Výroční zpráva Credium, a.s. (konsolidovaná, auditovaná - s výroky auditora k účetním závěrkám a k výroční zprávě)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011. Credium, a.s. (konsolidovaná, auditovaná - s výroky auditora k účetním závěrkám a k výroční zprávě)"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011 Credium, a.s. (konsolidovaná, auditovaná - s výroky auditora k účetním závěrkám a k výroční zprávě)

2 OBSAH Profil společnosti...2 Charakteristika společnosti... 2 Předmět podnikání společnosti podle čl. 4 stanov...3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo a Dozorčí rada...6 Organizační schéma společnosti...9 Zpráva představenstva společnosti...10 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě Zpráva nezávislého auditora k individuální účetní závěrce...18 Individuální účetní závěrka Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce...55 Konsolidovaná účetní závěrka...57 Doplňující informace k účetní závěrce...93 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu...99 Tato auditovaná Výroční zpráva nahrazuje neauditovanou Výroční zprávu, zaslanou České národní bance dne V auditované Výroční zprávě byly učiněny tyto změny: doplnění Zprávy nezávislého auditora k Výroční zprávě, doplnění Zprávy nezávislého auditora k individuální účetní závěrce, doplnění Zprávy nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce společnosti a doplnění Úvodního slova představenstva společnosti. 1

3 Profil společnosti Obchodní firma: Credium, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Bucharova 2657/12, Office Park, Praha 13, Česká republika Oblastní Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary, České Budějovice, Liberec pobočky: IČ: Rejstříkový soud: Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, oddíl B, vložka 4803 Datum vzniku: Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 27. června Datum a způsob Společnost byla založena v souladu s právním řádem České republiky založení: za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), a to bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské listiny ze dne 15. května Základní kapitál: Základní kapitál společnosti Credium, a.s., činí k 31. prosinci 2011 částku Kč a je tvořen ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč v zaknihované podobě. Akcie byly splaceny v plné výši. Práva a povinnosti plynoucí z těchto akcií se řídí Obchodním zákoníkem a Stanovami společnosti. Emise cenných papírů: Emise obligací byla Společností vydána v prosinci roku 2007, celková jmenovitá hodnota je 1 mld. Kč. Prospekt emise včetně emisních podmínek dluhopisů byl schválen Českou národní bankou 17. prosince 2007 pod č. j. SP/544/445/2007/20966/540. Dluhopisům byl přidělen ISIN CZ Dluhopisy byly přijaty k obchodování na trhu RM-Systém 29. prosince Charakteristika společnosti Credium, a.s. (dále též Společnost, Credium ) je členem České leasingové a finanční asociace. Základní kapitál společnosti je 785 mil. Kč. Credium se profiluje jako finanční společnost na trhu leasingových a úvěrových společností v ČR, své produkty finanční leasing, operativní leasing, spotřebitelský úvěr a splátkový prodej, poskytuje subjektům podnikatelským i nepodnikatelským. Za dobu svého působení na trhu se společnost zařadila mezi vedoucí společnosti českého leasingového trhu. Výsledky hospodaření ji staví do pozice klíčového hráče na trhu a mezi první desítku největších leasingových a úvěrových společností v České republice. Credium v oblasti financování dopravní techniky nabízí neznačkové i značkové financování vozů značek Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Mazda, Jaguar, Land Rover a Jeep, a to jak ve směru k dealerům, tak i koncovým zákazníkům. Svoji obchodní působnost rozvíjí Credium vedle českého trhu i na Slovensku prostřednictvím dceřiné společnosti Credium Slovakia, a.s. Snadná dostupnost služeb koncovým zákazníkům je zajištěna spoluprací s obchodními partnery, dealery vozidel, jimž poskytuje zejména administrativní servis síť poboček rozložených po celém území ČR. Služby pro korporátní klienty z řad nákladní dopravní techniky a vozových flotil zajišťují odborně specializované týmy obchodních manažerů na úsecích TruckProgram a FleetProgram. Credium v roce 2011 rovněž působilo v segmentu spotřebitelského bezúčelového financování, kde se přímo zaměřovalo na retailového zákazníka nabídkou kreditních karet a poskytováním on-line bezúčelových půjček. 2

4 Předmět podnikání společnosti podle čl. 4 stanov výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, finanční leasing, poskytování úvěrů z vlastních zdrojů. Základní finanční ukazatele jednotky 1. ledna prosince ledna prosince 2010 (Upraveno) Celková aktiva tis. Kč Základní kapitál tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Zisk běžného období tis. Kč Počet akcií ks Zisk na jednu akcii tis. Kč 0,106 0,192 Tržby (úrokové výnosy) tis. Kč Počet nově uzavřených smluv počet Průměrný přepočtený počet zaměstnanců počet Počet obchodních míst počet

5 Úvodní slovo představenstva Vážení přátelé, při pohledu na loňský rok je nezbytné zmínit celkový hospodářský vývoj v České republice. Vývoj trhu v loňském roce ovlivnil především postupný pokles výkonu naší ekonomiky dokumentovaný poklesem meziročního růstu HDP. Finanční produkty tak byly v loňském roce nabízeny v podmínkách postupného poklesu tempa ekonomického růstu. Stejně jako v předchozím roce i v roce 2011 investice a výdaje domácností stagnovaly a nedošlo k jejich výraznějšímu růstu, i když, což je pozitivní, v průběhu roku došlo k mírnému poklesu nezaměstnanosti. Nebankovní společnosti (ČLFA) se v loňském roce podílely na financování dopravních prostředků (vesměs nových) částkou 55,9 mld. korun. Z toho 32,6 mld. korun šlo na pořízení osobních vozů prvně registrovaných v ČR, tzn. více než dvě pětiny osobních vozů prvně registrovaných vloni v ČR bylo financováno členskými společnostmi ČLFA. Trh financování vozů do 3,5 tuny v 2011 oproti loňskému roku lehce stoupl, naopak Credium zaznamenalo v tomto segmentu mírný pokles. Rok 2011 pro Credium, a. s., znamenal zaměření především na tři hlavní oblasti: aktivní řízení rizika s cílem jeho minimalizace, naplňování strategie realizovat pouze profitabilní obchody a konečně potvrzení stability společnosti na finančním trhu. V oblasti řízení rizik se potvrdila správnost našeho konzervativnější přístupu spojeného s důsledným vyhodnocováním platební schopnosti našich klientů, využíváním a rozvojem scorovacích modelů, ověřováním informací v úvěrových registrech a v neposlední řadě v podpoře dlouhodobé spolupráce s našimi stabilními partnery, autorizovanými prodejci nových osobních a užitkových vozidel. V duchu cíle maximálně se koncentrovat na profitabilní obchody a využít situace k upevnění své pozice na trhu, došlo v polovině roku 2011 k ukončení poskytování splátkového prodeje a ke konci roku k ukončení financování nákladní dopravní techniky a poskytování kreditních karet. Finanční stabilitu společnosti podtrhuje jednak výše základního kapitálu společnosti, který činil k 31. prosinci 2011 částku Kč, a současně i naplnění strategie v oblasti zajištění vlastního financování, kdy Credium je z 80% financováno dlouhodobými zdroji. S přihlédnutím ke splatnostem aktiv tímto společnost eliminuje riziko neočekávaného pohybu úrokových sazeb na trhu. Jaké výsledky přinesl rok 2011? Navzdory nepříznivému podnikatelskému prostředí Credium, a. s., zaznamenalo dobré výsledky a řadu významných úspěchů. Stabilně již mnoho let patří mezi leadery trhu. Podle ČLFA se ve statistice Pořadí společností při financování všech finančních produktů sloužících k financování osobních a užitkových vozů a motocyklů drží již třetím rokem mezi čtyřmi nejsilnějšími společnostmi v České republice a v pořadí společností při financování všech komodit a všech finančních produktů se umisťuje v první desítce. Se zákazníky jsme v loňském roce uzavřeli smluv za všechny finanční produkty, což je o něco málo více než v roce 2010, čímž jsme potvrdili svoji stabilní pozici na finančním trhu. Klíčovým produktem Credium, a. s. se stal účelový úvěr, který po změnách zákonů v minulých letech tuto pozici převzal po finančním leasingu. Mezi další pozitivní úspěchy patří především úspěšně se rozvíjející strategie značkového financování, dlouhodobě již realizovaná se značkami Fiat, Alfa Romeo, Lancia a Mazda. V roce 2011 nově rozšířila své portfolio o značky Jeep, Jaguar a Land Rover. Credium, a. s., se v roce 2012 bude i nadále koncentrovat na financování dopravní techniky, hlavní obchodní aktivitu společnosti, a zaměří se na další rozvoj a zkvalitňování poskytovaných služeb v této oblasti. Hlavní inovací v rámci zkvalitnění služeb a dalším loňským úspěchem bylo zavedení online systému při uzavírání nového obchodního případu na autosalonu, který přinesl zrychlení celého prodejního procesu. On-line systém poskytuje administrativní komfort obchodním partnerům, prodejcům, včetně garance rychlosti schvalování (60% žádostí je vyřízeno do 10 minut) a současně uvolňuje ruce obchodním manažerům, kteří jsou nyní více osobně k dispozici pro budování obchodních vztahů Credium, a. s. 4

6 Další inovací s cílem zefektivnit a zkvalitnit naše služby bylo zřízení klientské zóny na webových stránkách společnosti. Klienti nyní mohou zadávat své požadavky z pohodlí domova či kanceláře 24 hodin denně. Klientská zóna rovněž svým propojením se systémem pro zpracování klientských požadavků SOPTIC garantuje časovou hranici zpracování klientských smluv od podání žádosti, přes schvalování až po jejich aktivaci v systému. Tento systém současně umožňuje pravidelný monitoring a vyhodnocení kvality komunikace zákaznického servisu. Za každým dobrým výsledkem vidíme především každodenní práci všech pracovníků společnosti Credium, a. s. Bez práce každého z nich, jejich vzájemné spolupráce napříč celou společností a vzájemné propojenosti jednotlivých oddělení bychom nedosáhli výše zmíněných úspěchů, které navzdory nepříznivým ekonomickým vlivům máme. I nyní můžeme říci, že především díky našim lidem máme dobré podmínky pro úspěšné zvládnutí roku Představenstvo společnosti Credium, a. s. 5

7 Představenstvo a Dozorčí rada Představenstvo Luděk Keltyčka předseda představenstva Narozen v roce 1975, v roce 1993 ukončil studium na gymnáziu. V letech zastával ve společnosti Plzeňský Prazdroj postupně funkce referenta prodeje, Key Account Managera, regionálního ředitele a ředitele prodeje pro Českou republiku. V roce 1999 pracoval jako obchodní ředitel v Jihočeských pivovarech. Od ledna roku 2000 pracoval v ČP Leasing, a.s., nyní Credium, a.s., nejprve jako vedoucí oddělení klíčových zákazníků, od dubna roku 2000 jako ředitel obchodního úseku a od 1. března 2005 jako generální ředitel. V červenci 2001 se stal členem představenstva, jeho předsedou je od 18. srpna Ing. Miroslav Halička člen představenstva Narozen v r. 1972, v roce 1995 promoval na Vysoké škole ekonomické v Bánské Bystrici, obor finance. Od r pracoval ve společnosti ČSOB Leasing, a.s. jako finanční analytik, později jako risk manažer. V letech působil jako poradce člena představenstva ČSOB a.s. V květnu 2006 nastoupil do společnosti Credium, a.s. na pozici ředitele úseku řízení rizik. V červenci 2009 se stal členem představenstva společnosti. Od října 2009 působí současně jako předseda představenstva dceřiné společnosti Credium Slovakia, a.s. Bruno Regis Claude Lombard člen představenstva Narozen v roce 1967, v roce 1991 promoval na univerzitě v Dijonu ve specializaci analýza ziskovosti. V roce 2002 absolvoval obor informační systémy na Sorbonně a v roce 2008 tamtéž získal titul master v oboru aplikovaná organizace. Od roku 1994 pracoval ve společnosti Sofinco jako projektový manažer a poté jako Country manager pro Nizozemsko. Od července roku 2009 působí jako člen představenstva společnosti Credium, a.s. odpovědný za oblast projektů, IT a komunikace s klienty, od začátku roku 2011 odpovědný za oblast projektů, IT a finance. Žádný z členů představenstva nebyl souzen pro trestný čin majetkové povahy. Žádný z členů představenstva ani jim osoba blízká není držitelem cenných papírů společnosti ani opcí, na základě kterých mohou tyto osoby získat další cenné papíry společnosti. Členům představenstva nebyla v uplynulém období vyplacena odměna za výkon funkce člena představenstva společnosti. Členové představenstva z titulu svého členství nezískali také žádné další peněžní ani nepeněžní příjmy. Pracovní adresou všech členů představenstva je sídlo společnosti. U členů představenstva neexistuje žádný střet zájmů. V uplynulém období nedošlo ve složení představenstva společnosti Credium, a.s. k žádným změnám. 6

8 Dozorčí rada Amir Djourabtchi předseda dozorčí rady Narozen v roce V roce 1980 promoval na Post Graduate management DEA v Paříži. V letech pracoval ve finanční divizi Renault Group a v roce 1990 začal pracovat v Renault Credit International (RCI), kde ve vedoucích funkcích, včetně zahraničí, (Maďarsko, Argentina, Brazílie) působil do roku V listopadu 2007 byl jmenován ředitelem divize dceřiných společností a afilací společnosti Sofinco. Předsedou dozorčí rady je od dubna Jan Wolfgang Wagner člen dozorčí rady Narozen v roce Studoval ekonomii a mezinárodní management ve Stuttgartu, Barceloně a New Yorku. Svou profesionální kariéru zahájil v Citibank jako manažer pro korporátní vztahy. Poté pracoval na vedoucích pozicích v oblasti korporátního a mezinárodního bankovnictví pro předchůdce společnosti JP Morgan Chase, pro BNP Paribas a West LB Bank v Praze a ve Vídni. V roce 1977 se stal členem správní rady CreditPlus Bank, v lednu 2001 jejím mluvčím a v listopadu 2006 jejím předsedou. Zároveň je členem dozorčí rady FIAT Bank v Německu a Rakousku, společnosti Eurofactor v Německu a od ledna 2011 je členem dozorčí rady společnosti Credium, a.s. Ing. Leoš Sypták člen dozorčí rady Narozen v roce V roce 1999 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Ve společnosti Credium, a.s. (dříve ČP Leasing, a.s.) působí od roku 1999 nejprve na pozici referenta, následně jako manažer odboru finančního řízení, od roku 2000 dosud jako vedoucí odboru finančního řízení. Od roku 2008 je členem European Works Council. V roce 2009 se podílel v rámci skupiny na založení dceřiné společnosti Credit Agricole Consumer Finance v Číně. Členem dozorčí rady je od dubna Žádný z členů dozorčí rady nebyl souzen pro trestný čin majetkové povahy. Žádný z členů dozorčí rady ani jim osoba blízká není držitelem cenných papírů společnosti ani opcí, na základě kterých mohou tyto osoby získat další cenné papíry společnosti. Členům dozorčí rady byla v uplynulém období vyplacena odměna za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti ve výši Kč. Odměna je stanovena v souladu se smlouvami mezi členy dozorčí rady a společností jako fixní. Vyjma těchto odměn nezískali členové dozorčí rady z titulu svého členství žádné další peněžní nebo nepeněžní příjmy. Za činnost vykonávanou pro společnost Credium, a.s. v pracovním poměru obdrželi členové dozorčí rady souhrnně částku tis. Kč. Pracovní adresou všech členů dozorčí rady je sídlo společnosti. U členů dozorčí rady neexistuje žádný střet zájmů. V uplynulém období došlo ve složení dozorčí rady společnosti Credium, a.s. k následujícím změnám: Do 27. ledna 2011 pracovala ve funkci členky dozorčí rady Valérie Raymonde Renée Calvet, kterou s účinností od ve funkci nahradil Jan Wolfgang Wagner. 7

9 Ostatní osoby s řídící pravomocí Funkce Luděk Keltyčka Ing. Zdeněk Sirůček Petr Neužil Ing. Miroslav Halička Ing. Robert Šlik Ing. Josef Nádraský Ing. Bronislav Dvořáček Ing. Jan Hevessy generální ředitel finanční ředitel obchodní ředitel ředitel úseku řízení rizik ředitel úseku komunikace s klienty ředitel úseku informačních technologií ředitel spotřebitelského financování projektový manažer Žádný z vedoucích pracovníků nebyl souzen pro trestný čin majetkové povahy. Žádný z vedoucích ani jim osoba blízká není držitelem cenných papírů společnosti ani opcí, na základě kterých mohou tyto osoby získat další cenné papíry společnosti. Jmenovaní vedoucí pracovníci mohou užívat služební automobily i pro soukromé účely. Za každý měsíc použití osobního služebního automobilu pro soukromé účely se zvyšuje základ daně ze závislé činnosti o 1 % z pořizovací ceny osobního automobilu. Zároveň jsou tito povinni hradit PHM za km ujeté pro soukromé účely. V uplynulém období byl členům vedení společnosti z titulu použití služebního automobilu pro soukromé účely navýšen základ daně ze závislé činnosti celkem o částku 593 tis. Kč. Politiku odměňování osob s řídícími pravomocemi má v kompetenci dozorčí rada. Výše odměn členů vedení se skládá z fixní a variabilní složky. Kritéria pro vyplacení variabilní složky mzdy tvoří kombinaci operačních kritérií a dosažení plánovaných obchodních a ekonomických cílů v účetním období. V uplynulém období byly členům vedení společnosti vyplaceny mzdy ve výši tis. Kč. Pracovní adresou všech těchto osob je sídlo společnosti. U osob s řídící pravomocí neexistuje žádný střet zájmů. Žádný z členů představenstva, dozorčí rady ani vedení společnosti neobdržel žádné peněžité příjmy, naturální příjmy ani tantiémy od emitentem ovládané osoby. Politika odměňování vedení je navržena dozorčí radou Společnosti a schválena představenstvem. Výše pevné měsíční mzdy je stanovena individuální smlouvou. Výše mzdy generálního ředitele je schvalována představenstvem, výše mzdy ostatních členů managementu je schvalována dozorčí radou. Kritéria pro výplatu ročních bonusů jsou každoročně schvalována dozorčí radou. Tato kritéria definují na jedné straně obecné cíle Společnosti, na druhé straně individuální cíle každého manažera. Výplata ročních bonusů vychází z auditovaných finančních výkazů pro daný rok a hodnocení dozorčí rady a představenstva. 8

10 Organizační schéma společnosti (k 31. prosinci 2011) Generální ředitel Luděk Keltyčka Manažer řízení rizika a permanentních kontrol Ing. Iva Voříšková Odbor interního auditu Roman Štipák Ředitel spotřebitelského financování Ing. Bronislav Dvořáček Projektový manažer Ing. Jan Hevessy Odbor marketingu Mgr. Martin Kalvoda Oddělení právní Mgr. Veronika Pecharová Oddělení provozně-personální PhDr. Eva Szántová Úsek obchodní Úsek finanční Úsek řízení rizik Petr Neužil Ing. Zdeněk Sirůček Ing. Miroslav Halička Odbor tvorby produktů Odbor finančního řízení Odbor schvalování Radomil Zahrádka Ing. Leoš Sypták Ing. Jaroslav Lhotský Odbor klíčových zákazníků Odbor účtárny Odbor analýzy rizik Ing. Jiří Poběrežský Ing. Marie Rejmanová RNDr. Zuzana Kocková, PhD. Oddělení plánování Mgr. Renata Krušinová Odbor pohledávek a platební kázně Ing. Petr Suchánek Oddělení Business Intelligence Ing. Jiří Vitouš Úsek informačních technologií Ing. Robert Šlik Odbor správy aplikací IS Jan Maršál Odbor infrastruktury IT Daniel Šnor Úsek komunikace s klienty Ing. Robert Šlik Odbor komunikace s klienty Marta Horčičková Odbor centrálního zpracování Leona Zavadilová Oblastní pobočky Oblastní pobočka Střed - Praha Oblastní pobočka Západ pobočka Karlovy Vary, pobočka Ústí nad Labem Oblastní pobočka Jih - České Budějovice Oblastní pobočka Sever - Liberec Oblastní pobočka Morava Jih Brno Oblastní pobočka Morava Sever Ostrava 9

11 Zpráva představenstva společnosti Vývoj na trhu a postavení společnosti Rok 2011, byl rokem nadějí na hospodářský růst, které se v průběhu roku rozplynuly v očekávání nové finanční krize, primárně způsobené zvyšující se dluhovou krizí zemí eurozóny. Z důvodů záchranných finančních injekcí nejvíce zadluženým státům od ostatních zemí EU a nastolení politiky zvyšování daní a snižování nákladů a výdajů státu, byl podvázán nástup konjunktury evropské, ale i celosvětové ekonomiky. Vzhledem k otevřené ekonomice České republiky, závislé na zahraničním obchodě, se tato skutečnost projevila ve většině ekonomických ukazatelů a ovlivňovala všechny oblasti fungování České republiky a výrazně se také projevila v celkové výkonnosti domácí ekonomiky, která sice zatím neklesala, ale dosáhla pouze minimálního růstu, vyjádřeného vývojem hrubého domácího produktu (HDP) za celý rok 2011 ve výši pouhých 1,7 %, s odhadovanou stagnací v roce Průměrná meziroční míra inflace v roce 2011 byla sice pouze 1,9 %, ale během roku rostla ze 1,7 % v lednu až na 2,4 % v prosinci s prognózou dalšího růstu v novém roce Během roku 2011 také nejprve klesla a potom se postupně zvyšovala míra registrované nezaměstnanosti, přičemž ke konci roku dosáhla hodnoty 8,6 % s potenciálem dalšího nárůstu v následujícím roce. Většina dalších ekonomických ukazatelů skončila v záporných číslech a odhady vývoje v roce 2012, vycházející z těchto skutečností, nejsou příliš optimistické. Nejvíce negativním pro obor podnikání společnosti Credium je skutečnost, že se v ukazatelích o vývoji ekonomické situace České republiky, stále snižují ukazatele domácí realizované poptávky (v roce 2011 poklesla o -0,9 %) a výdajů na konečnou spotřebu (o -0,8 %, z toho výdajů na spotřebu domácností o -0,5 %), které neklesaly ani v době vrcholící hospodářské krize v letech Členy České leasingové a finanční asociace (ČLFA) byly za všechny produkty předány do užívání předměty dle vstupního dluhu v celkové výši 109 mld. Kč, z toho movité předměty činily 105 mld. Kč a nemovité předměty 4 mld. Kč. Vzhledem k trvajícímu nepříznivému hospodářskému vývoji, který byl doprovázen negativním naladěním spotřebitelů, došlo v roce 2011 k nárůstu financování, které poskytují členové ČLFA, oproti roku 2010 pouze o 0,6 %. Vývoj objemu všech finančních produktů v České republice dle vstupního dluhu (v mil. Kč) Rok Komodita mil. Kč % podíl mil. Kč % podíl mil. Kč % podíl Technologie, stroje a počítače , , ,9 Osobní a užitkové automobily , , ,9 Nákladní dopravní technika , , ,7 Nemovitosti , , ,2 Ostatní , , ,3 Celkem , , ,0 Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace Vývoj objemu všech finančních produktů společnosti Credium, a.s. dle vstupního dluhu (v mil. Kč) Rok Komodita mil. Kč % podíl mil. Kč % podíl mil. Kč % podíl Technologie, stroje a počítače 13 0,3 22 0,5 39 0,9 Osobní a užitkové automobily , , ,2 Nákladní dopravní technika 185 5, , ,2 Nemovitosti - 0,0-0,0-0,0 Ostatní 231 6, ,8 69 1,7 Celkem , , ,0 Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace 10

12 Ve statistice společností financujících osobní a užitkové automobily a motocykly, kterou vydává ČLFA, Credium opět potvrdilo pozici mezi TOP společnostmi působícími na trhu. Přestože trh financování automobilů v České republice rostl v roce 2011 oproti roku 2010 pouze minimálně, dosáhla společnost Credium v obchodní oblasti dobrých výsledků. Vedle nejvýznamnějšího finančního produktu, kterým je účelový úvěr, nabízí a dále rozvíjí Credium úspěšně i další finanční nástroje tak, aby zajistilo komplexnost nabídky dle potřeb zákazníků. Ti si tak mohly zvolit i z dalších forem financování finančního a operativního leasingu, splátkového prodeje a úvěru spotřebitelského. S koncem roku 2011 byla ukončena obchodní činnost v produktech a komoditách vyhodnocených jako do budoucna neperspektivní, především z důvodů vysokých rizik a nízké ziskovosti. Credium se v roce 2012 bude soustředit na doménu své dosavadní obchodní činnosti financování osobních a užitkových automobilů. Pořadí společností financujících osobní a užitkové vozy a motocykly dle ročního objemu nově uzavřených smluv dle vstupního dluhu (v mil. Kč) Společnost Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 ŠkoFIN, s.r.o UniCredit Leasing CZ, a.s ČSOB Leasing, a.s Credium, a.s s Autoleasing, a.s GE Money Auto, a.s ALD Automotive s.r.o LeasePlan ČR, s.r.o Mercedes Benz Financial Services ČR s.r.o ESSOX, s.r.o ARVAL CZ s.r.o VB Leasing CZ, s.r.o BUSINESS LEASE s.r.o PSA FINANCE Česká republika, s.r.o Home Credit, a.s Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace Dynamika růstu / poklesu financování osobních a užitkových vozů a motocyklů Jednotky Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Autofinance trh celkem mil. Kč Autofinance Credium, a.s. mil. Kč Podíl Credium,a.s., na trhu % 8,3 9,7 9,2 7,5 Autofinance růst / pokles trhu celkem % Autofinance růst / pokles Credium, a.s. % Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace Očekávaná hospodářská a finanční situace společnosti v následujícím období Rok 2011 byl, přestože se zhoršovala situace v ekonomice i na trhu, pro společnost Credium úspěšný. I přes očekávané nulové nebo minimální oživení ekonomiky, je pro rok 2012 hlavním záměrem firmy splnit plánovanou ziskovost a objem realizovaných obchodů a také držet pozici jednoho z nejvýznamnějších hráčů na trhu financování dopravní techniky. 11

13 Obchodní politika Zhodnocení roku 2011 V roce 2011 došlo oproti roku 2010 v České republice k nárůstu prodeje (registrací) nových vozidel v kategorii do 3,5 tuny o 3,2 %. V konečném výsledku je zahrnut nárůst prodeje nových osobních vozidel o 2,4 % a nových užitkových vozidel o 14,6 %. Celkový nárůst oproti roku 2010 je značně ovlivněn nárůstem reexportů tj. opakovaného prodeje nových vozů do dalších zemí o 34 %, které tyto na první pohled dobré výsledky, výrazně snižují. K nárůstu reexportů došlo jednak v důsledku změny kurzu koruny k měně eurozóny, ale především proto, že ceny automobilů v České republice jsou jedny z nejnižších ze zemí Evropské unie. Ukazuje se, že z důvodu obav z budoucího ekonomického vývoje v České republice, kdy se očekává další kolo ekonomické krize, klesá u potenciálních zákazníků chuť se zadlužovat a dochází k nerealizaci nebo odkladu předpokládaného nákupu a financování nového automobilu. I v roce 2011 se ve financování dopravní techniky dále prohlubovala konkurence mezi leasingovými společnostmi a ostatními finančními institucemi zabývajícími se financováním dopravní techniky. Společnost Credium byla na základě znalostí potřeb spolupracujících dealerů schopna zajistit i v roce 2011 plnou podporu svým partnerům s cílem podpořit jejich úspěšnost ve stále tvrdším konkurenčním prostředí. Jestliže rok 2007 byl v České republice z ekonomického pohledu posledním rokem konjunktury a ve společnosti Credium rokem obrovského nárůstu obchodů, které se podařilo realizovat, roky byly v době trvání finanční krize u nás i ve světě pro Credium roky udržení a vylepšení dosažených pozic na poli obchodním, tak rok 2011 byl především rokem minimalizace rizik v souladu s realizací pouze jednoznačně profitabilních obchodů. Pozici dominantního produktu ve společnosti posílil účelový úvěr, který po změnách zákonů v minulých letech, převzal tuto pozici po finančním leasingu. Přesto finanční leasing stále zastává významné postavení mezi produkty, které společnost nabízí. Základem obchodního úspěchu společnosti a jejich produktů je také široké a konkurenceschopné portfolio obchodních akcí a nabídek na míru klientovi. V loňském roce společnost také zvýšila své aktivity ve značkovém financování. Kromě už dlouhodobě velmi úspěšného značkového financování vozů Fiat, Alfa Romeo, Lancia a Mazda, společnost Credium v roce 2011 úspěšně rozšířila své portfolio značkového financování o značky Jaguar&Land Rover, a také o značku Jeep, která se stala součástí společenství Fiat Group. Realizované obchody přinesly trvalé umístění na nejvyšších příčkách společností financujících dopravní techniku ve statistickém žebříčku zveřejňovaném Českou leasingovou a finanční asociací (ČLFA). Společnost Credium patří stabilně již mnoho let mezi nejvýznamnější subjekty na trhu financování osobních a užitkových vozidel. Distribuční kanály Společnost nabízí finanční služby a produkty dvěmi distribučními kanály: 1) Prodej prostřednictvím autosalonů: Financování koupě vozidla nabízí Credium koncovým zákazníkům prostřednictvím široké sítě spolupracujících prodejců dopravní techniky. O tuto síť včetně zajištění všech procesů spojených s financováním nákupu vozidla koncovému zákazníkovi se starají obchodní manažeři, kteří v uplynulém roce působili v rámci sedmi oblastních poboček pokrývajících všechny regiony České republiky. 2) Přímý prodej, centrálními specializovanými útvary: - služby klíčovým zákazníkům jsou pod hlavičkou Fleet program zajišťovány centrálně týmem specialistů zaměřených na poskytování finančních produktů a služeb při financování a správě firemních flotil vozidel, a to formou finančního či operativního leasingu včetně zajištění full servisu. - obchody v komoditě nové i ojeté nákladní dopravní techniky byly zajišťovány týmem specialistů pod hlavičkou Truck program. - tým specializovaných odborníků se zaměřoval na prodej produktů bezúčelového spotřebitelského financování. 12

14 Produktová nabídka Produktová nabídka společnosti Credium, byla i v roce 2011, zaměřena především na financování všech druhů komodit dopravní techniky fyzickým osobám podnikajícím i nepodnikajícím a právnickým osobám, a to formou účelového úvěru, finančního leasingu, splátkového prodeje a operativního leasingu včetně zajištění full servisu. Spotřebitelské financování mělo v produktové nabídce bezúčelový úvěr, splátkový prodej a kreditní karty. V oblasti pojištění, které je většinou zaměřeno na dopravní techniku, společnost úspěšně spolupracuje se všemi renomovanými společnostmi působícími na tomto poli v České republice. Společnost Credium díky své filozofii individuálního přístupu a úzké spolupráci s jednotlivými prodejci dopravní techniky a dalšími obchodními partnery byla schopna připravit a na trhu nabídnout mnoho zajímavých a úspěšných obchodních akcí pro celý segment zájemců o financování vozidel i spotřebitelské financování. Investiční politika, IT a projekty V průběhu uplynulých let uskutečnila společnost ČP Leasing, a.s., nyní Credium, a.s., dvě finanční investice. Jednalo se o investici do základního kapitálu společnosti OPTIMALIT, spol. s.r.o. Tato společnost byla založena v roce 1999 jako 100% dceřiná společnost emitenta. Dále se jednalo o investici do nákupu společnosti OTP Leasing, a.s. (nyní Credium Slovakia, a.s.) a její dceřiné společnosti OTP Poisťovací Maklér, s.r.o. (nyní Optimalit Slovakia, a.s.), ke které došlo v listopadu Stejně tak, jako v minulých letech investovala společnost Credium i v roce 2011 do oblasti IT technologiích a aplikací významné prostředky. Hlavním projektem v oblasti IT infrastruktury byla realizace projektu Business Continuity Planning (BCP), kdy byla vybudována vzdálená záložní lokalita pro provoz všech hlavních IT aplikací společnosti. V případě masivního výpadku infrastruktury, nebo ztráty dostupnosti primárních IT systémů, je tak společnost schopna v této záložní lokalitě zabezpečit v řádu hodin svým partnerům a uživatelům plný provoz IT systémů a jimi podporovaných procesů. V oblasti aplikací pokračoval rozvoj jednotlivých IT systémů s ohledem na optimalizaci business procesů ve společnosti, a to především v oblasti obchodu a financí. V roce 2011 došlo k uzavření nové strategické smlouvy do roku 2014 se společností NESS Slovakia na podporu hlavního podnikového systému MARK IV. V roce 2011 společnost Credium, a.s. realizovala projekty zaměřené zejména na zvýšení efektivity společnosti a jejích procesů. Hlavní inovací bylo již v první polovině roku 2011 zavedení on-line systému, který nabízí zjednodušení a zásadní zrychlení procesu při uzavírání nového obchodního případu. Po výběru a specifikaci vozu vyplní zákazník s prodejcem žádost o financování, na základě které mu přijde on-line odpověď. Rychlost schvalování dnes společnost garantuje a výsledkem je to, že více než 60% obchodních případů je schvalováno do 10 minut. Zákazník tak během jediné návštěvy autosalónu vyřídí všechny finanční služby včetně pojištění. U on-line dealerů společnost také garantuje zrychlené proplácení obchodních případů. 13

15 Finanční politika Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření společnosti Za rok 2011 dosáhla společnost Credium individuálního čistého zisku v objemu tis. Kč (podle Mezinárodních účetních standardů). Na snížení čistého zisku oproti předchozímu období mělo vliv zejména řešení problémových případů z minulých období, konkrétně níže zmíněné dotvoření opravných položek za korporátními klienty. Vlastní kapitál společnosti dosáhl k 31. prosinci 2011 výše tis. Kč. Za rok 2011 dosáhla společnost Credium konsolidovaného čistého zisku v objemu tis. Kč (podle Mezinárodních účetních standardů). Vlastní kapitál společnosti dosáhl k 31. prosinci 2011 konsolidované výše tis. Kč. Dle 161d odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb. společnost Credium, a.s, v uplynulém účetním období žádné vlastní akcie ani zatímní listy nenabyla. V roce 2011 došlo oproti předchozímu roku opět k mírnému snížení úrokových sazeb z úvěrů, které společnost čerpala k financování svých aktivit. V tomto roce společnost nadále spolupracovala s dosavadními partnery na finančním trhu a financovala se prostřednictvím bilaterálních úvěrů. I přes složitou situaci na finančním trhu a přetrvávající problémy některých bank se zajištěním likvidity nepociťovala společnost Credium žádné problémy týkající se financování. Podařilo se udržet velmi výhodné úrokové podmínky u nově čerpaných úvěrů, přičemž tyto byly čerpány se splatností až 5 let, což společnost ochrání od případných problémů s likviditou na trhu v následujícím období. Řízení rizik a správa uzavřených leasingových smluv Vývoj rizikovosti portfolia společnosti Credium byl v roce 2011 ovlivněn několika významnými faktory. Na prvním místě je nutno znovu zdůraznit velmi dobrý trend v naší hlavní oblasti financování osobních a užitkových vozidel, kde suma vytvořených opravných položek a odepsaných pohledávek nepřesáhla 1% z objemu celkové jistiny těchto produktů. Nízká rizikovost v této oblasti je kromě jiného výsledkem dlouhodobé spolupráce se stálými partnery - autorizovanými prodejci vozidel, kterým se Credium snaží nabídnout co nejlepší podmínky a servis, a to i z pohledu schvalování financování našich společných klientů. Kromě toho se dále staví na osvědčených schvalovacích postupech s využitím scoringu a informací z externích úvěrových registrů. V minulém roce se však i přes značné úsilí nepodařilo naplnit ambici v oblasti poskytování spotřebitelských bezúčelových půjček, jejichž rizikovost překročila plánovanou míru. I to přispělo k rozhodnutí společnosti dále tento produkt nepodporovat. Kromě toho byly v roce 2011 z principu opatrnosti dotvořeny opravné položky na starší pohledávky za korporátními klienty (velké podniky), které jsou ve vymáhání již delší dobu, a u kterých je nižší pravděpodobnost jejich úhrady. Velmi pozitivně lze hodnotit vývoj rizikovosti v dceřiné společnosti Credium Slovakia, což potvrzuje správnost rozhodnutí implementovat shodné procesy řízení rizik i na Slovensku. V roce 2011 byla na www stránkách společnosti zřízena klientská zóna, která tak vytvořila nový komunikační kanál pro klienty společnosti. Prostřednictvím on-line klientské zóny mohou klienti zadávat své požadavky související se správou leasingové či úvěrové smlouvy z pohodlí svého domova či kanceláře 24 hodin denně. Díky provázání klientské zóny se systémem pro zpracování klientských požadavků SOPTIC pak bylo možné nastavit garantované časy pro jejich zpracování. V této souvislosti byla provedena i standardizace zpracování klientských požadavků s cílem zjednodušení a unifikace procesů. Souběžně byl za účelem efektivnějšího směrování příchozích hovorů a snížení prodlev při komunikaci klienta s klientským servisem společnosti výrazně rozšířen a modernizován telefonní systém. Tento systém současně umožnil daleko intenzivnější vyhodnocování kvality komunikace klientského servisu s klienty společnosti. 14

16 V rámci úseku komunikace s klienty byl v polovině roku 2011 zřízen zcela nový odbor centrálního zpracování. Do tohoto odboru byly přeneseny činnosti obchodně administrativního charakteru zajišťované do té doby různými útvary centrály a pobočkou Střed. Cílem tohoto kroku bylo zefektivnit procesy zpracování klientských smluv od žádosti přes schvalování až po jejich aktivaci v systému, a to jak v oblasti financování vozidel, tak spotřebitelského financování, a zajistit tak kvalitní službu pro obchodní aktivity společnosti. Zpracování jednotlivých úkonů v týmu probíhá v rámci časových garancí a kvalita zpracovaných výstupů a činností je pravidelně monitorována a vyhodnocována. Personální politika společnosti Personální práce se v roce 2011 zaměřovaly především na podporu a profesní rozvoj klíčových a talentovaných zaměstnanců firmy. Byly vypracovány rozvojové programy Credium akademie a Credium extraleague. Dalším úkolem s vysokou prioritou bylo řešení problémů souvisejících se snižováním počtu zaměstnanců, především v oblasti obchodních aktivit. Za účelem dosažení maximální efektivity a profitability byly provedeny změny v organizační struktuře. Potřeba optimalizace, zjednodušení a standardizace procesu schvalování byla důvodem zřízení nového odboru centrálního zpracování. Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2011 Průměrný počet zaměstnanců za uplynulé období 170 Počet zaměstnanců k Počet zaměstnanců k Z toho na centrále 115 Z toho na pobočkách 43 Z toho žen 86 Z toho mužů 72 Věková struktura zaměstnanců let 33,5 % let 38,3 % let 23,1 % více než 50 let 5,1 % průměrný věk 35 let Očekávaná hospodářská a finanční situace společnosti v následujícím období Společnost se v roce 2011 zaměřila zejména na svoji efektivitu. Cílem společnosti je být i nadále jedním z důležitých hráčů na trhu financování dopravní techniky. Plánovaný objem obchodů na rok 2012 Produkt Plánovaný objem produkce Finanční leasing Operativní leasing Spotřebitelský úvěr Splátkový prodej 0 Internetové úvěry a úvěry poskytnuté na prodejních místech 0 Kreditní karty 0 CELKEM Údaje jsou uvedeny ve financované částce v tis. Kč 15

17 Zpráva nezávislého auditora akcionáři společnosti Credium, a.s. Ověřili jsme individuální a konsolidovanou účetní závěrku společnosti Credium, a.s., identifikační číslo , se sídlem Park Office, Bucharova 2657/12, Praha 13 (dále Společnost ) za rok končící 31. prosince 2011 uvedenou v této výroční zprávě, ke kterým jsme dnes vydali výroky (dále účetní závěrky ). Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme soulad ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 31. prosince 2011 s výše uvedenými účetními závěrkami. Za správnost výroční zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetními závěrkami. Úloha auditora Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikační doložkou Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že ostatní informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Výrok Podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 31. prosince 2011 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenými účetními závěrkami. Zpráva o ověření zprávy o vztazích Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok končící 31. prosince 2011 (dále Zpráva ). Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naší úlohou je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této Zprávě. Rozsah ověření Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. V souladu s tímto standardem jsme povinni naplánovat a provést prověrku s cílem získat omezenou jistotu, že Zpráva neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování zaměstnanců Společnosti, na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Kateřinská 40/466, Praha 2, Česká republika T: , F: , PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, Praha 2, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo

18 Akcionář společnosti Credium, a.s. Zpráva nezávislého auditora Zpráva o ověření zprávy o vztazích (pokračování) Závěr Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve Zprávě sestavené v souladu s požadavky 66a obchodního zákoníku. 9. května

19 Zpráva nezávislého auditora akcionáři společnosti Credium, a.s. Ověřili jsme přiloženou individuální účetní závěrku společnosti Credium, a.s., identifikační číslo , se sídlem Park Office, Bucharova 2657/12, Praha 13 (dále Společnost ), tj. výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2011, výkazy úplného výsledku, změn vlastního kapitálu a peněžních toků za rok 2011 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních pravidel (dále individuální účetní závěrka ). Odpovědnost představenstva Společnosti za individuální účetní závěrku Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení individuální účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií a za takové vnitřní kontroly, které považuje za nezbytné pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Úloha auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této individuální účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že individuální účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontroly relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Kateřinská 40/466, Praha 2, Česká republika T: , F: , PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, Praha 2, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo

20 Akcionář společnosti Credium, a.s. Zpráva nezávislého auditora Výrok Podle našeho názoru individuální účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2011, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. 9. května

21 Individuální účetní závěrka zpracovaná za rok končící 31. prosince 2011 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 20

22 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 Výkaz úplného výsledku Pozn Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Čisté úrokové výnosy Ztráty ze snížení hodnoty aktiv a z prodeje zajištění (zabavených aktiv) Čisté úrokové výnosy po odečtení ztrát ze snížení hodnoty a z prodeje zajištění Výnosy z poplatků, provizí a operativního leasingu Náklady na poplatky, provize a operativní leasing Čisté výnosy z poplatků, provizí a operativního leasingu Výnosy z dividend Čistá ztráta z prodeje dlouhodobého hmotného majetku Ostatní čisté provozní výnosy Správní náklady Zisk před zdaněním Daň z příjmů Čistý zisk za účetní období Ostatní úplný výsledek za účetní období 0 0 Úplný výsledek za účetní období celkem Příloha na straně 25 až 54 je nedílnou součástí této individuální účetní závěrky. 21

23 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 Výkaz finanční pozice Pozn. 31. prosince prosince prosince 2009 AKTIVA (upraveno) (upraveno) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Účasti s rozhodujícím vlivem Čisté investice do finančního leasingu Úvěry a pohledávky Ostatní aktiva Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Aktiva celkem VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Závazky Půjčky Odložený daňový závazek Splatná daň z příjmů Ostatní závazky Závazky celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Rezervní fondy Nerozdělený zisk Vlastní kapitál celkem Vlastní kapitál a závazky celkem Příloha na straně 25 až 54 je nedílnou součástí této individuální účetní závěrky. Individuální účetní závěrka byla schválena představenstvem dne 9. května 2012 a podepsána: Luděk Keltyčka předseda představenstva Bruno Regis Claude Lombard člen představenstva 22

24 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 Výkaz peněžních toků Peněžní toky z provozní činnosti: Pozn. 31. prosince prosince 2010 Zisk před zdaněním Úpravy pro odsouhlasení čistého zisku a čisté hotovosti z provozní činnosti: Odpisy 10, 12, Kurzové ztráty (+) / zisky (-) Ztráta z prodeje dlouhodobého hmotného majetku Jednorázový odpis softwaru Výnosy z úroků Výnosy z dividend Náklady na úroky Změna stavu opravných položek a odpisy pohledávek Změny v provozních aktivech a pasivech: Čistá investice do finančního leasingu Úvěry a pohledávky Ostatní aktiva Ostatní závazky Výdaje spojené s nabytím předmětů operativního leasingu Příjmy z prodeje předmětů operativního leasingu Přijaté úroky Zaplacené úroky Zaplacená daň z příjmů Čisté peněžní toky z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti: Výdaje spojené s nabytím zařízení a nehmotného majetku 12, Zvýšení vlastního kapitálu dceřiné společnosti Přijaté dividendy od dceřiné společnosti Čisté peněžní toky z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti: Snížení peněžních prostředků z důvodu splacení půjček Zvýšení peněžních prostředků z důvodu čerpání půjček Vyplacené dividendy Čisté peněžní toky z finanční činnosti Čisté zvýšení (+) / snížení (-) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku roku Dopad změn ve směnném kurzu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci roku Příloha na straně 25 až 54 je nedílnou součástí této individuální účetní závěrky. 23

25 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 Výkaz změn vlastního kapitálu Pozn. Základní kapitál Rezervní fondy Nerozdělený zisk Celkem Zůstatek k 1. lednu 2010 (dříve vykázáno) Úprava chyb předchozích let Zůstatek k 1. lednu 2010 (upraveno) Vyplacené dividendy ) Příděl do zákonného rezervního fondu ) 0 Úplný výsledek celkem Zůstatek k 31. prosinci 2010 (upraveno) Vyplacené dividendy ) ) Příděl do zákonného rezervního fondu ) 0 Úplný výsledek celkem Zůstatek k 31. prosinci Příloha na straně 25 až 54 je nedílnou součástí této individuální účetní závěrky. 24

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Factoring KB dosáhl nejvyššího obratu v historii společnosti ve výši 18 143 mil. Kč

Factoring KB dosáhl nejvyššího obratu v historii společnosti ve výši 18 143 mil. Kč STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2007 Factoring KB dosáhl nejvyššího obratu v historii společnosti ve výši 18 143 mil. Kč www.factoringkb.cz Vaše

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem jeho úspěšnosti. jv js jk pi am in hmi pš hma mk eč vj jb pb hk jč kk ld Výroční zpráva 2010 Factoring

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Home Credit a.s. ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2008 DO 31. PROSINCE 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 3 2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 6 Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Factoring KB, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Factoring KB, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014 2 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok 2012 9 Nejvýznamnější události

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2014. PPF banka 101

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2014. PPF banka 101 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2014 PPF banka 101 Obsah 2 Slovo předsedy představenstva 4 Základní nekonsolidované finanční ukazatele 9 Profil společnosti 11 Složení vrcholových orgánů 17 Organizační struktura

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

Stojíme na zdravých základech

Stojíme na zdravých základech 2010 Výroční zpráva Stojíme na zdravých základech Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. si zakládá na přívětivém přístupu ke stabilnímu kmeni zákazníků a efektivně se zaměřuje na jednotlivé cílové skupiny v souvislosti

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Modrá pyramida. se výrazně profiluje jako banka pro rodinu. www.modrapyramida.cz. Modrá pyramida. stavební spořitelna, a.s. Výroční zpráva 2007

Modrá pyramida. se výrazně profiluje jako banka pro rodinu. www.modrapyramida.cz. Modrá pyramida. stavební spořitelna, a.s. Výroční zpráva 2007 STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Výroční zpráva 2007 Modrá pyramida se výrazně profiluje jako banka pro rodinu www.modrapyramida.cz Na rodině

Více

Naši lidé jsou vzácné prvky, na kterých je postavena činnost Modré pyramidy a jsou základem její úspěšnosti.

Naši lidé jsou vzácné prvky, na kterých je postavena činnost Modré pyramidy a jsou základem její úspěšnosti. Naši lidé jsou vzácné prvky, na kterých je postavena činnost Modré pyramidy a jsou základem její úspěšnosti. H so da B N vm tk ap lš pv žh rj mv ev rk vc zk jv ps jk jj ms ed ml Výroční zpráva 2010 Modrá

Více

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup vysoká kvalita poskytovaných služeb nejdynamičtěji se rozvíjející penzijní fond v ČR přímé komunikační kanály

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > Dimension >> 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > KVALITATIVNÍ INFORMACE 9 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Vlastní kapitál 2 166 135 1 897 303 Základní

Více

Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007

Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007 Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007 Penzijní fond České pojišťovny je největším poskytovatelem penzijního připojištění v České republice. Každé čtvrté penzijní připojištění

Více