ENERGETIKA SERVIS s.r.o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGETIKA SERVIS s.r.o"

Transkript

1 ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, České Budějovice Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 6/2006 Nahrazuje TP č.4/2005 Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o září 2006

2 OBSAH: I. Úvodní část 1.1 Název typového podkladu 1.2 Obchodní jméno a adresa zpracovatele 1.3 Předmět TP 1.4 Bezpečnost práce ve výškách 1.5 Životní prostředí II. Technologická část 2.1 Základní rozměry 2.2 Rozdělení konzol 2.3 Montáž konzoly na betonový sloup 2.4 Maximální dovolené zatížení 2.5 Průměry otvorů 2.6 Spojovací materiál pro konzoly a příslušenství 2.7 Technický popis III. IV. Technické požadavky na výrobu Kvalita zboží a technická dokumentace V. Balení VI. VII. Doprava Montáž VIII. Údaje pro objednávku IX. Údaje o dodavateli Příloha č. 1. Konzola 3xIZVE II-JB nosná - základní rozměry 2. Konzola 3xIZVE II-DB nosná - základní rozměry 3. Konzola 3xIZVE II-JB nosná - podpěrné izolátory 4. Konzola 3xIZVE II-DB nosná - podpěrné izolátory 5. Konzola 3xIZVE II-JB kotevní - základní rozměry 6. Konzola 3xIZVE II-DB kotevní - základní rozměry 7. Konzola 3xIZVE II-JB kotevní - kotevní izolátorové závěsy 8. Konzola 3xIZVE II-DB kotevní - kotevní izolátorové závěsy 9. Konzola 3xIZVE II - montáž odbočné linky 10. Konzola 3xIZVE II - technologický postup montáže 11. Konzola 3xIZVE II - podklady pro projektování sítí 2

3 I. ÚVODNÍ ČÁST 1.1 Název typového podkladu. Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. 1.2 Obchodní jméno a adresa zpracovatele a výrobce. ENERGETIKA SERVIS s.r.o., Křižíkova 1690, České Budějovice 1.3 Předmět typového podkladu. Předmětem typového podkladu jsou horizontální ocelové konzoly typu 3xIZVE II pro výstavbu venkovního vedení VN na betonových sloupech jednožilovými izolovanými vodiči, vybrané podklady pro projektování sítí VN, popis montáže konzol na betonové sloupy a technické podklady pro výstavbu venkovního vedení VN. Konzoly jsou navrženy pro izolované vodiče do průřezu 120 mm Bezpečnost práce ve výškách. Konzoly splňují požadavky bezpečné práce ve výškách. V horní části konzoly jsou určena místa (viz přílohy) pro osobního zajištění pracovníka (bezpečnostní postroj) s minimální údržnou statickou silou 15kN proti pádu z výšky ( vyhl. č. 324/90Sb 50,odst.6,7,9). 1.5 Životní prostředí. Konzoly svou konstrukcí společně s jednožilovými izolovanými vodiči odstraňují možnost úrazu elektrickým proudem velkých dravců a drobných ptáků. Výrobky neobsahují škodlivé látky a jsou plně recyklovatelné. II. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 2.1 Základní rozměry viz přílohy 2.2 Rozdělení konzol. Podle zatížení vodiči a) nosná b) kotevní Podle typu betonové sloupu a) JB betonový sloup b) DB dvojitý betonový sloup Fázová rozteč vodičů konzoly nosné a kotevní je 500 mm. Konzola nosná. Je určena pro montáž na betonový sloup JB od vrcholového průměru 180 do 250 mm nebo DB od vrcholového průměru 2x225 do 2x250mm. Na konzolu lze namontovat podpěrné izolátory. Tato konzola se použije pro nosný nebo rohový podpěrný bod s maximálním zatížením podle bodu 2.4. Typové označení: Konzola 3xIZVE II-JB-N Konzola 3xIZVE II-DB-N 3

4 Konzola kotevní. Je určena pro montáž na betonový sloup JB od vrcholového průměru 225 do 250 mm nebo DB od vrcholového průměru 2x225 do 2x250mm. Na konzolu lze namontovat podpěrné izolátory nebo kotevní izolátorové závěsy. Tato konzola se použije pro rohový podpěrný bod v lomovém bodu trasy nebo při použití kotevních izolátorových závěsů v přímé trase vedení, pokud neslouží jako výztužný podpěrný bod s maximálním zatížením podle bodu 2.4. Typové označení: Konzola 3xIZVE II-JB-K Konzola 3xIZVE II-DB-K 2.3 Montáž konzoly na betonový sloup. Konzola JB a DB je na hlavu betonového sloupu upevněna pomocí svorníku nad hlavou betonového sloupu a jednou třmenovou objímkou v dolní části konzoly. Upevnění konzoly nosné a kotevní na JB je univerzální pro průměry hlav betonových sloupů od mm. Upevnění konzoly nosné a kotevní na DB je univerzální pro průměry hlav betonových sloupů od 2x mm. Systém upevnění konzoly na betonovém sloupu zamezuje padání ochranného plastového krytu hlavy betonového sloupu. 2.4 MAXIMÁLNÍ DOVOLENÉ ZATÍŽENÍ KONZOL. Vysvětlivky F 1 - ve směru vedení (jednostranné zatížení všemi vodiči) F 2 - kolmo na vedení (zatížení všemi vodiči) F 3 - svisle-hmotností jednoho krajního vodiče Konzola 3xIZVE II-JB-N Konzola 3xIZVE II-DB-N F 1 6 kn F 2 9 kn F 3 7 kn Konzola 3xIZVE II-JB-K Konzola 3xIZVE II-DB-K F 1 21 kn F 2 28 kn F 3 7 kn 2.5 Průměry děr pro montáž nosných izolátorů a kotevních izolátorových závěsů viz přílohy. 2.6 Spojovací materiál pro montáž podpěrných izolátorů Konzola 3xIZVE II-JB-N Konzola 3xIZVE II-DB-N Konzola 3xIZVE II-JB-K Konzola 3xIZVE II-DB-K Šroub M20x120 3 ks, podložka 21-3ks Šroub M20x120 3 ks, podložka 21-3ks Šroub M20x120 3 ks, podložka 21-3ks Šroub M20x120 3 ks, podložka 21-3ks 4

5 TECHNICKÝ POPIS. Konzola IZVE II-JB-N Konzola IZVE II-DB-N se skládá z vodorovného nosného ramene a přivařeného svislého ramene. Druhé svislé rameno má v horní části objímku pro nastavení svislého ramene podle průměrů betonových sloupů JB (DB). Na vodorovné rameno lze pomocí spojovacího materiálu namontovat podpěrné izolátory. V dolní části svislého ramene je přivařen zemnicí pásek. Součástí konzoly JB a DB je stavitelná třmenová objímka, která se skládá ze dvou kotevních segmentů a dvou svorníků tvaru otevřeného U. Konzola IZVE II-JB-K Konzola IZVE II-DB-K se skládá z vodorovného nosného ramene a přivařeného svislého ramene. Druhé svislé rameno má v horní části objímku pro nastavení svislého ramene podle průměrů betonových sloupů JB (DB). Na vodorovné rameno lze pomocí spojovacího materiálu namontovat podpěrné izolátory nebo kotevní izolátorové závěsy. V dolní části svislého ramene je přivařen zemnicí pásek. Součástí konzoly JB a DB je stavitelná třmenová objímka, která se skládá ze dvou kotevních segmentů a dvou svorníků tvaru otevřeného U. UPOZORNĚNÍ: Konzola není určena jako místo pro uchycení vázacího prostředku při stavění betonového sloupu. III. Technické požadavky na výrobu. Sváření konstrukce podle čl. 73 ČSN Svařování je prováděno metodou 135-Obloukové svařování tavicí se elektrodou v aktivním plynu: MAG svařování (podle ČSN EN ISO 4063). Svařování konstrukcí nebo dílců výrobní skupiny B (podle ČSN ) provádějí svářeči s osvědčením o zkoušce ČSN a také s osvědčením o zkoušce ČSN EN Úprava konstrukcí proti korozi. Konstrukce jsou žárově zinkované podle ČSN EN ISO 1461 s vrstvou 80µm. Spojovací materiál je galvanicky zinkovaný podle ČSN ISO 4520, ČSN EN ISO 3613 s vrstvou 12µm. Značení výrobků podle ČSN Na konzole je vyznačen typ výrobku. IV. Kvalita zboží a technická dokumentace. Technická dokumentace odpovídá požadavku typového podkladu. Technické parametry odpovídají ČSN Rozměrové odchylky odpovídají ČSN ISO

6 V. Balení. Jednotlivé konzoly jsou dodávány volně ložené. Hmotnost kompletní konzoly 35 kg. VI. Doprava Doprava se provádí běžnými dopravními prostředky. Rozměry 1,2 x 0,9m. VII. Montáž. Montáž konzoly viz příloha. VII. Údaje pro objednávku. Konzola 3xIZVEII-JB-N katalogové číslo Konzola 3xIZVE II-DB-N katalogové číslo Konzola 3xIZVE II-JB-K katalogové číslo Konzola 3xIZVE II-DB-K katalogové číslo IX. Údaje o dodavateli. Konzoly vyrábí a dodává: ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690, České Budějovice Tel Fax

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Příloha č. 10 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE. Technologický postup montáže je shodný pro všechny typy konzol IZVE II. 1. Betonový sloup se u hlavy vypodloží. 2. Na hlavu betonového sloupu se nasadí plastový kryt. 3. Třmenová objímka se navlékne na betonový sloup. 4. Konzola se nasadí na hlavu betonového sloupu až na dorazy na konzole. 5. Pohyblivý svislý nosník se sešroubuje s pevnou částí podle průměru betonového sloupu. Šroub pohyblivého svislého nosníků se dotáhne až po dotažení svorníku a třmenové objímky 6. Horním svorníkem se stáhne konzola na průměr betonového sloupu. 7. Ve spodní části se nasadí svorníková objímka a rovnoměrně se dotahují matice svorníků. 8. Dotáhne se horní svorník. 9. Provede se montáž podpěrných izolátorů popř. kotevních adaptérů na vodorovný nosník.

17 Příloha č. 11 PODKLADY PRO PROJEKTOVÁNÍ SÍTÍ VN S KONZOLAMI 3xIZVE II

18 Sestava betonového sloupu s konzolou IZVE II JB nosná typ sloupu hloubka vetknutí výška konzoly výška odbočení podpěrný izolátor Pi Ls (m) A (m) V1 (m) Vo (m) Pi (m) 9/3 1,6 7,9 x 0,3 9/4,5 1,6 7,9 x 0,3 9/6 1,6 7,9 x 0,3 9/10 1,8 7,7 6,6 0,3 9/15 1,8 7,7 6,6 x 9/20 1,8 7,7 6,6 x 2 x 9/6 1,6 7,9 6,8 x 2 x 9/10 1,8 7,7 6,6 x 2 x 9/15 1,8 7,7 6,6 x 2 x 9/20 1,8 7,7 6,6 x Ls 0,6 Vo V1 10,5/3 1,8 9,2 x 0,3 10,5/4,5 1,8 9,2 x 0,3 10,5/6 1,8 9,2 x 0,3 10,5/10 2,0 9,0 7,9 0,3 10,5/12 2,0 9,0 7,9 x 10,5/15 2,0 9,0 7,9 x 10,5/20 2,0 9,0 7,9 x 10,5/25 2,0 9,0 7,9 x 2 x 10,5/6 1,8 9,2 8,1 x 2 x 10,5/10 2,0 9,0 7,9 x 2 x 10,5/12 2,0 9,0 7,9 x 2 x 10,5/15 2,0 9,0 7,9 x 2 x 10,5/20 2,0 9,0 7,9 x 2 x 10,5/25 2,0 9,0 7,9 x A 12/3 2,0 10,5 x 0,3 12/6 2,0 10,5 x 0,3 12/10 2,0 10,5 9,4 0,3 12/12 2,0 10,5 9,4 x 12/15 2,0 10,5 9,4 x 2 x 12/6 2,0 10,5 9,4 x 2 x 12/10 2,0 10,5 9,4 x 2 x 12/12 2,0 10,5 9,4 x 2 x 12/15 2,0 10,5 9,4 x

19 Sestava betonového sloupu s konzolou IZVE II DB kotevní typ sloupu hloubka vetknutí výška konzoly výška odbočení podpěrný izolátor Pi Ls (m) A (m) V1 (m) Vo (m) Pi (m) 9/3 x x x x 9/4,5 x x x x 9/6 x x x x 9/10 1,8 7,5 6,6 0,3 9/15 1,8 7,5 6,6 x 9/20 1,8 7,5 6,6 x 2 x 9/6 1,6 7,7 6,8 x 2 x 9/10 1,8 7,5 6,6 x 2 x 9/15 1,8 7,5 6,6 x 2 x 9/20 1,8 7,5 6,6 x Ls 0,6 Vo V1 10,5/3 x x x x 10,5/4,5 x x x x 10,5/6 x x x x 10,5/10 2,0 8,8 7,9 0,3 10,5/12 2,0 8,8 7,9 x 10,5/15 2,0 8,8 7,9 x 10,5/20 2,0 8,8 7,9 x 10,5/25 2,0 8,8 7,9 x 2 x 10,5/6 1,8 9,0 8,1 x 2 x 10,5/10 2,0 8,8 7,9 x 2 x 10,5/12 2,0 8,8 7,9 x 2 x 10,5/15 2,0 8,8 7,9 x 2 x 10,5/20 2,0 8,8 7,9 x 2 x 10,5/25 2,0 8,8 7,9 x A 12/3 x x x x 12/6 x x x x 12/10 2,0 10,3 9,4 0,3 12/12 2,0 10,3 9,4 x 12/15 2,0 10,3 9,4 x 2 x 12/6 2,0 10,3 9,4 x 2 x 12/10 2,0 10,3 9,4 x 2 x 12/12 2,0 10,3 9,4 x 2 x 12/15 2,0 10,3 9,4 x

20 Tlak větru na konzoly IZVE II JB nosnou zatížení konstrukce větrem dle ČSN F = w n. A x nadmořská výška do 700 m nad 700 m tlak větru na konstrukci do výšky 20 metrů nad terénem terén A terén B terén A terén B w n = w o. k w. c w = 0,770 0,501 0,980 0,637 (kn/m 2 ) w o = 0,55 0,55 0,70 0,70 (kn/m 2 ) k w = 1,00 0,65 1,00 0,65 c w = 1,40 1,40 1,40 1,40 ve směru vedení F = w n. A x = 0,015 0,010 0,020 0,013 [kn] konzola = 0,099 0,064 0,126 0,082 [kn] s VPA A 1 = plocha konzoly ve směru vedení rozměry (mm) plocha vystavená větru (m 2 ) konzola 90 x 90 x ,099 podpěra 100 x 50 x 400 0, x 50 x 400 0,020 výztuha 100 x 50 x 200 0, x 50 x 200 0,010 zakrytí 100 x 50 x 400 0, x 50 x 400 0,020 zvýšení plochy o 10% 0,020 celkem 0,219 ve směru kolmém na vedení F = w n. A x = 0,049 0,032 0,063 0,041 [kn] konzola = 0,133 0,086 0,169 0,110 [kn] s VPA A 2 = plocha konzoly ve směru kolmém na vedení rozměry (mm) plocha vystavená větru (m 2 ) zakrytí konstrukce konzola 90 x 90 x ,008 ϕ 1 = 0,189 podpěra 100 x 50 x 400 0,040 b/d = 1, x 50 x 400 x ϕ 1 0,008 průměr d = 90 výztuha 100 x 50 x 200 střední vzdálenost b = x 50 x 200 zakrytí 100 x 50 x x 50 x 400 zvýšení plochy o 15% 0,008 celkem 0,064 na neprůrazné izolátory F = w n. A x = 0,084 0,054 0,107 0,069 [kn] typ VPA A 3 = plocha VPAv 135/8a počet (ks) rozměry (mm) plocha vystavená větru (m 2 ) 3 x 125 x 290 = 0,109

21 Tlak větru na konzoly IZVE II DB kotevní zatížení konstrukce větrem dle ČSN F = w n. A x nadmořská výška do 700 m nad 700 m tlak větru na konstrukci do výšky 20 metrů nad terénem terén A terén B terén A terén B ve směru vedení F = w n. A x = 0,152 0,099 0,193 0,125 [kn] konzola = 0,235 0,153 0,300 0,195 [kn] s VPA A 1 = plocha konzoly ve směru vedení rozměry (mm) plocha vystavená větru (m 2 ) konzola 90 x 90 x ,099 podpěra 100 x 50 x 200 0, x 50 x 200 0,010 výztuha 100 x 50 x 200 0, x 50 x 200 0,010 zakrytí 100 x 50 x 400 0, x 50 x 400 0,020 zvýšení plochy o 10% 0,018 celkem 0,197 ve směru kolmém na vedení F = w n. A x = 0,040 0,026 0,051 0,033 [kn] konzola = 0,124 0,081 0,158 0,103 [kn] s VPA A 2 = plocha konzoly ve směru kolmém na vedení rozměry (mm) plocha vystavená větru (m 2 ) zakrytí konstrukce konzola 90 x 90 x ,008 ϕ 1 = 0,317 podpěra 100 x 50 x 160 0,016 b/d = 2, x 50 x 160 x ϕ 1 0,005 průměr d = 90 výztuha 100 x 50 x 200 0,010 střední vzdálenost b = x 50 x 200 x ϕ 1 0,006 zakrytí 100 x 50 x x 50 x 400 zvýšení plochy o 15% 0,007 celkem 0,052

22 největší přípustná vzdálenost podpěrných bodů rozpětí mezi fázemi 50 cm oblast námrazy L - lehká S - střední T - těžká a na bet. 10,5m při f max rozpětí "a" mezi body při průhybu do 4 m typ vodiče L S T SAX SAX SAX svislá síla na každé rameno způsobená vahou vodiče při největší vzdálenosti podpěr hmotnost jednoho vodiče s námrazou v (kg) v námrazových oblastech typ vodiče L S T SAX 35 85,79 124,48 157,77 SAX ,85 188,05 237,82 SAX ,19 266,83 328,61 hmotnost jednoho vodiče bez námrazy v (kg) v námrazových oblastech typ vodiče L S T SAX 35 17,92 13,12 10,88 SAX 70 38,34 29,43 25,11 SAX ,13 56,95 48,88 vodorovná síla na každé rameno způsobená tlakem větru při největší vzdálenosti podpěr tlak větru na jeden vodič v (N) v námrazových oblastech tlak na jeden vodič typ vodiče L S T ve výšce 20 m (N/100m) SAX ,4 456,4 378,5 556,6 SAX ,8 754,4 643,7 692,1 SAX , ,0 974,1 847,0 vodorovná síla v (kn) působící na každé rameno způsobená tahem vodiče namáhání vodiče 85 MPa 90 MPa 97 MPa typ vodiče L S T SAX 35 2,98 3,15 3,40 SAX 70 5,95 6,30 6,79 SAX ,20 10,80 11,64 a na bet. 12m při f max rozpětí "a" mezi body při průhybu do 5,5 m typ vodiče L S T SAX SAX SAX

23 svislá síla na každé rameno způsobená vahou vodiče při největší vzdálenosti podpěr hmotnost jednoho vodiče s námrazou v (kg) v námrazových oblastech typ vodiče L S T SAX ,34 145,73 185,61 SAX ,24 219,10 278,74 SAX ,80 208,64 385,76 hmotnost jednoho vodiče bez námrazy v (kg) v námrazových oblastech typ vodiče L S T SAX 35 20,96 15,36 12,80 SAX 70 45,09 34,29 29,43 SAX ,45 65,88 57,38 vodorovná síla na každé rameno způsobená tlakem větru při největší vzdálenosti podpěr tlak větru na jeden vodič v (N) v námrazových oblastech tlak na jeden vodič typ vodiče L S T ve výšce 20 m (N/100m) SAX ,1 534,3 445,3 556,6 SAX ,8 879,0 754,4 692,1 SAX , , ,5 847,0 vodorovná síla v (kn) působící na každé rameno způsobená tahem vodiče namáhání vodiče 85 MPa 90 MPa 97 MPa typ vodiče L S T SAX 35 2,98 3,15 3,40 SAX 70 5,95 6,30 6,79 SAX ,20 10,80 11,64

24 Přepočtené síly do vrcholu betonového sloupu s konzolou IZVE II nosnou vedení se základní bezpečností, nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A konzola tlak větru (kn) dovolená síla (kn) typ založení vrchol nad hlavou (m) dovolená síla (kn) sloup konzola s VPAv na konzolu sloupu v zemi nad zemí 0,490 bez větru 0,385 0,049 0,133 při větru (m) (m) nad zemí (m) na konzole na VPAv síla ve vrchu (kn) na konzole na VPAv 9/3 1,6 7,4 7,9 2,81 2,71 0,330 0,053 0,140 2,43 2,34 9/4,5 1,6 7,4 7,9 4,22 4,07 0,426 0,053 0,140 3,74 3,65 9/6 1,6 7,4 7,9 5,63 5,43 0,426 0,053 0,140 5,15 5,06 9/10 1,8 7,2 7,7 9,36 9,02 0,413 0,053 0,140 8,90 8,81 9/15 1,8 7,2 7,7 14,04 13,53 0,413 0,053 0,140 13,58 13,49 9/20 1,8 7,2 7,7 18,73 x 0,413 0,053 x 18,26 x 2 x 9/6 1,6 7,4 7,9 11,25 x 0,682 0,053 x 10,52 x 2 x 9/10 1,8 7,2 7,7 18,73 x 0,661 0,053 x 18,01 x 2 x 9/15 1,8 7,2 7,7 28,09 x 0,661 0,053 x 27,37 x 2 x 9/20 1,8 7,2 7,7 37,45 x 0,661 0,053 x 36,74 x 10,5/3 1,8 8,7 9,2 2,84 2,75 0,399 0,052 0,139 2,39 2,30 10,5/4,5 1,8 8,7 9,2 4,26 4,13 0,464 0,052 0,139 3,74 3,66 10,5/6 1,8 8,7 9,2 5,68 5,51 0,464 0,052 0,139 5,16 5,08 10,5/10 2,0 8,5 9,0 9,45 9,16 0,451 0,052 0,139 8,95 8,86 10,5/12 2,0 8,5 9,0 11,35 10,99 0,451 0,052 0,139 10,84 10,76 10,5/15 2,0 8,5 9,0 14,18 x 0,475 0,052 x 13,65 x 10,5/20 2,0 8,5 9,0 18,91 x 0,475 0,052 x 18,38 x 10,5/25 2,0 8,5 9,0 23,64 x 0,475 0,052 x 23,11 x 2 x 10,5/6 1,8 8,7 9,2 11,36 x 0,742 0,052 x 10,57 x 2 x 10,5/10 2,0 8,5 9,0 18,91 x 0,722 0,052 x 18,14 x 2 x 10,5/12 2,0 8,5 9,0 22,69 x 0,722 0,052 x 21,92 x 2 x 10,5/15 2,0 8,5 9,0 28,36 x 0,761 0,052 x 27,55 x 2 x 10,5/20 2,0 8,5 9,0 37,82 x 0,761 0,052 x 37,01 x 2 x 10,5/25 2,0 8,5 9,0 47,27 x 0,761 0,052 x 46,46 x 12/3 2,0 10,0 10,5 2,86 2,78 0,471 0,052 0,138 2,34 2,25 12/6 2,0 10,0 10,5 5,72 5,57 0,545 0,052 0,138 5,12 5,04 12/10 2,0 10,0 10,5 9,53 9,28 0,545 0,052 0,138 8,94 8,85 12/12 2,0 10,0 10,5 11,44 11,13 0,545 0,052 0,138 10,84 10,76 12/15 2,0 10,0 10,5 14,30 x 0,545 0,052 x 13,70 x 2 x 12/6 2,0 10,0 10,5 11,44 x 0,873 0,052 x 10,52 x 2 x 12/10 2,0 10,0 10,5 19,07 x 0,873 0,052 x 18,14 x 2 x 12/12 2,0 10,0 10,5 22,88 x 0,873 0,052 x 21,95 x 2 x 12/15 2,0 10,0 10,5 28,60 x 0,873 0,052 x 27,67 x

25 Přepočtené síly do vrcholu betonového sloupu s konzolou IZVE II kotevní vedení se základní bezpečností, nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A konzola tlak větru (kn) dovolená síla (kn) typ založení vrchol nad hlavou (m) dovolená síla (kn) sloup konzola s VPA na konzolu sloupu v zemi nad zemí 0,290 bez větru 0,385 0,040 0,124 při větru (m) (m) nad zemí (m) na konzole na VPA síla ve vrchu (kn) na konzole na VPA 9/3 1,6 7,4 7,7 2,89 2,78 0,330 0,042 0,130 2,52 2,43 9/4,5 1,6 7,4 7,7 4,33 4,17 0,426 0,042 0,130 3,86 3,77 9/6 1,6 7,4 7,7 5,77 5,56 0,426 0,042 0,130 5,31 5,22 9/10 1,8 7,2 7,5 9,61 9,25 0,413 0,042 0,131 9,16 9,07 9/15 1,8 7,2 7,5 14,42 13,88 0,413 0,042 0,131 13,96 13,88 9/20 1,8 7,2 7,5 19,23 x 0,413 0,042 x 18,77 x 2 x 9/6 1,6 7,4 7,7 11,55 x 0,682 0,042 x 10,82 x 2 x 9/10 1,8 7,2 7,5 19,23 x 0,661 0,042 x 18,52 x 2 x 9/15 1,8 7,2 7,5 28,84 x 0,661 0,042 x 28,14 x 2 x 9/20 1,8 7,2 7,5 38,45 x 0,661 0,042 x 37,75 x 10,5/3 1,8 8,7 9,0 2,90 2,81 0,399 0,042 0,130 2,46 2,38 10,5/4,5 1,8 8,7 9,0 4,35 4,22 0,464 0,042 0,130 3,85 3,76 10,5/6 1,8 8,7 9,0 5,81 5,63 0,464 0,042 0,130 5,30 5,21 10,5/10 2,0 8,5 8,8 9,67 9,36 0,451 0,042 0,130 9,18 9,09 10,5/12 2,0 8,5 8,8 11,60 11,23 0,451 0,042 0,130 11,11 11,02 10,5/15 2,0 8,5 8,8 14,51 x 0,475 0,042 x 13,99 x 10,5/20 2,0 8,5 8,8 19,34 x 0,475 0,042 x 18,82 x 10,5/25 2,0 8,5 8,8 24,18 x 0,475 0,042 x 23,66 x 2 x 10,5/6 1,8 8,7 9,0 11,61 x 0,742 0,042 x 10,83 x 2 x 10,5/10 2,0 8,5 8,8 19,34 x 0,722 0,042 x 18,58 x 2 x 10,5/12 2,0 8,5 8,8 23,21 x 0,722 0,042 x 22,45 x 2 x 10,5/15 2,0 8,5 8,8 29,01 x 0,761 0,042 x 28,21 x 2 x 10,5/20 2,0 8,5 8,8 38,68 x 0,761 0,042 x 37,88 x 2 x 10,5/25 2,0 8,5 8,8 48,35 x 0,761 0,042 x 47,55 x 12/3 2,0 10,0 10,3 2,92 2,84 0,471 0,041 0,129 2,40 2,32 12/6 2,0 10,0 10,3 5,83 5,67 0,545 0,041 0,129 5,24 5,16 12/10 2,0 10,0 10,3 9,72 9,45 0,545 0,041 0,129 9,13 9,04 12/12 2,0 10,0 10,3 11,66 11,34 0,545 0,041 0,129 11,07 10,99 12/15 2,0 10,0 10,3 14,58 x 0,545 0,041 x 13,99 x 2 x 12/6 2,0 10,0 10,3 5,83 x 0,873 0,041 x 4,92 x 2 x 12/10 2,0 10,0 10,3 9,72 x 0,873 0,041 x 8,80 x 2 x 12/12 2,0 10,0 10,3 11,66 x 0,873 0,041 x 10,75 x 2 x 12/15 2,0 10,0 10,3 14,58 x 0,873 0,041 x 13,66 x

26 Průhyby vodiče na betonovém sloupu s konzolou IZVE II nosnou konzola vypočtený největší průhyb vodiče typ založení vrchol nad hlavou (m) se závěsy ve stejné výši sloupu v zemi nad zemí 0,490 na temeni konzole (m) (m) nad zemí (m) 5 metrů nad vodorovnou rovinou 9/3 1,6 7,4 7,9 2,89 9/4,5 1,6 7,4 7,9 2,89 9/6 1,6 7,4 7,9 2,89 9/10 1,8 7,2 7,7 2,69 9/15 1,8 7,2 7,7 2,69 9/20 1,8 7,2 7,7 2,69 2 x 9/6 1,6 7,4 7,9 2,89 2 x 9/10 1,8 7,2 7,7 2,69 2 x 9/15 1,8 7,2 7,7 2,69 2 x 9/20 1,8 7,2 7,7 2,69 10,5/3 1,8 8,7 9,2 4,19 10,5/4,5 1,8 8,7 9,2 4,19 10,5/6 1,8 8,7 9,2 4,19 10,5/10 2,0 8,5 9,0 3,99 10,5/12 2,0 8,5 9,0 3,99 10,5/15 2,0 8,5 9,0 3,99 10,5/20 2,0 8,5 9,0 3,99 10,5/25 2,0 8,5 9,0 3,99 2 x 10,5/6 1,8 8,7 9,2 4,19 2 x 10,5/10 2,0 8,5 9,0 3,99 2 x 10,5/12 2,0 8,5 9,0 3,99 2 x 10,5/15 2,0 8,5 9,0 3,99 2 x 10,5/20 2,0 8,5 9,0 3,99 2 x 10,5/25 2,0 8,5 9,0 3,99 12/3 2,0 10,0 10,5 5,49 12/6 2,0 10,0 10,5 5,49 12/10 2,0 10,0 10,5 5,49 12/12 2,0 10,0 10,5 5,49 12/15 2,0 10,0 10,5 5,49 2 x 12/6 2,0 10,0 10,5 5,49 2 x 12/10 2,0 10,0 10,5 5,49 2 x 12/12 2,0 10,0 10,5 5,49 2 x 12/15 2,0 10,0 10,5 5,49

27 Průhyby vodiče na betonovém sloupu s konzolou IZVE II kotevní konzola vypočtený největší průhyb vodiče typ založení vrchol nad hlavou (m) se závěsy ve stejné výši sloupu v zemi nad zemí 0,290 na temeni konzole (m) (m) nad zemí (m) 5 metrů nad vodorovnou rovinou 9/3 1,6 7,4 7,7 2,69 9/4,5 1,6 7,4 7,7 2,69 9/6 1,6 7,4 7,7 2,69 9/10 1,8 7,2 7,5 2,49 9/15 1,8 7,2 7,5 2,49 9/20 1,8 7,2 7,5 2,49 2 x 9/6 1,6 7,4 7,7 2,69 2 x 9/10 1,8 7,2 7,5 2,49 2 x 9/15 1,8 7,2 7,5 2,49 2 x 9/20 1,8 7,2 7,5 2,49 10,5/3 1,8 8,7 9,0 3,99 10,5/4,5 1,8 8,7 9,0 3,99 10,5/6 1,8 8,7 9,0 3,99 10,5/10 2,0 8,5 8,8 3,79 10,5/12 2,0 8,5 8,8 3,79 10,5/15 2,0 8,5 8,8 3,79 10,5/20 2,0 8,5 8,8 3,79 10,5/25 2,0 8,5 8,8 3,79 2 x 10,5/6 1,8 8,7 9,0 3,99 2 x 10,5/10 2,0 8,5 8,8 3,79 2 x 10,5/12 2,0 8,5 8,8 3,79 2 x 10,5/15 2,0 8,5 8,8 3,79 2 x 10,5/20 2,0 8,5 8,8 3,79 2 x 10,5/25 2,0 8,5 8,8 3,79 12/3 2,0 10,0 10,3 5,29 12/6 2,0 10,0 10,3 5,29 12/10 2,0 10,0 10,3 5,29 12/12 2,0 10,0 10,3 5,29 12/15 2,0 10,0 10,3 5,29 2 x 12/6 2,0 10,0 10,3 5,29 2 x 12/10 2,0 10,0 10,3 5,29 2 x 12/12 2,0 10,0 10,3 5,29 2 x 12/15 2,0 10,0 10,3 5,29

28 Tah vedení při -5 oc a námraze na konzolu IZVE II JB Nosnou nebo Kotevní vodič SAX 35 vedení se základní bezpečností, nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv grad stupeň (m) (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ 200,0 180,0 0,50 0,00 /3 N 135/8a 0,00 /3 N 135/8a 0,00 /3 N 135/8a 198,0 178,2 0,50 0,28 0,30 0,32 196,0 176,4 0,50 0,56 0,59 0,64 194,0 174,6 0,50 0,84 0,89 0,96 192,0 172,8 0,50 1,12 1,19 1,28 190,0 171,0 0,50 1,40 1,48 1,60 188,0 169,2 0,50 1,68 1,78 1,92 186,0 167,4 0,50 1,96 2,07 2,24 184,0 165,6 0,50 2,24 2,37 2,55 182,0 163,8 0,50 2,52 2,66 2,87 /4,5 180,0 162,0 0,49 2,79 /4,5 2,96 /4,5 3,19 178,0 160,2 0,49 3,07 3,25 3,50 176,0 158,4 0,49 3,34 3,54 3,82 174,0 156,6 0,49 3,62 3,83 4,13 /6 172,0 154,8 0,49 3,89 4,12 4,44 170,0 153,0 0,49 4,17 /6 4,41 /6 4,76 168,0 151,2 0,48 4,44 4,70 5,07 166,0 149,4 0,48 4,71 4,99 5,38 164,0 147,6 0,48 4,98 5,27 5,68 /10 162,0 145,8 0,48 5,25 5,56 /10 5,99 160,0 144,0 0,48 5,52 /10 5,84 6,29 158,0 142,2 0,47 5,78 6,12 6,60 156,0 140,4 0,47 6,05 6,40 6,90 154,0 138,6 0,47 6,31 6,68 7,20 152,0 136,8 0,46 6,57 6,96 7,50 150,0 135,0 0,46 6,83 7,23 7,80 vodič SAX 35

29 Tah vedení při -5 oc a námraze na konzolu IZVE II JB Nosnou nebo Kotevní vodič SAX 35 vedení se základní bezpečností, nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv grad stupeň (m) (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ 150,0 135,0 0,46 6,83 /10 N 135/8a 7,23 /10 N 135/8a 7,80 /10 N 135/8a 148,0 133,2 0,46 7,09 7,51 8,09 146,0 131,4 0,46 7,35 7,78 8,38 144,0 129,6 0,45 7,60 8,05 8,67 142,0 127,8 0,45 7,85 8,31 8,96 140,0 126,0 0,45 8,10 8,58 9,25 /12 2x/6 K VZL 138,0 124,2 0,44 8,35 8,84 9,53 136,0 122,4 0,44 8,60 9,11 K VZL 9,81 134,0 120,6 0,43 8,84 9,36 /12 2x/6 10,09 132,0 118,8 0,43 9,09 K VZL 9,62 10,37 130,0 117,0 0,43 9,33 /12 2x/6 9,88 10,64 128,0 115,2 0,42 9,56 10,13 10,91 126,0 113,4 0,42 9,80 10,38 11,18 124,0 111,6 0,41 10,03 10,62 11,45 /15 2x/10 122,0 109,8 0,41 10,26 10,87 11,71 120,0 108,0 0,40 10,49 11,11 11,97 118,0 106,2 0,40 10,72 11,35 12,23 116,0 104,4 0,40 10,94 11,58 /15 2x/10 12,48 114,0 102,6 0,39 11,16 11,82 12,74 112,0 100,8 0,39 11,38 /15 2x/10 12,05 12,98 110,0 99,0 0,38 11,59 12,27 13,23 108,0 97,2 0,38 11,80 12,50 13,47 106,0 95,4 0,37 12,01 12,72 13,71 104,0 93,6 0,36 12,22 12,94 13,94 102,0 91,8 0,36 12,42 13,15 14,18 100,0 90,0 0,35 12,62 13,36 14,40 /20 vodič SAX 35

30 Tah vedení při -5 oc a námraze na konzolu IZVE II JB Nosnou nebo Kotevní vodič SAX 70 vedení se základní bezpečností, nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv grad stupeň (m) (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ 200,0 180,0 0,50 0,00 /3 N 135/8a 0,00 /3 N 135/8a 0,00 /3 N 135/8a 198,0 178,2 0,50 0,56 0,59 0,64 196,0 176,4 0,50 1,12 1,19 1,28 194,0 174,6 0,50 1,68 1,78 1,92 192,0 172,8 0,50 2,24 2,37 2,56 190,0 171,0 0,50 2,80 /4,5 2,97 /4,5 3,20 /4,5 188,0 169,2 0,50 3,36 3,56 3,83 186,0 167,4 0,50 3,92 4,15 /6 4,47 /6 184,0 165,6 0,50 4,47 /6 4,74 5,11 182,0 163,8 0,50 5,03 5,33 5,74 /10 180,0 162,0 0,49 5,58 /10 5,91 /10 6,37 178,0 160,2 0,49 6,14 6,50 7,00 176,0 158,4 0,49 6,69 7,08 7,63 174,0 156,6 0,49 7,24 7,67 8,26 172,0 154,8 0,49 7,79 8,25 8,89 170,0 153,0 0,49 8,33 8,82 9,51 /12 2x/6 K VZL 168,0 151,2 0,48 8,88 9,40 /12 2x/6 K VZL 10,13 166,0 149,4 0,48 9,42 /12 2x/6 K VZL 9,97 10,75 164,0 147,6 0,48 9,96 10,55 11,37 /15 2x/10 162,0 145,8 0,48 10,50 11,11 11,98 160,0 144,0 0,48 11,03 11,68 /15 2x/10 12,59 158,0 142,2 0,47 11,56 /15 2x/10 12,24 13,20 156,0 140,4 0,47 12,09 12,80 13,80 154,0 138,6 0,47 12,62 13,36 14,40 /20 152,0 136,8 0,46 13,14 13,92 15,00 150,0 135,0 0,46 13,66 14,47 /20 15,59 vodič SAX 70

31 Tah vedení při -5 oc a námraze na konzolu IZVE II JB Nosnou nebo Kotevní vodič SAX 70 vedení se základní bezpečností, nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv grad stupeň (m) (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ 150,0 135,0 0,46 13,66 /15 2x/10 K VZL 14,47 /20 2x/10 K VZL 15,59 /20 2x/10 K VZL 148,0 133,2 0,46 14,18 15,01 16,18 146,0 131,4 0,46 14,69 /20 15,56 16,77 144,0 129,6 0,45 15,20 16,09 17,35 142,0 127,8 0,45 15,71 16,63 17,92 140,0 126,0 0,45 16,21 17,16 18,50 138,0 124,2 0,44 16,71 17,69 19,06 /25 2x/12 136,0 122,4 0,44 17,20 18,21 19,63 134,0 120,6 0,43 17,69 18,73 20,18 132,0 118,8 0,43 18,17 19,24 /25 2x/12 20,74 130,0 117,0 0,43 18,65 19,75 21,29 128,0 115,2 0,42 19,13 /25 2x/12 20,25 21,83 126,0 113,4 0,42 19,60 20,75 22,37 124,0 111,6 0,41 20,07 21,25 22,90 122,0 109,8 0,41 20,53 21,74 23,43 120,0 108,0 0,40 20,98 22,22 23,95 2x/15 118,0 106,2 0,40 21,44 22,70 24,46 116,0 104,4 0,40 21,88 23,17 24,97 114,0 102,6 0,39 22,32 23,63 2x/15 25,47 112,0 100,8 0,39 22,76 24,09 25,97 110,0 99,0 0,38 23,19 24,55 26,46 108,0 97,2 0,38 23,61 25,00 26,94 106,0 95,4 0,37 24,03 2x/15 25,44 27,42 104,0 93,6 0,36 24,44 25,88 27,89 102,0 91,8 0,36 24,84 26,31 28,35 100,0 90,0 0,35 25,24 26,73 28,81 vodič SAX 70

32 Tah vedení při -5 oc a námraze na konzolu IZVE II JB Nosnou nebo Kotevní vodič SAX 120 vedení se základní bezpečností, nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv grad stupeň (m) (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ 200,0 180,0 0,50 0,00 /3 N 135/8a 0,00 /3 N 135/8a 0,00 /3 N 135/8a 199,0 179,1 0,50 0,48 0,51 0,55 198,0 178,2 0,50 0,96 1,02 1,10 197,0 177,3 0,50 1,44 1,53 1,65 196,0 176,4 0,50 1,92 2,04 2,19 195,0 175,5 0,50 2,40 2,54 2,74 194,0 174,6 0,50 2,88 /4,5 3,05 /4,5 3,29 /4,5 193,0 173,7 0,50 3,36 3,56 3,84 192,0 172,8 0,50 3,84 4,07 4,39 /6 191,0 171,9 0,50 4,32 /6 4,58 /6 4,93 190,0 171,0 0,50 4,80 5,08 5,48 189,0 170,1 0,50 5,28 5,59 /10 6,03 /10 188,0 169,2 0,50 5,76 /10 6,10 6,57 187,0 168,3 0,50 6,24 6,60 7,12 186,0 167,4 0,50 6,72 7,11 7,66 185,0 166,5 0,50 7,19 7,62 8,21 184,0 165,6 0,50 7,67 8,12 8,75 183,0 164,7 0,50 8,15 8,63 K VZL 9,30 /12 2x/6 K VZL 182,0 163,8 0,50 8,62 9,13 9,84 181,0 162,9 0,49 9,10 K VZL 9,63 /12 2x/6 10,38 180,0 162,0 0,49 9,57 /12 2x/6 10,14 10,93 179,0 161,1 0,49 10,05 10,64 11,47 /15 2x/10 178,0 160,2 0,49 10,52 11,14 12,01 177,0 159,3 0,49 11,00 11,64 /15 2x/10 12,55 176,0 158,4 0,49 11,47 /15 2x/10 12,14 13,09 175,0 157,5 0,49 11,94 12,64 13,63 vodič SAX 120

33 Tah vedení při -5 oc a námraze na konzolu IZVE II JB Nosnou nebo Kotevní vodič SAX 120 vedení se základní bezpečností, nadmořská výška do 700 metrů, terén typu A lehká námraza střední námraza těžká námraza úhel zúžení tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv tah sloup IZVE VPAv grad stupeň (m) (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ (kn) x /(kn) typ typ 175,0 157,5 0,49 11,94 /15 2x/10 K VZL 12,64 /15 2x/10 K VZL 13,63 /15 2x/10 K VZL 174,0 156,6 0,49 12,41 13,14 14,16 173,0 155,7 0,49 12,88 13,64 14,70 /20 172,0 154,8 0,49 13,35 14,14 15,24 171,0 153,9 0,49 13,82 14,63 /20 15,77 170,0 153,0 0,49 14,29 /20 15,13 16,30 169,0 152,1 0,49 14,75 15,62 16,84 168,0 151,2 0,48 15,22 16,12 17,37 167,0 150,3 0,48 15,68 16,61 17,90 166,0 149,4 0,48 16,15 17,10 18,43 165,0 148,5 0,48 16,61 17,59 18,96 /25 2x/12 164,0 147,6 0,48 17,07 18,08 19,48 163,0 146,7 0,48 17,54 18,57 20,01 162,0 145,8 0,48 18,00 19,05 /25 2x/12 20,54 161,0 144,9 0,48 18,45 19,54 21,06 160,0 144,0 0,48 18,91 20,02 21,58 159,0 143,1 0,47 19,37 /25 2x/12 20,51 22,10 158,0 142,2 0,47 19,82 20,99 22,62 157,0 141,3 0,47 20,28 21,47 23,14 156,0 140,4 0,47 20,73 21,95 23,66 2x/15 155,0 139,5 0,47 21,18 22,43 24,17 154,0 138,6 0,47 21,63 22,91 24,69 153,0 137,7 0,47 22,08 23,38 25,20 152,0 136,8 0,46 22,53 23,85 2x/15 25,71 151,0 135,9 0,46 22,98 24,33 26,22 150,0 135,0 0,46 23,42 24,80 26,73 149,0 134,1 0,46 23,86 2x/15 25,27 27,23 148,0 133,2 0,46 24,31 25,74 27,74 vodič SAX 120

34 Nosný bod Schématické uspořádání konzol na betonovém sloupu. IZVE II JB nosná Odbočný bod (průběžný) IZVE II JB nosná + odbočná PAŘÁT Rohový bod (průběžný) IZVE II JB nosná Rohový odbočný bod (průběžný) IZVE II JB nosná + odbočná PAŘÁT Odbočný bod (průběžný) IZVE II JB nosná + odbočná PAŘÁT

35 Rohový odbočný bod (průběžný) IZVE II JB nosná + odbočná PAŘÁT Rohový bod (kotevní) IZVE II JB kotevní Rohový bod (kotevní) IZVE II JB kotevní + odbočná PAŘÁT Rohový Odbočný bod (kotevní) IZVE II JB kotevní + odbočná PAŘÁT Koncový bod (přechodový) IZVE II JB kotevní

36 Rohový bod (kotevní) IZVE II JB kotevní IZVE II JB kotevní + odbočná PAŘÁT Rohový Odbočný bod (kotevní) IZVE II JB kotevní + odbočná PAŘÁT Koncový bod D (přechodový) IZVE II JB kotevní

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola Odbočná-DS přímá na dřevěné sloupy druhu A ve venkovním vedení VN pro holé a jednoduché izolované vodiče. Typový podklad

Více

Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25

Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25 Kižíkova 1690 370 01 eské Budjovice Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25 na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 6/2012 Zpracoval: Kadlec František prosinec 2012 Maurer Ondej OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název

Více

Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice. Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy.

Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice. Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy. Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 1/2012 Zpracoval: František Kadlec ervenec 2012 Ondej Maurer OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název typového

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly PAŘÁT III v sestavě se spínacím prvkem 25 kv umístěným pod venkovním vedením VN na betonovém sloupu JB. TYPOVÝ PODKLAD č.

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ PAŘÁT II-DS a konzola odbočná DS-přímá se svorníky na dřevěné sloupy venkovního vedení VN. Typový podklad č.4 / 2014.

Více

OBSAH: I. Úvodní část

OBSAH: I. Úvodní část ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Konzoly odbočné a konstrukce kabelových svodů VN 25 kv na příhradovém stožáru. TYPOVÝ PODKLAD č. 5/2012 Zpracoval: Kadlec František prosinec

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 49 České Budějovice OBJÍMKY, TŘMEN, KONZOLY, SVORNÍKY A DRŽÁKY PRO MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH IZOLOVANÝCH VODIČŮ DO 35 kv NA TRUBKY STŘEŠNÍKOVÉ, SLOUPY BETONOVÉ A DŘEVĚNÉ

Více

S T O Ž Á R O V Á T R A F O S T A N I C E 630 kva 22 / 0.42 kv

S T O Ž Á R O V Á T R A F O S T A N I C E 630 kva 22 / 0.42 kv ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice S T O Ž Á R O V Á T R A F O S T A N I C E 630 kva 22 / 0.42 kv TYPOVÝ PODKLAD č. 2/2011 Zpracoval: ENERGETIKA SERVIS s.r.o Datum: duben 2011

Více

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ÚVOD je výrobcem ocelových konstrukcí pro výstavbu venkovních vedení VN. Klade velký důraz na jakost a kvalitu výrobků, kterou prokazuje vydáním příslušných prohlášení o vlastnostech výrobku v souladu

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

Součásti venkovních vedení od 1 kv do. 45 kv AC

Součásti venkovních vedení od 1 kv do. 45 kv AC ČEZ Distribuce, E.ON Czech Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Součásti venkovních vedení od 1 kv do Odsouhlasení normy Návrh PNE odsouhlasily tyto organizace : ČEZ Distribuce, a.

Více

Transformační stanice na betonových sloupech TS 400 kva koncová

Transformační stanice na betonových sloupech TS 400 kva koncová ECR-TNS-AO-32 3121.00 Transforační stanice na betonových sloupech TS 400 kva koncová Technická nora společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. Zpracovatel: Vydal: Vratislav Štěpka / 981 3231, tý Standardizace

Více

800 - Spojovací části

800 - Spojovací části Spojovací části Spojovací části táhel závěsů slouží k přenosu sil z objímky potrubí na prvky uchycení na konstrukci. Typová řada je navržena tak, aby bylo možné seřizovat délku táhla závěsu. Řetězec v

Více

Elektrizace železnic Praha a.s. Trubkové stožáry pro MHD

Elektrizace železnic Praha a.s. Trubkové stožáry pro MHD Elektrizace železnic Praha a.s. Trubkové stožáry pro MHD Trakční ocelové stožáry s osvětlením pro městskou hromadnou dopravu Od 1. 4. 2010 platí pro výpočet a dimenzování konstrukcí soubor evropských norem

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce E.ON ČR E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8240 3. vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KATALOG VÝROBKŮ OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KONSTRUKCE Podlahové rošty se skládají z nosných, rozpěrných a lemovacích prutů popř. lemovacích profilů, které tvoří nerozebiratelný celek. Do nosných

Více

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA. Rozváděčové skříně

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA. Rozváděčové skříně Základní provedení skříně obsahuje: skelet odnímatelný horní kryt odnímatelný zadní kryt otvor ve dně 2 boční lišty dveře výklopná klika vložka DB5 šroubovaná perforovaná výztuha po celém obvodu dveří

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR VSE Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kv PNE 34 8401 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

[8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10

[8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 106 115 DIDH 16 530 BP V2A GFK 106 120 DIDH 16 690 BP V2A GFK 106 123 DIDH 16 1030 BP V2A GFK 106 115 4013364100213 1-1-6 488 g 1 Stk. 33,00 106 120 4013364092945 1-1-6 552 g 1 Stk. 36,05 106 123 4013364100220

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Nové směrnice. Směrnice. Kasali, s.r.o. K Suchopádu 316/6 66904 Znojmo Tel./fax : 00420 515221301 Email: kasali@kasali.cz www.kasali.

Nové směrnice. Směrnice. Kasali, s.r.o. K Suchopádu 316/6 66904 Znojmo Tel./fax : 00420 515221301 Email: kasali@kasali.cz www.kasali. Nové směrnice Směrnice Kasali, s.r.o. K Suchopádu 316/6 66904 Znojmo Tel./fax : 00420 515221301 Email: kasali@kasali.cz www.kasali.cz PODLAHOVÉ ROŠTY Nabídka Lisované podlahové rošty a schodnice - P Odporově

Více

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna.

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna. 1. OBJÍMKY - LEHKÁ ŘADA strana č. 4 Objímky - lehká řada - jednodílné LUPJ s maticí M8, s gum. vložkou 11010015 objímka LUPJ 1/4", 12-15mm, BAL. 100ks 0,45 ks G 11010019 objímka LUPJ 3/8", 15-19mm, BAL.

Více

DistriBox D12 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA. Tabulka výběru skříní. Rozváděčové skříně

DistriBox D12 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA. Tabulka výběru skříní. Rozváděčové skříně DistriBox Rozváděčové skříně Tabulka výběru skříní hloubka 300 400 500 D12 Rozměry skeletu Skříň IP40 Boční kryty IP40 Skříň IP55 Boční kryty IP55 Podstavce Montážní panely šířka výška 1 QA40-180603 35462

Více

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXRD NIXKR NIXMP NIXPR NIXVKR NIXVO 90 NIXO 90 NIXV NIXT NIXK NIXKZ NIXPZ NIXR NIXVO 45 NIXO 45 NIXS NIXVKO NIXVSO NIXKO NIXSO NIXPD NIXSU NIXPS

Více

KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD

KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD Člen MONIER GROUP POPIS PRODUKTU je určena pro zajištění bezpečného pohybu po střeše. Skládá se ze dvou závěsných háků, dvou držáků, stoupací lávky délky 1,0 m a zábradlí.

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ MANUÁL SORTIMENT PRO ENERGETIKU katalog B A Obsah 1. Spojky... 3 1.1. Pozice spojky... 3 1.2. Spojování žlabů STANDARD spojkou UNI přímou a UNI STANDARD... 4 1.3.

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR VSE Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kv PNE 34 8601 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché vedení kabelů a optimální umístění svítidel z hlediska osvětlovací

Více

Systémy kabelových žebříků s vysokou nosností a dobrými ventilačními vlastnostmi, potřebnými zvláště u energetických vedení a jednožilových kabelů

Systémy kabelových žebříků s vysokou nosností a dobrými ventilačními vlastnostmi, potřebnými zvláště u energetických vedení a jednožilových kabelů Systémy kabelových žebříků s vysokou nosností a dobrými ventilačními vlastnostmi, potřebnými zvláště u energetických vedení a jednožilových kabelů Obzvláště snadná montáž díky integrovanému upevnění na

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST NTUR I - VII EST NTUR I EST NTUR II EST NTUR III EST NTUR IV EST NTUR V EST NTUR VI EST NTUR VII moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Podlahové rošty Gitterroste, Grate

Podlahové rošty Gitterroste, Grate Podlahové rošty Gitterroste, Grate Podlahové rošty Lisované podlahové rošty nosné pásky s výplňovým prutem, plochý pásek, rozměr oka 33 x 33 mm. Princip konstrukce Odporově svařované podlahové rošty SP

Více

PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení do 1 kv 2. vydání

PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení do 1 kv 2. vydání ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení do 1 kv 2. vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh PNE odsouhlasily

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM KAELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ SORTIMENT PRO ENERGETIKU katalog A katalog Obsah 1. Žlaby kabelové...4 Žlab kabelový STANDARD... 4 Krytka žlabu přechodová... 5 Přepážka žlabu... 5 Ochranné krytky pro žlaby...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

www.prowatt.eu www.prowatt.cz

www.prowatt.eu www.prowatt.cz Katalog výrobků PROWATT www.prowatt.eu OBSAH DELTA DELTA 110 DELTA 210 DELTA 310 03 06 DELTA Compact DELTA 110 C DELTA 210 C DELTA 305 C 07 10 PROFX PW PW 30 PW PW 50 11 12 PROFX PA PA 30 PA PA 50 13 15

Více

NEREZOVÉ PROVEDENÍ 8

NEREZOVÉ PROVEDENÍ 8 EREZOVÉ PROVEDEÍ EREZOVÉ PROVEDEÍ KABELOVÉ ŽLABY IOXKBSI 60 Kabelový žlab se zásuvnými konci -34 IOXKG 60 eperforovaný kabelový žlab -34 IOXD Univerzální víko -35 PŘÍSLUŠESTVÍ KABELOVÉ ŽLABY IOXB 90 Vodorovný

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78527 Strana 1 Celkem stránek:

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2008 OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 KONŠTRUKČNÉ DIELY SAMOSTATNÁ PRÍLOHA TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBCU Účinnosť TPV od 26.9.2008 máj 2008 OBSAH: SEZNAM SESTAV A POUŽITÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ Sestava list

Více

TECHNICKÝ POPIS A POKYNY

TECHNICKÝ POPIS A POKYNY automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. POKYNY PRO ÚDRŽBU Strana 1 Celkem stránek:

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU 2011 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 78527 Změna č. 0 SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 78527.

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 78527 Změna č. 0 SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 78527. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 5 ÚDRŽBU SP

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa SVAŘOVANÁ SÍŤ TYPU P Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240 Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Obsah Systém kabelových vleček - program 02 C-profily a upevňovací materiál...3 Kabelová vlečka pro ploché kabely...3 Kabelová vlečka pro kruhové kabely...3 C-profily

Více

E BIS Pevné body a kluzná uložení

E BIS Pevné body a kluzná uložení E BIS Pevné body a kluzná uložení BIS Pevné body BISOFIX CF Objímky pro pevný bod chlazení 2 BIS db-fix 40 Zvukově izolovaný pevný bod 3 BIS db-fix 80 Kompletní pevný bod 4 BIS db-fix 200 Kompletní pevný

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů DRIBO Flc GB S

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů DRIBO Flc GB S Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů DRIBO Flc GB S trojpólové provedení dle standardu ČEZ páskování pohonu a meziložisek jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A 1 Všeobecné

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Crawford 680 Loadhouse

Crawford 680 Loadhouse Loadhouse_680_cz_2013a.doc 11.03.2013 Strana: 1 / 7 Typový list výrobku Modulový systém pro doplnění 6010SA a 621 Autodock, Typ: HM, HI Loadhouse_680_cz_2013a.doc 11.03.2013 Strana: 2 / 7 je komplexní

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Příslušenství. Přehled výrobků. Do-it-yourself 2009 / 2010 45

Příslušenství. Přehled výrobků. Do-it-yourself 2009 / 2010 45 Přehled výrobků Do-it-yourself 2009 / 2010 45 Příslušenství Kroužek svařovaný EAN průměr drátu v vnitřní průměr v ks/karton CZK/100 ks leštěný 42105 9002546421050 3 16,5 100 275,00 42106 9002546421067

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice

ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice S T O Ž Á R O V Á T R A F O S T A N I C E do 400 kva 22 / 0.42 kv pro dodatečnou montáž na příhradový stožár a připojení holými vodiči nebo

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 KONSTRUKČNÍ DÍLY INFORMATIVNÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září

Více

VÁZACÍ ŘETĚZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Pevnostní třída 24

VÁZACÍ ŘETĚZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Pevnostní třída 24 VÁZACÍ ŘETĚZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Pevnostní třída 24 Vázací řetězy svařované pevnostní třídy 24 1. ÚVOD Vázací řetězy svařované pevnostní třídy 24, jsou tradiční výrobky spojující dobrou užitnou hodnotu s

Více

G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ

G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ Technické informace G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ PASCHAL s.r.o. Tel.: 224 915 451 Vyšehradská 23 Fax.: 224 915 451 128 00 Praha 2 E-mail: info@paschal.cz www.paschal.cz Obsah 3 Technické údaje 4 Výšky

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ÚVOD Větrací potrubí s pravoúhlým průřezem k použití pro mechanické odsávání kouřových spalin, obecně nazýváno jako potrubí pro odvod tepla a kouře. Klasifikace E600120(ho) 1500

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Ocelová lanka a příslušenství 8

Ocelová lanka a příslušenství 8 Ocelová lanka a příslušenství 8 8 25012/14 : 250 metrů : Pozinkované ocelové lanko : Pevnost v tahu max. 1770 N/mm². Typ 7 x 19. Kompletních 250 m / průmysl Položka.: Ø (mm): /metr: Max hmotnost vrat:

Více

7 Objímky a třmeny. Použití

7 Objímky a třmeny. Použití 7 Objímky a třmeny 7.1 Jsou určeny k přenosu sil z povrchu vodorovné nebo svislé trubky na táhla závěsu. Upevnění trubky je realizováno tvarovým spojem a je rozebíratelné. Všechny objímky a třmeny se sestavují

Více

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby jeřáby Jsou zařízení s vodorovným otáčením výložníku pro přepravu břemene vhodné na jakékoliv pracoviště, kde optimálně doplňují další zařízení manipulační techniky Usnadňují a zefektivňují práci, nahrazují

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ TRASY S INTEGROVANOU SORTIMENT FUNKČNOSTÍ PRO ENERGETIKU PŘI POŽÁRU katalog C A Obsah 1. Normové sestavy...5 Kotvení na stěnu...6 Žlab NORMO 100-300x60 na výložníku UNIVERZAL...6

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Konstrukční díly OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL KONSTRUKČNÍ DÍLY INFORMATIVNÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK čj. 24/2012-120TN/1 ze dne 8. 3. 2012 s účinností od 1. dubna 2012 Konstrukční

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Příruby a spojky Přírubový přechod UNIDAP DN 40-300

Příruby a spojky Přírubový přechod UNIDAP DN 40-300 Přírubový přechod UNIDAP 40-300 Přírubový přechod UNIDAP: univerzální přírubová spojka 40 300 PN 10, PN 16 přímá nebo redukovaná vhodné pro materiál potrubí: ocel, šedá litina, tvárná litina, PE, PVC,

Více

Ruční pohony a příslušenství. pro venkovní spínací přístroje

Ruční pohony a příslušenství. pro venkovní spínací přístroje Ruční pohony a příslušenství pro venkovní spínací přístroje 1 Venkovní ruční pohony Venkovní ruční pohony slouží k ručnímu ovládání venkovních spínacích přístrojů především vn odpojovačů a odpínačů. L

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Visuté vnější žaluzie ve dvou variantách Při montáži clon mezi vodicími lištami se jednotlivé

Více

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0 Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD 6 70 644 110 (01/1) CZ Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE.0 / CKN1.0, CKN.0 Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Ceník sušáků na prádlo a držáků pro firmu Internetový ceník 2015

Ceník sušáků na prádlo a držáků pro firmu Internetový ceník 2015 Region: Šumperk Stará 205, 789 61, Bludov Vyhotovil: Baženov Okenní sušák PEVNÝ s předzahrádkou Sušák PEVNÝ 1,00m 3 069 Kč Sušák PEVNÝ 1,10m 3 374 Kč Sušák PEVNÝ 1,20m 3 683 Kč Sušák PEVNÝ 1,30m 3 989

Více

K A B E L O V É Ž L A B Y M A R S

K A B E L O V É Ž L A B Y M A R S KELOVÉ ŽLY MRS KELOVÉ ŽLY MRS PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU NKZI NVO 90 NVKR NO 90 NRD NVT NV NKR VU NT NO 45 NK NT NVKO NKO NPS NPKV PKC1 NVSO NSUK NSO KELOVÉ ŽLY MRS 3 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU NS NPZ NPR NMP NR

Více

ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel

ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel α ochranný úhel α ochranný úhel α 1. Použití Jímací stožáry jsou vhodné k instalaci oddálených jímacích soustav hromosvodů podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Při projektování se nejčastěji

Více

Zvedací zařízení. Zvedací zařízení KSB. Typový list

Zvedací zařízení. Zvedací zařízení KSB. Typový list Zvedací zařízení Zvedací zařízení KS Typový list Impressum Typový list Zvedací zařízení KS KS ktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KS nesmí dále

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

2.1 Upevňovací systémy

2.1 Upevňovací systémy CLIC - OBJÍMKY, MONTÁŽNÍ Conel CLIC Upevňovací systémy CLIC představují profesionální řešení pro všechny oblasti použití. Práce s jednotlivými upevňovacími prvky je mimořádně snadná a jejich použití zároveň

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Systém FS Gen5 - montážní návod

Systém FS Gen5 - montážní návod Systém FS Gen5 Montážní návod OBSAH STRANA 1 Obecně 1 2 Pilotování 3 3 Montáž podpěr 5 4 Nosníky modulů - montáž 9 5 Montáž modulů 10 6 Montáž jednotlivých montážních skupin 11 7 Montáž kabelů 12 8 Tolerance

Více

Uzemňovací body / průchody stěnou. Uzemňovací body. Uzemňovací bod typ M. Uzemňovací bod typ M bez připojovací osy. Uzemňovací bod typ M

Uzemňovací body / průchody stěnou. Uzemňovací body. Uzemňovací bod typ M. Uzemňovací bod typ M bez připojovací osy. Uzemňovací bod typ M 478 011 EFPM M10 1 V4A L30 STTZN 478 019 EFPM M10 1 V4A L30 VA 478 011 4013364033054 1-5-1 301 g 10 Stk. 1,65 478 019 401336407107 1-5-1 98,6 g 10 Stk. 4,95 478 01 EFPM M10 1 V4A 478 01 4013364069183 1-5-1

Více

ATILA STÝL s.r.o., Hněvkovského 87 Brno - psč: 617 00

ATILA STÝL s.r.o., Hněvkovského 87 Brno - psč: 617 00 AZ - Moravia - čtyřhranné pletivo Zn + PVC - zelené, oko 55x55, skupina Ø drátu včetně plastu 2,4mm, kompaktní role / bez napínacího drátu 55x55 / 2,4mm výška v cm délka role bm váha role ks / paleta Kč

Více

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole typ SCHÖCK TRONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi monoliticlou podestou a vnitřní schodišťovou zdí Schöck Tronsole typ schodišťová podesta: monolitický beton schodišťová stěna:

Více

Slide Line 66. Perfektní stylový prvek pro knihovny nebo regály

Slide Line 66. Perfektní stylový prvek pro knihovny nebo regály Perfektní stylový prvek pro knihovny nebo regály Jednosměrná ulice je kování pro posuvné dveře s jednou dráhou perfektní stylový prvek pro knihovny nebo regálové systémy. Hliníkové, dřevěné nebo skleněné

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Folding scaffold. unit

Folding scaffold. unit Fahrgerüste zum Poklopemn Folding scaffold unit Pojízdná sklapovací lešení rychle připravena k použití, snadno se ovládají a jsou obzvláště bezpečná. Tato verze má výhodu v tom, že spodní patro lešení

Více

Schöck Tronsole typ T SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ T SCHÖCK TRONSOLE Schöck ronsole SCHÖCK RONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi podestou a schodišťovým ramenem Schöck ronsole 6 schodišťová podesta monolitický beton nebo poloprefabrikát schodišťové rameno monolitický

Více

VENKOVNÍ VEDENÍ NN S IZOLOVANÝMI VODIČI AES

VENKOVNÍ VEDENÍ NN S IZOLOVANÝMI VODIČI AES VENKOVNÍ VEDENÍ NN S IZOLOVANÝMI VODIČI AES Tato strana je záměrně nepotištěna. IZOLOVANÉ VENKOVNÍ VEDENÍ NN Technický podklad pro projektování a montáž izolovaného vedení při použití závěsného izolovaného

Více