Výroční zpráva Credium, a.s. (konsolidovaná, auditovaná - s výroky auditora k účetním závěrkám a k výroční zprávě)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011. Credium, a.s. (konsolidovaná, auditovaná - s výroky auditora k účetním závěrkám a k výroční zprávě)"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011 Credium, a.s. (konsolidovaná, auditovaná - s výroky auditora k účetním závěrkám a k výroční zprávě)

2 OBSAH Profil společnosti...2 Charakteristika společnosti... 2 Předmět podnikání společnosti podle čl. 4 stanov...3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo a Dozorčí rada...6 Organizační schéma společnosti...9 Zpráva představenstva společnosti...10 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě Zpráva nezávislého auditora k individuální účetní závěrce...18 Individuální účetní závěrka Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce...55 Konsolidovaná účetní závěrka...57 Doplňující informace k účetní závěrce...93 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu...99 Tato auditovaná Výroční zpráva nahrazuje neauditovanou Výroční zprávu, zaslanou České národní bance dne V auditované Výroční zprávě byly učiněny tyto změny: doplnění Zprávy nezávislého auditora k Výroční zprávě, doplnění Zprávy nezávislého auditora k individuální účetní závěrce, doplnění Zprávy nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce společnosti a doplnění Úvodního slova představenstva společnosti. 1

3 Profil společnosti Obchodní firma: Credium, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Bucharova 2657/12, Office Park, Praha 13, Česká republika Oblastní Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary, České Budějovice, Liberec pobočky: IČ: Rejstříkový soud: Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, oddíl B, vložka 4803 Datum vzniku: Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 27. června Datum a způsob Společnost byla založena v souladu s právním řádem České republiky založení: za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), a to bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské listiny ze dne 15. května Základní kapitál: Základní kapitál společnosti Credium, a.s., činí k 31. prosinci 2011 částku Kč a je tvořen ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč v zaknihované podobě. Akcie byly splaceny v plné výši. Práva a povinnosti plynoucí z těchto akcií se řídí Obchodním zákoníkem a Stanovami společnosti. Emise cenných papírů: Emise obligací byla Společností vydána v prosinci roku 2007, celková jmenovitá hodnota je 1 mld. Kč. Prospekt emise včetně emisních podmínek dluhopisů byl schválen Českou národní bankou 17. prosince 2007 pod č. j. SP/544/445/2007/20966/540. Dluhopisům byl přidělen ISIN CZ Dluhopisy byly přijaty k obchodování na trhu RM-Systém 29. prosince Charakteristika společnosti Credium, a.s. (dále též Společnost, Credium ) je členem České leasingové a finanční asociace. Základní kapitál společnosti je 785 mil. Kč. Credium se profiluje jako finanční společnost na trhu leasingových a úvěrových společností v ČR, své produkty finanční leasing, operativní leasing, spotřebitelský úvěr a splátkový prodej, poskytuje subjektům podnikatelským i nepodnikatelským. Za dobu svého působení na trhu se společnost zařadila mezi vedoucí společnosti českého leasingového trhu. Výsledky hospodaření ji staví do pozice klíčového hráče na trhu a mezi první desítku největších leasingových a úvěrových společností v České republice. Credium v oblasti financování dopravní techniky nabízí neznačkové i značkové financování vozů značek Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Mazda, Jaguar, Land Rover a Jeep, a to jak ve směru k dealerům, tak i koncovým zákazníkům. Svoji obchodní působnost rozvíjí Credium vedle českého trhu i na Slovensku prostřednictvím dceřiné společnosti Credium Slovakia, a.s. Snadná dostupnost služeb koncovým zákazníkům je zajištěna spoluprací s obchodními partnery, dealery vozidel, jimž poskytuje zejména administrativní servis síť poboček rozložených po celém území ČR. Služby pro korporátní klienty z řad nákladní dopravní techniky a vozových flotil zajišťují odborně specializované týmy obchodních manažerů na úsecích TruckProgram a FleetProgram. Credium v roce 2011 rovněž působilo v segmentu spotřebitelského bezúčelového financování, kde se přímo zaměřovalo na retailového zákazníka nabídkou kreditních karet a poskytováním on-line bezúčelových půjček. 2

4 Předmět podnikání společnosti podle čl. 4 stanov výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, finanční leasing, poskytování úvěrů z vlastních zdrojů. Základní finanční ukazatele jednotky 1. ledna prosince ledna prosince 2010 (Upraveno) Celková aktiva tis. Kč Základní kapitál tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Zisk běžného období tis. Kč Počet akcií ks Zisk na jednu akcii tis. Kč 0,106 0,192 Tržby (úrokové výnosy) tis. Kč Počet nově uzavřených smluv počet Průměrný přepočtený počet zaměstnanců počet Počet obchodních míst počet

5 Úvodní slovo představenstva Vážení přátelé, při pohledu na loňský rok je nezbytné zmínit celkový hospodářský vývoj v České republice. Vývoj trhu v loňském roce ovlivnil především postupný pokles výkonu naší ekonomiky dokumentovaný poklesem meziročního růstu HDP. Finanční produkty tak byly v loňském roce nabízeny v podmínkách postupného poklesu tempa ekonomického růstu. Stejně jako v předchozím roce i v roce 2011 investice a výdaje domácností stagnovaly a nedošlo k jejich výraznějšímu růstu, i když, což je pozitivní, v průběhu roku došlo k mírnému poklesu nezaměstnanosti. Nebankovní společnosti (ČLFA) se v loňském roce podílely na financování dopravních prostředků (vesměs nových) částkou 55,9 mld. korun. Z toho 32,6 mld. korun šlo na pořízení osobních vozů prvně registrovaných v ČR, tzn. více než dvě pětiny osobních vozů prvně registrovaných vloni v ČR bylo financováno členskými společnostmi ČLFA. Trh financování vozů do 3,5 tuny v 2011 oproti loňskému roku lehce stoupl, naopak Credium zaznamenalo v tomto segmentu mírný pokles. Rok 2011 pro Credium, a. s., znamenal zaměření především na tři hlavní oblasti: aktivní řízení rizika s cílem jeho minimalizace, naplňování strategie realizovat pouze profitabilní obchody a konečně potvrzení stability společnosti na finančním trhu. V oblasti řízení rizik se potvrdila správnost našeho konzervativnější přístupu spojeného s důsledným vyhodnocováním platební schopnosti našich klientů, využíváním a rozvojem scorovacích modelů, ověřováním informací v úvěrových registrech a v neposlední řadě v podpoře dlouhodobé spolupráce s našimi stabilními partnery, autorizovanými prodejci nových osobních a užitkových vozidel. V duchu cíle maximálně se koncentrovat na profitabilní obchody a využít situace k upevnění své pozice na trhu, došlo v polovině roku 2011 k ukončení poskytování splátkového prodeje a ke konci roku k ukončení financování nákladní dopravní techniky a poskytování kreditních karet. Finanční stabilitu společnosti podtrhuje jednak výše základního kapitálu společnosti, který činil k 31. prosinci 2011 částku Kč, a současně i naplnění strategie v oblasti zajištění vlastního financování, kdy Credium je z 80% financováno dlouhodobými zdroji. S přihlédnutím ke splatnostem aktiv tímto společnost eliminuje riziko neočekávaného pohybu úrokových sazeb na trhu. Jaké výsledky přinesl rok 2011? Navzdory nepříznivému podnikatelskému prostředí Credium, a. s., zaznamenalo dobré výsledky a řadu významných úspěchů. Stabilně již mnoho let patří mezi leadery trhu. Podle ČLFA se ve statistice Pořadí společností při financování všech finančních produktů sloužících k financování osobních a užitkových vozů a motocyklů drží již třetím rokem mezi čtyřmi nejsilnějšími společnostmi v České republice a v pořadí společností při financování všech komodit a všech finančních produktů se umisťuje v první desítce. Se zákazníky jsme v loňském roce uzavřeli smluv za všechny finanční produkty, což je o něco málo více než v roce 2010, čímž jsme potvrdili svoji stabilní pozici na finančním trhu. Klíčovým produktem Credium, a. s. se stal účelový úvěr, který po změnách zákonů v minulých letech tuto pozici převzal po finančním leasingu. Mezi další pozitivní úspěchy patří především úspěšně se rozvíjející strategie značkového financování, dlouhodobě již realizovaná se značkami Fiat, Alfa Romeo, Lancia a Mazda. V roce 2011 nově rozšířila své portfolio o značky Jeep, Jaguar a Land Rover. Credium, a. s., se v roce 2012 bude i nadále koncentrovat na financování dopravní techniky, hlavní obchodní aktivitu společnosti, a zaměří se na další rozvoj a zkvalitňování poskytovaných služeb v této oblasti. Hlavní inovací v rámci zkvalitnění služeb a dalším loňským úspěchem bylo zavedení online systému při uzavírání nového obchodního případu na autosalonu, který přinesl zrychlení celého prodejního procesu. On-line systém poskytuje administrativní komfort obchodním partnerům, prodejcům, včetně garance rychlosti schvalování (60% žádostí je vyřízeno do 10 minut) a současně uvolňuje ruce obchodním manažerům, kteří jsou nyní více osobně k dispozici pro budování obchodních vztahů Credium, a. s. 4

6 Další inovací s cílem zefektivnit a zkvalitnit naše služby bylo zřízení klientské zóny na webových stránkách společnosti. Klienti nyní mohou zadávat své požadavky z pohodlí domova či kanceláře 24 hodin denně. Klientská zóna rovněž svým propojením se systémem pro zpracování klientských požadavků SOPTIC garantuje časovou hranici zpracování klientských smluv od podání žádosti, přes schvalování až po jejich aktivaci v systému. Tento systém současně umožňuje pravidelný monitoring a vyhodnocení kvality komunikace zákaznického servisu. Za každým dobrým výsledkem vidíme především každodenní práci všech pracovníků společnosti Credium, a. s. Bez práce každého z nich, jejich vzájemné spolupráce napříč celou společností a vzájemné propojenosti jednotlivých oddělení bychom nedosáhli výše zmíněných úspěchů, které navzdory nepříznivým ekonomickým vlivům máme. I nyní můžeme říci, že především díky našim lidem máme dobré podmínky pro úspěšné zvládnutí roku Představenstvo společnosti Credium, a. s. 5

7 Představenstvo a Dozorčí rada Představenstvo Luděk Keltyčka předseda představenstva Narozen v roce 1975, v roce 1993 ukončil studium na gymnáziu. V letech zastával ve společnosti Plzeňský Prazdroj postupně funkce referenta prodeje, Key Account Managera, regionálního ředitele a ředitele prodeje pro Českou republiku. V roce 1999 pracoval jako obchodní ředitel v Jihočeských pivovarech. Od ledna roku 2000 pracoval v ČP Leasing, a.s., nyní Credium, a.s., nejprve jako vedoucí oddělení klíčových zákazníků, od dubna roku 2000 jako ředitel obchodního úseku a od 1. března 2005 jako generální ředitel. V červenci 2001 se stal členem představenstva, jeho předsedou je od 18. srpna Ing. Miroslav Halička člen představenstva Narozen v r. 1972, v roce 1995 promoval na Vysoké škole ekonomické v Bánské Bystrici, obor finance. Od r pracoval ve společnosti ČSOB Leasing, a.s. jako finanční analytik, později jako risk manažer. V letech působil jako poradce člena představenstva ČSOB a.s. V květnu 2006 nastoupil do společnosti Credium, a.s. na pozici ředitele úseku řízení rizik. V červenci 2009 se stal členem představenstva společnosti. Od října 2009 působí současně jako předseda představenstva dceřiné společnosti Credium Slovakia, a.s. Bruno Regis Claude Lombard člen představenstva Narozen v roce 1967, v roce 1991 promoval na univerzitě v Dijonu ve specializaci analýza ziskovosti. V roce 2002 absolvoval obor informační systémy na Sorbonně a v roce 2008 tamtéž získal titul master v oboru aplikovaná organizace. Od roku 1994 pracoval ve společnosti Sofinco jako projektový manažer a poté jako Country manager pro Nizozemsko. Od července roku 2009 působí jako člen představenstva společnosti Credium, a.s. odpovědný za oblast projektů, IT a komunikace s klienty, od začátku roku 2011 odpovědný za oblast projektů, IT a finance. Žádný z členů představenstva nebyl souzen pro trestný čin majetkové povahy. Žádný z členů představenstva ani jim osoba blízká není držitelem cenných papírů společnosti ani opcí, na základě kterých mohou tyto osoby získat další cenné papíry společnosti. Členům představenstva nebyla v uplynulém období vyplacena odměna za výkon funkce člena představenstva společnosti. Členové představenstva z titulu svého členství nezískali také žádné další peněžní ani nepeněžní příjmy. Pracovní adresou všech členů představenstva je sídlo společnosti. U členů představenstva neexistuje žádný střet zájmů. V uplynulém období nedošlo ve složení představenstva společnosti Credium, a.s. k žádným změnám. 6

8 Dozorčí rada Amir Djourabtchi předseda dozorčí rady Narozen v roce V roce 1980 promoval na Post Graduate management DEA v Paříži. V letech pracoval ve finanční divizi Renault Group a v roce 1990 začal pracovat v Renault Credit International (RCI), kde ve vedoucích funkcích, včetně zahraničí, (Maďarsko, Argentina, Brazílie) působil do roku V listopadu 2007 byl jmenován ředitelem divize dceřiných společností a afilací společnosti Sofinco. Předsedou dozorčí rady je od dubna Jan Wolfgang Wagner člen dozorčí rady Narozen v roce Studoval ekonomii a mezinárodní management ve Stuttgartu, Barceloně a New Yorku. Svou profesionální kariéru zahájil v Citibank jako manažer pro korporátní vztahy. Poté pracoval na vedoucích pozicích v oblasti korporátního a mezinárodního bankovnictví pro předchůdce společnosti JP Morgan Chase, pro BNP Paribas a West LB Bank v Praze a ve Vídni. V roce 1977 se stal členem správní rady CreditPlus Bank, v lednu 2001 jejím mluvčím a v listopadu 2006 jejím předsedou. Zároveň je členem dozorčí rady FIAT Bank v Německu a Rakousku, společnosti Eurofactor v Německu a od ledna 2011 je členem dozorčí rady společnosti Credium, a.s. Ing. Leoš Sypták člen dozorčí rady Narozen v roce V roce 1999 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Ve společnosti Credium, a.s. (dříve ČP Leasing, a.s.) působí od roku 1999 nejprve na pozici referenta, následně jako manažer odboru finančního řízení, od roku 2000 dosud jako vedoucí odboru finančního řízení. Od roku 2008 je členem European Works Council. V roce 2009 se podílel v rámci skupiny na založení dceřiné společnosti Credit Agricole Consumer Finance v Číně. Členem dozorčí rady je od dubna Žádný z členů dozorčí rady nebyl souzen pro trestný čin majetkové povahy. Žádný z členů dozorčí rady ani jim osoba blízká není držitelem cenných papírů společnosti ani opcí, na základě kterých mohou tyto osoby získat další cenné papíry společnosti. Členům dozorčí rady byla v uplynulém období vyplacena odměna za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti ve výši Kč. Odměna je stanovena v souladu se smlouvami mezi členy dozorčí rady a společností jako fixní. Vyjma těchto odměn nezískali členové dozorčí rady z titulu svého členství žádné další peněžní nebo nepeněžní příjmy. Za činnost vykonávanou pro společnost Credium, a.s. v pracovním poměru obdrželi členové dozorčí rady souhrnně částku tis. Kč. Pracovní adresou všech členů dozorčí rady je sídlo společnosti. U členů dozorčí rady neexistuje žádný střet zájmů. V uplynulém období došlo ve složení dozorčí rady společnosti Credium, a.s. k následujícím změnám: Do 27. ledna 2011 pracovala ve funkci členky dozorčí rady Valérie Raymonde Renée Calvet, kterou s účinností od ve funkci nahradil Jan Wolfgang Wagner. 7

9 Ostatní osoby s řídící pravomocí Funkce Luděk Keltyčka Ing. Zdeněk Sirůček Petr Neužil Ing. Miroslav Halička Ing. Robert Šlik Ing. Josef Nádraský Ing. Bronislav Dvořáček Ing. Jan Hevessy generální ředitel finanční ředitel obchodní ředitel ředitel úseku řízení rizik ředitel úseku komunikace s klienty ředitel úseku informačních technologií ředitel spotřebitelského financování projektový manažer Žádný z vedoucích pracovníků nebyl souzen pro trestný čin majetkové povahy. Žádný z vedoucích ani jim osoba blízká není držitelem cenných papírů společnosti ani opcí, na základě kterých mohou tyto osoby získat další cenné papíry společnosti. Jmenovaní vedoucí pracovníci mohou užívat služební automobily i pro soukromé účely. Za každý měsíc použití osobního služebního automobilu pro soukromé účely se zvyšuje základ daně ze závislé činnosti o 1 % z pořizovací ceny osobního automobilu. Zároveň jsou tito povinni hradit PHM za km ujeté pro soukromé účely. V uplynulém období byl členům vedení společnosti z titulu použití služebního automobilu pro soukromé účely navýšen základ daně ze závislé činnosti celkem o částku 593 tis. Kč. Politiku odměňování osob s řídícími pravomocemi má v kompetenci dozorčí rada. Výše odměn členů vedení se skládá z fixní a variabilní složky. Kritéria pro vyplacení variabilní složky mzdy tvoří kombinaci operačních kritérií a dosažení plánovaných obchodních a ekonomických cílů v účetním období. V uplynulém období byly členům vedení společnosti vyplaceny mzdy ve výši tis. Kč. Pracovní adresou všech těchto osob je sídlo společnosti. U osob s řídící pravomocí neexistuje žádný střet zájmů. Žádný z členů představenstva, dozorčí rady ani vedení společnosti neobdržel žádné peněžité příjmy, naturální příjmy ani tantiémy od emitentem ovládané osoby. Politika odměňování vedení je navržena dozorčí radou Společnosti a schválena představenstvem. Výše pevné měsíční mzdy je stanovena individuální smlouvou. Výše mzdy generálního ředitele je schvalována představenstvem, výše mzdy ostatních členů managementu je schvalována dozorčí radou. Kritéria pro výplatu ročních bonusů jsou každoročně schvalována dozorčí radou. Tato kritéria definují na jedné straně obecné cíle Společnosti, na druhé straně individuální cíle každého manažera. Výplata ročních bonusů vychází z auditovaných finančních výkazů pro daný rok a hodnocení dozorčí rady a představenstva. 8

10 Organizační schéma společnosti (k 31. prosinci 2011) Generální ředitel Luděk Keltyčka Manažer řízení rizika a permanentních kontrol Ing. Iva Voříšková Odbor interního auditu Roman Štipák Ředitel spotřebitelského financování Ing. Bronislav Dvořáček Projektový manažer Ing. Jan Hevessy Odbor marketingu Mgr. Martin Kalvoda Oddělení právní Mgr. Veronika Pecharová Oddělení provozně-personální PhDr. Eva Szántová Úsek obchodní Úsek finanční Úsek řízení rizik Petr Neužil Ing. Zdeněk Sirůček Ing. Miroslav Halička Odbor tvorby produktů Odbor finančního řízení Odbor schvalování Radomil Zahrádka Ing. Leoš Sypták Ing. Jaroslav Lhotský Odbor klíčových zákazníků Odbor účtárny Odbor analýzy rizik Ing. Jiří Poběrežský Ing. Marie Rejmanová RNDr. Zuzana Kocková, PhD. Oddělení plánování Mgr. Renata Krušinová Odbor pohledávek a platební kázně Ing. Petr Suchánek Oddělení Business Intelligence Ing. Jiří Vitouš Úsek informačních technologií Ing. Robert Šlik Odbor správy aplikací IS Jan Maršál Odbor infrastruktury IT Daniel Šnor Úsek komunikace s klienty Ing. Robert Šlik Odbor komunikace s klienty Marta Horčičková Odbor centrálního zpracování Leona Zavadilová Oblastní pobočky Oblastní pobočka Střed - Praha Oblastní pobočka Západ pobočka Karlovy Vary, pobočka Ústí nad Labem Oblastní pobočka Jih - České Budějovice Oblastní pobočka Sever - Liberec Oblastní pobočka Morava Jih Brno Oblastní pobočka Morava Sever Ostrava 9

11 Zpráva představenstva společnosti Vývoj na trhu a postavení společnosti Rok 2011, byl rokem nadějí na hospodářský růst, které se v průběhu roku rozplynuly v očekávání nové finanční krize, primárně způsobené zvyšující se dluhovou krizí zemí eurozóny. Z důvodů záchranných finančních injekcí nejvíce zadluženým státům od ostatních zemí EU a nastolení politiky zvyšování daní a snižování nákladů a výdajů státu, byl podvázán nástup konjunktury evropské, ale i celosvětové ekonomiky. Vzhledem k otevřené ekonomice České republiky, závislé na zahraničním obchodě, se tato skutečnost projevila ve většině ekonomických ukazatelů a ovlivňovala všechny oblasti fungování České republiky a výrazně se také projevila v celkové výkonnosti domácí ekonomiky, která sice zatím neklesala, ale dosáhla pouze minimálního růstu, vyjádřeného vývojem hrubého domácího produktu (HDP) za celý rok 2011 ve výši pouhých 1,7 %, s odhadovanou stagnací v roce Průměrná meziroční míra inflace v roce 2011 byla sice pouze 1,9 %, ale během roku rostla ze 1,7 % v lednu až na 2,4 % v prosinci s prognózou dalšího růstu v novém roce Během roku 2011 také nejprve klesla a potom se postupně zvyšovala míra registrované nezaměstnanosti, přičemž ke konci roku dosáhla hodnoty 8,6 % s potenciálem dalšího nárůstu v následujícím roce. Většina dalších ekonomických ukazatelů skončila v záporných číslech a odhady vývoje v roce 2012, vycházející z těchto skutečností, nejsou příliš optimistické. Nejvíce negativním pro obor podnikání společnosti Credium je skutečnost, že se v ukazatelích o vývoji ekonomické situace České republiky, stále snižují ukazatele domácí realizované poptávky (v roce 2011 poklesla o -0,9 %) a výdajů na konečnou spotřebu (o -0,8 %, z toho výdajů na spotřebu domácností o -0,5 %), které neklesaly ani v době vrcholící hospodářské krize v letech Členy České leasingové a finanční asociace (ČLFA) byly za všechny produkty předány do užívání předměty dle vstupního dluhu v celkové výši 109 mld. Kč, z toho movité předměty činily 105 mld. Kč a nemovité předměty 4 mld. Kč. Vzhledem k trvajícímu nepříznivému hospodářskému vývoji, který byl doprovázen negativním naladěním spotřebitelů, došlo v roce 2011 k nárůstu financování, které poskytují členové ČLFA, oproti roku 2010 pouze o 0,6 %. Vývoj objemu všech finančních produktů v České republice dle vstupního dluhu (v mil. Kč) Rok Komodita mil. Kč % podíl mil. Kč % podíl mil. Kč % podíl Technologie, stroje a počítače , , ,9 Osobní a užitkové automobily , , ,9 Nákladní dopravní technika , , ,7 Nemovitosti , , ,2 Ostatní , , ,3 Celkem , , ,0 Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace Vývoj objemu všech finančních produktů společnosti Credium, a.s. dle vstupního dluhu (v mil. Kč) Rok Komodita mil. Kč % podíl mil. Kč % podíl mil. Kč % podíl Technologie, stroje a počítače 13 0,3 22 0,5 39 0,9 Osobní a užitkové automobily , , ,2 Nákladní dopravní technika 185 5, , ,2 Nemovitosti - 0,0-0,0-0,0 Ostatní 231 6, ,8 69 1,7 Celkem , , ,0 Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace 10

12 Ve statistice společností financujících osobní a užitkové automobily a motocykly, kterou vydává ČLFA, Credium opět potvrdilo pozici mezi TOP společnostmi působícími na trhu. Přestože trh financování automobilů v České republice rostl v roce 2011 oproti roku 2010 pouze minimálně, dosáhla společnost Credium v obchodní oblasti dobrých výsledků. Vedle nejvýznamnějšího finančního produktu, kterým je účelový úvěr, nabízí a dále rozvíjí Credium úspěšně i další finanční nástroje tak, aby zajistilo komplexnost nabídky dle potřeb zákazníků. Ti si tak mohly zvolit i z dalších forem financování finančního a operativního leasingu, splátkového prodeje a úvěru spotřebitelského. S koncem roku 2011 byla ukončena obchodní činnost v produktech a komoditách vyhodnocených jako do budoucna neperspektivní, především z důvodů vysokých rizik a nízké ziskovosti. Credium se v roce 2012 bude soustředit na doménu své dosavadní obchodní činnosti financování osobních a užitkových automobilů. Pořadí společností financujících osobní a užitkové vozy a motocykly dle ročního objemu nově uzavřených smluv dle vstupního dluhu (v mil. Kč) Společnost Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 ŠkoFIN, s.r.o UniCredit Leasing CZ, a.s ČSOB Leasing, a.s Credium, a.s s Autoleasing, a.s GE Money Auto, a.s ALD Automotive s.r.o LeasePlan ČR, s.r.o Mercedes Benz Financial Services ČR s.r.o ESSOX, s.r.o ARVAL CZ s.r.o VB Leasing CZ, s.r.o BUSINESS LEASE s.r.o PSA FINANCE Česká republika, s.r.o Home Credit, a.s Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace Dynamika růstu / poklesu financování osobních a užitkových vozů a motocyklů Jednotky Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Autofinance trh celkem mil. Kč Autofinance Credium, a.s. mil. Kč Podíl Credium,a.s., na trhu % 8,3 9,7 9,2 7,5 Autofinance růst / pokles trhu celkem % Autofinance růst / pokles Credium, a.s. % Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace Očekávaná hospodářská a finanční situace společnosti v následujícím období Rok 2011 byl, přestože se zhoršovala situace v ekonomice i na trhu, pro společnost Credium úspěšný. I přes očekávané nulové nebo minimální oživení ekonomiky, je pro rok 2012 hlavním záměrem firmy splnit plánovanou ziskovost a objem realizovaných obchodů a také držet pozici jednoho z nejvýznamnějších hráčů na trhu financování dopravní techniky. 11

13 Obchodní politika Zhodnocení roku 2011 V roce 2011 došlo oproti roku 2010 v České republice k nárůstu prodeje (registrací) nových vozidel v kategorii do 3,5 tuny o 3,2 %. V konečném výsledku je zahrnut nárůst prodeje nových osobních vozidel o 2,4 % a nových užitkových vozidel o 14,6 %. Celkový nárůst oproti roku 2010 je značně ovlivněn nárůstem reexportů tj. opakovaného prodeje nových vozů do dalších zemí o 34 %, které tyto na první pohled dobré výsledky, výrazně snižují. K nárůstu reexportů došlo jednak v důsledku změny kurzu koruny k měně eurozóny, ale především proto, že ceny automobilů v České republice jsou jedny z nejnižších ze zemí Evropské unie. Ukazuje se, že z důvodu obav z budoucího ekonomického vývoje v České republice, kdy se očekává další kolo ekonomické krize, klesá u potenciálních zákazníků chuť se zadlužovat a dochází k nerealizaci nebo odkladu předpokládaného nákupu a financování nového automobilu. I v roce 2011 se ve financování dopravní techniky dále prohlubovala konkurence mezi leasingovými společnostmi a ostatními finančními institucemi zabývajícími se financováním dopravní techniky. Společnost Credium byla na základě znalostí potřeb spolupracujících dealerů schopna zajistit i v roce 2011 plnou podporu svým partnerům s cílem podpořit jejich úspěšnost ve stále tvrdším konkurenčním prostředí. Jestliže rok 2007 byl v České republice z ekonomického pohledu posledním rokem konjunktury a ve společnosti Credium rokem obrovského nárůstu obchodů, které se podařilo realizovat, roky byly v době trvání finanční krize u nás i ve světě pro Credium roky udržení a vylepšení dosažených pozic na poli obchodním, tak rok 2011 byl především rokem minimalizace rizik v souladu s realizací pouze jednoznačně profitabilních obchodů. Pozici dominantního produktu ve společnosti posílil účelový úvěr, který po změnách zákonů v minulých letech, převzal tuto pozici po finančním leasingu. Přesto finanční leasing stále zastává významné postavení mezi produkty, které společnost nabízí. Základem obchodního úspěchu společnosti a jejich produktů je také široké a konkurenceschopné portfolio obchodních akcí a nabídek na míru klientovi. V loňském roce společnost také zvýšila své aktivity ve značkovém financování. Kromě už dlouhodobě velmi úspěšného značkového financování vozů Fiat, Alfa Romeo, Lancia a Mazda, společnost Credium v roce 2011 úspěšně rozšířila své portfolio značkového financování o značky Jaguar&Land Rover, a také o značku Jeep, která se stala součástí společenství Fiat Group. Realizované obchody přinesly trvalé umístění na nejvyšších příčkách společností financujících dopravní techniku ve statistickém žebříčku zveřejňovaném Českou leasingovou a finanční asociací (ČLFA). Společnost Credium patří stabilně již mnoho let mezi nejvýznamnější subjekty na trhu financování osobních a užitkových vozidel. Distribuční kanály Společnost nabízí finanční služby a produkty dvěmi distribučními kanály: 1) Prodej prostřednictvím autosalonů: Financování koupě vozidla nabízí Credium koncovým zákazníkům prostřednictvím široké sítě spolupracujících prodejců dopravní techniky. O tuto síť včetně zajištění všech procesů spojených s financováním nákupu vozidla koncovému zákazníkovi se starají obchodní manažeři, kteří v uplynulém roce působili v rámci sedmi oblastních poboček pokrývajících všechny regiony České republiky. 2) Přímý prodej, centrálními specializovanými útvary: - služby klíčovým zákazníkům jsou pod hlavičkou Fleet program zajišťovány centrálně týmem specialistů zaměřených na poskytování finančních produktů a služeb při financování a správě firemních flotil vozidel, a to formou finančního či operativního leasingu včetně zajištění full servisu. - obchody v komoditě nové i ojeté nákladní dopravní techniky byly zajišťovány týmem specialistů pod hlavičkou Truck program. - tým specializovaných odborníků se zaměřoval na prodej produktů bezúčelového spotřebitelského financování. 12

14 Produktová nabídka Produktová nabídka společnosti Credium, byla i v roce 2011, zaměřena především na financování všech druhů komodit dopravní techniky fyzickým osobám podnikajícím i nepodnikajícím a právnickým osobám, a to formou účelového úvěru, finančního leasingu, splátkového prodeje a operativního leasingu včetně zajištění full servisu. Spotřebitelské financování mělo v produktové nabídce bezúčelový úvěr, splátkový prodej a kreditní karty. V oblasti pojištění, které je většinou zaměřeno na dopravní techniku, společnost úspěšně spolupracuje se všemi renomovanými společnostmi působícími na tomto poli v České republice. Společnost Credium díky své filozofii individuálního přístupu a úzké spolupráci s jednotlivými prodejci dopravní techniky a dalšími obchodními partnery byla schopna připravit a na trhu nabídnout mnoho zajímavých a úspěšných obchodních akcí pro celý segment zájemců o financování vozidel i spotřebitelské financování. Investiční politika, IT a projekty V průběhu uplynulých let uskutečnila společnost ČP Leasing, a.s., nyní Credium, a.s., dvě finanční investice. Jednalo se o investici do základního kapitálu společnosti OPTIMALIT, spol. s.r.o. Tato společnost byla založena v roce 1999 jako 100% dceřiná společnost emitenta. Dále se jednalo o investici do nákupu společnosti OTP Leasing, a.s. (nyní Credium Slovakia, a.s.) a její dceřiné společnosti OTP Poisťovací Maklér, s.r.o. (nyní Optimalit Slovakia, a.s.), ke které došlo v listopadu Stejně tak, jako v minulých letech investovala společnost Credium i v roce 2011 do oblasti IT technologiích a aplikací významné prostředky. Hlavním projektem v oblasti IT infrastruktury byla realizace projektu Business Continuity Planning (BCP), kdy byla vybudována vzdálená záložní lokalita pro provoz všech hlavních IT aplikací společnosti. V případě masivního výpadku infrastruktury, nebo ztráty dostupnosti primárních IT systémů, je tak společnost schopna v této záložní lokalitě zabezpečit v řádu hodin svým partnerům a uživatelům plný provoz IT systémů a jimi podporovaných procesů. V oblasti aplikací pokračoval rozvoj jednotlivých IT systémů s ohledem na optimalizaci business procesů ve společnosti, a to především v oblasti obchodu a financí. V roce 2011 došlo k uzavření nové strategické smlouvy do roku 2014 se společností NESS Slovakia na podporu hlavního podnikového systému MARK IV. V roce 2011 společnost Credium, a.s. realizovala projekty zaměřené zejména na zvýšení efektivity společnosti a jejích procesů. Hlavní inovací bylo již v první polovině roku 2011 zavedení on-line systému, který nabízí zjednodušení a zásadní zrychlení procesu při uzavírání nového obchodního případu. Po výběru a specifikaci vozu vyplní zákazník s prodejcem žádost o financování, na základě které mu přijde on-line odpověď. Rychlost schvalování dnes společnost garantuje a výsledkem je to, že více než 60% obchodních případů je schvalováno do 10 minut. Zákazník tak během jediné návštěvy autosalónu vyřídí všechny finanční služby včetně pojištění. U on-line dealerů společnost také garantuje zrychlené proplácení obchodních případů. 13

15 Finanční politika Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření společnosti Za rok 2011 dosáhla společnost Credium individuálního čistého zisku v objemu tis. Kč (podle Mezinárodních účetních standardů). Na snížení čistého zisku oproti předchozímu období mělo vliv zejména řešení problémových případů z minulých období, konkrétně níže zmíněné dotvoření opravných položek za korporátními klienty. Vlastní kapitál společnosti dosáhl k 31. prosinci 2011 výše tis. Kč. Za rok 2011 dosáhla společnost Credium konsolidovaného čistého zisku v objemu tis. Kč (podle Mezinárodních účetních standardů). Vlastní kapitál společnosti dosáhl k 31. prosinci 2011 konsolidované výše tis. Kč. Dle 161d odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb. společnost Credium, a.s, v uplynulém účetním období žádné vlastní akcie ani zatímní listy nenabyla. V roce 2011 došlo oproti předchozímu roku opět k mírnému snížení úrokových sazeb z úvěrů, které společnost čerpala k financování svých aktivit. V tomto roce společnost nadále spolupracovala s dosavadními partnery na finančním trhu a financovala se prostřednictvím bilaterálních úvěrů. I přes složitou situaci na finančním trhu a přetrvávající problémy některých bank se zajištěním likvidity nepociťovala společnost Credium žádné problémy týkající se financování. Podařilo se udržet velmi výhodné úrokové podmínky u nově čerpaných úvěrů, přičemž tyto byly čerpány se splatností až 5 let, což společnost ochrání od případných problémů s likviditou na trhu v následujícím období. Řízení rizik a správa uzavřených leasingových smluv Vývoj rizikovosti portfolia společnosti Credium byl v roce 2011 ovlivněn několika významnými faktory. Na prvním místě je nutno znovu zdůraznit velmi dobrý trend v naší hlavní oblasti financování osobních a užitkových vozidel, kde suma vytvořených opravných položek a odepsaných pohledávek nepřesáhla 1% z objemu celkové jistiny těchto produktů. Nízká rizikovost v této oblasti je kromě jiného výsledkem dlouhodobé spolupráce se stálými partnery - autorizovanými prodejci vozidel, kterým se Credium snaží nabídnout co nejlepší podmínky a servis, a to i z pohledu schvalování financování našich společných klientů. Kromě toho se dále staví na osvědčených schvalovacích postupech s využitím scoringu a informací z externích úvěrových registrů. V minulém roce se však i přes značné úsilí nepodařilo naplnit ambici v oblasti poskytování spotřebitelských bezúčelových půjček, jejichž rizikovost překročila plánovanou míru. I to přispělo k rozhodnutí společnosti dále tento produkt nepodporovat. Kromě toho byly v roce 2011 z principu opatrnosti dotvořeny opravné položky na starší pohledávky za korporátními klienty (velké podniky), které jsou ve vymáhání již delší dobu, a u kterých je nižší pravděpodobnost jejich úhrady. Velmi pozitivně lze hodnotit vývoj rizikovosti v dceřiné společnosti Credium Slovakia, což potvrzuje správnost rozhodnutí implementovat shodné procesy řízení rizik i na Slovensku. V roce 2011 byla na www stránkách společnosti zřízena klientská zóna, která tak vytvořila nový komunikační kanál pro klienty společnosti. Prostřednictvím on-line klientské zóny mohou klienti zadávat své požadavky související se správou leasingové či úvěrové smlouvy z pohodlí svého domova či kanceláře 24 hodin denně. Díky provázání klientské zóny se systémem pro zpracování klientských požadavků SOPTIC pak bylo možné nastavit garantované časy pro jejich zpracování. V této souvislosti byla provedena i standardizace zpracování klientských požadavků s cílem zjednodušení a unifikace procesů. Souběžně byl za účelem efektivnějšího směrování příchozích hovorů a snížení prodlev při komunikaci klienta s klientským servisem společnosti výrazně rozšířen a modernizován telefonní systém. Tento systém současně umožnil daleko intenzivnější vyhodnocování kvality komunikace klientského servisu s klienty společnosti. 14

16 V rámci úseku komunikace s klienty byl v polovině roku 2011 zřízen zcela nový odbor centrálního zpracování. Do tohoto odboru byly přeneseny činnosti obchodně administrativního charakteru zajišťované do té doby různými útvary centrály a pobočkou Střed. Cílem tohoto kroku bylo zefektivnit procesy zpracování klientských smluv od žádosti přes schvalování až po jejich aktivaci v systému, a to jak v oblasti financování vozidel, tak spotřebitelského financování, a zajistit tak kvalitní službu pro obchodní aktivity společnosti. Zpracování jednotlivých úkonů v týmu probíhá v rámci časových garancí a kvalita zpracovaných výstupů a činností je pravidelně monitorována a vyhodnocována. Personální politika společnosti Personální práce se v roce 2011 zaměřovaly především na podporu a profesní rozvoj klíčových a talentovaných zaměstnanců firmy. Byly vypracovány rozvojové programy Credium akademie a Credium extraleague. Dalším úkolem s vysokou prioritou bylo řešení problémů souvisejících se snižováním počtu zaměstnanců, především v oblasti obchodních aktivit. Za účelem dosažení maximální efektivity a profitability byly provedeny změny v organizační struktuře. Potřeba optimalizace, zjednodušení a standardizace procesu schvalování byla důvodem zřízení nového odboru centrálního zpracování. Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2011 Průměrný počet zaměstnanců za uplynulé období 170 Počet zaměstnanců k Počet zaměstnanců k Z toho na centrále 115 Z toho na pobočkách 43 Z toho žen 86 Z toho mužů 72 Věková struktura zaměstnanců let 33,5 % let 38,3 % let 23,1 % více než 50 let 5,1 % průměrný věk 35 let Očekávaná hospodářská a finanční situace společnosti v následujícím období Společnost se v roce 2011 zaměřila zejména na svoji efektivitu. Cílem společnosti je být i nadále jedním z důležitých hráčů na trhu financování dopravní techniky. Plánovaný objem obchodů na rok 2012 Produkt Plánovaný objem produkce Finanční leasing Operativní leasing Spotřebitelský úvěr Splátkový prodej 0 Internetové úvěry a úvěry poskytnuté na prodejních místech 0 Kreditní karty 0 CELKEM Údaje jsou uvedeny ve financované částce v tis. Kč 15

17 Zpráva nezávislého auditora akcionáři společnosti Credium, a.s. Ověřili jsme individuální a konsolidovanou účetní závěrku společnosti Credium, a.s., identifikační číslo , se sídlem Park Office, Bucharova 2657/12, Praha 13 (dále Společnost ) za rok končící 31. prosince 2011 uvedenou v této výroční zprávě, ke kterým jsme dnes vydali výroky (dále účetní závěrky ). Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme soulad ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 31. prosince 2011 s výše uvedenými účetními závěrkami. Za správnost výroční zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetními závěrkami. Úloha auditora Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikační doložkou Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že ostatní informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Výrok Podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 31. prosince 2011 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenými účetními závěrkami. Zpráva o ověření zprávy o vztazích Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok končící 31. prosince 2011 (dále Zpráva ). Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naší úlohou je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této Zprávě. Rozsah ověření Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. V souladu s tímto standardem jsme povinni naplánovat a provést prověrku s cílem získat omezenou jistotu, že Zpráva neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování zaměstnanců Společnosti, na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Kateřinská 40/466, Praha 2, Česká republika T: , F: , PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, Praha 2, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo

18 Akcionář společnosti Credium, a.s. Zpráva nezávislého auditora Zpráva o ověření zprávy o vztazích (pokračování) Závěr Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve Zprávě sestavené v souladu s požadavky 66a obchodního zákoníku. 9. května

19 Zpráva nezávislého auditora akcionáři společnosti Credium, a.s. Ověřili jsme přiloženou individuální účetní závěrku společnosti Credium, a.s., identifikační číslo , se sídlem Park Office, Bucharova 2657/12, Praha 13 (dále Společnost ), tj. výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2011, výkazy úplného výsledku, změn vlastního kapitálu a peněžních toků za rok 2011 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních pravidel (dále individuální účetní závěrka ). Odpovědnost představenstva Společnosti za individuální účetní závěrku Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení individuální účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií a za takové vnitřní kontroly, které považuje za nezbytné pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Úloha auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této individuální účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že individuální účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontroly relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Kateřinská 40/466, Praha 2, Česká republika T: , F: , PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, Praha 2, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo

20 Akcionář společnosti Credium, a.s. Zpráva nezávislého auditora Výrok Podle našeho názoru individuální účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2011, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. 9. května

21 Individuální účetní závěrka zpracovaná za rok končící 31. prosince 2011 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 20

22 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 Výkaz úplného výsledku Pozn Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Čisté úrokové výnosy Ztráty ze snížení hodnoty aktiv a z prodeje zajištění (zabavených aktiv) Čisté úrokové výnosy po odečtení ztrát ze snížení hodnoty a z prodeje zajištění Výnosy z poplatků, provizí a operativního leasingu Náklady na poplatky, provize a operativní leasing Čisté výnosy z poplatků, provizí a operativního leasingu Výnosy z dividend Čistá ztráta z prodeje dlouhodobého hmotného majetku Ostatní čisté provozní výnosy Správní náklady Zisk před zdaněním Daň z příjmů Čistý zisk za účetní období Ostatní úplný výsledek za účetní období 0 0 Úplný výsledek za účetní období celkem Příloha na straně 25 až 54 je nedílnou součástí této individuální účetní závěrky. 21

23 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 Výkaz finanční pozice Pozn. 31. prosince prosince prosince 2009 AKTIVA (upraveno) (upraveno) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Účasti s rozhodujícím vlivem Čisté investice do finančního leasingu Úvěry a pohledávky Ostatní aktiva Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Aktiva celkem VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Závazky Půjčky Odložený daňový závazek Splatná daň z příjmů Ostatní závazky Závazky celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Rezervní fondy Nerozdělený zisk Vlastní kapitál celkem Vlastní kapitál a závazky celkem Příloha na straně 25 až 54 je nedílnou součástí této individuální účetní závěrky. Individuální účetní závěrka byla schválena představenstvem dne 9. května 2012 a podepsána: Luděk Keltyčka předseda představenstva Bruno Regis Claude Lombard člen představenstva 22

24 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 Výkaz peněžních toků Peněžní toky z provozní činnosti: Pozn. 31. prosince prosince 2010 Zisk před zdaněním Úpravy pro odsouhlasení čistého zisku a čisté hotovosti z provozní činnosti: Odpisy 10, 12, Kurzové ztráty (+) / zisky (-) Ztráta z prodeje dlouhodobého hmotného majetku Jednorázový odpis softwaru Výnosy z úroků Výnosy z dividend Náklady na úroky Změna stavu opravných položek a odpisy pohledávek Změny v provozních aktivech a pasivech: Čistá investice do finančního leasingu Úvěry a pohledávky Ostatní aktiva Ostatní závazky Výdaje spojené s nabytím předmětů operativního leasingu Příjmy z prodeje předmětů operativního leasingu Přijaté úroky Zaplacené úroky Zaplacená daň z příjmů Čisté peněžní toky z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti: Výdaje spojené s nabytím zařízení a nehmotného majetku 12, Zvýšení vlastního kapitálu dceřiné společnosti Přijaté dividendy od dceřiné společnosti Čisté peněžní toky z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti: Snížení peněžních prostředků z důvodu splacení půjček Zvýšení peněžních prostředků z důvodu čerpání půjček Vyplacené dividendy Čisté peněžní toky z finanční činnosti Čisté zvýšení (+) / snížení (-) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku roku Dopad změn ve směnném kurzu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci roku Příloha na straně 25 až 54 je nedílnou součástí této individuální účetní závěrky. 23

25 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 Výkaz změn vlastního kapitálu Pozn. Základní kapitál Rezervní fondy Nerozdělený zisk Celkem Zůstatek k 1. lednu 2010 (dříve vykázáno) Úprava chyb předchozích let Zůstatek k 1. lednu 2010 (upraveno) Vyplacené dividendy ) Příděl do zákonného rezervního fondu ) 0 Úplný výsledek celkem Zůstatek k 31. prosinci 2010 (upraveno) Vyplacené dividendy ) ) Příděl do zákonného rezervního fondu ) 0 Úplný výsledek celkem Zůstatek k 31. prosinci Příloha na straně 25 až 54 je nedílnou součástí této individuální účetní závěrky. 24

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2010 30.6.2010 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2010 30.6.2010 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2010 30.6.2010 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více