Wireless Adapter USB / PCI Card

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wireless Adapter USB / PCI Card"

Transkript

1 Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Děkujeme vám, že jste si koupili tento produkt společnosti Sweex. Sweex věnuje velkou pozornost a péči kvalitě, spolehlivosti, funkčnosti, trvanlivosti a snadnému použití u všech svých produktů. Tímto se společnost Sweex vyznačuje na trhu a ráda by si vás uchovala jako zákazníka při koupi dalších produktů značky Sweex. Pevně věříme, že budete se zakoupenými produkty Sweex spokojeni. Registrace produktu vám přinese další důležité výhody. Registraci produktu můžete provést online na Registrace produktu Vám u společnosti Sweex poskytne množství důležitých výhod. Například budete-li si přát, budeme vás informovat o nejnovějším vývoji výrobků prostřednictvím digitálního letáku. K zakoupenému výrobku automaticky obdržíte poslední ovladače anebo aktualizace firmwaru Sweex, jsou-li k dispozici, abychom udrželi nebo vylepšili kompatibilitu a výkon. Podpůrná služba Sweex je vám k dispozici v případě jakýchkoli dotazů týkajících se produktu nebo výrobků. Opatření Produkt nevystavujte extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti tepelných zdrojů. Výrobek nepoužívejte v extrémně vlhkém nebo prašném prostředí. Zařízení chraňte před nárazy a pády, mohlo by dojít k poškození vnitřní elektroniky. Nikdy zařízení sami neotvírejte otevřením výrobku zaniká záruka. Obsah dodávky V tomto balení naleznete: Samotný výrobek Průvodce rychlou instalací CD s ovladačem, softwarem a tímto návodem Pokud zjistíte, že některá část dodávky chybí, vraťte zásilku prodejci, u kterého jste produkt zakoupili. Přehled termínů Tento návod obsahuje množství technických termínů. Je důležité vědět, co znamenají ještě před tím, než spustíte instalaci a konfiguraci adaptéru. Adaptér: Jedná se o výrobek, který jste právě zakoupili. Bezdrátová síť: Bezdrátové sítě jsou založeny na standardech Wi-Fi. Pomocí adaptéru se budete moci připojít k Wi-Fi sítím rychlostí až 300 Mbps, jestliže síť podporuje tuto rychlost (nebo vyšší) (Bezdrátový) směrovač, modem, přístupový bod: Tato zařízení (mimo jiné) dokáží přenášet signál bezdrátové sítě. V tomto návodu je výraz směrovač používán jako odkaz na všechna tato zařízení. Zabezpečení bezdrátového připojení: Zabezpečení bezdrátového připojení je způsob ochrany pro bezdrátové sítě, který povoluje přístup k síti pouze autorizovaným zařízením a předchází odposlechu. Existuje několik různých způsobů, jak zabezpečit bezdrátové připojení, o nich se budeme zmiňovat dále v tomto návodu. Instalace u Windows XP, Vista a 7 Vložte Sweex CD do jednotky CD-ROM a vyčkejte na zobrazení automatického spuštění programu Connected Home, klikněte na Drivers and Software a řiďte se pokyny na obrazovce. Poznámka: Při dotazu, které komponenty chcete instalovat, zvolte prosím možnost Complete. V opačném případě některé funkce popsané v tomto návodu nemusí být dostupné. Nastavení bezrátové sítě Jak to funguje? Na adaptér, který jste si zakoupili, je možné pohlížet jako na přijímač, ale aby byla bezdrátová síť plně funkční, budete potřebovat také vysílač. Vysílačem se rozumí bezdrátový směrovač, modem nebo přístupový bod. Můžete je zakoupit samostatně nebo je obdržet od Vašeho poskytovatele služeb Internetu (ISP). Každá bezdrátová síť má jméno, nazývané také jako SSID, které se užívá k identifikaci sítě. Název bezdrátové sítě si můžete nakonfigurovat sami, nebo může být přednastaven výrobcem směrovače, modemu nebo přístupového bodu. V určitých případech je název sítě vytištěn na štítku zařízení. Zabezpečení Bezdrátová síť využívá k přenosu dat rádiový signal malého výkonu s krátkým dosahem. Rádiové signály mohou ve své podstatě proniknout zdí a objekty a rozsah bezdrátové sítě uvnitř budov může jednoduše dosáhnout 30 a více metrů. To znamená, že nejen Vy, ale také Vaši sousedé mohou přijímat signál Vaší bezdrátové sítě, připojit se k Vaši síti, využívat Vašeho internetového připojení a dokonce Vás špehovat.

2 Aby se tomuto zabránilo, existuje několik různých možností, jak zabezpečit bezdrátovou síť. Základem všech způsobů bezdrátového zabezpečení je zašifrování signálu síťovým klíčem, přístup k síti tak mohou získat pouze ti, kteří tento klíč znají. 3 sekund, vyhledá adaptér automaticky správnou síť a nastaví bezpečné připojení. Toto je obzvláště užitečné, pokud si nejste jisti názvem Vaší sítě. K práci s touto funkcí je třeba nainstalovat software Connected Home Utility. Existuje několik různých typů a možných kombinací zabezpečení bezdrátové sítě: Otevřený Otevřená síť není absolutně zabezpečena, většinu otevřených síti naleznete u veřejných přístupových bodů, např. v restauračních zařízeních, na letištích nebo v knihovnách. WEP WEP je nejstarší, s momentálně nejnižším možným stupněm zabezpečení a zároveň nejméně uživatelsky přívětivá forma zabezpečení bezdrátové sítě. WEP je neschválená, u nových bezdrátových síti nedoporučovaná forma zabezpečení a používaná pouze pro odkazové účely. Zabezpečení WEP není podporováno u 150N a 300N sítí. Klíče WEP mají pevnou délku 5 až 16 znaků, nebo 10 až 26 šestnáctkových (0-9, a-f) znaků. WPA WPA je aktualizovaná forma bezdrátového zabezpečení, která byla vytvořená pro zaměření se na nedostatky WEP, a to z důvodu udržení kompatibility se starším hardwarem. Je více uživatelsky přívětivá, podporuje různé velikosti klíče (nazývaná také jako přístupové heslo ) od 8 63 znaků, nebo 64 šestnáctkových znaků. Zabezpečení WPA má dvě podoby, s šifrováním TKIP a s více bezpečným šifrováním AES-CCMP. Pouze zabezpečení WPA šifrováním AES-CCMP má podporu u 150N a 300N sítí. Je vyžadován alespoň operační systém Windows XP se Service Pack 2, aby bylo možné se připojit k zabezpečené síti WPA. WPA2 WPA2 je následníkem WPA. Je standardem s nejlepším zabezpečením, který je doporučován pro všechny nové sítě. Funkčnostní je podobný WPA. U 150N a 300N sítí je podporováno pouze zabezpečení WPA2 s šifrováním AES-CCMP. Je vyžadován alespoň operační systém Windows XP se Service Pack 3, aby bylo možné se připojit k zabezpečené síti WPA2. Připojení a zabezpečení pomocí WPS Pokud po aktivaci funkce WPS stisknutím tlačítka WPS na směrovači nebo pomocí konfigurace WPS necháte počítač vyhledat automaticky generovaný síťový klíč, bude síť zabezpečena automaticky. Přesvědčte se, že máte na počítači nainstalovaný nástroj Connected Home Utility. Na modemu, směrovači nebo přístupovém bodu stiskněte tlačítko WPS. Pokud je na adaptéru tlačítko WPS, stiskněte jej po dobu 3 sekund a vyčkejte 30 sekund, připojení proběhne automaticky. Pro adaptéry, které neobsahují tlačítko WPS: Windows XP: Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonku Connected Home Utility a zvolte Open Utility. Zobrazí se nástroj. Klikněte na kartu WPS Setting, měli byste vidět následující obrazovku: Pokud je Vaše bezdrátová síť zabezpečena, v některých případech si budete moci nakonfigurovat klíč sami. Pokud jste si klíč nenakonfigurovali, běžně jej naleznete na štítku Vašeho směrovače, modemu nebo přístupového bodu. Pokud využíváte WPS pro připojení k síti, tento klíč nepotřebujete znát. WPS (Wi-Fi Protected Setup) WPS přichází jako alternativní způsob pro připojení k zabezpečené síti. Místo ručního vypisování síťového klíče je klíč bezpečně přenesen po stisknutí tlačítka WPS na směrovači nebo po zadání správného čísla PIN. Některé adaptéry disponují tlačítkem WPS, po prvním stisknutí tlačítka na směrovači, a poté tlačítka WPS na adaptéru po dobu Pokud se chcete připojit k zabezpečené síti WPS, nejprve stiskněte tlačítko WPS na směrovači, poté klikněte na tlačítko PBC v Sweex Utility. Nástroj automaticky vyhledá síť a vytvoří k ní zabezpečené připojení WPS. Signalizaci o úspěšném vytvoření připojení WPS uvidíte v tabulce WPS Profile vpravo.

3 Windows Vista a Windows 7: U operačních systémů Windows Vista a Windows 7 jednoduše proveďte běžný postup pro připojení k bezdrátové síti. Windows vás automaticky požádá o stisknutí tlačítka WPS na směrovači nebo na zadání PIN kódu WPS směrovače. Připojení k bezdrátové síti Sweex Connected Home Utility: Pravým tlačítka myši klikněte vpravo dole na obrazovce na ikonku Sweex Connected Home Utility a klikněte na Open Utility. Vyberte síť, klikněte na Připojit ( Connect ) a řiďte se pokyny na obrazovce. Windows Vista: Pravým tlačítkem myši klikněte vpravo dole na obrazovce na ikonku Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center), poté na Připojit k síti ( Connect to a network ): Zobrazí se okno s názvem Připojit k síti ( Connect to network ). V tomto okně vyberte vaši síť, klikněte na tlačítko Připojit ( Connect ) a řiďte se pokyny na obrazovce: Klikněte na kartu Site Survey, vyberte síť, klikněte na tlačítko Connect a řiďte se pokyny na obrazovce: Poznámka: Pokud uvidíte u sítě červený křížek s textem: Nastavení sítě uložené v tomto počítači neodpovídá požadavkům této sítě ( The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network ), přejděte prosím v tomto návodu k části řešení potíží. Poznámka:V případě, že je síť, ke které se připojujete zabezpečená, nezapomeňte na kartu Security Setting zadat zabezpečovací klíč! Windows XP: Pravým tlačítkem myši klikněte vpravo dole na obrazovce na ikonku síťového adaptéru a klikněte na Zobrazit dostupné bezdrátové sítě ( View available wireless networks ). Windows 7: Pokud jsou bezdrátové sítě k dispozici, Windows 7 je indikuje. Poznáte to podle následující ikonky vpravo dole na obrazovce: Poznámka: Pokud uvidíte ikonku přeškrtnutou malým červeným křížkem,v oblasti vašeho počítače nejsou dostupné žádné sítě. V tomto případě přejděte v tomto návodu k části řešení potíží.

4 Klikněte na ikonku a zobrazí se seznam bezdrátových sítí, vyberte vaši síť, zaškrtněte zaškrtávací políčko Připojit automaticky ( Connect Automatically ), klikněte na Připojit ( Connect ) a řiďte se pokyny na obrazovce: nastavený na klasický vzhled (Classic View), můžete otevřít přímo ikonu Síťová připojení ( Network Connections ). Poznámka: Pokud u sítě vidíte červený křížek a není možné se připojit, přejděte v tomto návodu na část řešení potíží. 3 Pravým tlačítkem klikněte na první připojenou Síť LAN nebo vysokorychlostní připojení k Internetu, v tomto případě na Připojení k místní síti ( Local Area Connection ) a v kontextové nabídce klikněte na Vlastnosti ( Properties ). Pokud máte více připojených spojení, opakujte kroky 3 až 6 pro každé spojení. Odstraňování poruch Tato kapitola návodu popisuje řadu běžných situací, do kterých se můžete dostat, a jejich řešení. Můžu se připojit k síti, ale nemůžu se dostat na internet nebo na další počítače v síti Důvodem může být nesprávné nastavení protokolu IP na počítači. Své nastavení můžete zkontrolovat a opravit takto: Windows XP 1 Vlevo dole na obrazovce klikněte na tlačítko Start, poté klikněte na Ovládací panely ( Control Panel ) 4 Zobrazí se okno s vlastnostmi připojení. V tomto okně zvolte ze seznamu položek Přenosový protokol ( Internet Protocol ) a klikněte na tlačítko Vlastnosti ( Properties ): 2 V ovládacích panelech klikněte na Připojení k síti a Internetu ( Network and Internet Connections ) a otevřete ikonku Síťová připojení ( Network Connections ). Pokud máte ovládací panel

5 5 Zobrazí se okno s vlastnostmi protokolu IP. V tomto okně nastavte obě možnosti na Získat automaticky ( Obtain automatically ): 2 V Ovládacích panelech (Control Panel) klikněte na Zobrazit úlohy a stav sítě ( View network status and tasks ). Pokud máte ovládací panel (Control Panel) nastavený na klasický vzhled (Classic View), klikněte na ikonu Centrum sítí a sdílení ( Network and Sharing Center ): 6 Nastavení potvrdíte kliknutím na OK. Síť XP byla nyní správně nastavena pro práci routeru. Windows Vista 1 Vlevo dole na obrazovce klikněte na tlačítko Start, poté klikněte na Ovládací panely ( Control Panel ) 3 Nyní se otevře okno Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center). V Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center) klikněte na Spravovat síťová připojení ( Manage network connections ) na liště vlevo:

6 4 Pravým tlačítkem klikněte na první připojenou Síť LAN nebo vysokorychlostní připojení k Internetu, v tomto případě na Připojení k místní síti ( Local Area Connection ) a v kontextové nabídce klikněte na Vlastnosti (Properties). Pokud máte více připojených spojení, opakujte kroky 4 až 7 pro každé spojení: 6 Zobrazí se okno s vlastnostmi protokolu IPv4 (Internet Protocol Version 4). V tomto okně nastavte obě možnosti na Získat automaticky ( Obtain automatically ): 5 Zobrazí se okno s vlastnostmi připojení. V tomto okně zvolte ze seznamu položek TCP/IPv4 (protokol internetu verze 4 ( Internet Protocol Version 4 )) a klikněte na tlačítko Vlastnosti ( Properties ): 7 Nastavení potvrdíte kliknutím na OK. Síť Vista byla nyní správně nastavena pro práci routeru. Windows 7 1 Vlevo dole na obrazovce klikněte na tlačítko Start, poté klikněte na Ovládací panely ( Control Panel )

7 2 V Ovládacích panelech (Control Panel) klikněte na Zobrazit úlohy a stav sítě ( View network status and tasks ). Pokud je ovládací panel (Control Panel) nastavený na zobrazení ikon, otevřete Centrum sítí a sdílení ( Network and Sharing Center ): 5 Zobrazí se okno s vlastnostmi připojení. V tomto okně zvolte ze seznamu položek TCP/IPv4 (protokol internetu verze 4 ( Internet Protocol Version 4 )) a klikněte na tlačítko Vlastnosti ( Properties ): 3 Nyní se otevře okno Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center). V Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center) klikněte na Změnit nastavení adaptéru ( Change adapter settings ) na liště vlevo: 6 Zobrazí se okno s vlastnostmi protokolu IPv4 (Internet Protocol Version 4). V tomto okně nastavte obě možnosti na Získat automaticky ( Obtain automatically ): 4 Pravým tlačítkem klikněte na první připojení, v tomto případě na Připojení k místní síti ( Local Area Connection ) a v kontextové nabídce klikněte na Vlastnosti ( Properties ). Pokud máte více připojených spojení, opakujte kroky 4 až 7 pro každé spojení: 7 Nastavení potvrdíte kliknutím na OK. Síťová nastavení pro Windows 7 jsou nyní správně nakonfigurována pro router.

8 Zdá se, že jsem připojen, ale Internet Explorer stále zobrazuje chybovou zprávu Aplikace Internet Explorer nemůže zobrazit tuto webovou stránku. ( Internet Explorer cannot display the webpage ) nebo podobně. 4 Nyní se otevře okno Nastavení místní sítě ( LAN Settings ). Všechna zaškrtávací políčka musí zůstat volná, nastavení potvrďte kliknutím na OK. Důvodem těchto potíží může být nesprávné nastavení proxy serveru. Toto nastavení můžete upravit takto: 1 V Internet Exploreru klikněte na ikonku nebo nabídku Nástroje ( Tools ) a zvolte Možnosti internetu ( Internet Options ). 2 Nyní se otevře okno Možnosti internetu ( Internet Options ). 3 V tomto okně klikněte na záložku Připojení ( Connections ) a v ní na tlačítko Nastavení místní sítě ( LAN Settings ). Mám operační systém Windows Vista a při pokusu o bezdrátové připojení jsem obdržel chybovou zprávu Nastavení sítě uložené v tomto počítači neodpovídá požadavkům této sítě ( The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network ). Tento problém lze vyřešit následujícím způsobem: 1 V Ovládacích panelech (Control Panel) klikněte na Zobrazit úlohy a stav sítě ( View network status and tasks ). Pokud máte ovládací panel (Control Panel) nastavený na klasický vzhled (Classic View), klikněte na ikonu Centrum sítí a sdílení ( Network and Sharing Center ):

9 2 Nyní se otevře okno Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center). V Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center) klikněte v levém panelu na Spravovat bezdrátové sítě ( Manage wireless networks ): 3 V Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center) klikněte na Spravovat bezdrátové sítě ( Manage wireless networks ): 3 Nyní se otevře okno Spravovat bedzrátové sítě (Manage Wireless Networks). V tomto okně vyberte konfliktní připojení a klikněte na Odebrat ( Remove ). Po odstranění sítě můžete zavřít okno a řídit se kroky popsanými v části Připojení k bezdrátové síti tohoto návodu. 4 Zobrazí se následující okno, pravým tlačítkem myši klikněte na síť, která byla v kroku 2 označena červeným křížkem a klikněte na Odstranit síť ( Remove network ): Mám operační systém Windows 7 a nemůžu se připojit k mé bezdrátové síti. U sítě je zobrazen červený křížek. Tento problém lze řešit následujícím způsobem: 1 Klikněte vpravo dole na obrazovce na ikonku Centrum sítí a sdílení (Network and Sharing Center): 2 Dále klikněte na Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení ( Open Network and Sharing Center ): 5 Po odstranění sítě můžete zavřít okno a řídit se kroky popsanými v části Připojení k bezdrátové síti tohoto návodu.

10 Po připojení k zabezpečené síti WEP se objevila chybová zpráva Omezené nebo žádné připojení ( Limited or no connectivity ) (Windows XP), nebo žlutý vykřičník v ikoně centra sítí a sdílení vpravo dole na obrazovce (Windows Vista nebo Windows 7). Tento problém může mít mnoho příčin, ale nejvíce pravděpodobné je, že je nesprávný klíč WEP. Nakonfigurovaný klíč odstraňte a zkuste to znovu, vymažte síť ze seznamu upřednostňovaných sítí a opět se připojte. Sweex záruční podmínky Dvouletá standardní záruka v rámci EU Za běžných podmínek je k dispozici dvouletá záruka od data zakoupení tohoto Sweex produktu v rámci EU. Pokud si budete přát uplatnit tuto záruku během prvních 2 let po zakoupení, pak se přímo obraťte na místo prodeje a budou vám oznámeny podmínky a postup. Poznámka: Výše uvedené neplatí u sítí se zabezpečením WPA a WPA2, protože s tímto novějším mechanismem zabezpečení běžně obdržíte chybovou zprávu tehdy, pokud je nesprávný klíč. I přesto se za určitých okolností takto nemusí stát u operačního systému Windows XP. V tomto případě se problém a jeho řešení uplatní také u zabezpečených sítí WPA / WPA2. Pokud se setkáte s problémem, který není popsán v návodu, na webových stránkách sweex.com přejděte na část s často kladenými otázkami (FAQ), které se vztahují k Vašemu výrobku. 10 let záruky od výrobce. Ovšem navíc ke 2 letům zákonné záruky vám Sweex nabízí prodlouženou záruku kvality až na 10 let, pokud jste výrobek zakoupili v EU. Pro další informace, podmínky a registrační formulář jděte na a zaregistrujte se do 30 dní od nákupu tohoto výrobku pro prodlouženou záruční dobu na celkem 12 let. Záležitosti, na které se záruka nevztahuje Záruka Sweex zahrnuje pouze výrobní defekty. Záruka se nevztahuje na příslušenství jako jsou baterie, dobíjecí baterie a také dodaný software, kde to bude platné. Odpovědnost společnosti Sweep se omezuje na náklady oprav a/nebo výměnu produktu, které zahrnuje záruka. Oba typy záruky (dvouletá záruka a prodloužená záruka výrobce na 10 let) se anulují a ruší pokud byl produkt otevřen, byly na něm provedeny změny, došlo k fyzickému poškození produktu a pokud byl výrobek použit pro jiný než původně určený účel. Veškeré názvy značek a příslušná práva zmíněná v tomto manuálu jsou a zůstanou výhradním majetkem žadatele.

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS Na Úvod Nevystavujte SWEEX bezdrátovou USB 2.0 síťovou kartu 300 MBPS extrémním teplotám. Nevystavujte síťovou kartu přímému slunečnímu záření a nebo

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS Instalace v programu Windows 2000 a XP Vložte SWEEX bezdrátovou PCI síťovou kartu do volného USB portu v počítači. Windows automaticky rozpozná toto zařízení

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k bezdrátové

Více

Obsah dodávky. Přehled termínů. Powerline Adapter

Obsah dodávky. Přehled termínů. Powerline Adapter Powerline Adapter Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Powerline Adapter extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů. Powerline Adapter nepoužívejte

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů LW150 Sweex Bezdrátový router 150N Doporučení Prosím, nepřehlédněte! Na přibaleném CD-ROM naleznete průvodce instalací. Tento instalační program vás provede nastavením routeru krok za krokem. Bezdrátový

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta

Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta Doporučení Nevystavujte Sweex 7.1 externí USB zvukovou kartu nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti topných těles.

Více

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps Na Úvod Nevystavujte Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps extrémním teplotám. Nevystavujte routek přímému slunečnímu záření a nebo

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps českém LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé

Více

LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps českém LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k

Více

NWD310N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový PCI adaptér N. Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007. Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena.

NWD310N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový PCI adaptér N. Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007. Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Bezdrátový PCI adaptér N Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007 Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Obsah Základní informace...1 1 Instalace softwaru...1 2 Instalace hardwaru...4

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nežli začnete číst tento návod, měli byste znát své přihlašovací jméno a heslo pro síť Eduroam. Tyto informace Vám poskytne Výpočetní

Více

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení.

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení. LW 055 Sweex bezdrátový širokopásmový směrovač (router) Pohled na směrovač zepředu Stav Význam LAN1x t/m 4x WAN OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Bliká OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Do tohoto portu není zapojené

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tato karta PC Card umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe.

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe. Návod pro Windows 7 Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou od výrobce)

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

českém Úvod Obsah balení Důležité! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

českém Úvod Obsah balení Důležité! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Pomocí této webové kamery se můžete účastnit video-chatu

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu ( Installation Guide ), který je součástí

Více

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Opatření. Obsah dodávky. USB Videokonvertor MM030 Sweex

Opatření. Obsah dodávky. USB Videokonvertor MM030 Sweex USB Videokonvertor MM030 Sweex Děkujeme vám, že jste si koupili tento produkt společnosti Sweex. Sweex věnuje velkou pozornost a péči kvalitě, spolehlivosti, funkčnosti, trvanlivosti a snadnému použití

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Nightvision Chatcam extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti topných těles. Nepoužívejte Sweex

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Kontrola sítě Zkontrolujte síťová nastavení počítače a poté vyberte, jaký krok se má provést jako další. Postupujte podle pokynů pro prostředí, v němž

Více

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti

Více

NAS 107 Seznámení s Control Center

NAS 107 Seznámení s Control Center NAS 107 Seznámení s Control Center Naučte se používat Control Center pro základní správu vašeho NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat Control Center pro základní

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 a Vista Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá

Více

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista

1. Obecná konfigurace autentizace osob. 2. Konfigurace klienta Windows Vista 1. Obecná konfigurace autentizace osob K autentizaci jakéhokoliv bezdrátového klienta k bezdrátové síti ISS-COP v Brně je nutné nastavit následující parametry. SSID pro učitele: ISSCOP_V1 SSID pro studenty:

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

NÁVOD K NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ FNUSA-GUEST PRO HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY

NÁVOD K NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ FNUSA-GUEST PRO HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY NÁVOD K NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ FNUSA-GUEST PRO HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY OBSAH: ÚVODEM... 1 NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ PRO WINDOWS XP... 3 NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ PRO WINDOWS 7... 7 NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Windows XP. Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát

Windows XP. Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát Windows XP Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát Obecné informace: Tento návod popisuje způsob připojení na WiFi pouze pomocí

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

Připojení k bezdrátové síti OAHS

Připojení k bezdrátové síti OAHS Připojení k bezdrátové síti OAHS powered by CompHelp (www.comphelp.cz) (verze 1.3) Obsah: 1. Bezdrátové sítě v OAHS... 2 2. Obecné požadavky... 2 3. Síť OAHS-free... 2 4. Síť OAHS... 2 4.1. Návod na připojení

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone business

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone business Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone business 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

Nastavení MS Windows XP pro připojení k WIFI síti JAMU. Příprava

Nastavení MS Windows XP pro připojení k WIFI síti JAMU. Příprava Nastavení MS Windows XP pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows XP (české verzi). Prvním krokem je

Více