Plzeň, Klatovská 109. Školní rok 2010/2011. Vedoucí učitel práce: Ing. Jitka Roubalová Oponent: Ing. Petr Vlček Termín odevzdání práce: 21.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plzeň, Klatovská 109. Školní rok 2010/2011. Vedoucí učitel práce: Ing. Jitka Roubalová Oponent: Ing. Petr Vlček Termín odevzdání práce: 21."

Transkript

1 Střední průmyslová škola Strojnická, Plzeň, Klatovská 109 Dlouhodobá maturitní práce profilová část maturitní zkoušky Obor vzdělání M/001 Technické lyceum Školní rok 2010/2011 Jméno žáka: Zdeněk Janeček Třída: 4TL Vedoucí učitel práce: Ing. Jitka Roubalová Oponent: Ing. Petr Vlček Termín odevzdání práce: 21. února 2011 Téma: Využití typografického systému L A TEX Hodnocení práce, datum, podpis V Plzni dne: Ing. Rostislav Študent ředitel školy

2 Abstract This work presents L A TEX typesetting program and points out its advantages. The text disproves myths about typesetting, traces needs of users and helps to understand how to typeset with L A TEX. Finally the reader will be able to start writing. This document will be an example. The reader will find here a lot of commonly used commands. Attached sample files can be very useful when there is no need to write basic structure all the time. Copyleft Zdeněk Janeček. The last change occurred on the May 1, License lets others remix, tweak, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to copyleft free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use. More here:

3 Abstrakt Práce vyvrací mýty a obecně brané nepravdy o psaní textu. Pomůže pochopit problémy při psaní rozsáhlejších prací vznikajících hlavně u WYSIWYG (What you see is what you get) editorů jako je například Microsoft Word nebo OpenOffice.org 1. Práce by měla každému dopomoct začít psát L A TEXem. Tento dokument budiž příkladem. K práci je přiloženo spoustu příkladů. Pamatovat se musí na to, že se nejedná o rozsáhlý manuál, takže pokud tu něco není, je čas podívat se do větších knih. Zdroj informací najdete v sekci 1.5. Copyleft Zdeněk Janeček. Poslední úpravy nastaly 1. května Licence tohoto dokumentu je Creative Commons: Uved te autora-zachovejte licenci 3.0 Česko (CC BY-SA 3.0). Více zde: 1 V listopadu roku 2010, odešla od Oraclu většina vývojářů a založili nadaci Document Foundation, která se stala domovem pro nezávislý projekt LibreOffice. V současné době tedy existují dva nezávislé projekty. Já podporuji LibreOffice, a proto se o OOo nebudu dále zmiňovat.

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně za použití literatury a dalších podkladů v ní uvedených. V Plzni dne: Podpis autora

5 Obsah 1 Seznámení Historie Srovnání Proces zpracování Varianty TEXu Co je třeba Windows Unix a podobné Program Vlna TEX na webu Kde hledat pomoc Sázíme První dokument První vysázení Jak psát text Předtisková úprava Lehká reference Formátování textu Vynucené zalomení řádku a stránky Odstavce Strukturování dokumentů Ilustrace v textu Prostředí Formátovací prostředí Výčty Tabulátory a tabulky Plovoucí obrázky a tabulky Návěští a odkazy Přímý vstup ii

6 OBSAH iii 4 Sazba matematiky Matematická prostředí Textové vzorce Sázené vzorce Víceřádkové rovnice Matematické prvky Indexy Zlomky Odmocniny Sumy a integrály Některé důležité matematické symboly A Dodatky 29 A.1 Dopisy A.2 Písmo

7 Seznam tabulek 3.1 Řezy písma Velikosti písma Znaky pro zalomení řádku Důležité klíče pro includegraphics Roztřídění předmětů a učitelů Vybrané binární operátory Vybrané relace Vybrané symboly Seznam obrázků 1.1 diagram zpracování L A TEX dokumentů Základní český L A TEX dokument Vložený obrázek A.1 Patkové písmo Times New Roman se zvýrazněním tzv. patek. 31 iv

8 Kapitola 1 Seznámení TEX je určený pro tvorbu hezkých knih a obzvláště knih obsahující spoustu matiky. Donald E. Knuth Dříve než si povíme něco o historii a o samotném sázení, je třeba vzít na vědomí pár věcí. Prosím nesnažte se název jakkoli komolit. Název TEX má základ z řeckého slova texnologia. Sami poznáte že X vyslovujeme jako [ch], a proto se říká [tech]. L A TEX, neboli TEX pro lidi, se vyslovuje někdy jako [latech], nebo po anglicku [lejtech]. Obojí není špatně. TEX je program pro sazbu textu. Jeho hlavní silnou stránkou byla vždy sazba matematických vzorců. Dnes můžeme navíc sázet např. chemické vzorce, noty, elektrická schémata, či šachové figurky i problémovou češtinu 1. Všechny Součástí TEXu jsou šířeny s licencí LaTeX Project Public License (LPPL), nebo s General Public Licence (GPL). Všechno ale patří mezi svo-! bodný software. Každý kdo používá tyto programy by měl respektovat to, co pravil Richard Stallman. V češtině by to znělo nějak takto: 0. Máš právo spouštět program a používat kdykoliv je potřeba. 1. Sdílet a kopírovat 2. Studovat a upravit svým potřebám 3. Začlenit se do komunity a spolupracovat na vývoji programu. K užívání je použita technika copyleft. Skutečně je to myšleno jako převrácený copyright. Já jsem autor, ale můžeš vzít tyto zdrojové kódy a upravit 1 Přečtěte si o problémech informatiků na stránkách idnes.cz 1

9 KAPITOLA 1. SEZNÁMENÍ 2 jak potřebuješ. Tato myšlenka je aplikovatelná nejen na software, ale i na umělecká díla (hlavně hudby) a knih. Pro účel uměleckých děl vznikla licence Creative Commons (CC), která přináší navíc vyšší přehlednost. Jako příklad dávám internetovou encyklopedii Wikipedia nebo hudební stránku Jamendo. Poznatek 1 Všechny součásti TEXu jsou svobodný software, takže pro práci s ním není třeba zaplatit ani korunu navíc a je dostupný na všechny běžné platformy. Zmínil jsem se tady o dvou názvech, a to L A TEX a TEX. L A TEX tvoří sadu maker 2 pro samotný plaintex (zkráceně TEX). Existuje více modifikací i TEXu a to díky otevřené licenci. Jeho nejrozšířenější je L A TEX. Některé nedostatky řeší novější ConTEXt, nicméně s menší základnou uživatelů. 3, který nás možná časem překvapí. Spíše se dívejme směrem kupředu na L A TEX3, který bude následovat po L A TEX 2ε. 1.1 Historie Počátek TEXu se datuje do doby, kdy se knihy připravovaly nedokonalou analogovou fotosazbou a počítače teprve hledaly využití. V roce 1977 Knuth připravoval svou knihu The Art of Computer Programming a byl s touto metodou nespokojen. Když se dozvěděl o možnosti digitální fotosazby, změnil plány na příští rok a rozhodl se vytvořit jazyk počítačové typografie TEX. Na podzim roku už byla hotova verze programu, která potvrdila možnost vytvoření takového programu. V srpnu 1978 se TEX dostal k prvním uživatelům. Ukázal jeho sílu a o dva roky později 22. února 1980, ve zlaté době počítačů, byla založena organizace, sdružující uživatele TEXu, která se jmenuje TUG (TeX Users Group). V roce 1982 vznikl TEX82, který rozšířil TEX o skupinu fontů Computer Modern. L A TEX je velký balík maker a skriptů postavených na sázecím jazyku TEX původně navrženého Donaldem Knuthem ve Stanfordu v 70. letech. Roku 1983 v prosinci, vydal Leslie Lamport L A TEX manual, který odstartoval práci s jeho novými makry a dal tak možnost vzniku projektu L A TEX3 vedenému Frankem Mittelbachem. Ten se v roce 1989 stal jakýmsi hybným projektem s vizí do budoucna. Verze 2.09 vytvořená v polovině 80. let byla prakticky překryta verzí L A TEX 2ε z roku 1994 od lidí z projektu L A TEX3. Leslie Lamport se tedy už dále aktivně nepodílí na vývoji. Od roku 2001 pracuje u Microsoft Research v Kalifornii. 2 Makra jsou malé i větší skripty v TEXovském jazyce, které dělají práci za nás. Takže nemusíme myslet na typografii. 3 Zvědavci si můžou přečíst zajímavý seriál na webu root.cz:

10 KAPITOLA 1. SEZNÁMENÍ Srovnání Bill Gates is a very rich man today... and do you want to know why? The answer is one word: versions. Dave Barry citováno z WikiQuote Rozdíl je ve stylu práce. Ny výpočty, kreslení, nebo správu projektů slouží zcela jiné programy. TEX nenahrazuje kompletní kancelářský balík včetně tabulkového kalkulátoru, nebo databázového nástroje. Pokud bych ale zase srovnával databáze MySQL s LibreOffice Base, zase se bavíme na jiné úrovni. Za naprostou špičku jsou považovány třeba databáze firmy Oracle nebo PostgreSQL. Někdy říkám těmto programům jako Klikací. Mají barevné ikony, ale rozhodně ne tak kvalitní zpracování textu. TEX je ale ke kvalitní sazbě postaven. Díky němu je možné mnohem rychleji a snadněji knihu, či manuál publikovat. Výhodu TEXového přístupu dělá jasná struktura dokumentu, takže jiný styl zabere jen nutný čas k návrhu. L A TEX se umí vypořádat s návyky jako formátování pomocí mezer a nesourodostí dokumentu. Dokumenty kancelářských balíků nelze bez příslušného programu otevřít. Microsoft Word do verze 2003 používal primárně svůj binární formát a byl naprosto odstrašující svojí nečitelností. Dnes se pomalu přechází na Office OpenXML (docx, pptx), který se stal ISO standardem a je trochu podobný formátu OpenDocument díky XML struktuře. Vznikl tak další XML formát, který už tu byl a poskytoval stejné možnosti, jenom nedovoluje svobodnou implementaci. Co to pro uživatele uzavřených formátů přináší? Je svázán na jeden konkrétní program a pouze na jednu konkrétní platformu 4. Dokumenty lze tedy otevřít jenom za určitých podmínek. Dokumenty ve formátu pdf či nezávislém na výstupním zařízení dvi je možné otevřít klidně na mobilu a vytiskout tak, jak vypadají. Poznatek 2 Kancelářské balíky nabízí vesměs stejnou funkcionalitu a nesou stejné problémy. TEX nenahrazuje kancelářské balíky. 4 Co znamená slovo platforma je pojednáno v internetové encyklopedii Wikipedia.org. viz

11 KAPITOLA 1. SEZNÁMENÍ 4 latex výstup PS tisk tex třídy balíčky tex log, aux... dvi PDF HTML bbl, idx... RTF Bibtex MakeIndex Obrázek 1.1: diagram zpracování L A TEX dokumentů Proces zpracování Obecný postup zpracování textu, který platí obecně při práci s textem, je v následujícím výčtu. Zadání textu do počítače pro pozdější použití. Zpracování textu a uspořádání tak, aby se vešel na požadovaný formát. Výstup do výstupního zařízení. Kancelářské balíky se snaží spojit dohromady první dvě věci a ta třetí je vždy spíše starost jiných programů v OS (Operační systém). TEX se soustředí výhradně na druhou část. Program přečte zdrojový text a pomocí doprovodných značek a šablony vytvoří dokument. Pro člověka to znamená, že napíše: toto je nadpis, toto je obrázek a nebo výčet. TEX pak zpracuje text do finální formy. Podívejte se na obrázek 1.1, který ukazuje přibližný průběh práce. Celý proces není přímočarý a závisí na konkrétních potřebách. V zásadě se jedná

12 KAPITOLA 1. SEZNÁMENÍ 5 o 3 hlavní součásti. Jsou to: L A TEX, BibTEX s MakeIndex a programy pro výstup. pdftex je jakési vylepšení TEXu. Jeho výstupem může být rovnou PDF, nebo klasické DVI. pdftex hledá v předdefinovaných složkách požadované soubory v.tex souboru. Pokud některý nenajde, napíše chybu jak do logu, tak na obrazovku. Souborů, kterých při vytváření vznikne, je mnoho. Jsou to výstupy BibTEXu a dalších. To je produktem této modularity celého soukolí. Při psaní textu je třeba pamatovat na dodržování určité kultury. To naopak nese, že dokumenty jsou jasně dané a nestane se, že by tam něco zmizelo nebo se rozházelo. Poznatek 3 Uživatel píše text a L A TEX se postará o vzhled. A dělá to dobře Varianty TEXu Zůstává otázka, jestli použít pouze českou modifikaci CSTEX. O co tedy jde? První věc je, kdo tu byl dřív. CSTEX je z doby, kdy vícejazyčná sazba vyžadovala mnoho korektur a byl to zásadní problém. Většinou si člověk vystačí pouze s jedním jazykem, ale to neplatí vždy. Balíček babel přinesl sjednocení toho zmatku jazyků a dovolil přepínání mezi nimi. Stačí tedy použít příkaz \selectlanguage{jazyk}. Název je tedy zvolený velice trefně podle Babylónské věže. Poznatek 4 Preferovaný je dnes vícejazyčný balíček babel. 1.3 Co je třeba Na sazbu si samozřejmě nevystačíme pouze s poznámkovým blokem. Každý si musí opatřit L A TEXovou distribuci a něco pro pohodlnější psaní. Vývoj jde stále dál a všechno se pořád mění. TEXlive 2010 prošel od verze 2007 značnou obměnou. Už to není jeden velký monolit, ale je možné balíkovat po menších celkách. Například, nyní už je program Vlna součástí československého TEXlive balíčku (sekce 1.3.3) Windows Je třeba stáhnout instalační balík TEXové distribuce MikTEX z webových stránek. Možná bude 100MB pro někoho trochu velké, ale nezapomeňte zvolit české zrcadlo stahování. Instalace potrvá, jak se vždycky říkalo, v závislosti na hardwaru, takže bud te trpěliví! Po instalaci je potřeba ještě ověřit podporu češtiny. Spust te

13 KAPITOLA 1. SEZNÁMENÍ 6 v Start Programy MiKTeX 2.8 Maintenance (Admin) program Settings. Na kartě Languages zvolte Czech a nechte nastavit. Ještě v tomto programu, na první záložce, se možná nebudete chtít ptát při instalaci balíčků a zvolte Yes (důvod je vysvětlen níže). V nové verzi MiKTEXu se objevil zajímavý editor TEXworks. Oplývá většinou důležitých funkcí. Pokud se chcete vydat cestou IDE (integrated development enviroment), velmi dobrý je program TEXmaker. Pro otevření pdf je nejznámější Adobe Reader 5, dvi otevře program Yap z MikTEXu a pokud byste chtěli ps je potřeba stáhnout program Ghostscript a asi taky jeho GUI (graphical user interface) GSView. Není ale cílem vytvářet PS, při práci na monitoru. Abyste se vyhnuli problémům s instalací balíčků, které se nenainstalují, je třeba zvolit instalovat za letu v nastavení MikTEXu.! Poznatek 5 TEXová distribuce na Windows se jmenuje MikTEX. Zvládne vše potřebné. Jako IDE třeba TEXmaker Unix a podobné Pokud jste uživatel GNU/Linuxu, nebude instalace vůbec složitá. TEXlive je rozhodně tou nejlepší volbou. Stačí tedy spustit sudo apt-get install texlive texlive-lang-czechslovak v Debianu, nebo Ubuntu. Fedora zatím otálí s přechodem na TEXlive 2010, takže doporučuji dodat komunitní repositář, který obsahuje nejnovější úpravy. Více je na webu http: //fedoraproject.org/wiki/features/texlive. Pro psaní doporučuji GNOME textový editor gedit s L A TEX pluginem. Ten si také nainstalujete z repositářů své distribuce. L A TEX není nutné psát ani v GUI a stačí nám i opravdu pomalý počítač. Bohatě postačí textový režim a editor Emacs nebo Vim. Existují také samozřejmě porty i do FreeBSD nebo Solarisu. Pro Mac OS X/Darwin se doporučuje místo TEXLive MacTEX. i Program Vlna Mimo TEXové distribuce a textového editoru se občas hodí program Vlna od Petra Olšáka. Není totiž hezké když předložka stojí na konci řádku. Aby se tomu předešlo používají se nezlomitelné mezery. Ty se do textu píší vlnkou 6 mezi předložku a slovo. 5 Jedná se o ošklivý freeware, takže pro zachování opensource čistoty doporučuji použít TEXworks, který se naistaluje s MiKTEXem. 6 cizím názvem tilda

14 KAPITOLA 1. SEZNÁMENÍ 7 Není nic složitého si Vlnu pořídit. Linuxový uživatel má možnost stáhnout aktuální zdrojové kódy ze stránek TEXLive 2010, který je už dnes běžně používaný ve většině distribucí, Vlnu obsahuje. Pro Windows mám přeloženou verzi 1.5. Je přiložena na CD. 1.4 TEX na webu Začínají se rozmáhat webové služby, které poskytují L A TEXový překladač s komfortem internetu. Prvně bych začal docela doma, protože české služby musí poskytovat lepší českou podporu a taky to tak dělají. Jmenuji tedy stránku která umí CSTEX a ještě navíc spoustu šablon na dokumenty, se kterými se lze setkat. K dispozici je například: dopis, žádost, diplomová práce, životopis, ale i třeba obal na CD. Tyto styly jsou kompletně přeloženy do češtiny, takže se setkáte s příkazy sekce, podsekce, nebo kapitola. V době psaní této práce se objevil projekt L A TEX Labs, který by měl integrovat L A TEX do Dokumentů Google. To by mohlo přiblížit L A TEX ještě rozsáhlejší skupině uživatelů a zpřístupnit kvalitní sazbu všem. Pokud máte účet Google můžete si ho vyzkoušet na adrese 1.5 Kde hledat pomoc Men often hate each other because they fear each other; they fear each other because they don t know each other; they don t know each other because they can not communicate; they can not communicate because they are separated. Martin Luther King, mladší Stride Toward Freedom: the Montgomery Story (1958) Hlavním zdrojem informací je velká spousta internetových stránek, kde najdeme spoustu informací. Kolega Google poradí. Doma používám knihu [4], která je nenahraditelná jakýmkoli HOWTO. Pro novější řešení se podívám na Wiki Knihu Wikipedie, která je sice v Angličtině, ale skvěle napsaná. Dále se praktikuje poučit se z práce ostatních. Není špatné nahlédnout do cizích dokumentů, jak se dělá konkrétní věc. Následující kapitoly obsahují mnoho nového a vím že není jednoduché přijmout nové myšlenky. Věřím že se nenechá nikdo, kdo bude číst tuto krátkou práci, odradit.

15 Kapitola 2 Sázíme 2.1 První dokument Už máme co potřebujeme, abychom začali psát. Je třeba se do toho pustit po hlavě. Opište si obrázek 2.1 do svého oblíbeného textového editoru a uložte třeba jako prvni.tex 1. První řádek jsou obecné informace o formátování dokumentu. Úvodní příkaz documentclass má jeden povinný parametr, a to třída dokumentu, a jeden nepovinný, do kterého se píšou vlastnosti. Základní třídy jsou article, book, letter a report. Třída article 2 se užívá nejčastěji pro dokumenty o rozsahu do 20 stránek. Více o struktuře v kapitole 3.4 na straně 13. Pro funkční české znaky je nutné nastavit kódování znaků. V operačním 1 Vytvořte si určitě samostatnou složku a pracujte v ní. 2 Tento dokument je třída report. 1 \documentclass [ a4 paper, 1 2 pt ] { a r t i c l e } % Preambule 3 \usepackage [ u t f 8 ]{ inputenc } \usepackage [ czech ] { babel } 5 \begin{document} % Začátek dokumentu 7 Zde bude v e l i c e dlouhý t e x t. Vždy budu psát t e x t do tohoto p r o s t ř e d í. 9 \end{ document} Obrázek 2.1: Základní český L A TEX dokument 8

16 KAPITOLA 2. SÁZÍME 9 systému Windows je běžné cp1250, na Linuxu utf8, ale používá se i ISO norma latin2. K převodu slouží balíček inputenc. Ano, označení háčků a čárek se v odlišných kódováních liší. Ale nejen to, různý je i symbol ukončení řádku (více v sekci 3.3). Čeština používá některá specifika sazby, jako jsou např. české uvozovky. Správné jsou ve tvaru a vytváří se příkazy \clqq a \crqq. Lepší je použít už definovaný příkaz \uv{text}. Pokud by jsme potřebovali jednoduché uvozovky, např. v dvojitém zanoření, stačí použít příkazy \clq a \crq První vysázení Nyní není důležité, co se má zmáčknout v jakém programu, ale přijmout fakt, že pro výsledný dokument se musí zdrojový soubor předat programu TEX. Zjednodušeně, musíme pustit program latex s parametrem názvu souboru. Jak již bylo zmíněno v sekci Srovnání, LA TEX tvoří pouze sadu maker. Proto, když mluvím o plaintexu jako takovém, myslím obojí. My uživatelé ale plaintex nepoužíváme. Už bychom měli mít připravené vše potřebné. Zpracování L A TEXem zavoláme příkazem latex prvni.tex 3 za předpokladu, že pracovní adresář je u souboru. Na obrazovku se vypisují veškeré informace a chybová hlášení, na které není moc důležité dbát. L A TEX je totiž mimo zvyklosti POSIXu (Portable Operating System Interface) dost upovídaný. Důležité jsou skutečně jenom upozornění a fatální chyby. V Linuxu, pokud používáte GNOME 4, je výhodné nainstalovat balíček nautilus-open-terminal. Konzole se pak dá otevřít kdekoli a velice rychle. Pokud ale zvolíme cestu větších IDE jako například TEXmaker, tak tam se už dá klikat na tlačítka. To je výhodné ve Windows. 2.2 Jak psát text Předpokladem pro správné sázení textu je mimo zvládnutí technické stránky věci také určitá typografická gramotnost. Text má svá pravidla, stejně jako jsou pravidla českého pravopisu. Ono každé pravidlo je vždy taková teoretická poučka. Smysl není v omezování nebo šikaně. Na něčem se totiž každý text musí shodnout. Musíte mít 3 Znamená spuštění programu s parametrem. Například v emulátoru terminálu. 4 GNU Network Object Model Environment prostředí pracovní plochy pro moderní unixové operační systémy s instalovaným X serverem. Je postaveno mimojiné nad knihovnou GTK+.

17 KAPITOLA 2. SÁZÍME 10 úvodní stránku, anotaci, obsah, kapitoly, sekce a u odborné literatury také rejstřík. Rozdělení dokumentu by mělo být přirozené. Každá kapitola by měla být samostatná pro dané téma, tak aby mohl čtenář kdykoli přejít na jakoukoli kapitolu a nastudovat si toto téma. Při orientaci v textu pomáhají i číslované kapitoly a sekce. Snadné je pak případné odkázání na jedinečnou sekci. Obsah na začátku dokumentu slouží také jako přehled probíraných témat. 2.3 Předtisková úprava I když se snažíme psát text bez chyb a překlepů, nikdy se to prostě dokonale nepovede. V první řadě pomůže kontrola pravopisu. Jak se provede, to už záleží na použitém textovém editoru. V zásadě se používají dva nástroje, a to Aspell a slovník OpenOffice. Aspell sám je konzolový program. Jako takový není vůbec špatný. gedit, nebo Texmaker integrují v sobě nadstavbu nad výše zmíněnými programy, takže se nemusí uživatel zdržovat s přepnutím do jiného programu. Když máme dokument jazykově správný a už nepředpokládáme, že se bude nějak zásadně měnit, pak nastal čas přistoupit na poslední doladění. Spousta varování L A TEXu, které bylo možné do ted ignorovat se musí do finální sazby odstranit. Nastávají totiž dva stavy. Řádek je už příliš nahuštěný a nevejde se do šířky sázené stránky nebo naopak mezery by už byli příliš velké. Vzniká to tak, že L A TEX se snaží zalamovat slova podle slovníku a snaží se i s tím zachovat správné mezery. Někdy se dostane do problému, který už nevyřeší sám a čeká na uživatele, jak ho odstraní. Zalamování řádků je také rozebíráno v sekci 3.2. Problémový stav se opraví pouhým připsáním i jednoho slova. Proto nemělo smysl řešit tato varování během psaní. Může se i stát, že slovo není ve slovníku a ocitne se na konci řádku, pak můžeme nabídnout místa zalamování. Příkaz \- vytvoří jednorázový návod, jak zalomit. Potřebujeme-li napsat např. slovo: i nej\-ne\-ob\-hos\-po\-da\-řo\-vá\-va\-něj\-ší Na závěr zbývá pouze nechat si text přečíst někým jiným nebo aspoň si to přečíst sám. Pokud nebude chápán tak, že má hierarchii a systém, vždycky bude náročnější dosáhnout kýženého výsledku. A to platí pro každý program zabývající se formátováním textu.

18 Kapitola 3 Lehká reference Každý příkaz začíná zpětným lomítkem následované klíčovým slovem, které je jedinečné. Jednotlivé příkazy, včetně jejich parametrů, jsou popsány v této kapitole. U každého nového příkazu se pokusím jasně říci k čemu slouží. Některé parametry jsou nepovinné, proto je možné je vynechat [opt], ale nesmí chybět žádný povinný parametr {mand}. 3.1 Formátování textu To jak bude text vypadat určuje řez písma a font. Řez písma může být kurzíva, strojopis a jiný. L A TEX sází tak, jak je to dané stylem. Abychom oddělili jiný řez od základního, použijeme příslušného příkazu, který L A TEXu poví aha tady bych si to přál jiné. Slovo anebo více slov označí příkaz \text..{slovo nebo odstavec} na žádaný formát. Podrobnosti o písmu čtěte v dodatku A.2 na straně 31. Nejběžnější možné řezy písma najdete v tabulce 3.1. řez Normální písmo roman kurzíva italic skloněné slanted bezpatkové sans serif strojopisné - typewriter tučné bold face kapitálky small caps zvýrazněné emphasised příkaz textrm textit textsl textsf texttt textbf textsc emph Tabulka 3.1: Řezy písma 11

19 KAPITOLA 3. LEHKÁ REFERENCE 12 velikost \tiny \scriptsize \footnotesize \small \normalsize \large příkaz nejmenší velmi malé menší malé normální velké \Large větší \LARGE ještě větší \huge velmi velké \Huge největší Tabulka 3.2: Velikosti písma Dalším parametrem fontu je samozřejmě velikost písma. Nastavuje se málokdy, a to jedině v případě, když děláme něco nestandardního. Myslím tím v mém případě, úvodní stránku. V L A TEXu přece ale uživatel nepíše, že chce text takto přesně velký. Naopak napíše, že chce tuto část větší, či menší. Označení textu se provádí velmi výmluvnými příkazy (tabulka 3.2). Pro běžný text jsou už připravené příkazy přesně na určité případy, kde si hlídá nejen velikost, ale hlavně čítače a také vertikální odsazení (sekce 3.4). 3.2 Vynucené zalomení řádku a stránky Zalamování probíhá v L A TEXu automaticky. Někdy to ale nevyžadujeme. K tomu slouží příkazy \\[mezera] a \\*[mezera]. Volitelný argument znamená, jaká mezera bude mezi zalomenými řádky. Druhý příkaz s zabrání, aby se zlom dostal na další stránku a oba řádky posune na další. Podobný je příkaz \newline, který nepřijímá nepovinný parametr a zalomí okamžitě. Pokud si přejeme, aby určitý výraz zůstal dohromady a nezalamoval se, jako např. Ing. Petr Novák, ohraničí se jméno boxem \mbox{}. Příkazem \linebreak[číslo] dáme možnost L A TEXu rozhodnout o zalomení řádku. Celé číslo od 0 do 4 znamená jak moc to myslíme vážně se zalomením. Číslo 4 se pak bude chovat stejně jako \\ nebo \newline. Podobné příkazy platí i pro zalomení stránky. Pokud to myslíme vážně se zalomením, pak nám stačí podobně jako u řádku, \newpage, který zalomí okamžitě. Možnost volby dáme L A TEXu příkazem \pagebreak[číslo]. i

20 KAPITOLA 3. LEHKÁ REFERENCE 13 Označení Dec Hex Použití LF 10 0A UNIXové systémy Linux, BSD, Mac OS X CR 13 0D Mac OS do verze 9 CR + LF D 0A DOS, OS/2, Microsoft Windows 3.3 Odstavce Tabulka 3.3: Znaky pro zalomení řádku Pro L A TEX začíná každý odstavec dvojitým zalomením řádku. Zalomení řádku se v textovém souboru zapisuje platformě závislou sekvencí znaků. V tabulce ASCII mají čísla 10 a 13 (decimálně), neboli CR Carriage Return a LF Line Feed. Každý lepší textový editor zalomení rozpozná. Poznámkový blok je právě ten příklad, který tuto podmínku nesplňuje. Zalomení řádku patří mezi tzv. bílé znaky. Základním bílým znakem je mezera, ale třeba také tabulátor. Všechny tyto znaky ve větším množství než jeden L A TEX ignoruje. Jedinou výjimkou je právě zalomení odstavce. Poznatek 6 Je jedno kolik napíšu mezer mezi slovy, vždy se vysází jedna. Kdybyste zkoumali hexeditorem, který znak reprezentuje v daném dokumentu zalomení, připravil jsem k tomu tabulku Strukturování dokumentů Strukturou dokumentu myslíme dělení nadpisy. Nadpisy musí být výrazné, čítají vlastní číslování a jsou víceúrovňové. L A TEX to řeší velice elegantně. Nadpis první úrovně se vytvoří příkazem \section{}, druhé úrovni se přidá sub- a maximálně třetí subsub-, tím vznikne \subsubsection{}. Nadpisy automaticky L A TEX čísluje a vysází v případném obsahu. Dále se ve standardní třídě article dá použít příkazu \paragraph{}, včetně předpony sub-. Tím se dá udělat zdůraznění odstavce. Užitečný může být i \appendix (dodatek), který změní číslování kapitol z čísel na písmena. Využívá se často u příloh. Ve třídách book a report jsou k dispozici ještě \part{} a \chapter{}. Pokud je požadavek na rozsáhlejší dělení, přičemž \part{} vytvoří samostatnou stránku s velkým nadpisem. Poznatek 7 Strukturování dokumentů je užitečné ke zpřehlednění a rychlejší orientaci. Pokud se naučíme správně dělit dokument, L A TEX nám to brzy vrátí a velmi k tomu dopomůže.

21 KAPITOLA 3. LEHKÁ REFERENCE 14 scale = číslo číslo, kolikrát se obrázek zvětší oproti jeho původní velikosti width = délka šířka, na kterou chceme nastavit obrázek totalheight = délka šířka včetně hloubky obrázku, pokud byl otočen keepaspectratio = (true/false) při použití width nebo height se zajistí zachování proporcí angle = číslo počet stupňů, o které se provede rotace; kladný směr je proti směru hodinových ručiček Tabulka 3.4: Důležité klíče pro includegraphics 3.5 Ilustrace v textu Pro vkládání vektorové i bitmapové grafiky ze souboru, disponuje L A TEX dvěma balíčky graphics a graphicx. Oba umí totéž, ale liší se použitím. První zmíněný balíček funguje na principu příkazů jako každý jiný příkaz a druhý má všechny své parametry na jednom místě. Zapisují se ve tvaru: klíč=hodnota. Sám používám pouze graphicx, který je o něco přehlednější než druhý balíček graphics. Všechny parametry obrázku jsou na jednom místě. Budeme se tedy bavit pouze o graphicx. Balíček si musíte nahrát v preambuli. Obrázek vložíte příkazem: \includegraphics[klíč=hodnota,...]{foo} Povinný parametr je název souboru bez přípony. Formát obrázku, který můžete použít záleží na tom, jestli použijete latex nebo pdflatex, který vytvoří rovnou pdf a umí obrázky jpg, png nebo pdf. latex umí pouze eps, nicméně je to univerzální obrázkový formát, který dokáže obsáhnout jak vektory, tak rastry. Z mé zkušenosti ho lze poměrně často exportovat narozdíl od pdf. Klíče mohou bud přijímat numerické hodnoty anebo true a false. Ideální je, když obrázek máte velký, jak potřebujete, pak stačí pouze vložit. Obrázek můžete upravit pomocí těchto klíčů v tabulce 3.4. Jednotlivé klíče se oddělují čárkami. Je jich ještě o něco více, ale tyto jsou nejčastější. Například, pokud chceme vložit obrázek tux.eps, rotovat o 40 a zmenšit na 60. Výsledkem bude obrázek 3.1. \includegraphics[scale=0.60, angle=40]{tux}

Jak nejrychleji napsat svůj první dokument v L A TEXu

Jak nejrychleji napsat svůj první dokument v L A TEXu Jak nejrychleji napsat svůj první dokument v L A TEXu Petr Sadovský a kolektiv Obsah 1 První dokument 2 1.1 Předdefinované styly dokumentu................ 3 1.2 Nadpisy.............................. 3

Více

DTP v systému LATEX. www.gymkrom.cz/ict

DTP v systému LATEX. www.gymkrom.cz/ict DTP v systému LATEX úvodní informace RNDr. Tomáš Mikulenka výukový materiál v rámci grantového projektu Beznákladové ICT pro učitele Kroměříˇz, březen 2012 Beznákladové ICT protento učitele projekt je

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Píšeme dokumenty v L A TEXu II

Píšeme dokumenty v L A TEXu II Píšeme dokumenty v L A TEXu II Jakub Št astný, Root.cz 21.1.2008 Obsah 1 Hlavička 2 1.1 Třídy dokumentu....................................... 2 1.2 Balíčky.............................................

Více

Typografické programy (1) WYSIWYG

Typografické programy (1) WYSIWYG Typografické programy (1) WYSIWYG grafické prostředí, interaktivní, uživatelsky přívětivé, řada efektních schopností nutnost počítat v reálném čase omezuje algoritmy firemní datové formáty nekompatibilní

Více

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011 Úvod do TeXu Jan Vaněk Nové Hrady 2011 Organizace kurzu Úvodní přednáška Co to je? K čemu se hodí/nehodí Tex vs. Word Instalace Základy TeXu Individuální tvorba Závěrečná práce TeX co to je? TeX je typografický

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Název diplomové práce Praha, 2002 Autor: Jirka Roubal Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou (bakalářskou) práci vypracoval

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček Název (téma) Oblast zařazení do RVP Ročník, věková kategorie Učivo Word Test znalostí Informační a komunikační technologie IKT textové editory 14-15 let Všeobecné znalosti o Wordu Cíle (kompetence) Žák

Více

Typografické programy (1) WYSIWYG

Typografické programy (1) WYSIWYG Typografické programy (1) WYSIWYG grafické prostředí, interaktivní, uživatelsky přívětivé, řada efektních schopností nutnost počítat v reálném čase omezuje algoritmy firemní datové formáty nekompatibilní

Více

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM PRÁCE SOČ 20 30 stran + přílohy Obvyklá struktura Pravopis Grafická úprava, typografie Vazba typicky kroužková nebo hřbet STRUKTURA ODBORNÉ

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o.

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. Austro-Bohemia, s.r.o. Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Č í sla slovy 1.3 verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. V tomto uživatelském

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

. Seznámení se systémem TEX. Zpracování textů na počítači. Ing. Pavel Haluza, Ph.D. ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelu.

. Seznámení se systémem TEX. Zpracování textů na počítači. Ing. Pavel Haluza, Ph.D. ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelu. Seznámení se systémem TEX Zpracování textů na počítači Ing Pavel Haluza, PhD ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelucz Zaměření předmětu OBSAH DOKUMENT TYPOGRAFIE FORMA TECHNOLOGIE Zpracování

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Prezentační prostředky v matematice

Prezentační prostředky v matematice Seminární práce z předmětu: Grafika na počítači Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v Praze 2012 Obsah seminární práce 1 Cíle seminární práce 2 Microsoft Office PowerPoint 2000, 2007 OpenOffice

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

. Grafika a plovoucí prostředí. Zpracování textů na počítači. Ing. Pavel Haluza, Ph.D. ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelu.

. Grafika a plovoucí prostředí. Zpracování textů na počítači. Ing. Pavel Haluza, Ph.D. ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelu. Grafika a plovoucí prostředí Zpracování textů na počítači Ing Pavel Haluza, PhD ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelucz Kreslení vektorových obrazů Příklad \unitlength=1mm \begin{picture}(50,30)(10,20)

Více

INTERSTENO 2015 Budapest World championship professional Word Processing

INTERSTENO 2015 Budapest World championship professional Word Processing OPERAČNÍ SYSTÉM WORD PROCESSING SOFTWARE (TEXTOVÝ PROCESOR) ID SOUTĚŽÍCÍHO Úloha A-1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument YEAROFLIGHT, ihned ho uložte/převeďte do YEAROFLIGHTXXX.DOC NEBO DOCX, kde

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

PSANÍ VZORCŮ A ROVNIC

PSANÍ VZORCŮ A ROVNIC PSANÍ VZORCŮ A ROVNIC aneb matematikem bez nesnází Jednoduché matematické, fyzikální či chemické vzorce a rovnice můžeme zapsat poměrně snadno za pomoci znaků na klávesnici a použitím horního nebo dolního

Více

Velmi stručný úvod do LATEXu

Velmi stručný úvod do LATEXu Velmi stručný úvod do LATEXu Studijní materiál pro kurz Pokročilé zpracování textu a DTP Školicí středisko: Gymnázium Kroměříž www.gymkrom.cz/kurzy Lektor: RNDr. Tomáš Mikulenka K prohlížení prezentace

Více

JAK PROPOJIT R-KO a EXCEL aneb Aby se uživatel nasytil a statistik zůstal celý

JAK PROPOJIT R-KO a EXCEL aneb Aby se uživatel nasytil a statistik zůstal celý JAK PROPOJIT R-KO a EXCEL aneb Aby se uživatel nasytil a statistik zůstal celý Ondřej Vencálek listopad 2008 Motivace Jak to udělat, aby se panu doktorovi ušetřila práce, a přitom aby se nemusel učit R-ko?

Více

Instalace TEX Live 2007 pro Windows

Instalace TEX Live 2007 pro Windows Instalace TEX Live 2007 pro Windows Jiří Dvorský Katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava jiri.dvorsky@vsb.cz 10. ledna 2008 1 Úvod V lednu 2007 vyšla nová distribuce TEXu, L A TEXu atd. označovaná jako

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-307

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-307 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

Přílohy. \appendix zahájí sazbu příloh

Přílohy. \appendix zahájí sazbu příloh Přílohy \appendix zahájí sazbu příloh třída article: \section budou číslovány písmeny třída report, book: \chapter generují Příloha A místo Kapitola 1 Titulky dokumentu základem jsou deklarace \title{název

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-214. Internetový prohlížeč Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Název materiálu: Open Office

Název materiálu: Open Office Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-208

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-208 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Základy HTML. Autor: Palito

Základy HTML. Autor: Palito Základy HTML Autor: Palito Zobrazení zdrojového kódu Zobrazení zdrojového kódu Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Když si chcete

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.2 Základní typografická pravidla I. Tematická oblast

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

INSTALACE SW V GNU/LINUXU

INSTALACE SW V GNU/LINUXU INSTALACE SW V GNU/LINUXU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Instalace SW v GNU/Linuxu Autor Martin Šimůnek

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

8 Makra Příklad 4 Excel 2007

8 Makra Příklad 4 Excel 2007 TÉMA: Úprava maker rozhodování, příkaz If..Then..Else Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje upravit makra vytvořená pomocí záznamu tak, aby vyhovovala jejím požadavkům. Pro úpravy využije Editor

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

GRAPHICS TOOLS IN LATEX. Vladimír POLÁŠEK Lubomír SEDLÁČEK

GRAPHICS TOOLS IN LATEX. Vladimír POLÁŠEK Lubomír SEDLÁČEK OTHER ARTICLES GRAPHICS TOOLS IN LATEX Vladimír POLÁŠEK Lubomír SEDLÁČEK Abstract: This paper deals with the basic tools for managing graphics and graphics creation in LaTeX with a focus on mathematics.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Jonáš Bujok Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jonáš Bujok Nástroj pro převod PDF na

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Základy programování. Úloha: Eratosthenovo síto. Autor: Josef Hrabal Číslo: HRA0031 Datum: 28.11.2009 Předmět: ZAP

Základy programování. Úloha: Eratosthenovo síto. Autor: Josef Hrabal Číslo: HRA0031 Datum: 28.11.2009 Předmět: ZAP Základy programování Úloha: Eratosthenovo síto Autor: Josef Hrabal Číslo: HRA0031 Datum: 28.11.2009 Předmět: ZAP Obsah 1 Zadání úkolu: 3 1.1 Zadání:............................... 3 1.2 Neformální zápis:.........................

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více