MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace"

Transkript

1 MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku. Cílem této práce není opakování výše zmíněných příruček, ale ukázka konkrétních možností, které jsou pro učitele fyziky a potažmo i pro studenty s hlubším zájmem o fyziky nanejvýš potřebné. V této kapitole si ukážeme užití prvního velmi rozšířeného produktu z tohoto balíku, který nalezneme téměř na všech počítačích standardu PC, a sice MS WORD. MS WORD MS Word je univerzální textový editor, který ve fyzice můžeme použít jako ve všech ostatních oborech k psaní textu. Problém ale nastane v okamžiku, kdy potřebujeme do textu vložit nějaký složitější matematický vztah, který popisuje fyzikální děj nebo veličinu. K tomuto účelu existuje v MS Word nástroj nazvaný Editor rovnic, který však na většině PC není nainstalován, protože není součástí typické instalace. Editor rovnic - instalace Pokud chceme tento nástroj dodatečně nainstalovat musíme provést výběrovou instalaci z instalačního CD a postupovat v průvodci přes následující kroky. Postupně volíme Vlastní instalace - Zvolit podrobné možnosti instalace pro každou aplikaci - Nástroje sady Office - Editor rovnic - Spouštět z tohoto počítače, čímž provedeme instalaci Editoru rovnic do nainstalovaného MS WORD 1. Pokud instalujeme software do nového počítače nebo reinstalujeme operační systém počítače doporučuji zaškrtnout tento nástroj při výběru parametrů prvotní instalace MS Wordu, nebo nainstalovat úplnou instalaci, která osahuje všechny součásti MS Office včetně všech volitelných součástí a nástrojů. Pokud máme editor rovnic nainstalován, doporučuji pro jeho snazší a komfortnější používání přidání jeho ikony na horní lištu pracovních nástrojů. Standardní postup je např. přes menu: 1 Uvedený postup odpovídá verzi MS Office 00, u jiných verzí může být pro některé položky menu použit jiný termín.

2 Zobrazit Panely nástrojů Vlastní Příkazy - Vložit a v pravém výběrovém okně vybrat ikonu Editor rovnic 1, viz obrázek č.1. Obr. č. 1. Přetažení ikony na lištu Uchopením levým tlačítkem myši přesuneme zvolenou ikonu na námi zvolené místo na pracovní liště a zavřeme dialogový panel. Otevření a práce s editorem rovnic Nyní stačí levým tlačítkem kliknout na uvedenou ikonu všemi možnostmi, které tento nástroj poskytuje, viz obr. č.. a otevře se plovoucí menu se Obr. č.. Plovoucí menu nástroje Editor rovnic

3 Stiskem levého tlačítka myši při umístěném kurzoru nad danou skupinou symbolů se rozbalí se celá skupina znaků (paleta nástrojů), ze které zvolíme požadovaný symbol. Jako vzorový příklad si ukážeme např. zapsání vztahu pro výpočet periody kmitavého pohybu pružiny: T = π m k Postup: Otevřeme editor rovnic klepnutím na ikonu editoru rovnic, z klávesnice zapíšeme velké T, znaménko = a číslici, klepneme na okno malá řecká písmena a vybereme znak π, klepneme na okno zlomky a odmocniny a vybereme znak, kurzor zůstává v obdélníčku pod odmocninou klepneme opětovně na okno zlomky a odmocniny a vybereme znak zlomku obdélníčku pod odmocninou vložíme zlomek, kurzor umístíme do horního obdélníku a z klávesnice napíšeme m, kurzor umístíme do dolního obdélníku a z klávesnice napíšeme k, myší klepneme mimo okno editoru rovnic, čímž dojde k jeho zavření. do Několik poznámek k editoru rovnic Při psaní dalších výrazů postupujeme podobně. Práce s plovoucím menu a otevřenými okny je velmi intuitivní a po napsání několika výrazů získáme rychle orientaci v tomto editoru. Velkou výhodou editoru rovnic je jeho vstřícnost k uživateli, všechny znaky (např. zlomky, odmocniny,...) přizpůsobují svoji velikost vepsanému výrazu, uživatel tak nemusí nijak upravovat velikost písma ani zvětšovat či zmenšovat použité symboly. Pro uživatele je rovněž velmi příjemné, že nezáleží na pořadí v jakém provádíme zápis proměnné a operátoru, resp. znaku. Můžeme tedy napřed napsat proměnnou, potom ji zablokovat a při vybrání nějakého operátoru se tato proměnná automaticky vloží do jeho obdélníčku. Jiná možnost je vybrat napřed operátor a následně vložit do Pro běžné užití vybereme zlomek s velkými prázdnými obdélníky a vodorovnou zlomkovou čárou, zlomky se šikmým lomítkem a malými plnými obdélníčky jsou určeny pro indexy

4 jeho obdélníčku proměnnou. Tato možnost je rychlejší a spolehlivější a pro většinu uživatelů snáze proveditelná. Samozřejmě, že editor rovnic má také nectnosti, tou největší je časté zapříčinění nestability systému. Proto se doporučuje po zapsání každého výrazu v editoru rovnic provést ruční uložení souboru, aby při větším nahromadění výrazů v editoru rovnic nedošlo k nestabilitě systému, případně k nepředvídaném ukončení programu MS WORD a nedošlo tak ke ztrátě zapsaných ale neuložených dat. Konvence psaní fyzikální veličin a jednotek Styl písma, kterým se matematické výrazy zapisují, je definován státní normou. Při psaní fyzikálních výrazů a jednotek musíme tedy důsledně rozlišovat obyčejné písmo (jednotky) a kurzívu (fyzikální veličiny). Obyčejným písmem (kolmým) se také zapisují indexy fyzikálních veličin. I na tuto skutečnost editor rovnic pamatuje přepínání mezi kurzívou a obyčejným písmem v celém výrazu provedeme následovně: při otevřeném editoru rovnic poklepeme v horním menu na položku styl a vybereme definovat, viz obr. č. 3., objeví se následující výběrové okno, ve kterém zaškrtnutím příslušného políčka určujeme styl jednotlivých znaků v editoru rovnic, Obr. č. 3. Editor rovnic - menu Styl - Definovat

5 při psaní veličiny bude u proměnné zaškrtnuta kurzíva, při psaní jednotek musíme toto zaškrtnutí zrušit, chceme-li změnit pouze jeden znak ve výrazu můžeme ho zablokovat a v menu Styl, vybrat příslušnou položku (text = obyčejné písmo; proměnná = kurzíva), Jako příklad výše uvedených zápisů můžeme uvést vztah pro výpočet a jednotku rychlosti: s m v = ; [] v = t s Některé další možnosti editoru rovnic: Jemné posouvání znaků přidržet CTRL + kurzorové šipky Problém psaní mezer z plovoucího menu vybereme mezeru odpovídající zvyklostem psaní matematických resp. fyzikálních výrazů podle jejich významu; první znak v podmenu není mezera ale znak pro automatické zarovnání (mezerník je aktivní pouze pro styl typu Text, v ostatních stylech musíme používat mezery - znaky z plovoucího menu.) Vkládání prostého textu do rovnic v menu Styl vybrat položku Text 3) a následně napsat nebo vložit požadovaný text, do stylu Matematika se vrátíme opětovně jeho zaškrtnutím v příslušném menu. Automatické číslování rovnic Hlavní menu na liště Vložit Pole - Číslování - AutoNum Překreslit Menu Zobrazit položka Překreslit - mizí nežádoucí (zbytkové) paznaky Otevření editoru rovnic pro velké změny Menu Úpravy Objekt rovnice - Otevřít Zarovnání rovnic Menu Formát vybrat příslušné zarovnání Nápověda V tomto menu pod položkou Rejstřík nalezneme případné další vysvětlení a odkazy na případné nejasnosti a problémy vyskytnuvší se při psaní matematických výrazů 3) ve stylu Text lze pro vytvoření mezer použít mezerník.

6 Náměty na samostatnou práci s editorem rovnic Na svém PC zapište v editoru rovnic následující matematické výrazy fyzikální vztahy: F 1 Q Q = 1 4πε0εr r 1. sinϕ λ = d k. k Φ t = = e ε τ c d 3. Φ 0 h t = 4. g T l = π 5. g r F = m v r r ω 6. ( ) y = f1 + f f1 f A0 sin π t cosπ t 7. n 1 E k = mi vi 8. i= 1 d y dy + δ + ω y = A sin Ω t 9. dt dt n F f = 10. l µ

7 f ( x) = lim x 0 f ( x + x) x f ( x) 11. b V = π f ( x) dx 1. a Ψ Ψ Ψ 1 Ψ + + = x y z v t 13. bt Ψ ( t) = A0 e sin( ω t + ϕ) 14. b ± b 4ac x = 1, a 15. δ +ϕ sin m n = ϕ sin 16. n n 1 ( ) = n x x tg = cos x ( x) 18. ( x ) ln = 1 x 19. dv d ds d s a = = = 0. dt dt dt dt I = R U + ωl ω C 1 1.

tj. veličina kurzívou a jednotka obyčejným písmem umístěná v oblých resp. hranatých závorkách *).

tj. veličina kurzívou a jednotka obyčejným písmem umístěná v oblých resp. hranatých závorkách *). MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ)

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr, Květuše Sýkorová Základy uživatelských programů (pokročilí) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek,

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Stručný popis Microsoft PowerPoint

Stručný popis Microsoft PowerPoint Stručný popis Microsoft PowerPoint Základy aplikace PowerPoint Microsoft Office PowerPoint 2003 je grafický program pro prezentace. Můžeme v něm vytvořit a zobrazit sérii snímku, které obsahují text, diagramy,

Více

Kapitola 2: Formát 17

Kapitola 2: Formát 17 Kapitola 2: Formát 17 Možnosti formátování ENC-2-01 2. Formát Ne vždy vyhovuje výchozí zobrazení údajů na obrazovce nebo při tisku našim účelům. Často je nutné některé části tabulky zvýraznit, změnit velikosti

Více

MS Excel 97, 2000 a XP

MS Excel 97, 2000 a XP MS Excel MS Excel 97, 2000 a XP Obsah...53 Princip práce tabulkového kalkulátoru...54 Práce s tabulkovým kalkulátorem MS Excel...54 Spuštění aplikace Excel...54 Základní pojmy...55 Výběr buněk a pohyb

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Excel pro začátečníky (egon)

Excel pro začátečníky (egon) Excel pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 24 hodin Anotace: Kurz práce s MS Excel 2007 je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu MS Word a potřebují se rychle zorientovat v základních

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office Word 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft Word 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael Halvorson M i c h a e l J. Yo u n g Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Microsoft

Více

Mathcad. příručka k matematickému programu Mathcad 7. Vladimír Šleger, Pavel Vrecion

Mathcad. příručka k matematickému programu Mathcad 7. Vladimír Šleger, Pavel Vrecion Mathcad příručka k matematickému programu Mathcad 7 Vladimír Šleger, Pavel Vrecion 005 Obsah Obsah Obsah.... Co je to Mathcad...6. Novinky v Mathcadu 7...7 3. Co byste měli vědět, než začnete...9 3. Práce

Více

Obsah 3. Obsah... 3 Úvod... 7 1 Editace dokumentu... 9. Shrnutí... 14. 2 Karta Domů... 15

Obsah 3. Obsah... 3 Úvod... 7 1 Editace dokumentu... 9. Shrnutí... 14. 2 Karta Domů... 15 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 Úvod... 7 1 Editace dokumentu... 9 Shrnutí... 14 2 Karta Domů... 15 2.1 Písmo... 15 2.2 Odstavec... 18 2.3 Tabulátory... 20 2.4 Odrážky... 21 2.5 Číslování... 22 2.6 Ohraničení

Více

Stručný popis Microsoft Excel

Stručný popis Microsoft Excel Stručný popis Microsoft Excel Zadávání údajů Do jednotlivých buněk v listu tabulkového sešitu Excel je možné zadávat následující typy informací: Číselné hodnoty, jako například 22 000, 29,95 Kč nebo 33

Více

PowerPoint pro začátečníky (egon)

PowerPoint pro začátečníky (egon) PowerPoint pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz práce s MS PowerPoint 2007 je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu a potřebují se rychle zorientovat v základních

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

TABULKOVÝ KALKULÁTOR

TABULKOVÝ KALKULÁTOR Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 TABULKOVÝ KALKULÁTOR Autor: Ing. Miroslav Hrdý Tato studijní opora byla vytvořena pro projekt Zkvalitňujeme cestu k

Více

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL zpracováno září 2012 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 - Zásady pro tvorbu prezentace... 2 Kapitola 2 První

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office Excel 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více