Závěrečný účet za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet za rok 2010"

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2010 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Velký Vřešťov za rok Údaje o obci: Adresa: Obec Velký Vřešťov, Velký Vřešťov čp.34 Telefonické spojení: Fax: Bankovní spojení: základní běžný účet u ČSOB /0300 Bankovní spojení-hospodářská činnost: Poštovní spořitelna /0300 Počet obyvatel k : 221 Počet obyvatel k Počet členů zastupitelstva v roce 2010: 9 Počet veřejných zasedání: 7 V roce 2010 pracovaly finanční,kontrolní,kulturní a sociální výbor Obec Velký Vřešťov je členem sdružení měst a obcí Podzvičinsko Zpracovávání agendy úřadu: Veškerá agenda je počítačově zpracovávaná na programu firmy GORDIC Jihlava A.Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům a dotace poskytnuté. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Skutečnost % Úřad práce Trutnov Úřad práce Trutnov Úřad práce Trutnov Královéhradeckého Na státní správu Královéhradeckého Sčítání lidu O Královéhradeckého volby ,80 88,80

2 Královéhradeckého volby ,20 81,10 B.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 Schválený Upravený Plnění % plnění k rozpočet rozpočet k uprav.rozpočtu Třída 1 daňové příjmy ,59 99,10 Třída 2 nedaňové příjmy ,28 100,19 Třída 3 kapitálové příjmy Třída 4 přijaté dotace ,66 Příjmy celkem ,87 99,38 Třída 5 běžné výdaje ,69 100,13 Třída 6 kapitálové výdaje ,99 Výdaje celkem ,69 100,10 Komentář k vybraným příjmovým položkám poplatky- za likvidaci tříděného odpadu byl v roce 2010 vybírán poplatek 75,- Kč/osobu/rok, rek.objekt 150,-Kč/rok, v chatové oblasti 410,-Kč/rok, celkem bylo vybráno ,-Kč poplatek ze psů 50,-Kč/pes/rok, každý další pes 75,-Kč, celkem 3.775,-Kč příspěvek EKO-KOMu, ASEKOLU za tříděný odpad v obci byl ,-Kč příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor ,-Kč příjmy-rekreační poplatek z kempu ,-Kč příjmy-poplatek z ubytovací kapacity 4992,-Kč příjmy- poplatek ze vstupného ,-Kč Komentář k vybraným výdajovým položkám činnost požární ochrany Kč ,-Kč platba na záležitosti výchovy a vzdělání, škola, školka Kč ,-Kč

3 činnost v kultuře,akce pro děti Kč ,-Kč místní knihovna, intemet,kronikář a knihovník Kč ,-Kč SPOZ dary občanům k životnímu jubileu Kč ,-Kč Odpadní vody, kanalizace v obci Kč ,-Kč Splátka úvěru na plynofikaci Kč Kč Splátka úvěru na pozemky v kempu Kč ,-Kč Výstavba dílny ,-Kč Nákup traktůrku ,-Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na úřadu obce - FIN 12" Obec velký Vřešt'ov vede hospodářskou činnost v odvětví -provoz autokempu u Vřešťovského rybníka Náklady v roce ,77 Kč a Výnosy v roce ,50 Kč Hospodářský výsledek roku 2010 je zisk ve výši ,71 Kč Výkaz zisku a ztráty tvoří přílohu Závěrečného účtu obce za rok 2010 a je k nahlédnutí na obecním úřadě Stav běžného účtu k Zůstatek nedoplatku úvěru plynofikace k Zůstatek nedoplatku úvěru na pozemky k ,02Kč SOO.OOO,-Kč ,-Kč Zůstatek účtu pro hospodářskou činnost k S6.814,94Kč Výběrové - poptávkové řízení v roce 2010 V obci byly prováděny akce, na která byla učiněna poptávková řízení u firem z bližšího okolí Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhled obce a pronájem kiosku v Autokempu. Na realizaci zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhled obce byla vybrána firma U-stav ck s.r.o. Doubravice a nájemce kiosku pan Robert Nosek. Rozpočtové hospodaření Rozpočet na rok 2010 schválilo zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne ve výši příjmy ,-Kč, výdaje = ,-Kč,rozpočet je přebytkový-rezerva ,- Kč bude kryt doplatek k dotaci na rekonstrukci chodníků,veřejného osvětlení a zeleně,nákup komunální techniky. Během roku schválilo zastupitelstvo obce čtyři rozpočtová opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů. Příjmy ,- k ,87 Výdaje ,- k ,69 Dotace z ÚP byla ve výši ,- od do Dotace na volby celkem ,- a vráceno bylo 8.393,-Kč po kontrole auditorek

4 .. V roce 2010 obec poskytla na základě schváleného účelové dotace uvedené v tabulce: rozpočtu neinvestiční příspěvky a Organizace SDH Velký Vřešťov Sdružení měst a obcí Podzvičinsko částka , ,- účel na činnost členský příspěvek c. Majetek obce - inventarizace Inventarizace majetku byla provedena ke dni na základě pokynu starostky ze dne , kdy nabyla účinnosti Směrnice pro provedení inventarizace. V roce 2010 obec z rozpočtových a dotačních prostředků rozšířila majetek o: Traktor Honda ,-Kč Lavice a stoly ,-Kč Sportovní branky ,-Kč Vozík a zametací kartáč ,-Kč Kartáč-motor Honda ,-Kč Vares -vozík ,- Kč Technické zhodnocení budovy čp.l ,- Dar-Spiral veřejné osvětlení ,- Stav majetku,pohledávek a závazků k Dlouhodobý nehmotný majetek Budovy,stavby,sochy Samostatné movité věci a soubory Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla Nedokončený dlouhodobý hmot.majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál na skladě Pohledávky Závazky Dlouhodobý bankovní úvěr - plyn Dlouhodobý bankovní úvěr -pozemky , , , , , , , , , , , , ,- čerpáno ze sestavy Rozvaha-bilance k l O-tato je k nahlédnutí na obecním úřadě. D.Zpráva O výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst.1, zákona č.128/2000sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech a

5 Závěr: při přezkoumání hospodaření obce Velký Vřešťov za rok 2010 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( 1 O odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb. Při přezkoumání hospodaření se neuvádí žádná rizika dle 1 O ods.4písm.a) zákona č.420/2004 Sb. Při přezkoumání byly zjištěny tyto ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b)podíl závazků na rozpočtu územního celku podíl zastavěného majetku na celkovém majetku územního celku 4,02% 35,69% 11,75% Kompletní dokument je z důvodu rozsáhlosti všech příloh k nahlédnutí na obecním úřadě ve Velkém Vřešťově Přílohy: 1) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok )Sestava FIN 2-12M za období 12/2010 3)Rozvaha za období 12/2010 4)Výkaz zisků a ztrát za období 12/2010 Hrochová Dagmar Starostka Obce Velký Vřešťov Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky: Vyvěšeno na el.úřední desce: Sejmuto z el.úřední desky ~/..3. h-/-? uf.j? s. 261"f -11'. 3'. ~-I'''7 ci.j? J. 2&11

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010

Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010 OBEC TOPOLANY IČO: 00368784 Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Topolany závěrečný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. HOSPODAŘENÍ ROZVAHA K 31. 12. 2013 AKTIVA Stav k 1. 1. 2013

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 ObecBRUMOV /podle 17 zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů! Název: Obec Brumov Sídlo: Brumov 98,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

OBEC PÍSEK. Návrh. "Závěrečného účtu. obce Písek. za rok 2011" Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich

OBEC PÍSEK. Návrh. Závěrečného účtu. obce Písek. za rok 2011 Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich OBEC PÍSEK Návrh "Závěrečného účtu obce Písek za rok 2011" Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek obce A. Aktiva B. Pasiva 3. Rozpočet

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více