Bulletin. Příprava na mezivládní konzultace: Máme energii hledat synergii! ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY. Editorial.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin. Příprava na mezivládní konzultace: Máme energii hledat synergii! ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY. Editorial."

Transkript

1 Bulletin ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY Editorial Vážení přátelé, letošní rok, velmi bohatý na zásadní okamžiky pro česko-izraelské vztahy, vyvrcholil třetími mezivládními konzultacemi v Izraeli. Díky návštěvě premiéra Sobotky a sedmi členů jeho kabinetu, spolu s obchodní a vědeckou delegací, byla výrazně posílena naše spolupráce v klíčových oblastech vědy a výzkumu, obrany, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zdravotnictví, zemědělství a kultury. Během návštěvy premiér konstatoval, že Izrael je pro Českou republiku nejvýznamnějším obchodním partnerem v regionu Blízkého východu. Premiér Netanjahu zase připomněl naši duchovní spřízněnost v otázkách charakteru, boje za svobodu, důrazu kladeného na hodnoty jako jsou kreativita a zvídavost, ve vědě a literatuře. Tato naše duchovní spřízněnost se silně projevila při poslední vlně brutálních teroristických útoků v Izraeli, ke kterým bohužel Palestince vybízí jejich politické vedení. Je pro nás důležité, že tyto útoky česká společnost v čele s prezidentem republiky, předsedou vlády, předsedou parlamentu a ministrem zahraničí hlasitě odsoudila. Česko-izraelské vztahy jsou dlouhodobě výjimečné, a to také díky podpoře a aktivitám Českoizraelské smíšené obchodní komory. Příští rok si připomeneme 25. výročí obnovení diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi, zacelení pouta přetrženého za československé komunistické éry a historickou návštěvu prezidenta Václava Havla v Izraeli. Jsem potěšen, že toto významné výročí mohu oslavit spolu s vámi zde v České republice a těším se na naše další společná setkávání. Přeji Vám a Vašim blízkým veselé Vánoce, šťastný nový rok a krásnou chanuku. Gary Koren velvyslanec Státu Izrael v České republice Příprava na mezivládní konzultace: Máme energii hledat synergii! Dne 11. listopadu hostily konferenční prostory City Tower velmi silnou delegaci členů a přátel ČISOK v očekávání významného hosta a hlavního aktéra mezivládního setkání, které se odehrálo na konci listopadu v Jeruzalémě. Setkání s premiérem Bohuslavem Sobotkou se v rámci příprav témat a podkladů pro českou reprezentaci odehrálo ve velmi živé, podnětné a přátelské atmosféře, která přinesla řadu zásadních momentů a iniciativ. Setkání zahájil president Komory Pavel Smutný, který vyzdvihl úroveň vztahů s Izraelem, poznamenal však, že míra jejich fruktifikace není ještě optimální a nepřináší nám takové výsledky, které bychom považovali za odpovídající. Uvítal možnost realizovat v takovém formátu a na takové úrovni přípravu na mezivládní setkání a zároveň znovu připomněl, že Izrael je přítel České republiky a že se jedná o velmoc, která je velmi progresivní, vyspělá a zároveň bez jakýchkoliv imperiálních ambicí. Premiér Sobotka ve svém úvodním slově ocenil roli Komory a zmínil, že ČISOK je váženým partnerem vlády. Její aktivity zahrnují nejen fokus na byznys, ale také efektivně pokrývá oblasti kultury, vzájemných vztahů a vědy a výzkumu. Vyzval v rámci vládní konzultace a diskuse se členy a účastníky setkání o vztazích mezi Českou republikou a Státem Izrael, jaká by měla být jejich praktická a užitečná náplň a jaké konkrétní oblasti a jaké projekty by se měly stát hlavními tématy mezivládního setkání. Velvyslanec Gary Koren ve svém příspěvku na začátku debaty vyzdvihl dvě skutečnosti, a to že aktuální tragické události, které se odehrály v Izraeli, považujeme za teroristické útoky a Izrael si cení odsouzení a morální podpory, a že také dělá maximum pro to, aby svého nejbližšího partnera v rámci evropských struktur uvedl do komplikované problematiky na Blízkém Východě, jak to učinil v rámci návštěvy českého ministra zahraničí Zaorálka při jeho proběhlé návštěvě. Dále zaznělo, že je zde výrazná vůle udržovat nadstandardní vztahy a rozvíjet je ve všech oblastech, zejména například v oblasti izraelské zkušenosti s financováním startupů prostřednictvím venture capital funds. Poté se rozběhla debata, která byla pečlivě koncipována a zpracována, včetně podkladů zpracovaných pro pana premiéra, do pěti základních oblastí spolupráce: 1. věda a výzkum, 2. informační a komunikační technologie, 3. ochrana kritické infrastruktury, 4. environmentální oblast, 5. investiční financování. Hned v rámci prvního tématu, vědy a výzkumu, se odehrála zásadní a velmi bohatá výměna názorů a zkušeností, které svým obsahem pokryla i velkou část další problematiky, která byla na programu setkání. Člen Rady Komory Jiří Schlanger hned v úvodu debaty nastínil čtyři klíčové otázky k řešení v rámci vědy a výzkumu: management, financování, personální politiku a výběr oborů pro spolupráci. Rút Bízková z Technologické agentury ČR potom myšlenky rozvinula do konkrétnějších bodů. Její apel směřoval na investiční toky pro vědce, na důležitost etablovat Prahu jako vědeckou kongresovou metropoli, například možnou úvahou o revitalizaci areálu Strahov a na nízkou míru hostování zahraničních vědců na našich univerzitách, což by jim dalo silnější mezinárodní kredit. Jan Vrátník z České spořitelny akcentoval roli státu jako katalyzátoru zlepšování podmínek pro financování vědeckých aktivit, což je dovednost, ve které Izrael vyniká. Vítězslav Moťka z Meopty k tomu přidal návrh, aby vznikl další popud pro rozvoj oboustranné spolupráce, který by formoval přínosnější podmínky, než jak je nastavil program Gesher/Most. Jiří Krechl z CzechInvestu ocenil ČR pro její unikátní infrastrukturu a znovu zdůraznil potřebu nalákat do naší země zahraniční vědce, což potvrdil i Jiří Schlanger, ale zároveň zmínil zásadní administrativní problémy, se kterými se potýkáme, například v rámci zdravotního členů vědcovi rodiny, apod. Velmi široce pojatý blok shrnul izrealský velvyslanec Gary Koren, který doslova řekl: we have energy to find synergy, což by se dalo označit jako moto příprav celého mezivládního setkání. Z dalších témat v rámci kyberbezpečnosti vystoupil bývalý velvyslanec ČR v Izraeli Tomáš Pojar a upozornil na význam ochrany kyberprostoru zejména v rámci energetického systému. Roman Lesný z Aligieru identifikoval možnou spolupráci v oblasti zajištění bezpečnostních opatření na komunikacích, v rámci spolupráce na dodávkách lokomotiv pro Izrael. Petr Mothejl z Dekonty pak uzavřel tématem odstraňování starých ekologických zátěží, které Izrael začíná řešit a ve kterých je Česká republika, potažmo společnost Dekonta, světová špička. Premiér Sobotka na závěr poděkoval za diskusi i náměty, velmi ocenil celé setkání, jeho průběh, vstupy i výstupy a požádal, aby Komora uskutečnila vyhodnocení několik týdnů po skončení mezivládního setkání. Velmi rádi se nad tématy spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael setkáme začátkem roku 2015, kdy si budeme připomínat rovných 25 let výročí od znovuobnovení diplomatických vztahů mezi oběma státy. Pavel Košek tiskový tajemník ČISOK

2 Spolupráce -2- Do Izraele se s českou vládní delegací doprovodila silná podnikatelská mise Listopadové mezivládní konzultace premiéra Sobotky a sedmi dalších členů vlády s izraelskými protějšky doprovázela silná doprovodná delegace, která čítala přes čtyři desítky předních reprezentantů byznysu a vědy. Program delegace, kterou vedl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a president ČISOK Pavel Smutný, vznikl za spolupráce obou zmíněných komor s velvyslanectvím České republiky v Tel Avivu, zastupitelského úřadu MPO, CzechTrade, který vede Ing. Jiří Rak, a Izraelsko-české obchodní komory v Tel Avivu. Pavel Smutný program mise oceňuje: Česko-izraelská smíšená obchodní komora ve spolupráci s oběma velvyslanectvími pořádá podnikatelské mise úspěšně již řadu let, ale doprovodná akce k tak vysoce profilované návštěvě je vždycky výzvou. Zde bych chtěl vyzdvihnout a poděkovat za přínos a zásluhy zejména oběma velvyslancům, Gary Korenovi v Praze a Ivo Schwarzovi v Tel Avivu, a jejich týmům. Česká věda měla v Izraeli skutečně silné zastoupení, cesty se zúčastnili například zástupci Technologické agentury ČR, CEITEC, BIOCEV či CzechInvest. Výbor pro vědu, výzkum a inovace, který vznikl na půdě Komory v lednu 2014, stál rovněž u formulování témat pro vládní jednání. Během třídenní návštěvy Izraele se uskutečnilo Business a R&D fórum na Izraelském exportním institutu, respektive agentuře ISERD, proběhla také řada bilaterálních jednání s izraelskými protějšky a diskusní Kulatý stůl s předsedou vlády ČR a šesti ministry Vlády ČR. V rámci návštěvy se konala také tradiční galavečeře v hotelu King David. I letos v jejím rámci sesterské komory předávaly ocenění Awards of Excellence za výjimečný přínos česko-izraelským obchodním vztahům. Oceněny tak byly výsledky společností jako Teva Pharmaceuticals, Agrofim či Champion Motors (dovozce vozů společnosti ŠKODA AUTO do Izraele). V rámci dalšího programu účastníci navštívili také společnost Netafim (kibuc Hatzerim) nebo Weizmannův institut. V rámci doprovodné mise byly před zraky členů vlády podepsány celkem čtyři memoranda, respektive smlouvy o spolupráci. Velmi důležitou dozajišťovací smlouvu uzavřely pojišťovny EGAP a ASHRA. Dohoda je sjednávána v rámci budoucí spolupráce mezi českými a izraelskými společnostmi na třetích trzích. Prakticky se uplatní v případech, kdy je český nebo izraelský vývozce hlavním dodavatelem vývozního projektu a využívá k jeho realizaci subdodávek vývozců z druhé země. Hlavním tématem mezivládních konzultací v Jeruzalémě a česko-izraelské spolupráce obecně je aktuálně především spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Systém, který Izraeli přinesl 6 žijících nositelů Nobelovy ceny ve vědních oborech, při počtu lehce okolo 8 miliónů, nabízí české vědě bezesporu velkou inspiraci, a to nejen díky světově nejvyššímu podílu HDP investovaném do oblasti vědy a výzkumu, ale především fungující a transparentní matricí finanční podpory mladým vědcům a inovativním start-upům. Rovněž v České republice máme mozky světového formátu. S praktickým uplatněním resp. komercionalizací jejich nápadů to však bývá složitější. Jsem přesvědčen, že společně mají obě země minimálně dvojnásobnou šanci uspět na světových trzích. Oproti České republice s velkou tradicí nejen ekonomické diplomacie má Izrael logicky vstup na některé trhy světa složitější. A právě v tomto kontextu nadstandardních vztahů na diplomatické úrovni nabízí právní rámec dohody mezi EGAP, který se letos zaměřil především na podporu exportu výsledků výzkumu a vývoje, a Ashrou skvělý a bezpečný odrazový můstek, dodává Pavel Smutný. Smlouvu o dvouleté spolupráci podepsaly také česká společnost DEKONTA, a.s a izraelská SAR17 Consulting and Investments Ltd. Spolupráce bude zaměřena zejména na oblast sanace kontaminovaných lokalit - jako jsou například čerpací stanice pohonných hmot, areály výrobních podniků, armádní lokality a podobná ekologicky zatížená území. Šárka Stegbauerová výkonná ředitelka ČISOK

3 Spolupráce Výsledky GSG mise věda, výzkum a inovace bilaterální spolupráce a zvyšování excelence -3- Součástí doprovodné podnikatelské mise předsedy vlády ČR a ministrů do Izraele v termínu listopadu 2014 byla skupina pro vědu, výzkum a inovace v rámci společného zasedání české a izraelské vlády (G2G). Podnikatelskou misi organizačně společně zajišťovaly Hospodářská komora České republiky a Česko-izraelská smíšená obchodní komora. Mise tak reflektovala jednu z priorit vlády ČR, a to zájem o prohloubení spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích. Součástí programu podnikatelské mise byl workshop s následnými bilaterálními jednáními českých a izraelských firem a zástupců reprezentujících vědecko-výzkumné organizace, univerzity a výzkumné infrastruktury. Již před misí probíhala celá řada bilaterálních jednání na úrovni vědců, vědeckých týmů a institucí z ČR a Izraele na různá témata vědecké spolupráce v oblasti biomedicínského výzkumu. V průběhu mise byla iniciována konkrétní oficiální platforma pro budoucí bilaterální spolupráci, a to s Univerzitou v Tel Avivu zastoupenou Dr. Mirou Marcus- -Kalish, ředitelkou pro mezinárodní záležitosti, a zástupci následujících univerzitních center - centra pro výzkum mozku (Adams Super Center for Brain Research), v jehož čele stojí prof. Illana Gozes, a centrem zaměřeným na výživu a zdravý životní styl (Research and Development Stanley Steyer School of Health Professions), zastoupeném Dr. Nivou Shapira. V Izraeli je, vzhledem k významně stoupajícímu nárůstu počtu výskytu autismu, tato problematika jednou z klíčových témat, a je proto enormní zájem o spolupráci s českými partnery. Významným přínosem v tomto jednání byl příslib senátorky prof. Evy Sykové pomoci zajistit vhodné partnery v České republice. Dalším významným tématem ve výzkumu bude spolupráce na celosvětově vysoce aktuální problematice výzkumu časné diagnostiky a léčby neurodegenerativních onemocnění, jako např. Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. S touto problematikou úzce souvisí i obecný problém hledání biomarkerů stárnutí. Významným zájmem izraelského partnera je problematika komplexní poúrazové rehabilitace mladých vojáků, kteří byli zraněni ve válce. Český partner, Klinika rehabilitačního lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, zastoupeném Doc. MUDr. Olgou Švestkovou, PhD., vyjádřila velký zájem o toto téma, a konstruktivně přistupuje s návrhem rehabilitace v celé její šíři od fyzické rehabilitace, přes řešení smyslových poruch, až po řešení psychických následků. Cílem je návrat optimální kvality života v zaměstnání, osobním a rodinném životě. Na izraelské straně je tento problém vnímán velmi citlivě a komplexně, proto se nabídka spolupráce z české strany setkala s mimořádným ohlasem předpokládaných budoucích izraelských partnerů. Dalším tématem byla spolupráce v oblasti výživy a významu některých prvků u těhotných žen a vliv na zdravý vývoj plodu. Tato oblast výzkumu zaznamenala v posledních letech významný pokrok a společný výzkum bude jistě ve prospěch nejen obou stran. V této souvislosti byl projeven zájem ze strany izraelského partnera o spolupráci s prof. Zadákem z hradecké fakultní nemocnice a také s pracovišti zabývajícími se touto problematikou ve fakultní nemocnici a na lékařské fakultě v Plzni. Dr. Mira Markus-Kalish je zástupcem izraelské strany v evropském projektu Human Brain Project (více informací: https://www.humanbrainproject.eu/), který byl iniciován Evropskou komisí jakou součást budoucích a nových technologií (FET Future and Emerging Techniologies) s cílem komplexního výzkumu mozku. V projektu je dosud zapojeno 112 institucí z 24 států ve 12 výzkumných oblastech. Česká republika dosud v tomto projektu nemá zastoupení, a proto pomoc v aktivním připojení se k tomuto projektu by pro české partnery byla neocenitelnou pomocí dostat se do elitního výzkumu, který má široké spektrum záběru od biologických, přes matematické, medicínské a další obory. Ve spolupráci s nemocnicí Hadassah Medical Organization v Jeruzalémě se jedná o prohloubení a zakotvení do dvoustranného výzkumného programu probíhající spolupráce v problematice časné diagnostiky, monitorace průběhu a optimalizace léčby nádorových onemocnění. S tímto pracovištěm již byla spolupráce navázána v oblasti imunologie a diagnostiky nádorových onemocnění. Vedoucí tohoto pracoviště prof. Vivian Barak opakovaně přednášela na sjezdech v České republice a také pro studenty Lékařské fakulty v Plzni a Západočeské univerzity. Tato spolupráce má již konkrétní výsledky v podobě dokončované společné publikace a prezentace pro mezinárodní sjezdy v roce Současná i budoucí spolupráce se týká výzkumu a interpretací výsledků biomarkerů nádorových onemocnění - rakoviny prsu, prostaty, melanomu a kolorektálního karcinomu. Připravují se společné workshopy a aktivní účast prof. V. Barak na XXXVI. Imunoanalytických dnech v Plzni v dubnu 2015, pořádaných Fakultní nemocnicí v Plzni, kde bude řada dalších významných osobností z celého světa. Společnými tématy pro přípravu dalších vědecko-výzkumných projektů jsou biomarkery a využití biologického materiálu českých biobank zapojených v projektu velké evropské infrastruktury BBMRI (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure), jejímž členem v České republice je i Fakultní nemocnice v Plzni. Biobanky budou sloužit pro vědecko-výzkumné účely a v případě izraelských partnerů je to unikátní projekt poskytující extrémně bohatý, komplexní standardizovaný vědecko-výzkumný materiál s enormním vědeckým potenciálem. V neposlední řadě se připravuje zatím v obecné rovině široká bilaterální spolupráce s Fakultou biologie Technionu v Haifě, po týdenní návštěvě děkana fakulty, prof. Yehudy Assarafa, kde společnými tématy bilaterálního výzkumu budou personalizovaná medicína, nanomedicína, výzkum v oblasti kmenových buněk a tkáňové regenerace, systémová biologie, proteomika, genomika a farmakogenomika. Všechny výše uvedené spolupráce chtějí a pevně věřme, že mají ambice být nejen bilaterálními projekty, ale mají umožnit i výrazné zvýšení excelence pracovišť. To by následně mělo vést k aktivnímu zapojení do Evropského výzkumného prostoru (ERA, European Research Area), kde jsou hlavními nástroji evropský komunitární program Horizon 2020 a IMI2 (Innovative Medicine Initiative). Současně se budou hledat finanční zdroje, jak na národních, tak mezinárodní úrovni, a ve výhledu využití finančních zdrojů největšího komunitárního programu Evropské Unie (EU) na roky , Horizont 2020, kde patří Izrael k nejúspěšnějším zemím mimo EU. Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni

4 Spolupráce Úspěšná bezpečnostní mise do Izraele Od 9. do 12. listopadu 2014 ve veletržním centru v Tel Avivu konala již třetí mezinárodní konference a výstava Israel Homeland Security 2014, na které se podílejí všechna příslušná izraelská ministerstva a bezpečnostní experti specializovaných institucí a firem, které mají s těmito tématy dlouholetou zkušenost a logicky představují absolutní světovou špičku v oboru. Komora spolu s velvyslanectvím Státu Izrael v České republice a velvyslanectvím České republiky v Izraeli uspořádala odbornou misi sestavenou z předních českých odborníků z řad státní správy a byznysu. Letošní konference a výstava navazovaly na předchozí velmi úspěšné konference pořádané v letech 2010 a Jejich hlavním zaměřením byly problémy vnitřní bezpečnosti, tedy oblasti činnosti státních orgánů i soukromých institucí, které souvisí se zajištěním jejich činnosti, včetně boje proti terorismu, organizovanému zločinu, počítačovým útokům, následkům přírodních katastrof, pirátství a mnoha dalších oblastí. Israel Homeland Security je ideální platformou pro mezinárodní setkání především zástupců silových a průmyslových ministerstev, představitelů tajných služeb a útvarů ochrany, starostů měst a vedoucích činitelů orgánů municipální bezpečnosti a pracovníků bezpečnostních institucí, majících ve svém resortu ochranu citlivých infrastruktur jako jsou letiště, elektrárny, IT, počítačová centra, distribuční sítě atd. Letošní ročník se věnoval především tématům jako je kybernetická bezpečnost, ochrana kritické infrastruktury, krizový management a boj proti terorismu. red -4- Vodohospodářská konference sblížila firmy a pomohla sdílet cenné zkušenosti Konference se zúčastnila řada firem z oboru vodního hospodářství, jak z České republiky, tak z Izraele. Velice přínosnou se ukazuje izraelská zkušenosti s nakládáním a využiváním vodních zdrojů, které se dají využít i v podmínkách České republiky, která je na ně bohatá. Zejména prostřednictvím společnosti Dekonta pak může Česká republika nabídnout praxi s řešením odstraňování environmentálních rizik, nehod a čištění městských a odpadních vod. red Ve dnech od 21. do 23. října se v prostorách Povodí Vltavy konala již 3. česko-izraelská vodohospodářská konference, jejímž partnerem bylo Ministerstvo zemědělství ČR a rovněž Komora. Konferenci zahájil Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR, J.E. Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael v ČR, a RNDr. Petr Kubala ze Svazu vodního hospodářství. Komoru pak představil Ing. Karel Petrželka, ředitel společnosti Dekonta, která je významným členem ČISOK. CEMACH: Zažijte současný Izrael V roce 2011 započal projekt soutěže CEMACH, který měl kreativní formou přiblížit mladé generaci současný obraz o Státu Izrael. Letos startuje již čtvrtý ročník a CEMACH stále dynamicky roste. Jen za poslední rok si vzdělávací přednášky o Izraeli poslechlo přes 8000 studentů z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Soutěž CEMACH již klasicky probíhá ve třech disciplínách, výtvarné, literární a internetové. V každé z nich zpracovávají soutěžící tematická díla, která se věnují Izraeli, jeho kultuře, historii, sportu a hospodářství. Vítězové jednotlivých disciplín pak získají poznávací zájezd do Izraele, který jim umožní zažít si současný Izrael na vlastní kůži. Připravovanou novinkou v oblasti disciplín je pak technická disciplína, určená studentům vysokých škol technického zaměření, zejména pak oborů souvisejících s elektronikou a IT. Izrael je proslulý svými know-how v těchto oborech a tato disciplína by měla přispět k jejich přenosu do České republiky. Hlavním partnerem této disciplíny je izraelská společnost Ness Technologies, která zajišťuje na vysokých školách odborné přednášky a poskytne prestižní stáž výjimečně nadaným studentům, kteří zpracují zadané projekty. Věková kategorie dosud zahrnovala studenty ve věku let. Pro letošní ročník byla soutěž rozšířena i pro studenty Univerzit III. věku, tedy pro seniory, aktivně studující na pražských univerzitách. Speciálně pro projekt CEMACH byl na VŠE vytvořen předmět Moderní Izrael, který přednáší hlavní garant soutěže Sabina Vieria a významní hosté, jako velvyslanec Státu Izrael Gary Koren či manažer projektu CEMACH Andrej Čírtek. Z řad studentů U3V bude po aktivním zapojení do soutěže vybrán jeden výherce, který se také zúčastní zájezdu do Izraele. Více informací: Interaktivních přednášek, které v rámci soutěže probíhají na školách států Visegrádské čtyřky, se tento ročník ujali velvyslanec státu Izrael Gary Koren, zástupce diplomatické mise Eran Yuvan, odborní lektoři Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém ICEJ a specializovaní lektoři CEMACH, kteří pomohou studentům s výběrem disciplíny. Součástí jsou doprovodné výstavy, kde mohou studenti shlédnout nejúspěšnější díla z minulých let a inspirovat se tak pro vlastní tvorbu. Ke větší motivaci také slouží aktivní začlenění učitelů, kteří mohou přímo spolupracovat s tvůrci projektu a usnadnit tak svým žákům zapojení do soutěže.

5 Izrael Teritoriální setkání Izrael: ČISOK je stále pevnějším mostem mezi přáteli -5- Dne 18. září 2014 se Komora představila v rámci Teritoriálního setkání na téma Izrael s Ivo Schwarzem, nově jmenovaným velvyslancem České republiky V Tel Avivu. AKce se uskutečnila na půdě Mezinárodní obchodní komory v České republice. Vystoupili zde prof. Michal Mejstřík, předseda ICC Česká republika, Brig. gen. Ing. Ivo Schwarz, J.E. Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael v České republice, Ing. Petr Kulovaný, vedoucí oddělení Afriky, Asie a Austrálie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Mgr. Šárka Stegbauerová, výkonná ředitelka ČISOK, a Ing. Petr Rožek, PhD., expert na logistiku. red Více informací a prezentace: Dny pro Izrael jsou dny, kdy jsme hrdí Slavnostní galavečer 18. ročníku Dnů pro Izrael, který se uskutečnil 6. října zaznamenal své další poprvé. Vloni to bylo poprvé, kdy na akci vystoupil prezident České republiky. Letos se poprvé na této společenské události představili izraelští umělci a také všichni tři hosté talk show byli Izraelci, i když s českými a polskými kořeny. Rozhodně nikoliv poprvé se akce účastnila Komora, a její členové a zástupci tak mohli být opět svědky jedinečných okamžiků. Na úvodní video s názvem O dětech, jejichž hvězda zhasla, které natočily děti ze Základní školy Sion J. A. Komenského a získaly s ním 1. místo v soutěži Institutu Terezínské iniciativy, navázal ředitel Centra Sion Denis Doksanský. Galavečer svojí účastí a proneseným projevem podpořili také místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek a velvyslanec Státu Izrael J.E. Gary Koren. Ten opakovaně vyjádřil, že přátelské vztahy mezi oběma zeměmi jsou výjimečné a Česká republika patří k největším přátelům Izraele, čehož si moc považují Trojici hostů doplnil Avraham Harshalom narozený v Polsku, jehož životní peripetie vedly přes koncentrační tábor, úspěšný útěk z něj, výcvik na pilotního mechanika až do Izraele, kam stejně jako Hugo Marom odletěl bojovat za svoji novou zemi. Vrcholem večera bylo vystoupení izraelské jazzové skupiny Shai Maestro Trio, která předvedla naprosto bravurní výkon, za nějž sklidila oprávněný ohlas publika. Zdroj: O svých nevšedních životech, izraelské armádě IDF a o zkušenostech s válkami mluvili vzácní hosté, kteří kvůli tomu podnikli cestu z Izraele do Čech. Prvním z nich byl Eliezer Stern, poslanec izraelského Knessetu a předseda meziparlamentní skupiny přátelství Izrael Česká republika. Dalšími pak Hugo Marom, brňenský rodák, který se svým bratrem nastoupil do Wintonova vlaku, po válce se vrátil zpět, podstoupil pilotní výcvik a odletěl do Izraele bojovat za jeho nezávislost v roce Džihád: Současné trendy a budoucí hrozby Dne 23. října uspořádalo za účasti členů Komory Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut a Mezinárodní centrum pro výzkum terorismu při vysoké škole IDC v Herzliji konferenci věnovanou islámskému džihádu a jeho globalizaci. Konference Current Trends and Future of Global Jihad: Why Should We Fight the Islamic State? se také dotkla velmi aktuálních témat týkajících se hrozby v podobě Islámského státu. Izraelští experti Ely Karmon, analytik z Mezinárodního centra pro výzkum terorismu, a Jonathan Spyer, výzkumník z Global Research in International Affairs Center v Herzliji, ve svých příspěvcích osvětlili příčiny momentálně probíhajícího konfliktu v oblasti Iráku a Sýrie a poukázali na problémy spojené s rolí Západu v něm. Karmon se věnoval jednotlivým organizacím islamistů, které v regionu působí, Spyer se pak zaměřil na dynamiku syrského a iráckého bojiště. Český zástupce, generál Milan Kovanda, srovnal aktuální situaci a své zkušenosti z války v Afghánistánu, díky kterému nalézá podobnosti mezi Islámským státem a hnutím Taliban. Jeho závěrem dospěl k zásadnímu poučení: cílem případného vojenského zásahu nemá být pouze zničení nepřítele, podstatnou podmínkou vítězství je zejména zničení celé radikální ideologie. red Více informací:

6 Komora v roce Debatní oběd s Brig. gen. Ing. Ivo Schwarzem, budoucím velvyslancem v Izraeli, 19. června 2014 Debatní snídaně s Ing. Janem Mládkem, CSc., ministrem průmyslu a obchodu ČR, 24. června 2014 Výroční setkání, Villa Richter, 2. prosince 2013 Úvodní zasedání Výboru pro Vědu, výzkum a inovace, 11. února 2014 Kulatý stůl na téma Aktuální situace v Izraeli, 14. srpna 2014 Zasedání Výboru Ceny Arnošta Lustiga, 7. února 2014 Setkání s J. E. panem Yuli Yoelem Edelsteinem, předsedou izraelského Knessetu, 10. září 2014 Podnikatelská mise - G2G Izrael, listopadu 2014 Slavnostní předávání cen Cemach, Galerie Lidice, 12. května 2014 Valná hromada ČISOK, Top Hotel Praha, 23. dubna 2014 Přednáška na téma Stabilně nestabilní Blízký východ S Irenou Kalhousovou, 6. května 2014 Kulatý stůl s panem Branislavem Galem, obchodním radou velvyslanectví ČR v Izraeli, 17. června 2014 Debatní snídaně s panem Pavlem Teličkou, poslancem Europarlamentu, 25. dubna 2014 Koktejl s novými členy, budova City Tower, 29. ledna 2014 Podpis Memoranda o spolupráci s agenturou CzechInvest, 2. června 2014

7 -7- Salon s laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2013, 9. dubna 2014 Přednáška na téma jarní židovské svátky Purim-Pesach-Šavuot, 26. března 2014 Kulatý stůl s novým velvyslancem ČR v Izraeli Brig. gen. J. E. Ivo Schwarzem, 25. září 2014 Diskusní setkání s Mgr. Bohuslavem Sobotkou, předsedou vlády ČR, 11. listopadu 2014 Seminář na téma Současnost a budoucnost české ekonomiky a dopad situace pro české exportéry, 3. března 2014 Seminář na téma nový občanský zákoník, 12. února 2014 Slavnostní zahájení druhého ročníku festivalu Dny Jeruzaléma v Praze, 18. června 2014 Návštěva společnosti Tivall, 24. ledna 2014 Slavnostní předávání Ceny Arnošta Lustiga za rok 2013, 11. dubna 2014 Zabezpečené volání a prezentace aplikace SPhone, 22. ledna 2014 Debatní oběd s MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA, ministrem zdravotnictví ČR, 10. dubna 2014 Slavnostní zahájení druhého ročníku festivalu Dny Jeruzaléma v Praze, 18. června 2014 Vernisáž výstavy fotografií Davida Rubingera: Izrael mým objektivem, 3. července 2014, Staroměstská radnice Debatní večeře s paní Nadine Baudot-Trajtenberg, viceguvernérkou Izraelské centrální banky, 20. listopadu 2014 Podnikatelská mise G2G, Izrael, listopadu 2014

8 Osobnosti CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ PRÁVNICKOU FIRMOU ROKU 2014 V sedmém ročníku soutěže, kterou pravidelně vyhlašuje společnost EPRAVO.CZ, získala advokátní kancelář Císař, Češka Smutný, už podruhé, první místo v kategorii Pro bono a společenská odpovědnost firem. Dále je v žebříčku zařazena mezi velmi doporučovanými kancelářemi na sportovní právo a doporučovanými na veřejné zakázky a pracovní právo. V tomto čísle bulletinu Vám přinášíme rozhovor s JUDr. Jaromírem Císařem, společníkem kanceláře. Vážený pane doktore, jste již podruhé v řadě Právnickou firmou Pro Bono / CSR. Jak si vlastně obsah této kategorie vykládáte? Soutěžní kategorie Právnická firma roku 2014 PRO BONO a CSR, tedy pro dobro a společenskou odpovědnost chápeme ve spojení s advokacií jako obzvláště důležitou. Přestože je posláním advokáta hájit právo a zájmy svého klienta, být advokátem ve zdravých dobách vždy znamenalo věnovat se také celospolečenským problémům a přispívat ke kulturnímu i sociálnímu rozvoji. Proto by i dnes advokacie měla znamenat více, nežli pouhé úsilí o osobní úspěch a kariéru a rozhodně by se nemělo zapomínat, že profese advokátů patří k těm, které by se měly vyznačovat určitou noblesou, ušlechtilostí a důstojností, projevujícími se například přesahem zájmu advokáta mimo právní oblasti, jakými mohou být kultura, podpora umění a péče o ducha soudobé společnosti vůbec. Když se zaměříme na Pro Bono - je v české advokacii vůbec zájem o poskytování právních služeb potřebným? V rámci trestního řízení hradí náklady na obhajobu stát. Problém však přichází v civilním řízení ačkoliv v mnoha zemích EU funguje, že i v takovém případě náklady právní pomoci hradí stát, u nás se o takové možnosti pouze jedná. V současnosti zde stát zastupují advokáti Teva byla oceněna za export do České republiky Česko izraelské mezivládní konzultace, které proběhly v posledním listopadovém týdnu v Jeruzalémě, přinesly České republice řadu konkrétních dohod o spolupráci. Pěti českým firmám přinesly navíc i významné ocenění za export, realizovaný v rámci stávajících obchodních výměn. Jednou z nich byla i izraelská farmaceutická společnost Teva, která v České republice vlastní výrobní závod v Opavě a obchodní jednotku v Praze. O návštěvě v Izraeli si povídáme s generálním ředitelem Teva Pharmaceuticals CR Zdeňkem Zahradníkem. Ocenění izraelského exportu do České republiky proběhlo v rámci státní návštěvy Izraele, za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a sedmi členů jeho vlády. Samotné ocenění předal Tevě ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Jak sama Teva vnímá tuto pozornost oficiálních představitelů státu? produktová podpora pro Izrael v objemu téměř 24 milionu dolarů ročně. To je potřeba vnímat a my si velmi vážíme toho, že tuto spolupráci oceňuje také česká vláda a obě obchodní komory. Izraelský export do České republiky měl zcela zásadní vliv na český farmaceutický průmysl už před čtyřmi lety. Český výrobní závod Galena se stal součástí světové korporace. Co se pro české pacienty od té doby změnilo? Čeští pacienti jsou stále zásobeni léčivy, která na trh dodává druhá sestra Tevy na českém trhu Teva Pharmaceuticals CR. Z výrobního závodu denně proudí dodávky na světový trh, především do USA, ale samozřejmě některé tradiční léky se nadále vyrábějí také pro Českou republiku. Závod v Opavě je ultramoderní pracoviště s momentální kapacitou 8 miliard tablet, 50 milionů měkkých želatinových tobolek a 210 milionů cytotoxických tablet. Věřím, že čeští pacienti vnímají především dostupnost našich generických produktů, příznivou cenu a jejich účinnost. Mnoho farmaceutických firem nyní investuje v Česku, ocenění za export však zatím dostala jediná společnost - Teva. Jaké je její postavení na současném českém trhu? a Česká advokátní komora, která v případě splnění předem daných podmínek zprostředkuje žadateli advokáta, jenž může vypomoci a poskytnout své služby méně majetným za zvláštních podmínek či zdarma, a to alespoň do doby, než se vyřeší zásadní problémy hrozící klientovi výraznou újmou. Takto kladně vyřízených žádostí jsou ročně stovky, takže se jedná opravdu o velké množství. Na každého z nás tedy tato povinnost jednou může vyjít. Tuto činnost označovanou jako PRO BONO advokát vykonává dobrovolně a na své vlastní náklady, čímž naplňuje vznešenost advokátního stavu a přispívá tak k jeho prestiži a dobrému jménu. red Teva je celosvětovou jedničkou na generickém trhu, u nás v ČR jsme silnou dvojkou. Distribuujeme tradiční generické značky, které pacienti využívají mnoho let, současně ale přicházíme i s novými brandy a především máme vlastní výzkum. Nakonec naším největším produktem v ČR i globálně je inovativní lék na léčbu roztroušené sklerózy. Věříme, že si výsadní postavení, jehož ocenění jsme právě převzali z rukou české vlády v Jeruzalémě, udržíme i v dalších letech. Děkujeme za rozhovor. Rita Gabrielová PR manažerka, Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. -8- Pro Tevu jako mezinárodní korporaci je to důležitý signál o tom, že jsme i pro stát strategickým partnerem při uspokojování potřeb pacientů ať už v České republice, tak v dalších 60 zemích světa. Jen do Česka Teva exportuje v současné době zboží za 13,6 milionu dolarů - to je zásadní podíl vzhledem k celkovému exportu Izraele do ČR ve výši 148,6 milionu dolarů. Také ze strany České republiky, tedy z našeho výrobního závodu v Opavě, proudí významná

9 Členové Úspěch významného člena Komory: Škoda míří k novému prodejnímu rekordu Prodejní výsledky automobilky za prvních deset měsíců letošního roku naznačují, že mladoboleslavský výrobce míří k novému prodejnímu rekordu. Za prvních deset měsíců dodala značka zákazníkům po celém světě vozů, o 12,5 procenta více než ve stejném období loňského roku. Český výrobce je tak na dobré cestě k překonání symbolické hranice jednoho milionu prodaných vozů za rok. Na úspěších značky se velkou měrou podílí Říše středu, kde k zákazníkům do konce října doputovalo téměř 224 tisíc vozů s okřídleným šípem ve znaku. Perspektivní trhy však leží i blíže. Pozice značky ŠKODA coby páté nejprodávanější značky v Izraeli, a dokonce evropské jedničky, poukazuje na velký potenciál zemí v oblasti Středozemního moře. Tržní podíl mladoboleslavské automobilky v Izraeli činí přibližně 7 procent. Automobily ŠKODA využívají například i vládní činitelé a velké množství jich míří do firemních flotil. Renomé, které si mladoboleslavské vozy získaly svou spolehlivostí, praktičností, prostorností a vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty se promítá i do skvělých výsledků na starém kontinentu. Jen v západní Evropě vzrostly prodeje do konce října meziročně o 15,5 procenta na více než 335 tisíc vozů, přičemž na svém největším evropském trhu, v Německu, automobilka dále posilovala svojí pozici nejsilnějšího importéra. Kromě svých tradičních kvalit promlouvají mladoboleslavské vozy k zákazníkům i novým emocionálnějším designovým jazykem a moderními technologiemi. S největší odezvou se napříč trhy setkává nejprodávanější vůz automobilky, ŠKODA Octavia. Oblíbenost tohoto českého zástupce vozů nižší střední třídy významnou měrou přispívá k úspěšnému naplňování ambiciózní růstové strategie, jejímž cílem je zvýšit celosvětové prodeje minimálně na 1,5 milionu vozů za rok. Klíčovým trhem je v tomto směru Čína, kde automobilka plánuje zdvojnásobit prodeje na vozů ročně. V této souvislosti ŠKODA vsadila na modelovou ofenzívu a průměrně každý půl rok představí jeden nový nebo zcela přepracovaný vůz. Jako poslední slavila svou premiéru, na evropské trhy právě přijíždějící, nová ŠKODA Fabia třetí generace, kterou bude začátkem roku 2015 následovat verze kombi. Nedílnou součást růstové strategie české automobilky tvoří také rozsáhlé investice do vývoje a výrobních závodů. Jen v České republice investovala ŠKODA od roku 1991 více než 280 miliard korun. Poslední velká investice směřovala do vybudování Motorového centra v Mladé Boleslavi zprovozněného v září letošního roku. Zde bude automobilka vyvíjet a testovat motory pro celý koncern Volkswagen. Tradiční a spolehlivý partner pro inovace a podnikání Základní parametry financování v rámci programu TOP INOVACE Program TOP INOVACE představuje investiční úvěr se zvýhodněnou úrokovou sazbou, která je uplatněna na 50 % celkového úvěrového financování konkrétního inovačního projektu. Zvýhodnění je poskytnuto ze zdrojů České spořitelny a není v rozporu s finanční podporou z veřejných zdrojů (dotace, granty apod.). O zařazení do programu mohou žádat: firmy s podnikatelskou historií min. 3 roky firmy s ročním obratem mil. Kč firmy realizující inovační projekt Podmínky zařazení do programu: splnění parametrů inovačního projektu dodání požadovaných podkladů (Žádost o zařazení do programu TOP INOVACE) Výše úvěru (zvýhodněná část): min. 10 mil. Kč max. 100 mil. Kč Úrokové zvýhodnění: min. 1 % p. a. bez časového omezení -9- V současné době se objevuje řada myšlenek a námětů jak co nejlépe využít nesporně inspirativních zkušeností, které má Izrael se zakládáním nových technologických firem a jaké používá nástroje k tomu, aby docházelo k tak důležitému procesu jako je převedení dobrých nápadů do úspěšné komerční praxe. Jednou z klíčových komponent v tomto procesu je i snadný přístup ke vhodnému typu financování. V této souvislosti mi dovolte připomenout, že i Česká spořitelna / ERSTE Corporate Banking má již v současné době některé zajímavé produkty a nabídky komplexních řešení, která mohou napomoci při startu a rozvoji podnikání. Jde zejména o programy TOP Inovace, Inostar a Program záruk EIF. Rádi bychom vám je na tomto místě postupně představili. Program TOP INOVACE V rámci podpory inovací Erste Corporate Banking nabízí specializovaný program financování TOP INOVACE určený pro investiční financování inovačních projektů za zvýhodněných úrokových podmínek.smyslem programu je zpřístupnit financování inovačním firmám napříč průmyslovými odvětvími a podpořit jejich konkurenceschopnost a předpoklad dlouhodobé úspěšnosti. Součástí programu je nejen vlastní financování inovačních projektů, ale také zajištění dalších nadstandardních služeb souvisejících s přípravou a realizací projektů, mimo jiné poradenství specializovaných bankovních poradců při inovačním procesu a odpovídající struktuře financování, expertní posouzení projektu nezávislými poradci v oblasti inovací, zajištění dotačního managementu dceřinou společností ERSTE GRANTIKA Advisory, zprostředkování kontaktů na partnery v oblasti inovačního prostředí a rizikového kapitálu. Program TOP INOVACE také podporuje partnerství s univerzitami, s inovačními centry a centry transferu technologií. Erste Corporate Banking chce poskytnout svým klientům trvalé vzdělávání v oblasti inovací, a proto je součástí programu rovněž možnost zajištění kurzů inovačního managementu. Ing. Jan Vrátník Executive Director Erste Bank Group Informace o dalších tematických produktech budou následovat v dalších číslech Bulletinu ČISOK. Objevujte skrytou krásu i v roce 2015 Tak jako byla objevena okouzlující Dáma s rukávníkem. Úchvatný obraz Gustava Klimta byl naposledy vystaven ve Vídni v roce Od té doby byl až dosud považován za ztracený. Letos 27. června, po dlouhých 88 letech, byl však náhle znovu nalezen v neznámé soukromé sbírce. V současné době jej můžete spatřit v prostorách Národní galerie Veletržního paláce v Praze, kde je umístěn ve stálé expozici Mezinárodní umění 20. a 21. století. Přejeme Vám podobně krásné Vánoce a šťastný nový rok 2015.

10 Naživo Předseda izraelského Knessetu hostem v České republice Juli-Joel Edelstein, v jehož profesní kariéře figuruje post ministra absorpce imigrantů a ministra veřejné diplomacie a diaspory ve vládách Benjamina Netanjahua, od března 2013 úřadující předseda Knesetu, si v rámci izraelské delegace do České republiky našel čas na setkání se členy a přáteli Komory dne 10. září v rezidenci izraelského velvyslance. V příjemné a uvolněné atmosféře došlo na pracovní i osobní témata. Z těch pracovních a politických zejména jednání o českoizraelských vztazích, o aktuálním vývoji bezpečnostní situace v Izraeli a o antisemitismu šířící se Evropou. Ve všech rezonovalo partnerství obou států a blízkost České republiky a Státu Izrael, která po roce 1989 nabylo nových rozměrů a akcelerace. Z těch osobnějších témat se velmi zajímavým stala slovanská historie předsedy Knessetu, neboť se narodil v bývalém Sovětském Svazu, odkud po velmi dramatických zkušenostech, ve kterých figurovala i KGB, emigroval s rodinou v roce Velmi příjemné a živé setkání zakončil příslib další spolupráce a kontaktů. red Kulatý stůl s novým velvyslancem České republiky v Izraeli s brigádním generálem J. E. Ivo Schwarzem Nový český velvyslanec v Izraeli, J. E. Ivo Schwarz, ještě ani neodcestoval na svoji misi a už se ocitl pod palbou otevřených dotazů na aktuální mezinárodní situaci, její vliv na jeho nové působiště. Pan velvyslanec měl smůlu, že jeho kulatému stolu předcházely na půdě Česko-izraelské smíšené obchodní komory neméně zajímavé diskuze s velvyslancem státu Izrael v České republice, J. E. Gary Korenem, bývalým českým velvyslancem v Izraeli, J. E. Tomášem Pojarem a Irenou Kalhousovou z Institutu pro národní bezpečnostní studia. Hlavním tématem diskuze byly otázky dalšího rozvoje obchodu, spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, kultury i turismu. Jenže, nechte si ujít příležitost vyzpovídat nedávno ještě plně aktivního ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace - šéfa vnějších zpravodajských služeb České republiky. Pan velvyslanec trpělivě odpovídal na otázky pokrývající exponovaná místa světové politiky, jako jsou Islámský stát, Afghánistán, severní Afrika, Blízký východ v kontextu jakou mají EU, USA i Izrael úlohu, schopnosti a možnosti v těchto kritických místech. Ačkoli se mnozí těšili na nějaké důvěrné informace, pan velvyslanec dokázal pouze přeskládáním a jiným pohledem na již známé informace poskytnout úplně nový rozměr a pochopení složitosti situace. Diskuze plynule přešla na hlavní téma kulatého stolu a pan velvyslanec předložil svou vizi a předpokládané korky pro splnění této vize, včetně intenzivní spolupráce s naší komorou. Na již položené základy chce navázat a zaměřit se na konkrétní výsledky možné spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem. Jasně zaznělo: Bez práce to nepůjde, výsledkem podnikatelských a vědeckých misí nesmí být jen úžasný zážitek z koupání v moři v Tel Avivu a Mrtvém moři. Své schopnosti, znalosti a kontakty chce pan velvyslanec využít v oblastech kybernetické bezpečnosti a obecně ve spolupráci v bezpečnostní oblasti, informačních technologií, energetiky, transportní techniky, špičkového zemědělství, lékařské oblasti, e-health a dalších klíčových oblastí. Velmi zajímavé téma otevřel v oblasti zlepšení vzájemné spolupráce na ose Česká republika, Izrael a Slovenská republika. Stejně důležité pan velvyslanec vidí využití spolupráce na třetích trzích, kde si navzájem mohou Izrael a Česká republika pomoci s prodejem zboží a služeb. Na závěr diskuze pan velvyslanec zdůraznil zásadu: Umět si říci a vybídl přítomné o zaslání námětů, požadavků a nabídek pro konkrétní kroky vzájemné spolupráce, což mnozí účastníci diskuze hned na místě i učinili. Kulatý stůl nejenom splnil své zadání, ale dá se, že nastavil další efektivní a přímou linku na další rozvoj česko-izraelských vztahů. Za komoru přejeme panu velvyslanci velmi aktivní a úspěšnou misi a intenzivní vzájemnou spolupráci mezi velvyslanectvím a komorou. Roman Lesný, ALIGIER člen ČISOK -10- Jak na kybernetickou a energetickou bezpečnost v EU Dne 6. listopadu uspořádala za účasti zástupců Komory Technologická platforma Energetická bezpečnost ČR mezinárodní konferenci s názvem Energy & Cyber Security in EU, která se konala na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Setkání otevřel místopředseda Hospodářského výboru PSP ČR a předseda správní rady TPEB ČR Milan Urban. Ten následně předal slovo Richardu Hlavatému, předsedovi výkonného výboru TPEB ČR, a poslanci Václavu Klučkovi, který moderoval zahraniční blok a uvedl spíkry k jednotlivým tématům. Český panel byl pod taktovkou Radima Polčáka, vedoucího ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy Univerzity Brno. Viceguvernérka Izraelské centrální banky ocenila Komoru Dne 20. listopadu 2014 se uskutečnila v prostorách Advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný přednáška paní Nadine Baudot-Trajtenberg, viceguvernérky Izraelské centrální banky. Setkání zahájil Pavel Smutný, president implementace kybernetického zákona, Lukáš Pidhaniuk, Ministerstvo vnitra Generální ředitelství HZS ČR, který nastínil evropský kontext problematiky, a Jiří Polák, výkonný ředitel Czech Association CIO, se strategií rozvoje v energetice. red Více informací: konference-tpeb-cr-energy-cyber-security-in-eu-dne-6- listopadu-2014/ V zahraničním bloku přednášek vystoupil Alois Sieber, poradce EK pro bezpečnost, paní Maaike van Tuyll z nizozemského ministerstva bezpečnosti a spravedlnosti, Alessandro Lazari, Evropská referenční sít ochrany kritické infrastruktury, a privátní sektor reprezentoval Severin Loffler, Director Legal & Corporate Affairs pro Microsoft v regionu střední a východní Evropy. V domácí části programu vystoupili Radim Polčák s právním pohledem na řešení kybernetické bezpečnosti, Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS, se zkušenostmi ve svém oboru, Juraj Szabó z ČEZ, Jaroslav Šmíd z NBÚ, který představil stav ČISOK, a Gary Koren, velvyslanec státu Izrael v České republice. V publiku se mezi členy a přáteli Komory vyjímali zástupci bankovního sektoru z České republiky. Následná debata se dotkla všech aspektů moderního bankovnictví, zkušeností Izraele a České republiky a možností, jak by se tyto zkušenosti daly sdílet a vzájemně využít. Všichni zúčastnění velmi kvitovali, že si paní viceguvernérka udělala ve svém nabitém programu čas na příjemné odborné setkání, a ocenila tak roli Komory ve vzájemných vztazích na všech úrovních. red

11 Naživo Shromáždění proti antisemitismu v Senátu Parlamentu ČR Slavnostní otevření centra 4MEDI Dne 21. září 2014 se zástupci Komory v areálu Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) zúčastnili otevření biomedicínského translačního centra pro rozvoj regenerativní medicíny 4Medical Innovations. 4MEDI otevřel J.E. pan Miloš Zeman, prezident ČR. Společnost PrimeCell Therapeutics a.s., která je členskou společností ČISOK, v České republice působí od roku Zbývá se vývojem a výrobou léčivých přípravků a produktů Regenerativní medicíny a buněčnou terapií z lidských buněk, genů a tkání v kombinaci s novými materiály pro léčbu Přední reprezentanti české politické, kulturní a společenské scény, včetně představitelů Komory, upozornili dne 18. září na shromáždění věnované problematice narůstajícího antisemitismu v Evropě a ve světě na problém, který míří i České republice na kořeny demokracie a právního státu. Setkání iniciovali předsedkyně Komise pro sdělovací prostředky Senátu PČR Daniela Filipiová a místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka. Na shromáždění promluvil ministr kultury Daniel Herman, laureát Ceny Arnošta Lustiga biskup Václav Malý, ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát, či velvyslanec Státu Izrael v Praze Gary Koren. Své zkušenosti s antisemitismem popsal Otto Dov Kulka, který je autorem vzpomínkové knihy Krajina metropole smrti. Přemysl Sobotka připomněl, že Senát již v roce 2006 přijal usnesení proti zpochybňování holocaustu a osvětimské lži. Daniela Filipiová na závěr seznámila účastníky akce s návrhem usnesení, které předloží plénu Senátu, a které vyzývá ústavní činitele, aby vahou svých funkcí činili kroky proti narůstajícímu antisemitismu ve společnosti. red CEITEC, neboli Středoevropský technologický institut, je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologie. Vznikl za podpory Jihomoravského kraje a města Brna ze společného projektu 6 nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí, jako jsou Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav veterinárního lékařství nebo Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR. V červnu 2011 byl pak schválen Evropskou komisí. Dne 12. září 2014 CEITEC zahájil za účasti Bohuslava Sobotky, předsedy vlády ČR provoz v samostatné budově při Masarykově univerzitě. red vážných onemocnění a dosud neléčitelných či nedostatečně účinně léčených onemocnění. Ve spolupráci s vědeckými institucemi uvádí nové produkty s využitím lidských buněk, genů a tkání na trh. Věnuje se transferu technologií a buduje unikátní hi-tech infrastrukturu pro výzkum, vývoj a výrobu produktů Regenerativní medicíny. Středisko excelence CEITEC v nových prostorách Členové Izrael příležitost pro Dekontu, Dekonta příležitost pro Izrael Jedním z hlavních témat podnikatelské delegace doprovázející předsedu vlády České republiky a sedm českých ministrů při Jedním z hlavních témat podnikatelské delegace doprovázející předsedu vlády České republiky a sedm českých ministrů při jejich listopadových mezivládních konzultacích s izraelskými protějšky v Jeruzalémě byla účast českých společností v oblasti ochrany životního prostředí. V současné době se v Izraeli stále častěji diskutuje problematika odstraňování znečištění horninového prostředí, která je v České republice známá pod pojmem staré ekologické zátěže. Tyto aktivity jsou v Izraeli relativně nové, neboť problematika ochrany životního prostředí (mimo problematiky ochrany povrchových a podzemních vod) zde nebyla v minulosti příliš rozvíjena. Tento fakt je dán nejen specifickými hydrogeologickými, populačními a jinými podmínkami, ale i preferencí aktivit zaměřených na obranu a bezpečnost státu Izrael, které byly, jsou a lze říci, že i nadále budou prioritní. Česká republika má velké zkušenosti s odstraňováním starých ekologických zátěží. Ke kontaminaci složek životního prostředí docházelo zejména v době před rokem 1989 vlivem výroby v průmyslových podnicích. Dalším zdrojem znečištění byla i činnost Sovětské armády na území ČR (Ralsko, Milovice apod.). Česká státní správa i soukromý sektor disponují praktickými zkušenostmi s odstraňováním kontaminace rozsáhlých území, které jsou rámcově shodné se současným řešením výše uvedené problematiky v Izraeli. Mimo zkušeností státní správy s vedením či řízením sanačních prací, mohou české firmy nabídnout praktické zkušenosti s využitím celé řady unikátních technologií, postupů a rozsáhlých praktických zkušeností. Lídrem na českém trhu je v tomto kontextu společnost Dekonta, která v oblasti dekontaminace působí již více než dvacet let a to nejen na území České republiky, ale i v Srbsku, Polsku, Rusku, Vietnamu, Turecku, Mongolsku, Rumunsku a dalších zemích světa. Právě společnost Dekonta a.s., resp. Ing. Petr Mothejl, místopředseda dozorčí rady podepsal v Izraeli za účasti premiéra Sobotky a pěti ministrů české vlády, včetně ministrů obrany a průmyslu a obchodu Smlouvu o spolupráci s izraelskou SAR 17, Consulting and Investments Ltd. Předmětem smlouvy je především zastupování společnosti Dekonta na izraelském trhu. Spolupráce bude zaměřena zejména na oblast sanace (čištění) kontaminovaných lokalit - jako jsou například čerpací stanice pohonných hmot, areály výrobních podniků, armádní lokality atd. Smlouva má platnost dva roky s předpokladem následného prodloužení.

Bulletin. Izrael je zázrak jen pro nezasvěcené ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY. Editorial. Vážení přátelé,

Bulletin. Izrael je zázrak jen pro nezasvěcené ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY. Editorial. Vážení přátelé, 2015 3 Bulletin ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY Editorial Vážení přátelé, O existenci širokého potenciálu na prohloubení vědecké a výzkumné spolupráce mezi českými a izraelskými vědci, univerzitními

Více

Bulletin. Obchodní prostředí v Izraeli zůstává příznivé ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ. Editorial

Bulletin. Obchodní prostředí v Izraeli zůstává příznivé ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ. Editorial 2014 3 Bulletin ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ Obchodní komory Editorial Obchodní prostředí v Izraeli zůstává příznivé Vážení přátelé, rok 2014 je pro česko-izraelské vztahy v mnohém zásadní, v mnohém přelomový.

Více

Bulletin. Vztah ČR a Izraele je vážený hodnotou přátelství ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

Bulletin. Vztah ČR a Izraele je vážený hodnotou přátelství ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY 2015 1 Bulletin ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY Editorial: Významné jubileum česko-izraelských diplomatických vztahů Vztah ČR a Izraele je vážený hodnotou přátelství Vážení přátelé, když jsem nadepsal

Více

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují:

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují: Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014 Ročník 13 V tomto čísle se představují: Pět klíčových priorit EU na příštích pět let Českomoravská technika, z.ú., je ústavem založeným

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych poděkoval Česko-izraelské smíšené obchodní komoře za to, že se společně se Svazem průmyslu a dopravy spolupodílela na organizaci podnikatelské mise v rámci

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Podmínkou růstu jsou zdravé veřejné finance

Podmínkou růstu jsou zdravé veřejné finance Projekt CEITEC Science Park je realizovaný v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, prioritní osa 5 Prostředí pro podnikání a inovace. Hlavním cílem projektu je vybudování vědeckotechnického parku,

Více

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do 5 FOTO: ARCHIV MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do kterého byla vtažena

Více

Strojírenské technologie jsou sexy

Strojírenské technologie jsou sexy Ročník 17 (8/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Strojírenské technologie jsou sexy Podnikatelské mise HK ČR do zahraničí zažívají rekordní rok Patří strojaři do starého železa? Tato otázka, pro někoho možná

Více

SP ČR akce pro měsíc říjen

SP ČR akce pro měsíc říjen prezentace sp Čr, www Rozhovor s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Jaroslavem Mílem ČRo Rádio Česko 10. 9. 2007 Česká republika tak trochu zaspala v přílivu cizinců na pracovní trh. Samozřejmě že se

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 JIHOMORAVSKÝ List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 EKONOMICKY PROSPERUJÍCÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ALE TAKÉ ÚCTA KE KULTURNÍMU BOHATSTVÍ A TRADICÍM Rozvoj technologií a lidských

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

Informační bulletin České manažerské asociace č. 2/2012

Informační bulletin České manažerské asociace č. 2/2012 Informační bulletin České manažerské asociace č. 2/2012 Vůdcovství v globální ekonomice Klub MANAŽERŮ ROKU podporuje duální školství NOVÁ PODOBA BULLETINU ČMA Vážení čtenáři, předkládáme vám novou podobu

Více

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Kongres EUROCHAMBRES: Podnikatelé

Více

SPEKTRUM 06 08 2015. Digitální ekonomika. Oslava výročí 25 let od založení Svazu Debata o spolupráci ve vzdělávání

SPEKTRUM 06 08 2015. Digitální ekonomika. Oslava výročí 25 let od založení Svazu Debata o spolupráci ve vzdělávání SPEKTRUM 06 08 2015 Digitální ekonomika Oslava výročí 25 let od založení Svazu Debata o spolupráci ve vzdělávání Úvodní slovo...03 Digitální ekonomika Podpora ICT: Quo vadis, Česká republiko?....04 Rok

Více

Aktivity. pro veřejnost ohlédnutí za rokem 2014. Zastoupení v České republice

Aktivity. pro veřejnost ohlédnutí za rokem 2014. Zastoupení v České republice Aktivity pro veřejnost ohlédnutí za rokem 2014 Zastoupení v České republice Obsah Úvodní slovo 2 Kdo jsme? Koho zastupujeme? 3 Priority nové Evropské komise Politické směry předsedy Junckera Pracovní

Více

Slavnostní otevření Kazachstánsko-českého technologického centra v Astaně /str. 8/ Miroslav Otépka, nový prezident Svazu strojírenské technologie

Slavnostní otevření Kazachstánsko-českého technologického centra v Astaně /str. 8/ Miroslav Otépka, nový prezident Svazu strojírenské technologie Časopis svazu strojírenské technologie Svět strojírenské techniky duben 2013 www.sst.cz Slavnostní otevření Kazachstánsko-českého technologického centra v Astaně /str. 8/ Miroslav Otépka, nový prezident

Více

SPEKTRUM 02 2015. Patentová ochrana Setkání s účastníky misí Návštěva z BIAC

SPEKTRUM 02 2015. Patentová ochrana Setkání s účastníky misí Návštěva z BIAC SPEKTRUM 02 2015 Patentová ochrana Setkání s účastníky misí Návštěva z BIAC Úvodní slovo...03 Patentová ochrana Využívat patenty Češi Josef Kratochvíl: Naše aktivity zapadají do záměrů Roku průmyslu....07

Více

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM bulletin 1 akademický AKADEMIE VĚD ČR a b 201 FOTO: JAN CERHA, ARCHIV ÚFA AV ČR Snímek pořízený na věži meteorologické stanice observatoře Milešovka, kterou provozuje Ústav fyziky atmosféry AV ČR, zachycuje

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

DESATERO. služeb MZV pro český byznys v zahraničí. aneb co nabízí ministerstvo zahraničních věcí podnikatelům a firmám

DESATERO. služeb MZV pro český byznys v zahraničí. aneb co nabízí ministerstvo zahraničních věcí podnikatelům a firmám DESATERO služeb MZV pro český byznys v zahraničí aneb co nabízí ministerstvo zahraničních věcí podnikatelům a firmám Motto: Zahraniční ekonomické zájmy nemáme jen tam, kde trhy rostou, ale všude, kde se

Více

Krajský úřad získal Národní cenu kvality

Krajský úřad získal Národní cenu kvality JIHOMORAVSKÝ List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji PROSINEC 2009 Krajský úřad získal Národní cenu kvality Ocenění pro krajský úřad převzali hejtman Michal Hašek a ředitel úřadu

Více

2014 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY RADA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ PRO OCEŇOVÁNÍ KVALITY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST

2014 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY RADA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ PRO OCEŇOVÁNÍ KVALITY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST N D O R NÁ Í CENY K VA VÝROČÍ L IT Y ČR NÁRODNÍ CENA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ CENA ČESKÉ REPUBLIKY ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁRODNÍ POLITIKA KVALIT Y 2014 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ

Více

Podpora exportu. hospodářské vztahy a naší připravenosti nadále. pravidly řízeného obchodu.

Podpora exportu. hospodářské vztahy a naší připravenosti nadále. pravidly řízeného obchodu. Ministr Martin Kuba na zářijové pracovní cestě v Rusku, konkrétně na návštěvě závodu v Čeljabinsku Podpora exportu Exportní politika České republiky má novou podobu. Ve formě Exportní strategie České republiky

Více

Transatlantické partnerství TTIP Jak dál v technickém vzdělávání? Mise do Jordánska a SAE

Transatlantické partnerství TTIP Jak dál v technickém vzdělávání? Mise do Jordánska a SAE SPEKTRUM 03 2015 Transatlantické partnerství TTIP Jak dál v technickém vzdělávání? Mise do Jordánska a SAE Úvodní slovo...03 Transatlantické partnerství Transatlantické partnerství šance pro české firmy....04

Více

/str.22/ /str.38/ /str.4/ Návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana ve společnosti TOS VARNSDORF /str.8/

/str.22/ /str.38/ /str.4/ Návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana ve společnosti TOS VARNSDORF /str.8/ ČaSOPiSSVazuSTROJíRENSKÉTEChNOLOGiE Svět strojírenské techniky duben 2015 www.sst.cz Ukázka špičkové produkce závitořezných nástrojů společnosti NAREX Ždánice /str.22/ Návštěva prezidenta republiky Miloše

Více

Manažer info. Kdo se mezi ně zařadí jako další? Výběr z nejlepších manažerů z 20ti leté historie projektu MANAŽER ROKU

Manažer info. Kdo se mezi ně zařadí jako další? Výběr z nejlepších manažerů z 20ti leté historie projektu MANAŽER ROKU Manažer info listopad 2013 ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Výběr z nejlepších manažerů z 20ti leté historie projektu MANAŽER ROKU Kdo se mezi ně zařadí jako další? Nominace otevřené

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více