Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1056 Procedurální záležitosti Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo návrhovou komisi ve složení: pan Petr Madea, pan Takis Mesochoridis a Mgr. Roman Hamrus. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zvolilo ověřovatele zápisu 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne , a to pana Jindřicha Kubienku a JUDr. Luďka Veberu. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo program 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne , včetně těchto změn: doplněné materiály: doplnění programu č. 1 - Poskytnutí dotací nestátním organizacím působícím v sociální oblasti - doplnění programu č. 3 - Vzdání se práva na převod pozemků, stažené materiály: doplnění programu č. 2 - Uzavření smlouvy o nájmu a provozování vodního díla Karviná - rozšíření kanalizace Oznámení, které učinil člen ZM pan Ing. Jiří Prekop o střetu zájmu ve věci Převod domu sestávajícího se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ul. V Aleji, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzalo na vědomí oznámení, které učinil člen ZM pan Ing. Jiří Prekop o střetu zájmu ve věci Převod domu sestávajícího se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ul. V Aleji, Karviná-Ráj. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 1 / 21

2 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo vyloučit pana Ing. Jiřího Prekopa z projednávání a rozhodování ve věci Převod domu sestávajícího se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ul. V Aleji, Karviná-Ráj Posouzení návrhů (žádostí) na pořízení změny územního plánu Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo ve smyslu ustanovení 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby shromážděné návrhy na pořízení změny územního plánu, dle přílohy tohoto materiálu, byly prověřeny při pořizování nového Územního plánu Karviné Návrh zadání Územního plánu Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo ve smyslu ustanovení 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání Územního plánu Karviné, které je přílohou č.1 k tomuto usnesení. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uložilo ve smyslu ustanovení 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné zpracovat koncept Územního plánu Karviné, ověřující variantní řešení územního plánu. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzalo na vědomí Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 2 / 21

3 vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a připomínek právnických a fyzických osob, uplatněných v rámci projednání návrhu zadání Územního plánu Karviné, které je přílohou č. 1 důvodové zprávy Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 6/2003 o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, v platném znění Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydalo Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Karviné č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 6/2003 o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, v platném znění, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 2/2010 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydalo Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Karviné č. 2/2010 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek statutárního města Karviné Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 20/2010/ZM Určeno: vedoucí OE Termín: rozhodlo Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 3 / 21

4 uzavřít s firmou PRAFIS a.s., IČ: se sídlem Spálená 96/27, Praha 1, Nové Město, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4647, smlouvu o postoupení pohledávek statutárního města Karviné, ve znění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení Dodatek č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací základních škol zřízených statutárním městem Karviná Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 21/2010/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: schválilo s účinností od Dodatek č. 1 ke zřizovacím listinám níže uvedených příspěvkových organizací základních škol dle přílohy č. 1 až č. 12 k tomuto usnesení: - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Borovského, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, Dělnická, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, U Studny, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, Mendelova, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Prameny, Karviná, příspěvková organizace, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Ráj Školská 432, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Nové Město Cihelní 1666, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Nové Město tř. Družby 1383, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Mizerov Majakovského 2219, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy, Karviná-Hranice, Slovenská, - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím - Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka Poskytnutí dotací na sportovní činnost v roce 2010 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 22/2010/ZM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodlo poskytnout dotace na sportovní činnost v roce 2010 takto: Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 4 / 21

5 Příjemce IČ částka v Kč TJ Baník Karviná, o.s ,-- Junior tenis Karviná ,-- Beach Volleyball Karviná ,-- KLUBsten Karviná ,-- Tělovýchovná jednota Jäkl Karviná ,-- SKI klub Karviná ,-- Hokejbalový klub INTEVO Karviná, o.s ,-- Tělocvičná jednota Sokol Karviná ,-- Kosatky Karviná ,-- Krajské středisko volného času Juventus , Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 23/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s žadateli dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, na základě které bude žadatelům poskytnut finanční příspěvek ve výši Kč ,-- (slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých) na podporu individuální bytové výstavby Vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2009 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 24/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: vzalo na vědomí vyhodnocení realizace Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě Karviná za rok 2009 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 5 / 21

6 1067 Projekt Technologické centrum Karviná I-III Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zrušilo usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 801 ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě materiálu. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhradilo si rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Technologické centrum Karviná I-III předkládaného do výzvy č. 6 Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 25/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo podat žádost o dotaci pro projekt Technologické centrum Karviná I-III do výzvy č. 6 Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo spolufinancování projektu Technologické centrum Karviná I-III z rozpočtu statutárního města Karviné ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů projektu a veškerých neuznatelných nákladů projektu. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo předfinancování projektu Technologické centrum Karviná I-III ve výši celkových nákladů na projekt. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 6 / 21

7 schválilo znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Technologické centrum Karviná I-III dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Projednání inflace za rok 2009 a návrh na upuštění od uplatňování inflační doložky uvedené v nájemních smlouvách Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 26/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo pro rok 2010 upustit od uplatňování inflační doložky uvedené v nájemních smlouvách Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné panu Mgr. Karlu Königsteinovi Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo s účinností od neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné panu Mgr. Karlu Königsteinovi měsíční odměnu ve výši Kč 1.650,-- (slovy: Jedentisícšestsetpadesát korun českých) Poskytnutí dotací nestáním organizacím působícím v sociální oblasti Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: Určeno: 27/2010/ZM vedoucí OSV Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 7 / 21

8 Termín: rozhodlo poskytnout finanční dotaci pro rok 2010 u nestátním organizacím působícím v sociální oblasti takto: Organizace Název projektu Dotace rok 2010 v Kč GalaxieCentrum pomoci Provoz denního stacionáře ,-- Akademie J. A. Komenského Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA ,-- Klub mladých Filadelfia Nízkoprahové zařízení Fontána ,-- Nový Domov příspěvková org. Dofinancování nákladů uživatelů ND ,-- Nový Domov příspěvková org. Domov se zvláštním režimem ,-- NET obč. sdružení Kontaktní centrum ,-- Heřmánek o.s. Dům na půli cesty ,-- Heřmánek o.s. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ,-- Modrý Kříž v ČR Poradna Modrého Kříže ,-- Tyflocentrum ČR a.s. Odborné sociální poradenství ,-- Tyflocentrum ČR a.s. Sociální rehabilitace pro osoby v krizi ,-- Slezská humanita Domov seniorů Orlová-Lazy ,-- Slezská humanita Domov seniorů v Karviné, Tyršova ,-- Slezská humanita Domov seniorů v Horní Suché ,-- Slezská diakonie Denní stacionář Eunika ,-- Slezská diakonie Hosana ,-- Slezská diakonie Občanská poradna ,-- Slezská diakonie Nízkoprahové denní centrum ,-- Slezská diakonie Noclehárna ,-- Slezská diakonie Středisko Bethel Karviná-Azylový dům ,-- Slezská diakonie Sára ,-- Slezská diakonie 6 Ka TSP pro děti a mládež v lokalitě osmistovka ,-- Slezská diakonie Terénní program TEENSTREET ,-- Slezská diakonie Elpis-poradna ,-- Slezská diakonie Tísňová péče Dorkas ,-- Celkem: , Převod jednotky z etapy Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést nájemcům, kteří v rámci prodeje domů zařazených do etapy prodeje neakceptovali nabídku k převodu jednotky ve lhůtě stanovené v 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění a současně uplynula již i lhůta stanovená v 22 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, jednotku včetně příslušného alikvotního podílu na společných částech domu a příslušných pozemcích a za cenu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 8 / 21

9 1072 Převod jednotek Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést nájemcům jednotky (garáže) včetně příslušných alikvotních podílů na společných částech domu a příslušných pozemcích a za cenu, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení Převod jednotky č. 13 v domě č. p CO kryt Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést jednotku č nebytový prostor (CO kryt) v domě č. p. 1530, ul. Jurkovičova, Karviná-Nové Město včetně alikvotního podílu ve výši 9,88% na společných částech předmětného domu a pozemku parc.č. 3172/13 v katastrálním území Karviná-město, za cenu Kč 6.500,-- (slovy: Šesttisícpětset korun českých) do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č. 34/1530 ul. Jurkovičova, Karviná-Nové Město, , okres Karviná, IČO Převod domu sestávajícího se z č. p. 534 a č. p. 535, ul. Březová, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům sestávající se z č. p. 534 a č. p. 535, ulice Březová, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 499/54 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Březová , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2442, se sídlem Karviná, Ráj, Březová 535/12, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónydvěstěosmdesátdevěttisícjednosto korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 9 / 21

10 1075 Převod domu č. p. 639, domu č. p. 640, domu č. p. 641 a domu č. p. 642, ul. Haškova, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 639, dům č. p. 640, dům č. p. 641 a dům č. p. 642, ulice Haškova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/90 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/599 (ostatní plocha), parc. č. 501/91 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/598 (ostatní plocha), parc. č. 501/600 (ostatní plocha), parc. č. 501/92 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/597 (ostatní plocha), parc. č. 501/601 (ostatní plocha), parc. č. 501/93 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/596 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo , Haškova, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2450, se sídlem Karviná, Ráj, Haškova 642/10, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestmiliónůjednostosedmdesáttisíctřista korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 644, č. p. 645 a č. p. 646, ul. Haškova, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům sestávající se z č. p. 644, č. p. 645 a č. p. 646, ulice Haškova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/95 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/587 (ostatní plocha), parc. č. 501/586 (ostatní plocha), parc. č. 501/588 (ostatní plocha) a parc. č. 501/585 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo U DVORANY, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2446, se sídlem Karviná, Ráj, Haškova 646/18, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónyosmsetdvacetdvatisícesedmset korun českých) Převod domu č. p. 682, domu č. p. 683 a domu č. p. 684, ul. Borovského, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 682, dům č. p. 683 a dům č. p. 684, ulice Borovského, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/47 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/652 (ostatní plocha), parc. č. 501/656 (ostatní plocha), parc. č. 501/665 (ostatní plocha), parc. č. 501/48 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/653 (ostatní plocha), parc. č. 501/655 (ostatní plocha), parc. č. 501/49 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/654 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Borovského , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2441, se sídlem Karviná, Ráj, Borovského 684/42, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 10 / 21

11 IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónyčtyřistaosmdesátšesttisícjednosto korun českých) Převod domu č. p. 685, domu č. p. 686 a domu č. p. 687, ul. Sovova, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 685, dům č. p. 686 a dům č. p. 687, ulice Sovova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/32 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/679 (ostatní plocha), parc. č. 501/33 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/678 (ostatní plocha), parc. č. 501/680 (ostatní plocha), parc. č. 501/34 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/677 (ostatní plocha) a parc. č. 501/681 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Kuvik 567, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2445, se sídlem Karviná, Ráj, Sovova 686/17, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Pětmiliónůsedmsetdevadesátjedentisíctřista korun českých) Převod domu č. p. 688, domu č. p. 689, domu č. p. 690 a domu č. p. 691, ul. Sovova, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 688, dům č. p. 689, dům č. p. 690 a dům č. p. 691, ulice Sovova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/35 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/676 (ostatní plocha), parc. č. 501/682 (ostatní plocha), parc. č. 501/36 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/675 (ostatní plocha), parc. č. 501/683 (ostatní plocha), parc. č. 501/37 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/674 (ostatní plocha), parc. č. 501/684 (ostatní plocha), parc. č. 501/38 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/673 (ostatní plocha) a parc. č. 501/685 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Sovova , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2451, se sídlem Karviná, Ráj, Sovova 688/13, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestmiliónůdevětsetčtyřicetčtyřitisícedvěstě korun českých) Převod domu č. p. 723, domu č. p. 724 a domu č. p. 725, ul. Ciolkovského, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 11 / 21

12 předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 723, dům č. p. 724 a dům č. p. 725, ulice Ciolkovského, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/188 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/700 (ostatní plocha), parc. č. 501/189 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/699 (ostatní plocha), parc. č. 501/701 (ostatní plocha), parc. č. 501/190 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 501/698 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo MYSLIVNA , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2430, se sídlem Karviná, Ráj, Ciolkovského 723/44, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónydevětsetdevadesátčtyřitisíceosmset korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 736, č. p. 737 a č. p. 738, ul. Haškova, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům sestávající se z č. p. 736, č. p. 737 a č. p. 738, ulice Haškova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 501/202 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 501/712 (ostatní plocha), parc. č. 501/711 (ostatní plocha), parc. č. 501/713 (ostatní plocha) a parc. č. 501/710 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo HAŠKOVA , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2443, se sídlem Karviná, Ráj, Haškova 736/34, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřimiliónydevětsetosmdesátjedentisícšestset korun českých) Převod domu sestávajícího se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ul. V Aleji, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům sestávající se z č. p. 839, č. p. 840 a č. p. 841, ulice V Aleji, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 499/94 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 499/104 (ostatní plocha), parc. č. 499/105 (ostatní plocha), parc. č. 499/106 (ostatní plocha), parc. č. 499/167 (ostatní plocha), parc. č. 499/168 (ostatní plocha), parc. č. 499/169 (ostatní plocha), parc. č. 499/170 (ostatní plocha), parc. č. 499/171 (ostatní plocha), parc. č. 499/172 (ostatní plocha), parc. č. 499/173 (ostatní plocha), parc. č. 499/174 (ostatní plocha) a parc. č. 499/175 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo V Aleji 839, 840, 841, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2421, se sídlem Karviná, Ráj, V Aleji 841/23, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Devětmiliónůšestsetpadesátčtyřitisícedevětset korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 12 / 21

13 1083 Převod domu sestávajícího se z č. p. 2067, č. p a č. p. 2069, ul. Na Kopci, Karviná-Mizerov Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům sestávající se z č. p. 2067, č. p a č. p. 2069, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov, včetně pozemku parc. č. 1624/30 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Na Kopci 2067, 2068, 2069, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2444, se sídlem Karviná, Mizerov, Na Kopci 2069/18, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Pětmiliónůosmsettřicettřitisíce korun českých) Převod domu č. p. 2092, domu č. p. 2093, domu č. p a domu č. p. 2095, ul. Majakovského, Karviná-Mizerov Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 2092, dům č. p. 2093, dům č. p a dům č. p. 2095, ulice Majakovského, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc. č. 1624/78 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/79 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/80 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 1624/81 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Majakovského 2345, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2432, se sídlem Karviná, Mizerov, Majakovského 2095/22, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Sedmmiliónůdvěstěosmdesátdevěttisícsedmset korun českých) Převod domu č. p. 2959, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 2959, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2780/4 (zastavěná plocha a Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 13 / 21

14 nádvoří), parc. č. 2780/23 (ostatní plocha), parc. č. 2780/24 (ostatní plocha), parc. č. 2780/25 (ostatní plocha) a parc. č. 2780/26 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo 2959/43, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2440, se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2959/43, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónyšestsetdevadesátsedmtisícdevětset korun českých) Převod domu č. p. 2960, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 2960, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2780/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2780/27 (ostatní plocha), parc. č. 2780/28 (ostatní plocha), parc. č. 2780/29 (ostatní plocha) a parc. č. 2780/30 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo ČSA 2960/41, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2449, se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2960/41, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónyšestsetšedesáttisícjednosto korun českých) Převod domu č. p. 2961, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést dům č. p. 2961, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2780/6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2780/31 (ostatní plocha), parc. č. 2780/32 (ostatní plocha) a parc. č. 2780/33 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo ČSA 2961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2439, se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2961/39, PSČ , IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónyšestsetsedmdesátjedentisícpětset korun českých) Dražba jednotky č. 1 v domě č. p. 2019, ulice Čajkovského, Karviná-Mizerov Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 14 / 21

15 předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést formou dražby jednotku č. 1 v domě č. p. 2019, ul. Čajkovského, Karviná-Mizerov včetně alikvotního podílu ve výši 6,88 % na společných částech předmětného domu a pozemcích parc. č. 1624/233 (zastavěná plocha), parc.č. 1624/885 a parc.č. 1624/860 (ostatní plochy) v katastrálním území Karviná-město, s vyvolávací cenou Kč ,-- (slovy: Pětsettisíc korun českých) Dražba jednotky č. 13 v domě č. p. 519,ulice Březová, Karviná-Ráj Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo převést formou dražby jednotku č. 13 v domě č. p. 519, ulice Březová, Karviná-Ráj včetně alikvotního podílu ve výši 5,46 % na společných částech předmětného domu a pozemcích parc. č. 499/69 (zastavěná plocha), parc. č. 499/125 a parc. č. 499/126 (ostatní plochy) v katastrálním území Ráj, s vyvolávací cenou Kč ,-- (slovy: Jednostotisíc korun českých) Členství statutárního města Karviné v Bytovém družstvu Kosmonautů Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo schválit účast statutárního města Karviné v již založené právnické osobě - Bytovém družstvu Kosmonautů se sídlem Karviná-Ráj, Kosmonautů 618/31, PSČ Základní členský vklad člena činí Kč 7.700,-- (slovy: Sedmtisícsedmset korun českých), zápisné uchazeče o členství činí Kč 500,-- (slovy:pětset korun českých). Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo navrhnout jako zástupce statutárního města Karviné na členskou schůzi v Bytovém družstvu Kosmonautů se sídlem Karviná-Ráj, Kosmonautů 618/31, PSČ , paní Blanku Stoškovou, zaměstnance Regionální knihovny Karviná, se sídlem Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov, PSČ Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 15 / 21

16 Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, vyhradilo si rozhodnout ve věci zmocnění paní Blanky Stoškové, zaměstnance Regionální knihovny Karviná, se sídlem Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov, PSČ , k zastupování statutárního města Karviné v Bytovém družstvu Kosmonautů , se sídlem Kosmonautů 618/31, Karviná-Ráj, PSČ Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, rozhodlo pověřit paní Blanku Stoškovou, zaměstnance Regionální knihovny Karviná, se sídlem Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov, PSČ Karviná, k zastupování statutárního města Karviné ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení Směna pozemků - Luboš Oczadly Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 28/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo nabýt z vlastnictví pana Luboše Oczadlyho do vlastnictví statutárního města Karviná pozemek p. č. 26/6 o výměře 3 m 2 v katastrálním území Darkov, obec Karviná, a převést z vlastnictví statutárního města Karviná do vlastnictví pana Luboše Oczadlyho pozemek p. č. 26/8 o výměře 3 m 2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, a to bez finančního vyrovnání Nabytí pozemku - ČR, Pozemkový fond ČR Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 29/2010/ZM Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 16 / 21

17 Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo bezúplatně nabýt z vlastnictví České republiky, správy nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkového fondu České republiky, IČ , se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ , do vlastnictví statutárního města Karviné pozemek p. č. 1331/15 - orná půda o výměře 566 m 2 včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Ráj, obec Karviná Nabytí pozemků z vlastnictví ČR - ÚZSVM Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 30/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo nabýt z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: , se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, PSČ , do vlastnictví statutárního města Karviná, IČ: , se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ , pozemky p. č. 1127/8 o výměře 530 m2 a p. č. 1127/10 o výměře 152 m2, oba včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, za kupní cenu celkem ve výši Kč ,-- (slovy: Pětsetdesettisíc korun českých) Nabytí majetku - Ing. Jan Zwierzyna Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 31/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo nabýt objekt č. p občanská vybavenost na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě postavený na pozemku p.č. 3145/24, budovu bez čp/če - garáž postavenou na pozemku p.č. 3145/60, budovu bez čp/če garáž postavenou na pozemku p.č. 3145/61, budovu bez čp/če - jiná st. postavenou na pozemku p.č. 3145/121 a pozemky p.č. 3145/21 o výměře 613 m2 - ostatní plocha, p.č. 3145/24 o výměře 192 m2- zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3145/59 o výměře 1171 m2 - ostatní plocha, p.č. 3145/60 o výměře 25 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3145/61 o výměře 24 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3145/84 o výměře 6470 m2 - ostatní plocha, p.č. 3145/121 o výměře 47 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v kat. území Karviná-město, obec Karviná, včetně Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 17 / 21

18 všech součástí a příslušenství od Ing. Jana Zwierzyny do majetku statutárního města Karviné za dohodnutou kupní cenu Kč ,-- (slovy:osmmiliónůdevětsettisíc korun českých) Převod pozemku - Rostislav a Naďa Kožušníkovi Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 32/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo nepřevést pozemek p. č. 642/3 o výměře 187 m2 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, z vlastnictví statutárního města Karviná, IČ: , se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ , do společného jmění manželů Rostislava a Nadi Kožušníkových, z důvodů uvedených v důvodové zprávě Převod pozemku - Žaneta Benešová Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 33/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo nepřevést do majetku p. Žanety Benešové část pozemku p. č. 411/11 o výměře cca 450 m2 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, blíže specifikováno v snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, za účelem zřízení zahrady, z důvodů uvedených v důvodové zprávě Převod pozemků - InterAuto Doležal, a. s. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 18 / 21

19 Úkol: 34/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo převést pozemek p. č. 3460/36 o výměře 337 m 2 a části pozemků p. č. 3460/1 o výměře cca 356 m 2 a p. č. 3460/4 o výměře cca 10 m 2 (označení a výměry pozemků budou upřesněny geometrickým plánem), vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže zakresleno v snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, společnosti InterAuto Doležal, a. s., se sídlem Hornopolní 56, Ostrava, IČ , za cenu Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) za 1m 2 převáděného pozemku, a to po vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu parkoviště Převod pozemků - SEJONG Czech s.r.o. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 35/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo převést do majetku společnosti SEJONG Czech s.r.o., Na Novém Poli 385/1a, Karviná - Staré Město, IČ , pozemek p. č. 1201/1 o výměře 1016 m 2 a část pozemku p. č. 1201/8 (označení a výměra pozemku budou určeny geometrickým plánem), oba v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, blíže specifikováno v příloze č. 1 k tomuto usnesení, za kupní cenu ve výši Kč 150,-- (slovy: Jednostopadesát korun českých) za 1 m2 převáděného pozemku za účelem rozšíření areálu společnosti. Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 36/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: uložilo Odboru správy majetku Magistrátu města Karviné zabezpečit geometrické zaměření převáděných pozemků Převod pozemků - zastavěné plochy garáží Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 19 / 21

20 Úkol: 37/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: rozhodlo převést do vlastnictví fyzických osob pozemky dle specifikace v příloze č. 1 k tomuto usnesení za kupní cenu ve výši Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za 8 m2 ve výši Kč 4.000,-- (slovy: Čtyřitisíce korun českých) Převod pozemku - Pavel Janota - zrušení usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 38/2010/ZM Určeno: vedoucí OSM Termín: zrušilo usnesení Zastupitelstva města Karviné číslo 429 ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě Vzdání se práva na převod pozemků Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo vzdát se práva na převod pozemků p. č a p. č. 3747/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, do majetku statutárního města Karviné, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě. z pov. Ing. Zbyněk Gajdacz, v. r.... Tomáš H a n z e l primátor Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 20 / 21

Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010

Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4127 Schválení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06.

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3199 Schválení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3429 Schválení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov Pořizovatel Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování Vyhotoveno Březen 2017 Pořizovatel spolupracuje s určeným zastupitelem.

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

Program ZM PRM/0085/2009

Program ZM PRM/0085/2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0085/2009 PROGRAM pro 26. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne 15.09.2009 Hodina PČ 1 Název materiálu Vyřízení interpelací

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE za období 11/2012 11/2016 ve smyslu ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO Předložený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru ÚHOLIÈKY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZADÁNÍ 65. ZMĚNY ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC Strategická změna Zoologická zahrada Liberec POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE (dále jen

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Zadání Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov

Zadání Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov Zadání Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov zpracované v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 11 a přílohou č. 6 vyhlášky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 68. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU

NÁVRH ZADÁNÍ 68. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU NÁVRH ZADÁNÍ 68. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVAL: Ing. Michaela Smrčková Oddělení územního plánování Odboru územního a hospodářského rozvoje, Magistrátu města Jablonec

Více

Obsah zadání. Textová část - obsah :

Obsah zadání. Textová část - obsah : Obsah zadání Textová část - obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů, b) požadavky na řešení

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY katastrální území Chrášťany u Týna nad Vltavou a Pašovice NÁVRH ZADÁNÍ BŘEZEN 2012 Návrh na pořízení: Obec Chrášťany Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, nám.

Více

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122 ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu Peřimov POŘIZOVATEL : Městský úřad Jilemnice, Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11. 2012 Bod pořadu jednání: Návrh zadání 68. A změny územního plánu města Liberec Zpracoval: Adam Lenert, odborný referent

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ sestavený pro projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STAŘÍČ zpracovaný v souladu s 11 a s přílohou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STATENICE Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚPSÚ STATENICE Strana 1 (celkem 9) OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Územního plánu Chodov za období 3/ /2016

Územního plánu Chodov za období 3/ /2016 Návrh ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ Územního plánu Chodov za období 3/2009 12/2016 Obsah zprávy: a) Úvod...2 b) Vyhodnocení uplatňování Územního plánu Chodov včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b) požadavky na

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Program ZM PRM/0103/2009

Program ZM PRM/0103/2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0103/2009 PROGRAM pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne 08.12.2009 Hodina PČ 1 2 Název materiálu Vyřízení interpelací

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Regulační plán Litvínov - Osada

Regulační plán Litvínov - Osada Regulační plán Litvínov - Osada Návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Litvínov - Osada červen 2005 Obsah zadání: a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území b)

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653333, fax+420 461 612 218 Návrhzadání změnyč.2územníhoplánuobce

Více

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Magistrát města Ústí nad Labem

Magistrát města Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Velká Hradební

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ ŘÍJEN 2015 SCHVALUJÍCÍ ORGÁN URČENÝ ZASTUPITEL DATUM SCHVÁLENÍ ČÍSLO USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA TŘEBOŃ Mgr. Terezie Jenisová - starostka města PODPIS A

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH

Více

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI N Á V R H Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y Pořizovatel MĚSTO CHRUDIM odbor územního plánu a regionálního rozvoje oddělení územního

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více