Třístupňový plán. pro čtení. Bible 20, 21, 22, 23, 24. Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, a3.listJanův 2.,3.Janův

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třístupňový plán. pro čtení. Bible 20, 21, 22, 23, 24. Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, 3 4 2.a3.listJanův 2.,3.Janův"

Transkript

1 16 20, 21, 22, 23, 24 ListJakubův 1, 2, 3 4, 5 Ezechiel , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 1.listPetrův 1, 2, 3, 4 5 Daniel 1, 2, 3, 4, 11, 12 2.listPetrův 1, 2, 3 Ozeáš 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 12, listJanův 1 2, 3, 4, 5 Jóel 1, 2, 3 Ámos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, a3.listJanův 2.,3.Janův Micheáš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nahum 1, 2, 3 List Judův Judův Abakuk 1, 2, 3 Sofonjáš 1, 2, 3 ZjeveníJanovo1 7 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Ageus 1, 2 Zjevení , 9, 10 11, 12, 13, 14 Zacharjáš 1, 2 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14 Malachiáš 1, 2, 3 4 Zjevení , 17, 18, 19, 20, 21, 22 Třístupňový plán pro čtení Bible

2 15 Studijní materiály převzaty z NOVÉ STUDENTSKÉ BIBLE, původně zveřejněné v USA pod názvem THE NEW STUDENT BIBLE Copyright c 1986, 1992 vydavatelstvím Zondervan Publishing House Použito se svolením. Veškerá práva vyhrazena. České vydání zveřejněno zvláštní dohodou se Zondervan Publishing House Grand Rapids, Michigan, USA Z anglického originálu přeložil Šimon Konečný Sazba TEXem Šimon Konečný Study materials adapted from The NEW STUDENT BIBLE Originally published in the U.S.A. under the title THE NEW STUDENT BIBLE Copyright c 1986, 1992 by the Zondevan Publishing House Used by permission. All rights reserved. Czech edition published under special arrangement with Zondervan Publishing House Grand Rapids, Michigan, U.S.A. Translation c 1996 Šimon Konečný TEX design Šimon Konečný 105, 106, 107, 108, 109, , , 114, 115, , 118, 119: 1 48, 119: 49 96, 119: , 119: , Tesalonickým 1 2, 3 4, 5 2. Tesalonickým 1 2, 3 Žalmy , , , , , , 135, 136, , 139, 140, , 143, 144, 145, 146, 147, 148, Přísloví 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Timoteovi 1 2, 3 4, 5, 6 Kazatel 1, 2, 3, 4, 11, 12 Píseň písní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2. Timoteovi 1, 2, 3, 4 Izajáš , 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Titovi 1, 2 3 Izajáš , 38 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 Filemonovi Filemonovi Jeremjáš1 26 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Židům 1 7 1, 2, 3 4, 5 6, 7 Jeremjáš , 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Židům , 9, 10, 11, 12, 13, Pláč Jeremjášův 1, 2, 3, 4, 5 Ezechiel , 2 3,

3 14 Římanům 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1. Paralipomenon , 21, 22, 23 27, 28, 29 Římanům , 10, 11, 12 13, 14, Paralipomenon , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18 1.Korintským1 9 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, Paralipomenon , 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Korintským , 11, 12, 13, 14, 15, 16, Ezdráš 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nehemjáš 1, 2 3, 4, 11, 12, Korintským 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, Ester 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 Jób1 21 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, Galatským 1, 2, 3, 4 5 Jób , 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Efezským 1, 2, 3, 4, 5, 6 Žalmy , 3, 4, 11 12, 13 14, 15 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Filipským 1, 2, 3, 4 Žalmy , 42 43, 44, 45, 46 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61, 62, 63 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Koloským 1, 2, 3, 4 Žalmy , 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 94, 95, 96, 97, 98 99, , 102, 103, 104, Třístupňový plán pro čtení Bible Nejčastější z důvodů, proč se lidé zdráhají číst Bibli, je ztráta odvahy při pohledu na její rozsah. Samotná délka Bible, téměř tisíc stran, je úctyhodná. Je to spíše celá knihovna, obsahující 66 titulů od několika tuctů autorů. Není divu, že to čtenáře zmate aodradí. Následující třístupňový plán pomáhá rozdělit Bibli do většího počtu snáze zvládnutelných částí. Pokud otevíráte Bibli poprvé, začněte stupněm 1, pak pokračujte stupněm 2 a nakonec, jste-li ctižádostiví, pusťte se do stupně 3. Postupně byste měli Bibli stále více rozumět a ocenit její hodnoty. Všechny tři stupně mají jedno společné: předpokládají obvykle přečtení jedné kapitolydenně.tozaberevprůměrujen5 10 minut. Přečtené kapitoly si můžete zaznamenávat odškrtáváním jednotlivých rámečků. 3

4 4 13 Stupeň 1: Seznámení s Biblí Časový plán: Dva týdny Cíl: Osvojit si základní biblické znalosti Touto částí je vhodné začít první čtení Bible. V průběhu několika dvoutýdenních etap se rychle seznámíte s těmi biblickými pasážemi, kterébykaždýkřesťanmělznát.textybylyvybrányzedvoudůvodů: jednak jsou snadno srozumitelné a kromě toho bývají často citovány.stupeň1jevzorek,kterýbyvásmělpovzbuditkdalšímu čtení. 36 Marek 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Deuteronomium 1, 2, 3, 15, 16, 17 Lukáš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Deuteronomium 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Jan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1.Samuelova 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Jan 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 2.Samuelova 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, Život a učení Ježíšovo Den1. Lukáš1 Příprava na Ježíšův příchod Den2. Lukáš2 Ježíšovo narození Den3. Marek1 Počátek Ježíšovy činnosti Den4. Marek9 Z Ježíšova života Den5. Matouš5 Kázání na hoře Den6. Matouš6 Kázání na hoře Den7. Lukáš15 Podobenství Den8. Jan3 Rozhovor s Nikodémem Den9. Jan14 Závěrečné pokyny Den10. Jan17 Modlitba za učedníky Den11. Matouš26 Zrada a zatčení Den12. Matouš27 Poprava na kříži Den13. Jan20 Zmrtvýchvstání Den14. Lukáš24 Zjevení po vzkříšení Lukáš 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Jozue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Lukáš 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Soudců 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21 Jan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rút 1, 2, 3, 4 1.Samuelova 1, 2, 3, 15 Skutky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1.Královská1 11 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Skutky 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1.Královská 12, 13, 14, 20, 21, 22 Skutky 15, 16, 17, 18, 19, 20, Královská 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Skutky 22, 23, 24, 25, 26, 27, Paralipomenon , 10, 11, 12, 13, 14

5 12 5 Stupeň3:KaždéslovovBibli Časový plán: Tři roky Cíl: Pročíst celou Bibli a rozumět jí Třetí fáze Vás provede úplně celou Biblí, přečtete každé slovo. Jiné čtecí plány nabízejí na tento projekt pouhý rok, vyžadují však čtení nejméně tří kapitol denně. Toto tempo je pro mnoho čtenářů neúnosné. Stupeň 3 tedy požaduje čtení obvykle jedné kapitoly denně.(některé kratší kapitoly jsou ale spojeny, takže se někdy může stát, že přečtete dvě kapitoly za den.) Celkově tento plán počítá se třemi roky. Vestupni3sestřídáStarýaNovýZákon.Čteníjetakpestřejší a zabrání únavě, kterou by mohly způsobit dlouhé pasáže Starého Zákona. Genesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Matouš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Exodus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Matouš 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Leviticus 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 Matouš 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Leviticus 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Marek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Numeri 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 1) 2) 2.ŽivotaučeníPavlovo Den1. Skutky9 Saulovo obrácení Den2. Skutky16 Povolání do Makedonie Den3. Skutky17 Z misijních cest Den4. Skutky26 Životní příběh Den5. Skutky27 Ztroskotání lodi Den6. Skutky28 Příchod do Říma Den7. Římanům3 Ospravedlnění vírou Den8. Římanům7 Zápas s hříchem Den9. Římanům8 Život v Duchu Den10. 1.Korintským13 Největší dar: láska Den11. 1.Korintským15 Vzkříšení Den 12. Galatským 5 Svoboda v Kristu Den13. Efezkým3 Shrnutí Pavlovy misie Den 14. Filipským 2 Následování Krista První kniha Mojžíšova Druhá kniha Mojžíšova 3. Starý Zákon Den1. Genesis 1) 1 Stvoření světa Den2. Genesis3 Původ hříchu Den3. Genesis22 Abrahám a Izák Den4. Exodus 2) 3 Hospodin povolává Mojžíše Den5. Exodus20 Desatero přikázání Den6. 1.Samuelova17 David a Goliáš Den7. 2.Samuelova11 David a Batšeba Den8. 2.Samuelova12 Nátan usvědčuje krále Den9. 1.Královská18 Elijáš a Bálovi proroci Den10. Jób38 Hospodinova odpověď Jóbovi Den11. Žalm51 Doznání viny Den12. Izajáš40 Slova útěchy od Hospodina Den13. Daniel6 Daniel mezi lvy Den14. Amos4 Prorokovo přísné varování

6 Být křesťan Den1. Genesis3 Potřeba spásy Den2. Izajáš52 Proroctví spásy Den3. Izajáš53 Úděl trpícího služebníka Den4. Lukáš15 TřipříběhyoBožílásce Den5. Jan3 Znovuzrození Den6. Jan10 Dobrý pastýř Den7. Skutky8 Evangelium vychází od Židů Den8. Skutky26 Pavel svědčí králi Den9. Římanům3 Boží pohled na hřích Den10. Římanům5 Smíření s Bohem Den 11. Galatským 3 Nedosažitelnost spásy poslušností Den12. Efezským2 Nový život v Kristu Den13. 1.listPetrův1 Naděje spásy Den14. 2.listPetrův1 Jistota spásy 5. Biblické modlitby Den1. Genesis18 Abrahámova přímluva za Sodomu Den2. Exodus15 Mojžíšova píseň Hospodinu Den3. Exodus33 Mojžíš se setkává s Hospodinem Den4. 2.Samuelova7 Davidova odpověd na Boží zaslíbení Den5. 1.Královská8 Šalomounovo zasvěcení chrámu Den Paralipomenon 20 Jóšafatova modlitba za vítězství Den7. Ezdráš9 Ezdrášovo vyznání hříchů Den8. Žalm22 VoláníkBohuopomoc Den9. Žalm104 Modlitba chvály Den10. Daniel9 Danielova modlitba Den11. Abakuk3 Prorokovo útočiště v Hospodinu Den12. Matouš6 Modlitba Páně Den13. Jan17 Ježíšova modlitba za učedníky Den14. Koloským1 Pavlova modlitba díkůvzdání Pláč 3 Ezechiel 1, 2 3, 4, 37 Daniel 1, 3, 5, 6 Ozeáš 2 3, 11 Jóel 2 Ámos 4 Abdijáš Abdijáš Jonáš 3 4 Micheáš 6 Nahum 1 Abakuk 1 Sofonjáš 3 Ageus 1 Zacharjáš 8 Malachiáš 3, Matouš 5, 6, 13, 19, 26, 27, 28 Marek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Lukáš 1, 2, 10, 12, 15, 16, 18, 24 Jan 3, 6, 10, 14, 15, 16, 1,7 20 Skutky 1, 2, 5, 9, 16, 17, 26, 27, 28 Římanům 3, 7, 8, Korintským 13, Korintským 4, 12 Galatským 3 Efezským 2, 3 Filipským 2 Koloským 1 1. Tesalonickým Tesalonickým 2 1. Timoteovi 1 2. Timoteovi 2 Titovi 2 Filemonovi Filemonovi Židům 2, 11, 12 List Jakubův 1 1.listPetrův 1 2.listPetrův 1 1.listJanův 3 2.a3.Janův 2.,3.Janův List Judův Judův Zjevení Janovo 1, 12, 21

7 10 7 Stupeň2:KaždáknihavBibli Časový plán: Šest měsíců Cíl: Získat celkový přehled o Bibli Stupeň 2 obsahuje 186 z kapitol Bible. Mnohé známé části Bible zde nejsou zastoupeny a z některých knih(např. Leviticus) přečtete pouze jedinou kapitolu. Těchto 186 kapitol bylo vybráno tak, aby je průměrný čtenář mohl číst bez výkladových komentářů. Dohromady poskytují dobrý základ pro porozumění Bibli. Vynecháte-li několik dní, nevadí. Pokračujte ve čtení jedné kapitoly denně,ažbudetemoci.během180dnísevestručnostiseznámítese všemi knihami Bible. Genesis 1, 2, 3, 4, 7, 8, 15, 19, 22, 27, 28, 37, 41, 45 Exodus 3, 10 11, 14, 20, 32 Leviticus 26 Numeri 11, 14 Deuteronomium 4, 8, 28 Jozue 2, 6, 7, 24 Soudců 6, 7, 16 Rút 1 1.Samuelova 3, 16, 17, 20 2.Samuelova 6, 11, 12 1.Královská 3, 8, 17, 18 2.Královská 5, 17, Paralipomenon Paralipomenon 20, 30, 32 Ezdráš 3 Nehemjáš 2, 8 Ester 4 Jób 1 2, 38, 42 Žalmy 9, 23, 27, 51, 84, 103, 139 Přísloví 4, 10 Kazatel 3 Píseň písní 2 Izajáš 6, 25, 40, 52, 53, 55 Jeremjáš 2, 15, 31, Duch svatý Den1. Soudců14 Samson obdařen silou Den2. 1.Samuelova10 Zkušenost krále Saula Den3. Matouš3:14:10 DuchsvatýpřiJežíšověkřtuapokušení Den4. Jan14 Ježíš zaslibuje Ducha Den5. Jan16 Dílo Ducha svatého Den6. Skutky2 Seslání Ducha o letnicích Den7. Skutky10 Petr poslán k pohanům Den8. Římanům8 Vítězství v Duchu Den9. 1.Korintským2 Moudrost z Ducha svatého Den10. 1.Korintským12 Dary Ducha svatého Den11. 1.Korintským14 Dary jazyků a proroctví Den 12. Galatským 5 Život v Duchu Den13. Efezským4 Jednota a dary Den14. 1.Janův4 Znamení Ducha 7.ŽenyvBibli Den1. Genesis2 Eva, první žena Den2. Genesis18 Sára se směje Božímu zaslíbení Den3. Genesis24 Rebeka, manželka Izákova Den4. Genesis27 Rebeka nadržuje Jákobovi Den5. Soudců4 Debořino vedení vysvobozuje lid Den6. Rút1 Hluboké přátelství dvou žen Den7. 1.Samuelova1 Chanasemodlízasyna Den8. 1.Královská17 Chudá vdova a prorok Elijáš Den9. 1.Královská21 Jezábel, zosobnění špatnosti Den10. Ester2 Ester královnou Den11. Ester4 Esteřina odvaha nasadit život Den12. Lukáš1 Marie a Alžběta slyší velikou zvěst Den13. Lukáš2 Mariemávelkýden Den14. Jan11 MarieaMartaaLazarovasmrt

8 8 9 3) 8.MuživBibli Den1. Soudců6 Hospodin povolává Gedeona Den2. Soudců7 Gedeon přemáhá strach i nepřátele Den3. 1.Samuelova3 Hospodin povolává Samuele Den4. 1.Královská3 Šalomoun obdrží moudrost Den5. 1.Královská19 Elijáš se zachraňuje útěkem Den6. 2.Královská5 Elíša uzdravuje cizího vojevůdce Den7. Izajáš6 Hospodin povolává proroka Izajáše Den8. 2.Královská18 Král Chizkijáš v obklíčení Den9. 2.Královská19 Izajáš zvěstuje králi Den Paralipomenon 34 Jošijáš přivádí lid k nápravě Den11. Nehemjáš2 Nehemjáš obnovuje hradby Den 12. Jeremjáš 38 Vězněný Jeremjáš odmítá změnit výpověď Den13. Daniel1 Daniel v zajetí riskuje život Den14. Daniel5 Daniel vykládá nápis na zdi Třetí kniha Mojžíšova 9. Sociální spravedlnost Den1. Exodus3 Hospodin slyší nářek utiskovaných Den2. Leviticus 3) 25 Rok odpočinutí a milostivé léto Den3. Rút2 Chudá žena nalézá pomoc Den4. 1.Královská21 Elijáš hovoří k chamtivému králi Den5. Nehemjáš5 Nehemjáš pamatuje na chudé Den6. Izajáš5 Běda poživačným materialistům Den7. Izajáš58 Pravý půst Den8. Jeremjáš34 Svoboda otrokům Den9. Ámos2 Vzpoura proti Hospodinu Den10. Ámos6 Běda sebejistým Den11. Micheáš6 Hospodinovy požadavky Den12. Lukáš3 Jan Křtitel a příchod Spasitele Den13. Matouš6 Ježíš hovoří o hmotných statcích Den14. ListJakubův2 Bohatí a chudí 4) 5) 10.Bůhapříroda Den1. Genesis1 Bůh stvořil zemi Den2. Genesis2 Bůh stvořil lidské bytosti Den3. Přísloví8 Pohled moudrosti na stvoření Den4. Genesis7 Bůh zachraňuje zvířata Den5. Jób38 Majestátnost přírody Den6. Jób39 Nespoutanost přírody Den7. Jób40 Boží svrchovanost nad přírodou Den8. Žalm8 Chvála Stvořitele Den9. Žalm68 Příroda vzdává chválu Den10. Žalm104 Bůh udržuje zemi Den11. Izajáš40 Vládce všeho stvoření Den12. Římanům8 Očekávání tvorstva Den13. Izajáš65 Předobraz obnovené země Den14. Zjevení22 Konec dějin Čtvrtá kniha Mojžíšova Pátá kniha Mojžíšova 11. Abrahám, Izák ajákob Genesis 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, Mojžíš Exodus 2, 3, 4, 7, 12, 14, 16, 19, 32 Numeri 4) 14 Deuteronomium 5) 1, 2, 4, David 1. Samuelova 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 2.Samuelova 6, 7, 11, 12, 13, 15, 18

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

1. LEKCE BIBLE SLOVO BOŽÍ

1. LEKCE BIBLE SLOVO BOŽÍ 1. LEKCE BIBLE SLOVO BOŽÍ Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. (Am 8,11) Hlad po Božím slově skutečně

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

na každý den v roce Všedrr í dny (lo- t týden9 roči í cykius 2) Giorgio Zevini- Pier Giordano Cabra (ed.) it rgického rmezidobí

na každý den v roce Všedrr í dny (lo- t týden9 roči í cykius 2) Giorgio Zevini- Pier Giordano Cabra (ed.) it rgického rmezidobí Giorgio Zevini- Pier Giordano Cabra (ed) LECTO DVNA na každý den v roce 12 Všedrr í dny it rgického rmezidobí (lo- t týden9 roči í cykius 2) KARMELTÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2003 LTURGE SLOVA

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

t - I " ,. STARY ZAKON KRALOVSKE , DRUHA Překlad s výkladem PARALIPOMENON KNIHY KRÁLOVSKÉ DRUHÁ PARALIPOMENON KALICH - PRAHA

t - I  ,. STARY ZAKON KRALOVSKE , DRUHA Překlad s výkladem PARALIPOMENON KNIHY KRÁLOVSKÉ DRUHÁ PARALIPOMENON KALICH - PRAHA ,. STARY ZAKON,. t - I " l. KNIHY KRALOVSKE Překlad s výkladem, DRUHA PARALIPOMENON 6 KNIHY KRÁLOVSKÉ DRUHÁ PARALIPOMENON 1980 KALICH - PRAHA 6 Babylóňanům. Z kdysi mocné říše Davidovy tu jsou jen skromné

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona Franýois Vouga Teologie Nového zákona KŇAZ5KÝ SBMINÁR sv. Františka Xilverského BANSKÁ BYSTRICA KNIŽNIC A zapísané dňa J prfrastkové číslo: il (ilfj značka:,ti;. I! /tj!i OBSAH PŘEDMLUVA....... I 1. ÚVOD

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTSKOU SOBOTNÍ ŠKOLKU, TŘÍDA A, část 1.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTSKOU SOBOTNÍ ŠKOLKU, TŘÍDA A, část 1. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTSKOU SOBOTNÍ ŠKOLKU, TŘÍDA A, část 1. I. Mojžíšova 1 O stvoření světa. Gen 1 Dny stvoření. 2 První lidé v ráji. O sobotě. Gen 2 Vztah lidí a Boha. 3 Neposlušnost se nevyplácí.

Více

Konfirmační otázky a odpovědi (Zpracováno podle konfirmační učebnice Věřím a slibuji od M. Hvožďary)

Konfirmační otázky a odpovědi (Zpracováno podle konfirmační učebnice Věřím a slibuji od M. Hvožďary) Konfirmační otázky a odpovědi (Zpracováno podle konfirmační učebnice Věřím a slibuji od M. Hvožďary) 1. Co je to konfirmace? Co znamená slovo konfirmace? Konfirmace je slavnostní přijetí pokřtěných mladých

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích...

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích... BiBlický studijní kurz Tato studie patří: 1. studie PřečTi si: Žalm 119,9-1 Bible Blok A Bible jako knihovna dosaženého vzdělání. například Mojžíš byl vzdělán v moudrosti starověkých egypťanů, národa,

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Lekce 1. Boží cesty a Boží slova. osnova lekce

Lekce 1. Boží cesty a Boží slova. osnova lekce Lekce 1 Boží cesty a Boží slova Starý zákon byl první částí Bible, jež měla být sepsána. Na jeho stránkách se setkáváme s osudy mnoha různých lidí, kteří žili před více než dvěma tisíci lety. Často však

Více

GIANFRANCO RAVASI BIBLICKÉ POSTAVY LITURGICKÝ ROK S OSOBNOSTMI BIBLE KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2009

GIANFRANCO RAVASI BIBLICKÉ POSTAVY LITURGICKÝ ROK S OSOBNOSTMI BIBLE KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2009 GIANFRANCO RAVASI BIBLICKÉ POSTAVY LITURGICKÝ ROK S OSOBNOSTMI BIBLE KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2009 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Ravasi, Gianfranco Biblické postavy : liturgický

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

VÝKLADY KE STARÉMU ZÁKONU

VÝKLADY KE STARÉMU ZÁKONU VÝKLADY KE STARÉMU ZÁKONU III. KNIHY NAUČNÉ JÓB AŽ PÍSEŇ PÍSNÍ Připravila Starozákonní překladatelská komise Praha 1998 KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 1998 Česká biblická společnost Karmelitánské

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

BIBLICKÝ TRÉNINK OVÝ PROGRAM 1. ROČNÍK

BIBLICKÝ TRÉNINK OVÝ PROGRAM 1. ROČNÍK BIBLICKÝ TRÉNINK OVÝ PROGRAM 1. ROČNÍK OBSAH 1. ROČNÍKU STUDIA Oddíl 1 - Učení Lekce 1 Biblické učení (doktrína) 4 Lekce 2 Učení o Bohu 9 Lekce 3 Učení o Bohu Synu 17 Lekce 4 Učení o Bohu Duchu Svatém

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University Studijní zprávy za jednotlivé části BROŽURA es 12 S OTÁZKAMI KRÁLovsTVÍ, MOC " ASLAVA PŘEHLED NOVÉHO ZÁKONA lel University . es 12 - KRÁLovS'IV1, MOC A SLÁVA POKYNY Po ukončení studia každé části vyplň

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Genesis 2,7. Žalm 16,11. Žalm 66,18. Žalm 84,11. Žalm 95,2

Genesis 2,7. Žalm 16,11. Žalm 66,18. Žalm 84,11. Žalm 95,2 Genesis 2,7 Genesis 1,1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Genesis 2,16-17 A Hospodin

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU STRUČNÝ OBSAH BIBLE STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU (Gn 1,1-3,24) Až jednou (třeba za několik tisíc let) bude někdo zkoumat, co jsme napsali, nebude mu k pochopení stačit, aby si to pouze přečetl.

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Petr Chalupa DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Olomouc 2008 Oponenti:

Více

Zázračné duchovní Dary. v dnešní době. Fakt nebo Klam?

Zázračné duchovní Dary. v dnešní době. Fakt nebo Klam? Zázračné duchovní Dary v dnešní době Fakt nebo Klam? Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého Skutky 8:17 Zázračné duchovní dary v dnešní době fakt nebo klam? Než se pustíme do pojednání

Více

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 06/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Porozumění literárním stylům nebo žánrům biblických knih

Porozumění literárním stylům nebo žánrům biblických knih Porozumění literárním stylům nebo žánrům biblických knih Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou se musíme naučit, abychom mohli správně studovat, vykládat a vyučovat Písmo je porozumět tomu, že Bůh si nejen

Více

Boží slovo na každý den

Boží slovo na každý den Boží slovo na každý den Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou! (Žl 138,8) Obsah: Obsah:... 1 SLOVO NA ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ... 6 PROČ JE

Více

III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 6. Co je církev?

III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 6. Co je církev? III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 6. Co je církev? Jestliže se Vám pod slovem církev vybaví nějaká církevní budova, nebo náboženská instituce, tak jste na omylu. České slovo církev je překladem řeckého slova ekklesia,

Více

encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz VALBURGA VAVŘINOVÁ M A L Á encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 LIBRI Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e

Více

Krédo: Věřím v Boha Otce všemohoucího... i v Ježíše Krista... i v Ducha svatého... i ve svatou církev obecnou... i ve společenství svatých...

Krédo: Věřím v Boha Otce všemohoucího... i v Ježíše Krista... i v Ducha svatého... i ve svatou církev obecnou... i ve společenství svatých... Krédo: Věřím v Boha Otce všemohoucího... i v Ježíše Krista... i v Ducha svatého... i ve svatou církev obecnou... i ve společenství svatých.... Maxima: Jsou-li závěry předepsány, je studium vyloučené. Názor:

Více

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické studie pro mladé poznejbibli Vedoucí skupiny: 1. lekce Zázraky proměnění vody ve víno Přečti si: Jan 2,1-11 Klíčové verše Jan 14,15

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Bible. Gerlinde Baumann. Bible

Bible. Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Jak je to vlastně s Biblí: Kdo napsal tento první světový bestseller? Jaký význam má Starý zákon pro křesťany a pro židy? O čem pojednává Nový zákon? Právě tady najdete jasný přehled a

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Počátky starověké literatury

Počátky starověké literatury Počátky starověké literatury Písmo V pravěku pouze nástěnné malby či ozdobné předměty Ve starověku potom rozvoj písma a s ním související počátky literatury Obrázková písma: vztahují se k vizuální podobě

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich:

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich: Čemu věříme Chtěli bychom zde shrnout čemu věříme. Nejde o vyčerpávající vyznání víry, ale o první seznámení s námi. Jednotlivé body se liší stručností, způsobem vyjadřování, atd. Nenapsal je jeden, psali

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

C11. poznejbibli. Muži Starého zákona Gedeon. biblické příběhy pro mládež

C11. poznejbibli. Muži Starého zákona Gedeon. biblické příběhy pro mládež Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické příběhy pro mládež Vedoucí skupiny: 1. STUDIE Muži Starého zákona Gedeon Další doporučená čtení: Soudců 6,24-40 a 8,1-35

Více

II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 5. Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? DŮKAZY, ŽE BIBLE JE BOŽÍ SLOVO

II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 5. Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? DŮKAZY, ŽE BIBLE JE BOŽÍ SLOVO II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 5. Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? DŮKAZY, ŽE BIBLE JE BOŽÍ SLOVO Bible, jakožto následek je důkazem, který svědčí o tom, zda je její příčinou Bůh nebo pouhý člověk.

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

5) BIBLICKÉ DĚJINY 1) ŠALOMOUN Šalomoun bude asi ze všech uvedených starozákoních postav nejméně vhodným vzorem pro křesťanskou zbožnost, protože se

5) BIBLICKÉ DĚJINY 1) ŠALOMOUN Šalomoun bude asi ze všech uvedených starozákoních postav nejméně vhodným vzorem pro křesťanskou zbožnost, protože se 5) BIBLICKÉ DĚJINY 1) ŠALOMOUN Šalomoun bude asi ze všech uvedených starozákoních postav nejméně vhodným vzorem pro křesťanskou zbožnost, protože se ke stáru nechal strhnout svými manželkami a obětoval

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

4. lekce Rozvoj naší osobnosti

4. lekce Rozvoj naší osobnosti 4. lekce Rozvoj naší osobnosti Vzpomínáte si, že jsme si v předchozí lekci říkali, že Božím záměremje zbudovat v nás svou podobu? Jaký to nádherný cíl! A tato obnova probíhá spolu s rozvojem naší osobnosti.

Více

USTANOVUJÍCÍ LISTINA KŘESŤANSKÉ CÍRKVE CESTA ŽIVOTA

USTANOVUJÍCÍ LISTINA KŘESŤANSKÉ CÍRKVE CESTA ŽIVOTA USTANOVUJÍCÍ LISTINA KŘESŤANSKÉ CÍRKVE CESTA ŽIVOTA ČÁST PRVNÍ NÁZEV, CHARAKTERISTIKA A HISTORIE 1 název 1) název církve: KŘESŤANSKÁ CÍRKEV CESTA ŽIVOTA (dále jen KCCŽ) 2 charakteristika 1) KCCŽ je evangelikální

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné

Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné Bible promlouvá s hlasitým voláním ke každému žijícímu na zemi. Bojte se Yahuwaha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil

Více

C12. poznejbibli. Zaslíbení od Boha. biblické příběhy pro mládež

C12. poznejbibli. Zaslíbení od Boha. biblické příběhy pro mládež Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. StudIe Narození Krista Zaslíbení od Boha poznejbibli biblické příběhy pro mládež Přečti si: Genesis 3,1-24 Izaiáš 7,14-16

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

Jak je to s Desaterem? 2

Jak je to s Desaterem? 2 Jak je to s Desaterem? 1 Jak je to s Desaterem? Chris Badenhorst Překlad: Pavel Škoda, B.Th. Zdroj: http://www.lifeassuranceministries.org/studies/whataboutthetenc.html Jaká je role zákona v životě křesťana?

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

Bible. Michael Keene

Bible. Michael Keene Bible kapesní průvodce Michael Keene Michael Keene: Bible kapesní průvodce Z anglického originálu přeložila Miroslava Čejková 2011 Text copyright 2002 Michael Keene. Original edition published in English

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 1. Je Ježíš Bůh? Výklad Bible, že Ježíš není Bůh, je nesprávný, protože odporuje Písmu.

III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 1. Je Ježíš Bůh? Výklad Bible, že Ježíš není Bůh, je nesprávný, protože odporuje Písmu. III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 1. Je Ježíš Bůh? Výklad Bible, že Ježíš není Bůh, je nesprávný, protože odporuje Písmu. Takový nesprávný výklad je například v případě Svědků Jehovových založen na zdůrazňování veršů

Více

Exodus 20,3-4. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.

Exodus 20,3-4. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Exodus 20,5-6 Exodus 20,3-4 Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu

Více

Kryonova podobenství Kryon Kniha 4 Translation from the English language edition: The Parables of Kryon Copyright 1996 Lee Carroll All Rights Reserved Czech language edition published by WIKINA, Prague

Více

Konverze v Novém zákoně

Konverze v Novém zákoně Konverze v Novém zákoně Konverzí v tomto článku rozumíme základní událost v životě, jíž se člověk stává křesťanem, když v pokání přijímá vírou Boží milost zjevenou v Pánu Ježíši Kristu, cele se obrátí

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

3.lekce Jak zacházet s vlastním životem

3.lekce Jak zacházet s vlastním životem 3.lekce Jak zacházet s vlastním životem V předcházejících dvou lekcích jsme si pověděli o Boží i naší roli, co se týče křesťanského správcovství. Také víme, že sami jsme jak Božím majetkem, tak i Božími

Více

Do popředí totiž staví jedinečnost a neopakovatelnost lidského života. Každá věc má svůj čas, jež se dá ovšem také propásnout nebo promrhat.

Do popředí totiž staví jedinečnost a neopakovatelnost lidského života. Každá věc má svůj čas, jež se dá ovšem také propásnout nebo promrhat. Jonáš 2 (Na dně - v chrámě Páně) I. Jonáš na dně Minulou neděli - v prvním jonášovském kázání - se Boží prorok ocitl na dně. Doslova i obrazně. Ve své snaze se co nejvíce vzdálit Bohu zvolil krajní řešení.

Více

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky:

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro dorost PoznejBibli 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání Šimon Petr byl představen Pánu Ježíši svým bratrem.

Více

Rozdílné Rodopisy Ježíše Krista v Matouši a Lukášovi http://www.lifeofchrist.com/life/genealogy/

Rozdílné Rodopisy Ježíše Krista v Matouši a Lukášovi http://www.lifeofchrist.com/life/genealogy/ Rozdílné Rodopisy Ježíše Krista v Matouši a Lukášovi http://www.lifeofchrist.com/life/genealogy/ Matouš 1:1-17 a Lukáš 3:23-38 dávají rodopisy Ježíše. Matouš zaznamenává Josefův rodokmen, zatímco Lukáš

Více

CESTA DOMÙ ~ Kryonovo podobenství ~ Pøíbìh Michaela Thomase a Sedmi andìlù Kryon Kniha 5 Translation from the English language edition: The Journey Home Copyright 1997 Lee Carroll All Rights Reserved Czech

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA VZDĚLÁVÁNÍ STARŠÍCH

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA VZDĚLÁVÁNÍ STARŠÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA VZDĚLÁVÁNÍ STARŠÍCH - Duchovní služba - Šalomoun a David (rozdíl srdce ve vztahu k Bohu) 2000 - Duchovní vůdcovství - Nehemiáš (znal Boha, slovo, zaslíbení, situaci svého lidu, zástupné

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Lekce 8. Rozdělené království. osnova lekce

Lekce 8. Rozdělené království. osnova lekce Lekce 8 Rozdělené království V sedmé lekci jsme na chvíli přerušili naše putování dějinami Izraele a zabývali se spisy věku království - podivuhodnými knihami básnickými a mudroslovnými. Nyní se opět vrátíme

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

2 Boží láska v Ježíši

2 Boží láska v Ježíši Bůh je láska Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. (Janův list 4:16b) Vyjádření, že Bůh je láska, ukazuje nejhlubším způsobem, kdo je Bůh a jaký je, a též, že láska není jen

Více

Živá Bible. Jaký důkaz nabízí Bible pro podporu těchto neobyčejných tvrzení?

Živá Bible. Jaký důkaz nabízí Bible pro podporu těchto neobyčejných tvrzení? Živá Bible Co Bible tvrdí sama o sobě? (1) Všeliké zajisté Písmo od Yahuwaha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, aby byl dokonalý člověk

Více