NANOTECHNOLOGIE PRO OŠETŘENÍ POVRCHOVÝCH A ODPADNÍCH VOD. Blahoslav Maršálek Daniel Jančula Eliška Maršálková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NANOTECHNOLOGIE PRO OŠETŘENÍ POVRCHOVÝCH A ODPADNÍCH VOD. Blahoslav Maršálek Daniel Jančula Eliška Maršálková"

Transkript

1 NANOTECHNOLOGIE PRO OŠETŘENÍ POVRCHOVÝCH A ODPADNÍCH VOD Blahoslav Maršálek Daniel Jančula Eliška Maršálková

2 Obsah přednášky -Charakteristika nanomateriálů -Dělení nanomateriálů -Souhrn aplikací -Aplikace nanotechnologií pro vody -Osud v životním prostředí -Toxicita nanomateriálů ve vodním prostředí -Souhrn a diskuze

3 1959, Richard Feynman, držitel Nobelovy ceny

4 Nanomateriál = materiál, který má alespoň jeden rozměr 0,1 100 nm

5 Dělení nanomateriálů podle struktury -D0 Nanočástice atomové klastry (např. TiO 2 ) -D1 Nanovlákna/nanodrátky (spojovací elementy) -D2 Nanodestičky -D3 Kombinace výše uvedených

6

7 Obecné přístupy k výrobě nanomateriálů Top-down X Bottom-up (z větších menší) (z menších větší) ( mletí ) ( skládání )

8 Aplikace nanotechnologií elektronika - Přelom 20. a 21. století první tranzistor z nanotrubiček (IBM) - Jednofotonové detektory (velká kvantová účinnost, menší šum ) - Jednomolekulové diody - Nanogenerátory - Motory z nanotrubiček - Počítačové paměti - Displeje, chladiče

9 Aplikace nanotechnologií medicína - Nanokuličky křemíku potažené vrstvou zlata (popř. s další vrstvou protilátek) léčba nádorů - Koloidní roztoky vitamínů, minerálů, potravinových doplňků - Magnetické nanočástice analýzy moči, krve - Fluorescenční částice detekce genetických chorob - Implantáty

10 Aplikace nanotechnologií nanotextilie - Nanospider - zvlákňování vodných roztoků polymerů - Filtrační materiály - Roušky - Obklady na rány - Ponožky s nanočásticemi stříbra - Odhlučňování automobilů, letadel

11 Aplikace nanotechnologií nátěry - Samočistící malby - Výroba elektrické energie po ozáření - Zvýšena účinnost klasických nátěrů - Zlepšení třecích vlastností - motory - převodovky

12 Aplikace nanotechnologií další - Zubní pasty - Opalovací krémy - Potravinářské obaly - Kosmetika - atd, atd, atd

13 VODA VE SVĚTĚ

14 NANOFILTRACE OBECNĚ - Většinou póry o velikosti cca 1 nm - Další možností vyjádření filtrační schopnosti je tzv. molecular weight cut-off (MWCO) tedy nejnižší velikost částic (molekul), které mohou být z roztoku odstraněny alespoň 90ti procentní účinností. MWCO se vyjadřuje v daltonech. Nanofiltry mají obvykle míru účinnosti 1000 daltonů a nižší

15 NANOFILTRACE OBECNĚ - Vyžaduje větší tlak (kvůli odporu malých pórů filtračního materiálu) - Voda pro nanofiltraci musí být předupravena (např. mikrofiltrací) aby nedocházelo k zanášení nanopórů velkými částicemi - Nutná je regenerace membrán (oplach, chemické čištění, výměna filtru)

16 NANOFILTRACE OBECNĚ - Materiály pro výrobu nanomembrán se dělí například podle charakteru výrobního materiálu na anorganické a polymérní - Mohou se lišit svým nábojem, hydrofobicitou apod.

17 NANOFILTRACE OBECNĚ - Anorganické membrány - mikroporézní struktura obohacena o film anorganického materiálu - Anorganickým materiálem můžou být např. sloučeniny hliníku, zirkonia, hořčíku - Při vhodné úpravě odolnost vůči celé škále ph (0-12) - Póry o velikosti 10 nm i méně

18 NANOFILTRACE OBECNĚ - Polymerní membrány - dnes velice často používané - široká škála materiálů (polyetersulfon, polydimetylsiloxan, varinty celulózy, polysulfon, polyamidy a další) - póry o velikost 0,4 4 nm

19 NANOFILTRACE OBECNĚ - Kombinace anorganických a polymerních membrán - anorganická a organická část mohou být spojeny pomocí Van der Waalsových sil nebo/a vodíkovými můstky nebo pomocí kovalentních vazeb - příkladem může být tzv. Zirfon (polysulfon+zirkon)

20 OŠETŘENÍ VOD - Pro ošetření vody se používají především: - oxid titaničitý - stříbro - oxid zinečnatý - ftalocyaniny - polymery a tkaniny pro výrobu filtrů - kombinace nanofiltrů a kovů

21 Ošetření vod - NANOFILTRACE - Tam kde konvenční způsob filtrace nestačí - Pro odpadní, průmyslové i pitné vody - Nanofiltrací odstraníme: - viry - bakterie - zákal - rozpuštěné soli - organické látky

22 Ošetření vod - NANOFILTRACE - Ošetření průmyslové vody - vody ze zpracování korku (nízká degradace vysoká toxica) - fenolické látky - taniny - vody s obsahem pesticidů - vody z textlního průmyslu - barviva - soli

23 Ošetření vod - NANOFILTRACE - Ošetření pitné vody - fluoridy - salmiak (NH 4 Cl) - uran - brom - huminové kyseliny - endokrinní disruptory - sinicové toxiny

24 Ošetření vod - NANOFILTRACE - Ošetření odpadní vody - žluté vody - hnědé vody - šedé vody - černé vody - bakterie, tenzidy, rozpouštědla, změkčovadla, viry, zápach.

25 Ošetření vod - NANOFILTRACE - Ošetření aerosolů/vzduchu - odstraňování patogenů (Legionella) - spalování metanu ve vzduchu z uhelných dolů - amoniak

26 Ošetření vod NANOČÁSTICE - Pro ošetření vod se nanočástice využívají především v disperzi, vázané na pevné nosiče, nebo jako součást (doplněk) nanofiltračních membrán - Mezi nejčastěji používané nanočástice k ošetření vod patří nanostříbro, oxid titaničitý, oxid zinečnatý, ftalocyaniny, nanoželezo atd.

27

28 Ošetření vod NANOČÁSTICE TiO2 - Titan se v krystalickém stavu vyskytuje ve třech modifikacích, kterým odpovídají tři různé minerály rutil, anatas a brookit - Relativně levný, chemicky stabilní, vůči vodním organismům málo toxický (nízká biodostupnost) - V anatasové krystalové formě je titan polovodičem - Produkuje reaktivní formy kyslíku (ROS)

29 Ošetření vod NANOČÁSTICE TiO2 - Produkce ROS (hydroxylový radikál a superoxidový radikál) je podmíněna přítomností kyslíku (voda, vzduch) a záření v UV oblasti (pod 385 nm) - V dalších reakcích pak mohou vznikat další ROS jako singletní kyslík, perhydroxylový radikál nebo H 2 O 2.

30 Ošetření vod NANOČÁSTICE TiO2 - TiO 2 se používá většinou ve formě disperze v bioreaktorech nebo ve formě nátěrů (samočistící barvy) - Používá se především pro degradaci organických látek ve vodě a na površích, k hubení bakterií, virů a hub. - Povrch titanu je schopen z inaktivovat bakterie do 60 minut. G- bakterie jsou citlivější než G+. Spory však přežívají.

31

32 Ošetření vod NANOČÁSTICE TiO2 - ROS mají velice krátkou dobu poločasu rozpadu mohou urazit vzdálenost o Ti několik jednotek či desítek mikrometrů = účinek je mnohonásobně větší přímo na povrchu nátěru/nanočástic. - Naopak, pokud se vytváří i H 2 O 2 ten je schopen urazit mnohem delší vzdálenost (roztoky bakterie, sinice, řasy)

33 Ošetření vod NANOČÁSTICE TiO2 - Zvýšení účinnosti TiO 2 - zvýšenou absorpcí záření - změnou absorbované vlnové délky - Dopování Dopování - platina - železo - stříbro - paladium - zlato

34 Ošetření vod NANOČÁSTICE TiO2 - Vlastnosti vody teplota (vyšší teplota vyšší účinnost) - organické látky (nižší účinnost ROS) - ph (bez výrazného vlivu, pokud není v extrémních kyselých či zásaditých hodnotách) - zbarvení/zákal vody (silný vliv na účinnost kvůli nízké prostupnosti světla na Titan

35 Ošetření vod NANOČÁSTICE Ftalocyaniny -Organické sloučeniny -Biologicky rozložitelné -Produkce singletního kyslíku -Vazba na sinicové/bakteriální membrány - Různě modifikovatelné skupiny (R1 R4): sulfoamidy, karboxy skupiny, heterocykly apod

36 Ošetření vod NANOČÁSTICE Ftalocyaniny - Původní účel barviva v textilním průmyslu - Produkují ROS podobně jako Ti, navíc ale i v barevném spektru - Léčba nádorů, degradace organických látek, bakterií, řas - Použitelné jako pravé roztoky, ale i nanostruktury

37 Ošetření vod NANOČÁSTICE Ftalocyaniny - Inhibiční účinek na: Mycobacterium smegmatis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Tritrichomonas foebus, Synechococcus nidulans aj - Degradace: síru-obsahující látky, fenoly, chlorované fenoly, kyanidy, chitosan, pesticidy, polystyrén

38 Ošetření vod NANOČÁSTICE ZnO - Fotokatalytické reakce, teplotní stabilita, odolnost vůči světlu, flexibilita ve vytváření nanostruktur - Vhodný pro výrobu fotodetektorů, UV-nanolaserů, plynových senzorů, biosenzorů - Možnost úprav pro využívání různých spekter záření, podobně jako v případě předchozích materiálů (např. + Ag)

39 Ošetření vod NANOČÁSTICE ZnO - Degradace metyl oranže v textilním průmyslu (60% bary odstraněno za cca 100 minut) - Další využití degradace - acetaldehyd - fenol - sulfan - nitrobenzen - 2, 4, 6 - trichlorfenol

40 Ošetření vod NANOČÁSTICE stříbro - Není klíčová fotoaktivace jako v případě Ti, FTC, Zn - Zřejmě nejvyužívanější nanočástice vůbec - Nátěry proti nárostům, přídavky do oblečení, deodoranty, zubní pasty, čištění vod

41 Ošetření vod NANOČÁSTICE NZVI - Jádro nulamocné železo - Obal oxidace na II a III stav - Výroba top-down nebo bottom up procesem

42 Ošetření vod NANOČÁSTICE NZVI - Poprvé použito v 90. letech 20 stolení pro remediaci podzemních vod jako součást propustných reaktivních bariér

43 Ošetření vod NANOČÁSTICE NZVI - Příklad ošetření místa se silným znečištěním

44 Ošetření vod NANOČÁSTICE NZVI - Sanace: Bromoform (CHBr3), Chloroform (CHCl3), Dichlorometan (CH2Cl2), Dichlorobromometan, (CHBrCl2), Chlorometan (CH3Cl), Chlorované benzeny, chlorované eteny, Hexachlorobenzen (C6Cl6), Tetrachloroeten (C2Cl4), Pentachlorobenzen (C6HCl5), Vinyl Chlorid (C2H3Cl), DDT (C14H9Cl5), Lindan (C6H6Cl6), Pentachlorofenol, 1,1,1- trichloroetan, Organická barviva, TNT (C7H5N3O6), Mercury (Hg2+), Perchlorát (ClO4-), Nikl (Ni2+), Nitráty (NO3-), Kadmium (Cd2+), Olovo (Pb2+), Chrom (Cr(VI).

45 Ošetření vod NANOČÁSTICE NZVI - Ukázka odstraňování lindanu z pozdemních vod

46 Ošetření vod NANOČÁSTICE NZVI - Odstraňování živin 2Ca 3 (PO 4 ) 2 + 6SiO 2 6CaSiO 3 + P 4 O 10

47 NANOMATERIÁLY osud v prostředí - Pro pochopení osudu ve vodním prostředí je nutné znát mobilitu, chemickou stabilitu, shlukování konkrétního nanomateriálů - To vše spolu s vlastnostmi vody (ph, tvrdost, redox-potenciál, vodivost, přítomnost organických látek) ovlivňuje chování v prostředí - Rozpustnost ve vodě je velice nízká - Např. fulereny jsou rozpustné v organických rozpouštědlech, ale rozpustnost ve vodě je μg/l

48 NANOMATERIÁLY osud v prostředí - Mobilita nanočástic je daleko rychlejší ve vodě než v půdě - Čím méně je látky rozpustná ve vodě, tím pomalejší je její migrace od zdroje - Porozita je velmi důležitý parametr pro odhad rychlosti šíření kontaminace v podzemí.

49

50

51

52 NANOMATERIÁLY toxicita - Původní představa nanomateriály budou málo toxické díky jejich poměrné velké velikosti, především pokud se dostanou do vody (agregace) - Později publikovány důkazy o prostupu nanomateriálů přes buněčné membrány mikroorganismů i eukaryotických buněk - Nyní, hot topic v oblasti jak toxikologie tak ekotoxikologie

53 NANOMATERIÁLY toxicita

54 NANOMATERIÁLY toxicita

55 NANOMATERIÁLY toxicita - Hlavní místa kontaktu či vstupu do lidského organismu - dýchací ústrojí např. stárnutí titanových nátěr, odlupování vrstviček titanu z malby, následná inhalace a efekt podobný azbestu - orální příjem zubní pasty, voda - kůže deodoranty, antiperspiranty, kosmetika, opalovací krémy

56 NANOMATERIÁLY ekotoxicita - Vždy záleží na typu/velikosti nanočástic - prostředí ve kterém působí na organismus - koncentraci nanočástic - délce expozice - Biodostupnost - menší částice (ionty) jsou toxičtější než shluky nanomateriálů o velikosti mikrometrů

57 NANOMATERIÁLY ekotoxicita - Obecně se dá říct, že akutní toxicita (smrt) je pro nanomateriály poměrně nízká - O ekotoxicitě většinou hovoříme v případě nanočástic v souvislosti s chronickými a subrchonickými efekty (růst, počet potomků, oxidativní stres, menší velikost jedinců, změny pohlaví ryb apod)

58 a NANOMATERIÁLY ekotoxicita C60

59 NANOMATERIÁLY ekotoxicita - Řešení? kontrola vody, prevence vstupu do vody, kvalitnější čištění na ČOV - V případě uzavřených technologii separace nanočástic z bioreaktorů, používání kovalentních vazeb v nanofiltraci - Kosmetika, krémy, zubní pasty nekontrolovatelné zdroje znečištění čistírna odpadních vod -> potok, řeka, moře

60 NANOMATERIÁLY souhrn - Perspektivní odvětví ve všech oblastech průmyslu včetně ošetření povrchových a odpadních vod - Nutná prevence a kontrola vstupu do životního prostředí - Stále málo objasněné mechanismy toxicity na vodní organismy

61 Děkuji za pozornost

62 a

Nanobezpečnost. Petr A. Skřehot Marcela Rupová. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Nanobezpečnost. Petr A. Skřehot Marcela Rupová. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Nanobezpečnost Petr A. Skřehot Marcela Rupová Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Petr A. Skřehot Marcela Rupová Nanobezpečnost Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II.

Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II. Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II. Znečišťování vod Znečištění Jako znečištění lze z praktického hlediska chápat každou změnu přirozených fyzikálních a chemických vlastností vody, která snižuje

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

OZON V MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH ÚPRAVY PITNÉ VODY

OZON V MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH ÚPRAVY PITNÉ VODY OZON V MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH ÚPRAVY PITNÉ VODY Doc. RNDr. Jiří Dřímal, CSc.* Rozšířený záznam přednášky přednesené na konzultačním dnu Problematika ozonu ve vodě (SZÚ, Praha 25.10.1999) aktuálně doplněno

Více

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav 1 Obsah Úvod... 4 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod:... 5 Odpadní vody a jejich složení... 5 Rozdělení průmyslových

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem

součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem Přechodné kovy Učební texty pro střední školy součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem Šárka Matoušková

Více

1. VÍTEJTE V NANOSVĚTĚ

1. VÍTEJTE V NANOSVĚTĚ 1. VÍTEJTE V NANOSVĚTĚ Oblast nanosvěta je území částic a struktur, které se nachází mezi světem jednotlivých atomů a makrosvětem. Rozsah velikostí, o němţ je zde řeč, je v intervalu mezi asi 1 nm aţ 100

Více

Příprava nanočástic, nanovláken, nanovrstev a funkčních nanostruktur: kombinací fyzikálních a chemických metod.

Příprava nanočástic, nanovláken, nanovrstev a funkčních nanostruktur: kombinací fyzikálních a chemických metod. Nanotechnologie: Využití mikroorganismů k syntéze nanočástic - nanobiotechnologie Zdrobňování: Desintegrace Příprava nanočástic zdrobňováním struktur: Mechanické postupy: různé mlecí techniky tryskové

Více

PERFLUOROVANÉ PERZISTENTNÍ KONTAMINANTY V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH

PERFLUOROVANÉ PERZISTENTNÍ KONTAMINANTY V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VV ponovaný draft Pro vnitřní potřebu VV inální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: PERLURVANÉ PERZISTENTNÍ

Více

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie 4.1. Plazmochemie historie K systematickému fyzikálnímu výzkumu vlastností plazmatu se přistoupilo teprve ve 20. století. Avšak využití plazmatu je staré jako lidstvo samo. Plazma totiž nacházíme v každém

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS. Martin Cvek

Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS. Martin Cvek Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS Martin Cvek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá rozptylem světla a využitím tohoto jevu k charakterizaci částic

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra mikrobiologie, výţivy a dietetiky Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus 8 MIKROBNÍ EKOLOGIE Mikrobní ekologie je hraniční obor na pomezí mikrobiologie, ekologie a dalších biologických disciplín. Hlavní náplní je zkoumání vzájemných vztahů mezi mikroorganismy mezi mikroorganismy

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

Syntéza bromderivátů grafenu

Syntéza bromderivátů grafenu Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie SVK 2013 Anorganická chemie Syntéza bromderivátů grafenu Bc. Radek Brodil Anorganické chemie doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D. Grafen

Více

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Výukový materiál. Spolupráce se základními školami. Přírodovědná oblast

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Výukový materiál. Spolupráce se základními školami. Přírodovědná oblast Výukový materiál Spolupráce se základními školami Přírodovědná oblast Chemie kolem nás Chemii, podobně jako například biologii nebo fyziku, řadíme k tzv. přírodním vědám, neboť objektem zkoumání jsou určité

Více

Polyfenolické látky vznikající při zrání vína a jejich vliv na lidské zdraví

Polyfenolické látky vznikající při zrání vína a jejich vliv na lidské zdraví Polyfenolické látky vznikající při zrání vína a jejich vliv na lidské zdraví Šárka Kuncová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce je zaměřená na vznik a význam polyfenolických látek ve víně. Úvodní

Více

Dokončovací operace biotechnologických výrob (downstream procesy)

Dokončovací operace biotechnologických výrob (downstream procesy) 12. 13. Dokončovací operace biotechnologických výrob (konvenční separační technologie, dezintegrace buněk, membránové separační technologie, extrakce, srážení, destilace, sušení, stripování, CIP). Výrobní

Více

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Radka Zeisková Bakalářská práce 2012 Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Akademický

Více

TOXIKOLOGIE I KCh/P101

TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Markéta Komlóová Ústí nad Labem 2013 Obor: Toxikologie a analýza škodlivin Chemie (dvouoborové) Chemie se zaměřením

Více

Typické zapojení generátoru ozonu OZ 300 pro obohacení vody (oleje) ozónem.

Typické zapojení generátoru ozonu OZ 300 pro obohacení vody (oleje) ozónem. Ozonoterapie Vzhledem k tomu, že mnoho lékařů a terapeutů (vč. Dr.Clarkové), doporučuje užívat různé formy ozónových aplikací (ozonizovanou vodu, oleje, výplachy, zábaly atd..) nabízíme kvalitní generátory

Více

ÚVOD... 2 1. POLYBROMOVANÉ DIFENYL ETHERY (PBDE)...

ÚVOD... 2 1. POLYBROMOVANÉ DIFENYL ETHERY (PBDE)... Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF ponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: omované retardátory

Více

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most Jakost vody Zpracovalo Ekologické centrum Most ˇ na základeˇ dat pro Krušnohorí ˇ státní podnik od Povodí Ohre, 2-212 Obsah 1 Úvod... 4 2 Voda a její ochrana... 5 2.1 Ochrana vod v ČR... 7 2.2 Správa vodních

Více

Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví asb-portal.cz Tlač

Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví asb-portal.cz Tlač Stránka č. 1 z 9 http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/lepidla-natery-tmely/vysoce-ucinne-fotokatalyticke-povrchy-2886.html Vysoce účinné fotokatalytické povrchy 02.01.2012 Multifunkční

Více