Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1056 Procedurální záležitosti Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo návrhovou komisi ve složení: pan Petr Madea, pan Takis Mesochoridis a Mgr. Roman Hamrus. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo ověřovatele zápisu 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne , a to pana Jindřicha Kubienku a JUDr. Luďka Veberu. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo program 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne , včetně těchto změn: doplněné materiály: doplnění programu č. 1 - Poskytnutí dotací nestátním organizacím působícím v sociální oblasti - doplnění programu č. 3 - Vzdání se práva na převod pozemků, stažené materiály: doplnění programu č. 2 - Uzavření smlouvy o nájmu a provozování vodního díla Karviná - rozšíření kanalizace Oznámení, které učinil člen ZM pan Ing. Jiří Prekop o střetu zájmu ve věci Převod domu sestávajícího se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ul. V Aleji, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzalo na vědomí oznámení, které učinil člen ZM pan Ing. Jiří Prekop o střetu zájmu ve věci Převod domu sestávajícího se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ul. V Aleji, Karviná-Ráj. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 1 / 21

2 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo vyloučit pana Ing. Jiřího Prekopa z projednávání a rozhodování ve věci Převod domu sestávajícího se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ul. V Aleji, Karviná-Ráj Posouzení návrhů (žádostí) na pořízení změny územního plánu Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo ve smyslu ustanovení 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby shromážděné návrhy na pořízení změny územního plánu, dle přílohy tohoto materiálu, byly prověřeny při pořizování nového Územního plánu Karviné Návrh zadání Územního plánu Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo ve smyslu ustanovení 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání Územního plánu Karviné, které je přílohou č.1 k tomuto usnesení. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uložilo ve smyslu ustanovení 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné zpracovat koncept Územního plánu Karviné, ověřující variantní řešení územního plánu. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzalo na vědomí Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 2 / 21

3 vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a připomínek právnických a fyzických osob, uplatněných v rámci projednání návrhu zadání Územního plánu Karviné, které je přílohou č. 1 důvodové zprávy Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 6/2003 o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, v platném znění Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydalo Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Karviné č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 6/2003 o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, v platném znění, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 2/2010 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydalo Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Karviné č. 2/2010 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek statutárního města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 20/2010/ZM Určeno: vedoucí OE Termín: rozhodlo Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 3 / 21

4 uzavřít s firmou PRAFIS a.s., IČ: se sídlem Spálená 96/27, Praha 1, Nové Město, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4647, smlouvu o postoupení pohledávek statutárního města Karviné, ve znění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení Dodatek č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací základních škol zřízených statutárním městem Karviná Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 21/2010/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: schválilo s účinností od Dodatek č. 1 ke zřizovacím listinám níže uvedených příspěvkových organizací základních škol dle přílohy č. 1 až č. 12 k tomuto usnesení: - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Borovského, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, Dělnická, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, U Studny, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, Mendelova, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Prameny, Karviná, příspěvková organizace, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Ráj Školská 432, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Nové Město Cihelní 1666, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Nové Město tř. Družby 1383, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Mizerov Majakovského 2219, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, Karviná-Hranice, Slovenská, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím - Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka Poskytnutí dotací na sportovní činnost v roce 2010 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 22/2010/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodlo poskytnout dotace na sportovní činnost v roce 2010 takto: Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 4 / 21

5 Příjemce IČ částka v Kč TJ Baník Karviná, o.s ,-- Junior tenis Karviná ,-- Beach Volleyball Karviná ,-- KLUBsten Karviná ,-- Tělovýchovná jednota Jäkl Karviná ,-- SKI klub Karviná ,-- Hokejbalový klub INTEVO Karviná, o.s ,-- Tělocvičná jednota Sokol Karviná ,-- Kosatky Karviná ,-- Krajské středisko volného času Juventus , Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 23/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s žadateli dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, na základě které bude žadatelům poskytnut finanční příspěvek ve výši Kč ,-- (slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých) na podporu individuální bytové výstavby Vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2009 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 24/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: vzalo na vědomí vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2009 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 5 / 21

6 1067 Projekt Technologické centrum Karviná I-III Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zrušilo usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 801 ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě materiálu. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhradilo si rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Technologické centrum Karviná I-III předkládaného do výzvy č. 6 Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 25/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo podat žádost o dotaci pro projekt Technologické centrum Karviná I-III do výzvy č. 6 Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo spolufinancování projektu Technologické centrum Karviná I-III z rozpočtu statutárního města Karviné ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů projektu a veškerých neuznatelných nákladů projektu. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo předfinancování projektu Technologické centrum Karviná I-III ve výši celkových nákladů na projekt. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 6 / 21

7 schválilo znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Technologické centrum Karviná I-III dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Projednání inflace za rok 2009 a návrh na upuštění od uplatňování inflační doložky uvedené v nájemních smlouvách Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 26/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo pro rok 2010 upustit od uplatňování inflační doložky uvedené v nájemních smlouvách Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné panu Mgr. Karlu Königsteinovi Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo s účinností od neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné panu Mgr. Karlu Königsteinovi měsíční odměnu ve výši Kč 1.650,-- (slovy: Jedentisícšestsetpadesát korun českých) Poskytnutí dotací nestáním organizacím působícím v sociální oblasti Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: Určeno: 27/2010/ZM vedoucí OSV Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 7 / 21

8 Termín: rozhodlo poskytnout finanční dotaci pro rok 2010 u nestátním organizacím působícím v sociální oblasti takto: Organizace Název projektu Dotace rok 2010 v Kč GalaxieCentrum pomoci Provoz denního stacionáře ,-- Akademie J. A. Komenského Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA ,-- Klub mladých Filadelfia Nízkoprahové zařízení Fontána ,-- Nový Domov příspěvková org. Dofinancování nákladů uživatelů ND ,-- Nový Domov příspěvková org. Domov se zvláštním režimem ,-- NET obč. sdružení Kontaktní centrum ,-- Heřmánek o.s. Dům na půli cesty ,-- Heřmánek o.s. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ,-- Modrý Kříž v ČR Poradna Modrého Kříže ,-- Tyflocentrum ČR a.s. Odborné sociální poradenství ,-- Tyflocentrum ČR a.s. Sociální rehabilitace pro osoby v krizi ,-- Slezská humanita Domov seniorů Orlová-Lazy ,-- Slezská humanita Domov seniorů v Karviné, Tyršova ,-- Slezská humanita Domov seniorů v Horní Suché ,-- Slezská diakonie Denní stacionář Eunika ,-- Slezská diakonie Hosana ,-- Slezská diakonie Občanská poradna ,-- Slezská diakonie Nízkoprahové denní centrum ,-- Slezská diakonie Noclehárna ,-- Slezská diakonie Středisko Bethel Karviná-Azylový dům ,-- Slezská diakonie Sára ,-- Slezská diakonie 6 Ka TSP pro děti a mládež v lokalitě osmistovka ,-- Slezská diakonie Terénní program TEENSTREET ,-- Slezská diakonie Elpis-poradna ,-- Slezská diakonie Tísňová péče Dorkas ,-- Celkem: , Převod jednotky z etapy Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést nájemcům, kteří v rámci prodeje domů zařazených do etapy prodeje neakceptovali nabídku k převodu jednotky ve lhůtě stanovené v 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění a současně uplynula již i lhůta stanovená v 22 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, jednotku včetně příslušného alikvotního podílu na společných částech domu a příslušných pozemcích a za cenu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 8 / 21

9 1072 Převod jednotek Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést nájemcům jednotky (garáže) včetně příslušných alikvotních podílů na společných částech domu a příslušných pozemcích a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení Převod jednotky č. 13 v domě č. p CO kryt Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést jednotku č nebytový prostor (CO kryt) v domě č. p. 1530, ul. Jurkovičova, Karviná-Nové Město včetně alikvotního podílu ve výši 9,88% na společných částech předmětného domu a pozemku parc.č. 3172/13 v katastrálním území Karviná-město, za cenu Kč 6.500,-- (slovy: Šesttisícpětset korun českých) do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č. 34/1530 ul. Jurkovičova, Karviná-Nové Město, , okres Karviná, IČO Převod domu sestávajícího se z č. p. 534 a č. p. 535, ul. Březová, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům sestávající se z č. p. 534 a č. p. 535, ulice Březová, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 499/54 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Březová , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2442, se sídlem Karviná, Ráj, Březová 535/12, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónydvěstěosmdesátdevěttisícjednosto korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 9 / 21

10 1075 Převod domu č. p. 639, domu č. p. 640, domu č. p. 641 a domu č. p. 642, ul. Haškova, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 639, dům č. p. 640, dům č. p. 641 a dům č. p. 642, ulice Haškova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/90 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/599 (ostatní plocha), parc. č. 501/91 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/598 (ostatní plocha), parc. č. 501/600 (ostatní plocha), parc. č. 501/92 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/597 (ostatní plocha), parc. č. 501/601 (ostatní plocha), parc. č. 501/93 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/596 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo , Haškova, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2450, se sídlem Karviná, Ráj, Haškova 642/10, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestmiliónůjednostosedmdesáttisíctřista korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 644, č. p. 645 a č. p. 646, ul. Haškova, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům sestávající se z č. p. 644, č. p. 645 a č. p. 646, ulice Haškova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/95 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/587 (ostatní plocha), parc. č. 501/586 (ostatní plocha), parc. č. 501/588 (ostatní plocha) a parc. č. 501/585 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo U DVORANY, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2446, se sídlem Karviná, Ráj, Haškova 646/18, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónyosmsetdvacetdvatisícesedmset korun českých) Převod domu č. p. 682, domu č. p. 683 a domu č. p. 684, ul. Borovského, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 682, dům č. p. 683 a dům č. p. 684, ulice Borovského, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/47 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/652 (ostatní plocha), parc. č. 501/656 (ostatní plocha), parc. č. 501/665 (ostatní plocha), parc. č. 501/48 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/653 (ostatní plocha), parc. č. 501/655 (ostatní plocha), parc. č. 501/49 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/654 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Borovského , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2441, se sídlem Karviná, Ráj, Borovského 684/42, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 10 / 21

11 IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónyčtyřistaosmdesátšesttisícjednosto korun českých) Převod domu č. p. 685, domu č. p. 686 a domu č. p. 687, ul. Sovova, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 685, dům č. p. 686 a dům č. p. 687, ulice Sovova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/32 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/679 (ostatní plocha), parc. č. 501/33 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/678 (ostatní plocha), parc. č. 501/680 (ostatní plocha), parc. č. 501/34 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/677 (ostatní plocha) a parc. č. 501/681 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Kuvik 567, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2445, se sídlem Karviná, Ráj, Sovova 686/17, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Pětmiliónůsedmsetdevadesátjedentisíctřista korun českých) Převod domu č. p. 688, domu č. p. 689, domu č. p. 690 a domu č. p. 691, ul. Sovova, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 688, dům č. p. 689, dům č. p. 690 a dům č. p. 691, ulice Sovova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/35 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/676 (ostatní plocha), parc. č. 501/682 (ostatní plocha), parc. č. 501/36 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/675 (ostatní plocha), parc. č. 501/683 (ostatní plocha), parc. č. 501/37 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/674 (ostatní plocha), parc. č. 501/684 (ostatní plocha), parc. č. 501/38 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/673 (ostatní plocha) a parc. č. 501/685 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Sovova , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2451, se sídlem Karviná, Ráj, Sovova 688/13, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestmiliónůdevětsetčtyřicetčtyřitisícedvěstě korun českých) Převod domu č. p. 723, domu č. p. 724 a domu č. p. 725, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 11 / 21

12 předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 723, dům č. p. 724 a dům č. p. 725, ulice Ciolkovského, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/188 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/700 (ostatní plocha), parc. č. 501/189 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/699 (ostatní plocha), parc. č. 501/701 (ostatní plocha), parc. č. 501/190 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/698 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo MYSLIVNA , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2430, se sídlem Karviná, Ráj, Ciolkovského 723/44, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónydevětsetdevadesátčtyřitisíceosmset korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 736, č. p. 737 a č. p. 738, ul. Haškova, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům sestávající se z č. p. 736, č. p. 737 a č. p. 738, ulice Haškova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/202 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/712 (ostatní plocha), parc. č. 501/711 (ostatní plocha), parc. č. 501/713 (ostatní plocha) a parc. č. 501/710 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo HAŠKOVA , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2443, se sídlem Karviná, Ráj, Haškova 736/34, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónydevětsetosmdesátjedentisícšestset korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ul. V Aleji, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům sestávající se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ulice V Aleji, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 499/94 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 499/104 (ostatní plocha), parc. č. 499/105 (ostatní plocha), parc. č. 499/106 (ostatní plocha), parc. č. 499/167 (ostatní plocha), parc. č. 499/168 (ostatní plocha), parc. č. 499/169 (ostatní plocha), parc. č. 499/170 (ostatní plocha), parc. č. 499/171 (ostatní plocha), parc. č. 499/172 (ostatní plocha), parc. č. 499/173 (ostatní plocha), parc. č. 499/174 (ostatní plocha) a parc. č. 499/175 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo V Aleji 839, 840, 841, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2421, se sídlem Karviná, Ráj, V Aleji 841/23, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Devětmiliónůšestsetpadesátčtyřitisícedevětset korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 12 / 21

13 1083 Převod domu sestávajícího se z č. p. 2067, č. p a č. p. 2069, ul. Na Kopci, Karviná-Mizerov Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům sestávající se z č. p. 2067, č. p a č. p. 2069, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc. č. 1624/30 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Na Kopci 2067, 2068, 2069, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2444, se sídlem Karviná, Mizerov, Na Kopci 2069/18, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Pětmiliónůosmsettřicettřitisíce korun českých) Převod domu č. p. 2092, domu č. p. 2093, domu č. p a domu č. p. 2095, ul. Majakovského, Karviná-Mizerov Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 2092, dům č. p. 2093, dům č. p a dům č. p. 2095, ulice Majakovského, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc. č. 1624/78 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/79 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/80 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 1624/81 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Majakovského 2345, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2432, se sídlem Karviná, Mizerov, Majakovského 2095/22, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Sedmmiliónůdvěstěosmdesátdevěttisícsedmset korun českých) Převod domu č. p. 2959, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 2959, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2780/4 (zastavěná plocha a Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 13 / 21

14 nádvoří), parc. č. 2780/23 (ostatní plocha), parc. č. 2780/24 (ostatní plocha), parc. č. 2780/25 (ostatní plocha) a parc. č. 2780/26 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo 2959/43, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2440, se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2959/43, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónyšestsetdevadesátsedmtisícdevětset korun českých) Převod domu č. p. 2960, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 2960, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2780/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2780/27 (ostatní plocha), parc. č. 2780/28 (ostatní plocha), parc. č. 2780/29 (ostatní plocha) a parc. č. 2780/30 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo ČSA 2960/41, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2449, se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2960/41, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónyšestsetšedesáttisícjednosto korun českých) Převod domu č. p. 2961, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 2961, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2780/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2780/31 (ostatní plocha), parc. č. 2780/32 (ostatní plocha) a parc. č. 2780/33 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo ČSA 2961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2439, se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2961/39, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónyšestsetsedmdesátjedentisícpětset korun českých) Dražba jednotky č. 1 v domě č. p. 2019, ulice Čajkovského, Karviná-Mizerov Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 14 / 21

15 předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést formou dražby jednotku č. 1 v domě č. p. 2019, ul. Čajkovského, Karviná-Mizerov včetně alikvotního podílu ve výši 6,88 % na společných částech předmětného domu a pozemcích parc. č. 1624/233 (zastavěná plocha), parc.č. 1624/885 a parc.č. 1624/860 (ostatní plochy) v katastrálním území Karviná-město, s vyvolávací cenou Kč ,-- (slovy: Pětsettisíc korun českých) Dražba jednotky č. 13 v domě č. p. 519,ulice Březová, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést formou dražby jednotku č. 13 v domě č. p. 519, ulice Březová, Karviná-Ráj včetně alikvotního podílu ve výši 5,46 % na společných částech předmětného domu a pozemcích parc. č. 499/69 (zastavěná plocha), parc. č. 499/125 a parc. č. 499/126 (ostatní plochy) v katastrálním území Ráj, s vyvolávací cenou Kč ,-- (slovy: Jednostotisíc korun českých) Členství statutárního města Karviné v Bytovém družstvu Kosmonautů Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo schválit účast statutárního města Karviné v již založené právnické osobě - Bytovém družstvu Kosmonautů se sídlem Karviná-Ráj, Kosmonautů 618/31, PSČ Základní členský vklad člena činí Kč 7.700,-- (slovy: Sedmtisícsedmset korun českých), zápisné uchazeče o členství činí Kč 500,-- (slovy:pětset korun českých). Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo navrhnout jako zástupce statutárního města Karviné na členskou schůzi v Bytovém družstvu Kosmonautů se sídlem Karviná-Ráj, Kosmonautů 618/31, PSČ , paní Blanku Stoškovou, zaměstnance Regionální knihovny Karviná, se sídlem Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov, PSČ Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 15 / 21

16 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, vyhradilo si rozhodnout ve věci zmocnění paní Blanky Stoškové, zaměstnance Regionální knihovny Karviná, se sídlem Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov, PSČ , k zastupování statutárního města Karviné v Bytovém družstvu Kosmonautů , se sídlem Kosmonautů 618/31, Karviná-Ráj, PSČ Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo pověřit paní Blanku Stoškovou, zaměstnance Regionální knihovny Karviná, se sídlem Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov, PSČ Karviná, k zastupování statutárního města Karviné ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení Směna pozemků - Luboš Oczadly Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 28/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo nabýt z vlastnictví pana Luboše Oczadlyho do vlastnictví statutárního města Karviná pozemek p. č. 26/6 o výměře 3 m 2 v katastrálním území Darkov, obec Karviná, a převést z vlastnictví statutárního města Karviná do vlastnictví pana Luboše Oczadlyho pozemek p. č. 26/8 o výměře 3 m 2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, a to bez finančního vyrovnání Nabytí pozemku - ČR, Pozemkový fond ČR Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 29/2010/ZM Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 16 / 21

17 Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo bezúplatně nabýt z vlastnictví České republiky, správy nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkového fondu České republiky, IČ , se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ , do vlastnictví statutárního města Karviné pozemek p. č. 1331/15 - orná půda o výměře 566 m 2 včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Ráj, obec Karviná Nabytí pozemků z vlastnictví ČR - ÚZSVM Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 30/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo nabýt z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: , se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, PSČ , do vlastnictví statutárního města Karviná, IČ: , se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ , pozemky p. č. 1127/8 o výměře 530 m2 a p. č. 1127/10 o výměře 152 m2, oba včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, za kupní cenu celkem ve výši Kč ,-- (slovy: Pětsetdesettisíc korun českých) Nabytí majetku - Ing. Jan Zwierzyna Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 31/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo nabýt objekt č. p občanská vybavenost na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě postavený na pozemku p.č. 3145/24, budovu bez čp/če - garáž postavenou na pozemku p.č. 3145/60, budovu bez čp/če garáž postavenou na pozemku p.č. 3145/61, budovu bez čp/če - jiná st. postavenou na pozemku p.č. 3145/121 a pozemky p.č. 3145/21 o výměře 613 m2 - ostatní plocha, p.č. 3145/24 o výměře 192 m2- zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3145/59 o výměře 1171 m2 - ostatní plocha, p.č. 3145/60 o výměře 25 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3145/61 o výměře 24 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3145/84 o výměře 6470 m2 - ostatní plocha, p.č. 3145/121 o výměře 47 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v kat. území Karviná-město, obec Karviná, včetně Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 17 / 21

18 všech součástí a příslušenství od Ing. Jana Zwierzyny do majetku statutárního města Karviné za dohodnutou kupní cenu Kč ,-- (slovy:osmmiliónůdevětsettisíc korun českých) Převod pozemku - Rostislav a Naďa Kožušníkovi Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 32/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo nepřevést pozemek p. č. 642/3 o výměře 187 m2 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, z vlastnictví statutárního města Karviná, IČ: , se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ , do společného jmění manželů Rostislava a Nadi Kožušníkových, z důvodů uvedených v důvodové zprávě Převod pozemku - Žaneta Benešová Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 33/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo nepřevést do majetku p. Žanety Benešové část pozemku p. č. 411/11 o výměře cca 450 m2 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, blíže specifikováno v snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, za účelem zřízení zahrady, z důvodů uvedených v důvodové zprávě Převod pozemků - InterAuto Doležal, a. s. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 18 / 21

19 Úkol: 34/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo převést pozemek p. č. 3460/36 o výměře 337 m 2 a části pozemků p. č. 3460/1 o výměře cca 356 m 2 a p. č. 3460/4 o výměře cca 10 m 2 (označení a výměry pozemků budou upřesněny geometrickým plánem), vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže zakresleno v snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, společnosti InterAuto Doležal, a. s., se sídlem Hornopolní 56, Ostrava, IČ , za cenu Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) za 1m 2 převáděného pozemku, a to po vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu parkoviště Převod pozemků - SEJONG Czech s.r.o. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 35/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo převést do majetku společnosti SEJONG Czech s.r.o., Na Novém Poli 385/1a, Karviná - Staré Město, IČ , pozemek p. č. 1201/1 o výměře 1016 m 2 a část pozemku p. č. 1201/8 (označení a výměra pozemku budou určeny geometrickým plánem), oba v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, blíže specifikováno v příloze č. 1 k tomuto usnesení, za kupní cenu ve výši Kč 150,-- (slovy: Jednostopadesát korun českých) za 1 m2 převáděného pozemku za účelem rozšíření areálu společnosti. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 36/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: uložilo Odboru správy majetku Magistrátu města Karviné zabezpečit geometrické zaměření převáděných pozemků Převod pozemků - zastavěné plochy garáží Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 19 / 21

20 Úkol: 37/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo převést do vlastnictví fyzických osob pozemky dle specifikace v příloze č. 1 k tomuto usnesení za kupní cenu ve výši Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za 8 m2 ve výši Kč 4.000,-- (slovy: Čtyřitisíce korun českých) Převod pozemku - Pavel Janota - zrušení usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 38/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: zrušilo usnesení Zastupitelstva města Karviné číslo 429 ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě Vzdání se práva na převod pozemků Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo vzdát se práva na převod pozemků p. č a p. č. 3747/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, do majetku statutárního města Karviné, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě. z pov. Ing. Zbyněk Gajdacz, v. r.... Tomáš H a n z e l primátor Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 20 / 21

Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010

Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4127 Schválení

Více

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06.

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3199 Schválení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3429 Schválení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STAŘÍČ zpracovaný v souladu s 11 a s přílohou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653333, fax+420 461 612 218 Návrhzadání změnyč.2územníhoplánuobce

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Program ZM PRM/0103/2009

Program ZM PRM/0103/2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0103/2009 PROGRAM pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne 08.12.2009 Hodina PČ 1 2 Název materiálu Vyřízení interpelací

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLČOVICE zpracováno v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle 11 vyhlášky č. 500/2006

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK Zadání změny č.1 územního plánu Kladek (dále jen zadání ) zpracované dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD zpracováno v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle 11 vyhlášky č. 500/2006

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí 68 266 43 Beroun Zpráva o uplatňování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE Vypracoval: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, za technické pomoci USB, spol. s r.o., Příkop 8, Brno. srpen 2015 Projednáno

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E L U K O V

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E L U K O V Ú Z E M N Í P L Á N O B C E L U K O V Změna č. 1 Z A D Á N Í ( N Á V R H ) POŘIZOVATEL: PROJEKTANT: SPOLUAUTOŘI: Městský úřad Bílina úřad územního plánování Ing. arch. Jiří Vít Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý

Více

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: - Ze dne: - Naše zn.: MUCL/116871./2011 EČ: 130630/2011 Vyřizuje: Ing. Jaromír Smělý Telefon:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Sady v uplynulém období 9/2011 8/2015

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Sady v uplynulém období 9/2011 8/2015 Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Sady v uplynulém období 9/2011 8/2015 (Návrh určený k projednání) Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Březová. Odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Březová. Odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Březová Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Sokolov Odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Miroslav Bouda, starosta města Březová Datum:

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Krásensko v uplynulém období 1/2010 12/2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Krásensko v uplynulém období 1/2010 12/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu Krásensko v uplynulém období 1/2010 12/2013 (Návrh určený k projednání) Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY Zpráva o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní plán obce Čímice

Územní plán obce Čímice Územní plán obce Čímice Návrh zadání územního plánu Sídelní jednotka: Obec Čímice, Čímice 63, 342 01 Sušice 1, 376 596 477, cimice@seznam.cz Statutární zástupce: Jaroslav Kučera, starosta obce Pověřený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA (k. ú. Stonava) N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice Návrh ZADÁNÍ Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice 10/2011 podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

O B E C D O L N Í P Ř Í M

O B E C D O L N Í P Ř Í M O B E C D O L N Í P Ř Í M Zastupitelstvo obce Dolní Přím, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRACE NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRACE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRACE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : Obecní úřad Prace, který podle 24 odst.1, zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zajistil na základě smlouvy

Více

ZADÁNÍ 53. ZMĚNY. hromadná změna

ZADÁNÍ 53. ZMĚNY. hromadná změna STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZADÁNÍ 53. ZMĚNY ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC hromadná změna POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1,

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu města BUŠTÌHRAD zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu zóny ZELENEÈ ÈÁST MSTÌTICE

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu zóny ZELENEÈ ÈÁST MSTÌTICE Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu zóny ZELENEÈ ÈÁST MSTÌTICE zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Dobšice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4:

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4: NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4 Ru4: Bydlení v obecním sadu V Blansku dne 23.10.2008 Zpracoval pořizovatel - oddělení územního plánování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vysvětlivky: XX X Vliv je pravděpodobný Vliv nelze vyloučit 0 K významnému ovlivnění nedojde nebo jen málo pravděpodobně 2. Dokončení dopravního

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko. Návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko. Návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko období 7/2010 7/2014. Návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko byla schválena usnesením č.. přijatým Zastupitelstvem obce Ráječko na.zasedání dne Zpráva

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Mankovice

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Mankovice Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Mankovice Návrh zadání územního plánu Mankovice určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SYROVÁTKA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SYROVÁTKA ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SYROVÁTKA za období 2011 2015 Návrh určený k projednávání Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Syrovátka dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více