OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006"

Transkript

1 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006

2 Vývoj počtu obyvatel miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte si následující tabulku a graf - jak se zvyšoval počet obyvatel?

3 Vývoj počtu obyvatel Vývoj populace (v tis.) Afrika Asie Evropa Lat. Amerika Sev. Amerika Oceánie Porovnejte růst počtu obyvatel na jednotlivých kontinentech. Jaký bude další vývoj? Pokuste se zdůvodnit.

4 Podíl na světovém obyvatelstvu Oceánie 1% Oceánie 1% Lat. Amerika 7% Sev. Amerika 7% Afrika 9% Lat. Amerika 9% Sev. Amerika 5% Afrika 13% Evropa 22% Evropa 12% Asie 54% Podíl na světovém obyvatelstvu v roce 1950 Asie 60% Podíl na světovém obyvatelstvu v roce 2000 Jak se mění podíly obyvatel jednotlivých kontinentů na světovém obyvatelstvu? Navrhněte stejný graf pro rok 2050 a poté ho porovnejte s grafem na další straně.

5 Podíl na světovém obyvatelstvu Oceánie 1% Lat. Amerika 9% Sev. Amerika 5% Afrika 21% Evropa 7% Asie 57% Podíl na světovém obyvatelstvu v roce 2050

6 Model demografického vývoje Charakterizujte jednotlivé fáze demografického vývoje pomocí veličin vynesených v grafu. Ve které fázi se dnes nachází evropské obyvatelstvo, pokuste se datovat i ostatní fáze demografického vývoje evropského obyvatelstva. Kterým fázím odpovídá současná situace na jiných kontinentech?

7 I. fáze vysokáa stáláporodnost (kolem 35 ), vysokáa kolísajícíúmrtnost, nízký přirozený přírůstek II. fáze vysoká, pomalu klesajícíporodnost, pokles úmrtnosti, zvyšující se přirozený přírůstek III. fáze značný pokles porodnosti, pomalý pokles úmrtnosti, postupné snižování přirozenéhopřírůstku IV. fáze nízkáa kolísajícíporodnost, nepatrný pokles úmrtnosti, nízký i záporný přirozený přírůstek II. a III. fáze demografická revoluce

8 Vedle absolutních ukazatelů se využívají i hrubémíry počet událostívztažen na počet obyvatel porodnost procentuální podíl narozených na počtu obyvatelnebo počet narozených na obyvatel úmrtnost -procentuální podíl zemřelých na počtu obyvatelnebo počet zemřelých na obyvatel úhrnná plodnost udávápočet dětí, kteréby se narodily jedné ženě během reprodukčního období (15-49 let) střední délka života (naděje dožití) např. jakého věku se v průměru dožije právě narozený jedinec

9 Nejlidnatějšístáty světa (2005) 1. China - 1,306,313, India - 1,080,264, United States - 295,734, Indonesia -241,973, Brazil - 186,112, Pakistan - 162,419, Bangladesh - 144,319, Russia - 143,420, Nigeria - 128,765, Japan - 127,417, Mexico - 106,202, Philippines - 87,857, Vietnam - 83,535, Germany - 82,431, Egypt - 77,505, Ethiopia - 73,053, Turkey - 69,660, Iran - 68,017, Thailand - 64,185, Democratic Rep. of the Congo - 60,764, France - 60,656, United Kingdom - 60,441, Italy - 58,103,033

10 Stárnutí obyvatelstva Průměrný věk obyvatel 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20, ,00 10,00 5,00 0,00 Svět Afrika Asie Evropa Lat. Amerika Sev. Amerika Oceánie Jak se mění průměrný věk obyvatel na jednotlivých kontinentech? Uveďte příčiny současného či budoucího stárnutí obyvatelstva.

11 Věková struktura obyvatelstva Jak se mění věková struktura obyvatelstva na jednotlivých kontinentech? Pokuste se zdůvodnit.

12 Věková pyramida Co vyjadřuje věková pyramida, jak se vytváří, proč se její tvar může pro různé země lišit?

13

14 Vývoj

15 Rozmístění obyvatelstva Hustota zalidnění Svět Afrika Asie Evropa Lat. Amerika Sev. Amerika Oceánie Který ukazatel vyjadřuje rozmístění obyvatel na určitém území? Kde se nachází nejhustěji osídlené oblasti? Které faktory ovlivnily a ovlivňují rozmístění obyvatelstva? Kde je patrná největší koncentrace obyvatel?

16 Shrnutí: 1. Zvyšoval se počet obyvatel rovnoměrně? 2. Je populační vývoj na všech kontinentech stejný? Jak bude pravděpodobně pokračovat? 3. Jak se liší věková struktura obyvatel různých kontinentů, kde obyvatelstvo výrazně rychleji stárne a proč? 4. Charakterizujte rozmístění obyvatel na Zemi.

17 růst populace je územně diferencován nerovnoměrný populační vývoj patří mezi globální problémy lidstva protiklady ve vývoji mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi změny v počtu obyvatel jsou výsledkem bilance přirozeného pohybu (rozdílu mezi počtem narozených a zemřelých) a stěhováním (migrace) vzájemný vztah uvedených složek ve sledovaném území populačnípřírůstek nebo úbytek

18 vprůběhu 19. století a zač. 20. století se na růstu počtu obyvatel nejvíce podílela Evropa a Severní Amerika, po hospodářském vzestupu a pokrocích ve zdravotnictví - pokles úmrtnosti, prodlužovánístřední délky života od pol. 20. století růst populace v méně vyspělých zemích, počet obyvatel Evropy asev. Ameriky stagnuje a podíl těchto obyvatel na světovémobyvatelstvu klesá rychle se zvyšuje počet obyvatel Asie, Afriky, Latinské Ameriky (vysokáporodnost a klesajícíúmrtnost omezení epidemií, očkování, humanitární pomoc), ale velký počet obyvatel trpí podvýživou i akutním hladem výrazně se diferencuje věková struktura obyvatel v Evropě a Severní Americe obyvatelstvo stárne, početnější se stávají vyšší věkové kategorie

19 rozmístění obyvatelstvaje krajně nerovnoměrné základním ukazatelem je hustota zalidnění charakterizuje průměrnou úroveň celého území přírodní podmínky hlavně vminulosti, kdy byl člověk závislý na místní produkci potravin, jednoznačně určovaly množství lidí, kterése na daném místě mohlo uživit řada současných oblastí svysokou hustotou zalidnění je založena na vhodných podmínkách pro zemědělství (nížinné oblasti, příznivéklima, úrodnépůdy, dostupnost potravinového bohatství moří) monzunovéoblasti, nilská delta další oblasti se rozvíjely na základě výskytu nerostného bohatství, předevšímenergetických zdrojů později se prosazují socioekonomickéfaktory koncentračníprocesy spoj. surbanizací, dopravní terminály, rozvojemekonomických center jádrových oblastí

20 Zdroje dat: United Nations Population Information Network (odhady - střední varianta) U.S. Census Bureau InternationalData Base GuinnessP.and NagleG.: Advanced Geography

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Základy geografie obyvatelstva a sídel

Základy geografie obyvatelstva a sídel Základy geografie obyvatelstva a sídel - zdroje a charakter dat - vývoj a rozmístění obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Sylabus přednášek geografie obyvatelstva: úvod,

Více

Populační růst-globální problém lidstva

Populační růst-globální problém lidstva UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Michaela KUČEROVÁ Populační růst-globální problém lidstva Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk OPRŠAL, Ph.D. Olomouc

Více

I. Projekce obyvatelstva České republiky

I. Projekce obyvatelstva České republiky I. Projekce obyvatelstva České republiky Nejnovější projekci obyvatelstva České republiky vypracoval Český statistky úřad závěrem roku 23. Navazuje tak na předchozí projekce z let 1993, 1995, 1997 a 1999.

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013)

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Poslední Projekci obyvatelstva vydal ČSÚ před čtyřmi roky, v květnu 2009 (Projekce 2009). Základními vstupními údaji nové projekce (Projekce 2013)

Více

PEDAGOGICKO-DEMOGRAFICKÝ POHLED NA AKTUÁLNÍ OTÁZKU PŘELIDNĚNOSTI SVĚTA

PEDAGOGICKO-DEMOGRAFICKÝ POHLED NA AKTUÁLNÍ OTÁZKU PŘELIDNĚNOSTI SVĚTA PEDAGOGICKO-DEMOGRAFICKÝ POHLED NA AKTUÁLNÍ OTÁZKU PŘELIDNĚNOSTI SVĚTA Jana Veselá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absrakt: Základní populační problém dnešního světa je opředen mnohými

Více

hlediska rozvoje společnosti

hlediska rozvoje společnosti Světový populační vývoj I.1 Početn etní růst a vývoj základnz kladních populačních charakteristik. Demografické zákonitosti. RNDr. Jiřina ina Kocourková Ph.D. Světový populační vývoj z hlediska rozvoje

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Socioekonomická geografie - Obyvatelstvo VY_32_INOVACE_19_13

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Socioekonomická geografie - Obyvatelstvo VY_32_INOVACE_19_13 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

2.5 Výhled světové populace

2.5 Výhled světové populace DEMOGRAFICKÝ A POTRAVINOVÝ PROBLÉM SVĚTA 2.5 Výhled světové populace Stěžejním motivem současné dynamické globální situace je mimořádný celkový růst lidské aktivity. Její počátek, s určitým zjednodušením,

Více

ZÁKLADY GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A SÍDEL 1

ZÁKLADY GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A SÍDEL 1 Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geografie ZÁKLADY GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A SÍDEL 1 Marián Halás Šárka Brychtová Miloš Fňukal Distanční studijní opora Geografie ve veřejné správě Vytvořeno jako

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

ÚVAHA O GLOBÁLNÍCH PROBLÉMECH SVĚTA

ÚVAHA O GLOBÁLNÍCH PROBLÉMECH SVĚTA ÚVAHA O GLOBÁLNÍCH PROBLÉMECH SVĚTA Zbyněk Kuna Ing. Zbyněk Kuna, PEF, katedra zemědělské ekonomiky, Česká zemědělská univerzita, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Autor si v práci všímá globálních problémů

Více

Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem

Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem Závěrečná práce Brno 2012

Více

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SUBURBÁNNÍ ZÓNY PRAHY NA OBDOBÍ 2012 2030

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SUBURBÁNNÍ ZÓNY PRAHY NA OBDOBÍ 2012 2030 PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JEHO DŮSLEDKŮ PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL V DYNAMICKY SE MĚNÍCÍCH OBCÍCH V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST: APLIKACE V ROZVOJI A SPRÁVĚ ÚZEMÍ Program na podporu aplikovaného společenskovědního

Více

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030 PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JEHO DŮSLEDKŮ PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL V DYNAMICKY SE MĚNÍCÍCH OBCÍCH V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST: APLIKACE V ROZVOJI A SPRÁVĚ ÚZEMÍ Program na podporu aplikovaného společenskovědního

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ únor 2008 Vypracovala: RNDr. Šárka Kasalová Daňková o.s. Demografické informační centrum (DIC) http://dic.demografie.info/

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza

2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza 2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza Hlavním výsledkem projektu v detailu zázemí Prahy je prognostický výhled vývoje počtu a struktury obyvatelstva suburbánní zóny Prahy. Tato zóna byla vymezena

Více

Výskumné demografické centrum. Obyvateľstvo Slovenska 1918 1938

Výskumné demografické centrum. Obyvateľstvo Slovenska 1918 1938 INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum Obyvateľstvo Slovenska 1918 1938 Edícia: Akty Bratislava, apríl 2002 Publikácia charakterizuje stav a pohyb obyvateľstva Slovenska

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION S KLESAJÍCÍM POČTEM OBYVATEL 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION S KLESAJÍCÍM POČTEM OBYVATEL 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION S KLESAJÍCÍM POČTEM OBYVATEL 1 Pavel Tuleja, Karin Gajdová Klíčová slova: Moravskoslezský kraj, obyvatelstvo, přirozený přírůstek, přírůstek stěhováním, přistěhovalí, úhrnná

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík Abstrakt: Článek obsahuje projekci vývoje

Více

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012 7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012 Demografické a sociálně ekonomické tendence vývoje MČ Praha 2 jsou z velké části srovnatelné s vývojem v celém hl. m.

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA OSTRAVY V NÁVAZNOSTI NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. etapa Díl II. Sociodemografická struktura

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více