DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT"

Transkript

1 DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Projektový management I klz 2 Krejčí Vznik divadelní inscenace z 2 Plešák Úvod do kulturní politiky I, II zk klz 2 Chládková Herecká propedeutika z 4 Student doktorského studijního programu Vstupní kurz I Dva dny 0 z 1 Chládková Organizace mezinárodního divadelního festivalu I z klz 4 Dědová, Chládková Dějiny světového divadla I zk zk 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Právo pro manažery I, II 2 2 2,5 zk zk 2 Prokeš Divadelní dramaturgie z 2 Plešák Stage management Organizační struktury divadla Stage management Organizace divadelního provozu klz 1 Vodičková y širšího základu klz 1 Vodičková Makroekonomika zk 2 Abou Mikroekonomika zk 2 Abou Angličtina I klz klz 4 Kabinet cizích jazyků Psychologie osobnosti z 1 Lipová Základy práce s médii a na PC z 2 Francán, Gruna Divadelní praxe I, II z z 1 Kolářová Mezinárodní divadelní festival 0 2 týdny 0 z 2 Dědová, Chládková Kredity celkem y osobní specializace:[1] Samostatná produkce z z 1 Dědová, Chládková [1] Studenti volí nejméně dva předměty z nabídky školy Samostatná produkce kredity se načítají dle počtu realizovaných samostatných produkcí a jejich typu.

2 DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 2. Základy managementu I, II zk zk 2 Loprais Marketing I, II klz klz 2 Krejčí Kulturní projekt I z klz 1 Krejčí Organizace mezinárodního divadelního festivalu II klz klz 3 Dědová, Chládková Dějiny světového divadla I zk zk 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny českého divadla zk zk 2 Kunderová Seminář k dějinám českého divadla z z 1 Trtílek Právo pro manažery III zk zk 3 Valová Rozpočetnictví, účetnictví z z 1 Abou Angličtina II klz klz 4 Kabinet cizích jazyků Proseminář k bakalářské diplomové práci z 1 Chládková Fundraising klz 1 Chládková Člověk ve společnosti klz 1 Vido Výzkumné metody klz 2 Vido PC v administrativě I klz klz 2 Laboratoř médií Mezinárodní divadelní festival 0 2 týdny 0 z 2 Dědová, Chládková Kredity celkem Vstupní kurz II 2 dny z 1 Chládková Samostatná produkce z z 1 Dědová, Chládková Člen užšího týmu student. fest. rady y širšího základu: y osobní specializace:[1] z z 2 Dědová, Chládková [1] Studenti si volí další předměty z nabídky školy. Samostatná produkce kredity se načítají dle počtu realizovaných samostatných produkcí a jejich typu. Dějiny světového divadla Dějiny českého divadla

3 DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 3. Základy marketingového výzkumu Management - řízení a vedení lidí I, II Absolventský projekt a jeho dokumentace Organizace mezinárodního divadelního festivalu III zk 2 Krejčí zk zk 2 Loprais z 4 V průběhu celého roku vedoucí abs. Výkonu klz klz 2 Dědová, Chládková Mezinárodní divadelní festival 0 2 týdny 0 z 2 Dědová, Chládková y širšího základu: Druhý cizí jazyk klz klz 2 Kabinet cizích jazyků Angičtina pro produkční praxi klz klz 2 Kabinet cizích jazyků Tajemník v divadle z 1 Tesáčková Kulturní projekt I, II klz klz 2 Krejčí, Chládková Bakalářská diplomová práce z z 8 Ved. dipl. práce Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu z z 2 Chládková PC v administrativě II z z 2 Laboratoř médií Produkce AV projektu z 1 Kujová Základní teorie a produkce v KKP klz 2 Kujová Umění režie a dramaturgie zk zk 2 Kovalčuk a kol. Kredity celkem Vstupní kurz III Dva dny z 1 Chládková Člen užšího týmu stud. festival. rady y osobní specializace: z z 2 Dědová, Chládková Samostatná produkce z z 1 Dědová, Chládková Management Divadelní provoz (právo, divadelní provoz, ekonomika a rozpočetnictví) Obhajoba bakalářské práce Obhajoba absolventského výkonu a písemné dokumentace výkonu

4 DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ JEVIŠTNÍ MANAGEMENT A TECHNOLOGIE Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Jevištní management a technologie Ročník: 1. Historie scénické technologie klz 1 Kolegar Dějiny světového divadla I zk 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II zk 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny jevištní výpravy I, II zk zk 2 Měřínská Vznik divadelní inscenace z 2 Plešák Stage management Organizační struktury divadla klz 1 Vodičková Stage management Organizace divadelního provozu klz 1 Vodičková Vstupní kurz I dva dny z 1 Chládková Makroekonomika zk 2 Abou Mikroekonomika zk 2 Abou Elektrotechnika I zk 2 Holešínský Zvukotechnika I, II zk zk 2 Kos Technické kreslení I, II z z 2 Kováčiková Základy scénické stavby z 1 Kolegar Základy scénického zvuku I, II z z 1 Škubal Základy scénického I, II z z 2 Mareš Základy práce s médii a na PC y širšího základu: z 2 Francán, Gruna Psychologie osobnosti z 1 Lipová Projektový management I klz 2 Krejčí Angličtina klz klz 2 Kabinet cizích jazyků Jevištní praxe: Světlo scénická praxe z z 1 Mareš Zvuk scénická praxe z z 1 Škubal Stavba scénická praxe z z 1 Škubal Tech. podpora festivalu z 2 Kredity celkem y osobní specializace:[1] TheatreTech Dílna 2 týdny z 2 Firemní dny Dílna 1 týden z 2 Samost. scén. projekt z z 1 Vodičková [1] Studenti si volí další předměty osobní specializace z nabídky školy. Samostatné scénické projekty stavba, světlo, zvuk, nad povinný se kredity načítají (1 projekt = 1 kredit)

5 DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ JEVIŠTNÍ MANAGEMENT A TECHNOLOGIE Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Jevištní management a technologie Ročník: 2. Dějiny světového divadla I zk 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II zk 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny českého divadla zk zk 2 Kunderová Seminář k DČD z z 1 Trtílek Základy managementu I, II zk zk 2 Loprais Základy scénografie I, II klz klz 1 Bláhová Rozpočetnictví, účetnictví z z 1 Abou Elektrotechnika II zk 2 Holešínský Bezp.práce a požární ochrana z 1 Plšek Související vyhlášky elektro z 1 Plšek Cizí jazyk A, F, R, S, N klz klz 2 Kabinet cizích jazyků Zvuk v dabingu s 3.r. muzikálu z z 2 Záboj, Mareš Člověk ve společnosti klz 1 Vido Proseminář k bakalářské diplomové práci y širšího základu: Jevištní praxe: klz 2 Chládková Světlo I, II scénická praxe z z 1 Mareš Zvuk I, II scénická praxe z z 1 Škubal Stavba I, II scénická praxe z z 1 Škubal Projekt I práce v tvůrčím týmu na klauzuře Projekt II práce v tvůrčím týmu na klauzuře z 4 Vodičková z 4 Vodičková Tech. pod. festivalu z 4 Vodičková, Škubal, Mareš Kredity celkem y osobní specializace [1] Vstupní kurz II 2 dny z 1 Chládková Logistik festivalu z z 2 Vodičková, Dědová 3D grafika [2] z z 2 Gruna Digitální audio systémy z z 2 Nábělek Samost. scén. projekt z z 1 Vodičková

6 TheatreTech Dílna 2 týdny z 2 Firemní dny Dílna 1 týden z 2 [1] Studenti si volí další předměty osobní specializace z nabídky školy. Samostatné scénické projekty stavba, světlo, zvuk, nad povinný se kredity načítají (1 projekt = 1 kredit) Dějiny českého divadla Dějiny světového divadla

7 DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ JEVIŠTNÍ MANAGEMENT A TECHNOLOGIE Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Jevištní management a technologie Ročník: 3. Právo pro jevištní management a technologie Management - řízení a vedení lidí I, II Projekt III - scénická realizace a stavba [1] Projekt IV - nasvícení inscenací a svícení repríz [1] Projekt V - nazvučení inscenací a zvučení repríz [1] Sem. k bakalářské práci a abs. projektu klz klz 2 Prokeš zk zk 2 Hálek z 7 v průběhu celého roku Škubal z 7 v průběhu celého roku Mareš 0 10 z 2 7 v průběhu celého roku Škubal z z 2 Vodičková, Chládková Bakalářská diplomová práce z z 8 Vedoucí bakalářské práce Technická podpora festivalu z 4 Vodičková, Škubal, Mareš Kredity celkem y osobní specializace:[2] Logistik festivalu z z 2 Vodičková, Dědová Digitální audiosystémy z z 2 Nábělek Samost. scén. projekt z z 1 Vodičková TheatreTech Firemní dny Dílna 2 týdny Dílna 1 týden z 2 Vodičková, Škubal, Mareš z 2 Vodičková, Škubal, Mareš [1] Jeden z projektů si student vybere jako bakalářský absolventský a ten bude obhajovat. [2] Student volí další předměty osobní specializace z nabídky školy. Samostatné scénické projekty stavba, světlo, zvuk, nad povinný se kredity načítají (1 projekt = 1 kredit) Management Divadelní provoz (právo pro jev. manažery, divadelní provoz, BOZP a PO, vyhlášky elektro) Obhajoba bakalářské práce Obhajoba absolventského výkonu a písemné dokumentace výkonu

8 DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUCENSTVÍ Ateliér divadelního manažerství, magisterské navazující studium se zaměřením Producentství Ročník: 1. Projekt I samostatná produkce (Marta, DNO atd.) Stáž v divadle nebo studium/praxe v zahraničí klz 10 V průběhu celého roku Chládková, Dědová klz 19 Chládková Seminář ke stáži/studiu/praxi 1 1 z 1 Chládková Management - Organizační chování I klz 3 Loprais Strategické řízení zk 2 Chládková Marketingové komunikace klz 2 Krejčí Tvorba a recepce scénického artefaktu y širšího základu z 2 Plešák Projektový management II klz 2 Krejčí Personalistika bloková výuka klz 2 Abou Úvod do mezin. kult.politiky klz 2 Chládková Seminář práva I klz 2 Valová Proseminář k magisterské diplomové práci klz 2 Chládková Pracovní psychologie klz 2 Lipová Finanční řízení z hlediska účetní evidence z 1 Abou Mezinár. divadelní festival z 2 Dědová, Chládková Public Relations bloková výuka KKP - mapování, plánování, urbánní rozvoj z 1 Krejčí klz 2 Kujová Kredity celkem y osobní specializace[1] Samostatná produkce z z 1 Chládková, Dědová [1] Studenti volí předměty osobní specializace z nabídky školy. Samostatná produkce kredity se načítají dle počtu realizovaných samostatných produkcí a jejich typu. V magisterském stupni studenti upřednostňují projekty orientované směrem k RTDS a ATD

9 DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUCENSTVÍ Ateliér divadelního manažerství, magisterské navazující studium se zaměřením Producentství Ročník: 2. Projekt II - absolventský projekt a jeho dokumentace V průběhu celého roku z 6 Vedoucí AP (koordinuje Chládková) Seminář k projektu II z 1 Producentský seminář (manag. divadla a umění) Aktuální problémy divadelní tvorby Vedoucí AP (koordinuje Chládková) z z 7 Chládková, Loprais z 1 Plešák Marketing v umění klz 2 Krejčí Management - Organizační chování II klz 3 Loprais Seminář práva II 2 2 klz 2 Valová Seminář k magisterské diplomové práci z z 2 Chládková Magisterská diplomová práce z z 12 Vedoucí DP Dotační management - bloková výuka klz 2 Krejčí QM řízení kvality klz 1 Chládková Řízení vícesouborového divadla Vybrané kapitoly ze sociologie y širšího základu: z 1 Gerych klz 2 Vido Veřejné zakázky a výběrová řízení bloková výuka z 2 Abou Kredity celkem Teorie divadla Mezinárodní divadelní festival Kořeny evropské kultury antika a křesťanství y osobní specializace:[1] výběr z nabídky školy z 2 Dědová, Chládková z zk 2 Osolsobě [1] Studenti si volí další předměty osobní specializace z nabídky školy. Samostatná produkce kredity se načítají dle počtu realizovaných samostatných produkcí a jejich typu. V magisterském stupni studenti upřednostňují projekty orientované směrem k RTDS a ATD Management divadla a umění - prezentace a obhajoba producentského záměru Obhajoba magisterské diplomové práce Obhajoba magisterského absolventského výkonu II a písemné dokumentace výkonu

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

Koncepce rozvoje Divadelní fakulty. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Koncepce rozvoje Divadelní fakulty. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 1 Koncepce rozvoje Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Písemný podklad pro přednášku v rámci volby děkana Divadelní fakulty JAMU v Brně Doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. Duben 2008 2

Více

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 11. července 2014 Adresa JAMU (majitel

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

2013/2014. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2013/2014. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 30. června 2012 Adresa JAMU (majitel

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ V OBLASTI UMĚNÍ A ARCHITEKTURY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JEJICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Pro Učitelské

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Studijní programy a dokumentace

Studijní programy a dokumentace PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA UNINOVA o. p. s. Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 Praha 2010 UNINOVA o. p. s., 2010 >> Obsah Úvodní slovo...4 Kontakty...6 Harmonogram akademického roku

Více

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03. Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066 STUDIE Klíčová aktivita 07: Poradenské centrum forem vzdělávání v zahradnictví

Více

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia studijního oboru Studia občanského sektoru

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3a) V rámci studijních programů Akademie múzických umění v Praze připravovaly fakulty podklady k prodlužování či inovaci akreditací, které končí

Více

Navíc každý žák 1. ročníku denního vzdělávání obdrží 1. září TABLET!

Navíc každý žák 1. ročníku denního vzdělávání obdrží 1. září TABLET! Navíc každý žák 1. ročníku denního vzdělávání obdrží 1. září TABLET! Fiktivní firma Autoškola v rámci výuky zdarma! Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 ŠVP Logistika Připravujeme odborníky v oblasti

Více

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

I N F O R M A C E O S T U D I U

I N F O R M A C E O S T U D I U I N F O R M A C E O S T U D I U Obsah přijímací zkoušky pro akademický rok 2004 / 2005 strana Všeobecné informace 1 6 Informace pro zahraniční uchazeče 7 Animovaná a multimediální tvorba 8 9 Dokumentární

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. za školní rok 2013/2014 Ing. Lenka Rolečková ředitelka školy V Rybitví, 14. října 2014 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Organizace výuky Studium je organizované jako čtyřleté denní, výchovně-vzdělávací proces je naplánován na období září až červen v prvním až třetím ročníku, ve 4. ročníku

Více