Laboratorní software. Zvyšte efektivitu titrací s LabX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní software. Zvyšte efektivitu titrací s LabX"

Transkript

1 Laboratorní software Zvyšte efektivitu titrací s LabX

2 Propojte svoji laboratoř Jediný software Pro mnoho laboratorních přístrojů Nový LabX od společnosti METTLER TOLEDO nabízí novou vynikající možnost spojit vaše titrátory, váhy, hustoměry a refraktommetry, přístroje pro měření bodu tání a systémy Quantos pomocí jednoho jediného softwaru. Toto jednotné rozhraní softwaru znamená i zkrácení doby potřebné k zaškolení obsluhy a zvýšení celkové efektivity. Tímto jedinečným přístupem vám LabX umožňuje pracovat buď z přístroje, nebo z PC, a to v případě potřeby s úplnou shodou. Optimalizace pracovních postupů Méně školení Nákladově efektivní Software LabX nabízí mnoho nástrojů pomáhajících optimalizovat vaše pracovní postupy v laboratoři a zvyšovat efektivitu. Připojte své přístroje METTLER TOLEDO k softwaru LabX a využívejte výhody snazšího ovládání, účinných úprav metod v grafickém editoru, rychlých úprav sérií vzorků a individuálních protokolů. Méně školení znamená také méně času a peněz vynaložených na vzdělávání vašich zaměstnanců. Software LabX nabízí stejný koncept používání pro všechny přístroje. Kromě toho poznají uživatelé podobné pracovní koncepty u všech přístrojových terminálů pro rychlé přizpůsobení se novým přístrojům a pro bezproblémovou integraci. Snížení nadbytečného softwaru pro různé přístroje vám pomáhá šetřit čas a peníze vynaložené na údržbu a podporu. Používejte LabX ke zvýšení efektivity vašich pracovních postupů a eliminujte odpad použitím LabX pro svou bezpapírovou laboratorní dokumentaci. Integrujte software LabX se software 3. stran, jako je např. LIMS, ERP atd., pro dosažení plně integrovaného procesu. 2

3 Centrální správa Architektura softwaru Systémová integrace System Integration LabX ERP LIMS ELN LabX vám nabízí veškeré pohodlí centrálně spravovaného softwaru. S jedinou databází mají všichni uživatelé přístup ke stejným datům a tento přístup může být omezen podle příslušných úrovní dle vaší správy uživatelů. Vytvořte své SOP metody pouze jednou a všechny přístroje z různých laboratoří budou mít vždy přístup k poslední verzi. Ke splnění vašich požadavků lze software LabX instalovat v podobě samostatného softwaru, nebo distribuovaného systému. Sestavte si systém, který bude vyhovovat Vašim individuálním požadavkům, a získejte přístup z libovolného počítače k softwaru LabX a k přístrojům v laboratoři. Vaše výsledky jsou uloženy na dobře vybaveném SQL serveru pro zajištění maximální spolehlivosti. Význam systémové integrace se každým rokem zvyšuje. Pomocí softwarového modulu LabX integration lze snadno integrovat software 3. stran, jako jsou např. systémy ERP, LIMS a ELN. Protože rozhraní LabX nabízí webovou službu API k výměně např. seznamů vzorků, můžete úkoly spouště a zísávat výsledky zpět do vašeho hlavního systému. 3

4 Plná flexibilita Práce z PC, titrátoru nebo z obou Pro flexibilní provoz LabX vám nabízí úplnou flexibilitu pro váš způsob práce. Spusťte svou analýzu buď z přístroje nebo z PC a užívejte si trvalého přístupu jak k analýze vašeho aktuálního vzorku, tak k posledním výsledků. Bez ohledu na to, kde se právě nacházíte, používejte aplikaci LabX Mail k přijímání uzpůsobených zpráv s posledními výsledky, oznámením, že je podavač vzorků připraven ke zkoušení nových vzorků, nebo že výsledky nesplňují stanovené tolerance. Flexibilní provoz Metody a série Pracovní plocha Software LabX předpokládá různé požadavky uživatelů a způsobů, jakými by si přáli pracovat. Software LabX vám tedy nabízí úplnou flexibilitu, kdekoliv pracujete. Například: spusťte své série vzorků na titrátoru a přejděte na jiné běžné úlohy. Otevřete pracovní plochu ze své kanceláře a sledujte stejné série, které jste dříve spustili. Všechny metody a série jsou uloženy v jediné databázi. Metody a série vzorků, které vytváříte v LabX nebo na přístroji, jsou tedy vždy k dispozici bez ohledu na to, kde právě jste. Kromě toho titrátor a pracovní plocha inteligentně zobrazuje pouze ty metody a série vzorků, které mohou být zpracovány vybraným modelem titrátoru. Každý přístroj připojený k softwaru LabX má svou vlastní pracovní plochu odpovídající tomuto přístroji. Ta obsahuje všechny komponenty nezbytné k vykonávání každodenních úloh a nástroje pro sledování sérií vzorků a výsledků. Pomocí náhledu statistiky můžete rychle a snadno kontrolovat výsledky a sledovat, zda jsou v předepsaných tolerancích. 4

5 Výsledky Automatizace LabX Mail Zajistěte si přístup ke svým výsledkům z titrátoru nebo svého PC.Pomocí vyhledávání složek zařazujte výsledky z různých analýz. Software LabX vám poskytuje pohled na výsledky založený na jednotlivém vzorku nebo sériích vzorků podle toho, co vám vyhovuje. Každá série nabízí záložku statistiky pro rychlý a jednoduchý přehled výsledků. Pomocí LabX zjednodušte provoz podavače vzorků transparentními a snadno ovladatelnými tabulkami sérii vzorků. Sledujte stav vašich sérií z jakéhokoliv PC připojeného k LabX ve vaší laboratoři. Upravujte své série doplněním nebo vložením urgentních vzorků za provozu. Ať jste právě na cestě nebo se nenacházíte u svého titrátoru nebo v síti LabX, pomocí aplikace LabX Mail si můžete nechat zasílat zprávy nebo výsledky. Zvyšte svou efektivitu přijímáním uzpůsobených zpráv: např. Výsledky nesplňují stanovené tolerance nebo Připraveno k přijetí dalších vzorků. 5

6 One Click koncept Provádějte své každodenní úlohy pomocí One Click One Click je uznávaným konceptem přístrojů METTLER TOLEDO. Software LabX vám nabízí stejný koncept a pomáhá snadné distribuci uživatelských zástupců pro různé uživatele na různých přístrojích. Pro usnadnění vašich pracovních postupů nabízí software LabX plánovač úkolů a SmartCodes pro automatizaci vašich analýz. Používejte SmartSample pro bezpečné a efektivní titrační vážení. Zástupci Jednoduché vážení Plánování úkolů Spouštějte své úkoly pomocí One Click. Jednoduše vytvářejte zástupce pro metody, série vzorků, sekvence sérií, úlohy nebo manuální operace, např. vypuštění kádinky do odpadu, a zajistěte přímý přístup k většině vašich běžných analýz. Všichni zástupci, které vytvoříte na své pracovní ploše, jsou zobrazeni i na titrátoru, a opačně. Váhy Excellence připojené k softwaru LabX mají vyhrazený vstupní bod pro titrační úlohy vyžadující vážení. Jednoduše vyberte úlohu a váha vás provede příslušnými vzorky. Spusťte svou titraci a doplňte více hmotností vzorků během analýzy ke zvýšení produktivity. Používejte plánovač k automatickému spouštění úloh, např. zahajte Karl Fischer předtitraci těsně před příchodem do laboratoře daný den. Nebo nastavte LabX tak, aby za vás prováděl každodenní kalibrace senzoru. Pravidelně odebírejte vzorky lázní výrobní linky ke sledování správných koncentrací iontů. 6

7 SmartSample SmartCodes Eliminujte chyby transkripce a pořadí, dále zvyšujte efektivitu pracovními postupy založenými na nové RFID technologii SmartSample. Identifikujte a važte své titrační vzorky na analytické váze Excellence se sadou SmartSample. Zadejte identifikační číslo (ID) vzorku na váze pro zajištění toho, že bude ID a hmotnost správně přiřazena k fyzickému vzorku. Plně automatizuje výběr správné metody a transkripce ID vzorků s čárovým kódem nebo štítkem RFID SmartSample. Eliminujte tedy chyby pořadí vzorků odečítáním informací o vzorcích během jejich analýzy; zajistěte dále výběr správné metody pro každý produkt. Používejte automatizovanou čtečku 1D nebo 2D čárových kódů s automatickými podavači vzorků InMotion. 7

8 Shoda s předpisy Návaznosta shoda zajištěny pomocí LabX Pracujte z přístroje nebo PC a software LabX zajistí úplnou shodu s regulačními normami, jako je např. FDA 21 CFR, část 11. Používejte služby nabízené společností METTLER TOLEDO pro vertifikaci softwaru (IPac) nebo úplnou validaci vašeho systému pomocí validačních manuálů I & II. Sofistikovaná správa uživatelů, elektronický podpis, uvolnění metod a tvorba zpráv jsou další užitečné funkce LabX, které vám usnadní práci. IPac Validační manuál I a II Správa uživatelů 8 Modul LabX Initial Software verification Package (IPac) je službou společnosti METTLER TOLEDO k zajištění úspěšné instalace software a řádného provozu na místě instalace. Používejte IPac k plnění vašich norem pro řízení a dokumentování kvality. IPac obsahuje následující: Instalační kvalifikace (IQ) Operační kvalifikace (OQ) Celkový test způsobilosti systému Pro validaci softwaru v souladu s regulačními orgány, jako je např. FDA, nabízí METTLER TOLEDO místní validační podporu pomocí validačních manuálů I a II. Validační manuál I nabízí dokumentaci potřebnou pro kvalifikaci prodejce a validační manuál II pro validaci sofrtwaru, včetně instalační a operační kvalifikace (IQ &OQ) Centrálně nastavte správu uživatelů a přiřaďte jejich práva podle příslušných rolí. Přístroje připojené k LabX mají stejnou správu uživatelů, používají tedy stejné přihlašovací údaje na přístroji i na PC k zajištění úplné návaznosti, ať už pracujete na přístroji nebo v systému LabX. Prosazujte vlastní zásady vytváření a používání účtů za účelem splnění směrnic a norem společnosti nebo regulačních úřadů.

9 Shoda s předpisy Elektronický podpis Navržení a uvolnění Softwarový modul Regulation LabX server poskytuje všechny potřebné nástroje ke splnění předpisu FDA (21 CFR, část 11) pro správu a ukládání dat. Všechny příslušné úkony prováděné na přístroji nebo PC jsou zaznamenány v auditním záznamu softwaru LabX pro zajištění plné návaznosti a flexibility bez ohledu na to, kde pracujete. Definujte své zásady elektronického podpisu podle vašich norem. Ujistěte se například, že nové metody dodržují váš vlastní kontrolní a schvalovací proces před tím, než jsou uvolněny pro vaše každodenní aplikace v laboratoři. Přezkoumávané objekty, jako jsou metody, výsledky nebo reporty, jsou chráněny před jakýmikoliv úpravami. Pro rozlišení mezi vývojovou a konečnou verzí metod lze šablony protokolů a jiné objekty schvalovat a pak uvolňovat. Použijte nastavitelné pohledy na titrátoru a LabX k zobrazení pouze uvolněných metod pro každodenní použití, nebo se přepněte na poslední upravenou metodu k provádění dalších potřebných úprav. 9

10 Modulární přístup Vytvořte systém dokonale vyhovující vašim potřebám Software LabX nabízí modulární licenční přístup ke splnění vašich aktuálních a budoucích potřeb. Vyberte startovací balíček, který vyhovuje vašim požadavkům, a přidávejte volitelné licence pro splnění vašich uživatelsky přizpůsobených potřeb. Integrujte další přístroje do vašeho systému LabX jednoduchou aktivací licenčního klíče příslušného přístroje v systému LabX. Titračníí startovací balíčky LabX Titration Express Titrator Insrument License Excellence Balance License LabX Titration Server Titrator Insrument License Excellence Balance License User Management Zahrnuto Auto Import / Export Volitelná výbava User Management Auto Import / Export Instrument License (1 další) Regulation System Integration Instrument License Instrument License (28 dalších) 10

11 Volitelné moduly User Management Definice uživatelů (jednotlivých osob) a rolí (laboratorní technik, vedoucí laboratoře, kontrola kvality, správce systému atd.) přímo v softwaru LabX. Přístup k funkcím se zakládá na uživatelských oprávněních definovaných pro jednotlivé uživatele nebo uživatelské role. Přihlašujte se ke všem svým přístrojům a počítačům ve vaší síti LabX pomocí stejného uživatelského jména a hesla nebo otiskem prstu přes čtečku otisku prstů. Auto Import / Export Jednoduše definujte nastavení exportu vašich výsledků a sérií vzorků pro automatické vytváření souborů v definovaném adresáři. Jednoduchým procesem importujte vaše úkoly a série vzorků automaticky do vytváření úloh LabX; je dokonce možné spouštět přímo analýzy. Importujte a exportujte data přímo do formátu CSV a XML. Exportování a importování nebylo nikdy výkonnější a schopnější plnit vaše potřeby. Regulation* Tento doplněk obsahuje funkce audit trialu a elektronické podpisy (uvolňování a podepisování) metod (SOP), protokoly, výsledky atd. Elektronický podpis zajišťuje uživatelské jméno a heslo nebo čtečka otisků prstů. Doplněk pro zajišťování shody s předpisy v kombinaci s doplňkem pro správu uživatelů vám zajistí nepřetržitou připravenost k auditu. System Integration* Advanced Report Design* Díky obousměrné integraci do systémů ELN, LIMS nebo SAP můžete všechny úlohy zobrazovat přímo na dotykovém displeji přístroje. Doplněk pro systémovou integraci softwaru LabX umožňuje nejen záznam dat z přístroje, ale plnohodnotnou, oboustrannou integraci. Pomocí softwaru LabX můžete spouštět a kontrolovat jednotlivé úlohy ze softwaru LabX nebo přímo ze systémů ELN a LIMS. Tyto systémy 3 rd stran dokáží odesílat úlohy přímo na dotykový displej přístrojů METTLER TOLEDO. The Advanced Report Designer převyšuje flexibilitu standardního editoru protokolů LabX k dosažení zcela flexibilního uspořádání. Pokročilý design protokolů softwaru LabX umožňuje libovolně upravovat protokoly tak, aby obsahovaly všechny potřebné informace, diagramy a tabulky. * K dispozici pouze LabX Server LabX Služby pro efektivní kvalifikaci a validaci LabX Název Popis Obj. číslo LabX IPac Modul LabX Initial Software verification Package (IPac) zajišťuje úspěšnou instalaci softwaru Validační manuál LabX I Veškeré informace nutné pro kvalifikaci METTLER TOLEDO jako dodavatele softwaru (kvalifikace prodejce) Validační příručka LabX II Startovací titrační balík Veškeré pokyny a formuláře nezbytné pro validaci softwaru (IQ, OQ)

12 Víceparametrová analýza One Click Moderní zkušební laboratoře kontroly kvality musejí u jediného vzorku vykonávat celou řadu testů a současně musejí zpracovávat několik vzorků souběžně. Provádění testů na víceparametrovém systému vám může pomoci optimalizovat přesnost a reprodukovatelnost výsledků a současně šetřit cenný čas a zajistit správné přiřazení výsledků k jednotlivým vzorkům. Výhody víceparametrového analytického systému: Vysoký výkon Robustní konstrukce systému a inteligentní bezpečnostní kontrola pro spolehlivý provoz bez obsluhy Jednoduchá a ergonomická obsluha příjemná práce a rychlé zaškolení Přesné a opakovatelné výsledky a snadné čištění Bezpečná správa dat díky našemu výkonnému softwaru LabX Instalace, kvalifikace a zaškolení uživatelů odborníky METTLER TOLEDO přímo ve vaší provozovně Podívejte se, jak víceparametrový analytický systém METTLER TOLEDO může pomoci optimalizovat pracovní postupy ve vaší laboratoři. One Click je obchodní známka společnosti METTLER TOLEDO registrovaná ve Švýcarsku, Evropské unii, Rusku a Singapuru. LabX je obchodní známka společnosti METTLER TOLEDO registrovaná ve Švýcarsku, USA, Číně, Německu a v dalších 13 zemích. Další informace Česko Slovensko Mettler-Toledo, s. r. o. Třebohostická 2283/2, Praha 10 Tel.: , Fax: Servis: , Mettler-Toledo s. r. o. Hattalova 12, Bratislava Tel.: , 22, Fax: Servis: , Technické změny vyhrazeny, /2014 Mettler-Toledo, s.r.o. Vytištěno v České republice Certifikát kvality. Vývoj, výroba a testování v souladu s normou ISO Systém řízení životního prostředí v souladu s normou ISO Shoda s evropskou legislativou. Označení shody CE Vám dává jistotu, že naše výrobky jsou zcela v souladu s předpisy EU.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

News. Maso, drůbež a hotová jídla. Vyšší produktivita Optimální kontrola nákladů. Průmyslové vážení a kontrola výrobků

News. Maso, drůbež a hotová jídla. Vyšší produktivita Optimální kontrola nákladů. Průmyslové vážení a kontrola výrobků Maso, drůbež a hotová jídla Průmyslové vážení a kontrola výrobků 13 News Vyšší produktivita Optimální kontrola nákladů Od roku 1877, kdy Pietro Barilla otevřel v italské Parmě svůj obchůdek s chlebem a

Více

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX je integrované a přizpůsobitelné řešení řízení podniku pro střední a velké společnosti, které zaměstnancům pomáhá přijímat

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

WorkCentre 5632/5638/5645/5655 Černobílé multifunkční zařízení formátu A3 ++ Xerox WorkCentre 5632/5638/5645/5655 Multifunkční zařízení Nový design

WorkCentre 5632/5638/5645/5655 Černobílé multifunkční zařízení formátu A3 ++ Xerox WorkCentre 5632/5638/5645/5655 Multifunkční zařízení Nový design WorkCentre 5632/5638/5645/5655 Černobílé multifunkční zařízení formátu A3 ++ Xerox WorkCentre 5632/5638/5645/5655 Multifunkční zařízení Nový design WorkCentre 5632/5638/5645/5655 Tiskněte. Kopírujte. Skenujte.

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors. Brožura září 2006

SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors. Brožura září 2006 SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors Brožura září 2006 Vyhovuje všem požadavkům moderní procesní řídicí systém SIMATIC PCS 7 Dvě nejzásadnější věci odlišují firmu Siemens od konkurence,

Více

Spolupráce na vyšší úrovni

Spolupráce na vyšší úrovni Spolupráce na vyšší úrovni E-maily a týmová spolupráce Sdílení a schvalování dokumentů Správa znalostí, aktivit a informací v týmu Instant messaging a videokonference Integrovaný editor textů, tabulek

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

KEMAS O PCS. PCS spol. s r. o., divize Security je autorizovaným partnerem a servisním střediskem depotních systémů KEMAS.

KEMAS O PCS. PCS spol. s r. o., divize Security je autorizovaným partnerem a servisním střediskem depotních systémů KEMAS. KEMAS O PCS PCS spol. s r. o., divize Security poskytuje dodávky kvalitních technologií vyhovujících velkým, středním i malým aplikacím s profesionální technickou podporou a servisem. V rámci nabízených

Více

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Správa dokumentů Archivace Workflow Týmová spolupráce Správa životního cyklu dokumentu Management znalostí Správa a archivace e-mailů Web Content Management Software pro:

Více

Součásti pro automatizaci

Součásti pro automatizaci Součásti pro automatizaci Přesné senzory zvyšují kvalitu a produktivitu Součásti pro automatizaci Pracujete na špičkový výkon a stále se zlepšujete? DCS PLC PC Přejímka materiálu Skladové hospodářství

Více

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2010 Ing. Karel Nekuža obchodní ředitel 12 Aktualizace 13 POHODA ONLINE 14 Případová studie 16 POHODA E1 17 Efektivní

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti

řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti WorkCentre 5865 / 5875 / 5890 A3 Černobílé multifunkční zařízení Multifunkční zařízení Xerox řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti Dosažení vyšší úrovně produktivity

Více

řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti

řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti WorkCentre 5865 / 5875 / 5890 A3 Černobílé multifunkční zařízení Multifunkční zařízení Xerox řady WorkCentre 5865/5875/5890 Mimořádná produktivita díky maximální jednoduchosti Dosažení vyšší úrovně produktivity

Více

PANASONIC KX-NS1000 NEXTGEN FIREMNÍ IP KOMUNIKAČNÍ SERVER

PANASONIC KX-NS1000 NEXTGEN FIREMNÍ IP KOMUNIKAČNÍ SERVER PANASONIC KX-NS1000 NEXTGEN FIREMNÍ IP KOMUNIKAČNÍ SERVER KOMUNIKACE O KROK NAPŘED STRUČNÝ PŘEHLED SERVERU KX-NS1000 NEXTGEN IP a SIP síťový komunikační server Integrované jednotné zasílání zpráv s až

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY IFS Applications pro CRM ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY DnA našeho ŘEŠEnÍ Když jsme před více než 25 lety chtěli poprvé vytvořit IFS Aplikace, bylo naším cílem připravit nejdostupnější a nejužitečnější podnikový

Více

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby Produkty a inovace Obsah 3 Produkty a inovace Převodové motory a frekvenční měniče Čelní převodovky / čelní převodové motory

Více

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER S HD KVALITOU HLASU PLNĚ TRANSPARENTNÍ SÍŤOVÉ FUNKCE ROZŠÍŘENÍ KAPACITY NA PŘÁNÍ STRUČNÝ PŘEHLED O SERVERU NS1000 SIP a IP server

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow Naše inovace Váš růst ELOprofessional 2011 Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow >> Business Vážený pane, vážená paní, Děkuji vám, že jste si jako řešení pro optimalizaci

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více