Černovické hody Z obsahu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Černovické hody 2011. Z obsahu:"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2011 listopad Černovické hody 2011 Černovice patří k městským částem, které se snaží udržovat širokou škálu lidových tradic a k těm patří i pravidelně konané hody. Ty se letos uskutečnily ve dnech Počasí tentokrát hodům opravdu přálo, a tak již pátek, kdy proběhlo zvaní stárků na hody i večerní zábava, ukázaly v návštěvnosti, že hody, budou vydařené. K tanci a poslechu hrála kapela Tom Sawyer Band. Také všichni stárci zatančili v předpremiéře besedu, která se jim moc povedla, a tímto děkuji zejména hlavnímu páru: Michalu Habánovi a Nikole Čermákové za nácvik, hodnotí první den i přípravy místostarostka Petra Quittová. V sobotu bylo tradičně předáno starostou hodové právo a celý průvod se poté vydal od radnice do Starých Černovic na nádvoří kulturního domu. Průvod byl tvořen černovickou chasou, kapelou Vlkošáci, dětmi z Řečkovické 13 a částí souboru Májek. Na nádvoří byl poté připraven doprovodný program, v rámci něhož vystoupily děti z Řečkovické 13, dále Mužáci z Komína, soubor Májek a opět černovická chasa s besedou. Děkuji všem za jejich krásná vystoupení, dodává místostarostka Quittová. Neděle potom patřila hodové mši v parku na Faměrově náměstí, kterou sloužil komárovský farář P. Stanislav Drobný. V letošním roce byl z hodů také pořízen videozáznam, který je možné zhlédnout na webových stránkách Brna-Černovic nebo na serveru Youtube. Fotoreportáž z hodů si můžete prohlédnout na webových stránkách. lk Jména stárků roku 2011: hl. pár Michal Habán a Nikola Čermáková, Patrik Mecerod a Kateřina Kliková, Michal Dačev a Anička Hrazdírová, Petr Doubek a Lucie Brůžová, Tomáš Habán a Jana Fraňková, Michal Nejezchleb a Jitka Dvořáková, Tomáš Hrazdíra a Martina Bartoňová, René Křesťan a Hana Klapušová, Ruda Čermák a Šárka Váňová, Jiří Nekuda a Monika Staňková, Michale Schmidt a Radana Novotná, Marian Rapant a Eva Pavlíčková Z obsahu: Nové parkové úpravy se dočkal areál v ulici Stinná. I o tom se můžete přesvědčit ve Slovu starosty Jiřího Hladíka na straně 2. Černovice budou mít nové webové stránky. Více o nich píše místostarosta Ladislav Kotík na straně 3. Toto číslo Černovin nás zavede až do dalekého Himálaje. Více na straně 12. Dětem začal v září školní rok, a tak na stránkách Černovin najdete podrobnosti ze života škol v naší městské části. Čtěte na stránkách 7 9. Biatlonisté Střelky uspěli na mistrovství republiky v Břidličné. Více na straně 10. ČERNOVICKÉ HODY Z OBSAHU 1

2 Slovo starosty Skončilo krásné babí léto, které v letošním roce zaznamenalo pokračování historických teplotních rekordů a vynahradilo nám tak chladný a pošmourný začátek prázdnin. Zemědělci a zahrádkáři finišují s podzimními pracemi, aby vše potřebné stihli do zámrazu. Také radnice musí rychle dokončit některé investiční akce, o kterých jsem vás informoval v minulém čísle. V první dekádě měsíce října se dokončila parková úprava plochy při ulici Stinná. Využití tohoto pozemku je omezeno značným množstvím vedení technických sítí, od vodovodních řádů, kanalizační stoky, parovodního kanálu a kolektoru s různými kabely natolik, že není možné zde vysázet okrasné stromy či pevně zabudovat více hracích prvků pro děti a mládež. Proto původní záměr využití této plochy musel být změněn. Přesto si myslím, že současná úprava vylepší tento kout Černovic a poslouží k zastavení a odpočinku při vycházkách občanů podél řeky Svitavy. Rovněž pokračují stavební úpravy dvorního objektu na Charbulově 38, aby se v prosinci letošního roku mohla do upravených a rekonstruovaných prostor přestěhovat ze Sociálního domu pobočka knihovny Jiřího Mahena. V současné době probíhá výběrové řízení organizované Magistrátem města Brna na dodavatele prací na akci Areál volného času při ulici Mírová u pramene sv. Floriána. Akce je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Brna a je z převážné části hrazena z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Pokud budou podzimní povětrnostní podmínky příznivé, vybraný dodavatel zahájí práce ještě v letošním roce. U této akce došlo ke zpoždění z důvodu pozdějšího uvolnění plánovaných finančních prostředků z Evropských fondů. V polovině září ( ) uspořádala Diecézní charita Brno ve spolupráci s naší radnicí v Kulturním domě Charbulova 3 Sběr šatstva pro charitativní šatník. Byl jsem mile překvapen reakcí černovických občanů, kteří po oba dny dováželi pro ně nepotřebné věci a šatstvo. Jménem Diecézní charity Brno děkuji všem občanům za darované věci, které poslouží lidem v nouzi. Jednali jsme s vedením Diecézní charity o možnosti opakování této akce v předvánoční době. O případném stanoveném termínu budete včas informováni v našich Černovinách. V posledních měsících jsme zaznamenali v naší MČ zvýšené množství krádeží kovových poklopů na kanalizačních šachtách, růz - ných vpustích při domech a teplárenských zařízeních. Nová parková úprava u ulice Stinná. Když pominu hospodářskou a finanční škodu při instalování nových poklopů, toto asociální chování ohrožuje hlavně zdraví ostatních občanů a zejména dětí. Zaměstnanci radnice dle svých možností kontrolují v terénu tato zařízení, není však možné zjistit všechno. Proto vás chci touto cestou požádat, všímejte si těchto věcí a upozorněte na tento závažný nešvar telefonicky či osobně na poda - telně radnice nebo vhozením lístku s popisem místa do poštovní schránky u vchodu do radnice, abychom mohli ihned reagovat, poškozené zařízení zabezpečit a tak předejít případným zraněním občanů. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB chystá pro příští rok nový systém zápisu dětí do mateřských škol na území města Brna. Jedná se o tzv. elektronický zápis, kdy z důvodu nedostatku kapacity MŠ na území města Brna bude každému dítěti na základě podané vyplněné přihlášky přidělen kód a při splnění stanovených kritérií bude přijato ve správním řízení pouze do jedné MŠ. Nevýhodou tohoto systému je, že nemusí být uspokojeni rodiče s MŠ v příslušné městské části dle bydliště, případně místa zaměstnání. V současné době se systém elektronického zápisu testuje a stanovují se termíny pro vydání a příjem vyplněných přihlášek. O podrobnostech elektronického zápisu budete včas mateřskými školami, případně prostřednictvím Černovin informováni. Rada MČ rozhodla na základě výběrového řízení o uzavření smlouvy o dílo s novým dodavatelem tisku našeho zpravodaje Černoviny, a proto toto vydání dostáváte již v novém, barevném provedení. Věřím, že se tím zvýší nejen jejich atraktivnost, ale i kvalita informovanosti vás, občanů. Váš starosta Jiří Hladík Slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás opět krátce informovala o některých záležitostech, které spadají do mého resortu. V oblasti bytové politiky došlo ke změně oproti původnímu záměru, kdy v prostorách na ulici Olomoucká 148 (u Alberta) měla být otevřena prodejna uzenin a teplých uzenářských specialit. Jelikož nájemce od svého záměru odstoupil, proběhlo nové výběrové řízení a v těchto prostorách by od listopadu měla být obnovena cukrárna a vytvořena vinotéka. Věřím a doufám, že se již tento prostor, který je již tak dlouho prázdný, otevře a bude sloužit zejména Vám, občanům. Areál zdraví bohužel není v takovém stavu, jaký jsme očekávali od nového nájemce. V září proběhlo jednání s nájemcem p. Michálkem a Rada MČČ se rozhodla a schválila ukončení jeho nájmu. Proto by měl mít od nového roku celý areál nového nájemce. Věřím, že tentokrát bude výběr dobrý. Podnikatelský záměr byl vypracován velmi kvalitně a všichni doufali a věřili, že se zde obnoví činnost sportu a zlepší se možnosti vyžití pro rodiče a jejich děti. Praxe bohužel byla jiná a přiznávám, že nedošlo ke zlepšení a změně oproti minulému nájemci. Chybami se člověk učí, a tak snad budeme mít příště lepší ruku pro výběr. V současné době připravuji ke schválení Radě podmínky nabídkového řízení, záměr pronájmu, návrh na složení výběrové komise, která bude složena ze zástupců všech politických subjektů. O aktuálním dění opět budu příště informovat. Začala škola, pro děti školní povinnosti, pro prvňáčky nové zážitky, kamarádi a učitelé. Přeji všem nováčkům, ať už ve školce nebo ve škole, ať se jim vše daří a jsou spokojeni. ZŠ Kneslova má nový altán, který využijí děti ke svým školním i mimoškolním aktivitám. Rovněž i ZŠ Řehořova v současné době dostavuje altán pro své žáky. V případě dotazů či podnětů z problematiky školství, kultury, areálu Kneslova či bytové politiky mě kontaktujte na tel. č , nebo Přeji všem občanům hezký podzim bez nemocí a kašle. Petra Quittová, místostarostka 2 SLOVO STAROSTY SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

3 Barevně a přehledně Žijeme v informační době a jsme zahlceni záplavou informací, čísel a událostí. I naše radnice se snaží této době přizpůsobit a nabídnout občanům co nejvíce informací v co nejpřehlednější podobě. První změnu jste jistě sami zaznamenali. Dnešní číslo Černovin je poprvé barevné, a to díky výběrovému řízení za stejnou cenu, za jakou vycházela dřívější černobílá verze. Tuto změnu v barevnosti se budeme snažit doplnit i změnou v obsahu a věřím, že budete spokojeni. Další z věcí, která mě osobně trápila, byla úroveň webových stránek naší městské části. Ta se nyní mění. Naše webové stránky prošly radikální přestavbou a nabízí nyní přehledné informace o Černovicích i aktuální informace o dění okolo nás. Součástí webových stránek jsou informace o jednotlivých záležitostech, které je možné vyřídit na našem úřadě, pozvánky na akce, aktuality, kontakty na jednotlivé pracovníky i zastupitele a řada dalších informací. Stránky jsme se snažili dělat účelně i moderně a bez zbytečných nákladů. Díky tomu, že se v prostředí tvorby webových stránek pohybuji, tak jsme využili opensource variantu redakční systém Wordpress, a celý proces změny webových stránek nestál radnici ani korunu. Na základě přání některých občanů také TOP 09 začala vést diskuzi o rozšíření úředních hodin radnice. Po dohodě s ostatními kluby a vedením radnice nakonec přibyl jako další úřední den pátek a byla díky nově instalovaným zvonkům usnadněna možnost, jak kontaktovat úředníky i v neúřední dny. Ladislav Kotík, místostarosta Vážení občané, rozšířili jsme pro Vás úřední dny tak, že mimo zavedených úředních dnů pondělí a středy přidáváme i pátek v době od 8.00 do hod. Tato změna je od prozatím do konce roku, tedy do s tím, že bude průběžně vyhodnocována účinnost tohoto vstřícného kroku. Při vstupu na úřad je pro zlepšení komunikace zejména v neúřední dny nově nainstalován tlačítkový telefon, který umožní spojení na každého z úředníků. Pokud ze závažných důvodů nemůžete vyřídit své záležitosti ve stanovené úřední dny, potom doporučuji dohodnout schůzku individuálně nejlépe telefonicky. Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou uvedeny na našich webových stránkách pod odkazem Úřad, a dále jsou tyto kontakty postupně zveřejňovány v Černovinách formou představování náplně jednotlivých odborů našeho úřadu. Ing. Vlastimil Kalousek, tajemník úřadu MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ČERNOVICE LETNÍ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ 2011 IV. cyklus včetně parkovišť a parkovacích zálivů Cyklus IV Ulice Cornovova, Krausova + parkoviště Olomoucká zástavba, Kneslova sídliště, komunikace k bytovému domu a Areálu zdraví Řehořova, Vít. Kaprálové Klíčova, Zvěřinova, Ferrerova, Churého Pahrbek, Smutná, Šestákova, Havraní, Skřivánčí Mírová, Faměrovo náměstí Wainerovo nám., Charbulova v úseku KO Černovická Turgeněvova + parkoviště Hladíkova, Ostravská Vinohradská po hranice MČ Černovická Húskova + 2x k domům + ul. PL o areál ZŠ, Charbulova od KO po Hladíkovu, kom. ke KD Charbulova Tržní, Olomoucká po hranice MČ Kovácká spojky, El. Krásnohorské celá po Hladíkovu Jiránkova, Štolcova Stinná, Spojka, Přední, Blatouchova-spojky Spáčilova, Bolzanova, Slámova, Kotkova Řipská, Průmyslová, Těžební, Švédské valy IV. cyklus od do MČ Černovice si vyhrazuje právo změn v tomto harmonogramu, termín umístění přenosných dopravních značek je 7 dní před prováděným čištěním. Případné změny, náměty a připomínky na tel. č , mobil p. Juráková. Stížnosti na kvalitu prováděné práce, připomínky k provádějící firmě Odtahy vozidel fa. ČERNÝ, Drážní 9, Brno-Slatina, telefon , mobil p. Pilman Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na číslo 158 Česká policie. BAREVNĚ A PŘEHLEDNĚ VÁŽENÍ OBČANÉ 3

4 Představujeme bytový odbor Bytový odbor zajímá především všechny ty, kteří jsou nájemci obecních bytů. V nedávné době se odbor přestěhoval z kanceláří na ulici Charbulova a nyní ho najdete v prvním patře černovické radnice. O představení odboru jsme požádali vedoucího Ing. Zbyňka Pastyříka. Co je hlavním úkolem bytového odboru? Hlavním úkolem je především hospodářská správa svěřeného bytového fondu. Vezmeme-li to od ekonomické stránky věci, tak v oblasti nákladů bytový odbor zajišťuje potřebnou údržbu a opravy bytových domů včetně spolupráce s dalšími odbory v oblasti investic. V oblasti výnosů zajišťujeme předpis a výběr nájemného včetně záloh na služby souvisejících s bydlením a následným vymáháním dlužných nedoplatků. Vedeme celou bytovou agendu, která dále představuje veškeré úkony související s užíváním bytů (předpis nájmu, účetnictví, zpracování a předkládání materiálů Radě MČ ke schválení, vyklizení bytů, předávání bytů, revize, každoroční odečty dodávaných služeb včetně jejich vyúčtování, zajištění úklidů domů, mimosoudní i soudní výpovědi z bytu, spolupráce s exekutorem na vymáhání dlužných částek atd.) Kromě toho také zajišťujeme účetnictví a správu společenstvím vlastníků jednotek. Kolik vlastně bytů spravuje městská část? To číslo se neustále mění, jednak klesá z důvodu privatizace bytového fondu, tak i někdy dočasně nepatrně roste zejména kolaudací bytových jednotek v nástavbách obecních domů. Přibližně se jedná o bytových jednotek. Kolik pracovníků má bytový odbor a jaké jsou jejich úkoly? Bytový odbor je, co do počtu pracovníků na radnici největší. Je nás celkem 6. (Pozn. redakce: Pracovní zařazení a co u kterého zaměstnance na bytovém odboru vyřídíte, najdete na konci rozhovoru v přehledu kontaktů). Zároveň máme i samostatný rozpočet, tzv. plán výnosů a nákladů včetně vedení účetnictví. Takže rozpočet městské části je co do objemu finančních prostředků srovnatelný s rozpočtem bytového odboru (s výnosy a náklady bytového odboru). Jaké jsou největší investiční plány v bytové oblasti na nejbližší období? Obecně jsou to další stavební práce na regeneraci bytového fondu, což je nekonečný příběh. Každý dům je živý organismus a potřebuje nejen pravidelnou údržbu, ale i v dlouhodobějším cyklu nutné investice. Proto opět připravujeme zateplování fasád, výměny instalačních rozvodů v domech a podobně. Z konkrétních investičních akcí pro příští rok se pracuje na změně vytápění bytového domu Klíčova 7 Tržní 10 (v současnosti ve stupni projektové přípravy), zateplení fasády Cornovova 49. Další akce budou navrženy, ale je předčasné o nich hovořit, není-li schválen rozpočet na příští rok. Plánujeme též řadu generálních oprav (opravy elektroinstalací, plynoinstalací apod.). Bytový odbor Vedoucí BO ÚMČ 1. patro, dveře č. 4: Ing. Zbyněk Pastyřík tel , Provozní technik BO ÚMČ 1. patro: Radomír Křemeček tel , Provozní technik BO ÚMČ 1. patro: Michal Procházka tel , Předpis nájemného BO ÚMČ 1. patro: Yvetta Svobodová tel , Účetní BO ÚMČ, pokladna BOÚMČ 1. patro: Zuzana Veitová tel , Účetní BO pro SVJ, pokladna SVJ 1. patro, dveře č. 4: Dagmar Krystková tel , Další důležité informace: Číslo b. ú. pro platby nájemného: /0100 vedený u KB, a. s. Při bezhotovostním platebním styku nájemného prosím uvádějte Variabilní symbol ve tvaru číslo popisné domu + číslo bytu vždy v dvouciferném stavu (např. č. p. je 107 a č. bytu je 5 uveďte jako var. s ). Výměny bytů, Přechody nájmu bytů, Žádosti o byt a další podklady do bytové komise RMČ přijímá a vyřizuje podatelna při OFVV ÚMČ ref. Iveta Růžičková: Podatelna ÚMČ přízemí, dveře č. 3: Iveta Růžičková tel , Novela občanského zákoníku Bytový odbor ÚMČ Brno-Černovice a Odbor finanční a vnitřních věcí ÚMČ Brno-Černovice upozorňuje čtenáře, zejména nájemníky obecních bytů na novelu občanského zákoníku. S účinností od 1. listopadu 2011 dochází zákonem č. 132/2011 Sb. ke změně vybraných paragrafů občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Upozorňujeme zejména nájemce na povinnost nájemce řádně hlásit pronajímateli (bytovému odboru ÚMČ) veškeré změny v počtu osob v bytě ( 689 odst. 3), zabezpečit při dlouhodobé nepřítomnosti nájemce možnost zpřístupnění bytu jinou dosažitelnou osobou ( 689 odst. 4) a řádně užívat byt přiměřeným počtem osob ( 689 odst. 1). Dále dochází k obsáhlé změně 706, který upravuje tzv. přechod nájmu bytu. Nově ruší tříletou podmínku soužití vnuků nájemce pro přechod nájmu bytu, avšak u všech přechodů nájmu bytu nově zavádí nájem na dobu určitou maximálně na 2 roky, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak. Výjimkou z 706 jsou osoby starší 70 let a mladší 18 let a také byty zvláštního určení. 689 (1) Pronajímatel má právo požadovat, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách. (2) Pronajímatel má právo vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo o další případy zvláštního zřetele hodné. (3) Nájemce oznámí pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě, v případě, že lze mít za to, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce; nájemce je rovněž povinen oznámit pronajímateli uzavření manželství nebo přechod nájmu. Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost. (4) Jestliže nájemce ví předem o své dlouhodobé nepřítomnosti v bytě spojené se složitou dosažitelností své osoby, oznámí tuto skutečnost pronajímateli. Současně označí osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy to bude nezbytně nutné. 706 (1) Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na osobu, která žila v bytě s nájemcem ke dni jeho smrti ve společné domácnosti a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejdou na ni práva a povinnosti z nájmu, jen pokud pronajímatel s jejím bydlením v bytě souhlasil. Pro souhlas se vyžaduje písemná forma. (2) Nájem bytu po jeho přechodu podle odstavce (1) skončí nejpozději uplynutím 2 let od okamžiku přechodu nájmu. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla k okamžiku přechodu nájmu věku 70 let. Stejně tak se toto ustanovení nepoužije v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, nedosáhla k okamžiku přechodu nájmu věku 18 let; v takovém případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 20 let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak. (3) Splňuje-li více osob podmínky pro přechod nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně. Je-li však mezi těmito osobami nájemcovo dítě, přejdou práva a povinnosti z nájmu na ně. (4) Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nechce pokračovat; dnem oznámení její nájem zaniká. (5) Jestliže zemře nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému připadl členský podíl. Ing. Zbyněk Pastyřík, vedoucí BO ÚMČ Iveta Růžičková, referentka OFVV ÚMČ a zapisovatelka bytové komise RMČ 4 BYTOVÝ ODBOR NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

5 Informace pro podnikatele Jednotné kontaktní místo Od konce roku 2009 funguje na Živnostenském úřadě města Brna služba pro podnikatele a zejména pro zájemce o vstup do podnikání pod názvem Jednotné kontaktní místo (JKM). Cílem JKM je usnadnit podnikatelům vstup do podnikání na území ČR a v dalších zemích Evropské unie, EHS (zahrnuje Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a ve Švýcarsku. Pomoc se zahájením podnikání v zemích EU, EHS nebo ve Švýcarsku je poskytována podnikatelům, kteří se chtějí v jiném státě usadit vyřídit si zde ke své činnosti podnikatelské oprávnění nebo do těchto zemí poskytnout přeshraničně službu. Tzv. přeshraniční poskytování služeb souvisí s volným pohybem služeb; v jeho rámci může podnikatel na základě oprávnění získaného v jednom členském státě dočasně a příležitostně poskytovat své služby i v jiném státě bez nutnosti vyřídit si zde oprávnění k podnikání, nicméně při splnění jiných podstatných formalit. Poradenská činnost JKM je zaměřena na zahájení podnikání na území ČR i na základě jiného než živnostenského oprávnění např. činnost agentury práce, zřízení nestátního zdravotnického zařízení atd. JKM může v těchto případech zprostředkovat také předání žádosti o vyřízení potřebného podnikatelského oprávnění kompetentnímu úřadu v ČR. Klienti JKM mají největší zájem o informace týkající se podnikání v sousedních státech (zejména v Rakousku, Německu a na Slovensku), a to především v řemeslných činnostech (např. zednictví, zámečnictví, truhlářství), ale i v jiných druzích služeb (např. masérství, kosmetické služby, tělovýchovné služby, péče o seniory, výuka jazyků). Pokud tedy máte zájem podnikat v ČR nebo v jiné zemi EU, můžete se obrátit na Jednotné kontaktní místo na Živnostenském úřadě města Brna. Kontakt na Jednotné kontaktní místo: Magistrát města Brna Živnostenský úřad města Brna Malinovského nám Brno Telefon: Upozornění Policie ČR V poslední době jsme byli upozorněni na stížnosti, které se týkají nekalých praktik některých prodejců elektřiny a plynu. Zástupci společností navštěvují občany v bytech či domech a požadují uzavření nových smluv. Někdy přitom nepravdivým způsobem informují zákazníky o podmínkách dodávek energií nebo o tom, za jakého dodavatele vystupují. Z uvedených důvodů žádáme občany, aby pečlivě vyhodnotili veškeré nabízené podmínky a smlouvu podepisovali s rozvahou po důkladném přečtení. Pouze tak lze minimalizovat rizika spojena s nepoctivě uzavřenými smlouvami. Informace z ŽP k odběru suti: Na sběrných střediscích odpadů v MČ Černovice se stavební suť nepřijímá! K ukládání zvolte jiná střediska z MČ Černovice jsou nejbližší SSO Košuličova, Brno-jih nebo SSO Nezamyslova, Brno- Židenice. Odebírají se směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků pouze bez dalších příměsí (armatury, plastové trubky nebo zbytky obalů apod.). Suť bez příměsí doporučujeme odevzdávat na SSO nejlépe v pytlích, aby mohla být snadno zváženacena 1 4 Kč/kg. Volně ložená suť se z důvodu prašnosti při překládce na SSO neodebírá. V případě většího množství stavební suti čisté či znečištěné doporučujeme využít služeb recyklační deponie společnosti DUFONEV R.C., Vinohradská ulice, Brno, Černovice, tel.: Za ODMŽP Juráková Marcela, DiS. Městská policie poskytuje nově obyvatelům Brna informace v novém Poradenském centru Brněnská městská policie slavnostně otevřela nové Poradenské centrum sloužící obyvatelům a návštěvníkům jihomoravské metropole, které sídlí v Křenové ulici. Nově otevřené Poradenské centrum bude pracoviště zaměřené na širokou občanskou veřejnost, které nabízí rozsáhlé spektrum poradenství a informací v oblasti prevence kriminality a pomoci obětem trestné činnosti, zajištění vlastního bezpečí a majetku, orientaci v sociálních službách poskytovaných v rámci komunitního plánu MMB. Poradenské centrum slouží jako distribuční místo pro informační letáky, brožury a publikace vydané městskou policií, ale i dalšími participujícími státními i nestátními subjekty. Projekt je rozšířen o možnosti prezentační činnosti organizací zabývajících se problematikou prevence (např. BESIP, Bílý kruh bezpečí, Sdružení obrany spotřebitelů, Hasičský záchranný sbor), a to formou informačních panelů, bannerů, PWP prezentací atd. Další výhodou mobilního uspořádání je úprava prostor pro přednáškovou činnost, diskusní setkání s odbornou i laickou veřejností. Zájemci v Poradenském centru mohou získat informace o všech projektech realizovaných Městskou policií Brno a o možnostech, jak se do nich zapojit. Mimo uvedené služby je v Poradenském centru možno kontaktovat Senior linku bezpečí tel a získat například informace o tzv. neobjednaných službách (ověřit si, zda není případná návštěva zástupců energetických společností, vodáren, České pošty apod. pouze pokusem podvodníků dostat se do bytu). Součástí centra je i Knihovna bezpečí, kterou mohou využívat absolventi Senior akademie. K zapůjčení jsou zde publikace z oblasti psychologie, práva, sociologie, ale i technicky orientovaná literatura. Předností centra je jeho bezbariérový přístup, prodloužení otevírací doby a lepší dostupnost zejména pro motorizované návštěvníky včetně možnosti parkování. INFORMACE PRO PODNIKATELE UPOZORNĚNÍ POLICIE ČR 5

6 Jak budeme bydlet ve vlastním nebo obecním? Viděno z druhé strany Privatizace obecních bytů v Černovicích ano či ne? Už jste viděli a měli možnost seznámit se s Bytovou koncepcí v MČ Brno-Černovice? Ne snad, že by to bylo bůhvíjaké čtení, které by potěšilo srdce intelektuála a vyslalo tak signál k vyšší tepové frekvenci. Pokud ale bydlíte v obecním bytě, doporučuji Vám to. Na posledním zastupitelstvu MČ Brno-Černovice se odehrávala velmi živá diskuze a výměna názorů na téma privatizace obecních bytů. Byl totiž jeden z posledních termínů k zařazení nových bytů a domů do privatizace za stávajících podmínek, resp. MČ dává pouze doporučující stanovisko k privatizaci, konečné rozhodnutí je na Zastupitelstvu města Brna. Zastupitelstvo mnoha žádostem vyhovělo, jiným nikoliv. Očekával bych, že podobná koncepce bude založena na základní ekonomické bilanci příjmů a výdajů, určité potřebnosti rekonstrukcí, plánu investic do obecních bytů a domů a tudíž na finančním výhledu oprav, specifikaci, kolik bytů si chce MČ ponechat pro sociálně slabé občany či seniory, kalkulaci příjmů bytového fondu, tzn. výši nájemného a sumarizaci finančních závazků MČ k bankám a jiným subjektům. Takto generovaná analytická práce by vytvořila podmínky pro kvalitní diskuzi a následné závěry. Nic podobného prozatím nikdo nezpracoval, což vnímám jako velký hendikep, který se TOP 09 bude snažit odstranit. Myslím, že právě za to jsme jako komunální politici placeni, což si, jak se zdá, ne všichni plně uvědomují. TOP 09 bude ve stávající koalici volat po revizi dosavadní bytové koncepce tak, jak je psáno v Programovém prohlášení koaličních stran. Nevidíme důvod pro to nepokračovat dále v privatizaci i větších bytových objektů, pokud analýza ukáže, že MČ bude schopna splácet úvěry a současně z příjmů z pronájmů pokračovat v postupné rekonstrukci bytů a domů. TOP 09 měla v programu privatizaci bytů a domů a tohoto programu se bude držet, občané by měli vědět, na Tuto otázku si kladli občané, kteří dorazili na zářijové jednání černovického zastupitelstva. Pět z dvaceti bodů na programu zastupitelstva bylo věnováno žádostem o privatizaci bytových domů. Proč se najednou se žádostmi o privatizace bytových domů roztrhl pytel? Začalo se proslýchat, že město Brno bude pomalu končit s privatizací svého majetku. Město opravdu deklarovalo, že bude končit s rozprodáváním majetku a zbytek bytového fondu si ponechá ve svém vlastnictví. Pravděpodobně i tato informace měla vliv na příliv nových žádostí o privatizaci bytových domů. Černovické zastupitelstvo v minulém volebním období projednalo a vzalo na vědomí Bytovou koncepci MČ Brno-Černovice. Musím podotknout, že to byl od počátku mého působení v zastupitelstvu první dokument, který regulérně analyzoval bytové hospodářství a vytyčil směr vývoje bytového fondu Černovic. V koncepci byly mimo jiné definovány tři fondy: zlatý, stříbrný a bronzový. Do zlatého fondu byly zařazeny domy, které prošly kompletní regenerací (např. výměna oken, zateplení, nová fasáda, výměna stoupaček apod.) a které si městská část hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Stříbrný fond definoval domy, které prošly částečnou rekonstrukcí, ale potřebují ještě další dílčí opravy. Tyto domy lze podle rozhodnutí do budoucna jak připravit k dalším opravám, tak přiřadit k privatizovaným domům. Do bronzového fondu byly zařazeny domy, ve kterých nebyly provedeny výrazné rekonstrukce a které potřebují finanční injekci. Především domy zařazené do bronzového fondu jsou předurčeny k privatizaci. Materiál pro zářijové zastupitelstvo byl Bytovým odborem ÚMČ zpracován velmi precizně a korektně. Zajímavé však bylo, že u některých domů docházelo k rozdílnosti stanovisek bytového odboru a rady městské části. Zde je nutno podotknout, že kritériem pro rozhodování o privatizaci bytových domů je především finanční aspekt vložených nákladů do oprav domu, ale také určité portfolio bytových jednotek, které si městská část ponechá ve svém majetku. Vždyť za několik let privatizace městská část přišla o část svého bytového fondu a pokud se rozhodne nerozvážně postupovat v další privatizaci, nebude moci svým občanům nabídnout možnost bydlení. Dalším zajímavým momentem byla žádost občanů ze spodního sídliště o prodej bytových jednotek. Jedná se o dům se třemi vchody, který prošel kompletní rekonstrukcí a půjčky za tento dům byly splaceny v roce Nabízí se otázka, proč občané nepožádali o prodej bytových jednotek ještě před rekonstrukcí. Navíc tento dům je zařazen do zlatého fondu, tudíž se v budoucnosti nepředpokládá jeho prodej. Bylo zvláštní, že se o prodej tohoto domu zasazovali zástupci jedné z koaličních stran, jejichž hlavní argument zněl, že městská část je špatným hospodářem. Zde mohu doporučit, aby si detailně prostudovali celkové hospodaření bytového odboru a více se seznámili s bytovou koncepcí. Zastupitelé sociální demokracie podporují k prodeji pouze ty bytové domy, které jsou zařazeny do bronzového a případně stříbrného fondu (v případě nutných nákladných rekonstrukcí v budoucnosti), a dále ty domy, kde jsou jiné překážky pro budoucí efektivní správu prováděnou městskou částí (např. dům je vklíněn mezi již zprivatizované budovy apod.). Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., členka Zastupitelstva MČ Brno-Černovice za ČSSD Diskuze čem jsou. Zda jejich dům či byt, bude doporučen k privatizaci či nikoliv na základě kvalitní koncepce a zdůvodnění. Není důvod k tomu, aby MČ spravovala více majetku, než je nezbytně nutné. Soukromý vlastník to jistě dokáže lépe. Ing. et Ing. Daniel Smrček, Člen Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice za TOP 09 6 VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY PRIVATIZACE OBECNÍCH BYTŮ

7 podzimní den jsme se zabývali významným českým skladatelem Bedřichem Smetanou. Pověděli jsme si o skladbě Vltava, jejím vzniku a významu, a poté jsme se při jejím poslechu pokoušeli hudbu vyjádřit výtvarně. Děti si samotnou řeku představovaly a od pramene až po soutok s Labem ji malovaly. Je skvělé si někdy opět připomenout, jaké skvosty česká hudba vlastně má. Tancem proti drogám 21. září 2011 znovu vystoupili v prostorách tělocvičny naší školy zástupci taneční školy Dynamic. Tato vystoupení se na začátku školního roku uskutečňují již několik let a vždy sklízí u žáků veliký ohlas. Jak by ne! Vždyť hudbu a tanec děti ve velké většině milují a street dance je moderní dynamická záležitost, která nechává v poklidu jen málokterého z teenagerů. Smyslem těchto akcí je ukázat dětem, že je daleko lepší najít si smysluplnou zábavu, jako je třeba tanec, než se poflakovat po ulici a nechat si zkřížit cestu například drogami. Můžeme si být jisti, že drogy mohou vstoupit do života každého člověka a je zpravidla a pouze jen na něm, jestli podlehne, nebo odolá. Drogy mohou číhat kdekoliv. Hudební výchova ve 4. tř. Některé hodiny hudební výchovy probíhají v obou třídách společně. Společně se tam zpívá a učí se při doprovodu klavíru nové písničky. V pátek 23. září tedy první Výlet sedmáků do Prahy V úterý jsme podnikli výlet do Prahy. Cesta byla velice zajímavá, jelikož jsme jeli Pendolínem. Hned na začátku to byl pro nás velký zážitek, protože málokdo tímto vlakem už dřív jel. V Praze nás překvapilo velice hezké nádraží. Šli jsme kousek pěšky a pak jsme se rychle přesunuli metrem do nákupního centra Flóra, kde je kino Imax. Pak jsme se občerstvili a výlet pokračoval procházkou na Václavské náměstí a odtud na Staroměstské náměstí. Viděli jsme orloj, prošli se po Karlově mostě a z dálky viděli Pražský hrad. Cesta zpět nebyla moc příjemná, protože v jednom z vagónů nefungovala klimatizace. Ani tato nepříjemnost nám však dobré pocity z výletu nezkazila, a proto můžeme výlet do Prahy prohlásit za suprovej! Čtvrté třídy v přírodě Poslední den slunečného měsíce září se čtvrté třídy vydaly na tajný výlet. V baťůžku jsme si nesli svačinu a hlavně funkční svítilnu. Cesta nás zavedla na Stránskou skálu. Nejdříve jsme hledali zkameněliny, poté jsme si zkusili lézt po kamenech nahoru a dolů, svačili jsme a hráli velkou malířskou soutěž mezi 4. A a 4. B na téma Brno. Největším dobrodružstvím však byla cesta do tamějších hrůzu nahánějících jeskyní. Děti dostaly svítící kroužky na ruku, zapnuly baterky a pak se vydaly do hlubin podzemí. Zážitek to byl opravdu veliký. Veletrh odborného vzdělávání Dne se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. ročníku Veletrhu odborného vzdělávání, který byl připraven v rámci prestižního Mezinárodního strojírenského veletrhu. Prezentovalo se zde 19 středních technických škol z Jihomoravského kraje. Žáci se během prohlídky seznámili s těmito školami, brali si letáčky, odborníci jim odpovídali na dotazy. Tento veletrh chtěl žákům i pedagogům ukázat, že obory a profese ve strojírenském, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu se velmi rychle dynamicky vyvíjí a absolventi těchto technických škol mají dobré uplatnění a jsou finančně ceněnými odborníky. Den her V letošním školním roce vznikla pátá třída spojením dvou čtvrtých. Protože se podobná spojení většinou neobejdou bez komplikací, chtěla třídní učitelka hned od začátku, aby se děti rychle sžily a zvykly si na sebe. Požádala proto o pomoc Středisko výchovné péče. Dva jeho pracovníci připravili dopoledne, ve kterém se všechny děti zapojily do her, soutěží a kvizů a spolupracovaly. Hovořilo se i o problematice šikany, které je potřeba předcházet. Myslíme, že se dětem takto zpestřené vyučování líbilo a třídní učitelka zase mohla děti lépe poznat. Podrobnější informace na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KNESLOVA 7

8 Projekt EU peníze školám Cílem projektu je zlepšit podmínky na základních školách, a tak zkvalitnit základní vzdělávání. Podpořenými cílovými skupinami jsou žáci a pedagogičtí pracovníci základních škol. Výše dotace se odvíjí od velikosti školy a počtu žáků. Do tohoto projektu se zapojila také naše ZŠ Řehořova. Po vypracování projektového záměru, který vycházel ze Školního vzdělávacího programu Škola s úsměvem škola pro všechny, byla sestavena projektová žádost. Z připravených šablon klíčových aktivit si škola vybrala ty, které nám pro realizaci v podmínkách školy nejvíce vyhovují. Ze sedmi témat, na která se šablony soustředí, jsme vybrali individualizaci čtenářské a informační gramotnosti, inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a cizí jazyky, rozvoj přírodovědné, matematické, čtenářské a informační gramotnosti Zlepšení výuky v těchto oblastech chceme dosáhnout prostřednictvím tvorby a následným použí - váním nových učebních materiálů a individualizací výuky. Doba trvání realizace projektu je pevně nastavena na 30 měsíců. Po předložení projektové žádosti na MŠMT proběhlo zhodnocení formálních náležitostí dle vypsaných kritérií a došlo ke schválení našeho projektu. MŠMT vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Škola s úsměvem škola pro všechny ve výši Kč. Termín zahájení projektu je stanoven na , jeho ukončení bude Mgr. Monika Vogelová, projektová manažerka Adaptační kurz tříd 8 Jakmile se žáci Řehořky po prázdninách znovu přivítali se svými kamarády a trošku si prošlápli rozvrh a prolistovali učebnice, vyrazil celý druhý stupeň na adaptační pobyt v rekreačním středisku Březová. Termín spadal ještě do babího léta a opravdu nám připravil slunečné a celkem teplé počasí. Cílem pobytu bylo dát dětem možnost projevit se v jiném než školním prostředí a nechat vyniknout i těm, kteří jsou ve škole nevýrazní. Dalším úkolem bylo samozřejmě jak stmelení stávajícího kolektivu po prázdninách, tak i navázání vztahu s nově příchozími žáky. V neposlední řadě pak vytvoření kladného vztahu žáků s jejich třídními učiteli. Nepostradatelnou součástí je zařazení preventivního programu založeného na důvěře a anonymitě. Hned po příjezdu do střediska si jednotlivé ročníky převzali přidělení instruktoři, provedli je celým areálem a seznámili s programem, který začínal hned po ubytování na chatách a společném obědě. Během 2 dnů zvládly děti absolvovat nízkolanové centrum, lezeckou stěnu, paintball, lukostřelbu a střelbu ze vzduchovky, rambodráhu, skok do prázdna a protože letos vyšlo pěkné počasí, tak si zařádily i na raftech. Vše bylo prokládáno hrami na rozvoj důvěry a některé skupinky si doplatily i na bungee trampolíny. Všechny třídy se v bloku prevence zamyslely nad nebezpečím, které by jim hrozilo při užívání drog. Všichni se zhostili svých úkolů zodpovědně a do zdolávání překážek se pustili s nadšením. Jednotlivé třídní kolektivy bezvadně spolupracovaly a podporovaly se. Spolupráce mladších a starších dětí fungovala i v chatách, kde jsme byli ubytovaní, a vyvrcholila na čtvrteční večerní diskotéce. Celý pobyt završilo páteční závěrečné zhodnocení. Již druhý adaptační kurz považujeme za velice zdařilý. Vypadá to, že se návštěva tohoto kurzu stane na naší škole tradicí. TU II. stupně Závody modelů ve školní družině Další ročník tohoto oblíbeného závodu modelů autíček GRAND PRIX ŘEHOŘKA 2011 proběhl za krásného podzimního počasí dne 5. října od 14 hodin na školním hřišti. Přes dvacet natěšených závodníků předvedlo své dovednosti ve slalomu, v projetí úzkým prostorem a v objetí kruhové překážky. U některých modelů došlo k předčasnému vypovězení, jelikož už od brzkých ranních hodin byla zkoumána jejich kvalita a rychlost. Mezi tři nejlepší závodníky patřil Petr Marek ze 4. tř., který obsadil 1. místo, David Hlůšek ze 2. tř., který dojel na 2. místě a Eliška Jakoubková ze 3. tř., která obsadila krásné 3. místo. Nejen jim, ale i všem účastníkům gratulujeme! Radka Preslová I přes velkou konkurenci se nám podařilo získat finanční podporu kraje na EVVO Na začátku tohoto roku byla v rámci Jihomoravského kraje vyhlášena výzva v dotačním programu pro poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok Rozdělovaná částka nebyla vysoká a zájemců bylo velmi mnoho. Napsali jsme projekt zaměřený na nakládání s odpady Zatočíme s odpady, ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŘEHOŘOVA ve škole i v okolí. I přes velkou konkurenci se nám podařilo uspět! Díky dotaci byly na jaře roku 2011 zakoupeny velké koše na tříděný odpad na halu školy (papír, PET lahve, hliník) sloužící k hromadění tříděného odpadu ze tříd z papírových košů. Tento podzim se díky dotaci z projektu uskuteční následující ekologické aktivity školy: budou zakoupeny koše na tříděný odpad do každé třídy (papír, PET lahve, hliník) žáci I. stupně se v listopadu zúčastní jednodenních ekologických programů přímo ve škole pořádaných sdružením Rezekvítek. Budou zaměřené na cestu odpadu a recyklaci. žáci II. stupně se zúčastní vlastivědné exkurze spojené s návštěvou skládky, třídící linky na odpady, kompostárny a případně sklárny za pomoci GPS a fotoaparátu provedou žáci z přírodovědného semináře mapování vybavenosti obce kontejnery na tříděný odpad a výskytu černých skládek. Prezentace mapování, vytvoření grafického výstupu a závěrečné hodnotící zprávy a všechny další letošní ekologické aktivity školy vám žáci představí na již tradiční předvánoční ekokonferenci. Mgr. Zuzana Kruťová Mezinárodní projekt e-twinning Naše škola se zapojila do projektu e-twinning Partnerství škol v Evropě. Jedná se o dlouhodobý projekt, ve kterém minimálně dvě školy z různých zemí realizují své vzdělávací aktivity prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Spolupráce škol probíhá v jakémkoli předmětu na téma, na kterém se spolupracující školy dohodnou. Komunikace mezi žáky probíhá v cizím jazyce po internetu. V minulém školním roce se do projektu zapojily dvě třídy: 8. tř. a 6. A. 8. třída si vybrala téma The Cuisine of my Homeland. Společně se žáky Irska, Bulharska, Německa, Itálie, Islandu, Lotyšska, Španělska, Turecka, Polska a Velké Británie si představují typická národní jídla slané i sladké kuchyně a vyměňují si recepty. 6. A se snaží svým partnerům z Rumunska, Řecka, Francie, Španělska, Německa, Dánska, Itálie, Islandu, Polska a Kypru přiblížit život v naší zemi. Tento projekt se jmenuje We are Europeans. Oba projekty jsou rozpracované a pokračují i v letošním školním roce. Mgr. Helena Marholdová

9 Mateřská škola Kneslova informuje Do nového školního roku jsme vykročili pod vedením nové paní ředitelky Hany Susové. Kromě všestranného a harmonického rozvoje dětí předškolního věku se naše mateřská škola zaměřuje na čtyři dílčí projekty. Při práci s keramickou hlínou si děti nejen procvičí svoje malé prstíky, jemnou motoriku, ale i fantazii, smyslové a kreativní vnímání. Další projekt se zaměřuje na předcházení negativních vlivů ve společnosti na dítě. Spolupracujeme s Městskou policií Brno. Tato spolupráce byla zahájena ukázkou výcviku policejního psa a skvěle zapadla do dalšího dílčího projektu canisterapie. Zkušený terapeutický pes Cedrik dětem ze začátku pomáhá překonat ostych z odloučení od rodičů, motivuje děti k poznávání, podporuje komunikaci, ale i tělesná cvičení. Potřeba dalšího projektu multikulturní výchovy vyplynula ze specifika vzdělávání dětí nejen z vietnamské komunity, ale i dětí dalších národností. Krásného podzimního počasí jsme využili k návštěvám Bílé hory, podzimního Arboreta, přírodovědné stanice Kamenáčky a jiných zajímavých míst městské přírody. Vzhledem k celostnímu přístupu k výchově a vzdělávání připravujeme pro děti další aktivity divadelní představení, koncerty, muzejní výstavy, výlety, pravidelné návštěvy Solné jeskyně, seznamování s anglickým jazykem, odpolední setkávání s rodiči a dětmi při tvořivých aktivitách pod názvem Mámo, táto, pojď si hrát. V letošním roce jsme se také zapojili do projektu Celé Česko čte dětem. Rádi bychom ještě pozvali černovické seniory do naší mateřské školy na malou vánoční besídku, která se bude konat ve středu v hod. Srdečně zvou děti a kolektiv MŠ Kneslova 7. Vše nej oslavila MŠ Elišky Krásnohorské 30. výročí svého otevření. Oslavy se zúčastnil starosta MČ pan ing. Jiří Hladík, místostarostka paní Bc. Petra Quittová, pozvání přijali ředitelé obou základních škol Mgr. Josef Binek a Mgr. Miroslav Hrdlík, za školní komisi paní Radmila Preslová. K této události byl vytisknut bulletin, který zaznamenává veškerou historii založení školy, fotografie, změny po rekonstrukcích, personální obsazení, současnou nabídku. Přípravy byly náročné, pátrání po všech, kteří kdy působili na škole, bylo velmi složité. Úvodní slovo pronesla p. ředitelka Věra Vaňorková. Přirovnala věk mateřské školy k věku zralé ženy v nejlepších letech a popřála škole nejméně jednou tolik let. Budova školy dle slov její ředitelky prošla během 30 let nemalými změnami, zejména celkovou rekonstrukcí budovy od roku 2005 až do její nynější podoby, a to především díky skvělé spolupráci a poskytnutím finančních prostředků ÚMČ Černovic. Pozvání přijaly i bývalé zaměstnankyně, mezi nejvzácnější bezesporu patřila paní Marie Novotná, která vedla školu v letech Mezi další vzácné hosty patřila spousta bývalých učitelek, provozních zaměstnanců a zaměstnanců kuchyně. Školní kuchyně připravila bohaté občerstvení a svůj um projevila i při přípravě chutných a oku lahodných studených mís. Každý návštěvník si mohl prohlédnout celou budovu a zařízení mateřské školy a při odchodu dostal malou pozornost ve formě keramického výrobku z dílny paní učitelky Romany Vágnerové a dětí mateřské školy a háčkované dečky od dlouholeté pracovnice paní Jarmily Richtrové. Hostům se u nás líbilo, jen neradi se loučili, byli mile překvapeni. Slovem i písní provázely Tetiny pod vedením Marcely Renátové a v pozdějších hodinách pan harmonikář. Děkujeme za podporu městské části Černovice pro důstojné uspořádání této oslavy. Děkujeme všem, kteří si udělali čas i v době prázdnin a přišli si toto významné výročí s námi oslavit. Děkujeme i za kladné reakce, pochvalu a ocenění naší práce. Oslava skončila, přišel první zářijový den a škola se otevřela pro další generaci předškoláčků. Jim i celé mateřské škole přejeme ještě jednou vše nejlepší. Zaměstnanci mateřské školy Elišky Krásnohorské MATEŘSKÁ ŠKOLA KNESLOVA VŠE NEJ 9

10 Hurikán Ema V oblasti Karibiku touto dobou probíhá období hurikánů. Zpravidla dostávají ženská jména, vzpomeňme na škody po Katrin. Léto však toto bouřlivé období zavítalo i do poklidných vod letního biatlonu. Místo konání, podhorská obec Břidličná, aktéři účastníci MČR žactva, zejména pak závodnice a závodníci našeho černovického klubu Střelka. Dějství první, sobota 17. září 2011, dopoledne. Začíná mistrovství rychlostním závodem, kdy závodníci startují jednotlivě v 30 s intervalech a za nesestřelený terč běží trestné kolo. Kategorie mladší žákyně, na startu stojí 21 nejlepších ze všech koutů naší vlasti a přilehlého okolí, ano i slovenské účastnice. Dlouho to vypadá na vítězství drobné domácí závodnice, Kláry Ujfaluši, jenže, pak dobíhá do cíle naše bezchybně střílející Ema Franzová a je vše jasné, první titul a tím i medaile jede do Brna. V kategorii prostředních žákyň dobíhá do cíle Terezka Vinklárková, je první, i když se dvěma trestnými koly, o 3,1 s. Avšak vzápětí přibíhá bezchybně střílející letohradská závodnice Simona Faltusová a.terka je druhá, o 2,1 s. Nevadí, druhé místo je taky super. Ale není. Jako lokomotiva přiletí do cíle domácí Veronika Pernicová. Zůstává 1,7 s za vítězkou a o 0,4 s před Terezou. A tak máme jen bronz. O vyrovnanosti startovního pole svědčí i výsledek nejstarších žáků, kde vítěz porazil druhého o 0,1 s. Dějství druhé, sobota odpoledne, štafety: Kategorie mladší žáci. Naši borci Hynek Škrabal a Tomáš Brauner, posíleni o Martina Šambergra, výrazně zlepšili svoji střelbu a i když ze střelnice vybíhal Tomáš na čtvrtém místě s asi 30 m ztráty na třetí, svým úžasným běžeckým výkonem nakonec vybojoval pro naši štafetu bronzovou medaili. Mladší dívky byly papírovými favoritkami. Ale člověk míní a závodníci mění. Hanka Franzová na prvním úseku zapomněla dobíjet náhradní rány, a tak už všichni kromě závodnic věděli, že penalizace tří minut nás nemine. Bravurně svůj úsek zvládla Lucka Krejčířová, která náhradní náboje nepotřebovala. Třetí úsek, kde běžela Ema nakonec rozhodoval. Holky byly druhé, teď šlo jen o to, jaký časový náskok si vypracují. Tak druhé už nebudou, Jilemnice dobíhá kousek za námi. A těsně nebudou ani třetí a dokonce ani čtvrté. No nevadí, chybami se člověk učí, Hanka to už nikdy neudělá. Visí už výsledky. Člověku se ani nechce věřit, co všechno se při štafetách může stát. Původně třetí Slovenky jsou diskvalifikovány a závodnice z Říčan udělaly stejnou chybu jako naše. Takže nakonec doopravdy třetí místo. Poslední naše štafeta startovala v kategorii prostředních žákyň. Byl to velký souboj o první místo, který ale pro nás nedopadl nejlépe, holky doběhly druhé. Avšak nebyly by to štafety, aby něco nebylo špatně. Vypůjčená Dáša Dvořáková z Vyškova neodložila svoji zbraň do správného stojanu, a tak byl u naší štafety návrh na diskvalifikaci. Naštěstí jury zhodnotila tento přestupek jako velmi malý a po napomenutí naší štafety ponechala výsledky v platnosti. A tak Terka, Dáša a Monika vezou domů stříbro. Tady by náš příběh mohl končit, Všechny děti již mají medaili z letošního MČR. Ale ještě ne. Jdeme do finále. Neděle, závod s hromadným startem. Závodníci startují společně, kdo je první v cíli, vítězí, pokud se náhodou neběží dva rozběhy, pak si musejí počkat na výsledky toho dalšího běhu. Malí kluci si od soboty polepšili hlavně střelbu, a tak Tomáš vklouzl na 8. místo. Mladší žákyně dobíhají ve společném chumlu na střelnici. Ty rychlejší ale odbíhají na trestné kolo, a jak to dopadne? Rozhoduje se na cílovém, 750 m dlouhém kole. Ema vybíhá jako druhá, ale její rychlost ukazuje, že by mohlo být druhé zlato. A v balíku dalších už letí i její sestra Hanka. Doběh do cíle, Ema, Klára Ujfaluši a Hanka. Zdolala své soupeřky na trati a doběhla si pro bronz. V kategorii prostředních žákyň nenechává Tereza nikoho na pochybách, kdo je nejrychlejší. Dovolí si luxus jednoho trestného kola a neohroženě vbíhá do cíle pro titul. Bezchybné Simoně Faltusové naděluje téměř 20 s. Jenže je na startu ještě druhá vlna, protože všech 26 závodnic se na 20stavovou střelnici nevleze. A tomuto rozběhu vévodí Monika Brettfeldová. Dvě čisté položky a dobrý běh ji časem zařazuje na bronzovou příčku a třetí z prvního běhu, Báře Smetanové z Jablonce, už tryskají slzy zklamání. Závěr je ještě radostnější, Ema se stala nejúspěšnější závodnicí celého mistrovství, nikdo jiný dvě zlata domů nevezl, navíc vyhrála celoroční soutěž o Český pohár s náskokem 0,28 b. Stejné ocenění si odvezla i Terka Vinklárková, která však získala téměř plný počet bodů, tj. 520, chybělo jí 0,49 bodu. Žákovské družstvo obsadilo 4. místo mezi 34 družstvy a po připočítání bodového součtu dorostenců (byli 5. z 25 klubů) a bodů dospělých (2. z 38 klubů) jsme v celkové soutěži klubů obsadili 3. místo z 41 klubů v ČR. A jen 5 závodníků z celkového počtu 20 nemá alespoň jednu medaili z MČR. Parádní letní sezóna! Za klub biatlonu Střelka Brno Vít Effenberk Dětský klub Rolnička Dne se Rolnička přestěhovala do budovy Sokola na ulici Štolcově. Stávající prostory Rolničky se do konce roku proměnily v knihovnu a my byli nuceni si hledat ze dne na den jiné útočiště. Tímto bychom chtěli moc poděkovat paní Petře Quittové, která nám jako starostka Sokola nabídla nezištnou pomoc a přechodný azyl pro všechny naše aktivity včetně podzimní burzy dětského oblečení a sportovních potřeb. V současné době nás tedy najdete v Sokole probíhá tu dopolední herna pro rodiče s dětmi, mini - školka a ostatní nepravidelné aktivity jako jsou čtení se Sovíkem nebo focení maminek s dětmi. Výtvarná odpoledne a přednášky o zdravé výživě probíhají však v jídelně Sociálního domu na Charbulově ulici. V září začala naše spolupráce s paní učitelkou Dagmar Nejedlou ze Základní umělecké školy, která naše nejmenší učí radovat se z pohybu v kurzech Tančení s Kvakem a děti trochu starší základům tance Malí tanečníci. Kapacita kurzů je téměř naplněna, ale ještě stále se můžete se svým dítětem přihlásit. V Rolničce se stále něco děje. Pokud chcete být v obraze, napište nám na a my vám budeme zasílat všechny novinky mailem. Můžete nás také sledovat na facebooku (DK Rolnička) nebo na našich webových stránkách Vážené maminky, milí rodiče, občané Černovic Vzhledem k tomu, že nikdy a podle kapacity mateřských škol to skutečně nelze, není uspokojeno 100 % rodičů, kteří by chtěli dát své dítě do předškolního zařízení v Černovicích, tak Vás chci informovat o další službě pro rodiče, kterou poskytuje občanské sdružení Žabka v Černovicích. Když jsem jednou šla po ulici Charbulova se svou dcerou na procházku, tak jsem narazila a objevila, že v domě na Charbulově 13 probíhají aktivity pro děti. Byla jsem velmi překvapená, když jsem začala zjišťovat, co jejich aktivity obnáší. Na webových stránkách se dozvíte, že rodiče mají možnost své děti umístit krátkodobě do miniškolky s prvky montessori, do kroužku znakování a angličtiny. Je to opět šance pro rodiče a jejich děti jak si rozšířit trávení volného času s dětmi. Petra Quittová, místostarostka Studio Žabka malé studio pro děti a rodiče na Charbulově! V malém růžovém domě na Charbulově 13 již rok a půl funguje Dětské studio Žabka, které se zaměřuje na tyto aktivity: Rozvoj komunikace dětí a rodičů již od narození prostřednictvím znakování. Angličtina Go Kids! English pro děti od 0,5 do 6 let Montessori školička pro děti od 1 do 3,5 roku; v pondělí, úterý a pátek od 8.00 do a v úterý také od do Montessori dílničky 1,5 hodinový program pro rodiče s dětmi a montessori materiálem vždy v pondělí od Myslím si, že první tři roky života našich dětí jsou pro nás velkým darem a výzvou. Musíme si je pořádně užít a navázat s našimi dětmi co nejhlubší vztah, neboť pak nám utečou do světa! Lucie Grůzová, maminka třech dětí a doktorandka PdF MU, zabývající se předškolní pedagogikou. 10 HURIKÁN EMA DĚTSKÝ KLUB ROLNIČKA

11 Dýňování Ve čtvrtek proběhla na mateřské škole Elišky Krásnohorské 15 první společná akce rodičů a dětí dýňování. Sluníčko nám přálo, rodičů a dětí se na školní zahradě sešlo hojně, nic nebránilo začít pracovat. Dlabání a vyřezávání podpořila hudbou, zpěvem i slovem paní Marcela Renátová, o dobrou zábavu se postaral polykač ohně. Postupně se z dýní klubali piráti, princezny, upíři, strašidýlka a i mnoho dalších veselých hlaviček. Po vyčerpávající dřině si všichni společně opekli špekáčky u táboráku a pak už jen čekali na západ slunce, aby se mohli potěšit ze svých rozsvícených dýňových strašidýlek, která ještě dlouho zdobila vchod do mateřské školy. Závěrečným malým ohňostrojem bylo tvořivé odpoledne ukončeno. Jak se to líbilo dětem a rodičům? Pouze část ohlasů od rodičů na akci: Dýňování bylo super, perfektní program, krásné počasí, úžasná atmosféra. Moc jsme si to užili. paní Straková Dýňování bylo mimořádně povedené, nabitý program paní Renátové perfektní, jako vždy zapojila děti i rodiče a také paní učitelky, táboráček, občerstvení pěkná atmosféra, která ze školy dělá další rodinu. rodina Hrůzova Dýňování předčilo naše očekávání, děti si to moc užily. paní Blaháková Maximálně vydařená podzimní akce. paní Šindelková Krásné příjemná rodinná atmosféra. paní Mišáková Příjemná atmosféra a poděkování Všem paním učitelkám. paní Zámečníková Těšíme se na příští společnou akci. Lenka Maštová zástupkyně MŠ El. Krásnohorské 15 Velký úspěch černovické slivovice a meruňkovice V rámci prestižního Jelínkova vizovického koštu, jehož 9. ročník se uskutečnil ve dnech ve Vizovicích, dosáhla vynikajících výsledků černovická slivovice a meruňkovice. Z celkového počtu 1019 vzorků ovocných destilátů (slivovice, hruškovice, jablkovice, meruňkovice, třešňovice a ostatní ovoce) se v první stovce nejlépe hodnocených vzorků umístil se slivovicí na 11. místě Vilém Zálešák, Jiránkova ulice, na 41. místě s meruňkovicí Filip Hemza, Charbulova ulice, na děleném 54. místě se slivovicí Petr Piskovský, Spáčilova ulice, a s meruňkovicí Jaroslav Nejezchleb, Jiránkova ulice, a na 60. místě se slivovicí Lubomír Zálešák, Cornovova ulice. Vzorky do koštu měli z černovických pěstitelů přihlášeny dále Gustav Harnach, Jiří Hladík, Alena Piskovská, Michal Reich, Josef Vašek, Alice Zálešáková a Vratislav Zapletal. Hodnocení prováděli degustátoři, kteří byli rozděleni do 40 šes - tičlenných komisí. Hodnocena byla čistota, vůně, chuť, jemnost a perzistence (časová délka trvání chuťového vjemu) jednotlivých vzorků. V kategorii nejcennější ve slivovici dosáhl z 457 vzorků výjimečného výsledku s 18,87 body Vilém Zálešák, který se umístil na bedně na 3. místě. Vynikajícího výsledku dosáhli taktéž v kategorii meruňkovice z celkového počtu 107 vzorků Filip Hemza s 18 body na 5. místě a se 17,4 body Jaroslav Nejezchleb na 6. místě. Závěrem vyslovím přání, ať i letos v Černovicích nateče velice moc velice dobré slivovice, meruňkovice a ostatních ovocných pálenek, kteréžto nechť jsou pak přihlášeny v hojném počtu do 2. Černovického koštu, který se uskuteční v květnu 2012 a taktéž do jubilejního 10. Jelínkova vizovického koštu, který bude v srpnu 2012 ve Vizovicích. Z letošní úrody jsem zatím okoštoval jen vypeckovanou meruňkovici Gustava Harnacha a musím konstatovat, že určitě kandiduje na bednu. JUDr. Lubomír Zálešák, předseda degustační komise 9. Jelínkova vizovického koštu Czexpedition Trio Brňanů, Aleš Bžatek, Aleš Kašpar a Jaroslav František se vydalo na dlouhou cestu, původně zamýšlenou jako cestu okolo světa, nakonec naplánovanou jako velký okruh Evropou, Asií a Afrikou. Dva posledně jmenovaní jsou z naší městské části, proto bychom rádi obyvatelům Černovic přiblížili krátce průběh jejich cesty na stránkách Černovin. V tomto čísle přinášíme několik fotek, v dalším čísle se můžete těšit i na reportáž. DÝŇOVÁNÍ CZEXPEDITON 11

12 Pozvánka do Země Bohů na Střeše světa Nebuď sketa, ukaž fotky, říkali mi po návratu z Tibetu. Nevím, není nic otravnějšího než otravný cestovatel Teď ale vychází první vydání barevných Černovin. Tak to snad přeci jen může být vhodná příležitost, jak se podělit o nádheru se všemi, kteří máte rádi hory. Mám úžasné syny. Trochu nátlakovým způsobem věděli, že bych sama asi nikdy ten krok neudělala mě vyslali do destinace mých snů. Opravila jsi střechu na domě, teď jeď na Střechu světa. A tak můj sen Jednou tak spatřit Himaláj! se nečekaně splnil. Že to bude úžasná nádhera, to jsem tušila. Skutečnost však absolutně předčila veškerá má očekávání, byl to výlet někam mimo čas a prostor. Možná byla intenzita veškerých zážitků dána tou nadmořskou výškou, která nutně s každým opravdu zamává. Snad to bylo všudypřítomným mírumilovným buddhismem, nutícím středoevropana přemýšlet úplně jinak. Možná to bylo kouzlo osobitých, věčně usměvavých, vstřícných a nesmírně skromných lidí, otáčejících svoje modlitební mlýnky s mantrou Óm mani padme húm. Vůně pálených jalovcových větví jako obětin Buddhovi, výzdoba modlitebními praporky všech významných míst u klášterů i v průsmycích vysoko v horách, tajemné rituály, staré legendy, všudypřítomné Buddhovy oči, svébytná kultura, kláštery vysoko v horách, přátelští mniši i mnišky to vše je Tibet. Ale je to také země zbořených chrámů a klášterů nesmírné historické ceny po řádění rudých gard, tlak na svébytné obyvatelstvo přijmout životní styl na čínský způsob, porušování lidských práv... o okupaci toho obyvatelé ČR vědí dost. Možná i proto je tu hmatatelné souznění s dalajlámovým lidem. Ještě snad dvě poznámky o mých osobních zkušenostech z cesty po Tibetu. Zkušenost s nadmořskou výškou ta je k nezaplacení. Riziko výškové nemoci, nedej bože v její akutní formě s rozvojem otoku mozku či plic, je prostě vždy. Nelze se na to nikterak předem natrénovat, jediný způsob, jak jí čelit, je poctivě dodržovat taktiku aklimatizace výškový postup jen m/den. Ostatně zlaté himálajské pravidlo říká: Kdo stoupá rychleji než yak, je vůl! Protože dostat nemoc z výšky je normální, ale není normální na ni zemřít. Jenže ono stačí vystoupit z letadla ve Lhase a s Brňákem zamává i ta výška m n. m. Úporná bolest hlavy a zvracení a poruchy spánku jsou začátkem. Musím se přiznat, že jsem takto Lhasu opravdu znectila, ale on mi to jistě Jeho svatost Dalajláma s jeho příslovečnou dobrosrdečností odpustí. Zkušenost s tibetskou poctivostí tak na tu se opravdu můžete spolehnout. Chudý Tibeťan vám nic neukradne. Chudý Tibeťan vám spíš něco přidá Tibet. Střecha světa. Srdce Asie. Země pod ochranou bohů. Úžasný Himálaj. Makalu, Lhotce, Everest, Cho Oyu, Shisha Pangma. Taky paralelní hřeben Transhime a spousta krásných, často bezvýznamných a bezejmenných šestitisícovek. Už teď vím, že se tam prostě nutně potřebuji ještě vrátit ještě trochu víc se těch hor dotknout, ještě víc k nim přivonět. A budete-li mít možnost tenhle kus světa navštívit, neváhejte! Vážně to stojí za to. Jitka Chmelíková P.S.: Sháním parťáky Lhasa, hlavní město a náboženské a politické centrum Tibetu, obklopené horami. Na kopečku Marpori je postavena Potala, sídlo dalajlámů a duchovní i světský symbol Tibetu. Milovníci filmu Sedm let v Tibetu poznají, že odtud malý dalajláma špízoval dalekohledem nejen přítele Heinricha Harrera. Kolem Potaly, ostatně jako kolem každého kláštera a chrámu, vede náboženský okruh, tzv. kora, lemovaný modlitebními mlýnky. Jejich zatočení má mít stejný efekt jako odříkání modlitby uvnitř napsané. Shisha Pangma. Nejnižší ze všech čtrnácti osmitisícovek. Ale nenechte se mýlit, zdaleka prý není nejlehčí na zlezení. Jako kdyby nějaká byla Na rozdíl od Makalu, Lhotce, Everestu a Cho Oyu, které jsou hraniční mezi Tibetem a Nepálem, leží tato kráska celá pouze na tibetském území. Modlitební praporky vlají ve větru a text natištěné modlitby je tak roznášen až na vrcholky hor. Kailas. Také Gang Ringbočhe, Sněžný klenot. Posvátná hora pro všechny buddhisty, hinduisty i bönisty. Na posvátnou horu se neleze, protože její vrchol je sídlem božstev, což ctí i horolezečtí velikáni jako je p. Messner. Je to nejposvátnější místo v celém Tibetu. Pod horou se odbývá každoroční buddhistický festival Saga Dawa a také je tu posvátné místo nebeských pohřbů. Tajemno a magično tu na poutníka dýchá každičkým krokem. Kolem Kailase vede poutní okruh kora, velmi navštěvovaný buddhistickými poutníky. Je dlouhý 52 km, jednotlivé úseky jsou symboly životní pouti a pro očistu od hříchů. Jelikož se cestou musí překonat průsmyk ve výšce m n. m., věřte, že to očistec opravdu byl Ovšem radost ze zdolání tohoto nejvyššího bodu našeho putování a z možnosti zde navázat vlastní donesené modlitební praporky byla fakt nezměrná. Everest Base Camp (5 250 m n. m.). Takto vypadá severní strana Mt. Everestu, 3. pólu planety Země. Tibeťané s láskou horu nazývají Quamalangma (Boží matka hor), Nepálci obdobně Sagarmantha. Nedaleko základního tábora je nejvýše položený obývaný klášter na světě Rongbuk, kam chodí všichni horolezci pro duchovní útěchu před výstupem na Everest. Bylo to úžasné magické ráno plné úcty k hoře i ke všem, kteří Everest vylezli, nebo se o to alespoň pokusili. Bože, jak může tady někdo stoupat ještě nahoru a k tomu navíc s mnohakilovou zátěží na zádech? Pohled na hřeben Himálaje byl úžasný odkudkoliv. Tohle bylo moje zamilované místo, navštívené cestou do západního Tibetu. Pohled na Mt. Everest, Lhotce a další krásky z nepálské strany. A svrchu. Mountain fly se společností Yeti airlains byl úžasným zážitkem. Nevíte, od které společnosti tam teď spadlo to podobné vyhlídkové letadlo? 12 POZVÁNKA DO ZEMĚ BOHŮ NA STŘEŠE SVĚTA

13 Otevření nové ambulance praktického lékaře na ulici Charbulova V Černovicích v prostorách bývalé Mahenovy knihovny v areálu Sociálního domu na ulici Charbulově 86 byla otevřena ambulance praktického lékaře. Paní doktorce Kebedeové, která v ambulanci pracuje, jsme při té příležitosti položili pár otázek. Paní doktorko, co Vás vedlo k tomu, otevřít v našem regionu novou ambulanci praktického lékaře? V regionu brněnské aglomerace je pociťován trvalý nedostatek praktických lékařů. Stávající ambulance, mnohdy na velmi dobré úrovni, často nejsou schopny vyhovět požadavkům nově se registrujících pacientů, svou roli často sehrávají i limity, kterými zdravotní pojišťovny poskytování péče praktickým lékařům omezují. Navíc moje odbornost praktického lékaře logicky doplní a rozšíří ostatní odbornosti ve zdravotnickém středisku v prostorách Ambulantní chirurgie v Sociálním domě, kde již několik let úspěšně funguje chirurgická ambulance a komplexní rehabilitační zařízení. Jaký charakter péče bude Vaše ordinace svým pacientům poskytovat? V mojí ambulanci bude poskytována komplexní péče praktického lékaře s možností všech základních vyšetření. Mezi velice žádanou péči patří také dlouhodobé sledování diabetiků, pacientů s vysokým krevním tlakem a také možnost léčebně preventivní a závodní péče. Na moji odbornost praktického lékaře, lékaře internisty a onkologa dále navazují odbornosti mých chirurgických kolegů, kteří rozšiřují spektrum výkonů o chirurgické zákroky, které následně doplňuje komplexní rehabilitační péče v areálu našeho pracoviště. Specialitou pak bude preventivní onkologická péče navazující na moje dlouholeté zkušenosti z působení v Masarykově onkologickém ústavu, kde dosud pracuji a kde jsem se tímto programem zabývala. Ze zkušenosti víme, že mnohým onemocněním, je lépe předcházet, což u onkologických onemocnění platí dvojnásob. Naším záměrem je přinést pacientům komplexní nejen onkologické vyšetření na různých úrovních, tak aby bylo případné onemocnění diagnostikováno včas a ve stádiu příznivém pro případnou další léčbu. V čem vidíte význam svého rozšířeného působení? Moje ambulance praktického lékaře nabízí volnou kapacitu pro registraci nových pacientů. Dále se ve své medicínské praxi chci zaměřit především na prevenci a včasnou diagnostiku závažných nejen onkologických onemocnění, kterým je mnohdy lépe předcházet a v zárodku je účinně léčit. Na tomto programu úzce spolupracuji se svými dlouholetými kolegy ze Žlutého kopce doc. MUDr. Romanem Šefrem, Ph.D., a MUDr. Zdeňkem Kaplanem, Ph.D., a se svým kmenovým pracovištěm Masarykovým onkologickým ústavem, který zajišťuje léčebnou péči v nejkomplikovanějších případech. Další výhodou, především pro mladší a zaměstnané pacienty je možnost objednání v mojí ambulanci, a tedy i následné ošetření prakticky bez čekání. Chtěla bych Vás také tímto pozvat občany nejen Černovic, ale i okolních městských částí, na den otevřených dveří v našem zdravotnickém zařízení, resp. ve své ambulanci, při kterém Vám bude moje ambulance představena. Dále pak bychom chtěli tento den nabídnout příchozím pacientům jakousi obdobu Melanomového dne pořádaného Masarykovým onkologickým ústavem v Brně, při kterém mohou po sezóně slunění být bezplatně zhodnocena různá kožní znaménka a případně navrhnuto jejich ošetření odborníky. Pro starší pacienty rovněž nabídneme bezplatné měření krevního tlaku v tento den. Celá akce se koná v sobotu 12. listopadu 2011 v prostorách mojí ambulance v areálu Sociálního domu na ulici Charbulova 86 od 9 12 hodin. Ti pacienti, kterým tento termín nevyhovuje, se mohou objednat na telefonním čísle ordinace MUDr. Kebedeová Dana Paní doktorko moc děkujeme za rozhovor, určitě se přijdeme podívat. Vážení obyvatelé Černovic, rád bych Vám poděkoval za Vaše dary, kterými jste podpořili sbírku šatstva pro charitivní šatník. Vaše šatstvo a drobné domácí potřeby, které jste o třetím zářijovém víkendu donesli do Kulturního domu, poslouží potřebným v našich charitivních šatnících na Václavské a Bratislavské ulici. Dík patří Vám všem. Velké poděkování patří vedení Vaší radnice za pochopení, propagaci, poskytnutí potřebných prostor i osobní nasazení při spolupořádání této dobročinné akce. Těšíme se na další spolupráci. Ing. František Svoboda. Diecézní charita Brno Nová ordinace praktické lékařky pro dospělé nabízí klientům volnou kapacitu včetně závodní lékařské péče a preventivní péče se zaměřením na onkologická onemocnění. MUDr. Dana Kebedeová, Charbulova 86, Brno, telefon OTEVŘENÍ NOVÉ AMBULANCE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 13

14 DRAKIÁDA Pro všechny správné holky a kluky i rodiče Na poli nad areálem zdraví Kneslova 1a, Brno se dne od hodin uskuteční 1. ČERNOVICKÁ DRAKIÁDA Vezměte si draky a dobrou náladu a pojďte si s námi zalétat! Akce není pojištěna. Za děti odpovídají rodiče či zákonný zástupce. Petra Quittová, místostarostka ZUŠ Charbulova srdečně zve na: Vánoční koncert hudebního a literárně-dramatického oboru, který se koná v hod. v sále školy. Součástí koncertu bude vernisáž prací žáků výtvarného oboru. Blahopřejeme Významného životního jubilea se dne dožívá vážený černovický občan pan František Vaněk, který je především znám našim černovickým zahrádkářům jako předseda českého zahrádkářského svazu v Základní organizaci Nové Černovice. Není snad v této lokalitě zahrádkáře, který by se nesetkal s jeho vlídným jednáním, upřímnou odbornou radou či vlastní pomocí na své zahrádce. Předsedou zahrádkářského spolku je už hezkých pár let. A tak mu prostřednictvím tohoto místního tisku my všichni zahrádkáři ze Základní organizace Nové Černovice přejeme ke krásným 80 rokům stále pevné zdraví, životní elán, štěstí, optimismus a duševní pohodu. Františkovi i jeho rodině, z celého srdce se připojují s přáním pevného zdraví starosta, místostarostové, místní zastupitelé a pracovníci z MČ Brno-Černovice. Za výbor Základní organizace ČZS, zastupitel Jiří Vítek, KSČM TJ Sokol Brno IV pořádá REJ SVĚTLUŠEK (lampioňák) Kdy: 10. listopadu 2011 (čtvrtek ) v hodin Kde: sraz v parku Řehořova Trasa: park Řehořova ul. El. Krásnohorské ul. Ferrerova ul. Štolcova ul. Bolzanova konec v parku Slámova Na začátku je pro děti připravena svítící tyčinka a sladkost. Příspěvek pro děti 5 Kč/dítě. Těšíme se na Vás. Nezapomeňte lampiony!!! Petra Quittová starostka TJ Sokol Brno IV Za blahopřání děkují Ing. Miroslav Dvořák, pan František Fuxa, paní Marie Geyerová, Jana Hudcová, pan Vilém Schlesinger, paní Marie Vidláková, JUDr. Vladimír Kutnohorský, Editka Vlčková, Černovický občan obdrží Cenu Jihomoravského kraje Zastupitelstvo Jihomoravského kraje se na svém 24. zasedání konaném dne zabývalo problematikou udělení Cen Jihomoravského kraje pro letošní rok. Tyto ceny jsou již sedm let udělovány významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj kraje, přispěly svou činností k jeho reprezentaci, dobrému jménu avěhlasu. Pro Černovice je potěšující informací, že laureátem Ceny Jihomoravského kraje pro rok 2011 se v oblasti výtvarného umění stal občan a rodák z naší městské části pan Mgr. Ing. Oldřich Rejnuš, malíř a grafik, který v rámci své dlouholeté práce zdokumentoval umělecké styly staveb ve městech ČR i v Evropě a ve svých kresbách zachytil řadu památek města Brna i jižní Moravy. Široké veřejnosti bude jistě známa jeho spolupráce s informačním měsíčníkem Brněnský Metropolitan či ilustrované brněnské motivy ve stolních či nástěnných kalendářích. Ceny Jihomoravského kraje budou předány hejtmanem kraje dne na zámku v Mikulově. Mgr. Pavel Blažík, člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje 14 INZERCE

15 INZERCE 15

16 16 INZERCE

17 INZERCE 17

18 PSK Brno s.r.o. Kabátníkova 2, Brno držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 Zajišťuje generální dodavatelství staveb výstavba RD, opravy a rekonstrukce budov, regenerace a revitalizace bytových domů a jiných objektů občanské vybavenosti, půdní vestavby, inženýrskou činnost SQUASH SLOVAN sportovní squashové centrum na ul. Štolcova 6, v Brně-Černovicích otevírací doba: pondělí pátek hod. sobota neděle hod. kontaktní tel.: sídlo kanceláře firmy: Štolcova 6, Brno-Černovice kontakt: , Absolventka pedagogické fakulty se státní zkouškou z pedagogiky volného času, psychologie a hudební výchovy hledá v Brně uplatnění v oboru pedagogické činnosti či v kultuře. Tel.: Doučím nižší stupeň německý jazyk. Mob.: Nabízím doučování matematiky a základy práce na PC. Tel.: , mob.: Doktor koupí byt, i zadlužený. Platím v hotovosti. Mob.: Koupím garáž v Nových Černovicích. Mob.: Vyměním prostorný domovnický 2pok. byt po rekonstrukci na ul. Provazníkova za větší 1 pok. v Černovicích. Mob.: Vyměním pěkný obecní byt 2+kk v Černovicích na ul. Zvěřinova za byt určený do privatizace. Popis: náklady včetně inkasa do 4,5 tis. Kč, centrální vytápění s měřiči na radiátorech, teplá i studená voda se samostatnými vodoměry, plastová okna, zateplený bytový dům. Mob.: Vyměním byt 2+1 jdoucí do privatizace za obecní byt 1+1 s balkónem. Mob.: Vyměním obecní byt 2+1 s balkónem v Černovicích za menší 1+1 nebo 1+kk. Mob.: , volat po 18. hod. Vyměním OB 4+1 na ul. Orlí za menší OB v Černovicích přízemí nebo výtah. Mob Vyměním obecní byt 2+1, 58,2 m 2 v Černovicích za menší. Mob INZERCE

19 Cestou z Černovic do Slatiny již šestým rokem potkáváte logo japonské společnosti Daikin. Statistiky říkají, že japonské firmy jsou jedny z nejúspěšnějších na světě globální korporace Daikin je typickým příkladem a brněnský závod k tomu sebevědomě přispívá. Protože jsme ryze výrobní společnost, hlavním ukazatelem naší úspěšnosti je množství a jedinečná kvalita našich produktů. Přesto obojí klademe až na druhé místo na prvním jednoznačně stojí bezpečnost každého jednotlivce. V nedávné době silného ekonomického útlumu, kdy se řada společností v jihomoravském regionu potýkala s existenčními potížemi, jsme rozšířili náš výrobní program o nové produkty (tepelné výměníky, bojlery) a tím udrželi pracovní místa všem našim kmenovým zaměstnancům. Naše japonská centrála Daikin má zde v Brně dlouhodobé plány: Pozemek je majetkem společnosti a jeho plocha je dvakrát větší, než plocha naší dnešní zástavby. Do budoucna je záměrem využívat jej celý, tj. postavit další výrobní halu a nabídnout stovky nových pracovních míst. Rodinní příslušníci našich pracovníků mají každý rok v červnu možnost přijít se k nám podívat během dne otevřených dveří zvaného Daikin Day. V tento den je zpřístupněna část našich výrobních prostor, v areálu se zdarma podává české i japonské jídlo a pití, hraje živá hudba a děti si užívají zábavné atrakce. Většina z prvně příchozích je velmi překvapena čistotou a pořádkem, který v hale vládne na každém kroku. Díky tomu si i my, kteří už to považujeme za samozřejmost, připomeneme výjimečnost svého pracoviště. Máte-li v rodině někoho, kdo je zaměstnancem Daikinu, rozhodně jeho pozvání na Daikin Day neodmítejte, budete jistě mile překvapeni. Daikin Device Czech Republic s.r.o. Švédské valy 2, Brno http: INZERCE 19

20 V důsledku výpadků semaforů na křižovatce Olomoucká Ostravská se vytvářely kolony popojíždějících vozidel Důsledky bouřky z se projevují i více než po roce. Vlhnoucí a plesnivějící stěny archivu vyžadují akutní sanaci. Ta bude stát půl milionu Kč Ukončena oprava kanalizace na Charbulově ulici. Vozovka byla zprůjezdněna z obou stran. Neznámý sběratel kovů odcizil kryt parovodu na ulici Elišky Krásnohorské. Případ šetřila Městská policie Při ukončení Velké ceny ČR motocyklů Policie ČR vytvořila kontrolní stanoviště na Olomoucké ulici pod železničním mostem Falešný exekutor si vytipoval v Černovicích minimálně jednoho živnost - níka, který výzvu k úhradě nezaplacené částky ještě týž den uhradil Po podvečerní bouřce se východní obloha zbarvila atypickým oranžovomodrým nádechem V odpoledních hodinách teplota dosáhla hodnoty 32,9 C V odpoledních hodinách teplota dosáhla hodnoty 33,7 C. Odpoledne hořela střecha velínu fy. Alstom na Olomoucké ulici. Po dobu hodiny zasahovaly čtyři hasičské jednotky Sportovní organizace Futsal Pískovna Černovice uspořádala v areálu zdraví na Kneslově ulici letní noc s diskotékou. Odpolední teplota dosáhla hodnoty 34,7 C vrchol léta Intenzivní odtahová činnost parkujících vozidel při blokovém čištění na ulici Elišky Krásnohorské Zahájení školního roku. Do prvních tříd nastoupilo v Černovicích 82 žáků Městští policisté zasahovali na školním hřišti na Řehořově ulici, kde dva desetiletí žáci zapalovali ochrannou síť fotbalové branky Deník Právo přinesl rozsáhlou reportáž o zahájení školního roku ve speciální škole na Štolcově ulici zaměřené na výuku autistických žáků. Jde o jedinou školu tohoto druhu v ČR Poblíž jedné z černovických škol se vyskytoval sexuální deviant. Na upo - zornění žáků byl zadržen Policií ČR. V podvečer předhodová zábava na nádvoří KD na Faměrově náměstí. Hrál Tom Sawyer Band Černovické hody spojené s krojovaným průvodem a odpolední zábavou na nádvoří KD. Hrála skupina Vlkošáci. V okolí ulice Štolcovy v odpoledních hodinách velký výskyt včel, které sedaly na parkující auta Pobodáním vyvrcholil v podvečer konflikt mezi dvěma muži na čerpací stanici na Olomoucké ulici. Dopoledne slavnostní hodová mše na Faměrově náměstí Záběry v 26. dílu televizního seriálu Četnické humoresky dokumentovaly skutečnost, že některé sekvence tohoto dílu byly natáčeny na starém letišti na Olomoucké ulici v katastru Černovic Bylo rozhodnuto o financování výstavby výjezdového střediska záchranné služby v hodnotě 50 milionů Kč, v areálu někdejšího letiště na Olomoucké ulici Denní rovnodennost nastala v hod. Nastal podzim Podle židovského kalendáře začal rok MO TOP 09 uspořádala v parku na Řehořově ulici farmářské trhy. Účast trhovců byla menší V ZŠ Řehořova byla zahájena výuka tance Zumba letý podnapilý Slovák ničil dopravní značky na Olomoucké ulici. Byl zadržen příslušníky městské policie. Muž ze Znojma zkolaboval na rohu Štolcovy a Húskovy ulice. Byl odvezen záchrannou službou do nemocnice Noční déšť ukončil více než měsíc trvající období krásného babího léta. Úřad městské části otevřel páteční úřední hodiny Přestože Hydrometeorologický ústav oznamoval, že v Brně ráno v 6 hodin byly dva stupně nad nulou, jinovatka na střechách a autech dokazovala, že k ránu byl první mrazík. Uzávěrka dalšího čísla 17. listopadu Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Ladislav Kotík, členové Mgr. Pavel Blažík, Jiří Vítek, Ing. Marie Navrátilová, Mgr. Miroslav Kubík, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátu u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí, středa a pátek na ÚMČ, Bolzanova 1, Brno, tel.: ) Autoři fotografií v tomto čísle: Jan Kadlec, Mgr. Miroslav Kubík, Ladislav Kotík, archiv autorů. Sazba a tisk: SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: , MK ČR E ČERNOVICKÉ STŘÍPKY

Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE. MČ Brno Černovice

Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE. MČ Brno Černovice Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE MČ Brno Černovice Vypracoval: Bytový odbor, ÚMČ Brno Černovice (27.2.2012) Projednala a upravila: Rada MČ Brno Černovice (29.2.2012)

Více

Žádost o přechod nájmu bytu

Žádost o přechod nájmu bytu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Razítko podatelny: Žádost o přechod nájmu bytu I. Vyplňuje žadatel 1. Jméno a příjmení žadatele.........

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Rada městské části Brno Černovice schvaluje: * program 9. schůze RMČČ.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

Privatizace ano či ne:

Privatizace ano či ne: Úvod: Bytová koncepce MČ Brno-Černovice je dle našeho názoru jedním ze zásadních dokumentů, kterými se volení zastupitelé MČ zabývají. Problematika bytů je velice složitá a komplexní a vstupuje do ní mnoho

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2.

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2. Základní škola a mateřská škola Javornice 517 11 Javornice 2 Řád školní družiny Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014 Spisový znak: ZŠ/DOK Skartační znak: A10 Změny: Obsah: 1/ Úvodní ustanovení. 2/ Poslání

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh:

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh: Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace tel. 487 370 332, 777 739 428 skola@zsliberecka.cz, www.zsliberecka.cz Řád školní družiny Pořadové číslo:20/2015 Účinnost od: 22.

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360 Školní rok 2011/12 eu.peníze školám V září 2012 nám skončí čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 OBECNÁ USTANOVENÍ: Školní družina je školským zařízením a je součástí ZŠ, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16. O umístění, nebo neumístění

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Rozvoj podnikatelských dovedností žáků CZ.1.07/1.1.26/03.0011. Výroční zpráva 2014. MINIKERAMIKA s.r.o. Autor: Kateřina Gärtnerová Ředitel firmy

Rozvoj podnikatelských dovedností žáků CZ.1.07/1.1.26/03.0011. Výroční zpráva 2014. MINIKERAMIKA s.r.o. Autor: Kateřina Gärtnerová Ředitel firmy Výroční zpráva 2014 MINIKERAMIKA s.r.o. Autor: Kateřina Gärtnerová Ředitel firmy OBSAH Základní informace o sdružení... 3 Vize, poslání a cíle sdružení... 4 Vyhodnocení finančního plánu... 4 Vyhodnocení

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZÁTIŠÍ SERVISNÍ, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 150 00, IČ 282 12 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13366 TYP POBYTU nehodící se škrtněte UBYTOVÁNÍ

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více