SEZNAM KNIH KNIHOVNA MALENOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM KNIH KNIHOVNA MALENOVICE"

Transkript

1 SEZNAM KNIH KNIHOVNA MALENOVICE V měsíci prosinci 2011 si můžete vypůjčit tyto novinky: Pět jazyků láskyplné rodiny - Gery Chapmann Vrabcova píseň L.Švihálek Budu lítat Hana Pinknerová Jedno potěšení denně Hana Pinknerová Další porce potěšení Hana Pinknerová Oblíbené židovské anekdoty - D.a S. Spiegelovy Kudy do nebe cesta pokory Další tituly k zapůjčení Příběhy a zkušenosti : a ½ roku 1.díl (Radim Passer) 3 a ½ roku 2.díl (Radim Passer) Ben Hur (Lewia Wallace) Bolest a naděje (Věra Gajdošíková, Pavel F urst) Boţí stopa na cestě církve (Jiří Drejnar) Bůh otcem (Lloyd Erickons) Bývalý trestanec (Pavel Smoljonyj) Cesta k ţivotu přes propast zkázy (Vlastimil Kraus) Cyril a Metoděj (P.Piško) David Liwingstone (Miroslav Šustek) Dotkni se výšin AO, 1. a 2. díl Dříve neţ zavoláš (Jan Kloda) Dýka a kříţ (Wilkerson David) Evangelista (Zigmund.TJ.) Hlaveň vychvácená z ohně Hvězda naděje (Věra Vesecká) Chatrč (Paul Zouny) Chuť ţít (Teilhard de Chardin Pierre) Chvála Pánu (J.O.Beshiers, Raymond Wolsey) Ještěrka (Sanetrníková Iva) Kdyţ pohlédneme zpátky (Jiřina a Dymitrij Krynští) Kdyţ se nám zhroutil svět (Jan Johnson ) Kristova síla (Miroslav Šustek) Krok vpřed (Joni Eareckson) Křiţovatky (Irena Perůtková) Má nejtěţší cesta (J.Veit) Mít pro co ţít (J.Křivohlavý) Na cestách a objíţďkách mého ţivota (Drejnar) Na kovadlině (Max Luccado) Na rozcestí (R.R.Němec) Naděje v utrpení (Larry crabb) Nádherný šok (Vega)

2 Nalezený (Pavel F rst) Nebojte se (Irena Perůtková) Nebyl to jen sen (Wiesenbergerová Palkosková A.) Nejbohatší poustevník (Douglas Batcheler, Marilyn Tooker) Neuveritelńé vypočutia modliteb (Roger Morneau) Neuvěřitelné vyslyšení modliteb (Roger Morneau) O Africe s humorem (Petr Škrla) O darech (Hana Pinknerová) O světle (Hana Pinknerová) Od Rock rollu ke skále vekov (B.Neumann) - slovensky Od Rock rollu ke skále věků (B.Neumann) Otěţe mého ţivota (Joe Crews) Pastorův blog (Vlastimil F urst) Podivuhodné setkání (Clifford Goldstein) Portréty za mikrofonem (AWR radio) Proč věřím (Jaroslav Doubravský) Příběh Lásky (Jihn Graz) Příběhy ze ţivota mé babičky (Ella M. Blinsonová) Příběhy pro uzdravení duše(jose Carlos Beromejo) Setkání s Ellen Gould Weitovou Setkání v Jeruzalémě (Derek Prince) Simona (Simona Dlouhá) Směřovat výš (Ben Carson) Spochybnená pravda (Alexandr Bolotnikov) Start a cíl (Věra Vesecká) Světlo a prameny v údolích (Miroslav Šustek) Úniková cesta (Herbert Ford) Útěk k Bohu (Jim Hohnberger) V Jeho síle (Gwen Wikersonová) V zajetí lásky (Aneta Antošová) Ve sluţbě Mistra (Jan Špinka) Ve stínu ruky tvé (Erich Theodor Laufersweiler) Věrné vyprávění (Jonathan Edwards) Více neuvěřitelných vyslyšení modliteb (Roger Morneau) Více neţ pozemšťané (Irwin James B.) Viděl jsem Boţí ruku (E.L.Marin) Víra a její zrcadlení (Drejnar) Vyhrát ţivot (John Graz) Vrabcova píseň o naději (Ludvík ŠVIHÁLEK) Z hlubin souţení na výsluní naděje (Alois Bárta) Zlaté ruce (Ben Carson) Ztracený a nalezený (Pavel F urst) Ţivot bez všedních dnů (U.Busel) Duchovní a naučná literatura + CD, VHS, DVD smrtelných hříchů (B.Graham) ABC Bible encyklopedie ČBS Adventismus v proměnách času (G.R.Knight) Adventisté sedmého dne věří (ČSU CASD) Apokalyptická vize (George Knight) Apoštol Pavel a počátky církve - DVD Bible 6 DVD, starozákonní příběhy z nakladatelství Samuel Bible a písně 1.-4.díl CD- J.Zmoţek Bible kapesní průvodce (Michael Keene)

3 Bible Nový zákon Bible překlad 21. století Bible svatá kralická Bible synoptická Bible Velcí a malí proroci Bible v kresbách Ivan Steiger Biblické mapy a chronologie ČBS Biblické odpovědi na vaše ţivotní otázky CD Biblická panoramata křesťanské sbory Biblický pravěk (Dr.Celestín Tomič) Brány k duchovní moci (L.N.Dixon) Cesta do nadprirozeného světa (Roger Morneau) Cesta do nadpřirozeného světa (Roger Morneau) Cesta k Bohu Devět promluv (John Wesley) Cesta ke Kristu (Ellen Gould Weitová) Cesta ke svobodě (Vicki Griffinová) Cesty k pramenům (nakladatelství Vyšehrad) Co Bible říká o konci času (Jan Paulin) Co nevíš o Bibli (Miloš Bič a Petr Pokorny) Co říká Bible o zázracích a znameních (Wasserzagová Gertrud) Co se mi líbí na luteránech, baptistech, metodistech, katolících, ţidovských přátelích, adventistech (G.E. Vandeman) Čtení z Biblí Kralické (Ivan Olbracht) Darwinovy tragické omyly CD (Pavel Kábrt) Desítka (Jiří Beneš) Dějiny CASD v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Dobrá zpráva pro špatné lidi (Roy Hession) Dobrý strom nese dobré ovoce kázání J. Průši Duch svatý a duchovní dary (W.M uller) Duchovní deprese (Lloyd Jones) Důkaz DVD rozhovory s vědci Dům na skále (Jindřich Mánek) Důsledné učednictví (Russell Burril) Důvěřuj ţivotu (Ludvík Švihálek) Dvě lásky (Jaro Křivohlavý) o psychologii a o křesťanství Emocionálně zdravá církev (Peter Scazsero) Ethos (časopisy) Evangelium podle Matouše DVD Evangelium v proměnách času (Jan Paulien) Existuje ţivot po ţivotě (J. Provonská) Historie Bible (V.Čapek) Hledáme pravé štěstí(jan van Gigi) Hledání (sada VHS- nejrozšířenější lidské otázky) Hledání (sada DVD- nejrozšířenější lidské otázky) Horká linka k Nejvyššímu (Edwin Gallagher) Horká linka k Trojjedinému (Gallagher Edwin) Ilustrované biblické verše (olga Pazerini)Historie Bible (Vladimír Čapek) Iný pohlád na Boha (Graham Maxwell) Izrael a pohanské národy (Johanes Gerloff) Jak Jeţíš jednal s lidmi (Moris Venden) Jak poznat Boţí vůli ve svém ţivotě (Moris Venden) Jak přeţít konec světa (Věra Vesecká) Jak se nezbláznit (Pavel Kábrt) Jak se stát nakaţlivým křesťanem (Mark Mittelberg) Jak se znovu narodit (Billy Graham) Je Stráţná věţ hlasatelkou Boţí pravdy (ÚR CASD) Jemu se dá věřit (Gerd Sachse) Jeţíš (podle Lukášova evangelia) Jeţíš- ţivot který změnil dějiny DVD Jitřenky (kaţdodenní duchovní zamyšlení)

4 Kauza Kristus (Lee Strobel) Kaţdý den s Jeţíšem (Hughes Selwyn) Kde jsme ztratili křídla sada DVD J.Veith Kdyby zvířata mohla mluvit (Werner Gitt) Kdyţ Pilát spravoval judstvo (J.Mánek) Kdyţ tě Bůh něţně volá tvým jménem (Max Lucado) Klíč k náboţenství (Cathy Bo elle) Kniha podobenství (Ellen Gould Weitová) Kniha ţivota Kniţní evangelizace v 21. století (Bill Bechworth) Kouzlo pověry (Kurt Hasel) Kristova podobenství (Ellen Gould Weitová) Kristus Pán ve víře a ţivotě adventistů sedmého dne (Otto Omehling) Krize svědomí (Raymond Franz) Křesťanem dnes (J. Drejnar) Křesťanská dokonalost (Zurcher Jean) Křik nebes (J.Doughan) Lidé a země (časopisy) Lístky o mladé církvi (Kalich) Listové do nebe (Jan Amos Komenský) Malý přehled náboţenství (Ivan Štampach) Maranatha (Ellen Gould Weitová) Modlitba (SALVO) Modlitba klíč k probuzení (Cho Yonggi) Modlitba Larry Crabb Momentky Boha jitřenka 2011 Richard W.Coffen Most k ţivotu (sada VHS o J. Kristu) Můj milovaný syn (J. Iralandová) Myšlenky o naději (Ellen Gould Weitová) Myšlenky šťastného ţivota (Ellen Gould Weitová) Myšlenky z hory blahoslavenství (Ellen Gould Weitová) Naděje světa (Carkles B. Haynes) Naše modrá planeta (Dušan Trávníček) Neděle přichází (Edward Reid) Nekonečná milost (Dwight Nelson) Nevystiţitelný Bůh (Jiří Beneš) New age Nový věk z Biblického pohledu (Basilea Ahlinková) Nezahoď svůj rozum do koše (J.M.Dowell) Nízký věk země filmový dokument Noc s králem DVD příběh královny Ester Nová Bible kralická DVD Nová setkání s Bohem (John Paulien) Nový Biblický slovník (J.Douglas, N.Hillyer) Nový zákon a ţalmy Nový zákon pána našeho Jeţíše Krista Nový zákon s ilustracemi (ERC ČSSR) Nový zákon s výkladovými poznámkami O čem všem je Bible (Ruth a Billy Graham) O vděčnosti (Jaro Křivohlavý) Objev Noemovy archy (Ronald E. Whate) Obrana viery (W.H.Branson) Od ničoho k prirodě (E.H.Andrews) Od soboty k neděli (Haynes) Okultismus hra s ohněm (Luděk Svrček) On i dnes odvaluje kameny (Max Lucado) Park drama věků (Radim Passer) Patriarchové a proroci (Ellen Gould Weitová) Pilíře (m.l.venden) Politická moc a náboţenství v USA (DVD) Po stopách Jeţíše (P.Walker)

5 Počet z víry a výklad víry (Zwingli) Potlesk nebes (Max Lucado) Poutní písně výklad veršů ţalmů (Jan Heller a Jiří Beneš) Poutní písně (Jan Heller) Pozdní sklizeň (Jan Heller) Poznáváme Písmo svaté ÚR CASD Preludia a fugy CD Proč mlčíš, Boţe (Cliford Goldstein) Proč jsme vůbec tady (Rick Waren) Proroci a králové (Ellen Gould Weitová) Proroci jsou lidé( grame Bredford) Proroctví a dějiny světové (L.R.Conradi) Prst Boţí (Jan Ámos Komenský) Průvodce Biblí (ČBS) Průvodce ţivotem - 4. kniha Mojţíšova Průvodce ţivotem - 5. kniha Mojţíšova Průvodce ţivotem - Knihy Letopisů Paralipomenon Průvodce ţivotem Lukáš Průvodce ţivotem Marek Průvodce ţivotem - Přísloví, Kazatel, Píseň písní Průvodce ţivotem - Zjevení Průvodce ţivotem 1. kniha Mojţíšova Průvodce ţivotem 2. kniha Mojţíšova Průvodce ţivotem 3. kniha Mojţíšova Průvodce ţivotem Daniel, Ozeáš, Joél, Ámos Průvodce ţivotem Ezdráš, Nehemiáš Průvodce ţivotem Iziajáš Průvodce ţivotem Jan Průvodce ţivotem - Jób Průvodce ţivotem Jozue, Soudcům, Rút Průvodce ţivotem - Knihy královské Průvodce ţivotem Knihy Samuelovy Průvodce ţivotem Matouš Průvodce ţivotem Pavlovy listy: do Říma a do Korintu Průvodce ţivotem Pavlovy listy: Galackým, Efezským, Filipenským, Koloským a Tesalonicejským Průvodce ţivotem Pavlovy listy: Timoteovi, Titovi, Filemonovi a list Ţidům Průvodce ţivotem Ţalmy Přehled náboţenského vývoje v českých zemích (R.R uhling) Při brodu Jabok (kolektiv autorů) Přicházející král (Ellen Gould Weitová) Příprava na krizi věků (Fernando Chail) Přišel, zemřel, zvítězil Radek Daniel Přišel, zemřel, zvítězil namluvená verze knihy Putování k hranicím stvoření (DVD)-země Putování ke hranicím stvoření (DVD)- slunce Radikální změny před námi (Dr. Hans Heine) Revoluce v církvi (Russel Burril) Rozhovory nad Biblí (Jiří Beneš) S evangeliem dům od domu (Ellen Gould Whiteová) Sedmý den DVD kolektiv autorů Skutky apoštolů (Ellen Gould Weitová) Skrytá kamera ve vesmíru (Věra Vesecká) Slovo na cestu (IBS) Sluhové nebo přátelé (Maxwell Graham) Sluţebník evangelia (Ellen Gould Weitová) Smrt a vzkříšení, nebe a peklo (Tomasi Martino) Sobota Hospodinova nebo pohanský den slunce (Danny L.) Sókrates (F.CH.Kessidi) Společenství s Bohem (E.G.Whiteová) Stále věříme (Robert Folkenberg)

6 Starověká náboţenství sousedů Izraele (Jan Heller) Sto astronomických omylů uvedených na pravou míru (nakladatelství Svoboda) Stopami dávných věků (Miloš Bič) Světlo přišlo na svět (Ferdinand Neubauer) Tajemství budoucnosti (Ludvík Švihálek) Tajemství Izraele /B.Dhoukan) Tajemství potopy (Blahoslav Balcar) Tajemství stvoření (Blahoslav Balcar) Takzvané mládeţnické sekty a okultná vlna (Jeachim Keden) Téměř zapomenutý den (M.A.Finley) Theologie apoštola Pavla( J.B.Souček) Tisíc let a jeden den (Kalich) Tisícileté proroctví (sada VHS o proroctvích) Touha věků (Ellen Gould Weitová) Touha věků (Ellen Gould Weitová) Tvé slovo pravda jest (Emil H.Moldřík) UFO tajemství a souvislosti (Daniel Hájek) Utopie- DVD Uţitek a prospěch pro zkoumatele Bible (Moody) Úvod do Nového zákona (ČBS) V moci slova (Jiří Beneš) Valdenští (Joe Manisealco) Vánoční příběh (Ellen Gould Weitová) Velké drama věků (Ellen Gould Weitová) Věrohodnost Nového zákona (F.F.Bruce) Via Lucia, Cesta světla (Jan Ámos Komenský) Víc neţ se dá uvěřit (Jack Sequeira) Více neţ tesař - kniha(josh McDowel) Více neţ tesař CD Víno v Bibli (Bachcioschi) Víra krok za krokem(reinder Brunsma) Vítězství lásky Boţí (Ellen Gould Weitová) Volání před půlnocí (Ervin Wojnar) Vstříc příštímu tisíciletí (sada VHS o budoucnosti) Všední dny začínají nedělí (Krista Gerloffová) Všetko zkůšajte (Leslie M. Rice) Vyjít ze zóny bezpečí (Geroge Verwer) Vykoupení a smíření ve světle svatyně (W.D.Frazee) Vyprávění o Velikém učiteli (Uher) Vyřeš DVD- řešení problémů Vzestup křesťanství Marcela Kříţová Z ráje do ráje (časopisy) Zahořet láskou (Steven Mosley) Zásady Bible (PPPA) Zklamán Bohem (Philips Jancey) Znamení doby (časopisy) Znali svého Boha (Erwin a Lillian Harveyovi) Ţalmy (Miloš Bič) Ţivot náhoda nebo záměr (Vladimír Král) Ţivot v obecenství (D.Bonhoeffer) Ţivot ve sluţbě (Ellen Gould Weitová) Ţivotní problémy očima křesťanů (Wright Chris) Knihy o výchově a mezilidských vztazích Bolest srdce a uzdravení (Larry Yeagly)

7 Být dobrou mámou (Sharon Jaynesová) Cesta k vnitřnímu pokoji (E.G.Whiteová) Cestou usmíření (Ken Sandl) Co Bůh šeptá maminkám (Hana Pinknerová) Co děti nejvíce potřebují (Zdeněk Matějček) Co chceš, mami? (Claudia a Eberhard M uhlařovi) Co je rodina Edith Schnefferová) Čtyři období manţelství (Gay Chapman) Děti a hranice (Dr.John Tawnsed) Děti a pět jazyků lásky (Gay Chapman) Děti a rozvod (Edward Teyber) Dítě v dobrých rukou kniha (Nancy van Peltová) Dítě v dobrých rukou pracovní sešit (Nancy van Peltová) Do pátku bude váš manţel jiný (Kevin Lemon) Do pátku bude vaše dítě jiné (Kevin Lemon) Duchovní růst dětí (Sam Doherthy) Dva středy však jeden kruh (Trobisch) Hněv (Gay Chapman) Hranice (Dr. Henry Cloud) Hranice a dospívající (John Townsed) Hranice v chození (Dr. Henry Cloud) Hranice v manţelství (Dr.John Townsed) Chytrá výchova (Larry J.Koenig) Jak beze slov zlepšit své manţelství (Patricia Love a Steven Storny) Jak jsem začala a přestala chodit do práce (Hana Pinknerová) Jak se modlit za své děti (Ruin Sherrerová) Jak se přestat hádat s dětmi (Michael P. Nickols) Jak vychovat báječné děti (Dr. Joh Townsed) Kazisvěti našeho ţivota (Joh Tawnsed) Kaţdý má své místo (Nancy a Ron Rockerovi) Kaţdý touţí po štěstí (G nter Hampel) Kaţdý touţí po štěstí (G unter Hampel) Kdo koho vychovává (William J.Doherly) Kdyby jen muţ věděl co proţívá ţena (Gay Snalley) Křesťan a hledání ţivotního partnera (Walter Nitsche) Křesťanská sluţba (E.G.Whiteová) Ladění srdcí (Youngbergovi John a Millie) Listy mladým zalúbencom E.G.Whiteová) Malá příručka pastorační péče o nemocné (Aleš Opatrný) Mami, tatínek říkal (Eberhard M uhlan) Milovat proti všem předpokladům (Rob Parsons) Muţovy dimenze (Gene A. Getz) Na to zapomeň, mámo! (Claudia a Eberhard M uhlanovi) Návod na přeţití pro muţe (Igor Bukovský) Nechte mě být aneb jak porozumět hněvu dětí (Ross Campbell) Nerob si starosti, mama (M uhlenovi) Osobnost člověka (Larry Crrab) Osoba a osobnost (P.Tournier) Pět jazyků omluvy (Gary Chapman) Pět znaků láskyplné rodiny(gary Chapman) Poruchy pozornosti u dětí i v dospělosti Manţelství po jakém jste vţdycky touţili (Hallowell E.H.) Posvátné stezky (Gay Thomas) Potřebuji tvou lásku (Dr.Ross Campbell) Povídej poslouchám (Jaro Křivohlavý) Pozor srdce muţe (Joh Eldregh) Povolání k zodpovědné svobodě (Lud Goldz) Proč hned vybuchnout (Eberhard M uhlan) Proč jsou šťastné děti šťastné (Steve Biddulph) Prosím tě mami (Dr. Gay Thownsed) Rozbité sny (Larry Crrab)

8 Schválně jsem zaspala (Hana Pinknerová) Sdílení naděje (Jaro Křivohlavý) Silní a slabí (Paul Tournier) Skutečná změna je moţná, jestliţe začneš uvnitř (Larry Crabb) Spojení srdcí (manţelé Rockeyovi) Syndrom vyhoření (Murén D. Rush) Šťastný domov (E.G.Whiteová) Touha ţeny (Daniele Starenskyj) Ukaţ mi cestu (Habenichtová) Umění jednat s lidmi (Vladimír Leví) Umění komunikace (Nancy van Peltová) Umění přiblíţit se (Larry Crabb) Umění výchovy dítěte (Julian Melgosa) Un Rapped (Melanie Bockmannová) V pohodě (Eberhard M uhlan) Vina (Paul Tournier) Výchova (E.G.Whiteová) Zachraňte své manţelství (dříve neţ začne) Les a Leslie Parrotovi Zítra znovu a jinak (Nancy van Peltová) Zvládni svůj stres (Julian Melgosa) Tituly pro děti x7 příběhů Abraham a Izák DVD pro děti Beránek Boţí DVD pro děti Bible příběhy na kaţdý den (Mary Joslinová) Biblická pátrání DVD pro děti Biblické domalovánky (Michael Landgraf) Biblické příběhy ze Starého zákona pohyblivé obrázky Daniel DVD pro děti David a Goliáš DVD Dětská Bible čti a poznávej (IBS) Detektiv Zack a záhady potopy (Jerry Thomas) Detským srdiečkam (Katarína Kernová) Dynosauri (Ph.D.Elaine Graham) slovensky Ekolístky (Kateřina Jančaříková) Eliáš DVD + kvíz Elíša DVD pro děti Ester DVD pro děti Filip na ostrově šťastného ţivota (Renata Kaminská, Pepa Poper) Filipova nová dobrodruţství (Renata Kaminská) Filipova prázdninová dobrodruţství (Renata Kaminská, Pepa Popper) Hĺadaj a najdi v Bibli (Carl Anker Mortensen) slovensky Chléb z nebe DVD Ilustrovaná Bible (ČBS) Ilustrovaná Bible pro mládeţ (ČBS) jak k nám přišla Bible (Meryl Donel) Jak strudovat Bibli (Kay Arthurová) Jak to bylo (omalovánky + CD s písničkami a příběhy) Jan Křtitel DVD + kvíz Jaro, léto, jeseň, zima veršíky (Věra Gajdošíková) Jeţíš a jeho přátelé posuvné obrázky (Tim Dowley) Jeţíš království bez hranic DVD Jeţíšova modlitba DVD

9 Jeţíš, Syn Boţí DVD Jeţíšova podobenství DVD Jeţíšovy zázraky DVD + kvíz Jeţíš ţije DVD Jonáš a velryba leporelo (Christina Goodings) Josef král snů DVD Josef v Egyptě DVD Josefovo setkání s bratry DVD Kamarádi to nevzdávají (Dana Nowakova) Kdyţ dţungle volá (Betty Cottová) Klíče (Šárka Kubicová) učebnice pro děti let Kocourek se vrací (Michaela Hrachovcová) Král se stal sluhou DVD Kuňka a rybníček (Ludmila Lodenová) Lazar ţije DVD ţije pto děti Mesiáš přichází DVD + kvíz Milosrdný Samaritán DVD + kvíz Mimi modlitbičky pro nejmenší Modlitby na kaţdý den (Jo Brown) leporelo Modlitby před spaním (Jo Brown) - leporelo Moje malá kufříková Bible (IBS) Moje malá Bible leporelo (Christina Goodings) Moje první bible v obrázcích (N.Taylor) Mojţíš DVD + kvíz Narodil se král DVD + kvíz Neobyčejná dobrodruţství pro neobyčejné kluky a holky 1.,2.,3. díl (Radek Daniel) Nebeské království DVD pro děti Noe a jeho zvířátka leporelo (Christina Goodinga) O Jeţíši a dětech ( Katarína Urbanová) O nespokojené větvičce (Marie Rafajová) O srdíčku (Silvia Stendl) Ostrov Trosečníků (Jan Bárta) Odpusť nám naše viny - DVD Pane Boţe, jak se jmenuješ (Kay Arthurová) Pane věřím DVD pro děti Pavlova sluţba DVD pro děti Pojďme si číst (Bielikovi Marta a Stano) č. 1+2 Pojďme si číst (Bielikovi Marta a Stano) č.14 Poklady pod sněhem (Patricia St.John) Poklady v nebi DVD pro děti Postaven na skále DVD pro děti Princ egyptský DVD Provázky (Patricia Habada) učebnice pro děti 7 9 let Příběh o Josefovi (E.G.Whiteová) Příběh všech dob ISBN Příběhy pro celý nový rok (Jan Bárta) Příběhy z Bible (Anna Lukešová) Rýchly šíp (J. Edwarsová) S Bodlinkou od jara do zimy CD (puzzle, omalovánky, pexeso) S Bodlinkou od jara do zimy kniha (Manuela Jungová) Sluníčko a my děti (Zuzana Večeřová) Šalamoun - DVD Šest rušných dnů (Mary E.Erickson) Spravedlivý soudce DVD Štěbotavé veršíky (Ladislav Konvička) Stopy, divy, tajemství (V.Kohút) příběhy Stvoření chlupatá zvířátka Znamení času DVD Ztracená ovečka chlupatá zvířátka Tajemná záhrada (Frances Burneblová)

10 Tajemství jeskyně (Artur S.Maxwell) Tím vše začíná (Tinie de Vries) Trn v oku (Norma R. Younbergová) Tudy ne, Jonáši (Kay Arthurová) Velká kniha otázek a odpovědí o Bohu (Sinclair B. Ferguson) Věrní přátelé 1.-5.díl kniha + CD s puzzlemi a audioverzí knihy Věrní přátelé CDMP3 Vyprávění nejen pro Theofila CD MP3 (Jan Bárta) Vyprávění nejen pro Theofila kniha Vyprávíme dětem o Jeţíši (Lois Rock) Zakázaná zóna díl (Bill Myers) Zrnka (Dana Nowaková) učebnice pro děti od 2 let Ztracená ovečka leporelo (CHristina Goodings) Ztacený syn DVD Ţirafí příběhy + pracovní sešit Ţena, které se příliš snaţí (Kevin Leman) Knihy o zdraví a ţivotosprávě Bolesti hlavy Být fit a zdráv (Julia Shwarner) Cesta ke zdraví (E.G.Whiteová) Cvičení pro zdraví 50+ s Martou Jakubskou (DVD) Čtyři největší vrahové (Georgie E. Vandema) Dougallův plán (J.A.Mc Dougal) Doba jedová (RNDr. Jan Strunecká) Dynamický ţivot (kolektiv autorů) Dynamický ţivot (kolektiv autorů) Encyklopedie léčivých potravin (G.R.Pamplona) Encyklopedie přírodní léčby I. a II. díl Ernst Schneider Jeviště ţivota (Eva Veškrnová) Hned to bude (Igor Bukovský) - kuchařka Medová kuchařka (ADRA) Nevařte podle kuchařek (Roman a Halyna Uhrin) New start- kniha o zdravém ţivotním stylu (V:W.Foster) Ovoce a zelenina (Teubner) Potraviny z lesa a louky (kolektiv autorů) Prameny zdraví (časopisy) Proč ne eutanazie (Mudr. Marta Munzarová) Přírodní léčebné prostředky (Dr.G.Trash) Přirozená a zdravá ţivotospráva (E.G.Whiteová) Síla zdraví (Hans Diehl) Sója sójové výrobky v kuchyni (Stanislav Muntág) Stop hubnutí bez blbnutí (Igor Bukovski) Vaříme s Romanem Uhrinem CD Vychutnej si ţivot (J.D.Pamplona Roger) Zdraví (MUdr. Schneider) Ţít naplno (Julian Melgosa Ţivot a zdraví (časopisy)

11 Poezie Bůh obdarovává Bůh se o tebe stará Bůh slyší tvé prosby Bůh chce vést Člověče, chyť se za nos (Volkman) Chci tě chválit /Věra Gajdošíková) Je čas jít domů (Samuel Martásek) Klub anonymních porušovačů slibů (Bedřich Jetelina) Neplačte (verše k úmrtí kolektiv autorů) Mozaika(Petr Škrla) Obrázky z Bible (Věra Gajdošíková Obrázky z přírody (Věra gajdošíková) Obrázky ze ţivota (V. Gajdošíková) Opoţděné prvotiny(samuel Martásek) Orel na řetězu (Bedřich Jetelina) Pane, nauč mne vzlétnout (Petr Škrla) Perly Poznani(Ţofia Lenčová) Pojď za mnou (Věra Gajdošíková) Postřehy (Jarmila Dybová) Ptám se svých slov (Alois Volkman) Rým vděčnosti (kolektiv autorů) Terčeto (Walkman) Váza z křemene (Samuel Martásek) Včely v jantaru (Samuel Martásek) Znovuzrození (Alois Volkman) Ţivot s Bohem a s lidmi (Věra Gajdošíková) Zpěvníky Blíţ tobě Buď světlem Grace ( záznam DVD křesťanské skupiny) Chci oslavovat Zpívej píseň víry Ţivot náš 1.díl Ţivot náš 2.díl

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Psychologie, vztahy 1

Psychologie, vztahy 1 Psychologie, vztahy 1 Autor: Název: Rok vyd.: Místo vydání: Nakladatel: Majerský Ján Z utrpenia do radosti 1970 Hahne Peter Utrpení, proč je Bůh dopouští 1992 Goldstein Clifford Proč mlčíš, Bože 1994 Kushner

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ V ŽIVOTĚ

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ V ŽIVOTĚ 08 / 2012 TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ V ŽIVOTĚ Každý den nás reklamy bombardují desítkami nabídek těch velice důležitých výrobků a zážitků, které musíme mít. Dovolená, dům, krém proti vráskám, jogurt s velkými kousky

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ROČNÍK II. ČÍSLO 1/2008

ROČNÍK II. ČÍSLO 1/2008 O B Č A S N Í K Č T E N Á Ř Ů Z L U Ž E A O K O L Í ROČNÍK II. ČÍSLO 1/2008 Slovo úvodem Někdy se mi stává, že při otevírání balíku knih z nakladatelství Advent-Orion se začne v mé mysli promítat kus mého

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Host HopeTV. Jiřího Zbořila. Program 28. 10. 4. 11. 2011 43-2011. www.hopetv.cz

Host HopeTV. Jiřího Zbořila. Program 28. 10. 4. 11. 2011 43-2011. www.hopetv.cz 43-2011 Host HopeTV Jiří Zbořil V dalším díle pořadu Host HopeTV poznáte tanečníka, choreografa a moderátora Jiřího Zbořila. Jiří Zbořil měl tanec v lásce již od dětství, a přestože vyrůstal v katolickém

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Závěrečná zpráva. o soutěži v e znalosti Bible Stezka písmáků roč. 2011

Závěrečná zpráva. o soutěži v e znalosti Bible Stezka písmáků roč. 2011 Závěrečná zpráva o soutěži v e znalosti Bible Stezka písmáků roč. 2011 * v 1. kole - za ně odpovědnost nesl hlavně Junák - řádně v něm soutěžilo během září a října 265 soutěžících (včetně soutěžících mimo

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

KNIHOVNA - KS Praha - Východ číslo autor název tématika 31 Adamec Adolf Poznej svého tatínka vyučování 32 Adamec Adolf Poznej svého učitele vyučování

KNIHOVNA - KS Praha - Východ číslo autor název tématika 31 Adamec Adolf Poznej svého tatínka vyučování 32 Adamec Adolf Poznej svého učitele vyučování KNIHOVNA - KS Praha - Východ číslo autor název tématika 31 Adamec Adolf Poznej svého tatínka vyučování 32 Adamec Adolf Poznej svého učitele vyučování 190 Anderson Neil T. Vítězství nad temnotou duchovní

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

www.zitnaplno.cz ŽÍ T Ústí nad Labem

www.zitnaplno.cz ŽÍ T Ústí nad Labem www.zitnaplno.cz ŽÍ T NAPLNO Ústí nad Labem CO SE DĚJE? Rádi bychom v průběhu roku 2012 nabídli veřejnosti několik osvětových akcí a přednášek. Akce jsou zaměřeny na zdravotní prevenci, mezilidské vztahy

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Naučíme se biblický verš: Setba i ţeň a chlad i ţár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. 1.

Naučíme se biblický verš: Setba i ţeň a chlad i ţár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. 1. OBŠ1 SZ Z / LEKCE 4 N O E Genesis 6 9,19 Naučíme se biblický verš: Setba i ţeň a chlad i ţár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. 1. Mojžíšova 8,22 1. Porozumění textu 1.1 Souvislosti/Obsah

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Můj příběh, má píseň Pavel Kantor

Můj příběh, má píseň Pavel Kantor 23-2011 Vedle názvu cyklu Můj příběh, má píseň jsme zvyklí vídat exotická jména zahraničních muzikantů, ale chtěli bychom vám postupně představovat i tuzemské hudební osobnosti. Do prvního vydání české

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi.

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi. MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE JÁ A TY. TO JSME MY. DŮVĚŘUJEME SI, NEUBLIŽUJEME SI, NAŠE RUCE SI VZÁJEMNĚ POMÁHAJÍ, NEŠKODÍ. MÁM SVÉ POCITY A RESPEKTUJI POCITY DRUHÝCH, V ČEM JSME STEJNÍ A V ČEM JINÍ. UČÍME

Více

28. 4. 2012 17/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28. 4. 2012 17/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28. 4. 2012 17/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. dubna 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše Společná píseň

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

11-2011. www.hopetv.cz

11-2011. www.hopetv.cz 11-2011 evangelické prošel zásadní změnou poté, co se věnoval intenzivnímu studiu Starého zákona a jak sám říká prodělal nejprve myšlenkovou konverzi k jakési formě židokřesťanství a po studiu pak fyzickou

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

05-2011. www.hopetv.cz

05-2011. www.hopetv.cz 05- Premiéry Reflexy Jiří Drejnar III Jiří Drejnar pracoval jako kazatel a tajemník Církve adventistů sedmého dne, dokud nebyl v sedmdesátých letech na základě intervence StB donucen z církevního zaměstnání

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

List1. Země 978-3-625-00061-7 Vesmír 978-3-625-00060-0 Slavní vojevůdci Bělina Pavel 80-85768-22-4 Kotě z Kocourkova Čtvrtek Václav 978-80-00-03273-3

List1. Země 978-3-625-00061-7 Vesmír 978-3-625-00060-0 Slavní vojevůdci Bělina Pavel 80-85768-22-4 Kotě z Kocourkova Čtvrtek Václav 978-80-00-03273-3 Název Autor ISBN Dětský obrázkový slovník 80-86144-63-1 Encyklopedie Žáček Jíří 80-00-001088-7 Zvířata v životním prostředí Froněk Jiří 80-85635-674 Ilustrovaná encyklopedie pro děti Březinová Ivona 80-700-673-8

Více

15.5.2011. Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů. Proces a dokonalost (7x7)

15.5.2011. Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů. Proces a dokonalost (7x7) Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů 15.5.2011 15/5/2011 Revive Israel Ministries Proces a dokonalost (7x7) Ašer Intrater Obvykle nevyučuji na téma biblické numerologie, protoţe osobně raději

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více