TROLEJÁŘ. s rohatkou) byla doplněna o nové kotevní kladkostroje s Al kladkami s převodovým poměrem 1:3 a 1:4. Al Kladka pro kotvení 1:2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TROLEJÁŘ. s rohatkou) byla doplněna o nové kotevní kladkostroje s Al kladkami s převodovým poměrem 1:3 a 1:4. Al Kladka pro kotvení 1:2"

Transkript

1 Původně používané žárově zinkované kladky pro segmentovou výztuhu o vnějším průměru 66 mm s dělenými bočnicemi vykazovaly velmi často funkční poruchy z důvodu příčení kladky ve volných bočnicích. Původní řešení uchycení segmentových výztuh na lano pomocí klínů odpovídajících jednotlivým průřezům používaných nosných lan se také ukázalo jako ne příliš vhodné. Z těchto důvodů proběhla modernizace a změna technologie výroby segmentové výztuhy a byla vyvinuta a zavedena nová maloprůměrová kladka. Segmentová výztuha se vyrábí na speciálním lisovacím přípravku, čímž je zajištěno dodržení předepsaných rozměrů a tvaru s minimálními odchylkami, a je navržena jako univerzální pro veškerá nosná lana až do průřezu 120 mm 2. Uchycení lana je řešeno pomocí nerezových třmínků M6 na obou koncích výztuhy. Nová maloprůměrová ocelová žárově pozinkovaná kladka byla osazena samomazným kluzným pouzdrem otáčejícím se na nerezovém čepu. Bočnice kladky jsou řešeny jako Prototyp kotvení 1:4 Prototyp kotvení 1:3 pevný svařenec s vidlicí a čepem, pro případné užití vyvěšení kladky je tato ve spodní části vybavena spirálovým závěsným okem. Následně byla vyvinuta vlastní kladka jako plastový výlisek. Jeho nasazení však přineslo jak montážní problémy tak problém s výskytem izolantu části TV pod napětím. Proto bylo opět nasazeno ověřené řešení s kladkou ocelovou. Při návrhu tohoto způsobu zavěšení nosného lana se ukázalo, že systém kladka s výztuhou je funkční jen do určité hodnoty úhlu odbočení lana v závěsu. Proto pro větší úhly odbočení, zejména v nesjízdných vodičích, byla zavedena bronzová odlévaná kladka o průměru 100 mm obdobné konstrukce, při jejímž použití není třeba segmentové výztuhy. Tato kladka se stala vhodnou variantou pro náhradu maloprůměrové kladky s výztuhou v závěsech TV. Kotvení Kladky z hliníkové slitiny pro klasické kotvení 1:2 byly konstrukčně upraveny pro nerezové flexibilní lano 8 mm a původní dvojice kuličkových ložisek nahrazena samomazným kluzným pouzdrem na nerezové hřídeli. Kotvení 1:2 a kotvení 1:3 (diferenciální kladkostroj s rohatkou) byla doplněna o nové kotevní kladkostroje s Al kladkami s převodovým poměrem 1:3 a 1:4. Prototyp kladkostroje 1:3 z kladek byl zkušebně namontován ve stanici Ostrov nad Ohří v rámci elektrizace trati Kadaň - Karlovy Vary a nyní probíhá ověřovací provoz. Výhodou tohoto kotvení je zejména nižší hmotnost a výrazný cenový rozdíl. Tato kotvení však neumožňují zachycení sloupce závaží v případě přerušení kotveného vodiče. V současné době byl také ukončen ověřovací provoz prototypu diferenciálního kladkostroje s brzdou od firmy RIBE, kde je rohatka nahrazena lanovou (pásovou) brzdou. Velkou výhodou tohoto typu kladkostroje je vyšší spolehlivost, nižší dynamický účinek na kotevní konstrukci při přetržení kotveného vodiče a snažší znovuuvedení do provozu po havárii. Nevýhodou zůstává potřeba konstrukčních úprav při nasazení na sestavě pro 3 kv DC a vyšší pořizovací náklady oproti kladkostroji 1:3 s rohatkou. Závěrem Al Kladka pro kotvení 1:2 Za těch několik uplynulých let se ukazuje, že i drobné změny materiálů či konstrukce jednotlivých prvků mohou výrazně ovlivnit vlastnosti celého systému a v konečném důsledku tato činnost přináší možnost zvyšování traťových rychlostí a spolehlivosti i při zachování stejného typu sestavy TV. Z hlediska celkového vývoje typových sestav TV lze konstatovat 11

2 tyto zásadní změny: 1) zkvalitnění TV, zajištění jeho bezporuchovosti a prodloužení životnosti 2) příprava na komplexní hliníkový program 3) doplnění sestav o TV pro složité a regionální tratě (šikmé a prosté TV) 4) úprava typových sestav pro rychlost km/h 5) vývoj sestavy TV pro rychlosti km/h text a foto: Ing. Štěpán Křtěnský Kotvení 1:3 s lanovou brzdou při montáži PRVNÍ POLOLETÍ NA STŘEDISKU 091 VLKOV Jako každoročně, tak i letos začal rok obdobím, pro které jsou typické dvě roviny, které se vzájemně prolínají. Je to rovina výrobní a rovina kontrolní, čili kvalitativní audity různých certifikací, které naše akciová společnost vlastní a obhajuje. Co se týče roviny výrobní, po rozpačitých až pesimistických prognózách jsme byli hned od počátku roku vrženi do plného výrobního nasazení. Ihned na začátku nového roku byla naplno zahájena výroba typových výrobků, tj. příhradových a trubkových stožárů, nosných břeven, kotevních sloupků atd. pro stavby Kadaň - Karlovy Vary, Zábřeh - Krasíkov, Ostrava - Opava, Břeclav - státní hranice, Červenka Zábřeh, Stránčice - foto: J. Voborný Hostivař, dále výrobu na kupní smlouvy, jako je například stavba železničního uzlu v Ústí nad Labem, výrobu mostních lamel pro firmu RW Sollingen ze SRN apod. Na tyto stavby bylo vyrobeno přibližně 1600 kusů svařovaných typových konstrukcí opatřených nátěrem. Pro názornost: toto množství vyrobených produktů obnáší cca 650 tun hutního materiálu a 21,6 tuny barev. Zvláštní kapitolou nejenom v tomto období je dlouhodobá akce Nové spojení Praha, která započala výrobou dvou kusů obloukových stožárů koncem loňského roku, a dosud pokračuje výrobou jednoduchých i zdvojených obloukových stožárů. Nové spojení, stejně jako svého času zatrolejování Barrandovského mostu, je založeno na použití nosných stožárů trakčního vedení ve tvaru oblouku, avšak oproti Barrandovskému mostu podstatně větších rozměrů. Tento fakt má nemalý vliv na přesnost výroby a spolu s požadavky zvláštních architektonických řešení, tzv. rybích kostí, vyžaduje perfektní a bezchybné provedení každého stožáru. Maximálně přesné usazení a svařování uchycovacích patek a spojení dílů stožárů je samozřejmostí. Právě přesnosti 12

3 usazení a spojování dílů stožárů předcházela masivní a tradičně úspěšná spolupráce s útvarem technického rozvoje, jmenovitě ing. Štěpánem Křtěnským, kdy byly vypočítávány, navrhovány a zkoušeny různé varianty těchto prvků, až vznikly pevnostně únosné a přitom vizuálně nerušící spoje. Tato spolupráce pokračuje, protože každý obloukový stožár je v něčem originální. Není nutno zdůrazňovat náročnost povrchové ochrany těchto stožárů, přestože se u nás neprovádí finální povrchová úprava vnějšku, provádíme i ochranný nástřik vnitřku stožáru. Období kvalitativních auditů bylo foto: J. Voborný zahájeno prověrkou Velkého průkazu způsobilosti firmou VÚPS Praha CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST s.r.o., která byla provedena dne Složení zkušební komise bylo: za VÚPS Praha Ing. Janecký - vedoucí auditor a Ing. Port, za vedení EŽ a.s. Ing. Matušek - technický ředitel a představitel managementu pro integrovaný systém jakosti, za svářecí dozor Ing. Dr. Kudělka z firmy TDS Brno. Tento každoroční audit se téměř výhradně zaměřuje na oblast svařování konstrukcí a zahrnuje kontrolu všech souvisejících činností od vstupů přes konstrukční a technologickou dokumentaci, evidenci všech příslušných dokladů a oprávnění svářečů, svařovací postupy WPS a podklady pro jejich vydávání, dále zachovávání technologické kázně a kontrolu po svařování včetně vyhodnocení zkušebních svarů s vydáním příslušných protokolů. Přes velkou náročnost prověrky bylo vydáno na středisku 091 pouze jedno doporučení, a to proškolení svářečů o technologii provádění drobných úprav svarových spojů, které bylo záhy provedeno. Další audit, a to z certifikací norem ISO 9001, ISO a ISO , byl proveden na středisku 091 Vlkov dne Komise pracovala ve složení: Mgr. Jan Chyba - vedoucí auditor, Ing. Matušek - představitel managementu pro integrovaný systém jakosti. Akční rádius této prověrky byl tentokrát mnohem širší, dá se říci, že maximální, co se týče areálu střediska. Přestože prioritou byly tentokrát environmentální aspekty a bezpečnost práce, stranou zájmu vedoucího auditora nezůstala ani výrobní dokumentace, oblast metrologie, zdvihací zařízení atd. Přestože se při kontrolní pochůzce poznámkový blok vedoucího auditora nebezpečně plnil poznámkami a dotazy, všechny beze zbytku mu byly spolehlivě doloženy, takže nezůstal nezodpovězen ani jeden záznam. Touto prověrkou středisko 091 Vlkov prošlo bez jediného doporučení. Snad aby nedošlo k pochybnostem o způsobilosti našeho střediska v procesu svařování, navštívil nás dne pan Emeneth z certifikačního orgánu SLV Berlín - Brandenburg, pravidelně prověřujícího kvalifikaci v oblasti dodržování normy DIN , která se zabývá výrobou konstrukcí namáhaných dynamicky. Přestože prověřoval jak odborný svářečský personál střediska, tak i svářečský dozor v osobě Ing. Dr. Kudělky a prověrka byla značně náročná, vysloužili jsme si v oblasti svařování jeho slova uznání. Z uvedeného je patrné, že pokud si na středisku 091 na něco nemůžeme stěžovat, pak je to nuda! foto: J. Voborný Josef Voborný 13

4 NOVINKY V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Konec Mail602 Po zhruba šesti letech provozu skončil v naší společnosti poštovní systém Mail602. Tento systém poskytoval poštovní služby cca 250 uživatelům a tvořil centrální internetové připojení celé firmy do sítě Internet. Velký problém současnosti v oblasti IT je bezpečnost. Ať už bezpečnost samotného internetového připojení či hrozba, která může přijít elektronickou poštou v podobě virů nebo skriptů, které se mohou aktivovat bez vědomí uživatele. Systém Mail602 nesplňoval nejen bezpečnostní požadavky, ale ani kvalitativní požadavky. Současnost je v možnosti rychle a spolehlivě komunikovat a snadno sdílet informace. A právě o tom je systém elektronické komunikace založený na platformě Microsoft Exchange 2003 a klientském programu Microsoft Outlook MS Exchange a MS Outlook S přechodem na prostředí MS Exchange 2003 resp. MS Outlook 2003 se vám dostává do rukou jeden z nejprofesionálnějších a nejrozšířenějších nástrojů na správu elektronické pošty, kontaktů, úkolů a kalendářů. Nespornou výhodou je provázání s dalšími aplikacemi MS Office a Windows. Lze již tedy pohodlně odesílat dokumenty přímo z aplikací MS Word a MS Excel apod. Organizace pošty Správu elektronické pošty nyní můžete provádět mnohem efektivněji, jednodušeji a přehledněji. Poštu můžete automaticky třídit do dalších vámi definovaných složek, vytvářet automatická pravidla, nebo zprávy označovat různobarevnými příznaky pro určení priority jejich zpracování. Můžete definovat tzv. složky výsledků hledání, kde můžete vytvářet filtry na zprávy. Tuto složku pak můžete přidat mezi oblíbené a pracovat s ní přímo z hlavního panelu. Můžete třeba vytvořit dotaz, který vám ukáže poštu, která vám byla doručena tento týden, nebo přišla od určité osoby a nebo je vetší než vámi definovaná velikost. Při odesílání pošty máte možnost využít potvrzení o doručení, tak jak ho znáte z Mail602, ale navíc třeba i potvrzení o přečtení, nebo třeba hlasovací tlačítka. Jednoduše pak můžete sledovat stav odeslaných zpráv, jejich doručení, přečtení a nebo výsledky hlasování. Kalendář Jednou z věcí, kterou systém Mail602 vůbec nepodporoval, jsou kalendáře. Součástí každé poštovní schránky je kalendář, kde si můžete plánovat a organizovat schůzky, jednání, porady nebo třeba služební cesty. Kalendáře je pak možné sdílet i s ostatními uživateli, kterým delegujete patřičná oprávnění. Je tedy možné, aby např. vedoucí viděl do kalendáře svých podřízených a mohl tak plánovat např. určitá jednání, nebo aby kolegové, kteří pracují na společných projektech, mohli společně plánovat tuto práci apod. Vynikající funkcí je možnost naplánovat schůzku a odeslat pozvání dalším lidem, kteří by se této schůzky měli účastnit. Každému pozvanému účastníkovi přijde oznámení ve formě u o tom, že se koná schůzka, kde se koná a případně i další informace, které organizátor vyplnil a každý účastník pak může na výzvu reagovat několika způsoby. Těmi nejzákladnějšími jsou možnosti schůzku přijmout nebo odmítnout. Pokud pozvání přijmete, systém vám tuto událost automaticky zaplánuje do vašeho kalendáře a pokud organizátor nastavil upozornění, zobrazí se vám informace o konající se schůzce v nastavenou dobu před jejím započetím. Organizátor navíc může sledovat stav naplánované schůzky, kde přehledně vidí, kdo pozvání přijal, kdo nepřijal apod. Připravuje se i možnost plánování zdrojů jako jsou např. zasedací místnosti, služební automobily, dataprojektory apod. Pokud tedy vím, že bude probíhat prezentace v zasedací místnosti a potřebuji dataprojektor, jednoduše naplánuji schůzku a stejně jednoduše, jako je možné přidat jednotlivé účastníky, je možné přidat jednotlivé prostředky, což jsou právě zasedací místnost a v tomto případě i dataprojektor. Pokud nejsou na stejný termín tyto zdroje již rezervovány někým jiným, systém vám automaticky tyto zdroje rezervuje. Pokud jsou již prostředky rezervovány, systém vás na to upozorní a zdroje nerezervuje. Úkoly Další vymožeností oproti Mai602 je možnost zapisování úkolů. I v tomto případě se jedná o součást každé poštovní schránky. Úkoly slouží k přehlednému a jednoduchému systému evidence úkolů a ke sledování jejich plnění. Ke každému úkolu je možné zadat termíny splnění, odpovídající stav, připomenutí apod. Příjemnou možností je např. vkládání souborů přímo k jednotlivým úkolům. Není tedy nutné pak dokumenty vyhledávat a práce s úkoly se tak stává mnohem efektivnější. Další zajímavou možností je přidělování úkolů. Vedoucí tak může přidělovat konkrétní úkoly konkrétnímu zaměstnanci, nastavovat termíny splnění a následně pak sledovat jejich plnění. Tento skromný výčet některých zajímavých funkcí je jen jakousi malou ukázkou toho, co nový systém umí a k čemu je možné ho využít. Dle mého názoru se jedná o systém, který je vysoce propracovaný a poskytuje mnoho funkcí a zároveň je postaven tak, aby uživatel ihned při prvním kontaktu nemusel dlouze hledat, jak se co dělá, ale aby byl schopen s aplikací takřka okamžitě pracovat. Avšak jak jsem již zmínil, jedná se o systém, který nabízí mnoho služeb a mnoho funkcí a záleží na nás všech, k čemu všemu nám bude sloužit a k čemu jej budeme využívat. Závěrem bych rád upozornil na možnost práce s aplikací MS Outlook ze sítě Internet nebo pomocí mobilního telefonu. Na internetové adrese https://mail.elzel.cz/exchange je k dispozici aplikace Outlook Web Access, se kterou je možné pracovat takřka plnohodnotně odkudkoliv ze sítě Internet. Pro příznivce mobilních telefonů je k dispozici aplikace Outlook Mobile Access na adrese https://mail.elzel.cz/oma, což je wapová verze přizpůsobená pro použití v mobilních telefonech. Tomáš Čáp 14

5 SPORTOVNÍ AKTIVITY EŽ PRAHA A.S. Tradice pokračuje V tradičním červnovém termínu se uskutečnil, tentokrát ve Velkém Oseku, již 19. ročník fotbalového turnaje O pohár GŘ EŽ Praha a.s. Tradičně se udržela v minulých ročnících vysoce nasazená sportovní a organizační úroveň. O překvapivé výsledky nebyla nouze, avšak stejně jako vloni, vítězný pohár si odvážejí fotbaloví borci reprezentující a.s. Vasútvill Budapest. Dík za přízeň patří nejenom managmentu společnosti a skvělým domácím pořadatelům, ale i všem těm, kteří vyběhli proběhnout se za kulatým nesmyslem mezi lajny a branky. I letos účastníci určitě s povděkem zaznamenali propagaci dívčí kopané, kdy dresy rozkývaly půvabné ženské tvary. Trénujte a v příštím roce se těším na viděnou s Vámi opět v červnu na zeleném trávníku. Ing. Jan Pařík ELITNÍ SKUPINA Pořadí Název týmu Skóre Body 1. Vásútvill "A" : Velký Osek : Vlkov : EŽ Kysak : TV Morava :20 0 foto: D. Hnídková foto: J. Ježková foto: D. Hnídková 15

6 Tradice začíná Nejenom fotbalem, volejbalem a třeba bowlingem žije sportumilovná část zaměstnanců naší firmy. Dalším oblíbeným druhem sportu se stává tenis. S prvním pokusem o jeho popularizaci se velmi úspěšně vypořádala dvojice J. Hrdlička a P. Kováčik. Podle jmen mnozí tuší, že premiérový turnaj GRAND SLAM EŽ proběhl v České Třebové, přesně na kurtech Sokola Rybník. Přesto, že termín byl stanoven na druhý den po našem fotbalovém turnaji, všech 10 průkopníků sehrálo mnoho fyzicky náročných ale i oku lahodících výměn. Skutečným vrcholem turnaje byl finálový duel maďarských zástupců, který byl bezesporu zajímavější podívanou, než televizní sledování souběžně probíhajícího utkání našich fotbalistů s celkem Ghany na MS V další pokračování tenisových turnajů, organizovaných nejenom sportovní komisí věří Ing. Jan Pařík, sportovní komise dodal: P. Kováčik dodal: P. Kováčik JUBILEA 2. ČTVRTLETÍ let 55 let 60 let Odchod do starobního a invalidního důchodu Dolíhal Pavel Eliaš Pavol Minárik Jozef Ventruba Miroslav Seidlová Alena Škarda Karel Sigl Josef Stöhr Jiří Vavřinec František Ventruba Jaroslav Mádlíková Zdeňka Spilka Alexandr Suchá Zdeňka Šimková Hana Vokál Jaromír Miluše Rydlová Vydává společnost EŽ Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4. Odpovědná redaktorka Jana Ježková, tel.: Jen pro vnitřní potřebu! Neprodejné! Za správnost příspěvků zodpovídá autor, jejich obsah nemusí být totožný s názory redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí 16

TRAKČNÍ VEDENÍ TYPU J a S. Elektrizace železnic Praha a. s.

TRAKČNÍ VEDENÍ TYPU J a S. Elektrizace železnic Praha a. s. Vývoj, projektování, výroba a montáž TV a technologických celků pro železnici a MHD. Vývoj, projektování, výroba a montáž TV a technologických celků pro železnici a MHD. Vývoj, projektování, výroba a montáž

Více

SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY

SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY VVV MOST spol. s r.o. Sídlo společnosti: Topolová 1234, 434 01 MOST, IČO: 00526355, DIČ: CZ00526355, Web: www.vvvmost.cz Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Jochman, Tel.:

Více

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora HLINÍKOVÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM PRO ODVĚTRANÉ FASÁDY Hliníkový systém pro montáž odvětraných fasád vyvinutý pro použití cementotřískových, vláknocementových, kompaktních a ostatních desek na bázi dřeva, kovu

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU EGE je skupina podniků působící na mezinárodním trhu, která se orientuje zejména na dodávky pro energetický průmysl. Holding EGE disponuje výhradně

Více

Doplňkové zkoušky svářečů

Doplňkové zkoušky svářečů Doplňkové zkoušky svářečů Pro některá svařovaná zařízení je nutné, aby svářeči měli doplňkové zkoušky. Svářeči pro tlaková zařízení Výrobce, který provádí výrobu a montáž svařovaných tlakových zařízení,

Více

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN TYPOVÝ PODKLAD č. 7/2006

Více

Ruční kladkostroj CM Hurricane

Ruční kladkostroj CM Hurricane Ruční kladkostroj CM Hurricane Extrémně robustní konstrukce zaručí dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Zvýšená bezpečnost pomocí rychlé zátěžové brzdy, která zabezpečuje stabilitu a umístění břemene.

Více

Ruční kladkostroj CM Hurricane

Ruční kladkostroj CM Hurricane Ruční kladkostroj CM Hurricane Extrémně robustní konstrukce zaručí dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Zvýšená bezpečnost pomocí rychlé zátěžové brzdy, která zabezpečuje stabilitu a umístění břemene.

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atletická hala Vítkovice. Dokumentace pro realizaci stavby. SO 04 - Atletická hala. Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atletická hala Vítkovice. Dokumentace pro realizaci stavby. SO 04 - Atletická hala. Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE TECHNICKÁ ZPRÁVA Atletická hala Vítkovice Dokumentace pro realizaci stavby D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 04 - Atletická hala Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE Číslo

Více

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách.

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. VT METODA VIZUÁLNÍ EN473 Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. Pro metodu VT jsou požadavky na vstupní znalosti

Více

Technická zpráva SO-02 Fitness

Technická zpráva SO-02 Fitness Technická zpráva SO-02 Fitness Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 12

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 12 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 12 Lanové převody Výhody a nevýhody. Druhy převodů. Ocelová lana. Lanové kladky. Lanové bubny. Pevnostní

Více

06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH

06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH 06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH Označení postupu DP 06/01 DP 06/02 R1 DP 06/03 DP 06/04 DP 06/05 DP 06/06 DP 06/07 DP 06/08 DP 06/09 R1 DP 06/10 Otázka k přijatému doporučenému postupu

Více

MS Exchange a MS Outlook

MS Exchange a MS Outlook MS Exchange a MS Outlook Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 6/2006 Nahrazuje TP č.4/2005 Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o září 2006

Více

Postup přihlášení (první přihlášení)

Postup přihlášení (první přihlášení) Postup přihlášení (první přihlášení) 1. ve webovém prohlížeči zapište následující adresu: https://portal.office.com objeví se úvodní přihlašovací stránka 2. do prvního vstupního řádku zapište jako přihlašovací

Více

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha,

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha, Seminář Provádění ocelových a hliníkových dle řady norem EN 1090, Praha, 21. 6. 2011 Svařování jako hlavní proces spojování ocelových Group Základní požadavek v souvislosti s ČSN EN 1090-2: systém jakosti

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Připravenost DT na dodávky výhybek pro VRT

Připravenost DT na dodávky výhybek pro VRT DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 7. 11. 2016 Ing. Marek Smolka, generální

Více

2.A Přehled dokumentace předkládané k hlavní prohlídce

2.A Přehled dokumentace předkládané k hlavní prohlídce 2.A Přehled dokumentace předkládané k hlavní prohlídce V následujících bodech je uveden základní přehled dokumentace a souhrn dokladů předkládaný zhotovitelem a odsouhlasený stavebním dozorcem pro mostní

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Technická dokumentace:

Technická dokumentace: Technická dokumentace: - zcela chybí zatřídění konstrukce do třídy provádění (EXC1 až EXC4) - zatřídění konstrukce je provedeno dle zrušené ČSN 73 2601 - zatřídění konstrukce neodpovídá provedenému statickému

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 1. TP 114, dodatek č. 1

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 1. TP 114, dodatek č. 1 TP 114, dodatek č. 1 TP 114 dodatek č. 1 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH duben 2016 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 95/2016-120-TN/1 ze dne 1. dubna 2016 s účinností od 1. dubna 2016. Tento dokument

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

igubal Přírubová ložiska

igubal Přírubová ložiska igubal Bezúdržbovost, suchý chod Vysoké tahové zatížení Vysoká odolnost v tahu Kompenzace chyb v souososti Kompenzace hranového zatížení Nízká hmotnost 777 igubal igubal byla vyvinuta pro uchycení konců

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Odpínače DRIBO Flc GB S jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem.

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář RosaData TM Realitní kancelář OBSAH Úvod... 3 Realitní kancelář... 4 Seznam realit... 4 Detail reality... 5 Foto... 8 Exporty... 10 Stavy reality... 10 Obchodní případ... 12 Realitní poptávky... 13 Export

Více

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha,

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha, Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha, 21. 6. 2011 Zavádění legislativních požadavků v praxi P Group Základní požadavky na výrobce Systém řízení jakosti Specifikace

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli Výtah z normy vysvětlující jednotlivé proměnné 1) Metoda svařování : metody svařování definované v normě ČSN EN ISO 857-1 a označení dle ČSN EN

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

Záchranné a hasičské systémy

Záchranné a hasičské systémy Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 3 02 00 000 Žebříky nastavovací 02 00 001 Žebřík nastavovací 4dílný dřevěný

Více

VÁZACÍ ŘETĚZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Pevnostní třída 24

VÁZACÍ ŘETĚZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Pevnostní třída 24 VÁZACÍ ŘETĚZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Pevnostní třída 24 Vázací řetězy svařované pevnostní třídy 24 1. ÚVOD Vázací řetězy svařované pevnostní třídy 24, jsou tradiční výrobky spojující dobrou užitnou hodnotu s

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 22

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ IZVE - DS se svorníky na dřevěné sloupy venkovního vedení VN pro jednoduché izolované vodiče Typový podklad č.3 / 2006

Více

Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015

Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015 Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015 Evidenční číslo školy: 2-402 (v systému ANB) 3026-040 (v systému Stavcert) Poskytované služby: Základní kurzy svařování dle ČSN 05 0705 Zaškolení svářečů

Více

9. Ovládání poštovní schránky po telefonu. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Petr Šetka Časová náročnost: 20 minut

9. Ovládání poštovní schránky po telefonu. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Petr Šetka Časová náročnost: 20 minut 9. Ovládání poštovní schránky po telefonu Verze dokumentu: 1.0 Autor: Petr Šetka Časová náročnost: 20 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře se musíte přihlásit k některému z počítačů s telefonem

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

Bolt securing system

Bolt securing system Systém jištění šroubových spojů Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli Vhodné i pro obzvlášť náročné provozní podmínky Zaručuje maximální bezpečnost Řešení pro profesionály Systém NORD LOCK je založen na principu

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky UZAVÍRACÍ KAPKA dvojitě excentrická, DN -1400, PN PN 16 1 uzavírací klapka a převodovka vhodná pro instalaci na povrch, do šachet i do země, pro zemní soupravu nutné doobjednat adaptér 2 tělo aerodynamické

Více

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat 136 Kryty šachet Výplňové kryty Pozinkované a nerezové kryty TopTek UNIFACE GS/SS 140 Hliníkové kryty TopTek UNIFACE AL TopTek UNIFACE SMART AL

Více

Montér kovových stavebních konstrukcí (kód: H)

Montér kovových stavebních konstrukcí (kód: H) Montér kovových stavebních konstrukcí (kód: 36-094-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

Konstrukční ocelové dílce a jejich sestavy

Konstrukční ocelové dílce a jejich sestavy POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ A POSUZOVÁNÍ SHODY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE EN 1090-1 A EN 1090-2 Ing. Zrza Stanislav TZÚS Praha, s.p. pobočka Ostrava zrza@tzus.cz T: 595 707 221 M: 734 432 059 CZ05/IB/OT/01 TL

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Tabulka požadavků na personální a technické vybavení certifikovaných organizací

Tabulka požadavků na personální a technické vybavení certifikovaných organizací Tabulka požadavků na personální a technické vybavení certifikovaných organizací N1 - Bezvýkopové kladení plynovodů o délce nad 30 m metodou strojního vtažení bo vtlačení PE potrubí o menším průřezu do

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla.

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla. Návod na používání helpdeskového systému HELP.i. Požadavky směrované na podporu produktů firmy DATACENTRUM systems & consulting, a.s., jsou evidovány v aplikaci HELP.i. V systému jsou evidovány požadavky,

Více

Festivalova mobilnı aplikace

Festivalova mobilnı aplikace Festivalova mobilnı aplikace Základní funkce Festivalové informace Aktuality Program Mapa/plánek Aktualizace dat Internetový editor dat pro správce Festivalové informace Praktické informace pro návštěvníky

Více

Pracovní ochrana a svářečské helmy Svářečské ochranné zástěny

Pracovní ochrana a svářečské helmy Svářečské ochranné zástěny Pracovní ochrana a svářečské helmy Svářečské ochranné zástěny» Ochranné svářečské zástěny Příklad pro sestavení objednávky 2 svářecí boxy umístěné vedle sebe. Je zapotřebí ohraničit zástěnami tyto celkové

Více

Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o.

Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o. Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o. Student: Bc. Lukáš Szkandera 2014 Společnost Český svářečský ústav s.r.o. Český svářečský ústav je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační

Více

Tesařské kování. OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov. tel. : 724 056 930 e-mail : oklk@oklk.cz

Tesařské kování. OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov. tel. : 724 056 930 e-mail : oklk@oklk.cz OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov tel. : 724 056 930 e-mail : KOVÁNÍ PRO KONSTRUKCE ZE DŘEVA 1 OBSAH ÚVOD STR. 3 ÚHELNÍKY 90 TYP 1 4 ÚHELNÍKY 90 TYP 2 5 ÚHELNÍKY 90 TYP 3 6 ÚHELNÍKY 90 TYP

Více

HISTORIE.

HISTORIE. HISTORIE 1995 1998 1999 2002 2009 2015 Jsme dynamickou, rychle se vyvíjející společností prioritou je spokojený zákazník individuální a vysoce profesionální přístup 1995 Rodinná firma s 8 zaměstnanci v

Více

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat 180 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek Úvod Přehled krytů Certifikace 182 183 Výplňové kryty Pozinkované a nerezové kryty TopTek UNIFACE

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SYSTÉM NEREZOVÝCH VLNOVCOVÝCH TRUBEK - LISOVACÍ ZPŮSOB II. 2) Typ: IVAR.

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SYSTÉM NEREZOVÝCH VLNOVCOVÝCH TRUBEK - LISOVACÍ ZPŮSOB II. 2) Typ: IVAR. 1) Výrobek: SYSTÉM NEREZOVÝCH VLNOVCOVÝCH TRUBEK - LISOVACÍ ZPŮSOB II. 2) Typ: IVAR.SITE 4) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku

Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku Skříňky GA z hliníkového odlitku 8 4 7 1 5 6 3 2 Extrémní odolnost při provozu spektrum využití této zvlášť robustní skříňky z hliníkové litiny nemá žádná

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Alusic hliníkové profily a příslušenství. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

Alusic hliníkové profily a příslušenství. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr Edice: 2017 06 Vytvořil: Luboš Fistr Oblast použití vytváření profilových struktur zejména v průmyslu hlavní využití jednoúčelové stroje, výrobní linky, automatizovaná pracoviště 2 Alusic hliníkové profily

Více

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zabezpečení kvality při svařování Svařování je zvláštní proces Pouze konečnou kontrolou nelze zjistit, zda svarový

Více

Technický katalog Systémy nosných ramen

Technický katalog Systémy nosných ramen Technický katalog Systémy nosných ramen 2 Různé úhly výhledu na stroj, vysoký nebo malý obsluhující pracovník, práce vsedě nebo vstoje se systémy nosných ramen Rittal optimálně realizujete interakci mezi

Více

Nástavby s koncovými spínači. -V- novinka

Nástavby s koncovými spínači. -V- novinka Nástavby s koncovými spínači -V- novinka vysvětlení typového značení SRBF CA3 YR90 MW 22A C2M20 typ SRBF koncové spínače konstrukce C Sensorbox mechanické rozhraní A3 A4 A5 A6 montážní můstek, připojovací

Více

ConfApp Mobilní aplikace pro konference

ConfApp Mobilní aplikace pro konference ConfApp Mobilní aplikace pro konference Základní funkce Program konference, informace o konferenci, články a aktuality, informace o přednášejících, mapa oblasti. Program Přehledné zobrazení právě probíhajících

Více

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB při SŠSSaD, Truhlářská 3/360, 460 01 Liberec II příspěvková organizace Kontaktní adresa:

Více

Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí. Progresivní Pohodlný Praktický Přesný Pěkný

Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí. Progresivní Pohodlný Praktický Přesný Pěkný Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí Progresivní Pohodlný Praktický Přesný Pěkný Proč vznikl Filip? V první fázi jsme tvořili naše konstrukce jako svařence, které nebylo možné jednoduše

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

Akce : Opláštění obloukové haly č. 18, ve VOP CZ, s.p., Šenov u Nového Jičína. Místo stavby: objekt č. 18 ve VOP CZ, s.p.

Akce : Opláštění obloukové haly č. 18, ve VOP CZ, s.p., Šenov u Nového Jičína. Místo stavby: objekt č. 18 ve VOP CZ, s.p. Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil: 606 905 005 e-mail: j.projekt@seznam.cz D.1.1a TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Opláštění obloukové haly č. 18, ve VOP CZ, s.p.,

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY VYSOKÝ VÝKON INTEROPERABILITA PRO EVROPSKÉ TRATĚ VYSOKORYCHLOSTNÍ PROVOZ NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Výroba lokomotiv ve firmě Škoda Transportation vychází

Více

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ Základní pojmy Obsluha elektrického

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola typ 3xIZVE a 6x IZVE svislá nosná, kotevní a rohová na betonové sloupy pro venkovní vedení VN s jednoduchými izolovanými

Více

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Il vostro partner SU MISURA... Precisely Meeting Your Demands MISUMI TCS Uveden pro poskytování prvotřídních služeb,

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přizpůsobení vlastním potřebám Přizpůsobte si

Více

NOVINKA. Rolničkové vedení C-Rail. Vozíky C-Rail. Kolejnice C-Rail. Nerezové provedení. Vodicí systémy

NOVINKA. Rolničkové vedení C-Rail. Vozíky C-Rail. Kolejnice C-Rail. Nerezové provedení. Vodicí systémy NOVINKA Rolničkové vedení Vozíky Kolejnice Nerezové provedení Vodicí systémy Technická specifikace Lineární rolničkové vedení typu nabízí jednoduché a ekonomicky výhodné řešení lineárních posuvů pro lehká

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

TECHNICKÁ POMOC CYKLOSTEZKA CHEB SOKOLOV, ETAPA II.e

TECHNICKÁ POMOC CYKLOSTEZKA CHEB SOKOLOV, ETAPA II.e http://www.tobrys.cz TECHNICKÁ POMOC KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ LÁVKY CYKLOSTEZKA CHEB SOKOLOV, ETAPA II.e SO 201 LÁVKA PŘES OHŘI 10/2012 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ BENEŠOV

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ BENEŠOV DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DODATEK č. 1 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ BENEŠOV A. ÚVOD Dodatek č.1 v níže uvedených odstavcích, upravuje a doplňuje údaje v původní souhrnně technické

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

Porovnání a popis vlastností dvou typů kleštin lineárního dávkovače

Porovnání a popis vlastností dvou typů kleštin lineárního dávkovače Porovnání a popis vlastností dvou typů kleštin lineárního dávkovače Zavadil L., Dušek J., Hoppe V. SEV Litovel s.r.o. Palackého 34, 784 01 Litovel Česká republika E-mail: zavadil@sev-litovel.cz, hoppe@sev-litovel.cz

Více