SEZNAM KNIH KNIHOVNA MALENOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM KNIH KNIHOVNA MALENOVICE"

Transkript

1 SEZNAM KNIH KNIHOVNA MALENOVICE V měsíci prosinci 2011 si můžete vypůjčit tyto novinky: Pět jazyků láskyplné rodiny - Gery Chapmann Vrabcova píseň L.Švihálek Budu lítat Hana Pinknerová Jedno potěšení denně Hana Pinknerová Další porce potěšení Hana Pinknerová Oblíbené židovské anekdoty - D.a S. Spiegelovy Kudy do nebe cesta pokory Další tituly k zapůjčení Příběhy a zkušenosti : a ½ roku 1.díl (Radim Passer) 3 a ½ roku 2.díl (Radim Passer) Ben Hur (Lewia Wallace) Bolest a naděje (Věra Gajdošíková, Pavel F urst) Boţí stopa na cestě církve (Jiří Drejnar) Bůh otcem (Lloyd Erickons) Bývalý trestanec (Pavel Smoljonyj) Cesta k ţivotu přes propast zkázy (Vlastimil Kraus) Cyril a Metoděj (P.Piško) David Liwingstone (Miroslav Šustek) Dotkni se výšin AO, 1. a 2. díl Dříve neţ zavoláš (Jan Kloda) Dýka a kříţ (Wilkerson David) Evangelista (Zigmund.TJ.) Hlaveň vychvácená z ohně Hvězda naděje (Věra Vesecká) Chatrč (Paul Zouny) Chuť ţít (Teilhard de Chardin Pierre) Chvála Pánu (J.O.Beshiers, Raymond Wolsey) Ještěrka (Sanetrníková Iva) Kdyţ pohlédneme zpátky (Jiřina a Dymitrij Krynští) Kdyţ se nám zhroutil svět (Jan Johnson ) Kristova síla (Miroslav Šustek) Krok vpřed (Joni Eareckson) Křiţovatky (Irena Perůtková) Má nejtěţší cesta (J.Veit) Mít pro co ţít (J.Křivohlavý) Na cestách a objíţďkách mého ţivota (Drejnar) Na kovadlině (Max Luccado) Na rozcestí (R.R.Němec) Naděje v utrpení (Larry crabb) Nádherný šok (Vega)

2 Nalezený (Pavel F rst) Nebojte se (Irena Perůtková) Nebyl to jen sen (Wiesenbergerová Palkosková A.) Nejbohatší poustevník (Douglas Batcheler, Marilyn Tooker) Neuveritelńé vypočutia modliteb (Roger Morneau) Neuvěřitelné vyslyšení modliteb (Roger Morneau) O Africe s humorem (Petr Škrla) O darech (Hana Pinknerová) O světle (Hana Pinknerová) Od Rock rollu ke skále vekov (B.Neumann) - slovensky Od Rock rollu ke skále věků (B.Neumann) Otěţe mého ţivota (Joe Crews) Pastorův blog (Vlastimil F urst) Podivuhodné setkání (Clifford Goldstein) Portréty za mikrofonem (AWR radio) Proč věřím (Jaroslav Doubravský) Příběh Lásky (Jihn Graz) Příběhy ze ţivota mé babičky (Ella M. Blinsonová) Příběhy pro uzdravení duše(jose Carlos Beromejo) Setkání s Ellen Gould Weitovou Setkání v Jeruzalémě (Derek Prince) Simona (Simona Dlouhá) Směřovat výš (Ben Carson) Spochybnená pravda (Alexandr Bolotnikov) Start a cíl (Věra Vesecká) Světlo a prameny v údolích (Miroslav Šustek) Úniková cesta (Herbert Ford) Útěk k Bohu (Jim Hohnberger) V Jeho síle (Gwen Wikersonová) V zajetí lásky (Aneta Antošová) Ve sluţbě Mistra (Jan Špinka) Ve stínu ruky tvé (Erich Theodor Laufersweiler) Věrné vyprávění (Jonathan Edwards) Více neuvěřitelných vyslyšení modliteb (Roger Morneau) Více neţ pozemšťané (Irwin James B.) Viděl jsem Boţí ruku (E.L.Marin) Víra a její zrcadlení (Drejnar) Vyhrát ţivot (John Graz) Vrabcova píseň o naději (Ludvík ŠVIHÁLEK) Z hlubin souţení na výsluní naděje (Alois Bárta) Zlaté ruce (Ben Carson) Ztracený a nalezený (Pavel F urst) Ţivot bez všedních dnů (U.Busel) Duchovní a naučná literatura + CD, VHS, DVD smrtelných hříchů (B.Graham) ABC Bible encyklopedie ČBS Adventismus v proměnách času (G.R.Knight) Adventisté sedmého dne věří (ČSU CASD) Apokalyptická vize (George Knight) Apoštol Pavel a počátky církve - DVD Bible 6 DVD, starozákonní příběhy z nakladatelství Samuel Bible a písně 1.-4.díl CD- J.Zmoţek Bible kapesní průvodce (Michael Keene)

3 Bible Nový zákon Bible překlad 21. století Bible svatá kralická Bible synoptická Bible Velcí a malí proroci Bible v kresbách Ivan Steiger Biblické mapy a chronologie ČBS Biblické odpovědi na vaše ţivotní otázky CD Biblická panoramata křesťanské sbory Biblický pravěk (Dr.Celestín Tomič) Brány k duchovní moci (L.N.Dixon) Cesta do nadprirozeného světa (Roger Morneau) Cesta do nadpřirozeného světa (Roger Morneau) Cesta k Bohu Devět promluv (John Wesley) Cesta ke Kristu (Ellen Gould Weitová) Cesta ke svobodě (Vicki Griffinová) Cesty k pramenům (nakladatelství Vyšehrad) Co Bible říká o konci času (Jan Paulin) Co nevíš o Bibli (Miloš Bič a Petr Pokorny) Co říká Bible o zázracích a znameních (Wasserzagová Gertrud) Co se mi líbí na luteránech, baptistech, metodistech, katolících, ţidovských přátelích, adventistech (G.E. Vandeman) Čtení z Biblí Kralické (Ivan Olbracht) Darwinovy tragické omyly CD (Pavel Kábrt) Desítka (Jiří Beneš) Dějiny CASD v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Dobrá zpráva pro špatné lidi (Roy Hession) Dobrý strom nese dobré ovoce kázání J. Průši Duch svatý a duchovní dary (W.M uller) Duchovní deprese (Lloyd Jones) Důkaz DVD rozhovory s vědci Dům na skále (Jindřich Mánek) Důsledné učednictví (Russell Burril) Důvěřuj ţivotu (Ludvík Švihálek) Dvě lásky (Jaro Křivohlavý) o psychologii a o křesťanství Emocionálně zdravá církev (Peter Scazsero) Ethos (časopisy) Evangelium podle Matouše DVD Evangelium v proměnách času (Jan Paulien) Existuje ţivot po ţivotě (J. Provonská) Historie Bible (V.Čapek) Hledáme pravé štěstí(jan van Gigi) Hledání (sada VHS- nejrozšířenější lidské otázky) Hledání (sada DVD- nejrozšířenější lidské otázky) Horká linka k Nejvyššímu (Edwin Gallagher) Horká linka k Trojjedinému (Gallagher Edwin) Ilustrované biblické verše (olga Pazerini)Historie Bible (Vladimír Čapek) Iný pohlád na Boha (Graham Maxwell) Izrael a pohanské národy (Johanes Gerloff) Jak Jeţíš jednal s lidmi (Moris Venden) Jak poznat Boţí vůli ve svém ţivotě (Moris Venden) Jak přeţít konec světa (Věra Vesecká) Jak se nezbláznit (Pavel Kábrt) Jak se stát nakaţlivým křesťanem (Mark Mittelberg) Jak se znovu narodit (Billy Graham) Je Stráţná věţ hlasatelkou Boţí pravdy (ÚR CASD) Jemu se dá věřit (Gerd Sachse) Jeţíš (podle Lukášova evangelia) Jeţíš- ţivot který změnil dějiny DVD Jitřenky (kaţdodenní duchovní zamyšlení)

4 Kauza Kristus (Lee Strobel) Kaţdý den s Jeţíšem (Hughes Selwyn) Kde jsme ztratili křídla sada DVD J.Veith Kdyby zvířata mohla mluvit (Werner Gitt) Kdyţ Pilát spravoval judstvo (J.Mánek) Kdyţ tě Bůh něţně volá tvým jménem (Max Lucado) Klíč k náboţenství (Cathy Bo elle) Kniha podobenství (Ellen Gould Weitová) Kniha ţivota Kniţní evangelizace v 21. století (Bill Bechworth) Kouzlo pověry (Kurt Hasel) Kristova podobenství (Ellen Gould Weitová) Kristus Pán ve víře a ţivotě adventistů sedmého dne (Otto Omehling) Krize svědomí (Raymond Franz) Křesťanem dnes (J. Drejnar) Křesťanská dokonalost (Zurcher Jean) Křik nebes (J.Doughan) Lidé a země (časopisy) Lístky o mladé církvi (Kalich) Listové do nebe (Jan Amos Komenský) Malý přehled náboţenství (Ivan Štampach) Maranatha (Ellen Gould Weitová) Modlitba (SALVO) Modlitba klíč k probuzení (Cho Yonggi) Modlitba Larry Crabb Momentky Boha jitřenka 2011 Richard W.Coffen Most k ţivotu (sada VHS o J. Kristu) Můj milovaný syn (J. Iralandová) Myšlenky o naději (Ellen Gould Weitová) Myšlenky šťastného ţivota (Ellen Gould Weitová) Myšlenky z hory blahoslavenství (Ellen Gould Weitová) Naděje světa (Carkles B. Haynes) Naše modrá planeta (Dušan Trávníček) Neděle přichází (Edward Reid) Nekonečná milost (Dwight Nelson) Nevystiţitelný Bůh (Jiří Beneš) New age Nový věk z Biblického pohledu (Basilea Ahlinková) Nezahoď svůj rozum do koše (J.M.Dowell) Nízký věk země filmový dokument Noc s králem DVD příběh královny Ester Nová Bible kralická DVD Nová setkání s Bohem (John Paulien) Nový Biblický slovník (J.Douglas, N.Hillyer) Nový zákon a ţalmy Nový zákon pána našeho Jeţíše Krista Nový zákon s ilustracemi (ERC ČSSR) Nový zákon s výkladovými poznámkami O čem všem je Bible (Ruth a Billy Graham) O vděčnosti (Jaro Křivohlavý) Objev Noemovy archy (Ronald E. Whate) Obrana viery (W.H.Branson) Od ničoho k prirodě (E.H.Andrews) Od soboty k neděli (Haynes) Okultismus hra s ohněm (Luděk Svrček) On i dnes odvaluje kameny (Max Lucado) Park drama věků (Radim Passer) Patriarchové a proroci (Ellen Gould Weitová) Pilíře (m.l.venden) Politická moc a náboţenství v USA (DVD) Po stopách Jeţíše (P.Walker)

5 Počet z víry a výklad víry (Zwingli) Potlesk nebes (Max Lucado) Poutní písně výklad veršů ţalmů (Jan Heller a Jiří Beneš) Poutní písně (Jan Heller) Pozdní sklizeň (Jan Heller) Poznáváme Písmo svaté ÚR CASD Preludia a fugy CD Proč mlčíš, Boţe (Cliford Goldstein) Proč jsme vůbec tady (Rick Waren) Proroci a králové (Ellen Gould Weitová) Proroci jsou lidé( grame Bredford) Proroctví a dějiny světové (L.R.Conradi) Prst Boţí (Jan Ámos Komenský) Průvodce Biblí (ČBS) Průvodce ţivotem - 4. kniha Mojţíšova Průvodce ţivotem - 5. kniha Mojţíšova Průvodce ţivotem - Knihy Letopisů Paralipomenon Průvodce ţivotem Lukáš Průvodce ţivotem Marek Průvodce ţivotem - Přísloví, Kazatel, Píseň písní Průvodce ţivotem - Zjevení Průvodce ţivotem 1. kniha Mojţíšova Průvodce ţivotem 2. kniha Mojţíšova Průvodce ţivotem 3. kniha Mojţíšova Průvodce ţivotem Daniel, Ozeáš, Joél, Ámos Průvodce ţivotem Ezdráš, Nehemiáš Průvodce ţivotem Iziajáš Průvodce ţivotem Jan Průvodce ţivotem - Jób Průvodce ţivotem Jozue, Soudcům, Rút Průvodce ţivotem - Knihy královské Průvodce ţivotem Knihy Samuelovy Průvodce ţivotem Matouš Průvodce ţivotem Pavlovy listy: do Říma a do Korintu Průvodce ţivotem Pavlovy listy: Galackým, Efezským, Filipenským, Koloským a Tesalonicejským Průvodce ţivotem Pavlovy listy: Timoteovi, Titovi, Filemonovi a list Ţidům Průvodce ţivotem Ţalmy Přehled náboţenského vývoje v českých zemích (R.R uhling) Při brodu Jabok (kolektiv autorů) Přicházející král (Ellen Gould Weitová) Příprava na krizi věků (Fernando Chail) Přišel, zemřel, zvítězil Radek Daniel Přišel, zemřel, zvítězil namluvená verze knihy Putování k hranicím stvoření (DVD)-země Putování ke hranicím stvoření (DVD)- slunce Radikální změny před námi (Dr. Hans Heine) Revoluce v církvi (Russel Burril) Rozhovory nad Biblí (Jiří Beneš) S evangeliem dům od domu (Ellen Gould Whiteová) Sedmý den DVD kolektiv autorů Skutky apoštolů (Ellen Gould Weitová) Skrytá kamera ve vesmíru (Věra Vesecká) Slovo na cestu (IBS) Sluhové nebo přátelé (Maxwell Graham) Sluţebník evangelia (Ellen Gould Weitová) Smrt a vzkříšení, nebe a peklo (Tomasi Martino) Sobota Hospodinova nebo pohanský den slunce (Danny L.) Sókrates (F.CH.Kessidi) Společenství s Bohem (E.G.Whiteová) Stále věříme (Robert Folkenberg)

6 Starověká náboţenství sousedů Izraele (Jan Heller) Sto astronomických omylů uvedených na pravou míru (nakladatelství Svoboda) Stopami dávných věků (Miloš Bič) Světlo přišlo na svět (Ferdinand Neubauer) Tajemství budoucnosti (Ludvík Švihálek) Tajemství Izraele /B.Dhoukan) Tajemství potopy (Blahoslav Balcar) Tajemství stvoření (Blahoslav Balcar) Takzvané mládeţnické sekty a okultná vlna (Jeachim Keden) Téměř zapomenutý den (M.A.Finley) Theologie apoštola Pavla( J.B.Souček) Tisíc let a jeden den (Kalich) Tisícileté proroctví (sada VHS o proroctvích) Touha věků (Ellen Gould Weitová) Touha věků (Ellen Gould Weitová) Tvé slovo pravda jest (Emil H.Moldřík) UFO tajemství a souvislosti (Daniel Hájek) Utopie- DVD Uţitek a prospěch pro zkoumatele Bible (Moody) Úvod do Nového zákona (ČBS) V moci slova (Jiří Beneš) Valdenští (Joe Manisealco) Vánoční příběh (Ellen Gould Weitová) Velké drama věků (Ellen Gould Weitová) Věrohodnost Nového zákona (F.F.Bruce) Via Lucia, Cesta světla (Jan Ámos Komenský) Víc neţ se dá uvěřit (Jack Sequeira) Více neţ tesař - kniha(josh McDowel) Více neţ tesař CD Víno v Bibli (Bachcioschi) Víra krok za krokem(reinder Brunsma) Vítězství lásky Boţí (Ellen Gould Weitová) Volání před půlnocí (Ervin Wojnar) Vstříc příštímu tisíciletí (sada VHS o budoucnosti) Všední dny začínají nedělí (Krista Gerloffová) Všetko zkůšajte (Leslie M. Rice) Vyjít ze zóny bezpečí (Geroge Verwer) Vykoupení a smíření ve světle svatyně (W.D.Frazee) Vyprávění o Velikém učiteli (Uher) Vyřeš DVD- řešení problémů Vzestup křesťanství Marcela Kříţová Z ráje do ráje (časopisy) Zahořet láskou (Steven Mosley) Zásady Bible (PPPA) Zklamán Bohem (Philips Jancey) Znamení doby (časopisy) Znali svého Boha (Erwin a Lillian Harveyovi) Ţalmy (Miloš Bič) Ţivot náhoda nebo záměr (Vladimír Král) Ţivot v obecenství (D.Bonhoeffer) Ţivot ve sluţbě (Ellen Gould Weitová) Ţivotní problémy očima křesťanů (Wright Chris) Knihy o výchově a mezilidských vztazích Bolest srdce a uzdravení (Larry Yeagly)

7 Být dobrou mámou (Sharon Jaynesová) Cesta k vnitřnímu pokoji (E.G.Whiteová) Cestou usmíření (Ken Sandl) Co Bůh šeptá maminkám (Hana Pinknerová) Co děti nejvíce potřebují (Zdeněk Matějček) Co chceš, mami? (Claudia a Eberhard M uhlařovi) Co je rodina Edith Schnefferová) Čtyři období manţelství (Gay Chapman) Děti a hranice (Dr.John Tawnsed) Děti a pět jazyků lásky (Gay Chapman) Děti a rozvod (Edward Teyber) Dítě v dobrých rukou kniha (Nancy van Peltová) Dítě v dobrých rukou pracovní sešit (Nancy van Peltová) Do pátku bude váš manţel jiný (Kevin Lemon) Do pátku bude vaše dítě jiné (Kevin Lemon) Duchovní růst dětí (Sam Doherthy) Dva středy však jeden kruh (Trobisch) Hněv (Gay Chapman) Hranice (Dr. Henry Cloud) Hranice a dospívající (John Townsed) Hranice v chození (Dr. Henry Cloud) Hranice v manţelství (Dr.John Townsed) Chytrá výchova (Larry J.Koenig) Jak beze slov zlepšit své manţelství (Patricia Love a Steven Storny) Jak jsem začala a přestala chodit do práce (Hana Pinknerová) Jak se modlit za své děti (Ruin Sherrerová) Jak se přestat hádat s dětmi (Michael P. Nickols) Jak vychovat báječné děti (Dr. Joh Townsed) Kazisvěti našeho ţivota (Joh Tawnsed) Kaţdý má své místo (Nancy a Ron Rockerovi) Kaţdý touţí po štěstí (G nter Hampel) Kaţdý touţí po štěstí (G unter Hampel) Kdo koho vychovává (William J.Doherly) Kdyby jen muţ věděl co proţívá ţena (Gay Snalley) Křesťan a hledání ţivotního partnera (Walter Nitsche) Křesťanská sluţba (E.G.Whiteová) Ladění srdcí (Youngbergovi John a Millie) Listy mladým zalúbencom E.G.Whiteová) Malá příručka pastorační péče o nemocné (Aleš Opatrný) Mami, tatínek říkal (Eberhard M uhlan) Milovat proti všem předpokladům (Rob Parsons) Muţovy dimenze (Gene A. Getz) Na to zapomeň, mámo! (Claudia a Eberhard M uhlanovi) Návod na přeţití pro muţe (Igor Bukovský) Nechte mě být aneb jak porozumět hněvu dětí (Ross Campbell) Nerob si starosti, mama (M uhlenovi) Osobnost člověka (Larry Crrab) Osoba a osobnost (P.Tournier) Pět jazyků omluvy (Gary Chapman) Pět znaků láskyplné rodiny(gary Chapman) Poruchy pozornosti u dětí i v dospělosti Manţelství po jakém jste vţdycky touţili (Hallowell E.H.) Posvátné stezky (Gay Thomas) Potřebuji tvou lásku (Dr.Ross Campbell) Povídej poslouchám (Jaro Křivohlavý) Pozor srdce muţe (Joh Eldregh) Povolání k zodpovědné svobodě (Lud Goldz) Proč hned vybuchnout (Eberhard M uhlan) Proč jsou šťastné děti šťastné (Steve Biddulph) Prosím tě mami (Dr. Gay Thownsed) Rozbité sny (Larry Crrab)

8 Schválně jsem zaspala (Hana Pinknerová) Sdílení naděje (Jaro Křivohlavý) Silní a slabí (Paul Tournier) Skutečná změna je moţná, jestliţe začneš uvnitř (Larry Crabb) Spojení srdcí (manţelé Rockeyovi) Syndrom vyhoření (Murén D. Rush) Šťastný domov (E.G.Whiteová) Touha ţeny (Daniele Starenskyj) Ukaţ mi cestu (Habenichtová) Umění jednat s lidmi (Vladimír Leví) Umění komunikace (Nancy van Peltová) Umění přiblíţit se (Larry Crabb) Umění výchovy dítěte (Julian Melgosa) Un Rapped (Melanie Bockmannová) V pohodě (Eberhard M uhlan) Vina (Paul Tournier) Výchova (E.G.Whiteová) Zachraňte své manţelství (dříve neţ začne) Les a Leslie Parrotovi Zítra znovu a jinak (Nancy van Peltová) Zvládni svůj stres (Julian Melgosa) Tituly pro děti x7 příběhů Abraham a Izák DVD pro děti Beránek Boţí DVD pro děti Bible příběhy na kaţdý den (Mary Joslinová) Biblická pátrání DVD pro děti Biblické domalovánky (Michael Landgraf) Biblické příběhy ze Starého zákona pohyblivé obrázky Daniel DVD pro děti David a Goliáš DVD Dětská Bible čti a poznávej (IBS) Detektiv Zack a záhady potopy (Jerry Thomas) Detským srdiečkam (Katarína Kernová) Dynosauri (Ph.D.Elaine Graham) slovensky Ekolístky (Kateřina Jančaříková) Eliáš DVD + kvíz Elíša DVD pro děti Ester DVD pro děti Filip na ostrově šťastného ţivota (Renata Kaminská, Pepa Poper) Filipova nová dobrodruţství (Renata Kaminská) Filipova prázdninová dobrodruţství (Renata Kaminská, Pepa Popper) Hĺadaj a najdi v Bibli (Carl Anker Mortensen) slovensky Chléb z nebe DVD Ilustrovaná Bible (ČBS) Ilustrovaná Bible pro mládeţ (ČBS) jak k nám přišla Bible (Meryl Donel) Jak strudovat Bibli (Kay Arthurová) Jak to bylo (omalovánky + CD s písničkami a příběhy) Jan Křtitel DVD + kvíz Jaro, léto, jeseň, zima veršíky (Věra Gajdošíková) Jeţíš a jeho přátelé posuvné obrázky (Tim Dowley) Jeţíš království bez hranic DVD Jeţíšova modlitba DVD

9 Jeţíš, Syn Boţí DVD Jeţíšova podobenství DVD Jeţíšovy zázraky DVD + kvíz Jeţíš ţije DVD Jonáš a velryba leporelo (Christina Goodings) Josef král snů DVD Josef v Egyptě DVD Josefovo setkání s bratry DVD Kamarádi to nevzdávají (Dana Nowakova) Kdyţ dţungle volá (Betty Cottová) Klíče (Šárka Kubicová) učebnice pro děti let Kocourek se vrací (Michaela Hrachovcová) Král se stal sluhou DVD Kuňka a rybníček (Ludmila Lodenová) Lazar ţije DVD ţije pto děti Mesiáš přichází DVD + kvíz Milosrdný Samaritán DVD + kvíz Mimi modlitbičky pro nejmenší Modlitby na kaţdý den (Jo Brown) leporelo Modlitby před spaním (Jo Brown) - leporelo Moje malá kufříková Bible (IBS) Moje malá Bible leporelo (Christina Goodings) Moje první bible v obrázcích (N.Taylor) Mojţíš DVD + kvíz Narodil se král DVD + kvíz Neobyčejná dobrodruţství pro neobyčejné kluky a holky 1.,2.,3. díl (Radek Daniel) Nebeské království DVD pro děti Noe a jeho zvířátka leporelo (Christina Goodinga) O Jeţíši a dětech ( Katarína Urbanová) O nespokojené větvičce (Marie Rafajová) O srdíčku (Silvia Stendl) Ostrov Trosečníků (Jan Bárta) Odpusť nám naše viny - DVD Pane Boţe, jak se jmenuješ (Kay Arthurová) Pane věřím DVD pro děti Pavlova sluţba DVD pro děti Pojďme si číst (Bielikovi Marta a Stano) č. 1+2 Pojďme si číst (Bielikovi Marta a Stano) č.14 Poklady pod sněhem (Patricia St.John) Poklady v nebi DVD pro děti Postaven na skále DVD pro děti Princ egyptský DVD Provázky (Patricia Habada) učebnice pro děti 7 9 let Příběh o Josefovi (E.G.Whiteová) Příběh všech dob ISBN Příběhy pro celý nový rok (Jan Bárta) Příběhy z Bible (Anna Lukešová) Rýchly šíp (J. Edwarsová) S Bodlinkou od jara do zimy CD (puzzle, omalovánky, pexeso) S Bodlinkou od jara do zimy kniha (Manuela Jungová) Sluníčko a my děti (Zuzana Večeřová) Šalamoun - DVD Šest rušných dnů (Mary E.Erickson) Spravedlivý soudce DVD Štěbotavé veršíky (Ladislav Konvička) Stopy, divy, tajemství (V.Kohút) příběhy Stvoření chlupatá zvířátka Znamení času DVD Ztracená ovečka chlupatá zvířátka Tajemná záhrada (Frances Burneblová)

10 Tajemství jeskyně (Artur S.Maxwell) Tím vše začíná (Tinie de Vries) Trn v oku (Norma R. Younbergová) Tudy ne, Jonáši (Kay Arthurová) Velká kniha otázek a odpovědí o Bohu (Sinclair B. Ferguson) Věrní přátelé 1.-5.díl kniha + CD s puzzlemi a audioverzí knihy Věrní přátelé CDMP3 Vyprávění nejen pro Theofila CD MP3 (Jan Bárta) Vyprávění nejen pro Theofila kniha Vyprávíme dětem o Jeţíši (Lois Rock) Zakázaná zóna díl (Bill Myers) Zrnka (Dana Nowaková) učebnice pro děti od 2 let Ztracená ovečka leporelo (CHristina Goodings) Ztacený syn DVD Ţirafí příběhy + pracovní sešit Ţena, které se příliš snaţí (Kevin Leman) Knihy o zdraví a ţivotosprávě Bolesti hlavy Být fit a zdráv (Julia Shwarner) Cesta ke zdraví (E.G.Whiteová) Cvičení pro zdraví 50+ s Martou Jakubskou (DVD) Čtyři největší vrahové (Georgie E. Vandema) Dougallův plán (J.A.Mc Dougal) Doba jedová (RNDr. Jan Strunecká) Dynamický ţivot (kolektiv autorů) Dynamický ţivot (kolektiv autorů) Encyklopedie léčivých potravin (G.R.Pamplona) Encyklopedie přírodní léčby I. a II. díl Ernst Schneider Jeviště ţivota (Eva Veškrnová) Hned to bude (Igor Bukovský) - kuchařka Medová kuchařka (ADRA) Nevařte podle kuchařek (Roman a Halyna Uhrin) New start- kniha o zdravém ţivotním stylu (V:W.Foster) Ovoce a zelenina (Teubner) Potraviny z lesa a louky (kolektiv autorů) Prameny zdraví (časopisy) Proč ne eutanazie (Mudr. Marta Munzarová) Přírodní léčebné prostředky (Dr.G.Trash) Přirozená a zdravá ţivotospráva (E.G.Whiteová) Síla zdraví (Hans Diehl) Sója sójové výrobky v kuchyni (Stanislav Muntág) Stop hubnutí bez blbnutí (Igor Bukovski) Vaříme s Romanem Uhrinem CD Vychutnej si ţivot (J.D.Pamplona Roger) Zdraví (MUdr. Schneider) Ţít naplno (Julian Melgosa Ţivot a zdraví (časopisy)

11 Poezie Bůh obdarovává Bůh se o tebe stará Bůh slyší tvé prosby Bůh chce vést Člověče, chyť se za nos (Volkman) Chci tě chválit /Věra Gajdošíková) Je čas jít domů (Samuel Martásek) Klub anonymních porušovačů slibů (Bedřich Jetelina) Neplačte (verše k úmrtí kolektiv autorů) Mozaika(Petr Škrla) Obrázky z Bible (Věra Gajdošíková Obrázky z přírody (Věra gajdošíková) Obrázky ze ţivota (V. Gajdošíková) Opoţděné prvotiny(samuel Martásek) Orel na řetězu (Bedřich Jetelina) Pane, nauč mne vzlétnout (Petr Škrla) Perly Poznani(Ţofia Lenčová) Pojď za mnou (Věra Gajdošíková) Postřehy (Jarmila Dybová) Ptám se svých slov (Alois Volkman) Rým vděčnosti (kolektiv autorů) Terčeto (Walkman) Váza z křemene (Samuel Martásek) Včely v jantaru (Samuel Martásek) Znovuzrození (Alois Volkman) Ţivot s Bohem a s lidmi (Věra Gajdošíková) Zpěvníky Blíţ tobě Buď světlem Grace ( záznam DVD křesťanské skupiny) Chci oslavovat Zpívej píseň víry Ţivot náš 1.díl Ţivot náš 2.díl

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

05.06.2011. Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů. Modlitby letnic - šavuot

05.06.2011. Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů. Modlitby letnic - šavuot Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů 05.06.2011 05/06/2011 Revive Israel Ministries Modlitby letnic - šavuot Ašer Intrater Jsme připraveni na první noc modliteb, která proběhne z úterý na středu

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

21.1.2014 28.1.2014. - Everest - dějiny dobývání Himaláje

21.1.2014 28.1.2014. - Everest - dějiny dobývání Himaláje 21.1.2014 Nesbo Jo Mankell Henning Ahernová Cecelia Irving John - Levhart - Než přijde mráz - PS: Miluju tě - V jedné osobě 28.1.2014 Jones S. - Aiša - perla harému Howard L. - Ani peklo, ani ráj Patterson

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NEJSTE TO, CO JÍTE, ALE JAK MYSLÍTE

NEJSTE TO, CO JÍTE, ALE JAK MYSLÍTE 09 / 2012 Klub zdraví Praha - Smíchov a Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha Smíchov nás spolu s HopeTV zvou ke sledování přímých přenosů cyklu přednášek a následných diskuzí: NEJSTE TO, CO JÍTE, ALE

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

HITservis. Program 18. 11. 25. 11. 2011 46-2011. www.hopetv.cz

HITservis. Program 18. 11. 25. 11. 2011 46-2011. www.hopetv.cz 46- Program 18. 11. 25. 11. HopeTV nabízí každý týden možnost seznámit se se zajímavou křesťanskou hudbou, a proto ani tento týden nebude výjimkou. Prostor dostane hudební styl hip hop, který představí

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Křesťan. a sexualita. Program 17. 6. 2011-24. 6. 2011 24-2011. www.hopetv.cz

Křesťan. a sexualita. Program 17. 6. 2011-24. 6. 2011 24-2011. www.hopetv.cz 24-2011 Křesťan a sexualita V cyklu Posluchárna se budeme příští čtyři týdny setkávat s přednáškami z březnové konference Křesťan a sexualita. Konferenci pořádaly brněnská studentská organizace INRI road

Více

Třístupňový plán. pro čtení. Bible 20, 21, 22, 23, 24. Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, 3 4 2.a3.listJanův 2.,3.Janův

Třístupňový plán. pro čtení. Bible 20, 21, 22, 23, 24. Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, 3 4 2.a3.listJanův 2.,3.Janův 16 20, 21, 22, 23, 24 ListJakubův 1, 2, 3 4, 5 Ezechiel 25 48 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 1.listPetrův 1, 2, 3, 4 5 Daniel 1, 2, 3, 4,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (139)

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (139) Stránka č. 1 z 5 Knihy Seznam knih žánru Poezie (139) Novinka!!! -Kniha vložena před méně než 365 dny (po 06.04.2015). Poslední aktualizace: 09.03.2016 Číslo Název Autor Rok PO064 Básně Slowacký, Jul.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 5.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Nabídka akcí školám a školním družinám pro školní rok 2009/2010 Vsetín září 2009

Nabídka akcí školám a školním družinám pro školní rok 2009/2010 Vsetín září 2009 1 / 29 Nabídka akcí školám a školním družinám pro školní rok 2009/2010 Vsetín září 2009 2 / 29 OBSAH mateřské školy...3 knihovnické lekce a lekce informatiky... 3 besedy... 3 základní školy...5 1. třída...

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Psychologie, vztahy 1

Psychologie, vztahy 1 Psychologie, vztahy 1 Autor: Název: Rok vyd.: Místo vydání: Nakladatel: Majerský Ján Z utrpenia do radosti 1970 Hahne Peter Utrpení, proč je Bůh dopouští 1992 Goldstein Clifford Proč mlčíš, Bože 1994 Kushner

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Třída 4.A Seznam četby pro maturitní rok 2010/ 2011 - min. 20 děl má žák ve svém seznamu- - musí být zastoupena próza, poezie i drama min. jedním lit. dílem Česká a světová literatura do konce 19. století

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

nakladatelství Kostelní Vydří. Vztahy se rozvíjí i na osobní úrovni.

nakladatelství Kostelní Vydří. Vztahy se rozvíjí i na osobní úrovni. 21 / 2012 Dobré jitro Stává se vám někdy, že se probudíte a v hlavě vám zní nějaká písnička, nebo věta stále dokola? Někdy pak trvá několik hodin, než se tohoto nezvaného průvodce zbavíte Zkuste hned ráno

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Jose Rojas Můj příběh, má píseň

Jose Rojas Můj příběh, má píseň 20-2011 Jose Rojas Můj příběh, má píseň Americký pořad Můj příběh, má píseň (My story, my song), představuje v pátek 20.5. ve 20 hodin nový díl se zajímavými hosty. Podívejte se na setkání moderátorky

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 1.2.2012

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 1.2.2012 BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 1.2.2012 159.96 Zvláštní duševní stavy a procesy Altman, Jack, 1001 snů /Jack Altman ; [z anglického originálu... přeložila Jana Jebáčková]. V Praze :Ikar,2003 ISBN:80-249-0228-1

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

www.hopetv.cz Informační týdeník Občanského sdružení HOPE media

www.hopetv.cz Informační týdeník Občanského sdružení HOPE media Informační týdeník Občanského sdružení HOPE media Internetová televize HopeTV patří do mezinárodní televizní sítě Hope Channel. Vychází z křesťanské hodnotové orientace, chce přinášet radost ze života

Více

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21.

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21. Stafeta BĚH MLADŠÍ Jméno dítě Ackermann Lukáš Adamová Alena Adolt David Bareš Štěpán Bendáková Klára Boček Jáchym Čáp Sebastian Čechrák Tomáš Černá Anežka Dvořáková Apolena Elvy David Fiala Jakub Filgasová

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Psalo se před 30 lety

Psalo se před 30 lety A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Psalo se před 30 lety Galatským 6, 10 Oldřichovice jsou nevelká obec, ležící nedaleko Třince. A do nich se z těšínského

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 5. října 2013 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Kubík Tomáš Společná píseň č.

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

Neděle 31. (18.) ledna

Neděle 31. (18.) ledna Neděle 31. (18.) ledna Otázky na opakování 1. Co je to svatá tajina pokání? 2. Mohou být v tajině pokání odpuštěny všechny hříchy? 3. Proč nás Bůh stvořil? 4. Co je to Boží zjevení? 5. Který egyptský poustevník

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třída: 4K,4El Školní rok: 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Olbracht Ivan: Biblické příběhy 2. Homér:

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ V ŽIVOTĚ

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ V ŽIVOTĚ 08 / 2012 TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ V ŽIVOTĚ Každý den nás reklamy bombardují desítkami nabídek těch velice důležitých výrobků a zážitků, které musíme mít. Dovolená, dům, krém proti vráskám, jogurt s velkými kousky

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

ROČNÍK I. ČÍSLO 1/2007

ROČNÍK I. ČÍSLO 1/2007 O B Č A S N Í K Č T E N Á Ř Ů Z L U Ž E A O K O L Í ROČNÍK I. ČÍSLO 1/2007 Č T E N Á Ř S K Ý O B Š Ť A S T N Í K o b č a s n í k č t e n á ř ů z L u ž e a o k o l í Slovo úvodem Bylo nebylo, psal se rok

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

MÍCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. 5. září 2015. Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY. ročník 15/číslo 764

MÍCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. 5. září 2015. Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY. ročník 15/číslo 764 S. MÍCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ročník 15/číslo 764 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY Dopoledne. 9,3o hodin Studium sobotní školy a dětské sobotní školy Vede Jana Ceplová Téma úkolu: Filip kazatel evangelia společná píseň

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 25. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více