Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky"

Transkript

1 Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky Podle 44 odst. 3) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ). A) Společné podmínky 1. Zadavatel požaduje, aby dodávaný HW byl od jednoho výrobce. 2. Bude stanoven jednotný předávací protokol obsahující seznam předaných serverů včetně výrobních čísel. Předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami bude součástí fakturačních dokladů. 3. Dodavatel zajistí případný odvoz obalů dodávaných serverů. 4. Dodávka serverů bude odpovědnými osobami zadavatele zkontrolována a v případě neúplnosti či nefunkčnosti budou nedostatky dodavatelem do 24 hod. odstraněny. 5. Servery jsou určeny pro připojení do stávající SAN architektury informačního systému Celní správy České republiky (IS CS ČR). Předmětem veřejné zakázky je dodání celkem 27 serverů a páskové knihovny. HW bude společně se změnou diskových polí, aktivních prvků, SW a celkové implementace využit pro celkové koncepční a technické uspořádání Záložního informačního centra GŘC (dále jen ZIC ), které v případě výpadku, nedostupnosti, havárie nebo ohrožení umožní zachování kontinuity provozu. Tyto servery, které jsou předmětem veřejné zakázky, budou tvořit základ Primárního informačního centra GŘC (dále jen PIC ), které budou umístěny v serverové místnosti v budově GŘC a ZIC, které bude fyzicky umístěno v oddělené lokalitě. Servery umístěné v PIC a ZIC budou využívány rovněž pro běžný rutinní provoz, přičemž servery v ZIC budou určeny rovněž pro rozložení zátěže běžného provozu. 6. Dodavatel musí garantovat kompatibilitu a konektivitu se stávajícím prostředím včetně požadované úrovně technické podpory během záruční doby. Jakákoliv případná nekompatibilita se stávající infrastrukturou, mající za následek nefunkčnost nebo omezení funkcionality dodaných serverů případně komplikace vzniklé ve stávající infrastruktuře v důsledku implementace nově dodaných serverů musí být řešena dodavatelem na vlastní náklady a bude důvodem ke zrušení zakázky. Popis prostředí: Aplikace jsou provozovány na fyzických i virtuálních serverech Operační i databázové systémy jsou bez vyjímek použity z platformy Microsoftu Virtualizační prostředí je postaveno na platformě VMware vsphere 5.5 Konsolidované datové úložiště na diskovém poli je připojeno k serverům SAN infrastrukturou FC s propustností 8Gbps (8Gbit/s) B) Záruční podmínky Dodavatel musí zajistit záruční servis dodávaného HW se zohledněním následujících požadavků zadavatele: 1. na všechna dodaná zařízení a jejich komponenty požaduje zadavatel záruční dobu minimálně 36 měsíců od převzetí zadavatelem, 1

2 2. dodavatel se zaváže, že v době záruky odstraní bezplatně a na své náklady všechny závady s výjimkou závad, které prokazatelně způsobil zadavatel a rovněž s výjimkou závad způsobených okolnostmi vylučujícími odpovědnost dodavatele, 3. dodavatel se zaváže, že v době záruky odstraní bezplatně veškeré závady na dodaných zařízeních v režimu NBD - následující pracovní den, to znamená, že hlášení o závadách budou přijímána v pracovní dny v pracovní době od 8 h do 17 h. Závada bude odstraněna v průběhu následujícího pracovního dne a server bude zprovozněn v místě kde je provozován a kde k závadě došlo. Servis poskytuje výrobce nebo jím autorizovaný servisní partner, 4. dodavatel v nabídce popíše způsob poskytování záručního servisu na dodané servery, včetně způsobu komunikace, hlášení závady a postupu při jejím odstranění, 5. v případě, že nebude možné danou závadu serveru (nebo komponenty) odstranit, bude dodáno náhradní plnění v podobě shodného typu serveru (komponenty), 6. dodavatel nebude požadovat při záruční opravě vrácení vadného pevného disku, resp. souhlasí s předáním pevného disku po smazání dat pomocí působení intenzivního magnetického pole. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci ani v případě, kdy dojde vlivem magnetického pole k destruktivnímu poškození pevného disku. C) Místo plnění Místem plnění je adresa zadavatele: GŘC, Budějovická 7, Praha 4 D) Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky ( 44 odst. 3) písm. j) zákona o veřejných zakázkách) 1. Uchazeč předloží doklad o partnerství s výrobcem použitých zařízení (serverů), zaručující dostatečnou technickou podporu výrobcem. Doklad o partnerství s výrobcem předloží v originále nebo ověřené kopii. 2. Produkty, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, budou podporovány servisním střediskem výrobce nebo autorizovaným servisním partnerem výrobce na území České republiky. Tuto skutečnost uchazeč prokáže písemným potvrzením českého zastoupení příslušného výrobce. Písemné potvrzení předloží v originále nebo ověřené kopii. 3. Zadavatel požaduje, aby servery byly od jediného výrobce. Tuto skutečnost uchazeč prokáže písemným potvrzením příslušného výrobce. Písemné potvrzení předloží v originále nebo ověřené kopii. 4. Výrobky nabízené uchazečem musí splňovat podmínky pro uvedení na trh podle českých, obecně závazných právních předpisů a z toho důvodu musí v nabídce splnění této podmínky doložit čestným prohlášením o shodě výrobku s technickými předpisy v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 2

3 5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Předložené písemné prohlášení dle bodu 4 bude podepsáno statutárním orgánem uchazeče, nebo pověřeným zástupcem statutárního orgánu uchazeče, nebo uchazečem, je-li fyzickou osobou Servery pro rozšíření SQL Clusterů Počet potřebných serverů: 4ks SERVER PRO ROZŠÍŘENÍ SQL CLUSTERŮ konfigurace Parametr Specifikace- minimální požadavek nabídka S/N poznámka Form Factor a vnitřní uspořádání CPU RAM 4U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, včetně montážního kitu pro montáž do standardního 19-palcového racku a včetně ramene pro montáž kabeláže do racku čtyřsocketový systém podporující Quad, Six, Eight a Ten Core CPU osazený čtyřmi Ten Core CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC 2006 pro 4 CPU: SPECint_rate SPECfp_rate SPECint ,1 SPECfp ,9 výsledky benchmarku musí být prokazatelně publikované na veřejném seznamu testovaných systémů na stránkách 128GB RAM (8x16GB Dual Rank LV RDIMMs) min. 1600MHz, použité DIMM moduly 1600MHz, obecné požadavky na RAM jsou následující: RDIMM typu DDR3L Single Rank, Dual Rank, Quad Rank, Octal Rank minimálně 96 slotů podpora DIMM kapacity 4GB, 8GB, 16GB, 32GB a 64GB minimální rozšiřitelnost na 6TB podpora ODT podpora Single-Bit Error Correction podpora Multi-Bit Error Detection podpora Memory Mirroring podpora Memory Sparing 3

4 Diskový subsystém Diskový řadič Optická mechanika Síťové rozhraní 5 x 600GB SAS 6Gbps 10krpm 2.5" HD Hot Plug, obecné požadavky na diskový subsystém jsou následující: min. 24 x 2,5 palcových pozic na disky hot plug podpora SAS 10 a 15 krpm disků, SAS SSD, enterprise SATA 7.2 krpm podpora míchání SAS a SSD disků v jednom systému minimální vlastnosti řadiče: typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje), 12Gbps na port podpora Non-RAID (Pass-through) podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora 4K native sector velikosti podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora NVRAM Wipe podpora End Device Frame Buffering (EDFB) podpora SED disků a SSD disků Load balancing podpora až 64 logických disků a 64TB LUN podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hotspare minimálně 2GB cache typu NV (cache to flash) server musí podporovat optické mechaniky mechaniku nepožadujeme server musí podporovat minimálně 3 varianty LOM (LAN On Motherboard) 4 x gigabit ethernet ports s podporou TOE a iscsi Offload, WOL, iscsi boot, IPv4, IPv6, PXE 2.0 remote boot 2 x gigabit ethernet ports + 2 x 10 gigabit ethernet ports s podporou TOE a iscsi Offload, WOL, iscsi boot, IPv4, IPv6, PXE 2.0 remote boot, provedení s SFP+ 2 x gigabit ethernet ports + 2 x 10 gigabit ethernet ports s podporou TOE a iscsi Offload, WOL, iscsi boot, IPv4, IPv6, PXE 2.0 remote boot, provedení metalické nepřipouští se slotové karty, které zabírají definované volné sloty požadujeme variantu 2 x gigabit ethernet ports + 2x 10 gigabit ethernet ports s podporou TOE a iscsi Offload, provedení metalické 4

5 Napájení 4 x redundantní síťové napájecí zdroje s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) ve 2 variantách: min W 750 W (pro energeticky úsporné systémy) požadujeme variantu 4 x W redundantní hotplug zdroje Interface 5 x USB (2 vpředu, 2 vzadu, 1 interní s podporou bootování) přítomný interní Dual SD modul s podporou bootování a mirroringu (např. pro embedded hypervisor) o velikosti 2GB každé SD, případně možnost nahradit jiným netočivým médiem se stejnou funkcionalitou (např. SSD) sériový port systémová LED indikující stav systému vestavěný LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.) Rozšiřující sloty možnost výběru mezi variantami: 8x PCIe x PCIe rozšiřitelnost na 10 slotů je povinná, nepřipouští se menší slot pro případný řadič interních disků musí být dedikovaný a nesmí ubírat z minimálního počtu rozšiřujících slotů všechny sloty musí být volné, pokud v tomto zadání nejsou specifikovány slotové karty požadujeme variantu minimálně 8x PCIe Rozšiřující slotové karty 2 x FC16 HBA na jednoportových kartách, nepřipouští se jedna dvouportová karta kvůli SPOF Kompatibilita Podpora virtualizace Operační systém Windows 2012 R2 Server (včetně Hyper- V) Windows 2012 Server (včetně Hyper-V) Windows 2008 R2 SP1 Server (včetně Hyper-V) Windows 2008 R2 Server (včetně Hyper- V) Windows 2008 SP2 Server (včetně Hyper- V) Red Hat 5.9 Red Hat 6.5 Red Hat 7.0 Red Hat for HPC Suse Linux 11 SP3 Suse Linux 12 Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V VMware ESXi Version 5.1 update 2 a vyšší (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na Citrix XenServer 6.2/6.5 Nepožadujeme 5

6 Implementace Management a vzdálená správa Podpora a servis Nepožadujeme management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: IPMI 2.0 Web-based GUI SNMP WSMAN SMASH-CLP Shared/Failover Network Modes IPv4 VLAN Tagging IPv6 Dynamic DNS Role-based Authority Local Users Active Directory Two-factor Authentication Single sign-on SSL Encryption Remote Firmware Update Server Power Control Serial-over-LAN (with proxy) Serial-over-LAN (no proxy) Power Capping Last Crash Screen Capture Boot Capture Sensor Monitoring and Alerting Real-time Power Monitoring Real-time Power Graphing Historical Power Counters System Event Log (SEL) RAC Log Trace Log RACADM Command Line Dedicated NIC Virtual Media Virtual Console Virtual Console Sharing Virtual Flash management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.), centralizovaná správa a jediné místo pro management (nepřipouští se necentralizovaný management nebo více konzolí) podpora typu NBD (následující pracovní den), oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru nebo jím autorizovaným servisním partnerem, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, při požadavku na opravu interních disků budou původní nefunkční disky ponechány zadavateli 6

7 1.2. Servery pro rozšíření VMware Clusteru Počet serverů: 12 SERVER PRO ROZŠÍŘĚNÍ VMWARE CLUSTERU konfigurace Parametr Specifikace minimální požadavek Nabídka S/N poznámka Form Factor a vnitřní uspořádání CPU RAM Diskový subsystém 4U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, včetně montážního kitu pro montáž do standardního 19-palcového racku a včetně ramene pro montáž kabeláže do racku čtyřsocketový systém podporující Quad, Six, Eight a Ten Core CPU osazený čtyřmi Ten Core CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC 2006 pro 4 CPU: SPECint_rate SPECfp_rate SPECint ,1 SPECfp ,9 výsledky benchmarku musí být prokazatelně publikované na veřejném seznamu testovaných systémů na stránkách 256GB RAM (16x16GB Dual Rank LV RDIMMs) min. 1600MHz, použité DIMM moduly 1600MHz, obecné požadavky na RAM jsou následující: RDIMM typu DDR3L Single Rank, Dual Rank, Quad Rank, Octal Rank minimálně 96 slotů podpora DIMM kapacity 4GB, 8GB, 16GB, 32GB a 64GB minimální rozšiřitelnost na 6TB podpora ODT podpora Single-Bit Error Correction podpora Multi-Bit Error Detection podpora Memory Mirroring podpora Memory Sparing obecné požadavky na diskový subsystém jsou následující: min. 24 x 2,5 palcových pozic na disky hot plug podpora SAS 10 a 15 krpm disků, SAS SSD, enterprise SATA 7.2 krpm podpora míchání SAS a SSD disků v jednom systému 7

8 Diskový řadič minimální vlastnosti řadiče: typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje), 12Gbps na port podpora Non-RAID (Pass-through) podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora 4K native sector velikosti podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora NVRAM Wipe podpora End Device Frame Buffering (EDFB) podpora SED disků a SSD disků Load balancing podpora až 64 logických disků a 64TB LUN podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hotspare minimálně 2GB cache typu NV (cache to flash) Optická mechanika Síťové rozhraní Napájení server musí podporovat optické mechaniky mechaniku nepožadujeme server musí podporovat minimálně 3 varianty LOM (LAN On Motherboard) 4 x gigabit ethernet ports s podporou TOE a iscsi Offload, WOL, iscsi boot, IPv4, IPv6, PXE 2.0 remote boot 2 x gigabit ethernet ports + 2 x 10 gigabit ethernet ports s podporou TOE a iscsi Offload, WOL, iscsi boot, IPv4, IPv6, PXE 2.0 remote boot, provedení s SFP+ 2 x gigabit ethernet ports + 2 x 10 gigabit ethernet ports s podporou TOE a iscsi Offload, WOL, iscsi boot, IPv4, IPv6, PXE 2.0 remote boot, provedení metalické nepřipouští se slotové karty, které zabírají definované volné sloty požadujeme variantu 4 x gigabit ethernet ports s podporou TOE a iscsi Offload, WOL, PXE 2.0 remote boot 4 x redundantní síťové napájecí zdroje s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) ve 2 variantách: min W 750 W (pro energeticky úsporné systémy) požadujeme variantu 4 x W redundantní hotplug zdroje 8

9 Interface 5 x USB (2 vpředu, 2 vzadu, 1 interní s podporou bootování) přítomný interní Dual SD modul s podporou bootování a mirroringu (např. pro embedded hypervisor) o velikosti 2GB každé SD, případně možnost nahradit jiným netočivým médiem se stejnou funkcionalitou (např. SSD) sériový port systémová LED indikující stav systému vestavěný LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.) Rozšiřující sloty možnost výběru mezi variantami: 8x PCIe x PCIe rozšiřitelnost na 10 slotů je povinná, nepřipouští se menší slot pro případný řadič interních disků musí být dedikovaný a nesmí ubírat z minimálního počtu rozšiřujících slotů všechny sloty musí být volné, pokud v tomto zadání nejsou specifikovány slotové karty požadujeme variantu minimálně 8x PCIe Rozšiřující slotové karty 2 x FC16 HBA na jednoportových kartách, nepřipouští se jedna dvouportová karta kvůli SPOF 2x dvouportová 10 gigabit síťová karta Base-T (metalické provedení RJ45) Kompatibilita Podpora virtualizace Operační systém Implementace Windows 2012 R2 Server (včetně Hyper-V) Windows 2012 Server (včetně Hyper-V) Windows 2008 R2 SP1 Server (včetně Hyper-V) Windows 2008 R2 Server (včetně Hyper-V) Windows 2008 SP2 Server (včetně Hyper-V) Red Hat 5.9 Red Hat 6.5 Red Hat 7.0 Red Hat for HPC Suse Linux 11 SP3 Suse Linux 12 Microsoft Windows Server 2008 Hyper- V Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V Microsoft Windows Server 2012 Hyper- V Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V VMware ESXi Version 5.1 update 2 a vyšší (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na Citrix XenServer 6.2/6.5 Nepožadujeme Nepožadujeme 9

10 Management a vzdálená správa Podpora a servis management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: IPMI 2.0 Web-based GUI SNMP WSMAN SMASH-CLP Shared/Failover Network Modes IPv4 VLAN Tagging IPv6 Dynamic DNS Role-based Authority Local Users Active Directory Two-factor Authentication Single sign-on SSL Encryption Remote Firmware Update Server Power Control Serial-over-LAN (with proxy) Serial-over-LAN (no proxy) Power Capping Last Crash Screen Capture Boot Capture Sensor Monitoring and Alerting Real-time Power Monitoring Real-time Power Graphing Historical Power Counters System Event Log (SEL) RAC Log Trace Log RACADM Command Line Dedicated NIC Virtual Media Virtual Console Virtual Console Sharing Virtual Flash management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.), centralizovaná správa a jediné místo pro management (nepřipouští se necentralizovaný management nebo více konzolí) podpora typu NBD (následující pracovní den), oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru nebo jím autorizovaným servisním partnerem, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, při požadavku na opravu interních disků budou původní nefunkční disky ponechány zadavateli 10

11 1.3. Servery pro zálohovací servery Počet serverů: 2 SERVER PRO ZÁLOHOVACÍ SERVERY 2 kusy Parametr Specifikace minimální požadavek nabídka S/N poznámka Form Factor a vnitřní uspořádání rack server o max. velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže CPU dvousocketový systém osazený dvěma Six Core CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2006 (benchmark spuštěný pro systém osazený dvěma CPU), výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedeny na portále SPECint_rate SPECfp_rate SPECint ,3 SPECfp ,8 RAM 128GB rozšiřitelná na minimálně na 768 GB typu DDR4 (nepřipouští se menší rozšiřitelnost), požadujeme použití DIMMs s 2133MTs, požadujeme server s minimálně 24 DIMM sloty, požadujeme server s podporou provozu paměti 2133MTs požadujeme podporu memory sparing a mirroring Diskový subsystém server musí podporovat minimálně 16 x 3,5 palcových disků + 2 x 2,5 palcových disků nebo 26 x 2,5 palcových disků nebo 18 x 1,8 palcových disků + 8 x 3.5 palcových disků + 2 x 2,5 palcových disků server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň požadujeme server s hot-plug disky 2 x 600GB 10KRPM SAS 6Gbps 2.5 palce přednastavené v RAID 1 a 12 x 4TB 7,2KRPM Near-Line SAS 6Gbps 3.5 palce přednastavené v RAID 5 požadujeme možnost osadit min. 12 x 3.5 palcových disků + 2 x 2,5 palcových disků 11

12 Diskový řadič Flash/USB Drive Optická mechanika Floppy mechanika Síťové rozhraní Napájení Interface Rozšiřující sloty minimální vlastnosti řadiče: typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje), 12Gbps na port podpora Non-RAID (Pass-through) podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora 4K native sector velikosti podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora NVRAM Wipe podpora End Device Frame Buffering (EDFB) podpora SED disků a SSD disků Load balancing podpora až 64 logických disků a 64TB LUN podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hot-spare minimálně 1GB cache typu NV (cache to flash) možnost osadit i 2 řadiče na interní disky serveru Nepožadujeme Nepožadujeme přítomnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru možnost osadit duálního SD drive s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB) základní 2 x 1GbE + 2 x 10GbE 10GBASE-T (RJ-45), nepřipouští se slotové LAN karty; požadujeme možnost výměny těchto 4 portů za: 2 x 1GbE + 2 x 10GbE SFP+ bez vlivu na volné sloty v serveru 4 x 10GbE SFP+ bez vlivu na volné sloty v serveru 4 x gigabit ethernet porty s podporou 10/100/1000BASE-T triple-speed MAC, TOE, iscsi Boot, WOL, PXE, IPMI 1.5 vzdálený management, bez vlivu na volné sloty v serveru redundantní síťové napájecí zdroje max. 750W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) a možností vyměnit zdroje za 1100W, včetně 2 m napájecích kabelů, možnost vyměnit AC zdroje za DC zdroje 4 x USB, z toho alespoň 3 x USB 3.0, alespoň 2 x USB vzadu sériový port systémová LED indikující stav systému vestavěný LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.) s možností nastavit IP adresu a jiné základní údaje serveru min. 6 slotů (alespoň 2 x x16 a 4 x x8) + dedikovaný slot pro řadič interních disků všechny sloty požadujeme neosazené vyjma slotu pro řadič disků a rozšiřující slotové karty definované níže 12

13 Rozšiřující slotové karty 2 x FC16 HBA na jednoportových kartách, nepřipouští se jedna dvouportová karta kvůli SPOF Periférie Zálohovací zařízení Kompatibili ta (podporov ané OS) Nepožadujeme Nepožadujeme VMware 5.5 U2 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 SP1 RHEL 6.5, 6.6, 7.0 SLES 11 SP3, 11 SP4, 12 Citrix XenServer 7.x management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: Manageme nt a vzdálená správa Local Updates Power Monitoring Backup & Restore Driver Pack Crash Screen Capture Virtual Console IPMI 2.0 Auto-Recovery Virtual Media Embedded Diagnostics Remote Config Remote File Share Local OS Install Remote Update PK Authentication Shared NIC Alerts Crash Video Playback Local Configuration via USC Encryption Console Chat Web GUI Power Control Virtual Folders Serial Redirection SNMP Gets/Alerts Enterprise Group Power Management Remote CLI Comprehensive Monitoring Power Capping local/ssh CLI Virtual Flash Partitions Boot Playback IPv6 Dedicated NIC 1Gbps Directory Services (AD, LDAP) Auto-Discovery Part Replacement Two-Factor Authentication nezávislý management je s dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému možnost integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru s ukládáním na dedikovanou SD kartu umístěnou zepředu serveru pro jednoduchou manipulaci s automatickou rekonfigurací zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky certifikace pro provoz serveru v přizpůsobeném datovém centru bez klimatizační jednotky až do 45 stupňů Celsia bezdrátová identifikace serveru, např. přes NFC 13

14 Podpora a servis, doprava Implement ační práce Operační systém podpora typu NBD (následující pracovní den), oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru nebo jím autorizovaným servisním partnerem, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, možnost prodloužit podporu až na 7 let, doprava serveru do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně serveru, součástí podpory musí být: telefonní vzdálený přístup vysoce kvalifikovaného technika management řízení eskalací prostřednictvím jednotného místo s vlastním definováním závažnosti dedikovaný manager řídící supportní zásah speciální dedikovaná technická podpora nepožadujeme, Nepožadujeme 1.4. Pásková knihovna do ZIC Počet páskových knihoven: 1 PÁSKOVÁ KNIHOVNA 1 kus Parametr Specifikace minimální požadavek nabídka S/N poznámka Systém Pásková knihovna do SAN, montovatelná do racku, včetně rackmount příslušenství Počet slotů Minimálně 87 Typ média Typ připojení Počet mechanik Rozšiřitelnost Dostupné mechaniky Encryption Média Štítky čárového kódu Redundance Kabely LTO-6 Minimálně FC8 4 až 404 slotů na pásky LTO-6 až 18 mechanik typu LTO-6 LTO-6 FC, LTO-5 SAS, LTO-5 FC Podpora native drive encryption Dodávka bude zahrnovat 85 pásek LTO6 Dodávka bude zahrnovat 120 štítků čárového kódu Dodávka bude zahrnovat redundantní zdroj Dodávka bude zahrnovat potřebné optické kabely k připojení knihovny do SAN o délce 2m 14

15 Management Operator panel touch screen Web client SNMP protocol SMI-S protocol Způsob provádění záručního servisu Instalace podpora typu NBD (následující pracovní den), oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru nebo jím autorizovaným servisním partnerem,jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, při požadavku na opravu interních disků budou původní nefunkční disky ponechány zadavateli, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch. Možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu Instalace není požadována 1.5. Servery pro rozšíření Exchange 2013 infrastruktury servery s rolí MBX Počet serverů: 2 Servery pro Exchange 2013 role MBX 2ks Parametr Specifikace - minimální požadavek nabídka S/N poznámka Form Factor a vnitřní uspořádání CPU 4U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, včetně montážního kitu pro montáž do standardního 19-palcového racku a včetně ramene pro montáž kabeláže do racku čtyřsocketový systém podporující Quad, Six, Eight a Ten Core CPU osazený čtyřmi Ten Core CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC 2006 pro 4 CPU: SPECint_rate SPECfp_rate SPECint ,1 SPECfp ,9 výsledky benchmarku musí být prokazatelně publikované na veřejném seznamu testovaných systémů na stránkách 15

16 RAM Diskový subsystém Diskový řadič 128GB RAM (8x16GB Dual Rank LV RDIMMs) min. 1600MHz, použité DIMM moduly 1600MHz, obecné požadavky na RAM jsou následující: RDIMM typu DDR3L Single Rank, Dual Rank, Quad Rank, Octal Rank minimálně 96 slotů podpora DIMM kapacity 4GB, 8GB, 16GB, 32GB a 64GB minimální rozšiřitelnost na 6TB podpora ODT podpora Single-Bit Error Correction podpora Multi-Bit Error Detection podpora Memory Mirroring podpora Memory Sparing 4 x 300GB SAS 6Gbps 10krpm 2.5" HD Hot Plug, obecné požadavky na diskový subsystém jsou následující: min. 24 x 2,5 palcových pozic na disky hot plug podpora SAS 10 a 15 krpm disků, SAS SSD, enterprise SATA 7.2 krpm podpora míchání SAS a SSD disků v jednom systému minimální vlastnosti řadiče: typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje), 12Gbps na port podpora Non-RAID (Pass-through) podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora 4K native sector velikosti podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora NVRAM Wipe podpora End Device Frame Buffering (EDFB) podpora SED disků a SSD disků Load balancing podpora až 64 logických disků a 64TB LUN podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hot-spare minimálně 2GB cache typu NV (cache to flash) Optická mechanika server musí podporovat optické mechaniky mechaniku nepožadujeme 16

17 Síťové rozhraní Napájení Interface server musí podporovat minimálně 3 varianty LOM (LAN On Motherboard) 4 x gigabit ethernet ports s podporou TOE a iscsi Offload, WOL, iscsi boot, IPv4, IPv6, PXE 2.0 remote boot 2 x gigabit ethernet ports + 2 x 10 gigabit ethernet ports s podporou TOE a iscsi Offload, WOL, iscsi boot, IPv4, IPv6, PXE 2.0 remote boot, provedení s SFP+ 2 x gigabit ethernet ports + 2 x 10 gigabit ethernet ports s podporou TOE a iscsi Offload, WOL, iscsi boot, IPv4, IPv6, PXE 2.0 remote boot, provedení metalické nepřipouští se slotové karty, které zabírají definované volné sloty požadujeme variantu 4 x gigabit ethernet ports s podporou TOE a iscsi Offload, provedení metalické 4 x redundantní síťové napájecí zdroje s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) ve 2 variantách: min W 750 W (pro energeticky úsporné systémy) požadujeme variantu 4 x W redundantní hot-plug zdroje 5 x USB (2 vpředu, 2 vzadu, 1 interní s podporou bootování) přítomný interní Dual SD modul s podporou bootování a mirroringu (např. pro embedded hypervisor) o velikosti 2GB každé SD, případně možnost nahradit jiným netočivým médiem se stejnou funkcionalitou (např. SSD) sériový port systémová LED indikující stav systému vestavěný LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.) Rozšiřující sloty možnost výběru mezi variantami: 8x PCIe x PCIe rozšiřitelnost na 10 slotů je povinná, nepřipouští se menší slot pro případný řadič interních disků musí být dedikovaný a nesmí ubírat z minimálního počtu rozšiřujících slotů všechny sloty musí být volné, pokud v tomto zadání nejsou specifikovány slotové karty požadujeme variantu minimálně 8x PCIe Rozšiřující slotové karty 2 x FC16 HBA na jednoportových kartách, nepřipouští se jedna dvouportová karta kvůli SPOF 17

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA Obsah 1 Obecné požadavky... 3 2 Vybudování skenovacího pracoviště v sídle zadavatele:... 4 2.1 Skenovací zařízení pro digitalizaci do formátu

Více

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Obsah 1.1. Předmět plnění... 2 1.2. Serverová infrastruktura... 2 1.3. Diskové pole... 4 1.4. Síťové prvky... 5 1.5. Racky pro 2 lokality a příslušenství...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operační program: Integrovaný operační program Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast podpory:

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP 742/2013 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace 1.1 Architektura řešení Zadavatel vychází se studie proveditelnosti a v ní navržené architektury, která je znázorněna na níže uvedeném obrázku. Všechny podstatné informace ze studie

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky 1) Virtualizované řešení a) Virtualizační servery (2ks): Konfigurace serveru - Minimálně 2 x šesti jádrový procesor, architektura

Více

Datasheet Fujitsu PRIMERGY RX300 S6 Dvoupaticový server v provedení rack (2U)

Datasheet Fujitsu PRIMERGY RX300 S6 Dvoupaticový server v provedení rack (2U) Datasheet Fujitsu PRIMERGY RX300 S6 Dvoupaticový server v provedení rack (2U) Výkonný model velikosti 2U pro virtualizaci PRIMERGY RX300 S6 PRIMERGY RX300 S6 je 2U server v provedení do racku, který byl

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek Název zakázky: Dodávka hardware, software, servisních služeb a příslušenství Název programu: ICT v podnicích - Výzva III Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Litvínov Operační program: Integrovaný operační program Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Číslo výzvy:

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

Datasheet Fujitsu Server PRIMERGY RX350 S7 Dvoupaticový server v provedení do racku (4U)

Datasheet Fujitsu Server PRIMERGY RX350 S7 Dvoupaticový server v provedení do racku (4U) Datasheet Fujitsu Server PRIMERGY RX350 S7 Dvoupaticový server v provedení do racku Maximálně rozšiřitelný dvouprocesorový server Řada serverů Fujitsu PRIMERGY RX v provedení do racku je perfektní platformou

Více

Datasheet Fujitsu PRIMERGY RX350 S7 Dvoupaticový server v provedení do racku (4U)

Datasheet Fujitsu PRIMERGY RX350 S7 Dvoupaticový server v provedení do racku (4U) Datasheet Fujitsu PRIMERGY RX350 S7 Dvoupaticový server v provedení do racku (4U) Maximálně rozšiřitelný dvouprocesorový server Řada serverů PRIMERGY RX v provedení do racku je perfektní platformou k vytváření

Více

Příloha číslo 1a - Specifikace předmětu plnění

Příloha číslo 1a - Specifikace předmětu plnění Příloha číslo 1a - Specifikace předmětu plnění Virtualizace serverové licence (5ks) 64-bit hypervisor Jedna licence musí pokrývat minimálně 2 CPU-sokety Podpora integrace s Microsoft Active directory Možnost

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Datasheet Fujitsu PRIMERGY TX150 S8 Jednopaticový server s procesory Intel Xeon

Datasheet Fujitsu PRIMERGY TX150 S8 Jednopaticový server s procesory Intel Xeon Datasheet Fujitsu PRIMERGY TX150 S8 Jednopaticový server s procesory Intel Xeon Server v provedení tower s jedním procesorem maximalizováno. Servery PRIMERGY TX v provedení tower jsou ideální pro malé

Více

Datasheet Fujitsu Server PRIMERGY TX150 S8 Jednopaticový server s procesory Intel Xeon

Datasheet Fujitsu Server PRIMERGY TX150 S8 Jednopaticový server s procesory Intel Xeon Datasheet Fujitsu Server PRIMERGY TX150 S8 Jednopaticový server s procesory Intel Server v provedení tower s jedním procesorem maximalizováno. Servery Fujitsu PRIMERGY TX v provedení tower jsou ideální

Více

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla Obecná pravidla Zadavatel ve vztahu k ZD a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace VÚGTK, v. v. i. Ministerstvo kultury Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky v zjednodušeném

Více

GTS Virtual Hosting. 1 Přehled služby. Popis služby GTS Virtual Hosting

GTS Virtual Hosting. 1 Přehled služby. Popis služby GTS Virtual Hosting GTS Virtual Hosting 1 Přehled služby Každá organizace požadující profesionální webové stránky či aplikace k podpoře svého podnikání, zejména veškeré subjekty využívající internet jako prodejní, distribuční

Více

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně (dále veřejná zakázka ) Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků EU Operační

Více

1. Popis předmětu Smlouvy a základní informace o Státním oblastním archivu (dále jen archiv)

1. Popis předmětu Smlouvy a základní informace o Státním oblastním archivu (dále jen archiv) Příloha č. 2 Smlouvy č.j.: 788/30-2015 PŘÍLOHA Č. 2: UPŘESNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 1. Popis předmětu Smlouvy a základní informace o Státním oblastním archivu (dále jen archiv) V rámci zajištění internetové

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN)

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 1 z 43 Obsah 1 Účel dokumentu...4 2 Přehled

Více

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ver. 20150710 PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více