Elektronické informační zdroje a práce s databázemi pro správu bibliografických dat. PRA-SE, Laco Toušek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronické informační zdroje a práce s databázemi pro správu bibliografických dat. PRA-SE, Laco Toušek"

Transkript

1 Elektronické informační zdroje a práce s databázemi pro správu bibliografických dat PRA-SE, Laco Toušek

2 EIZ* *Elektronické informační zdroje

3 Elektronické informační zdroje Seznam na Přístupy 1. Z počítačů v rámci sítě ZČU (knihovna, učebny, koleje, wifi síť Eduroam ) 2. Z osobních počítačů z domova, resp. odkudkoliv skrze VPN 3

4 VPN VPN vzdálené připojení Virtuální privátní síť Aplikace pro vzdálené připojení k sítí ZČU Cisco VPN Client Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Přihlášení pomocí Orion loginu a hesla Počítači je přidělena IP adresa v rámci sítě ZČU 4

5 Databáze pro texty z oblasti sociálních věd JSTOR Art & Sciences Collection I-IV EBSCO Academic Search Premier, Business Source Premier Např. Anthropology Today, Annual Review of Anthropology SAGE Zejména metodologické časopisy (Field Methods) Kriminologické časopisy ZČU nemá přístup 5

6 Databáze pro texty z oblasti sociálních věd Wiley Např. American Ethonologist, American Anthropologist, ZČU nemá přístup Science Direct (nakl. Elsevier) Např. Social Networks Důraz na přírodní vědy a medicínu Cambridge Journal Online Oxford Journals 6

7 Impakt faktor Impact Factor (IF) Měřítko kvality vědeckých časopisů Je definován jako poměr počtu citací, které byly zaznamenány v hodnoceném roce na všechny články publikované v daném časopise za předchozí dva roky, k celkovému počtu všech těchto článků. Web of Science (WoS) je nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje 7

8 WOS Web of Science Databáze WOS - citační index Science Citation Index (SCI) citační rejstřík zaměřený na přírodní vědy a techniku Social Science Citation Index (SSCI) citační rejstřík zaměřený na sociální vědy (historie, ekonomie, sociologie, filozofie, právo, archeologie aj.) Art & Humanities Citation Index (A&HCI) citační rejstřík zaměřený na umění a humanitní vědy (archeologie, architektura, literatura, umění, filozofie, folklór, historie, jazykověda, religionistika, divadelní, hudební a filmová věda aj.) 8

9 WOS Web of Science Databáze WOS impakt faktor Analýzy indexovaných časopisů: kolikrát byl časopis citován žebříčky a rejstříky podle oborů účelem bylo měření zájmu o určitou literaturu srovnávání různých časopisů ze stejného oboru Sociologický časopis impakt faktor 0, místo z 95. časopisů 9

10 WOS Web of Science Autorské indexy Počet záznamů v databázi Počty citací autorových textů H-index Měří hromadnou citovanost článků autora udává, kolik článků daného autora dosahuje citovanosti vyšší, než je pořadové číslo článku dle počtu citací. H = počet článků mající citační index rovný či vyšší h. 10

11 Obecné vyhledávácí nástroje Google Scholar (scholar.google.com) Vyhledávání vědeckých publikací První krok při rešerši Scirus (scirus.com) Podobné funkce jako Scholar Google Books (books.google.com) Tři typy knih Volně dostupné Náhledy Fragmenty 11

12 Scopus Konkurent WOS

13 E-knihy Nárůst produkce a obratu v posledních letech Amazon, Google Play Books (není dostupné v ČR) Nejrozšířeněji Formáty epub PDF Výhoda podpora programů pro CAQDAS

14 Digitalizace knih Google Books Projekt odstartován v roce 2004 Březen 2012 více než 20 mil. Knih Odhad 130 mil. knih na světě Cíl do roku 2020

15 Nelegální zdroje - NEPOUŽÍVEJTE JE!!! Na Internetu lze narazit i na servery nabízející elektronické a naskenované knihy, porušují autorská práva! Příklady: Projekt uzavřen soudním rozhodnutím 15/02/2012 Obsahoval knih R.I.P. Další (víceméně databáze nabízející stejný obsah)

16 Programy pro správu bibliografických dat

17 Citační programy placené Endnote (současná verze x6) Výrobce Thomson Reuters Výhody Zřejmě nejrozšířenější program s vysokou mírou podpory Nepřeberné množství citačních zdrojů Nevýhody Placený program 17

18 Citační programy - placené EndNote Web Internetová verze EndNotu Přístup ze sítě ZČU či přes VPN Výhody Nezávislosti na jednom počítači Možnost sdílení bibliografie Jednoduchý export záznamu z WOS Nevýhody Omezené funkce Nutnost neustálého připojení k internetu Tutorial 18

19 Citační programy - placené Další programy Biblioscape BiblioExpress Free verze Biblioscape Citation 19

20 Citační programy - placené Další programy Bookends RefWorks Online služba 20

21 Citační programy - placené Další programy ProCite Výrobce Thomson Reuters Profesionální program k náročnějšímu použití Reference Manager Výrobce Thomson Reuters Spíš pro institucionální využití 21

22 Citační programy free BiblioExpress Free verze Biblioscape 2Collab Online Bibus Dále viz: 22

23 Zotero* *[zoh-tair-oh]

24 Zotero [zoh-tair-oh] Producent George Mason University Open-source aplikace v podobě doplňku pro Mozilla Firefox NEBO Standalone aplikace Výhody Bezplatný Import citací z těla webové stránky Synchronizace knihovny Vytváření skupin Štítky a přílohy Nevýhody Žádné 24

25 Zotero - instalace a nastavení

26 Zotero instalace a nastavení Požadavky Jako doplněk: webový prohlížeč Firefox 3.0 a vyšší Standalone: prohlíž Firefox, Chrome, Safari Instalace 1

27 Zotero instalace a nastavení 2 3

28 Zotero instalace a nastavení 4 5 Ikona pro spuštění Zotera

29 Zotero instalace a nastavení Podokno Zotera v prohlížeči Tlačítko maximalizace do samostatného panelu

30 Zotero instalace a nastavení Zřízení účtu/registrace na stránkách K čemu učet? 6 K synchronizaci dat Zálohování Přístup z více počítačů 7

31 Zotero instalace a nastavení 8 9 Nastavení synchronizace Nastavení účtu pro synchronizaci

32 Zotero - vyváření záznamů, knihovny a kolekce

33 Pracovní okno Zotera Kolekce Seznam biblio. položek/záznamů Skupiny (sdílené kolekce) Detaily vybrané položky

34 Vytváření záznamů 1 1. Vytvoření nového záznamu Výběr typu záznamu (kniha, článek v časopise ) 2 Ruční zadání údajů (autor, název )

35 Vytváření záznamů 2. Import záznamu Import záznamu z těla webové stránky (např. Google Books, Google Scholar, Amazon.com, JSTOR, NKP, knihovna ZCU apod.) Ikona indikující rozpoznání bibliografického údaje knihy. Kliknutím na ikonu dojde k importu záznamu do Zotera.

36 Vytváření záznamů Ikona indikující rozpoznání bibliografického údaje článku v časopisu.

37 Vytváření záznamů Ikona indikující rozpoznání vícero údajů na stránce Výběr záznamů pro import

38 Štítky, poznámky, přílohy

39 Štítky K čemu jsou dobré štítky? Organizaci záznamů Mají povahu klíčových slov

40 Poznámky Co jsou to poznámky? Jakékoli postřehy k záznamů, mají povahu textového souboru.

41 Přílohy K jednotlivým záznamům lze přiřazovat libovolné přílohy, např. texty v elektronické podobě. Dva způsoby 1. Vytvořením kopie souboru v adresáři Zotera (Attached Stored Copy of File) Přílohy jsou synchronizované s účtem a záznamy 300 MB zdarma k účtu, další prostor je třeba zakoupit 2. Přirazení odkazu na daný soubor k záznamu (Attach link to file) Přílohy nejsou synchronizované

42 Přílohy Přílohy záznamů Probíhající synchronizace se serverem Zotera

43 Úložiště Využitá kapacita úložiště v nastavení profilu na stránkách Zotera

44 Skupiny (groups)

45 Skupiny Co jsou to skupiny? Uživatelé sdílející společně kolekce záznamů Vytvoření skupiny Skupiny, jejichž je uživatel členem

46 Vytvoření skupiny

47 Nastavení skupiny

48 Cite While You Write* *Cituj během psaní

49 Cite While You Write Funkce automatického vkládání citací a seznamu literatury při psaní v textovém editoru (Word či OpenOffice) Nutnost instalace rozšíření pro textový editor (standardně proběhne automaticky) or_plugin_installation

50 Vkládání citací v MS Word Karta doplňků 1. Vložení nové citace 2. Editace vložené citace 3. Vložení seznamu biblio. na konec dokumentu 4. Obnovení 5. Změna citačního stylu 6. Odstranění hyperlinků Zotera

51 Vložení nové citace v MS Word 1 2 Výběr citačního stylu

52 Vložení nové citace rychlý náhled Fulltextové vyhledávání Výběr záznamu, který bude citován z fulltextového vyhledávání v knihovně

53 Vložení nové citace v MS Word standardní zobrazení Výběr záznamu, který bude citován 3 Doplnění o prefix či sufix (např.: srv., viz apod.) Citace více zdrojů Upřesnění stránky či potlačení autora

54 Vložení nové citace v MS Word

55 Výhody funkce CWYW Rychlost Přesnost V seznamu literatury je skutečně jen to, co je citováno Automatické změny v údajích Opravím-li např. rok vydání knihy v Zoteru, tak dojde k opravě i u všech citací v textu Možnost automatické změny stylu citací Během sekundy lze změnit styl citací Možnost automatické změny jazyka citací

56 Závěrem obecně k citacím

57 Jak citovat základní pojmy Citát doslovně převzatá část textu z použitých pramenů literatury Citace doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu. V textu je obvykle uvedena uvozovkami, odsazením nebo jiným typem písma Parafráze - text je interpretován vlastními slovy, nemění se jeho význam, nedává se do uvozovek, autor a zdroj je ocitován Bibliografická citace zdroj informací pro čtenáře, recenzenta, oponenta dokumentu, umožňuje identifikaci a zpětné vyhledání dokumentu, příp. zdroj odkazu na další literaturu Seznam bibliografických citací seznam použitých pramenů literatury 57

58 Jak citovat Vyberte si formát prestižního časopisu, který vám nejlépe vyhovuje ČSN či ISO formátem nic nezkazíte, ale nejsou moc přehledné Používejte tento formát jednotně Vyberte si metodu pro zápis odkazů metoda průběžných poznámek metoda číselných citací metoda prvního prvku a data 58

59 Nejčastější chyby v citacích Citování díla, které autor při práci nepoužil Necitování díla, které bylo použito Citování ostatních vlastních prací, aniž by tyto práce měly souvislost s novým dílem (tzv. autocitace) Nepřesné citování, které znemožňuje dílo identifikovat a následně získat. Používání nejednotného formátu citací Dále viz: 59

60 Závěrečná doporučení Používejte jen relevantní zdroje pro vědeckou práci Např. Wikipedia není relevantním zdrojem U publikací se orientujte dle WoS Dále vycházejte z prestiže nakladatelství Najděte si recenzi Nespoléhejte se na fulltextové vyhledávání bez kontextu Např. Google Books používejte jako nástroj pro orientaci, nikoli samotný zdroj informací Využívejte citačních manažerů Ušetří vám práci Eliminují chyby 60

61 Případné dotazy na:

Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter

Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Systémy správy bibliografických citací. Srovnání funkcionality.

Systémy správy bibliografických citací. Srovnání funkcionality. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Systémy správy bibliografických citací. Srovnání funkcionality. Bakalářská práce 2011 Jana Lukášková

Více

VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová

VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity

Více

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol Informační zdroje pro studenty středn edních a vysokých škol Iva Burešov ová Knihovna AV ČR, v.v.i. Elektronické informační zdroje v KNAV a AV ČR od 2000 bibliografické a citační, plnotextové, bibliografické,

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

ONLINE ENDNOTE KARTA SE ZÁKLADNÍM VYSVĚTLENÍM

ONLINE ENDNOTE KARTA SE ZÁKLADNÍM VYSVĚTLENÍM KARTA SE ZÁKLADNÍM VYSVĚTLENÍM ENDNOTE ONLINE Neomezený přístup do vlastní knihovny chráněný heslem. Stahování odkazů a plných textů z víceméně každého zdroje dat online, jako je PubMed, GoogleScholar

Více

Odborné a vědecké časopisy v oboru automatizace

Odborné a vědecké časopisy v oboru automatizace Odborné a vědecké časopisy v oboru automatizace Professional and scientific journals in the field of automation Josef Slovák Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

Více

Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp

Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp Citování literatury v odborném textu ÚVOD DO PROBLEMATIKY CITOVÁNÍ, TVORBA A SPRÁVA BIBLIOGRAFICKÝCH

Více

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně 21. 5. 2012 Obsah Hodnocení

Více

ENDNOTE WEB QUICK REFERENCE GUIDE

ENDNOTE WEB QUICK REFERENCE GUIDE QUICK REFERENCE GUIDE ENDNOTE WEB Powered by THOMSON REUTERS Web of Knowledge SM CO JE TO ENDNOTE WEB? EndNote Web je webový nástroj pro správu referencí, jehož úkolem je usnadnit psaní výzkumných prací.

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury?

Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury? Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury? Článek se zabývá využíváním citačních manažerů pro spojení publikační činnosti v klasických publikačních médiích a publikování

Více

Nástroje webu 2.0 pro vědu a výzkum v technických oborech

Nástroje webu 2.0 pro vědu a výzkum v technických oborech Nástroje webu 2.0 pro vědu a výzkum v technických oborech Ilona TRTÍKOVÁ Ústřední knihovna ČVUT, Praha trtikova@vc.cvut.cz Lenka NĚMEČKOVÁ Ústřední knihovna ČVUT, Praha lenka.nemeckova@vc.cvut.cz INFORUM

Více

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic.

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic. ENDNOTE BASIC Bibliografické, nazývané také citační nebo referenční, manažery jsou užitečné nástroje sloužící k vytváření osobních bibliografií, a to především pomocí jednoduchého stažení vybraných záznamů

Více

Citační manager - Zotero. Mgr. Ilona Trtíková

Citační manager - Zotero. Mgr. Ilona Trtíková Citační manager - Zotero Mgr. Ilona Trtíková Software a služby pro vytváření referenčních systémů Reference Management Software, Personal Bibliographic Software, Manager = citační manager, citační software

Více

Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce)

Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce) Hodnocení vědecké práce kuchařka pro každého (vědce) cíl: získat maximum bodů v každém kalendářním roce body se přidělují podle metodiky Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace (RV VaVaI) motivace: bodové

Více

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI PODLE METODIKY RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI PODLE METODIKY RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI PODLE METODIKY RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. studijní materiál ke kurzu Hodnocení výsledků VaV Fakulta informatiky a managementu Univerzity

Více

Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi

Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Typologie informačních zdrojů tištěné knihy, časopisy

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

Systémy na odhalování plagiátů Mgr. Ľuboš Lunter doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. Ing. Jitka Brandejsová

Systémy na odhalování plagiátů Mgr. Ľuboš Lunter doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. Ing. Jitka Brandejsová Systémy na odhalování plagiátů Mgr. Ľuboš Lunter doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. Ing. Jitka Brandejsová studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta

Více

Informační zabezpečení doktorandského studia na Provozně ekonomické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje

Informační zabezpečení doktorandského studia na Provozně ekonomické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje Informační zabezpečení doktorandského studia na Provozně ekonomické fakultě MENDELU Elektronické informační zdroje 21. listopadu 2014 Obsah Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační

Více

Recenzenti: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha) prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. (VŠB-TU Ostrava)

Recenzenti: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha) prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. (VŠB-TU Ostrava) Recenzenti: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha) prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. (VŠB-TU Ostrava) Tato kniha byla zpracována za podpory projektu SAFETY AGENT Posilování partnerství v oblasti

Více

Nástroje pro správu bibliografických citací

Nástroje pro správu bibliografických citací 7.2.2012 Hodnocení Vědy a výzkumu v ČR citační databáze metriky Citační norma ČSN ISO 690:2010 základní informace Nástroje pro správu bibliografických citací WEB OF KNOWLEDGE Web of Science Journal Citation

Více

Sociální sítě na podporu vědecké komunikace a otevřeného sdílení informací

Sociální sítě na podporu vědecké komunikace a otevřeného sdílení informací Sociální sítě na podporu vědecké komunikace a otevřeného sdílení informací Ilona TRTÍKOVÁ ilona.trtikova@uk.cvut.cz Současná věda se často označuje přívlastkem otevřená. Vědečtí pracovníci sdílejí data,

Více

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

Využití citačních rejstříků pro prezentaci výsledků vysoké školy

Využití citačních rejstříků pro prezentaci výsledků vysoké školy Využití citačních rejstříků pro prezentaci výsledků vysoké školy Lenka NĚMEČKOVÁ Ústřední knihovna ČVUT, Praha lenka.nemeckova@uk.cvut.cz Marta MACHYTKOVÁ Ústřední knihovna ČVUT, Praha marta.machytkova@uk.cvut.cz

Více

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS)

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Petr Boldiš Stanislava Kohoutová Česká zemědělská univerzita v Praze Studijní a informační centrum 2004 Tento materiál byl vytvořen v rámci grantu FRVŠ

Více

Metodika odborné práce

Metodika odborné práce Metodika odborné práce Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na

Více

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI PODLE METODIKY RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV Hodnocení vědy Antonín Slabý 2 Rada

Více