Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3. II. Seznam společníků 3. III. Základní informace o společnosti 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3. II. Seznam společníků 3. III. Základní informace o společnosti 5"

Transkript

1

2 Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3 II. Seznam společníků 3 III. Základní informace o společnosti 5 IV. Složení orgánů společnosti v roce V. Organizační struktura 6 VI. Zpráva o činnosti společnosti 7 VII. K hospodářskému výsledku roku VIII. Zaměstnanci 13 IX. Majetek společnosti 14 X. Záměry do budoucna 14 XI. Další informace o společnosti vyžadované podle zákona o účetnictví 15 XII. Údaje o osobách odpovědných za ověření účetní závěrky a výroční zprávy 16 Přílohy: Zpráva auditora Příloha k účetní závěrce za rok 2006 Zpráva o ovládacích vztazích Přehled vybraných ukazatelů Základní charakteristiky v historickém přehledu

3 I. Založení a vznik společnosti Společnost Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, se sídlem Ostrava - Zábřeh, nám.snp 1, byla zapsána k v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka Základním dokumentem o založení společnosti byla Společenská smlouva Domu kultury NH Ostrava Jih, s. r. o. ze dne rozšířená o dodatek č.1 ze dne Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady dne byla schválena poslední změna obsahu společenské smlouvy společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s. r. o. Společnost založili společníci: vklad obchodní podíly obchodní podíly v Kč v % v Kč NOVÁ HUŤ, a.s % Podniková odborová rada OS KOVO při NH, a.s % Město Ostrava-Městský obvod O.-Jih % K společníci vložili do společnosti základní kapitál v celkové hodnotě Kč a vytvořili rezervní fond ve výši Kč, tj. 5 % základního kapitálu. Dům kultury NH Ostrava-Jih, s.r.o. převzal veškerá práva a povinnosti dřívějšího subjektu DK NH - hospodářské zařízení OS KOVO. Vklady společníků, nemovitosti a věci movité jsou řádně vedeny na majetkových účtech společnosti. K činí základní kapitál společnosti Kč (viz. kapitola II/9). II. Seznam společníků 1. Seznam společníků se v letech 1993 až 1995 nezměnil 2. Smlouva o převodu obchodního podílu v roce 1996 Usnesením valné hromady Domu kultury NH Ostrava Jih (dále jen DK NH) č. 60-9/1995 ze dne byl schválen hlasy všech přítomných převod obchodního podílu mezi společníky.smlouva o převodu obchodního podílu byla uzavřena dne mezi společníky Podnikovou odborovou radou OS KOVO při Nové huti, a.s. a Městem Ostrava - Městským obvodem Ostrava Jih, přičemž POR NH postupuje 27 % obchodního podílu. Město Ostrava - Městský obvod Ostrava Jih odkoupil 27 % od POR a navýšil tím obchodní podíl ve společnosti na 34 % základního kapitálu. 3. Seznam společníků v letech 1997 až 2000 NOVÁ HUŤ, a. s. - obchodní podíly 66 % Kč Město Ostrava - Městský obvod O. - Jih - obchodní podíly 34 % Kč

4 4. Smlouva o převodu části obchodního podílu mezi společníky a dodatek ke smlouvě v roce 2001 Společníci uzavřeli dne Smlouvu o převodu části obchodního podílu a dne Dodatek ke smlouvě o převodu obchodního podílu ze dne Těmito dokumenty bylo převedeno 46 % obchodního podílu společníka NOVÁ HUŤ, a. s. na společníka Statutární město Ostrava. Bylo dosaženo tohoto stavu obchodních podílů: Statutární město Ostrava - 80 % základního kapitálu, tj Kč splaceného vkladu NOVÁ HUŤ, a. s % základního kapitálu, tj Kč splaceného vkladu O převodu obchodního podílu rozhodla valná hromada společnosti na mimořádném zasedání Zápis v obchodním rejstříku byl změněn dne V roce zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem Rozhodnutím č / 2002 v březnu 2002 schválila valná hromada společnosti zvýšení základního kapitálu ze stávajících Kč o 14 mil. Kč na Kč, a to novým peněžitým vkladem. Závazek ke zvýšení vkladu až do výše navrženého zvýšení převzal společník Statutární město Ostrava. Bylo dosaženo tohoto stavu obchodních podílů: Statutární město Ostrava - 85,475 % základního kapitálu, tj Kč splaceného vkladu NOVÁ HUŤ, a. s. - 14,525 % základního kapitálu, tj Kč splaceného vkladu 6. Seznam společníků se v roce 2003 nezměnil, změnil se název společníka: Statutární město Ostrava - 85,475 % základního kapitálu, tj Kč splaceného vkladu ISPAT NOVÁ HUŤ, a. s.- 14,525 % základního kapitálu. tj Kč splaceného vkladu 7. Seznam společníků se v roce 2004 nezměnil 8. V roce 2005 změnila společnost ISPAT NOVÁ HUŤ a. s. firmu na MITTAL STEEL OSTRAVA a. s. 9. V roce 2005 byl uskutečněn převod celého obchodního podílu společníka MITTAL STEEL OSTRAVA a. s. Valná hromada dne schválila převod celého obchodního podílu společníka MITTAL STEEL OSTRAVA a. s. s vkladem ve výši Kč k celkovému základnímu kapitálu společnosti ve výši Kč do vlastnictví stávajícího společníka Statutární město Ostrava. Zápis v obchodním rejstříku byl proveden dne Statutární město Ostrava je společníkem se 100 % majetkovou účastí. 10. Seznam společníků v roce 2006 Statutární město Ostrava je společníkem se 100 % majetkovou účastí.

5 III. Základní informace o společnosti 1. Identifikační údaje Firma: Dům kultury Akord Ostrava Zábřeh, s. r. o. Sídlo: Ostrava Zábřeh, Náměstí SNP 1 PSČ: IČ: DIČ: Zápis v obchodní rejstříku: 2. Předmět podnikání CZ Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka provoz zařízení veřejných služeb, - organizování a pořádání kulturních (mimo. 3 odst.9), sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, - provoz kulturních zařízení, - provoz a obsluha hracích automatů, - reklama, propagace a inzerce, - kopírovací práce, - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, - pronájem nemovitostí vč. bytového hospodářství, - zprostředkování prací a služeb, - výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově obrazových záznamů, - hostinská činnost. IV. Složení orgánů společnosti v roce 2006 Rozhodnutí jediného společníka přijímá Rada města v působnosti valné hromady. Složení dozorčí rady v roce 2006: předseda: místopředseda: členové: Jednatel společnosti: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. Mgr. Otakar Veřovský Karel Gavenda RSDr. Oldřich Jakubek Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. Ing. Jan Půček Ing. Vlasta Housková Výkonné vedení společnosti k : Ing. Vlasta Housková, ředitel Ing. Sylva Kocurová, zástupce ředitele, vedoucí programového a obchodního oddělení Ing. Dana Hladká, vedoucí ekonomického úseku Jaroslav Vašek, vedoucí úseku hostinské činnosti Pavel Krobot, vedoucí provozního úseku

6 V. Organizační struktura 1. Kulturní aktivity - obecně prospěšné činnosti Oddělení 10 - programové oddělení: Počet zaměstnanců: 2 Charakteristika: -kulturní programy - koncerty, divadelní představení, -společenské akce - plesy, večírky, taneční zábavy, zábavné a soutěžní pořady pro děti, -festivaly, přehlídky, slavnosti, -vzdělávání - kurzy hudební, pohybové a jazykové. 2. Oblast režijních nákladů Oddělení 30 správa: Počet zaměstnanců: 3 -jednatel, ředitel, -ekonomické oddělení. Oddělení 40 - technický provoz: Počet zaměstnanců: 14,7 Charakteristika: -investiční činnosti, běžná údržba, -technické služby, -obsluha zvukového a světelného zařízení, -úklid, -ostraha objektu, -pomocné práce. 3. Oblast podnikatelských aktivit Oddělení 50 - hostinská činnost: Počet zaměstnanců: 11,8 Charakteristika: -služby restaurace Akord, -klub Akord, -letní zahrada (sezónní činnost), -restaurační servis ve všech prostorách DK Akord, -hrací automaty. Oddělení 60 obchodní: Počet zaměstnanců: 6,6 Charakteristika: -krátkodobé pronájmy sálů, salónků a klubu, -dlouhodobé pronájmy nebytových prostor, -pronájmy reklamních ploch, reklamní aktivity, -příjem zakázek, -předprodej vstupenek, -propagační a písmomalířské práce, -kopírovací práce, -hotelové ubytování. Grafické schéma organizační struktury je uvedeno v Příloze k účetní závěrce.

7 VI. Zpráva o činnosti společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s. r. o. (dále jen DK Akord) je obchodní společností se 100 % majetkovou účastí statutárního města Ostravy. Je místem, které občanům nabízí bohatý kulturní program, společenskou zábavu, vzdělání i odpočinek. K zajištění stanovených cílů - vytvořit široké spektrum nabídky kulturních aktivit pro účelné naplnění volného času občanů města Ostravy - společnost optimálně využívá veškeré finanční, prostorové, technické i personální možnosti. Rozvojem podnikatelských aktivit společnost vytváří finanční zdroje pro krytí provozních nákladů. V roce 2006 zajistila společnost 86 % vlastních zdrojů ke krytí provozních nákladů. Statutární město Ostrava jako jediný společník finančně přispívá na částečnou úhradu provozních nákladů a tímto způsobem dotuje neziskové aktivity - kulturní akce pořádané DK Akord pro občany města. V roce 2006 činila dotace na jednu vstupenku kulturního pořadu v DK Akord 91,- Kč. Hlavní cíl společnosti DK Akord pro rok 2006 byl naplněn. Pozornost byla věnována dramaturgii nosných programů, ke kterým patří divadelní představení a koncerty. Podařilo se zajistit umělecky kvalitní divadelní inscenace i koncerty, ve kterých se představila řada umělců i populárních osobností. Z divadelních her patřila k nejúspěšnějším titulům uvedeným v tomto roce irská hra Kapsy plný šutrů s M. Vladykou a R. Holubem, dále hra Čistá kořist s L. Mrkvičkou. Divácky přitažlivé byly komedie Drahouškové s J. Paulovou a P. Zedníčkem v hlavních rolích. K velmi zajímavým patřil koncert O. Havelky a jeho Melody Makers, který byl vysílán v přímém přenosu Českým rozhlasem Ostrava a Talk show H. Vondráčkové. Programová nabídka roku 2006 pro děti a mládež obsahovala široké spektrum kulturních aktivit a řadu možností využití volného času. Děti v DK Akord každý měsíc nacházely svou pohádku, karneval či v prosinci velmi oblíbeného Mikuláše s dárečky. Úspěšná byla spolupráce se všemi typy škol, kdy školy navštívily jak hromadně připravená představení a naučné pořady tak představení připravená speciálně na klíč dle požadavku konkrétních škol. V Malé galerii DK Akord jsou již druhou sezónu organizovány Výstavy dětských organizací a škol. V roce 2006 zde vystavovaly Základní školy ul. Chrjukinova, Dvorského, Provaznická, MUDr. Lukášové, ale také děti Speciální školy kpt. Vajdy, z Dětského domova z Ostravy - Hrabové, Střediska volného času ul. Gurtěvova, Základní umělecké školy ul. Sologubova. V létě byly v galerii vystaveny vítězné práce soutěže Obvod Ostrava Jih očima dětí a v říjnu zde byla putovní výstava společnosti ADRA, ve které byly veřejnosti představeny práce dětí z postižených oblastí světa s fotografiemi těchto míst. Tuto prezentaci školy a dětské organizace velmi přivítaly a dnes se již pravidelně hlásí o účast v kalendáriu výstav. Již tradičně DK Akord připravuje ve spolupráci s Městským obvodem Ostrava Jih akce pořádané na veřejném prostranství. Jde o Slavnosti obvodu Ostrava Jih, Pestré léto na Jihu, Vinobraní a Rozsvícení vánočního stromu. Cílem slavností je posílení integrity občanů a obohacení kulturního života města. Kulturní program je zpřístupněn občanům zdarma. Poděkování za možnost uskutečnit tyto akce náleží Městskému obvodu Ostrava Jih, který na jejich realizaci přispěl finanční částkou v celkovém objemu 90 tis. Kč. V programu byl vždy uveden zajímavý host jako například legendární hudební skupina Rangers, populární Skiblu nebo gospelový soubor. Aktivně jsou do programu zapojena zájmová sdružení a organizace, zejména dětské. Největší účast veřejnosti cca pěti tisíc občanů byla zaznamenána na Vinobraní. Při této příležitosti starosta Městského obvodu Ostrava Jih ocenil významné osobnosti obvodu - tři osobnosti z oblasti folklóru a tři sportovce. Rovněž Rozsvícení vánočního stromu mělo velmi dobrou návštěvnost.

8 Společenská zábava má v DK Akord dlouholetou tradici. V nabídce jsou diskoplesy, ples absolventů tanečních kurzů pro středoškolskou mládež, Společenský ples DK Akord, oblíbený je recesní Májový ples lásky a Jarní ples, v závěru roku Silvestr. Společenská zábava v DK Akord se těší velké přízni návštěvníků díky příjemnému prostředí v sálech, atraktivním scénářům a kvalitním gastronomickým službám. Řada úspěchů byla zaznamenána v oblasti klubových pořadů. Na klubové scéně našli prostor začínající umělci, amatéři i alternativní žánry. Uskutečnily se koncerty z oblasti rocku, folku a country. Klubové prostory byly využity také pro divadelní představení malých forem a komponované klubové pořady vlastní tvorby. K nejúspěšnějším patří autorský pořad Dámy, na kafíčko. Zajímavé osobnosti (Dr. R. Uzel, V. Savčenko, R. Herber, R. Hadrbolec), módní přehlídky, účesové show, rady o zdraví, životním stylu, kosmetické okénko apod. a příjemná klubová atmosféra přitahují stálé i nové návštěvnice různých věkových skupin. Druhým rokem je do nabídky klubových pořadů zařazen literárně hudební pořad Čtení v Akordu, ve kterém vystoupili především autoři našeho regionu. Tento pořad je doplněn vždy o vernisáž výstavy místních tvůrců a hudební produkci zdejších amatérských hudebníků. Záměrem v dramaturgii pořadu je více než dosud se tématicky přiblížit mladé generaci, proto byla navázána spolupráce s pedagogy středních škol. Již čtvrtým rokem pokračuje ve své úspěšné činnosti nedělní Taneční kavárna, která je určena milovníkům společenského tance. Za úspěšný a ojedinělý projekt lze označit Senior klub, který se v DK Akord uskutečnil poprvé v dubnu roku Projekt byl realizován s finanční podporou Městského obvodu Ostrava Jih. Ve zcela zaplněném klubu se v programu besedovalo se zajímavými osobnostmi, soutěžilo o nejlepší moučník, nechyběla zábava s harmonikou i vlastní program obyvatel domovů důchodců nebo členů klubu důchodců, žáků místních škol. Největší ohlas měla soutěž Lady babi, která přinesla klubu věhlas zajímavé akce pro starší generaci. Senior klubu se dostává osobní podpory představitelů obvodu Ostravy-Jih a vznikl tak užitečný projekt, který přináší starším občanům kromě příjemných setkání, kulturních zážitků také důležité informace. V oblasti vzdělávání a kultury těla jsme pořádali 4 hudební, 5 jazykových a 10 pohybových kurzů pro děti, mládež, dospělé i seniory. Do nabídky byl zařazen cyklus kurzů výtvarných technik. Velmi úspěšně v DK Akord působí a vychovává mládež ve společenském tanci taneční škola Elán pod vedením ing. Chlopčíka. Vzestupnou tendenci má zájem o společenský tanec z řad manželských a tanečních párů. Důležitým prostředkem pro zajištění vlastních příjmů je oblast krátkodobých i dlouhodobých pronájmů. Pro řadu společností i jednotlivců bylo připraveno kvalitní zázemí pro realizaci jejich reprezentačních či odborných akcí včetně zajištění kompletního gastroservisu, doprovodných programů na klíč či dalších služeb. Kapacitně různorodé prostory budovy, veřejné prostranství náměstí SNP, přilehlá zahrada a navazující Bělský les ve spojení s kvalitními doplňkovými službami byly dobře a účelně využity k pořádání akcí jiných organizací jak místního tak i celoměstského významu. V DK Akord se uskutečnil Moravskoslezský festival gymnazijních pěveckých sborů, soutěž kadeřníků s mezinárodní účastí, Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, Chopinovské nocturno, I. liga mužů v boxu, Ostravské vánoce a další. Neustálá péče o interiér salónků, zdokonalování technického vybavení přináší pozitivní výsledky ve zvýšeném využití budovy pro pravidelné semináře. Pro dlouhodobé pronájmy byly využity všechny prostory DK Akord vyčleněné k tomuto účelu.

9 Návštěvnost Návštěvnost 2006 leden únor březen duben květen červen červec srpen září říjen list. pros. Rok Návštěvnost celkem kulturní pořady klubové pořady kurzy venkovní akce celkem pořady DK ostatní

10 DK Akord připravil v roce 2006 pro veřejnost 133 kulturních pořadů a společenských akcí, které navštívilo diváků. Propočtem z poskytnuté dotace na úhradu nákladů ve výši 3,5 mil. Kč a počtu návštěvníků pořadů DK Akord vyplývá, že dotace na jednu vstupenku z vnějších zdrojů činila 91,- Kč * Podíl v % 2005 * Podíl v % Provozní dotace % % Vlastní objem kulturních aktivit % % Finanční prostředky celkem % % Návštěvnost Průměr. cena vstupného % % Z toho - dotace/1vstupenka % % - vlastní zdroje/1 vstupenka % % * Údaje uvedeny v Kč Prostory DK Akord jsou využívány víceúčelově: k vlastním kulturním pořadům, klubovým pořadům, vzdělávacím a pohybovým kurzům a také kulturním, společenským a nájemním akcím jiných pořadatelů. K těmto aktivitám je systematicky budována řada doplňkových podnikatelských aktivit, které zvyšují komfort poskytovaných služeb a současně zvyšují ekonomický efekt. Doplňkové podnikatelské aktivity významným způsobem přispívají ke krytí nákladů provozu i neziskových kulturních aktivit. Návštěvníkům je k dispozici restaurační zázemí s gastroservisem různých forem - rychlé občerstvení, běžné stravování, slavnostní tabule a zahradní party. V roce 2006 byla nabídka rozšířena o hotelové služby. Hotelu využili hostující umělci, obchodní partneři a tuzemští i zahraniční turisté. Ke zkvalitnění služeb občanům přispěla recepce, která v celotýdenním provozu zajišťuje hotelové služby, předprodej vstupenek, kopírovací práce a informační služby.

11 VII. K hospodářskému výsledku roku 2006 Souhrnné ukazatele hospodářské činnosti (v Kč) Skutečnost 2006 Skutečnost 2005 Index 06/05 Výnosy ,084 - z toho neinvestiční dotace Náklady ,085 Procento krytí nákladů 86 % 87 % z vlastních zdrojů Hospodářský výsledek ,33 Statutární město Ostrava poskytuje od roku 2005 zúčtovatelnou neinvestiční dotaci na částečnou úhradu nákladů a vytváří optimální podmínky pro finanční zajištění neziskových aktivit společnosti. V roce 2006 činila výše dotace 3,5 mil. Kč. Plánovaný hospodářský výsledek je nulový. Společnost DK Akord zajistila v roce 2006 splnění hlavních ekonomických ukazatelů stanovených podnikatelským plánem z hlediska hospodářského výsledku i obratu. V meziročním srovnání činil růst výnosů 8,4 %, růst nákladů činil 8,5 %. V meziročním srovnání bylo dosaženo růstu přidané hodnoty o 9,2 %, tj. 753 tis. Kč (viz. Výkaz zisků a ztrát). Výnosy Struktura výnosů dle účetního členění (v Kč) Skutečnost 2006 Skutečnost 2005 Index 06/05 Tržby z prodeje služeb a zboží ,10 Aktivace vnitropod. služeb ,98 Jiné provozní výnosy ,02 Finanční výnosy ,42 Výnosy celkem ,08 Tržby včetně DPH ,10 Výnosy celkem meziročně vzrostly o 8 %, tj tis. Kč. V meziročním srovnání tržby z prodeje služeb a zboží vzrostly o 10 %, tj tis. Kč. V ostatních položkách výnosových druhů bylo dosaženo mírné překročení, objemově nejvýraznější v jiných provozních výnosech. V položce jiné provozní výnosy je zahrnuta neinvestiční dotace 3,5 mil. Kč, účelová dotace na úhradu mzdových nákladů 146 tis. Kč, dále částku 100 tis. Kč představují sponzorské dary na podporu akcí pro veřejnost poskytnuté městským obvodem Ostrava - Jih. Ve zbývajících 128 tis. Kč jsou zahrnuty obratové bonusy a náhrady škod.

12 Náklady Náklady roku 2006 dosáhly objemu tis. Kč, v meziročním srovnání vzrostly o 9 %, tj. o tis. Kč. Objemově největší nákladovou položkou DK Akord jsou mzdové náklady, tvoří 28% celkových nákladů a jejich podíl na celkových nákladech společnosti je na úrovni předchozích let. Osobní náklady celkem, tedy mzdy včetně pojištění, odměn členům orgánů společnosti a sociálních nákladů, tvoří 39 % nákladů společnosti. Výše spotřeby materiálu a zboží i ostatních služeb roste v závislosti na růstu výnosů. Podíl těchto nákladových položek na celkových nákladech vzrostl shodně o 1%. Podíl odpisů a energií na celkových nákladech naopak klesl o 0,5 %. Z ostatních nákladových položek se meziročně snížily opravy, daně a poplatky a jiné provozní náklady. Ostatní nákladové položky nevykazují výraznější změny. Nákladová položka Podíl na celkových nákladech Meziroční nárůst (v tis. Kč) Osobní náklady 39,3 % 935 Spotřeba materiálu a zboží 22,3 % 665 Ostatní služby 17,1 % 571 Odpisy 11,2 % 70 Energie 7,7 % 44 Ostatní náklady 2,4 % -333

13 VIII. Zaměstnanci Vývoj stavu zaměstnanců v přepočtených stavech v DK Akord od roku 2001: Zaměstnanci ve stálém pracovním poměru 35,6 36,8 34,8 33,5 35,9 38,1 Zaměstnanci v mimopracovním poměru ,1 4,6 5,5 DK Akord celkem 41,6 41,8 40,8 39,6 40,5 43,6 V roce 2006 dochází ke zvýšení přepočteného průměrného stavu zaměstnanců. Vyšší počet zaměstnanců ve stálém pracovním poměru souvisí s rozšířením podnikatelských aktivit o hotelové služby a vytvořením nových pracovních míst recepčních. Zvýšený počet zaměstnanců v mimopracovním poměru má příčinu ve vysoké nemocnosti. Meziročně činil nárůst nemocnosti 190 % a v přepočtu na fond pracovní doby představuje 4,2 zaměstnance. Poskytování kvalitních služeb klade vysoké nároky na profesní vyspělost zaměstnanců, na dobrou komunikaci s lidmi a pracovní režim spojený s přesunem pracovní doby do večerních hodin, víkendů a svátků. Přes obecný nedostatek pracovních příležitostí je velmi obtížné získávání nových zaměstnanců některých profesí s potřebnými předpoklady. K zajištění služeb poskytovaných na pozici lektor vzdělávání, šatnářka, pořadatel, jevištní technik, zvukař-osvětlovač, požární ochrana a pomocné práce využívá DK Akord zaměstnance v mimopracovním poměru.

14 IX. Majetek společnosti V roce 2006 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně tis. Kč, z toho tis. je pořízení majetku stavebního charakteru, 554 tis. Kč představují stroje, přístroje a zařízení, za 362 tis. Kč byl pořízen inventář a umělecká díla, 240 tis. Kč je nedokončený dlouhodobý majetek. Z majetku byl vyřazen odprodejem inventář v pořizovací ceně 4 tis. Kč, jeho zůstatková cena byla nulová. K je majetek společnosti v pořizovacích cenách tis. Kč. Ke zvyšování úrovně poskytovaných služeb přispívá průběžná modernizace budovy i vnitřního vybavení uskutečňovaná v rámci vlastních investičních prostředků. Průběžně je realizována řada investičních záměrů, které směřují k racionalizaci provozních nákladů - např. modernizace oken, ale také ke zvýšené spokojenosti návštěvníků - modernizace interiérů. K dalším významným investičním akcím roku 2006 patří dobudování hotelové části a vybudování recepce včetně vybavení. V roce 2006 DK Akord využil investiční dotaci statutárního města Ostrava na neodkladnou akci Rekonstrukce vzduchotechniky sálů. Zastaralé vzduchotechnické zařízení z roku 1959 bylo vyřazeno z provozu. Převážná část rozsáhlé investiční akce v objemu 9,2 mil. Kč byla realizována v roce Stavba byla předána do zkušebního provozu, kolaudace se předpokládá v březnu K byly provedeny práce v hodnotě tis. Kč. Pro druhou etapu rekonstrukce vzduchotechniky v objemu 3,5 mil. Kč je zpracována projektová dokumentace. Z provozních důvodů může být 2. etapa pokud budou schváleny investiční prostředky - provedena výhradně v prázdninovém období roku 2007, aby byly minimalizovány ztráty z výluky provozu. X. Záměry do budoucna Pro rok 2007 valná hromada schválila neinvestiční dotaci na úhradu provozních nákladů ve výši 3,5 mil Kč. Finanční zajištění činnosti vytváří potřebnou jistotu pro realizaci neziskových aktivit společnosti v rozsahu schváleného podnikatelského plánu. Hlavním cílem společnosti DK Akord v roce 2007 je umožnit účelné a hodnotné naplnění volného času občanů města Ostravy, nabídnout široké spektrum zajímavých kulturních aktivit - vytvářet pravidelnou nabídku divadelních představení, koncertů zábavných pořadů, pohádek, klubových pořadů, udržovat tradičně vysokou úroveň společenské zábavy a připravit nabídku vzdělávacích a pohybových kurzů pro všechny věkové kategorie. Díky finanční podpoře statutárního města Ostrava i účelovým příspěvkům městského obvodu Ostrava Jih bude zajištěna cenová dostupnost kulturních pořadů pro širokou veřejnost. Udržení stanovené hladiny úhrady nákladů vlastními zdroji při stoupající tendenci všech nákladů a zajištění bohaté nabídky kulturního vyžití bude možné současně s rozvojem podnikatelských aktivit. Prostory a technické zázemí DK Akord budou nadále k dispozici pro spolky, zájmová sdružení a společnosti zabývající se kulturou, vzděláváním a volným časem občanů pro pravidelnou činnost i pro jednorázové přehlídky tvorby či festivaly. Důležité místo v činnosti zaujímá spolupráce se všemi typy škol, pro které jsou k dispozici prostory pro školní akademie, výročí škol, školní plesy i pro aktivity studentů. I v budoucnu je našim záměrem pořádat akce celoměstského i lokálního charakteru, na těchto akcích vytvářet příležitost pro

15 vystoupení ostravských amatérských umělců, spolků a zájmových sdružení. Pro všechny výše uvedené aktivity má DK Akord vybudovány prostorové, technické i personální podmínky. Potřebná péče bude věnována vývoji zaměstnanosti, pozitivní je stav na rozhodujících pozicích v jednotlivých profesích i útvarech. Situace na provozním úseku se zvýšenou fluktuací i nemocností musí být v průběhu roku 2007 stabilizována a účinně vyřešena. V investiční činnosti budou vytvořeny podmínky k dokončení technicky náročných rekonstrukcí a modernizací v prázdninovém období, jejichž rozsah realizace byl z ekonomických i časových důvodů rozdělen na etapy. Záměry zahrnují relativně samostatné celky zbývajících dvou částí vzduchotechniky v budově, dokončení modernizace oken, dokončení modernizace interiéru velkého sálu, přísálí a klubu. XI. Další informace o společnosti vyžadované podle zákona o účetnictví Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by byly významné pro účel výroční zprávy. V oblasti výzkumu a vývoje společnost neprovádí žádnou činnost. V oblasti ochrany životního prostředí společnost neuskutečňuje žádné aktivity. únor 2007 Zpracovala: ing. Dana Hladká

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 1 Výroční zpráva za rok 2009 Obsah: 1. Založení a vznik společnosti 2. Seznam společníků 3. Základní informace o společnosti 4. Složení orgánů společnosti v roce 2009 5. Organizační struktura 6. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah V ý r o č n í z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007 Obsah 1. Charakteristika společnosti 2. Historie 3. Předmět podnikání 4. Orgány společnosti 5. Organizační struktura

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2011 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2011 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2011 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM OBSAH 1. Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace...

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 2 Název účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Sídlo účetní

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Zápis z řádné valné hromady společníků společnosti BARVITA s.r.o. konané dne 03.06.2013 v 13.00 hod.

Zápis z řádné valné hromady společníků společnosti BARVITA s.r.o. konané dne 03.06.2013 v 13.00 hod. Zápis z řádné valné hromady společníků společnosti BARVITA s.r.o. konané dne 03.06.2013 v 13.00 hod. Valná hromada byla zahájena Ing. Milošem Bartošem. Všichni přítomní byli přivítáni, bylo konstatováno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2012. FINANČNí HOSPODAŘENí ZŘíZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENí S JEJICH MAJETKEM

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2012. FINANČNí HOSPODAŘENí ZŘíZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENí S JEJICH MAJETKEM Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2012 FINANČNí HOSPODAŘENí ZŘíZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENí S JEJICH MAJETKEM OBSAH 1. Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s..

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s.. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou v souladu s ustanoveními 66a zákona č. 513/1991 Obchodní zákoník ve

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více