Bulletin. Příprava na mezivládní konzultace: Máme energii hledat synergii! ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY. Editorial.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin. Příprava na mezivládní konzultace: Máme energii hledat synergii! ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY. Editorial."

Transkript

1 Bulletin ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY Editorial Vážení přátelé, letošní rok, velmi bohatý na zásadní okamžiky pro česko-izraelské vztahy, vyvrcholil třetími mezivládními konzultacemi v Izraeli. Díky návštěvě premiéra Sobotky a sedmi členů jeho kabinetu, spolu s obchodní a vědeckou delegací, byla výrazně posílena naše spolupráce v klíčových oblastech vědy a výzkumu, obrany, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zdravotnictví, zemědělství a kultury. Během návštěvy premiér konstatoval, že Izrael je pro Českou republiku nejvýznamnějším obchodním partnerem v regionu Blízkého východu. Premiér Netanjahu zase připomněl naši duchovní spřízněnost v otázkách charakteru, boje za svobodu, důrazu kladeného na hodnoty jako jsou kreativita a zvídavost, ve vědě a literatuře. Tato naše duchovní spřízněnost se silně projevila při poslední vlně brutálních teroristických útoků v Izraeli, ke kterým bohužel Palestince vybízí jejich politické vedení. Je pro nás důležité, že tyto útoky česká společnost v čele s prezidentem republiky, předsedou vlády, předsedou parlamentu a ministrem zahraničí hlasitě odsoudila. Česko-izraelské vztahy jsou dlouhodobě výjimečné, a to také díky podpoře a aktivitám Českoizraelské smíšené obchodní komory. Příští rok si připomeneme 25. výročí obnovení diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi, zacelení pouta přetrženého za československé komunistické éry a historickou návštěvu prezidenta Václava Havla v Izraeli. Jsem potěšen, že toto významné výročí mohu oslavit spolu s vámi zde v České republice a těším se na naše další společná setkávání. Přeji Vám a Vašim blízkým veselé Vánoce, šťastný nový rok a krásnou chanuku. Gary Koren velvyslanec Státu Izrael v České republice Příprava na mezivládní konzultace: Máme energii hledat synergii! Dne 11. listopadu hostily konferenční prostory City Tower velmi silnou delegaci členů a přátel ČISOK v očekávání významného hosta a hlavního aktéra mezivládního setkání, které se odehrálo na konci listopadu v Jeruzalémě. Setkání s premiérem Bohuslavem Sobotkou se v rámci příprav témat a podkladů pro českou reprezentaci odehrálo ve velmi živé, podnětné a přátelské atmosféře, která přinesla řadu zásadních momentů a iniciativ. Setkání zahájil president Komory Pavel Smutný, který vyzdvihl úroveň vztahů s Izraelem, poznamenal však, že míra jejich fruktifikace není ještě optimální a nepřináší nám takové výsledky, které bychom považovali za odpovídající. Uvítal možnost realizovat v takovém formátu a na takové úrovni přípravu na mezivládní setkání a zároveň znovu připomněl, že Izrael je přítel České republiky a že se jedná o velmoc, která je velmi progresivní, vyspělá a zároveň bez jakýchkoliv imperiálních ambicí. Premiér Sobotka ve svém úvodním slově ocenil roli Komory a zmínil, že ČISOK je váženým partnerem vlády. Její aktivity zahrnují nejen fokus na byznys, ale také efektivně pokrývá oblasti kultury, vzájemných vztahů a vědy a výzkumu. Vyzval v rámci vládní konzultace a diskuse se členy a účastníky setkání o vztazích mezi Českou republikou a Státem Izrael, jaká by měla být jejich praktická a užitečná náplň a jaké konkrétní oblasti a jaké projekty by se měly stát hlavními tématy mezivládního setkání. Velvyslanec Gary Koren ve svém příspěvku na začátku debaty vyzdvihl dvě skutečnosti, a to že aktuální tragické události, které se odehrály v Izraeli, považujeme za teroristické útoky a Izrael si cení odsouzení a morální podpory, a že také dělá maximum pro to, aby svého nejbližšího partnera v rámci evropských struktur uvedl do komplikované problematiky na Blízkém Východě, jak to učinil v rámci návštěvy českého ministra zahraničí Zaorálka při jeho proběhlé návštěvě. Dále zaznělo, že je zde výrazná vůle udržovat nadstandardní vztahy a rozvíjet je ve všech oblastech, zejména například v oblasti izraelské zkušenosti s financováním startupů prostřednictvím venture capital funds. Poté se rozběhla debata, která byla pečlivě koncipována a zpracována, včetně podkladů zpracovaných pro pana premiéra, do pěti základních oblastí spolupráce: 1. věda a výzkum, 2. informační a komunikační technologie, 3. ochrana kritické infrastruktury, 4. environmentální oblast, 5. investiční financování. Hned v rámci prvního tématu, vědy a výzkumu, se odehrála zásadní a velmi bohatá výměna názorů a zkušeností, které svým obsahem pokryla i velkou část další problematiky, která byla na programu setkání. Člen Rady Komory Jiří Schlanger hned v úvodu debaty nastínil čtyři klíčové otázky k řešení v rámci vědy a výzkumu: management, financování, personální politiku a výběr oborů pro spolupráci. Rút Bízková z Technologické agentury ČR potom myšlenky rozvinula do konkrétnějších bodů. Její apel směřoval na investiční toky pro vědce, na důležitost etablovat Prahu jako vědeckou kongresovou metropoli, například možnou úvahou o revitalizaci areálu Strahov a na nízkou míru hostování zahraničních vědců na našich univerzitách, což by jim dalo silnější mezinárodní kredit. Jan Vrátník z České spořitelny akcentoval roli státu jako katalyzátoru zlepšování podmínek pro financování vědeckých aktivit, což je dovednost, ve které Izrael vyniká. Vítězslav Moťka z Meopty k tomu přidal návrh, aby vznikl další popud pro rozvoj oboustranné spolupráce, který by formoval přínosnější podmínky, než jak je nastavil program Gesher/Most. Jiří Krechl z CzechInvestu ocenil ČR pro její unikátní infrastrukturu a znovu zdůraznil potřebu nalákat do naší země zahraniční vědce, což potvrdil i Jiří Schlanger, ale zároveň zmínil zásadní administrativní problémy, se kterými se potýkáme, například v rámci zdravotního členů vědcovi rodiny, apod. Velmi široce pojatý blok shrnul izrealský velvyslanec Gary Koren, který doslova řekl: we have energy to find synergy, což by se dalo označit jako moto příprav celého mezivládního setkání. Z dalších témat v rámci kyberbezpečnosti vystoupil bývalý velvyslanec ČR v Izraeli Tomáš Pojar a upozornil na význam ochrany kyberprostoru zejména v rámci energetického systému. Roman Lesný z Aligieru identifikoval možnou spolupráci v oblasti zajištění bezpečnostních opatření na komunikacích, v rámci spolupráce na dodávkách lokomotiv pro Izrael. Petr Mothejl z Dekonty pak uzavřel tématem odstraňování starých ekologických zátěží, které Izrael začíná řešit a ve kterých je Česká republika, potažmo společnost Dekonta, světová špička. Premiér Sobotka na závěr poděkoval za diskusi i náměty, velmi ocenil celé setkání, jeho průběh, vstupy i výstupy a požádal, aby Komora uskutečnila vyhodnocení několik týdnů po skončení mezivládního setkání. Velmi rádi se nad tématy spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael setkáme začátkem roku 2015, kdy si budeme připomínat rovných 25 let výročí od znovuobnovení diplomatických vztahů mezi oběma státy. Pavel Košek tiskový tajemník ČISOK

2 Spolupráce -2- Do Izraele se s českou vládní delegací doprovodila silná podnikatelská mise Listopadové mezivládní konzultace premiéra Sobotky a sedmi dalších členů vlády s izraelskými protějšky doprovázela silná doprovodná delegace, která čítala přes čtyři desítky předních reprezentantů byznysu a vědy. Program delegace, kterou vedl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a president ČISOK Pavel Smutný, vznikl za spolupráce obou zmíněných komor s velvyslanectvím České republiky v Tel Avivu, zastupitelského úřadu MPO, CzechTrade, který vede Ing. Jiří Rak, a Izraelsko-české obchodní komory v Tel Avivu. Pavel Smutný program mise oceňuje: Česko-izraelská smíšená obchodní komora ve spolupráci s oběma velvyslanectvími pořádá podnikatelské mise úspěšně již řadu let, ale doprovodná akce k tak vysoce profilované návštěvě je vždycky výzvou. Zde bych chtěl vyzdvihnout a poděkovat za přínos a zásluhy zejména oběma velvyslancům, Gary Korenovi v Praze a Ivo Schwarzovi v Tel Avivu, a jejich týmům. Česká věda měla v Izraeli skutečně silné zastoupení, cesty se zúčastnili například zástupci Technologické agentury ČR, CEITEC, BIOCEV či CzechInvest. Výbor pro vědu, výzkum a inovace, který vznikl na půdě Komory v lednu 2014, stál rovněž u formulování témat pro vládní jednání. Během třídenní návštěvy Izraele se uskutečnilo Business a R&D fórum na Izraelském exportním institutu, respektive agentuře ISERD, proběhla také řada bilaterálních jednání s izraelskými protějšky a diskusní Kulatý stůl s předsedou vlády ČR a šesti ministry Vlády ČR. V rámci návštěvy se konala také tradiční galavečeře v hotelu King David. I letos v jejím rámci sesterské komory předávaly ocenění Awards of Excellence za výjimečný přínos česko-izraelským obchodním vztahům. Oceněny tak byly výsledky společností jako Teva Pharmaceuticals, Agrofim či Champion Motors (dovozce vozů společnosti ŠKODA AUTO do Izraele). V rámci dalšího programu účastníci navštívili také společnost Netafim (kibuc Hatzerim) nebo Weizmannův institut. V rámci doprovodné mise byly před zraky členů vlády podepsány celkem čtyři memoranda, respektive smlouvy o spolupráci. Velmi důležitou dozajišťovací smlouvu uzavřely pojišťovny EGAP a ASHRA. Dohoda je sjednávána v rámci budoucí spolupráce mezi českými a izraelskými společnostmi na třetích trzích. Prakticky se uplatní v případech, kdy je český nebo izraelský vývozce hlavním dodavatelem vývozního projektu a využívá k jeho realizaci subdodávek vývozců z druhé země. Hlavním tématem mezivládních konzultací v Jeruzalémě a česko-izraelské spolupráce obecně je aktuálně především spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Systém, který Izraeli přinesl 6 žijících nositelů Nobelovy ceny ve vědních oborech, při počtu lehce okolo 8 miliónů, nabízí české vědě bezesporu velkou inspiraci, a to nejen díky světově nejvyššímu podílu HDP investovaném do oblasti vědy a výzkumu, ale především fungující a transparentní matricí finanční podpory mladým vědcům a inovativním start-upům. Rovněž v České republice máme mozky světového formátu. S praktickým uplatněním resp. komercionalizací jejich nápadů to však bývá složitější. Jsem přesvědčen, že společně mají obě země minimálně dvojnásobnou šanci uspět na světových trzích. Oproti České republice s velkou tradicí nejen ekonomické diplomacie má Izrael logicky vstup na některé trhy světa složitější. A právě v tomto kontextu nadstandardních vztahů na diplomatické úrovni nabízí právní rámec dohody mezi EGAP, který se letos zaměřil především na podporu exportu výsledků výzkumu a vývoje, a Ashrou skvělý a bezpečný odrazový můstek, dodává Pavel Smutný. Smlouvu o dvouleté spolupráci podepsaly také česká společnost DEKONTA, a.s a izraelská SAR17 Consulting and Investments Ltd. Spolupráce bude zaměřena zejména na oblast sanace kontaminovaných lokalit - jako jsou například čerpací stanice pohonných hmot, areály výrobních podniků, armádní lokality a podobná ekologicky zatížená území. Šárka Stegbauerová výkonná ředitelka ČISOK

3 Spolupráce Výsledky GSG mise věda, výzkum a inovace bilaterální spolupráce a zvyšování excelence -3- Součástí doprovodné podnikatelské mise předsedy vlády ČR a ministrů do Izraele v termínu listopadu 2014 byla skupina pro vědu, výzkum a inovace v rámci společného zasedání české a izraelské vlády (G2G). Podnikatelskou misi organizačně společně zajišťovaly Hospodářská komora České republiky a Česko-izraelská smíšená obchodní komora. Mise tak reflektovala jednu z priorit vlády ČR, a to zájem o prohloubení spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích. Součástí programu podnikatelské mise byl workshop s následnými bilaterálními jednáními českých a izraelských firem a zástupců reprezentujících vědecko-výzkumné organizace, univerzity a výzkumné infrastruktury. Již před misí probíhala celá řada bilaterálních jednání na úrovni vědců, vědeckých týmů a institucí z ČR a Izraele na různá témata vědecké spolupráce v oblasti biomedicínského výzkumu. V průběhu mise byla iniciována konkrétní oficiální platforma pro budoucí bilaterální spolupráci, a to s Univerzitou v Tel Avivu zastoupenou Dr. Mirou Marcus- -Kalish, ředitelkou pro mezinárodní záležitosti, a zástupci následujících univerzitních center - centra pro výzkum mozku (Adams Super Center for Brain Research), v jehož čele stojí prof. Illana Gozes, a centrem zaměřeným na výživu a zdravý životní styl (Research and Development Stanley Steyer School of Health Professions), zastoupeném Dr. Nivou Shapira. V Izraeli je, vzhledem k významně stoupajícímu nárůstu počtu výskytu autismu, tato problematika jednou z klíčových témat, a je proto enormní zájem o spolupráci s českými partnery. Významným přínosem v tomto jednání byl příslib senátorky prof. Evy Sykové pomoci zajistit vhodné partnery v České republice. Dalším významným tématem ve výzkumu bude spolupráce na celosvětově vysoce aktuální problematice výzkumu časné diagnostiky a léčby neurodegenerativních onemocnění, jako např. Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. S touto problematikou úzce souvisí i obecný problém hledání biomarkerů stárnutí. Významným zájmem izraelského partnera je problematika komplexní poúrazové rehabilitace mladých vojáků, kteří byli zraněni ve válce. Český partner, Klinika rehabilitačního lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, zastoupeném Doc. MUDr. Olgou Švestkovou, PhD., vyjádřila velký zájem o toto téma, a konstruktivně přistupuje s návrhem rehabilitace v celé její šíři od fyzické rehabilitace, přes řešení smyslových poruch, až po řešení psychických následků. Cílem je návrat optimální kvality života v zaměstnání, osobním a rodinném životě. Na izraelské straně je tento problém vnímán velmi citlivě a komplexně, proto se nabídka spolupráce z české strany setkala s mimořádným ohlasem předpokládaných budoucích izraelských partnerů. Dalším tématem byla spolupráce v oblasti výživy a významu některých prvků u těhotných žen a vliv na zdravý vývoj plodu. Tato oblast výzkumu zaznamenala v posledních letech významný pokrok a společný výzkum bude jistě ve prospěch nejen obou stran. V této souvislosti byl projeven zájem ze strany izraelského partnera o spolupráci s prof. Zadákem z hradecké fakultní nemocnice a také s pracovišti zabývajícími se touto problematikou ve fakultní nemocnici a na lékařské fakultě v Plzni. Dr. Mira Markus-Kalish je zástupcem izraelské strany v evropském projektu Human Brain Project (více informací: https://www.humanbrainproject.eu/), který byl iniciován Evropskou komisí jakou součást budoucích a nových technologií (FET Future and Emerging Techniologies) s cílem komplexního výzkumu mozku. V projektu je dosud zapojeno 112 institucí z 24 států ve 12 výzkumných oblastech. Česká republika dosud v tomto projektu nemá zastoupení, a proto pomoc v aktivním připojení se k tomuto projektu by pro české partnery byla neocenitelnou pomocí dostat se do elitního výzkumu, který má široké spektrum záběru od biologických, přes matematické, medicínské a další obory. Ve spolupráci s nemocnicí Hadassah Medical Organization v Jeruzalémě se jedná o prohloubení a zakotvení do dvoustranného výzkumného programu probíhající spolupráce v problematice časné diagnostiky, monitorace průběhu a optimalizace léčby nádorových onemocnění. S tímto pracovištěm již byla spolupráce navázána v oblasti imunologie a diagnostiky nádorových onemocnění. Vedoucí tohoto pracoviště prof. Vivian Barak opakovaně přednášela na sjezdech v České republice a také pro studenty Lékařské fakulty v Plzni a Západočeské univerzity. Tato spolupráce má již konkrétní výsledky v podobě dokončované společné publikace a prezentace pro mezinárodní sjezdy v roce Současná i budoucí spolupráce se týká výzkumu a interpretací výsledků biomarkerů nádorových onemocnění - rakoviny prsu, prostaty, melanomu a kolorektálního karcinomu. Připravují se společné workshopy a aktivní účast prof. V. Barak na XXXVI. Imunoanalytických dnech v Plzni v dubnu 2015, pořádaných Fakultní nemocnicí v Plzni, kde bude řada dalších významných osobností z celého světa. Společnými tématy pro přípravu dalších vědecko-výzkumných projektů jsou biomarkery a využití biologického materiálu českých biobank zapojených v projektu velké evropské infrastruktury BBMRI (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure), jejímž členem v České republice je i Fakultní nemocnice v Plzni. Biobanky budou sloužit pro vědecko-výzkumné účely a v případě izraelských partnerů je to unikátní projekt poskytující extrémně bohatý, komplexní standardizovaný vědecko-výzkumný materiál s enormním vědeckým potenciálem. V neposlední řadě se připravuje zatím v obecné rovině široká bilaterální spolupráce s Fakultou biologie Technionu v Haifě, po týdenní návštěvě děkana fakulty, prof. Yehudy Assarafa, kde společnými tématy bilaterálního výzkumu budou personalizovaná medicína, nanomedicína, výzkum v oblasti kmenových buněk a tkáňové regenerace, systémová biologie, proteomika, genomika a farmakogenomika. Všechny výše uvedené spolupráce chtějí a pevně věřme, že mají ambice být nejen bilaterálními projekty, ale mají umožnit i výrazné zvýšení excelence pracovišť. To by následně mělo vést k aktivnímu zapojení do Evropského výzkumného prostoru (ERA, European Research Area), kde jsou hlavními nástroji evropský komunitární program Horizon 2020 a IMI2 (Innovative Medicine Initiative). Současně se budou hledat finanční zdroje, jak na národních, tak mezinárodní úrovni, a ve výhledu využití finančních zdrojů největšího komunitárního programu Evropské Unie (EU) na roky , Horizont 2020, kde patří Izrael k nejúspěšnějším zemím mimo EU. Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni

4 Spolupráce Úspěšná bezpečnostní mise do Izraele Od 9. do 12. listopadu 2014 ve veletržním centru v Tel Avivu konala již třetí mezinárodní konference a výstava Israel Homeland Security 2014, na které se podílejí všechna příslušná izraelská ministerstva a bezpečnostní experti specializovaných institucí a firem, které mají s těmito tématy dlouholetou zkušenost a logicky představují absolutní světovou špičku v oboru. Komora spolu s velvyslanectvím Státu Izrael v České republice a velvyslanectvím České republiky v Izraeli uspořádala odbornou misi sestavenou z předních českých odborníků z řad státní správy a byznysu. Letošní konference a výstava navazovaly na předchozí velmi úspěšné konference pořádané v letech 2010 a Jejich hlavním zaměřením byly problémy vnitřní bezpečnosti, tedy oblasti činnosti státních orgánů i soukromých institucí, které souvisí se zajištěním jejich činnosti, včetně boje proti terorismu, organizovanému zločinu, počítačovým útokům, následkům přírodních katastrof, pirátství a mnoha dalších oblastí. Israel Homeland Security je ideální platformou pro mezinárodní setkání především zástupců silových a průmyslových ministerstev, představitelů tajných služeb a útvarů ochrany, starostů měst a vedoucích činitelů orgánů municipální bezpečnosti a pracovníků bezpečnostních institucí, majících ve svém resortu ochranu citlivých infrastruktur jako jsou letiště, elektrárny, IT, počítačová centra, distribuční sítě atd. Letošní ročník se věnoval především tématům jako je kybernetická bezpečnost, ochrana kritické infrastruktury, krizový management a boj proti terorismu. red -4- Vodohospodářská konference sblížila firmy a pomohla sdílet cenné zkušenosti Konference se zúčastnila řada firem z oboru vodního hospodářství, jak z České republiky, tak z Izraele. Velice přínosnou se ukazuje izraelská zkušenosti s nakládáním a využiváním vodních zdrojů, které se dají využít i v podmínkách České republiky, která je na ně bohatá. Zejména prostřednictvím společnosti Dekonta pak může Česká republika nabídnout praxi s řešením odstraňování environmentálních rizik, nehod a čištění městských a odpadních vod. red Ve dnech od 21. do 23. října se v prostorách Povodí Vltavy konala již 3. česko-izraelská vodohospodářská konference, jejímž partnerem bylo Ministerstvo zemědělství ČR a rovněž Komora. Konferenci zahájil Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR, J.E. Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael v ČR, a RNDr. Petr Kubala ze Svazu vodního hospodářství. Komoru pak představil Ing. Karel Petrželka, ředitel společnosti Dekonta, která je významným členem ČISOK. CEMACH: Zažijte současný Izrael V roce 2011 započal projekt soutěže CEMACH, který měl kreativní formou přiblížit mladé generaci současný obraz o Státu Izrael. Letos startuje již čtvrtý ročník a CEMACH stále dynamicky roste. Jen za poslední rok si vzdělávací přednášky o Izraeli poslechlo přes 8000 studentů z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Soutěž CEMACH již klasicky probíhá ve třech disciplínách, výtvarné, literární a internetové. V každé z nich zpracovávají soutěžící tematická díla, která se věnují Izraeli, jeho kultuře, historii, sportu a hospodářství. Vítězové jednotlivých disciplín pak získají poznávací zájezd do Izraele, který jim umožní zažít si současný Izrael na vlastní kůži. Připravovanou novinkou v oblasti disciplín je pak technická disciplína, určená studentům vysokých škol technického zaměření, zejména pak oborů souvisejících s elektronikou a IT. Izrael je proslulý svými know-how v těchto oborech a tato disciplína by měla přispět k jejich přenosu do České republiky. Hlavním partnerem této disciplíny je izraelská společnost Ness Technologies, která zajišťuje na vysokých školách odborné přednášky a poskytne prestižní stáž výjimečně nadaným studentům, kteří zpracují zadané projekty. Věková kategorie dosud zahrnovala studenty ve věku let. Pro letošní ročník byla soutěž rozšířena i pro studenty Univerzit III. věku, tedy pro seniory, aktivně studující na pražských univerzitách. Speciálně pro projekt CEMACH byl na VŠE vytvořen předmět Moderní Izrael, který přednáší hlavní garant soutěže Sabina Vieria a významní hosté, jako velvyslanec Státu Izrael Gary Koren či manažer projektu CEMACH Andrej Čírtek. Z řad studentů U3V bude po aktivním zapojení do soutěže vybrán jeden výherce, který se také zúčastní zájezdu do Izraele. Více informací: Interaktivních přednášek, které v rámci soutěže probíhají na školách států Visegrádské čtyřky, se tento ročník ujali velvyslanec státu Izrael Gary Koren, zástupce diplomatické mise Eran Yuvan, odborní lektoři Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém ICEJ a specializovaní lektoři CEMACH, kteří pomohou studentům s výběrem disciplíny. Součástí jsou doprovodné výstavy, kde mohou studenti shlédnout nejúspěšnější díla z minulých let a inspirovat se tak pro vlastní tvorbu. Ke větší motivaci také slouží aktivní začlenění učitelů, kteří mohou přímo spolupracovat s tvůrci projektu a usnadnit tak svým žákům zapojení do soutěže.

5 Izrael Teritoriální setkání Izrael: ČISOK je stále pevnějším mostem mezi přáteli -5- Dne 18. září 2014 se Komora představila v rámci Teritoriálního setkání na téma Izrael s Ivo Schwarzem, nově jmenovaným velvyslancem České republiky V Tel Avivu. AKce se uskutečnila na půdě Mezinárodní obchodní komory v České republice. Vystoupili zde prof. Michal Mejstřík, předseda ICC Česká republika, Brig. gen. Ing. Ivo Schwarz, J.E. Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael v České republice, Ing. Petr Kulovaný, vedoucí oddělení Afriky, Asie a Austrálie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Mgr. Šárka Stegbauerová, výkonná ředitelka ČISOK, a Ing. Petr Rožek, PhD., expert na logistiku. red Více informací a prezentace: Dny pro Izrael jsou dny, kdy jsme hrdí Slavnostní galavečer 18. ročníku Dnů pro Izrael, který se uskutečnil 6. října zaznamenal své další poprvé. Vloni to bylo poprvé, kdy na akci vystoupil prezident České republiky. Letos se poprvé na této společenské události představili izraelští umělci a také všichni tři hosté talk show byli Izraelci, i když s českými a polskými kořeny. Rozhodně nikoliv poprvé se akce účastnila Komora, a její členové a zástupci tak mohli být opět svědky jedinečných okamžiků. Na úvodní video s názvem O dětech, jejichž hvězda zhasla, které natočily děti ze Základní školy Sion J. A. Komenského a získaly s ním 1. místo v soutěži Institutu Terezínské iniciativy, navázal ředitel Centra Sion Denis Doksanský. Galavečer svojí účastí a proneseným projevem podpořili také místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek a velvyslanec Státu Izrael J.E. Gary Koren. Ten opakovaně vyjádřil, že přátelské vztahy mezi oběma zeměmi jsou výjimečné a Česká republika patří k největším přátelům Izraele, čehož si moc považují Trojici hostů doplnil Avraham Harshalom narozený v Polsku, jehož životní peripetie vedly přes koncentrační tábor, úspěšný útěk z něj, výcvik na pilotního mechanika až do Izraele, kam stejně jako Hugo Marom odletěl bojovat za svoji novou zemi. Vrcholem večera bylo vystoupení izraelské jazzové skupiny Shai Maestro Trio, která předvedla naprosto bravurní výkon, za nějž sklidila oprávněný ohlas publika. Zdroj: O svých nevšedních životech, izraelské armádě IDF a o zkušenostech s válkami mluvili vzácní hosté, kteří kvůli tomu podnikli cestu z Izraele do Čech. Prvním z nich byl Eliezer Stern, poslanec izraelského Knessetu a předseda meziparlamentní skupiny přátelství Izrael Česká republika. Dalšími pak Hugo Marom, brňenský rodák, který se svým bratrem nastoupil do Wintonova vlaku, po válce se vrátil zpět, podstoupil pilotní výcvik a odletěl do Izraele bojovat za jeho nezávislost v roce Džihád: Současné trendy a budoucí hrozby Dne 23. října uspořádalo za účasti členů Komory Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut a Mezinárodní centrum pro výzkum terorismu při vysoké škole IDC v Herzliji konferenci věnovanou islámskému džihádu a jeho globalizaci. Konference Current Trends and Future of Global Jihad: Why Should We Fight the Islamic State? se také dotkla velmi aktuálních témat týkajících se hrozby v podobě Islámského státu. Izraelští experti Ely Karmon, analytik z Mezinárodního centra pro výzkum terorismu, a Jonathan Spyer, výzkumník z Global Research in International Affairs Center v Herzliji, ve svých příspěvcích osvětlili příčiny momentálně probíhajícího konfliktu v oblasti Iráku a Sýrie a poukázali na problémy spojené s rolí Západu v něm. Karmon se věnoval jednotlivým organizacím islamistů, které v regionu působí, Spyer se pak zaměřil na dynamiku syrského a iráckého bojiště. Český zástupce, generál Milan Kovanda, srovnal aktuální situaci a své zkušenosti z války v Afghánistánu, díky kterému nalézá podobnosti mezi Islámským státem a hnutím Taliban. Jeho závěrem dospěl k zásadnímu poučení: cílem případného vojenského zásahu nemá být pouze zničení nepřítele, podstatnou podmínkou vítězství je zejména zničení celé radikální ideologie. red Více informací:

6 Komora v roce Debatní oběd s Brig. gen. Ing. Ivo Schwarzem, budoucím velvyslancem v Izraeli, 19. června 2014 Debatní snídaně s Ing. Janem Mládkem, CSc., ministrem průmyslu a obchodu ČR, 24. června 2014 Výroční setkání, Villa Richter, 2. prosince 2013 Úvodní zasedání Výboru pro Vědu, výzkum a inovace, 11. února 2014 Kulatý stůl na téma Aktuální situace v Izraeli, 14. srpna 2014 Zasedání Výboru Ceny Arnošta Lustiga, 7. února 2014 Setkání s J. E. panem Yuli Yoelem Edelsteinem, předsedou izraelského Knessetu, 10. září 2014 Podnikatelská mise - G2G Izrael, listopadu 2014 Slavnostní předávání cen Cemach, Galerie Lidice, 12. května 2014 Valná hromada ČISOK, Top Hotel Praha, 23. dubna 2014 Přednáška na téma Stabilně nestabilní Blízký východ S Irenou Kalhousovou, 6. května 2014 Kulatý stůl s panem Branislavem Galem, obchodním radou velvyslanectví ČR v Izraeli, 17. června 2014 Debatní snídaně s panem Pavlem Teličkou, poslancem Europarlamentu, 25. dubna 2014 Koktejl s novými členy, budova City Tower, 29. ledna 2014 Podpis Memoranda o spolupráci s agenturou CzechInvest, 2. června 2014

7 -7- Salon s laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2013, 9. dubna 2014 Přednáška na téma jarní židovské svátky Purim-Pesach-Šavuot, 26. března 2014 Kulatý stůl s novým velvyslancem ČR v Izraeli Brig. gen. J. E. Ivo Schwarzem, 25. září 2014 Diskusní setkání s Mgr. Bohuslavem Sobotkou, předsedou vlády ČR, 11. listopadu 2014 Seminář na téma Současnost a budoucnost české ekonomiky a dopad situace pro české exportéry, 3. března 2014 Seminář na téma nový občanský zákoník, 12. února 2014 Slavnostní zahájení druhého ročníku festivalu Dny Jeruzaléma v Praze, 18. června 2014 Návštěva společnosti Tivall, 24. ledna 2014 Slavnostní předávání Ceny Arnošta Lustiga za rok 2013, 11. dubna 2014 Zabezpečené volání a prezentace aplikace SPhone, 22. ledna 2014 Debatní oběd s MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA, ministrem zdravotnictví ČR, 10. dubna 2014 Slavnostní zahájení druhého ročníku festivalu Dny Jeruzaléma v Praze, 18. června 2014 Vernisáž výstavy fotografií Davida Rubingera: Izrael mým objektivem, 3. července 2014, Staroměstská radnice Debatní večeře s paní Nadine Baudot-Trajtenberg, viceguvernérkou Izraelské centrální banky, 20. listopadu 2014 Podnikatelská mise G2G, Izrael, listopadu 2014

8 Osobnosti CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ PRÁVNICKOU FIRMOU ROKU 2014 V sedmém ročníku soutěže, kterou pravidelně vyhlašuje společnost EPRAVO.CZ, získala advokátní kancelář Císař, Češka Smutný, už podruhé, první místo v kategorii Pro bono a společenská odpovědnost firem. Dále je v žebříčku zařazena mezi velmi doporučovanými kancelářemi na sportovní právo a doporučovanými na veřejné zakázky a pracovní právo. V tomto čísle bulletinu Vám přinášíme rozhovor s JUDr. Jaromírem Císařem, společníkem kanceláře. Vážený pane doktore, jste již podruhé v řadě Právnickou firmou Pro Bono / CSR. Jak si vlastně obsah této kategorie vykládáte? Soutěžní kategorie Právnická firma roku 2014 PRO BONO a CSR, tedy pro dobro a společenskou odpovědnost chápeme ve spojení s advokacií jako obzvláště důležitou. Přestože je posláním advokáta hájit právo a zájmy svého klienta, být advokátem ve zdravých dobách vždy znamenalo věnovat se také celospolečenským problémům a přispívat ke kulturnímu i sociálnímu rozvoji. Proto by i dnes advokacie měla znamenat více, nežli pouhé úsilí o osobní úspěch a kariéru a rozhodně by se nemělo zapomínat, že profese advokátů patří k těm, které by se měly vyznačovat určitou noblesou, ušlechtilostí a důstojností, projevujícími se například přesahem zájmu advokáta mimo právní oblasti, jakými mohou být kultura, podpora umění a péče o ducha soudobé společnosti vůbec. Když se zaměříme na Pro Bono - je v české advokacii vůbec zájem o poskytování právních služeb potřebným? V rámci trestního řízení hradí náklady na obhajobu stát. Problém však přichází v civilním řízení ačkoliv v mnoha zemích EU funguje, že i v takovém případě náklady právní pomoci hradí stát, u nás se o takové možnosti pouze jedná. V současnosti zde stát zastupují advokáti Teva byla oceněna za export do České republiky Česko izraelské mezivládní konzultace, které proběhly v posledním listopadovém týdnu v Jeruzalémě, přinesly České republice řadu konkrétních dohod o spolupráci. Pěti českým firmám přinesly navíc i významné ocenění za export, realizovaný v rámci stávajících obchodních výměn. Jednou z nich byla i izraelská farmaceutická společnost Teva, která v České republice vlastní výrobní závod v Opavě a obchodní jednotku v Praze. O návštěvě v Izraeli si povídáme s generálním ředitelem Teva Pharmaceuticals CR Zdeňkem Zahradníkem. Ocenění izraelského exportu do České republiky proběhlo v rámci státní návštěvy Izraele, za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a sedmi členů jeho vlády. Samotné ocenění předal Tevě ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Jak sama Teva vnímá tuto pozornost oficiálních představitelů státu? produktová podpora pro Izrael v objemu téměř 24 milionu dolarů ročně. To je potřeba vnímat a my si velmi vážíme toho, že tuto spolupráci oceňuje také česká vláda a obě obchodní komory. Izraelský export do České republiky měl zcela zásadní vliv na český farmaceutický průmysl už před čtyřmi lety. Český výrobní závod Galena se stal součástí světové korporace. Co se pro české pacienty od té doby změnilo? Čeští pacienti jsou stále zásobeni léčivy, která na trh dodává druhá sestra Tevy na českém trhu Teva Pharmaceuticals CR. Z výrobního závodu denně proudí dodávky na světový trh, především do USA, ale samozřejmě některé tradiční léky se nadále vyrábějí také pro Českou republiku. Závod v Opavě je ultramoderní pracoviště s momentální kapacitou 8 miliard tablet, 50 milionů měkkých želatinových tobolek a 210 milionů cytotoxických tablet. Věřím, že čeští pacienti vnímají především dostupnost našich generických produktů, příznivou cenu a jejich účinnost. Mnoho farmaceutických firem nyní investuje v Česku, ocenění za export však zatím dostala jediná společnost - Teva. Jaké je její postavení na současném českém trhu? a Česká advokátní komora, která v případě splnění předem daných podmínek zprostředkuje žadateli advokáta, jenž může vypomoci a poskytnout své služby méně majetným za zvláštních podmínek či zdarma, a to alespoň do doby, než se vyřeší zásadní problémy hrozící klientovi výraznou újmou. Takto kladně vyřízených žádostí jsou ročně stovky, takže se jedná opravdu o velké množství. Na každého z nás tedy tato povinnost jednou může vyjít. Tuto činnost označovanou jako PRO BONO advokát vykonává dobrovolně a na své vlastní náklady, čímž naplňuje vznešenost advokátního stavu a přispívá tak k jeho prestiži a dobrému jménu. red Teva je celosvětovou jedničkou na generickém trhu, u nás v ČR jsme silnou dvojkou. Distribuujeme tradiční generické značky, které pacienti využívají mnoho let, současně ale přicházíme i s novými brandy a především máme vlastní výzkum. Nakonec naším největším produktem v ČR i globálně je inovativní lék na léčbu roztroušené sklerózy. Věříme, že si výsadní postavení, jehož ocenění jsme právě převzali z rukou české vlády v Jeruzalémě, udržíme i v dalších letech. Děkujeme za rozhovor. Rita Gabrielová PR manažerka, Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. -8- Pro Tevu jako mezinárodní korporaci je to důležitý signál o tom, že jsme i pro stát strategickým partnerem při uspokojování potřeb pacientů ať už v České republice, tak v dalších 60 zemích světa. Jen do Česka Teva exportuje v současné době zboží za 13,6 milionu dolarů - to je zásadní podíl vzhledem k celkovému exportu Izraele do ČR ve výši 148,6 milionu dolarů. Také ze strany České republiky, tedy z našeho výrobního závodu v Opavě, proudí významná

9 Členové Úspěch významného člena Komory: Škoda míří k novému prodejnímu rekordu Prodejní výsledky automobilky za prvních deset měsíců letošního roku naznačují, že mladoboleslavský výrobce míří k novému prodejnímu rekordu. Za prvních deset měsíců dodala značka zákazníkům po celém světě vozů, o 12,5 procenta více než ve stejném období loňského roku. Český výrobce je tak na dobré cestě k překonání symbolické hranice jednoho milionu prodaných vozů za rok. Na úspěších značky se velkou měrou podílí Říše středu, kde k zákazníkům do konce října doputovalo téměř 224 tisíc vozů s okřídleným šípem ve znaku. Perspektivní trhy však leží i blíže. Pozice značky ŠKODA coby páté nejprodávanější značky v Izraeli, a dokonce evropské jedničky, poukazuje na velký potenciál zemí v oblasti Středozemního moře. Tržní podíl mladoboleslavské automobilky v Izraeli činí přibližně 7 procent. Automobily ŠKODA využívají například i vládní činitelé a velké množství jich míří do firemních flotil. Renomé, které si mladoboleslavské vozy získaly svou spolehlivostí, praktičností, prostorností a vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty se promítá i do skvělých výsledků na starém kontinentu. Jen v západní Evropě vzrostly prodeje do konce října meziročně o 15,5 procenta na více než 335 tisíc vozů, přičemž na svém největším evropském trhu, v Německu, automobilka dále posilovala svojí pozici nejsilnějšího importéra. Kromě svých tradičních kvalit promlouvají mladoboleslavské vozy k zákazníkům i novým emocionálnějším designovým jazykem a moderními technologiemi. S největší odezvou se napříč trhy setkává nejprodávanější vůz automobilky, ŠKODA Octavia. Oblíbenost tohoto českého zástupce vozů nižší střední třídy významnou měrou přispívá k úspěšnému naplňování ambiciózní růstové strategie, jejímž cílem je zvýšit celosvětové prodeje minimálně na 1,5 milionu vozů za rok. Klíčovým trhem je v tomto směru Čína, kde automobilka plánuje zdvojnásobit prodeje na vozů ročně. V této souvislosti ŠKODA vsadila na modelovou ofenzívu a průměrně každý půl rok představí jeden nový nebo zcela přepracovaný vůz. Jako poslední slavila svou premiéru, na evropské trhy právě přijíždějící, nová ŠKODA Fabia třetí generace, kterou bude začátkem roku 2015 následovat verze kombi. Nedílnou součást růstové strategie české automobilky tvoří také rozsáhlé investice do vývoje a výrobních závodů. Jen v České republice investovala ŠKODA od roku 1991 více než 280 miliard korun. Poslední velká investice směřovala do vybudování Motorového centra v Mladé Boleslavi zprovozněného v září letošního roku. Zde bude automobilka vyvíjet a testovat motory pro celý koncern Volkswagen. Tradiční a spolehlivý partner pro inovace a podnikání Základní parametry financování v rámci programu TOP INOVACE Program TOP INOVACE představuje investiční úvěr se zvýhodněnou úrokovou sazbou, která je uplatněna na 50 % celkového úvěrového financování konkrétního inovačního projektu. Zvýhodnění je poskytnuto ze zdrojů České spořitelny a není v rozporu s finanční podporou z veřejných zdrojů (dotace, granty apod.). O zařazení do programu mohou žádat: firmy s podnikatelskou historií min. 3 roky firmy s ročním obratem mil. Kč firmy realizující inovační projekt Podmínky zařazení do programu: splnění parametrů inovačního projektu dodání požadovaných podkladů (Žádost o zařazení do programu TOP INOVACE) Výše úvěru (zvýhodněná část): min. 10 mil. Kč max. 100 mil. Kč Úrokové zvýhodnění: min. 1 % p. a. bez časového omezení -9- V současné době se objevuje řada myšlenek a námětů jak co nejlépe využít nesporně inspirativních zkušeností, které má Izrael se zakládáním nových technologických firem a jaké používá nástroje k tomu, aby docházelo k tak důležitému procesu jako je převedení dobrých nápadů do úspěšné komerční praxe. Jednou z klíčových komponent v tomto procesu je i snadný přístup ke vhodnému typu financování. V této souvislosti mi dovolte připomenout, že i Česká spořitelna / ERSTE Corporate Banking má již v současné době některé zajímavé produkty a nabídky komplexních řešení, která mohou napomoci při startu a rozvoji podnikání. Jde zejména o programy TOP Inovace, Inostar a Program záruk EIF. Rádi bychom vám je na tomto místě postupně představili. Program TOP INOVACE V rámci podpory inovací Erste Corporate Banking nabízí specializovaný program financování TOP INOVACE určený pro investiční financování inovačních projektů za zvýhodněných úrokových podmínek.smyslem programu je zpřístupnit financování inovačním firmám napříč průmyslovými odvětvími a podpořit jejich konkurenceschopnost a předpoklad dlouhodobé úspěšnosti. Součástí programu je nejen vlastní financování inovačních projektů, ale také zajištění dalších nadstandardních služeb souvisejících s přípravou a realizací projektů, mimo jiné poradenství specializovaných bankovních poradců při inovačním procesu a odpovídající struktuře financování, expertní posouzení projektu nezávislými poradci v oblasti inovací, zajištění dotačního managementu dceřinou společností ERSTE GRANTIKA Advisory, zprostředkování kontaktů na partnery v oblasti inovačního prostředí a rizikového kapitálu. Program TOP INOVACE také podporuje partnerství s univerzitami, s inovačními centry a centry transferu technologií. Erste Corporate Banking chce poskytnout svým klientům trvalé vzdělávání v oblasti inovací, a proto je součástí programu rovněž možnost zajištění kurzů inovačního managementu. Ing. Jan Vrátník Executive Director Erste Bank Group Informace o dalších tematických produktech budou následovat v dalších číslech Bulletinu ČISOK. Objevujte skrytou krásu i v roce 2015 Tak jako byla objevena okouzlující Dáma s rukávníkem. Úchvatný obraz Gustava Klimta byl naposledy vystaven ve Vídni v roce Od té doby byl až dosud považován za ztracený. Letos 27. června, po dlouhých 88 letech, byl však náhle znovu nalezen v neznámé soukromé sbírce. V současné době jej můžete spatřit v prostorách Národní galerie Veletržního paláce v Praze, kde je umístěn ve stálé expozici Mezinárodní umění 20. a 21. století. Přejeme Vám podobně krásné Vánoce a šťastný nový rok 2015.

10 Naživo Předseda izraelského Knessetu hostem v České republice Juli-Joel Edelstein, v jehož profesní kariéře figuruje post ministra absorpce imigrantů a ministra veřejné diplomacie a diaspory ve vládách Benjamina Netanjahua, od března 2013 úřadující předseda Knesetu, si v rámci izraelské delegace do České republiky našel čas na setkání se členy a přáteli Komory dne 10. září v rezidenci izraelského velvyslance. V příjemné a uvolněné atmosféře došlo na pracovní i osobní témata. Z těch pracovních a politických zejména jednání o českoizraelských vztazích, o aktuálním vývoji bezpečnostní situace v Izraeli a o antisemitismu šířící se Evropou. Ve všech rezonovalo partnerství obou států a blízkost České republiky a Státu Izrael, která po roce 1989 nabylo nových rozměrů a akcelerace. Z těch osobnějších témat se velmi zajímavým stala slovanská historie předsedy Knessetu, neboť se narodil v bývalém Sovětském Svazu, odkud po velmi dramatických zkušenostech, ve kterých figurovala i KGB, emigroval s rodinou v roce Velmi příjemné a živé setkání zakončil příslib další spolupráce a kontaktů. red Kulatý stůl s novým velvyslancem České republiky v Izraeli s brigádním generálem J. E. Ivo Schwarzem Nový český velvyslanec v Izraeli, J. E. Ivo Schwarz, ještě ani neodcestoval na svoji misi a už se ocitl pod palbou otevřených dotazů na aktuální mezinárodní situaci, její vliv na jeho nové působiště. Pan velvyslanec měl smůlu, že jeho kulatému stolu předcházely na půdě Česko-izraelské smíšené obchodní komory neméně zajímavé diskuze s velvyslancem státu Izrael v České republice, J. E. Gary Korenem, bývalým českým velvyslancem v Izraeli, J. E. Tomášem Pojarem a Irenou Kalhousovou z Institutu pro národní bezpečnostní studia. Hlavním tématem diskuze byly otázky dalšího rozvoje obchodu, spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, kultury i turismu. Jenže, nechte si ujít příležitost vyzpovídat nedávno ještě plně aktivního ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace - šéfa vnějších zpravodajských služeb České republiky. Pan velvyslanec trpělivě odpovídal na otázky pokrývající exponovaná místa světové politiky, jako jsou Islámský stát, Afghánistán, severní Afrika, Blízký východ v kontextu jakou mají EU, USA i Izrael úlohu, schopnosti a možnosti v těchto kritických místech. Ačkoli se mnozí těšili na nějaké důvěrné informace, pan velvyslanec dokázal pouze přeskládáním a jiným pohledem na již známé informace poskytnout úplně nový rozměr a pochopení složitosti situace. Diskuze plynule přešla na hlavní téma kulatého stolu a pan velvyslanec předložil svou vizi a předpokládané korky pro splnění této vize, včetně intenzivní spolupráce s naší komorou. Na již položené základy chce navázat a zaměřit se na konkrétní výsledky možné spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem. Jasně zaznělo: Bez práce to nepůjde, výsledkem podnikatelských a vědeckých misí nesmí být jen úžasný zážitek z koupání v moři v Tel Avivu a Mrtvém moři. Své schopnosti, znalosti a kontakty chce pan velvyslanec využít v oblastech kybernetické bezpečnosti a obecně ve spolupráci v bezpečnostní oblasti, informačních technologií, energetiky, transportní techniky, špičkového zemědělství, lékařské oblasti, e-health a dalších klíčových oblastí. Velmi zajímavé téma otevřel v oblasti zlepšení vzájemné spolupráce na ose Česká republika, Izrael a Slovenská republika. Stejně důležité pan velvyslanec vidí využití spolupráce na třetích trzích, kde si navzájem mohou Izrael a Česká republika pomoci s prodejem zboží a služeb. Na závěr diskuze pan velvyslanec zdůraznil zásadu: Umět si říci a vybídl přítomné o zaslání námětů, požadavků a nabídek pro konkrétní kroky vzájemné spolupráce, což mnozí účastníci diskuze hned na místě i učinili. Kulatý stůl nejenom splnil své zadání, ale dá se, že nastavil další efektivní a přímou linku na další rozvoj česko-izraelských vztahů. Za komoru přejeme panu velvyslanci velmi aktivní a úspěšnou misi a intenzivní vzájemnou spolupráci mezi velvyslanectvím a komorou. Roman Lesný, ALIGIER člen ČISOK -10- Jak na kybernetickou a energetickou bezpečnost v EU Dne 6. listopadu uspořádala za účasti zástupců Komory Technologická platforma Energetická bezpečnost ČR mezinárodní konferenci s názvem Energy & Cyber Security in EU, která se konala na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Setkání otevřel místopředseda Hospodářského výboru PSP ČR a předseda správní rady TPEB ČR Milan Urban. Ten následně předal slovo Richardu Hlavatému, předsedovi výkonného výboru TPEB ČR, a poslanci Václavu Klučkovi, který moderoval zahraniční blok a uvedl spíkry k jednotlivým tématům. Český panel byl pod taktovkou Radima Polčáka, vedoucího ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy Univerzity Brno. Viceguvernérka Izraelské centrální banky ocenila Komoru Dne 20. listopadu 2014 se uskutečnila v prostorách Advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný přednáška paní Nadine Baudot-Trajtenberg, viceguvernérky Izraelské centrální banky. Setkání zahájil Pavel Smutný, president implementace kybernetického zákona, Lukáš Pidhaniuk, Ministerstvo vnitra Generální ředitelství HZS ČR, který nastínil evropský kontext problematiky, a Jiří Polák, výkonný ředitel Czech Association CIO, se strategií rozvoje v energetice. red Více informací: konference-tpeb-cr-energy-cyber-security-in-eu-dne-6- listopadu-2014/ V zahraničním bloku přednášek vystoupil Alois Sieber, poradce EK pro bezpečnost, paní Maaike van Tuyll z nizozemského ministerstva bezpečnosti a spravedlnosti, Alessandro Lazari, Evropská referenční sít ochrany kritické infrastruktury, a privátní sektor reprezentoval Severin Loffler, Director Legal & Corporate Affairs pro Microsoft v regionu střední a východní Evropy. V domácí části programu vystoupili Radim Polčák s právním pohledem na řešení kybernetické bezpečnosti, Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS, se zkušenostmi ve svém oboru, Juraj Szabó z ČEZ, Jaroslav Šmíd z NBÚ, který představil stav ČISOK, a Gary Koren, velvyslanec státu Izrael v České republice. V publiku se mezi členy a přáteli Komory vyjímali zástupci bankovního sektoru z České republiky. Následná debata se dotkla všech aspektů moderního bankovnictví, zkušeností Izraele a České republiky a možností, jak by se tyto zkušenosti daly sdílet a vzájemně využít. Všichni zúčastnění velmi kvitovali, že si paní viceguvernérka udělala ve svém nabitém programu čas na příjemné odborné setkání, a ocenila tak roli Komory ve vzájemných vztazích na všech úrovních. red

11 Naživo Shromáždění proti antisemitismu v Senátu Parlamentu ČR Slavnostní otevření centra 4MEDI Dne 21. září 2014 se zástupci Komory v areálu Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) zúčastnili otevření biomedicínského translačního centra pro rozvoj regenerativní medicíny 4Medical Innovations. 4MEDI otevřel J.E. pan Miloš Zeman, prezident ČR. Společnost PrimeCell Therapeutics a.s., která je členskou společností ČISOK, v České republice působí od roku Zbývá se vývojem a výrobou léčivých přípravků a produktů Regenerativní medicíny a buněčnou terapií z lidských buněk, genů a tkání v kombinaci s novými materiály pro léčbu Přední reprezentanti české politické, kulturní a společenské scény, včetně představitelů Komory, upozornili dne 18. září na shromáždění věnované problematice narůstajícího antisemitismu v Evropě a ve světě na problém, který míří i České republice na kořeny demokracie a právního státu. Setkání iniciovali předsedkyně Komise pro sdělovací prostředky Senátu PČR Daniela Filipiová a místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka. Na shromáždění promluvil ministr kultury Daniel Herman, laureát Ceny Arnošta Lustiga biskup Václav Malý, ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát, či velvyslanec Státu Izrael v Praze Gary Koren. Své zkušenosti s antisemitismem popsal Otto Dov Kulka, který je autorem vzpomínkové knihy Krajina metropole smrti. Přemysl Sobotka připomněl, že Senát již v roce 2006 přijal usnesení proti zpochybňování holocaustu a osvětimské lži. Daniela Filipiová na závěr seznámila účastníky akce s návrhem usnesení, které předloží plénu Senátu, a které vyzývá ústavní činitele, aby vahou svých funkcí činili kroky proti narůstajícímu antisemitismu ve společnosti. red CEITEC, neboli Středoevropský technologický institut, je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologie. Vznikl za podpory Jihomoravského kraje a města Brna ze společného projektu 6 nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí, jako jsou Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav veterinárního lékařství nebo Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR. V červnu 2011 byl pak schválen Evropskou komisí. Dne 12. září 2014 CEITEC zahájil za účasti Bohuslava Sobotky, předsedy vlády ČR provoz v samostatné budově při Masarykově univerzitě. red vážných onemocnění a dosud neléčitelných či nedostatečně účinně léčených onemocnění. Ve spolupráci s vědeckými institucemi uvádí nové produkty s využitím lidských buněk, genů a tkání na trh. Věnuje se transferu technologií a buduje unikátní hi-tech infrastrukturu pro výzkum, vývoj a výrobu produktů Regenerativní medicíny. Středisko excelence CEITEC v nových prostorách Členové Izrael příležitost pro Dekontu, Dekonta příležitost pro Izrael Jedním z hlavních témat podnikatelské delegace doprovázející předsedu vlády České republiky a sedm českých ministrů při Jedním z hlavních témat podnikatelské delegace doprovázející předsedu vlády České republiky a sedm českých ministrů při jejich listopadových mezivládních konzultacích s izraelskými protějšky v Jeruzalémě byla účast českých společností v oblasti ochrany životního prostředí. V současné době se v Izraeli stále častěji diskutuje problematika odstraňování znečištění horninového prostředí, která je v České republice známá pod pojmem staré ekologické zátěže. Tyto aktivity jsou v Izraeli relativně nové, neboť problematika ochrany životního prostředí (mimo problematiky ochrany povrchových a podzemních vod) zde nebyla v minulosti příliš rozvíjena. Tento fakt je dán nejen specifickými hydrogeologickými, populačními a jinými podmínkami, ale i preferencí aktivit zaměřených na obranu a bezpečnost státu Izrael, které byly, jsou a lze říci, že i nadále budou prioritní. Česká republika má velké zkušenosti s odstraňováním starých ekologických zátěží. Ke kontaminaci složek životního prostředí docházelo zejména v době před rokem 1989 vlivem výroby v průmyslových podnicích. Dalším zdrojem znečištění byla i činnost Sovětské armády na území ČR (Ralsko, Milovice apod.). Česká státní správa i soukromý sektor disponují praktickými zkušenostmi s odstraňováním kontaminace rozsáhlých území, které jsou rámcově shodné se současným řešením výše uvedené problematiky v Izraeli. Mimo zkušeností státní správy s vedením či řízením sanačních prací, mohou české firmy nabídnout praktické zkušenosti s využitím celé řady unikátních technologií, postupů a rozsáhlých praktických zkušeností. Lídrem na českém trhu je v tomto kontextu společnost Dekonta, která v oblasti dekontaminace působí již více než dvacet let a to nejen na území České republiky, ale i v Srbsku, Polsku, Rusku, Vietnamu, Turecku, Mongolsku, Rumunsku a dalších zemích světa. Právě společnost Dekonta a.s., resp. Ing. Petr Mothejl, místopředseda dozorčí rady podepsal v Izraeli za účasti premiéra Sobotky a pěti ministrů české vlády, včetně ministrů obrany a průmyslu a obchodu Smlouvu o spolupráci s izraelskou SAR 17, Consulting and Investments Ltd. Předmětem smlouvy je především zastupování společnosti Dekonta na izraelském trhu. Spolupráce bude zaměřena zejména na oblast sanace (čištění) kontaminovaných lokalit - jako jsou například čerpací stanice pohonných hmot, areály výrobních podniků, armádní lokality atd. Smlouva má platnost dva roky s předpokladem následného prodloužení.

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Pracovní překlad. Česko-izraelské mezivládní konzultace Společné prohlášení

Pracovní překlad. Česko-izraelské mezivládní konzultace Společné prohlášení Pracovní překlad Česko-izraelské mezivládní konzultace Společné prohlášení 22. května 2016 se uskutečnily 4. mezivládní konzultace vlád České republiky a Státu Izrael za předsednictví předsedy vlády České

Více

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015 Úřad vlády České republiky MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015 Úřad pro budoucnost Poprvé je ve vládě místopředseda vlády plně zodpovědný

Více

PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016

PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016 PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016 15. 16. října 2016 Dny kantonské opery v Jihomoravském kraji Šest klasických čínských příběhů ve formě tradičního umění zahrnujícího hudbu, zpěv, bojová

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 V. ZÁVĚR Účelem projektu CzechAccelerator 2011 2014 je podporovat příležitosti inovativních českých firem na zahraničních trzích. Projekt doposud podpořil necelé

Více

Tichomořská aliance brána k trhům Latinské Ameriky pro české podnikatele

Tichomořská aliance brána k trhům Latinské Ameriky pro české podnikatele Tichomořská aliance brána k trhům Latinské Ameriky pro české podnikatele Za přítomnosti velvyslanců, představitelů vlády, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších složek

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

LOCAL LEADERS meeting

LOCAL LEADERS meeting LOCAL LEADERS meeting china investment forum PRAHA, 28. - 29. srpna 2014 Regionální spolupráce - důležitý motor spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy program PRAHA záštita Čínská lidová

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Středoevropský technologický institut

Středoevropský technologický institut CEITEC Středoevropský technologický institut CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE 18. ROČNÍK KONFERENCE 1,0 ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ WWW.ISSS.CZ, WWW.V4DIS.EU KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 375 KONFERENCE ISSS Konference

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Závěrečná zpráva z vědeckého projektu zpracovaného Národním výborem Mezinárodní obchodní komory v České republice

Více

Zpráva o jednání výroční hodnotící konference projektu IRICoN dne 28. května 2015

Zpráva o jednání výroční hodnotící konference projektu IRICoN dne 28. května 2015 Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure Competence Network Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0176 Termín realizace: 01. 04. 2013 30. 6.

Více

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR Úvodní slovo Zaměření této ministerské konference bylo inspirováno Evropským rokem kreativity a inovací a zároveň 20. výročím pádu železné opony. Jejím cílem bylo přispět k jiné kvalitě vnímání tvořivosti

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014 Inovace v Erste Corporate Banking Praha 4.11.2014 Proč inovace v Erste Corporate Banking? VELKÉ TÉMA stěžejní oblast pro rozvoj a konkurenceschopnost korporátní sféry vysoká míra podpory národních i EU

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno Česká exportní banka Česká banka pro český export JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy 16.9.2015, MSV Brno MAROKO Rozloha - 446 550 km² Počet obyvatel - 33.01 miliónů 3 MAROKO Poptávané

Více

Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce Mšené-lázně, Česká Republika

Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce Mšené-lázně, Česká Republika Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce Mšené-lázně, Česká Republika byl zapsán do Rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 9.6.2011

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Success Story. Projekt ekonomické diplomacie. Zajištění akcí probíhajících v rámci výstavy INDIA SHOW. v České republice ze strany ZÚ Dillí

Success Story. Projekt ekonomické diplomacie. Zajištění akcí probíhajících v rámci výstavy INDIA SHOW. v České republice ze strany ZÚ Dillí Success Story Projekt ekonomické diplomacie Zajištění akcí probíhajících v rámci výstavy INDIA SHOW v České republice ze strany ZÚ Dillí Specifika projektu Nezajišťuje přípravu akce v zemi vyslání, ale

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Osobnosti EU V této kapitole se dozvíte: Kdo je evropským komisařem. Kdo je členem soudního a účetního dvora. Čím je zabezpečována činnost Evropské komise.

Více

Vize kulturního a kreativního Brna v roce Stůl č. 2

Vize kulturního a kreativního Brna v roce Stůl č. 2 Vize kulturního a kreativního Brna v roce 2030 Následujících 11 vizí je výsledkem společné práce na třetím setkání Brněnského kulturního parlamentu dne 8.6. 2016. Setkání se zúčastnilo 105 zástupců a zástupkyň

Více

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA $ g**xn ř gt x řaerx*x :i *. :::=,*==š *! ::: ::. i* ** * ::,: ;': ::'': ;.:],.aj 3' * ::a ::ai x *x řr * *li&xi ř x W**ryXr* * xr* xxx! * w ť; éal: =< :';::*á;:š, * ;3*==* cěé š=:sš iš: 31.s PRVN! KONFERENČNI

Více

Poslání ČMA POSLÁNÍ MA

Poslání ČMA POSLÁNÍ MA Poslání ČMA POSLÁNÍ MA Poslání: Poslání: 1. Zvyšovat presti prestiž manaerské manažerské profese. 2. Pomáhat kultivovat prostedí prostředí českého e managementu. 3. Rozvíjet manae manažerské způsobilosti,

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Mendelova univerzita v Brně hostila účastníky metalomické konference

Mendelova univerzita v Brně hostila účastníky metalomické konference Mendelova univerzita v Brně hostila účastníky metalomické konference Ve dnech 14. až 18. června 2015 se v prostorách Mendelovy univerzity v Brně konala Metalomická technologická konference. Zabývala se

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Role Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR při přípravě a řešení krizových situací v Energetice

Role Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR při přípravě a řešení krizových situací v Energetice Role Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR při přípravě a řešení krizových situací v Energetice XV. Podzimní konference A.e.M Blackout v ČR, 18.9.2012 1 Blackout jako zbraň? Blackout ztráta

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Nové výzvy mimounijních trhů

Nové výzvy mimounijních trhů Nové výzvy mimounijních trhů odborný seminář Ministerstva zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR Praha, 14. listopadu 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 OSUDEK k _ZPRAVA_2011_1M0538_10182 of 3 23.3.2012 12:07 ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 1. ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ŘEŠENÍ, VÝSLEDKŮ A SPLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU CELÉ OBDOBÍ 1.1.

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 25. května 2015 v 09:00 h V Praze 19. května 2015 Čj. 2240/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru z 18. schůze 24. září 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru z 18. schůze 24. září 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 93 USNESENÍ organizačního výboru z 18. schůze 24. září 2014 k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE SEMINÁŘE Semináře jsou pravidelné vzdělávací programy, které se konají každý třetí čtvrtek v měsíci v dopoledních hodinách a nabízí jedinečný pohled do problematiky a praxe šetrného stavebnictví v České

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví I2010 EUROPEAN INFORMATION SOCIETY 2010 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Seminární práce k předmětu Informační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 22. června 2016 v 10:00 h V Praze 15. června 2016 Čj. 2246/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada C.) Zpráva o činnosti Zakládací aktivity Spolupráce s neziskovým sektorem Spolupráce s veřejným sektorem

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Podpora podnikání v oblasti exportu

Podpora podnikání v oblasti exportu Podpora podnikání v oblasti exportu DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Ing. Dana Slavíková projektová manažerka Obsah: 1.CzechTrade 2.Služby pro podporu obchodu 3.Projekty

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti.

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 24.11.2011, Ostrava Ing. Michal Zahradníček, MBA předseda DR 1 FÓRUM HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN: Jaká je perspektiva Moravskoslezského kraje? Anotace: Bude

Více

Křest knihy Experimental Surgery

Křest knihy Experimental Surgery 1 V úterý 20. 9. proběhl v konferenčním sále Muzea knihtisku a knihy v Plzni v Plovární ulici křest knihy Experimental Surgery (Experimentální chirurgie). Ve slavnostní náladě se zde sešla jak velká část

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

CO JE SINGAPORE? SINGAPORE S SUCCESS STORY

CO JE SINGAPORE? SINGAPORE S SUCCESS STORY CO JE SINGAPORE? SINGAPORE S SUCCESS STORY 1. Co je Singapore? - stát s 4,5 mil obyvatel (v roce 2001 měl podobné HDP jako ČR) - infrastrukturní - vzdělanostní - průmyslový - multikulturní HUB GLOBÁLNÍ

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики

Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace Martin Йиржи Pospíšil Пытличек ředitel Начальник Odboru zahraničně отдела СНГ ekonomických и других politik I. Hlavní témata příspěvku

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více