TROLEJÁŘ. s rohatkou) byla doplněna o nové kotevní kladkostroje s Al kladkami s převodovým poměrem 1:3 a 1:4. Al Kladka pro kotvení 1:2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TROLEJÁŘ. s rohatkou) byla doplněna o nové kotevní kladkostroje s Al kladkami s převodovým poměrem 1:3 a 1:4. Al Kladka pro kotvení 1:2"

Transkript

1 Původně používané žárově zinkované kladky pro segmentovou výztuhu o vnějším průměru 66 mm s dělenými bočnicemi vykazovaly velmi často funkční poruchy z důvodu příčení kladky ve volných bočnicích. Původní řešení uchycení segmentových výztuh na lano pomocí klínů odpovídajících jednotlivým průřezům používaných nosných lan se také ukázalo jako ne příliš vhodné. Z těchto důvodů proběhla modernizace a změna technologie výroby segmentové výztuhy a byla vyvinuta a zavedena nová maloprůměrová kladka. Segmentová výztuha se vyrábí na speciálním lisovacím přípravku, čímž je zajištěno dodržení předepsaných rozměrů a tvaru s minimálními odchylkami, a je navržena jako univerzální pro veškerá nosná lana až do průřezu 120 mm 2. Uchycení lana je řešeno pomocí nerezových třmínků M6 na obou koncích výztuhy. Nová maloprůměrová ocelová žárově pozinkovaná kladka byla osazena samomazným kluzným pouzdrem otáčejícím se na nerezovém čepu. Bočnice kladky jsou řešeny jako Prototyp kotvení 1:4 Prototyp kotvení 1:3 pevný svařenec s vidlicí a čepem, pro případné užití vyvěšení kladky je tato ve spodní části vybavena spirálovým závěsným okem. Následně byla vyvinuta vlastní kladka jako plastový výlisek. Jeho nasazení však přineslo jak montážní problémy tak problém s výskytem izolantu části TV pod napětím. Proto bylo opět nasazeno ověřené řešení s kladkou ocelovou. Při návrhu tohoto způsobu zavěšení nosného lana se ukázalo, že systém kladka s výztuhou je funkční jen do určité hodnoty úhlu odbočení lana v závěsu. Proto pro větší úhly odbočení, zejména v nesjízdných vodičích, byla zavedena bronzová odlévaná kladka o průměru 100 mm obdobné konstrukce, při jejímž použití není třeba segmentové výztuhy. Tato kladka se stala vhodnou variantou pro náhradu maloprůměrové kladky s výztuhou v závěsech TV. Kotvení Kladky z hliníkové slitiny pro klasické kotvení 1:2 byly konstrukčně upraveny pro nerezové flexibilní lano 8 mm a původní dvojice kuličkových ložisek nahrazena samomazným kluzným pouzdrem na nerezové hřídeli. Kotvení 1:2 a kotvení 1:3 (diferenciální kladkostroj s rohatkou) byla doplněna o nové kotevní kladkostroje s Al kladkami s převodovým poměrem 1:3 a 1:4. Prototyp kladkostroje 1:3 z kladek byl zkušebně namontován ve stanici Ostrov nad Ohří v rámci elektrizace trati Kadaň - Karlovy Vary a nyní probíhá ověřovací provoz. Výhodou tohoto kotvení je zejména nižší hmotnost a výrazný cenový rozdíl. Tato kotvení však neumožňují zachycení sloupce závaží v případě přerušení kotveného vodiče. V současné době byl také ukončen ověřovací provoz prototypu diferenciálního kladkostroje s brzdou od firmy RIBE, kde je rohatka nahrazena lanovou (pásovou) brzdou. Velkou výhodou tohoto typu kladkostroje je vyšší spolehlivost, nižší dynamický účinek na kotevní konstrukci při přetržení kotveného vodiče a snažší znovuuvedení do provozu po havárii. Nevýhodou zůstává potřeba konstrukčních úprav při nasazení na sestavě pro 3 kv DC a vyšší pořizovací náklady oproti kladkostroji 1:3 s rohatkou. Závěrem Al Kladka pro kotvení 1:2 Za těch několik uplynulých let se ukazuje, že i drobné změny materiálů či konstrukce jednotlivých prvků mohou výrazně ovlivnit vlastnosti celého systému a v konečném důsledku tato činnost přináší možnost zvyšování traťových rychlostí a spolehlivosti i při zachování stejného typu sestavy TV. Z hlediska celkového vývoje typových sestav TV lze konstatovat 11

2 tyto zásadní změny: 1) zkvalitnění TV, zajištění jeho bezporuchovosti a prodloužení životnosti 2) příprava na komplexní hliníkový program 3) doplnění sestav o TV pro složité a regionální tratě (šikmé a prosté TV) 4) úprava typových sestav pro rychlost km/h 5) vývoj sestavy TV pro rychlosti km/h text a foto: Ing. Štěpán Křtěnský Kotvení 1:3 s lanovou brzdou při montáži PRVNÍ POLOLETÍ NA STŘEDISKU 091 VLKOV Jako každoročně, tak i letos začal rok obdobím, pro které jsou typické dvě roviny, které se vzájemně prolínají. Je to rovina výrobní a rovina kontrolní, čili kvalitativní audity různých certifikací, které naše akciová společnost vlastní a obhajuje. Co se týče roviny výrobní, po rozpačitých až pesimistických prognózách jsme byli hned od počátku roku vrženi do plného výrobního nasazení. Ihned na začátku nového roku byla naplno zahájena výroba typových výrobků, tj. příhradových a trubkových stožárů, nosných břeven, kotevních sloupků atd. pro stavby Kadaň - Karlovy Vary, Zábřeh - Krasíkov, Ostrava - Opava, Břeclav - státní hranice, Červenka Zábřeh, Stránčice - foto: J. Voborný Hostivař, dále výrobu na kupní smlouvy, jako je například stavba železničního uzlu v Ústí nad Labem, výrobu mostních lamel pro firmu RW Sollingen ze SRN apod. Na tyto stavby bylo vyrobeno přibližně 1600 kusů svařovaných typových konstrukcí opatřených nátěrem. Pro názornost: toto množství vyrobených produktů obnáší cca 650 tun hutního materiálu a 21,6 tuny barev. Zvláštní kapitolou nejenom v tomto období je dlouhodobá akce Nové spojení Praha, která započala výrobou dvou kusů obloukových stožárů koncem loňského roku, a dosud pokračuje výrobou jednoduchých i zdvojených obloukových stožárů. Nové spojení, stejně jako svého času zatrolejování Barrandovského mostu, je založeno na použití nosných stožárů trakčního vedení ve tvaru oblouku, avšak oproti Barrandovskému mostu podstatně větších rozměrů. Tento fakt má nemalý vliv na přesnost výroby a spolu s požadavky zvláštních architektonických řešení, tzv. rybích kostí, vyžaduje perfektní a bezchybné provedení každého stožáru. Maximálně přesné usazení a svařování uchycovacích patek a spojení dílů stožárů je samozřejmostí. Právě přesnosti 12

3 usazení a spojování dílů stožárů předcházela masivní a tradičně úspěšná spolupráce s útvarem technického rozvoje, jmenovitě ing. Štěpánem Křtěnským, kdy byly vypočítávány, navrhovány a zkoušeny různé varianty těchto prvků, až vznikly pevnostně únosné a přitom vizuálně nerušící spoje. Tato spolupráce pokračuje, protože každý obloukový stožár je v něčem originální. Není nutno zdůrazňovat náročnost povrchové ochrany těchto stožárů, přestože se u nás neprovádí finální povrchová úprava vnějšku, provádíme i ochranný nástřik vnitřku stožáru. Období kvalitativních auditů bylo foto: J. Voborný zahájeno prověrkou Velkého průkazu způsobilosti firmou VÚPS Praha CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST s.r.o., která byla provedena dne Složení zkušební komise bylo: za VÚPS Praha Ing. Janecký - vedoucí auditor a Ing. Port, za vedení EŽ a.s. Ing. Matušek - technický ředitel a představitel managementu pro integrovaný systém jakosti, za svářecí dozor Ing. Dr. Kudělka z firmy TDS Brno. Tento každoroční audit se téměř výhradně zaměřuje na oblast svařování konstrukcí a zahrnuje kontrolu všech souvisejících činností od vstupů přes konstrukční a technologickou dokumentaci, evidenci všech příslušných dokladů a oprávnění svářečů, svařovací postupy WPS a podklady pro jejich vydávání, dále zachovávání technologické kázně a kontrolu po svařování včetně vyhodnocení zkušebních svarů s vydáním příslušných protokolů. Přes velkou náročnost prověrky bylo vydáno na středisku 091 pouze jedno doporučení, a to proškolení svářečů o technologii provádění drobných úprav svarových spojů, které bylo záhy provedeno. Další audit, a to z certifikací norem ISO 9001, ISO a ISO , byl proveden na středisku 091 Vlkov dne Komise pracovala ve složení: Mgr. Jan Chyba - vedoucí auditor, Ing. Matušek - představitel managementu pro integrovaný systém jakosti. Akční rádius této prověrky byl tentokrát mnohem širší, dá se říci, že maximální, co se týče areálu střediska. Přestože prioritou byly tentokrát environmentální aspekty a bezpečnost práce, stranou zájmu vedoucího auditora nezůstala ani výrobní dokumentace, oblast metrologie, zdvihací zařízení atd. Přestože se při kontrolní pochůzce poznámkový blok vedoucího auditora nebezpečně plnil poznámkami a dotazy, všechny beze zbytku mu byly spolehlivě doloženy, takže nezůstal nezodpovězen ani jeden záznam. Touto prověrkou středisko 091 Vlkov prošlo bez jediného doporučení. Snad aby nedošlo k pochybnostem o způsobilosti našeho střediska v procesu svařování, navštívil nás dne pan Emeneth z certifikačního orgánu SLV Berlín - Brandenburg, pravidelně prověřujícího kvalifikaci v oblasti dodržování normy DIN , která se zabývá výrobou konstrukcí namáhaných dynamicky. Přestože prověřoval jak odborný svářečský personál střediska, tak i svářečský dozor v osobě Ing. Dr. Kudělky a prověrka byla značně náročná, vysloužili jsme si v oblasti svařování jeho slova uznání. Z uvedeného je patrné, že pokud si na středisku 091 na něco nemůžeme stěžovat, pak je to nuda! foto: J. Voborný Josef Voborný 13

4 NOVINKY V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Konec Mail602 Po zhruba šesti letech provozu skončil v naší společnosti poštovní systém Mail602. Tento systém poskytoval poštovní služby cca 250 uživatelům a tvořil centrální internetové připojení celé firmy do sítě Internet. Velký problém současnosti v oblasti IT je bezpečnost. Ať už bezpečnost samotného internetového připojení či hrozba, která může přijít elektronickou poštou v podobě virů nebo skriptů, které se mohou aktivovat bez vědomí uživatele. Systém Mail602 nesplňoval nejen bezpečnostní požadavky, ale ani kvalitativní požadavky. Současnost je v možnosti rychle a spolehlivě komunikovat a snadno sdílet informace. A právě o tom je systém elektronické komunikace založený na platformě Microsoft Exchange 2003 a klientském programu Microsoft Outlook MS Exchange a MS Outlook S přechodem na prostředí MS Exchange 2003 resp. MS Outlook 2003 se vám dostává do rukou jeden z nejprofesionálnějších a nejrozšířenějších nástrojů na správu elektronické pošty, kontaktů, úkolů a kalendářů. Nespornou výhodou je provázání s dalšími aplikacemi MS Office a Windows. Lze již tedy pohodlně odesílat dokumenty přímo z aplikací MS Word a MS Excel apod. Organizace pošty Správu elektronické pošty nyní můžete provádět mnohem efektivněji, jednodušeji a přehledněji. Poštu můžete automaticky třídit do dalších vámi definovaných složek, vytvářet automatická pravidla, nebo zprávy označovat různobarevnými příznaky pro určení priority jejich zpracování. Můžete definovat tzv. složky výsledků hledání, kde můžete vytvářet filtry na zprávy. Tuto složku pak můžete přidat mezi oblíbené a pracovat s ní přímo z hlavního panelu. Můžete třeba vytvořit dotaz, který vám ukáže poštu, která vám byla doručena tento týden, nebo přišla od určité osoby a nebo je vetší než vámi definovaná velikost. Při odesílání pošty máte možnost využít potvrzení o doručení, tak jak ho znáte z Mail602, ale navíc třeba i potvrzení o přečtení, nebo třeba hlasovací tlačítka. Jednoduše pak můžete sledovat stav odeslaných zpráv, jejich doručení, přečtení a nebo výsledky hlasování. Kalendář Jednou z věcí, kterou systém Mail602 vůbec nepodporoval, jsou kalendáře. Součástí každé poštovní schránky je kalendář, kde si můžete plánovat a organizovat schůzky, jednání, porady nebo třeba služební cesty. Kalendáře je pak možné sdílet i s ostatními uživateli, kterým delegujete patřičná oprávnění. Je tedy možné, aby např. vedoucí viděl do kalendáře svých podřízených a mohl tak plánovat např. určitá jednání, nebo aby kolegové, kteří pracují na společných projektech, mohli společně plánovat tuto práci apod. Vynikající funkcí je možnost naplánovat schůzku a odeslat pozvání dalším lidem, kteří by se této schůzky měli účastnit. Každému pozvanému účastníkovi přijde oznámení ve formě u o tom, že se koná schůzka, kde se koná a případně i další informace, které organizátor vyplnil a každý účastník pak může na výzvu reagovat několika způsoby. Těmi nejzákladnějšími jsou možnosti schůzku přijmout nebo odmítnout. Pokud pozvání přijmete, systém vám tuto událost automaticky zaplánuje do vašeho kalendáře a pokud organizátor nastavil upozornění, zobrazí se vám informace o konající se schůzce v nastavenou dobu před jejím započetím. Organizátor navíc může sledovat stav naplánované schůzky, kde přehledně vidí, kdo pozvání přijal, kdo nepřijal apod. Připravuje se i možnost plánování zdrojů jako jsou např. zasedací místnosti, služební automobily, dataprojektory apod. Pokud tedy vím, že bude probíhat prezentace v zasedací místnosti a potřebuji dataprojektor, jednoduše naplánuji schůzku a stejně jednoduše, jako je možné přidat jednotlivé účastníky, je možné přidat jednotlivé prostředky, což jsou právě zasedací místnost a v tomto případě i dataprojektor. Pokud nejsou na stejný termín tyto zdroje již rezervovány někým jiným, systém vám automaticky tyto zdroje rezervuje. Pokud jsou již prostředky rezervovány, systém vás na to upozorní a zdroje nerezervuje. Úkoly Další vymožeností oproti Mai602 je možnost zapisování úkolů. I v tomto případě se jedná o součást každé poštovní schránky. Úkoly slouží k přehlednému a jednoduchému systému evidence úkolů a ke sledování jejich plnění. Ke každému úkolu je možné zadat termíny splnění, odpovídající stav, připomenutí apod. Příjemnou možností je např. vkládání souborů přímo k jednotlivým úkolům. Není tedy nutné pak dokumenty vyhledávat a práce s úkoly se tak stává mnohem efektivnější. Další zajímavou možností je přidělování úkolů. Vedoucí tak může přidělovat konkrétní úkoly konkrétnímu zaměstnanci, nastavovat termíny splnění a následně pak sledovat jejich plnění. Tento skromný výčet některých zajímavých funkcí je jen jakousi malou ukázkou toho, co nový systém umí a k čemu je možné ho využít. Dle mého názoru se jedná o systém, který je vysoce propracovaný a poskytuje mnoho funkcí a zároveň je postaven tak, aby uživatel ihned při prvním kontaktu nemusel dlouze hledat, jak se co dělá, ale aby byl schopen s aplikací takřka okamžitě pracovat. Avšak jak jsem již zmínil, jedná se o systém, který nabízí mnoho služeb a mnoho funkcí a záleží na nás všech, k čemu všemu nám bude sloužit a k čemu jej budeme využívat. Závěrem bych rád upozornil na možnost práce s aplikací MS Outlook ze sítě Internet nebo pomocí mobilního telefonu. Na internetové adrese https://mail.elzel.cz/exchange je k dispozici aplikace Outlook Web Access, se kterou je možné pracovat takřka plnohodnotně odkudkoliv ze sítě Internet. Pro příznivce mobilních telefonů je k dispozici aplikace Outlook Mobile Access na adrese https://mail.elzel.cz/oma, což je wapová verze přizpůsobená pro použití v mobilních telefonech. Tomáš Čáp 14

5 SPORTOVNÍ AKTIVITY EŽ PRAHA A.S. Tradice pokračuje V tradičním červnovém termínu se uskutečnil, tentokrát ve Velkém Oseku, již 19. ročník fotbalového turnaje O pohár GŘ EŽ Praha a.s. Tradičně se udržela v minulých ročnících vysoce nasazená sportovní a organizační úroveň. O překvapivé výsledky nebyla nouze, avšak stejně jako vloni, vítězný pohár si odvážejí fotbaloví borci reprezentující a.s. Vasútvill Budapest. Dík za přízeň patří nejenom managmentu společnosti a skvělým domácím pořadatelům, ale i všem těm, kteří vyběhli proběhnout se za kulatým nesmyslem mezi lajny a branky. I letos účastníci určitě s povděkem zaznamenali propagaci dívčí kopané, kdy dresy rozkývaly půvabné ženské tvary. Trénujte a v příštím roce se těším na viděnou s Vámi opět v červnu na zeleném trávníku. Ing. Jan Pařík ELITNÍ SKUPINA Pořadí Název týmu Skóre Body 1. Vásútvill "A" : Velký Osek : Vlkov : EŽ Kysak : TV Morava :20 0 foto: D. Hnídková foto: J. Ježková foto: D. Hnídková 15

6 Tradice začíná Nejenom fotbalem, volejbalem a třeba bowlingem žije sportumilovná část zaměstnanců naší firmy. Dalším oblíbeným druhem sportu se stává tenis. S prvním pokusem o jeho popularizaci se velmi úspěšně vypořádala dvojice J. Hrdlička a P. Kováčik. Podle jmen mnozí tuší, že premiérový turnaj GRAND SLAM EŽ proběhl v České Třebové, přesně na kurtech Sokola Rybník. Přesto, že termín byl stanoven na druhý den po našem fotbalovém turnaji, všech 10 průkopníků sehrálo mnoho fyzicky náročných ale i oku lahodících výměn. Skutečným vrcholem turnaje byl finálový duel maďarských zástupců, který byl bezesporu zajímavější podívanou, než televizní sledování souběžně probíhajícího utkání našich fotbalistů s celkem Ghany na MS V další pokračování tenisových turnajů, organizovaných nejenom sportovní komisí věří Ing. Jan Pařík, sportovní komise dodal: P. Kováčik dodal: P. Kováčik JUBILEA 2. ČTVRTLETÍ let 55 let 60 let Odchod do starobního a invalidního důchodu Dolíhal Pavel Eliaš Pavol Minárik Jozef Ventruba Miroslav Seidlová Alena Škarda Karel Sigl Josef Stöhr Jiří Vavřinec František Ventruba Jaroslav Mádlíková Zdeňka Spilka Alexandr Suchá Zdeňka Šimková Hana Vokál Jaromír Miluše Rydlová Vydává společnost EŽ Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4. Odpovědná redaktorka Jana Ježková, tel.: Jen pro vnitřní potřebu! Neprodejné! Za správnost příspěvků zodpovídá autor, jejich obsah nemusí být totožný s názory redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí 16