Základní škola a Mateřská škola Zdíkov ... a jedeme dál...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Zdíkov ... a jedeme dál..."

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov... a jedeme dál... š k o l n í r o k 2014/2015

2 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy, rádi bychom vás prostřednictvím následujících stránek informovali o aktualitách, které s sebou přináší začátek nového školního roku 2014/2015. Měsíc září znamená pro žáky návrat do školních lavic a také opětovné plnění nejrůznějších povinností. Po dvou měsících prázdnin se opět setkají se svými spolužáky a učiteli, budou získávat nové vědomosti a dovednosti při výuce, ale také v rámci nabízených školních i mimoškolních aktivitách. Také letos připravujeme pro naše žáky širokou nabídku sportovně či umělecky zaměřených zájmových útvarů, pokračovat budou nejrůznější projektové aktivity. Začátek školního roku znamená velkou změnu především pro naše prvňáčky i pro jejich rodiče. Jistě se nám podaří vytvořit novým žákům prostředí, na které se budou těšit. Věříme, že jste si všichni o prázdninách dostatečně odpočinuli, navštívili zajímavá místa, potkali nové kamarády. Novinkou letošních prázdnin byl Zdíkovský letní tábor organizovaný naší školou. Také v letošním školním roce vyučujeme ve všech ročnících podle Rámcového vzdělávacího plánu s názvem Škola pro život. Rádi bychom název tohoto programu naplnili především v propojení školní práce a běžného života. Schopnost žáka uplatnit získané vědomosti je pro nás vyučující - to nejdůležitější. V letošním roce bude pokračovat projekt zaměřený na zvýšení finanční gramotnosti žáků školy, druhým rokem navazuje projekt Comenius Regio rádi bychom realizovali výměnný pobyt žáků naší a polské/rakowské školy. Novinkou je týdenní intenzivní kurz angličtiny pro vybrané žáky druhého stupně, který povede rodilý mluvčí. Také v tomto školním roce pokračujeme v pravidelných třídnických hodinách na druhém stupni, a to každé pondělí první vyučovací hodinu. Od se jmenujeme Máme čtyři součásti : Základní škola a Mateřská škola Zdíkov základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu

3 Seznamte se Vedení školy : Mgr.Václav Kyznar, ředitel Mgr. Zdeněk Kluibr, zástupce ředitele Učitelé : 1.tř. Mgr. Hana Hráchová - Aj/1. st./, reedukace čtení 2.tř. Mgr. Hana Klímová - Aj/1. st./, Tv, koordinátor environmentální výchovy 3.tř. Mgr. Helena Adámková - logopedická péče 4.tř. Mgr. Zdeňka Pešlová - Vv, Inf, Př, reedukace čtení 5.tř. Mgr. Ilona Jačková - Aj/1. st./ 6. tř. Mgr. Jindřich Turek - M, Inf, správce ICT 7.tř. Mgr. Roman Šebánek - Př, Tv, Aj/2. st/, koordinátor sociální prevence 8.tř. Mgr. Věra Štěpánková - Čj, Nj, D 9.tř. Mgr. Hana Paulíková - Che, Tv, Hv Mgr. Marie Caisová - Čj, D, Vo, Dn, výchovný poradce Mgr. Vlasta Vodřichová - Čj Vychovatelé : Bc. Zdeněk Švihel Dagmar Linhartová Petr Pankratz Asistenti pedagoga: Petr Pankratz Lenka Polatová Školní jídelna : Jiřina Kornoušková - vedoucí ŠJ, účetní Helena Haubeltová - vedoucí kuchařka Ivana Fojtů - kuchařka Štěpánka Levá - kuchařka Radka Vacíková - pomocná kuchařka Školník : Úsek úklidu : Karel Jelínek Helena Švarcová, Eva Schwarzová, Eva Jelínková

4 Kontakty Ředitelství : tel , záznamník internet. stránky: Školní jídelna : tel , záznamník, Školní jídelna Obědy odhlašují vždy rodiče, a to den předem telefonicky, osobně nebo em u vedoucí ŠJ p. J. Kornouškové. Pokud je dítě nemocné a není odhlášené, může si rodič 1. den odebrat oběd za dotovanou cenu. Další dny v nemoci si může obědy odebírat za plnou cenu. Obědy se platí vždy předem: vedoucí ŠJ či bezhotovostní platbou. Kritéria pro stanovení ceny surovin pro přípravu oběda jsou v závislosti na věku dítěte /vyhláška č.107/2005 o školním stravování/. O event. změnách v souvislosti s cenou obědů pro jednotlivé kategorie se informujte u vedoucí ŠJ p. J. Kornouškové. Vaříme pro děti i cizí strávníky, vaše připomínky ke kvalitě jídel můžete sdělovat vedoucí ŠJ. Aktuální jídelníček najdete na

5 Uvolňování a omlouvání žáků z vyučování Zákonní zástupci mají povinnost doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, a to písemně nebo ústně/telefonicky třídnímu učiteli nebo vedení školy. První den po návratu do školy žák předloží omluvenku! Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje ze závažných důvodů vyučující, na jeden den až týden třídní učitel. Na dobu delší uvolňuje ředitel školy na základě písemné žádosti. Jsme tu pro vás Jsme tu pro děti. Mohou se na nás obracet se svými problémy kdykoliv. Ve škole působí výchovná poradkyně pí. Mgr. Caisová a poradce sociální prevence p. Mgr. R. Šebánek. Rádi vás vyslyší a pomohou řešit složité životní situace. Své problémy můžete sdělit i prostřednictvím schránky důvěry umístěné v 1. patře školního pavilonu i prostřednictvím odkazu na webových stránkách školy. Rodičům jsou pedagogičtí pracovníci k dispozici při plánovaných třídních schůzkách, ale i při domluvených individuálních konzultacích. Logopedická péče bude nabízena zejména žákům nižších ročníků logopedickou asistentkou Mgr. Adámkovou. Vývojové poruchy učení pomáhá překonávat Mgr. Caisová, Mgr. Pešlová a Mgr. Hráchová v kurzech reedukace čtení. Já se nechci toulat Každý žák najde určitě uplatnění svého zájmu v některém z mnoha kroužků, které na škole také tento rok nabízíme - od kroužků jazykových až po kroužky sportovní. S nabídkou tě seznámí třídní učitel v průběhu září /info na webových stránkách školy/. Činnost kroužků bude zahájena od začátku října. Po skončení vyučování můžeš využít zajímavou a rozmanitou nabídku činností v jednom ze tří oddělení školní družiny. Informatika a knihovna Ve škole začíná v tomto roce vyučovat Mgr. Jindřich Turek, který kromě matematiky vyučuje také informatiku. Novinkou pro letošní rok bude kroužek programování. V žákovské knihovně máš k dispozici mnoho knih najdeš ji v 1. patře školního pavilonu. Budeš si moci ve volném čase v knihovně číst, či sám vyhledávat potřebné informace. Obracej se na Mgr. Caisovou. Wie geht es Ihnen? How do you do? Cizí jazyk vyučujeme již od třetí třídy. Jako první cizí jazyk se vyučuje angličtina, od sedmé třídy je povinnost výuky druhého cizího jazyka - němčiny.

6 Pitný režim Je již pravidlem, že žíznivci mají v naší škole k dispozici čaj ve školní jídelně nejen při obědě, ale i během dopoledne a odpoledne. Děti mohou využívat i nápojový automat. Vyučující p. Adámková zajišťuje projekt Školní mléko a Ovoce do škol. Učebnice, sešity Učebnice dostáváte zdarma zapůjčeny na jeden rok, pečujte o ně tak, aby posloužily i dalším žákům v letech příštích. Stojí hodně peněz. Sešity si opět můžete zakoupit v celých sadách za velkoobchodní ceny díky Mgr. Klímové, která jednotlivé sady pro třídy připravila. Žáci 1. třídy dostávají od Obecního úřadu Zdíkov finanční příspěvek ve výši 2 000,-Kč. Škola zajišťuje nákup pomůcek v hodnotě 1 000,-Kč, na dalších 1 000,-Kč dostanou rodiče poukázku 1. den ve škole. Rodiče - řidiči a řidičky pozor! Jsme často divoké a roztěkané. Přestože nás škola seznamuje s nástrahami silničního provozu, ve společnosti kamarádů na ně zapomínáme. Dejte na nás pozor! Jezděte pomalu a ohleduplně v prostoru pod školou, nezajíždějte se svým autem před školní vchod. Kritické dny: začátek školního roku konec školního roku Organizace školního roku Podzimní prázdniny : 27. a Vánoční prázdniny : Ukončení 1. pololetí : Pololetní prázdniny : Jarní prázdniny : Velikonoční prázdniny: Ukončení 2. pololetí : Hlavní prázdniny : Zápis do 1.tř. : v termínu od Třídní schůzky a dny otevřených dveří: , , , Individuální návštěvy rodičů : vždy po dohodě s vyučujícími Konzultační hodiny pro žáky : budou stanoveny individuálně vyučujícími Ředitelský den : bude již tradičně věnován sportovnímu zápolení mezi žáky naší, stachovské a vacovské školy

7 Hodiny a přestávky Zvonění 1 Zvonění 2 Zvonění 3 1.h h h h pol h h pol h h pol h Stavíme, opravujeme Ve škole i školce o prázdninách proběhly nejen nejnutnější opravy, ale i větší investice. V mateřské škole jsme kompletně zmodernizovali kancelář vedoucí učitelky. Stavební úpravy se dotkly také kuchyně školky, kam byla zakoupena nová myčka a zařízení na předehřívání talířů. Abychom dosáhli většího komfortu při převozu jídla ze školní kuchyně do budov mateřské školy, zakoupili jsme automobil a nové antikorové boxy na potraviny. V budově školy jsme nechali opravit a vybílit některé třídy a učebny, rovněž tak školní kuchyni, kde navíc bylo kompletně vyměněno osvětlení. V letošním roce budeme vybavovat novým nářadím školní dílnu. Výhledově bychom rádi rekonstruovali parkety v tělocvičně. Spolupracujeme s rodiči S připomínkami ke škole, náměty a nápady se obracejte na třídní učitele a vedení školy. Spolupracujte s námi, řešme problémy včas, jsme vstřícní k řešení výchovně vzdělávacích problémů dětí. Ukažme, co je v nás Také v letošním roce chceme navázat na výborné výsledky žáků v nejrůznějších znalostních olympiádách a soutěžích. Úspěšní chceme být i v oblasti sportu, zdravotní a dopravní soutěži. Připravíme řadu tradičních kulturně-společenských akcí pro veřejnost adventní trhy, vánoční koncert, školní ples Budeme pokračovat v mezinárodních aktivitách školy s polským partnerem školou Jana Pawla II. z Rakówa. Učíme se lyžovat V zimě snad budou dobré sněhové podmínky a proběhne tradiční lyžařský výcvik žáků 7. třídy v krásném prostředí pro sjezdové i běžecké lyžování na Kvildě nebo Zadově. Mnoho úspěchů ve školním roce

8 Řešení zapomínání žáků a nedovoleného používání mobilních telefonů při vyučování Každý vyučující zaznamená na záznamový arch v třídní knize: - pokud žák zapomene ŽK - pokud žák nesplní pedagogem zadaný úkol - pokud bude bez dovolení manipulovat s mobilním telefonem/pokud mobilní telefon zazvoní V případě, že žák zapomene pro danou vyučovací hodinu potřebnou pomůcku /učebnici, atlas, rýsovací pomůcky /, pak si toto vyučující zaznamená do svých materiálů. V případě, že se zapomínání bude dít opakovaně, upozorní vyučující na tuto skutečnost třídního učitele při pravidelné poradě a případně - dle svého uvážení - navrhne postih žáka. 5 záznamů : upozornění rodičům prostřednictvím ŽK 10 záznamů : napomenutí třídního učitele 20 záznamů : důtka třídního učitele jedno čtvrtletí 30 záznamů : důtka ředitele školy Mobilní telefon 3 záznamy : upozornění rodičům prostřednictvím ŽK 5 záznamů : napomenutí třídního učitele

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015

ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015 ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015 Milí rodiče, znovu se Vám do rukou dostává náš zpravodaj pro zlepšení komunikace a spolupráce se školou. Režim zvonění a délky přestávek zůstávají beze změny. Jsou nastaveny

Více

1/ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

1/ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 50 ZÁŘÍ 2013 Vážení rodiče, předkládáme Vám informace k průběhu nového školního roku. V našem Bezručově zpravodaji opět najdete aktuální termíny, nabídku zájmové činnosti, různých aktivit a další důležité

Více

ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ. školní rok 2014 2015. autor: Nela Mildová, 1.A

ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ. školní rok 2014 2015. autor: Nela Mildová, 1.A ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ školní rok 2014 2015 autor: Nela Mildová, 1.A Slovo ředitele Milí žáci, vážení rodiče a přátelé ZŠ Veselí nad Lužnicí, v pondělí 1. září 2014 se naplno rozjel

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 1 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 2 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 1) Počet pracovníků 30 stálých z toho : 19 pedagogických

Více

Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620 okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620 okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Webové stránky: www.zskunup.cz Personální obsazení školy, kontakty Mgr. Marek Tvrdoň Ředitel školy, 608 770 982 tvrdon@zskunup.cz Mgr. Vlasta Frýzová Zástupkyně

Více

Školní rok 2014 2015

Školní rok 2014 2015 Školní rok 2014 2015 Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace OBSAH: 1. Řízení a organizace Organizační schéma školy Vzdělávací program Plán porad Třídní schůzky Metodické orgány

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA Škola pro život

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA Škola pro život ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA Škola pro život Důležité kontakty pro rodiče Úřední hodiny ředitelství školy: úterý 8:00 15:00 hodin (po telefon. domluvě) Telefonní čísla: 556 720 144, 556 707 857

Více

Název materiálu: hlavní úkoly ve školním roce 2015/2016

Název materiálu: hlavní úkoly ve školním roce 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 se zaměřením na výuku cizích jazyků, využívání digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: hlavní úkoly ve školním roce 2015/2016

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Základní škola Svitavy, Riegrova 4. infomat

Základní škola Svitavy, Riegrova 4. infomat Základní škola Svitavy, Riegrova 4 infomat Školní rok 2014/15 Tento občasník a další informace o dění ve škole i za školou naleznete na internetových stránkách naší školy: www.riegrovka.cz Sledujte také

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Pedagogická rada schválila: 23. 9. 2013 Školská rada schválila: 30. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 1.1 Základní údaje

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA ZPRAVODAJ 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA 1570 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 / 2015: Prázdniny začátek školního roku pondělí 1.9. 2014 podzimní prázdniny pondělí 27.10. a středa

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Ve Skutči dne 1. 10. 2011 Zpracoval: Mgr. Jiří Navrátil, ředitel školy Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64. Zpravodaj

Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64. Zpravodaj Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64 Zpravodaj 2014 2015 Organizace školního roku 2014/2015 Prázdniny: začátek školního roku 1.9.2014 podzimní prázdniny 27.10. a 29.10. 2014 vánoční

Více

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pořadové číslo - číslo jednací: Zpracovala: Schválila: 45 - POR/01/2014 RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Obec Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více