosných konstrukcí pro architekty, kterou zde před časem zavedl. Tato metoda se v současnosti začala vyučovat jako doplněk klasické statiky například na škole architektury ETH v Curychu. Jestli tomu dobře rozumím, vaší inspirací je tedy koncepce MIT. Mohl byste její principy představit? Podstatou je snaha přizpůsobit výklad základní i aplikované stavební mechaniky specifickému způsobu myšlení architekta prezentovat jej tedy méně technicky, o to však názorněji. Na MIT se proto zjednodušeně řečeno vrátili do 18. a 19. století, kdy se statické výpočty opíraly o grafické rovnoběžníky sil, a tuto metodu ještě doplnili aktivní tvorbou statických modelů. Když jsem na MIT s prof. Ochsendorfem konzultoval a poté i hodnotil závěrečné práce v předmětu structural design, byl jsem skutečně příjemně překvapen nejen solidními základními znalostmi studentů, ale hlavně jejich tvůrčím přístupem k nosné konstrukci. Zacházeli s ní s erudicí a přitom s respektem jejich návrhy byly z hlediska stavební mechaniky fundované, byly finančně efektivní a přitom krásné. Jakým způsobem byste tedy chtěl aplikovat tuto formu výuky na naší fakultě? Při konzultacích bakalářských, ateliérových ale i diplomních prací se u našich posluchačů často setkávám s jakousi absencí vnímání fyzikálních souvislostí. S tím studenti na MIT problém neměli. Mým cílem je proto poskytnout studentům možnost osvojit si principy stavební mechaniky coby základního nástroje konstrukční a architektonické tvorby žijeme přece v prostředí přírodních zákonů, ze kterých není úniku. Jestliže tedy chceme v tomto prostředí efektivně tvořit, je bezpodmínečně nutné tyto zákony alespoň v principu poznat a ve své tvorbě je pak nanejvýš užitečné jejich znalostí využít. Jako nejvhodnější cestu proto vidím doplnění naší stávající velmi precizní klasické výuky určitým scelujícím prvkem, který by dovedl studenty k celostnímu pohledu na statiku stavby a zároveň uvolnil jejich fantazii. Co by bylo jeho náplní? Minimální teoretický úvod do grafické statiky, který by byl doplněn řadou zjednodušených výpočtů praktických konstrukčních příkladů. Od lávek a mostů, přes věže až po 3

4 klauzury ústavu průmyslového designu: přehlídka šperků / vázy prohlídka, ateliér mariana karla; svítidla ateliér alexiuse appla; vodní dýmka zadání snídaně v trávě ateliér jana fišera 4 stadiony a velkorozponové haly. Půjde o zkoumání mezní geometrie konstrukcí při použití materiálů různých vlastností, o hledání estetického a přitom efektivního návrhu pro zvolený účel a materiál a o schopnosti tento návrh velmi rychle a jednoduše staticky ověřit. Semináře by byly zavedeny nejprve experimentálně pro cca 20 studentů a pokud by se experiment osvědčil, následovala by modifikace výuky pro všech 250 studentů formou přednášek a cvičení. Jak berete ohled na skutečnost rozdělení studia na bakalářské a magisterské? Bakalářské studium je jakési trivium, posluchač by si v něm měl osvojit stavební řemeslo a konstrukční principy. Měl by být schopen navrhnout efektivní nosnou konstrukci a tento návrh ověřit zpětnou vazbou, kterou je korektní, i když zjednodušené statické posouzení. A magisterský stupeň? To už je mistrovská škola. Tady je prostor jak pro konstrukční experiment, tak pro výraznější specializaci. Ohromnou příležitost vedle zaměření na nové materiály a technologie vidím i v oblasti konstrukcí historických staveb: pro ty má naše fakulta díky vynikající práci a zahraničnímu renomé řady svých pedagogů nadstandardní synergické možnosti. Tyto oblasti skýtají i velice zajímavý rozvojový potenciál pro budoucí uplatnění absolventů. A doktorské studium? Kterým směrem hodláte napřít svou energii? Doktorské studium je špičkou studia. V Ústavu nosných konstrukcí bych je chtěl alespoň v nejbližším období směřovat do dvou hlavních oblastí: do architektonické tvorby strukturálně optimalizovaných konstrukcí čili konstrukcí, jejichž tvar a estetika vycházejí z přirozených stavebně mechanických vlastností použitého konstrukčního materiálu ať již jde o hlínu, dřevo, ocel, beton nebo třeba konopná lana A potom studium revitalizace a rekonstrukce historických nosných konstrukcí. Dá se předpokládát, že při vedení ústavu využijete i svých kontaktů na MIT Pro doktorské studium se možnost spolupráce s MIT již velmi zřetelně rýsuje, s prof. Ochsendorfem jsem se dohodl na přímé spolupráci mezi našimi pracovišti a na výměně doktorandů, což by mohlo být pro naše studenty velmi přínosné. Dovolte se zastavit ještě u jednoho tématu. A tím je matematika. Jedno z frekventovaných diskusních témat na fakultě. Máte představu, jak přistoupíte k řešení problému neúspěšných studentů v tomto předmětu? A mimochodem jak se díváte na návrhy matematiku na fakultě úplně zrušit? Tímto tématem jsme se intenzivně zabývali jak na půdě našeho ústavu, tak na několika jednáních s paní proděkankou Šestákovou a s panem děkanem Zavřelem. A díky skutečně energickému přístupu pana děkana proběhla závěrečná schůzka na toto téma i za účasti docentů matematiky z jiných fakult ČVUT. Na schůzce byla situace ve výuce matematiky detailně analyzována a jako závěr vznikla doporučení, která nyní do výuky matematiky zapracováváme. Mohl byste předestřít alespoň základní prvky řešení? Na prvním místě to je zařazení vyrovnávacího kurzu středoškolské matematiky. Jedním z jednoznačných závěrů analýzy totiž bylo zjištění nedostatečnosti středoškolské přípravy řady studentů. (Viz též Pražská technika č. 3/13 pozn. red.) Na druhém místě to je zařazení volitelného semináře vyšší matematiky pro zájemce o prohloubení studia v návaznosti na CAD, stavební fyziku a na další obory, které jsou založené na exaktních vědách. Druhým závěrem analýzy totiž bylo konstatování, že stávající výuka matematiky představuje elementární základ vysokoškolské matematiky, tedy základ dále již neredukovatelný. Přičemž pro studenty, kteří se zabývají CAD a stavební fyzikou vážněji, je potřebná rozsáhlejší matematická průprava. A za třetí to je změna formy zakončení předmětu z klasifikovaného zápočtu na řádnou zkoušku, takže student má šanci oficiálních oprav i možnost posunout zkoušku

5 výtvarná příprava designérů s josefem šafaříkem: obr. 1 kompozice na téma budovy fa, obr. 2 a 3 transformovatelné variabily téma hra; obr. 4 fotoaparát zadání design pro seniory, ateliér rené šulce; obr. 5 design pro formula student čvut ateliér jana fišera do dalšího semestru. Rád odtud děkuji panu profesoru Lábusovi za účinnou pomoc v hledání optimálního řešení problému. Je velmi dobře, že se k takto rozumným závěrům nakonec dospělo. Já osobně považuji matematiku za největší dílo nebo objev? lidského génia: vždyť je to takřka dokonalá intelektuální struktura, která je vybudována jen na základě několika málo axiomů, s dokonalou sebereflexí... Díky ní jsme schopni popsat, řešit a v mnoha případech dokonce i předvídat jak nejběžnější jevy našeho lidského světa, tak i světa subatomárního či naopak extraterestrického. A určitě by byla velká škoda alespoň trochu nepootevřít budoucím architektům dveře do tak fascinujícího světa Dovolte, abych byl trochu osobní: Jak patrno, matematiku máte asi rád; ale přitom je pro mnoho lidí doslova strašákem Jak si vás získala? To bylo trochu nedobrovolné. Můj tatínek matematiku původně učil. V roce 1968 ale veřejně vystoupil proti okupaci Československa, takže přišel o práci a až do důchodu pracoval jako dělník. Já jsem se tím pádem nedostal ani na gymnázium, ani na průmyslovku a šel jsem se učit kameníkem. Když táta zjistil, že se tam neprobírají ani kupecké počty, upřímně se zděsil a začal mne doučovat kombinatoriku, analytickou geometrii a základy diferenciálního počtu. Takže jsem jako patnáctiletý kluk dojížděl denně padesát kilometrů do lomu otloukat kámen, poté jsem běžel do večerní školy a po návratu v devět večer ještě z úcty k tátovi řešil rovnice průniků ploch Jak dlouho jste to vydržel? Měl jsem štěstí, v lednu 1977 vyšla Charta 77 a komunisté alibisticky na pár měsíců trochu polevili v postihu dětí osmašedesátníků. Díky tomu jsem se dostal na hořickou šutrárnu, kde jsem nakonec odmaturoval v oboru uměleckých řemesel. Po maturitě se ale situace opakovala: na vysokou se ne a ne dostat. Takže jsem nastoupil jako kameník u národního podniku Obnova památek Praha. Z pohledu komunistů to měl být trest, pro mě to ale byla nádherná a ohromně osvobozující práce: od podzimu do jara jsme v lomu a v dílně sekali z různých druhů kamene repliky slohových prvků, které jsme pak v létě osazovali na hradech a zámcích Mezitím jsem to na vysokou zkoušel dál a nakonec tuším napošesté jsem se na ni konečně dostal. Volné tenkrát byly ale jen ty nejpracnější technické obory. To, že jsem promoval na katedře ocelových konstrukcí a mostů, to se mi podařilo jen díky tátově předchozí důkladné matematické přípravě Takže se matematika stala vaším koníčkem? Bohužel nestala. Dokonce se obávám, že bych toho krom statických výpočtů z čisté matematiky už ani moc dohromady nedal. To ale nepovažuji za až tak důležité. Mnoho lidí tvrdí, že se matematiku učili zbytečně, protože ji nikdy v životě k ničemu nepotřebovali. Zapomínají ale na to, že se s matematikou učili i logice a samostatnému kritickému myšlení, čili schopnosti strukturovat a věcně řešit i velmi komplikované problémy Závěrem: začínal jste jako kameník, dnes jste učitelem. Vzpomněl byste si krom otce na kantora, jehož učitelské krédo se stalo i vaším krédem? Asi bych uvedl pana profesora Drahoňovského, mého váženého a oblíbeného kantora ještě prvorepublikového střihu. Měli jsme ho na stavební fakultě na teorii pružnosti a plasticity. Vzpomínám si na jeho slova, že neví, jaké vědomosti budeme potřebovat za třicet let a dokonce že je možné, že devadesát devět procent toho, co nás učí, zapomeneme. Ale jemu jde o to, aby to jediné procento, které v nás zůstane, obsahovalo principy, které nám pomohou řešit problémy, které v budoucnu teprve přijdou. A to jedno procento se žákovi dostane do krve právě díky oněm zapomenutým devadesáti devíti... Připravil JHR 5

6 Klára Pohlová, Uliční fronta a úpatí přírodního prostředí AtelIÉR JANA AulÍKA asistent Roman Chvilíček Ústav navrhování I Náš ateliér byl vylosován pro dvoustránkovou prezentaci ve fakultní publikaci Alfa, a je tedy na mně nás stručně představit. Nebudu psát o metodě práce v ateliéru, protože je do značné míry proměnná podle různých zadání a konkrétních studentů, kteří se v semestru sejdou. Ale hlavně metoda není to, co je na úplném počátku, metoda je pro mě až tou druhou věcí. První věcí jsou důvody, proč se vůbec v ateliéru se studenty scházíme. Důvody studentů a důvody moje. Důvody studentů mě zajímají a ptám se na ně při

7 Lukáš Hes, Nový kontext kostela sv. Michala Ateliér k publikování vylosoval Radek Kolařík přijímání do ateliéru. Důvody moje jsou pravděpodobně tím, co ateliér charakterizuje. Musím si je pro sebe znovu opakovat, když zapochybuji o smyslu často vyčerpávajícího procesu vedení dvaceti pěti studií v čtyřměsíčním termínu. Možnost nezávislé akademické diskuse, předávání osobních poznatků další generaci, to jsou určitě důvody, ale zřejmě důvody všeobecné povahy, stejné na každé univerzitě. Mým hlavním osobním důvodem je spíše možnost něco se studenty společně vyvíjet, než je přímo učit v nějakých předem uzavřených modulech. Podmínkou toho je oboustranná svobodná volba. Nejprve projeví někteří studenti zájem o náš ateliér, potom si z nich my vybíráme. Pokud chce někdo hlavně učit, může si studenty vybírat losem, pokud chce něco společně vyvíjet, musí si vytvořit tým. Jan Aulík

8 kateřina valentová veronika strnadová 8 Asap pls! Rozhovor s proděkanem pro zahraničí prof. Karlem Mairem v Alfě č. 4/13 vyvolal značný ohlas mezi jazykovými pedagogy. Přinášíme zamyšlení Kateřiny Valentové a Veroniky Strnadové z kabinetu jazyků FA ČVut. Angličtina přestala být cizím jazykem, angličtina se stala samozřejmým komunikačním prostředkem. V době, kdy prodavačka není prodavačka, ale sales manager assistant a adeptky na pozici uklízečky musí svá síví posílat výhradně mejlem, se už nikdo neptá, zda jazyk, kdysi Shakespearův, ovládáte. I když mnohdy se za znalost jazyka považuje to, co je jen jakési mlhavé a povrchní uplatnění frází nabytých při bezduchém biflování obratů a slovíček na druhém stupni základní školy. Zprofanované kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem platí pořád. Ale paskvil Juliiny a Romeovy mateřštiny sem už jaksi nepatří. Všichni všechno chceme asap: přivezte mi ty rohlíky, ale asap, pusť mě na to dabljů sí, ale fakt asap. Jazykové školy nabízejí nepřeberné množství výukových programů asap, student friendly a všeho full a všeho less. Ale asap se ani váš pes Umět anglicky alespoň na slušné komunikativní úrovni (i tato definice je velmi ošidná pro někoho je to porozumění meníčkům ve fástfůdech, pro někoho možnost slušně mluvit i psát) prostě musíte. Naučit se jazyk tak, abyste mohli porozumět nejen slovíčkům, ale i duchu a mentalitě jeho národa, nuancím, které si ani nevygůglujete, ani nenajdete v žádné učebnici typu Snadno, rychle, bez učení a hned, to už musíte chtít. A nejen to. Chtít nestačí. Je zapotřebí vůle, píle, času, peněz, kvalitního lektora, neučit se do šuplíku, ale najít si příležitost jazyk aktivně používat. Dnešní doba jaksi neuznává klasické vzdělání. Latina, natožpak řečtina téměř zmizely z povrchu gymnaziálního. Střední školy sice skýtají povinnou jazykovou výuku, ale určitě si nelze dělat iluze o její úrovni. Existují špičkoví pedagogové, ale pokud někdo skutečně vládne některým z živých jazyků na úrovni blížící se rodilému mluvčímu, pak se většinou snaží uplatnit tuto svou přednost v jiném oboru lidského konání a obživy, než je právě školství. Pokud už má někdo ten talent, to štěstí a zázemí, že může navštěvovat akademickou půdu, měl by nasávat veškeré podněty všemi póry. Tady se totiž setká se skutečnými osobnostmi svých oborů. Tady se mu dostává příležitosti načerpat maximum vědomostí, znalostí, srovnání sebe sama s ostatními. Na vysokou školu jdou většinou ti nejnadanější z nadaných. Každý byl na střední škole tak trochu jednička. A tady se sejdou všechny jedničky pod jednou fakultní střechou. Konkurence je veliká. I profesnímu konkurenčnímu boji se člověk musí naučit. I na to je škola dobrá. Kdo chce ale jedničkou zůstat a jedničkou být, musí být napřed, musí mít v něčem navrch. Škola pomůže obout ty nejlepší tretry, abyste ze startovních bloků odstartovali s tou největší možnou razancí. Ale běžet už musíte sami. Do batůžku na tu dlouhou trať jménem rallye profese a rallye život si nelze nepřibalit kvalitní jazykovou výbavu. Ti nejlepší z nejlepších potřebují nezbytně zahraniční zkušenosti a srovnání se světem. Nikdo přece nechce vykukovat jedním okem z našeho rybníčku plného slepých spoluplavců. How do you do? a One beer please, Pass me the salt je fajn, ale nestačí. Učte se jazyky. Asap, pls! Pozn. red.: Kabinet jazyků FA ČVut zajišťuje výuku angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, ruštiny a španělštiny. Viz PhDr. Kateřina Valentová, místnost 209, tel ,

9 lenka kudláčková LAB: Očima doktorandů 1/ Zaujala vás některá z myšlenek v posledním vydání Alfy? 2/ V které části vaší dizertační práce se nacházíte? Překvapila vás během práce některá skutečnost či idea? 3/ Který pražský urbanistický problém považujete za významný z hlediska současné hospodářské stagnace či krize v ČR? Lenka Kudláčková 1/ Velice zajímavý pro mě byl rozhovor s docentem Jánem Stempelem, který je novým vedoucím Ústavu navrhování I, protože jsem sama několik let studovala v ateliéru docenta Milana Hona spadajícího pod tento ústav. Podnětná mi přišla myšlenka zavedení předdiplomních obhajob projektů měsíc před odevzdáním před všemi pedagogy ústavu. Tento krok se mi jeví jako velmi koncepční a určitě přispěje k výraznému zkvalitněné diplomních prací. Pro samotné diplomanty to bude jistě náročnější, ale v konečném důsledku to pro ně bude prospěšné. Jednak jim taková obhajoba nanečisto pomůže vyvarovat se chyb při závěrečné obhajobě a zároveň budou mít ještě dostatek času pracovat na grafické prezentaci projektu. Překvapením pak pro mě nebylo konstatování pana docenta o špatném uplatnění absolventů. Poměrně překvapivý je ovšem fakt, že i absolventi kvalitních ateliérů dost často končí v zaměstnání, které nebývá úplně podle jejich představ. A nelze než souhlasit, že je u nás opravdu asi až příliš mnoho škol architektury. 2/ V současné době se nacházím zhruba v první třetině práce, kdy stále ještě většinu času věnuji studiu nashromážděných materiálů a literatury a také zpřesnění a zúžení tématu, které je poměrně široké. V dohledné době plánuji cestu do zámoří, kde se hodlám věnovat svému tématu a několik týdnů budu studovat materiály na The Canadian Centre for Architecture (CCA). U doktorandského studia mě příjemně překvapil osobnější přístup většiny pedagogů, který jsme během toho magisterského tolik nepoznali. Velice zajímavé pro mě byly také některé předměty, za všechny bych jmenovala Stavbu měst docenta Jehlíka. Méně příjemným překvapením bylo zjištění, jak náročné je skloubit studium a zaměstnání. Pokud se totiž člověk hodlá věnovat oběma s co největším nasazením, brzy zjistí, že se tahle představa dost míjí s realitou. Proto mi nyní už nepřipadá zvláštní, že velká část mých starších kolegů, které znám, po několika letech studium na určitou dobu musela přerušit a někteří dokonce ukončit, protože prostě zjistili, že dokončení dizertační práce při zaměstnání na plný úvazek je více než složité. 3/ Jako největší urbanistický problém Prahy se mi stále jeví dopravní situace. Měla by to být městská priorita. Zejména dostavba vnějšího městského okruhu, který by vyřešil dostupnost přilehlých pražských částí, by určitě pomohla přetížené dopravě v celé metropoli, která je v současném stavu těžko udržitelná. Například dokončení severozápadní části okruhu by se mi v současné situaci jevilo jako mnohem praktičtější krok než vybudování tunelu Blanka, který řeší problémy pouze v několika místech, ale pro pražskou dopravu jako celek nejspíš zásadní ulehčení znamenat nebude. Vzhledem k hospodářské krizi mohou také vznikout nové problémy v rámci divoce vzniklých satelitních měst z devadesátých let vně hlavního města. Ty se kvůli často nefunkčnímu urbánnímu prostředí, absenci sociální vybavenosti, špatné dopravní dostupnosti a nárůstu cen pohonných hmot mohou stát pro své obyvatele nadále nevhodnými. Může tak dojít k částečnému odlivu obyvatel, protože pro případné nové majitele by byly tyto celky velmi neatraktivní. Pravděpodobnost, že by jednotlivé obce měly prostředky na jejich úpravu, je velmi malá, a tak hrozí, že v budoucnu se částečně vylidní a budou smutnou připomínkou naprosto nevhodného, neregulovaného přístupu k zástavbě. Doktorandka je absolventkou FA ČVut (2007), dizertační práce Počátky mrakodrapů, Ústav teorie a dějin architektury, školitel prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. 9

10 les grand ateliers vojtěch sigmund 10 Nejen očima a ušima, ale také rukama Vojtěch Sigmund píše o studiu ve Francii V dubnové Alfě jsem byl překvapen informací v interview s profesorem Maierem, týkající se neobsazených míst na zahraničních studijních pobytech. Jde o místa na školách v Německu, Francii a Španělsku, tedy v zemích, kde výuka probíhá v jiném než v anglickém jazyce. Je obrovská škoda, že studenti nevyužívají možnosti, které jim fakulta nabízí. Pokusím se zprostředkovat svou zkušenost ze studijního pobytu, a tím možná motivovat další studenty, aby vyrazili do ciziny. V mém případě tato zkušenost výrazně ovlivnila můj architektonický vývoj, stala se motivací pro další práci a celkově změnila můj život. Roky jsem strávil ve francouzském Grenoblu. Nejprve jsem studoval dva semestry na škole École nationale supérieure d Architecture de Grenoble v rámci programu Erasmus. Poté jsem se rozhodl ve studiu na stejné škole pokračovat ještě další rok. Dvouletý pobyt jsem zakončil diplomním projektem. Rozhodnutí zůstat bylo z velké části ovlivněno ateliérem, kde jsem strávil první i druhý rok. Šlo o ateliér s názvem Cultures Constructives pod vedením architekta Pascala Rolleta. Francouzská škola na rozdíl od výuky na Fakultě architektury ČVUT kladla velký důraz na experimentování s konstrukcemi a vytváření prototypů vlastních návrhů, které probíhalo v Les Grands Ateliers (Velké dílny). Tato unikátní stavba byla v roce 2002 postavena nedaleko Lyonu podle projektu Pascala Rolleta. Zařízení slouží studentům z celé Francie, přičemž nejvíce je využívají studenti z nejbližších velkých měst (Grenoble, Lyon, Marseille a Saint Étienne). Studenti zde mohou realizovat prototypy svých návrhů pod vedením učitelů při dodržování zásad bezpečnosti práce. K dispozici je jim prostorná hala vybavená mostovým jeřábem, menší dílna vybavená stroji na obrábění dřeva, dvě učebny a venkovní prostor, který slouží také k vystavování realizovaných prototypů. Ubytování je možné v nedalekém areálu studentských kolejí. Personál Grands Ateliers se stará o logistiku, dohlíží na dodržování bezpečnosti práce a správné pracovní postupy. Efektivitu takového přístupu dokládá vítězství týmu Rhône-Alpes v celkovém hodnocení v soutěži Solar Decathlon 2012 v Madridu. Jejich projekt s názvem Canopéa byl sestaven právě v Grands Ateliers. Domnívám se, že kvalitní zázemí tohoto prostoru jejich projektu výrazným způsobem pomohlo k vítězství. Pražský tým připravující svůj Air House pro Solar Decathlon 2013 v Los Angeles by jistě ocenil existenci podobného zařízení v České republice. Výuka v ateliéru Pascala Rolleta byla pojata zcela jinak, než jak je tomu zvykem na Fakultě architektury v Praze. Studenti měli v ateliéru strávit celé dva roky magisterského studia a zakončit je vypracováním diplomního projektu. Přijetí do ateliéru bylo vzhledem k velkému zájmu studentů podmíněno vstupním pohovorem. V prvním roce byla výuka rozdělena do tematických bloků podle jednotlivých stavebních materiálů. My jsme absolvovali moduly Dřevo, Kámen, Plasty, Ocel a Hlína. Každý z bloků byl zahájen sérií přednášek k danému materiálu, následovaly exkurze do výrobních areálů, na stavby a návštěvy realizovaných staveb v okolí Grenoblu. Završením jednotlivých bloků pak byla realizace jednoho společného návrhu ve výše zmíněných Les Grands Ateliers. Každý modul se konal pod vedením jiného pedagoga, odborníka na daný materiál. Modul Kámen vedl Gilles Perraudin, který ve Francii realizuje fascinující stavby z velkých kamenných bloků. V modulu Plast jsme pracovali s Corianem a Ocel měl na starosti Pascal Rollet. Realizace společného návrhu trvala vždy několik dní a společné pobyty náš kolektiv stmelily. V modulu Hlína jsme se podíleli na organizaci festivalu Grains d Isère (v překladu Zrnka z Isère), který byl zaměřen na konstrukce z nepálené hlíny v departementu Isère, kde leží i Grands Ateliers, má hliněné stavitelství dlouhou tradici. Zejména pak technika dusané hlíny (ve francouzštině Pisé). Nedaleko ateliérů v Isle d Abeau se v roce 1984 realizoval experimentální projekt sociálního bydlení z nepálené hlíny podle návrhů významných francouzských

11 les grand ateliers a moduly ocel a hlína, snímky vojtěch sigmund architektů. Hlavním organizátorem festivalu byla výzkumná laboratoř CRATerre zaměřená na stavby z hlíny. Tato mezinárodně uznávaná laboratoř byla založena v roce 1979 a je součástí École nationale supérieure d Architecture de Grenoble. Výčet aktivit sahá od experimentálních staveb přes humanitární architekturu až k výzkumným projektům zaměřeným na rekonstrukce starověkých památek z nepálené hlíny. Samotný festival nabízel bohatý program přednášek a prezentací různých stavebních technik. Naším úkolem bylo provádět návštěvníky, většinou školní zájezdy, přičemž prohlídka měla být doplněna odborným výkladem. Abychom mohli erudovaně mluvit o konstrukcích z hlíny, museli jsme se s hlínou nejprve důkladně seznámit. K tomu sloužily přednášky před samotným zahájením festivalu a pak především spolupráce na vytváření demonstračních staveb nebo jejich částí. Účelem festivalu byla popularizace hliněného stavitelství jakožto šetrného a trvale udržitelného způsobu stavění. Toho mělo být dosaženo fyzickým kontaktem s hlínou. Návštěvníci i organizátoři festivalu si mohli hlínu osahat a zkusit si postavit jednoduchou konstrukci. Letos na přelomu května a června se tento festival konal již podvanácté. V druhém roce probíhala výuka standardním způsobem tzn., že každý pracoval na svém diplomním projektu, který ve většině případů nebyl ověřován realizací prototypu. V návrhu pak měly být využity zkušenosti nabyté v prvním roce studia. Na diplomních projektech jsme pracovali v dvoučlenných týmech s jednotným zadáním pro celý ateliér. Úkolem bylo navrhnout nízkonákladové bydlení pro kolektiv obyvatel, přičemž úspor nákladů mělo být dosaženo inovativní konstrukcí. Náš tým zvolil konstrukční systém realizovatelný svépomocí, jehož základem byly dřevěné palety a nepálená hlína. Dílem náhody hostila škola v Grenoblu ve stejné době evropskou studentskou soutěž Gau:di zaměřenou na udržitelnou architekturu. prototyp domu pro humanitární účely, který byl v roce 2008 vystaven na Bienále udržitelného bydlení v Grenoblu a následně na Mezinárodním bienále architektury v Benátkách. S rakouskými studenty jsme navázali kontakt a částečně jsme jim asistovali při stavbě jejich prototypu. Tato zkušenost výrazným způsobem ovlivnila náš návrh paletového domu. Projekt jsme úspěšně obhájili a po návratu do Prahy jsem pokračoval ve studiu na FA ČVUT. Studium ve Francii mi bylo uznáno z velké části ve formě kreditů za nepovinné předměty. V únoru 2010 jsem obhájil v ateliéru Suske diplomní projekt, který byl výrazně ovlivněn zkušenostmi z Francie. Šlo o Centrum sociální pomoci a sociální byty pro lidi bez domova, realizované částečně svépomocí z nepálené hlíny. V současné době připravuji dizertační práci na téma nízkonákladové bydlení, konkrétně prověřuji možnosti participace obyvatel na stavbě státem podporovaného bydlení. Kromě toho působím jako asistent v ateliéru Suske a ZAN Brožová. Na půdě naší školy postrádám odlišný koncept výuky, především důraz na experimentování a tvorbu prototypů staveb. Domnívám se, že ambicí Fakulty architektury a potažmo i ČVUT by měla být podpora aktivity vedoucí k realizaci prototypů. V ideálním případě pak vybudovat v České republice místo podobné Les Grands Ateliers, kde by to bylo možné. Chápu, že finanční možnosti ČVUT jsou limitované, jde mi však hlavně o princip. Přehlcení studentů teorií, která není spojena s reálným prožitkem, vede k jejich odtržení od reality, a studenti se potom hůře uplatní v praxi. Výuka architektury by podle mého názoru měla probíhat nejen očima a ušima, ale také rukama. Studenti by si měli stavbu lidově řečeno osahat, dotknout se materiálů a nástrojů. Zkušenosti získané přímo na stavbě mohou v některých případech posloužit k pochopení architektury lépe než abstraktní teoretická výuka. Proto by měla být výuka teorie doplněna zkušenostmi z praxe. Vítězem této soutěže se stal tým rakouských studentů s projektem Pallethouse, jejichž návrh byl následně realizován v Les Grands Ateliers. Šlo o výstavní pavilon, 11

12 12 pokračování ze s. 2 X Sborník Design versus Architektura 2012 vydal Ústav průmyslového designu FA ČVUT. Křest se konal v v den slavnostního zahájení výstavy školních klauzur ateliérů ÚPD. Publikace dokumentuje sérii přednášek evropských designérů s přesahem do oboru architektura či architektů, dotýkajících se i témat designérských. Přednášky se konaly na fakultě od června do prosince Výběr přednášejících rozkrývá celé spektrum přístupů k tvorbě: Italky Patricii Urquiolu, Finky Kivi Sotamau, Dána T. M. Petersena, rakouského dua Poduschka Popelka, Holanďanky Rianne Makkink ze studia Makkink & Bey či francouzských Encore Heureux. Sborník recenzí obsahuje nejen přehled důležitých realizací či konceptů, které nám přijeli přednášející osobně představit, ale i deklarace jejich individuálního přístupu na téma propojení oborů architektura design. Notes X Dne 13. května 2013 ve věku nedožitých 88 let zemřel prof. Ing. arch. Emil Hlaváček, DrSc., architekt a významný pedagog ČVUT. X Workshop na téma grafické úpravy festivalových novin proběhl v březnu a dubnu 2013 v Ústavu průmyslového designu. Šéfredaktorka Festivalového deníku Veronika Bednaříková se Zbyňkem Vlasákem, zástupcem šéfredaktorky Festivalového deníku, oficiálně prezentovali dva vítězné návrhy nové grafiky, vzniklé v průběhu workshopu, pořádaného H. Nezpěvákovou na půdě ÚPD FA ČVUT. V rámci prezentace šéfredaktorovi Práva a majiteli vydavatelství Borgis Zdeňkovi Porybnému bylo rozhodnuto o vítězství návrhu tříčlenného týmu Agáty Zapotilové, Martiny Šandové a Petra Strejčka. Po dokončení vítězné grafiky byl celý projekt ÚPD prezentován na tiskové konferenci festivalu Karlovy Vary (v červnu 2013). X Ve dnech byla budova fakulty otevřena v rámci příprav na zkouškové období letního semestru 24 hodin denně. Slavnostní zahájení se uskutečnilo v pondělí o půlnoci v levé dvoraně U žlutého jelena. X Ateliér Florián Kurilla ÚsFA ČVut prezentoval své práce na sympoziu konaném v rámci Bienále experimentální architektury 22. května 2013 v pražském kině Světozor. Akci pořádala Galerie Jaroslava Fragnera a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Bienále experimentální architektury v Praze představuje mezinárodní platformu pro mapování aktuálních tendencí a metod architektonického navrhování, které reaguje na měnící se svět nových filozofií a technologií. Cílem je oživit zájem o architektonické uvažování překračující uzavřené hranice lokálních hodnoticích kritérií. Bienále odstartovala prezentace vycházejících hvězd z deseti akademických studií z Vídně, Innsbrucku, Bratislavy a Prahy. Mezi přednášejícími byli Greg Lynn, Marjan Colletti, Hernan Diaz Alonso, Peter Stec a Miloš Florián. výstavy emil hlaváček X Bezpečnost veřejného prostoru Ortenovo náměstí. Studentské práce účastníků workshopu. V Prazelenině v areálu bývalého městského pivovaru v Holešovicích (ulice Komunardů). Do X Práce studentů ateliéru Kohout Tichý Ústavu nauky o budovách FA ČVut na téma Zástavba proluky v Olivově ul.v Říčanech. V budově Městského úřadu na Komenského náměstí v Říčanech. Do X Air House. Pozor stavba. Solar Decathlon NTK. Do ALFA bulletin Fakulty architektury ČVUT / Vydává: vedení FA ČVut / Ročník 7 / Vychází 10 ročně / MK ČR E / Redakce: Jiří Horský / Layout: Tomáš Legner; s. 6 7: Jan Aulík / Jazyková redakce: Eva Lorencová / Snímky, není-li uvedeno jinak: archivy autorů / DTP: Irena Holičová / Tisk: Ottova tiskárna, spol. s r. o. / Kontakt: redakce bulletinu Alfa, č. 811, Thákurova 9, Praha 6, tel.: /

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah

zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah studenti studentům zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah nová budova FA ČVUT 1pp gappa dílna sádrovna 1np přednáškové

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4.

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2007 / 2008 kód

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Výuka programování na střední průmyslové škole

Výuka programování na střední průmyslové škole Výuka programování na střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Ing. Pavla Kopeluková (učitelka odborných předmětů) Cíle známe Naše cíle jsou jasně stanoveny ve

Více

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Projektově orientovaná výuka Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o. Akreditační komise (dále jen AK ) rozhodla na svém zasedání ve dnech 30.11.- 1.12.2004, že bude v souladu

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat?

K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat? K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat? Jiří Zlatuška Poznámky pro AF 11. února 2010 Aktuální model státní maturity http://www.m2010.cz/images/maturitni_model.pdf

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

Mgr. Jan Pešina, Polsko Poznań Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické filologie, Ústav slovanské filologie

Mgr. Jan Pešina, Polsko Poznań Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické filologie, Ústav slovanské filologie Výroční zpráva o lektorské činnosti za akademický rok 2011/2012 Mgr. Jan Pešina, Polsko Poznań Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické filologie, Ústav slovanské filologie Základní informace

Více

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra institucionální ekonomie dolezala@vse.cz INFORUM 2010: 16. konference

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 zpracovaná dle odst. 8 50 zákona č. 111/1998 Sb.

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 zpracovaná dle odst. 8 50 zákona č. 111/1998 Sb. Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 zpracovaná dle odst. 8 50 zákona č. 111/1998 Sb. B3501/B/ /3.0/P - Architektura a urbanismus Obor: 3501R002 - Architektura Přijímací řízení

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013 Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 0/0 V rámci projektu OPVK byl realizován průzkum názorů absolventů studijních programů GaK,

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze duben 2011 1) Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze únor 2013 O zahájení hodnocení doktorských studijních

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky doc. Ing. František Kuda, CSc. Ing. Eva Wernerová, Ph.D. Docent a odborná asistentka VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební 1 Vzdělávací

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM

ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM ZPRÁVA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM v rámci projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více