Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3. II. Seznam společníků 3. III. Základní informace o společnosti 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3. II. Seznam společníků 3. III. Základní informace o společnosti 5"

Transkript

1

2 Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3 II. Seznam společníků 3 III. Základní informace o společnosti 5 IV. Složení orgánů společnosti v roce V. Organizační struktura 6 VI. Zpráva o činnosti společnosti 7 VII. K hospodářskému výsledku roku VIII. Zaměstnanci 13 IX. Majetek společnosti 14 X. Záměry do budoucna 14 XI. Další informace o společnosti vyžadované podle zákona o účetnictví 15 XII. Údaje o osobách odpovědných za ověření účetní závěrky a výroční zprávy 16 Přílohy: Zpráva auditora Příloha k účetní závěrce za rok 2006 Zpráva o ovládacích vztazích Přehled vybraných ukazatelů Základní charakteristiky v historickém přehledu

3 I. Založení a vznik společnosti Společnost Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, se sídlem Ostrava - Zábřeh, nám.snp 1, byla zapsána k v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka Základním dokumentem o založení společnosti byla Společenská smlouva Domu kultury NH Ostrava Jih, s. r. o. ze dne rozšířená o dodatek č.1 ze dne Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady dne byla schválena poslední změna obsahu společenské smlouvy společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s. r. o. Společnost založili společníci: vklad obchodní podíly obchodní podíly v Kč v % v Kč NOVÁ HUŤ, a.s % Podniková odborová rada OS KOVO při NH, a.s % Město Ostrava-Městský obvod O.-Jih % K společníci vložili do společnosti základní kapitál v celkové hodnotě Kč a vytvořili rezervní fond ve výši Kč, tj. 5 % základního kapitálu. Dům kultury NH Ostrava-Jih, s.r.o. převzal veškerá práva a povinnosti dřívějšího subjektu DK NH - hospodářské zařízení OS KOVO. Vklady společníků, nemovitosti a věci movité jsou řádně vedeny na majetkových účtech společnosti. K činí základní kapitál společnosti Kč (viz. kapitola II/9). II. Seznam společníků 1. Seznam společníků se v letech 1993 až 1995 nezměnil 2. Smlouva o převodu obchodního podílu v roce 1996 Usnesením valné hromady Domu kultury NH Ostrava Jih (dále jen DK NH) č. 60-9/1995 ze dne byl schválen hlasy všech přítomných převod obchodního podílu mezi společníky.smlouva o převodu obchodního podílu byla uzavřena dne mezi společníky Podnikovou odborovou radou OS KOVO při Nové huti, a.s. a Městem Ostrava - Městským obvodem Ostrava Jih, přičemž POR NH postupuje 27 % obchodního podílu. Město Ostrava - Městský obvod Ostrava Jih odkoupil 27 % od POR a navýšil tím obchodní podíl ve společnosti na 34 % základního kapitálu. 3. Seznam společníků v letech 1997 až 2000 NOVÁ HUŤ, a. s. - obchodní podíly 66 % Kč Město Ostrava - Městský obvod O. - Jih - obchodní podíly 34 % Kč

4 4. Smlouva o převodu části obchodního podílu mezi společníky a dodatek ke smlouvě v roce 2001 Společníci uzavřeli dne Smlouvu o převodu části obchodního podílu a dne Dodatek ke smlouvě o převodu obchodního podílu ze dne Těmito dokumenty bylo převedeno 46 % obchodního podílu společníka NOVÁ HUŤ, a. s. na společníka Statutární město Ostrava. Bylo dosaženo tohoto stavu obchodních podílů: Statutární město Ostrava - 80 % základního kapitálu, tj Kč splaceného vkladu NOVÁ HUŤ, a. s % základního kapitálu, tj Kč splaceného vkladu O převodu obchodního podílu rozhodla valná hromada společnosti na mimořádném zasedání Zápis v obchodním rejstříku byl změněn dne V roce zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem Rozhodnutím č / 2002 v březnu 2002 schválila valná hromada společnosti zvýšení základního kapitálu ze stávajících Kč o 14 mil. Kč na Kč, a to novým peněžitým vkladem. Závazek ke zvýšení vkladu až do výše navrženého zvýšení převzal společník Statutární město Ostrava. Bylo dosaženo tohoto stavu obchodních podílů: Statutární město Ostrava - 85,475 % základního kapitálu, tj Kč splaceného vkladu NOVÁ HUŤ, a. s. - 14,525 % základního kapitálu, tj Kč splaceného vkladu 6. Seznam společníků se v roce 2003 nezměnil, změnil se název společníka: Statutární město Ostrava - 85,475 % základního kapitálu, tj Kč splaceného vkladu ISPAT NOVÁ HUŤ, a. s.- 14,525 % základního kapitálu. tj Kč splaceného vkladu 7. Seznam společníků se v roce 2004 nezměnil 8. V roce 2005 změnila společnost ISPAT NOVÁ HUŤ a. s. firmu na MITTAL STEEL OSTRAVA a. s. 9. V roce 2005 byl uskutečněn převod celého obchodního podílu společníka MITTAL STEEL OSTRAVA a. s. Valná hromada dne schválila převod celého obchodního podílu společníka MITTAL STEEL OSTRAVA a. s. s vkladem ve výši Kč k celkovému základnímu kapitálu společnosti ve výši Kč do vlastnictví stávajícího společníka Statutární město Ostrava. Zápis v obchodním rejstříku byl proveden dne Statutární město Ostrava je společníkem se 100 % majetkovou účastí. 10. Seznam společníků v roce 2006 Statutární město Ostrava je společníkem se 100 % majetkovou účastí.

5 III. Základní informace o společnosti 1. Identifikační údaje Firma: Dům kultury Akord Ostrava Zábřeh, s. r. o. Sídlo: Ostrava Zábřeh, Náměstí SNP 1 PSČ: IČ: DIČ: Zápis v obchodní rejstříku: 2. Předmět podnikání CZ Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka provoz zařízení veřejných služeb, - organizování a pořádání kulturních (mimo. 3 odst.9), sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, - provoz kulturních zařízení, - provoz a obsluha hracích automatů, - reklama, propagace a inzerce, - kopírovací práce, - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, - pronájem nemovitostí vč. bytového hospodářství, - zprostředkování prací a služeb, - výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově obrazových záznamů, - hostinská činnost. IV. Složení orgánů společnosti v roce 2006 Rozhodnutí jediného společníka přijímá Rada města v působnosti valné hromady. Složení dozorčí rady v roce 2006: předseda: místopředseda: členové: Jednatel společnosti: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. Mgr. Otakar Veřovský Karel Gavenda RSDr. Oldřich Jakubek Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. Ing. Jan Půček Ing. Vlasta Housková Výkonné vedení společnosti k : Ing. Vlasta Housková, ředitel Ing. Sylva Kocurová, zástupce ředitele, vedoucí programového a obchodního oddělení Ing. Dana Hladká, vedoucí ekonomického úseku Jaroslav Vašek, vedoucí úseku hostinské činnosti Pavel Krobot, vedoucí provozního úseku

6 V. Organizační struktura 1. Kulturní aktivity - obecně prospěšné činnosti Oddělení 10 - programové oddělení: Počet zaměstnanců: 2 Charakteristika: -kulturní programy - koncerty, divadelní představení, -společenské akce - plesy, večírky, taneční zábavy, zábavné a soutěžní pořady pro děti, -festivaly, přehlídky, slavnosti, -vzdělávání - kurzy hudební, pohybové a jazykové. 2. Oblast režijních nákladů Oddělení 30 správa: Počet zaměstnanců: 3 -jednatel, ředitel, -ekonomické oddělení. Oddělení 40 - technický provoz: Počet zaměstnanců: 14,7 Charakteristika: -investiční činnosti, běžná údržba, -technické služby, -obsluha zvukového a světelného zařízení, -úklid, -ostraha objektu, -pomocné práce. 3. Oblast podnikatelských aktivit Oddělení 50 - hostinská činnost: Počet zaměstnanců: 11,8 Charakteristika: -služby restaurace Akord, -klub Akord, -letní zahrada (sezónní činnost), -restaurační servis ve všech prostorách DK Akord, -hrací automaty. Oddělení 60 obchodní: Počet zaměstnanců: 6,6 Charakteristika: -krátkodobé pronájmy sálů, salónků a klubu, -dlouhodobé pronájmy nebytových prostor, -pronájmy reklamních ploch, reklamní aktivity, -příjem zakázek, -předprodej vstupenek, -propagační a písmomalířské práce, -kopírovací práce, -hotelové ubytování. Grafické schéma organizační struktury je uvedeno v Příloze k účetní závěrce.

7 VI. Zpráva o činnosti společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s. r. o. (dále jen DK Akord) je obchodní společností se 100 % majetkovou účastí statutárního města Ostravy. Je místem, které občanům nabízí bohatý kulturní program, společenskou zábavu, vzdělání i odpočinek. K zajištění stanovených cílů - vytvořit široké spektrum nabídky kulturních aktivit pro účelné naplnění volného času občanů města Ostravy - společnost optimálně využívá veškeré finanční, prostorové, technické i personální možnosti. Rozvojem podnikatelských aktivit společnost vytváří finanční zdroje pro krytí provozních nákladů. V roce 2006 zajistila společnost 86 % vlastních zdrojů ke krytí provozních nákladů. Statutární město Ostrava jako jediný společník finančně přispívá na částečnou úhradu provozních nákladů a tímto způsobem dotuje neziskové aktivity - kulturní akce pořádané DK Akord pro občany města. V roce 2006 činila dotace na jednu vstupenku kulturního pořadu v DK Akord 91,- Kč. Hlavní cíl společnosti DK Akord pro rok 2006 byl naplněn. Pozornost byla věnována dramaturgii nosných programů, ke kterým patří divadelní představení a koncerty. Podařilo se zajistit umělecky kvalitní divadelní inscenace i koncerty, ve kterých se představila řada umělců i populárních osobností. Z divadelních her patřila k nejúspěšnějším titulům uvedeným v tomto roce irská hra Kapsy plný šutrů s M. Vladykou a R. Holubem, dále hra Čistá kořist s L. Mrkvičkou. Divácky přitažlivé byly komedie Drahouškové s J. Paulovou a P. Zedníčkem v hlavních rolích. K velmi zajímavým patřil koncert O. Havelky a jeho Melody Makers, který byl vysílán v přímém přenosu Českým rozhlasem Ostrava a Talk show H. Vondráčkové. Programová nabídka roku 2006 pro děti a mládež obsahovala široké spektrum kulturních aktivit a řadu možností využití volného času. Děti v DK Akord každý měsíc nacházely svou pohádku, karneval či v prosinci velmi oblíbeného Mikuláše s dárečky. Úspěšná byla spolupráce se všemi typy škol, kdy školy navštívily jak hromadně připravená představení a naučné pořady tak představení připravená speciálně na klíč dle požadavku konkrétních škol. V Malé galerii DK Akord jsou již druhou sezónu organizovány Výstavy dětských organizací a škol. V roce 2006 zde vystavovaly Základní školy ul. Chrjukinova, Dvorského, Provaznická, MUDr. Lukášové, ale také děti Speciální školy kpt. Vajdy, z Dětského domova z Ostravy - Hrabové, Střediska volného času ul. Gurtěvova, Základní umělecké školy ul. Sologubova. V létě byly v galerii vystaveny vítězné práce soutěže Obvod Ostrava Jih očima dětí a v říjnu zde byla putovní výstava společnosti ADRA, ve které byly veřejnosti představeny práce dětí z postižených oblastí světa s fotografiemi těchto míst. Tuto prezentaci školy a dětské organizace velmi přivítaly a dnes se již pravidelně hlásí o účast v kalendáriu výstav. Již tradičně DK Akord připravuje ve spolupráci s Městským obvodem Ostrava Jih akce pořádané na veřejném prostranství. Jde o Slavnosti obvodu Ostrava Jih, Pestré léto na Jihu, Vinobraní a Rozsvícení vánočního stromu. Cílem slavností je posílení integrity občanů a obohacení kulturního života města. Kulturní program je zpřístupněn občanům zdarma. Poděkování za možnost uskutečnit tyto akce náleží Městskému obvodu Ostrava Jih, který na jejich realizaci přispěl finanční částkou v celkovém objemu 90 tis. Kč. V programu byl vždy uveden zajímavý host jako například legendární hudební skupina Rangers, populární Skiblu nebo gospelový soubor. Aktivně jsou do programu zapojena zájmová sdružení a organizace, zejména dětské. Největší účast veřejnosti cca pěti tisíc občanů byla zaznamenána na Vinobraní. Při této příležitosti starosta Městského obvodu Ostrava Jih ocenil významné osobnosti obvodu - tři osobnosti z oblasti folklóru a tři sportovce. Rovněž Rozsvícení vánočního stromu mělo velmi dobrou návštěvnost.

8 Společenská zábava má v DK Akord dlouholetou tradici. V nabídce jsou diskoplesy, ples absolventů tanečních kurzů pro středoškolskou mládež, Společenský ples DK Akord, oblíbený je recesní Májový ples lásky a Jarní ples, v závěru roku Silvestr. Společenská zábava v DK Akord se těší velké přízni návštěvníků díky příjemnému prostředí v sálech, atraktivním scénářům a kvalitním gastronomickým službám. Řada úspěchů byla zaznamenána v oblasti klubových pořadů. Na klubové scéně našli prostor začínající umělci, amatéři i alternativní žánry. Uskutečnily se koncerty z oblasti rocku, folku a country. Klubové prostory byly využity také pro divadelní představení malých forem a komponované klubové pořady vlastní tvorby. K nejúspěšnějším patří autorský pořad Dámy, na kafíčko. Zajímavé osobnosti (Dr. R. Uzel, V. Savčenko, R. Herber, R. Hadrbolec), módní přehlídky, účesové show, rady o zdraví, životním stylu, kosmetické okénko apod. a příjemná klubová atmosféra přitahují stálé i nové návštěvnice různých věkových skupin. Druhým rokem je do nabídky klubových pořadů zařazen literárně hudební pořad Čtení v Akordu, ve kterém vystoupili především autoři našeho regionu. Tento pořad je doplněn vždy o vernisáž výstavy místních tvůrců a hudební produkci zdejších amatérských hudebníků. Záměrem v dramaturgii pořadu je více než dosud se tématicky přiblížit mladé generaci, proto byla navázána spolupráce s pedagogy středních škol. Již čtvrtým rokem pokračuje ve své úspěšné činnosti nedělní Taneční kavárna, která je určena milovníkům společenského tance. Za úspěšný a ojedinělý projekt lze označit Senior klub, který se v DK Akord uskutečnil poprvé v dubnu roku Projekt byl realizován s finanční podporou Městského obvodu Ostrava Jih. Ve zcela zaplněném klubu se v programu besedovalo se zajímavými osobnostmi, soutěžilo o nejlepší moučník, nechyběla zábava s harmonikou i vlastní program obyvatel domovů důchodců nebo členů klubu důchodců, žáků místních škol. Největší ohlas měla soutěž Lady babi, která přinesla klubu věhlas zajímavé akce pro starší generaci. Senior klubu se dostává osobní podpory představitelů obvodu Ostravy-Jih a vznikl tak užitečný projekt, který přináší starším občanům kromě příjemných setkání, kulturních zážitků také důležité informace. V oblasti vzdělávání a kultury těla jsme pořádali 4 hudební, 5 jazykových a 10 pohybových kurzů pro děti, mládež, dospělé i seniory. Do nabídky byl zařazen cyklus kurzů výtvarných technik. Velmi úspěšně v DK Akord působí a vychovává mládež ve společenském tanci taneční škola Elán pod vedením ing. Chlopčíka. Vzestupnou tendenci má zájem o společenský tanec z řad manželských a tanečních párů. Důležitým prostředkem pro zajištění vlastních příjmů je oblast krátkodobých i dlouhodobých pronájmů. Pro řadu společností i jednotlivců bylo připraveno kvalitní zázemí pro realizaci jejich reprezentačních či odborných akcí včetně zajištění kompletního gastroservisu, doprovodných programů na klíč či dalších služeb. Kapacitně různorodé prostory budovy, veřejné prostranství náměstí SNP, přilehlá zahrada a navazující Bělský les ve spojení s kvalitními doplňkovými službami byly dobře a účelně využity k pořádání akcí jiných organizací jak místního tak i celoměstského významu. V DK Akord se uskutečnil Moravskoslezský festival gymnazijních pěveckých sborů, soutěž kadeřníků s mezinárodní účastí, Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, Chopinovské nocturno, I. liga mužů v boxu, Ostravské vánoce a další. Neustálá péče o interiér salónků, zdokonalování technického vybavení přináší pozitivní výsledky ve zvýšeném využití budovy pro pravidelné semináře. Pro dlouhodobé pronájmy byly využity všechny prostory DK Akord vyčleněné k tomuto účelu.

9 Návštěvnost Návštěvnost 2006 leden únor březen duben květen červen červec srpen září říjen list. pros. Rok Návštěvnost celkem kulturní pořady klubové pořady kurzy venkovní akce celkem pořady DK ostatní

10 DK Akord připravil v roce 2006 pro veřejnost 133 kulturních pořadů a společenských akcí, které navštívilo diváků. Propočtem z poskytnuté dotace na úhradu nákladů ve výši 3,5 mil. Kč a počtu návštěvníků pořadů DK Akord vyplývá, že dotace na jednu vstupenku z vnějších zdrojů činila 91,- Kč * Podíl v % 2005 * Podíl v % Provozní dotace % % Vlastní objem kulturních aktivit % % Finanční prostředky celkem % % Návštěvnost Průměr. cena vstupného % % Z toho - dotace/1vstupenka % % - vlastní zdroje/1 vstupenka % % * Údaje uvedeny v Kč Prostory DK Akord jsou využívány víceúčelově: k vlastním kulturním pořadům, klubovým pořadům, vzdělávacím a pohybovým kurzům a také kulturním, společenským a nájemním akcím jiných pořadatelů. K těmto aktivitám je systematicky budována řada doplňkových podnikatelských aktivit, které zvyšují komfort poskytovaných služeb a současně zvyšují ekonomický efekt. Doplňkové podnikatelské aktivity významným způsobem přispívají ke krytí nákladů provozu i neziskových kulturních aktivit. Návštěvníkům je k dispozici restaurační zázemí s gastroservisem různých forem - rychlé občerstvení, běžné stravování, slavnostní tabule a zahradní party. V roce 2006 byla nabídka rozšířena o hotelové služby. Hotelu využili hostující umělci, obchodní partneři a tuzemští i zahraniční turisté. Ke zkvalitnění služeb občanům přispěla recepce, která v celotýdenním provozu zajišťuje hotelové služby, předprodej vstupenek, kopírovací práce a informační služby.

11 VII. K hospodářskému výsledku roku 2006 Souhrnné ukazatele hospodářské činnosti (v Kč) Skutečnost 2006 Skutečnost 2005 Index 06/05 Výnosy ,084 - z toho neinvestiční dotace Náklady ,085 Procento krytí nákladů 86 % 87 % z vlastních zdrojů Hospodářský výsledek ,33 Statutární město Ostrava poskytuje od roku 2005 zúčtovatelnou neinvestiční dotaci na částečnou úhradu nákladů a vytváří optimální podmínky pro finanční zajištění neziskových aktivit společnosti. V roce 2006 činila výše dotace 3,5 mil. Kč. Plánovaný hospodářský výsledek je nulový. Společnost DK Akord zajistila v roce 2006 splnění hlavních ekonomických ukazatelů stanovených podnikatelským plánem z hlediska hospodářského výsledku i obratu. V meziročním srovnání činil růst výnosů 8,4 %, růst nákladů činil 8,5 %. V meziročním srovnání bylo dosaženo růstu přidané hodnoty o 9,2 %, tj. 753 tis. Kč (viz. Výkaz zisků a ztrát). Výnosy Struktura výnosů dle účetního členění (v Kč) Skutečnost 2006 Skutečnost 2005 Index 06/05 Tržby z prodeje služeb a zboží ,10 Aktivace vnitropod. služeb ,98 Jiné provozní výnosy ,02 Finanční výnosy ,42 Výnosy celkem ,08 Tržby včetně DPH ,10 Výnosy celkem meziročně vzrostly o 8 %, tj tis. Kč. V meziročním srovnání tržby z prodeje služeb a zboží vzrostly o 10 %, tj tis. Kč. V ostatních položkách výnosových druhů bylo dosaženo mírné překročení, objemově nejvýraznější v jiných provozních výnosech. V položce jiné provozní výnosy je zahrnuta neinvestiční dotace 3,5 mil. Kč, účelová dotace na úhradu mzdových nákladů 146 tis. Kč, dále částku 100 tis. Kč představují sponzorské dary na podporu akcí pro veřejnost poskytnuté městským obvodem Ostrava - Jih. Ve zbývajících 128 tis. Kč jsou zahrnuty obratové bonusy a náhrady škod.

12 Náklady Náklady roku 2006 dosáhly objemu tis. Kč, v meziročním srovnání vzrostly o 9 %, tj. o tis. Kč. Objemově největší nákladovou položkou DK Akord jsou mzdové náklady, tvoří 28% celkových nákladů a jejich podíl na celkových nákladech společnosti je na úrovni předchozích let. Osobní náklady celkem, tedy mzdy včetně pojištění, odměn členům orgánů společnosti a sociálních nákladů, tvoří 39 % nákladů společnosti. Výše spotřeby materiálu a zboží i ostatních služeb roste v závislosti na růstu výnosů. Podíl těchto nákladových položek na celkových nákladech vzrostl shodně o 1%. Podíl odpisů a energií na celkových nákladech naopak klesl o 0,5 %. Z ostatních nákladových položek se meziročně snížily opravy, daně a poplatky a jiné provozní náklady. Ostatní nákladové položky nevykazují výraznější změny. Nákladová položka Podíl na celkových nákladech Meziroční nárůst (v tis. Kč) Osobní náklady 39,3 % 935 Spotřeba materiálu a zboží 22,3 % 665 Ostatní služby 17,1 % 571 Odpisy 11,2 % 70 Energie 7,7 % 44 Ostatní náklady 2,4 % -333

13 VIII. Zaměstnanci Vývoj stavu zaměstnanců v přepočtených stavech v DK Akord od roku 2001: Zaměstnanci ve stálém pracovním poměru 35,6 36,8 34,8 33,5 35,9 38,1 Zaměstnanci v mimopracovním poměru ,1 4,6 5,5 DK Akord celkem 41,6 41,8 40,8 39,6 40,5 43,6 V roce 2006 dochází ke zvýšení přepočteného průměrného stavu zaměstnanců. Vyšší počet zaměstnanců ve stálém pracovním poměru souvisí s rozšířením podnikatelských aktivit o hotelové služby a vytvořením nových pracovních míst recepčních. Zvýšený počet zaměstnanců v mimopracovním poměru má příčinu ve vysoké nemocnosti. Meziročně činil nárůst nemocnosti 190 % a v přepočtu na fond pracovní doby představuje 4,2 zaměstnance. Poskytování kvalitních služeb klade vysoké nároky na profesní vyspělost zaměstnanců, na dobrou komunikaci s lidmi a pracovní režim spojený s přesunem pracovní doby do večerních hodin, víkendů a svátků. Přes obecný nedostatek pracovních příležitostí je velmi obtížné získávání nových zaměstnanců některých profesí s potřebnými předpoklady. K zajištění služeb poskytovaných na pozici lektor vzdělávání, šatnářka, pořadatel, jevištní technik, zvukař-osvětlovač, požární ochrana a pomocné práce využívá DK Akord zaměstnance v mimopracovním poměru.

14 IX. Majetek společnosti V roce 2006 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně tis. Kč, z toho tis. je pořízení majetku stavebního charakteru, 554 tis. Kč představují stroje, přístroje a zařízení, za 362 tis. Kč byl pořízen inventář a umělecká díla, 240 tis. Kč je nedokončený dlouhodobý majetek. Z majetku byl vyřazen odprodejem inventář v pořizovací ceně 4 tis. Kč, jeho zůstatková cena byla nulová. K je majetek společnosti v pořizovacích cenách tis. Kč. Ke zvyšování úrovně poskytovaných služeb přispívá průběžná modernizace budovy i vnitřního vybavení uskutečňovaná v rámci vlastních investičních prostředků. Průběžně je realizována řada investičních záměrů, které směřují k racionalizaci provozních nákladů - např. modernizace oken, ale také ke zvýšené spokojenosti návštěvníků - modernizace interiérů. K dalším významným investičním akcím roku 2006 patří dobudování hotelové části a vybudování recepce včetně vybavení. V roce 2006 DK Akord využil investiční dotaci statutárního města Ostrava na neodkladnou akci Rekonstrukce vzduchotechniky sálů. Zastaralé vzduchotechnické zařízení z roku 1959 bylo vyřazeno z provozu. Převážná část rozsáhlé investiční akce v objemu 9,2 mil. Kč byla realizována v roce Stavba byla předána do zkušebního provozu, kolaudace se předpokládá v březnu K byly provedeny práce v hodnotě tis. Kč. Pro druhou etapu rekonstrukce vzduchotechniky v objemu 3,5 mil. Kč je zpracována projektová dokumentace. Z provozních důvodů může být 2. etapa pokud budou schváleny investiční prostředky - provedena výhradně v prázdninovém období roku 2007, aby byly minimalizovány ztráty z výluky provozu. X. Záměry do budoucna Pro rok 2007 valná hromada schválila neinvestiční dotaci na úhradu provozních nákladů ve výši 3,5 mil Kč. Finanční zajištění činnosti vytváří potřebnou jistotu pro realizaci neziskových aktivit společnosti v rozsahu schváleného podnikatelského plánu. Hlavním cílem společnosti DK Akord v roce 2007 je umožnit účelné a hodnotné naplnění volného času občanů města Ostravy, nabídnout široké spektrum zajímavých kulturních aktivit - vytvářet pravidelnou nabídku divadelních představení, koncertů zábavných pořadů, pohádek, klubových pořadů, udržovat tradičně vysokou úroveň společenské zábavy a připravit nabídku vzdělávacích a pohybových kurzů pro všechny věkové kategorie. Díky finanční podpoře statutárního města Ostrava i účelovým příspěvkům městského obvodu Ostrava Jih bude zajištěna cenová dostupnost kulturních pořadů pro širokou veřejnost. Udržení stanovené hladiny úhrady nákladů vlastními zdroji při stoupající tendenci všech nákladů a zajištění bohaté nabídky kulturního vyžití bude možné současně s rozvojem podnikatelských aktivit. Prostory a technické zázemí DK Akord budou nadále k dispozici pro spolky, zájmová sdružení a společnosti zabývající se kulturou, vzděláváním a volným časem občanů pro pravidelnou činnost i pro jednorázové přehlídky tvorby či festivaly. Důležité místo v činnosti zaujímá spolupráce se všemi typy škol, pro které jsou k dispozici prostory pro školní akademie, výročí škol, školní plesy i pro aktivity studentů. I v budoucnu je našim záměrem pořádat akce celoměstského i lokálního charakteru, na těchto akcích vytvářet příležitost pro

15 vystoupení ostravských amatérských umělců, spolků a zájmových sdružení. Pro všechny výše uvedené aktivity má DK Akord vybudovány prostorové, technické i personální podmínky. Potřebná péče bude věnována vývoji zaměstnanosti, pozitivní je stav na rozhodujících pozicích v jednotlivých profesích i útvarech. Situace na provozním úseku se zvýšenou fluktuací i nemocností musí být v průběhu roku 2007 stabilizována a účinně vyřešena. V investiční činnosti budou vytvořeny podmínky k dokončení technicky náročných rekonstrukcí a modernizací v prázdninovém období, jejichž rozsah realizace byl z ekonomických i časových důvodů rozdělen na etapy. Záměry zahrnují relativně samostatné celky zbývajících dvou částí vzduchotechniky v budově, dokončení modernizace oken, dokončení modernizace interiéru velkého sálu, přísálí a klubu. XI. Další informace o společnosti vyžadované podle zákona o účetnictví Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by byly významné pro účel výroční zprávy. V oblasti výzkumu a vývoje společnost neprovádí žádnou činnost. V oblasti ochrany životního prostředí společnost neuskutečňuje žádné aktivity. únor 2007 Zpracovala: ing. Dana Hladká

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Výroční zpráva 2004 DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Pomáháme druhým k vítězství! Prioritami SAZKA, a.s., při naplňování strategických cílů jsou: otevřený a vstřícný postoj vůči veřejnosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE PLNĚNÍ KONCEPCE ORGANIZACE EKONOMIKA STATISTIKA ČINNOSTI HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ PŘÍLOHY (organizační struktura, rozbor nákladů a

Více

Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH

Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH 1 2 Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO.. 3 II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 III. VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI... 5 IV. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ.. 6 V. ZPRÁVA

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 6 2.2 Předmět podnikání 6 2.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 DpmLJ, a. s., Mrštíkova 3 461 71 Liberec 3 Tel.: +420 485 344 111 KB, a. s., pobočka Liberec Č. účtu: 4306-461/0100 Fax: +420 485 105 426 IČO: 473 11 975 DIČ: CZ473 11 975 E-mail:

Více

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy.

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Výroční zpráva 2001 Hlavní smysl své existence a činnosti spatřuje naše společnost v pomoci oblastem veřejného zájmu českému sportu a tělovýchově, zdravotnictví, kultuře, důležitým sociálním a charitativním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cesta k zákazníkovi Cesta k zákazníkovi Obsah 1. Úvodní slovo 7 2. Historie a současnost 11 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 14 2.2 Předmět podnikání

Více

LOUTKOVÉ DIVADLO RADOST příspěvková organizace Bratislavská 32, 602 00 Brno ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

LOUTKOVÉ DIVADLO RADOST příspěvková organizace Bratislavská 32, 602 00 Brno ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE LOUTKOVÉ DIVADLO RADOST příspěvková organizace Bratislavská 32, 602 00 Brno ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 V Brně dne 26.2.2010 Mgr. Vlastimil Peška ředitel Obsah Strana I. Plnění

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Úvodní slovo a obecné údaje společnosti Úvodní slovo předsedy dozorčí rady společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 4 Organizační struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, SPOL. S R. O. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, SPOL. S R. O. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ÚVODNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Vážení zastupitelé, vážení obchodní partneři, vážení občané, otevíráte v pořadí již čtrnáctou výroční zprávu Českokrumlovského rozvojového fondu, obchodní společnosti,

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1814/10-T Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Adresa:

Více

RWE Transgas, a.s. Výroční zpráva 2005

RWE Transgas, a.s. Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva 2005 Vybrané ukazatele za rok 2005 Tržby celkem (mil. Kč) 69 627 EBITDA (mil. Kč) 8 231 Provozní zisk (mil. Kč) 8 602 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 6 938 Zisk po zdanění (mil. Kč) 5 168 Investice

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE PLNĚNÍ KONCEPCE ORGANIZACE EKONOMIKA STATISTIKA ČINNOSTI HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ PŘÍLOHY (organizační struktura, rozbor nákladů a

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 společnosti Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Obsah : I. Úvod II. Textová část III. Tabulková část IV. Příloha účetní závěrky v plném znění V. Návrh na rozdělení zisku

Více

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady... 1 Obsah Základní údaje o společnosti... 2 Organizační schéma...3 Zpráva jednatele společnosti...4 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Rozvaha v plném rozsahu...9 Výkaz zisku a ztráty...15 Grafy... 19 Příloha

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 Sušické kulturní centrum příspěvková organizace OBSAH OBSAH... 2 1.Úvod...3 Vážení přátelé... 3 2.Základní údaje... 3 Zřizovatel organizace:... 3 3.Vymezení činnosti...4 4.Nové budovy...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více