Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter"

Transkript

1 Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter Podpora přednášky kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT

2 Osnova přednášky Úvod Terminologie Normy a zákony upravující problematiku citací Zásady citační etiky Citační normy a styly Metody citování a odkazování dle ISO 690 Nástroje pro správu citací

3 Proč mluvíme o citační etice? Při psaní odborného textu se neobejdeme bez práce s odbornou literaturou.. Jak a do jaké míry můžeme uvádět citované pasáže? Kdy je práce plagiát? Jak správně citovat? Jak efektivně pracovat s citacemi?

4 Terminologie Citační etika Citace/citát Autoritativní citace Citační záznam Autocitace Bibliografická citace Bezúplatná licence dle AZ

5 Normy a zákony upravující problematiku citací Každé autorské dílo je dle českého právního řádu chráněno autorským zákonem: zákon č. 121/2000 Sb. ze dne o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Při práci s díly jiných autorů musíme striktně dodržovat pravidla!

6 Přehled norem ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace: obsah, forma, struktura. ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části ČSN Bibliografický záznam ČSN ISO 4. Informace a dokumentace. Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ČSN Transliterácia cyriliky. ČSN Zkracování názvů časopisů a jiných periodik. ČSN Zkratky normalizačních organizací a označování technických norem.

7 Zásady citační etiky Citátem podporujeme a doplňujeme naše tvrzení jinou autoritou Vkládáme citát, chceme-li s ním polemizovat Citát vymezujeme uvozovkami Dodržujeme jednotnou podobu citací dle normy Uvádíme jednoznačné označení informačního zdroje Bibliografické citace vytváříme se zdrojem v ruce Citujeme z důvěryhodných zdrojů Neuvádíme prameny nesouvisející s naší Relevantními citacemi prokazujeme znalost oboru Informační pramen pro další uživatele

8 Citace vs. parafráze Citace doslovné převzetí textu nebo části textu; typografické zdůraznění citace (kurzíva); převzatá část textu v uvozovkách; autor původního textu a zdroj je citován. Parafráze vlastní interpretace přečteného (a dobře pochopeného) textu; vlastní interpretace nemění význam původního textu; nejde o doslovné převzetí nedáváme do uvozovek; při tvorbě parafráze se snažíme z původního textu stručně a jasně vyextrahovat informaci podstatnou pro čtenáře; autor původního textu a zdroj je citován.

9 Citační normy a styly Výběr stylu / požadavky na styl Zvyklosti oborů, vydavatelů apod. ČSN ISO 690 ( ) nejrozšírenější v ČR Ukázka různých citačních stylů: X/reference/faq/bibstyles.pdf

10 Příklady citačních stylů APA citační styl American Psychoogical Association, využívaný v oboru psychologie. MLA citační styl zejm. humanitních a jazykovědných oborů. Více Chicago citační styl využívaný zejm. společenskovědnými obory. Harvard citační styl Harvard Bussiness School. Vancouver - norma obsahující citační styl pro publikování v časopisech zaměřených na lékařství, biomedicínu, lékařské technologie a zdravovědu apod.

11 Metody citování a odkazování dle ISO 690 Harvardský systém Forma jméno-datum V textu uvedené v kulatých závorkách Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok Pokud mají dva nebo více zdrojů stejného tvůrce i rok vydání, odlišují se malými písmeny abecedy přiřazenými k roku vydání

12 Forma číselného odkazu Uvádíme číslem v kulatých závorkách, hranatých závorkách nebo horním indexu Odkazujeme v textu na citované zdroje v pořadí, v jakém jsou citovány poprvé V textovém editoru se propojují křížovými odkazy Ostejného citovaného zdroje obdrží stejné číslo jako první. Lokace citace v dokumentu se píše po číslicích.

13 Forma průběžných poznámek Číslem v kulatých závorkách, hranatých závorkách nebo horním indexu v textu V pořadí, v jakém se objeví v textu Číslo se uvádí vždy jen jedno (nelze podobně jako u Harvardského systému či číselné formy uvádět dva odkazy za sebou), ale v jedné poznámce může být uvedeno více bibliografických citací

14 Příklady bibl. citací - monografie DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 507 s. Expert (Grada). ISBN HAUGAN, Gregory T. Work breakdown structures for projects, programs, and enterprises. Vienna, VA: Management Concepts, ISBN PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008, 204 s. ISBN

15 Příklad citace záv. prací LUNTER, Ľuboš. Využití metod projektového managementu při řízení IT projektu [online] [cit ]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce Michal Brandejs. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/143320/fi_m/>. LIBUŠA, Adam. Vyhledávání aplikací v infomačním systému Masarykovy univerzity [online] [cit ]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Jaromír Skorkovský. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/173122/esf_b/>.

16 Citace článků Článek ve sborníku z konference BRANDEJS, M.,J. BRANDEJSOVÁ,Ľ. LUNTER,D. JAKUBÍK. E- learningový portál Masarykovy univerzity. In 9. ročník konference Alternativní metody výuky vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS, od s. nestránkováno, 5 s. ISBN Článek v odborném periodiku JAKUBÍK, D.,Ľ. LUNTER,M. BRANDEJS,J. BRANDEJSOVÁ. A central repository of publication results, implemented as a part of systems for revealing plagiarism. Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2011 : 4. ročník semináře zaměřeného na problematiku, Praha: Národní technická knihovna, 4, 1, od s. nestránkováno, 6 s. ISSN

17 Citace elektronického periodika Ikaros Elektronický Časopis o Informačni Společnosti / Ústav Informačních Studií a Knihovnictví Praha[online]. [cit ]. ISSN Webová stránka Náš systém: Podrobnosti o našem systému. Informační systém Masarykovy univerzity: Veřejné služby Informačního systému [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit ]. Dostupné z: <http://is.muni.cz/nas_system/>

18 Další zdroje informací Nová citační norma ČSN ISO 690: Bibliografické citace https://sites.google.com/site/novaiso690/. Metodika tvorby bibliografických citací Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690 ( ) platné od 1. dubna

19 Nástroje pro správu citací Jaké funkce požadujeme? Pro správného si musíme ujasnit, co od nástroje očekáváme. Např.: Přístup přes web Podporované styly bibl. citací Podporované formáty exportů/importů bibl. citací. Cena

20 Příklady manažerů bibl. citací Citace.com Mendeley Zotero BibTeX EndNote Web ProCite

21 Zdroj:

22 Zdroj:

23 Doporučená literatura Metodika tvorby bibliografických citací Nová norma ČSN ISO 690: Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690 ( ) platné od 1. dubna 2011

24 Děkuji za pozornost Prostor pro Vaše dotazy

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

Bibliografické citace I. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě

Bibliografické citace I. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě Bibliografické citace I. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě Úvod do terminologie Citát doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle přesnou

Více

Citace dle normy ISO 690/2011

Citace dle normy ISO 690/2011 Citace dle normy ISO 690/2011 1) Proč bychom měli citovat? bibliografická citace je zdroj informací pro čtenáře, recenzenta, oponenta dokumentu autor dokazuje vlastní znalost zpracovaného tématu identifikace

Více

Bibliografické odkazy a citace dokumentů

Bibliografické odkazy a citace dokumentů Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 Olga Biernátová, Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jan Skůpa, Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna

Více

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STUDENTSKÝCH TEXTŮ NA KATEDŘE POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ ZČU V PLZNI verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni Tento dokument obsahuje základní

Více

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Knihovna ----------------------------------------------------------------------- Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Jak správně citovat elektronické zdroje 1

Jak správně citovat elektronické zdroje 1 Mgr. Markéta Panoušková Úvod Jak správně citovat elektronické zdroje 1 O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 690 2 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996

Více

Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Bibliografické citace souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, umožňuje její identifikaci Literatura bývá

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Bakalářskou práci správně a bez chyb

Bakalářskou práci správně a bez chyb Bakalářskou práci správně a bez chyb Datum konání: 25. 3. 2013 Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (učebna G13) Název přednášky: Bakalářskou práci správně a bez chyb Přednášející: Mgr.

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum.

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Maturitní práce je ucelená odborná studie. Cílem je, aby student prokázal, že dokáže samostatně s použitím literatury pojednat o vybraném

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2

Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Část 2 Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů Petr Boldiš Verze 3.1 OBSAH Obsah Změny ve verzi 3.1 Byly opraveny chyby

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM 1 CHARAKTERISTIKA ČASOPISU Časopis Auspicia je nezávislým recenzovaným neimpaktovaným vědeckým časopisem pro otázky společenských věd. Je zaloţen na 5 základních

Více

Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče

Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče Cílem časopisu je publikovat nejzajímavější příspěvky ze všech oborů, které souvisejí s péčí o památky. Časopis je rozdělen na dvě

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

Poznámky k diplomovým a bakalářským pracím

Poznámky k diplomovým a bakalářským pracím Poznámky k diplomovým a bakalářským pracím Obecná struktura diplomové nebo bakalářské práce Úvod, Vlastní práce, Závěr, Seznam literatury, Přílohy Úvod: Stručně vymezí, čím se práce zabývá, a představí

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Jiří Potáček Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně potacek@mendelu.cz Abstrakt INFORUM 2009: 15. Konference o profesionálních informačních zdrojích Praha,

Více