Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN"

Transkript

1 ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova České Budějovice Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN TYPOVÝ PODKLAD č. 7/2006 Nahrazuje TP č. 7/2002 Zpracoval: ENERGETIKA SERVIS říjen

2 OBSAH: I. Úvodní část II. 1.1 Název typového podkladu 1.2 Obchodní jméno a adresa zpracovatele 1.3 Předmět TP 1.4 Životní prostředí 1.5 Bezpečnost práce Technologická část 2.1 Základní rozměry 2.2 Technický popis 2.3 Technické požadavky na výrobu 2.4 Bezpečnost práce 2.5 Značení linek III. IV. Sestavy jednotlivých typů konzol Balení V. Doprava VI. Údaje pro objednávku VII. Údaje o dodavateli Příloha č. 1. Konzola Šestivodič 1600/3000/2000-N-JB - základní rozměry 2. Konzola Šestivodič 1600/3000/2000-N-DB - základní rozměry 3. Konzola Šestivodič 1600/3000/2000-N-JB(DB) - izolátory VPA 4. Konzola Šestivodič 1600/3000/2000-N-JB(DB) - BZ 5. Konzola Šestivodič 1600/3000/2000-N-JB(DB) - odbočná linka 6. Konzola Šestivodič 1600/3000/2000-K-DB - základní rozměry 7. Konzola Šestivodič 1600/3000/2000-K-DB - kot.závěsné izolátory 8. Konzola Šestivodič 1600/3000/2000-K-DB - odbočná linka 9. Konzola Šestivodič 1100/2000/1700-N-JB - základní rozměry 10. Konzola Šestivodič 1100/2000/1700-N-DB - základní rozměry 11. Konzola Šestivodič 1100/2000/1700-N-JB(DB) - izolátory VPA 12. Konzola Šestivodič 1100/2000/1700-N-JB(DB) - BZ 13. Konzola Šestivodič 1100/2000/1700-N-JB(DB) - odbočná linka 14. Konzola Šestivodič 1100/2000/1700-K-DB - základní rozměry 15. Konzola Šestivodič 1100/2000/1700-K-DB - kot.závěsné izolátory 16. Konzola Šestivodič 1100/2000/1700-K-DB - odbočná linka 17. Konzola Šestivodič - ochrana přisedajícího ptactva 18. Projektování sítí 2

3 I. ÚVODNÍ ČÁST. 1.1 Název typového podkladu. Ocelové konzoly typ ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN. 1.2 Obchodní jméno a adresa zpracovatele. ENERGETIKA SERVIS s.r.o., Křižíkova 1690, České Budějovice 1.3 Předmět typového podkladu (TP). Předmětem TP jsou ocelové konzoly typ Šestivodič na betonové sloupy venkovního vedení VN, vybrané podklady pro projektování sítí VN ( příloha č.18), popis montáže konzol na betonové sloupy a technické podklady pro stavbu dvojitého venkovního vedení v souladu se zákonem č. 114/92 Sb. - Ochrana přírody a krajiny a zákonem č. 329/90Sb. - Bezpečnost práce ve výškách. Konzoly jsou navrženy pro vodiče AlFe do průřezu 110/22 mm 2 za podmínek daných příslušnými normami. Konzoly svým provedením umožňují zařazení úsekových odpínačů na betonových sloupech (TPč. 6/2005 a TPč. 7/2005) a plynulý přechod z vedení VN na betonových sloupech na vedení na příhradových stožárech s možností zařazení úsekových odpínačů na příhradových stožárech (TPč. 8/2006). 1.4 Životní prostředí. Konzoly svou konstrukcí odstraňují možnost úrazu elektrickým proudem velkých dravců a drobných ptáků. Výrobky neobsahují škodlivé látky a jsou plně recyklovatelné. 1.5 Bezpečnost práce ve výškách. Konzoly splňují požadavky bezpečnosti práce při práci ve výškách. V horní části konzoly je madlo pro osobní zajištění pracovníka (bezpečnostní postroj) s minimální údržnou statickou silou 15 kn proti pádu z výšky (vyhl. č. 324/90 Sb. 50, odst.6,7,9. II. TECHNOLOGICKÁ ČÁST. 2.1 Základní, montážní a technologické rozměry viz přílohy. 2.2 Rozdělení konzol. Podle zatížení vodiči a) nosná b) kotevní Podle typu betonového sloupu JB betonový sloup DB dvojitý betonový sloup Podle rozpětí vodičů jednotlivých linek v rovinně konzoly a) Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 b) Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 3

4 2.3 Doplňující konstrukce. Praporec (sada 2 ks) je určen pro montáž bezpečnostních závěsů s podpěrnými izolátory podle PNE Provedení je shodné s provedením pro ocelové konzoly typ PAŘÁT II (TP č. 3/2005). Konzola nosná. Je určena pro montáž na betonový sloup JB od vrcholového průměru 225 do 250 mm nebo DB od vrcholového průměru 2x225 do 2x250 mm. Na konzolu lze namontovat podpěrné izolátory. Montáž konzoly na JB nebo DB se provede svorníkem nad hlavou betonového sloupu a dvěmi třmenovými objímkami v místech vodorovných ramen konzoly (viz přílohy). Tato konzola se použije pro nosný nebo rohový podpěrný bod s maximálním zatížením podle bodu 2.4 a podkladů pro výpočet sítě (viz příloha). Typové označení: Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-N-JB Konzola kotevní. Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-N-DB Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-N-JB Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-N-DB Je určena pro montáž na betonový sloup JB od vrcholového průměru 225 do 250 mm nebo DB od vrcholového průměru 2x225 do 2x250 mm. Na konzolu lze namontovat podpěrné izolátory nebo kotevní izolátorové závěsy. Montáž konzoly na JB nebo DB se provede svorníkem nad hlavou betonového sloupu a dvěmi třmenovými objímkami v místech vodorovných ramen konzoly (viz přílohy). Tato konzola se použije pro rohový podpěrný bod v lomovém bodu trasy nebo při použití kotevních izolátorových závěsů v přímé trase vedení, pokud neslouží jako výztužný podpěrný bod s maximálním zatížením podle bodu 2.4 a podkladů pro výpočet sítě (viz příloha). Typové označení: Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-K-JB Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-K-DB Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-K-JB Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-K-DB 2.4 MAXIMÁLNÍ DOVOLENÉ ZATÍŽENÍ KONZOL. Vysvětlivky F 1 - ve směru vedení (jednostranné zatížení všemi vodiči) F 2 - kolmo na vedení (zatížení všemi vodiči) F 3 - svisle-hmotností jednoho krajního vodiče 4

5 Konzoly nosné. Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-N-JB Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-N-DB Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-N-JB Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-N-DB F 1-9 kn F 2-9 kn F 3-6 kn Konzoly kotevní. Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-K-JB Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-K-DB Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-K-JB Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-K-DB F 1-21 kn F 2-21 kn F 3-7 kn 2.5 Průměry děr pro montáž nosných izolátorů a kotevních izolátorových závěsů- viz přílohy. 2.6 Spojovací materiál pro montáž podpěrných izolátorů viz přílohy. 2.7 Značení linek lze provést dvěmi způsoby a to montáží barevných smaltovaných tabulek přímo na nosníky jednotlivých ramen konzol nebo pomocí držáků na betonové sloupy (TP č.4/2000 Značení linek vícenásobného venkovního vedení VN na betonových sloupech a příhradových stožárech). TECHNICKÝ POPIS. Konzola nosná se skládá ze dvou svislých nosníků na kterých jsou přivařeny vodorovné ramena pro montáž podpěrných izolátorů. V dolní části svislého nosníku je přivařen zemnicí pásek. Součástí konzoly JB a DB je stavitelná třmenová objímka, která se skládá ze dvou kotevních segmentů a dvou svorníků tvaru otevřeného U. Konzola kotevní. se skládá ze dvou svislých nosníků na kterých jsou přivařeny vodorovné ramena pro montáž podpěrných izolátorů a kotevních izolátorových závěsů. V dolní části svislého nosníku je přivařen zemnicí pásek. Součástí konzoly JB a DB je stavitelná třmenová objímka, která se skládá ze dvou kotevních segmentů a dvou svorníků tvaru otevřeného U. Střední a spodní ramena všech typů jsou pomocí objímek osazena plastovými zábranami, které zabraňují sedání ptáků na konzoly v blízkosti vodičů (příloha č. 17). Zábrany jsou součástí konzoly. 5

6 III. Technické požadavky na výrobu. Sváření konstrukce podle čl. 73 ČSN Svařování je prováděno metodou 135-Obloukové svařování tavicí se elektrodou v aktivním plynu: MAG svařování (podle ČSN EN ISO 4063). Svařování konstrukcí nebo dílců výrobní skupiny B (podle ČSN ) provádějí svářeči s osvědčením o zkoušce ČSN a také s osvědčením o zkoušce ČSN EN Úprava konstrukcí proti korozi. Konstrukce jsou žárově zinkované podle ČSN EN ISO 1461 s vrstvou 80µm. Spojovací materiál je galvanicky zinkovaný podle ČSN ISO 4520, ČSN EN ISO 3613 s vrstvou 12µm. Značení výrobků podle ČSN Na konzole je vyznačen typ výrobku. IV. Kvalita zboží a technická dokumentace. Technická dokumentace odpovídá požadavku typového podkladu. Technické parametry odpovídají ČSN Rozměrové odchylky odpovídají ČSN ISO V. Balení. IV. Konzoly - jsou dodávány volně ložené. Doprava. Konstrukci lze dopravovat běžnými dopravními prostředky nosností odpovídajícími přepravované hmotnosti. V. Údaje pro objednávku. Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-N-JB katalogové číslo Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-N-DB katalogové číslo Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-N-JB katalogové číslo Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-N-DB katalogové číslo Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-K-JB katalogové číslo Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700-K-DB katalogové číslo Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-K-JB katalogové číslo Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000-K-DB katalogové číslo Praporec podpěrného izolátoru sada 2 ks katalogové číslo

7 VI. Údaje o dodavateli. Veškeré konstrukce uvedené v tomto typovém podkladu dodává: ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova České Budějovice Tel.: , fax:

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Příloha č. 18 PROJEKTOVÁNÍ SÍTÍ

26 Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 Přehled použití konstrukcí Schématické uspořádání konzol na betonovém sloupu

27 Schématické uspořádání konzol na betonovém sloupu. Nosný bod Nosná Nosná Odbočný bod (průběžný) Nosná + odbočná Přímá Nosná + odbočná Přímá Nosná + odbočná Přímá Nosná + odbočná Šikmá Nosná + 2 x odbočná Přímá Rohový bod (průběžný) Nosná Nosná

28 Rohový Odbočný bod (průběžný) Nosná + odbočná Přímá Nosná + odbočná Přímá Nosná + odbočná Přímá Nosná + odbočná Šikmá Rohový bod (průběžný) Kotevní Rohový Odbočný bod (průběžný) Kotevní + odbočná Přímá Kotevní + odbočná Šikmá Rohový bod (kotevní) Kotevní

29 Rohový Odbočný bod (kotevní) Kotevní + odbočná Přímá Kotevní + odbočná Šikmá

30 Konzola ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 Nosná a Kotevní Základní údaje pro řešení venkovního vedení

31 Sestava betonového sloupu s konzolou ŠESTIVODIČ Nosnou 1,2 1,3 Pi typ sloupu hloubka vetknutí výška odbočení výška dolní konzoly podpěrný izolátor Ls (m) A (m) Vo (m) V1 (m) Pi (m) 10,5/6 1,8 x 7,3 0,3 10,5/10 2,0 6,6 7,1 0,3 10,5/12 2,0 6,6 7,1 0,3 10,5/15 2,0 6,6 7,1 0,3 10,5/20 2,0 6,6 7,1 0,3 10,5/25 2,0 6,6 7,1 x 2x10,5/6 1,8 6,8 7,3 0,3 2x10,5/10 2,0 6,6 7,1 0,3 2x10,5/12 2,0 6,6 7,1 0,3 2 x10,5/15 2,0 6,6 7,1 x 2 x 10,5/20 2,0 6,6 7,1 x 2 x 10,5/25 2,0 6,6 7,1 x Ls 0,5 Vo V1 12/6 2,0 8,1 8,6 0,3 12/10 2,0 8,1 8,6 0,3 12/12 2,0 8,1 8,6 0,3 12/15 2,0 8,1 8,6 0,3 2 x 12/6 2,0 8,1 8,6 0,3 2 x 12/10 2,0 8,1 8,6 0,3 2 x 12/12 2,0 8,1 8,6 0,3 2 x 12/15 2,0 8,1 8,6 x A

32 Sestava betonového sloupu s konzolou ŠESTIVODIČ Kotevní 1,2 1,3 typ sloupu hloubka vetknutí výška odbočení výška dolního kotvení Ls (m) A (m) Vo (m) V1 (m) 10,5/6 1,8 x 7,3 10,5/10 2,0 6,6 7,1 10,5/12 2,0 6,6 7,1 10,5/15 2,0 6,6 7,1 10,5/20 2,0 6,6 7,1 10,5/25 2,0 6,6 7,1 2x10,5/6 1,8 6,8 7,3 2x10,5/10 2,0 6,6 7,1 2x10,5/12 2,0 6,6 7,1 2 x10,5/15 2,0 6,6 7,1 2 x 10,5/20 2,0 6,6 7,1 2 x 10,5/25 2,0 6,6 7,1 Ls 0,5 Vo V1 12/6 2,0 8,1 8,6 12/10 2,0 8,1 8,6 12/12 2,0 8,1 8,6 12/15 2,0 8,1 8,6 2 x 12/6 2,0 8,1 8,6 2 x 12/10 2,0 8,1 8,6 2 x 12/12 2,0 8,1 8,6 2 x 12/15 2,0 8,1 8,6 A

33 Tlak větru na konstrukci a největší vzdálenost podpěr zatížení konstrukce větrem dle ČSN do výšky 20 metrů nad terénem nadmořská výška do 700 m nad 700 m terén A terén B terén A terén B s konzolou ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní ve směru vedení 0,893 0,581 1,137 0,739 (kn) konzola 0,977 0,635 1,243 0,808 (kn) s VPA ve směru kolmém na vedení 0,186 0,121 0,237 0,154 (kn) konzola 0,270 0,175 0,343 0,223 (kn) s VPA největší přípustný průhyb vodiče při b = 69,0 o» k průhyb (m) typ vodiče f = ((b - (0,0057 * U))/ 0,864 )2 = 2,13 42/7 AlFe 0,815 2,40 60/14 AlFe 0,813 2,41 70/11 AlFe 0,820 2,37 70/11-1 AlFe 0,757 2,78 100/25 AlFe 0,759 2,76 110/22 AlFe b (m) = 1, ŠESTIVODIČ 70 U (kv) = 23,0 50 b (m) = 1, b (m) = 1,39 b (m) = 1, ŠESTIVODIČ největší přípustná vzdálenost podpěrných bodů b (m) = 1, oblast námrazy L - lehká S - střední T - těžká namáhání vodiče 85 MPa 90 MPa 97 MPa vzdálenosti v (m) pro námrazové oblasti typ vodiče L S T 42/7 AlFe /14 AlFe /11 AlFe /11-1 AlFe /25 AlFe /22 AlFe Přechod z konzoly ŠESTIVODIČ Nosné a Kotevní na jiný prvek vedení

34 největší přípustný průhyb vodiče při b = 70,3 o» k průhyb (m) typ vodiče f = ((b - (0,0057 * U))/ 0,870 )2 = 2,43 42/7 AlFe 0,818 2,74 70/11 AlFe 0,825 2,70 70/11-1 AlFe 0,763 3,16 110/22 AlFe b (m) = 1,49 b (m) = 1, Šestivodič b (m) = 1, největší přípustná vzdálenost podpěrných bodů vzdálenosti v (m) pro námrazové oblasti b (m) = 1, typ vodiče L S T Stožár příhradový 70 42/7 AlFe /11 AlFe b (m) = 1, /11-1 AlFe /22 AlFe

35 Přepočtené síly do vrcholu betonového sloupu s konzolou ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A horní střed dolní tlak větru (kn) typ založení vrchol od hlavy (m) dovolená síla (kn) sloup konzola s VPA dovolená síla (kn) sloupu v zemi nad zemí 1,10-0,10-1,40 bez větru 0,385 0,186 0,270 při větru (m) (m) nad zemí (m) na konzole na VPA síla ve vrchu (kn) na konzole na VPA 10,5/6 1,8 8,7 9,8 8,6 7,3 6,09 5,85 0,464 0,183 0,288 5,45 5,34 10,5/10 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 10,16 9,74 0,451 0,183 0,289 9,53 9,42 10,5/12 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 12,19 11,69 0,451 0,183 0,289 11,56 11,45 10,5/15 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 15,24 14,61 0,475 0,183 0,289 14,58 14,47 10,5/20 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 20,32 19,48 0,475 0,183 x 19,66 x 10,5/25 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 25,40 24,35 0,475 0,183 x 24,74 x 2x10,5/6 1,8 8,7 9,8 8,6 7,3 12,19 11,70 0,742 0,183 0,288 11,26 11,16 2x10,5/10 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 20,32 19,48 0,722 0,183 0,289 19,41 19,31 2x10,5/12 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 24,38 23,38 0,722 0,183 x 23,48 x 2 x10,5/15 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 30,48 29,22 0,761 0,183 x 29,53 x 2 x 10,5/20 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 40,64 38,96 0,761 0,183 x 39,69 x 2 x 10,5/25 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 50,80 48,70 0,761 0,183 x 49,85 x 12/6 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 6,08 5,87 0,545 0,184 0,286 5,35 5,25 12/10 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 10,14 9,78 0,545 0,184 0,286 9,41 9,30 12/12 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 12,16 11,73 0,545 0,184 0,286 11,43 11,33 12/15 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 15,20 14,67 0,545 0,184 0,286 14,47 14,37 2 x 12/6 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 12,16 11,73 0,873 0,184 0,286 11,11 11,00 2 x 12/10 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 20,27 19,56 0,873 0,184 0,286 19,21 19,11 2 x 12/12 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 24,32 23,47 0,873 0,184 x 23,27 x 2 x 12/15 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 30,41 29,34 0,873 0,184 x 29,35 x

36 Tah vedení při -5 C a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 42/7 AlFe nadmořká výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ ,0 1, ,00 / /8a 73 0,00 / /8a 61 0,00 / /8a ,2 1,39 0,79 0,84 0, ,4 1,39 1,59 1,68 1, ,6 1,39 2,38 2,52 2, ,8 1,39 3,17 3,36 3, ,0 1,39 3,96 4,19 4, ,2 1,39 4,75 5,03 5,42 / ,4 1,39 5,54 /10 5,86 /10 6, ,6 1,39 6,33 6,70 7, ,8 1,39 7,11 7,53 8, ,0 1,39 7,90 8, , ,2 1,39 8, ,19 9, ,4 1,39 9,46 /12 2x/ ,01 /12 2x/6 10,79 /12 2x/ ,6 1,39 10,23 10,84 11,68 /15 2x/ ,8 1,39 11,01 11,66 / , ,0 1,39 11,78 /15 2x/10 12,47 2x/ , ,2 1,39 12,55 13,29 14, ,4 1, ,32 14,10 15, ,6 1, ,08 14,91 16, ,8 1,39 14,84 15,71 16, ,0 1,38 15,60 16,51 17, ,2 1,38 16,35 17,31 18, ,4 1,38 17,10 18, ,51 2x/12 VZL ,6 1,38 17,84 18,89 20,36 příhradový stožár ,8 1,38 18, ,67 2x/12 VZL ,0 1, ,31 VZL 20,45 příhradový stožár ,2 1,38 20,04 příhradový stožár

37 Tah vedení při -5 C a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 42/7 AlFe nadmořká výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ ,4 1,48 19,51 příhradový stožár ,6 1, ,36 /20 VZL ,8 1,48 19,67 příhradový stožár 21, ,0 1,47 19,31 příhradový stožár 76 20,45 /20 VZL 22, ,2 1, ,04 /20 VZL 21,22 22,87 / ,4 1, ,77 21,99 23, ,6 1,47 21,49 22,75 /30 24, ,8 1,47 22,20 23,51 25, ,0 1,47 22,91 24,26 26, ,2 1,47 23,62 /30 25, , ,4 1,47 24,31 25, , ,6 1,47 25, ,48 28, ,8 1,46 25, ,20 29, ,0 1,46 26,37 27,92 30,09 / ,2 1, ,04 28,63 30, ,4 1, ,71 29,34 31, ,6 1,46 28,37 30,04 /40 32, ,8 1,46 29,02 30,73 33, ,0 1,46 29,67 31, , ,2 1,46 30,30 /40 32, , ,4 1,45 30, ,75 35, ,6 1, , ,41 36, ,8 1, ,17 34,06 36, ,0 1,45 32,78 34,71 37, ,2 1,45 33,38 35,34 38, ,4 1,45 33,97 35,96 38, ,6 1, ,55 36,58 39, ,8 1, , , , ,0 1, , , ,73 /60 vodič 42/7 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C".

38 Tah vedení při -5 C a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 70/11-1 AlFe nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ 200,0 180,0 1, ,00 / /8a 90 0,00 / /8a 77 0,00 / /8a 198,5 178,7 1,39 0,93 0,98 1,06 197,0 177,3 1,39 1,85 1,96 2,11 195,5 176,0 1,39 2,78 2,94 3,17 194,0 174,6 1,39 3,70 3,92 4,22 192,5 173,3 1, ,63 4,90 5,28 191,0 171,9 1, ,55 /10 5,88 /10 6,33 /10 189,5 170,6 1,39 6,47 6,85 7,39 188,0 169,2 1,39 7,40 7,83 8,44 186,5 167,9 1,39 8,32 8,81 9,49 /12 2x/ ,0 166,5 1,39 9, ,78 /12 2x/ ,54 183,5 165,2 1,39 10,16 /12 2x/6 10, ,59 /15 2x/10 182,0 163,8 1,39 11,07 11,72 /15 2x/10 12,64 180,5 162,5 1,39 11,99 /15 2x/10 12,69 13,68 179,0 161,1 1,39 12,90 13,66 14,73 177,5 159,8 1,39 13,82 14,63 15,77 176,0 158,4 1,39 14,73 15,59 16,81 174,5 157,1 1,39 15,63 16,55 17,84 173,0 155,7 1,39 16,54 17,51 18,88 171,5 154,4 1,39 17,45 18, ,91 2x/12 VZL 170,0 153,0 1,39 18, ,43 2x/12 VZL 20,94 příhradový stožár 168,5 151,7 1, ,25 2x/12 VZL 20,38 příhradový stožár 167,0 150,3 1,39 20,14 příhradový stožár vodič 70/11-1 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C".

39 Tah vedení při -5 C a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 70/11-1 AlFe nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ 170,0 153,0 1,48 19,43 příhradový stožár 92 20,94 /20 VZL 167,5 150,8 1,48 19,84 příhradový stožár 96 21,01 /20 VZL 22,65 165,0 148,5 1, ,33 /20 VZL 95 22,59 24,34 /30 162,5 146,3 1, ,81 24,16 /30 26,03 160,0 144,0 1,48 24,29 /30 25,71 27,71 157,5 141,8 1,48 25,75 27,26 29,38 155,0 139,5 1,48 27,20 28, ,04 /40 152,5 137,3 1,48 28,64 30,33 / ,69 150,0 135,0 1, ,08 /40 31,84 34,32 147,5 132,8 1, , ,35 35,94 145,0 130,5 1,47 32, ,84 37,55 142,5 128,3 1,47 34,30 36,32 39,14 140,0 126,0 1,47 35,68 37,78 40,72 /60 137,5 123,8 1, ,05 39, ,28 135,0 121,5 1, ,40 40,66 / ,82 132,5 119,3 1,46 39, ,08 45,35 130,0 117,0 1,46 41,06 / , ,86 127,5 114,8 1, ,37 44, ,35 125,0 112,5 1, ,66 46, ,83 122,5 110,3 1,46 44, , ,28 120,0 108,0 1,46 46, , ,72 117,5 105,8 1, , , ,13 115,0 103,5 1, , , ,52 112,5 101,3 1,45 49, , ,90 110,0 99,0 1,45 51, , ,25 107,5 96,8 1, , , ,57 105,0 94,5 1, , , ,88 102,5 92,3 1,45 54, , ,16 100,0 90,0 1, , , ,42 vodič 70/11-1 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C".

40 Tah vedení při -5 C a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 110/22 AlFe nadmořká výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ 200,0 180,0 1, ,00 / /8a 116 0,00 / /8a 101 0,00 / /8a 199,0 179,1 1,39 1,06 1,12 1,21 198,0 178,2 1,39 2,12 2,24 2,42 197,0 177,3 1,39 3,18 3,37 3,63 196,0 176,4 1,39 4,24 4,49 4,84 195,0 175,5 1,39 5,30 5,61 /10 6,05 /10 194,0 174,6 1,39 6,36 /10 6,73 7,26 193,0 173,7 1,39 7,42 7,85 8,46 192,0 172,8 1,39 8,48 8,97 9, ,0 171,9 1,39 9,53 /12 2x/ ,09 /12 2x/ ,88 /12 2x/6 190,0 171,0 1,39 10,59 11,21 12,09 /15 2x/10 189,0 170,1 1,39 11,65 /15 2x/10 12,33 /15 2x/10 13,29 188,0 169,2 1,39 12,70 13,45 14,50 187,0 168,3 1,39 13,76 14,57 15,70 186,0 167,4 1,39 14,81 15,68 16,90 185,0 166,5 1,39 15,86 16,80 18,10 184,0 165,6 1,39 16,92 17, ,31 183,0 164,7 1,39 17, ,03 20,50 příhradový stožár 182,0 163,8 1, ,02 20,14 příhradový stožár 181,0 162,9 1,39 20,07 příhradový stožár 180,0 162,0 1,39 vodič 110/22 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C".

41 úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ 184,0 165,6 1,49 19,31 příhradový stožár 183,0 164,7 1,49 19,03 příhradový stožár ,50 /20 VZL 181,0 162,9 1, ,07 /20 VZL 21,25 22,90 /30 180,0 162,0 1,48 21,11 22,36 24,10 177,5 159,8 1,48 23,73 /30 25,12 /30 27,08 175,0 157,5 1,48 26,33 27,88 30,05 /40 172,5 155,3 1,48 28,93 30,63 /40 33,01 170,0 153,0 1,48 31,51 /40 33,36 35,96 167,5 150,8 1,48 34,08 36, ,89 165,0 148,5 1,48 36,64 38, ,81 /60 162,5 146,3 1, , ,49 /60 44,71 160,0 144,0 1, ,71 / ,16 47,60 157,5 141,8 1,48 44,22 46,82 50,47 155,0 139,5 1,48 46,72 49,47 53,31 152,5 137,3 1, ,19 52,09 56,14 150,0 135,0 1, ,65 54, ,95 147,5 132,8 1,47 54, , ,73 145,0 130,5 1,47 56, ,83 64,49 142,5 128,3 1,47 58,91 62,37 67,22 140,0 126,0 1, ,28 64,88 69,93 /80 137,5 123,8 1, ,63 67,37 72,61 135,0 121,5 1,47 65,95 69,83 /80 75,26 132,5 119,3 1,46 68,25 / , ,89 130,0 117,0 1, , , ,48 127,5 114,8 1, ,77 77,05 83,04 125,0 112,5 1,46 74,99 79,40 85,58 122,5 110,3 1, , , ,07 120,0 108,0 1, , ,00 90,54 vodič 110/22 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C".

42 Konzola ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 Nosná a Kotevní Základní údaje pro řešení venkovního vedení

43 Sestava betonového sloupu s konzolou ŠESTIVODIČ Nosná 1,2 1,3 Pi typ sloupu hloubka vetknutí výška odbočení výška dolní konzoly podpěrný izolátor Ls (m) A (m) Vo (m) V1 (m) Pi (m) 10,5/6 1,8 x 7,3 0,3 10,5/10 2,0 6,6 7,1 0,3 10,5/12 2,0 6,6 7,1 0,3 10,5/15 2,0 6,6 7,1 0,3 10,5/20 2,0 6,6 7,1 0,3 10,5/25 2,0 6,6 7,1 x 2x10,5/6 1,8 6,8 7,3 0,3 2x10,5/10 2,0 6,6 7,1 0,3 2x10,5/12 2,0 6,6 7,1 0,3 2 x10,5/15 2,0 6,6 7,1 x 2 x 10,5/20 2,0 6,6 7,1 x 2 x 10,5/25 2,0 6,6 7,1 x Ls 0,5 Vo V1 12/6 2,0 8,1 8,6 0,3 12/10 2,0 8,1 8,6 0,3 12/12 2,0 8,1 8,6 0,3 12/15 2,0 8,1 8,6 0,3 2 x 12/6 2,0 8,1 8,6 0,3 2 x 12/10 2,0 8,1 8,6 0,3 2 x 12/12 2,0 8,1 8,6 0,3 2 x 12/15 2,0 8,1 8,6 x A

44 Sestava betonového sloupu s konzolou ŠESTIVODIČ Kotevní 1,2 1,3 typ sloupu hloubka vetknutí výška odbočení výška dolního kotvení Ls (m) A (m) Vo (m) V1 (m) 10,5/6 1,8 x 7,3 10,5/10 2,0 6,6 7,1 10,5/12 2,0 6,6 7,1 10,5/15 2,0 6,6 7,1 10,5/20 2,0 6,6 7,1 10,5/25 2,0 6,6 7,1 2x10,5/6 1,8 6,8 7,3 2x10,5/10 2,0 6,6 7,1 2x10,5/12 2,0 6,6 7,1 2 x10,5/15 2,0 6,6 7,1 2 x 10,5/20 2,0 6,6 7,1 2 x 10,5/25 2,0 6,6 7,1 Ls 0,5 Vo V1 12/6 2,0 8,1 8,6 12/10 2,0 8,1 8,6 12/12 2,0 8,1 8,6 12/15 2,0 8,1 8,6 2 x 12/6 2,0 8,1 8,6 2 x 12/10 2,0 8,1 8,6 2 x 12/12 2,0 8,1 8,6 2 x 12/15 2,0 8,1 8,6 A

45 Tlak větru na konstrukci a největší vzdálenost podpěr zatížení konstrukce větrem dle ČSN do výšky 20 metrů nad terénem nadmořská výška do 700 m nad 700 m terén A terén B terén A terén B s konzolou ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní ve směru vedení 0,745 0,484 0,948 0,616 (kn) konzola 0,828 0,538 1,054 0,685 (kn) s VPA ve směru kolmém na vedení 0,148 0,096 0,188 0,122 (kn) konzola 0,231 0,150 0,294 0,191 (kn) s VPA největší přípustný průhyb vodiče při b = 83,4 o» k průhyb (m) typ vodiče f = ((b - (0,0057 * U))/ 0,912 )2 = 1,67 42/7 AlFe 0,855 1,90 60/14 AlFe 0,853 1,91 70/11 AlFe 0,861 1,87 70/11-1 AlFe 0,788 2,23 100/25 AlFe 0,790 2,22 110/22 AlFe b (m) = 1, ŠESTIVODIČ 45 U (kv) = 23,0 15 b (m) = 1, b (m) = 1,31 b (m) = 1, ŠESTIVODIČ největší přípustná vzdálenost podpěrných bodů b (m) = 1, oblast námrazy L - lehká S - střední T - těžká namáhání vodiče 85 MPa 90 MPa 97 MPa vzdálenosti v (m) pro námrazové oblasti typ vodiče L S T 42/7 AlFe /14 AlFe /11 AlFe /11-1 AlFe /25 AlFe /22 AlFe

46 Přechod z konzoly ŠESTIVODIČ Nosné a Kotevní na jiný prvek vedení největší přípustný průhyb vodiče při b = 81,9 o» k průhyb (m) typ vodiče f = ((b - (0,0057 * U))/ 0,908 )2 = 2,00 42/7 AlFe 0,850 2,28 70/11 AlFe 0,858 2,24 70/11-1 AlFe 0,788 2,65 110/22 AlFe b (m) = 1,41 b (m) = 1, Šestivodič b (m) = 1, největší přípustná vzdálenost podpěrných bodů vzdálenosti v (m) pro námrazové oblasti b (m) = 1, typ vodiče L S T Stožár příhradový 25 42/7 AlFe /11 AlFe b (m) = 1, /11-1 AlFe /22 AlFe

47 Přepočtené síly do vrcholu betonového sloupu s konzolou ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A horní střed dolní tlak větru (kn) typ založení vrchol od hlavy (m) dovolená síla (kn) sloup konzola s VPA dovolená síla (kn) sloupu v zemi nad zemí 1,10-0,10-1,40 bez větru 0,385 0,148 0,231 při větru (m) (m) nad zemí (m) na konzole na VPA síla ve vrchu (kn) na konzole na VPA 10,5/6 1,8 8,7 9,8 8,6 7,3 6,09 5,85 0,464 0,145 0,247 5,48 5,38 10,5/10 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 10,16 9,74 0,451 0,145 0,248 9,56 9,46 10,5/12 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 12,19 11,69 0,451 0,145 0,248 11,60 11,49 10,5/15 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 15,24 14,61 0,475 0,145 0,248 14,62 14,52 10,5/20 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 20,32 19,48 0,475 0,145 x 19,70 x 10,5/25 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 25,40 24,35 0,475 0,145 x 24,78 x 2x10,5/6 1,8 8,7 9,8 8,6 7,3 12,19 11,70 0,742 0,145 0,247 11,30 11,20 2x10,5/10 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 20,32 19,48 0,722 0,145 0,248 19,45 19,35 2x10,5/12 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 24,38 23,38 0,722 0,145 x 23,52 x 2 x10,5/15 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 30,48 29,22 0,761 0,145 x 29,57 x 2 x 10,5/20 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 40,64 38,96 0,761 0,145 x 39,73 x 2 x 10,5/25 2,0 8,5 9,6 8,4 7,1 50,80 48,70 0,761 0,145 x 49,89 x 12/6 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 6,08 5,87 0,545 0,146 0,245 5,39 5,29 12/10 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 10,14 9,78 0,545 0,146 0,245 9,44 9,34 12/12 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 12,16 11,73 0,545 0,146 0,245 11,47 11,37 12/15 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 15,20 14,67 0,545 0,146 0,245 14,51 14,41 2 x 12/6 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 12,16 11,73 0,873 0,146 0,245 11,14 11,04 2 x 12/10 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 20,27 19,56 0,873 0,146 0,245 19,25 19,15 2 x 12/12 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 24,32 23,47 0,873 0,146 x 23,31 x 2 x 12/15 2,0 10,0 11,1 9,9 8,6 30,41 29,34 0,873 0,146 x 29,39 x

48 Tah vedení při -5 oc a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 42/7 AlFe nadmořká výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ ,0 1, ,00 / /8a 64 0,00 / /8a 54 0,00 / /8a ,2 1,31 0,79 0,84 0, ,4 1,31 1,59 1,68 1, ,6 1,31 2,38 2,52 2, ,8 1,31 3,17 3,36 3, ,0 1,31 3,96 4,19 4, ,2 1,31 4,75 5,03 5,42 / ,4 1,31 5,54 /10 5,86 /10 6, ,6 1,31 6,33 6,70 7, ,8 1,31 7,11 7,53 8, ,0 1,31 7,90 8,36 9, ,2 1,31 8,68 9, , ,4 1,31 9,46 /12 2x/ ,01 /12 2x/6 10,79 /12 2x/ ,6 1,31 10,23 10,84 11,68 /15 2x/ ,8 1,31 11,01 11,66 /15 12, ,0 1,31 11,78 /15 2x/10 12,47 2x/10 13, ,2 1,31 12,55 13,29 14, ,4 1,31 13,32 14,10 15, ,6 1,31 14,08 14,91 16, ,8 1,31 14,84 15,71 16, ,0 1,31 15,60 16,51 17, ,2 1,31 16,35 17,31 18, ,4 1,31 17,10 18, ,51 2x/12 VZL ,6 1,31 17,84 18,89 20,36 příhradový stožár ,8 1,31 18, ,67 2x/12 VZL ,2 1,31 20,04 příhradový stožár vodič 42/7 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C"

49 Tah vedení při -5 oc a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 42/7 AlFe nadmořká výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ ,4 1,41 2x/10 20 VZL 2x/10 20 VZL 19,51 příhradový stožár ,6 1, ,36 /20 VZL ,8 1,41 19,67 příhradový stožár 21, ,0 1,41 19,31 příhradový stožár 70 20,45 /20 VZL 22, ,2 1, ,04 /20 VZL 21,22 22,87 / ,4 1,41 20,77 21, , ,6 1,41 21,49 22,75 / , ,8 1,41 22,20 23,51 25, ,0 1, ,91 24,26 26, ,2 1, ,62 /30 25,01 26, ,4 1,41 24,31 25,74 27, ,6 1,41 25,01 26,48 28, ,8 1,41 25,69 27,20 29, ,0 1,41 26,37 27,92 30,09 / ,2 1,41 27, ,63 30, ,4 1,41 27, ,34 31, ,6 1, ,37 30,04 /40 32, ,8 1, , , , ,0 1, , , , ,2 1, ,30 / , , ,4 1, , , , ,6 1, , , , ,8 1, , , , ,0 1, , , , ,2 1, , , , ,4 1, , , , ,6 1, , , , ,8 1, , , , ,0 1, , , ,73 /60 vodič 42/7 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C", od úhlu 123gr poloha vodičů na konzole "A".

50 Tah vedení při -5 C a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 70/11-1 AlFe nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ 200,0 180,0 1, ,00 / /8a 80 0,00 / /8a 68 0,00 / /8a 198,5 178,7 1,31 0,93 0,98 1,06 197,0 177,3 1,31 1,85 1,96 2,11 195,5 176,0 1,31 2,78 2,94 3,17 194,0 174,6 1,31 3,70 3,92 4,22 192,5 173,3 1,31 4,63 4,90 5,28 191,0 171,9 1,31 5,55 /10 5,88 /10 6,33 /10 189,5 170,6 1,31 6,47 6,85 7,39 188,0 169,2 1,31 7,40 7,83 8,44 186,5 167,9 1,31 8,32 8,81 9,49 /12 2x/ ,0 166,5 1,31 9, ,78 /12 2x/ ,54 183,5 165,2 1,31 10,16 /12 2x/6 10,75 11,59 /15 2x/10 182,0 163,8 1,31 11,07 11,72 /15 2x/10 12,64 180,5 162,5 1,31 11,99 /15 2x/10 12,69 13,68 179,0 161,1 1,31 12,90 13,66 14,73 177,5 159,8 1,31 13,82 14,63 15,77 176,0 158,4 1,31 14,73 15,59 16,81 174,5 157,1 1,31 15,63 16,55 17,84 173,0 155,7 1,31 16,54 17,51 18,88 171,5 154,4 1,31 17,45 18, ,91 2x/12 VZL 170,0 153,0 1,31 18, ,43 2x/12 VZL 20,94 příhradový stožár 168,5 151,7 1, ,25 2x/12 VZL 20,38 příhradový stožár 21,96 167,0 150,3 1,31 20,14 příhradový stožár 21,33 22,99 vodič 70/11-1 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C"

51 Tah vedení při -5 C a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 70/11-1 AlFe nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ 172,5 155,3 1,41 19,22 příhradový stožár 170,0 153,0 1,41 19,43 příhradový stožár 74 20,94 /20 VZL 167,5 150,8 1,41 19,84 příhradový stožár 87 21,01 /20 VZL 22,65 165,0 148,5 1, ,33 /20 VZL 22,59 24,34 /30 162,5 146,3 1,41 22,81 24,16 /30 26,03 160,0 144,0 1,41 24,29 /30 25,71 27,71 157,5 141,8 1,41 25,75 27,26 29,38 155,0 139,5 1,41 27,20 28,80 31,04 /40 152,5 137,3 1,41 28,64 30,33 /40 32,69 150,0 135,0 1,41 30,08 /40 31,84 34,32 147,5 132,8 1,41 31,50 33,35 35,94 145,0 130,5 1,41 32,90 34,84 37,55 142,5 128,3 1,41 34,30 36,32 39,14 140,0 126,0 1, ,68 37,78 40,72 /60 137,5 123,8 1, ,05 39,23 42,28 135,0 121,5 1,41 38,40 40,66 /60 43,82 132,5 119,3 1, , , ,35 130,0 117,0 1, ,06 / , ,86 127,5 114,8 1, , , ,35 125,0 112,5 1, , , ,83 122,5 110,3 1, , , ,28 120,0 108,0 1, , , ,72 117,5 105,8 1, , , ,13 115,0 103,5 1, , , ,52 112,5 101,3 1, , , ,90 110,0 99,0 1, , , ,25 107,5 96,8 1, , , ,57 105,0 94,5 1, , , ,88 102,5 92,3 1, , , ,16 100,0 90,0 1, , , ,42 vodič 70/11-1 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C", od úhlu 130gr poloha vodičů na konzole "A".

52 Tah vedení při -5 C a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 110/22 AlFe nadmořká výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA rozpětí tah sloup konst VPA grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ 200,0 180,0 1, ,00 / /8a 104 0,00 / /8a 91 0,00 / /8a 199,0 179,1 1,31 1,06 1,12 1,21 198,0 178,2 1,31 2,12 2,24 2,42 197,0 177,3 1,31 3,18 3,37 3,63 196,0 176,4 1,31 4,24 4,49 4,84 195,0 175,5 1,31 5,30 5,61 /10 6,05 /10 194,0 174,6 1,31 6,36 /10 6,73 7,26 193,0 173,7 1,31 7,42 7,85 8,46 192,0 172,8 1,31 8,48 8,97 9, ,0 171,9 1,31 9,53 /12 2x/ ,09 /12 2x/ ,88 /12 2x/6 190,0 171,0 1,31 10,59 11,21 12,09 /15 2x/10 189,0 170,1 1,31 11,65 /15 2x/10 12,33 /15 2x/10 13,29 188,0 169,2 1,31 12,70 13,45 14,50 187,0 168,3 1,31 13,76 14,57 15,70 186,0 167,4 1,31 14,81 15,68 16,90 185,0 166,5 1,31 15,86 16,80 18,10 184,0 165,6 1,31 16,92 17, ,31 183,0 164,7 1,31 17, ,03 20,50 příhradový stožár 182,0 163,8 1, ,02 20,14 příhradový stožár 181,0 162,9 1,31 20,07 příhradový stožár 180,0 162,0 1,31 vodič 110/22 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C"

53 Tah vedení při -5 C a námraze na konzolu ŠESTIVODIČ Nosnou a Kotevní vodič 110/22 AlFe nadmořká výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL rozpětí tah sloup konst VZL grad stupeň (m) (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ (m) (kn) x /(kn) typ typ 183,0 164,7 1,41 19,03 příhradový stožár 99 20,50 /20 VZL 182,0 163,8 1,41 19,02 příhradový stožár ,14 /20 VZL 21,70 181,0 162,9 1, ,07 /20 VZL 21,25 22,90 /30 180,0 162,0 1,41 21,11 22,36 24,10 177,5 159,8 1,41 23,73 /30 25,12 /30 27,08 175,0 157,5 1,41 26,33 27,88 30,05 /40 172,5 155,3 1,41 28,93 30,63 /40 33,01 170,0 153,0 1,41 31,51 /40 33,36 35,96 167,5 150,8 1,41 34,08 36,09 38,89 165,0 148,5 1, ,64 38,79 41,81 /60 162,5 146,3 1, ,18 41,49 /60 44,71 160,0 144,0 1,41 41,71 / , ,60 157,5 141,8 1,41 44, , ,47 155,0 139,5 1,41 46,72 49,47 53,31 152,5 137,3 1,41 49,19 52,09 56,14 150,0 135,0 1,41 51,65 54,69 58,95 147,5 132,8 1,41 54,09 57,27 61,73 145,0 130,5 1,41 56,51 59,83 64,49 142,5 128,3 1,41 58,91 62,37 67,22 140,0 126,0 1, , ,88 69,93 /80 137,5 123,8 1, , , ,61 135,0 121,5 1, , ,83 / ,26 132,5 119,3 1, ,25 / , ,89 130,0 117,0 1, , , ,48 127,5 114,8 1, , , ,04 125,0 112,5 1, , , ,58 122,5 110,3 1, , , ,07 120,0 108,0 1, , ,00 90,54 vodič 110/22 AlFe Poznámka: Se změnou rohového úhlu je nejvýznamnější vzájemná poloha vodičů mezi konzolami "B" a "C", od úhlu 140gr poloha vodičů na konzole "A".

54 Porovnání uspořádání podpěrných bodů různých konstrukcí Pařát 10,5/6 kn Šestivodič 10,5/6 kn Stožár 13,5/20 kn Pařát 12/6 kn Šestivodič 12/6 kn Stožár 15/20 kn měřítko 6 m 5 m 4 m 3 m 2 m 1 m -1 m -2 m

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 6/2006 Nahrazuje TP č.4/2005 Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o září 2006

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ PAŘÁT II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 3/2005 Podána přihláška užitného vzoru Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola typ 3xIZVE a 6x IZVE svislá nosná, kotevní a rohová na betonové sloupy pro venkovní vedení VN s jednoduchými izolovanými

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ PAŘÁT-DS se svorníky na dřevěné sloupy venkovního vedení VN Typový podklad č.1 / 2006 druhé vydání Nahrazuje TPč.2/2001

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola Odbočná-DS přímá na dřevěné sloupy druhu A ve venkovním vedení VN pro holé a jednoduché izolované vodiče. Typový podklad

Více

OBJÍMKY PRO MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH IZOLOVANÝCH VODIČŮ DO 35 kv NA SLOUPY BETONOVÉ.

OBJÍMKY PRO MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH IZOLOVANÝCH VODIČŮ DO 35 kv NA SLOUPY BETONOVÉ. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 49 České Budějovice OBJÍMKY PRO MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH IZOLOVANÝCH VODIČŮ DO 35 kv NA SLOUPY BETONOVÉ. Typový podklad č. 11/2008 Dodatek č. 1/2009 Zpracoval: Energetika

Více

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODI 1600/3000/2000 a ŠESTIVODI 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODI 1600/3000/2000 a ŠESTIVODI 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice Ocelové konzoly typu ŠESTIVODI 1600/3000/2000 a ŠESTIVODI 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN TYPOVÝ PODKLAD. 3/2014 Nahrazuje TP. 7/2006 Zpracoval:

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ IZVE - DS se svorníky na dřevěné sloupy venkovního vedení VN pro jednoduché izolované vodiče Typový podklad č.3 / 2006

Více

Kižíkova 1690, eské Budjovice. Ocelová konzola typ PAÁT II - 40 ST na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 4/2011

Kižíkova 1690, eské Budjovice. Ocelová konzola typ PAÁT II - 40 ST na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 4/2011 Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice Ocelová konzola typ PAÁT II - 40 ST na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 4/2011 Zpracoval:Kadlec František Maurer Ondej prosinec 2011 OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název

Více

Neodpínané a odpínané odbočné linky na betonové sloupy.

Neodpínané a odpínané odbočné linky na betonové sloupy. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Neodpínané a odpínané odbočné linky na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. Zpracoval: Energetika servis s.r.o listopad 2012 OBSAH: I. Úvodní

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Odpínané a neodpínané kabelové svody

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Odpínané a neodpínané kabelové svody ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Odpínané a neodpínané kabelové svody 25 kv na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 4/2012 Zpracoval: Kadlec František srpen 2012 Maurer Ondřej

Více

SKŘÍŇ SVS - P pro rozvaděče RST

SKŘÍŇ SVS - P pro rozvaděče RST ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice SKŘÍŇ SVS - P pro rozvaděče RST TYPOVÝ PODKLAD č. 1/2008 Zpracoval: Datum: 01 / 2008 Energetika servis s.r.o OBSAH: I. Úvodní část 1.1 Název

Více

Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy.

Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy. Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 2/2014 Nahrazuje TP.4/2011. Zpracoval:Kadlec František Maurer Ondej Bezen 2014 OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název typového podkladu 1.2

Více

OBSAH: I. Úvodní část

OBSAH: I. Úvodní část ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Konzoly odbočné a konstrukce kabelových svodů VN 25 kv na příhradovém stožáru. TYPOVÝ PODKLAD č. 5/2012 Zpracoval: Kadlec František prosinec

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly PAŘÁT III v sestavě se spínacím prvkem 25 kv umístěným pod venkovním vedením VN na betonovém sloupu JB. TYPOVÝ PODKLAD č.

Více

Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25

Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25 Kižíkova 1690 370 01 eské Budjovice Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25 na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 6/2012 Zpracoval: Kadlec František prosinec 2012 Maurer Ondej OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název

Více

Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice. Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy.

Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice. Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy. Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 1/2012 Zpracoval: František Kadlec ervenec 2012 Ondej Maurer OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název typového

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Odpínané a neodpínané kabelové svody

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Odpínané a neodpínané kabelové svody ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Odpínané a neodpínané kabelové svody 25 kv na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. Zpracoval: Kadlec František srpen 2012 Maurer Ondřej OBSAH:

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ PAŘÁT II-DS a konzola odbočná DS-přímá se svorníky na dřevěné sloupy venkovního vedení VN. Typový podklad č.4 / 2014.

Více

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ÚVOD je výrobcem ocelových konstrukcí pro výstavbu venkovních vedení VN. Klade velký důraz na jakost a kvalitu výrobků, kterou prokazuje vydáním příslušných prohlášení o vlastnostech výrobku v souladu

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 49 České Budějovice OBJÍMKY, TŘMEN, KONZOLY, SVORNÍKY A DRŽÁKY PRO MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH IZOLOVANÝCH VODIČŮ DO 35 kv NA TRUBKY STŘEŠNÍKOVÉ, SLOUPY BETONOVÉ A DŘEVĚNÉ

Více

S T O Ž Á R O V Á T R A F O S T A N I C E 630 kva 22 / 0.42 kv

S T O Ž Á R O V Á T R A F O S T A N I C E 630 kva 22 / 0.42 kv ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice S T O Ž Á R O V Á T R A F O S T A N I C E 630 kva 22 / 0.42 kv TYPOVÝ PODKLAD č. 2/2011 Zpracoval: ENERGETIKA SERVIS s.r.o Datum: duben 2011

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice T: +420 386 356 055 E: obchod@energetika-servis.cz Web: www.energetika-servis.cz Konstrukce pro připojení vypínače OSM/TEL Tavrida Electric

Více

KATALOG OCELOVÝCH SOUČÁSTÍ venkovních vedení 22 kv a 35 kv v trojúhelníkovém uspořádání

KATALOG OCELOVÝCH SOUČÁSTÍ venkovních vedení 22 kv a 35 kv v trojúhelníkovém uspořádání Brno, a.s. KATALOG OCELOVÝCH SOUČÁSTÍ venkovních vedení 22 kv a 35 kv v trojúhelníkovém uspořádání HOLÉ VODIČE TYPU TRIANGLE A TRIANGLE SPIKE Normativ materiálu Brno 2003 OBSAH 1. ÚVOD.. 3 2. TECHNICKÁ

Více

Ocelové provozní žebíky na betonové a devné sloupy venkovního vedení VN.

Ocelové provozní žebíky na betonové a devné sloupy venkovního vedení VN. Kižíkova 1690 370 01 eské Budjovice Ocelové provozní žebíky na betonové a devné sloupy venkovního vedení VN. Typový podklad. 7 / 2012 Zpracoval: František Kadlec Datum: 12/2012 Ondej Maurer OBSAH: I. Úvodní

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Odpínače DRIBO Flc GB R jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem. Vypínání

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON CZ, PREdistribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8240 Odsouhlasení

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Odpínače DRIBO Flc GB S jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem.

Více

Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce E.ON ČR E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8240 3. vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Transformační stanice na betonových sloupech TS 400 kva koncová

Transformační stanice na betonových sloupech TS 400 kva koncová ECR-TNS-AO-32 3121.00 Transforační stanice na betonových sloupech TS 400 kva koncová Technická nora společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. Zpracovatel: Vydal: Vratislav Štěpka / 981 3231, tý Standardizace

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU EGE je skupina podniků působící na mezinárodním trhu, která se orientuje zejména na dodávky pro energetický průmysl. Holding EGE disponuje výhradně

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Venkovní odpínače Flc N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Flc N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Flc N trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Flc N Venkovní odpínače řady Flc GB N, Flc GB R N a Flc GB S N byly firmou DRIBO

Více

Součásti venkovních vedení od 1 kv do. 45 kv AC

Součásti venkovních vedení od 1 kv do. 45 kv AC ČEZ Distribuce, E.ON Czech Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Součásti venkovních vedení od 1 kv do Odsouhlasení normy Návrh PNE odsouhlasily tyto organizace : ČEZ Distribuce, a.

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Tel.: +420 386 356 055 E-mail: obchod@energetika-servis.cz www.energetika-servis.cz TYPOVÝ PODKLAD č. 1/2018 Ocelové konzoly 4vodič VN-SDOK

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60 N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/60 N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60 N trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače řady Fla 15/60 GB N, Fla 15/60 GB R N a Fla 15/60 GB S N byly firmou DRIBO

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR VSE Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kv PNE 34 8601 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KATALOG VÝROBKŮ OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KONSTRUKCE Podlahové rošty se skládají z nosných, rozpěrných a lemovacích prutů popř. lemovacích profilů, které tvoří nerozebiratelný celek. Do nosných

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Elektrizace železnic Praha a.s. Trubkové stožáry pro MHD

Elektrizace železnic Praha a.s. Trubkové stožáry pro MHD Elektrizace železnic Praha a.s. Trubkové stožáry pro MHD Trakční ocelové stožáry s osvětlením pro městskou hromadnou dopravu Od 1. 4. 2010 platí pro výpočet a dimenzování konstrukcí soubor evropských norem

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR VSE Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv PNE 34 8401 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní odpínače trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A Odpínače jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem. Bezobloukové vypínání umožňuje umístění přístroje

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78512 Strana 1 Celkem stránek:

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Diplomová práce OBSAH:

Diplomová práce OBSAH: OBSAH: Obsah 1 1. Zadání....2 2. Varianty řešení..3 2.1. Varianta 1..3 2.2. Varianta 2..4 2.3. Varianta 3..5 2.4. Vyhodnocení variant.6 2.4.1. Kritéria hodnocení...6 2.4.2. Výsledek hodnocení.7 3. Popis

Více

MILLAU VIADUCT FOSTER AND PARTNERS Koncepce projektu Vícenásobné zavěšení do 8 polí, 204 m + 6x342 m + 204 m Celková délka mostu 2 460 m Zakřivení v mírném směrovém oblouku poloměru 20 000 m Konstantní

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC. Počet přípojnic na fázi. Kód výrobku

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC. Počet přípojnic na fázi. Kód výrobku DRŽÁKY PŘÍPOJNIC systém je určen pro stavbu přípojnic se jmenovitým proudem do 5000 A a jmenovitým dynamickým proudem do 240 ka tělo držáku je vyrobeno z vysoce odolného termosetu na bázi polyesterových

Více

Ruční pohony a příslušenství. pro venkovní spínací přístroje

Ruční pohony a příslušenství. pro venkovní spínací přístroje Ruční pohony a příslušenství pro venkovní spínací přístroje 1 Venkovní ruční pohony Venkovní ruční pohony slouží k ručnímu ovládání venkovních spínacích přístrojů především vn odpojovačů a odpínačů. L

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění CEMVIN CEMVIN FORM - Desky pro konstrukce ztraceného bednění Vysoká pevnost Třída reakce na oheň A1 Mrazuvzdornost Vysoká pevnost v ohybu Vhodné do vlhkého

Více

Príslušenstvo pre rozvádzače

Príslušenstvo pre rozvádzače Príslušenstvo pre rozvádzače Příslušenství pro rozvaděče Zkratové kulové body Bezpečnostní uzemnění Testováno a certifikováno v souladu s normou IEC/EN 61230 (5, 7) Zkratová odolnost 29,6 ka/1s Pocínovaná

Více

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC. Počet přípojnic na fázi. Kód výrobku

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC. Počet přípojnic na fázi. Kód výrobku DRŽÁKY PŘÍPOJNIC systém je určen pro stavbu se jmenovitým proudem do 5000 A a jmenovitým dynamickým proudem do 240 ka tělo držáku je vyrobeno z vysoce odolného termosetu na bázi polyesterových kompozitů

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO DODATEK Č.1/2017 OCELOVÁ SVODIDLA OMO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Červen 2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO ZPRACOVÁNÍ... 2 4 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A JEJICH

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice

ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice S T O Ž Á R O V Á T R A F O S T A N I C E do 400 kva 22 / 0.42 kv pro dodatečnou montáž na příhradový stožár a připojení holými vodiči nebo

Více

VENKOVNÍ VEDENÍ NN S IZOLOVANÝMI VODIČI AES

VENKOVNÍ VEDENÍ NN S IZOLOVANÝMI VODIČI AES VENKOVNÍ VEDENÍ NN S IZOLOVANÝMI VODIČI AES Tato strana je záměrně nepotištěna. IZOLOVANÉ VENKOVNÍ VEDENÍ NN Technický podklad pro projektování a montáž izolovaného vedení při použití závěsného izolovaného

Více

PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení do 1 kv 2. vydání

PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení do 1 kv 2. vydání ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení do 1 kv 2. vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh PNE odsouhlasily

Více

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA. Rozváděčové skříně

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA. Rozváděčové skříně Základní provedení skříně obsahuje: skelet odnímatelný horní kryt odnímatelný zadní kryt otvor ve dně 2 boční lišty dveře výklopná klika vložka DB5 šroubovaná perforovaná výztuha po celém obvodu dveří

Více

700 - Objímky a třmeny

700 - Objímky a třmeny Objímky a třmeny Jsou určeny k přenosu sil z povrchu trubky na ostatní části závěsu nebo podpěry. Objímky typ 712 jsou určeny pro podpěry i závěsy, ostatní objímky pouze pro závěsy potrubí. Kruhové třmeny

Více

U Trojského zámku 120/3, , Praha 7. Jedná se o konstrukci z ocelových sloupů vzájemně propojených a ukotvených ocelovými předepjatými lany.

U Trojského zámku 120/3, , Praha 7. Jedná se o konstrukci z ocelových sloupů vzájemně propojených a ukotvených ocelovými předepjatými lany. 1. ÚVOD 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKT: MÍSTO a INVESTOR: Rekonstrukce voliér vodních ptáků - Mokřady Zoologická zahrada hlavního města Prahy U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7 2. POPIS OBJEKTU 2.1

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A 1 Všeobecně Uvedené venkovní spínací přístroje konstruovány speciálně pro

Více

www.prowatt.eu www.prowatt.cz

www.prowatt.eu www.prowatt.cz Katalog výrobků PROWATT www.prowatt.eu OBSAH DELTA DELTA 110 DELTA 210 DELTA 310 03 06 DELTA Compact DELTA 110 C DELTA 210 C DELTA 305 C 07 10 PROFX PW PW 30 PW PW 50 11 12 PROFX PA PA 30 PA PA 50 13 15

Více

800 - Spojovací části

800 - Spojovací části Spojovací části Spojovací části táhel závěsů slouží k přenosu sil z objímky potrubí na prvky uchycení na konstrukci. Typová řada je navržena tak, aby bylo možné seřizovat délku táhla závěsu. Řetězec v

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78524

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78524 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 8 DODACÍ Indikátorová

Více

STOŽÁROVÉ TRAFOSTANICE

STOŽÁROVÉ TRAFOSTANICE STOŽÁROVÉ TRAFOSTANICE Záí 0 Vypracoval: Bc. Maurer Kižíkova 0, 00 eské Budjovice Obsah: A. SK 00kVA - JB - základní provedení A. SK 00kVA - JB - otoení trafa o 0 A. SK 00kVA - JB - základní provedení

Více

Nové směrnice. Směrnice. Kasali, s.r.o. K Suchopádu 316/6 66904 Znojmo Tel./fax : 00420 515221301 Email: kasali@kasali.cz www.kasali.

Nové směrnice. Směrnice. Kasali, s.r.o. K Suchopádu 316/6 66904 Znojmo Tel./fax : 00420 515221301 Email: kasali@kasali.cz www.kasali. Nové směrnice Směrnice Kasali, s.r.o. K Suchopádu 316/6 66904 Znojmo Tel./fax : 00420 515221301 Email: kasali@kasali.cz www.kasali.cz PODLAHOVÉ ROŠTY Nabídka Lisované podlahové rošty a schodnice - P Odporově

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 04. VYZTUŽOVÁNÍ - TRÁMY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

ZÁVĚSY. část 3. LPS pipe supports

ZÁVĚSY. část 3. LPS pipe supports ZÁVĚSY část 3 PS pipe supports přehled typů závěsů U každého typu závěsu uvádíme v tomto přehledu pouze pevnou variantu. Další informace (rozměry, hmotnost, zatížení, možné pružinové varianty, typy uchycení)

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do betonu bez trhlin PROVEDENÍ SCHVÁLENÍ ocel galvanicky zinkovaná nerezová ocel ocel žárově zinkovaná STAVEBNÍ MATERIÁLY Schváleno pro: Beton C20/25 až C50/60,

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU PD 035/11/2012

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU PD 035/11/2012 NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU PD 035/11/2012 VENKOVNÍ ODPÍNAČ pracovní poloha vodorovná, přístroj umístěn do vedení vn ve vrcholu sloupu TYP CUB 12, 25 a 38,5 kv, 400 A (630 A) 2 ISO 9001:2009 ISO 14001:2005

Více

[8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10

[8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 106 115 DIDH 16 530 BP V2A GFK 106 120 DIDH 16 690 BP V2A GFK 106 123 DIDH 16 1030 BP V2A GFK 106 115 4013364100213 1-1-6 488 g 1 Stk. 33,00 106 120 4013364092945 1-1-6 552 g 1 Stk. 36,05 106 123 4013364100220

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU pracovní poloha vodorovná, přístroj umístěn do vedení vn ve vrcholu sloupu

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU pracovní poloha vodorovná, přístroj umístěn do vedení vn ve vrcholu sloupu VENKOVNÍ ODPÍNAČ typ VLK 25 25 kv 400 A NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU pracovní poloha vodorovná, přístroj umístěn do vedení vn ve vrcholu sloupu Držitel certifikátů TÜV CZ dle: ČSN EN ISO 9001: 2009 ČSN EN

Více

Multifunkční sloup, doplňky ke sloupu 238 BAROVÁ MADLA A TRNOŽE. Barová madla, doplňky pro madla 239 Barové trnože 240 VZPĚRY POLIC A ZÁVĚSNÉ TYČE

Multifunkční sloup, doplňky ke sloupu 238 BAROVÁ MADLA A TRNOŽE. Barová madla, doplňky pro madla 239 Barové trnože 240 VZPĚRY POLIC A ZÁVĚSNÉ TYČE DRÁTĚNÝ DRÁTĚNÝ DRÁTĚNÝ Rohové koše NERKY, LeMANS II. 234 Potravinová skříň Variant Maxima, Box rohový Nomet 235 Koše karusel, držák na hadici 236 Koše s tlumením STARAX 237 MULTIFUNKČNÍ SLOUP Multifunkční

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 12. Ocelové nosníky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

DistriBox D12 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA. Tabulka výběru skříní. Rozváděčové skříně

DistriBox D12 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA. Tabulka výběru skříní. Rozváděčové skříně DistriBox Rozváděčové skříně Tabulka výběru skříní hloubka 300 400 500 D12 Rozměry skeletu Skříň IP40 Boční kryty IP40 Skříň IP55 Boční kryty IP55 Podstavce Montážní panely šířka výška 1 QA40-180603 35462

Více

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nosná konstrukce jízdárny Technická zpráva Brno 2012 Obsah 1. Zadání... 3 2. Dispozice... 4 2.1. Půdorys jízdárny... 4 2.2. Uspořádání ochozu... 4 3. Varianty řešení... 5

Více

NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./ fax:

NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./ fax: info@novingrosty.cz 420 595 782 426 PODLAHOVÉ ROŠTY směrnice ČSN EN ISO 9001:2001 www.novingrosty.cz NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, 738 01 Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./ fa: 595 782 425-6

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Rozvodné

Více

Stanice metra Střížkov Architektonické řešení

Stanice metra Střížkov Architektonické řešení Architektonické řešení : - architektonický návrh Patrik Kotas - generální projektant Metroprojekt - statické řešení ocelové konstrukce Jaroslav Vácha 1 Architektonické řešení Unikátní řešení spojení stanice

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350 Přehled produktů 3.0 Příklady použití pro konzoly úhelníkové (vytvořené pomocí knihovny Sikla-CAD) 3.1 Konzoly úhelníkové WK 100/100,..., WK 200/200 s výztuhami 3.2 Konzoly úhelníkové WK 300/200,..., WK

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

Ceník sušáků na prádlo a držáků pro firmu Internetový ceník 2015

Ceník sušáků na prádlo a držáků pro firmu Internetový ceník 2015 Region: Šumperk Stará 205, 789 61, Bludov Vyhotovil: Baženov Okenní sušák PEVNÝ s předzahrádkou Sušák PEVNÝ 1,00m 3 069 Kč Sušák PEVNÝ 1,10m 3 374 Kč Sušák PEVNÝ 1,20m 3 683 Kč Sušák PEVNÝ 1,30m 3 989

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 TYPY MONTOVANÝCH PRUTOVÝCH SOUSTAV 1. HALOVÉ OBJEKTY

Více

Studené Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax:

Studené Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: Výrobce: HAKI a.s. Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz -1- HAKI IV NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ PODCHOD HAKI 1,76 1. Předmluva Podchod

Více

Příslušenství. Přehled výrobků. Do-it-yourself 2009 / 2010 45

Příslušenství. Přehled výrobků. Do-it-yourself 2009 / 2010 45 Přehled výrobků Do-it-yourself 2009 / 2010 45 Příslušenství Kroužek svařovaný EAN průměr drátu v vnitřní průměr v ks/karton CZK/100 ks leštěný 42105 9002546421050 3 16,5 100 275,00 42106 9002546421067

Více

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXRD NIXKR NIXMP NIXPR NIXVKR NIXVO 90 NIXO 90 NIXV NIXT NIXK NIXKZ NIXPZ NIXR NIXVO 45 NIXO 45 NIXS NIXVKO NIXVSO NIXKO NIXSO NIXPD NIXSU NIXPS

Více

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC DELTA

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC DELTA DRŽÁKY PŘÍPOJNIC DELTA Držáky přípojnic DELTA Systém je určen pro stavbu přípojnic se jmenovitým proudem do 6300 A a jmenovitým dynamickým proudem do 240 ka. Tělo držáku je vyrobeno z vysoce odolného termosetu

Více

Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kv AC do 45 kv včetně

Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kv AC do 45 kv včetně Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ distribuce, E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE, Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kv AC do 45 kv včetně PNE 33 3301 2.vydání Odsouhlasení

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 Strana 1 Celkem stránek: 7 DODACÍ Návěst označující

Více

Simotec. 13.i

Simotec. 13.i Přehled produktů: Framo 80 13.0 Přehled produktů: Framo 80 13.1 Přehled produktů: Nosný systém 100/120 13.2 Přehled produktů: Uložení trubek 13.3 Framo 80: Profil a šroub 13.4 Framo 80: Konzola a držák

Více

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A 1 Všeobecně Popisované venkovní spínací přístroje Driescher jsou konstruovány

Více

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná Stropní konstrukce, která Vás unese lehká levná bezpečná VÝHODY je stropní konstrukce použitelná pro všechny typy staveb (rodinné domky, bytové domy, průmyslové stavby, rekonstrukce atd.). Skládá se z

Více