Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1056 Procedurální záležitosti Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo návrhovou komisi ve složení: pan Petr Madea, pan Takis Mesochoridis a Mgr. Roman Hamrus. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo ověřovatele zápisu 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne , a to pana Jindřicha Kubienku a JUDr. Luďka Veberu. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo program 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne , včetně těchto změn: doplněné materiály: doplnění programu č. 1 - Poskytnutí dotací nestátním organizacím působícím v sociální oblasti - doplnění programu č. 3 - Vzdání se práva na převod pozemků, stažené materiály: doplnění programu č. 2 - Uzavření smlouvy o nájmu a provozování vodního díla Karviná - rozšíření kanalizace Oznámení, které učinil člen ZM pan Ing. Jiří Prekop o střetu zájmu ve věci Převod domu sestávajícího se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ul. V Aleji, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzalo na vědomí oznámení, které učinil člen ZM pan Ing. Jiří Prekop o střetu zájmu ve věci Převod domu sestávajícího se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ul. V Aleji, Karviná-Ráj. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 1 / 21

2 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo vyloučit pana Ing. Jiřího Prekopa z projednávání a rozhodování ve věci Převod domu sestávajícího se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ul. V Aleji, Karviná-Ráj Posouzení návrhů (žádostí) na pořízení změny územního plánu Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo ve smyslu ustanovení 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby shromážděné návrhy na pořízení změny územního plánu, dle přílohy tohoto materiálu, byly prověřeny při pořizování nového Územního plánu Karviné Návrh zadání Územního plánu Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo ve smyslu ustanovení 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání Územního plánu Karviné, které je přílohou č.1 k tomuto usnesení. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uložilo ve smyslu ustanovení 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné zpracovat koncept Územního plánu Karviné, ověřující variantní řešení územního plánu. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzalo na vědomí Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 2 / 21

3 vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a připomínek právnických a fyzických osob, uplatněných v rámci projednání návrhu zadání Územního plánu Karviné, které je přílohou č. 1 důvodové zprávy Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 6/2003 o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, v platném znění Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydalo Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Karviné č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 6/2003 o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, v platném znění, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 2/2010 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydalo Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Karviné č. 2/2010 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek statutárního města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 20/2010/ZM Určeno: vedoucí OE Termín: rozhodlo Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 3 / 21

4 uzavřít s firmou PRAFIS a.s., IČ: se sídlem Spálená 96/27, Praha 1, Nové Město, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4647, smlouvu o postoupení pohledávek statutárního města Karviné, ve znění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení Dodatek č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací základních škol zřízených statutárním městem Karviná Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 21/2010/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: schválilo s účinností od Dodatek č. 1 ke zřizovacím listinám níže uvedených příspěvkových organizací základních škol dle přílohy č. 1 až č. 12 k tomuto usnesení: - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Borovského, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, Dělnická, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, U Studny, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, Mendelova, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Prameny, Karviná, příspěvková organizace, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Ráj Školská 432, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Nové Město Cihelní 1666, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Nové Město tř. Družby 1383, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Mizerov Majakovského 2219, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, Karviná-Hranice, Slovenská, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím - Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka Poskytnutí dotací na sportovní činnost v roce 2010 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 22/2010/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodlo poskytnout dotace na sportovní činnost v roce 2010 takto: Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 4 / 21

5 Příjemce IČ částka v Kč TJ Baník Karviná, o.s ,-- Junior tenis Karviná ,-- Beach Volleyball Karviná ,-- KLUBsten Karviná ,-- Tělovýchovná jednota Jäkl Karviná ,-- SKI klub Karviná ,-- Hokejbalový klub INTEVO Karviná, o.s ,-- Tělocvičná jednota Sokol Karviná ,-- Kosatky Karviná ,-- Krajské středisko volného času Juventus , Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 23/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s žadateli dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, na základě které bude žadatelům poskytnut finanční příspěvek ve výši Kč ,-- (slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých) na podporu individuální bytové výstavby Vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2009 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 24/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: vzalo na vědomí vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2009 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 5 / 21

6 1067 Projekt Technologické centrum Karviná I-III Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zrušilo usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 801 ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě materiálu. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhradilo si rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Technologické centrum Karviná I-III předkládaného do výzvy č. 6 Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 25/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo podat žádost o dotaci pro projekt Technologické centrum Karviná I-III do výzvy č. 6 Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo spolufinancování projektu Technologické centrum Karviná I-III z rozpočtu statutárního města Karviné ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů projektu a veškerých neuznatelných nákladů projektu. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo předfinancování projektu Technologické centrum Karviná I-III ve výši celkových nákladů na projekt. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 6 / 21

7 schválilo znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Technologické centrum Karviná I-III dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Projednání inflace za rok 2009 a návrh na upuštění od uplatňování inflační doložky uvedené v nájemních smlouvách Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 26/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo pro rok 2010 upustit od uplatňování inflační doložky uvedené v nájemních smlouvách Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné panu Mgr. Karlu Königsteinovi Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo s účinností od neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné panu Mgr. Karlu Königsteinovi měsíční odměnu ve výši Kč 1.650,-- (slovy: Jedentisícšestsetpadesát korun českých) Poskytnutí dotací nestáním organizacím působícím v sociální oblasti Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: Určeno: 27/2010/ZM vedoucí OSV Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 7 / 21

8 Termín: rozhodlo poskytnout finanční dotaci pro rok 2010 u nestátním organizacím působícím v sociální oblasti takto: Organizace Název projektu Dotace rok 2010 v Kč GalaxieCentrum pomoci Provoz denního stacionáře ,-- Akademie J. A. Komenského Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA ,-- Klub mladých Filadelfia Nízkoprahové zařízení Fontána ,-- Nový Domov příspěvková org. Dofinancování nákladů uživatelů ND ,-- Nový Domov příspěvková org. Domov se zvláštním režimem ,-- NET obč. sdružení Kontaktní centrum ,-- Heřmánek o.s. Dům na půli cesty ,-- Heřmánek o.s. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ,-- Modrý Kříž v ČR Poradna Modrého Kříže ,-- Tyflocentrum ČR a.s. Odborné sociální poradenství ,-- Tyflocentrum ČR a.s. Sociální rehabilitace pro osoby v krizi ,-- Slezská humanita Domov seniorů Orlová-Lazy ,-- Slezská humanita Domov seniorů v Karviné, Tyršova ,-- Slezská humanita Domov seniorů v Horní Suché ,-- Slezská diakonie Denní stacionář Eunika ,-- Slezská diakonie Hosana ,-- Slezská diakonie Občanská poradna ,-- Slezská diakonie Nízkoprahové denní centrum ,-- Slezská diakonie Noclehárna ,-- Slezská diakonie Středisko Bethel Karviná-Azylový dům ,-- Slezská diakonie Sára ,-- Slezská diakonie 6 Ka TSP pro děti a mládež v lokalitě osmistovka ,-- Slezská diakonie Terénní program TEENSTREET ,-- Slezská diakonie Elpis-poradna ,-- Slezská diakonie Tísňová péče Dorkas ,-- Celkem: , Převod jednotky z etapy Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést nájemcům, kteří v rámci prodeje domů zařazených do etapy prodeje neakceptovali nabídku k převodu jednotky ve lhůtě stanovené v 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění a současně uplynula již i lhůta stanovená v 22 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, jednotku včetně příslušného alikvotního podílu na společných částech domu a příslušných pozemcích a za cenu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 8 / 21

9 1072 Převod jednotek Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést nájemcům jednotky (garáže) včetně příslušných alikvotních podílů na společných částech domu a příslušných pozemcích a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení Převod jednotky č. 13 v domě č. p CO kryt Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést jednotku č nebytový prostor (CO kryt) v domě č. p. 1530, ul. Jurkovičova, Karviná-Nové Město včetně alikvotního podílu ve výši 9,88% na společných částech předmětného domu a pozemku parc.č. 3172/13 v katastrálním území Karviná-město, za cenu Kč 6.500,-- (slovy: Šesttisícpětset korun českých) do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č. 34/1530 ul. Jurkovičova, Karviná-Nové Město, , okres Karviná, IČO Převod domu sestávajícího se z č. p. 534 a č. p. 535, ul. Březová, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům sestávající se z č. p. 534 a č. p. 535, ulice Březová, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 499/54 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Březová , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2442, se sídlem Karviná, Ráj, Březová 535/12, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónydvěstěosmdesátdevěttisícjednosto korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 9 / 21

10 1075 Převod domu č. p. 639, domu č. p. 640, domu č. p. 641 a domu č. p. 642, ul. Haškova, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 639, dům č. p. 640, dům č. p. 641 a dům č. p. 642, ulice Haškova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/90 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/599 (ostatní plocha), parc. č. 501/91 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/598 (ostatní plocha), parc. č. 501/600 (ostatní plocha), parc. č. 501/92 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/597 (ostatní plocha), parc. č. 501/601 (ostatní plocha), parc. č. 501/93 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/596 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo , Haškova, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2450, se sídlem Karviná, Ráj, Haškova 642/10, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestmiliónůjednostosedmdesáttisíctřista korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 644, č. p. 645 a č. p. 646, ul. Haškova, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům sestávající se z č. p. 644, č. p. 645 a č. p. 646, ulice Haškova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/95 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/587 (ostatní plocha), parc. č. 501/586 (ostatní plocha), parc. č. 501/588 (ostatní plocha) a parc. č. 501/585 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo U DVORANY, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2446, se sídlem Karviná, Ráj, Haškova 646/18, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónyosmsetdvacetdvatisícesedmset korun českých) Převod domu č. p. 682, domu č. p. 683 a domu č. p. 684, ul. Borovského, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 682, dům č. p. 683 a dům č. p. 684, ulice Borovského, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/47 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/652 (ostatní plocha), parc. č. 501/656 (ostatní plocha), parc. č. 501/665 (ostatní plocha), parc. č. 501/48 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/653 (ostatní plocha), parc. č. 501/655 (ostatní plocha), parc. č. 501/49 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/654 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Borovského , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2441, se sídlem Karviná, Ráj, Borovského 684/42, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 10 / 21

11 IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónyčtyřistaosmdesátšesttisícjednosto korun českých) Převod domu č. p. 685, domu č. p. 686 a domu č. p. 687, ul. Sovova, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 685, dům č. p. 686 a dům č. p. 687, ulice Sovova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/32 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/679 (ostatní plocha), parc. č. 501/33 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/678 (ostatní plocha), parc. č. 501/680 (ostatní plocha), parc. č. 501/34 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/677 (ostatní plocha) a parc. č. 501/681 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Kuvik 567, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2445, se sídlem Karviná, Ráj, Sovova 686/17, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Pětmiliónůsedmsetdevadesátjedentisíctřista korun českých) Převod domu č. p. 688, domu č. p. 689, domu č. p. 690 a domu č. p. 691, ul. Sovova, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 688, dům č. p. 689, dům č. p. 690 a dům č. p. 691, ulice Sovova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/35 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/676 (ostatní plocha), parc. č. 501/682 (ostatní plocha), parc. č. 501/36 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/675 (ostatní plocha), parc. č. 501/683 (ostatní plocha), parc. č. 501/37 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/674 (ostatní plocha), parc. č. 501/684 (ostatní plocha), parc. č. 501/38 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/673 (ostatní plocha) a parc. č. 501/685 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Sovova , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2451, se sídlem Karviná, Ráj, Sovova 688/13, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestmiliónůdevětsetčtyřicetčtyřitisícedvěstě korun českých) Převod domu č. p. 723, domu č. p. 724 a domu č. p. 725, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 11 / 21

12 předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 723, dům č. p. 724 a dům č. p. 725, ulice Ciolkovského, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/188 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/700 (ostatní plocha), parc. č. 501/189 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/699 (ostatní plocha), parc. č. 501/701 (ostatní plocha), parc. č. 501/190 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/698 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo MYSLIVNA , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2430, se sídlem Karviná, Ráj, Ciolkovského 723/44, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónydevětsetdevadesátčtyřitisíceosmset korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 736, č. p. 737 a č. p. 738, ul. Haškova, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům sestávající se z č. p. 736, č. p. 737 a č. p. 738, ulice Haškova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/202 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/712 (ostatní plocha), parc. č. 501/711 (ostatní plocha), parc. č. 501/713 (ostatní plocha) a parc. č. 501/710 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo HAŠKOVA , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2443, se sídlem Karviná, Ráj, Haškova 736/34, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónydevětsetosmdesátjedentisícšestset korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ul. V Aleji, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům sestávající se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ulice V Aleji, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 499/94 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 499/104 (ostatní plocha), parc. č. 499/105 (ostatní plocha), parc. č. 499/106 (ostatní plocha), parc. č. 499/167 (ostatní plocha), parc. č. 499/168 (ostatní plocha), parc. č. 499/169 (ostatní plocha), parc. č. 499/170 (ostatní plocha), parc. č. 499/171 (ostatní plocha), parc. č. 499/172 (ostatní plocha), parc. č. 499/173 (ostatní plocha), parc. č. 499/174 (ostatní plocha) a parc. č. 499/175 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo V Aleji 839, 840, 841, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2421, se sídlem Karviná, Ráj, V Aleji 841/23, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Devětmiliónůšestsetpadesátčtyřitisícedevětset korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 12 / 21

13 1083 Převod domu sestávajícího se z č. p. 2067, č. p a č. p. 2069, ul. Na Kopci, Karviná-Mizerov Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům sestávající se z č. p. 2067, č. p a č. p. 2069, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc. č. 1624/30 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Na Kopci 2067, 2068, 2069, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2444, se sídlem Karviná, Mizerov, Na Kopci 2069/18, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Pětmiliónůosmsettřicettřitisíce korun českých) Převod domu č. p. 2092, domu č. p. 2093, domu č. p a domu č. p. 2095, ul. Majakovského, Karviná-Mizerov Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 2092, dům č. p. 2093, dům č. p a dům č. p. 2095, ulice Majakovského, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc. č. 1624/78 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/79 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/80 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 1624/81 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Majakovského 2345, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2432, se sídlem Karviná, Mizerov, Majakovského 2095/22, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Sedmmiliónůdvěstěosmdesátdevěttisícsedmset korun českých) Převod domu č. p. 2959, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 2959, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2780/4 (zastavěná plocha a Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 13 / 21

14 nádvoří), parc. č. 2780/23 (ostatní plocha), parc. č. 2780/24 (ostatní plocha), parc. č. 2780/25 (ostatní plocha) a parc. č. 2780/26 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo 2959/43, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2440, se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2959/43, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónyšestsetdevadesátsedmtisícdevětset korun českých) Převod domu č. p. 2960, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 2960, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2780/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2780/27 (ostatní plocha), parc. č. 2780/28 (ostatní plocha), parc. č. 2780/29 (ostatní plocha) a parc. č. 2780/30 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo ČSA 2960/41, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2449, se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2960/41, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónyšestsetšedesáttisícjednosto korun českých) Převod domu č. p. 2961, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 2961, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2780/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2780/31 (ostatní plocha), parc. č. 2780/32 (ostatní plocha) a parc. č. 2780/33 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo ČSA 2961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2439, se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2961/39, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónyšestsetsedmdesátjedentisícpětset korun českých) Dražba jednotky č. 1 v domě č. p. 2019, ulice Čajkovského, Karviná-Mizerov Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 14 / 21

15 předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést formou dražby jednotku č. 1 v domě č. p. 2019, ul. Čajkovského, Karviná-Mizerov včetně alikvotního podílu ve výši 6,88 % na společných částech předmětného domu a pozemcích parc. č. 1624/233 (zastavěná plocha), parc.č. 1624/885 a parc.č. 1624/860 (ostatní plochy) v katastrálním území Karviná-město, s vyvolávací cenou Kč ,-- (slovy: Pětsettisíc korun českých) Dražba jednotky č. 13 v domě č. p. 519,ulice Březová, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést formou dražby jednotku č. 13 v domě č. p. 519, ulice Březová, Karviná-Ráj včetně alikvotního podílu ve výši 5,46 % na společných částech předmětného domu a pozemcích parc. č. 499/69 (zastavěná plocha), parc. č. 499/125 a parc. č. 499/126 (ostatní plochy) v katastrálním území Ráj, s vyvolávací cenou Kč ,-- (slovy: Jednostotisíc korun českých) Členství statutárního města Karviné v Bytovém družstvu Kosmonautů Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo schválit účast statutárního města Karviné v již založené právnické osobě - Bytovém družstvu Kosmonautů se sídlem Karviná-Ráj, Kosmonautů 618/31, PSČ Základní členský vklad člena činí Kč 7.700,-- (slovy: Sedmtisícsedmset korun českých), zápisné uchazeče o členství činí Kč 500,-- (slovy:pětset korun českých). Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo navrhnout jako zástupce statutárního města Karviné na členskou schůzi v Bytovém družstvu Kosmonautů se sídlem Karviná-Ráj, Kosmonautů 618/31, PSČ , paní Blanku Stoškovou, zaměstnance Regionální knihovny Karviná, se sídlem Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov, PSČ Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 15 / 21

16 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, vyhradilo si rozhodnout ve věci zmocnění paní Blanky Stoškové, zaměstnance Regionální knihovny Karviná, se sídlem Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov, PSČ , k zastupování statutárního města Karviné v Bytovém družstvu Kosmonautů , se sídlem Kosmonautů 618/31, Karviná-Ráj, PSČ Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo pověřit paní Blanku Stoškovou, zaměstnance Regionální knihovny Karviná, se sídlem Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov, PSČ Karviná, k zastupování statutárního města Karviné ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení Směna pozemků - Luboš Oczadly Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 28/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo nabýt z vlastnictví pana Luboše Oczadlyho do vlastnictví statutárního města Karviná pozemek p. č. 26/6 o výměře 3 m 2 v katastrálním území Darkov, obec Karviná, a převést z vlastnictví statutárního města Karviná do vlastnictví pana Luboše Oczadlyho pozemek p. č. 26/8 o výměře 3 m 2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, a to bez finančního vyrovnání Nabytí pozemku - ČR, Pozemkový fond ČR Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 29/2010/ZM Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 16 / 21

17 Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo bezúplatně nabýt z vlastnictví České republiky, správy nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkového fondu České republiky, IČ , se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ , do vlastnictví statutárního města Karviné pozemek p. č. 1331/15 - orná půda o výměře 566 m 2 včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Ráj, obec Karviná Nabytí pozemků z vlastnictví ČR - ÚZSVM Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 30/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo nabýt z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: , se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, PSČ , do vlastnictví statutárního města Karviná, IČ: , se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ , pozemky p. č. 1127/8 o výměře 530 m2 a p. č. 1127/10 o výměře 152 m2, oba včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, za kupní cenu celkem ve výši Kč ,-- (slovy: Pětsetdesettisíc korun českých) Nabytí majetku - Ing. Jan Zwierzyna Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 31/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo nabýt objekt č. p občanská vybavenost na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě postavený na pozemku p.č. 3145/24, budovu bez čp/če - garáž postavenou na pozemku p.č. 3145/60, budovu bez čp/če garáž postavenou na pozemku p.č. 3145/61, budovu bez čp/če - jiná st. postavenou na pozemku p.č. 3145/121 a pozemky p.č. 3145/21 o výměře 613 m2 - ostatní plocha, p.č. 3145/24 o výměře 192 m2- zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3145/59 o výměře 1171 m2 - ostatní plocha, p.č. 3145/60 o výměře 25 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3145/61 o výměře 24 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3145/84 o výměře 6470 m2 - ostatní plocha, p.č. 3145/121 o výměře 47 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v kat. území Karviná-město, obec Karviná, včetně Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 17 / 21

18 všech součástí a příslušenství od Ing. Jana Zwierzyny do majetku statutárního města Karviné za dohodnutou kupní cenu Kč ,-- (slovy:osmmiliónůdevětsettisíc korun českých) Převod pozemku - Rostislav a Naďa Kožušníkovi Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 32/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo nepřevést pozemek p. č. 642/3 o výměře 187 m2 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, z vlastnictví statutárního města Karviná, IČ: , se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ , do společného jmění manželů Rostislava a Nadi Kožušníkových, z důvodů uvedených v důvodové zprávě Převod pozemku - Žaneta Benešová Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 33/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo nepřevést do majetku p. Žanety Benešové část pozemku p. č. 411/11 o výměře cca 450 m2 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, blíže specifikováno v snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, za účelem zřízení zahrady, z důvodů uvedených v důvodové zprávě Převod pozemků - InterAuto Doležal, a. s. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 18 / 21

19 Úkol: 34/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo převést pozemek p. č. 3460/36 o výměře 337 m 2 a části pozemků p. č. 3460/1 o výměře cca 356 m 2 a p. č. 3460/4 o výměře cca 10 m 2 (označení a výměry pozemků budou upřesněny geometrickým plánem), vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže zakresleno v snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, společnosti InterAuto Doležal, a. s., se sídlem Hornopolní 56, Ostrava, IČ , za cenu Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) za 1m 2 převáděného pozemku, a to po vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu parkoviště Převod pozemků - SEJONG Czech s.r.o. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 35/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo převést do majetku společnosti SEJONG Czech s.r.o., Na Novém Poli 385/1a, Karviná - Staré Město, IČ , pozemek p. č. 1201/1 o výměře 1016 m 2 a část pozemku p. č. 1201/8 (označení a výměra pozemku budou určeny geometrickým plánem), oba v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, blíže specifikováno v příloze č. 1 k tomuto usnesení, za kupní cenu ve výši Kč 150,-- (slovy: Jednostopadesát korun českých) za 1 m2 převáděného pozemku za účelem rozšíření areálu společnosti. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 36/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: uložilo Odboru správy majetku Magistrátu města Karviné zabezpečit geometrické zaměření převáděných pozemků Převod pozemků - zastavěné plochy garáží Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 19 / 21

20 Úkol: 37/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo převést do vlastnictví fyzických osob pozemky dle specifikace v příloze č. 1 k tomuto usnesení za kupní cenu ve výši Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za 8 m2 ve výši Kč 4.000,-- (slovy: Čtyřitisíce korun českých) Převod pozemku - Pavel Janota - zrušení usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 38/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: zrušilo usnesení Zastupitelstva města Karviné číslo 429 ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě Vzdání se práva na převod pozemků Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo vzdát se práva na převod pozemků p. č a p. č. 3747/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, do majetku statutárního města Karviné, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě. z pov. Ing. Zbyněk Gajdacz, v. r.... Tomáš H a n z e l primátor Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 20 / 21

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ)

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 5 2. Vyhodnocení koordinace využívání území

Více

Návrh zadání Územního plánu Místo

Návrh zadání Územního plánu Místo Návrh zadání Územního plánu Místo Pořizovatel: Magistrát města Chomutova Odbor rozvoje, investic a majetku města Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Určený zastupitel: Bc. Miroslav Bělský, starosta obce Technická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 31. schůze Rady města Karviné konané dne 21.02.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1365 Schválení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBOROVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBOROVICE Návrh zadání Územního plánu Zborovice 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBOROVICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Zborovice Člen zastupitelstva: Jaromír

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. duben 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL Zastupitelstvo

Více

oddìlení územního plánování a regionálního rozvoje.:,.

oddìlení územního plánování a regionálního rozvoje.:,. Odbor stavební úøad oddìlení územního plánování a regionálního rozvoje.:,. dle rozdìlovníku Vaše èj. Naše èj 5MBK 8296/2009 Vyøizuje: Tel.: Fax: E-mail: Ing.arch. Zita Øehùøková 516775712 516775 186 rehurkova@blansko.cz

Více

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona.

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Těšetice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. 2011 ÚP KRÁSNÁ II ODŮVODNĚNÍ

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3. úplná aktualizace 2014 OBSAH DOKUMENTACE OBSAH: A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (včetně doplňujících grafů

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ K A R V I N Á

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ K A R V I N Á ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ K A R V I N Á ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KARVINÁ aktualizace 2014 návrh ÚVOD ÚVOD ÚVOD... 2 OBSAH A ROZSAH ÚAP... 4

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE. Příloha č.1 - I.1. Textová část

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE. Příloha č.1 - I.1. Textová část SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE Příloha č.1 - I.1. Textová část Příloha č.2 - I.2. Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 III. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj III. OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního rozvoje České

Více

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3 Díl B Údaje o splnění zadání Obsah Obsah...3 1. Požadavky vyplývající ze strategických dokumentů Prahy a UAP...5 1.1 Požadavky vyplývající z aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy...5 1.2 Požadavky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu Zpracovatel: Pořizovatel: Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Městský úřad Uherský Brod Třída Tomáše Bati 399 odbor rozvoje města, odd. územ. plánování

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN HROBCE - ODŮVODNĚNÍ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. září 2014 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 2 ZÁZNAM

Více