ENERGETIKA SERVIS s.r.o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGETIKA SERVIS s.r.o"

Transkript

1 ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, České Budějovice Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 6/2006 Nahrazuje TP č.4/2005 Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o září 2006

2 OBSAH: I. Úvodní část 1.1 Název typového podkladu 1.2 Obchodní jméno a adresa zpracovatele 1.3 Předmět TP 1.4 Bezpečnost práce ve výškách 1.5 Životní prostředí II. Technologická část 2.1 Základní rozměry 2.2 Rozdělení konzol 2.3 Montáž konzoly na betonový sloup 2.4 Maximální dovolené zatížení 2.5 Průměry otvorů 2.6 Spojovací materiál pro konzoly a příslušenství 2.7 Technický popis III. IV. Technické požadavky na výrobu Kvalita zboží a technická dokumentace V. Balení VI. VII. Doprava Montáž VIII. Údaje pro objednávku IX. Údaje o dodavateli Příloha č. 1. Konzola 3xIZVE II-JB nosná - základní rozměry 2. Konzola 3xIZVE II-DB nosná - základní rozměry 3. Konzola 3xIZVE II-JB nosná - podpěrné izolátory 4. Konzola 3xIZVE II-DB nosná - podpěrné izolátory 5. Konzola 3xIZVE II-JB kotevní - základní rozměry 6. Konzola 3xIZVE II-DB kotevní - základní rozměry 7. Konzola 3xIZVE II-JB kotevní - kotevní izolátorové závěsy 8. Konzola 3xIZVE II-DB kotevní - kotevní izolátorové závěsy 9. Konzola 3xIZVE II - montáž odbočné linky 10. Konzola 3xIZVE II - technologický postup montáže 11. Konzola 3xIZVE II - podklady pro projektování sítí 2

3 I. ÚVODNÍ ČÁST 1.1 Název typového podkladu. Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. 1.2 Obchodní jméno a adresa zpracovatele a výrobce. ENERGETIKA SERVIS s.r.o., Křižíkova 1690, České Budějovice 1.3 Předmět typového podkladu. Předmětem typového podkladu jsou horizontální ocelové konzoly typu 3xIZVE II pro výstavbu venkovního vedení VN na betonových sloupech jednožilovými izolovanými vodiči, vybrané podklady pro projektování sítí VN, popis montáže konzol na betonové sloupy a technické podklady pro výstavbu venkovního vedení VN. Konzoly jsou navrženy pro izolované vodiče do průřezu 120 mm Bezpečnost práce ve výškách. Konzoly splňují požadavky bezpečné práce ve výškách. V horní části konzoly jsou určena místa (viz přílohy) pro osobního zajištění pracovníka (bezpečnostní postroj) s minimální údržnou statickou silou 15kN proti pádu z výšky ( vyhl. č. 324/90Sb 50,odst.6,7,9). 1.5 Životní prostředí. Konzoly svou konstrukcí společně s jednožilovými izolovanými vodiči odstraňují možnost úrazu elektrickým proudem velkých dravců a drobných ptáků. Výrobky neobsahují škodlivé látky a jsou plně recyklovatelné. II. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 2.1 Základní rozměry viz přílohy 2.2 Rozdělení konzol. Podle zatížení vodiči a) nosná b) kotevní Podle typu betonové sloupu a) JB betonový sloup b) DB dvojitý betonový sloup Fázová rozteč vodičů konzoly nosné a kotevní je 500 mm. Konzola nosná. Je určena pro montáž na betonový sloup JB od vrcholového průměru 180 do 250 mm nebo DB od vrcholového průměru 2x225 do 2x250mm. Na konzolu lze namontovat podpěrné izolátory. Tato konzola se použije pro nosný nebo rohový podpěrný bod s maximálním zatížením podle bodu 2.4. Typové označení: Konzola 3xIZVE II-JB-N Konzola 3xIZVE II-DB-N 3

4 Konzola kotevní. Je určena pro montáž na betonový sloup JB od vrcholového průměru 225 do 250 mm nebo DB od vrcholového průměru 2x225 do 2x250mm. Na konzolu lze namontovat podpěrné izolátory nebo kotevní izolátorové závěsy. Tato konzola se použije pro rohový podpěrný bod v lomovém bodu trasy nebo při použití kotevních izolátorových závěsů v přímé trase vedení, pokud neslouží jako výztužný podpěrný bod s maximálním zatížením podle bodu 2.4. Typové označení: Konzola 3xIZVE II-JB-K Konzola 3xIZVE II-DB-K 2.3 Montáž konzoly na betonový sloup. Konzola JB a DB je na hlavu betonového sloupu upevněna pomocí svorníku nad hlavou betonového sloupu a jednou třmenovou objímkou v dolní části konzoly. Upevnění konzoly nosné a kotevní na JB je univerzální pro průměry hlav betonových sloupů od mm. Upevnění konzoly nosné a kotevní na DB je univerzální pro průměry hlav betonových sloupů od 2x mm. Systém upevnění konzoly na betonovém sloupu zamezuje padání ochranného plastového krytu hlavy betonového sloupu. 2.4 MAXIMÁLNÍ DOVOLENÉ ZATÍŽENÍ KONZOL. Vysvětlivky F 1 - ve směru vedení (jednostranné zatížení všemi vodiči) F 2 - kolmo na vedení (zatížení všemi vodiči) F 3 - svisle-hmotností jednoho krajního vodiče Konzola 3xIZVE II-JB-N Konzola 3xIZVE II-DB-N F 1 6 kn F 2 9 kn F 3 7 kn Konzola 3xIZVE II-JB-K Konzola 3xIZVE II-DB-K F 1 21 kn F 2 28 kn F 3 7 kn 2.5 Průměry děr pro montáž nosných izolátorů a kotevních izolátorových závěsů viz přílohy. 2.6 Spojovací materiál pro montáž podpěrných izolátorů Konzola 3xIZVE II-JB-N Konzola 3xIZVE II-DB-N Konzola 3xIZVE II-JB-K Konzola 3xIZVE II-DB-K Šroub M20x120 3 ks, podložka 21-3ks Šroub M20x120 3 ks, podložka 21-3ks Šroub M20x120 3 ks, podložka 21-3ks Šroub M20x120 3 ks, podložka 21-3ks 4

5 TECHNICKÝ POPIS. Konzola IZVE II-JB-N Konzola IZVE II-DB-N se skládá z vodorovného nosného ramene a přivařeného svislého ramene. Druhé svislé rameno má v horní části objímku pro nastavení svislého ramene podle průměrů betonových sloupů JB (DB). Na vodorovné rameno lze pomocí spojovacího materiálu namontovat podpěrné izolátory. V dolní části svislého ramene je přivařen zemnicí pásek. Součástí konzoly JB a DB je stavitelná třmenová objímka, která se skládá ze dvou kotevních segmentů a dvou svorníků tvaru otevřeného U. Konzola IZVE II-JB-K Konzola IZVE II-DB-K se skládá z vodorovného nosného ramene a přivařeného svislého ramene. Druhé svislé rameno má v horní části objímku pro nastavení svislého ramene podle průměrů betonových sloupů JB (DB). Na vodorovné rameno lze pomocí spojovacího materiálu namontovat podpěrné izolátory nebo kotevní izolátorové závěsy. V dolní části svislého ramene je přivařen zemnicí pásek. Součástí konzoly JB a DB je stavitelná třmenová objímka, která se skládá ze dvou kotevních segmentů a dvou svorníků tvaru otevřeného U. UPOZORNĚNÍ: Konzola není určena jako místo pro uchycení vázacího prostředku při stavění betonového sloupu. III. Technické požadavky na výrobu. Sváření konstrukce podle čl. 73 ČSN Svařování je prováděno metodou 135-Obloukové svařování tavicí se elektrodou v aktivním plynu: MAG svařování (podle ČSN EN ISO 4063). Svařování konstrukcí nebo dílců výrobní skupiny B (podle ČSN ) provádějí svářeči s osvědčením o zkoušce ČSN a také s osvědčením o zkoušce ČSN EN Úprava konstrukcí proti korozi. Konstrukce jsou žárově zinkované podle ČSN EN ISO 1461 s vrstvou 80µm. Spojovací materiál je galvanicky zinkovaný podle ČSN ISO 4520, ČSN EN ISO 3613 s vrstvou 12µm. Značení výrobků podle ČSN Na konzole je vyznačen typ výrobku. IV. Kvalita zboží a technická dokumentace. Technická dokumentace odpovídá požadavku typového podkladu. Technické parametry odpovídají ČSN Rozměrové odchylky odpovídají ČSN ISO

6 V. Balení. Jednotlivé konzoly jsou dodávány volně ložené. Hmotnost kompletní konzoly 35 kg. VI. Doprava Doprava se provádí běžnými dopravními prostředky. Rozměry 1,2 x 0,9m. VII. Montáž. Montáž konzoly viz příloha. VII. Údaje pro objednávku. Konzola 3xIZVEII-JB-N katalogové číslo Konzola 3xIZVE II-DB-N katalogové číslo Konzola 3xIZVE II-JB-K katalogové číslo Konzola 3xIZVE II-DB-K katalogové číslo IX. Údaje o dodavateli. Konzoly vyrábí a dodává: ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690, České Budějovice Tel Fax

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Příloha č. 10 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE. Technologický postup montáže je shodný pro všechny typy konzol IZVE II. 1. Betonový sloup se u hlavy vypodloží. 2. Na hlavu betonového sloupu se nasadí plastový kryt. 3. Třmenová objímka se navlékne na betonový sloup. 4. Konzola se nasadí na hlavu betonového sloupu až na dorazy na konzole. 5. Pohyblivý svislý nosník se sešroubuje s pevnou částí podle průměru betonového sloupu. Šroub pohyblivého svislého nosníků se dotáhne až po dotažení svorníku a třmenové objímky 6. Horním svorníkem se stáhne konzola na průměr betonového sloupu. 7. Ve spodní části se nasadí svorníková objímka a rovnoměrně se dotahují matice svorníků. 8. Dotáhne se horní svorník. 9. Provede se montáž podpěrných izolátorů popř. kotevních adaptérů na vodorovný nosník.

17 Příloha č. 11 PODKLADY PRO PROJEKTOVÁNÍ SÍTÍ VN S KONZOLAMI 3xIZVE II

18 Sestava betonového sloupu s konzolou IZVE II JB nosná typ sloupu hloubka vetknutí výška konzoly výška odbočení podpěrný izolátor Pi Ls (m) A (m) V1 (m) Vo (m) Pi (m) 9/3 1,6 7,9 x 0,3 9/4,5 1,6 7,9 x 0,3 9/6 1,6 7,9 x 0,3 9/10 1,8 7,7 6,6 0,3 9/15 1,8 7,7 6,6 x 9/20 1,8 7,7 6,6 x 2 x 9/6 1,6 7,9 6,8 x 2 x 9/10 1,8 7,7 6,6 x 2 x 9/15 1,8 7,7 6,6 x 2 x 9/20 1,8 7,7 6,6 x Ls 0,6 Vo V1 10,5/3 1,8 9,2 x 0,3 10,5/4,5 1,8 9,2 x 0,3 10,5/6 1,8 9,2 x 0,3 10,5/10 2,0 9,0 7,9 0,3 10,5/12 2,0 9,0 7,9 x 10,5/15 2,0 9,0 7,9 x 10,5/20 2,0 9,0 7,9 x 10,5/25 2,0 9,0 7,9 x 2 x 10,5/6 1,8 9,2 8,1 x 2 x 10,5/10 2,0 9,0 7,9 x 2 x 10,5/12 2,0 9,0 7,9 x 2 x 10,5/15 2,0 9,0 7,9 x 2 x 10,5/20 2,0 9,0 7,9 x 2 x 10,5/25 2,0 9,0 7,9 x A 12/3 2,0 10,5 x 0,3 12/6 2,0 10,5 x 0,3 12/10 2,0 10,5 9,4 0,3 12/12 2,0 10,5 9,4 x 12/15 2,0 10,5 9,4 x 2 x 12/6 2,0 10,5 9,4 x 2 x 12/10 2,0 10,5 9,4 x 2 x 12/12 2,0 10,5 9,4 x 2 x 12/15 2,0 10,5 9,4 x

19 Sestava betonového sloupu s konzolou IZVE II DB kotevní typ sloupu hloubka vetknutí výška konzoly výška odbočení podpěrný izolátor Pi Ls (m) A (m) V1 (m) Vo (m) Pi (m) 9/3 x x x x 9/4,5 x x x x 9/6 x x x x 9/10 1,8 7,5 6,6 0,3 9/15 1,8 7,5 6,6 x 9/20 1,8 7,5 6,6 x 2 x 9/6 1,6 7,7 6,8 x 2 x 9/10 1,8 7,5 6,6 x 2 x 9/15 1,8 7,5 6,6 x 2 x 9/20 1,8 7,5 6,6 x Ls 0,6 Vo V1 10,5/3 x x x x 10,5/4,5 x x x x 10,5/6 x x x x 10,5/10 2,0 8,8 7,9 0,3 10,5/12 2,0 8,8 7,9 x 10,5/15 2,0 8,8 7,9 x 10,5/20 2,0 8,8 7,9 x 10,5/25 2,0 8,8 7,9 x 2 x 10,5/6 1,8 9,0 8,1 x 2 x 10,5/10 2,0 8,8 7,9 x 2 x 10,5/12 2,0 8,8 7,9 x 2 x 10,5/15 2,0 8,8 7,9 x 2 x 10,5/20 2,0 8,8 7,9 x 2 x 10,5/25 2,0 8,8 7,9 x A 12/3 x x x x 12/6 x x x x 12/10 2,0 10,3 9,4 0,3 12/12 2,0 10,3 9,4 x 12/15 2,0 10,3 9,4 x 2 x 12/6 2,0 10,3 9,4 x 2 x 12/10 2,0 10,3 9,4 x 2 x 12/12 2,0 10,3 9,4 x 2 x 12/15 2,0 10,3 9,4 x

20 Tlak větru na konzoly IZVE II JB nosnou zatížení konstrukce větrem dle ČSN F = w n. A x nadmořská výška do 700 m nad 700 m tlak větru na konstrukci do výšky 20 metrů nad terénem terén A terén B terén A terén B w n = w o. k w. c w = 0,770 0,501 0,980 0,637 (kn/m 2 ) w o = 0,55 0,55 0,70 0,70 (kn/m 2 ) k w = 1,00 0,65 1,00 0,65 c w = 1,40 1,40 1,40 1,40 ve směru vedení F = w n. A x = 0,015 0,010 0,020 0,013 [kn] konzola = 0,099 0,064 0,126 0,082 [kn] s VPA A 1 = plocha konzoly ve směru vedení rozměry (mm) plocha vystavená větru (m 2 ) konzola 90 x 90 x ,099 podpěra 100 x 50 x 400 0, x 50 x 400 0,020 výztuha 100 x 50 x 200 0, x 50 x 200 0,010 zakrytí 100 x 50 x 400 0, x 50 x 400 0,020 zvýšení plochy o 10% 0,020 celkem 0,219 ve směru kolmém na vedení F = w n. A x = 0,049 0,032 0,063 0,041 [kn] konzola = 0,133 0,086 0,169 0,110 [kn] s VPA A 2 = plocha konzoly ve směru kolmém na vedení rozměry (mm) plocha vystavená větru (m 2 ) zakrytí konstrukce konzola 90 x 90 x ,008 ϕ 1 = 0,189 podpěra 100 x 50 x 400 0,040 b/d = 1, x 50 x 400 x ϕ 1 0,008 průměr d = 90 výztuha 100 x 50 x 200 střední vzdálenost b = x 50 x 200 zakrytí 100 x 50 x x 50 x 400 zvýšení plochy o 15% 0,008 celkem 0,064 na neprůrazné izolátory F = w n. A x = 0,084 0,054 0,107 0,069 [kn] typ VPA A 3 = plocha VPAv 135/8a počet (ks) rozměry (mm) plocha vystavená větru (m 2 ) 3 x 125 x 290 = 0,109

21 Tlak větru na konzoly IZVE II DB kotevní zatížení konstrukce větrem dle ČSN F = w n. A x nadmořská výška do 700 m nad 700 m tlak větru na konstrukci do výšky 20 metrů nad terénem terén A terén B terén A terén B ve směru vedení F = w n. A x = 0,152 0,099 0,193 0,125 [kn] konzola = 0,235 0,153 0,300 0,195 [kn] s VPA A 1 = plocha konzoly ve směru vedení rozměry (mm) plocha vystavená větru (m 2 ) konzola 90 x 90 x ,099 podpěra 100 x 50 x 200 0, x 50 x 200 0,010 výztuha 100 x 50 x 200 0, x 50 x 200 0,010 zakrytí 100 x 50 x 400 0, x 50 x 400 0,020 zvýšení plochy o 10% 0,018 celkem 0,197 ve směru kolmém na vedení F = w n. A x = 0,040 0,026 0,051 0,033 [kn] konzola = 0,124 0,081 0,158 0,103 [kn] s VPA A 2 = plocha konzoly ve směru kolmém na vedení rozměry (mm) plocha vystavená větru (m 2 ) zakrytí konstrukce konzola 90 x 90 x ,008 ϕ 1 = 0,317 podpěra 100 x 50 x 160 0,016 b/d = 2, x 50 x 160 x ϕ 1 0,005 průměr d = 90 výztuha 100 x 50 x 200 0,010 střední vzdálenost b = x 50 x 200 x ϕ 1 0,006 zakrytí 100 x 50 x x 50 x 400 zvýšení plochy o 15% 0,007 celkem 0,052

22 největší přípustná vzdálenost podpěrných bodů rozpětí mezi fázemi 50 cm oblast námrazy L - lehká S - střední T - těžká a na bet. 10,5m při f max rozpětí "a" mezi body při průhybu do 4 m typ vodiče L S T SAX SAX SAX svislá síla na každé rameno způsobená vahou vodiče při největší vzdálenosti podpěr hmotnost jednoho vodiče s námrazou v (kg) v námrazových oblastech typ vodiče L S T SAX 35 85,79 124,48 157,77 SAX ,85 188,05 237,82 SAX ,19 266,83 328,61 hmotnost jednoho vodiče bez námrazy v (kg) v námrazových oblastech typ vodiče L S T SAX 35 17,92 13,12 10,88 SAX 70 38,34 29,43 25,11 SAX ,13 56,95 48,88 vodorovná síla na každé rameno způsobená tlakem větru při největší vzdálenosti podpěr tlak větru na jeden vodič v (N) v námrazových oblastech tlak na jeden vodič typ vodiče L S T ve výšce 20 m (N/100m) SAX ,4 456,4 378,5 556,6 SAX ,8 754,4 643,7 692,1 SAX , ,0 974,1 847,0 vodorovná síla v (kn) působící na každé rameno způsobená tahem vodiče namáhání vodiče 85 MPa 90 MPa 97 MPa typ vodiče L S T SAX 35 2,98 3,15 3,40 SAX 70 5,95 6,30 6,79 SAX ,20 10,80 11,64 a na bet. 12m při f max rozpětí "a" mezi body při průhybu do 5,5 m typ vodiče L S T SAX SAX SAX

23 svislá síla na každé rameno způsobená vahou vodiče při největší vzdálenosti podpěr hmotnost jednoho vodiče s námrazou v (kg) v námrazových oblastech typ vodiče L S T SAX ,34 145,73 185,61 SAX ,24 219,10 278,74 SAX ,80 208,64 385,76 hmotnost jednoho vodiče bez námrazy v (kg) v námrazových oblastech typ vodiče L S T SAX 35 20,96 15,36 12,80 SAX 70 45,09 34,29 29,43 SAX ,45 65,88 57,38 vodorovná síla na každé rameno způsobená tlakem větru při největší vzdálenosti podpěr tlak větru na jeden vodič v (N) v námrazových oblastech tlak na jeden vodič typ vodiče L S T ve výšce 20 m (N/100m) SAX ,1 534,3 445,3 556,6 SAX ,8 879,0 754,4 692,1 SAX , , ,5 847,0 vodorovná síla v (kn) působící na každé rameno způsobená tahem vodiče namáhání vodiče 85 MPa 90 MPa 97 MPa typ vodiče L S T SAX 35 2,98 3,15 3,40 SAX 70 5,95 6,30 6,79 SAX ,20 10,80 11,64

24 Přepočtené síly do vrcholu betonového sloupu s konzolou IZVE II nosnou vedení se základní bezpečností, nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A konzola tlak větru (kn) dovolená síla (kn) typ založení vrchol nad hlavou (m) dovolená síla (kn) sloup konzola s VPAv na konzolu sloupu v zemi nad zemí 0,490 bez větru 0,385 0,049 0,133 při větru (m) (m) nad zemí (m) na konzole na VPAv síla ve vrchu (kn) na konzole na VPAv 9/3 1,6 7,4 7,9 2,81 2,71 0,330 0,053 0,140 2,43 2,34 9/4,5 1,6 7,4 7,9 4,22 4,07 0,426 0,053 0,140 3,74 3,65 9/6 1,6 7,4 7,9 5,63 5,43 0,426 0,053 0,140 5,15 5,06 9/10 1,8 7,2 7,7 9,36 9,02 0,413 0,053 0,140 8,90 8,81 9/15 1,8 7,2 7,7 14,04 13,53 0,413 0,053 0,140 13,58 13,49 9/20 1,8 7,2 7,7 18,73 x 0,413 0,053 x 18,26 x 2 x 9/6 1,6 7,4 7,9 11,25 x 0,682 0,053 x 10,52 x 2 x 9/10 1,8 7,2 7,7 18,73 x 0,661 0,053 x 18,01 x 2 x 9/15 1,8 7,2 7,7 28,09 x 0,661 0,053 x 27,37 x 2 x 9/20 1,8 7,2 7,7 37,45 x 0,661 0,053 x 36,74 x 10,5/3 1,8 8,7 9,2 2,84 2,75 0,399 0,052 0,139 2,39 2,30 10,5/4,5 1,8 8,7 9,2 4,26 4,13 0,464 0,052 0,139 3,74 3,66 10,5/6 1,8 8,7 9,2 5,68 5,51 0,464 0,052 0,139 5,16 5,08 10,5/10 2,0 8,5 9,0 9,45 9,16 0,451 0,052 0,139 8,95 8,86 10,5/12 2,0 8,5 9,0 11,35 10,99 0,451 0,052 0,139 10,84 10,76 10,5/15 2,0 8,5 9,0 14,18 x 0,475 0,052 x 13,65 x 10,5/20 2,0 8,5 9,0 18,91 x 0,475 0,052 x 18,38 x 10,5/25 2,0 8,5 9,0 23,64 x 0,475 0,052 x 23,11 x 2 x 10,5/6 1,8 8,7 9,2 11,36 x 0,742 0,052 x 10,57 x 2 x 10,5/10 2,0 8,5 9,0 18,91 x 0,722 0,052 x 18,14 x 2 x 10,5/12 2,0 8,5 9,0 22,69 x 0,722 0,052 x 21,92 x 2 x 10,5/15 2,0 8,5 9,0 28,36 x 0,761 0,052 x 27,55 x 2 x 10,5/20 2,0 8,5 9,0 37,82 x 0,761 0,052 x 37,01 x 2 x 10,5/25 2,0 8,5 9,0 47,27 x 0,761 0,052 x 46,46 x 12/3 2,0 10,0 10,5 2,86 2,78 0,471 0,052 0,138 2,34 2,25 12/6 2,0 10,0 10,5 5,72 5,57 0,545 0,052 0,138 5,12 5,04 12/10 2,0 10,0 10,5 9,53 9,28 0,545 0,052 0,138 8,94 8,85 12/12 2,0 10,0 10,5 11,44 11,13 0,545 0,052 0,138 10,84 10,76 12/15 2,0 10,0 10,5 14,30 x 0,545 0,052 x 13,70 x 2 x 12/6 2,0 10,0 10,5 11,44 x 0,873 0,052 x 10,52 x 2 x 12/10 2,0 10,0 10,5 19,07 x 0,873 0,052 x 18,14 x 2 x 12/12 2,0 10,0 10,5 22,88 x 0,873 0,052 x 21,95 x 2 x 12/15 2,0 10,0 10,5 28,60 x 0,873 0,052 x 27,67 x

25 Přepočtené síly do vrcholu betonového sloupu s konzolou IZVE II kotevní vedení se základní bezpečností, nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A konzola tlak větru (kn) dovolená síla (kn) typ založení vrchol nad hlavou (m) dovolená síla (kn) sloup konzola s VPA na konzolu sloupu v zemi nad zemí 0,290 bez větru 0,385 0,040 0,124 při větru (m) (m) nad zemí (m) na konzole na VPA síla ve vrchu (kn) na konzole na VPA 9/3 1,6 7,4 7,7 2,89 2,78 0,330 0,042 0,130 2,52 2,43 9/4,5 1,6 7,4 7,7 4,33 4,17 0,426 0,042 0,130 3,86 3,77 9/6 1,6 7,4 7,7 5,77 5,56 0,426 0,042 0,130 5,31 5,22 9/10 1,8 7,2 7,5 9,61 9,25 0,413 0,042 0,131 9,16 9,07 9/15 1,8 7,2 7,5 14,42 13,88 0,413 0,042 0,131 13,96 13,88 9/20 1,8 7,2 7,5 19,23 x 0,413 0,042 x 18,77 x 2 x 9/6 1,6 7,4 7,7 11,55 x 0,682 0,042 x 10,82 x 2 x 9/10 1,8 7,2 7,5 19,23 x 0,661 0,042 x 18,52 x 2 x 9/15 1,8 7,2 7,5 28,84 x 0,661 0,042 x 28,14 x 2 x 9/20 1,8 7,2 7,5 38,45 x 0,661 0,042 x 37,75 x 10,5/3 1,8 8,7 9,0 2,90 2,81 0,399 0,042 0,130 2,46 2,38 10,5/4,5 1,8 8,7 9,0 4,35 4,22 0,464 0,042 0,130 3,85 3,76 10,5/6 1,8 8,7 9,0 5,81 5,63 0,464 0,042 0,130 5,30 5,21 10,5/10 2,0 8,5 8,8 9,67 9,36 0,451 0,042 0,130 9,18 9,09 10,5/12 2,0 8,5 8,8 11,60 11,23 0,451 0,042 0,130 11,11 11,02 10,5/15 2,0 8,5 8,8 14,51 x 0,475 0,042 x 13,99 x 10,5/20 2,0 8,5 8,8 19,34 x 0,475 0,042 x 18,82 x 10,5/25 2,0 8,5 8,8 24,18 x 0,475 0,042 x 23,66 x 2 x 10,5/6 1,8 8,7 9,0 11,61 x 0,742 0,042 x 10,83 x 2 x 10,5/10 2,0 8,5 8,8 19,34 x 0,722 0,042 x 18,58 x 2 x 10,5/12 2,0 8,5 8,8 23,21 x 0,722 0,042 x 22,45 x 2 x 10,5/15 2,0 8,5 8,8 29,01 x 0,761 0,042 x 28,21 x 2 x 10,5/20 2,0 8,5 8,8 38,68 x 0,761 0,042 x 37,88 x 2 x 10,5/25 2,0 8,5 8,8 48,35 x 0,761 0,042 x 47,55 x 12/3 2,0 10,0 10,3 2,92 2,84 0,471 0,041 0,129 2,40 2,32 12/6 2,0 10,0 10,3 5,83 5,67 0,545 0,041 0,129 5,24 5,16 12/10 2,0 10,0 10,3 9,72 9,45 0,545 0,041 0,129 9,13 9,04 12/12 2,0 10,0 10,3 11,66 11,34 0,545 0,041 0,129 11,07 10,99 12/15 2,0 10,0 10,3 14,58 x 0,545 0,041 x 13,99 x 2 x 12/6 2,0 10,0 10,3 5,83 x 0,873 0,041 x 4,92 x 2 x 12/10 2,0 10,0 10,3 9,72 x 0,873 0,041 x 8,80 x 2 x 12/12 2,0 10,0 10,3 11,66 x 0,873 0,041 x 10,75 x 2 x 12/15 2,0 10,0 10,3 14,58 x 0,873 0,041 x 13,66 x

26 Průhyby vodiče na betonovém sloupu s konzolou IZVE II nosnou konzola vypočtený největší průhyb vodiče typ založení vrchol nad hlavou (m) se závěsy ve stejné výši sloupu v zemi nad zemí 0,490 na temeni konzole (m) (m) nad zemí (m) 5 metrů nad vodorovnou rovinou 9/3 1,6 7,4 7,9 2,89 9/4,5 1,6 7,4 7,9 2,89 9/6 1,6 7,4 7,9 2,89 9/10 1,8 7,2 7,7 2,69 9/15 1,8 7,2 7,7 2,69 9/20 1,8 7,2 7,7 2,69 2 x 9/6 1,6 7,4 7,9 2,89 2 x 9/10 1,8 7,2 7,7 2,69 2 x 9/15 1,8 7,2 7,7 2,69 2 x 9/20 1,8 7,2 7,7 2,69 10,5/3 1,8 8,7 9,2 4,19 10,5/4,5 1,8 8,7 9,2 4,19 10,5/6 1,8 8,7 9,2 4,19 10,5/10 2,0 8,5 9,0 3,99 10,5/12 2,0 8,5 9,0 3,99 10,5/15 2,0 8,5 9,0 3,99 10,5/20 2,0 8,5 9,0 3,99 10,5/25 2,0 8,5 9,0 3,99 2 x 10,5/6 1,8 8,7 9,2 4,19 2 x 10,5/10 2,0 8,5 9,0 3,99 2 x 10,5/12 2,0 8,5 9,0 3,99 2 x 10,5/15 2,0 8,5 9,0 3,99 2 x 10,5/20 2,0 8,5 9,0 3,99 2 x 10,5/25 2,0 8,5 9,0 3,99 12/3 2,0 10,0 10,5 5,49 12/6 2,0 10,0 10,5 5,49 12/10 2,0 10,0 10,5 5,49 12/12 2,0 10,0 10,5 5,49 12/15 2,0 10,0 10,5 5,49 2 x 12/6 2,0 10,0 10,5 5,49 2 x 12/10 2,0 10,0 10,5 5,49 2 x 12/12 2,0 10,0 10,5 5,49 2 x 12/15 2,0 10,0 10,5 5,49

27 Průhyby vodiče na betonovém sloupu s konzolou IZVE II kotevní konzola vypočtený největší průhyb vodiče typ založení vrchol nad hlavou (m) se závěsy ve stejné výši sloupu v zemi nad zemí 0,290 na temeni konzole (m) (m) nad zemí (m) 5 metrů nad vodorovnou rovinou 9/3 1,6 7,4 7,7 2,69 9/4,5 1,6 7,4 7,7 2,69 9/6 1,6 7,4 7,7 2,69 9/10 1,8 7,2 7,5 2,49 9/15 1,8 7,2 7,5 2,49 9/20 1,8 7,2 7,5 2,49 2 x 9/6 1,6 7,4 7,7 2,69 2 x 9/10 1,8 7,2 7,5 2,49 2 x 9/15 1,8 7,2 7,5 2,49 2 x 9/20 1,8 7,2 7,5 2,49 10,5/3 1,8 8,7 9,0 3,99 10,5/4,5 1,8 8,7 9,0 3,99 10,5/6 1,8 8,7 9,0 3,99 10,5/10 2,0 8,5 8,8 3,79 10,5/12 2,0 8,5 8,8 3,79 10,5/15 2,0 8,5 8,8 3,79 10,5/20 2,0 8,5 8,8 3,79 10,5/25 2,0 8,5 8,8 3,79 2 x 10,5/6 1,8 8,7 9,0 3,99 2 x 10,5/10 2,0 8,5 8,8 3,79 2 x 10,5/12 2,0 8,5 8,8 3,79 2 x 10,5/15 2,0 8,5 8,8 3,79 2 x 10,5/20 2,0 8,5 8,8 3,79 2 x 10,5/25 2,0 8,5 8,8 3,79 12/3 2,0 10,0 10,3 5,29 12/6 2,0 10,0 10,3 5,29 12/10 2,0 10,0 10,3 5,29 12/12 2,0 10,0 10,3 5,29 12/15 2,0 10,0 10,3 5,29 2 x 12/6 2,0 10,0 10,3 5,29 2 x 12/10 2,0 10,0 10,3 5,29 2 x 12/12 2,0 10,0 10,3 5,29 2 x 12/15 2,0 10,0 10,3 5,29

28 Tah vedení při -5 oc a námraze na konzolu IZVE II JB Nosnou nebo Kotevní vodič SAX 35 vedení se základní bezpečností, nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv grad stupeň (m) (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ 200,0 180,0 0,50 0,00 /3 N 135/8a 0,00 /3 N 135/8a 0,00 /3 N 135/8a 198,0 178,2 0,50 0,28 0,30 0,32 196,0 176,4 0,50 0,56 0,59 0,64 194,0 174,6 0,50 0,84 0,89 0,96 192,0 172,8 0,50 1,12 1,19 1,28 190,0 171,0 0,50 1,40 1,48 1,60 188,0 169,2 0,50 1,68 1,78 1,92 186,0 167,4 0,50 1,96 2,07 2,24 184,0 165,6 0,50 2,24 2,37 2,55 182,0 163,8 0,50 2,52 2,66 2,87 /4,5 180,0 162,0 0,49 2,79 /4,5 2,96 /4,5 3,19 178,0 160,2 0,49 3,07 3,25 3,50 176,0 158,4 0,49 3,34 3,54 3,82 174,0 156,6 0,49 3,62 3,83 4,13 /6 172,0 154,8 0,49 3,89 4,12 4,44 170,0 153,0 0,49 4,17 /6 4,41 /6 4,76 168,0 151,2 0,48 4,44 4,70 5,07 166,0 149,4 0,48 4,71 4,99 5,38 164,0 147,6 0,48 4,98 5,27 5,68 /10 162,0 145,8 0,48 5,25 5,56 /10 5,99 160,0 144,0 0,48 5,52 /10 5,84 6,29 158,0 142,2 0,47 5,78 6,12 6,60 156,0 140,4 0,47 6,05 6,40 6,90 154,0 138,6 0,47 6,31 6,68 7,20 152,0 136,8 0,46 6,57 6,96 7,50 150,0 135,0 0,46 6,83 7,23 7,80 vodič SAX 35

29 Tah vedení při -5 oc a námraze na konzolu IZVE II JB Nosnou nebo Kotevní vodič SAX 35 vedení se základní bezpečností, nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv grad stupeň (m) (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ 150,0 135,0 0,46 6,83 /10 N 135/8a 7,23 /10 N 135/8a 7,80 /10 N 135/8a 148,0 133,2 0,46 7,09 7,51 8,09 146,0 131,4 0,46 7,35 7,78 8,38 144,0 129,6 0,45 7,60 8,05 8,67 142,0 127,8 0,45 7,85 8,31 8,96 140,0 126,0 0,45 8,10 8,58 9,25 /12 2x/6 K VZL 138,0 124,2 0,44 8,35 8,84 9,53 136,0 122,4 0,44 8,60 9,11 K VZL 9,81 134,0 120,6 0,43 8,84 9,36 /12 2x/6 10,09 132,0 118,8 0,43 9,09 K VZL 9,62 10,37 130,0 117,0 0,43 9,33 /12 2x/6 9,88 10,64 128,0 115,2 0,42 9,56 10,13 10,91 126,0 113,4 0,42 9,80 10,38 11,18 124,0 111,6 0,41 10,03 10,62 11,45 /15 2x/10 122,0 109,8 0,41 10,26 10,87 11,71 120,0 108,0 0,40 10,49 11,11 11,97 118,0 106,2 0,40 10,72 11,35 12,23 116,0 104,4 0,40 10,94 11,58 /15 2x/10 12,48 114,0 102,6 0,39 11,16 11,82 12,74 112,0 100,8 0,39 11,38 /15 2x/10 12,05 12,98 110,0 99,0 0,38 11,59 12,27 13,23 108,0 97,2 0,38 11,80 12,50 13,47 106,0 95,4 0,37 12,01 12,72 13,71 104,0 93,6 0,36 12,22 12,94 13,94 102,0 91,8 0,36 12,42 13,15 14,18 100,0 90,0 0,35 12,62 13,36 14,40 /20 vodič SAX 35

30 Tah vedení při -5 oc a námraze na konzolu IZVE II JB Nosnou nebo Kotevní vodič SAX 70 vedení se základní bezpečností, nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv grad stupeň (m) (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ 200,0 180,0 0,50 0,00 /3 N 135/8a 0,00 /3 N 135/8a 0,00 /3 N 135/8a 198,0 178,2 0,50 0,56 0,59 0,64 196,0 176,4 0,50 1,12 1,19 1,28 194,0 174,6 0,50 1,68 1,78 1,92 192,0 172,8 0,50 2,24 2,37 2,56 190,0 171,0 0,50 2,80 /4,5 2,97 /4,5 3,20 /4,5 188,0 169,2 0,50 3,36 3,56 3,83 186,0 167,4 0,50 3,92 4,15 /6 4,47 /6 184,0 165,6 0,50 4,47 /6 4,74 5,11 182,0 163,8 0,50 5,03 5,33 5,74 /10 180,0 162,0 0,49 5,58 /10 5,91 /10 6,37 178,0 160,2 0,49 6,14 6,50 7,00 176,0 158,4 0,49 6,69 7,08 7,63 174,0 156,6 0,49 7,24 7,67 8,26 172,0 154,8 0,49 7,79 8,25 8,89 170,0 153,0 0,49 8,33 8,82 9,51 /12 2x/6 K VZL 168,0 151,2 0,48 8,88 9,40 /12 2x/6 K VZL 10,13 166,0 149,4 0,48 9,42 /12 2x/6 K VZL 9,97 10,75 164,0 147,6 0,48 9,96 10,55 11,37 /15 2x/10 162,0 145,8 0,48 10,50 11,11 11,98 160,0 144,0 0,48 11,03 11,68 /15 2x/10 12,59 158,0 142,2 0,47 11,56 /15 2x/10 12,24 13,20 156,0 140,4 0,47 12,09 12,80 13,80 154,0 138,6 0,47 12,62 13,36 14,40 /20 152,0 136,8 0,46 13,14 13,92 15,00 150,0 135,0 0,46 13,66 14,47 /20 15,59 vodič SAX 70

31 Tah vedení při -5 oc a námraze na konzolu IZVE II JB Nosnou nebo Kotevní vodič SAX 70 vedení se základní bezpečností, nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv grad stupeň (m) (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ 150,0 135,0 0,46 13,66 /15 2x/10 K VZL 14,47 /20 2x/10 K VZL 15,59 /20 2x/10 K VZL 148,0 133,2 0,46 14,18 15,01 16,18 146,0 131,4 0,46 14,69 /20 15,56 16,77 144,0 129,6 0,45 15,20 16,09 17,35 142,0 127,8 0,45 15,71 16,63 17,92 140,0 126,0 0,45 16,21 17,16 18,50 138,0 124,2 0,44 16,71 17,69 19,06 /25 2x/12 136,0 122,4 0,44 17,20 18,21 19,63 134,0 120,6 0,43 17,69 18,73 20,18 132,0 118,8 0,43 18,17 19,24 /25 2x/12 20,74 130,0 117,0 0,43 18,65 19,75 21,29 128,0 115,2 0,42 19,13 /25 2x/12 20,25 21,83 126,0 113,4 0,42 19,60 20,75 22,37 124,0 111,6 0,41 20,07 21,25 22,90 122,0 109,8 0,41 20,53 21,74 23,43 120,0 108,0 0,40 20,98 22,22 23,95 2x/15 118,0 106,2 0,40 21,44 22,70 24,46 116,0 104,4 0,40 21,88 23,17 24,97 114,0 102,6 0,39 22,32 23,63 2x/15 25,47 112,0 100,8 0,39 22,76 24,09 25,97 110,0 99,0 0,38 23,19 24,55 26,46 108,0 97,2 0,38 23,61 25,00 26,94 106,0 95,4 0,37 24,03 2x/15 25,44 27,42 104,0 93,6 0,36 24,44 25,88 27,89 102,0 91,8 0,36 24,84 26,31 28,35 100,0 90,0 0,35 25,24 26,73 28,81 vodič SAX 70

32 Tah vedení při -5 oc a námraze na konzolu IZVE II JB Nosnou nebo Kotevní vodič SAX 120 vedení se základní bezpečností, nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv grad stupeň (m) (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ 200,0 180,0 0,50 0,00 /3 N 135/8a 0,00 /3 N 135/8a 0,00 /3 N 135/8a 199,0 179,1 0,50 0,48 0,51 0,55 198,0 178,2 0,50 0,96 1,02 1,10 197,0 177,3 0,50 1,44 1,53 1,65 196,0 176,4 0,50 1,92 2,04 2,19 195,0 175,5 0,50 2,40 2,54 2,74 194,0 174,6 0,50 2,88 /4,5 3,05 /4,5 3,29 /4,5 193,0 173,7 0,50 3,36 3,56 3,84 192,0 172,8 0,50 3,84 4,07 4,39 /6 191,0 171,9 0,50 4,32 /6 4,58 /6 4,93 190,0 171,0 0,50 4,80 5,08 5,48 189,0 170,1 0,50 5,28 5,59 /10 6,03 /10 188,0 169,2 0,50 5,76 /10 6,10 6,57 187,0 168,3 0,50 6,24 6,60 7,12 186,0 167,4 0,50 6,72 7,11 7,66 185,0 166,5 0,50 7,19 7,62 8,21 184,0 165,6 0,50 7,67 8,12 8,75 183,0 164,7 0,50 8,15 8,63 K VZL 9,30 /12 2x/6 K VZL 182,0 163,8 0,50 8,62 9,13 9,84 181,0 162,9 0,49 9,10 K VZL 9,63 /12 2x/6 10,38 180,0 162,0 0,49 9,57 /12 2x/6 10,14 10,93 179,0 161,1 0,49 10,05 10,64 11,47 /15 2x/10 178,0 160,2 0,49 10,52 11,14 12,01 177,0 159,3 0,49 11,00 11,64 /15 2x/10 12,55 176,0 158,4 0,49 11,47 /15 2x/10 12,14 13,09 175,0 157,5 0,49 11,94 12,64 13,63 vodič SAX 120

33 Tah vedení při -5 oc a námraze na konzolu IZVE II JB Nosnou nebo Kotevní vodič SAX 120 vedení se základní bezpečností, nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv grad stupeň (m) (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ 175,0 157,5 0,49 11,94 /15 2x/10 K VZL 12,64 /15 2x/10 K VZL 13,63 /15 2x/10 K VZL 174,0 156,6 0,49 12,41 13,14 14,16 173,0 155,7 0,49 12,88 13,64 14,70 /20 172,0 154,8 0,49 13,35 14,14 15,24 171,0 153,9 0,49 13,82 14,63 /20 15,77 170,0 153,0 0,49 14,29 /20 15,13 16,30 169,0 152,1 0,49 14,75 15,62 16,84 168,0 151,2 0,48 15,22 16,12 17,37 167,0 150,3 0,48 15,68 16,61 17,90 166,0 149,4 0,48 16,15 17,10 18,43 165,0 148,5 0,48 16,61 17,59 18,96 /25 2x/12 164,0 147,6 0,48 17,07 18,08 19,48 163,0 146,7 0,48 17,54 18,57 20,01 162,0 145,8 0,48 18,00 19,05 /25 2x/12 20,54 161,0 144,9 0,48 18,45 19,54 21,06 160,0 144,0 0,48 18,91 20,02 21,58 159,0 143,1 0,47 19,37 /25 2x/12 20,51 22,10 158,0 142,2 0,47 19,82 20,99 22,62 157,0 141,3 0,47 20,28 21,47 23,14 156,0 140,4 0,47 20,73 21,95 23,66 2x/15 155,0 139,5 0,47 21,18 22,43 24,17 154,0 138,6 0,47 21,63 22,91 24,69 153,0 137,7 0,47 22,08 23,38 25,20 152,0 136,8 0,46 22,53 23,85 2x/15 25,71 151,0 135,9 0,46 22,98 24,33 26,22 150,0 135,0 0,46 23,42 24,80 26,73 149,0 134,1 0,46 23,86 2x/15 25,27 27,23 148,0 133,2 0,46 24,31 25,74 27,74 vodič SAX 120

34 Nosný bod Schématické uspořádání konzol na betonovém sloupu. IZVE II JB nosná Odbočný bod (průběžný) IZVE II JB nosná + odbočná PAŘÁT Rohový bod (průběžný) IZVE II JB nosná Rohový odbočný bod (průběžný) IZVE II JB nosná + odbočná PAŘÁT Odbočný bod (průběžný) IZVE II JB nosná + odbočná PAŘÁT

35 Rohový odbočný bod (průběžný) IZVE II JB nosná + odbočná PAŘÁT Rohový bod (kotevní) IZVE II JB kotevní Rohový bod (kotevní) IZVE II JB kotevní + odbočná PAŘÁT Rohový Odbočný bod (kotevní) IZVE II JB kotevní + odbočná PAŘÁT Koncový bod (přechodový) IZVE II JB kotevní

36 Rohový bod (kotevní) IZVE II JB kotevní IZVE II JB kotevní + odbočná PAŘÁT Rohový Odbočný bod (kotevní) IZVE II JB kotevní + odbočná PAŘÁT Koncový bod D (přechodový) IZVE II JB kotevní

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN TYPOVÝ PODKLAD č. 7/2006

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ PAŘÁT II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 3/2005 Podána přihláška užitného vzoru Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola typ 3xIZVE a 6x IZVE svislá nosná, kotevní a rohová na betonové sloupy pro venkovní vedení VN s jednoduchými izolovanými

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ PAŘÁT-DS se svorníky na dřevěné sloupy venkovního vedení VN Typový podklad č.1 / 2006 druhé vydání Nahrazuje TPč.2/2001

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola Odbočná-DS přímá na dřevěné sloupy druhu A ve venkovním vedení VN pro holé a jednoduché izolované vodiče. Typový podklad

Více

Kižíkova 1690, eské Budjovice. Ocelová konzola typ PAÁT II - 40 ST na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 4/2011

Kižíkova 1690, eské Budjovice. Ocelová konzola typ PAÁT II - 40 ST na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 4/2011 Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice Ocelová konzola typ PAÁT II - 40 ST na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 4/2011 Zpracoval:Kadlec František Maurer Ondej prosinec 2011 OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ IZVE - DS se svorníky na dřevěné sloupy venkovního vedení VN pro jednoduché izolované vodiče Typový podklad č.3 / 2006

Více

OBJÍMKY PRO MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH IZOLOVANÝCH VODIČŮ DO 35 kv NA SLOUPY BETONOVÉ.

OBJÍMKY PRO MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH IZOLOVANÝCH VODIČŮ DO 35 kv NA SLOUPY BETONOVÉ. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 49 České Budějovice OBJÍMKY PRO MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH IZOLOVANÝCH VODIČŮ DO 35 kv NA SLOUPY BETONOVÉ. Typový podklad č. 11/2008 Dodatek č. 1/2009 Zpracoval: Energetika

Více

Neodpínané a odpínané odbočné linky na betonové sloupy.

Neodpínané a odpínané odbočné linky na betonové sloupy. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Neodpínané a odpínané odbočné linky na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. Zpracoval: Energetika servis s.r.o listopad 2012 OBSAH: I. Úvodní

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Odpínané a neodpínané kabelové svody

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Odpínané a neodpínané kabelové svody ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Odpínané a neodpínané kabelové svody 25 kv na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 4/2012 Zpracoval: Kadlec František srpen 2012 Maurer Ondřej

Více

SKŘÍŇ SVS - P pro rozvaděče RST

SKŘÍŇ SVS - P pro rozvaděče RST ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice SKŘÍŇ SVS - P pro rozvaděče RST TYPOVÝ PODKLAD č. 1/2008 Zpracoval: Datum: 01 / 2008 Energetika servis s.r.o OBSAH: I. Úvodní část 1.1 Název

Více

Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy.

Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy. Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 2/2014 Nahrazuje TP.4/2011. Zpracoval:Kadlec František Maurer Ondej Bezen 2014 OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název typového podkladu 1.2

Více

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODI 1600/3000/2000 a ŠESTIVODI 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODI 1600/3000/2000 a ŠESTIVODI 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice Ocelové konzoly typu ŠESTIVODI 1600/3000/2000 a ŠESTIVODI 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN TYPOVÝ PODKLAD. 3/2014 Nahrazuje TP. 7/2006 Zpracoval:

Více

Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25

Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25 Kižíkova 1690 370 01 eské Budjovice Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25 na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 6/2012 Zpracoval: Kadlec František prosinec 2012 Maurer Ondej OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název

Více

Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice. Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy.

Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice. Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy. Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 1/2012 Zpracoval: František Kadlec ervenec 2012 Ondej Maurer OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název typového

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ PAŘÁT II-DS a konzola odbočná DS-přímá se svorníky na dřevěné sloupy venkovního vedení VN. Typový podklad č.4 / 2014.

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly PAŘÁT III v sestavě se spínacím prvkem 25 kv umístěným pod venkovním vedením VN na betonovém sloupu JB. TYPOVÝ PODKLAD č.

Více

OBSAH: I. Úvodní část

OBSAH: I. Úvodní část ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Konzoly odbočné a konstrukce kabelových svodů VN 25 kv na příhradovém stožáru. TYPOVÝ PODKLAD č. 5/2012 Zpracoval: Kadlec František prosinec

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 49 České Budějovice OBJÍMKY, TŘMEN, KONZOLY, SVORNÍKY A DRŽÁKY PRO MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH IZOLOVANÝCH VODIČŮ DO 35 kv NA TRUBKY STŘEŠNÍKOVÉ, SLOUPY BETONOVÉ A DŘEVĚNÉ

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Odpínané a neodpínané kabelové svody

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Odpínané a neodpínané kabelové svody ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Odpínané a neodpínané kabelové svody 25 kv na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. Zpracoval: Kadlec František srpen 2012 Maurer Ondřej OBSAH:

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice T: +420 386 356 055 E: obchod@energetika-servis.cz Web: www.energetika-servis.cz Konstrukce pro připojení vypínače OSM/TEL Tavrida Electric

Více

S T O Ž Á R O V Á T R A F O S T A N I C E 630 kva 22 / 0.42 kv

S T O Ž Á R O V Á T R A F O S T A N I C E 630 kva 22 / 0.42 kv ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice S T O Ž Á R O V Á T R A F O S T A N I C E 630 kva 22 / 0.42 kv TYPOVÝ PODKLAD č. 2/2011 Zpracoval: ENERGETIKA SERVIS s.r.o Datum: duben 2011

Více

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ÚVOD je výrobcem ocelových konstrukcí pro výstavbu venkovních vedení VN. Klade velký důraz na jakost a kvalitu výrobků, kterou prokazuje vydáním příslušných prohlášení o vlastnostech výrobku v souladu

Více

Ocelové provozní žebíky na betonové a devné sloupy venkovního vedení VN.

Ocelové provozní žebíky na betonové a devné sloupy venkovního vedení VN. Kižíkova 1690 370 01 eské Budjovice Ocelové provozní žebíky na betonové a devné sloupy venkovního vedení VN. Typový podklad. 7 / 2012 Zpracoval: František Kadlec Datum: 12/2012 Ondej Maurer OBSAH: I. Úvodní

Více

KATALOG OCELOVÝCH SOUČÁSTÍ venkovních vedení 22 kv a 35 kv v trojúhelníkovém uspořádání

KATALOG OCELOVÝCH SOUČÁSTÍ venkovních vedení 22 kv a 35 kv v trojúhelníkovém uspořádání Brno, a.s. KATALOG OCELOVÝCH SOUČÁSTÍ venkovních vedení 22 kv a 35 kv v trojúhelníkovém uspořádání HOLÉ VODIČE TYPU TRIANGLE A TRIANGLE SPIKE Normativ materiálu Brno 2003 OBSAH 1. ÚVOD.. 3 2. TECHNICKÁ

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Odpínače DRIBO Flc GB R jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem. Vypínání

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

700 - Objímky a třmeny

700 - Objímky a třmeny Objímky a třmeny Jsou určeny k přenosu sil z povrchu trubky na ostatní části závěsu nebo podpěry. Objímky typ 712 jsou určeny pro podpěry i závěsy, ostatní objímky pouze pro závěsy potrubí. Kruhové třmeny

Více

Součásti venkovních vedení od 1 kv do. 45 kv AC

Součásti venkovních vedení od 1 kv do. 45 kv AC ČEZ Distribuce, E.ON Czech Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Součásti venkovních vedení od 1 kv do Odsouhlasení normy Návrh PNE odsouhlasily tyto organizace : ČEZ Distribuce, a.

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON CZ, PREdistribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8240 Odsouhlasení

Více

Transformační stanice na betonových sloupech TS 400 kva koncová

Transformační stanice na betonových sloupech TS 400 kva koncová ECR-TNS-AO-32 3121.00 Transforační stanice na betonových sloupech TS 400 kva koncová Technická nora společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. Zpracovatel: Vydal: Vratislav Štěpka / 981 3231, tý Standardizace

Více

800 - Spojovací části

800 - Spojovací části Spojovací části Spojovací části táhel závěsů slouží k přenosu sil z objímky potrubí na prvky uchycení na konstrukci. Typová řada je navržena tak, aby bylo možné seřizovat délku táhla závěsu. Řetězec v

Více

Elektrizace železnic Praha a.s. Trubkové stožáry pro MHD

Elektrizace železnic Praha a.s. Trubkové stožáry pro MHD Elektrizace železnic Praha a.s. Trubkové stožáry pro MHD Trakční ocelové stožáry s osvětlením pro městskou hromadnou dopravu Od 1. 4. 2010 platí pro výpočet a dimenzování konstrukcí soubor evropských norem

Více

Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce E.ON ČR E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8240 3. vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Tel.: +420 386 356 055 E-mail: obchod@energetika-servis.cz www.energetika-servis.cz TYPOVÝ PODKLAD č. 1/2018 Ocelové konzoly 4vodič VN-SDOK

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KATALOG VÝROBKŮ OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KONSTRUKCE Podlahové rošty se skládají z nosných, rozpěrných a lemovacích prutů popř. lemovacích profilů, které tvoří nerozebiratelný celek. Do nosných

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO DODATEK Č.1/2017 OCELOVÁ SVODIDLA OMO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Červen 2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO ZPRACOVÁNÍ... 2 4 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A JEJICH

Více

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC. Počet přípojnic na fázi. Kód výrobku

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC. Počet přípojnic na fázi. Kód výrobku DRŽÁKY PŘÍPOJNIC systém je určen pro stavbu přípojnic se jmenovitým proudem do 5000 A a jmenovitým dynamickým proudem do 240 ka tělo držáku je vyrobeno z vysoce odolného termosetu na bázi polyesterových

Více

[8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10

[8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 106 115 DIDH 16 530 BP V2A GFK 106 120 DIDH 16 690 BP V2A GFK 106 123 DIDH 16 1030 BP V2A GFK 106 115 4013364100213 1-1-6 488 g 1 Stk. 33,00 106 120 4013364092945 1-1-6 552 g 1 Stk. 36,05 106 123 4013364100220

Více

Nové směrnice. Směrnice. Kasali, s.r.o. K Suchopádu 316/6 66904 Znojmo Tel./fax : 00420 515221301 Email: kasali@kasali.cz www.kasali.

Nové směrnice. Směrnice. Kasali, s.r.o. K Suchopádu 316/6 66904 Znojmo Tel./fax : 00420 515221301 Email: kasali@kasali.cz www.kasali. Nové směrnice Směrnice Kasali, s.r.o. K Suchopádu 316/6 66904 Znojmo Tel./fax : 00420 515221301 Email: kasali@kasali.cz www.kasali.cz PODLAHOVÉ ROŠTY Nabídka Lisované podlahové rošty a schodnice - P Odporově

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR VSE Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv PNE 34 8401 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC. Počet přípojnic na fázi. Kód výrobku

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC. Počet přípojnic na fázi. Kód výrobku DRŽÁKY PŘÍPOJNIC systém je určen pro stavbu se jmenovitým proudem do 5000 A a jmenovitým dynamickým proudem do 240 ka tělo držáku je vyrobeno z vysoce odolného termosetu na bázi polyesterových kompozitů

Více

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350 Přehled produktů 3.0 Příklady použití pro konzoly úhelníkové (vytvořené pomocí knihovny Sikla-CAD) 3.1 Konzoly úhelníkové WK 100/100,..., WK 200/200 s výztuhami 3.2 Konzoly úhelníkové WK 300/200,..., WK

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Odpínače DRIBO Flc GB S jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem.

Více

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna.

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna. 1. OBJÍMKY - LEHKÁ ŘADA strana č. 4 Objímky - lehká řada - jednodílné LUPJ s maticí M8, s gum. vložkou 11010015 objímka LUPJ 1/4", 12-15mm, BAL. 100ks 0,45 ks G 11010019 objímka LUPJ 3/8", 15-19mm, BAL.

Více

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA. Rozváděčové skříně

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA. Rozváděčové skříně Základní provedení skříně obsahuje: skelet odnímatelný horní kryt odnímatelný zadní kryt otvor ve dně 2 boční lišty dveře výklopná klika vložka DB5 šroubovaná perforovaná výztuha po celém obvodu dveří

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

5 Nosné a upevňovací díly

5 Nosné a upevňovací díly 5 Nosné a upevňovací díly 5 Nosné a upevňovací díly Určení a použití Skládané nosné konstrukce jsou určeny pro instalaci skleněných průmyslových aparatur do světlosti DN 600. Vyrábějí se buď pro standardní

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78512 Strana 1 Celkem stránek:

Více

DistriBox D12 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA. Tabulka výběru skříní. Rozváděčové skříně

DistriBox D12 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA. Tabulka výběru skříní. Rozváděčové skříně DistriBox Rozváděčové skříně Tabulka výběru skříní hloubka 300 400 500 D12 Rozměry skeletu Skříň IP40 Boční kryty IP40 Skříň IP55 Boční kryty IP55 Podstavce Montážní panely šířka výška 1 QA40-180603 35462

Více

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC DELTA

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC DELTA DRŽÁKY PŘÍPOJNIC DELTA Držáky přípojnic DELTA Systém je určen pro stavbu přípojnic se jmenovitým proudem do 6300 A a jmenovitým dynamickým proudem do 240 ka. Tělo držáku je vyrobeno z vysoce odolného termosetu

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR VSE Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kv PNE 34 8601 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXRD NIXKR NIXMP NIXPR NIXVKR NIXVO 90 NIXO 90 NIXV NIXT NIXK NIXKZ NIXPZ NIXR NIXVO 45 NIXO 45 NIXS NIXVKO NIXVSO NIXKO NIXSO NIXPD NIXSU NIXPS

Více

PLASTOVÉ IZOLÁTORY A DRŽÁKY SBĚRNIC. Naši hlavní dodavatelé. GHV Trading, spol. s r.o.

PLASTOVÉ IZOLÁTORY A DRŽÁKY SBĚRNIC. Naši hlavní dodavatelé. GHV Trading, spol. s r.o. Naši hlavní dodavatelé GHV Trading, spol. s r.o. PLASTOVÉ IZOLÁTORY A DRŽÁKY SBĚRNIC 09 2013 Kounicova 67a 602 00 Brno Tel.: +420 541 235 532-4 Česká republika Tel.: +421 265 411 540 Slovenská republika

Více

100 - Pružinové klece

100 - Pružinové klece Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných prvků není možné zachytit posuvy vznikající např. vlivem teplotní roztažnosti. Aplikace se doporučuje pro posuvy potrubí (nejčastěji

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU EGE je skupina podniků působící na mezinárodním trhu, která se orientuje zejména na dodávky pro energetický průmysl. Holding EGE disponuje výhradně

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

CARIBONI BI-ME. Bimetalické trolejové napájecí vedení měď-ocel. Montážní pokyny a údržba. 1. Montážní pokyny

CARIBONI BI-ME. Bimetalické trolejové napájecí vedení měď-ocel. Montážní pokyny a údržba. 1. Montážní pokyny CARIBONI BI-ME Bimetalické trolejové napájecí vedení měď-ocel Montážní pokyny a údržba 1. Montážní pokyny 1.1. Montáž fázových trolejí Fázové troleje se montují na izolátory. Izolátory připevněte k ocelovým

Více

KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD

KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD Člen MONIER GROUP POPIS PRODUKTU je určena pro zajištění bezpečného pohybu po střeše. Skládá se ze dvou závěsných háků, dvou držáků, stoupací lávky délky 1,0 m a zábradlí.

Více

Za naším úspěchem stojíte Vy

Za naším úspěchem stojíte Vy Za naším úspěchem stojíte Vy Díky novým technologiím zlepšujeme a inovujeme naše výrobky. Pro Vás. KOPOS KOLÍN a.s. je předním výrobcem elektroinstalačního materiálu s více než 90 letou tradicí. V současné

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ

ZAM - SERVIS s. r. o. NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116 / 14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ SVORKOVNICOVÁ NEVÝBUŠNÁ SKŘÍŇ X1D3T1 / Z č.dokumentace 9913 Součástí tohoto návodu k obsluze jsou i technické podmínky

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

Podlahové rošty Gitterroste, Grate

Podlahové rošty Gitterroste, Grate Podlahové rošty Gitterroste, Grate Podlahové rošty Lisované podlahové rošty nosné pásky s výplňovým prutem, plochý pásek, rozměr oka 33 x 33 mm. Princip konstrukce Odporově svařované podlahové rošty SP

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení

Více

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC DELTA

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC DELTA DRŽÁKY PŘÍPOJNIC DELTA PD-QK-DELTA310 Systém je určen pro stavbu přípojnic se jmenovitým proudem do 6 300 A a jmenovitým dynamickým proudem do 240 ka ve skříních QA. Tělo držáku je vyrobeno z vysoce odolného

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Podpěrné a distanční izolátory typu DB

Podpěrné a distanční izolátory typu DB Podpěrné a distanční izolátory typu DB Izolátory DB jsou vyrobeny z polyesterového materiálu červené barvy, zesíleného skelnými vlákny. Na obou stranách izolátoru je metrický závit (). Velmi dobré elektrické

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Simotec. 13.i

Simotec. 13.i Přehled produktů: Framo 80 13.0 Přehled produktů: Framo 80 13.1 Přehled produktů: Nosný systém 100/120 13.2 Přehled produktů: Uložení trubek 13.3 Framo 80: Profil a šroub 13.4 Framo 80: Konzola a držák

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST NTUR I - VII EST NTUR I EST NTUR II EST NTUR III EST NTUR IV EST NTUR V EST NTUR VI EST NTUR VII moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

Príslušenstvo pre rozvádzače

Príslušenstvo pre rozvádzače Príslušenstvo pre rozvádzače Příslušenství pro rozvaděče Zkratové kulové body Bezpečnostní uzemnění Testováno a certifikováno v souladu s normou IEC/EN 61230 (5, 7) Zkratová odolnost 29,6 ka/1s Pocínovaná

Více

Lehká akustická zástěna

Lehká akustická zástěna Lehká akustická zástěna GZL Lehká zástěna určená pro instalaci do venkovního prostoru pro odstínění lokálních zdrojů hluku, umístěných zejména na objektech ITS-0, revize., Greif-akustika, s.r.o. . Účel

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU pracovní poloha vodorovná, přístroj umístěn do vedení vn ve vrcholu sloupu

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU pracovní poloha vodorovná, přístroj umístěn do vedení vn ve vrcholu sloupu VENKOVNÍ ODPÍNAČ typ VLK 25 25 kv 400 A NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU pracovní poloha vodorovná, přístroj umístěn do vedení vn ve vrcholu sloupu Držitel certifikátů TÜV CZ dle: ČSN EN ISO 9001: 2009 ČSN EN

Více

Systémy kabelových žebříků s vysokou nosností a dobrými ventilačními vlastnostmi, potřebnými zvláště u energetických vedení a jednožilových kabelů

Systémy kabelových žebříků s vysokou nosností a dobrými ventilačními vlastnostmi, potřebnými zvláště u energetických vedení a jednožilových kabelů Systémy kabelových žebříků s vysokou nosností a dobrými ventilačními vlastnostmi, potřebnými zvláště u energetických vedení a jednožilových kabelů Obzvláště snadná montáž díky integrovanému upevnění na

Více

Pevné body. 7.i

Pevné body. 7.i Přehled produktů 7.0 Jednoduché uspořádání - základy 7.1 Uzlové uspořádání (návrh a rozsah dodávky) 7.2 Pevné body s akustickou izolací 7.3 Postup při návrhu uzlových konstrukcí pevného bodu 7.4 Statické

Více

PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení do 1 kv 2. vydání

PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení do 1 kv 2. vydání ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení do 1 kv 2. vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh PNE odsouhlasily

Více

BEST LUNETA I - IV, nízká

BEST LUNETA I - IV, nízká TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST LUNET I - IV, nízká EST LUNET I EST LUNET II EST LUNET III EST LUNET IV EST LUNET nízká EST LUNET nízká půlka moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2008 OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 KONŠTRUKČNÉ DIELY SAMOSTATNÁ PRÍLOHA TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBCU Účinnosť TPV od 26.9.2008 máj 2008 OBSAH: SEZNAM SESTAV A POUŽITÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ Sestava list

Více

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění CEMVIN CEMVIN FORM - Desky pro konstrukce ztraceného bednění Vysoká pevnost Třída reakce na oheň A1 Mrazuvzdornost Vysoká pevnost v ohybu Vhodné do vlhkého

Více

TECHNICKÝ POPIS A POKYNY PRO ÚDRŽBU T ATE T ATE 78524

TECHNICKÝ POPIS A POKYNY PRO ÚDRŽBU T ATE T ATE 78524 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. POKYNY PRO ÚDRŽBU Strana 1 Celkem stránek:

Více

ZÁVĚSY. část 3. LPS pipe supports

ZÁVĚSY. část 3. LPS pipe supports ZÁVĚSY část 3 PS pipe supports přehled typů závěsů U každého typu závěsu uvádíme v tomto přehledu pouze pevnou variantu. Další informace (rozměry, hmotnost, zatížení, možné pružinové varianty, typy uchycení)

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60 N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/60 N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60 N trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače řady Fla 15/60 GB N, Fla 15/60 GB R N a Fla 15/60 GB S N byly firmou DRIBO

Více

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240 Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Obsah Systém kabelových vleček - program 02 C-profily a upevňovací materiál...3 Kabelová vlečka pro ploché kabely...3 Kabelová vlečka pro kruhové kabely...3 C-profily

Více

NEREZOVÉ PROVEDENÍ 8

NEREZOVÉ PROVEDENÍ 8 EREZOVÉ PROVEDEÍ EREZOVÉ PROVEDEÍ KABELOVÉ ŽLABY IOXKBSI 60 Kabelový žlab se zásuvnými konci -34 IOXKG 60 eperforovaný kabelový žlab -34 IOXD Univerzální víko -35 PŘÍSLUŠESTVÍ KABELOVÉ ŽLABY IOXB 90 Vodorovný

Více

- SS - podpěra kluzná, provedení nízké a provedení stejné /.2.T/.P kluz. provedení (v kombinaci s a ) 580

- SS - podpěra kluzná, provedení nízké a provedení stejné /.2.T/.P kluz. provedení (v kombinaci s a ) 580 Podpěry potrubí Objímkové podpěry potrubí jsou určeny pro použití jako kluzné podpěry nebo vedení pro menší vodorovná zatížení. Podpěry jsou určeny pro samostatné aplikace, dále pro kombinace s podložnými

Více

Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Přehled

Více

www.prowatt.eu www.prowatt.cz

www.prowatt.eu www.prowatt.cz Katalog výrobků PROWATT www.prowatt.eu OBSAH DELTA DELTA 110 DELTA 210 DELTA 310 03 06 DELTA Compact DELTA 110 C DELTA 210 C DELTA 305 C 07 10 PROFX PW PW 30 PW PW 50 11 12 PROFX PA PA 30 PA PA 50 13 15

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ MANUÁL SORTIMENT PRO ENERGETIKU katalog B A Obsah 1. Spojky... 3 1.1. Pozice spojky... 3 1.2. Spojování žlabů STANDARD spojkou UNI přímou a UNI STANDARD... 4 1.3.

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní odpínače trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A Odpínače jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem. Bezobloukové vypínání umožňuje umístění přístroje

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78524

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78524 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 8 DODACÍ Indikátorová

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./ fax:

NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./ fax: info@novingrosty.cz 420 595 782 426 PODLAHOVÉ ROŠTY směrnice ČSN EN ISO 9001:2001 www.novingrosty.cz NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, 738 01 Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./ fa: 595 782 425-6

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 Strana 1 Celkem stránek: 7 DODACÍ Návěst označující

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více