Microsoft. Word nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví Nakladatelství a vydavatelství R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R"

Transkript

1 Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Word 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví

2 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU...10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA?...11 Textové editory WORD 2007 A JINÉ VERZE...12 Aplikace prodávané samostatně i jako součást sad...12 Aplikace prodávané pouze samostatně...12 Přehled serverů systému Microsoft Offi ce Přehled služeb systému Microsoft Offi ce 2007 poskytovaných na internetu...13 Ovládání Wordu Panel nástrojů Rychlý přístup...15 Přizpůsobení panelu Rychlý přístup...15 SPUŠTĚNÍ WORDU...17 POPIS PROSTŘEDÍ WORDU...17 Základy psaní a úpravy textu PRO NAPROSTÉ ZAČÁTEČNÍKY...18 Kurzor...18 Základní klávesy...19 ODSTAVCE...19 BLOKY...19 Sloupcový blok...20 TYP PÍSMA...21 VELIKOST PÍSMA...22 ZAROVNÁNÍ TEXTU (ODSTAVCE)...22 Nastavení zarovnání pomocí myši...22 ŘEZ PÍSMA...23 Typ, velikost a řez písma síla kombinace...23 MINIATURNÍ PANEL NÁSTROJŮ...23 STYLY...23 Proč je styl užitečný?...24 Jednoduché vytvoření vlastního stylu...24 Práce se soubory - dokumenty ULOŽENÍ SOUBORU První uložení...24 Druhé a další uložení...25 ULOŽENÍ POD JINÝM NÁZVEM (ULOŽIT JAKO )...26 OTEVŘENÍ DOKUMENTU...26 VYTVOŘENÍ NOVÉHO SOUBORU...27 Vytvoření nového souboru pomocí šablony...27 Uložení vlastní šablony...28 Nastavení cest k souborům...28 TLAČÍTKA ZPĚT A ZNOVU...28 MĚŘÍTKO ZOBRAZENÍ LUPA...28 KOPÍROVÁNÍ FORMÁTU...29 Procvičení Rozšířená editace textu DETAILNÍ FORMÁT PÍSMA...30 Barva písma...30 Styl podtržení...30 ZÁLOŽKA PROLOŽENÍ ZNAKŮ...31 Měřítko...31 Mezery

3 nejen pro školy Umístění...31 Prokládání písem...31 DETAILNÍ FORMÁT ODSTAVCE...32 ODSAZENÍ A MEZERY...32 Mezery...33 ZÁLOŽKA TOK TEXTU...33 Tabulátory...33 Styly - detailní nastavení VYTVOŘENÍ NOVÉHO STYLU...34 DĚLENÍ SLOV...36 Tisk a předtisková příprava NÁHLED NA DOKUMENT TISK DOKUMENTU...37 Tisk pomocí tiskového okna...38 Schránka a operace se schránkou ZKOPÍROVÁNÍ DAT DO SCHRÁNKY (Ctrl+C)...39 VYJMUTÍ DAT DO SCHRÁNKY (CTRL+X)...39 VLOŽENÍ DAT ZE SCHRÁNKY (CTRL+V)...39 PRAVIDLA PRO PRÁCI SE SCHRÁNKOU...40 VÍCE AKTIVNÍCH SCHRÁNEK...40 Tabulky ZÁKLADNÍ TVORBA TABULKY...40 Základní tvorba tabulky nakreslení tužkou...41 EDITACE TEXTU V TABULCE...41 ZMĚNA ŠÍŘKY A VÝŠKY BUNĚK V TABULCE...42 SLUČOVÁNÍ A ROZDĚLOVÁNÍ BUNĚK V TABULCE...42 Sloučení buněk...42 Rozdělení buněk...43 FORMÁTOVÁNÍ ČAR V TABULCE...43 BARVY V TABULCE...43 PŘIDÁNÍ A ODEBRÁNÍ BUNĚK V TABULCE...44 Vložení sloupců / řádků...44 Odebrání sloupců / řádků...44 SEŘAZENÍ DAT V TABULCE...45 VZORCE V TABULCE...45 PŘEMÍSTĚNÍ TABULKY...47 SMAZÁNÍ TABULKY...47 Automatické číslování a tvorba odrážek ODRÁŽKY...47 Aktivace odrážek přímo při psaní textu...47 Nastavení odrážek...47 Obrázek jako odrážka...48 ČÍSLOVÁNÍ...48 Aktivace číslování přímo při psaní textu...48 Nastavení číslování...49 Návaznost na předchozí číslování...50 VÍCEÚROVŇOVÝ SEZNAM...50 ČÍSLOVÁNÍ NADPISŮ...51 ČÍSLOVÁNÍ OBRÁZKŮ...51 Ohraničení, stínování a zvýraznění textu OHRANIČENÍ TEXTU...52 STÍNOVÁNÍ TEXTU...53 ZVÝRAZNĚNÍ TEXTU...53 OHRANIČENÍ CELÉ STRÁNKY...53 Procvičení

4 Obsah Grafika ve Wordu VKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ A GRAFICKÝCH OBJEKTŮ...56 Vektor, nebo rastr?...56 Vložení klipartu...56 Vložení obrázku (z externího zdroje)...57 TVARY...58 Změna parametrů u některých tvarů...59 WORDART...59 OBRÁZKY SMARTART...60 Přidání (a odebrání) objektu do (z) obrázku SmartArt...61 GRAFICKÉ ÚPRAVY OBRÁZKU SMARTART...61 Změna tvaru pole...61 Změna velikosti tvaru...61 Změna stylu tvaru...61 Změna rozložení SmartArtu...62 Změna stylů obrázků SmartArt...62 Změna barev obrázku SmartArt...63 Operace s grafickým objektem ZMĚNA VELIKOSTI...63 PŘEMÍSTĚNÍ OBJEKTU...64 OTOČENÍ OBJEKTU...64 SMAZÁNÍ OBJEKTU...64 ZMĚNA STYLU OBRÁZKU...64 BARVY, ČÁRY A VÝPLŇ GRAFICKÝCH OBJEKTŮ OBTÉKÁNÍ...65 Graf vytvořený ve Wordu ÚPRAVY GRAFU...66 ZMĚNA TYPU GRAFU...66 ÚPRAVA OBLASTÍ GRAFU...67 Stránka - práce se stránkou VZHLED STRÁNKY...67 Záložka Okraje...68 Záložka Papír...68 Záložka Rozložení...69 ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ...69 Nastavení záhlaví / zápatí...69 Různé záhlaví / zápatí u každého oddílu...70 SLOUPCE...70 TITULNÍ STRANA...71 VODOZNAK...72 Pravítka CO NAJDETE NA PRAVÍTKU?...72 Odsazení prvního řádku...72 Předsazení prvního řádku Odsazení zleva...73 Odsazení zprava...73 TABULÁTORY...73 Nastavení tabulátoru...74 Úprava pozice tabulátoru...74 Smazání tabulátoru...74 Použití tabulátoru...74 TABULÁTORY NASTAVENÍ POMOCÍ PÁSU KARET WORDU...75 RUČNÍ NASTAVENÍ OKRAJŮ STRÁNKY...75 PEVNÁ MEZERA...76 Operace s dokumentem

5 nejen pro školy ZALOMENÍ DOKUMENTU...76 Co je to oddíl?...76 Postup při zalomení...77 ZOBRAZENÍ SKRYTÝCH ZNAKŮ FORMÁTOVÁNÍ...78 HLEDÁNÍ A NAHRAZOVÁNÍ TEXTU V DOKUMENTU...78 Hledání textu v dokumentu...78 Nahrazování textu v dokumentu...79 Speciální hledání a nahrazování (rozšířené možnosti)...79 KOMENTÁŘ V DOKUMENTU...80 Vložení komentáře do textu...80 Úprava komentáře...80 Smazání komentáře...81 ROZDĚLENÍ TEXTU PŘÍČKAMI...81 Vytvoření příček...81 Zrušení příček...81 ZAHESLOVÁNÍ DOKUMENTU...81 PROCHÁZENÍ DOKUMENTEM...82 Práce s více dokumenty OTEVŘENÍ VÍCE DOKUMENTŮ...83 PŘEPÍNANÍ MEZI DOKUMENTY...83 USPOŘÁDÁNÍ DOKUMENTŮ...84 KOPÍROVÁNÍ TEXTU A DAT MEZI DOKUMENTY...84 VLOŽENÍ JEDNOHO DOKUMENTU DOVNITŘ DRUHÉHO...84 Automatizace při tvorbě dokumentu AUTOMATICKÉ OPRAVY V DOKUMENTU...85 Jak se dostat do databáze automatických oprav?...85 Kontrola pravopisu JAK WORD KONTROLUJE PRAVOPIS?...86 Jak provést kontrolu pravopisu dokumentu?...86 Nastavení jazyka pro kontrolu pravopisu...87 TEZAURUS...88 Doplňkové funkce Wordu INICIÁLA...88 VELKÁ A MALÁ PÍSMENA (ZÁMĚNA V NAPSANÉM TEXTU)...89 VLOŽENÍ SYMBOLU DO DOKUMENTU...89 VKLÁDÁNÍ DALŠÍCH OBJEKTŮ DO DOKUMENTU...89 Vkládání rovnic a matematických symbolů...90 Vkládání tabulek z Excelu do Wordu...90 VLOŽENÍ PROMĚNNÝCH HODNOT...91 Vložení data a času do dokumentu...91 Vložení ostatních proměnných...92 Obsah a rejstřík OBSAH...93 Aktualizace obsahu...94 REJSTŘÍK...94 Označení slov pro rejstřík...94 Generování rejstříku...95 KŘÍŽOVÝ ODKAZ...96 Vytvoření záložky...96 Vytvoření křížového odkazu na záložku...96 Hromadná korespondence OBECNÝ POSTUP PŘI VYTVÁŘENÍ HROMADNÉ KORESPONDENCE...97 Vytvoření zdroje dat...97 Vytvoření vzorového souboru

6 Obsah Internet a Word VYTVOŘENÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU Jak zabránit automatickému vytváření hypertextových odkazů VYTVOŘENÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU Z OBRÁZKU (ČI JINÉHO OBJEKTU) VYTVOŘENÍ PŘÍMÉ VAZBY OBRÁZEK PŘÍMO Z INTERNETU Vytvoření on-line vazby obrázek z internetu TVORBA A ÚPRAVA INTERNETOVÝCH STRÁNEK POMOCÍ WORDU Jak funguje tvorba stránek pomocí Wordu? Tvorba stránky ve Wordu ODESLÁNÍ DOKUMENTU ELEKTRONICKOU POŠTOU Makra ZÁZNAM MAKRA - NAHRÁNÍ SPUŠTĚNÍ MAKRA Nápověda wordu OBECNĚ K NÁPOVĚDĚ MICROSOFT OFFICE PRAKTICKÉ POUŽITÍ NÁPOVĚDY VE WORDU Nastavení Wordu KARTA OBLÍBENÉ KARTA ZOBRAZENÍ KARTA KONTROLA PRAVOPISU A MLUVNICE KARTA ULOŽIT KARTA UPŘESNIT KARTA PŘIZPŮSOBIT KARTA DOPLŇKY KARTA CENTRUM ZABEZPEČENÍ KARTA ZDROJE INFORMACÍ Užitečné doplňky Office ULOŽENÍ DOKUMENTU VE FORMÁTU PDF NEBO XPS PŘÍLOHA I PÁSY KARET KARTA DOMŮ KARTA VLOŽENÍ KARTA ROZLOŽENÍ STRÁNKY KARTA ODKAZY KARTA KORESPONDENCE KARTA REVIZE KARTA ZOBRAZENÍ PŘÍLOHA II SEZNAM DŮLEŽITÝCH TLAČÍTEK A JEJICH VÝZNAM PŘÍLOHA III VZORNÍK ZÁKLADNÍCH TYPŮ PÍSEM - FONTŮ VZORNÍK STYLŮ PÍSMA WORDU PŘÍLOHA IV DŮLEŽITÉ OPERACE VE WORDU Označování do bloku Kompletní nastavení formátu písma Základní tvorba tabulky Operace se schránkou Tabulátory a zarážky Vložení obrázku PŘÍLOHA V UŽITEČNÉ KLÁVESOVÉ ZKRATKY WORDU

7 nejen pro školy Ovládání Wordu Celý textový editor je možné ovládat několika způsoby myší, klávesovými zkratkami nebo kombinací obojího. Téměř každou operaci ve Wordu můžete provést minimálně dvěma způsoby. Z pochopitelných důvodů není možné v knize zaznamenat u každé operace všechny způsoby, kterými ji lze provést. Proto bude vždy vybrán ten nejjednodušší. Word 2007 se ovládá nově pomocí tzv. pásu karet, který naleznete v horní části obrazovky. Princip nového ovládání spočívá v tom, že pás je rozdělen na jednotlivé karty, které obsahují vždy určitou skupinu příkazů. Uživatel tak již nemusí potřebné funkce dlouze hledat.pro základní práci se souborem dokumentu se používá kulaté tlačítko Office, které najdete v levém horním rohu aplikace. Po klepnutí na tlačítko Office se rozbalí tato nabídka: Nabídka tlačítka Office: Nový slouží k vytvoření zcela nového dokumentu. Otevřít slouží k otevření již existujícího dokumentu. Uložit uloží právě zpracovávaný dokument pod aktuálním názvem. Uložit jako uloží právě zpracovávaný dokument s možností změny názvu souboru a jeho umístění. Tisk vytiskne otevřený dokument. Upozornění: V rámci sady Offi ce 2007 neexistuje možnost zobrazit příkazy v klasických nabídkách jako v předchozích verzích. Připravit slouží k nastavení vlastností před distribucí dokumentu. Odeslat umožňuje odeslat dokument přes , Bluetooth nebo fax. Publikovat umožňuje publikovat dokument např. formou blogu (internetového deníku). Poznámka: Mezi nové položky této nabídky (a celé sady Offi ce 2007) patří možnost uložit dokument ve formátu souboru PDF. Pro funkčnost operace převodu do PDF je nutné nainstalovat zdarma dostupný doplněk sady Microsoft Offi ce 2007: Microsoft Uložit jako PDF nebo XPS, který najdete na stránkách společnosti Microsoft. Použití procedury převodu dokumentu do PDF popisuje kapitola Užitečné doplňky Office 2007 na str Tip: Poklepáním levým tlačítkem myši na tlačítko Office můžete aplikaci Word okamžitě ukončit. V případě, že váš dokument nebyl od poslední úpravy uložen, zobrazí se, ještě před ukončením aplikace dialogové okno s dotazem, zda si přejete dokument uložit. K použití základních funkcí slouží tzv. pás karet. Je to seznam oblastí a jim přiřazených funkcí v horní části programu Word. Pás karet 14

8 Základní nadpis editace kapitoly textu VYTVOŘENÍ NOVÉHO SOUBORU S každým otevřením Wordu se automaticky vytvoří i nový soubor, který se jmenuje Dokument1. Číslo za slovem Dokument je pořadové číslo nového dokumentu od okamžiku otevření Wordu. Název dokumentu se zobrazuje na titulní liště Wordu. Na obrázku je příklad již čtvrtého nového dokumentu v pořadí. Pokud potřebujete pouze nový čistý papír, stačí klepnout na tlačítko Office, v nabídce na Nový a v otevřeném okně na Prázdný dokument. Pro vytvoření nového prázdného dokumentu stačí také stisknout klávesovou zkratku Ctrl+N. Tip: Doporučujeme přidat nejčastější příkazy, jako je Nový, Otevřít, Náhled, Tisk a další, na panel Rychlý přístup. Vytvoření nového souboru pomocí šablony Tvůrci Wordu vytvořili pro nejpoužívanější typy dokumentů tzv. šablony. Šablona je prázdný formulář, například fax, životopis apod., který stačí pouze doplnit potřebnými údaji. Šablona tak velmi usnadňuje práci a čas není nutné zabývat se tvorbou grafi cké úpravy dokumentu, stačí pouze údaje doplňovat. Postup při použití šablony je následující: 1. Klepněte na tlačítko Office. 2. V otevřené podnabídce vyberte položku Nový, podobně jako u vytvoření nového dokumentu. Šablony tematicky roztříděné ve skupinách Náhled na šablonu 3. V levé části otevřeného okna klepněte na položku Nainstalované šablony. 4. V prostřední části okna klepněte na konkrétní šablonu a následně na tlačítko Vytvořit. 5. Dokument je vytvořen. Tip: Microsoft Offi ce Word 2007 při vyhledávání šablon zahrnuje i online umístění na serveru Microsoft Offi ce, kde jsou na výběr desítky předpřipravených profesionálních šablon jejich počet se neustále rozšiřuje. Můžete tak kromě klasických dokumentů vytvářet i diplomy, ocenění nebo kalendáře a další dokumenty. Online šablony na serveru Microsoft Office Online tak výrazně rozšiřují použití aplikace Word. 27

9 nejen pro školy DETAILNÍ FORMÁT ODSTAVCE Základní úpravu odstavce je možné provést prostřednictvím tlačítek na kartě Domů ve skupině Odstavec. Jedná se především o zarovnání k jednomu z okrajů, číslování, odrážení atd. Odstavce mohou mít ale i další vlastnosti, které pomocí tlačítek nastavit nelze. Například mezera před a za odstavcem, svazování řádků a mnohé další parametry. K detailnější konfi guraci odstavce slouží okno Odstavec, které aktivujete opět klepnutím na čtvereček v pravé dolní části skupiny Odstavec. Word zobrazí okno Odstavec, které je složeno ze dvou záložek Odsazení a mezery a Tok textu. Zvolí způsob zarovnání textu - vlevo, na střed, vpravo, do bloku. Přesně číselně nastaví zarovnání odstavce z levé a pravé strany vzhledem k okraji stránky. Zde je možné nastavit mezery před a za odstavcem. Pozor, nejedná se o mezery mezi řádky, ale mezi ucelenými odstavci. Umožňuje nastavit řádkování, tj. mezery mezi jednotlivými řádky uvnitř odstavce. Je možné vybrat jeden ze způsobů přednastaveného řádkování, nebo nastavit řádkování přesně číselně. Hrubý náhled na podobu odstavce po provedených změnách Možnost nastavení tabulátorů ODSAZENÍ A MEZERY Podstatně zajímavější je část okna pod první čarou Odsazení. Zde je možné nastavit, o kolik milimetrů bude odstavec odsazen z levé části a z pravé části. Jinými slovy, zde se nastavuje mezera jednoho odstavce vzhledem k okrajům papíru. Hodnoty se nastavují pomocí přepínacích nabídek a lze je nastavovat s krokem jednoho milimetru. Zajímavé je, že hodnotu lze nastavit i do záporu, tzn. odstavec nemusí být pouze více vzdálen od okraje, ale může též zasahovat k hraně papíru přesahovat okraje. Toto je příklad odstavce, který byl odsazen zleva o 0,5 cm a zprava o 2 cm. Toto je příklad +0,5 cm odstavce, který byl odsazen zleva o 0,5 cm a zprava o 2 cm. Toto je příklad odstavce, +2 cm který byl odsazen zleva o 0,5 cm a zprava o 2 cm. Toto je příklad odstavce, který byl odsazen zleva o 0,5 cm a zprava o 2 cm. Toto je příklad odstavce, který byl odsazen zleva o -0,5 cm a zprava o 1 cm. Jak je vidět, záporné odsazení zleva posune odstavec mimo standardní okraje stránky. Toto je příklad odstavce, který byl odsazen zleva o -0,5 cm a zprava o 1 cm. Jak je vidět, záporné odsazení zleva posune odstavec mimo standardní okraje stránky. -0,5 cm +1 cm 32

10 nejen pro školy OBRÁZKY SMARTART Tyto grafické objekty jsou v sadě Microsoft Office 2007 jednou ze stěžejních novinek a najdete je i v Excelu 2007 a PowerPointu Jedná se o grafické objekty sloužící k vytvoření organizačních diagramů, seznamů hierarchických struktur, zaznamenání procesů nebo cyklů, a to vše ve velmi pěkném vizuálním provedení. Ukázku možností SmartArtu vidíte na následujícím obrázku. Každý z těchto objektů je možné vytvořit za méně než 5 minut. Poznámka: Veškeré obrázky SmartArt jsou rastrového typu (viz výše), takže se nemusíte obávat případných deformací při změnách velikostí. Pro vytvoření např. druhého obrázku zleva postupujte následovně: 1. Klepněte na místo v dokumentu, kam chcete objekt SmartArt vložit. 2. Na pásu karet na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na ikonu SmartArt. 3. V otevřeném dialogovém okně si vyberte v levé části skupinu objektů Proces a v prostředním okně první objekt v druhém řádku, poté klepněte na tlačítko OK. Do dokumentu se vložil požadovaný obrázek SmartArt a zároveň se zobrazily dvě kontextové karty pro úpravu obrázků SmartArt - karty Návrh a Formát. Text, který je uvnitř obrázku, můžete psát buď rovnou do připraveného pole v obrázku, nebo do levého pomocného okna. Tip: Všimněte si, že při psaní textu do polí se automaticky mění velikost písma a okolo pole se vytvoří známé ohraničení s krajními body a zeleným bodem pro otočení. 60

11 nejen pro školy Vkládání rovnic a matematických symbolů Při zpracování různých matematických nebo fyzikálních úloh na počítači se většinou nelze obejít bez speciálních značek ( apod.). Protože vkládání těchto složitých vzorců by bylo velmi složité nebo někdy i nemožné, Word obsahuje editor rovnic s nástroji pro jednoduchou tvorbu a úpravu vzorců. Postup vložení rovnice, resp. matematického symbolu do dokumentu: 1. Nastavte se kurzorem v dokumentu do míst, kam má být vložena rovnice nebo matematický symbol. 2. Na pásu karet klepněte na kartu Vložení a ve skupině Symbol klepněte na příkaz Rovnice. 3. Na pásu karet se zobrazí kontextová karta Návrh, ve které máte k dispozici veškeré nástroje pro tvorbu vzorců. 4. Klepněte na značku, kterou potřebujete vložit do dokumentu. Ta bude přenesena do dokumentu. Můžete vepisovat libovolný text a čísla a tak libovolně upravovat a měnit konečnou podobu vzorce nebo značek, které jsou do rámu vloženy. Rovněž každá značka se chová jako jakýkoliv znak, takže ji lze i pohodlně smazat. Do jednoho textového pole můžete přidat libovolné množství matematických symbolů. 5. Po dokončení editace rovnice klepněte myší mimo vzorec. Kontextová karta Návrh zmizí, textové pole se stane běžně nepřístupným a lze pokračovat v práci na dokumentu. Tip: Rozevírací nabídka, která se skrývá pod šipkou u příkazu Rovnice, obsahuje nejběžnější vzorce, jako je Binomická věta, Kvadratická rovnice nebo Obsah kruhu. Při psaní vzorce je vhodné postupovat zvnějšku směrem dovnitř. Např. pro vložení vzorce postupujte takto: 1. Do vzorce vložte prázdný zlomek. 2. Do čitatele vložte prázdný horní index vytvoří se tak rámeček horního indexu. Do něj poté vyplňte základ mocniny a exponent. 3. Do jmenovatele vložte prázdný logaritmus a vyplňte logaritmované číslo a základ logaritmu. 4. Před vzorec napište x=. 5. Klepněte mimo oblast vzorce. Vkládání tabulek z Excelu do Wordu Složitější tabulky, které obsahují různé výpočty a vzorce, je dobré vytvářet v Excelu. Word umí poměrně dobře spolupracovat s Excelem, a proto je možné tabulku vytvořenou a upravenou v Excelu vložit do dokumentu ve Wordu. Existuje více možností a způsobů jak tabulku Excelu do Wordu umístit. Hodně přitom záleží, zda má být po vložení tabulka ještě svázána s Excelem a zda má přenášet do dokumentu Wordu případné změny v původní tabulce Excelu. Dejme tomu, že do dokumentu Wordu budete chtít vložit jednoduchou tabulku Excelu, která obsahuje jednoduché vzorce a běžnou grafi ckou úpravu. Tuto nebo podobnou tabulku si případně v Excelu vytvořte. Budete chtít, aby se do Wordu přenesl jak obsah tabulky, tak vypočtené hodnoty a také kompletní grafi cká podoba tabulky. Vložení tabulky Excelu do dokumentu jako objekt Do dokumentu Wordu lze tabulku vložit ještě jedním způsobem tak, aby tabulka byla propojena s původní tabulkou v Excelu. Jedná se o vložení celé tabulky jako objektu. V takovém případě bude tabulka vložena do dokumentu jako celek tak, jak je vidět v Excelu. To znamená včetně rozměrů buněk, čar, ohraničení, formátů, sloučených buněk apod. 1. Ve Wordu otevřete dokument, do kterého má být vložena tabulka z Excelu jako objekt. 2. Nastavte se kurzorem na místo, kde má tabulka začínat, resp. kam má být tabulka vložena. 3. Na pásu karet klepněte na kartu Vložení a ve skupině Text klepněte na příkaz Objekt. x = (a-b) 2 log

12 Doplňkové nadpis funkce kapitoly Wordu Obsah a rejstřík U delších dokumentů, zejména publikací, brožur nebo obsáhlejších zpráv, vzniká potřeba vytvořit obsah dokumentu a rejstřík. Word obě funkce podporuje a poměrně snadno dokáže automaticky sestavit jak obsah, tak rejstřík. OBSAH Základním předpokladem pro správné vygenerování obsahu je dobře upravený dokument. Jedná se zejména o použití stylů v dokumentu Word generuje obsah podle stylů. Princip generování obsahu je takový, že Word projde celý dokument, zjistí, které texty jsou naformátovány styly Nadpis1 až Nadpis 9 a na které stránce se nacházejí a podle toho vygeneruje obsah. U složitějších dokumentů se používání stylů předpokládá, nicméně pokud jste styly nepoužívali, můžete je aplikovat dodatečně. Postup při generování obsahu z dokumentu je následující: 1. Nastavte kurzor tam, kde bude obsah začínat. Většinou je to na začátku nebo na konci publikace a obvykle je obsahu vyčleněna samostatná stránka. 2. Na pásu karet klepněte na kartu Odkazy a ve skupině Obsah na příkaz Obsah. 3. Word zobrazí okno Obsah. Náhled na vybraný formát budoucího obsahu Aktivní volba zobrazí v obsahu čísla stránek. Umístí čísla stránek k pravému okraji stránky. Pomocí tlačítka Možnosti bude zobrazeno okno, v němž je možné nastavit styly, které budou pro generování obsahu použity. Výběr vodicího znaku mezi textem a číslem Náhled na vybraný formát budoucího obsahu Určí, kolik úrovní stylů bude do obsahu zahrnuto. Otevře okno pro úpravu stylů. 4. Záložka nabízí několik formátů obsahu. Znovu připomínáme, že obsah bude vygenerován podle stylů. V tomto okamžiku je však hloubka, resp. detailnost obsahu určena Wordem. Proto pro optimální nastavení klepněte na tlačítko Možnosti. 5. Otevře se okno Možnosti obsahu, kde jsou pod sebou zobrazeny použité i nepoužité styly. Vedle každého stylu je dialogové okénko. U stylu, který potřebujete zahrnout do obsahu, napište takové číslo, jakou úroveň a vnoření má styl v obsahu zastupovat. 6. Klepněte na OK a budete vráceni zpět do předchozího okna Rejstřík a seznamy. V okně Možnosti obsahu je pod sebou zobrazen seznam všech stylů, které jsou v dokumentu k dispozici. Pomocí čísel doplňte, na jaké úrovni obsahu bude jeden konkrétní styl. Například Nadpis1 má číslo 1, bude tedy nejvyšší možný nadřazený. Styl s číslem 2 bude podřazený stylu s číslem 1, styl s číslem 3 bude podřazený stylu s číslem 2 apod. 7. V okně Rejstřík a seznamy vyberte v nabídce Formáty jeden z vizuálních formátů, jenž vyhovuje vaší představě, a klepněte na tlačítko OK. 8. Word zahájí generování obsahu. Obsah bude umístěn na pozici kurzoru. 93

13 Doplňkové nadpis funkce kapitoly Wordu Na pozici kurzoru bude vloženo číslo stránky, na kterém se momentálně nachází záložka. Jedná se o proměnnou, takže jakmile se stránka se záložkou změní, změní se zároveň i hodnota proměnné, a tedy i číslo stránky křížového odkazu. Upozornění: Křížový odkaz se nemění okamžitě, jakmile se změní číslo stránky. Kontrola a přečíslování probíhá vždy při otevření dokumentu a případně při tisku. Křížové odkazy lze aktualizovat i manuálně stisknutím klávesy F9 (při stisknutí F9 musí být kurzor v místě křížového odkazu). Hromadná korespondence Dejme tomu, že budete chtít jeden dopis se stejným textem poslat padesáti různým adresátům. Možná si řeknete, že stačí jeden dopis vytisknout padesátkrát, vložit do obálek a odeslat na padesát adres Aby to ale nebylo tak jednoduché, budete chtít, aby na příslušném místě každého dopisu (kam se obvykle píše adresa příjemce) byla jiná adresa. Vznikne tak padesát dopisů se stejným textem, ale jinou adresou v hlavičce. Jak na to? Právě pro tyto a podobné účely existuje někdy velmi užitečná funkce Hromadná korespondence. Jejím prostřednictvím je možné tisknout například hromadné dopisy pokaždé s jinou adresou příjemce, dopisní obálky s odlišnou adresou, adresní štítky podle zadaného vzoru a spoustu dalších. Co je potřeba pro to, aby mohla být použita hromadná korespondence: Hlavní část dopisu nebo dokumentu musí být pro všechny odesílatele stejná. Databázi adres osob musíte mít k dispozici v elektronické podobě, nejlépe v Excelu, v tabulce Wordu, databázi Accessu nebo jiném databázovém souboru. Využít lze i kontakty z aplikace Outlook. OBECNÝ POSTUP PŘI VYTVÁŘENÍ HROMADNÉ KORESPONDENCE 1. Vytvoření zdroje dat. Zdrojem dat se rozumí například databáze adres. Nejvýhodnější je vytvořit tuto databázi v prostředí Wordu, a to formou běžné tabulky. 2. Vytvoření vzorového dopisu, štítku nebo jiného vzorového dokumentu. Vzorový dopis je běžný dokument jako každý jiný. V dokumentu se předpokládá vynechané místo pro údaje načtené posléze z databáze. 3. Nastavení vstupních údajů ze zdroje dat do vzorového dopisu. Pokud je vytvořen vzorový dopis a zároveň již existuje databáze, pak již zpravidla víme, jaké položky z databáze budou v dopise použity, například zda to bude jméno, příjmení, nebo i adresa atd. Tyto údaje (nebo spíše názvy těchto položek) se speciálním postupem umístí do dokumentu. 4. Sloučení dat. Sloučení dat je poslední operace v procesu hromadné korespondence. Dojde ke spárování vzorového dopisu a údajů z databáze. Poznámka: Body č. 1 a č. 2 v předchozím postupu je možné prohodit. Na jejich pořadí v podstatě nezáleží. Poznámka: Postup při vytváření hromadné korespondence je poměrně rozsáhlý a začátečníkům se může zdát složitý. Každopádně v celém postupu je tolik možností jak provést každou konkrétní operaci, že není absolutně možné zmínit zde všechny. Proto bude popsán pouze nejčastěji používaný způsob, jenž je zároveň i jedním z nejjednodušších. Vytvoření zdroje dat Prvním krokem při tvorbě hromadné korespondence by měla být příprava databáze. Budeme vycházet z příkladu tvorby adresáře osob ve Wordu. 1. V novém dokumentu vytvořte tabulku o takovém počtu sloupců a řádků, kolik bude údajů v databázi + jeden řádek na hlavičku tabulky. 2. První řádek tabulky musí sloužit k označení údajů, které se v daném sloupci nacházejí, například jméno, příjmení apod. 3. Doplňte tabulku údaji. 4. Uložte dokument na disk. 97

14 nejen pro školy Na obrázku je příklad tabulky s databází osob. Dejme tomu, že budete vytvářet hromadný dopis a ten bude rozeslán právě těmto osobám. Zdrojová tabulka jmen a adres, vytvořená ve Wordu Velikost tabulky není co do počtu řádků a sloupců nijak omezena. Hromadná korespondence zvládne bez problémů i stovky záznamů. Nikdy ale nezapomínejte na první řádek, který by měl být vyhrazen pro označení názvu sloupce. Vytvoření vzorového souboru Není bezpodmínečně nutné, aby před vytvořením vzorového souboru byla vytvořena tabulka se zdrojem dat. Obě operace lze vzájemně přehodit. Vzorový soubor je úplně normální dokument Wordu jako každý jiný. Jediný rozdíl spočívá v tom, že bude obsahovat místa se speciálními odkazy, které určují, jaké položky databáze a na jaké místo v dokumentu se budou exportovat. Tedy například kde bude umístěno jméno a zda vůbec se bude exportovat jméno, nebo pouze příjmení apod. 1. Vytvořte nějaký dopis (například pozvánku na klubové setkání) a v jeho horní části vynechejte místo pro budoucí adresu, která bude exportována z předem vytvořené tabulky. Stačí vynechat několik řádků pomocí klávesy Enter. 2. Na pásu karet klepněte na kartu Korespondence. 3. Ve skupině Spustit hromadnou korespondenci klepněte na položku Spustit hromadnou korespondenci. 4. V nabídce klepněte na volbu Podrobný průvodce hromadnou korespondencí. 5. Vpravo se zobrazí Podokno úloh a nabídne Pomocníka hromadné korespondence, který vás bude celou operací šesti kroků provázet. 6. Vzhledem k tomu, že připravujete k hromadné korespondenci dopis pozvánku na klubové setkání, vyberte v kroku 1 Dopisy a v dolní části průvodce klepněte na odkaz Další: Počáteční dokument. 7. Znění tohoto dopisu jste právě editovali, proto vyberte v kroku 2 Použít aktuální dokument. Právě ten bude sloužit jako výchozí pro sestavení dokumentu pozvánky hromadné korespondence. V dolní části průvodce klepněte na Další: Vybrat příjemce. Pamatujte: V tomto i dalších krocích tvorby hromadné korespondence se (v případě nejistoty u předchozího postupu) můžete kdykoliv vrátit o krok zpět. Tuto možnost vám průvodce tvorby hromadné korespondence nabízí v dolní části Podokna úloh Nyní je na vás, abyste v kroku 3 vybrali příjemce této pozvánky. Protože jste jako zdroj dat vytvářeli jednoduchou (ale pro tyto účely dostačující) tabulku kontaktů ve Wordu a uložili jste ji na svém pevném disku, zvolte z oddílu Vybrat příjemce možnost Použít existující seznam a prostřednictvím níže umístěného odkazu Procházet... nalistujte na pevném disku svého počítače dokument Wordu s tabulkou. Jakmile tento dokument nalistujete a poklepáním či klepnutím na tlačítko Otevřít jej aktivujete, neotevře se (jak byste možná čekali) tabulka kontaktů v zobrazení dokumentu Wordu, nýbrž okno Příjemci hromadné korespondence, vzhledově i ovládáním spíše podobné oknu programu pro práci s databází Microsoft Access (viz obrázek na straně 99 vlevo nahoře). 98

15 nadpis kapitoly Přílohy PŘÍLOHA IV DŮLEŽITÉ OPERACE VE WORDU Označování do bloku Co označit Jedno slovo Dvě a více slov Celý odstavec Celý řádek Celý dokument Klávesami Jak postupovat Na slovo poklepejte levým tlačítkem myši. Klepněte jednou levým tlačítkem myši na první slovo, které si přejete označit, držte tlačítko stisknuté a táhněte směrem k dalšímu slovu vpravo nebo vlevo. Tímto způsobem je možné označit i rozsáhlý blok. Uprostřed odstavce třikrát klepněte levým tlačítkem myši. Nastavte kurzor myši za levý okraj dokumentu tak, aby se šipka myši zobrazila zrcadlově překlopená, a klepněte levým tlačítkem myši. Řádek, u kterého byla myš postavena, bude označen. Někdy je třeba provést změnu v celém dokumentu. Označovat celý soubor některým z uvedených způsobů může být v případě desítek stran nepříjemné. Pro označení celého dokumentu do bloku nastavte myš za levý okraj dokumentu tak, aby se šipka zrcadlově překlopila. Poté klepněte třikrát za sebou levým tlačítkem myši. Blok lze označit i prostřednictvím klávesnice. Nastavte se na začátek budoucího bloku a stiskněte klávesu Shift. Za současného držení klávesy Shift stiskněte a držte některou z kurzorových kláves (šipek). Blok se začne označovat. Kompletní nastavení formátu písma 1. Označte text do bloku. 2. Na pásu karet klepněte na kartu Domů a ve skupině Písmo klepněte na čtvereček se šipkou v pravém dolním rohu skupiny. 3. Word zobrazí nabídku s možností detailní konfi gurace. Výběr typu písma Výběr velikosti písma v bodech Zde je k dispozici široká škála stylů písma formou zatržítek. Svým rozsahem a kombinací jednotlivých stylů lze dosáhnout poměrně zajímavých efektů. Mimo jiné právě zde je i horní a dolní index. Výběr řezu písma Výběr barvy podtržení písma Náhled aktuálně zobrazuje písmo v takovém tvaru řezu a velikosti, v jakém bylo v nabídkách modifikováno. Výběr ze stylů podtržení textu 117

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Textové editory 12 CO JE NOVÉHO V RÁMCI CELÉHO BALÍKU OFFICE? 12 Novinky

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

MS WORD. MS Word 2007 1

MS WORD. MS Word 2007 1 MS Word 2007 1 MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu MS Word verze 2013 Přehled programů pro úpravu textu Pro úpravu textu slouží textový editor Jednoduché (zdarma, součást operačního systému MS Windows): Poznámkový blok, WordPad Komplexní: MS Word, Writer

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Variace Microsoft Word

Variace Microsoft Word Variace 1 Microsoft Word 1. Popis obrazovky 2. Pohyb v dokumentu 3. Označování textu 2 4. Kopírování 3 5. Základní formátování 4 5 6. Základní formátování - procvičovací úlohy 6 1. 3176!!! 7 8 ... 9 10

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Obsah. Úvod Jak začít Pište a upravujte různé texty bez obav... 21

Obsah. Úvod Jak začít Pište a upravujte různé texty bez obav... 21 Obsah Úvod... 13 1. Jak začít... 15 1.1 Setkali jste se již někdy se šablonami?...17 1.2 Nápověda a práce s ní...17 1.2.1 Jak se informace vyhledají?... 18 1.2.2 Jak se hledá v obsahu?... 18 1.2.3 Hledání

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Použití prezentací. K heslovitému sdělení informací. Oživení obrázky, schématy, tabulkami, Nevhodné pro dlouhé texty. Doprovodná pomůcka při výkladu

Použití prezentací. K heslovitému sdělení informací. Oživení obrázky, schématy, tabulkami, Nevhodné pro dlouhé texty. Doprovodná pomůcka při výkladu PowerPoint 2007 Osnova Koncept a použití prezentací Seznámení s pracovním prostředím MS Word 2007 Režimy zobrazení Užitečná nastavení Základní práce s dokumenty Práce s textem a objekty Šablony a jejich

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 13. 1. Jak začít... 15. 2. Pište a upravujte různé texty bez obav... 21

Obsah. Obsah. Úvod... 13. 1. Jak začít... 15. 2. Pište a upravujte různé texty bez obav... 21 WORKS 5 Obsah Úvod... 13 1. Jak začít... 15 1.1 Setkali jste se již někdy se šablonami?...17 1.2 Nápověda a práce s ní...17 1.2.1 Jak se informace vyhledají?... 18 1.2.2 Jak se hledá v obsahu?... 18 1.2.3

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Manuál k tvorbě absolventské práce

Manuál k tvorbě absolventské práce Manuál k tvorbě absolventské práce VLOŽENÍ ČÍSLA STRÁNKY... 2 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO VKLÁDÁNÍ ČÍSEL STRÁNEK... 2 ŘÁDKOVÁNÍ 1,5... 3 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO ŘÁDKOVÁNÍ... 3 ZAROVNÁNÍ TEXTU DO BLOKU... 4 OBRÁZKOVÝ

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Word podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Kdy použít program Microsoft Publisher Desktop Publishing 12 Proces návrhu 12. Základy práce 15. Panely nástrojů 15

Kdy použít program Microsoft Publisher Desktop Publishing 12 Proces návrhu 12. Základy práce 15. Panely nástrojů 15 Obsah Úvod 11 Kdy použít program Microsoft Publisher 2003 11 Desktop Publishing 12 Proces návrhu 12 Scénář 12 Začínáme 13 KAPITOLA 1 Základy práce 15 Panely nástrojů 15 Záhlaví okna 15 Panel nabídek 15

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Obsah. Obsah. Úvod Jak začít Pište a upravujte různé texty bez obav... 21

Obsah. Obsah. Úvod Jak začít Pište a upravujte různé texty bez obav... 21 WORKS 5 Obsah Úvod... 13 1. Jak začít... 15 1.1 Setkali jste se již někdy se šablonami?...17 1.2 Nápověda a práce s ní...17 1.2.1 Jak se informace vyhledají?... 18 1.2.2 Jak se hledá v obsahu?... 18 1.2.3

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

STRUČNÝ PŘEHLED MS OFFICE 2007 ANEB CO JE NOVÉHO

STRUČNÝ PŘEHLED MS OFFICE 2007 ANEB CO JE NOVÉHO STRUČNÝ PŘEHLED MS OFFICE 2007 ANEB CO JE NOVÉHO Obsah MS WORD... 1 Pás karet... 1 Co je na pásu karet... 1 Ikony pro otevření dialogových oken ve skupinách... 2 Zobrazení dalších karet... 2 Minipanel

Více

Příprava dokumentů textovým procesorem II.

Příprava dokumentů textovým procesorem II. Příprava dokumentů textovým procesorem II. Zpracování textu v textovém procesoru Microsoft Word 2007 Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Microsoft. 2003 pro školy

Microsoft. 2003 pro školy Microsoft Offi ce Microsoft Word 2003 pro školy Pavel Navrátil R Word 2003 pro školy ROZŠÍŘENÁ EDITACE TEXTU V předchozí kapitole jste se seznámili se základní editací textu. Již umíte napsat dopis, změnit

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Náměty samostatných cvičení

Náměty samostatných cvičení Náměty samostatných cvičení 153 1 Editace dokumentu 2.1 až 2.3 Formát: písmo, ohraničení a stínování, odstavec 2.4 Formát: odrážky a číslování Náměty samostatných cvičení Připravte text, který upozorňuje

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček Název (téma) Oblast zařazení do RVP Ročník, věková kategorie Učivo Word Test znalostí Informační a komunikační technologie IKT textové editory 14-15 let Všeobecné znalosti o Wordu Cíle (kompetence) Žák

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače OSNOVA ŠKOLENÍ Základy práce na počítači 1. Úvod do práce s počítačem a) nejdůležitější součásti počítače b) druhy periferních zařízení (mikrofon, sluchátka, ) c) média pro přenos a zálohování dat d) operační

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

INFORMATIKA MS WORD ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ

INFORMATIKA MS WORD ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D09_Z_WORD_ODR_CIS.docx Informatika MS Word Odrážky a číslování INFORMATIKA MS WORD

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 3 0 U k á z k a k n i h

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

(IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/

(IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/ Word 2010 Kurz 6 1. Propojování dokumentů MS Office 1 2. Vodoznak 3 3. Hypertextový odkaz 4 4. Osnova 5 5. Hlavní a vnořené dokumenty 7 Propojování dokumentů MS Office Program Word umožňuje kromě vložení

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Sestavy. Téma 3.3. Řešený příklad č Zadání: V databázi zkevidence.accdb vytvořte sestavu, odpovídající níže uvedenému obrázku.

Sestavy. Téma 3.3. Řešený příklad č Zadání: V databázi zkevidence.accdb vytvořte sestavu, odpovídající níže uvedenému obrázku. Téma 3.3 Sestavy Sestavy slouží k výstupu informací na tiskárnu. Tisknout lze také formuláře, ale v sestavách má uživatel více možností pro vytváření sumárních údajů. Pokud všechna pole, která mají být

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více