UNIVERZITA PARDUBICE WEBOVÉ STRÁNKY DLOUHODOBÉ HRY DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PARDUBICE WEBOVÉ STRÁNKY DLOUHODOBÉ HRY DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA HTTP://PERPETUUM.WZ.CZ"

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA WEBOVÉ STRÁNKY DLOUHODOBÉ HRY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU ÚVOD DO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DATUM ODEVZDÁNÍ JIŘÍ KALINA, STUDENT OBORU TŘD

2 1. OBSAH: 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Základy jazyka HTML Jazyk HTML Základní struktura stránky Použití rámců Využití kaskádových stylů 5 4. Struktura původních stránek v jazyku HTML Rozvržení stránek na rámce Formátování jednotlivých stránek 7 5. Využití skriptu PHP pro inovaci stránek Úvod do problematiky PHP skriptu Užití PHP skriptu na stránkách Perpetua Výsledná podoba stránek Další internetové služby Statistika návštěvnosti Pořadí odkazu na vyhledávači Google.com Konsorcium W3C Prameny 14 2

3 2. ÚVOD: Tato práce se zabývá vznikem, strukturou a vývojem internetových stránek dlouhodobé hry pro veřejnost Perpetuum na adrese Stránky plní funkci média, přinášejícího aktuální informace účastníkům korespondenční hry, navíc jsou prostorem pro vyvěšování souborů určených ke stažení a plní také nezanedbatelnou propagační funkci. Protože nebyla žádoucí přílišná dynamičnost stránek, které by tak mohly konkurovat»mateřskému«serveru byla zvolena jednoduchá forma s využitím prostého jazyka html, později rozšířená na elementární prvky skriptu PHP. Díky poměrně malé návštěvnosti stránek bylo možné výhodně využít zdarma nabízeného hostingu na serveru který současně podporuje PHP skript a poskytuje dostatečný prostor pro požadované účely, zejména pro ukládání souborů ke stažení (elektronické verze časopisu a komiksu ke hře). Pozornost při vývoji stránek byla věnována také propojenosti s jinými stránkami a zanechání maximálního množství odkazů v internetu, což se projevilo na postupném zvýšení počtu návštěv a kladném vývoji hodnocení pořadí stránek po zadání klíčových slov vyhledávačem Ke sledování návštěvnosti a řady s ní souvisejících parametrů bylo využito služby serveru která je v nejjednodušší formě tarifu Lite poskytována zdarma. 3

4 3. ZÁKLADY JAZYKA HTML 3.1. JAZYK HTML HTML (Hyper Text Markup Language) je podle zjednodušené definice jazyk pro tvorbu a formátování internetových stránek, zároveň je podmnožinou obecnějšího značkovacího jazyka SGML. Původně byl jazyk HTML vyvinut (kolem roku 1989) jako prostředek pro komunikaci mezi fyziky v centru jaderného výzkumu CERN; pro svoji jednoduchost a účelnost se však časem rozšířil jako prostředek tvorby internetových stránek na internetu v rámci služby WWW (World Wide Web). Hypertext lze definovat jako text neomezený linearitou, tedy text, který v sobě obsahuje odkazy na jiné své části, což umožňuje libovolně»přeskakovat«mezi více částmi jednoho textu nebo více texty bez nutnosti pročítat celý text lineárně od začátku do konce, tak jak to odpovídá způsobu lidského myšlení. Služba WWW je v současnosti nejrozšířenější službou internetu. Její podstatou je právě prohlížení stránek psaných v jazyce HTML, které tvoří základní jednotku služby WWW. Stránky jsou přenášeny k uživateli (klientu) od poskytovatele (serveru) pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Základem jazyka HTML je formátování textu pomocí tzv. tagů, zapisovaných do špičatých závorek <>, což jsou vlastně příkazy pro interpret jazyka (prohlížeč), který tagy převede na značky, s jejichž pomocí tvoří výslednou grafickou podobu stránky tak, jak ji spatří uživatel ZÁKLADNÍ STRUKTURA HTML STRÁNKY Vlastní stránka je představována souborem s příponou htm nebo html, který obsahuje text (kód lze tedy vytvořit v libovolném textovém editoru) sestávající výhradně z tagů a formátovaného obsahu stránky (případně poznámek, které prohlížeč záměrně ignoruje). Tagy lze rozdělit na dvě základní skupiny tagy párové a nepárové. Párové tagy jsou uspořádané dvojice příkazů stejného znění, kdy příkaz uzavřený v závorkách <> označuje začátek formátované oblasti a příkaz uzavřený v závorkách s lomítkem </> označuje její konec. Nepárové tagy jsou samostatné příkazy, jejichž provedení vykoná prohlížeč právě tam, kde se tag nachází. Příkladem párového tagu může být podtržený text (označen je začátek a konec podtrženého textu), příkladem nepárového tagu obrázek vložený v textu. Nejdůležitějším tagem každé HTML stránky je tag <html>, uvedený zcela na počátku zdrojového kódu stránky, který prohlížeči oznamuje, že uvedený text je zápisem stránky v jazyce HTML. Tag <html> je tag párový, tudíž konec stránky musí být kódován tagem </html>. Stránku v jazyce HTML lze rozdělit na dvě základní části, označené párovými tagy <head> </head> a <body> </body> tedy na hlavičku a tělo. Hlavička obsahuje esenciální i doplňkové informace, platné v rámci celé stránky např. nadpis, jazyk, ve kterém je stránka napsána, kódování textu na stránce, odkazy na další soubory, potřebné ke správnému zobrazení stránky, informace pro vyhledávače apod. Tělo stránky pak představuje vlastní obsah, který se zobrazí v prohlížeči HTML stránek, tedy texty, tabulky, odkazy, obrázky a další prvky. Není v možnostech tohoto textu a ani jeho účelem zmínit větší množství tagů, nutné k úplnému pochopení problematiky psaní HTML stránek, proto se omezíme na konstatování, že existují desítky možností, jak formátovat text změnou velikosti, barvy a řezu písma, barvy pozadí a odkazů, vkládáním obrázků na pozadí, do textu a mnoha způsoby jejich obtékání, užitím jednoduchých grafických prvků typu čar a prostých geometrických obrazců, vkládáním tabulek, seznamů, citací a dělením textu na odstavce a bloky. Veškeré formátovací příkazy jsou zadávány pomocí definovaných tagů, které lze navzájem vnořovat a jejich upřesňujících parametrů, zva- 4

5 ných atributy, které se vepisují mezi závorky prvního tagu. Hodnoty atributů se vpisují mezi americké uvozovky, jak ukazuje následující příklad podtrženého textu zelené barvy velikosti 10: <u><font color= green size= 10 >Zelený text velikosti 10.</font></u> 3.3. POUŽITÍ RÁMCŮ Jedním z pozdějších rozšíření jazyka HTML je možnost využít při rozvržení výsledku zobrazeného v prohlížeči takzvaných rámců, definovaných užitím tagů <frameset> </frameset> a <frame> </frame>. Rámce umožňují rozvrhnout okno prohlížeče na obdélníkové oblasti tak, že se v každé oblasti zobrazuje jiná stránka, přičemž mezi rámci se lze na stránky libovolně odkazovat pomocí atributu target, udávajícího název cílového rámu odkazu (vizte ukázku zdrojového kódu v části 4.1.). Užitím rámců je tak možné dosáhnout např. stálého zobrazení grafické hlavičky stránky (nikoliv hlavičky ve smyslu kódu HTML), zobrazení»rozcestníku«s odkazy, kterým je možno přepínat mezi obsahem jednotlivých stránek apod. V současnosti se rozvržení okna prohlížeče na rámce téměř nevyužívá z důvodu nehomogennosti stránky jako celku (každý rámec má např. vlastní posuvník) a přednost je dávána generování stránky podle potřeb užitím některého ze skriptů (vizte např. PHP skript v části 5.2.) VYUŽITÍ KASKÁDOVÝCH STYLŮ Pro rychlejší a jednodušší úpravu textu a grafiky pomocí předdefinovaných stylů (např. jeli třeba na stránce využít dva texty různé velikosti a barvy pro nadpisy, poznámky pod čarou, odkazy apod.) lze využít tzv. kaskádových stylů CSS (Cascading Style Sheets), tj. předem nadefinovaných hodnot jednotlivých atributů příslušných tagů. Kaskádové styly lze vložit buď přímo k příslušnému tagu, do hlavičky stránky a nebo do externího souboru, obvykle s koncovkou css. Zápis kaskádového stylu může pak vypadat například následovně: a { } color: rgb(255,153,102); text-decoration : none; font-family : Verdana,Tahoma,Arial,sans-serif; font-size : 12px; font-weight : bold; text-align: left; 5

6 4. STRUKTURA PŮVODNÍCH STRÁNEK V JAZYKU HTML 4.1. ROZVRŽENÍ STRÁNEK NA RÁMCE Původní struktura stránek předpokládala jednotný vzhled se stále viditelnou hlavičkou v podobě loga hry; rozcestníku, umožňujícího zobrazovat ve třetí části plochy okna různý obsah a této největší části, ve které by se jednotlivé stránky zobrazovaly. K dosažení tohoto záměru byl použit nejjednodušší způsob využitím rámců (frames), jakožto jedné z možností rozšíření jazyka HTML. Důležitým požadavkem se záhy ukázalo také stejné zobrazení při prohlížení stránek v různých internetových prohlížečích (zejména Mozilla Firefox a Microsoft Internet explorer) a především při různém rozlišení monitoru. Proto byla stanovena pevná šířka zobrazovaných oblastí a proměnlivá šířka dalších oblastí, sloužících pro výplň na zobrazovacích jednotkách s šířkou vyšší než 800 obrazových bodů. Rozvržení rámců užitím tagu <frameset> tedy vypadalo v souboru index.htm následovně: <html> <head> <title>perpetuum</title> <frameset rows ="259,*" border="0" scrolling="yes"> <frameset cols="*,790,*" border="0"> <frame name="ram1" src="bok.htm" scrolling="no" norsize></frame> <frame name="ram2" src="vrsek.htm" scrolling="no" norsize></frame> <frame name="ram3" src="bok.htm" scrolling="no" norsize></frame> </frameset> <frameset cols="*,160,652,*" border="0"> <frame name="ram4" src="bok.htm" scrolling="no" norsize></frame> <frame name="ram5" src="rozcestnik.htm" scrolling="no" norsize></frame> <frame name="ram6" src="text.htm" scrolling="auto" norsize></frame> <frame name="ram7" src="bok.htm" scrolling="no" norsize></frame> </frameset> </head> <noframes> </noframes> </html> V rámci označeném jako Ram2 se zobrazovala jednoduchá a poměrně nezajímavá stránka rozcestník.htm, která obsahovala pouze obrázek hlavičky ve formátu jpg. Ještě prostší obsah vyplňoval rámce Ram1, Ram3, Ram4 a Ram7, kde stránka bok.htm nemající žádný obsah, pouze s vhodně nadefinovanou barvou pozadí, vyplňovala flexibilně zbývající prostor stránky, nevyužitý vzhledem k vyššímu než optimálnímu rozlišení zobrazovací jednotky. O poznání zajímavějším byl obsah rámce Ram5, kde stránka rozcestník.htm sloužila jako přepínač mezi jednotlivými stránkami s konkrétním obsahem v rámci Ram6, který byl implicitně, tj. při prvním načtení. Uspořádání odkazů na stránce rozcestník.htm pak přibližuje následující příklad (odkazy v souboru byly uspořádány do řádků tabulky, což reprezentuje uvedený párový tag <tr> </tr> a buněk v řádcích, tj. <td></td>): <tr> <a href="text.htm" target="ram6"> <td bgcolor="#555555" width="160" valign="top"> <a href="text.htm" target="ram6" color="#ff9966">hlavní stránka</a></a> </td></a> </tr> 6

7 JIŘÍ KALINA 4.2. FORMÁTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STRÁNEK Pro dodržení jednotného stylu zobrazovaného výsledku složeného z více stránek byly odstraněny vhodným nastavením atributů rámců přepážky oddělující rámce, tudíž opticky stránky díky stejnobarevnému pozadí splynuly zdánlivě v jeden celek. Samotné formátování jednotlivých stránek zobrazovaných v rámci Ram6 využívalo uspořádání nadpisu v jinobarevném rámečku a následujícího textu a obrázků užitím kaskádových stylů, uložených v souboru css.css přímo v kořenovém adresáři na HTTP adrese stránek. Veškeré prvky na stránkách byly barevně voleny v souladu s logem v tmavě šedé, žluté a oranžové barvě, což vynutilo z důvodu dostatečného kontrastu bílou barvu textu. Design stránek významně ovlivnily také odkazy na související a příbuzné stránky a povinná reklama, vyplývající z obchodních podmínek společnosti poskytující prostor na webu. Výsledný vzhled je patrný z následujícího obrázku: Zjevně rušivým prvkem se však stal posuvník v pravé části rámce Ram6, který se zobrazoval u všech stránek většího rozsahu. Do budoucna bylo navíc nutno jednak umístit do stránky rozcestník.htm více odkazů na externí stránky, jednak odkazy na zadání úkolů dalších etap (vizte pravidla dlouhodobé hry přímo na stránkách), což by vedlo ke zobrazení dvojice posuvníků i v této části, jehož následkem by byl jednak naprostý grafický úpadek stránky, jednak podstatně ztížená orientace návštěvníků. Protože nebylo možné nalézt řešení užitím prostého HTML kódu, bylo nutno použít skript pro generování výsledné stránky po částech. 7

8 5. VYUŽITÍ SKRIPTU PHP PRO INOVACI STRÁNEK 5.1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PHP SKRIPTU PHP (Personal Home Page) je programovací (skriptovací) jazyk pracující na serveru, ze kterého klient načítá HTML stránku. Výsledkem procesu, naprogramovaného užitím PHP je tedy hotová HTML stránka, kterou již po načtení do prohlížeče nelze dále měnit (na rozdíl od programovacích jazyků typu Java Skript, které popisují procesy probíhající na straně klienta). Díky tomu, že PHP pracuje na straně serveru, může zpracovávat zde uložené databáze. V praxi obvykle skript napsaný v jazyce PHP»složí«z mnoha souborů (např. formátu txt), textů zadaných přímo ve skriptu, údajů z databází a dalších vstupů výslednou podobu HTML stránky, kterou potom odešle na počítač klienta. Jazyk PHP tedy umožňuje do jinak statických HTML stránek vnést dynamické chování, které je dnes v prostředí internetu nezbytné i u poměrně jednoduchých aplikací. Protože skript jazyka PHP probíhá na serveru, je programování stránek využitím PHP kódu obtížnější než při použití prostého HTML. Je nutné provádět úpravy přímo na serveru, kde je testována funkčnost skriptu a odlaďovány nedostatky, nebo emulovat server přímo v počítači využitím některé speciální aplikace pro psaní PHP skriptů UŽITÍ PHP SKRIPTU NA STRÁNKÁCH PERPETUA Pro plnohodnotné nahrazení rámců, ve kterých se zobrazovaly jednotlivé HTML stránky, jedinou stránkou, generovanou užitím PHP skriptu, bylo nejprve nutno rozdělit tuto stránku na oblasti, velikostí a tvarem odpovídající původním rámcům. To umožňuje párový tag <div> </div>, nazývaný oddíl. Pomocí atributů tohoto tagu lze stránku rozdělit na oddíly s přesně definovanou pozicí, výškou a šířkou, tedy dokonce lépe než při použití rámců. Konkrétně vypadá rozvržení stránek užitím kaskádových stylů následovně: div { }.logo { width: 790; height:259; position: absolute; top:0; left: 50%; margin-left: -395; }.rozcestnik { height: 1241; width: 160; position: absolute; top: 259; left: 50%; margin-left: -406; }.telo { height: 1241; width: 652; position: absolute; top: 259; left: 50%; margin-left: -246; } 8

9 Rámce Ram1, Ram3, Ram4 a Ram7, které v původní variantě sloužily pouze pro vyplnění prázdného prostoru mimo hlavní zobrazovanou oblast, není třeba oddíly nahrazovat, neboť nyní celková stránka HTML pokrývá celou šíři zobrazovací jednotky, tedy i mimo nadefinované oblasti, barva pozadí tak zůstane zachována v celé ploše okna prohlížeče. Umístění rámců na střed stránky bylo dosaženo nastavením atributu cols na hodnotu např. *,790,*, kde čísla označovala šířku rámce v obrazových bodech a hvězdičky značily rovnoměrné vyplnění zbývajícího prostoru. Vycentrování«oblastí je naproti tomu provedeno pomocí atributu left, jehož hodnota je nastavena na 50%, posunutí oproti poloze uprostřed okna je pak provedeno nastavením atributu margin-left na hodnotu odpovídající příslušnému počtu obrazových bodů. Obsah oblastí je nyní, na rozdíl od předešlého řešení, kde byl uložen v samostatných HTML stránkách, uložen v souborech formátu txt, které jsou zpracovávány PHP skriptem pomocí příkazu include, který slouží k umístění textu ze souboru na příslušné místo v generované HTML stránce. Názorněji lze celou věc předvést na následujícím příkladu: <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows- 1250"> <title>perpetuum</title> <link href="css.css" rel=stylesheet type=text/css> </head> <body bgcolor="#333333"> <div class="logo"> <img src="logo1.jpg" alt="perpetuum"> </div> <div class="rozcestnik"> <?php include "rozcestnik.txt";?> </div> <div class="telo"> <?php if ($_GET["stranka"]!= "") {include $_GET["stranka"];} else {include "text.txt";}?> </div> </body> </html> Celá stránka je tímto způsobem zapsaná v souboru index.php. Po nezbytné definici HTML stránky a její hlavičky, které jsou společné pro všechny výsledné zobrazované stránky, následuje výčet oddílů vždy doplněný příkazem include, který do příslušného oddílu umísťuje text uložený ve jmenovaném txt souboru. Složitější situace nastává u třetího oddílu, jehož obsah je proměnlivý a závisí tedy na hodnotě, uložené v proměnné stranka. Jelikož PHP nevyžaduje předběžnou deklaraci proměnných, stačí do proměnné stranka uložit jméno příslušného txt souboru (tedy souboru, ve kterém je uloženo to, co se má do oblasti zobrazit) přímo při odkazování na danou stránku pomocí definované syntaxe za názvem PHP souboru je otazník a následuje výčet proměnných a jim přiřazovaných hodnot, navzájem řazené přes znaménko &. Pomocí podmínky if ($_GET["stranka"]!= "") je implicitně (při prvním načtení bez přiřazení jiné hodnoty) přiřazena proměnné stranka hodnota text.txt. 9

10 Je-li tedy vyžadováno do třetího oddílu načtení textu ze souboru galerie.txt, je nutno uložit řetězec galerie.txt do proměnné stranka a poté načíst soubor index.php (vizte výše), ve kterém se nachází skript, jenž toto načtení zajistí. Toho lze docílit odkazem na adresu: Díky tomu, že jsou delší texty uloženy v samostatných txt souborech, je soubor index.php poměrně neobjemný a přehledný, což umožňuje snazší úpravy jednotlivých stránek a rychlejší orientaci v samotném skriptu. Nutnou změnou oproti HTML verzi s rámci je samozřejmě také fakt, že odkazy v»rozcestníku«, uloženém v souboru rozcestnik.txt, odkazují vždy na stejný soubor index.php, pouze pokaždé s jiným přiřazením hodnoty do proměnné stranka (vizte zdrojový kód stránek přímo na internetu). Obdobného principu bylo využito také při zobrazování zvětšených obrázků jednotlivých»hlášení«účastníků hry, kde je do prázdné HTML stránky vložen jediný tag, umísťující na ni obrázek příslušného jména a do nadpisu stránky (tag <title> </title>) vkládá popis obrázku. Pro generování stránky je zde využit příkaz echo, obdobný příkazu write v Pascalu či Basicu v součinnosti s proměnnou popis: <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows- 1250"> <?php echo"<title>"; echo $_GET["popis"]; echo "</title>";?> <link href="css.css" rel=stylesheet type=text/css> </head> <body bgcolor="#333333"> <?php echo"<img src=\""; echo $_GET["obr"]; echo"\" alt=\""; echo $_GET["popis"]; echo "\">";?> </body> </html> 5.3. VÝSLEDNÁ PODOBA STRÁNEK Mimo zpřehlednění stránek ze strany jejich tvůrce a zdokonalení možností dalšího rozšíření, došlo zejména k zpřehlednění stránek pro uživatele díky tomu, že se jedná o jedinou stránku tvořenou oddíly, zmizely jednotlivé posuvníky v rámcích a objevil se posuvník jediný, společný pro celý obsah, který je tak možno posouvat dohromady. Při malém objemu dat na stránkách Perpetum se příliš neprojevila další výhoda, která však může být u rozsáhlejších stránek důležitá, a to, že se nenačítá při přechodu na jinou stránku opět obsah, který je pro všechny stránky společný, ale pouze kód, ve kterém se jednotlivé stránky liší. To vede jednak ke zvýšení rychlosti, jednak k zamezení»přeblikávání«monitoru při přechodu z jedné stránky na druhou. 10

11 Výslednou podobu stránek po přestavbě využitím PHP kódu ke dni představuje následující obrázek: 11

12 6. DALŠÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY 6.1. STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI Pro weby do stránek zobrazených za měsíc nabízí český server možnost sledování statistiky návštěvnosti stránek v tarifu Lite zdarma. Jedinou podmínkou je umístění skriptu obdobného níže uvedenému na stránky, kde se poté zobrazí jedna z možných ikon, sloužících jako reklama odkaz na jmenovaný server. <skript src=" type="text/jav ascript" target="_blank"> </script> <noscript> <div> <a href=" target="_blank"> <img src=" widt h="80" height="30" alt="navrcholu.cz" style="border:none" /> </a> </div> </noscript> Daným způsobem je možné zjistit počty návštěvníků stránek za hodinu, den, týden a měsíc, délku strávenou na stránkách, jejich přesné IP adresy a případně další údaje (placené verze nabízí možnost zjištění vstupních a výstupních bodů, rozlišení monitoru, prohlížečů, operačních systémů a mnoha dalších informací). Statistika stránek za leden 2007 vypadá následovně: 6.2. POŘADÍ ODKAZU NA VYHLEDÁVAČI GOOGLE.COM V současnosti bezesporu nejvyužívanějším vyhledávačem v celosvětovém měřítku je služba Google na adrese Ačkoliv přesné mechanizmy vyhledávání stránek a především stanovení jejich pořadí mezi výsledky příslušného dotazu je společností Google tajeno, na tzv. bonitě odkazu se podílí řada známých faktorů. Mezi hlavní patří počet odkazů směřujících na stránky a ze stránek (pravděpodobně, do čím»vzdálenější«oblasti odkaz směřuje, tím lépe), bonita stránek, na které odkazy míří, jazyk stránky, údaje v hlavičce stránky a počet přístupů na stránku z výsledků hledání službou Google. 12

13 Více či méně užitečné jsou tzv. meta tagy, které se píší do hlavičky stránky a řada jich může pravděpodobně ovlivnit pořadí vyhledávané stránky ve výsledcích hledání. Obecně mají meta tagy podobu: <meta name= Vlastnost content= Obsah > Kde vlastnosti description, keywords, robots, googlebot a Content language oznamují popis stránky pro vyhledávače, klíčová slova, zákaz indexace roboty, resp. Googlem a informaci pro automatické přepínání jazyka prohlížeče. Pro zlepšení pořadí odkazu na stránky Perpetua bylo hned v prvních dnech po spuštění stránek umístěno přes 40 odkazů na stránky do řady českých internetových katalogů a dohodnuto jednostranné či reciproké zveřejnění odkazů s několika významnými servery v dětském hnutí v ČR (klubovna.cz, bohousek.cz, ekamarad.cz, apod.). Svoji roli jistě také sehrála mimointernetová propagace dlouhodobé hry, která vedla k častému vyhledávání adresy Perpetua právě pomocí vyhledávače Google a tak zvýšení počtu prokliků, stejně jako neobvyklost slova v českém prostředí. Dalšími faktory mohou být, zda se vyhledávaný výraz objevuje přímo v adrese srtánky, v jejím nadpisu, kolikrát se výraz objevuje na stránce apod. Vývoj pořadí odkazu na stránky Perpetua v závislosti na době od zahájení provozu a propagace stránekshrnuje následující tabulka: Dny od spuštění a zahájení propagace Pořadí ve výsledcích Ve srovnání se stránkami podobného charakteru, avšak bez úmyslného zanechávání co možná největšího počtu stop v internetu, jejichž pořadí je od»nalezení«službou Google víceméně konstantní, si stránky Perpetua vedly výjimečně dobře. Nicméně hlediskem, které všechna výše jmenovaná kritéria zdaleka předčí, je shoda jazyka, který je nastaven jako jazyk vyhledávače a jazyka stránky samotné (zde není myšleno vyhledávání v určitém jazyce, které lze na serveru google.com také nastavit, ale jazyk, který používá server pro komunikaci s uživatelem). Pořadí stránek v různých jazycích udává následující tabulka: Jazyk Česky Rusky Anglicky Německy Rumunsky Tradičně čínsky Tatarsky Pořadí ve výsledcích KONSORCIUM W3C Konsorcium W3C je mezinárodní konsorcium založené v roce 1994, které sjednotilo v té době směrem vzájemné nekompatibility se ubírající různé verze jazyka HTML. Konsorcium vydává standardy a doporučení, kterými se řídí WWW v zájmu dosažení optimální funkčnosti a dokonalé kompatibility. Jednou ze služeb konsorcia je možnost validace stránek (po úspěšné validaci lze na stránkách zobrazit ikonu, ohlašující správnost stránek podle standardů konsorcia) pomocí HTML validátoru na adrese Stránky Perpetua dosud neprošly úspěšnou validací (validátor indikuje 94 chyb na úvodní stránce), odstranění sporných částí textu by však vedlo k nežádoucím změnám, proto bylo prozatím rozhodnuto nezískat validaci v zájmu zachování příslušných funkcí. 13

14 7. PRAMENY Co je to PHP?, [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Quo vadis HTML, [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Termíny jazyka HTML, [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Hypertext, aneb umění cestovat odněkud někam, [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Jazyk HTML, [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 14

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Úvod do tvorby internetových stránek v jazyce HTML

Úvod do tvorby internetových stránek v jazyce HTML Úvod do tvorby internetových stránek v jazyce HTML Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela

Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Základy informatiky HTML, tvorba WWW stránek Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Obsah přednášky Princip WWW dokumentu, ukázka Nástroje pro tvorbu Pravidla tvorby HTML, tagy Kostra HTML

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS to je to, co se

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_14_ Programovací_jazyk_HTML

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_14_ Programovací_jazyk_HTML Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_14_ Programovací_jazyk_HTML Vyučovací

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web Návrh a tvorba WWW stránek 1/11 Uspořádání klient-server klient na straně uživatele (browser, prohlížeč) server program obsluhující požadavky uživatele Standardy pro Web HTTP Hypertext Transfer Protocol

Více

Základy informatiky. 03, HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela

Základy informatiky. 03, HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Základy informatiky 03, HTML, tvorba WWW stránek Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Obsah přednášky Princip WWW dokumentu, ukázka Nástroje pro tvorbu Pravidla tvorby HTML, tagy Kostra

Více

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka WWW a HTML Základní pojmy WWW World Wide Web systém navzájem propojených stránek Stránky se mohou skládat z částí nacházejících se v různých částech světa. HTML HyperText Markup Language Slouží k psaní

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Výpočetní technika Co je to internet? Jak si udělat vlastní www stránku? Vypracovala: Ing. Lenka Hellová Termín workshopu: 30. říjen 2012

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Mgr. Vlastislav Kučera Struktura stránky, hlavička,

Mgr. Vlastislav Kučera Struktura stránky, hlavička, Mgr. Vlastislav Kučera Struktura stránky, hlavička, Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS to

Více

Základy informatiky. 03 HTML, tvorba webových stránek. Kačmařík/Szturcová/Děrgel/Rapant

Základy informatiky. 03 HTML, tvorba webových stránek. Kačmařík/Szturcová/Děrgel/Rapant Základy informatiky 03 HTML, tvorba webových stránek Kačmařík/Szturcová/Děrgel/Rapant Obsah přednášky princip webového dokumentu, ukázka nástroje pro tvorbu pravidla tvorby HTML, značky kostra HTML dokumentu

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Čtvrtek 11. dubna. Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Čtvrtek 11. dubna. Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Čtvrtek 11. dubna Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje

Více

Úvod do jazyka HTML (Hypertext Markup Language)

Úvod do jazyka HTML (Hypertext Markup Language) Úvod do jazyka HTML (Hypertext Markup Language) WWW zdroje: http://www.jakpsatweb.cz/ Jak psát web, návod na HTML stránky (Dušan Yuhů Janovský) http://www.kit.vslib.cz/~satrapa/www/kurs/ Kurs vytváření

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

Základy HTML. Autor: Palito

Základy HTML. Autor: Palito Základy HTML Autor: Palito Zobrazení zdrojového kódu Zobrazení zdrojového kódu Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Když si chcete

Více

TNPW1 Cvičení 2 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz

TNPW1 Cvičení 2 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz TNPW1 Cvičení 1 Technologie pro tvorbu webu HTML, HTML5 značkovací jazyk struktura, obsah, odkazy - hypertext CSS, CSS3 kaskádové styly vzhled (rozvržení, formátování,

Více

INTERNET A SÍTĚ. Role při tvorbě webových aplikací. Rozhodovací vrstvy při tvorbě webových aplikací. povrch kostra struktura obsah strategie

INTERNET A SÍTĚ. Role při tvorbě webových aplikací. Rozhodovací vrstvy při tvorbě webových aplikací. povrch kostra struktura obsah strategie INTERNET A SÍTĚ Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Kancelář: H305 Telefon: 3511 Email: pavel.smutny@vsb.cz Role při tvorbě webových aplikací 1996 2009 GIF HTML CSS CGI analytik, informační architekt, grafik, programátor

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

(X)HTML-TAGY. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML-TAGY. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML-TAGY Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová Tagy Popis Značka tagu začíná levou ostrou závorkou. Za ní následuje jméno tagu, před kterým nesmí být mezera. Mohou následovat atributy. Před

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

CSS (Cascading Sytle Sheets) neboli kaskádové styly vznikly jako souhrn metod pro úpravu vzhledu stránek.

CSS (Cascading Sytle Sheets) neboli kaskádové styly vznikly jako souhrn metod pro úpravu vzhledu stránek. Kaskádové styly CSS (Cascading Sytle Sheets) neboli kaskádové styly vznikly jako souhrn metod pro úpravu vzhledu stránek. CSS se využívá k formátování obsahu HTML, XHTML a XML dokumentů. Ve srovnání s

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

Manuál pro obsluhu Webových stránek

Manuál pro obsluhu Webových stránek ResMaster Systems s.r.o. Truhlářská 1119/20, 110 00 Praha 1 Manuál pro obsluhu Webových stránek (Prosinec 2018) Jana Vítová, +420 225 388 130 2018 Obsah Úvod Webové stránky... 3 Slovník pojmů... 3 URL

Více

<html> - párový tag, uzavírá celý dokument <head> - párový, určuje hlavičku dokumentu <body> - párový, uzavírá tělo dokumentu Př. Základní struktura

<html> - párový tag, uzavírá celý dokument <head> - párový, určuje hlavičku dokumentu <body> - párový, uzavírá tělo dokumentu Př. Základní struktura mv Všechny html tagy jsou uzavřeny do závorek . Většina tagů je párových, tzn. ke každému tagu existuje druhá značka s lomítkem před tagem. (, ) HTML tagy by měly udávat pouze logické členění

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

NSWI096 - INTERNET. Úvod do HTML

NSWI096 - INTERNET. Úvod do HTML NSWI096 - INTERNET Úvod do HTML XHTML CO TO JE? XML extensible Markup Language Sada pravidel, jak kódovat dokumenty Podle těchto pravidel lze vytvořit nekonečně mnoho různých jazyků HTML HyperText Markup

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.05 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 05 Zásady psaní v jazyce PHP DUM naučí základní kroky v psaní správné syntaxe PHP, žák napíše svůj první skript Ing.

Více

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou Zá klady HTML Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) - jedná se o souhrn pravidel pro formatování textu, obrázků atd. pro použítí na webových stránekách. Webovou stránku tvoří prvky, které jsou definovány

Více

TNPW1 Cvičení

TNPW1 Cvičení 13.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz Úvod do CSS 13.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz Výchozí styly prohlížeče Pokud nepřiřadíme elementům žádný styl v CSS, formátují se výchozími hodnotami prohlížeče (v CSS

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Fiktivní firma. Žáci získají základní informace o přípravě a tvorbě webových stránek. Na konci prezentace je úkol, se kterým žáci samostatně pracují.

Fiktivní firma. Žáci získají základní informace o přípravě a tvorbě webových stránek. Na konci prezentace je úkol, se kterým žáci samostatně pracují. Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03c Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03c 1. Box model v CSS 2. Obtékání blokových (X)HTML elementů 3. Pozicování blokových (X)HTML

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Internet 1 vývoj, html, css

Internet 1 vývoj, html, css Internet 1 vývoj, html, css Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 19. března 2009 Dnešní přednáška 1 Historie

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_135_IVT_HTML_08_tvorba_www

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_135_IVT_HTML_08_tvorba_www Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_135_IVT_HTML_08_tvorba_www Ing. Pavel BOHANES

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Hlavička dokumentu. mezi <head> a </head> obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata <title> - název stránky, povinná párová značka

Hlavička dokumentu. mezi <head> a </head> obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata <title> - název stránky, povinná párová značka 1/10 Hlavička dokumentu mezi a obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata - název stránky, povinná párová značka vzorová stránka - definuje vztah k jiným

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 5 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 5 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 5 VY 32 INOVACE 0101 0305 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Nová struktura souborů a složek

Nová struktura souborů a složek Tvorba podstránek Vytvoření podstránek Asi si kladete otázku, jakým způsobem docílíme toho, aby se všechny podstránky na našem webu zobrazovaly v námi vytvořeném layoutu. Máme 4 možnosti jak vytvářet podstránky

Více

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby Co je potřeba Mozek, to zaprvé. Budete potřebovat počítač, na kterém běží alespoň nějaký jednoduchý textový editor (Poznámkový blok). Potřebujete webový prohlížeč. Hodí se připojení na internet. Kdo nemá

Více

<link> - definuje vztah k jiným XHTML dokumentům, typicky

<link> - definuje vztah k jiným XHTML dokumentům, typicky Návrh a tvorba WWW stránek 1/10 Hlavička dokumentu mezi a obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata - název stránky, povinná párová značka vzorová stránka

Více

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku:

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku: Co je HTML HTML HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro tvorbu www stránek. Jako například Český jazyk má svá slova, tak i HTML obsahuje slova, neboli tagy (značky), které dávají vlastnímu obsahu

Více

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Základy programovacího jazyka HTML Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

NSWI096 - INTERNET. CSS kaskádové styly. Mgr. Petr Lasák

NSWI096 - INTERNET. CSS kaskádové styly. Mgr. Petr Lasák NSWI096 - INTERNET CSS kaskádové styly Mgr. Petr Lasák MINULE

Více

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide.

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide. ESCAPE OF VIRUSES Hra Escape of viruses je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML. Hra se spouští tlačítkem Start game. Úkolem hráče je eliminovat viry na hrací ploše kliknutím kurzoru

Více

================================================================================ =====

================================================================================ ===== Název: VY_32_INOVACE_PG4101 Základní struktura HTML stránky Datum vytvoření: 01 / 2012 Anotace: DUM seznamuje se základní strukturou a členěním HTML stránky, s jednotlivými složkami - HTML, CSS, externí

Více

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT Dnešní téma Oblasti standardizace v ICT Případové studie standardizace v ICT: 1) Znakové sady 2) Jazyk 1. technická infrastruktura transfer a komunikace informací, přístup k informacím, sdílení zdrojů

Více

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY DOKUMENTACE Datum: 16.12. 2013 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, 616 00

Více

CSS Stylování stránek. Zpracoval: Petr Lasák

CSS Stylování stránek. Zpracoval: Petr Lasák CSS Stylování stránek Zpracoval: Petr Lasák Cascade Style Sheets Sada stylů každý element má styl svého zobrazení Říká, jak má být element zobrazen, ne co v něm je Do verze HTML 4.0 byl vzhled měněn pouze

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1.

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1. Bloky Tu se popisuji blokové tagy, což jsou všechny, za kterými se zalamuje řádka. Jde o různé oddíly textu a odstavce. Opakem blokových tagů jsou řádkové (in-line) tagy na značkování textu. Tag Význam

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

Kaskádové styly. CSS (Cascading Sytle Sheets) neboli kaskádové styly vznikly jako souhrn metod pro úpravu vzhledu stránek.

Kaskádové styly. CSS (Cascading Sytle Sheets) neboli kaskádové styly vznikly jako souhrn metod pro úpravu vzhledu stránek. Kaskádové styly CSS (Cascading Sytle Sheets) neboli kaskádové styly vznikly jako souhrn metod pro úpravu vzhledu stránek. CSS se využívá k formátování obsahu HTML, XHTML a XML dokumentů. Ve srovnání s

Více

Kaskádové styly základy grafiky

Kaskádové styly základy grafiky 1 Kaskádové styly základy grafiky Vymezení pojmů Historie Základy stylů 2 Co je to CSS? Vznik CSS a je možné zařadit přibližně do roku 1997. Pojem CSS by se dal shrnout definicí :"souhrn pravidel a metod

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 HTML Vystavení vlastních dat na Internetu Každý uživatel Internetu, který chce svoje webové stránky publikovat na Internetu potřebuje: - místo na webovém serveru,

Více

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web,

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Programování webových stránek

Programování webových stránek Gymnázium J. K. Tyla Programování webových stránek Seminární práce z IVT Autor: Roman Lamberský Třída: 2.B Hradec Králové 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto seminární práci vypracoval samostatně

Více

25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY

25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY 25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY 25.1 Přidání nového tlačítka do menu Abychom mohli zpřístupnit nový pevný tvar do systému, je třeba přidat nové tlačítko do Menu. V našem případě se jedná o příčné

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více