Wireless Adapter USB / PCI Card

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wireless Adapter USB / PCI Card"

Transkript

1 Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Děkujeme vám, že jste si koupili tento produkt společnosti Sweex. Sweex věnuje velkou pozornost a péči kvalitě, spolehlivosti, funkčnosti, trvanlivosti a snadnému použití u všech svých produktů. Tímto se společnost Sweex vyznačuje na trhu a ráda by si vás uchovala jako zákazníka při koupi dalších produktů značky Sweex. Pevně věříme, že budete se zakoupenými produkty Sweex spokojeni. Registrace produktu vám přinese další důležité výhody. Registraci produktu můžete provést online na Registrace produktu Vám u společnosti Sweex poskytne množství důležitých výhod. Například budete-li si přát, budeme vás informovat o nejnovějším vývoji výrobků prostřednictvím digitálního letáku. K zakoupenému výrobku automaticky obdržíte poslední ovladače anebo aktualizace firmwaru Sweex, jsou-li k dispozici, abychom udrželi nebo vylepšili kompatibilitu a výkon. Podpůrná služba Sweex je vám k dispozici v případě jakýchkoli dotazů týkajících se produktu nebo výrobků. Opatření Produkt nevystavujte extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti tepelných zdrojů. Výrobek nepoužívejte v extrémně vlhkém nebo prašném prostředí. Zařízení chraňte před nárazy a pády, mohlo by dojít k poškození vnitřní elektroniky. Nikdy zařízení sami neotvírejte otevřením výrobku zaniká záruka. Obsah dodávky V tomto balení naleznete: Samotný výrobek Průvodce rychlou instalací CD s ovladačem, softwarem a tímto návodem Pokud zjistíte, že některá část dodávky chybí, vraťte zásilku prodejci, u kterého jste produkt zakoupili. Přehled termínů Tento návod obsahuje množství technických termínů. Je důležité vědět, co znamenají ještě před tím, než spustíte instalaci a konfiguraci adaptéru. Adaptér: Jedná se o výrobek, který jste právě zakoupili. Bezdrátová síť: Bezdrátové sítě jsou založeny na standardech Wi-Fi. Pomocí adaptéru se budete moci připojít k Wi-Fi sítím rychlostí až 300 Mbps, jestliže síť podporuje tuto rychlost (nebo vyšší) (Bezdrátový) směrovač, modem, přístupový bod: Tato zařízení (mimo jiné) dokáží přenášet signál bezdrátové sítě. V tomto návodu je výraz směrovač používán jako odkaz na všechna tato zařízení. Zabezpečení bezdrátového připojení: Zabezpečení bezdrátového připojení je způsob ochrany pro bezdrátové sítě, který povoluje přístup k síti pouze autorizovaným zařízením a předchází odposlechu. Existuje několik různých způsobů, jak zabezpečit bezdrátové připojení, o nich se budeme zmiňovat dále v tomto návodu. Instalace u Windows XP, Vista a 7 Vložte Sweex CD do jednotky CD-ROM a vyčkejte na zobrazení automatického spuštění programu Connected Home, klikněte na Drivers and Software a řiďte se pokyny na obrazovce. Poznámka: Při dotazu, které komponenty chcete instalovat, zvolte prosím možnost Complete. V opačném případě některé funkce popsané v tomto návodu nemusí být dostupné. Nastavení bezrátové sítě Jak to funguje? Na adaptér, který jste si zakoupili, je možné pohlížet jako na přijímač, ale aby byla bezdrátová síť plně funkční, budete potřebovat také vysílač. Vysílačem se rozumí bezdrátový směrovač, modem nebo přístupový bod. Můžete je zakoupit samostatně nebo je obdržet od Vašeho poskytovatele služeb Internetu (ISP). Každá bezdrátová síť má jméno, nazývané také jako SSID, které se užívá k identifikaci sítě. Název bezdrátové sítě si můžete nakonfigurovat sami, nebo může být přednastaven výrobcem směrovače, modemu nebo přístupového bodu. V určitých případech je název sítě vytištěn na štítku zařízení. Zabezpečení Bezdrátová síť využívá k přenosu dat rádiový signal malého výkonu s krátkým dosahem. Rádiové signály mohou ve své podstatě proniknout zdí a objekty a rozsah bezdrátové sítě uvnitř budov může jednoduše dosáhnout 30 a více metrů. To znamená, že nejen Vy, ale také Vaši sousedé mohou přijímat signál Vaší bezdrátové sítě, připojit se k Vaši síti, využívat Vašeho internetového připojení a dokonce Vás špehovat.

2 Aby se tomuto zabránilo, existuje několik různých možností, jak zabezpečit bezdrátovou síť. Základem všech způsobů bezdrátového zabezpečení je zašifrování signálu síťovým klíčem, přístup k síti tak mohou získat pouze ti, kteří tento klíč znají. 3 sekund, vyhledá adaptér automaticky správnou síť a nastaví bezpečné připojení. Toto je obzvláště užitečné, pokud si nejste jisti názvem Vaší sítě. K práci s touto funkcí je třeba nainstalovat software Connected Home Utility. Existuje několik různých typů a možných kombinací zabezpečení bezdrátové sítě: Otevřený Otevřená síť není absolutně zabezpečena, většinu otevřených síti naleznete u veřejných přístupových bodů, např. v restauračních zařízeních, na letištích nebo v knihovnách. WEP WEP je nejstarší, s momentálně nejnižším možným stupněm zabezpečení a zároveň nejméně uživatelsky přívětivá forma zabezpečení bezdrátové sítě. WEP je neschválená, u nových bezdrátových síti nedoporučovaná forma zabezpečení a používaná pouze pro odkazové účely. Zabezpečení WEP není podporováno u 150N a 300N sítí. Klíče WEP mají pevnou délku 5 až 16 znaků, nebo 10 až 26 šestnáctkových (0-9, a-f) znaků. WPA WPA je aktualizovaná forma bezdrátového zabezpečení, která byla vytvořená pro zaměření se na nedostatky WEP, a to z důvodu udržení kompatibility se starším hardwarem. Je více uživatelsky přívětivá, podporuje různé velikosti klíče (nazývaná také jako přístupové heslo ) od 8 63 znaků, nebo 64 šestnáctkových znaků. Zabezpečení WPA má dvě podoby, s šifrováním TKIP a s více bezpečným šifrováním AES-CCMP. Pouze zabezpečení WPA šifrováním AES-CCMP má podporu u 150N a 300N sítí. Je vyžadován alespoň operační systém Windows XP se Service Pack 2, aby bylo možné se připojit k zabezpečené síti WPA. WPA2 WPA2 je následníkem WPA. Je standardem s nejlepším zabezpečením, který je doporučován pro všechny nové sítě. Funkčnostní je podobný WPA. U 150N a 300N sítí je podporováno pouze zabezpečení WPA2 s šifrováním AES-CCMP. Je vyžadován alespoň operační systém Windows XP se Service Pack 3, aby bylo možné se připojit k zabezpečené síti WPA2. Připojení a zabezpečení pomocí WPS Pokud po aktivaci funkce WPS stisknutím tlačítka WPS na směrovači nebo pomocí konfigurace WPS necháte počítač vyhledat automaticky generovaný síťový klíč, bude síť zabezpečena automaticky. Přesvědčte se, že máte na počítači nainstalovaný nástroj Connected Home Utility. Na modemu, směrovači nebo přístupovém bodu stiskněte tlačítko WPS. Pokud je na adaptéru tlačítko WPS, stiskněte jej po dobu 3 sekund a vyčkejte 30 sekund, připojení proběhne automaticky. Pro adaptéry, které neobsahují tlačítko WPS: Windows XP: Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonku Connected Home Utility a zvolte Open Utility. Zobrazí se nástroj. Klikněte na kartu WPS Setting, měli byste vidět následující obrazovku: Pokud je Vaše bezdrátová síť zabezpečena, v některých případech si budete moci nakonfigurovat klíč sami. Pokud jste si klíč nenakonfigurovali, běžně jej naleznete na štítku Vašeho směrovače, modemu nebo přístupového bodu. Pokud využíváte WPS pro připojení k síti, tento klíč nepotřebujete znát. WPS (Wi-Fi Protected Setup) WPS přichází jako alternativní způsob pro připojení k zabezpečené síti. Místo ručního vypisování síťového klíče je klíč bezpečně přenesen po stisknutí tlačítka WPS na směrovači nebo po zadání správného čísla PIN. Některé adaptéry disponují tlačítkem WPS, po prvním stisknutí tlačítka na směrovači, a poté tlačítka WPS na adaptéru po dobu Pokud se chcete připojit k zabezpečené síti WPS, nejprve stiskněte tlačítko WPS na směrovači, poté klikněte na tlačítko PBC v Sweex Utility. Nástroj automaticky vyhledá síť a vytvoří k ní zabezpečené připojení WPS. Signalizaci o úspěšném vytvoření připojení WPS uvidíte v tabulce WPS Profile vpravo.

3 Windows Vista a Windows 7: U operačních systémů Windows Vista a Windows 7 jednoduše proveďte běžný postup pro připojení k bezdrátové síti. Windows vás automaticky požádá o stisknutí tlačítka WPS na směrovači nebo na zadání PIN kódu WPS směrovače. Připojení k bezdrátové síti Sweex Connected Home Utility: Pravým tlačítka myši klikněte vpravo dole na obrazovce na ikonku Sweex Connected Home Utility a klikněte na Open Utility. Vyberte síť, klikněte na Připojit ( Connect ) a řiďte se pokyny na obrazovce. Windows Vista: Pravým tlačítkem myši klikněte vpravo dole na obrazovce na ikonku Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center), poté na Připojit k síti ( Connect to a network ): Zobrazí se okno s názvem Připojit k síti ( Connect to network ). V tomto okně vyberte vaši síť, klikněte na tlačítko Připojit ( Connect ) a řiďte se pokyny na obrazovce: Klikněte na kartu Site Survey, vyberte síť, klikněte na tlačítko Connect a řiďte se pokyny na obrazovce: Poznámka: Pokud uvidíte u sítě červený křížek s textem: Nastavení sítě uložené v tomto počítači neodpovídá požadavkům této sítě ( The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network ), přejděte prosím v tomto návodu k části řešení potíží. Poznámka:V případě, že je síť, ke které se připojujete zabezpečená, nezapomeňte na kartu Security Setting zadat zabezpečovací klíč! Windows XP: Pravým tlačítkem myši klikněte vpravo dole na obrazovce na ikonku síťového adaptéru a klikněte na Zobrazit dostupné bezdrátové sítě ( View available wireless networks ). Windows 7: Pokud jsou bezdrátové sítě k dispozici, Windows 7 je indikuje. Poznáte to podle následující ikonky vpravo dole na obrazovce: Poznámka: Pokud uvidíte ikonku přeškrtnutou malým červeným křížkem,v oblasti vašeho počítače nejsou dostupné žádné sítě. V tomto případě přejděte v tomto návodu k části řešení potíží.

4 Klikněte na ikonku a zobrazí se seznam bezdrátových sítí, vyberte vaši síť, zaškrtněte zaškrtávací políčko Připojit automaticky ( Connect Automatically ), klikněte na Připojit ( Connect ) a řiďte se pokyny na obrazovce: nastavený na klasický vzhled (Classic View), můžete otevřít přímo ikonu Síťová připojení ( Network Connections ). Poznámka: Pokud u sítě vidíte červený křížek a není možné se připojit, přejděte v tomto návodu na část řešení potíží. 3 Pravým tlačítkem klikněte na první připojenou Síť LAN nebo vysokorychlostní připojení k Internetu, v tomto případě na Připojení k místní síti ( Local Area Connection ) a v kontextové nabídce klikněte na Vlastnosti ( Properties ). Pokud máte více připojených spojení, opakujte kroky 3 až 6 pro každé spojení. Odstraňování poruch Tato kapitola návodu popisuje řadu běžných situací, do kterých se můžete dostat, a jejich řešení. Můžu se připojit k síti, ale nemůžu se dostat na internet nebo na další počítače v síti Důvodem může být nesprávné nastavení protokolu IP na počítači. Své nastavení můžete zkontrolovat a opravit takto: Windows XP 1 Vlevo dole na obrazovce klikněte na tlačítko Start, poté klikněte na Ovládací panely ( Control Panel ) 4 Zobrazí se okno s vlastnostmi připojení. V tomto okně zvolte ze seznamu položek Přenosový protokol ( Internet Protocol ) a klikněte na tlačítko Vlastnosti ( Properties ): 2 V ovládacích panelech klikněte na Připojení k síti a Internetu ( Network and Internet Connections ) a otevřete ikonku Síťová připojení ( Network Connections ). Pokud máte ovládací panel

5 5 Zobrazí se okno s vlastnostmi protokolu IP. V tomto okně nastavte obě možnosti na Získat automaticky ( Obtain automatically ): 2 V Ovládacích panelech (Control Panel) klikněte na Zobrazit úlohy a stav sítě ( View network status and tasks ). Pokud máte ovládací panel (Control Panel) nastavený na klasický vzhled (Classic View), klikněte na ikonu Centrum sítí a sdílení ( Network and Sharing Center ): 6 Nastavení potvrdíte kliknutím na OK. Síť XP byla nyní správně nastavena pro práci routeru. Windows Vista 1 Vlevo dole na obrazovce klikněte na tlačítko Start, poté klikněte na Ovládací panely ( Control Panel ) 3 Nyní se otevře okno Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center). V Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center) klikněte na Spravovat síťová připojení ( Manage network connections ) na liště vlevo:

6 4 Pravým tlačítkem klikněte na první připojenou Síť LAN nebo vysokorychlostní připojení k Internetu, v tomto případě na Připojení k místní síti ( Local Area Connection ) a v kontextové nabídce klikněte na Vlastnosti (Properties). Pokud máte více připojených spojení, opakujte kroky 4 až 7 pro každé spojení: 6 Zobrazí se okno s vlastnostmi protokolu IPv4 (Internet Protocol Version 4). V tomto okně nastavte obě možnosti na Získat automaticky ( Obtain automatically ): 5 Zobrazí se okno s vlastnostmi připojení. V tomto okně zvolte ze seznamu položek TCP/IPv4 (protokol internetu verze 4 ( Internet Protocol Version 4 )) a klikněte na tlačítko Vlastnosti ( Properties ): 7 Nastavení potvrdíte kliknutím na OK. Síť Vista byla nyní správně nastavena pro práci routeru. Windows 7 1 Vlevo dole na obrazovce klikněte na tlačítko Start, poté klikněte na Ovládací panely ( Control Panel )

7 2 V Ovládacích panelech (Control Panel) klikněte na Zobrazit úlohy a stav sítě ( View network status and tasks ). Pokud je ovládací panel (Control Panel) nastavený na zobrazení ikon, otevřete Centrum sítí a sdílení ( Network and Sharing Center ): 5 Zobrazí se okno s vlastnostmi připojení. V tomto okně zvolte ze seznamu položek TCP/IPv4 (protokol internetu verze 4 ( Internet Protocol Version 4 )) a klikněte na tlačítko Vlastnosti ( Properties ): 3 Nyní se otevře okno Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center). V Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center) klikněte na Změnit nastavení adaptéru ( Change adapter settings ) na liště vlevo: 6 Zobrazí se okno s vlastnostmi protokolu IPv4 (Internet Protocol Version 4). V tomto okně nastavte obě možnosti na Získat automaticky ( Obtain automatically ): 4 Pravým tlačítkem klikněte na první připojení, v tomto případě na Připojení k místní síti ( Local Area Connection ) a v kontextové nabídce klikněte na Vlastnosti ( Properties ). Pokud máte více připojených spojení, opakujte kroky 4 až 7 pro každé spojení: 7 Nastavení potvrdíte kliknutím na OK. Síťová nastavení pro Windows 7 jsou nyní správně nakonfigurována pro router.

8 Zdá se, že jsem připojen, ale Internet Explorer stále zobrazuje chybovou zprávu Aplikace Internet Explorer nemůže zobrazit tuto webovou stránku. ( Internet Explorer cannot display the webpage ) nebo podobně. 4 Nyní se otevře okno Nastavení místní sítě ( LAN Settings ). Všechna zaškrtávací políčka musí zůstat volná, nastavení potvrďte kliknutím na OK. Důvodem těchto potíží může být nesprávné nastavení proxy serveru. Toto nastavení můžete upravit takto: 1 V Internet Exploreru klikněte na ikonku nebo nabídku Nástroje ( Tools ) a zvolte Možnosti internetu ( Internet Options ). 2 Nyní se otevře okno Možnosti internetu ( Internet Options ). 3 V tomto okně klikněte na záložku Připojení ( Connections ) a v ní na tlačítko Nastavení místní sítě ( LAN Settings ). Mám operační systém Windows Vista a při pokusu o bezdrátové připojení jsem obdržel chybovou zprávu Nastavení sítě uložené v tomto počítači neodpovídá požadavkům této sítě ( The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network ). Tento problém lze vyřešit následujícím způsobem: 1 V Ovládacích panelech (Control Panel) klikněte na Zobrazit úlohy a stav sítě ( View network status and tasks ). Pokud máte ovládací panel (Control Panel) nastavený na klasický vzhled (Classic View), klikněte na ikonu Centrum sítí a sdílení ( Network and Sharing Center ):

9 2 Nyní se otevře okno Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center). V Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center) klikněte v levém panelu na Spravovat bezdrátové sítě ( Manage wireless networks ): 3 V Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center) klikněte na Spravovat bezdrátové sítě ( Manage wireless networks ): 3 Nyní se otevře okno Spravovat bedzrátové sítě (Manage Wireless Networks). V tomto okně vyberte konfliktní připojení a klikněte na Odebrat ( Remove ). Po odstranění sítě můžete zavřít okno a řídit se kroky popsanými v části Připojení k bezdrátové síti tohoto návodu. 4 Zobrazí se následující okno, pravým tlačítkem myši klikněte na síť, která byla v kroku 2 označena červeným křížkem a klikněte na Odstranit síť ( Remove network ): Mám operační systém Windows 7 a nemůžu se připojit k mé bezdrátové síti. U sítě je zobrazen červený křížek. Tento problém lze řešit následujícím způsobem: 1 Klikněte vpravo dole na obrazovce na ikonku Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center): 2 Dále klikněte na Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení ( Open Network and Sharing Center ): 5 Po odstranění sítě můžete zavřít okno a řídit se kroky popsanými v části Připojení k bezdrátové síti tohoto návodu.

10 Po připojení k zabezpečené síti WEP se objevila chybová zpráva Omezené nebo žádné připojení ( Limited or no connectivity ) (Windows XP), nebo žlutý vykřičník v ikoně centra sítí a sdílení vpravo dole na obrazovce (Windows Vista nebo Windows 7). Tento problém může mít mnoho příčin, ale nejvíce pravděpodobné je, že je nesprávný klíč WEP. Nakonfigurovaný klíč odstraňte a zkuste to znovu, vymažte síť ze seznamu upřednostňovaných sítí a opět se připojte. Sweex záruční podmínky Dvouletá standardní záruka v rámci EU Za běžných podmínek je k dispozici dvouletá záruka od data zakoupení tohoto Sweex produktu v rámci EU. Pokud si budete přát uplatnit tuto záruku během prvních 2 let po zakoupení, pak se přímo obraťte na místo prodeje a budou vám oznámeny podmínky a postup. Poznámka: Výše uvedené neplatí u sítí se zabezpečením WPA a WPA2, protože s tímto novějším mechanismem zabezpečení běžně obdržíte chybovou zprávu tehdy, pokud je nesprávný klíč. I přesto se za určitých okolností takto nemusí stát u operačního systému Windows XP. V tomto případě se problém a jeho řešení uplatní také u zabezpečených sítí WPA / WPA2. Pokud se setkáte s problémem, který není popsán v návodu, na webových stránkách sweex.com přejděte na část s často kladenými otázkami (FAQ), které se vztahují k Vašemu výrobku. 10 let záruky od výrobce. Ovšem navíc ke 2 letům zákonné záruky vám Sweex nabízí prodlouženou záruku kvality až na 10 let, pokud jste výrobek zakoupili v EU. Pro další informace, podmínky a registrační formulář jděte na a zaregistrujte se do 30 dní od nákupu tohoto výrobku pro prodlouženou záruční dobu na celkem 12 let. Záležitosti, na které se záruka nevztahuje Záruka Sweex zahrnuje pouze výrobní defekty. Záruka se nevztahuje na příslušenství jako jsou baterie, dobíjecí baterie a také dodaný software, kde to bude platné. Odpovědnost společnosti Sweep se omezuje na náklady oprav a/nebo výměnu produktu, které zahrnuje záruka. Oba typy záruky (dvouletá záruka a prodloužená záruka výrobce na 10 let) se anulují a ruší pokud byl produkt otevřen, byly na něm provedeny změny, došlo k fyzickému poškození produktu a pokud byl výrobek použit pro jiný než původně určený účel. Veškeré názvy značek a příslušná práva zmíněná v tomto manuálu jsou a zůstanou výhradním majetkem žadatele.

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe.

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe. Návod pro Windows 7 Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou od výrobce)

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Připojení k bezdrátové síti OAHS

Připojení k bezdrátové síti OAHS Připojení k bezdrátové síti OAHS powered by CompHelp (www.comphelp.cz) (verze 1.3) Obsah: 1. Bezdrátové sítě v OAHS... 2 2. Obecné požadavky... 2 3. Síť OAHS-free... 2 4. Síť OAHS... 2 4.1. Návod na připojení

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Windows XP. Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát

Windows XP. Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát Windows XP Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát Obecné informace: Tento návod popisuje způsob připojení na WiFi pouze pomocí

Více

fáze 1 fáze 2 internet

fáze 1 fáze 2 internet Tutoriál pro připojení ke školní síti SŠIEŘ a internetu prostřednictvím Wi-Fi připojení pro operační systémy Microsoft Windows XP fáze 1 fáze 2 internet Samotný postup připojení je rozdělen do dvou samostatných,

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál EUSSO GL2454-01 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér Uživatelský manuál 1 Charakteristika produktu Zařízení vyhovuje standardům IEEE 802.11g a 802.11b Dosahuje přenosové rychlosti až 54Mbps

Více

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows XP (české verzi). Prvním krokem je instalace

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu který je součástí uživatelského návodu

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 8

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 8 Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 8 1. Úvod nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení WiFi připojení pro Windows 8 1. Úvod: Připojení počítače do

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Služba VPN umožňuje vstoupit do počítačové sítě UP téměř z každého místa na světě stejně plnohodnotně, jako by se uživatel nacházel v prostorách UP. Je tím umožněn

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze firmwaru 1.00 Vydání 1, prosinec

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7 Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení WiFi připojení pro Windows 7 1. Úvod: Připojení počítače do

Více

Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110

Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110 Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110 Uvedený postup je primárně je určen pro přístroj, pro který jste obdrželi v balení nebo

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC.

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC. Instalace hardwaru Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WN350G. 1. Vypněte váš počítač a vypojte napájecí kabel ze zásuvky. 2. Otevřete krabici počítače a na základní desce vyhledejte

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8

Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8 Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8 Obsah Přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam Univerzity Pardubice - Microsoft Windows 8...1 Instalace certifikátu...2 Přidání

Více

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér This product works with the following operating system software: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér Než začnete Musíte mít minimálně

Více

Zkušební provoz wifi sítě na SPŠ a VOŠ Písek

Zkušební provoz wifi sítě na SPŠ a VOŠ Písek Zkušební provoz wifi sítě na SPŠ a VOŠ Písek 3.1.2011 byl zahájen zkušební provoz wifi sítě, který potrvá cca jeden měsíc, během kterého by měly být odstraněny veškeré chyby, a případně doladěna konfigurace.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více