Novinky pro Datové sklady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download " Novinky pro Datové sklady"

Transkript

1 <Insert Picture Here> Novinky pro Datové sklady Erik Eckhardt Oracle Czech 1

2 Oracle a EMC v praxi Zdroj: Winter Corporation TopTen Program (WinterCorp s independent survey of the world s biggest and most heavily used databases), September 8th 2005 Databáze pro Datové sklady 30 let vývoje a inovace Oracle databáze Z toho 15 let soustední na oblast BI/DW Desítky vlastností a stovky funkcí pro BI/DW Úplnáinfrastruktura pro ETL XML Partitioning DataMining Options Programování v PL/SQL Programování v Jav OCI BULK operations Regulerní výrazy Error loging tables Paralell Execution Parallel Index Scans Parallel Insert, Update, Delete Parallel Bitmap Star Query Enterprise ETL Slowing Changing Dimensions Transportable ETL modules Multiple configurations Pluggablemapping Target load ordering Metadata lineage and impact analysis Metadata change propagation Deployment to BI Data Quality Range Hash List Composite Partition Pruning Partition-Wise Join Partitioning Local/Global Indexes Table Compression Analytické funkce Naïve Bayes Decision Trees General Linear Models Support VectorMachines Enhanced k-means Clustering Orthogonal Partitioning Clustering AssociationRules ormarketbasket Analysis Nonnegative Matrix Factorization Anomaly Detection Parallel ANALYZE Data Profiling Statistické funkce Attribute Importance Parallel Constraint Enabling Data Pumps Export / Import PL/SQL API Transportable Tablespace TT Cross Platform CDC - Change Data Capture Streams Advanced Queuing External Tables SQL-Loader Table Function Multi-Table Insert Merge / Upsert Workflow asované spouštní úloh Gateways MS SQL Sybase Informix Teradata Data Rules Data Auditor Monitor Usage in Process Flows Data Corrections Applications Connectors E-Business Suite PeopleSoft SAP R/3 Siebel CRM Vysoký výkon pro dotazování Paralell Execution Distribuované transakce Materialized Views Query-Rewrite Indexy Bitmap Bitmap-Join Function-based Index Skip Scan Index Organized Tables Cluster Tables Descriptive statistics Hypothesis testing Correlations analysis Ranking functions Cross Tabulations with Chi-square statistics Linear regression ANOVA Test Distributionfit Window Aggregate functions Statistical Aggregates Pareto analysis LAG/LEAD functions Reporting aggregate functions SQL Model No-Logging operace HINTs OLAP Options OLAP API SQL OLAP_TABLE Škálovatelnost a dostupnost RAC Data Guard Flashback Log Miner Vysoká bezpenost Advanced Security Virtual Private Database Label Security Auditování Snadná administrace Automatic Memory & Storage Management Resource Management Resumable operations Online DDL operations Recovery Manager (RMAN) SQL Access Advisor System Managed Undo... 2

3 Databáze pro Datové sklady Novinky V záí 2007, uvolnna verze Oracle 11g 3x více test než v 10g Grid celkem CPU Pes funkních test Celkem hodin test Co 11g pináší pro BI&DW? <Insert Picture Here> PARTITIONING 3

4 Oracle Partitioning 10 let vývoje a zkušeností Základní funkcionalita Výkonnost Administrace Oracle8 Range partitioning Global range indexes Static partition pruning Basic maintenance operations: add, drop, exchange Oracle8i Hash and composite range-hash partitioning Partition-wise joins Dynamic pruning Merge operation Oracle9i List partitioning Global index maintenance Oracle9i R2 Composite range-list partitioning Fast partition split Oracle10g Global hash indexes Local Index maintenance Oracle10g R2 1M partitions per table Multi-dimensional pruning Fast drop table Oracle Partitioning 10 let vývoje a zkušeností Základní funkcionalita Výkonnost Administrace Oracle8 Range partitioning Global range indexes Static partition pruning Basic maintenance operations: add, drop, exchange Oracle8i Hash and composite range-hash partitioning Partition-wise joins Dynamic pruning Merge operation Oracle9i List partitioning Global index maintenance Oracle9i R2 Composite range-list partitioning Fast partition split Oracle10g Global hash indexes Local Index maintenance Oracle10g R2 1M partitions per table Multi-dimensional pruning Fast drop table Oracle Database 11g More composite choices REF Partitioning Virtual column Part. Interval Partitioning Partition Advisor 4

5 Oracle Partitioning 11g Nové typy složeného partitioningu Typ List Range Range - Range List - Hash List - List Píklad použití Geografie Období Datum dodání Datum objednání Geografie íslo objednávky Geografie Produkt Oracle Partitioning 11g Interval Partitioning CREATE TABLE sales (order_date DATE,...) PARTITON BY RANGE (order_date) INTERVAL(NUMTOYMINTERVAL(1,'month') (PARTITION p_first VALUES LESS THAN ('01-FEB-2006'); Table SALES Jan 2006 Feb 2006 Mar 2006 Jan 2007 Oct 2009 Nov 2009 Ostatní partition existují pouze v metadatech První partition je fyzicky vytvo ena 5

6 Oracle Partitioning 11g Interval Partitioning CREATE TABLE sales (order_date DATE,...) PARTITON BY RANGE (order_date) INTERVAL(NUMTOYMINTERVAL(1,'month') (PARTITION p_first VALUES LESS THAN ('01-FEB-2006'); Table SALES Jan 2006 Feb 2006 Mar 2006 Jan 2007 Oct 2009 Nov 2009 Nová partition je automaticky alokována INSERT INTO sales (order_date DATE,...) VALUES ('04-MAR-2006',...); Oracle Partitioning 11g REF Partitioning Table ORDERS RANGE(order_date) Primary key order_id Jan 2006 Feb 2006 Table LINEITEMS Redundantní ulo ení order_date Redundantní údr ba partitioningu RANGE(order_date) Foreign key order_id Jan 2006 Feb

7 Oracle Partitioning 11g REF Partitioning Table ORDERS RANGE(order_date) Primary key order_id Jan 2006 Feb 2006 Table LINEITEMS PARTITION BY REFERENCE Partitioning key je zddn skrz vazbu PK-FK Foreign key order_id Jan 2006 Feb 2006 Oracle Partitioning 11g Virtual Columns Základní tabulka se všemi sloupci... CREATE TABLE accounts (acc_no number(10) not null, acc_name varchar2(50) not null, Adams Blake King Smith 7

8 Oracle Partitioning 11g Virtual Columns Základní tabulka se všemi sloupci je rozšíena o virtuální (odvozený) sloupec CREATE TABLE accounts (acc_no number(10) not null, acc_name varchar2(50) not null,... acc_branch number(2) generated always as (to_number(substr(to_char(acc_no),1,2))) Adams Blake King Smith 12 Oracle Partitioning 11g Virtual Columns Základní tabulka se všemi sloupci je rozšíena o virtuální (odvozený) sloupec... a ten je použit jako partitioning key CREATE TABLE accounts (acc_no number(10) not null, acc_name varchar2(50) not null,... acc_branch number(2) generated always as (to_number(substr(to_char(acc_no),1,2))) partition by list (acc_branch) Adams Jones Blake Clark King Hurd Smith Phillips 32 8

9 <Insert Picture Here> COMPRESSION Data Compression Dje se mezi hodnotami ádk a sloupc na úrovni db bloku (eliminace duplicitních hodnot) Kompresní pomr závisí na datech Bžn 2:1 až 4:1 (12:1 Telco) Vhodnjší pro historická data (DWH) Komprese pouze pi BULK operacích (DML operace data nekomprimují) Režie pi nahrávání dat Dekomprese dat až pi pístupu k nim Aplikan transparentní Výhody Šetí místo (disk / buffer cache) Snižuje I/O Zvyšuje výkon dotaz 9

10 Data Compression v praxi Kompresní pomr a výkonnost aplikace Total Table SALES Segment size Partition Non-compressed Compressed Compression size size factor [bytes] [bytes] MS_ ,11 MS_ ,12 MS_ ,11 MS_ ,12 MS_ ,09 MS_ ,06 MS_ ,08 MS_ ,08 MS_ ,96 MS_ ,85 MS_ , , Segment size Non-compressed Compressed Query performance - CPU [s] Query performance - Elapsed Time [s] ,59 9,46 7,53 No 4,22 3,55 3,12 Yes Q3 Q2 Q ,57 9,51 7,55 No 4,35 3,59 3,15 Yes Q3 Q2 Q1 Compression Com pression Query performance - Physical I/O Query performance - Logical I/O No Yes Q3 Q2 Q No Yes Q3 Q2 Q1 Compression Compression 10

11 OLTP Table Compression Oracle Database 11g rozšiuje stávající kompresy o kompresy vhodnou pro OLTP (transakní) systémy Podpora DML operací (INSERT, UPDATE, DELETE) Nový algoritmus eliminuje režii (overhead) pi zápisu Dávková komprese zajišuje nulový vliv pro OLTP transakce Zvýšení výkonu pi tení Díky mén I/O operacím (fyzické / logické) mže být tení (selecty) dat rychlejší OLTP Table Compression Jak to funguje!!" # Block header Free Space Uncompressed Compressed!!" Jakmile zaplnní bloku dosáhne parametr PCTFREE, je automaticky na pozadí spuštna komprese dat Komprese eliminuje díry vzniklé mazáním dat, maximalizuje nepetržité volné místo v bloku, snižuje row-chaining a row-migration 11

12 Advanced Compression v 11g OLTP Table Compression Komprese dat vhodná i pro OLTP systémy Data Pump Compression Komprese dat a metadat pi exportu Data Guard Network Compression Komprese chybjících archivních log posílaných do Standby databáze Fast RMAN Compression Komprese obsahu backup set ped zápisem na disk nebo na pásku SecureFiles Compression&Deduplication Komprese a deduplikace nestrukturovaných dat jako jsou obrázky, audio, video, dokumenty,... <Insert Picture Here> MOLAP 12

13 ROLAP vs. MOLAP Relaní uložení vs. multidimenzionální uložení vs. MOLAP Klasický pístup 13

14 MOLAP Pístup Oracle MDDS engine integrován do RDBMS Spolená bezpenost, dostupnost, škálovatelnost s RDBMS Jedno datové úložišt pro relaní a multidim. data Stejná sada nástroj pro správu, vývoj, ladní nebo zálohování Oracle Enterprise Manager (OEM) Oracle Warehouse Builder (OWB) Recovery Manager (RMAN) OLAP API, AW/XML, PL/SQL nebo SQL rozhraní Podpora writeback, komprese, partitioning Zvýšení odezvy dotaz Dotazy oproti DWH SQL Query Region Date Product Channel 14

15 Zvýšení odezvy dotaz v 8i, 9i, 10g Dotazy oproti DWH s automatickým pepisem do Materialized Views SQL Query Materialized Views Region Date Sales by Region Sales by Date Query Rewrite Sales by Product Sales by Channel Product Channel Zvýšení odezvy dotaz v 11g Dotazy oproti DWH s automatickým pepisem do OLAP kostky (Cube Organized Materialized Views) SQL Query Region Date Query Rewrite Product Channel Automatic Refresh OLAP Cube 15

16 <Insert Picture Here> DATA INTEGRATION (E-LT) Oracle Warehouse Builder Grafické prostedí pro návrh, tvorbu a provoz konsolidovaných datových úložiš (DWH, DM,...) Optimalizované generování kódu pro rzné verze Oracle Od 10g zdarma souástí jakékoli edice databáze 16

17 Oracle Warehouse Builder 11g OWB je zahrnuto ve standardní instalaci Oracle databáze Out-of-the-box nastavení pro Workflow, repository/workspace mngmt. Siebel konektor a podpora Heterogenous Gateways 11g Vylepšený performance tuning Explain plan support, sbr statistik a SQL tuning advisor Oracle Data Integrator (díve ) Platforma pro jakékoli datové integrace v heterogenním prostedí, založena na E-LT architektura Pro transformace není teba dedikovaný HW a ETL server Využívá stávajících zdroj a investic Vysoký výkon a škálovatelnost Integrované integrace Jedno prostedí pro rzné typy dat. integrací a projekt Event, Service nebo Data Oriented Integrations DWH, MDM, Migrace, Replikace, Federace, SOA Deklarativní návrh dat. pump Zjednodušuje poet potebných krok pi návrhu dat. pump Snižuje nároky na vývojáe a jejich znalosti; Automaticky generuje datové pumpy nezávisle na zdrojové a cílové db Knowledge moduly Best-practices pro rzné oblasti Datové integrace a používané technologie (CDC pro DB2, Oracle; SCD pro Teradata, MSSQL; Incremental Update pro Netezza...) 34 17

18 Oracle Coffee Ranní káva s Oracle Data Integratorem (ODI) od 8:30 v Oracle Czech Obsah Unikátní vlastnosti Architektura Jak na Event-oriented Integration Service-oriented Integration Data-oriented Integration Knowledge moduly jejich správa, tvorba a modifikace Datová kvalita, Workflow, Monitorování proces, Data Lineage Píklady nasazení ODI a integrace s Oracle BI, EPM, BAM, SOA a OWB Prostor pro vaše dotazy <Insert Picture Here> 18

19 19

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Optimalizace SQL dotazů v databázi Oracle. SQL query optimization in Oracle database. Bohdan Blaha

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Optimalizace SQL dotazů v databázi Oracle. SQL query optimization in Oracle database. Bohdan Blaha BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Optimalizace SQL dotazů v databázi Oracle SQL query optimization in Oracle database Bohdan Blaha Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v

Více

Databázová řešení IBM

Databázová řešení IBM Databázová řešení IBM Jan Musil, SWG IBM Agenda Hlavní databázové platformy IBM Oblasti nasazení IBM databází Klíčové vlastnosti Rozdělení IBM databází podle určení V čem jsou unikátní IBM databázové platformy?

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

Luboslav Lacko. 1001 tipů a triků pro SQL

Luboslav Lacko. 1001 tipů a triků pro SQL Luboslav Lacko 1001 tipů a triků pro SQL Computer Press, a. s. Brno 2011 1001 tipů a triků pro SQL Luboslav Lacko Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. Překlad: Lukáš Krejčí Jazyková korektura: Martina

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

ZAČÍNÁME S. DB2 Express-C. Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ

ZAČÍNÁME S. DB2 Express-C. Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ ZAČÍNÁME S DB2 Express-C Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ 2 Začínáme s DB2 Express-C Třetí vydání (červen 2009) Třetí výtisk (říjen

Více

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORNE COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řešení vysoké dostupnosti databází z pohledu neplánovaných výpadků Autor BP: Jan Mikolášek Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2014 Praha

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod Diplomová práce 2013 Bc. Pavel Stejskal Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově

Více

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN)

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 1 z 43 Obsah 1 Účel dokumentu...4 2 Přehled

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nástroj na tvorbu testovacích dat pro zátěžové testování DB Autor BP: Marek Chytrý Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2012 Praha ČESTNÉ

Více

Zpracování XML v Oracle - případová studie

Zpracování XML v Oracle - případová studie Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Zpracování XML v Oracle - případová studie Diplomová práce Autor: Bc. Martin Kačer Informační technologie

Více

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II P. Burian, P. Dvořák Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy

Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Luboš Souček Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Bakalářská práce 2012 Prohlášení

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

www.plsql.cz SIEBEL CERTIFIKACE Object Type kolekce vlastností (properties) bez hodnot

www.plsql.cz SIEBEL CERTIFIKACE Object Type kolekce vlastností (properties) bez hodnot www.plsql.cz SIEBEL CERTIFIKACE - Object Type kolekce vlastností (properties) bez hodnot - Object Definition kolekce vlastností (properties) s přiřazenejma hodnotama - S_PROD_INT Internal Product/Produkty

Více

StorSimple: Cloud-integrated Storage Co to vlastně je a k čemu ho lze využít. Josef Vágner, sales specialist, Comparex CZ josef.vagner@comparex.

StorSimple: Cloud-integrated Storage Co to vlastně je a k čemu ho lze využít. Josef Vágner, sales specialist, Comparex CZ josef.vagner@comparex. StorSimple: Cloud-integrated Storage Co to vlastně je a k čemu ho lze využít Josef Vágner, sales specialist, Comparex CZ josef.vagner@comparex.cz Tradiční storage vs. cloud integrated storage Tradiční

Více

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 02. Kdy přibližně vznikly první komerční relační databázové servery?

Více

Nový virtualizovaný diskový systém IBM Storwize V7000 jako součást ukládací infrastruktury pro block a file level access

Nový virtualizovaný diskový systém IBM Storwize V7000 jako součást ukládací infrastruktury pro block a file level access Nový virtualizovaný diskový systém IBM Storwize V7000 jako součást ukládací infrastruktury pro block a file level access IBM Storwize V7000 nová generace midrange storage Rudolf Hruška Information Infrastructure

Více

Vývoj aplikací v Cloud Computingu

Vývoj aplikací v Cloud Computingu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Vývoj aplikací v Cloud Computingu Diplomová práce Autor: Bc. Michal Kruml Informační technologie a management

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Soukup Možnosti publikace informací z databáze Microsoft Office Access na web Bakalářská

Více

Návrh a implementace business intelligence řešení

Návrh a implementace business intelligence řešení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Návrh a implementace business intelligence řešení Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kocábek Informační technologie

Více

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager Stěhování aplikací Michal Tomek, Sales Manager Agenda Co míníme stěhováním Typické situace Role InterSystems Příležitosti Migrace Stěhování informačního systému Nová budova. HW a OS Získáme nové vlastnosti

Více

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle 13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle Studijní cíl Tento blok je věnován práci s XML dokumenty, možnostmi jejich uložení a práce s nimi v databázi Oracle a datovému typu XMLType. Doba nutná

Více

Metody a prostředky spojené s bezpečností dat a ochraně Microsoft SQL Serverů

Metody a prostředky spojené s bezpečností dat a ochraně Microsoft SQL Serverů Metody a prostředky spojené s bezpečností dat a ochraně Microsoft SQL Serverů Methods and Tools Related to Data Security and the Protection of Microsoft SQL Servers Bc. Lukáš Pálka DiS. Diplomová práce

Více

9:00 9:20Skype for Business jako milník v komunikaci Microsoft, David Šosty

9:00 9:20Skype for Business jako milník v komunikaci Microsoft, David Šosty Začátek Konec Název Přednášející 9:00 9:20Skype for Business jako milník v komunikaci Microsoft, David Šosty 9:20 10:30Novinky ve Skype for Business - on-premise nasazení KPCS, Marian Henč 10:30 10:45přestávka

Více

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Popis a specifikace Autoři: Bc. Lukáš Peroutka Bc. Daniel Kobrle Bc. Jan Jurečka Bc. Václav Podlipný V Praze 20.12.2011 Obsah Úvod... 5 Komerční nástroje... 6 eclarus...

Více

Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer

Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer SPECIALIZACE Konzultace a školení v oblastech softwarového inženýrství Zavádění vývojových metodik do projektů a vývojových týmů

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více