SEZNAM KNIH KNIHOVNA MALENOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM KNIH KNIHOVNA MALENOVICE"

Transkript

1 SEZNAM KNIH KNIHOVNA MALENOVICE V měsíci prosinci 2011 si můžete vypůjčit tyto novinky: Pět jazyků láskyplné rodiny - Gery Chapmann Vrabcova píseň L.Švihálek Budu lítat Hana Pinknerová Jedno potěšení denně Hana Pinknerová Další porce potěšení Hana Pinknerová Oblíbené židovské anekdoty - D.a S. Spiegelovy Kudy do nebe cesta pokory Další tituly k zapůjčení Příběhy a zkušenosti : a ½ roku 1.díl (Radim Passer) 3 a ½ roku 2.díl (Radim Passer) Ben Hur (Lewia Wallace) Bolest a naděje (Věra Gajdošíková, Pavel F urst) Boţí stopa na cestě církve (Jiří Drejnar) Bůh otcem (Lloyd Erickons) Bývalý trestanec (Pavel Smoljonyj) Cesta k ţivotu přes propast zkázy (Vlastimil Kraus) Cyril a Metoděj (P.Piško) David Liwingstone (Miroslav Šustek) Dotkni se výšin AO, 1. a 2. díl Dříve neţ zavoláš (Jan Kloda) Dýka a kříţ (Wilkerson David) Evangelista (Zigmund.TJ.) Hlaveň vychvácená z ohně Hvězda naděje (Věra Vesecká) Chatrč (Paul Zouny) Chuť ţít (Teilhard de Chardin Pierre) Chvála Pánu (J.O.Beshiers, Raymond Wolsey) Ještěrka (Sanetrníková Iva) Kdyţ pohlédneme zpátky (Jiřina a Dymitrij Krynští) Kdyţ se nám zhroutil svět (Jan Johnson ) Kristova síla (Miroslav Šustek) Krok vpřed (Joni Eareckson) Křiţovatky (Irena Perůtková) Má nejtěţší cesta (J.Veit) Mít pro co ţít (J.Křivohlavý) Na cestách a objíţďkách mého ţivota (Drejnar) Na kovadlině (Max Luccado) Na rozcestí (R.R.Němec) Naděje v utrpení (Larry crabb) Nádherný šok (Vega)

2 Nalezený (Pavel F rst) Nebojte se (Irena Perůtková) Nebyl to jen sen (Wiesenbergerová Palkosková A.) Nejbohatší poustevník (Douglas Batcheler, Marilyn Tooker) Neuveritelńé vypočutia modliteb (Roger Morneau) Neuvěřitelné vyslyšení modliteb (Roger Morneau) O Africe s humorem (Petr Škrla) O darech (Hana Pinknerová) O světle (Hana Pinknerová) Od Rock rollu ke skále vekov (B.Neumann) - slovensky Od Rock rollu ke skále věků (B.Neumann) Otěţe mého ţivota (Joe Crews) Pastorův blog (Vlastimil F urst) Podivuhodné setkání (Clifford Goldstein) Portréty za mikrofonem (AWR radio) Proč věřím (Jaroslav Doubravský) Příběh Lásky (Jihn Graz) Příběhy ze ţivota mé babičky (Ella M. Blinsonová) Příběhy pro uzdravení duše(jose Carlos Beromejo) Setkání s Ellen Gould Weitovou Setkání v Jeruzalémě (Derek Prince) Simona (Simona Dlouhá) Směřovat výš (Ben Carson) Spochybnená pravda (Alexandr Bolotnikov) Start a cíl (Věra Vesecká) Světlo a prameny v údolích (Miroslav Šustek) Úniková cesta (Herbert Ford) Útěk k Bohu (Jim Hohnberger) V Jeho síle (Gwen Wikersonová) V zajetí lásky (Aneta Antošová) Ve sluţbě Mistra (Jan Špinka) Ve stínu ruky tvé (Erich Theodor Laufersweiler) Věrné vyprávění (Jonathan Edwards) Více neuvěřitelných vyslyšení modliteb (Roger Morneau) Více neţ pozemšťané (Irwin James B.) Viděl jsem Boţí ruku (E.L.Marin) Víra a její zrcadlení (Drejnar) Vyhrát ţivot (John Graz) Vrabcova píseň o naději (Ludvík ŠVIHÁLEK) Z hlubin souţení na výsluní naděje (Alois Bárta) Zlaté ruce (Ben Carson) Ztracený a nalezený (Pavel F urst) Ţivot bez všedních dnů (U.Busel) Duchovní a naučná literatura + CD, VHS, DVD smrtelných hříchů (B.Graham) ABC Bible encyklopedie ČBS Adventismus v proměnách času (G.R.Knight) Adventisté sedmého dne věří (ČSU CASD) Apokalyptická vize (George Knight) Apoštol Pavel a počátky církve - DVD Bible 6 DVD, starozákonní příběhy z nakladatelství Samuel Bible a písně 1.-4.díl CD- J.Zmoţek Bible kapesní průvodce (Michael Keene)

3 Bible Nový zákon Bible překlad 21. století Bible svatá kralická Bible synoptická Bible Velcí a malí proroci Bible v kresbách Ivan Steiger Biblické mapy a chronologie ČBS Biblické odpovědi na vaše ţivotní otázky CD Biblická panoramata křesťanské sbory Biblický pravěk (Dr.Celestín Tomič) Brány k duchovní moci (L.N.Dixon) Cesta do nadprirozeného světa (Roger Morneau) Cesta do nadpřirozeného světa (Roger Morneau) Cesta k Bohu Devět promluv (John Wesley) Cesta ke Kristu (Ellen Gould Weitová) Cesta ke svobodě (Vicki Griffinová) Cesty k pramenům (nakladatelství Vyšehrad) Co Bible říká o konci času (Jan Paulin) Co nevíš o Bibli (Miloš Bič a Petr Pokorny) Co říká Bible o zázracích a znameních (Wasserzagová Gertrud) Co se mi líbí na luteránech, baptistech, metodistech, katolících, ţidovských přátelích, adventistech (G.E. Vandeman) Čtení z Biblí Kralické (Ivan Olbracht) Darwinovy tragické omyly CD (Pavel Kábrt) Desítka (Jiří Beneš) Dějiny CASD v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Dobrá zpráva pro špatné lidi (Roy Hession) Dobrý strom nese dobré ovoce kázání J. Průši Duch svatý a duchovní dary (W.M uller) Duchovní deprese (Lloyd Jones) Důkaz DVD rozhovory s vědci Dům na skále (Jindřich Mánek) Důsledné učednictví (Russell Burril) Důvěřuj ţivotu (Ludvík Švihálek) Dvě lásky (Jaro Křivohlavý) o psychologii a o křesťanství Emocionálně zdravá církev (Peter Scazsero) Ethos (časopisy) Evangelium podle Matouše DVD Evangelium v proměnách času (Jan Paulien) Existuje ţivot po ţivotě (J. Provonská) Historie Bible (V.Čapek) Hledáme pravé štěstí(jan van Gigi) Hledání (sada VHS- nejrozšířenější lidské otázky) Hledání (sada DVD- nejrozšířenější lidské otázky) Horká linka k Nejvyššímu (Edwin Gallagher) Horká linka k Trojjedinému (Gallagher Edwin) Ilustrované biblické verše (olga Pazerini)Historie Bible (Vladimír Čapek) Iný pohlád na Boha (Graham Maxwell) Izrael a pohanské národy (Johanes Gerloff) Jak Jeţíš jednal s lidmi (Moris Venden) Jak poznat Boţí vůli ve svém ţivotě (Moris Venden) Jak přeţít konec světa (Věra Vesecká) Jak se nezbláznit (Pavel Kábrt) Jak se stát nakaţlivým křesťanem (Mark Mittelberg) Jak se znovu narodit (Billy Graham) Je Stráţná věţ hlasatelkou Boţí pravdy (ÚR CASD) Jemu se dá věřit (Gerd Sachse) Jeţíš (podle Lukášova evangelia) Jeţíš- ţivot který změnil dějiny DVD Jitřenky (kaţdodenní duchovní zamyšlení)

4 Kauza Kristus (Lee Strobel) Kaţdý den s Jeţíšem (Hughes Selwyn) Kde jsme ztratili křídla sada DVD J.Veith Kdyby zvířata mohla mluvit (Werner Gitt) Kdyţ Pilát spravoval judstvo (J.Mánek) Kdyţ tě Bůh něţně volá tvým jménem (Max Lucado) Klíč k náboţenství (Cathy Bo elle) Kniha podobenství (Ellen Gould Weitová) Kniha ţivota Kniţní evangelizace v 21. století (Bill Bechworth) Kouzlo pověry (Kurt Hasel) Kristova podobenství (Ellen Gould Weitová) Kristus Pán ve víře a ţivotě adventistů sedmého dne (Otto Omehling) Krize svědomí (Raymond Franz) Křesťanem dnes (J. Drejnar) Křesťanská dokonalost (Zurcher Jean) Křik nebes (J.Doughan) Lidé a země (časopisy) Lístky o mladé církvi (Kalich) Listové do nebe (Jan Amos Komenský) Malý přehled náboţenství (Ivan Štampach) Maranatha (Ellen Gould Weitová) Modlitba (SALVO) Modlitba klíč k probuzení (Cho Yonggi) Modlitba Larry Crabb Momentky Boha jitřenka 2011 Richard W.Coffen Most k ţivotu (sada VHS o J. Kristu) Můj milovaný syn (J. Iralandová) Myšlenky o naději (Ellen Gould Weitová) Myšlenky šťastného ţivota (Ellen Gould Weitová) Myšlenky z hory blahoslavenství (Ellen Gould Weitová) Naděje světa (Carkles B. Haynes) Naše modrá planeta (Dušan Trávníček) Neděle přichází (Edward Reid) Nekonečná milost (Dwight Nelson) Nevystiţitelný Bůh (Jiří Beneš) New age Nový věk z Biblického pohledu (Basilea Ahlinková) Nezahoď svůj rozum do koše (J.M.Dowell) Nízký věk země filmový dokument Noc s králem DVD příběh královny Ester Nová Bible kralická DVD Nová setkání s Bohem (John Paulien) Nový Biblický slovník (J.Douglas, N.Hillyer) Nový zákon a ţalmy Nový zákon pána našeho Jeţíše Krista Nový zákon s ilustracemi (ERC ČSSR) Nový zákon s výkladovými poznámkami O čem všem je Bible (Ruth a Billy Graham) O vděčnosti (Jaro Křivohlavý) Objev Noemovy archy (Ronald E. Whate) Obrana viery (W.H.Branson) Od ničoho k prirodě (E.H.Andrews) Od soboty k neděli (Haynes) Okultismus hra s ohněm (Luděk Svrček) On i dnes odvaluje kameny (Max Lucado) Park drama věků (Radim Passer) Patriarchové a proroci (Ellen Gould Weitová) Pilíře (m.l.venden) Politická moc a náboţenství v USA (DVD) Po stopách Jeţíše (P.Walker)

5 Počet z víry a výklad víry (Zwingli) Potlesk nebes (Max Lucado) Poutní písně výklad veršů ţalmů (Jan Heller a Jiří Beneš) Poutní písně (Jan Heller) Pozdní sklizeň (Jan Heller) Poznáváme Písmo svaté ÚR CASD Preludia a fugy CD Proč mlčíš, Boţe (Cliford Goldstein) Proč jsme vůbec tady (Rick Waren) Proroci a králové (Ellen Gould Weitová) Proroci jsou lidé( grame Bredford) Proroctví a dějiny světové (L.R.Conradi) Prst Boţí (Jan Ámos Komenský) Průvodce Biblí (ČBS) Průvodce ţivotem - 4. kniha Mojţíšova Průvodce ţivotem - 5. kniha Mojţíšova Průvodce ţivotem - Knihy Letopisů Paralipomenon Průvodce ţivotem Lukáš Průvodce ţivotem Marek Průvodce ţivotem - Přísloví, Kazatel, Píseň písní Průvodce ţivotem - Zjevení Průvodce ţivotem 1. kniha Mojţíšova Průvodce ţivotem 2. kniha Mojţíšova Průvodce ţivotem 3. kniha Mojţíšova Průvodce ţivotem Daniel, Ozeáš, Joél, Ámos Průvodce ţivotem Ezdráš, Nehemiáš Průvodce ţivotem Iziajáš Průvodce ţivotem Jan Průvodce ţivotem - Jób Průvodce ţivotem Jozue, Soudcům, Rút Průvodce ţivotem - Knihy královské Průvodce ţivotem Knihy Samuelovy Průvodce ţivotem Matouš Průvodce ţivotem Pavlovy listy: do Říma a do Korintu Průvodce ţivotem Pavlovy listy: Galackým, Efezským, Filipenským, Koloským a Tesalonicejským Průvodce ţivotem Pavlovy listy: Timoteovi, Titovi, Filemonovi a list Ţidům Průvodce ţivotem Ţalmy Přehled náboţenského vývoje v českých zemích (R.R uhling) Při brodu Jabok (kolektiv autorů) Přicházející král (Ellen Gould Weitová) Příprava na krizi věků (Fernando Chail) Přišel, zemřel, zvítězil Radek Daniel Přišel, zemřel, zvítězil namluvená verze knihy Putování k hranicím stvoření (DVD)-země Putování ke hranicím stvoření (DVD)- slunce Radikální změny před námi (Dr. Hans Heine) Revoluce v církvi (Russel Burril) Rozhovory nad Biblí (Jiří Beneš) S evangeliem dům od domu (Ellen Gould Whiteová) Sedmý den DVD kolektiv autorů Skutky apoštolů (Ellen Gould Weitová) Skrytá kamera ve vesmíru (Věra Vesecká) Slovo na cestu (IBS) Sluhové nebo přátelé (Maxwell Graham) Sluţebník evangelia (Ellen Gould Weitová) Smrt a vzkříšení, nebe a peklo (Tomasi Martino) Sobota Hospodinova nebo pohanský den slunce (Danny L.) Sókrates (F.CH.Kessidi) Společenství s Bohem (E.G.Whiteová) Stále věříme (Robert Folkenberg)

6 Starověká náboţenství sousedů Izraele (Jan Heller) Sto astronomických omylů uvedených na pravou míru (nakladatelství Svoboda) Stopami dávných věků (Miloš Bič) Světlo přišlo na svět (Ferdinand Neubauer) Tajemství budoucnosti (Ludvík Švihálek) Tajemství Izraele /B.Dhoukan) Tajemství potopy (Blahoslav Balcar) Tajemství stvoření (Blahoslav Balcar) Takzvané mládeţnické sekty a okultná vlna (Jeachim Keden) Téměř zapomenutý den (M.A.Finley) Theologie apoštola Pavla( J.B.Souček) Tisíc let a jeden den (Kalich) Tisícileté proroctví (sada VHS o proroctvích) Touha věků (Ellen Gould Weitová) Touha věků (Ellen Gould Weitová) Tvé slovo pravda jest (Emil H.Moldřík) UFO tajemství a souvislosti (Daniel Hájek) Utopie- DVD Uţitek a prospěch pro zkoumatele Bible (Moody) Úvod do Nového zákona (ČBS) V moci slova (Jiří Beneš) Valdenští (Joe Manisealco) Vánoční příběh (Ellen Gould Weitová) Velké drama věků (Ellen Gould Weitová) Věrohodnost Nového zákona (F.F.Bruce) Via Lucia, Cesta světla (Jan Ámos Komenský) Víc neţ se dá uvěřit (Jack Sequeira) Více neţ tesař - kniha(josh McDowel) Více neţ tesař CD Víno v Bibli (Bachcioschi) Víra krok za krokem(reinder Brunsma) Vítězství lásky Boţí (Ellen Gould Weitová) Volání před půlnocí (Ervin Wojnar) Vstříc příštímu tisíciletí (sada VHS o budoucnosti) Všední dny začínají nedělí (Krista Gerloffová) Všetko zkůšajte (Leslie M. Rice) Vyjít ze zóny bezpečí (Geroge Verwer) Vykoupení a smíření ve světle svatyně (W.D.Frazee) Vyprávění o Velikém učiteli (Uher) Vyřeš DVD- řešení problémů Vzestup křesťanství Marcela Kříţová Z ráje do ráje (časopisy) Zahořet láskou (Steven Mosley) Zásady Bible (PPPA) Zklamán Bohem (Philips Jancey) Znamení doby (časopisy) Znali svého Boha (Erwin a Lillian Harveyovi) Ţalmy (Miloš Bič) Ţivot náhoda nebo záměr (Vladimír Král) Ţivot v obecenství (D.Bonhoeffer) Ţivot ve sluţbě (Ellen Gould Weitová) Ţivotní problémy očima křesťanů (Wright Chris) Knihy o výchově a mezilidských vztazích Bolest srdce a uzdravení (Larry Yeagly)

7 Být dobrou mámou (Sharon Jaynesová) Cesta k vnitřnímu pokoji (E.G.Whiteová) Cestou usmíření (Ken Sandl) Co Bůh šeptá maminkám (Hana Pinknerová) Co děti nejvíce potřebují (Zdeněk Matějček) Co chceš, mami? (Claudia a Eberhard M uhlařovi) Co je rodina Edith Schnefferová) Čtyři období manţelství (Gay Chapman) Děti a hranice (Dr.John Tawnsed) Děti a pět jazyků lásky (Gay Chapman) Děti a rozvod (Edward Teyber) Dítě v dobrých rukou kniha (Nancy van Peltová) Dítě v dobrých rukou pracovní sešit (Nancy van Peltová) Do pátku bude váš manţel jiný (Kevin Lemon) Do pátku bude vaše dítě jiné (Kevin Lemon) Duchovní růst dětí (Sam Doherthy) Dva středy však jeden kruh (Trobisch) Hněv (Gay Chapman) Hranice (Dr. Henry Cloud) Hranice a dospívající (John Townsed) Hranice v chození (Dr. Henry Cloud) Hranice v manţelství (Dr.John Townsed) Chytrá výchova (Larry J.Koenig) Jak beze slov zlepšit své manţelství (Patricia Love a Steven Storny) Jak jsem začala a přestala chodit do práce (Hana Pinknerová) Jak se modlit za své děti (Ruin Sherrerová) Jak se přestat hádat s dětmi (Michael P. Nickols) Jak vychovat báječné děti (Dr. Joh Townsed) Kazisvěti našeho ţivota (Joh Tawnsed) Kaţdý má své místo (Nancy a Ron Rockerovi) Kaţdý touţí po štěstí (G nter Hampel) Kaţdý touţí po štěstí (G unter Hampel) Kdo koho vychovává (William J.Doherly) Kdyby jen muţ věděl co proţívá ţena (Gay Snalley) Křesťan a hledání ţivotního partnera (Walter Nitsche) Křesťanská sluţba (E.G.Whiteová) Ladění srdcí (Youngbergovi John a Millie) Listy mladým zalúbencom E.G.Whiteová) Malá příručka pastorační péče o nemocné (Aleš Opatrný) Mami, tatínek říkal (Eberhard M uhlan) Milovat proti všem předpokladům (Rob Parsons) Muţovy dimenze (Gene A. Getz) Na to zapomeň, mámo! (Claudia a Eberhard M uhlanovi) Návod na přeţití pro muţe (Igor Bukovský) Nechte mě být aneb jak porozumět hněvu dětí (Ross Campbell) Nerob si starosti, mama (M uhlenovi) Osobnost člověka (Larry Crrab) Osoba a osobnost (P.Tournier) Pět jazyků omluvy (Gary Chapman) Pět znaků láskyplné rodiny(gary Chapman) Poruchy pozornosti u dětí i v dospělosti Manţelství po jakém jste vţdycky touţili (Hallowell E.H.) Posvátné stezky (Gay Thomas) Potřebuji tvou lásku (Dr.Ross Campbell) Povídej poslouchám (Jaro Křivohlavý) Pozor srdce muţe (Joh Eldregh) Povolání k zodpovědné svobodě (Lud Goldz) Proč hned vybuchnout (Eberhard M uhlan) Proč jsou šťastné děti šťastné (Steve Biddulph) Prosím tě mami (Dr. Gay Thownsed) Rozbité sny (Larry Crrab)

8 Schválně jsem zaspala (Hana Pinknerová) Sdílení naděje (Jaro Křivohlavý) Silní a slabí (Paul Tournier) Skutečná změna je moţná, jestliţe začneš uvnitř (Larry Crabb) Spojení srdcí (manţelé Rockeyovi) Syndrom vyhoření (Murén D. Rush) Šťastný domov (E.G.Whiteová) Touha ţeny (Daniele Starenskyj) Ukaţ mi cestu (Habenichtová) Umění jednat s lidmi (Vladimír Leví) Umění komunikace (Nancy van Peltová) Umění přiblíţit se (Larry Crabb) Umění výchovy dítěte (Julian Melgosa) Un Rapped (Melanie Bockmannová) V pohodě (Eberhard M uhlan) Vina (Paul Tournier) Výchova (E.G.Whiteová) Zachraňte své manţelství (dříve neţ začne) Les a Leslie Parrotovi Zítra znovu a jinak (Nancy van Peltová) Zvládni svůj stres (Julian Melgosa) Tituly pro děti x7 příběhů Abraham a Izák DVD pro děti Beránek Boţí DVD pro děti Bible příběhy na kaţdý den (Mary Joslinová) Biblická pátrání DVD pro děti Biblické domalovánky (Michael Landgraf) Biblické příběhy ze Starého zákona pohyblivé obrázky Daniel DVD pro děti David a Goliáš DVD Dětská Bible čti a poznávej (IBS) Detektiv Zack a záhady potopy (Jerry Thomas) Detským srdiečkam (Katarína Kernová) Dynosauri (Ph.D.Elaine Graham) slovensky Ekolístky (Kateřina Jančaříková) Eliáš DVD + kvíz Elíša DVD pro děti Ester DVD pro děti Filip na ostrově šťastného ţivota (Renata Kaminská, Pepa Poper) Filipova nová dobrodruţství (Renata Kaminská) Filipova prázdninová dobrodruţství (Renata Kaminská, Pepa Popper) Hĺadaj a najdi v Bibli (Carl Anker Mortensen) slovensky Chléb z nebe DVD Ilustrovaná Bible (ČBS) Ilustrovaná Bible pro mládeţ (ČBS) jak k nám přišla Bible (Meryl Donel) Jak strudovat Bibli (Kay Arthurová) Jak to bylo (omalovánky + CD s písničkami a příběhy) Jan Křtitel DVD + kvíz Jaro, léto, jeseň, zima veršíky (Věra Gajdošíková) Jeţíš a jeho přátelé posuvné obrázky (Tim Dowley) Jeţíš království bez hranic DVD Jeţíšova modlitba DVD

9 Jeţíš, Syn Boţí DVD Jeţíšova podobenství DVD Jeţíšovy zázraky DVD + kvíz Jeţíš ţije DVD Jonáš a velryba leporelo (Christina Goodings) Josef král snů DVD Josef v Egyptě DVD Josefovo setkání s bratry DVD Kamarádi to nevzdávají (Dana Nowakova) Kdyţ dţungle volá (Betty Cottová) Klíče (Šárka Kubicová) učebnice pro děti let Kocourek se vrací (Michaela Hrachovcová) Král se stal sluhou DVD Kuňka a rybníček (Ludmila Lodenová) Lazar ţije DVD ţije pto děti Mesiáš přichází DVD + kvíz Milosrdný Samaritán DVD + kvíz Mimi modlitbičky pro nejmenší Modlitby na kaţdý den (Jo Brown) leporelo Modlitby před spaním (Jo Brown) - leporelo Moje malá kufříková Bible (IBS) Moje malá Bible leporelo (Christina Goodings) Moje první bible v obrázcích (N.Taylor) Mojţíš DVD + kvíz Narodil se král DVD + kvíz Neobyčejná dobrodruţství pro neobyčejné kluky a holky 1.,2.,3. díl (Radek Daniel) Nebeské království DVD pro děti Noe a jeho zvířátka leporelo (Christina Goodinga) O Jeţíši a dětech ( Katarína Urbanová) O nespokojené větvičce (Marie Rafajová) O srdíčku (Silvia Stendl) Ostrov Trosečníků (Jan Bárta) Odpusť nám naše viny - DVD Pane Boţe, jak se jmenuješ (Kay Arthurová) Pane věřím DVD pro děti Pavlova sluţba DVD pro děti Pojďme si číst (Bielikovi Marta a Stano) č. 1+2 Pojďme si číst (Bielikovi Marta a Stano) č.14 Poklady pod sněhem (Patricia St.John) Poklady v nebi DVD pro děti Postaven na skále DVD pro děti Princ egyptský DVD Provázky (Patricia Habada) učebnice pro děti 7 9 let Příběh o Josefovi (E.G.Whiteová) Příběh všech dob ISBN Příběhy pro celý nový rok (Jan Bárta) Příběhy z Bible (Anna Lukešová) Rýchly šíp (J. Edwarsová) S Bodlinkou od jara do zimy CD (puzzle, omalovánky, pexeso) S Bodlinkou od jara do zimy kniha (Manuela Jungová) Sluníčko a my děti (Zuzana Večeřová) Šalamoun - DVD Šest rušných dnů (Mary E.Erickson) Spravedlivý soudce DVD Štěbotavé veršíky (Ladislav Konvička) Stopy, divy, tajemství (V.Kohút) příběhy Stvoření chlupatá zvířátka Znamení času DVD Ztracená ovečka chlupatá zvířátka Tajemná záhrada (Frances Burneblová)

10 Tajemství jeskyně (Artur S.Maxwell) Tím vše začíná (Tinie de Vries) Trn v oku (Norma R. Younbergová) Tudy ne, Jonáši (Kay Arthurová) Velká kniha otázek a odpovědí o Bohu (Sinclair B. Ferguson) Věrní přátelé 1.-5.díl kniha + CD s puzzlemi a audioverzí knihy Věrní přátelé CDMP3 Vyprávění nejen pro Theofila CD MP3 (Jan Bárta) Vyprávění nejen pro Theofila kniha Vyprávíme dětem o Jeţíši (Lois Rock) Zakázaná zóna díl (Bill Myers) Zrnka (Dana Nowaková) učebnice pro děti od 2 let Ztracená ovečka leporelo (CHristina Goodings) Ztacený syn DVD Ţirafí příběhy + pracovní sešit Ţena, které se příliš snaţí (Kevin Leman) Knihy o zdraví a ţivotosprávě Bolesti hlavy Být fit a zdráv (Julia Shwarner) Cesta ke zdraví (E.G.Whiteová) Cvičení pro zdraví 50+ s Martou Jakubskou (DVD) Čtyři největší vrahové (Georgie E. Vandema) Dougallův plán (J.A.Mc Dougal) Doba jedová (RNDr. Jan Strunecká) Dynamický ţivot (kolektiv autorů) Dynamický ţivot (kolektiv autorů) Encyklopedie léčivých potravin (G.R.Pamplona) Encyklopedie přírodní léčby I. a II. díl Ernst Schneider Jeviště ţivota (Eva Veškrnová) Hned to bude (Igor Bukovský) - kuchařka Medová kuchařka (ADRA) Nevařte podle kuchařek (Roman a Halyna Uhrin) New start- kniha o zdravém ţivotním stylu (V:W.Foster) Ovoce a zelenina (Teubner) Potraviny z lesa a louky (kolektiv autorů) Prameny zdraví (časopisy) Proč ne eutanazie (Mudr. Marta Munzarová) Přírodní léčebné prostředky (Dr.G.Trash) Přirozená a zdravá ţivotospráva (E.G.Whiteová) Síla zdraví (Hans Diehl) Sója sójové výrobky v kuchyni (Stanislav Muntág) Stop hubnutí bez blbnutí (Igor Bukovski) Vaříme s Romanem Uhrinem CD Vychutnej si ţivot (J.D.Pamplona Roger) Zdraví (MUdr. Schneider) Ţít naplno (Julian Melgosa Ţivot a zdraví (časopisy)

11 Poezie Bůh obdarovává Bůh se o tebe stará Bůh slyší tvé prosby Bůh chce vést Člověče, chyť se za nos (Volkman) Chci tě chválit /Věra Gajdošíková) Je čas jít domů (Samuel Martásek) Klub anonymních porušovačů slibů (Bedřich Jetelina) Neplačte (verše k úmrtí kolektiv autorů) Mozaika(Petr Škrla) Obrázky z Bible (Věra Gajdošíková Obrázky z přírody (Věra gajdošíková) Obrázky ze ţivota (V. Gajdošíková) Opoţděné prvotiny(samuel Martásek) Orel na řetězu (Bedřich Jetelina) Pane, nauč mne vzlétnout (Petr Škrla) Perly Poznani(Ţofia Lenčová) Pojď za mnou (Věra Gajdošíková) Postřehy (Jarmila Dybová) Ptám se svých slov (Alois Volkman) Rým vděčnosti (kolektiv autorů) Terčeto (Walkman) Váza z křemene (Samuel Martásek) Včely v jantaru (Samuel Martásek) Znovuzrození (Alois Volkman) Ţivot s Bohem a s lidmi (Věra Gajdošíková) Zpěvníky Blíţ tobě Buď světlem Grace ( záznam DVD křesťanské skupiny) Chci oslavovat Zpívej píseň víry Ţivot náš 1.díl Ţivot náš 2.díl

Vztahy, psychologie, k es anský život, výchova,

Vztahy, psychologie, k es anský život, výchova, Vztahy, psychologie, k es anský život, výchova, íslo Název Autor Nakladatelství Rok KŽ 001 30 dní modliteb za islámský sv t es. Misij. Spole nost 1998 KŽ 002 30 dní modliteb za islámský sv t 1996 KŽ 003

Více

Baška. Datum tis05.11.2 Výsledky vyhledávání BAŠKA Pro dotaz : Lokace svazku začíná "KNI"

Baška. Datum tis05.11.2 Výsledky vyhledávání BAŠKA Pro dotaz : Lokace svazku začíná KNI Datum tis05.11.2 Výsledky vyhledávání BAŠKA Pro dotaz : Lokace svazku začíná "KNI" Autor Název Nakladatel Vydáno 12 detektivů Oddych 1996 Abeceda s včelkou Májou Svojtka & 2000 Alf. Všechno dobrá padá

Více

Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík

Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík Cesta do Emaus Audio - Video 110004 Barátová Něco jakoby

Více

Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v

Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v Autor_ Nazev_ Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v českém umění slovesném a výtvarném Rámájanam

Více

Knihy. Seznam knih žánru Literatura pro mládež (264)

Knihy. Seznam knih žánru Literatura pro mládež (264) Stránka 1 z 9 Knihy Seznam knih žánru Literatura pro mládež (264) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor M219 2 krát 2 je někdy pět Žáček, Jan M189 Amarú, syn hadí Křelina, František M169 Biřmování Simajchl,

Více

Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot. Kenneth E. Hagin

Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot. Kenneth E. Hagin Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot Kenneth E. Hagin 1 Předmluva Ţijeme v době, kdy není čas na to, hrát si na církev, nebo na zahrávání si s ďáblovými triky v našich ţivotech. Jsou tu poslední dny.

Více

10 přírodních zákonů managementu času a života Smith Hyrum W. 100 tajemství lidského štěstí Niven David. 12 klíčů k důsledné výchově Morrish Ronald G.

10 přírodních zákonů managementu času a života Smith Hyrum W. 100 tajemství lidského štěstí Niven David. 12 klíčů k důsledné výchově Morrish Ronald G. 10 přírodních zákonů managementu času a života Smith Hyrum W. 100 tajemství lidského štěstí Niven David 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování Silberman Mel za pomoci Lawsonové 12 klíčů k důsledné výchově

Více

Ježíš, naše jediná skutečná naděje. Patice sloupu v Cesareji

Ježíš, naše jediná skutečná naděje. Patice sloupu v Cesareji Ježíš, naše jediná skutečná naděje Patice sloupu v Cesareji 1 JesusChance_Innen_CZ.indd 1 21.08.2014 14:37:32 2 JesusChance_Innen_CZ.indd 2 21.08.2014 14:37:35 Ježíš Jméno: Ježíš Kristus Bydliště: Nazaret

Více

,A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu.

,A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu. Roč. 7, číslo 10/2004 Adventní a vánoční program Svědectví Pavla Navrátila Sborový den Reportáž z cesty na Ukrajinu 2003 Obrat k lepšímu?,a ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

uvedenými v tomto manuálu. Zdrojové soubory pro tisk přímými barvami CBS_lg.eps pro tisk CMYK CBS_lg_cmyk.eps pro obrazovku CBS_lg.

uvedenými v tomto manuálu. Zdrojové soubory pro tisk přímými barvami CBS_lg.eps pro tisk CMYK CBS_lg_cmyk.eps pro obrazovku CBS_lg. 1.2 Značka základní barevné provedení Značka je v základním barevném provedení dvoubarevná. Litera B je v barvě ČBS červená a text s názvem společnosti je v barvě ČBS šedá (viz kap. 3.1 Základní barvy

Více

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ KATECHETICKÁ SEKCE PASTORAČNÍ KOMISE ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ TÉMATA, STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ VYUČOVACÍCH HODIN hodinová dotace 1 až 2 hodiny týdně Pro základní

Více

Když Bůh chodil po zemi.

Když Bůh chodil po zemi. Knihovna Božího Království * svazek 2012/1 Rick Joyner Když Bůh chodil po zemi. Vydáno anglicky 2007 Zkratky knih Písma: 1-5M Jz Sd Rt 1-2S 1-2Kr 1-2Pa Eš Ne Er Jb Ž Př Kz Ps Iz Jr Pl El Dn Oz Jl Am Aš

Více

Salvátorská farní knihovna

Salvátorská farní knihovna 1 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Jak se máme modlit? Karmelitanské nakladatelství 2000 Kostelní vydří 2 c 2 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Co člověka dělá člověkem Karmelitanské nakladatelství 1995 Kostelní

Více

Dary uloženo 27.8.2014. Novinky. Beletrie

Dary uloženo 27.8.2014. Novinky. Beletrie Dary uloženo 27.8.2014 Novinky Beletrie B Antier, Jean - Jacques Zázračný diamant 2006 1 B Baar, Jindřich Šimon Jan Cimbura 1985 1 B Brabcová, Eva Vrakoviště lásky 2001 1 B Brown, Carrie Zamilovaný pošmistr

Více

25 Prorocké poslání dnes

25 Prorocké poslání dnes PROROCKÉ POSLÁNÍ DNES Osobnost proroka v dějinách 1 Od přímého kontaktu s Bohem jsme odděleni, protože po pádu do hříchu lidé žijí na zemi a Bůh přebývá v nebi. Jeho přítomnost, pravdu a lásku můžeme vnímat

Více

číslo Autor knihy Název knihy cena: poznámky 1. Majerová Marie Siréna 29.- 2. Majerová Marie Siréna 29.- 3. Šmahelová Helena Velké trápení 26.- 4.

číslo Autor knihy Název knihy cena: poznámky 1. Majerová Marie Siréna 29.- 2. Majerová Marie Siréna 29.- 3. Šmahelová Helena Velké trápení 26.- 4. číslo Autor knihy Název knihy cena: poznámky 1. Majerová Marie Siréna 29.- 2. Majerová Marie Siréna 29.- 3. Šmahelová Helena Velké trápení 26.- 4. Čapek Karel Povídky z jed.a druh. kapsy 34.- 5. Remargue

Více

Seznam novinek. Obecní knihovna Skuhrov nad Bělou. 100 x o vojně. A nikdo ho nechtěl A tam je konec světa. Adriena, aneb, Život paní de La Fayette

Seznam novinek. Obecní knihovna Skuhrov nad Bělou. 100 x o vojně. A nikdo ho nechtěl A tam je konec světa. Adriena, aneb, Život paní de La Fayette 3422522 CSKU 100 x o vojně 1989 3423101 CSKU M 0 1001 otázek a odpovědí na vše kolem nás 3422962 CSKU M 0 20. století 3420743 CSKU 3x Kramer a Zondi 3421142 CSKU 3x Martin Beck 1974 340 CSKU 3x vražda

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Z pouště na katedru

ÚVODNÍ SLOVO. Z pouště na katedru Z pouště na katedru 1 ÚVODNÍ SLOVO Únor: měsíc studený a suchý, ale tento rok s dárkovým dnem. Prohlíţíme Liturgický Kalendář: měsíc studený a suchý, s málo liturgickými památkami, ale tento rok s jednou

Více

Z ráje do ráje. Hledání nesmrtelné duše. j.m. ráj. Co přijde po smrti? Anatomie duše Řecká mytologie Co říká Bible o smrti?

Z ráje do ráje. Hledání nesmrtelné duše. j.m. ráj. Co přijde po smrti? Anatomie duše Řecká mytologie Co říká Bible o smrti? j.m. ráj č í s l o 6 2008 ISSN 1801-0059 do ráje Hledání nesmrtelné duše Co přijde po smrti? Anatomie duše Řecká mytologie Co říká Bible o smrti? 1 worldsucks - photocase.com Bildeigentum: Henry Stober

Více

Adámek Jarolím : David a Saul 1111 Albert Schweitzer : Kritické myšlení 1063 sv.alfons Maria z Liguory : Vznešenosti Panny Marie 2111 " " Úvahy o

Adámek Jarolím : David a Saul 1111 Albert Schweitzer : Kritické myšlení 1063 sv.alfons Maria z Liguory : Vznešenosti Panny Marie 2111   Úvahy o Adámek Jarolím : David a Saul 1111 Albert Schweitzer : Kritické myšlení 1063 sv.alfons Maria z Liguory : Vznešenosti Panny Marie 2111 " " Úvahy o řeholním životě 2186 Albiseri Valerio : Jak se modlit srdcem

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

Proč je tolik církví?

Proč je tolik církví? Proč je tolik církví? Smysl a poslání církve dnes Radim Passer 23 23. Radim Passer Proč je tolik církví? Smysl a poslání církve dnes My jsme se v naší minulé přednášce zabývali tématem, jestli Pán Bůh

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK. ISSN 1801-0059. 11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.COM INSPIRACE Boží lid uslyší jasný a příjemný hlas: Pohleďte!

Více

Modlitby za Plzeň modlitební průvodce

Modlitby za Plzeň modlitební průvodce Modlitby za Plzeň modlitební průvodce (Pokud) můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpoustím jim

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU 2 AVE LISTOPAD 2010 21. listopadu ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMSKÉM CHRÁMĚ Spolu s východními křesťany slavíme uvedení Panny Marie do chrámu, v němţ se snad jiţ jako tříletá

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU POZOR PŮST!!! ZAVŘI TU LEDNIČKU!! POZOR PŮST!!! JE NEBEZPEČNÉ DOTÝKAT SE KLÁVESNICE ČI MYŠI! POZOR PŮST!!! NEHRAJ SI S MOBILEM!!! NETELEFONUJ

Více