Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN"

Transkript

1 ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova České Budějovice Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN TYPOVÝ PODKLAD č. 7/2006 Nahrazuje TP č. 7/2002 Zpracoval: ENERGETIKA SERVIS říjen

2 OBSAH: I. Úvodní část II. 1.1 Název typového podkladu 1.2 Obchodní jméno a adresa zpracovatele 1.3 Předmět TP 1.4 Životní prostředí 1.5 Bezpečnost práce Technologická část 2.1 Základní rozměry 2.2 Technický popis 2.3 Technické požadavky na výrobu 2.4 Bezpečnost práce 2.5 Značení linek III. IV. Sestavy jednotlivých typů konzol Balení V. Doprava VI. Údaje pro objednávku VII. Údaje o dodavateli Příloha č. 1. Konzola Šestivodič 1600/3000/2000-N-JB - základní rozměry 2. Konzola Šestivodič 1600/3000/2000-N-DB - základní rozměry 3. Konzola Šestivodič 1600/3000/2000-N-JB(DB) - izolátory VPA 4. Konzola Šestivodič 1600/3000/2000-N-JB(DB) - BZ 5. Konzola Šestivodič 1600/3000/2000-N-JB(DB) - odbočná linka 6. Konzola Šestivodič 1600/3000/2000-K-DB - základní rozměry 7. Konzola Šestivodič 1600/3000/2000-K-DB - kot.závěsné izolátory 8. Konzola Šestivodič 1600/3000/2000-K-DB - odbočná linka 9. Konzola Šestivodič 1100/2000/1700-N-JB - základní rozměry 10. Konzola Šestivodič 1100/2000/1700-N-DB - základní rozměry 11. Konzola Šestivodič 1100/2000/1700-N-JB(DB) - izolátory VPA 12. Konzola Šestivodič 1100/2000/1700-N-JB(DB) - BZ 13. Konzola Šestivodič 1100/2000/1700-N-JB(DB) - odbočná linka 14. Konzola Šestivodič 1100/2000/1700-K-DB - základní rozměry 15. Konzola Šestivodič 1100/2000/1700-K-DB - kot.závěsné izolátory 16. Konzola Šestivodič 1100/2000/1700-K-DB - odbočná linka 17. Konzola Šestivodič - ochrana přisedajícího ptactva 18. Projektování sítí 2

3 I. ÚVODNÍ ČÁST. 1.1 Název typového podkladu. Ocelové konzoly typ ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN. 1.2 Obchodní jméno a adresa zpracovatele. ENERGETIKA SERVIS s.r.o., Křižíkova 1690, České Budějovice 1.3 Předmět typového podkladu (TP). Předmětem TP jsou ocelové konzoly typ Šestivodič na betonové sloupy venkovního vedení VN, vybrané podklady pro projektování sítí VN ( příloha č.18), popis montáže konzol na betonové sloupy a technické podklady pro stavbu dvojitého venkovního vedení v souladu se zákonem č. 114/92 Sb. - Ochrana přírody a krajiny a zákonem č. 329/90Sb. - Bezpečnost práce ve výškách. Konzoly jsou navrženy pro vodiče AlFe do průřezu 110/22 mm 2 za podmínek daných příslušnými normami. Konzoly svým provedením umožňují zařazení úsekových odpínačů na betonových sloupech (TPč. 6/2005 a TPč. 7/2005) a plynulý přechod z vedení VN na betonových sloupech na vedení na příhradových stožárech s možností zařazení úsekových odpínačů na příhradových stožárech (TPč. 8/2006). 1.4 Životní prostředí. Konzoly svou konstrukcí odstraňují možnost úrazu elektrickým proudem velkých dravců a drobných ptáků. Výrobky neobsahují škodlivé látky a jsou plně recyklovatelné. 1.5 Bezpečnost práce ve výškách. Konzoly splňují požadavky bezpečnosti práce při práci ve výškách. V horní části konzoly je madlo pro osobní zajištění pracovníka (bezpečnostní postroj) s minimální údržnou statickou silou 15 kn proti pádu z výšky (vyhl. č. 324/90 Sb. 50, odst.6,7,9. II. TECHNOLOGICKÁ ČÁST. 2.1 Základní, montážní a technologické rozměry viz přílohy. 2.2 Rozdělení konzol. Podle zatížení vodiči a) nosná b) kotevní Podle typu betonového sloupu JB betonový sloup DB dvojitý betonový sloup Podle rozpětí vodičů jednotlivých linek v rovinně konzoly a) Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 b) Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 3

4 2.3 Doplňující konstrukce. Praporec (sada 2 ks) je určen pro montáž bezpečnostních závěsů s podpěrnými izolátory podle PNE Provedení je shodné s provedením pro ocelové konzoly typ PAŘÁT II (TP č. 3/2005). Konzola nosná. Je určena pro montáž na betonový sloup JB od vrcholového průměru 225 do 250 mm nebo DB od vrcholového průměru 2x225 do 2x250 mm. Na konzolu lze namontovat podpěrné izolátory. Montáž konzoly na JB nebo DB se provede svorníkem nad hlavou betonového sloupu a dvěmi třmenovými objímkami v místech vodorovných ramen konzoly (viz přílohy). Tato konzola se použije pro nosný nebo rohový podpěrný bod s maximálním zatížením podle bodu 2.4 a podkladů pro výpočet sítě (viz příloha). Typové označení: Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-N-JB Konzola kotevní. Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-N-DB Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-N-JB Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-N-DB Je určena pro montáž na betonový sloup JB od vrcholového průměru 225 do 250 mm nebo DB od vrcholového průměru 2x225 do 2x250 mm. Na konzolu lze namontovat podpěrné izolátory nebo kotevní izolátorové závěsy. Montáž konzoly na JB nebo DB se provede svorníkem nad hlavou betonového sloupu a dvěmi třmenovými objímkami v místech vodorovných ramen konzoly (viz přílohy). Tato konzola se použije pro rohový podpěrný bod v lomovém bodu trasy nebo při použití kotevních izolátorových závěsů v přímé trase vedení, pokud neslouží jako výztužný podpěrný bod s maximálním zatížením podle bodu 2.4 a podkladů pro výpočet sítě (viz příloha). Typové označení: Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-K-JB Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-K-DB Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-K-JB Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-K-DB 2.4 MAXIMÁLNÍ DOVOLENÉ ZATÍŽENÍ KONZOL. Vysvětlivky F 1 - ve směru vedení (jednostranné zatížení všemi vodiči) F 2 - kolmo na vedení (zatížení všemi vodiči) F 3 - svisle-hmotností jednoho krajního vodiče 4

5 Konzoly nosné. Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-N-JB Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-N-DB Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-N-JB Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-N-DB F 1-9 kn F 2-9 kn F 3-6 kn Konzoly kotevní. Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-K-JB Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-K-DB Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-K-JB Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-K-DB F 1-21 kn F 2-21 kn F 3-7 kn 2.5 Průměry děr pro montáž nosných izolátorů a kotevních izolátorových závěsů- viz přílohy. 2.6 Spojovací materiál pro montáž podpěrných izolátorů viz přílohy. 2.7 Značení linek lze provést dvěmi způsoby a to montáží barevných smaltovaných tabulek přímo na nosníky jednotlivých ramen konzol nebo pomocí držáků na betonové sloupy (TP č.4/2000 Značení linek vícenásobného venkovního vedení VN na betonových sloupech a příhradových stožárech). TECHNICKÝ POPIS. Konzola nosná se skládá ze dvou svislých nosníků na kterých jsou přivařeny vodorovné ramena pro montáž podpěrných izolátorů. V dolní části svislého nosníku je přivařen zemnicí pásek. Součástí konzoly JB a DB je stavitelná třmenová objímka, která se skládá ze dvou kotevních segmentů a dvou svorníků tvaru otevřeného U. Konzola kotevní. se skládá ze dvou svislých nosníků na kterých jsou přivařeny vodorovné ramena pro montáž podpěrných izolátorů a kotevních izolátorových závěsů. V dolní části svislého nosníku je přivařen zemnicí pásek. Součástí konzoly JB a DB je stavitelná třmenová objímka, která se skládá ze dvou kotevních segmentů a dvou svorníků tvaru otevřeného U. Střední a spodní ramena všech typů jsou pomocí objímek osazena plastovými zábranami, které zabraňují sedání ptáků na konzoly v blízkosti vodičů (příloha č. 17). Zábrany jsou součástí konzoly. 5

6 III. Technické požadavky na výrobu. Sváření konstrukce podle čl. 73 ČSN Svařování je prováděno metodou 135-Obloukové svařování tavicí se elektrodou v aktivním plynu: MAG svařování (podle ČSN EN ISO 4063). Svařování konstrukcí nebo dílců výrobní skupiny B (podle ČSN ) provádějí svářeči s osvědčením o zkoušce ČSN a také s osvědčením o zkoušce ČSN EN Úprava konstrukcí proti korozi. Konstrukce jsou žárově zinkované podle ČSN EN ISO 1461 s vrstvou 80µm. Spojovací materiál je galvanicky zinkovaný podle ČSN ISO 4520, ČSN EN ISO 3613 s vrstvou 12µm. Značení výrobků podle ČSN Na konzole je vyznačen typ výrobku. IV. Kvalita zboží a technická dokumentace. Technická dokumentace odpovídá požadavku typového podkladu. Technické parametry odpovídají ČSN Rozměrové odchylky odpovídají ČSN ISO V. Balení. IV. Konzoly - jsou dodávány volně ložené. Doprava. Konstrukci lze dopravovat běžnými dopravními prostředky nosností odpovídajícími přepravované hmotnosti. V. Údaje pro objednávku. Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-N-JB katalogové číslo Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-N-DB katalogové číslo Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-N-JB katalogové číslo Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-N-DB katalogové číslo Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-K-JB katalogové číslo Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-K-DB katalogové číslo Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-K-JB katalogové číslo Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-K-DB katalogové číslo Praporec podpěrného izolátoru sada 2 ks katalogové číslo

7 VI. Údaje o dodavateli. Veškeré konstrukce uvedené v tomto typovém podkladu dodává: ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova České Budějovice Tel.: , fax:

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Příloha č. 18 PROJEKTOVÁNÍ SÍTÍ

26 Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 Přehled použití konstrukcí Schématické uspořádání konzol na betonovém sloupu

27 Schématické uspořádání konzol na betonovém sloupu. Nosný bod Nosná Nosná Odbočný bod (průběžný) Nosná + odbočná Přímá Nosná + odbočná Přímá Nosná + odbočná Přímá Nosná + odbočná Šikmá Nosná + 2 x odbočná Přímá Rohový bod (průběžný) Nosná Nosná

28 Rohový Odbočný bod (průběžný) Nosná + odbočná Přímá Nosná + odbočná Přímá Nosná + odbočná Přímá Nosná + odbočná Šikmá Rohový bod (průběžný) Kotevní Rohový Odbočný bod (průběžný) Kotevní + odbočná Přímá Kotevní + odbočná Šikmá Rohový bod (kotevní) Kotevní

29 Rohový Odbočný bod (kotevní) Kotevní + odbočná Přímá Kotevní + odbočná Šikmá

30 Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 Nosná a Kotevní Základní údaje pro řešení venkovního vedení

31 Sestava betonového sloupu s konzolou ŠESTIVODIČ Nosnou 1,2 1,3 Pi typ sloupu hloubka vetknutí výška odbočení výška dolní konzoly podpěrný izolátor Ls (m) A (m) Vo (m) V1 (m) Pi (m) 10,5/6 1,8 x 7,3 0,3 10,5/10 2,0 6,6 7,1 0,3 10,5/12 2,0 6,6 7,1 0,3 10,5/15 2,0 6,6 7,1 0,3 10,5/20 2,0 6,6 7,1 0,3 10,5/25 2,0 6,6 7,1 x 2x10,5/6 1,8 6,8 7,3 0,3 2x10,5/10 2,0 6,6 7,1 0,3 2x10,5/12 2,0 6,6 7,1 0,3 2 x10,5/15 2,0 6,6 7,1 x 2 x 10,5/20 2,0 6,6 7,1 x 2 x 10,5/25 2,0 6,6 7,1 x Ls 0,5 Vo V1 12/6 2,0 8,1 8,6 0,3 12/10 2,0 8,1 8,6 0,3 12/12 2,0 8,1 8,6 0,3 12/15 2,0 8,1 8,6 0,3 2 x 12/6 2,0 8,1 8,6 0,3 2 x 12/10 2,0 8,1 8,6 0,3 2 x 12/12 2,0 8,1 8,6 0,3 2 x 12/15 2,0 8,1 8,6 x A

32 Sestava betonového sloupu s konzolou ŠESTIVODIČ Kotevní 1,2 1,3 typ sloupu hloubka vetknutí výška odbočení výška dolního kotvení Ls (m) A (m) Vo (m) V1 (m) 10,5/6 1,8 x 7,3 10,5/10 2,0 6,6 7,1 10,5/12 2,0 6,6 7,1 10,5/15 2,0 6,6 7,1 10,5/20 2,0 6,6 7,1 10,5/25 2,0 6,6 7,1 2x10,5/6 1,8 6,8 7,3 2x10,5/10 2,0 6,6 7,1 2x10,5/12 2,0 6,6 7,1 2 x10,5/15 2,0 6,6 7,1 2 x 10,5/20 2,0 6,6 7,1 2 x 10,5/25 2,0 6,6 7,1 Ls 0,5 Vo V1 12/6 2,0 8,1 8,6 12/10 2,0 8,1 8,6 12/12 2,0 8,1 8,6 12/15 2,0 8,1 8,6 2 x 12/6 2,0 8,1 8,6 2 x 12/10 2,0 8,1 8,6 2 x 12/12 2,0 8,1 8,6 2 x 12/15 2,0 8,1 8,6 A

33 Tlak větru na konstrukci a největší vzdálenost podpěr zatížení konstrukce větrem dle ČSN do výšky 20 metrů nad terénem nadmořská výška do 700 m nad 700 m terén A terén B terén A terén B s konzolou ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní ve směru vedení 0,893 0,581 1,137 0,739 (kn) konzola 0,977 0,635 1,243 0,808 (kn) s VPA ve směru kolmém na vedení 0,186 0,121 0,237 0,154 (kn) konzola 0,270 0,175 0,343 0,223 (kn) s VPA největší přípustný průhyb vodiče při b = 69,0 o» k průhyb (m) typ vodiče f = ((b - (0,0057 * U))/ 0,864 )2 = 2,13 42/7 AlFe 0,815 2,40 60/14 AlFe 0,813 2,41 70/11 AlFe 0,820 2,37 70/11-1 AlFe 0,757 2,78 100/25 AlFe 0,759 2,76 110/22 AlFe b (m) = 1, ŠESTIVODIČ 70 U (kv) = 23,0 50 b (m) = 1, b (m) = 1,39 b (m) = 1, ŠESTIVODIČ největší přípustná vzdálenost podpěrných bodů b (m) = 1, oblast námrazy L - lehká S - střední T - těžká namáhání vodiče 85 MPa 90 MPa 97 MPa vzdálenosti v (m) pro námrazové oblasti typ vodiče L S T 42/7 AlFe /14 AlFe /11 AlFe /11-1 AlFe /25 AlFe /22 AlFe Přechod z konzoly ŠESTIVODIČ Nosné a Kotevní na jiný prvek vedení

34 největší přípustný průhyb vodiče při b = 70,3 o» k průhyb (m) typ vodiče f = ((b - (0,0057 * U))/ 0,870 )2 = 2,43 42/7 AlFe 0,818 2,74 70/11 AlFe 0,825 2,70 70/11-1 AlFe 0,763 3,16 110/22 AlFe b (m) = 1,49 b (m) = 1, Šestivodič b (m) = 1, největší přípustná vzdálenost podpěrných bodů vzdálenosti v (m) pro námrazové oblasti b (m) = 1, typ vodiče L S T Stožár příhradový 70 42/7 AlFe /11 AlFe b (m) = 1, /11-1 AlFe /22 AlFe

35 Přepočtené síly do vrcholu betonového sloupu s konzolou ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A horní střed dolní tlak větru (kn) typ založení vrchol od hlavy (m) dovolená síla (kn) sloup konzola s VPA dovolená síla (kn) sloupu v zemi nad zemí 1,10-0,10-1,40 bez větru 0,385 0,186 0,270 při větru (m) (m) nad zemí (m) na konzole na VPA síla ve vrchu (kn) na konzole na VPA 10,5/6 1,8 8,7 9,8 8,6 7,3 6,09 5,85 0,464 0,183 0,288 5,45 5,34 10,5/10 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 10,16 9,74 0,451 0,183 0,289 9,53 9,42 10,5/12 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 12,19 11,69 0,451 0,183 0,289 11,56 11,45 10,5/15 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 15,24 14,61 0,475 0,183 0,289 14,58 14,47 10,5/20 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 20,32 19,48 0,475 0,183 x 19,66 x 10,5/25 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 25,40 24,35 0,475 0,183 x 24,74 x 2x10,5/6 1,8 8,7 9,8 8,6 7,3 12,19 11,70 0,742 0,183 0,288 11,26 11,16 2x10,5/10 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 20,32 19,48 0,722 0,183 0,289 19,41 19,31 2x10,5/12 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 24,38 23,38 0,722 0,183 x 23,48 x 2 x10,5/15 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 30,48 29,22 0,761 0,183 x 29,53 x 2 x 10,5/20 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 40,64 38,96 0,761 0,183 x 39,69 x 2 x 10,5/25 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 50,80 48,70 0,761 0,183 x 49,85 x 12/6 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 6,08 5,87 0,545 0,184 0,286 5,35 5,25 12/10 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 10,14 9,78 0,545 0,184 0,286 9,41 9,30 12/12 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 12,16 11,73 0,545 0,184 0,286 11,43 11,33 12/15 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 15,20 14,67 0,545 0,184 0,286 14,47 14,37 2 x 12/6 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 12,16 11,73 0,873 0,184 0,286 11,11 11,00 2 x 12/10 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 20,27 19,56 0,873 0,184 0,286 19,21 19,11 2 x 12/12 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 24,32 23,47 0,873 0,184 x 23,27 x 2 x 12/15 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 30,41 29,34 0,873 0,184 x 29,35 x

36 Tah vedení při -5 C a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 42/7 AlFe nadmořká výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ ,0 1, ,00 / /8a 73 0,00 / /8a 61 0,00 / /8a ,2 1,39 0,79 0,84 0, ,4 1,39 1,59 1,68 1, ,6 1,39 2,38 2,52 2, ,8 1,39 3,17 3,36 3, ,0 1,39 3,96 4,19 4, ,2 1,39 4,75 5,03 5,42 / ,4 1,39 5,54 /10 5,86 /10 6, ,6 1,39 6,33 6,70 7, ,8 1,39 7,11 7,53 8, ,0 1,39 7,90 8, , ,2 1,39 8, ,19 9, ,4 1,39 9,46 /12 2x/ ,01 /12 2x/6 10,79 /12 2x/ ,6 1,39 10,23 10,84 11,68 /15 2x/ ,8 1,39 11,01 11,66 / , ,0 1,39 11,78 /15 2x/10 12,47 2x/ , ,2 1,39 12,55 13,29 14, ,4 1, ,32 14,10 15, ,6 1, ,08 14,91 16, ,8 1,39 14,84 15,71 16, ,0 1,38 15,60 16,51 17, ,2 1,38 16,35 17,31 18, ,4 1,38 17,10 18, ,51 2x/12 VZL ,6 1,38 17,84 18,89 20,36 příhradový stožár ,8 1,38 18, ,67 2x/12 VZL ,0 1, ,31 VZL 20,45 příhradový stožár ,2 1,38 20,04 příhradový stožár

37 Tah vedení při -5 C a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 42/7 AlFe nadmořká výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ ,4 1,48 19,51 příhradový stožár ,6 1, ,36 /20 VZL ,8 1,48 19,67 příhradový stožár 21, ,0 1,47 19,31 příhradový stožár 76 20,45 /20 VZL 22, ,2 1, ,04 /20 VZL 21,22 22,87 / ,4 1, ,77 21,99 23, ,6 1,47 21,49 22,75 /30 24, ,8 1,47 22,20 23,51 25, ,0 1,47 22,91 24,26 26, ,2 1,47 23,62 /30 25, , ,4 1,47 24,31 25, , ,6 1,47 25, ,48 28, ,8 1,46 25, ,20 29, ,0 1,46 26,37 27,92 30,09 / ,2 1, ,04 28,63 30, ,4 1, ,71 29,34 31, ,6 1,46 28,37 30,04 /40 32, ,8 1,46 29,02 30,73 33, ,0 1,46 29,67 31, , ,2 1,46 30,30 /40 32, , ,4 1,45 30, ,75 35, ,6 1, , ,41 36, ,8 1, ,17 34,06 36, ,0 1,45 32,78 34,71 37, ,2 1,45 33,38 35,34 38, ,4 1,45 33,97 35,96 38, ,6 1, ,55 36,58 39, ,8 1, , , , ,0 1, , , ,73 /60 vodič 42/7 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C".

38 Tah vedení při -5 C a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 70/11-1 AlFe nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ 200,0 180,0 1, ,00 / /8a 90 0,00 / /8a 77 0,00 / /8a 198,5 178,7 1,39 0,93 0,98 1,06 197,0 177,3 1,39 1,85 1,96 2,11 195,5 176,0 1,39 2,78 2,94 3,17 194,0 174,6 1,39 3,70 3,92 4,22 192,5 173,3 1, ,63 4,90 5,28 191,0 171,9 1, ,55 /10 5,88 /10 6,33 /10 189,5 170,6 1,39 6,47 6,85 7,39 188,0 169,2 1,39 7,40 7,83 8,44 186,5 167,9 1,39 8,32 8,81 9,49 /12 2x/ ,0 166,5 1,39 9, ,78 /12 2x/ ,54 183,5 165,2 1,39 10,16 /12 2x/6 10, ,59 /15 2x/10 182,0 163,8 1,39 11,07 11,72 /15 2x/10 12,64 180,5 162,5 1,39 11,99 /15 2x/10 12,69 13,68 179,0 161,1 1,39 12,90 13,66 14,73 177,5 159,8 1,39 13,82 14,63 15,77 176,0 158,4 1,39 14,73 15,59 16,81 174,5 157,1 1,39 15,63 16,55 17,84 173,0 155,7 1,39 16,54 17,51 18,88 171,5 154,4 1,39 17,45 18, ,91 2x/12 VZL 170,0 153,0 1,39 18, ,43 2x/12 VZL 20,94 příhradový stožár 168,5 151,7 1, ,25 2x/12 VZL 20,38 příhradový stožár 167,0 150,3 1,39 20,14 příhradový stožár vodič 70/11-1 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C".

39 Tah vedení při -5 C a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 70/11-1 AlFe nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ 170,0 153,0 1,48 19,43 příhradový stožár 92 20,94 /20 VZL 167,5 150,8 1,48 19,84 příhradový stožár 96 21,01 /20 VZL 22,65 165,0 148,5 1, ,33 /20 VZL 95 22,59 24,34 /30 162,5 146,3 1, ,81 24,16 /30 26,03 160,0 144,0 1,48 24,29 /30 25,71 27,71 157,5 141,8 1,48 25,75 27,26 29,38 155,0 139,5 1,48 27,20 28, ,04 /40 152,5 137,3 1,48 28,64 30,33 / ,69 150,0 135,0 1, ,08 /40 31,84 34,32 147,5 132,8 1, , ,35 35,94 145,0 130,5 1,47 32, ,84 37,55 142,5 128,3 1,47 34,30 36,32 39,14 140,0 126,0 1,47 35,68 37,78 40,72 /60 137,5 123,8 1, ,05 39, ,28 135,0 121,5 1, ,40 40,66 / ,82 132,5 119,3 1,46 39, ,08 45,35 130,0 117,0 1,46 41,06 / , ,86 127,5 114,8 1, ,37 44, ,35 125,0 112,5 1, ,66 46, ,83 122,5 110,3 1,46 44, , ,28 120,0 108,0 1,46 46, , ,72 117,5 105,8 1, , , ,13 115,0 103,5 1, , , ,52 112,5 101,3 1,45 49, , ,90 110,0 99,0 1,45 51, , ,25 107,5 96,8 1, , , ,57 105,0 94,5 1, , , ,88 102,5 92,3 1,45 54, , ,16 100,0 90,0 1, , , ,42 vodič 70/11-1 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C".

40 Tah vedení při -5 C a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 110/22 AlFe nadmořká výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ 200,0 180,0 1, ,00 / /8a 116 0,00 / /8a 101 0,00 / /8a 199,0 179,1 1,39 1,06 1,12 1,21 198,0 178,2 1,39 2,12 2,24 2,42 197,0 177,3 1,39 3,18 3,37 3,63 196,0 176,4 1,39 4,24 4,49 4,84 195,0 175,5 1,39 5,30 5,61 /10 6,05 /10 194,0 174,6 1,39 6,36 /10 6,73 7,26 193,0 173,7 1,39 7,42 7,85 8,46 192,0 172,8 1,39 8,48 8,97 9, ,0 171,9 1,39 9,53 /12 2x/ ,09 /12 2x/ ,88 /12 2x/6 190,0 171,0 1,39 10,59 11,21 12,09 /15 2x/10 189,0 170,1 1,39 11,65 /15 2x/10 12,33 /15 2x/10 13,29 188,0 169,2 1,39 12,70 13,45 14,50 187,0 168,3 1,39 13,76 14,57 15,70 186,0 167,4 1,39 14,81 15,68 16,90 185,0 166,5 1,39 15,86 16,80 18,10 184,0 165,6 1,39 16,92 17, ,31 183,0 164,7 1,39 17, ,03 20,50 příhradový stožár 182,0 163,8 1, ,02 20,14 příhradový stožár 181,0 162,9 1,39 20,07 příhradový stožár 180,0 162,0 1,39 vodič 110/22 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C".

41 úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ 184,0 165,6 1,49 19,31 příhradový stožár 183,0 164,7 1,49 19,03 příhradový stožár ,50 /20 VZL 181,0 162,9 1, ,07 /20 VZL 21,25 22,90 /30 180,0 162,0 1,48 21,11 22,36 24,10 177,5 159,8 1,48 23,73 /30 25,12 /30 27,08 175,0 157,5 1,48 26,33 27,88 30,05 /40 172,5 155,3 1,48 28,93 30,63 /40 33,01 170,0 153,0 1,48 31,51 /40 33,36 35,96 167,5 150,8 1,48 34,08 36, ,89 165,0 148,5 1,48 36,64 38, ,81 /60 162,5 146,3 1, , ,49 /60 44,71 160,0 144,0 1, ,71 / ,16 47,60 157,5 141,8 1,48 44,22 46,82 50,47 155,0 139,5 1,48 46,72 49,47 53,31 152,5 137,3 1, ,19 52,09 56,14 150,0 135,0 1, ,65 54, ,95 147,5 132,8 1,47 54, , ,73 145,0 130,5 1,47 56, ,83 64,49 142,5 128,3 1,47 58,91 62,37 67,22 140,0 126,0 1, ,28 64,88 69,93 /80 137,5 123,8 1, ,63 67,37 72,61 135,0 121,5 1,47 65,95 69,83 /80 75,26 132,5 119,3 1,46 68,25 / , ,89 130,0 117,0 1, , , ,48 127,5 114,8 1, ,77 77,05 83,04 125,0 112,5 1,46 74,99 79,40 85,58 122,5 110,3 1, , , ,07 120,0 108,0 1, , ,00 90,54 vodič 110/22 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C".

42 Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 Nosná a Kotevní Základní údaje pro řešení venkovního vedení

43 Sestava betonového sloupu s konzolou ŠESTIVODIČ Nosná 1,2 1,3 Pi typ sloupu hloubka vetknutí výška odbočení výška dolní konzoly podpěrný izolátor Ls (m) A (m) Vo (m) V1 (m) Pi (m) 10,5/6 1,8 x 7,3 0,3 10,5/10 2,0 6,6 7,1 0,3 10,5/12 2,0 6,6 7,1 0,3 10,5/15 2,0 6,6 7,1 0,3 10,5/20 2,0 6,6 7,1 0,3 10,5/25 2,0 6,6 7,1 x 2x10,5/6 1,8 6,8 7,3 0,3 2x10,5/10 2,0 6,6 7,1 0,3 2x10,5/12 2,0 6,6 7,1 0,3 2 x10,5/15 2,0 6,6 7,1 x 2 x 10,5/20 2,0 6,6 7,1 x 2 x 10,5/25 2,0 6,6 7,1 x Ls 0,5 Vo V1 12/6 2,0 8,1 8,6 0,3 12/10 2,0 8,1 8,6 0,3 12/12 2,0 8,1 8,6 0,3 12/15 2,0 8,1 8,6 0,3 2 x 12/6 2,0 8,1 8,6 0,3 2 x 12/10 2,0 8,1 8,6 0,3 2 x 12/12 2,0 8,1 8,6 0,3 2 x 12/15 2,0 8,1 8,6 x A

44 Sestava betonového sloupu s konzolou ŠESTIVODIČ Kotevní 1,2 1,3 typ sloupu hloubka vetknutí výška odbočení výška dolního kotvení Ls (m) A (m) Vo (m) V1 (m) 10,5/6 1,8 x 7,3 10,5/10 2,0 6,6 7,1 10,5/12 2,0 6,6 7,1 10,5/15 2,0 6,6 7,1 10,5/20 2,0 6,6 7,1 10,5/25 2,0 6,6 7,1 2x10,5/6 1,8 6,8 7,3 2x10,5/10 2,0 6,6 7,1 2x10,5/12 2,0 6,6 7,1 2 x10,5/15 2,0 6,6 7,1 2 x 10,5/20 2,0 6,6 7,1 2 x 10,5/25 2,0 6,6 7,1 Ls 0,5 Vo V1 12/6 2,0 8,1 8,6 12/10 2,0 8,1 8,6 12/12 2,0 8,1 8,6 12/15 2,0 8,1 8,6 2 x 12/6 2,0 8,1 8,6 2 x 12/10 2,0 8,1 8,6 2 x 12/12 2,0 8,1 8,6 2 x 12/15 2,0 8,1 8,6 A

45 Tlak větru na konstrukci a největší vzdálenost podpěr zatížení konstrukce větrem dle ČSN do výšky 20 metrů nad terénem nadmořská výška do 700 m nad 700 m terén A terén B terén A terén B s konzolou ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní ve směru vedení 0,745 0,484 0,948 0,616 (kn) konzola 0,828 0,538 1,054 0,685 (kn) s VPA ve směru kolmém na vedení 0,148 0,096 0,188 0,122 (kn) konzola 0,231 0,150 0,294 0,191 (kn) s VPA největší přípustný průhyb vodiče při b = 83,4 o» k průhyb (m) typ vodiče f = ((b - (0,0057 * U))/ 0,912 )2 = 1,67 42/7 AlFe 0,855 1,90 60/14 AlFe 0,853 1,91 70/11 AlFe 0,861 1,87 70/11-1 AlFe 0,788 2,23 100/25 AlFe 0,790 2,22 110/22 AlFe b (m) = 1, ŠESTIVODIČ 45 U (kv) = 23,0 15 b (m) = 1, b (m) = 1,31 b (m) = 1, ŠESTIVODIČ největší přípustná vzdálenost podpěrných bodů b (m) = 1, oblast námrazy L - lehká S - střední T - těžká namáhání vodiče 85 MPa 90 MPa 97 MPa vzdálenosti v (m) pro námrazové oblasti typ vodiče L S T 42/7 AlFe /14 AlFe /11 AlFe /11-1 AlFe /25 AlFe /22 AlFe

46 Přechod z konzoly ŠESTIVODIČ Nosné a Kotevní na jiný prvek vedení největší přípustný průhyb vodiče při b = 81,9 o» k průhyb (m) typ vodiče f = ((b - (0,0057 * U))/ 0,908 )2 = 2,00 42/7 AlFe 0,850 2,28 70/11 AlFe 0,858 2,24 70/11-1 AlFe 0,788 2,65 110/22 AlFe b (m) = 1,41 b (m) = 1, Šestivodič b (m) = 1, největší přípustná vzdálenost podpěrných bodů vzdálenosti v (m) pro námrazové oblasti b (m) = 1, typ vodiče L S T Stožár příhradový 25 42/7 AlFe /11 AlFe b (m) = 1, /11-1 AlFe /22 AlFe

47 Přepočtené síly do vrcholu betonového sloupu s konzolou ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A horní střed dolní tlak větru (kn) typ založení vrchol od hlavy (m) dovolená síla (kn) sloup konzola s VPA dovolená síla (kn) sloupu v zemi nad zemí 1,10-0,10-1,40 bez větru 0,385 0,148 0,231 při větru (m) (m) nad zemí (m) na konzole na VPA síla ve vrchu (kn) na konzole na VPA 10,5/6 1,8 8,7 9,8 8,6 7,3 6,09 5,85 0,464 0,145 0,247 5,48 5,38 10,5/10 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 10,16 9,74 0,451 0,145 0,248 9,56 9,46 10,5/12 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 12,19 11,69 0,451 0,145 0,248 11,60 11,49 10,5/15 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 15,24 14,61 0,475 0,145 0,248 14,62 14,52 10,5/20 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 20,32 19,48 0,475 0,145 x 19,70 x 10,5/25 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 25,40 24,35 0,475 0,145 x 24,78 x 2x10,5/6 1,8 8,7 9,8 8,6 7,3 12,19 11,70 0,742 0,145 0,247 11,30 11,20 2x10,5/10 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 20,32 19,48 0,722 0,145 0,248 19,45 19,35 2x10,5/12 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 24,38 23,38 0,722 0,145 x 23,52 x 2 x10,5/15 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 30,48 29,22 0,761 0,145 x 29,57 x 2 x 10,5/20 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 40,64 38,96 0,761 0,145 x 39,73 x 2 x 10,5/25 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 50,80 48,70 0,761 0,145 x 49,89 x 12/6 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 6,08 5,87 0,545 0,146 0,245 5,39 5,29 12/10 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 10,14 9,78 0,545 0,146 0,245 9,44 9,34 12/12 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 12,16 11,73 0,545 0,146 0,245 11,47 11,37 12/15 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 15,20 14,67 0,545 0,146 0,245 14,51 14,41 2 x 12/6 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 12,16 11,73 0,873 0,146 0,245 11,14 11,04 2 x 12/10 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 20,27 19,56 0,873 0,146 0,245 19,25 19,15 2 x 12/12 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 24,32 23,47 0,873 0,146 x 23,31 x 2 x 12/15 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 30,41 29,34 0,873 0,146 x 29,39 x

48 Tah vedení při -5 oc a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 42/7 AlFe nadmořká výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ ,0 1, ,00 / /8a 64 0,00 / /8a 54 0,00 / /8a ,2 1,31 0,79 0,84 0, ,4 1,31 1,59 1,68 1, ,6 1,31 2,38 2,52 2, ,8 1,31 3,17 3,36 3, ,0 1,31 3,96 4,19 4, ,2 1,31 4,75 5,03 5,42 / ,4 1,31 5,54 /10 5,86 /10 6, ,6 1,31 6,33 6,70 7, ,8 1,31 7,11 7,53 8, ,0 1,31 7,90 8,36 9, ,2 1,31 8,68 9, , ,4 1,31 9,46 /12 2x/ ,01 /12 2x/6 10,79 /12 2x/ ,6 1,31 10,23 10,84 11,68 /15 2x/ ,8 1,31 11,01 11,66 /15 12, ,0 1,31 11,78 /15 2x/10 12,47 2x/10 13, ,2 1,31 12,55 13,29 14, ,4 1,31 13,32 14,10 15, ,6 1,31 14,08 14,91 16, ,8 1,31 14,84 15,71 16, ,0 1,31 15,60 16,51 17, ,2 1,31 16,35 17,31 18, ,4 1,31 17,10 18, ,51 2x/12 VZL ,6 1,31 17,84 18,89 20,36 příhradový stožár ,8 1,31 18, ,67 2x/12 VZL ,2 1,31 20,04 příhradový stožár vodič 42/7 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C"

49 Tah vedení při -5 oc a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 42/7 AlFe nadmořká výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ ,4 1,41 2x/10 20 VZL 2x/10 20 VZL 19,51 příhradový stožár ,6 1, ,36 /20 VZL ,8 1,41 19,67 příhradový stožár 21, ,0 1,41 19,31 příhradový stožár 70 20,45 /20 VZL 22, ,2 1, ,04 /20 VZL 21,22 22,87 / ,4 1,41 20,77 21, , ,6 1,41 21,49 22,75 / , ,8 1,41 22,20 23,51 25, ,0 1, ,91 24,26 26, ,2 1, ,62 /30 25,01 26, ,4 1,41 24,31 25,74 27, ,6 1,41 25,01 26,48 28, ,8 1,41 25,69 27,20 29, ,0 1,41 26,37 27,92 30,09 / ,2 1,41 27, ,63 30, ,4 1,41 27, ,34 31, ,6 1, ,37 30,04 /40 32, ,8 1, , , , ,0 1, , , , ,2 1, ,30 / , , ,4 1, , , , ,6 1, , , , ,8 1, , , , ,0 1, , , , ,2 1, , , , ,4 1, , , , ,6 1, , , , ,8 1, , , , ,0 1, , , ,73 /60 vodič 42/7 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C", od úhlu 123gr poloha vodičů na konzole "A".

50 Tah vedení při -5 C a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 70/11-1 AlFe nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ 200,0 180,0 1, ,00 / /8a 80 0,00 / /8a 68 0,00 / /8a 198,5 178,7 1,31 0,93 0,98 1,06 197,0 177,3 1,31 1,85 1,96 2,11 195,5 176,0 1,31 2,78 2,94 3,17 194,0 174,6 1,31 3,70 3,92 4,22 192,5 173,3 1,31 4,63 4,90 5,28 191,0 171,9 1,31 5,55 /10 5,88 /10 6,33 /10 189,5 170,6 1,31 6,47 6,85 7,39 188,0 169,2 1,31 7,40 7,83 8,44 186,5 167,9 1,31 8,32 8,81 9,49 /12 2x/ ,0 166,5 1,31 9, ,78 /12 2x/ ,54 183,5 165,2 1,31 10,16 /12 2x/6 10,75 11,59 /15 2x/10 182,0 163,8 1,31 11,07 11,72 /15 2x/10 12,64 180,5 162,5 1,31 11,99 /15 2x/10 12,69 13,68 179,0 161,1 1,31 12,90 13,66 14,73 177,5 159,8 1,31 13,82 14,63 15,77 176,0 158,4 1,31 14,73 15,59 16,81 174,5 157,1 1,31 15,63 16,55 17,84 173,0 155,7 1,31 16,54 17,51 18,88 171,5 154,4 1,31 17,45 18, ,91 2x/12 VZL 170,0 153,0 1,31 18, ,43 2x/12 VZL 20,94 příhradový stožár 168,5 151,7 1, ,25 2x/12 VZL 20,38 příhradový stožár 21,96 167,0 150,3 1,31 20,14 příhradový stožár 21,33 22,99 vodič 70/11-1 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C"

51 Tah vedení při -5 C a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 70/11-1 AlFe nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ 172,5 155,3 1,41 19,22 příhradový stožár 170,0 153,0 1,41 19,43 příhradový stožár 74 20,94 /20 VZL 167,5 150,8 1,41 19,84 příhradový stožár 87 21,01 /20 VZL 22,65 165,0 148,5 1, ,33 /20 VZL 22,59 24,34 /30 162,5 146,3 1,41 22,81 24,16 /30 26,03 160,0 144,0 1,41 24,29 /30 25,71 27,71 157,5 141,8 1,41 25,75 27,26 29,38 155,0 139,5 1,41 27,20 28,80 31,04 /40 152,5 137,3 1,41 28,64 30,33 /40 32,69 150,0 135,0 1,41 30,08 /40 31,84 34,32 147,5 132,8 1,41 31,50 33,35 35,94 145,0 130,5 1,41 32,90 34,84 37,55 142,5 128,3 1,41 34,30 36,32 39,14 140,0 126,0 1, ,68 37,78 40,72 /60 137,5 123,8 1, ,05 39,23 42,28 135,0 121,5 1,41 38,40 40,66 /60 43,82 132,5 119,3 1, , , ,35 130,0 117,0 1, ,06 / , ,86 127,5 114,8 1, , , ,35 125,0 112,5 1, , , ,83 122,5 110,3 1, , , ,28 120,0 108,0 1, , , ,72 117,5 105,8 1, , , ,13 115,0 103,5 1, , , ,52 112,5 101,3 1, , , ,90 110,0 99,0 1, , , ,25 107,5 96,8 1, , , ,57 105,0 94,5 1, , , ,88 102,5 92,3 1, , , ,16 100,0 90,0 1, , , ,42 vodič 70/11-1 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C", od úhlu 130gr poloha vodičů na konzole "A".

52 Tah vedení při -5 C a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 110/22 AlFe nadmořká výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ 200,0 180,0 1, ,00 / /8a 104 0,00 / /8a 91 0,00 / /8a 199,0 179,1 1,31 1,06 1,12 1,21 198,0 178,2 1,31 2,12 2,24 2,42 197,0 177,3 1,31 3,18 3,37 3,63 196,0 176,4 1,31 4,24 4,49 4,84 195,0 175,5 1,31 5,30 5,61 /10 6,05 /10 194,0 174,6 1,31 6,36 /10 6,73 7,26 193,0 173,7 1,31 7,42 7,85 8,46 192,0 172,8 1,31 8,48 8,97 9, ,0 171,9 1,31 9,53 /12 2x/ ,09 /12 2x/ ,88 /12 2x/6 190,0 171,0 1,31 10,59 11,21 12,09 /15 2x/10 189,0 170,1 1,31 11,65 /15 2x/10 12,33 /15 2x/10 13,29 188,0 169,2 1,31 12,70 13,45 14,50 187,0 168,3 1,31 13,76 14,57 15,70 186,0 167,4 1,31 14,81 15,68 16,90 185,0 166,5 1,31 15,86 16,80 18,10 184,0 165,6 1,31 16,92 17, ,31 183,0 164,7 1,31 17, ,03 20,50 příhradový stožár 182,0 163,8 1, ,02 20,14 příhradový stožár 181,0 162,9 1,31 20,07 příhradový stožár 180,0 162,0 1,31 vodič 110/22 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C"

53 Tah vedení při -5 C a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 110/22 AlFe nadmořká výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ 183,0 164,7 1,41 19,03 příhradový stožár 99 20,50 /20 VZL 182,0 163,8 1,41 19,02 příhradový stožár ,14 /20 VZL 21,70 181,0 162,9 1, ,07 /20 VZL 21,25 22,90 /30 180,0 162,0 1,41 21,11 22,36 24,10 177,5 159,8 1,41 23,73 /30 25,12 /30 27,08 175,0 157,5 1,41 26,33 27,88 30,05 /40 172,5 155,3 1,41 28,93 30,63 /40 33,01 170,0 153,0 1,41 31,51 /40 33,36 35,96 167,5 150,8 1,41 34,08 36,09 38,89 165,0 148,5 1, ,64 38,79 41,81 /60 162,5 146,3 1, ,18 41,49 /60 44,71 160,0 144,0 1,41 41,71 / , ,60 157,5 141,8 1,41 44, , ,47 155,0 139,5 1,41 46,72 49,47 53,31 152,5 137,3 1,41 49,19 52,09 56,14 150,0 135,0 1,41 51,65 54,69 58,95 147,5 132,8 1,41 54,09 57,27 61,73 145,0 130,5 1,41 56,51 59,83 64,49 142,5 128,3 1,41 58,91 62,37 67,22 140,0 126,0 1, , ,88 69,93 /80 137,5 123,8 1, , , ,61 135,0 121,5 1, , ,83 / ,26 132,5 119,3 1, ,25 / , ,89 130,0 117,0 1, , , ,48 127,5 114,8 1, , , ,04 125,0 112,5 1, , , ,58 122,5 110,3 1, , , ,07 120,0 108,0 1, , ,00 90,54 vodič 110/22 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C", od úhlu 140gr poloha vodičů na konzole "A".

54 Porovnání uspořádání podpěrných bodů různých konstrukcí Pařát 10,5/6 kn Šestivodič 10,5/6 kn Stožár 13,5/20 kn Pařát 12/6 kn Šestivodič 12/6 kn Stožár 15/20 kn měřítko 6 m 5 m 4 m 3 m 2 m 1 m -1 m -2 m

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ÚVOD je výrobcem ocelových konstrukcí pro výstavbu venkovních vedení VN. Klade velký důraz na jakost a kvalitu výrobků, kterou prokazuje vydáním příslušných prohlášení o vlastnostech výrobku v souladu

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Spolupráce Skupiny ČEZ s ochránci přírody při ochraně ptactva před úrazy elektrickým proudem

Spolupráce Skupiny ČEZ s ochránci přírody při ochraně ptactva před úrazy elektrickým proudem Spolupráce Skupiny ČEZ s ochránci přírody při ochraně ptactva před úrazy elektrickým proudem Podklady pro účastníky tiskové konference Liberec 26. listopadu 2009 HISTORIE SPOLUPRÁCE Energetici se o ochranou

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna.

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna. 1. OBJÍMKY - LEHKÁ ŘADA strana č. 4 Objímky - lehká řada - jednodílné LUPJ s maticí M8, s gum. vložkou 11010015 objímka LUPJ 1/4", 12-15mm, BAL. 100ks 0,45 ks G 11010019 objímka LUPJ 3/8", 15-19mm, BAL.

Více

SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL

SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL Podceňovat problematiku jeřábových drah se nemusí vyplatit! Princip pružného uložení jeřábových kolejnic GANTRAIL Rotace kolejnice Nezatížený jeřáb Zatížený jeřáb Kolejnice

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. 1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

7 Hmoždinky pro deskové materiály

7 Hmoždinky pro deskové materiály Kovová hmoždinka... Sklopná hmoždinka K, KD, KDH, KM... Hmoždinka pro deskové materiály PD... Hmoždinka pro sádrokarton GK... Kovová hmoždinka pro sádrokarton GKM... 28 290 294 296 298 286 Kovová hmoždinka

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

CENÍK TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO

CENÍK TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO CENÍK 3 TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO KT02272 xx5 30x30x5 00 KT02273 KT02274 KT02275 KT02276 KT02277 KT02278 KT02279 KT022 xx5 xx5 xx5 xx5 x5 xx5 00x00x5 00 00 00 00 00 00 00 00 za ks za ks 2,07 2,3 2,53

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Přívěsy na přepravu vozidel

Přívěsy na přepravu vozidel Přívěsy na přepravu vozidel 02 Produktová nabídka Přívěsy na přepravu vozidel Spektrum přívěsů na přepravu vozidel značky Pongratz se pohybuje v rozmezí od nebrzděných přívěsů na přepravu motocyklů až

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78514 Strana 1 Celkem stránek:

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Návod na montáž. pro dřevěná okna

Návod na montáž. pro dřevěná okna pro dřevěná okna Návod na montáž Označení systému: TO hrnkové provedení hluboké frézování DT dvojité hrnkové provedení mělké frézování OBSAH Oblasti použití (velikosti, hmotnosti, bezpečnostní upozornění)

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Přehledný mini katalog výrobků

Přehledný mini katalog výrobků Elektrizace železnic Praha a.s. Přehledný mini katalog výrobků Součásti pro tv trolejbusových a tramvajových drah Trolejová vedení pro MHD tramvajová vedení 600 V ss n Trolejové vedení prosté s pevným

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 911111 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ M 2 750 Kč Hmotnost zábradlí do 20kg/m přes 20kg/m do 25kg/m přes 25kg/m

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september Kategória: Mosty, veže, stožiare Priemyselné a technologické konštrukcie x Občianske a športové stavby Stavba konštrukcia: Názov: Zimní stadion Chomutov, zastřešení Lokalita: Chomutov Dátum dokončenia

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Katalog zábradlí 2011/2012

Katalog zábradlí 2011/2012 www.zabradli.cz zabradli@zabradli.cz Zábradlí.cz, Katalog zábradlí 2011/2012 Široký sortiment Snadná montáž Variabilita EXTERIÉR INTERIÉR FRANCOUZSKÁ OKNA ZAHRADY ZÁBRADLÍ PRO KOMÍNOVÉ LÁVKY MADLA PRO

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Průvodní a Technická zpráva

Průvodní a Technická zpráva Dokumentace pro vybudování dělící polopříčky mezi lůžkovým oddělením a Charvátovým sálem ve 2.NP pavilonu B1, U nemocnice 1, Praha 2 Průvodní a Technická zpráva HLAVNÍ SEZNAM PŘÍLOH Obsah: A.Průvodní zpráva

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

ATILA STÝL s.r.o., Hněvkovského 87 Brno - psč: 617 00

ATILA STÝL s.r.o., Hněvkovského 87 Brno - psč: 617 00 AZ - Moravia - čtyřhranné pletivo Zn + PVC - zelené, oko 55x55, skupina Ø drátu včetně plastu 2,4mm, kompaktní role / bez napínacího drátu 55x55 / 2,4mm výška v cm délka role bm váha role ks / paleta Kč

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

Ecophon Focus Fixiform E

Ecophon Focus Fixiform E Ecophon Focus Fixiform E Systém Ecophon Focus Fixiform E se použáví k vytvoření zřetelného přechodu mezi různými úrovněmi stropu. Je instalován buď z důvodů inženýrských sítí a jiných provozních instalací

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

KATALOG VÝROBKŮ 2015. www.amako.cz

KATALOG VÝROBKŮ 2015. www.amako.cz KTLOG VÝROBKŮ 015 ocelové stožáry a výložníky pro veřejné osvětlení dekorativní stožáry a výložníky železniční stožáry kamerové stožáry vlajkové stožáry patice svorkovnice svítidla amako.hm@amako.cz +0

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru.

Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru. Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru. 0 10 20 30 Viega Advantix Vario. Na milimetr přesné zkrácení. Neomezená flexibilita. Na krátké nebo dlouhé úspěchy Viega Advantix Vario je první sprchový

Více