Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015"

Transkript

1 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: UKZUZ /2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová 2, Brno Capouchová Ivana, Dvořáčková Olga, Horáková Vladimíra, Chlad František, Janovská Dagmar, Konvalina Petr, Mezlík Tomáš, Povolný Marek, Samsonová Pavlína, Stehno Zdeněk, Šafaříková Radmila, Trávníček Petr Urban Jiří DATUM: Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne Přítomni: - členové komise: Capouchová Ivana, Horáková Vladimíra, Janovská Dagmar, Konvalina Petr, Samsonová Pavlína, Stehno Zdeněk, Trávníček Petr - hosté: Dvořáčková Olga, Mezlík Tomáš, Dürnfelder Miroslav, Šafaříková Radmila, Huňády Igor, Kobzová Šárka, Stoličková Martina, Káš Martin, Šafář, Zemanová Omluveni: - členové komise: Chlad František Program: 1. Metodiky pro zakládání a vedení pokusů 2. Technologické rozbory výběr laboratoře, velikost vzorků 3. Přehlídky pokusů termíny 4. Sortiment ozimých pšenic pro podzimní zásev 5. Školení pokusníků choroby a škůdci ječmene a pšenice vedení záznamů o pokusu (program HSP) Ad1) Jednání zahájila předsedkyně komise prof. Capouchová uvítáním přítomných. Hlavním cílem jednání bylo dopracovat a schválit konečné znění metodik pro zakládání a vedení odrůdových pokusů s pšenicí a ječmenem v režimu organického zemědělství. Základní principy a hodnocené znaky v pokusech v ekologickém režimu zemědělství se neliší od pokusů v konvenčních podmínkách. ÚKZÚZ proto zvolil koncepci doplnění současných plodinových metodik o znaky významné z pohledu ekologického zemědělství. Volbu konkrétních znaků provedla komise na jednání dne V návaznosti na toto jednání ÚKZÚZ vypracoval ve spolupráci s Ing. Stehnem návrh detailního znění metodiky doplňkových znaků, které Ing. Horáková přednesla přítomným. Proběhla diskuse jejíž výsledkem je konečné znění metodiky hodnocení těchto znaků viz příloha č. 1. Ad2) Pro provádění technologických rozborů ÚKZÚZ vyžaduje akreditované pracoviště. Komise se rozhodla zjistit cenovou nabídku dostupných laboratoří. ÚKZÚZ informoval o možnosti využít kapacity Národní referenční laboratoře. Kalkulace nákladů na jeden vzorek pšenice a ječmene podle sazebníku náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a

2 zkušebního ústavu zemědělského je uvedena v tabulce č. 1. Konečná volba laboratoře byla odložena na příští jednání. Tabulka č. 1 Ječmen parametr Počet Cena Cena x Počet Úprava vzorku obilovin Stanovení parametru metodou NIRS - jeden (první) parametr (Nlátky) Stanovení parametru metodou NIRS - další parametr (škrob) Objemová hmotnost - Podíly na sítech - Celkem 409 Kč Pšenice Úprava vzorku obilovin (2 druhy mletí) Stanovení parametru metodou NIRS - jeden (první) parametr (Nlátky) Stanovení parametru metodou NIRS - další parametr (sušina) - pro stanovení ČP Stanovení čísla poklesu Sedimentační test Zeleny Stanovení lepku na vypírači Objemová hmotnost - Celkem 1130 Kč Vypracování protokolu 200 Kč Ad3) Přehlídka pokusů bude provedena dvakrát v průběhu vegetace. První kolo proběhne koncem dubna až v polovině května, druhé do poloviny července. Přehlídky se spolu se zaměstnanci ÚKZÚZ zúčastní zástupce komise (nesmí to být osoba zodpovědná za zakládání a vedení přehlíženého pokusu). Návrh termínů přehlídek připraví a rozešle členům komise ÚKZÚZ a následně podle časových možností si komise zvolí svého zástupce. Ad4) Proběhla diskuze týkající se potenciálního zakládání pokusů s ozimou pšenicí v režimu ekologického zemědělství. Mgr. Samsonová upozornila, že konečné rozhodnutí o založení pokusů s ozimou pšenicí se bude odvíjet od finančních možností. Dosud nejsou k dispozici kalkulace nákladů na již založené pokusy s jarními plodinami (ceny technologických rozborů...). Dále uvedla, že obdobně jako u pokusů pro SDO pšenice v konvenčním režimu, předpokládá aktivní přístup ze strany majitelů a zástupců odrůd tj. komise bude zkoušet pouze odrůdy, u kterých bude podána žádost o zařazení odrůdy do zkoušek pro SDO majitelem či zástupcem odrůdy v ČR. ÚKZÚZ upozornil na nutnost informovat odbornou veřejnost na tuto možnost v dostatečném předstihu a zavázal se vyvěsit na svých webových stránkách oznámení o možnosti žádat o zkoušení odrůd pšenice ozimé a jarní a ječmene jarního nesladovnického v pokusech pro SDO v režimu ekologického zemědělství. Ad5) Druhá část jednání byla věnovaná školení pokusníků odpovědných za vedení polních pokusů v režimu ekologického zemědělství. Školení se zúčastnili i členové komise. Zástupce ÚKZÚZ Ing. Kraus seznámil přítomné s obecnými zásadami hodnocení a symptomy základních chorob a škůdců pšenice a ječmene. Ing. Horáková stručně představila program HSP sloužící k vedení záznamů z pokusů. Zkušební pracoviště obdrží odkaz na webové stránky, kde je umístěn instalační soubor i stručný návod k práci s tímto programem. Prof. Capouchová poděkovala přítomným za aktivní účast a jednání ukončila. Zapsala: Ing. Vladimíra Horáková

3 Příloha č.1 Doplňující znaky určené pro pokusy v režimu ekologického zemědělství. Budou vloženy do plodinových metodik pro pšenice a ječmene. Záměr je mít jednu metodiku pro pokusy v konvenčním i ekologickém režimu. Poléhání po metání, Poléhání před sklizní (úprava současné metodiky) PSO PSJ PTO PTJ SPALDA Povinné je hodnocení nejpozději 2 týdny po vymetání. Stupeň polehnutí se hodnotí se 2 3 dny poté, co k němu došlo. stupeň popis 9 bez polehnutí, všechna stébla stojí 7 všechna stébla skloněna asi o 30 od svislé polohy (hodinová ručička ukazuje na číslo 1 nebo 11) nebo asi ¼ dílce je silněji (ohniskovitě) polehlá 5 všechna stébla skloněna asi o 45 od svislé polohy nebo asi ½ dílce je silněji (ohniskovitě) polehlá 3 všechna stébla skloněna asi o 60 (hodinová ručička ukazuje na číslo 2 nebo10) od svislé polohy nebo totální polehnutí asi ¾ dílce 1 totální polehnutí Intenzita zaplevelení (9-1) Hodnotí se podíl plevelů k pěstované plodině. - před každým vláčením - ve fázi 87 (žlutá zralost: deformace tlakem nehtu irreverzibilní, na konci voskové zralosti) stupeň popis 9 bez výskytů plevelů 7 do 25 % zelené plochy tvoří plevele 5 do 50 % zelené plochy tvoří plevele 3 do 75 % zelené plochy tvoří plevele 1 celá parcela pokryta plevely Růstový habitus - tvar trsu (1-9) - ve fázi (odnožování)

4 Pokryvnost porostu (9-1) Hodnotí se procento půdy pokryté porostem pěstované plodiny (% zeleně očištěno o plevele). - ve fázi 28 (konec odnožování) - ve fázi (1.-2. kolénko) - ve fázi (objevení se posledního - praporcového - listu až pochva praporcového listu se otevírá) stupeň popis 9 není vidět zem, uzavřený porost 7 do 25 % země viditelné mezi řádky 5 do 50 % země viditelné mezi řádky 3 do 75 % země viditelné mezi řádky 1 více než 75 % holé země viditelné mezi řádky Výška porostu (cm) - ve fázi 31 (začátek sloupkování nejranější odrůdy) - ve fázi (objevení se posledního - praporcového - listu až pochva praporcového listu se otevírá nejranější odrůdy) Měří se v místech, která reprezentují průměrnou výšku porostu, ve vzdálenosti min 1 m od čela pokusné parcely. Provede se 3-5 měření dle vyrovnanosti porostu u každého opakování. Do protokolu HSP se zaznamená průměr. Vzdálenost praporcového listu a klasu (cm) Délka stébla od oušek praporcového listu k prvnímu článku klasového vřetene. Měří se 10 stébel reprezentujících průměrnou rostlinu v každém opakování ve vzdálenosti min 1 m od čela pokusné parcely. Délka a šířka praporcového listu (mm) Délka čepele praporcového listu od oušek ke špičce. Šířka čepele v nejširším místě. Měří se 10 listů reprezentujících průměrnou rostlinu v každém opakování ve vzdálenosti min 1 m od čela pokusné parcely. Do protokolu HSP se zaznamená průměr.

5 Postavení praporcového listu (1-9) vzpřímené polovzpřímené vodorovné polopřevislé převislé Do hodnocení uvedeme převažující typ postavení. Délka klasu (mm), počet zrn v klasu (ks) Před sklizní odebereme z každého opakování 10 klasů. V laboratoři provedeme měření délky klasu a následně z klasu vydrolíme zrna a napočítáme počet zrn v klasu. Do protokolu HSP zaznamenáme průměr měření. - ve fázi 89 (plná zralost)

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST 1. SPORTOVNÍ PRAVOMOC, ŘÍZENÍ AUTOMOBILOVÉHO SPORTU Autoklub České republiky /AČR/ je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO

Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO dne 28. 1. 2014 od 12.30 do 15.30 hodin v Praze 1, Na Poříčí 12, Palác YMCA, 6. p. U krbu Moderoval: PhDr. Karel Schwarz Přítomni: dle prezenční listiny Program:

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více