ÚVOD. Zdravím čtenáře, Nikki. MUCIN červen 2010/2011, číslo 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD. Zdravím čtenáře, Nikki. MUCIN červen 2010/2011, číslo 7"

Transkript

1 ÚVOD Zdravím čtenáře, jak jste si mnozí z Vás uţ stihli všimnout, tak se blíţí prázdniny, na které se nemůţeme dočkat. Písemky uţ se nepíšou, známky se uzavírají, učitelé dávají volné hodiny a i červnový MUCIN je plný pohody a prázdninově směřovaný. Přišlo nám mnoho článků a bylo těţké vybrat z nich ty nejvíce prázdninové. Samozřejmě jsme rádi, ţe i přesto, ţe se blíţí ten klid, jste na oblíbený školní časopis nezanevřeli a pilně posílali y s Vašimi výtvory. Jelikoţ uţ zbývá jen pár dní do uzavření klasifikace, klasifikační porady a poté školní výlety apod., chtěla bych poděkovat učitelům za jejich trpělivost při zkouškách, písemkách a nepodařených pokusech při opisování. Jménem studentů děkuji za trpělivost a nervy při řešení problémů. Ať uţ to byly květináče na schodech, přilepené dveře, lezení z okna a další kousky vynalézavých studentů školy AHOL, kteří si vţdycky dokáţí poradit Nikki 1

2 Obsah A Redakce Zde můţete posílat své příspěvky, stíţnosti, připomínky i komentáře. Váš názor nás zajímá. Redakce Šéfredaktor Korektura Redaktoři Nikola Foldynová Zaměřeno na: Golden Gate Bridge Mgr. Rostislav Gromnica Veronika Rašková a Taťána Ševčíková Zajímavosti: Lidské tělo Michaela Veselá Pivo Kateřina Kučová Článek měsíce: Aholská výprava do Štramberku Petra Konečná ADHD Kristýna Lyková Pomáhat a chránit Hanka Míčková Rock na Bazalech Lea Havlíčková Výběr štěněte Kristýna Koryťáková Povídka: Legenda část 2. Obsah Úvod..str. 1 Golden Gate Bridge..str. 10 Obsah a redakce str. 2 Pomáhat a chránit.str Lidské tělo str. 3 Rock na Bazalech str. 13 Pivo..str. 4 Výběr štěněte..str Aholská výprava...str. 5 6 Legenda část 2.str ADHD..str. 7 8 Nábor nových členů..str. 9 2

3 Zajímavosti o našem těle LIDSKÉ TĚLO Člověk mrkne asi x za den. Nehty na rukou rostou asi 4x rychleji neţ nehty na nohou. Lidské tělo obsahuje dost uhlíku, aby se z něj dalo vyrobit osm tuţek. ¼ lidských kostí se nahází v dolních končetinách. Lidské srdce vyvine takový tlak, ţe by krev mohla stříkat asi 10 m daleko. Při kašli se vzduch v plicích pohybuje rychlostí aţ 100 km/h. Průměrný člověk za ţivot sní 50 tun potravy a vypije litrů tekutin. Při chůzi pouţíváme více neţ 200 svalů. Odpočívající osoba vdechuje a vydechuje asi 13x za minutu. Většina lidí má na hlavě vlasů. Kdyby bylo ze lidských vlasů upleteno lano, mohlo by unést závaţí o hmotnosti 12 tun. Ševčíková a Rašková 3

4 Beer Jako na kaţdém konci školního roku jsem dostala za úkol napsat článek do našeho školního časopisu. Tři dny jsem uvaţovala o čem psát, aby vás to bavilo a ten článek si přečetli. Nakonec přišel nápad pivo Určitě bych na naší škole nenašla ani jednoho člověka, který si jednou za čas (nebo víckrát za čas) nedá aspoň jedno pivko, ţe? Nebudu psát, z čeho si pivo dělá, nebo ţe jsou piva alkoholické a nealkoholické, to určitě kaţdý ví. Říká se však, ţe alkohol škodí organismu a celému lidskému tělu s pivem to je však trošku jinak. Pivo je samo o sobě zdravější neţ voda. Obsahuje hodně vitamínů dobrých pro lidské tělo. Například vitamín B1, který dodává tělu energii dále Niacin, který působí při uvolňování energie z tuků a sacharidů a při hromadění tělesné energie, vitamín B6, který pomáhá při tvorbě červených krvinek. Obsahuje také kyselinu listovou, která obnovuje všechny buňky v těle. To však neznamená, ţe byste za den měli vypít 3 litry piva. Kdyţ si dáte pivo například po nedělním obědě, tak se vám bude lépe trávit, ale na druhou stranu pivo podporuje chuť k jídlu, to vede ke zvýšení příjmu potravy a zvýšení vaší váhy. Takţe po pivu samotném se netloustne, ale i tak budete mít pivní pupek Jak jsem tak koukala na internet, narazila jsem na stránku nejhorší piva světa. Na prvním místě je německé pivo Volksbieren, které se údajně vyrábí z kvašeného zrní, takţe s pivem nemá nic společného. Hned po německém pivě, takţe na druhém místě je Starobrno. Je to moravská mutace německého Volksbieren, ale nejen, ţe chutná stejně odporně, ještě velmi odpudivě páchne. Například pivo Ostravar je uţ na 7. místě. Na druhou stranu Radegast je na předposledním místě, takţe patří mezi nejlepší piva. I přes to, ţe má pivo hodně vitamínu, to s ním moc nepřehánějte a šetřete si játra Mišule Veselá 4

5 Aholská výprava Ztraceni v Štramberku Je 8:15 ráno a Aholáci uţ jsou připraveni k odjezdu. Jako dozor sebou jsme měli paní učitelku Sukovou a pana učitele Gromnicu. Sešlo se nás tam asi patnáct ţáků z prvního a druhého ročníku. Rozdělili jsme se do skupinek do které kaţdý dostal pracovní list s úkoly typu Nafoťte tamto a vysvětlete tohle. Kdyţ konečně došli všichni opozdilci vyrazili jsme na nástupiště. Vlak odjíţděl 8:35. Asi s dvěma přestupy jsme dorazili na místo, rozhlédli se kolem a naši milí učitelé se rozhodli jít cestou přes koleje vstříc Zelenou stezkou -> tu jsme bohuţel nenašli :D. Namísto toho jsme šli směrem k malému městečku Kopřivnici. Asi po kilometru a půl jsme konečně našli nějakou turistickou mapu, paní učitelka Suková s panem Gromnicou do ní samozřejmě nahlédli, aby usoudili, kterou cestou máme jít. Nakonec se rozhodlo ţe se půjde cestou do leva nahoru. Přesvědčivě se tvářili, ţe mapě rozumí, tak jsme šli. Cesta byla strašná příkrý kopec všude bahno a plno kamení, divím se, ţe to mé plíce vydrţely, málem jsem vypustila duši a myslím, ţe jsem nebyla sama :D. Komentáře typu Za tohle chci jedničku na vysvědčení z češtiny nebo Ţe jsem radši neseděl doma na zadku stáli opravdu za to :D. Přibliţně po dvou kilometrech té kříţové cesty nahoru najednou slyšíme Děťátka, asi jdeme na ten druhý hrad Šostýn, spletli jsme si cestu, ale půjdeme dál a uvidíme po dalším půlkilometru jsme měli krásný výhled na pohledné městečko Kopřivnice. V ten moment kaţdému došlo, ţe tu něco nehraje a ţe jdeme úplně špatně. Tak jsme se otočili a vraceli se zpátky, potkali jsme pána, který nám vysvětlil, ţe jsme měli jít uţ od kolejí na druhou stranu. Všichni byli samozřejmě naštvaní, někteří to brali s humorem, nicméně nám nezbývalo nic jiného, neţ se vrátit. Cestou jsme se báli, ţe pí. Suková s p. Gromnicou se skvělými orientačními schopnostmi nás ještě budou tahat na ten Štramberk :D. Konečně jsme byli zpátky na nádraţí, po tom, co paní učitelka řekla, ţe nás zavedou na náměstí a dají nám rozchod se všem ulevilo. Všichni jsme byli uţ unavení a bolely nás nohy. Kaţdý uţ se jen těšil aţ si sedne někde do hospůdky a dá si pořádně vychlazenou kofolu :D. Neţ jsme došli na náměstí, tak nám učitelé připomněli, ţe máme plnit úkoly a fotit, na to se samozřejmě kaţdý kromě výjimek po té zdlouhavé cestě vykašlal. Jestli jsme na místě splnili tři úkoly z deseti, tak to bylo moc. Co bychom dělali bez internetu :D... Konečně jsme došli na náměstí, dohodli se na čase srazu k odjezdu a rozprchli se do všech stran. Někteří šli svědomitě plnit úkoly, jiní šli obdivovat krásy města a my jsme 5

6 si šli odpočinout do jedné milé restaurace nedaleko nádraţí. Bolely nás nohy, měli jsme hlad a těšili se po tak náročném výšlapu domů. Konečně sedíme ve vlaku, jako odměnu za naši statečnost a poslušnost jsme kaţdý od našich nejlepších učitelů dostali pověstné štramberské uši. Sebou jsme si odvezli spoustu nových záţitků a myslím, ţe na tenhle výlet budeme ještě dlouho vzpomínat s úsměvem. Katka Kučová 6

7 Adhd Jsem studentkou 3. ročníku pedagogického lycea a stejně tak jako mé drahé spoluţačky, také jsem vykonala odbornou praxi v mateřské škole. Avšak stalo se cosi nevídaného První den mě uvedly do školky a díky organizační chybě jsem se dostala do speciální logopedické třídy, kde jsem trávila dalších 9 dnů mé odborné praxe. Děti ráno přiváděli rodiče uţ v 7 hodin. Ve třídě nebylo více neţ-li 12 dětí a díky tomu bylo snazší je jak pozorovat, tak se v nich orientovat. Dítka byla uţ v první chvíli přátelská a velmi hravá aţ na jedno, které se tvářilo mrzutě. Kaţdý člověk a stejně tak i dítě nemusí mít vţdy dobrý den, ale dítě, které preferuje stání v koutě nad hraním si se všelijakými druhy hraček, budí přinejmenším zvláštní dojem. A tak já, jako zvědavý jedinec jsem tuto událost nemohla nechat bez povšimnutí. Druhý den ráno to stejné dítě, říkejme mu třeba Jakub, opakoval tutéţ činnost, jako předešlý den. Zase ihned po příchodu do školky a přezutí se do bačkůrek, postavil se do kouta a pozoroval ostatní děti. Člověk by si myslel, ţe si snad chce s ostatními hrát, ale je tak nesmělý, ţe se stydí, coţ uţ samo o sobě bylo divné, protoţe děti předškolního věku nejsou vůči sobě stydliví, tím spíš, kdyţ se dobře znají. Tak tedy proč si dítě ráno s ostatními dětmi nechce hrát, kdyţ jsou děti přátelské a onomu dítěti vyjadřují sympatie a co víc, nabízejí mu společnou činnost..??? Nemohla jsem dělat víc, neţ tomu přijít na kloub. Pozorovala jsem Kubu další následující 3 dny od jeho příchodu do školky, postavení mezi jinými dětmi, hraní si na zahradě na písku, obědvání, ulehání do postýlky, aţ po všechny jeho pokusy o to, co si můţe a co uţ si nemůţe dovolit Bylo mi sděleno, ţe chlapec trpí syndromem ADHD a ţe kaţdé ráno je mrzutý z důvodů účinků tlumících léků, které jsou mu před příchodem do školky podávány. Ráno je mrzutý díky lékům, ale odpoledne kolem 10. hodiny je uţ ţivý," tohle mi bylo sděleno. Kdyţ však chlapec dovede být mrzutý celý den, moţná to nebude tak o působení léku jako o tom, ţe jiný být ani nechce. Ale proč by to dělal? Člověk je společenský a tím spíše dítě, muselo tady být něco jiného. Tak jsem se Kubovi začala věnovat mnohem víc nejlépe u soukromých her, kde jsem sama mohla dávat podměty pro jeho reakce. Po pár dnech uţ vyţadoval, abych se za ním přišla podívat aţ bude spinkat (chodila jsem za všemi dětmi, které byli celý den hodné a tím si to zaslouţily). Já přišla a tohle bylo zlomové - kaţdý další den, kdy jsem se zdrţela v jiné třídě, kde jsem ukládala děti ke spaní, uţ zvonil telefon, kde jsem, kdyţ jsem to slíbila -Jakub plakal. Po několika dnech hned po příchodu do školky přišel sice mrzutý, ale za pár minut byl veselý s obrázkem v ruce. Byl tam nakreslen on a já a kolem nás spousta srdíček všech velikostí 7

8 a barev. Stalo se tedy něco, co způsobilo jeho radost..ale co? Hraní pexesa, lezení na prolízkách nebo stavění autodráhy na pískovišti???? Né, né tak docela, odpoledne si dítě totiţ hrálo na stejný způsob se svými vrstevníky. Při zkoušení školního vystoupení předstíral bolest hlavy, předpokládal a předpokládal správně, ţe jestliţe bude předvádět bolest, bude o něj pečováno a bude mu věnována pozornost a bude se moct schoulit do náruče Nešlo tedy o to, ţe dítě se syndromem ADHD je to podání léků mrzuté, protoţe v odpoledních hodinách po spánku mu byla podána další dávka a pokud jsem u něj byla a trávila s ním čas, mrzutý nebyl. Všechny děti jsou ţivé, některé víc, některé míň. Kuba neţádal hru nebo kreslení, ţádal cokoliv, kde by si ho člověk všímal a zahrnoval ho pozorností. Ţivý byl velmi, ale nijak zvlášť jinak, neţ-li ostatní děti. Byl smutný a příčina mrzutosti - léky?? Byl veselý, kdyţ mu bylo věnováno dostatek pozornosti, dokud nepřišla jeho maminka, která si chtěla své dítě vyzvednout ze školky. Zesmutněl a s protestem odešel domů, kdykoliv se objevila maminka, byl jeho stav totoţný, jako kaţdé ráno, kdy ho do školky dovedla. Nepotřeboval léky tlumící činnost nervové soustavy, potřeboval jen jedno někoho, kdo ho pohladí a několikrát denně se neodtrhne, kdyţ ho Kuba přijde obejmout Učitelky si všimly přístupu jeho matky k němu uţ dávno. Ač se mnou více neţ souhlasily, nemohli dělat víc neţ já. Petra Konečná 8

9 Nábor nových ččlenů Redakce MUCINa hledá nové talenty pro letošní i nastávající roky. Nechceme přece, aby s letošním 4. ročníkem školní časopis skončil, nebo ano? Přihlaste se buďto v BP1 anebo v kabinetě č. 307 pan učitel Gromnica je vţdy připraven! NENECHTE SVŮJ TALENT DŘÍMAT A PŘIHLASTE SE JEŠTĚ DNES. Č E K Á M E N A T E B E!!! 9

10 Golden Gate Bridge Zaměřeno na: Most Golden Gate, v překladu Zlatá brána patří mezi jeden z nejznámějšíc visutých mostů na Světě, ne-li nejznámější vůbec. Golden Gate je úţina mezi dvěma poloostrovy, která odděluje Tichý oceán a Sanfranciský záliv. Most není pouze dopravní komunikací, ale je také symbolem města San Francisca a turistickou atrakcí. Počátky stavby mostu sahají aţ do roku 1930, kdy byla stavba povolena a první kámen byl poloţen 5. ledna Stavbu mostu vedl inţenýr Joseph Bermann Strauss a jeho poradcem byl architekt Irwing Morrow. Stavbu ale ohroţovaly přírodní pohromy. Bylo nutné vzít v úvahu časté zemětřesení a také bouřlivé přílivy a odlivy. Nejobtíţnějším kouskem mostu byla výstavba jiţního pilíře. Při stavebních pracích zemřelo 11 osob, z toho 10 při pádu lešení Finance stavby zajišťovaly dluhopisy za 35 milionů dolarů (v tehdejší době, dnes by stavba stála několik miliard). Za čtyři roky, přesněji 27. Května, byl most slavnostně GGB v číslech: o Rozpětí pilířů je 1280 m o Celková délka 2737 m o 2 nosné lana, kaţdé průměr 92 cm a skládá se z pramenů o Kaţdý pilíř nese zátěţ tun o Věţe mají výšku 227,4 m.n.m. o Výška od moře je 67 m o Celý most váţí tun o Denně přejede přes most aut o Pro přejezd do San Francisca osobním automobilem se platí 6 dolarů, v opačném směru se neplatí o GGB je označován jako sebevrahy nejvíce vyhledávaný most, skočilo přes 1200 lidí uveden do provozu pro pěší. Pro automobily o den později. Tehdy byl Golden Gate Bridge nejdelším na Světě. Most je natřen na oranţovo, aby zlepšoval viditelnost pro lodě při častých mlhách. Při takovém počasí se ale oranţová barva rozkládá a znečišťuje prostředí, proto jsou některé části natřeny na šedo. Nikki 10

11 Pomáhat a chránit Aneb bodyguardi v akci Co, nebo koho si představíte pod pojmem bodyguard? Toto slovo vzniklo ze slova body = tělo a guard = stráţ. Většinou si představíme nějakého svalnatého důleţitého muţe se slunečními brýlemi a sluchátky v uších, nebo vysílačkou v ruce. Tito lidé chrání své klienty, pečují o jejich bezpečnost a sami se tak vystavují nebezpečí, ovšem jsou na druhou stranu dobře placeni. Bodyguard je bezpečnostní profík s velice širokým záběrem působností, měl by zvládat pouţívání všech zbraní, bojových technik, obsluhovat řízení všech dopravních prostředků, umět poskytnou první pomoc, umět řešit komunikační jednání. Základem prací bodyguarda je, jak uţ jsem se zmínila, chránit a vyhýbat se případným hrozbám chráněné osoby. Bodyguardi se rozdělují podle schopností na: tzv. Hard Skills tvrdé schopnosti, jako je střelba, řízení vozidel a Soft Skills měkké schopnosti jako je např. komunikace. Ochrana osob ze showbussinesu: Ochrana celebrit je asi nejběţnější prací osobních stráţců. V dnešní době chce mít kaţdá hvězda svého osobního stráţce, aby jí přidával na důleţitosti. Pro celebritu splňují také to, ţe je dokáţou ochránit před fanouškovským davem. Výcvik bodyguardů: Základem je multifunkční obor ochrana osob Znalost práva Bezpečnostní strategie obsahuje organizační postupy, kterými se musí tým osobních stráţců co nejpřesněji řídit při provádění ochranných opatření. Společenské chování umění se chovat na společenských akcích a tzv. splynout s davem Základy psychologie a krizové komunikace: ochránci musí umět odhadnout situaci, chování lidí, předem rozpoznat moţné nebezpečí a zabránit útoku. První pomoc Pyrotechnika: musí umět odstranit případnou bombu 11

12 Pouţívání komunikační a speciální techniky: vzájemná komunikace společným uchem týmu, musí být bezpečná a spolehlivá, běţné je pouţívání různých hesel, vyuţívání kamerových systémů, rušiček, vyhledávání odposlechů Řízení vozidel: základní činnost, kterou by měl ochránce bez problémů zvládat, zkouší se jízda ve smyku, v koloně, ofenzivní a defenzivní jízda. Boj: se zbraněmi, sebeobrana mnoho ochránců se učí obraně izraelskému způsobu boje zblízka Krav Maga, střelba: musí být přesná, ochránce si nemůţe dovolit minout, nebo zasáhnout nevinné osoby, musí umět pouţívat jakékoli střelné zbraně. Taktika: způsob ochrany klienta v různých situacích, dále způsoby evakuace. Kristýna Lyková 12

13 Scorpions Tak dlouho jsem na den D ( ) čekala, aţ jsem se dočkala. Uběhlo to ale tak rychle, ţe dodnes se z toho psychicky vzpamatovávám :D. Rock na Bazalech je, dalo by se říct, druh festivalu, který se konal tento rok poprvé. Vystoupily zde předkapely Malignant Tumour, Vypsaná fixa, Citron, Doga a hlavní vystoupení měla velmi známá kapela Scorpions, která údajně zde byla naposledy. Ti chytří byli na Bazalech aţ kolem 3 hodin, kdy teprve pořadatelé pouštěli dovnitř, ale ti aktivnější (já s kámošema), jsme před vchodem čekali uţ od půl 12. V 16. hodin začínali zpívat předkapely. Nejvíc to tam rozjela DOGA, která rozpumpovala všechny fanoušky. o k a a a e h Ve 21:00 hodin jsme se všichni konečně dočkali a na parket nastoupili Scorpioni a to bylo něco. Koncert začal songem Sting in the tail, kde to všichni rozjeli. Kottak, světoznámý bubeník Scorpions, měl na koncertě své vynikající sóla, nad kterými všichni ţasli. Hodně lidí brečelo při písničce Still loving you, kterou zazpíval Klaus Meine úţasně. Koncert skončil ve 23 hodin a byl zakončen písní Rock you like a hurricane. Tento festival podle mého názoru neměl snad chybičku. Hodně lidí si domů odneslo trsátka nebo paličky Scorpions, které při koncertě hudebníci rozhazovali. Hanka Míčková 13

14 VÝBĚR Banální věc nebo rozhodnutí na celý život? Hodně dlouho jsem přemýšlela, čím začít a došla jsem k logickému závěru volba štěněte. Kdyţ uţ se ŠTĚNĚTE rozhodneme si nějakého čtyřnohého společníka pořídit, je velmi důleţité zváţit všechna kritéria a poloţit si následující otázky. Kolik času budu moct věnovat svému psu? Chci spíše rodinného psa nebo psa pro sport, či jiné aktivity? Kolik místa mi pes zabere a kolik jsem schopna mu obětovat? Chci psa s PP nebo bez? To vše je velmi důleţité. Například do dvou pokojového bytu si nebudu pořizovat bernardýna nebo ohaře, i kdyţ jsou to pejsci krásní. Bernardýn potřebuje místo a hlavně pohyb a práci, kterou miluje. V bytě by rozhodně trpěl. Stejně tak ohař, který potřebuje speciální péči, co se týče pracovního nasazení. Smutné ale je, ţe toto krásné plemeno je čím dál více populární mezi městskými obyvateli, a proto si ho pořizují i do bytu. Tento pejsek ovšem moc trpí, protoţe má silné lovecké pudy a v bytě si jich moc neuţije, takţe se snaţí vyuţit kaţdou moţnou příleţitost (sousedova kočka, v extrému i malé dítě), kvůli kterým se potom pes nechá utratit, a to je podle mě nefér vůči psu. Druhý případ je čínský chocholatý pes k rodinnému domku nejlépe do kotce. Abych vám toto plemeno přiblíţila, je to velmi choulostivý pes, který v zimě nutně potřebuje oblečky, v létě naopak musí být pravidelně mazán krémy na opalování a pohyb samozřejmě potřebuje (jako kaţdý) ale nemusí být denně na čtyřhodinové procházce. Bohatě mu stačí půl hodinka ráno večer a je spokojen. Velkou zahradu k ţivotu opravdu nepotřebuje. Kdyby si ho někdo chtěl pořídit k domku do kotce, toto plemeno by mu asi dlouho nevydrţelo naţivu. 14

15 Kdyţ nechci do koupě psa moc investovat (neplánuju mezinárodní výstavy atd.), kdyţ chci jen opravdu společníka, velmi se vyplatí pes z útulku. No řekněte sami, pomůţete jedné zkroušené duši a tento pes vám bude tak vděčný, jako ţádný jiný. Nemusíte řešit rodokmen, dohadovat se s chovateli a mnoho dalších nepříjemností si ušetříte. Kdyţ chcete být aktivní a se svým psem absolvovat cvičák, uţ i zde je řešení. V poslední době se i konají výstavy pro psy bez PP a kříţence tzv. voříškiády. Já sama jsem toho zdárným příkladem, se svým psem vlastníme několik ocenění právě z těchto voříškiád a sloţili jsme i zkoušku základní ovladatelnosti psa (ZOP), se kterou mají i ta nejušlechtilejší plemena problémy. Je opravdu moudré se zamyslet nad tím, co opravdu chci a co od psa očekávám. Doufám, ţe jste si z článku něco vzali, něco nového naučili a budete to šířit dál, aby se i naši nejlepší přátelé cítili dobře. Lea Havlíčková 15

16 Všude kolem mě pobíhalo plno Legenda slouţících, stráţní kontrolovali své zbroje, kováři dolaďovali ještě na poslední chvilku to, co bylo potřeba opravit a uprostřed toho rozruchu stál část 2. Saior, ve vší své vznešenosti a všechno tohle mravenčení pozoroval, jako by se ho to snad ani netýkalo. Prach kolem něj jen vířil, avšak on se ani za mák nepohnul. Kdyţ konečně všechen ten šum utichl, narovnal se a důleţitě si odkašlal, aby přilákal pozornost i posledních opozdilců, kteří ještě něco řešili a nepřikládali tak velkou váhu vrchnímu komořímu, který teď stál na starém pařezu, aby ho bylo lépe vidět. Mí drazí přátelé, odmlčel se, aby přidal svému proslovu na důleţitosti. Vím, ţe tato výprava bude pro mnohé z vás první v ţivotě, proto vás prosím, drţte se pohromadě. Les je dnes podráţděný a myslím, ţe se mu nebude zrovna líbit tlupa pobíhajících vojáků, která mu bude šlapat po kořenech. Proto mě teď dobře poslouchejte. Tým Ragnara půjde severní stezkou podél Milieniných vodopádů. Ragnar, mladý elf s havraními vlasy a pobledlou tváří kývl a okamţitě zavelel skupince dalších elfích stráţců k odchodu. Měla jsem dojem, jakoby se země ani nedotýkali a jen proplouvali krajinou, která se stáčela neznámo kam. Dále Winial, udatný vílí průzkumník, se se svou skupinou vydá na západ. Máme sice představu, kde krále drţí, musíme se však ujistit kolik únosců jej drţí a to pokud moţno tak, aby si nás nevšimli. Za zvuku fanfár se zvedl pestrobarevný mrak a uţ unikal okolnímu světu z dohledu. A konečně, Ganas a Letnae poletí se mnou. My vás povedeme ze vzduchu a Vaše Veličenstvo povede armádu očima krále. Buďte ale opatrná, nechceme Vás ztratit. Ne teď, kdyţ jsme Vás konečně našli. Uklonil se, seskočil z pařezu a poodstoupil si. S otevřenými ústy jsem sledovala, jak se sluha proměnil v rudého draka se zářivými šupinami, které skrývaly tajemství ohně a moţná i něco víc. Byl to ten samý drak, který mě zde přivedl. Najednou mi vše zapadlo. Jak to, ţe jsem to neviděla dříve? Cítila jsem se jako bez fantazie a za vším jsem hledala logické vysvětlení. Není divu, ţe jsem nedokázala zplodit ani jednu kloudnou větu. Vţdyť v tomhle světě by mi racionální myšlení asi moc nepomohlo. Draci, létající koně, víly, elfové, trollové, co mě ještě čeká? Z myšlenek mě vytrhl šum křídel a mocný řev. Jaké jsou Vaše rozkazy, Výsosti? Trhla jsem sebou a za mnou stály nejméně dva tucty kouzelných bytostí a hrstka lidí. Ehm... Nooo, nejsem si zrovna jistá tím, co mám dělat. Proboha, vypadám jako naprosté trdlo, které se ani v lese nevyzná... A taky ţe ne. Do očí se mi začala vkrádat panika a výraz mého obličeje asi taky nebyl nejklidnější. 16

17 Klíd, Jasnosti, to zmáknem, vykřikl mladší kentaur, který vypadal spíše jako opancéřovaný tank. Tedy na klidu mi to nepřidalo, ale úsměv člověka, který stál přede mnou najednou prolomil ledy veškerých mých obav z neúspěchu. Jeho oči byli odzbrojující a já téměř cítila, jakoby mi viděl aţ na dno duše. Cítila jsem jakoby... Jste v pořádku? kdosi mi mával rukou před obličejem, ale kdyţ si všiml, ţe uţ reaguji všeho hned nechal a srazil podpatky k sobě. Jsem Amis, velitel pozemní pátrací čety, která spadá pod Vaši kompetenci, Vaše Výsosti. Ještě stále jsem byla jako opařená, poslouchala jsem slova, která se linula z jeho úst jako nejkrásnější balada. Jeho ústa byla jako... Tak, co je s tou záchranou? Nebudu tady čekat věčně. rozkřikl se hlas v mé hlavě. Nečekejte, můţete nám jít naproti, abychom to měli jednodušší, ušklíbla jsem se sama pro sebe. Opravdu vtipné. To jsem dnes potřeboval, pronesl mírně sarkasticky. Tak co dnes budu dělat? Uţ vím, vyrvu své ţelezné okovy ze skály, skolím čtyři obrovské trolly, kteří hrajou partičku Dubového oka hned tady za rohem a pak těch dalších šest, co hlídají vchod. Vlastně tam spíš chrápou, takţe bych vlastně mohl jen nepozorovaně proběhnout. A kdyby mě náhodou snad zahlédli, tak jim nakukám, ţe hrajeme na schovku a já se jdu pouze schovat. Co ty na to? JE TO DOST JEDNODUCHÉ?! Jeho hlas postupně ze sarkastického mrmlání přešel k hysterickému ječení. Tenhle plán Vám asi nevyjde, uchichtla jsem se pro sebe, ale on jako by to vytušil. Na tom není nic vtipného. Drţí mě tu přivázaného jako zvíře a ty se tomu ještě směješ. Kdybys nebyla mou poručnicí, tak bych ti dal nařezat a vyhnal bych tě z druhé říše zpět tam, odkud jsi přišla! Nuţe dobrá, Vaše Pompéznosti, jiţ spěcháme na Vaši záchranu, řekla se vší ironií, co to šlo a nahlas se rozesmála. Na to uţ malý princ nic neřekl a jeho hlas z mé hlavy vymizel stejně rychle, jako se tam k mé radosti objevil. Je mi naprosto jasné, jaký úţasný pohled na mě musel být při naší malé konverzaci. Vojáci si tady rozdělují úkoly s neskonalou váţností a smrtelným odhodláním a já se tady pochichtávám, jako bych ujíţděla na marijánce. Podívala jsem se na všechny zmatené tváře okolo sebe (a ţe jich nebylo málo) a omluvně jsem se pousmála. No super... ten krasavec stojí pořád přímo přede mnou a dívá se na mě jako na trapku. Skvělý! Ani tady si ţenská nenajde normálního, chápavého chlapa. Princ se zmínil o počtu stráţí... kolik jich jenom bylo...? Čtyři stráţní hlídají jeho kobku a dalších šest chrápe u vchodu, takţe podle princova popisu nebudeme mít moc práce, oznámila jsem zbylým stráţím s nevinným úsměvem. Raději bychom měli vyrazit hned, Vaše Veličenstvo. Jsem přesvědčen, ţe princ by rychlé osvobození jen uvítal, řekl Amis. Ale prosím Vás, zasmála jsem se, jemu se tam velice líbí, sám mi to právě říkal. Je tím místem naprosto unesen a přemýšlí o své příští dovolené, kterou tam stráví. Jste si tím jistá? zeptal se Saior nedůvěřivě. 17

18 Naprosto. Trocha tvrdé výchovy mu jen prospěje a my se můţeme kochat přírodou okolo, usmála jsem se, trochu provinilá tím, ţe malého prince nechám na tom místě tak dlouho. No co... nejsme přece jediná záchranná skupina a navíc... Nejsem si jistá, jestli to vzali váţně nebo ne, kaţdopádně neřekli ani slovo a my jsme vyrazili k jeskyni. O chvíli později uţ jsme se prodírali lesem, přičemţ jsem šla jako první a ostatní aţ za mnou. Nejdřív jsem to nechápala, pak mi ale došlo, ţe ode mě s největší pravděpodobností očekávají, ţe je povedu. Pokusila jsem se tedy vzpomenout na to, jak mi cestu krátce vylíčil Saior a to, co jsem v těch obrazech viděla předtím, neţ na mě princ promluvil. Zastavila jsem uprostřed lesní cesty a znaveně se opřela o strom, který mi byl nejblíţe. Jaké mě ale potkalo překvapení, kdyţ se najednou pohnul. Vyjekla jsem, kdyţ jsem zjistila, ţe je to ţivé. Podívala jsem se vzhůru a uviděla obrovského tvora se čtyřma nohama, které vypadaly jako mladé břízy a tělo nesl vysoko nad korunami stromů. Co to proboha je?! zařvala jsem, kdyţ se ke mně nepatrně sklonil, zvědavě se na mě koukl a vydal jakýsi divný zvuk, podobný cvrkotu. To jsou Duchové lesa, Vaše Veličenstvo, ozvalo se odkudsi za mnou. Duchové lesa? To nemůţete být trochu originálnější při výběru jmen? ušklíbla jsem se, kdyţ jsem se otočila. Duchové lesa jsou zakletí obyvatelé původní lesní vesnice, která stála nedaleko tohoto místa. Po celé generace se jiţ traduje příběh o tom, jak se místní obyvatelé vzepřeli Bohu a ten je zaklel do stromů, kterým zůstala jejich mysl a vůle a byli tak donuceni ţít běţný ţivot jako stromy v lese, který tak milovali, usmál se Amis. Páni, to je teda hustý. Já bych se teda asi naštvala, kdyby mě někdo proměnil na něco hnusnýho. Nic proti, kámo, řekla jsem a mávla na jednoho z nich. O nějakou dobu později Kudy teď? zeptal se Amis, kdyţ jsem zmatečně zaváhala na rozcestí. Chvíli jsem váhala a zvaţovala obě moţnosti, aţ tak po minutě ticha jsem kývla hlavou doprava. Půjdeme tudy, oznámila jsem prostě a vyšla jsem tím směrem. Jste si tím jistá? zeptal se nejistě, kdyţ viděl, kudy jsem se vydala. Vypadá to tu sice všude stejně, ale... řekla jsem, kdyţ mě s jasnou úlevou v hlase Amis přerušil. Princ Vám ukázal v myšlenkách cestu? Ne, ale tady je míň bahna. Víš, jak špatně se to čistí? zakroutila jsem hlavou a šla dál. Amis jak vidno jen nevěřícně koukal, jak jdu sebejistě dál lesem, který vůbec neznám. Jenomţe to si nemyslete, byla jsem vytočená do nejvyšší míry. Komáři mě uţ asi hodinu poţírali zaţiva a neustále se kolem mě motala jakási havěť, kterou jsem v ţivotě neviděla a ani jsem to neměla dvakrát v plánu. 18

19 Zatraceně! Vţdyť tudy uţ jsme jednou prošli, vykřikla jsem rozzuřeně a kopla jsem do nejbliţšího stromu. Dala jsem si ruce v bok a otočila se na druhou stranu, abych prozkoumala moţnosti. Vtom se mi něco lehce otřelo o pozadí a ţduchlo do mě. Otočila jsem se zpátky a s ještě mnohem naštvanějším výrazem jsem přešla k Amisovi, který tam nic netušíc stál a vrazila jsem mu pořádnou facku. Co si to dovoluješ, ty sprosťáku? Obvykle tohle dovoluju aţ po prvním rande! obořila jsem se na něj, zatímco on na mě koukal jako sůva z nudlí. Já nic neudělal. To byl Nejstarší z Entů, kterého jste svým počinem asi velice urazila, řekl Amis a zvedl ruce v obranném gestu. Jo jasně. Výmluvy, to by vám chlapům šlo nejlépe. Jestli sis chtěl sáhnout, měl jsi říct. Moţná bych proti tomu ani nic nenamítala! pěnila jsem a po téměř kaţdé slabice jsem zabodávala prst do jeho koţené zbroje. Amis beze slova ukázal nade mě, a kdyţ jsem zvedla hlavu, uviděla jsem obrovského tvora, který se jak vidno napřahoval k druhé, tentokrát jistě silnější, ráně. Myslím, ţe jste si na něm neměla vylívat zlost, Vaše Veličenstvo, pousmál se Amis a hlavou pokynul kamsi za mě. Otočila jsem se a uviděla jsem hromadu stejných stvoření jako to nade mnou, jak se shlukla kolem nás jako kolem vězňů. A do prdele, zaklela jsem potichu, kdyţ kolem naší druţiny utvořili kruh. JSI NEPŘÍTEL A STROMŮ A BUDEŠ PROTO ZNIČENA! zaburácel ten, kterého jsem nakopla. No bezva, to jsem tak potřebovala. Naprázdno jsem polkla, zavřela oči a v duchu jsem očekávala prudkou bolest, která však k mému potěšení nepřicházela. Podívejte, já proti přírodě nic nemám. U nás doma jsem dokonce jednou byla na přednášce u Greenpeace, řekla jsem, vyděšená aţ na půdu. Stromy mám celkem ráda. DOBRÁ TEDY. PODSTOUPÍŠ ZKOUŠKU, KTERÁ NÁM VYJEVÍ, ZDA JSI HODNA SVOBODY, ozval se Nejstarší. Zkouška? Jaká zase zkouška? zeptala jsem se potichu Amise. Budou se Vás ptát na názvy jednotlivých stromů a rostlin. Nebojte se, pomůţu Vám. Nechceme přeci, abyste tady přišla o ţivot, viďte? usmál se Amis a popostrčil mě blíţ k Nejstaršímu. No to teda rozhodně nechceme, zamumlala jsem potichu a přistoupila blíţ. O několik minut později, kdy jsem viděla snad stovky listů různých tvarů, Nejstarší předstoupil a mírně se ke mně naklonil. A TEĎ OTÁZKA POSLEDNÍ. STROM, JEHOŢ NÁZEV CHCI NYNÍ VĚDĚT, SE NACHÁZÍ VE VAŠEM SVĚTĚ TAK, JAKO V TOM NAŠEM. JE TO JEDEN Z NEJSTARŠÍCH STROMŮ VŮBEC, OPŘEDEN MNOHA LEGENDAMI TÝKAJÍCÍMI SE JEHO VZNIKU. TÁŢI SE TEBE, KRÁLOVNO BEZ TITULU A RODU, KTERÝ STROM SCHOVÁVÁ SVOU KORUNU PŘED SVĚTLEM POD ZEMÍ A VYSTAVUJE KOŘENY SVÉ OBDIVU? Zazněla poslední otázka a já věděla, ţe jsem o tom uţ někdy slyšela nebo četla. Stačilo si tedy jen vzpomenout na název, protoţe jak vidno, tentokrát ani Amis se nezdál být tak perfektní a všeznalý. Baobab, řekla jsem po chvíli nejistě s nevyřčenou otázkou v očích. Entové se jeden za druhým podívali na svého Nejstaršího, který najednou nevypadal tak strašně. 19

20 JSI VOLNÁ, zahřměl a otočil se k odchodu, kdyţ vtom se zastavil. JESTLI TI MOHU RADIT, PŘÍŠTĚ SI SVOU ZLOST SCHOVEJ NA NĚKOHO, KDO SI JI VÍCE ZASLOUŢÍ, řekl a tentokrát opravdu odešel. Ostatní Entové ni chvíli nezaváhali a vydali se za ním. Uf, to byla fuška. Jdeme dál, ne? zasmála jsem se a vydala se jednou z mnoha lesních cest. Ţel Bohu, ani tentokrát jsem nenatrefila na tu správnou. Jako by uţ těch stvoření nebylo za ten den dost, uviděla jsem podivně známé a NADMÍRU POHYBLIVÉ břízy. Nemohli bychom se prostě a jednoduše jen zeptat na cestu? zeptala jsem se celá zmoţená. Zdálo se, ţe Amis si jich všiml dříve neţ já a jen kývl, načeţ začal vydávat podivné cvrlikavé zvuky, ne nepodobné těm jejich. Nato se jeden z nich sklonil a pokynul nám, abychom si nasedli. Souhlasil, ţe nás tam donese. Prosím, nastupte si, řekl stručně Amis a pomohl mi nahoru, načeţ si sám sedl přede mě. Tak tomuhle já říkám luxus, takhle bych mohla cestovat pořád, usmála jsem se a hned nato jsem se s jasnou panikou v očích křečovitě chytla Amise, kdyţ to s námi pěkně škublo. Nebo radši ne. Tak se zdá, ţe naše malá výprava skončila. Jakmile jsme si totiţ stopli ty Duchy, cesta se najednou zdála mnohem snazší, proto netrvalo moc dlouho a my jsme i z té výšky slyšeli řinčení zbraní. Já a Amis jsme se po sobě s úsměvem podívali a hned jsme oba věděli, ţe jsme na místě. Amis se tedy znovu otočil na našeho osobního řidiče a něco mu v tom jejich zvláštním jazyce řekl, načeţ ten to sdělil ostatním a uţ jsme přistávali. Poděkovali jsme a zatímco já jsem se z povzdálí dívala, Amis a ostatní šli pomoct svým druhům ve zbrani v záchraně malého prince. Palma 20

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva 10. Omluva Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz Podívej, kdo sem jde, upozornil Štefan přítele. Ten se napřímil a pohlédl k cestě. Po ní pomalu přicházel Viktor. No, ty lenochu, zasmál se mu Gimo naproti, když

Více

CYKLOŠKOLKA. Škola jízdy na kole

CYKLOŠKOLKA. Škola jízdy na kole CYKLOŠKOLKA Škola jízdy na kole PRO DĚTI od 5 do 10 Němcová Marie roků Učíme se jezdit na kole, zatáčet, brzdit Znát dopravní značky, křižovatky, přejezdy Dozvíme se o historii jízdních kol, trojkolek

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Bonbony. Bonbony. čokoláda. Něco na zub?

Bonbony. Bonbony. čokoláda. Něco na zub? Bonbony da a ybonbonybonbonybonbon Bonbony Něco na zub? čokoláda Kapitola 1 Pes, který uměl zpívat P odívej! řekla Maja. Už se to stalo zas! Maja podala Lassemu noviny a ukázala mu v nich prstem na jeden

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem.

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem. KAPITOLA 2 Frankie pocí l na tvářích lehký závan větru. Zamrkal, a když se mu před očima vyjasnilo, uviděl, jak stojí před velkou klenutou bránou. Byla natřená několika barvami červenou, oranžovou a zelenou.

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název : Malý princ, Antoine de Sain - Exupéry Autor: Mgr. Jitka Řádková Ročník: 3. ročník

Více

Kladení otázek. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice

Kladení otázek. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 33 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: V. A Datum: 16.10.2013 Předmět:

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Jan Vodňanský: Velký dračí propadák aneb Král v kukani. Copyright Jan Vodňanský, 1997, 2015 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 1997 ISBN 978-80-7511-179-1

Jan Vodňanský: Velký dračí propadák aneb Král v kukani. Copyright Jan Vodňanský, 1997, 2015 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 1997 ISBN 978-80-7511-179-1 Jan Vodňanský: Velký dračí propadák aneb Král v kukani Copyright Jan Vodňanský, 1997, 2015 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 1997 ISBN 978-80-7511-179-1 Ilustrace Ladislava Pechová Odpovědná redaktorka Magdalena

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona TÉMA >> Čím menší fyzické dispozice, tím to bolí víc, protože dítě překonává překážky, které mu nastražilo jeho vlastní tělo, říká vedoucí přípravky Jana Jodasová. Foto Právo Petr Horník (3) Tady se rodí

Více

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál.

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál. Chaloupka Ten les je nějakej divnej. A že jsem už lesů prošel dost. Lesy jsou různý. Hustý, řídký, tmavý, smíšený, smrkový, borový, nebo třeba zabordelený. Tenhle ne. Tenhle je prostě divnej. Takovej tichej.

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Autor: Mgr. Petra Grygová Partnerské zařízení: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Poznámka: kopírovat dle počtu žáků Výukový materiál

Více

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření.

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Ucítila jsem, jak mě něco udeřilo do zátylku, a svět kolem mě zčernal. D o tváře mi šplíchala studená voda. Když jsem otevřela

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

MŮJ ŽIVOT S JERRYM PAVLA TOOLE

MŮJ ŽIVOT S JERRYM PAVLA TOOLE MŮJ ŽIVOT S JERRYM PAVLA TOOLE Copyright 2016 Pavla Toole Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 ISBN epub formátu: 978-80-7536-065-6 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-7536-066-3

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

LISTOPAD V listopadu proběhl druhý oborový a projektový den, vrátily se oblíbené sportovní turnaje, tentokrát ve florbalu! Také jsme ke konci roku oficiálně úspěšně ukončili program Bezpečné cesty do školy!

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Poseidon. Ozvěny roku 2008. 20.12-21.12.2008 Vánoce pro zvířatka a Oddílové vánoce. Vánoce pro zvířátka

Poseidon. Ozvěny roku 2008. 20.12-21.12.2008 Vánoce pro zvířatka a Oddílové vánoce. Vánoce pro zvířátka Poseidon číslo 1 ročník 2009 datum vydání 6.3.2009 časopis 8.vodního oddílu sídlícího v Ostravě- Porubě Ozvěny roku 2008 20.12-21.12.2008 Vánoce pro zvířatka a Oddílové vánoce Vánoce pro zvířátka Sešli

Více

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř.

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř. DŮM ČÍSLO 12076 Tys byl odjakživa hrozný paličák, Dominiku! řekla Tina Erikovi. Nesmysl, jste nějak moc moudrá, paní profesorko Patti! opáčil hbitě Erik. Cha, ona není Patti, ale Erik, zvolala pravá Patti

Více

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list práce s interaktivní tabulí - výchovné styly, vliv rodiny na vývoj osobnosti námět k diskusi - výchovné styly Obecné informace k řadě pracovních listů rozvoj.

Více

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 26/2015 Adaptační pobyt 6.B Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 Když jsme přijeli bylo deseti hodin. 6.A řída před námi ještě hodnotila Adaptační pobyt, tak jsme zůstali venku na hřišti a dělali různé

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan

Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové,

Více

V šamanově domě bylo nezvykle plno. Šaman, Maladan, Berin, Palaray a dva jeho zranění stopaři. Všichni leţeli na velmi pohodlných lůţkách ze

V šamanově domě bylo nezvykle plno. Šaman, Maladan, Berin, Palaray a dva jeho zranění stopaři. Všichni leţeli na velmi pohodlných lůţkách ze V šamanově domě bylo nezvykle plno. Šaman, Maladan, Berin, Palaray a dva jeho zranění stopaři. Všichni leţeli na velmi pohodlných lůţkách ze zvířecích koţešin. Někteří rytíři a válečníci byli natolik zvyklí

Více

Mám ji pozvat? Ta Katčina oslava byla jednou z nejhezčích, na kterých jsem kdy byl. Zábava tam jela plným proudem. Dokonce jsem už pocítil, že mě lidi konečně přijali a už jsem nebyl ten novej. Po tanci

Více

m.cajthaml Na odstřel

m.cajthaml Na odstřel m.cajthaml Na odstřel Ach Bože! zakřičel směrem všude tam, kde nic nebylo. William Eastlake I. Já ho vůbec neznal. Teda předtím jsem ho vůbec neznal. I když bydlíte v jednom městě, tak nemůžete znát všechny

Více

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Pravidla přátelství Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Original title: Código amistad Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106 00

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 1 Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební Noc s Andersenem jednotky Stručná anotace učební

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební Noc s Andersenem jednotky Stručná anotace učební Noc s Andersenem Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Noc s Andersenem Stručná anotace učební jednotky Noc s Andersenem se

Více

Samostatná příloha časopisu

Samostatná příloha časopisu www.7zskolin.cz Číslo 2 12.ročník (2015/2016) listopad 2015 Samostatná příloha časopisu Zvláštní vydání pro II.C a V.C Dostali jsme od paní učitelky Kombercové informaci pro nás a pro rodiče: HISTORICKÁ

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569 669361, 775 669361, fax.: 569 669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.

Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569 669361, 775 669361, fax.: 569 669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch. Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569 669361, 775 669361, fax.: 569 669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz Přijímací zkouška z českého jazyka (osmileté studium) 1. termín

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008

Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Viktor Dyk Krysař Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Dyk, Viktor Krysař / Viktor Dyk ; [ilustrovala Nela Vadlejchová]. -- V Tribunu EU vyd.

Více

DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU

DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU PŘÍLOHA OBČASNÍKU ZŠ KRČÍN MASKOT: ŠNEK GRIGOR HESLO: I NEJPOMALEJŠÍ SE MOHOU ZÚČASTNIT! PÁTEK 30. 5. 2014 Rekordní druhý ročník Krčínského maratonu Rekordní druhý ročník

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Následovala malá chvíle ticha. Pak ze mě vypadlo: Sáro? Kdy má vlastně Libor přijít? Za 10 minut, řekla Sára. Čekání na Libora jsme si krátily tím, že jsme probíraly takové typické holčičí věci. Najednou

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více