Programování webových stránek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programování webových stránek"

Transkript

1 Gymnázium J. K. Tyla Programování webových stránek Seminární práce z IVT Autor: Roman Lamberský Třída: 2.B Hradec Králové 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto seminární práci vypracoval samostatně výhradně s použitím uvedených zdrojů a literatury. V Hradci Králové... Dne... podpis

3 Anotace: LAMBERSKÝ, Roman:. Hradec Králové. Gymnázium J. K. Tyla Počet stran 18. Ročníková práce. Tato práce má za cíl základní vhled do problematiky webových stránek a jejich tvorby. Měla by vysvětlit základní pravidla při programování webu a zmínit se o různých programech, zkratkách, značkách a dalších záležitostech nezbytně potřebných pro toto téma. Obsah bude tvořen tak, že nejprve vysvětlím základní informace pro úplné začátečníky a později na to navážu složitějšími úkony pro pokročilejší. Primárně však bude tato práce sloužit zejména pro začátečníky, jelikož složité operace zvládne jen málokdo a firemní stránky vždy tvoří nějaká kvalifikovaná firma, což je vysokoškolská záležitost. Klíčová slova: HTML, tag, FTP, JavaScript

4 Obsah Úvod Co budeme potřebovat? Poznámkový blok (1) Webový prohlížeč (1) HTML editor Vizuální HTML editor Ruční HTML editory Který editor je tedy lepší? Co to vlastně HTML je? Tagy Párové tagy Nepárové tagy Příklady Základní velikost písma Titulek Změna vzhledu Odkazy Obrázky Rozměry obrázku Titulek Čáry Zarovnání odstavce na střed Pozadí Pozadí ve formě obrázku Barevné pozadí Barvy... 6

5 4.10. Tabulka Rámy Záložky Jak nahrát stránky na server? Co to je FTP Nahrání na server Správa souborů Jak pojmenovat HTML soubory? Složky Relativní a absolutní odkazy Domácí kopie Startovní soubor JavaScript Jak vložit skript? Proč zapisovat obyčejný text JavaScriptem? Proměnné Textové efekty Alert Prompt CSS styly Kdy používat CSS? Co z toho tedy plyne Závěr Rejstřík Zdroje... 12

6 Seznam obrázků Obrázek 1: Google Chrome (11)... 2 Obrázek 2: FTP (13)... 7 Obrázek 3: JavaScript (12)... 9

7 Úvod Webové stránky se tvoří pomocí souboru html, kde se používají základní značky, kterým se říká tagy. (1) O tom se ovšem zmíním až v obecné části této práce. Toto téma jsem si vybral, jelikož mně pomůže objasnit určité pravidla při tvorbě webu a také proto, že se tímto tématem budeme zaobírat v hodinách informatiky. Od práce si slibuji, že postupně (od začátečníka po pokročilého) vysvětlím určité zákonitosti a pravidla v této problematice. Zároveň bych si přál, kdyby má práce mohla být budoucím zdrojem studia mého nebo kohokoliv, koho toto téma zajímá. V 1. kapitole si řekneme, co budeme vlastně potřebovat, abychom mohli s tvorbou stránek vůbec začít. Další, 2. kapitola nám vysvětlí, co to jsou editory a jak nám pomáhají s tvorbou webu. Editory jsou velice důležité hlavně pro začátečníky, protože nám usnadňují práci. Následující kapitola vysvětlí základní pojmy jako jsou HTML nebo třeba tagy. Poté následuje 4. kapitola, která uvede příklady pro tvorbu se značkami, které jsou nezbytně nutné, abychom jsme mohli vůbec něco napsat. Dále samozřejmě rozvine téma a vysvětlí např. jak nastavit barvu a velkost písma nebo třeba barvu pozadí. V další, páté, kapitole popíšu, jak nahrát stránky na server, aby si je mohl vůbec někdo přečíst. Šestá kapitola se věnuje správě souborů, sedmá JavaScriptu, který nám zkvalitní webové stránky. Poslední kapitola má za úkol informovat o existenci CSS stylů. Těmi se však příliš zabývat nebudu. Roman Lamberský 1

8 1. Co budeme potřebovat? 1.1. Poznámkový blok (1) Poznámkový blok je jednoduchý textový editor obsažený v Microsoft Windows, který ke své činnosti využívá třídu EDIT zabudovanou v operačním systému. Výsledný soubor má typickou příponu.txt. Neobsahuje žádné formátovací znaky ani styly, což činí tento program vhodný pro editaci souborů, které budou používány v prostředí DOS. (2) 1.2. Webový prohlížeč (1) Můžeme používat například Internet Explorer, Chrome, Firefox, Mozillu, Operu, Safari nebo jiné prohlížeče. Obrázek 1: Google Chrome (11) 2. HTML editor Pro začátečníky se doporučuje vytvářet webovou stránku v tzv. HTML editoru, což je vlastně program určený k tomu, aby nám usnadnil práci s tvorbou. Typickým příkladem může být například program PS Pad nebo Microsoft Frontpage Vizuální HTML editor Tento druh HTML editoru funguje velmi podobně jako např. Word. Tento HTML editor nám po napsání určitého prvku automaticky vytvoří kód. Výhodou je, že v tomoto případě nemusíte vůbec umět HTML značky. (6) 2.2. Ruční HTML editory V ručním editoru se zapisuje značka po značce. Výhodou je, že je tento editor přehlednější než ten vizuální. (6) Roman Lamberský 2

9 2.3. Který editor je tedy lepší? Vizuální editor je lepší pro tvorbu amatérských stránek a pro ty koho nebaví učit se HTML. V ručním editoru máte vše ve svých rukách a je přehlednější. Musíte se však naučit HTML. (6) 3. Co to vlastně HTML je? HTML je klasický textový soubor, který má vždy nějakou příponu. Pro začátečníky bude zatím stačit přípona htm nebo html. (3) Nejdříve musíte vytvořit nový neformátovaný textový soubor (např. v poznámkovém bloku, hlavně ne ve wordu a jiných podobných souborech), napíšete do něj například: tohle je html soubor, uložíte ho třeba jako stranka.htm nebo html a otevřete ho v prohlížeči. Potom se už ukáže libovolný text, který jsme do něj napsali (v našem případě tohle je html soubor). (3) 3.1. Tagy Tag je údaj (značka), která určuje, jak bude daný dokument vypadat, jak bude upraven. Výhodou je, že když se spletete v zadávání tagu, prohlížeč jej ignoruje a pokračuje dál. Nemůže se nám tedy stát, že kvůli jediné chybě v zadávání tagu nebude načten celý dokument. Tagy v HTML musíme uzavřít do znaků < a >, kde < značí začátek dokumentu a > potom jeho konec. Tagy píšeme kombinací kláves Ctrl + Alt + požadovaný znak. Například tag pro tučné písmo vypadá takto: < b>...</b>. Text mezi těmito dvěma znaky bude tučný. Pokyn pro vložení obrázku pak takto: <img src="obr.gif">. (4) Párové tagy Tagy jsou ve většině případů ve dvojicích (<něco> a </něco>), kde první tag se dává na začátek něčeho a ten druhý to něco uzavírá. Lomítko značí, že se jedná o uzavírací tag. Například <head> začíná hlavičku a </head> ji končí. (1) Nepárové tagy Kromě párových tagů existují ještě tagy nepárové, které nemají uzavírací tag. Tyto tagy ale nejsou tak časté jako tagy párové Například <img> je tag pro obrázek a nic jako </img> v HTML není. (1) Roman Lamberský 3

10 4. Příklady Napsáním <html> začíná dokument a </html> dokument končí, <head> a </head> značí začátek a konec hlavičky, která se sice nezobrazí, ale zahrnuje v sobě některé důležité údaje, například <title> a </title>. Tyto dva tagy označují název dokumentu. (1) Co je mezi <body> a </body>, se bude zobrazovat. <body> je tag, kterým začíná vlastní tělo dokumentu. (1) 4.1. Základní velikost písma Tag <BASEFONT SIZE="x"> značí základní velikost písma (1 až 7) pro celou stránku. (8) 4.2. Titulek Hlavním tagem pro titulek je párový tag <title> a </title>. Text mezi nimi bude chápán jako titulek. (1) 4.3. Změna vzhledu Tag <h1> a </h1> vymezuje nadpis první úrovně, <h2> a </h2> potom nadpis druhé úrovně. Dá se použít až šest úrovní nadpisů (tedy <h1>, <h2> až <h6>). (1) Poté <p> a </p> začíná a končí odstavec. Tento tag se používá asi nejvíce. Když skončí, tak prohlížeč automaticky zalomí řádek a vytvoří vertikální mezeru. (1) Text mezi tagy <b> a </b> bude tučný, <i> a </i> označuje kurzívu, <u> a </u> zase podtržení textu. (1) Párový tag <small> a </small> zmenší písmo o jeden stupeň. Lze ho použít i několikrát za sebou pro zmenšení o víc stupňů. Například takto: <small><small>...</small></small>. Stejný princip má i párový tag big. (1) Dvojice tagů <span> a </span> vymezuje nějak odlišný text. Například po napsání <span style="color: red">, </span> má daný kus textu červenou barvu písma. Jde o první příklad tagu, který má tak zvaný atribut. Atributem je "style" a má hodnotu "color: red" (angl. barva: červená). Pomocí tohoto atributu style= se dá detailně nadefinovat vzhled textu, obaleného libovolným tagem. (1) Tag<br> zalomuje řádky, říká se mu měkký enter. Text po tomto nepárovém tagu bude pokaždé začínat na novém řádku, ale nikoliv na novém odstavci. Musíme si ale dát pozor na to, že tento tag je nepárový, a tudíž nemá žádné </br>. (1) Roman Lamberský 4

11 4.4. Odkazy Tag <a href="adresa">text odkazu </a> je tag, kde text (nebo obrázek) mezi těmito dvěma tagy se zobrazí jako text odkazu. (1) 4.5. Obrázky Obrázek se do dokumentu vloží nepárovým tagem <img src="obrázek.gif">. (1) Rozměry obrázku Na konec tagu (viz o dva řádky výše) se ještě napíše width="..." a height="...". Width značí šířku obrázku a height jeho výšku. Takto jednoduše se tedy dají nastavit rozměry obrázku Titulek Titulek zadáme tím, že na konec tagu obrázku (viz kapitola 4.3) napíšeme alt="název obrázku" Čáry Horizontální čára se dá vložit tagem <hr>. Má to nějaké atributy, které nastavují šířku, zarovnání a barvu. (1) 4.7. Zarovnání odstavce na střed Většina objektů (odstavce, tabulky, obrázky) na stránce se může zarovnat vlevo, na střed nebo vpravo. Dělá se to obecným atributem style a vlastností text-align, která má hodnoty left, center nebo right. Například <p style="text-align: center;" > je zarovnaný na střed. (1) 4.8. Pozadí Pozadí ve formě obrázku Všechny tagy pro tvorbu pozadí začínají <body...(body vždy začíná a končí obsah dokumentu), u pozadí tvořeného obrázkem se pak musí za body napsat ještě background. Zadáme tedy <body background="...gif"> Barevné pozadí Pro barvu se musí pro změnu za body napsat bgcolor. Například, když zadáme <body bgcolor="red" text="blue">, tak bude pozadí červenou barvou a text bude černý. Roman Lamberský 5

12 4.9. Barvy V HTML se dá použít 16 základních barev. Každá barva má nějaký svůj kód podle kterého se dají barvy nastavit. Většina kódů je určitá barva v angličitně (např. červená - red). Je však dávat si pozor, protože některé barvy mají svůj speciální kód. U každé barvy lze nastavit určitý odstín, takže celkový počet použitelných barev se vyšplhá na Tabulka Pro tabulku je třeba znát 3 základní tagy. Tím prvním je párový tag <table>, který začíná a končí tabulku. Dalším tagem je párový <tr>, který začíná a končí řádek tabulky. Posledním je tag <td>, který je tagem buňky tabulky. Mezi tagy <td> a</td> se dá obsah buňky. (1) Rámy Párový tag <FRAMESET> a </FRAMESET> v záhlaví HTML stránky a definuje prvky rámu, <FRAMESET COLS="x,x"> zase jejich šírku v pixelech nebo procentech a nakonec <FRAMESET ROWS="x,x"> jejich výšku. (8) Záložky Záložky na webových stránkách slouží k tomu, aby po kliknutí na ně skočil obraz automaticky na místo na stránce, kde se vyskytuje daná kapitola. Má to následující styl zápisu: <a name="jméno záložky"></a>. Od klasického odkazu se liší tím, že neobsahuje atribut href. (1) 5. Jak nahrát stránky na server? 5.1. Co to je FTP FTP protokol je určen pro předávání souborů ze serveru a na server. Také se dá použí přímo pro práci a editaci souborů přímo na serveru, pokud na něm běží FTP. (7) Roman Lamberský 6

13 5.2. Nahrání na server Obrázek 2: FTP (13) Stránky lze nahrát na server několika způsoby. Tím asi nejjednodušším způsobem je použít Total Commander a přes FTP stránky nahrát na webový server. (5) K tomu, abyste se mohli připojit k webserveru pomocí FTP potřebujete znát následující 3 údaje: hostitelský PC, login a heslo. Nové FTP si zvolíme stisknutím tlačítka FTP. (5) Klikneme na Nové připojení a vyplníme údaje, které ve formuláři dostaneme od provozovatele webhostingu. Odsouhlasíme stisknutím tlačítka OK. V horním menu Konfigurace - Nastavení - FTP si můžete nastavit další podrobnosti, například, kde se mají FTP stránky otevírat. A poté si můžeme nastavit i některé další věci. (5) Nyní už proces je poměrně jednoduchý. Stiskneme FTP, zvolíme název FTP připojení a dáme připojit. Přetažením zkopírujeme soubory do příslušného adresáře. (5) 6. Správa souborů 6.1. Jak pojmenovat HTML soubory? Když pojmenováváme html soubory, měli bychom se řídit dle následujících zásad. Jednak bychom neměli v názvech souborů používat češtinu. To však neznamená, že ho nemůžeme pojmenovat českým slovem, ale že nemáme používat diakritická znaménka. Dále se doporučuje nepoužívat mezery. Ty musíme nahradit řetězcem "%20". Lepší je ale mezeru nahradit znakem minus. Dále se nesmí v názvech používat znaky / \ * :? # < >. Dále je dobré psát všechna písmena malá. To ale není povinné, jen doporučené. (1) Roman Lamberský 7

14 6.2. Složky Soubory webu lze ukládat do adresářů, co už umíme, jelikož je to stejný princip jako ukládání normálních souborů. Všechny soubory na serveru bychom měli mít uložené v jednom adresáři. Dále je pak zařazujeme do jednotlivých podadresářů. (1) Pro adresáře existuje pár rad, kterých bychom se měli držet. Pro jména adresářů platí totéž, co pro jména souborů. Měli by se psát bez mezer, háčků atd. Vlastně podobná pravidla, které jsou popsány v kapitole 5.1. Zde to však ale nejsou pravidla, ale pouhá doporučení. (1) Není chybou nechat všechny soubory ve stejném adresáři. Potom se ale může objevit problém, že adresáře s mnoha položkami se pomalu načítají. A hlavně, rozdělení do podadresářů je samozřejmě důležité proto, abychom se v tom poté vyznali. (1) 6.3. Relativní a absolutní odkazy Jako absolutní se označuje ta adresa, která se po zadání do prohlížeče zobrazí. Této adrese říkáme URL. Jako relativní se označuje ta adresa, která obsahuje jméno souboru. (1) Častěji se do HTML stránek odkazy relativní v rámci jednoho webu. Je to dobré k tomu, že můžete množinu několika stránek přenést někam třeba na disketě a všechny odkazy budou fungovat. (1) Absolutní odkazy je nutné použít všude jinde, kde se odkazovaná stránka nachází na jiném serveru. (1) 6.4. Domácí kopie Není dobré, když budete mít aktuální verzi stránek jenom na Internetu. Hlavně kvůli zálohování je dobré mít na svém počítači kopii stránek. (1) 6.5. Startovní soubor Každý server musí mít nějaký startovací soubor. Nejdříve si od správce serveru musíme zjistit, jak se má soubor jmenovat. Takto musíme pojmenovat soubor se svou hlavní stránkou. (1) 7. JavaScript JavaScript je skriptovací jazyk, který umožňuje vytvořit hodiny, hodnotit data ve formuláři, počítat, dynamizovat data, umožňuje tvorbu všemožných prvků k oživení webu, Roman Lamberský 8

15 přes blikající texty po jednoduché hry. Základem dynamického webu je právě JavaScript. (9) 7.1. Jak vložit skript? Obrázek 3: JavaScript (12) Pomocí tagů vložíme skript mezi párový tag <script> a </script>. Cokoliv co napíšeme mezi tyto dva tagy bude napsáno v jazyce JavaScript. Normální zápis zapíšeme tak, že mezi tagy napíšeme document.write("nějaký text"). Hlavně nesmíme zapomenout dát daný text do uvozovek. (1) 7.2. Proč zapisovat obyčejný text JavaScriptem? Na první pohled by se mohlo zdát zbytečné zapisovat obyčejný text JavaScriptem a ne klasickým HTML. Ovšem tento zápis je důležitý jako základ pro další práci s JavaScriptem. (1) 7.3. Proměnné Mezi <script> a document.write(...) se může zadat ještě proměnná, například můžeme napsat var x = "obsah proměnné". Názvem proměnné může být skoro libovolné slovo. Proměnná použitá v příkladu má jméno x. Do proměnné x je načtena hodnota "obsah proměnné", která je dalším příkazem document.write zapsána do proudu dokumentu. (1) Ovšem počítání s proměnnými je už docela složitá záležitost. Proto se o nich zmiňuji pouze okrajově. Roman Lamberský 9

16 7.4. Textové efekty Alert Jedním ze zajímavých efektů je upozorňovací okénko s libovolným textem, který se zapisuje mezi párový tag <script> a </script>. Konkrétně má tvar alert("libovolný text") (1) Prompt Tento efekt se používá, který vyžaduje vstup uživatele pouze po vložení určitého znaku. Zapisuje se opět mezi <script> a </script>. Do prvního řádku vložíme x=prompt("nějaký příkaz, například Zadej svoji adresu!"). Do druhého řádku potom zapíšeme document.write ("například Tvoje adresa tedy je"). A nakonec do posledního řádku potom vložíme document.write(x). (1) 8. CSS styly Obecně řečeno, CSS je nějaký zápis, který určuje vzhled (barvy, dekorační obrázky, rozmístění prvků) HTML dokumentu. HTML dokumentu můžeme různými CSS soubory zajistit různé vhledy a naopak různým HTML souborům můžeme pomocí různých CSS souborů zajistit stejný vzhled. (10) 8.1. Kdy používat CSS? CSS se používá většinou pokud chcete vytvořit nějaký zajímavější formát, který se nedá udělat normálně. CSS je závislá na HTML, takže ho musí používat pouze uživatelé znalí HTML. Ve většině případů se ale používá radši HTML Co z toho tedy plyne Následující řádky měly za cíl přiblížit problematiku CSS stylů a informovat o tom, že vůbec něco takového existuje. Jinak si ale myslím, že pro začátečníky je zcela zbytečné se CSS učit, jelikož jednoduchá webová stránka se bez toho zcela jistě obejde. Závěr V této práci jsem nastínil základní pravidla pro práci v HTML a také jak se pracuje se speciálními značkami, které jsou potřebné pro tvorbu jakéhokoli textu v HTML. Nejdříve jsem představil, jak se pracuje s editory, co potřebujeme na začátek, uvedl jsem Roman Lamberský 10

17 základní příklady tagů, které jsou nejdůležitější pro tvorbu webu, dále potom, jak se nahrávají stránky na server nebo třeba jak se spravují soubory. Poté jsem se ještě zmínil o JavaScriptu a o CSS stylu. Tyto dvě kapitoly byly ale jen základ, jelikož pracovat s nimi je poměrně složité. Doufám, že to alespoň trochu může posloužit jako přírůčka pro začátečníky, kteří se rozhodli, že si udělají nějakou svoji webovou stránku. Myslím, že tvorba seminární práce byla celkem zajímavá zkušenost, jelikož jsem tak dlouhou práci ještě nedělal a doufám, že mně alespoň trochu poslouží jako inspirace, kdybych měl psát nějakou jinou práci. A také bude určitě výhodou, že příště už budu mít alespoň nějaké zkušenosti s psaním dlouhé práce, které se budou zcela jistě hodit. Rejstřík <img>, 3 adresáře, 8 bgcolor, 5 CSS, 10 FTP, 6 HTML, 3 HTML editor, 2 kód, 2 Poznámkový blok, 2 Proměnné, 9 PS Pad, 2 skriptovací jazyk, 8 Tagy, 3 textový soubor, 3 Titulek, 4 Total Commander, 7 upozorňovací okénko, 10 značky, 2 Roman Lamberský 11

18 Zdroje (1) DUŠAN JANOVSKÝ. Jak psát web [online] [cit ]. Dostupné z: (2) Poznámkový blok. Wikipedia [online] [cit ]. Dostupné z: (3) Co to vlastně budeme dělat a proč: Co je HTML soubor. Jak dobře začít s tvorbou webu - po lopatě [online] [cit ]. Dostupné z: (4) Co jsou to Tagy. UČEBNICE HTML [online] [cit ]. Dostupné z: (5) Jak "dostat" stránky na Internet. Banan.cz [online] [cit ]. Dostupné z: (6) HTML editory. Tvorba-webu.cz [online] [cit ]. Dostupné z: (7) Co je to FTP (File Transfer Protocol)?. Artic Studio [online] [cit ]. Dostupné z: (8) Tagy používané připsaní www stránek v jazyce HTML. Základní škola Dobřichovice [online] [cit ]. Dostupné z: (9) JavaScript. Tvorba-webu.cz [online] [cit ]. Dostupné z: (10) Co je CSS. Pěstujeme web [online] [cit ]. Dostupné z: (11) ČLÁNKY - ipad: Google Chrome 30 optimalizovaný pro ios 7 dorazil do App Store. Tabletnet.cz [online] [cit ]. Dostupné z: (12) What is Javascript?. PlanetSourceCode [online] [cit ]. Dostupné z: (13) Ftp made simple. KdmcBerkeley [online] [cit ]. Dostupné z: Roman Lamberský 12

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 HTML Vystavení vlastních dat na Internetu Každý uživatel Internetu, který chce svoje webové stránky publikovat na Internetu potřebuje: - místo na webovém serveru,

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby Co je potřeba Mozek, to zaprvé. Budete potřebovat počítač, na kterém běží alespoň nějaký jednoduchý textový editor (Poznámkový blok). Potřebujete webový prohlížeč. Hodí se připojení na internet. Kdo nemá

Více

Jemný úvod do HTML. Co je HTML značka? Web nezná text formátovaný mezerami a konci řádku! Ale já potřebuji psát více mezer a určovat zalomení řádku!

Jemný úvod do HTML. Co je HTML značka? Web nezná text formátovaný mezerami a konci řádku! Ale já potřebuji psát více mezer a určovat zalomení řádku! Jemný úvod do HTML Redakční systém školního webu umožňuje formátovat text HTML značkami, tedy stejným způsobem, jakým se formátují webové stránky. Tento návod si dává za úkol seznámení se základními formátovacími

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1.

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1. Bloky Tu se popisuji blokové tagy, což jsou všechny, za kterými se zalamuje řádka. Jde o různé oddíly textu a odstavce. Opakem blokových tagů jsou řádkové (in-line) tagy na značkování textu. Tag Význam

Více

Nová struktura souborů a složek

Nová struktura souborů a složek Tvorba podstránek Vytvoření podstránek Asi si kladete otázku, jakým způsobem docílíme toho, aby se všechny podstránky na našem webu zobrazovaly v námi vytvořeném layoutu. Máme 4 možnosti jak vytvářet podstránky

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Výpočetní technika Co je to internet? Jak si udělat vlastní www stránku? Vypracovala: Ing. Lenka Hellová Termín workshopu: 30. říjen 2012

Více

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Základy programovacího jazyka HTML Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Zá klady HTML. Tag HTML Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou Zá klady HTML Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) - jedná se o souhrn pravidel pro formatování textu, obrázků atd. pro použítí na webových stránekách. Webovou stránku tvoří prvky, které jsou definovány

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Jdeme tvořit webové stránky!

Jdeme tvořit webové stránky! Jdeme tvořit webové stránky! Díky prezentaci jsme se již dozvěděli, že na tvorbu základních webových stránek v podstatě nepotřebujeme žádné speciální programy a stačí nám obyčejný poznámkový blok, který

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY Tento návod popisuje použití šablon pro tvorbu technik, resp. kazuistik do Příručky dobré praxe. Je psán pro Microsoft Word 2003 i Microsoft Word 2007.

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku:

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku: Co je HTML HTML HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro tvorbu www stránek. Jako například Český jazyk má svá slova, tak i HTML obsahuje slova, neboli tagy (značky), které dávají vlastnímu obsahu

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Kaskádové styly základy grafiky

Kaskádové styly základy grafiky 1 Kaskádové styly základy grafiky Vymezení pojmů Historie Základy stylů 2 Co je to CSS? Vznik CSS a je možné zařadit přibližně do roku 1997. Pojem CSS by se dal shrnout definicí :"souhrn pravidel a metod

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Zakládání nové nebo úprava existující stránky

Zakládání nové nebo úprava existující stránky NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL PŘEMEK 2008 Zakládání nové nebo úprava existující stránky Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS to je to, co se

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract...

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract... Příručka pro práci s dokumenty Obsah 1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod................................ 4 1.2 Kostra dokumentu........................ 4 1.2.1 Patitul...........................

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 2. Úvod do jazyka HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

E-mail Outlook Express

E-mail Outlook Express E-mail Outlook Express název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Elektronická pošta Prezentace je zaměřena na seznámení žáků s elektronickou komunikací. Žáci se seznámí

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide.

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide. ESCAPE OF VIRUSES Hra Escape of viruses je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML. Hra se spouští tlačítkem Start game. Úkolem hráče je eliminovat viry na hrací ploše kliknutím kurzoru

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4

Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4 Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4 2 03/2015 Představení HTML editor je jednoduchý textový editor pro webové stránky. Nabízí většinu hlavních funkcí jako mají velké editory typu Word pro použití

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Soubor index.html se nachází na stejné úrovni jako adresář obrazky. Měla bych použít relativní adresu, že? Hmm.

Soubor index.html se nachází na stejné úrovni jako adresář obrazky. Měla bych použít relativní adresu, že? Hmm. KAPITOLA 2 Úskalí jazyka HTML Soubor index.html se nachází na stejné úrovni jako adresář obrazky. Měla bych použít relativní adresu, že? Hmm. Počkat každou změnu adresáře doprovázel znak /. portfolio/obrazky

Více

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava)

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) 7. Textové editory úvod Textový editor aplikace, program pro psaní textů Obr. 1 Escape (Esc) vyskakovací klávesa, funguje jako storno Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) Delete maže znaky

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY

25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY 25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY 25.1 Přidání nového tlačítka do menu Abychom mohli zpřístupnit nový pevný tvar do systému, je třeba přidat nové tlačítko do Menu. V našem případě se jedná o příčné

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1 1 Úvod V tomto studijním textu se seznámíme s tvorbou webových stránek a prezentací a se základy syntaxe jazyka HTML. K tomu, abychom byli schopni vytvořit internetovou stránku, nemusíme používat žádný

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Jak vytvořit nebo předělat vlastní motiv pro SunLight CMS

Jak vytvořit nebo předělat vlastní motiv pro SunLight CMS Jak vytvořit nebo předělat vlastní motiv pro SunLight CMS V tomto tutoriálu se podíváme na to, jak si při troše šikovnosti udělat nebo předělat vybraný motiv pro redakční systém SunLight CMS. Jako příklad

Více

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument František HAVLŮJ e-mail: haf@ujv.cz ÚJV Řež oddělení Reaktorové fyziky a

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Střední průmyslová škola Ostrov. Tvorba webových stránek. Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0. Klínovecká 1197 363 01 Ostrov

Střední průmyslová škola Ostrov. Tvorba webových stránek. Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0. Klínovecká 1197 363 01 Ostrov Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197 363 01 Ostrov Tvorba webových stránek Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracoval samostatně, použil

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více