Nové Technologie výzkumné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové Technologie výzkumné"

Transkript

1 Nové Technologie výzkumné centrum v západočeském regionu

2 Základní údaje o NTC Organizační začlenění: vysokoškolský ústav Západočeské univerzity Projekty ČR: 22 mil. Projekty EU: 1,2 mil. Vlastní zdroje: 10 mil. Pracovníků: 48 přepočtených NTC produkuje téměř 1% vědeckého výzkumu ze všech VŠ v ČR NTC patří mezi 5 vysokoškolských ústavů s nejrozšířenější spoluprací s průmyslovými subjekty (na bázi RIVu)

3 Klasické kompetence (od založen ení centra v roce 2000) Počítačové simulace a měření materiálových charakteristik

4 Klasické kompetence (od založení centra v roce 2000) Počítačové simulace: ŠKODA Auto Analýza vlivu vody na brzdový systém kola Rozložení teploty v chladiči Tepelné skvrny při brždění ve vysokých rychlostech

5 Klasické kompetence (od založen ení centra v roce 2000) Termomechanika technologických procesů - nové pohledy na materiál, nové experimentální techniky Měření teplot a teplotních polí Počítačové modelování termomechanických procesů Mechanická měření Řízení a optimalizace termomechanických procesů Měření tepelných a mechanických vlastností materiálů Dokumentace a prezentace tepelných procesů

6 Klasické kompetence (od založen ení centra v roce 2000) Termomechanika technologických procesů (příklady konkrétních problému pro průmysl) OPTIMALIZACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ KLIKOVÝCH HŘÍDELÍ OPTIMALIZACE OHŘEVU PŘI DIFERENCIÁLNÍM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ VÁLCŮ

7 Nové směry (od roku 2005) LASEROVÉ TECHNOLOGIE Laserové technologie Laserové technologie využívající výkonných laserů představují v celosvětovém měřítku aktuální technické řešení nastupujících nových technologií s aplikacemi v řadě průmyslových odvětví - laserové značení, popisování,... - laserové obrábění, řezání, vrtání, navařování,... - laserové tepelné zpracování, povlakování,... - hybridní laserové obrábění, svařování,...

8 Nové směry (od roku 2005) Laserové technologie Cílem je v ČR vybudovat výzkumné centrum laserových technologií podobné existujícím centrům v zemích EU. Bude zajišťovat: - komplexní výzkum laserových technologických procesů a metod vytváření nových materiálů, - znalostní základnu pro průmyslové aplikace různých laserových technologií, - podporu zavádění nových laserových technologií do českého průmyslu, - propagaci a podporu výuky laserových technologií v ČR, - zapojení do aktivit evropských center a sítí laserových technologií a aplikací. 2008: Vysoce výkonný laser ISL-4000L 4 kw povlakování, modifikace povrchů, svařování, řezání, pájení, odstraňování nátěrů

9 Nové směry (od roku 2005) Materiály pro fotovoltaiku, aneb od železa ke křemíku Vývoj fotovoltaických článků druhé generace

10 Nové směry (od roku 2005) Laboratoř depozice tenkých vrstev Systém SAMCO PD 220NA PE- CVD Depozice oxidů křemíku (SiO x ) Depozice nitridů křemíku (Si x N y ) Depozice oxidů křemíku s dusíkem (SiO x N y ) Depozice hydrogenizovaného Si (a-si:h) Plně automatický provoz BOC Edwards TF600 aparatura na naprašování a odpařování elektronovým svazkem Depozice tenkých vrstev techologií PVD RF naprašování do 600 W DC naprašování do 1,5 kw Odpařování elektronovým svazkem Automatické řízení procesu Suchý vakuový systém Hraniční tlak: 4,35 x 10-7 mbar Pracovní plyny : Argon, dusík, kyslík Doutnavý výboj depozice tenkých vrstev

11 Nové směry (od roku 2005) Laboratoř rentgenové difraktometrie (XRD) Možnosti XRD : Kvalitativní a kvantitativní fázová analýza Kvalitativní a kvantitativní texturní analýza Anlýza zbytkových napětí Mikrostruktura (mikrodeformace, velikost krystalitů) 400 α Fe (110) Intensity (cps) γ Fe γ Fe (111) 100 (200) ϑ (degrees)

12 Nové směry (od roku 2005) Práš áškový RTG difraktometr Pohled do přístroje Záznam jednozrného materiálu prášek ZnO Aplikace: Kvalitativní a kvantitativní fázová analýza Analýza zbytkových napětí Texturní analýza Analýza změn krystalické struktury Vysokoteplotní fázové transformace Ultra-rychlý sběr dat sdetektorem PIXcel Intensity (counts) (100) (002) (101) (102) ZnO powder ϑ (degrees) (110) (103) (200) (112) (201)

13 Nové směry (od roku 2005) Vlnově disperzní RTG fluorescenční spektrometr Kvalitativní a kvantitativní prvková analýza Analýza pevných a práškových materiálů (minerály, keramika, kovy, skla, polymery ) Rychlá a snadná příprava vzorků Prvky od Be do U ve všech druzích vzorků Typické detekční limity (LLD): ~ 1 to 10 ppm Analýza kovů a syntrovaných prášků

14 Nové směry (od roku 2005) Laboratoř Laboratoř řádkovací dkovací elektronové elektronové mikroskopie Řešení problémů usazování pevných částic v katalyzátoru vozidla během provozu Agregát nanodiamantů Zvětšení 100x Zvětšení 200x Analýza prvků

15 Nové směry (od roku 2005) Optická spektrometrie UV / VIS Spektrofotometr - spektrání rozsah nm - měření transmitance, obsorbnce a reflektance v závislosti na vlnové délce Příslušenství - nástavec absolutní reflektance (určení absolutní reflektance reflektujících vrstev) - nástavec s proměnným úhlem reflektance (určení indexu lomu pevných látek) - integrační sféra (pro měření transmitance a difuzní reflektance) Spektrometr FTIR - max / min rozsah měření cm 1 - měření transmitance, obsorbnce a reflektance v závislosti na vlnočetu Příslušenství - nástavec pro zrcadlovou reflektanci (pro povrchovou analýzu) - nástavec Smart SAGA (pro analýzu tenkých vrstev na reflektujících substrátech, kontaktní úhel 80 stupňů, citlivost měření vrstev tenkých 0,1 nm)

16 Další vývoj (od roku 2008) Technologie polymerních kompozitů Nové kompozitní materiály pro: Vysoce mechanicky namáhané konstrukce Materiály pro chemicky agresivní prostředí Materiály s vysokou teplotní odolností Materiály s implementovanými senzory Materiály s definovanými mechanickými parametry

17 Další vývoj (od roku 2008) Technologie polymerních kompozitů PULTRUZE: Technologie kontinuálního vysokotlakého tažení Upínač tažné formy Tažné reciprokační upínače Celkový pohled na pultruder

18 Další vývoj (od roku 2008) Termická analýza Měření mechanických, termických a termomechanických vlastností materiálů, kompletní sada přístrojů TMA, TGA, DMA, DSC

19 NTC v roce 2009 Materiály pro fotovoltaiku n ik a a h c e m Termo Termická analýza Lasero vé tech nologie PRŮMYSLOVÉ APLIKACE Počítačové simulace

20 Strukturální fondy EU: VaVpI Nové přístrojové vybavení Hodnota přístrojového vybavení: 436 mil. Kč Start-Up granty: 109 mil. Kč Celkem: 609 mil. Kč. Pracovníci: 77 NTC disponuje potřebnou infrastrukturou

21 CENTEM Centrum nových technologií a materiálů Morfologie a povrchové textury materiálů Polymerní kompozity Pokročilé polymerní materiály Piezoelektrické komponenty Počítačové simulace Materiály pro fotovoltaiku, fotoniku a mikrosystémovou techniku Termomechanika Termická analýza Laserové technologie

22 Piezoelektrické komponenty Chytré (smart) materiály Snímače, aktuátory Aplikace přímo do konstrukce Kontrola stavu, ovládání konstrukce, tlumení vibrací Adaptivní konstrukce, inteligentní konstrukce Diagnostika provozu, predikce poruchy, odhad životnosti PC senzory senzory aktuátory PC Model

23 Pokročilé polymerní materiály Materiály na bázi polymerních struktur Nanokompozitní polymerních hydrogely Pravidelné struktury monodisperzních nanočástic polymerních hydrogelů fotonické krystaly Polymerní membrány s heterogenitami na nanoúrovni

24 Pokročilé polymerní materiály Vodíkové palivové články s polymerní elektrolytickou membránou Siemens SOFC Cogeneration Plant, El. výkon 125 kw Tepelný výkon 100 kw Ballard (Canada) Automotive Výkon kw Vývoj autobusu s palivovými články, včetně první vodíkové čerpací stanice.

25 Morfologie a povrchové textury materiálů Mikro-nano technologie, rentgenový mikro-nano-tomograf Pěnové polymery (izolace, tlumení) Laboratoře na čipu pro diagnostiku nemocí a životního prostředí Textura porézních materiálů, studium osteoporézy, porézní keramika pro lékařské aplikace, farmaceutické aplikace Vývoj katalyzátorů

26 Průmysloví partneři TRIUMPH BOREALIS Helmholtzův institut ECOCAT BOMBARDIER TRANSPORTATION ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA AIR PRODUCTS AP RACING ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSTV MEGA SAMSUNG CompoTech ŠKODA AUTO ENSAS DAIMLER ČESKÉ BP BRŮNA KOVOMOTE LUPKOVÉRokycany ZÁVODY UNITED HYDROGEN HP PELZER KOMPOZIT ÚJV PILSEN LINTECH STEEL E-THERM LUKR INGENEERING LINDE GAS PLZEŇSKÝ PRAZDROJ VWHála Wood SWA Group ŠKODA ELECTRIC SOLARTEC ŠKODA MACHINE TOOL BRISK OSTAX TAAWIN ŠMERAL TRIMILL Evropská technologická platforma PHOTONICS21 Evropská síť laserových technologií a aplikací EULASNET

27 Děkuji za pozornost M. Holeček

NOVÉ MATERIÁLY PRO NOVÉ TECHNOLOGIE. Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika Výzkumné centrum Nové technologie (NTC)

NOVÉ MATERIÁLY PRO NOVÉ TECHNOLOGIE. Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika Výzkumné centrum Nové technologie (NTC) NOVÉ MATERIÁLY PRO NOVÉ TECHNOLOGIE Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika Výzkumné centrum Nové technologie (NTC) Váš partner pro výzkum, vývoj a inovace v průmyslových aplikacích NOVÉ TECHNOLOGIE

Více

Inženýrství speciálních materiálů

Inženýrství speciálních materiálů Nabídkový katalog služeb smluvního výzkumu a technologických řešení Inženýrství speciálních materiálů ČÍM SE ZABÝVÁME Výzkumem vlastností komponent vodíkových palivových článků s polymerní membránou Optimalizací

Více

NANOTECHNOLOGIE V PRAXI

NANOTECHNOLOGIE V PRAXI Zápis z regionálního semináře projektu FREE na téma NANOTECHNOLOGIE V PRAXI konaného dne 10. 12. 2010 v budově Technické univerzity v Liberci 09:30 10:00 registrace účastníků semináře Jméno Ing. Jan Procházka

Více

Česká společnost pro nové materiály a technologie (Projekt LA 249 Účast ČSNMT při rozvoji výzkumu nanotechnologií, DP2)

Česká společnost pro nové materiály a technologie (Projekt LA 249 Účast ČSNMT při rozvoji výzkumu nanotechnologií, DP2) Česká společnost pro nové materiály a technologie (Projekt LA 249 Účast ČSNMT při rozvoji výzkumu nanotechnologií, DP2) ZPRÁVA VÝZKUM A APLIKACE MIKROTECHNOLOGIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracovali: Ing. Tasilo

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Příprava a studium oxidů křemíku s řízenými vlastnostmi 2014 Abstrakt Předkládaná diplomová

Více

Průvodce aplikačními možnostmi Ústavu přístrojové techniky

Průvodce aplikačními možnostmi Ústavu přístrojové techniky Průvodce aplikačními možnostmi Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v. i. Ústav přístrojové techniky AVČR, v. v. i., Královopolská 147, 612 64 BrnoIISBN: 978-80-254-7051- 0 Průvodce aplikačními možnostmi

Více

CENTEM3 = CENTRUM LASEROVÝCH A AUTOMATIZAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

CENTEM3 = CENTRUM LASEROVÝCH A AUTOMATIZAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CENTRUM NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ CENTEM3 = CENTRUM LASEROVÝCH A AUTOMATIZAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. odbor TTP - CENTEM 3 Nové technologie - výzkumné centrum Západočeská univerzita

Více

Aplikační laboratoře Akademie věd České republiky

Aplikační laboratoře Akademie věd České republiky Aplikační laboratoře Akademie věd České republiky Aplikační laboratoře AV ČR Špičkový výzkum ve veřejném zájmu Obsah Strana Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem nové Strategie Akademie věd, která

Více

Nabídkový list spolupráce 2014

Nabídkový list spolupráce 2014 Nabídkový list spolupráce 2014 Fyzikální ústav AV ČR v Praze Centrum pro inovace a transfer technologií www.citt.cz 2014 Kontaktní osoba prof. Jan Řídký, DrSc. e-mail: ridky@fzu.cz citt@fzu.cz tel: 266

Více

Výzkumná centra na Západočeské univerzitě v Plzni

Výzkumná centra na Západočeské univerzitě v Plzni Výzkumná centra na Západočeské univerzitě v Plzni Click to edit Master subtitle style Jaroslav Šíp 23. dubna 2014 UNIVERZITA Fakulta pedagogická (1948) Vysoká škola strojní a elektrotechnická (1949) Západočeská

Více

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Regionální materiálově technologické výzkumné centrum Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE (OP VAVPI), JEHO ÚLOHA A CÍLE

Více

Výzkumná infrastruktura

Výzkumná infrastruktura Výzkumná infrastruktura Přehled pořízených investic v rámci projektu partnera RMTVC NABÍDKA SPOLUPRÁCE Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/01.0040 Výzkumný program 3 (VP3): Řízení specifických vlastností intenzivně

Více

CEITEC Středoevropský technologický institut. Radimír Vrba 3.11.2011

CEITEC Středoevropský technologický institut. Radimír Vrba 3.11.2011 CEITEC Středoevropský technologický institut Radimír Vrba 3.11.2011 STI Středoevropský technologický institut Představení projektu pro naše programy Organizační struktura Realizační tým, výzkumné týmy,

Více

1 MECHATRONICKÝ VÝROBEK

1 MECHATRONICKÝ VÝROBEK 1 MECHATRONICKÝ VÝROBEK 1.1 MECHATRONICKÝ VÝROBEK Mechatronický systém realizovaný/vyrobený na základě postupů, vycházejících z principů mechatroniky. Mechatronický výrobek se vyznačuje základními vlastnostmi:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 10

STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 10 Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 10 1 Název: Zaměření: Analýza vědeckovýzkumných subjektů, vhodných ke spolupráci s Podnikatelským inkubátorem a Centrem

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATALOG VĚDECKO-VÝZKUMNÁ, EXPERTNÍ, KONZULTAČNÍ A SERVISNÍ ČINNOST

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATALOG VĚDECKO-VÝZKUMNÁ, EXPERTNÍ, KONZULTAČNÍ A SERVISNÍ ČINNOST UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATALOG VĚDECKO-VÝZKUMNÁ, EXPERTNÍ, KONZULTAČNÍ A SERVISNÍ ČINNOST Katalog Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice přibližuje fakultu nejen

Více

Analytické metody. Nanotechnologie

Analytické metody. Nanotechnologie INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Jaroslava Svobodová Analytické metody. Nanotechnologie Metodická příručka Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D. Analytické metody. Nanotechnologie Metodická příručka Vydalo Centrum

Více

Ing. Libor Kraus předseda představenstva. Dr. Ing. Zbyšek Nový místopředseda představenstva

Ing. Libor Kraus předseda představenstva. Dr. Ing. Zbyšek Nový místopředseda představenstva Hlavním cílem společnosti COMTES FHT a. s., založené v roce 2000, je poskytování vysoce odborných služeb ve výzkumu a vývoji kovových materiálů. Těžiště činnosti je zaměřené na oblast tváření a tepelného

Více

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu EPSILON

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu EPSILON č. j. TACR/4563/2014 Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu EPSILON 1 Seznam návrhů projektů, které splnily podmínky veřejné soutěže (návrhy projektů jsou seřazeny dle ID čísel

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Veveří 95, 602 00 Brno telefon: 541 141 111 fax: 541 211 600. http://www.fce.vutbr.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Veveří 95, 602 00 Brno telefon: 541 141 111 fax: 541 211 600. http://www.fce.vutbr. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Veveří 95, 602 00 Brno telefon: 541 141 111 fax: 541 211 600 http://www.fce.vutbr.cz KATALOG SLUŽEB Fotografie z oborů FAST VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Více

Fakulta strojní. Studentská 2 461 17 LIBEREC Tel.: 485353108 Fax: 485353533. doc. Ing. Miroslav Malý, CSc. miroslav.maly@tul.cz www.fs.tul.

Fakulta strojní. Studentská 2 461 17 LIBEREC Tel.: 485353108 Fax: 485353533. doc. Ing. Miroslav Malý, CSc. miroslav.maly@tul.cz www.fs.tul. Fakulta strojní Studentská 2 461 17 LIBEREC Tel.: 485353108 Fax: 485353533 doc. Ing. Miroslav Malý, CSc. miroslav.maly@tul.cz www.fs.tul.cz Studijní programy Baklářský studijní program: Strojní inženýrství

Více

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Miroslav Černík Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz Vznik Ústav vznikl 10. 2. 2009 rozhodnutím AS TUL v návaznosti

Více

POKROK VĚDY A VÝZKUMU. EU podpořila

POKROK VĚDY A VÝZKUMU. EU podpořila POKROK VĚDY A VÝZKUMU EU podpořila vědu v ČR Díky prostředkům z Evropské unie zahájilo činnost Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) při Univerzitě Palackého v Olomouci. Jeho posláním

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

Nové technologie pro informační společnost Evropské centrum excelence

Nové technologie pro informační společnost Evropské centrum excelence EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Nové technologie pro informační společnost Evropské centrum excelence Nabídka spolupráce Hledáte inovativní řešení, máte

Více

VYUŽITÍ INVESTICE VÝKONNÝ LASER + ROBOT

VYUŽITÍ INVESTICE VÝKONNÝ LASER + ROBOT CENTRUM NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ VYUŽITÍ INVESTICE VÝKONNÝ LASER + ROBOT Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Ing. Ondřej Soukup odbor TTP - CENTEM 3 Nové technologie - výzkumné centrum Západočeská univerzita

Více

Letecký ústav Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně juracka@fme.vutbr.cz

Letecký ústav Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně juracka@fme.vutbr.cz Jaroslav Juračka Jiří Hlinka Letecký ústav Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně juracka@fme.vutbr.cz Letectví je tradičně chápáno jako tahoun technického vývoje v mnoha oblastech.

Více

Představení společnosti. www.comtesfht.cz 1

Představení společnosti. www.comtesfht.cz 1 Představení společnosti www.comtesfht.cz 1 Vrcholná inovace, komplexní servis v kovových materiálech To je COMTES FHT a.s. www.comtesfht.cz 2 Modelový příklad: Vývoj nového materiálu Idea na bázi základního

Více

IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha, prosinec 2010 2 IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Části IAP Obráběcí stroje pro období 2011-2015 Strana 22

Více

Česká membránová platforma o. s. STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA

Česká membránová platforma o. s. STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA Česká membránová platforma o. s. STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA Česká membránová platforma o. s. STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA Česká membránová platforma o. s. Myslbekova 2447 470 01 Česká Lípa www.czemp.cz

Více