Wireless Adapter USB / PCI Card

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wireless Adapter USB / PCI Card"

Transkript

1 Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Děkujeme vám, že jste si koupili tento produkt společnosti Sweex. Sweex věnuje velkou pozornost a péči kvalitě, spolehlivosti, funkčnosti, trvanlivosti a snadnému použití u všech svých produktů. Tímto se společnost Sweex vyznačuje na trhu a ráda by si vás uchovala jako zákazníka při koupi dalších produktů značky Sweex. Pevně věříme, že budete se zakoupenými produkty Sweex spokojeni. Registrace produktu vám přinese další důležité výhody. Registraci produktu můžete provést online na Registrace produktu Vám u společnosti Sweex poskytne množství důležitých výhod. Například budete-li si přát, budeme vás informovat o nejnovějším vývoji výrobků prostřednictvím digitálního letáku. K zakoupenému výrobku automaticky obdržíte poslední ovladače anebo aktualizace firmwaru Sweex, jsou-li k dispozici, abychom udrželi nebo vylepšili kompatibilitu a výkon. Podpůrná služba Sweex je vám k dispozici v případě jakýchkoli dotazů týkajících se produktu nebo výrobků. Opatření Produkt nevystavujte extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti tepelných zdrojů. Výrobek nepoužívejte v extrémně vlhkém nebo prašném prostředí. Zařízení chraňte před nárazy a pády, mohlo by dojít k poškození vnitřní elektroniky. Nikdy zařízení sami neotvírejte otevřením výrobku zaniká záruka. Obsah dodávky V tomto balení naleznete: Samotný výrobek Průvodce rychlou instalací CD s ovladačem, softwarem a tímto návodem Pokud zjistíte, že některá část dodávky chybí, vraťte zásilku prodejci, u kterého jste produkt zakoupili. Přehled termínů Tento návod obsahuje množství technických termínů. Je důležité vědět, co znamenají ještě před tím, než spustíte instalaci a konfiguraci adaptéru. Adaptér: Jedná se o výrobek, který jste právě zakoupili. Bezdrátová síť: Bezdrátové sítě jsou založeny na standardech Wi-Fi. Pomocí adaptéru se budete moci připojít k Wi-Fi sítím rychlostí až 300 Mbps, jestliže síť podporuje tuto rychlost (nebo vyšší) (Bezdrátový) směrovač, modem, přístupový bod: Tato zařízení (mimo jiné) dokáží přenášet signál bezdrátové sítě. V tomto návodu je výraz směrovač používán jako odkaz na všechna tato zařízení. Zabezpečení bezdrátového připojení: Zabezpečení bezdrátového připojení je způsob ochrany pro bezdrátové sítě, který povoluje přístup k síti pouze autorizovaným zařízením a předchází odposlechu. Existuje několik různých způsobů, jak zabezpečit bezdrátové připojení, o nich se budeme zmiňovat dále v tomto návodu. Instalace u Windows XP, Vista a 7 Vložte Sweex CD do jednotky CD-ROM a vyčkejte na zobrazení automatického spuštění programu Connected Home, klikněte na Drivers and Software a řiďte se pokyny na obrazovce. Poznámka: Při dotazu, které komponenty chcete instalovat, zvolte prosím možnost Complete. V opačném případě některé funkce popsané v tomto návodu nemusí být dostupné. Nastavení bezrátové sítě Jak to funguje? Na adaptér, který jste si zakoupili, je možné pohlížet jako na přijímač, ale aby byla bezdrátová síť plně funkční, budete potřebovat také vysílač. Vysílačem se rozumí bezdrátový směrovač, modem nebo přístupový bod. Můžete je zakoupit samostatně nebo je obdržet od Vašeho poskytovatele služeb Internetu (ISP). Každá bezdrátová síť má jméno, nazývané také jako SSID, které se užívá k identifikaci sítě. Název bezdrátové sítě si můžete nakonfigurovat sami, nebo může být přednastaven výrobcem směrovače, modemu nebo přístupového bodu. V určitých případech je název sítě vytištěn na štítku zařízení. Zabezpečení Bezdrátová síť využívá k přenosu dat rádiový signal malého výkonu s krátkým dosahem. Rádiové signály mohou ve své podstatě proniknout zdí a objekty a rozsah bezdrátové sítě uvnitř budov může jednoduše dosáhnout 30 a více metrů. To znamená, že nejen Vy, ale také Vaši sousedé mohou přijímat signál Vaší bezdrátové sítě, připojit se k Vaši síti, využívat Vašeho internetového připojení a dokonce Vás špehovat.

2 Aby se tomuto zabránilo, existuje několik různých možností, jak zabezpečit bezdrátovou síť. Základem všech způsobů bezdrátového zabezpečení je zašifrování signálu síťovým klíčem, přístup k síti tak mohou získat pouze ti, kteří tento klíč znají. 3 sekund, vyhledá adaptér automaticky správnou síť a nastaví bezpečné připojení. Toto je obzvláště užitečné, pokud si nejste jisti názvem Vaší sítě. K práci s touto funkcí je třeba nainstalovat software Connected Home Utility. Existuje několik různých typů a možných kombinací zabezpečení bezdrátové sítě: Otevřený Otevřená síť není absolutně zabezpečena, většinu otevřených síti naleznete u veřejných přístupových bodů, např. v restauračních zařízeních, na letištích nebo v knihovnách. WEP WEP je nejstarší, s momentálně nejnižším možným stupněm zabezpečení a zároveň nejméně uživatelsky přívětivá forma zabezpečení bezdrátové sítě. WEP je neschválená, u nových bezdrátových síti nedoporučovaná forma zabezpečení a používaná pouze pro odkazové účely. Zabezpečení WEP není podporováno u 150N a 300N sítí. Klíče WEP mají pevnou délku 5 až 16 znaků, nebo 10 až 26 šestnáctkových (0-9, a-f) znaků. WPA WPA je aktualizovaná forma bezdrátového zabezpečení, která byla vytvořená pro zaměření se na nedostatky WEP, a to z důvodu udržení kompatibility se starším hardwarem. Je více uživatelsky přívětivá, podporuje různé velikosti klíče (nazývaná také jako přístupové heslo ) od 8 63 znaků, nebo 64 šestnáctkových znaků. Zabezpečení WPA má dvě podoby, s šifrováním TKIP a s více bezpečným šifrováním AES-CCMP. Pouze zabezpečení WPA šifrováním AES-CCMP má podporu u 150N a 300N sítí. Je vyžadován alespoň operační systém Windows XP se Service Pack 2, aby bylo možné se připojit k zabezpečené síti WPA. WPA2 WPA2 je následníkem WPA. Je standardem s nejlepším zabezpečením, který je doporučován pro všechny nové sítě. Funkčnostní je podobný WPA. U 150N a 300N sítí je podporováno pouze zabezpečení WPA2 s šifrováním AES-CCMP. Je vyžadován alespoň operační systém Windows XP se Service Pack 3, aby bylo možné se připojit k zabezpečené síti WPA2. Připojení a zabezpečení pomocí WPS Pokud po aktivaci funkce WPS stisknutím tlačítka WPS na směrovači nebo pomocí konfigurace WPS necháte počítač vyhledat automaticky generovaný síťový klíč, bude síť zabezpečena automaticky. Přesvědčte se, že máte na počítači nainstalovaný nástroj Connected Home Utility. Na modemu, směrovači nebo přístupovém bodu stiskněte tlačítko WPS. Pokud je na adaptéru tlačítko WPS, stiskněte jej po dobu 3 sekund a vyčkejte 30 sekund, připojení proběhne automaticky. Pro adaptéry, které neobsahují tlačítko WPS: Windows XP: Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonku Connected Home Utility a zvolte Open Utility. Zobrazí se nástroj. Klikněte na kartu WPS Setting, měli byste vidět následující obrazovku: Pokud je Vaše bezdrátová síť zabezpečena, v některých případech si budete moci nakonfigurovat klíč sami. Pokud jste si klíč nenakonfigurovali, běžně jej naleznete na štítku Vašeho směrovače, modemu nebo přístupového bodu. Pokud využíváte WPS pro připojení k síti, tento klíč nepotřebujete znát. WPS (Wi-Fi Protected Setup) WPS přichází jako alternativní způsob pro připojení k zabezpečené síti. Místo ručního vypisování síťového klíče je klíč bezpečně přenesen po stisknutí tlačítka WPS na směrovači nebo po zadání správného čísla PIN. Některé adaptéry disponují tlačítkem WPS, po prvním stisknutí tlačítka na směrovači, a poté tlačítka WPS na adaptéru po dobu Pokud se chcete připojit k zabezpečené síti WPS, nejprve stiskněte tlačítko WPS na směrovači, poté klikněte na tlačítko PBC v Sweex Utility. Nástroj automaticky vyhledá síť a vytvoří k ní zabezpečené připojení WPS. Signalizaci o úspěšném vytvoření připojení WPS uvidíte v tabulce WPS Profile vpravo.

3 Windows Vista a Windows 7: U operačních systémů Windows Vista a Windows 7 jednoduše proveďte běžný postup pro připojení k bezdrátové síti. Windows vás automaticky požádá o stisknutí tlačítka WPS na směrovači nebo na zadání PIN kódu WPS směrovače. Připojení k bezdrátové síti Sweex Connected Home Utility: Pravým tlačítka myši klikněte vpravo dole na obrazovce na ikonku Sweex Connected Home Utility a klikněte na Open Utility. Vyberte síť, klikněte na Připojit ( Connect ) a řiďte se pokyny na obrazovce. Windows Vista: Pravým tlačítkem myši klikněte vpravo dole na obrazovce na ikonku Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center), poté na Připojit k síti ( Connect to a network ): Zobrazí se okno s názvem Připojit k síti ( Connect to network ). V tomto okně vyberte vaši síť, klikněte na tlačítko Připojit ( Connect ) a řiďte se pokyny na obrazovce: Klikněte na kartu Site Survey, vyberte síť, klikněte na tlačítko Connect a řiďte se pokyny na obrazovce: Poznámka: Pokud uvidíte u sítě červený křížek s textem: Nastavení sítě uložené v tomto počítači neodpovídá požadavkům této sítě ( The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network ), přejděte prosím v tomto návodu k části řešení potíží. Poznámka:V případě, že je síť, ke které se připojujete zabezpečená, nezapomeňte na kartu Security Setting zadat zabezpečovací klíč! Windows XP: Pravým tlačítkem myši klikněte vpravo dole na obrazovce na ikonku síťového adaptéru a klikněte na Zobrazit dostupné bezdrátové sítě ( View available wireless networks ). Windows 7: Pokud jsou bezdrátové sítě k dispozici, Windows 7 je indikuje. Poznáte to podle následující ikonky vpravo dole na obrazovce: Poznámka: Pokud uvidíte ikonku přeškrtnutou malým červeným křížkem,v oblasti vašeho počítače nejsou dostupné žádné sítě. V tomto případě přejděte v tomto návodu k části řešení potíží.

4 Klikněte na ikonku a zobrazí se seznam bezdrátových sítí, vyberte vaši síť, zaškrtněte zaškrtávací políčko Připojit automaticky ( Connect Automatically ), klikněte na Připojit ( Connect ) a řiďte se pokyny na obrazovce: nastavený na klasický vzhled (Classic View), můžete otevřít přímo ikonu Síťová připojení ( Network Connections ). Poznámka: Pokud u sítě vidíte červený křížek a není možné se připojit, přejděte v tomto návodu na část řešení potíží. 3 Pravým tlačítkem klikněte na první připojenou Síť LAN nebo vysokorychlostní připojení k Internetu, v tomto případě na Připojení k místní síti ( Local Area Connection ) a v kontextové nabídce klikněte na Vlastnosti ( Properties ). Pokud máte více připojených spojení, opakujte kroky 3 až 6 pro každé spojení. Odstraňování poruch Tato kapitola návodu popisuje řadu běžných situací, do kterých se můžete dostat, a jejich řešení. Můžu se připojit k síti, ale nemůžu se dostat na internet nebo na další počítače v síti Důvodem může být nesprávné nastavení protokolu IP na počítači. Své nastavení můžete zkontrolovat a opravit takto: Windows XP 1 Vlevo dole na obrazovce klikněte na tlačítko Start, poté klikněte na Ovládací panely ( Control Panel ) 4 Zobrazí se okno s vlastnostmi připojení. V tomto okně zvolte ze seznamu položek Přenosový protokol ( Internet Protocol ) a klikněte na tlačítko Vlastnosti ( Properties ): 2 V ovládacích panelech klikněte na Připojení k síti a Internetu ( Network and Internet Connections ) a otevřete ikonku Síťová připojení ( Network Connections ). Pokud máte ovládací panel

5 5 Zobrazí se okno s vlastnostmi protokolu IP. V tomto okně nastavte obě možnosti na Získat automaticky ( Obtain automatically ): 2 V Ovládacích panelech (Control Panel) klikněte na Zobrazit úlohy a stav sítě ( View network status and tasks ). Pokud máte ovládací panel (Control Panel) nastavený na klasický vzhled (Classic View), klikněte na ikonu Centrum sítí a sdílení ( Network and Sharing Center ): 6 Nastavení potvrdíte kliknutím na OK. Síť XP byla nyní správně nastavena pro práci routeru. Windows Vista 1 Vlevo dole na obrazovce klikněte na tlačítko Start, poté klikněte na Ovládací panely ( Control Panel ) 3 Nyní se otevře okno Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center). V Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center) klikněte na Spravovat síťová připojení ( Manage network connections ) na liště vlevo:

6 4 Pravým tlačítkem klikněte na první připojenou Síť LAN nebo vysokorychlostní připojení k Internetu, v tomto případě na Připojení k místní síti ( Local Area Connection ) a v kontextové nabídce klikněte na Vlastnosti (Properties). Pokud máte více připojených spojení, opakujte kroky 4 až 7 pro každé spojení: 6 Zobrazí se okno s vlastnostmi protokolu IPv4 (Internet Protocol Version 4). V tomto okně nastavte obě možnosti na Získat automaticky ( Obtain automatically ): 5 Zobrazí se okno s vlastnostmi připojení. V tomto okně zvolte ze seznamu položek TCP/IPv4 (protokol internetu verze 4 ( Internet Protocol Version 4 )) a klikněte na tlačítko Vlastnosti ( Properties ): 7 Nastavení potvrdíte kliknutím na OK. Síť Vista byla nyní správně nastavena pro práci routeru. Windows 7 1 Vlevo dole na obrazovce klikněte na tlačítko Start, poté klikněte na Ovládací panely ( Control Panel )

7 2 V Ovládacích panelech (Control Panel) klikněte na Zobrazit úlohy a stav sítě ( View network status and tasks ). Pokud je ovládací panel (Control Panel) nastavený na zobrazení ikon, otevřete Centrum sítí a sdílení ( Network and Sharing Center ): 5 Zobrazí se okno s vlastnostmi připojení. V tomto okně zvolte ze seznamu položek TCP/IPv4 (protokol internetu verze 4 ( Internet Protocol Version 4 )) a klikněte na tlačítko Vlastnosti ( Properties ): 3 Nyní se otevře okno Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center). V Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center) klikněte na Změnit nastavení adaptéru ( Change adapter settings ) na liště vlevo: 6 Zobrazí se okno s vlastnostmi protokolu IPv4 (Internet Protocol Version 4). V tomto okně nastavte obě možnosti na Získat automaticky ( Obtain automatically ): 4 Pravým tlačítkem klikněte na první připojení, v tomto případě na Připojení k místní síti ( Local Area Connection ) a v kontextové nabídce klikněte na Vlastnosti ( Properties ). Pokud máte více připojených spojení, opakujte kroky 4 až 7 pro každé spojení: 7 Nastavení potvrdíte kliknutím na OK. Síťová nastavení pro Windows 7 jsou nyní správně nakonfigurována pro router.

8 Zdá se, že jsem připojen, ale Internet Explorer stále zobrazuje chybovou zprávu Aplikace Internet Explorer nemůže zobrazit tuto webovou stránku. ( Internet Explorer cannot display the webpage ) nebo podobně. 4 Nyní se otevře okno Nastavení místní sítě ( LAN Settings ). Všechna zaškrtávací políčka musí zůstat volná, nastavení potvrďte kliknutím na OK. Důvodem těchto potíží může být nesprávné nastavení proxy serveru. Toto nastavení můžete upravit takto: 1 V Internet Exploreru klikněte na ikonku nebo nabídku Nástroje ( Tools ) a zvolte Možnosti internetu ( Internet Options ). 2 Nyní se otevře okno Možnosti internetu ( Internet Options ). 3 V tomto okně klikněte na záložku Připojení ( Connections ) a v ní na tlačítko Nastavení místní sítě ( LAN Settings ). Mám operační systém Windows Vista a při pokusu o bezdrátové připojení jsem obdržel chybovou zprávu Nastavení sítě uložené v tomto počítači neodpovídá požadavkům této sítě ( The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network ). Tento problém lze vyřešit následujícím způsobem: 1 V Ovládacích panelech (Control Panel) klikněte na Zobrazit úlohy a stav sítě ( View network status and tasks ). Pokud máte ovládací panel (Control Panel) nastavený na klasický vzhled (Classic View), klikněte na ikonu Centrum sítí a sdílení ( Network and Sharing Center ):

9 2 Nyní se otevře okno Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center). V Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center) klikněte v levém panelu na Spravovat bezdrátové sítě ( Manage wireless networks ): 3 V Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center) klikněte na Spravovat bezdrátové sítě ( Manage wireless networks ): 3 Nyní se otevře okno Spravovat bedzrátové sítě (Manage Wireless Networks). V tomto okně vyberte konfliktní připojení a klikněte na Odebrat ( Remove ). Po odstranění sítě můžete zavřít okno a řídit se kroky popsanými v části Připojení k bezdrátové síti tohoto návodu. 4 Zobrazí se následující okno, pravým tlačítkem myši klikněte na síť, která byla v kroku 2 označena červeným křížkem a klikněte na Odstranit síť ( Remove network ): Mám operační systém Windows 7 a nemůžu se připojit k mé bezdrátové síti. U sítě je zobrazen červený křížek. Tento problém lze řešit následujícím způsobem: 1 Klikněte vpravo dole na obrazovce na ikonku Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center): 2 Dále klikněte na Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení ( Open Network and Sharing Center ): 5 Po odstranění sítě můžete zavřít okno a řídit se kroky popsanými v části Připojení k bezdrátové síti tohoto návodu.

10 Po připojení k zabezpečené síti WEP se objevila chybová zpráva Omezené nebo žádné připojení ( Limited or no connectivity ) (Windows XP), nebo žlutý vykřičník v ikoně centra sítí a sdílení vpravo dole na obrazovce (Windows Vista nebo Windows 7). Tento problém může mít mnoho příčin, ale nejvíce pravděpodobné je, že je nesprávný klíč WEP. Nakonfigurovaný klíč odstraňte a zkuste to znovu, vymažte síť ze seznamu upřednostňovaných sítí a opět se připojte. Sweex záruční podmínky Dvouletá standardní záruka v rámci EU Za běžných podmínek je k dispozici dvouletá záruka od data zakoupení tohoto Sweex produktu v rámci EU. Pokud si budete přát uplatnit tuto záruku během prvních 2 let po zakoupení, pak se přímo obraťte na místo prodeje a budou vám oznámeny podmínky a postup. Poznámka: Výše uvedené neplatí u sítí se zabezpečením WPA a WPA2, protože s tímto novějším mechanismem zabezpečení běžně obdržíte chybovou zprávu tehdy, pokud je nesprávný klíč. I přesto se za určitých okolností takto nemusí stát u operačního systému Windows XP. V tomto případě se problém a jeho řešení uplatní také u zabezpečených sítí WPA / WPA2. Pokud se setkáte s problémem, který není popsán v návodu, na webových stránkách sweex.com přejděte na část s často kladenými otázkami (FAQ), které se vztahují k Vašemu výrobku. 10 let záruky od výrobce. Ovšem navíc ke 2 letům zákonné záruky vám Sweex nabízí prodlouženou záruku kvality až na 10 let, pokud jste výrobek zakoupili v EU. Pro další informace, podmínky a registrační formulář jděte na a zaregistrujte se do 30 dní od nákupu tohoto výrobku pro prodlouženou záruční dobu na celkem 12 let. Záležitosti, na které se záruka nevztahuje Záruka Sweex zahrnuje pouze výrobní defekty. Záruka se nevztahuje na příslušenství jako jsou baterie, dobíjecí baterie a také dodaný software, kde to bude platné. Odpovědnost společnosti Sweep se omezuje na náklady oprav a/nebo výměnu produktu, které zahrnuje záruka. Oba typy záruky (dvouletá záruka a prodloužená záruka výrobce na 10 let) se anulují a ruší pokud byl produkt otevřen, byly na něm provedeny změny, došlo k fyzickému poškození produktu a pokud byl výrobek použit pro jiný než původně určený účel. Veškeré názvy značek a příslušná práva zmíněná v tomto manuálu jsou a zůstanou výhradním majetkem žadatele.

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

N300. Uživatelská příručka. 8820aa01320cz Rev. A00

N300. Uživatelská příručka. 8820aa01320cz Rev. A00 Bezdrátový ROUTER N N300 Uživatelská příručka F9K1002V5 8820aa01320cz Rev. A00 Obsah Základní informace... 1 Obsah balení... 1 Úvodní nastavení... 1 Příprava... 2 Připojte bezdrátová zařízení... 20 Další

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ASUS bezdrátový EZ N směrovač 150M High Speed AIR WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 Uživatelská příručka CZ4941 Manual.indd...1 009.7.8...10:15:9.AM CZ4941 První vydání. červenec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář Nastavení sítě pro Nastavení sítě již není tím složitým a někdy frustrujícím procesem, kterým dříve bývalo. Od systému Microsoft Windows XP provádí průvodce instalací sítě mnoho úkolů nutných ke konfiguraci

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

hp l1581a rozší ený p ípojný modul

hp l1581a rozší ený p ípojný modul hp l1581a rozší ený p ípojný modul uživatelská p íručka Inteligentní pøípojný modul 1 Poznámka Tato příručka a veškeré příklady v ní uvedené jsou poskytnuty tak, jak jsou a podléhají změnám bez předchozího

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Vítá vás LTE CPE! Online nápověda Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei . 2014. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nesmíte žádným způsobem reprodukovat ani jakkoli přenášet bez předchozího

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka Disk My Book Live Uživatelská příručka Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na technickou podporu

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce Příručka správce Tiskové servery HP Jetdirect Modely: 175x 200m 610n 310x 250m 615n 380x 280m 620n en3700 680n 2003-2004

Více

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Certifikát FFC CE Prohlášení o FCC Toto zařízení bylo testováno a splnilo všechny limity pro třídu B digitálních zařízení, na základě součástí 15 pravidel

Více

Domácí síť a její nastavení

Domácí síť a její nastavení Domácí síť a její nastavení V dnešní době existuje mnoho domácností a malých firemních sítí, v nichž je více počítačů s běžným síťovým nastavením. Právě nutnost zapojit více počítačů a vybudovat domácí

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

AirPort Express Instalační příručka

AirPort Express Instalační příručka AirPort Express Instalační příručka Obsah 5 Kapitola 1: Začínáme 7 O AirPortu Express 8 O softwaru AirPortu 9 Co potřebujete, abyste mohli začít 10 Statusové světýlko AirPortuExpress 12 Co dále 13 Kapitola

Více

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele My Book Essential Uživatelská příručka My Book Essential Příručka uživatele Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás.

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka

Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka Přehrávač HD médií / O!Play HD2 Uživatelská příručka CZ5763 Druhé vydání Srpen 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru,

Více

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61 Síťový USB 2.0 server Obj. č.: 97 21 61 Rozsah dodávky Síťový USB server Síťový kabel kategorie 5 (CAT5) Napájecí adaptér Instalační CD Návod k použití Vlastnosti Jednoduše připojí k síti Vaši USB tiskárnu

Více

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Technická podpora Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com. Bez registrace svého výrobku nebudete moci

Více

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP e-all-in-one Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické

Více