Příklady otázek na zkoušku ISA(akademický rok 2007/2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady otázek na zkoušku ISA(akademický rok 2007/2008)"

Transkript

1 Příklady otázek na zkoušku ISA(akademický rok 2007/2008) Petr Matoušek 1 NetFlow 1. Jaký je princip monitorování sítě pomocí NetFlow? Které konkrétní informace NetFlow používá? 2. PorovnejtepoužitíSNMPaNetFlow?Včemjsoutytosystémypodobnéačímseliší? 3. Nad jakými vrstvami modelu TCP/IP pracuje NetFlow? Které informace můžeme najít v protokolové hlavičce a těle NetFlow PDU? 4. Jaké informace může správci sítě poskytnout výstup z IPFIX? Uveďte alespoň pět příkladů. 5. Popište princip činnosti NetFlow sondy a NetFlow kolektoru. Uveďte příklad těchto zařízení. 6. Popište způsoby odesílání informací z NetFlow sondy na kolektor(alespoň tři). 7. Cojetotok(flow)ačímjetvořen?JakNetFlowidentifikujetok? 2 Protokol IPv6 1. Uveďte formát hlavičky IPv6 a uveďte výhody použití oproti IPv4. 2. Porovnejte hlavičky IPv4 a IPv6. Které položky jsou u IPv6 stejné, které zmizely a které přibyly? 3. K čemu slouží zřetězené hlavičky u IPv6? Uveďte příklad alespoň tří hlaviček s jejich stručným popisem. 4. Cojetofragmentace?ČímselišífragmentaceuIPv6oprotiIPv4? 5. Doplňte následující tabulku: Typ adresování Maximální počet všech adres MAC adresa IPv4 adresa IPv6 adresa TCP porty UDP porty 6. Vyjmenujte základní druhy IPv6 adres podle počtu adresovaných zařízení a uveďte příklady těchto adres? 7. Doplňte do následující tabulky příklad unicastových IPv6 adres, které lze použít pro adresování počítačů: Dosah adresy lokální smyčka(loopback) lokální linková adresa globální adresa Příklad adresy 1

2 8. Jaké části má IPv6 adresa? Porovnejte její strukturu s IPv4. 9. Příkazem ifconfig jsme získali následující IPv6 adresu. Určete její typ adresy, MAC adresu počítače a délku prefixu. #ifconfig inet6 fe80::20c:6eff:fe77:ce22%fxp0 prefixlen 64 scopeid 0x1 10. Z MAC adresy 00:11:2f:63:ec:0b vytvořte IPv6 adresu s prefixem sítě 2001:718:802::/ Určete typ a možnosti použití(dosah) následujících IPv6 adres. 2001:718:802::00:15:F2:0E:02:6D fe80::20c:6eff:fe77:ce22 ::1 12. Určete typ a možnosti použití(dosah) následujících IPv6 adres. 2ac0:56:19:3:022a:fff:fe32:5ed1 FF01::1 2001:718:802::211:2fff:fe63:ec0b 13. Určete typ a možnosti použití(dosah) následujících IPv6 adres. 2ac0:56:a319:3:022a:fff:fe32:5ed1 ff01::1 fe80::0211:2fff:fe63:ec0b 14. Navrhněte a zapište IPv6 adresu pro koncové body sériové linky. 15. Vyjmenujte alespoň čtyři typy dosahů multicastových adres IPv K čemu slouží objevování sousedů(neighbours discovery) u IPv6 a jak pracuje? 17. Popište stručně princip bezstavové automatické konfigurace počítače v systému IPv Jaké typy zpráv obsahuje ICMPv6 oproti ICMPv4? Uveďte alespoň tři příklady včetně popisu použití. 19.CojenáhradouARP/RARPuIPv6? 20. Popište princip dvojího zásobníku pro koexistenci IPv4 a IPv Popište princip tunelování pro koexistenci IPv4 a IPv6. 3 Prostředky pro správu sítí. 1. Jakým způsobem byste jako síťový administrátor monitorovali činnost(stav) vzdálených serverů? Napište konkrétní komunikační protokol a nástroje(aplikace), které byste použili. 2. K čemu slouží protokol ICMPv4? Na jaké vrstvě pracuje? Uveďte příklady alespoň tří různých ICMP zpráv. Jaké aplikace používají protokol ICMP? 3. K čemu slouží program traceroute. Vysvětlete princip jeho činnosti. 4. Popište stručně význam a architekturu systému SNMP, včetně protokolu. Na které vrstvě pracuje SNMP protokol? Uveďte alespoň tři příkazy protokolu SNMP a jejich význam. 2

3 5. Jak se identifikují data uložená v SNMP zařízeních? Uveďte způsob prezentace(formátu) uložených dat a výhody použití tohoto formátu. Jaké znáte způsoby kódování těchto dat při přenosu po síti? 6. Vysvětlete princip činnosti a použití MRTG(Multi Router Traffic Grapher) 7. Doplňte do následující tabulky aplikace/příkazy operačního systému Unix či Windows, kterými lze zjistit uvedené informace. Činnost obsah ARP tabulky seznam otevřených síťových spojení dostupnost brány LAN sítě výpis routerů, přes které jde cesta do vzdáleného místa výpis přicházejících datagramů/paketů seznam dostupných síťových rozhraní Příkaz/aplikace OS 8. CojetoslužbaRMON,kčemusloužíajakpracuje?Vyjmenujteněkteréskupinysledované pomocí RMON Co je to syslog a jak pracuje? Uveďte příklad alespoň tří kategorií zpracovávaných zpráv. 10. Jste správce počítačové sítě ve firmě DING. Navrhněte způsob, jakým byste dlouhodobě sledoval činnost a vytíženosti firemního WWW serveru, DNS serveru a poštovních serverů firmy. Jaké prostředky a protokoly k tomu použijete? Jako správce musíte okamžitě vědět, pokud je nějaká ze sledovaných aplikací nedostupná. Zároveň po vás váš vedoucí požaduje denní a týdenní statistiky přístupů k daným službám. Také ho zajímá, z jakých adres na tyto servery přistupují uživatelé. 4 Bezpečnost počítačových sítí. 1. Vyplňte následující tabulku. Uveďte, jak je možné zabezpečit důvěryhodnost a privátnost dat pro následující aplikace. Napište také, na jaké vrstvě modelu TCP/IP k zabezpečení dojde. služba přenos elektronické pošty přenos IP datagramů kopírování souborů přenos TCP paketů způsob zabezpečení vrstva TCP/IP 2. Uveďte způsob řešení bezpečnostních incidentů na sítí, včetně nástroje/aplikace/zařízení, které můžete použít. bezpečnostní incident způsob zabezpečení aplikace odposlech dat šifrování dat ssh, IPsec zasílání podvržených zpráv skenování portů neautorizovaný přístup na interní servery 3. Vysvětlete princip a použití symetrického šifrování. Uveďte příklad šifrovacího algoritmu pro symetrické šifrování. Jaké jsou jeho výhody a nevýhody při použití pro bezpečnou komunikaci? 4. Vysvětlete princip a použití asymetrického šifrování. Uveďte příklad šifrovacího algoritmu pro asymetrické šifrování. 5. Cojetofirewallajakseimplementuje?Uveďteapopištezákladnítypyfirewalů. 3

4 6. Zapište pravidla pro filtrování provozu na hraničním směrovači firemní sítě /24 připojeného do Internetu. Pravidla zapisujte ve formátu <pořadí> {allow deny} {protokol} from <IP> to <IP> (src-port <port>)(dst-port<port>)(keep-state). Části v kulatých závorkách jsou nepovinné. Proměnná <IP> může obsahovat adresu počítače, adresu sítě nebo klíčová slova localhost,any. Na směrovači povolte firemním uživatelům přístup do Internetu pouze pro služby DNS, WWW, SMTP a ICMP. Z Internetu umožněte pouze spojení na veřejný WWW server firmy s adresou Implicitní pravidlo firewallu je deny ip from any to any. 7. Právnická firma Guilty provozuje počítačovou síť s adresami /27. Tato síť je připojena přes firewall do Internetu. Nastavte firewall tak, aby uživatelé firemní sítě mohli používat veškeré služby běžící nad TCP(např. WWW, , apod.), dále měli možnost posílat dotazy na DNS server a používat aplikaci ping. Firewall bude filtrovat provoz z Internetu. Povolí pouze přístup na firemní WWW server( ), mail server(běží na stejném stroji jako WWW) a FTP server( ). Zapište pravidla pro filtrování ve tvaru <pořadí> {allow deny} {protokol} from <IP> to <IP> (src-port <port>)(dst-port<port>)(keep-state). Části v kulatých závorkách jsou nepovinné. Proměnná <IP> může obsahovat adresu počítače, adresu sítě nebo klíčová slova localhost,any. Implicitní pravidlo firewallu je allow ip from any to any. 8. JakýjerozdílvpoužitífirewalluaTCPwrapperů? 9. Jaké informace z datového toku používá firewall pro analýzu dat(uveďte alespoň 5 položek)? 10. Jak je možné zabezpečit komunikaci na síťové vrstvě? Uveďte princip zabezpečení a příklad použití. 11.CojsoutosítěVPNajakjelzevytvořit?Uveďtepříkladprotokolů,kterépoužívajíapříklad aplikace, které lze pro vytvoření použít. 12. Co je to SSL/TLS a k čemu slouží? Vysvětlete princip činnosti. Uveďte příklad použití. 13. Porovnejte tunelový a transportní režim IPsec. Který je náročnější na výpočetní zdroje? 14. Porovnejte tunelový a transportní režim IPsec. Kdy byste použili tunelová a kdy transportní režim? 15. Jaké protokoly tvoří zabezpečení IPsec. Jaké bezpečnostní funkce zajišťují? IPsec tvoří protokol AH (autentizační hlavička) a ESP (bezpečné zapouzdření). AH zajišťuje integritu spojení, autentizaci zdroje. Nezajišťuje šifrování. Protokol ESP zajišťuje privátnost dat (šifrování), integritu dat a částečně i autentizaci. 16. K čemu slouží pole SPI(Security Parameter Index) v hlavičce protokolů IPsec? 17. Podle jakých informací příjemce datagramu IPsec pozná, jaký klíčem a jakou metodou došlý datagram dešifrovat a autentizovat? 18. Jakým způsobem zabezpečuje protokol AH data v transportním a tunelovém režimu? 19.Cojetocertifikátakčemusepoužívá? 20.Cojetocertifikačníautorita(CA)akčemuslouží?UveďtealespoňčtyřifunkceCA. 21. Co je to certifikát a k čemu certifikát? Uveďte alespoň čtyři údaje, které musí certifikát obsahovat. 4

5 22. Co je to certifikát a k čemu slouží certifikát? Uveďte alespoň čtyři údaje, které musí certifikát obsahovat. 23. Uveďte postup, který vede k potvrzení veřejného klíče uživatele certifikační autoritou. 5 VytvářenísítíLANaWAN. 1. Doplňte následující tabulku. Typ prvku přepínač(switch) most(bridge) opakovač(repeater) směrovač(router) rozbočovač(hub) pracuje na vrstvě zvětšuje doménu(ano/ne) ISO/OSI kolizní broadcastovou 2. Doplňte následující tabulku. směrovač(router) rozbočovač(hub) most(bridge) přepínač(switch) opakovač(repeater) pracuje na vrstvě adresování hlavní funkce prvku ISO/OSI (typ adres) 3. Vysvětlete pojem broadcastová a kolizní doména. Které aktivní prvky oddělují tyto domény? 4. Jaké prvky zvětšují kolizní doménu? Co to způsobuje při komunikaci? 5. Kolik je na tomto zapojení kolizních a broadcastových domén? Zakreslete je. Router Hub 6. Kolik je na tomto zapojení kolizních a broadcastových domén? Zakreslete je. 5

6 Switch Hub Hub 7. Kolik je na tomto zapojení kolizních a broadcastových domén? Zakreslete je. Switch Switch Hub 8. Kolik je na tomto zapojení kolizních a broadcastových domén? Zakreslete je. Router Switch Bridge 9. Vysvětlete rozdíl mezi statickým a dynamickým směrováním? Uveďte příklady, kde je vhodnější použít statické a kdy dynamické směrování. 10. Co je to autonomní systém? Uveďte příklady protokolů pro směrování mezi AS a uvnitř AS. 11. Jak probíhá proces směrování? Uveďte alespoň tři metriky, které se používají pro výběr nejvhodnější cesty. 12. Uveďte technologie, které se používaji pro tvorbu LAN a WAN na linkové vrstvě(alespoň tři pro každou síť). 13. Uveďte alespoň tři technologie/standardy, které se používají pro WAN sítě na fyzické, síťové a linkové vrstvě: 6

7 ISO/OSI vrstva standard 1 standard 2 standard 3 typ fyzického rozhraní linková vrstva síťová vrstva 14. Uveďte alespoň tři technologie/standardy, které se používají pro LAN na fyzické, síťové a linkové vrstvě: ISO/OSI vrstva standard 1 standard 2 standard 3 typ fyzického rozhraní linková vrstva síťová vrstva 15. Jaké funkce plní směrovač(alespoň čtyři) a z jakých základních částí se skládá? 16. Vyplňte následující tabulku. Uveďte v ní, jak dlouho trvá přenést soubor o velikost 12,5 MB(100 Mb) uvedenými linkovými technologiemi. Uvažujte ideální přenosové podmínky (maximální propustnost linky). technologie Ethernet 1000 Base-TX WiFi g ISDN BRI modem FrameRelay ATM přenosová rychlost(b/s) doba přenosu(v sekundách) 17. Vyplňte následující tabulku. Uveďte v ní, jak dlouho trvá přenos souboru o velikost 125 MB uvedenými linkovými technologiemi. Uvažujte ideální přenosové podmínky(maximální propustnost linky). technologie Ethernet 1000 Base-LX WiFi b ISDN PRI FrameRelay SONET/SDH OC-192(max.) přenosová rychlost(b/s) doba přenosu(v sekundách) 18. Navrhněte topologii LAN sítě VŠ, která bude propojovat 20 pracovních stanic ve vzdálené lokalitěascentrálnímkempusemb(cca400metrů).vkempususenachází100pca20 serverů.požadovanápropustnostje100mb/svlokalitěa,1gb/svba100mb/smezia a B. Jaké standardy LAN pro jednotlivé segmenty sítě doporučujete? Výslednou topologii schematicky zakreslete a popište použité aktivní prvky, např. switch 100 Mb/s, 12-portů). 6 Hlasové služby. 1. Jaký je rozdíl mezi přenosem on-line streaming a interaktivním přenosem v reálném čase? Kdy se který používá, jaké jsou jejich požadavky na síťové zdroje? 2. Jakým způsobem můžeme ohodnotit kvalitu hlasových služeb? Uveďte způsoby, které znáte a stručně je vysvětlete. Jaké jsou nejlepší hodnoty, které můžeme naměřit? 3. Jaké vlivy zhoršují přenosu multimediálních dat po síti a jak je lze eliminovat? Uveďte alespoň tři. 4. Stručně popište protokol RTP(Real Time Protocol), jeho vlastnosti a použití. 7

8 5. Vysvětlete význam protokolu SIP(Session Initiation Protocol). Popište použití SIP při vytváření relace. 6. Popište princip telefonování přes IP pomocí architektury SIP(Session Initiation Protocol). Uveďte ve správném pořadí akce, ke kterým dojde po připojení IP telefonu do počítačové sítě až k vytvoření relace se vzdáleným účastníkem. Které protokoly se používají při telefonování? 7. Zakreslete základní architekturu(včetně typů protokolů) přenosu hlasu přes IP. Uveďte výhody a nevýhody použití hlasových přenosů po datových sítích. 8. K čemu slouží transportní protokoly u IP telefonie? Uveďte příklad protokolu. 9. K čemu slouží signalizační protokoly u IP telefonie? Uveďte příklad alespoň dvou protokolů. 10. Uveďte požadavky(alespoň čtyři) na Call Server u IP telefonie. 11. Porovnejte stručně architekturu systémů SIP a H Doplňte následující tabulku použití protokolů v sytému H.323 Protokol Použití H.225 RAS H.245 RTP RTCP 13. Porovnejte systémy SIP a H.323. Vlastnost SIP H.323 typ standardu složitost prvky systému adresování transportní vrstva kódování řízení 14.JakéjsouproblémypřipoužitíVoIPnaWAN? 7 Souborové a datové služby. 1. Popište princip činnosti RPC(Remote Procedure Call) a uveďte příklad aplikace, která RPC používá. 2. PopišteprincipčinnostiapoužitíRPC(RemoteProcedureCall).ČímselišíRPCodklasických funkcí v programu? Jaké používají adresování? 3. Vysvětlete stručně funkci a princip činnosti systému NFS. Uveďte alespoň tři příkazy protokolu NFS(přesný název není požadován). 4. CojetoSamba,kčemusloužíajaképrotokolyvyužívá?Uveďteněkteréproblémy,které musí řešit? 5. K čemu slouží Samba a jaké protokoly využívá? Uveďte modely autentizace, které používá. 6. Jaké způsoby autentizace podporuje Samba? 7. Popište stručně architekturu a funkci systému LPD. Uveďte příklad aplikací klient/server. 8

9 8. Popište stručně architekturu a funkci systému FTP. Jaký je rozdíl mezi pasivním a aktivním přenosem? Uveďte alespoň čtyři příkazy protokolu FTP. 9. Popište možnosti autentizace FTP a TFPT. 10.VčemselišíFTPaTFTP.Uveďterozdílymezinimi. 11. V jakém případě se používá pasivní přenos FTP. Uveďte příklad komunikace. 12. K čemu slouží protokol TFTP. Uveďte alespoň tři příkazy tohoto protokolu(není nutné uvést přesný název). 13. Popište komunikaci na síti po té, co uživatel na lokálním systému A zadal unixovým příkaz "ls skola",kdeadresářskolajefyzickyumístěnnaserverubpřipojenémkapřesnfs. Které protokoly se použijí a jaká data se budou vyměňovat? 8 Adresářové služby. 1. Co jsou to adresářové služby a k čemu slouží? Uveďte alespoň tři příklady adresářových systémů. 2. Jak jsou uspořádána data v adresáři LDAP? Uveďte, čím se liší adresář od klasické(např. relační) databáze. 3. Popište architekturu systému LDAP z pohledu komunikace. Vyjmenujte a stručně popište alespoň tři základní příkazy protokolu LDAP. 4. Vysvětlete pojem replikace dat a k čemu slouží. Popište průběh replikace dat u LDAP. Jaké příkazy protokolu LDAP se použijí při replikaci? 5. Co je to adresářové schéma a k čemu slouží? Vytvořte příklad jednoduchého adresářového schematu"student". 6. Jak lze využít LDAP server k ověřování uživatelů Web serveru? 7. Navrhněte adresářové schéma LDAP pro FIT VUT v Brně s objekty ucitelfit a studentfit. Navrhněte atributy pro tyto objekty(povinné i volitelné). Ukažte příklad záznamu pro vytvořené objekty. Jak lze ochránit data, aby byly přístupná pouze pro studenty a zaměstnance FIT? 8. Co říká následující výpis z konfigurace LDAP serveru? ( NAME name EQUALITY caseignorematch SUBSTR caseignoresubstringsmatch SYNTAX ) 9. Jaké úrovně vyhledávání a typy vyhledávání lze použít u adresáře LDAP? 9 Poštovní služby. 1. Přečtěte si následující a zjistěte, kdo odeslal tento , z jakého počítače a v kolik hodin. Na kterém počítači lze najít záznam o odeslání? Na najakou adresu dojde dopis poté, co bychom dali odpovědět(reply) v ovém klientovi? 9

10 Return-Path: Received: from sunny-days.cz (merlin.fit.vutbr.cz [ ]) by kazi.fit.vutbr.cz (envelope-from (8.13.5/8.13.5) with SMTP id k0cdsq1a for Thu, 12 Jan :29: (CET) Date: Thu, 12 Jan :28: (CET) From: Message-Id: Reply-To: "Ing. Pavel Jeřábek" Sender: "Ing. Pavel Jeřábek" Subject: Oznámení o výhře X-Scanned-By: MIMEDefang 2.54 on MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=iso Content-Transfer-Encoding: 8bit Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se zúčastnil zájezdu s naší cestovní kanceláří Sunny Days sro. Tak jako každý rok i letos jsme z účastníků našich zájezdů vylosovali výherce s exkluzivními cenami. Dovoluji si vám oznámit, že jste vyhrál druhou cenu - zájezd snů v ceně 40 tisíc Kč.... Svůj souhlas s výhrou nám oznamte, prosím, do 10 dnů em na tuto adresu. Uveďte, prosím, své plné jméno, číslo OP nebo číslo CP, rodné číslo a bankovní kontakt. Blahopřeji v získání výhry a těším se na další spolupráci, Ing. Pavel Jeřábek, jednatel 2. Vysvětlete následující část ové zprávy. Jakou chybu měl odesilatel v nastavení svého ového klienta?... Subject: pf2005 Date: Sun, 9 Jan :30: MIME-Version: 1.0 X-Mailer: Microsoft Outlook Express Content-Type: multipart/mixed; boundary="----=_nextpart_000_0019_01c4f681.b0b85120" This is a multi-part message in MIME format =_NextPart_000_0019_01C4F681.B0B85120 Content-Type: text/plain; charset="iso " Content-Transfer-Encoding: 7bit =_NextPart_000_0019_01C4F681.B0B85120 Content-Type: application/octet-stream; name="pf2005cz.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Disposition: attachment; filename="pf2005cz.jpg" 3. Popište význam protokolu SMTP a vysvětlete jeho základní příkazy. 4. Uveďte některé atributy(aspoň tři), které se používají u zpráv elektronické pošty uložených na serveru. Které protokoly pro práci s elektronickou poštou je podporují? 5. Vysvětlete význam MX záznamů. Uveďte příklad použití pro konkrétní ovou adresu. 6. Popište způsob, jakým lze použít adresářové služby LDAP a služby systému DNS při odesílání a doručování elektronické pošty. Uveďte, které aplikace, jakou službu, protokol, případně příkazy protokolu lze využít. Uveďte konkrétní názvy aplikací. 7. K čemu slouží protokoly POP3 a IMAP? Uveďte jejich základní rozdíly. 10

11 8. Popište stručně architekturu systému elektronické pošty. Vyjmenujte používané protokoly pro přenos a čtení pošty a význam příslušných DNS záznamů. Uveďte příklady aplikací. 9. Franta chce odeslat ze svého osobního počítače pcfranta s následujícícm nastavením IP adresa: /24, brána a primární DNS server: Protože nezná přesnou ovou adresu Honzy Studničky z FIT, použije službu LDAP na FIT(server ldap.fit.vutbr.cz). Jaká komunikace proběhne mezi počítačem pcfranta a dalšími počítači před a během odesílání u? Uveďte výměnu dat ve správném pořadí včetně příkazů protokolů(názvy nemusí být přesné). 10. Popište stručně význam a architekturu systému diskuzních konferencí Usenet. Vyjmenujte používané protokoly pro přenos a čtení zpráv. Uveďte příklady aplikací. 11. Vyjmenujte základní rozdíly při použití elektronické pošty a diskuzních skupin Usenet. 12. V čem se liší použití elektronické pošty a elektronické konference(listserver). Uveďte příklady použití. 13. Čím se liší elektronická konference(listserver) a diskuzní skupina Usenet? 14. Vysvětlete následující příspěvek. Napište, kdo ho poslal, z jakého počítače, kdy a na jakou adresu. Path: news.fee.vutbr.cz!not-for-mail From: "ldown" Newsgroups: vutbr.fit.courses.isa Subject: Re: komentare v programu Date: Fri, 7 Jan :34: Message-ID: NNTP-Posting-Host: pcf05.fit.vutbr.cz Mime-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=iso Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Trace: boco.fee.vutbr.cz (7 Jan :34:49 GMT) X-Complaints-To: NNTP-Posting-Date: 7 Jan :34:49 GMT X-Priority: 3 X-Newsreader: Microsoft Outlook Express X-RFC2646: Format=Flowed; Original Xref: news.fee.vutbr.cz vutbr.fit.courses.isa:86 Dík, konečně jsem to pochopil CojetoMIMEakčemusepoužívá?UveďteněkterétypyMIME. 16. Uveďte základní operace(alespoň čtyři) protokolu NNTP. Názvy příkazů nemusí být přesné. 17. Jak lze zajistit autentizaci a šifrování při posílání ů z pohledu uživatele? Uveďte příklad aplikací. 18.CojetoPGPajakpracuje?Uveďtepříkladpoužití. 19. Jaké jsou požadavky na bezpečnost při používání elektronické pošty? Popište tyto požadavky a uveďte pro ně konkrétní technologie a postupy, které zajistí požadovanou bezpečnost. 11

12 10 Přidělováníakonverzeadres DNSaDHCP. 1. Stručně popište význam funkcí gethostbyname() a gethostbyaddr(). V jakých typech DNS záznamů lze tyto informace nalézt? 2. Vysvětlete následující DNS záznamy pro doménu bigduck.com. Jak odpoví server na dotaz nslookup smtp.bigduck.com? smtp IN A smtp IN A smtp IN A Doplňte následující tabulku. U jednotlivých DNS záznamů napište, jakou funkci provádí (jakou informaci převádí na jakou). Uveďte příklad záznamu. typ záznamu zdrojová cílová inf. příklad inf. NS A hostname IP adresa pcuifs IN A PTR SOA CNAME 4. Vyjmenujte druhy DNS serverů. Které z nich jsou autoritativní pro danou doménu? Vysvětlete pojem autoritativní DNS server. 5. Jakýjerozdílmezidoménouazónou.Uveďtepříkladdoményazóny. 6. Co se stane, když administrátor na sekundárním DNS serveru aktualizuje DNS záznam? 7. Cojsoutoreverznízáznamyakčemuslouží?UveďtepříkladreverzníhoDNSzáznamu.Co se stane, když pro danou doménu chybí? 8. PotravinářskáfirmasídlícívByšicimátřipobočky-vRoudnicin.L.,naMělníkuaveVšetatech. U svého poskytovatele připojení si zaregistrovala doménu vitana.cz. Vytvořte DNS záznamy A, PTR, NS, MX, CNAME pro firemní servery v jednotlivých lokalitách. Primární DNS záznam bude uložen na centrálním firemním serveru polevka, záloha DNS záznamu i elektronické pošty bude na serveru poskytovatele ns.goodlife.cz s adresou Pro počítače v doméně vitana.cz použijte libovolné adresy ze sítě / Muzeum v Brně získalo připojení na Internet s adresami /24. Kromě některých pracovníchstanicsnázvyp1-p10,chtějídosvédoménymzm.czpřipojitiwwwserversnázvem DNS serveru ns.mzm.cz a server mail.mzm.cz. Vytvořte DNS záznamy pro přímý překlad i reverzní překlad těchto adres pro DNS(A,PTR,MX,CNAME,NS). Použijte adresy z přiděleného rozsahu IP adres. 10. Firma Nordik získala připojení na Internet s adresami /28. Ve firmě bude deset pracovních stanic s názvy n1-n10, dále WWW server DNS server(ns.nordik.cz) a poštovní server(mail.nordik.cz). Vytvořte DNS záznamy pro přímý i reverzní překlad těchto adres pro DNS(A,PTR,MX,CNAME,NS). Použijte adresy z přiděleného rozsahu IP adres. 11. Z následujícího výpisu souboru db zjistěte název a IP adresu primárního DNS serveru, IP adresu počítače cold.water.com a kontakt na správce domény. 12

13 $TTL IN SOA mn.water.com. pp.water.com. ( ; Serial 3600 ; Refresh 900 ; Retry ; Expire 3600 ) ; Minimum IN NS pt.water.com. IN NS mn.water.com. 12 IN PTR mn.water.com. 13 IN PTR pt.water.com. 14 IN PTR cold.water.com. 12. Z následujícího výpisu souboru db.cesta.cz zjistěte název a IP adresu primárního DNS serveru, adresu na správce domény a IP adresu počítače, na který se správci doručí zaslaná pošta. $TTL IN SOA root.cesta.cz. poutnik.cesta.cz. ( ; Serial 3600 ; Refresh 900 ; Retry ; Expire 3600 ) ; Minimum IN NS root.cesta.cz. IN NS kulik.cesta.cz. root IN A schranka IN A mail IN CNAME root.cesta.cz. kulik IN A cesta.cz. IN MX 10 schranka.cesta.cz. cesta.cz. IN MX 20 mail.cesta.cz. 13. Z následujícího výpisu souboru db.luwero.ug zjistěte název a IP adresu primárního DNS serveru, ovou adresu na správce domény a IP adresu počítače, na který se správci doručí zaslaná pošta. $TTL IN SOA root.luwero.ug. admin.luwero.ug. ( ; Serial 3600 ; Refresh 900 ; Retry ; Expire 3600 ) ; Minimum IN NS go.luwero.ug. IN NS root.luwero.ug. root IN A www IN A mail IN CNAME root.luwero.ug. go IN A luwero.ug. IN MX 10 luwero.ug. IN MX 20 mail.luwero.ug. 14. Přidejte do DNS nový počítač mu.tabor.cz s IP adresou Nastavte tento počítač také jako záložní poštovní server pro doménu tabor.cz. Potřebné úpravy proveďte v následujícím zónovém souboru db.tabor.cz. $TTL

14 @ IN SOA ns.tabor.cz. root.tabor.cz. ( ; Serial 3600 ; Refresh 900 ; Retry ; Expire 3600 ) ; Minimum IN NS ns.tabor.cz. IN NS ns.tabor.cz. db IN A IN A ns IN CNAME p1.tabor.cz. tabor.cz. IN MX 10 mail.clnet.cz. 15.Cojetopřenoszón.Vjakéokamžikuseprovádí?Uveďtetypypřenosuzónpodleobjemu přenášených dat. 16. K čemu slouží DHCP protokol? Uveďte alespoň čtyři informace, které lze získat z DHCP serveru. 17. Popište komunikaci pomocí protokolu DHCP, včetně použitých příkazů. Uveďte alespoň čtyři informace, které lze získat z DHCP serveru. Popište způsoby přidělování adres pro IPv6? 18. Popište komunikaci pomocí protokolu DHCP, včetně použitých příkazů. 19. Vysvětlete následující výpis. Co znamená neautoritativní odpověď? Uveďte postup, jak získat autoritativní odpověď. /home/matousp>nslookup smtp.cern.ch Server: kazi.fit.vutbr.cz Address: Non-authoritative answer: Name: smtp.cern.ch Address: Popište stručně význam a architekturu systému DNS, včetně používaných protokolů a příkladu aplikací. 21. Vysvětlete, jak funguje překlad doménového jména na IP adresu pomocí systému DNS? Ukažte to na příkladu vyhledání IP adresy počítače aisa.fi.muni.cz z počítače v doméně fit.vutbr.cz. 22.KčemusloužípříkazDNSNotify?Kdohovysíláakomu?Jakájereakcenatutozprávu? 23. Vysvětlete útok typu otrávení cache DNS(cache-poisoning).Jak mu lze zabránit? 24.KčemusloužíTSIGajakéjsoujehonevýhodypřipoužití? 25. Kdo přiděluje domény.cz? U koho lze doménu registrovat? Kdo je vlastníkem doménového jména? 14

15 11 Přehled TCP/IP. Adresování. 1. V následující tabulce doplňte chybějící položky. Pokud služba využívá více transportních protokolů, uveďte všechny. bodů služba aplikační protokol transportní protokol vzdálený tisk LDAP zabezpečené přihlašování WWW HTTP TCP Posílání statistik o tocích z routeru Sdílení souborů na síti ICMP Poslání elektronické pošty DNS 2. V následující tabulce doplňte chybějící položky aplikačních služeb. služba příklad klienta příklad serveru Služba WWW mozilla apache Vzdálená správa síťových zařízení Přenos souborů Čtení elektronické pošty News Tiskové služby Bezpečné přihlašování Adresářové služby Překlad doménových adres na IP adresy 3. Pro jaké služby se používají následující protokoly? protokol služba TFTP OSPF SNMP RTCP ICMP NNTP LDAP SMB H.245 syslog 4. Doplňte názvy všech vrstev modelu ISO/OSI a TCP/IP. Uveďte i názvy protokolových jednotektak,jakjsmejepoužívalivkurzuisa. Model ISO/OSI PDU Model TCP/IP 5. Jaké kroky je třeba provést pro připojení počítače se síťovou kartou do lokální sítě LAN? Uveďte pořadí jednotlivých činností, které musíte vykonat, abyste mohli úspěšně pracovat na Internetu. Uveďte příklady činností(příkazů) na konkrétním OS. 15

16 6. U počítače připojeného do sítě LAN došlo při načítání WWW stránky k nespecifikované chybě. Uveďte konkrétní kroky(a příkazy), kterými zjistíte, v jakém místě chyba nastala. ŘešeníukažtenaOSUnixneboMSWindows. 7. Vysvětlete rozdíl při použití protokolu UDP oproti TCP? Jaké činnosti musí aplikace vykonávat pro spolehlivý přenos dat? Jaká je výhoda takto implementovaného přenosu? Uveďte aspoň tři příklady aplikací, kde je implementace pomocí UDP vhodná. 8. Jakým způsobem je zajištěno spolehlivé doručení IP datagramů? Jak je odesilatel dat informován, když dojde např. k zahlcení vstupních front směrovače na cestě k cíli? Jakým způsobem byste odhalili tuto chybu? 9. Při připojení počítače do sítě a jeho restartu, počítač neobdržel IP adresu, o kterou si pomocí protokolu DHCP žádal. V čem může být chyba a jakým způsobem lze chybu odhalit? Uveďte alespoň tři možné příčiny. 10. Počítač se správně přidělenou IP adresou se nemůže spojit s poštovním serverem. Při testování spojení jste zjistili, že program ping vrací úspěšnou odpověď pouze od počítačů v lokální síti. Co může být příčinou? Jakým způsobem lze chyby detekovat? 12 Aplikace nad TCP/IP 1. Nakreslete vrstvový model TCP/IP komunikace při získávání DNS záznamu. V každé vrstvě modelu TCP/IP napište používaný přenosový protokol a způsob implementace protokolu. Pro nejvyšší vrstvu uveďte název konkrétních aplikací. 2. Nakreslete vrstvový model TCP/IP komunikace při posílání zprávy ECHO příkazu ping. V každé vrstvě modelu TCP/IP napište používaný přenosový protokol a jakým způsobem je daný protokol v počítači implementován. 3. Nakreslete vrstvový model TCP/IP komunikace pro čtení elektronické pošty záznamu. V každé vrstvě modelu TCP/IP napište používaný přenosový protokol a způsob implementace protokolu. Pro nejvyšší vrstvu uveďte název konkrétních aplikací Nakreslete vrstvový model TCP/IP komunikace při posílání dotazu vyhledání uživatele adresářové služby LDAP. V každé vrstvě modelu TCP/IP napište používaný přenosový protokol a způsob implementace protokolu. Pro nejvyšší vrstvu uveďte název konkrétních aplikací. 5. Nakreslete vrstvový model TCP/IP komunikace systému IP telefonie SIP. V každé vrstvě modelu TCP/IP napište používané přenosové protokoly a způsob implementace protokolů. Pro nejvyšší vrstvu uveďte názvy konkrétních aplikací. 6. Nakreslete vrstvový model TCP/IP komunikace při posílání elektronické pošty. V každé vrstvě modelu TCP/IP napište používaný přenosový protokol a způsob implementace protokolu. Pro nejvyšší vrstvu uveďte název konkrétních aplikací. 7. Nakreslete vrstvový model TCP/IP komunikace SNMP. V každé vrstvě modelu TCP/IP napište používaný přenosový protokol a způsob implementace protokolu. Pro nejvyšší vrstvu uveďte název konkrétních aplikací Adresování 1. Doplňte v tabulce chybějící údaje. V posledním sloupečku uveďte, zda se může daná adresa objevit na Internetu. Předpokládejte adresování podle standardní tříd. 16

17 adresa IPv4 třída síťová maska adresa sítě broadcast Může být na Internetu? Doplňte v tabulce chybějící údaje. Hodnoty pište v desítkové soustavě. adresa IPv4 síťová maska adresa sítě broadcast / / /30 3. Doplňte v tabulce chybějící údaje. Hodnoty pište v desítkové soustavě. adresa IPv4 síťová maska adresa sítě broadcast / / /29 privátní adresa(ano/ne) 4. KekaždéIPadreseuveďtejejía)třídu,b)síťovoumasku,c)adresusítě,dokteréIPadresa patří a d) adresu pro všesměrové vysílání(broadcast). Které z uvedených adres se nesmí objevit na Internetu? KekaždéIPadreseuveďtejejía)třídu,b)síťovoumasku,c)adresusítě,dokteréIPadresa patří a d) adresu pro všesměrové vysílání(broadcast). Které z uvedených adres se nesmí objevit na Internetu? KekaždéIPadreseuveďtejejía)třídu,b)síťovoumasku,c)adresusítě,dokteréIPadresa patří a d) adresu pro všesměrové vysílání(broadcast). Které z uvedených adres se nesmí objevit na Internetu? KekaždéIPadreseuveďtejejía)třídu,b)síťovoumasku,c)adresusítě,dokteréIPadresa patří a d) adresu pro všesměrové vysílání(broadcast). Které z uvedených adres se nesmí objevit na Internetu? Kolik lze vytvořit různých multicastových skupin u IPv4? Uveďte příklad adres alespoň tří multicastových skupin. 9. Co je to adresování? Doplňte následující tabulku s různými způsoby adresování nad TCP/IP. název vrstvy typ adresy délka adresy příklad adresy 17

18 10. Kolik počítačů lze připojit do sítě /18? 11. Kolik počítačů lze připojit do sítě s maskou ? Uveďte příklad sítě s touto maskouaadresudvoupočítačůvtétosíti. 12. Napište adresu podsítě, ve které leží počítač /23. Jaká je adresa pro broadcast vtétosíti? 13.CojetotechnologieCIDRakčemuslouží?Uveďtepříkladpoužití. 14.CojetoNAT?Uveďteprincipčinnostiapříkladpoužití. 15. Hraniční směrovač firmy Shotek odděluje vnitřní síť s adresami /24 od Internetu. Směrovač zároveň provádí překlad NAT. V tabulce NAT na směrovači je uveden záznam :5001/ :2334 ve formátu(lan/wan). Jak vypadá paket na vnějším rozhraní sítě, který byl poslaný z počítače PC3 ve vnitřní síti na WWW server ( )? Uveďte IP adresu a port cíle i odesilatele v hlavičce IP datagramu po překladu. 16. Z počítače PC3( , port 55602) v Internetu byl poslán paket do vnitřní sítě VUT. Po průchodu NAT serverem se použil záznam :53/ :53(formát WAN/LAN).UveďteIPadresuaportodesilateleaIPadresuaportcílevhlavičceIP paketu před a po průchodu NAT serverem. 17. Popište a porovnejte činnost iterativního a konkurentního UDP serveru. Které funkce síťové knihovny se použijí pro dané činnosti? 18. Počítač správně pracuje v síti. Jeho uživatel zjistil, že IP adresa počítače je a adresa brány Napište adresu sítě, ve které se počítač nachází a masku IP adresy počítače počítače. Uvažujte délku podsítě, která je nejefektivnější z pohledu využití adresního prostoru. 19. Firemní počítačová síť používá adresy x.x pro 70 počítačů. Navrhněte rozdělení počítačů do pěti nezávislých oddělených podsítí, kde nebude více jak 15 počítačů na podsíť. Přidělený adresový prostor využijte při plánování co nejefektivněji. Pro každou nově vytvořenou podsíť uveďte a) adresu podsítě, b) její síťovou masku, c) adresu všesměrového vysílání (broadcast), d) maximální počet počítačů, který může být v dané podsíti a e) příklad adresy počítače z této podsítě. 20. Fakultní počítačová síť používá adresy x.x. Navrhněte rozdělení počítačů do tří oddělených podsítí. V jedné podsíti budou počítače zaměstnanců(max. 50 počítačů), v druhé studentské počítače(max. 300 počítačů) a ve třetí servery(max. 14 počítačů). Využijte efektivně přidělený adresový prostor. Zapište a) adresy nových podsítí, b) jejich síťové masky, c) adresy pro broadcast a d) vypište rozsahy IP adres pro jednotlivé skupiny počítačů. Délka masky u jednotlivých podsítí se může lišit. 21. Účetní firma BNP získala od svého poskytovatele internetového připojení IP adresu pro svou síť /26. Firma potřebuje zapojit 55 počítačů rozdělených do čtyř podsítí - 6 počítačů, 6 počítačů, 13 počítačů a 30 počítačů. Navrhněte efektivní rozdělení počítačů do těchto sítí. Zapište a) adresy nových podsítí, b) síťové masky, c) adresy pro broadcast, d) rozsahy IP adres přidělené počítačům. Porovnejte počet nevyužitých IP adres při rozdělení do podsítí s případem umístění všech počítačů pouze do jediné sítě. 22.Vmaléfirmějezapojeno22počítačůdotřípodsítí,kterémajístejnoudélkumasky.Jedna podsíť má adresu /X(6 počítačů), druhá /X(6 počítačů) a třetí /X(10 počítačů). Určete nejmenší hodnotu X(délku síťové masky). V každé podsíti uveďte: a) rozsah IP adres počítačů, b) síťovou masku a c) adresu pro všesměrové vysílání(broadcast). Kolik počítačů lze maximálně připojit ve firmě při tomto rozdělení adres? 18

19 23. Poskytovatel internetového připojení má veřejnou IP adresu /23. Adresy chce nabídnout malým organizacím s maximálně 70 přípojkami. Kolik organizací může připojit? Uveďte příklad rozdělení IP adres, včetně a) adres vzniklých podsítí, b) síťových masek a c) adres pro všesměrové vysílání. Uveďte d) rozsahy IP adres pro připojené počítače. Kolik adres zůstane při tomto dělení nevyužitých? 24. Ve firmě, která má adresu sítě /24 potřebujete vytvořit pět podsítí s maximálním počtem počítačů. Navrhněte vytvoření takových podsítí a zapište a) adresy jednotlivých podsítí, b) masky, c) adresy všesměrového vysílání a d) rozsahy možných adres počítačů v každé podsíti. 25. Ve vnitřní síti používá zpracovatelská firma DontNo privátní adresy /24. Vytvořte čtyři podsítě, které budou obsahovat 80, 60, 30 a 16 počítačů. Při plánování podsítě využívejte úsporně prostor IP adres. U každé podsítě uveďte a) adresu podsítě, b) síťovou masku a c) adresu všesměrového vysílání. Uveďte také d) rozsahy IP adres pro připojené počítače. Délky masek podsítí se mohou lišit. 26. Slévárenský komplex SteelRod získal adresní prostor sítě /23. Vytvořte čtyři podsítě, které budou obsahovat 130, 100, 32 a 32 počítačů pro jednotlivé pobočky SteelRod. Při plánování podsítě využívejte úsporně prostor IP adres. U každé podsítě uveďte a) adresu podsítě, b) síťovou masku a c) adresu všesměrového vysílání. Zapište také d) rozsahy IP adres pro zadaný počet připojených počítačů. 27. Správce sítě organizace chce rozdělit podsíť s adresou /22 na tři podsítě. Jedna bude mít 500 počítačů, druhá 200 počítačů a třetí 50 počítačů. Zapište a) adresy nových podsítí,b)jejichsíťovémasky,c)adresyprobroadcastad)vypišterozsahyipadresprojednotlivé skupiny počítačů. Délky masek jednotlivých podsítí se mohou lišit. Využijte efektivně přidělený adresový prostor. 13 Programování sítí TCP/IP. 1. Vysvětlete model komunikace klient server? Jaké činnosti provádí klient a jaké server? Jak se popisuje jejich komunikace? Na jaké síťové vrstvě pracují? Uveďte příklad aplikace klient -server. 2. Jaké informace neobsahuje UDP paket ve srovnání s TCP paketem? Uveďte alespoň dvě informace. 3. Co je to schránka(socket)? Jak lze schránku adresovat? Uveďte tři základní typy schránek používaných v sítích AF INET. 4. Co je to schránka(socket)? Uveďte a stručně popište operace, které lze nad ní provádět. 5. Popište třífázové ustavení spojení(three-way handshake) u TCP při otevírání spojení klient/server. Jaké funkce síťové knihovny BSD sockets se pro tuto komunikaci použijí? 6. K čemu slouží číslo portu? Jaká je jeho velikost? Popište stručně základní skupiny portů a uveďte, které porty lze volně využívat? 7. Stručně popište a porovnejte činnost iterativního a konkurentního TCP serveru. Uveďte, které funkce síťové knihovny byste použili pro uvedené činnosti? 8. Porovnejte činnost TCP a UDP serveru. Uveďte a stručně popište funkce síťové knihovny, které potřebujete pro jejich implementaci. 9. Popište a porovnejte činnost iterativního a konkurentního UDP serveru. Které funkce síťové knihovny se použijí pro dané činnosti? 19

20 10. Která operace nad schránkami(sockety) způsobují blokování a proč? Jakým způsobem se dá tento problém řešit? 11.CojetoI/Omultiplexingakčemuslouží?JakholzeimplementovatpomocíBSDsockets? 12. Jaké jsou možnosti kontroly šíření vysílání dat typu multicast? Jak lze kontrolovat přístup na úrovni uživatelů? 13.JakérozsahyadressepoužívajíuIPv4aIPv6promulticast?Jaklzeovlivnitdosahmulticastového přenosu u IPv4 a IPv6? 14. Porovnejte přenos pomocí multicastu a spojení TCP. Pro jaké typy přenosu je vhodné použít multicast a kdy TCP? 15. Jak se identifikuje skupina pro příjem multicastových dat? Jaká je délka identifikátoru? Uveďte příklad identifikace. 16. Jak lze vytvořit schránku pro přenos typu multicast? Jakým způsobem lze posílat multicastová data? 17. Organizace chce vysílat pro své zaměstnance multicastový přenos ze zasedání vedení firmy. Tyto informace se nesmějí dostat mimo firemní síť. Uveďte alespoň tři způsoby, jak to zajistit? 18. Uveďte programové prostředky, které lze využít k programování komunikace následujících protokolů. U BSD schránek(sockets), uveďte také jejich typ. protokol typ schránky BSD TCP ICMP IP UDP IGMP Ethernet další programové prostředky 19.Cojetoprotokolajakholzepopsat?Navrhněteazapišteprotokolproslužbučtenípošty ze vzdáleného počítače. Protokol neřeší bezpečnost přenosu. 20. Navrhněte a zapište protokol pro správu dávkově spracovávaných úloh v superpočítačovém centru. Předpokládejte, že každý uživatel se autentizuje a pokud server není příliš vytížen, zařadí do fronty čekajících úloh své úlohy. Uživatel může sledovat úlohy, své úlohy vyřadit či změnit jejich pořadí. 21. Navrhněte a zapište protokol pro řízení přehrávání filmů služby Home video. Protokol by měl umožnit autentizaci uživatele(s kontrolu kreditu pro využívání služby) a připojení uživatele k serveru, výběr filmu, přehrání filmu, zastavení přehrávání, převinutí na zadané místo apod. 20

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Site - Zapich. Varianta 1

Site - Zapich. Varianta 1 Site - Zapich Varianta 1 1. Koncovy uzel PC1 overuje pres PING konektivitu uzlu PC3. Jaky bude obsah ethernetoveho ramce nesouciho ICMP zpravu od PC1 na portu Fa0/3 SW1? SRC address: MAC_PC1 DST address:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace DNS

Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace DNS Aplikační vrstva Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace RIP DNS TELNET HTTP SNMP RTP SMTP FTP port UDP TCP IP 1 Aplikační

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Úvod do analýzy. Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz. Poslední aktualizace: 8. prosince 2013

Úvod do analýzy. Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz. Poslední aktualizace: 8. prosince 2013 počítačových sítí Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 8. prosince 2013 Základní pojmy z počítačových sítí Základní pojmy Protokol popisuje

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Typy samostatných úloh PSI 2005/2006

Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Každá úloha má dvě části. Část analytickou, která slouží k zachycování komunikace na síti a k zobrazování zachycených dat pomocí grafického rozhraní. K zachycování

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy: POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout

Více

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS)

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) DNS je distribuovaná databáze, kterou používají TCP/IP aplikace k mapování doménových jmen do IP adres (a naopak) DNS informace jsou rozprostřeny po množině DNS

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Analýza aplikačních protokolů

Analýza aplikačních protokolů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 4 Analýza aplikačních protokolů Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Komunikace v datových sítích (X32KDS) Měřeno: 28. 4. 2008

Více

Další nástroje pro testování

Další nástroje pro testování Další nástroje pro testování PingPlotter grafická varianta programu ping umožňuje soustavné monitorování, archivování apod. www.pingplotter.com VisualRoute grafický traceroute visualroute.visualware.com

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ÚVOD Analýza sítě je jedním z prostředků potřebných ke sledování výkonu, údržbě a odstraňování závad v počítačových sítích. Většina dnešních sítí je založena na rodině protokolů

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference Ing. Jitka Dařbujanová E-mail, SSL, News, elektronické konference Elementární služba s dlouhou historií Původně určena pro přenášení pouze textových ASCII zpráv poté rozšíření MIME Pro příjem pošty potřebujete

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments Architektura TCP/IP v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé systémy (implementace spodních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE Datum převzetí: Příloha ke smlouvě č.: Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE SPECIFIKACE SLUŽBY: Služba IP VPN Forte umožňuje připojení centrály nebo poboček zákazníka k privátní

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly Architektura Počítačová síť, jako je např. založená na IP, představuje složitý systém Lze ji rozložit do několika vrstev o Zjednodušení implementace o Jednodušší k pochopení i-tá vrstva o využívá služeb

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.06 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 06 Sítě v Linuxu diagnostika, identifikace, spojení, služby DUM naučí základní kroky ve správe síťového připojení,

Více

Aplikační vrstva. Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace HTTP

Aplikační vrstva. Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace HTTP Aplikační vrstva Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace RIP DHCP DNS TELNET HTTP SNMP RTP SMTP FTP port UDP TCP IP

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková Internet a jeho služby Ing. Kateřina Ježková Osnova předmětu (1) 1. Princip, funkce a vznik historie Internetu. 2. Důležité protokoly - komunikační, transportní, aplikační. 3. Adresy na Internetu -číselná

Více

Routování směrovač. směrovač

Routování směrovač. směrovač Routování směrovač směrovač 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: _ Počítačové sítě a systémy Routování směrovač 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Audit bezpečnosti počítačové sítě. Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz

Audit bezpečnosti počítačové sítě. Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Audit bezpečnosti počítačové sítě Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Zadání Prověřit bezpečnost v dané počítačové síti (cca 180 klientských stanic) Nejsou povoleny destruktivní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

Obsah PODĚKOVÁNÍ...11

Obsah PODĚKOVÁNÍ...11 PODĚKOVÁNÍ..........................................11 ÚVOD.................................................13 Cíle knihy............................................. 13 Koncepce a přístup.....................................

Více

TheGreenBow IPSec VPN klient

TheGreenBow IPSec VPN klient TheGreenBow IPSec VPN klient Konfigurační příručka k VPN routerům Planet http://www.thegreenbow.com http://www.planet.com.tw Obsah: 1. Úvod...3 1.1 Účel příručky...3 1.2 Topologie VPN sítě...3 2 VRT311S

Více

Maturitní otázky z předmětu Počítačové sítě školní rok 2007/2008

Maturitní otázky z předmětu Počítačové sítě školní rok 2007/2008 Maturitní otázky z předmětu Počítačové sítě školní rok 2007/2008 1. Činnost uživatelů v sítích a. přihlašování do sítě i. znalost důležitých údajů u jednotlivých typů sítí (P2P, W2K3...) ii. hesla a základní

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Email Ing. Zelinka

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

Y36SPS Bezpečnostní architektura PS

Y36SPS Bezpečnostní architektura PS Y36SPS Bezpečnostní architektura PS Jan Kubr - Y36SPS 1 8/2007 Cíle ochrany data utajení integrita dostupnost zdroje zneužití výkonu útok na jiné systémy uložení závadného obsahu pověst poškození dobrého

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Jan Kubr - Y36PSI 1 11/2008 Program protokol síťové vrstvy IP podpůrné protokoly ICMP RARP, BOOTP, DHCP protokoly transportní vrstvy UDP TCP Jan Kubr - Y36PSI 2 11/2008

Více

Sledování provozu sítě

Sledování provozu sítě Sledování provozu sítě...vzhledem k řešení bezpečnostních incidentů... Tomáš Košňar CESNET z.s.p.o. kosnar@cesnet.cz Obsah Základní principy sledování provozu sítí Mechanismy a možnosti sledování provozu

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) INFORMACE VE VÝPOČETNÍ TECHNICE 3 2) POČÍTAČOVÉ ARCHITEKTURY, POČÍTAČ JAKO ČÍSLICOVÝ STROJ 3 3) SIGNÁLY 3

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Úvod do počítačových sítí Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc. Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Adresování v Internetu Jmenné služby Protokoly

Více

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP.

Email. email. Email spolupráce více systémů. email. Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP. email Email email Email spolupráce více systémů Pro zajištění služby je používáno více aplikačních protokolů, např.: DNS SMTP POP or IMAP MSGFMT (RFC822,...) a MIME Email splitting & relaying 1 relaying

Více

X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006

X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006 X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006 X36PKO přednášející: Jan Kubr kubr@fel.cvut.cz,místnost G2,(22435) 7628 cvičící: Jan Kubr Jiří Smítka smitka@fel.cvut.cz, G2, 7629 Pavel Kubalík xkubalik@fel.cvut.cz,

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Komunikace v sítích TCP/IP (1)

Komunikace v sítích TCP/IP (1) České vysoké učení technické v Praze FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ katedra počítačových systémů Komunikace v sítích TCP/IP (1) Jiří Smítka jiri.smitka@fit.cvut.cz 14.2.2011 1/30 Úvod do předmětu Jiří

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Učební text základy PC sítí

Učební text základy PC sítí Učební text základy PC sítí Síťový model ISO/OSI Jedná se o normu vypracovanou organizací ISO a přijatou roku 1984. Neklade si za cíl přesně diktovat implementaci jednotlivých protokolů, ale uplatnění

Více

Audit bezpečnosti počítačové sítě

Audit bezpečnosti počítačové sítě Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Audit bezpečnosti počítačové sítě Semestrální práce Y36SPS Zadání Prověřit bezpečnost v dané počítačové síti (cca 180 klientských stanic) Nejsou povoleny destruktivní

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

OpenVPN. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) OpenVPN 3. března 2013 1 / 16

OpenVPN. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) OpenVPN 3. března 2013 1 / 16 OpenVPN Ondřej Caletka 3. března 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) OpenVPN 3. března 2013 1 / 16 Virtuální privátní sítě Vytvoření

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Počítačová síť TUONET a její služby

Počítačová síť TUONET a její služby Počítačová síť TUONET a její služby Petr Grygárek katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Osnova Síťové technologie provozované v TUONETu. Připojení TUONETu do Internetu

Více

Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o.

Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o. Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o. na základě výsledků měření sítě v období 01-02/2014. Digital Telecommunications s.r.o.. Obránců míru 208/12, Ostrava, 703 00 IČ: 00575810, DIČ:

Více

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Počítačové sítě 7. cvičení ARP Address Resolution Protocol mapování IP adres na MAC adresy Při potřebě zjistit MAC adresu k IP adrese se generuje ARP request (broadcast),

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_02_18 IKT DNS domény. Radomír Soural. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_02_18 IKT DNS domény. Radomír Soural. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456 Název klíčové aktivity III/2 Inovace

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2014 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2014 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG duben 2014 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG - KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 2 Multifunkční zařízení 3 Barevná A4 bizhub C25 3 A4 bizhub C3350 4 A4 bizhub C3850 5 A3 bizhub

Více

Standardizace Internetu (1)

Standardizace Internetu (1) Internet Standardizace Internetu (1) RFC Request for Comments, základní dokumenty identifikovány čísly, po vydání se nemění místo změny se nahradí jiným RFC přidělen stav proposed standard: návrh (ustálené,

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 NETSPEC e-learningové vzdělávání síťových specialistů registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Důvody

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

VPN - Virtual private networks

VPN - Virtual private networks VPN - Virtual private networks Přednášky z Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Virtual Private Networks Virtual Private Networks Privátní sítě používají pronajaté linky Virtuální

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 08. Otázka : Protokolová rodina TCP/IP. Vztah k referenčnímu modelu ISO-OSI. Obsah : 1 Úvod 2 TCP/IP vs ISO-OSI 3 IP - Internet Protocol

Více

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování Principy fungování WWW serverů a browserů Internetové publikování Historie WWW 50. léta Douglas Engelbert provázané dokumenty 1980 Ted Nelson projekt Xanadu 1989 CERN Ženeva - Tim Berners-Lee Program pro

Více

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky.

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky. Směrování Ve větších sítích již není možné propojit všechny počítače přímo. Limitujícím faktorem je zde množství paketů všesměrového vysílání broadcast, omezené množství IP adres atd. Jednotlivé sítě se

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Technologie počítačových komunikací

Technologie počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 9 Technologie počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. TCP/IP, telnet, SSH, FTP

Ing. Jitka Dařbujanová. TCP/IP, telnet, SSH, FTP Ing. Jitka Dařbujanová TCP/IP, telnet, SSH, FTP Globální systém pro propojení počítačových sítí, který k tomuto využívá sadu protokolů TCP/IP Síť mnoha různých sítí propojených metalickými, optickými kabely,

Více

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Všechny virtuální servery jsou částečně předkonfigurovány. V provozu je služba Active Directory Domain Controller, díky které jsou vytvořena doména ITAcademy a subdomény SW.ITAcademy

Více

Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání

Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání imac imac imac Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava Zadání Navrhněte a zdokumentujte konfiguraci sítě přidělené lokality korporátní sítě WAN připojené do Internetu.

Více