MS WORD. MS Word

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MS WORD. MS Word 2007 1"

Transkript

1 MS Word MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Prostějov 2010

2 MS Word Obsah: Obsah:...2 MS Word MS Word 2007 popis...4 Pás karet Vložení...9 Skupina Ilustrace: Odkazy: Záhlaví a zápatí: Skupina Text: Symboly Pás karet - Rozložení stránky: Skupina - Motivy Skupina - Vzhled stránky: Pozadí stránky: Skupina - Odstavec: Skupina - Uspořádat: Pás karet Odkazy Skupina Obsah: Skupina Poznámky pod čarou Citace a bibliografie: Skupina Titulky Seznam citací: Pás karet Korespondence: Pás karet Revize: Skupina - Kontrola pravopisu: Skupina - Komentář: Skupina - Změny: Skupina - Zámek:... 58

3 MS Word MS Word 2007 Textové editory jsou jedny z nejpoužívanějších programů. Existuje celá řada textových editorů. Nejpoužívanější u nás jsou MS Word, Open Office Writer a 602 PC Suite. Textové editory jsou součástí tzv. kancelářských balíků. Je to kancelářský software, který nabízí určité propojení jednotlivých programů. Nejběžnějšími programy jsou textové editory, tabulkové editory a prezentační editory. Nejpouživanější kancelářské balíky u nás: MS Office 2007 (MS Office 2003) Word, Excel, PowerPoint Open Office. Org - Writer, Calc, Draw, Impress 602PC Suite MS Word 2007 rozdíly od předchozích verzí (Word 2003, Word XP, Word 2000) Ovládání a grafika o Tlačítko Office o Rychlý přístup o Pásy karet o Plovoucí panel nástrojů Přípona o.docx

4 MS Word MS Word 2007 popis Tl. Office Rychlý přístup Pás karet Stavový řádek Zobrazení dokumentu Lupa

5 MS Word Tlačítko Office: Nabídka pro základní operace se soubory o Otevřít o Uložit o Tisk aj Zobrazí 17 posledních otevřených dokumentů Obsahuje tlačítko Možnosti aplikace Word (nastavení MS Wordu)

6 MS Word Panel Rychlý přístup: Tlačítka nejčastěji používaných operací Individuální nastavení možnost vložení vlastních tlačítek (Další příkazy ) Umístění v záhlaví

7 MS Word Pás karet: Hlavní dominanta MS Word 2007 Základních je 7 Domů, Vložení, Rozložení stránky, Odkazy, Korespondence, Revize, Zobrazení Doplňujících 4 Formát (grafické objekty), Návrh (obrázky, tabulky), Rozložení (tabulky), Osnova (struktura dokumentu) Obsahují příkazy pro ovládání dokumentu Domů karta je určena pro prácí s textem Vložení karta vkládá do dokumentu různé objekty Rozložení stránky nastaví vzhled stránky Odkazy doplňuje a vysvětluje texty a objekty v dokumentu Korespondence hromadná korespondence,adresy aj Revize konečné úpravy textů sleduje změny aj Zobrazení zobrazení dokumnetu

8 MS Word Stavový řádek: Podává informace o právě zobrazeném dokumentu Informace: o Počet stránek v dokumentu o Počet slov v dokumentu, odstavce o Jazyk dokumentu o Pravopisné chyby Pravopisné chyby Zobrazení dokumentu a lupa: Dokument můžeme zobrazit 5 způsoby: o Rozložení při tisku o Čtení na celé obrazovce o Rozložení webové stránky o Osnova o Koncept Lupa určuje velikost zobrazovaného dokumentu

9 MS Word Pás karet Vložení Rozdělen na 7 skupin o Stránky, Tabulky, Ilustrace, Odkazy, Záhlaví a zápatí, Text, Symboly Umožňuje vložit do dokumentu různé prvky tabulky, obrázky, tvary. Skupina Stránky Titulní strana: Umožní vložení předdefinované titulní stránky Novinka u verze 2007 Prázdná stránka: Na pozici kurzoru vloží novou prázdnou stránky Konec stránky: Začne další stránku na aktuální pozici kurzor zalomí na začátek další stránky

10 MS Word Skupina Tabulky Vložení Tabulky Umožňuje vložit tabulku, navrhnout tabulku, přidat tabulku z excelu aj.. Pravidlem je navrhnout tabulku tak aby odpovídala co nejvíce našim požadavkům a pak teprve tabulku začít editovat Nástroje tabulky Po vytvoření tabulky se objeví pás karet Návrh a Rozložení Jsou to nástroje pro editaci tabulky Ohraničení tabulky, sloučení buněk, vložení x odebrání buněk aj

11 MS Word Základní operace s tabulkou 1. Vytvoření tabulky 2. Práce s buňkami Nástroje tabulky Rozložení

12 MS Word Formátování čar Nástroje tabulky Návrh ghj Ohraničení a stínování se využívá nejen pro tabulky, ale i pro text v řádcích nebo ohraničení celé stránky Domů skupina Odstavec Ohraničení a stínování

13 MS Word Skupina Ilustrace: Tato skupina umožní vložení nerůznějších prvků Pokud chceme prvky upravit musíme je označit o Objeví se pás karet Formát, která umožňuje úpravu daných objektů Obrázek Vloží obrázek ze souboru nebo schránky Klipart Možnost vložit do dokumentu klipart ( včet. kreseb,filmů,.)

14 MS Word Tvary Vloží připravené tvary (obdélník, kruhy,.) SmartArt Jsou až ve verzi 2007 Vloží obrázek SmartArt, který ilustruje a sděluje dané informace organizační diagramy, diagramy struktur aj.. Spolupráce s dalšími programy

15 MS Word Graf Vloží graf pro ilustraci a porovnání dat Spolupracuje např.: s MS Excel

16 MS Word Odkazy: Slouží ke vložení odkazů mimo dokument (internetová stránka), tak i uvnitř dokumentu Obsahují hypertextový odkaz, záložku, křížový odkaz Hypertextový odkaz: Vytvoří odkaz na webovou stránku, obrázek, atd. Při zadávání internetové adresy je nutné zadat celou adresu ů// Záložka: Pojmenuje místo v dokumentu, na které se lze odkázat

17 MS Word Křížový odkaz: Je to značka, na kterou se můžeme odkázat v jakékékoliv jiné části dokumentu např. popis naleznete na str. 37 Automaticky se aktualizují, když je obsah přesunut

18 MS Word Záhlaví a zápatí: Důležité prvky dokumentů Vše co je zde umístěno se objeví v každé stránce dokumentu Zaktivníme ho poklepáním levého tlačítka myši na okraj stránky Při aktivaci se objeví pás Návrh edituje záhlaví a zápatí Záhlaví: Upravuje záhlaví dokumentu Je v horní části stránky Vybrat si můžeme předdefinované nebo vytvořit vlastní Zápatí: Upravuje zápatí dokumentu Číslo stránky Vloží do dokumentu čísla stránek

19 MS Word Skupina Text: Slouží ke vkládaní textových prvků Textové pole, wordart aj Propojí objekty z jiných programů Textové pole: Vloží naformátovaná textová pole Objeví se pás Formát úprava tex. pole Text Rychlé části: Vloží znovu použitelné části obsahu

20 MS Word WordArt : Vloží do dokumentu zdobený text Objeví se pás Formát úprava WordArt textů Iniciála: V ytvoří velkou kapitálku na začátku odstavce Objekt: Propojí dva programy v rámci MS Office Např. tabulku se vzorci v Excelu do Wordu

21 MS Word Symboly Rovnice: Vloží běžné matematické rovnice Symbol: Vkládá symboly, které nejsou na klávesnici

22 MS Word Pás karet - Rozložení stránky: Mění předdefinované nastavení stránky dokumentu Je možné modifikovat celý dokument i jednu stránku Lepší je nastavit parametry stránky před psaním dokumentu Skupina - Motivy Motivy: Změní celkový návrh celého dokumentu, včetně barev, písem a efektů

23 MS Word Barvy: Změní barvy aktuálního motivu v dokumentu Písma: Změní písma aktuálního motivu

24 Efekty: Změní efekty aktuálního motivu MS Word

25 MS Word Skupina - Vzhled stránky: Každý dokument je přednastaven určitými parametry Jednotlivé parametry ale můžeme libovolně měnít o Okraje, velikost, mezery mezi slovy, počet řádků na stránku aj Okraje: Vybere velikosti okrajů pro celý dokument nebo aktuální část

26 MS Word Orientace: Umožňuje přepínat mezi rozložením stránky na šířku a na výšku Velikost: Výběr formátu papíru pro aktuální sekci

27 Sloupce: Rozdělí text do dvou nebo více sloupců MS Word

28 MS Word Konce: Přidá k dokumentu konec stránky Konec stránky je od aktuální pozice kurzoru Strana zalomí kurzor na další stránku Sloupec zalomí kurzor na následující sloupec (vpravo) Obtékání textu měkký enter text se zalomí na další řádek, předchozí řádek bude zarovnán do bloku Číslování řádků: Přidá čísla řádků na okraj podél jednotlivých řádků dokumentu Dělení slov: Zapne dělení slov, které umožní dělit v aplikaci Word řádky mezi slabikami slov

29 MS Word

30 MS Word Pozadí stránky: Pozadí stránky Vodoznak: Vloží stínový text za obsah na stránce Např. logo firmy Barva stránky: Slouží k výběru barvy pro pozadí stránky Můžeme vkládat textury, přechody barev, obrázky

31 Ohraničení stránky: Umožňuje přidat nebo změnit ohraničení kolem stránky MS Word

32 MS Word Skupina - Odstavec: Nastavuje o odsazení tetu od okraje o mezery mezi řádky, řádkování, tabulátory Skupina - Uspořádat: Pozice: Slouží k umístění vybraného objektu na stránku Obtékání textu Přenést do popředí: Posune vybraný objekt před všechny objekty tak, aby žádná jeho část nebyla skryta za jinými objekty

33 MS Word Přenést do pozadí: Odešle vybraný objekt za všechny ostatní objekty Obtékání textu: Změní způsob, jakým se text obtáčí kolem vybraného objektu

34 MS Word Zarovnat: Zarovná okraje více vybraných objektů Skupina: Umožňuje seskupit objekty spojit vice tvarů do jednoho Otočit: Umožňuje otočit nebo překlopit vybraný objekt

35 MS Word Pás karet Odkazy Usnadní práci v dokumentu Umí generovat obsah, rejstříky, vkládat bibliografii, poznámky pod čarou aj.. Skupina Obsah: Obsah: Přidá k dokumentu obsah Pokud je dokument správně upraven dodržení stylů generuje obsah automaticky Odkazy Obsah Využít můžeme předdefinovaný obsah

36 MS Word Tvorba vlastního obsahu Obsah vkládáme z nabídky Odkazy Obsah Vložit obsah. Objeví se tabulka se 4 položkami a jednou z položek je Obsah. Tabulka nám zobrazuje Formáty obsahu, úrovně (od 1 9), vodící znaky aj. Pro optimální nastavení obsahu nám slouží tlačítko Možnosti. V tabulce jsou zobrazeny použité i nepoužité styly. Každý styl obsahuje dialogové okénko. U stylu které potřebujeme zahrnout do obsahu napíšeme takové číslo jaké má styl v obsahu zastupovat. Tlačítko Změnit nám předefinuje použité styly a tím i obsah.

37 MS Word Přidat text: Přidá aktuální odstavec jako položku do obsahu Aktualizovat tabulku: Aktualizuje obsah tabulky tak, aby vše odpovídalo

38 MS Word Skupina Poznámky pod čarou Poznámky pod čarou Vložit pozn. pod čarou: Přidá poznámku pod čarou Poznámky pod čarou Vložit vysvětlivku: Přidá k dokumentu vysvětlivku Poznámky pod čarou Další poznámka pod čarou: přejde k další poznámce pod čarou v dokumentu Poznámky pod čarou Zobrazit poznámky: Ukáže, kde jsou poznámky pod čarou nebo vysvětlivky

39 MS Word Citace a bibliografie: Vložit citaci Slouží ke tvorbě citace Spravovat prameny Zobrazí seznam všech citovaných Styl Změní styl citace, která se má použít Bibliografie Přidá bibliografii (obsahuje seznam všech citovaných zdrojů)

40 MS Word Skupina Titulky Vložit titulek: Přidá titulek k obrázku Vložit seznam obrázků: Vloží seznam obrázků do dokumentu

41 MS Word Aktualizovat tabulku: Aktualizuje tabulku Křížový odkaz: Odkazuje na položky (nadpis, obrázky a tabulky) Automaticky se aktualizují, když je obsah přesunut

42 MS Word Rejstřík: Tvorba rejstříku je založena na podobném principu jako tvorba obsahu Rozdíl je v tom, že u rejstříku je nejprve potřeba označit slova, která budou součástí rejstříku. Označit položku: Zahrne vybrány text do rejstříku klávesovou zkratku Alt + Shift +x Pokud mám stejná slova, ale s jiným významem použiji okno Vnořená položka charakterizuji dané slovo - Označit Vvložit rejstřík: Vloží rejstřík Pokud jsou slova v dokumentu označena jako položky rejstříku, jsme připraveni na jeho tvorbu. Vložit rejstřík V této tabulce si mohu nastavit jak bude rejstřík vypadat Typ, Sloupce, Jazyk, Formát, Čísla stránek aj.

43 MS Word Seznam citací: Označit položku: Zahrne vybraný text do rejstříku Označit položku: Vloží seznam citací

44 MS Word Pás karet Korespondence: Umožňuje poslat jeden text více adresátům hromadná korespondence Umožní vytvoření obálek, štítků Skupina - Vytvořit: Vytvořit - Obálky: Vytvoří a vytiskne obálku Výběr různých formátů tlačítko Možnosti Vytvořit - Popisky: Vytvoří a vytiskne štítky

45 MS Word Hromadná korespondence Umožňuje poslat jeden text více adresátům Podrobný průvodce Postup: Vytvoření databáze adres (dat) muže být i v jimém souboru Vytvoření dopisu, obálky Nastavení údajů co se z databáze bude objevovat v dopise Sloučení dat spárování dopisu a databaze Spustit hromadnou korespondenci Zahájí hromadnou korespondenci, aby bylo možné vytvořit formulářový dopis Vybrat příjemce Slouží k výběru osob, kterým chcete poslat dopis Zadaní nové databáze Import z existující databáze (např. Outlook)

46 MS Word Postup : Ukol1 Vytvoříme tabulku s daty, které načtem do databáze, tabulku uložime - databáze.docx Počet řádků a sloupců není omezen Úkol2 Vytvoříme vzorový dopis Využijeme šablony Office Novy Dopisy Obchod Dokument uložíme jako dopis.docx Úkol3 Otevřeme dopis.docx doporučuji hromadnou korespondenci z aktuálního dokumentu Spustíme hromadnou korespondenci využijeme průvodce Korespondence Spustit hromadnou korespondenci Podrobný původce hromadnou korespondencí Postupujeme dle pokynů pomocníka 1-6 kroků Krok 1 vyberu typ dokumenru

47 MS Word Krok 2 pokud nemám otevřen soubor určen pro korespondenci (dopis.docx) Začít z existujícího dokumentu otevře dokument pro hromadnou korespondenci Krok 3 načtu soubor dtabaze.docx

48 MS Word Krok 4 Přidá všechny adresy Vybírám jednotlivé položky adres adresy

49 MS Word

50 MS Word Krok 5 Krok 6 Sloučí tisk dokumentů jednotlpoložky adres adresy

51 MS Word Pás karet Revize: Kontrolní pás v MS Word Kontrola pravopisu, porovnání a synchronizace podobných dokumentů, zabezpečení dokumentu Skupina - Kontrola pravopisu: Pravopis a gramatika: Kontrola pravopisu a gramatiky v textu Nabízí alternativu pokud je v databázi Gramatická chyba zelená vlnovka Špatně napsané slovo červená vlnovka Zamění slovo Zamění slovo automaticky Zamění slovo bez dotazu

52 Zdroje informací: Otevře podokno úloh (např. slovníky, encyklopedie,.) MS Word

53 MS Word Tezaurus: Umožňuje navrhnout slova s podobným významem Databáze synonym Přeložit: Přeloží vybraný text do jiného jazyka

54 MS Word Komentář k překladu: Povolí komentář obsahující překlad slov Nastavit jazyk: Nastaví jazyk použitý ke kontrole pravopisu a gramatiky Počet slov: Zjistí počet slov, odstavců a řádků v dokumentu

55 MS Word Skupina - Komentář: Nový komentář: Přidá poznámku týkající se vybraných informací Odstranit, Předchozí, Další: Smaže komentář Přejde k předchozímu komentáři Přejde k dalšímu komentáři Sledování: Sledování změn: Umožní sledovat všechny změny v dokumentu

56 MS Word Bubliny: Zvolí způsob zobrazení revizí v dokumentu Konečný se značkami: Zvolí jak se mají zobrazovat navrhované změny Zobrazit značku: Výběr druhů značek, které se mají zobrazit v dokumentu Sledování Podokno revizí: Zobrazí revize v samostatném okně

57 MS Word Skupina - Změny: Přijmout: Přijme aktuální změnu a přejde k další navrhované Odmítnout: Odmítne aktuální změnu a přejde k další navrhované Předchozí; Další: Přejde k předchozí revizi (je možné znovu přijmout nebo odmítnout) Přejde k další revizi (je možné znovu přijmout nebo odmítnout) Porovnat: Porovnat - Porovnat: Porovná nebo slouží vice verzí dokumentu

58 MS Word Skupina - Zámek: Zamknout dokument: Omezené způsobu přístupu uživatelů

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office Word 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft Word 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 4 z 12.12.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 3 z 30.8.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.2

Jak na styly v OpenOffice.org 3.2 Jak na styly v OpenOffice.org 3.2 Revize č. 2 z 23.5.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír Vojta, podléhá licenci Creative

Více

Kurz Word 2000 souhrnné opakování

Kurz Word 2000 souhrnné opakování 1 Dokument 1.1 Pohyb v textu, výběry - pohyb po řádcích a písmenech, výběr textu pomocí kláves a myši funkce šipek s kombinací kláves CTRL, SHIFT, ALT o pohyb kurzoru na začátek a konec stránky (CTRL+Home/End)

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. Zdeněk Železný Obsah:

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Tvorba prezentace v SMART Notebooku Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Import dokumentů DOC ve formátu Word 6.x, Word 95 (7.x), Word 97 (8.x), Word 2000 (9.x) a Word 2002, XP (10.x) a vybraná omezení importu dokumentů ve

Import dokumentů DOC ve formátu Word 6.x, Word 95 (7.x), Word 97 (8.x), Word 2000 (9.x) a Word 2002, XP (10.x) a vybraná omezení importu dokumentů ve Import dokumentů DOC ve formátu Word 6.x, Word 95 (7.x), Word 97 (8.x), Word 2000 (9.x) a Word 2002, XP (10.x) a vybraná omezení importu dokumentů ve formátu RTF do textového editoru 602Text ve verzi 2001

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. David Adamovský

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více