VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI,"

Transkript

1 VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI, blíží se Vánoce a další nový rok, jako vždy plný očekávání. I naše škola má svá očekávání a i já mám očekávání a přání a to nejen v rovině osobní, ale i pracovní. Co tedy očekáváme v nadcházejícím roce? Očekáváme, že bude schválen nový učební obor Ochrana a obnova životního prostředí, který byl, jakož i jiné obory, doporučen ke zřízení jak okresní optimalizační komisí a Úřadem práce, tak i Školským úřadem v Bruntále a určeným Školským úřadem v Ostravě. Jeho schválení bude dalším krokem k vytvoření stabilní špičkově vzdělávací instituce, která bude pružně reagovat na změny poptávky na trhu práce tak, jak je to obvyklé ve vyspělých zemích. S tímto záměrem jsme také získali pověření MŠMT k provádění rekvalifikací a počínaje letošním rokem jsme otevřeli jazykové kurzy pro veřejnost. Ve snaze zvýšit uplatnitelnost školy v mezinárodních projektech, organizujeme spolu se SSŠ Krnov jazykové kurzy pro vlastní zaměstnance, kterých se účastní 19 učitelů a vedoucích pracovníků (46%). Očekávám také, že naše škola zůstane nadále vyhledávanou školou, kde se budou žáci cítit dobře. Jen za této podmínky můžeme říct, že nebyla zbytečně vynaložena energie na to, aby se ze zanedbané, nepříliš dobře fungující instituce stala krásná, špičkově vybavená škola s dobrými učiteli i žáky. Nemohu se ubránit pocitu hrdosti, když vidím, jak dobře si naši žáci vedou v zaměstnání, na vysokých školách, v soutěžích, jak umí jednat s lidmi a vystupovat. Velice si vážím jejich práce, kterou dělají dobrovolně navíc pro školu. Chci Vám všem při této příležitosti poděkovat a vyslovit očekávání, že tato pěkná spolupráce bude nadále pokračovat. Bohužel ne všichni žáci jsou na této úrovni. V tomto školním roce jsme potrestali 3 žákyně, které kradly, z toho dvě byly vyloučeny. Další tresty byly uděleny v souladu s porušováním školního řádu. Jsme si vědomi toho, že situace je odrazem stavu ve společnosti, kde trestné činy nejsou výjimkou a neetické jednání je často považováno za standard. Jedna kolegyně tak byla nemile překvapena, když se ve třídě zeptala, kdo by ohlásil nález peněženky. Žáci, kteří se přihlásili, byli ostatními označeni za hlupáky. Co bych si tedy opravdu přál? Přál bych si, abych se mohl více věnovat udělování pochval, vyznamenání, prospěchových stipendií a vůbec tou příjemnější stránkou mé práce. A to vše přeji i vám a navíc... opravdu pěkné a opravdu šťastný... Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy ÚSPORNÁ OPATŘENÍ Koncem roku 1998 budeme hodnotit, jak jsme hospodařili s finančními prostředky. Školským úřadem nám byly stanoveny limity na čerpání mzdových prostředků ve výši tis. Kč, na ostatní platy, na pomocné práce limit 130 tis. Kč, na odvody tis. Kč a na ostatní provoz školy tis. Kč. Tyto limity jsou pro nás závazné. Je všeobecně známo, že na provoz školy máme limit pro čerpání ostatních nákladů podhodnocen a musíme vynaložit velké úsilí, abychom tento limit nepřekročili příliš. Již na začátku roku 1998 byla vydána úsporná opatření ředitelem školy. Nyní před koncem roku ředitel školy vydal další úsporná opatření, ve kterých byl vydán pokyn pro omezení nákupu zboží. Očekáváme, že tyto úspory se ve výsledku hospodaření promítnou a výsledek bude uspokojivý. Věra Bílková, vedoucí TEÚ 1

2 NOVÝ UČITEL Jmenuji se Marie Hřebačková a na požádání vedení školy bych se chtěla stručně představit. Narodila jsem se , jsem vdaná a mám dvě děti. Vystudovala jsem Gymnázium v Jeseníku a po maturitě r jsem studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci jazyk anglický a jazyk český. Po ukončení studia jsem nastoupila na Střední průmyslovou školu v Bruntále a začala jsem studovat dálkově německý jazyk na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V červnu r. 1988, když jsem se dověděla, že na této škole přijímají učitele angličtiny, přihlásila jsem se a byla jsem nakonec přijata. K mému rozhodnutí mě vedlo jednak to, že se na průmyslové škole snížil počet tříd, s čímž byl spojen i nedostatek hodin, ale také přání poznat něco nového, přiučit se něčemu a zdokonalit se. Kromě výuky také provádím překladatelskou činnost. Mým přáním je pracovat na novém působišti co nejlépe, aby se mnou bylo spokojeno jak vedení školy, tak kolegové i žáci. Motto: Pracuj stále sám na sobě, abys byl co nejvíce platným i svému okolí, nebuď nikdy sám se sebou spokojen. Marie Hřebačková, učitelka AJ a NJ ŠKOLNÍ JÍDELNA INFORMUJE Naše ŠJ připravuje celodenní stravování v hodnotě potravin 41,- Kč (v tom 10 Kč snídaně, 17 Kč oběd a 14 Kč večeře). Celkové náklady na přípravu jednoho oběda činí 32 Kč (v tom 17 Kč za potraviny a 15 Kč za režijní náklady). Žáci tudíž platí jen 17 Kč za jeden oběd jen potraviny (finanční normativ je v rozpětí 15,40 24,40 Kč). Naše ŠJ je tedy na spodní hranici rozpětí, ve srovnání s ostatními ŠJ na nejnižší úrovni cen. Kromě žáků se u nás stravuje v průměru 32 zaměstnanců a 70 cizích strávníků (z finančního úřadu, KÚ, spořitelny,... aj.), kteří jsou s kvalitou stravy velmi spokojeni. Jídelní lístek je zpestřován denně různými nápoji (čaje z přírodních produktů, studené nápoje Linie s nízkým obsahem cukru). K přípravě jídel používáme výhradně olej bez cholesterolu, do polévek a příloh jen čerstvou zeleninu a brambory. Od září 98 jsme změnili dodavatele masa a masných výrobků (nyní nás zásobuje firma BANOT ze Zlatých Hor). Dle finančních možností zařazujeme ovoce a moučníky. Pro lepší informovanost rodičů má každý žák, který si zakoupil stravenky, vyznačeno ve studijním průkazu datum a částku, kterou za obědy zaplatil. Rodiče si tak mohou pravidelně ověřit, zda si stravenky opravdu student zakoupil. V. IX. X. XI. počet žáků celkem počet žáků stravovaných % žáků stravovaných 38% 44% 47% 46% Božena Kačírková, vedoucí ŠJ 2

3 SETKÁNÍ SENIORŮ Druhou sobotu v listopadu proběhlo již tradiční setkání seniorů - absolventů školy. Velkou účast jsme zaznamenali u absolventů, kteří na naší škole maturovali před dvaceti lety a při tomto setkání byli přijati do řad seniorů. Pro účastníky bylo připraveno posezení v aule školy, občerstvení a pro dobrou náladu, či k tanci, i hudba. Ing. Marcela Mlčuchová, uč. odbor. předm. CENTRUM VOLNÉHO ČASU V minulém školním roce bylo na naší škole zřízeno Centrum volného času, které je využíváno hlavně pro práci s Internetem. Zopakuji, co vše je zde k dispozici. Především se CVČ dělí na dvě resp. na tři části. První část tvoří počítačová učebna, kde je sedm PC napojených na celosvětovou síť Internet a to pevnou linkou (jediná SŠ v okrese). Jsou zde nainstalovány také výukové programy, které se vyučují na naší škole. Pro studenty je k dispozici scanner a s ním také další PC s grafickými programy. Druhou a třetí částí je knihovna a čítárna. Novinkou v CVČ bylo umístění výkonného serveru pro posílení počítačové sítě na učebně. Od září zde máme po ročním provozu otevřeno i pro veřejnost, která zde má možnost vyzkoušet si práci na Internetu. Po úspěšném zařazení předmětu kurz informatiky do výuky na základních školách zde probíhá i vyučování žáků těchto školských zařízení. Pro informaci zde ještě uvedu otevírací dobu CVČ. Pro studenty je zde otevřeno od pondělí do čtvrtku a to od hod. Pro veřejnost od pondělí do pátku v době od hod. Kollár Petr, vedoucí CVČ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V úterý 3. listopadu proběhl na Obchodní akademii a Střední zemědělské škole v Bruntále tradiční Den otevřených dveří. Tentokrát přišlo z 26 základních škol neuvěřitelných téměř 200 žáků devátých tříd, nepočítaje v to doprovod učitelů a rodičů. Žáci tentokráte shlédli školu za plného provozu. Při prohlídce všechny skupinky nahlédly do odborných učeben, kde probíhala výuka zemědělských a ekonomických předmětů, zúčastnily se výuky angličtiny a němčiny ve čtyřech jazykových učebnách a pracovaly s bohatým školním softwarem ve třech učebnách výpočetní techniky. Největší zájem byl o serfování Internetem, který je na Centru volného času denně volně přístupný žákům. Při prohlídce byli představeni i školní bufet a papírnictví a stálá expozice obrazů nejvýznamnějšího bruntálského malíře Karla Adámka, umístěná v rekonstruované aule. Muzeum zpřístupnilo v areálu školy umístěnou technickou památku - mlýnský náhon. Škoda jen, že sychravé počasí více nepřálo jezdeckým koňům ze stáje Jantar předváděným na školním dvoře a ukázce drobnochovu s exponáty nejběžnějších plemen králíků a slepic. Ve stejné době proběhla prezentační přehlídka středních škol a učilišť v Bruntále a o dva dny později také v Krnově. Protože se na obou akcích často opakovaly připomínky, že žáci nebyli dostatečně a včas o Dni otevřených dveří informováni, rozhodl ředitel školy s přihlédnutím k projevenému zájmu o jeho zopakování ve čtvrtek 19. listopadu v menším rozsahu. Přišly dvě desítky vážnějších zájemců. Pracovníci školy rádi poskytnou všem zájemcům o studium další informace na změněném telefonním čísle školy 0646 / , kde je možno také sjednat individuální návštěvu mimo stanovený termín. Ladislav Pacvoň, ZŘ pro PgÚ 3

4 PREZENTACE ŠKOL Úřad práce v Bruntále v letošním roce opět uspořádal prezentaci středních škol a učilišť. Dne 3. listopadu se konala v Bruntále, 5. listopadu v Krnově. Prezentace se zúčastnily školy okresu Bruntál i mimookresní, například z Opavy, Šumperka a Jeseníku. Účast veřejnosti byla značná, svědčí to o zájmu rodičů i žáků poznat možnosti a podmínky dalšího vzdělávání. Prezentace naší školy se zúčastnili učitelé i studenti 4. ročníků, jejichž práce byla vysoce hodnocena. Všem, kteří s prezentací pomohli, děkujeme! Radka Kotoučková, učitelka EKO ŽIVOT BEZ DROG Drogy a problémy s nimi spojené jsou, bohužel, jednou ze součástí dnešního života a tento fakt nelze jakýmkoli zásahem změnit. Nelze získat stoprocentní jistotu, že se s drogami v rodině nesetkáme. Stejně tak se mohou objevit mezi žáky ve škole, v místech trávení volného času (zvláště rizikový faktor) a podobně. Existuje řada opatření, kterými lze účinně riziko drogových potíží omezit. V rodině i ve škole by se s dětmi mělo o drogách mluvit stejně, jako o dalších nepříjemnostech v životě, které tu jsou a je jim možno se vyhnout. Děti s dostatkem sebedůvěry a sebehodnocení, s pevným hodnotovým systémem, mají schopnost rozlišovat mezi dobrým a špatným. Jako rodiče se zajímejte o způsob trávení volného času vašeho dítěte i o jeho kamarády. Podporujte všechny pozitivní aktivity vašeho dítěte a jeho individualitu. Zjistit, že dítě drogy bere, nemusí být, alespoň zpočátku, vůbec nápadné. Přesto existují signály, které napovídají, že něco nemusí být v pořádku. Zde jsou některé příznaky, kterých by si rodiče měli všimnout: 1. problémy ve škole, zvýšená absence, zhoršení prospěchu 2. ztráta původních zájmů 3. změna přátel a party 4. změna chování, nápadné by měly být ničím neodůvodněné stavy nápadné veselosti či naopak skleslosti, únavy a deprese 5. klesající výkonnost, zhoršená koncentrace a hlavně náhle vzniklé spaní přes den 6. ztráta chuti k jídlu, hubnutí (při braní stimulačních drog - pervitinu) 7. mizení peněz a drahých věcí z domácnosti 8. lhaní 9. nezájem o lidi a všeobecně platné hodnoty 10. zhoršení zjevu a péče o sebe 11. nález stříkaček, jehel a drog. Co si počít, když zjistíme, že naše dítě bere drogy? Podle posledních statistik má s drogami (byť převážně lehkými) nějakou zkušenost každý třetí člověk ve věku 18-ti let. Pokud celá věc experimentem nekončí, vzniká drogový problém. Ať tak nebo tak, zásah je vždy na místě. Důležité je nepodlehnout panice. Je nutné si uvědomit, že situaci nelze vyřešit za den, týden, ale pravděpodobně ani za měsíc. Budou nutná dlouhodobá opatření. Je nutné sehnat všechny dostupné informace a hlavně se spojit se zařízeními, které s drogovým problémem pracují profesionálně. Na každé škole pracuje protidrogový preventista, který má kontakty na odborníky. Ing. Marie Slánská, školní drogový preventista 4

5 SOKRATES Navazuji tímto na poslední příspěvek uveřejněný v loňském Zpravodaji. Na jaře 1998 naše škola podala mezinárodní projekt Náš svět - mnoho kultur u Národní agentury v Praze, a ta jej nepřijala. Využili jsme tedy další možnosti, kterou kancelář Socrates nabízí a požádali jsme o udělení grantu (čili finančních prostředků) na uskutečnění přípravné návštěvy. V září 1998 byla Socratem schválena přípravná návštěva v Bari (Itálie) pro jednoho zástupce školy. Na návštěvu pojede Dana Juříčková, a to ve dnech Cílem návštěvy je sjednotit a upřesnit požadavky na projekt, stanovit a rozpracovat jednotlivé fáze projektu vzhledem k individuálním požadavkům zúčastněných stran a zvolit vhodný harmonogram práce. Nově vypracovaný projekt předložíme v březnu 1999 národní kanceláři v Praze ke schválení a totéž udělají partnerské školy v Itálii a Velké Británii. Práce na projektu bude co nejvíce probíhat v rámci vyučování, ale přesto budeme potřebovat skupinu asi 40 studentů, kteří budou projektu věnovat trochu více času mimo vyučování. Budete-li mít o práci zájem, hlaste se u paní učitelky D. Juříčkové, která celou činnost jako tzv. učitel koordinátor řídí. Dana Juříčková, uč. AJ, M JUNIOR ACHIEVEMENT APLIKOVANÁ EKONOMIE V letošním roce dostali studenti 3. ročníků Obchodní akademie unikátní příležitost vyzkoušet si podnikání na vlastní kůži. Součástí jejich výuky se stává výukový program Aplikovaná ekonomie poskytnutý Nadací Junior Achievement. Naše škola se tak jako jediná škola v okrese Bruntál připojila k síti 160 tříd středních škol v celé ČR. Studenti si již založili vlastní firmu - studentskou společnost registrovanou Ministerstvem vnitra Praha. Zjišťují, že podnikat není opravdu jednoduché, nabídli své služby na hlídání dětí, zatím bez odezvy, nyní se připravují na veletrh studentských společností v Ostravě s několika vlastními výrobky. Prostředky k zahájení podnikání získávají prodejem směnek (ne vždy však nachází pochopení). Všechna podnikatelská rozhodnutí jsou podložena solidní znalostí ekonomické teorie, která je samozřejmou součástí programu. Pomocí počítačové simulace MESE se naučí řídit svou firmu v konkurenci ostatních. V závěru školního roku si své znalosti a dovednosti budou mít možnost ověřit v různých soutěžích až na mezinárodní úrovni. Naše škola hledá všechny cesty a způsoby, které pomohou připravit studenty tak, aby se mohli ve svém budoucím životě dobře uplatnit. Dne 3. prosince se uskutečnil v Ostravě Veletrh studentských společností. Zúčastnit se veletrhu neznamenalo jenom se přihlásit, ale bylo to pro studenty mnoho hodin práce i po večerech, kdy pekli a zdobili perníky, vyráběli náramky přátelství a další předměty, které chtěli prodat. Jako opravdoví obchodníci si odborní ředitelé připravili navštívenky a informace o společnosti. Práce byla korunovaná úspěchem, i když zpočátku byly o výsledku určité pochybnosti. Určitě však měla naše stud. spol. R & R nejlepší expozici. Ing. Anna Volíková, uč. EKO a ÚČE 5

6 BAD MARIENBURG MLADÍ REDAKTOŘI V termínu od 12. do 17. října 1998 byl pořádán v Bad Marienbergu seminář mladých redaktorů. Pořadatelem této akce je Sdružení za evropský dům. My jsme zde prezentovali náš německy psaný školní časopis Gema. Tématy tohoto semináře byly drogy a Evropská unie. Na semináři se setkali mladí redaktoři z České republiky a Německa. Měli jsme velmi nabitý program. Pracovali jsme společně na článcích, které pak vyšly v časopise pod názvem Přátelství stavební kámen společné budoucnosti. Byly pro nás také připraveny přednášky týkající se Evropské unie. Chtěli bychom poděkovat naší škole, která nám umožnila se této akce zúčastnit a přispěla nám na cestu nemalou částkou. Lucie Olišová, studentka 2.A OA SPORTOVNÍ INFORMACE 4. listopadu 1998 se uskutečnil okresní přebor středních škol v přespolním běhu družstev ve Vrbně pod Pradědem. Naše družstvo dívek se umístilo na 4. místě (Hebláková, 8. místo), družstvo chlapců na 6. místě (Šiba P. na 12. místě). 20. listopadu se konal volejbalový turnaj zaměstnanců zemědělských škol, který pořádala MSZeŠ Opava. Náš tým letos vybojoval 2. místo (z celkových 5 družstev) a prohrál pouze zápas s vítězem turnaje SZeŠ Nový Jičín. Naše sestava: Brázda, Flosová, Slánská, Přikryl, Uhlíř, Melichar. Nejlepším pólařem turnaje byl vyhlášen ing. F. Přikryl. 26. listopadu se konal okrskový přebor v košíkové chlapci. Pořádala ho SPŠ Bruntál. Naše družstvo vybojovalo 3. místo. Naši nejlepší střelci turnaje: Piňko L. 42 bodů, Piňko M. 25 bodů, Šiba P. 18. bodů. Středoškolské hry ve fotbale 20. října pořádala naše škola ve spolupráci s AŠSK okresní kolo středoškolských her v kopané skupiny B. Celkem se zúčastnilo sedm bruntálských škol. Vzhledem k nepříznivému počasí byly upraveny původní propozice a hrálo se tvrdším systémem vyřazovacím. Naše družstvo uspělo a vítězstvím nad SPŠ 3:0 (Kozelek hattrick) postoupilo společně s COP do okresního finále. 21. října pak proběhlo okresní finále SH v kopané v Krnově. OA SZeŠ:COP 4:0 (2x Šiba, Novák, Zelený). S vítězem celého turnaje SOU Horní Benešov jsme hráli vyrovnanou partii až ve druhém poločase, ale nepříznivý stav 0:2 jsme již nedokázali zvrátit. V posledním zápase již chyběly hlavně psychické síly a proti SOŠ a SOU Krnov jsme hráli naprosto pasivně, o čemž svědčí výsledek 0:5. Celkově jsme se umístili na 3. místě v okrese, což je proti loňsku určité zklamání. Družstvo je ale složeno převážně z prvních a druhých ročníků, takže je perspektivní. Flosová Ludmila, uč. TV 6

7 ÚSPĚCHY V LITERÁRNÍCH SOUTĚŽÍCH V pátek dne 27. listopadu 1998 proběhlo v bruntálském Domě dětí a mládeže vyhodnocení literární soutěže "Studený svět", kterou vyhlásilo Středisko služeb školám v Krnově, Školský úřad v Bruntále a Dům dětí a mládeže Bruntál. Do soutěže se zapojilo 45 škol s celkovým počtem 250 prací. Naši školu zastupovaly tři studentky: Zuzana Vyroubalová, která se umístila na třetím místě v kategorii poezie; Olga Suchá na pátém místě se svou prozaickou prací; za svou báseň získala sedmé místo i Růžena Skočková. Po skončení oficiálního vyhlášení výsledků byla beseda se spisovatelem Ivanem Klímou, předsedou PEN klubu. Naši studenti se účastnili i literární soutěže "Prevence HIV/AIDS" vyhlášené Okresní hygienickou stanicí Bruntál. V oboru poezie získali tři naši studenti "medailová" místa. První místo v kategorii poezie získala Růžena Skočková, druhé místo obsadil Pavel Čech a na třetím místě skončila Petra Dobrevová. Po předání cen proběhla diskuse na téma prevence onemocnění AIDS, která byla pro mladé lidi velice zajímavá a podnětná. PhDr. Jana Ehrenbergerová, uč. ČJ ANGLICKÝ JAZYK Tento školní rok proběhla řada soutěží nad rámec běžných vyučovacích hodin. Mimo už zmíněnou konverzační soutěž, nadále pokračuje anglická sekce debatní ligy, která se tady na škole zúčastnila dvou turnajů a také na literární soutěži s názvem GAMES PEOPLE PLAY, nás reprezentovaly studentky 3. ročníků Renata Förchtgottová, Andrea Hrvolová, Romana Schreibová, Silvie Kovalčíková a Adéla Moškořová. Anglická debatní liga pod vedením paní profesorky Liché se zabývá zajímavými aktuálními tématy. Vše probíhá v angličtině jak na klubových schůzkách, tak i na turnajích, kde můžeme porovnat své dovednosti a znalosti s účastníky z jiných měst. Nejenže je anglická debatní liga přínosem pro konverzaci v cizím jazyce, ale učí studenty vést výměnu názorů podle regulí, bez křiku, s úsměvem a samozřejmě za poslouchání a respektování oponentů, což nám jistě pomůže v našem životě. Kabinet anglického jazyka SOUTĚŽE V PSANÍ NA PC Se začátkem nového školního roku začaly i soutěže v psaní na počítači. Ve dnech 22. a 23. října se na OA v Šenově u Nového Jičína uskutečnila celorepubliková soutěž v psaní na PC Šenovský datel pro studenty 2. ročníků. Soutěže se zúčastnilo 44 žáků ze 17 škol celé ČR. Náš soutěžící Aleš Dorňák (2.B OA) se svého úkolu, reprezentovat, zhostil velmi dobře. Skončil na 39. místě. 13. a 14. listopadu se na OA v Hodoníně konala soutěž Hodonín ZAV 98. Naši školu reprezentovali 2 studenti. Soutěže se zúčastnilo 28 českých a 1 německá škola. Soutěžilo 67 studentů z ČR a 2 žákyně ze SRN. Aleš Dorňák obsadil 50. místo a Petra Čechová byla 59. (oba z 2.B OA). Studenti splnili očekávání, odvedli kus poctivé práce. Koncem měsíce března se uskuteční regionální kolo soutěže v psaní na PC na OA ve Frýdku- Místku. Věřím, že další studenti budou soupeřit s kamarády i sami se sebou. Přeji všem studentům hodně úspěchů v nácviku. Ing. Sedláčková, vyučující OBK 7

8 DEBATNÍ KLUB V září tohoto školního roku začal čtvrtý rok činnosti Debatního klubu naší školy, jehož členové debatují v anglickém a českém jazyce. Česká část klubu uspořádala již dvě soutěžní debaty a zúčastnila se prvního kola letošního ročníku Debatní ligy v Litomyšli. Kromě toho členové soutěžního týmu debatovali 17. listopadu v Opavě o přínosu euroregionů. Hana Machová, učitelka ČJ PODĚKOVÁNÍ ABSOLVENTA Vloni v květnu jsem na vaší škole zdánlivě završil studium českého jazyka a literatury. V průběhu uplynulého školního roku tento předmět v náplni školního rozvrhu chyběl. Moje snaha pokračovat v tomto studiu vyústila v to, že jsem český jazyk a literaturu začal od října studovat na filosofické fakultě UK v Praze. Tímto bych chtěl poděkovat paní profesorce Kellnerové, která mé rozhodnutí nejvíce ovlivnila a podnítila mě k dalšímu studiu. V dobrém s úctou a respektem budu na svou profesorku češtiny vzpomínat. Robin Ujfaluši, absolvent školy z r RŮZNÉ Vzpomínka na léto koncem srpna se uskutečnil 10tidenní zájezd do jižní Francie pro zaměstnance školy. Ubytování bylo ve světoznámém přístavním městečku Cannes. Zájezd byl zaměřen rekreačně i jako poznávací. Absolvovali jsme zájezd do kaňonu řeky Verdon, kde jsme se kochali krásami přírody, někteří z nás kaňonem prošli trasu v délce 14 km. Dále jsme uskutečnili poznávací zájezd do Avignonu, Nimes, se zastávkou u Pont du Garde, Arles. Na zpáteční cestě jsme strávili půl dne v Monacu. Dne 16. prosince 1998 od 16:30 18:30 hodin se uskuteční ve školní aule neformální posezení přátel a příznivců obrazů Karla Adámka při příležitosti 2. výročí jeho předčasného úmrtí. OBCHODNÍ AKADEMIE DALŠÍ MÍSTO, KDE SE MŮŽETE NAUČIT CIZÍM JAZYKŮM Již od 1. října 1998 pořádáme jazykové kurzy na OA a SZeŠ v Bruntále. Vyučujeme jazyk anglický i německý. V jazyce anglickém je to kurz pro začátečníky a pro mírně pokročilé, v jazyce německém kurz pro začátečníky a konverzace pro středně pokročilé. Posluchači mají možnost pracovat v jazykových laboratořích se sluchátky, rovněž je zde široká možnost využití videa a počítačů s jazykovými programy. Student má možnost přesně si ověřit svou výslovnost pomocí sinusoidy. V kurzech angličtiny pro začátečníky postupujeme podle učebnice Headway, na jejímž základě se konají přijímací zkoušky na VŠ a skládá se státní zkouška. Pokud máte chuť se učit, přijďte mezi nás. Informace obdržíte na sekretariátě OA a SZeŠ i telefonicky. vyučující AJ 8

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1994/95 PODZIMNÍ PRÁZDNINY HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY KONCEPČNÍHO CHARAKTERU PRO ŠKOLNÍ ROK 1994/95

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1994/95 PODZIMNÍ PRÁZDNINY HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY KONCEPČNÍHO CHARAKTERU PRO ŠKOLNÍ ROK 1994/95 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1994/95 Ve čtvrtek 1. září 1994 v 10 hodin se sešli studenti 5 tříd Obchodní akademie a 6 tříd Střední zemědělské školy v aule školy, aby společně zahájili nový školní rok. Ředitel

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 1999/2000 V nadcházejícím školním roce otevíráme 1 třídu oboru OA a 1 třídu agropodnikání. Na škole bude 9 tříd denního a jedna třída dálkového studia. Je to o jednu třídu méně

Více

PREZENTACE KROK ZA KROKEM (CVIČNÝ PŘÍKLAD)

PREZENTACE KROK ZA KROKEM (CVIČNÝ PŘÍKLAD) PREZENTACE KROK ZA KROKEM (CVIČNÝ PŘÍKLAD) Zpracoval Ing. Jan Weiser OBSAH Soutěžní prezentace žáků Studuj na ISŠ Rozvažování nad obsahem prezentace Volba vhodné formy prezentace Co se povedlo a co méně?

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE ŠKOLNÍ ROK 1993/94 ZAHÁJEN

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE ŠKOLNÍ ROK 1993/94 ZAHÁJEN SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE Vskutku důstojným způsobem byla 1. 9. 1993 otevřena Obchodní akademie, která znamená v historii naší školy historický zlom. Slavnostní událost zvýraznila svou účastí

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

SZeŠ LANŠKROUN www.szes-la.cz

SZeŠ LANŠKROUN www.szes-la.cz jedna ze dvou zemědělských škol v Pardubickém kraji jediná veterinární střední škola v Pardubickém kraji na škole studuje bezmála 300 žáků škola má dlouholetou tradici ve výuce chovu koní a jezdeckého

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86 Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Adresa: ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, 588 05 Dušejov Telefon: 567

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

ŠKOLA A RODIČE POŘADÍ TŘÍD PODLE ÚČASTI RODIČŮ

ŠKOLA A RODIČE POŘADÍ TŘÍD PODLE ÚČASTI RODIČŮ ŠKOLA A RODIČE Se záměrem rozvíjet kontakty mezi školou a rodiči jsme uspořádali 17. října 1996 den otevřených dveří pro rodiče, během něhož měli rodiče možnost seznámit se se systémem výuky, vybavením

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Školní jídelna Olomouc - Hejčín, příspěvková organizace, Tomkova 45, 779 00 Olomouc, IČ 72543850 Výroční zpráva za rok 2011 Název organizace: Školní jídelna Olomouc Hejčín, příspěvková organizace Se sídlem:

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Informační hodnota školních webů

Informační hodnota školních webů Informační hodnota školních webů Vážení studenti, kolegové, prosím o vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je, zjistit jaké části školních webů jsou pro vás zajímavé, atraktivní a důležité. Získaná data

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY K 35. VÝROČÍ ZALOŽENÍ STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY BRUNTÁL

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY K 35. VÝROČÍ ZALOŽENÍ STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY BRUNTÁL SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY K 35. VÝROČÍ ZALOŽENÍ STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY BRUNTÁL Střední zemědělská technická škola byla založena v roce 1960. Již od padesátých let docházelo k rozvoji zemědělské

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SOČ PLZEŇ 2014 13. 15. červen

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SOČ PLZEŇ 2014 13. 15. červen CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SOČ PLZEŇ 2014 13. 15. červen VÍTEJTE Milí studenti, SOČkaři, účastníci 36. ročníku soutěže Středoškolské odborné činnosti, vítáme Vás v Plzni, metropoli Plzeňského kraje a Evropském

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČT SRPŽŠ PRO šk. r. 2010-2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČT SRPŽŠ PRO šk. r. 2010-2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČT SRPŽŠ PRO šk. r. 2010-2011 Oblasti dle priorit Žádáno Krácení Návrh 1. Studium, výuka, odborné exkurze 67900 62900 62900 2. prevence SNJ 14700 10200 10200 3. Reprezentace školy-náklady

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petrovice, okres Příbram

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petrovice, okres Příbram Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Petrovice, okres Příbram Petrovice 196, 262 55 Petrovice u Sedlčan Identifikátor školy:

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

JUBILEUM ZPRAVODAJE VÁŽENÍ RODIČE!

JUBILEUM ZPRAVODAJE VÁŽENÍ RODIČE! JUBILEUM ZPRAVODAJE Již je tomu neuvěřitelných pět let, kdy jsme vydali první číslo Zpravodaje! Za tuto dobu plně prokázal svou funkčnost, vytříbil se po obsahové i formální stránce. Stal se nezbytnou

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

floristickou soutěž s výstavou soutěžních prací

floristickou soutěž s výstavou soutěžních prací vyhlašují floristickou soutěž s výstavou soutěžních prací se uskuteční ve dnech 12. a 13. listopadu 2015 v Kulturním domě města Soběslavi Místo konání: Kulturní dům města Soběslavi Den konání soutěže:

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE 6. ROČNÍKU SOUTĚŽE ZRUČNOSTI ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více