Třístupňový plán. pro čtení. Bible 20, 21, 22, 23, 24. Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, a3.listJanův 2.,3.Janův

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třístupňový plán. pro čtení. Bible 20, 21, 22, 23, 24. Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, 3 4 2.a3.listJanův 2.,3.Janův"

Transkript

1 16 20, 21, 22, 23, 24 ListJakubův 1, 2, 3 4, 5 Ezechiel , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 1.listPetrův 1, 2, 3, 4 5 Daniel 1, 2, 3, 4, 11, 12 2.listPetrův 1, 2, 3 Ozeáš 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 12, listJanův 1 2, 3, 4, 5 Jóel 1, 2, 3 Ámos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, a3.listJanův 2.,3.Janův Micheáš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nahum 1, 2, 3 List Judův Judův Abakuk 1, 2, 3 Sofonjáš 1, 2, 3 ZjeveníJanovo1 7 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Ageus 1, 2 Zjevení , 9, 10 11, 12, 13, 14 Zacharjáš 1, 2 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14 Malachiáš 1, 2, 3 4 Zjevení , 17, 18, 19, 20, 21, 22 Třístupňový plán pro čtení Bible

2 15 Studijní materiály převzaty z NOVÉ STUDENTSKÉ BIBLE, původně zveřejněné v USA pod názvem THE NEW STUDENT BIBLE Copyright c 1986, 1992 vydavatelstvím Zondervan Publishing House Použito se svolením. Veškerá práva vyhrazena. České vydání zveřejněno zvláštní dohodou se Zondervan Publishing House Grand Rapids, Michigan, USA Z anglického originálu přeložil Šimon Konečný Sazba TEXem Šimon Konečný Study materials adapted from The NEW STUDENT BIBLE Originally published in the U.S.A. under the title THE NEW STUDENT BIBLE Copyright c 1986, 1992 by the Zondevan Publishing House Used by permission. All rights reserved. Czech edition published under special arrangement with Zondervan Publishing House Grand Rapids, Michigan, U.S.A. Translation c 1996 Šimon Konečný TEX design Šimon Konečný 105, 106, 107, 108, 109, , , 114, 115, , 118, 119: 1 48, 119: 49 96, 119: , 119: , Tesalonickým 1 2, 3 4, 5 2. Tesalonickým 1 2, 3 Žalmy , , , , , , 135, 136, , 139, 140, , 143, 144, 145, 146, 147, 148, Přísloví 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Timoteovi 1 2, 3 4, 5, 6 Kazatel 1, 2, 3, 4, 11, 12 Píseň písní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2. Timoteovi 1, 2, 3, 4 Izajáš , 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Titovi 1, 2 3 Izajáš , 38 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 Filemonovi Filemonovi Jeremjáš1 26 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Židům 1 7 1, 2, 3 4, 5 6, 7 Jeremjáš , 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Židům , 9, 10, 11, 12, 13, Pláč Jeremjášův 1, 2, 3, 4, 5 Ezechiel , 2 3,

3 14 Římanům 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1. Paralipomenon , 21, 22, 23 27, 28, 29 Římanům , 10, 11, 12 13, 14, Paralipomenon , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18 1.Korintským1 9 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, Paralipomenon , 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Korintským , 11, 12, 13, 14, 15, 16, Ezdráš 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nehemjáš 1, 2 3, 4, 11, 12, Korintským 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, Ester 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 Jób1 21 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, Galatským 1, 2, 3, 4 5 Jób , 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Efezským 1, 2, 3, 4, 5, 6 Žalmy , 3, 4, 11 12, 13 14, 15 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Filipským 1, 2, 3, 4 Žalmy , 42 43, 44, 45, 46 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61, 62, 63 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Koloským 1, 2, 3, 4 Žalmy , 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 94, 95, 96, 97, 98 99, , 102, 103, 104, Třístupňový plán pro čtení Bible Nejčastější z důvodů, proč se lidé zdráhají číst Bibli, je ztráta odvahy při pohledu na její rozsah. Samotná délka Bible, téměř tisíc stran, je úctyhodná. Je to spíše celá knihovna, obsahující 66 titulů od několika tuctů autorů. Není divu, že to čtenáře zmate aodradí. Následující třístupňový plán pomáhá rozdělit Bibli do většího počtu snáze zvládnutelných částí. Pokud otevíráte Bibli poprvé, začněte stupněm 1, pak pokračujte stupněm 2 a nakonec, jste-li ctižádostiví, pusťte se do stupně 3. Postupně byste měli Bibli stále více rozumět a ocenit její hodnoty. Všechny tři stupně mají jedno společné: předpokládají obvykle přečtení jedné kapitolydenně.tozaberevprůměrujen5 10 minut. Přečtené kapitoly si můžete zaznamenávat odškrtáváním jednotlivých rámečků. 3

4 4 13 Stupeň 1: Seznámení s Biblí Časový plán: Dva týdny Cíl: Osvojit si základní biblické znalosti Touto částí je vhodné začít první čtení Bible. V průběhu několika dvoutýdenních etap se rychle seznámíte s těmi biblickými pasážemi, kterébykaždýkřesťanmělznát.textybylyvybrányzedvoudůvodů: jednak jsou snadno srozumitelné a kromě toho bývají často citovány.stupeň1jevzorek,kterýbyvásmělpovzbuditkdalšímu čtení. 36 Marek 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Deuteronomium 1, 2, 3, 15, 16, 17 Lukáš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Deuteronomium 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Jan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1.Samuelova 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Jan 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 2.Samuelova 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, Život a učení Ježíšovo Den1. Lukáš1 Příprava na Ježíšův příchod Den2. Lukáš2 Ježíšovo narození Den3. Marek1 Počátek Ježíšovy činnosti Den4. Marek9 Z Ježíšova života Den5. Matouš5 Kázání na hoře Den6. Matouš6 Kázání na hoře Den7. Lukáš15 Podobenství Den8. Jan3 Rozhovor s Nikodémem Den9. Jan14 Závěrečné pokyny Den10. Jan17 Modlitba za učedníky Den11. Matouš26 Zrada a zatčení Den12. Matouš27 Poprava na kříži Den13. Jan20 Zmrtvýchvstání Den14. Lukáš24 Zjevení po vzkříšení Lukáš 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Jozue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Lukáš 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Soudců 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21 Jan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rút 1, 2, 3, 4 1.Samuelova 1, 2, 3, 15 Skutky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1.Královská1 11 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Skutky 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1.Královská 12, 13, 14, 20, 21, 22 Skutky 15, 16, 17, 18, 19, 20, Královská 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Skutky 22, 23, 24, 25, 26, 27, Paralipomenon , 10, 11, 12, 13, 14

5 12 5 Stupeň3:KaždéslovovBibli Časový plán: Tři roky Cíl: Pročíst celou Bibli a rozumět jí Třetí fáze Vás provede úplně celou Biblí, přečtete každé slovo. Jiné čtecí plány nabízejí na tento projekt pouhý rok, vyžadují však čtení nejméně tří kapitol denně. Toto tempo je pro mnoho čtenářů neúnosné. Stupeň 3 tedy požaduje čtení obvykle jedné kapitoly denně.(některé kratší kapitoly jsou ale spojeny, takže se někdy může stát, že přečtete dvě kapitoly za den.) Celkově tento plán počítá se třemi roky. Vestupni3sestřídáStarýaNovýZákon.Čteníjetakpestřejší a zabrání únavě, kterou by mohly způsobit dlouhé pasáže Starého Zákona. Genesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Matouš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Exodus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Matouš 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Leviticus 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 Matouš 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Leviticus 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Marek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Numeri 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 1) 2) 2.ŽivotaučeníPavlovo Den1. Skutky9 Saulovo obrácení Den2. Skutky16 Povolání do Makedonie Den3. Skutky17 Z misijních cest Den4. Skutky26 Životní příběh Den5. Skutky27 Ztroskotání lodi Den6. Skutky28 Příchod do Říma Den7. Římanům3 Ospravedlnění vírou Den8. Římanům7 Zápas s hříchem Den9. Římanům8 Život v Duchu Den10. 1.Korintským13 Největší dar: láska Den11. 1.Korintským15 Vzkříšení Den 12. Galatským 5 Svoboda v Kristu Den13. Efezkým3 Shrnutí Pavlovy misie Den 14. Filipským 2 Následování Krista První kniha Mojžíšova Druhá kniha Mojžíšova 3. Starý Zákon Den1. Genesis 1) 1 Stvoření světa Den2. Genesis3 Původ hříchu Den3. Genesis22 Abrahám a Izák Den4. Exodus 2) 3 Hospodin povolává Mojžíše Den5. Exodus20 Desatero přikázání Den6. 1.Samuelova17 David a Goliáš Den7. 2.Samuelova11 David a Batšeba Den8. 2.Samuelova12 Nátan usvědčuje krále Den9. 1.Královská18 Elijáš a Bálovi proroci Den10. Jób38 Hospodinova odpověď Jóbovi Den11. Žalm51 Doznání viny Den12. Izajáš40 Slova útěchy od Hospodina Den13. Daniel6 Daniel mezi lvy Den14. Amos4 Prorokovo přísné varování

6 Být křesťan Den1. Genesis3 Potřeba spásy Den2. Izajáš52 Proroctví spásy Den3. Izajáš53 Úděl trpícího služebníka Den4. Lukáš15 TřipříběhyoBožílásce Den5. Jan3 Znovuzrození Den6. Jan10 Dobrý pastýř Den7. Skutky8 Evangelium vychází od Židů Den8. Skutky26 Pavel svědčí králi Den9. Římanům3 Boží pohled na hřích Den10. Římanům5 Smíření s Bohem Den 11. Galatským 3 Nedosažitelnost spásy poslušností Den12. Efezským2 Nový život v Kristu Den13. 1.listPetrův1 Naděje spásy Den14. 2.listPetrův1 Jistota spásy 5. Biblické modlitby Den1. Genesis18 Abrahámova přímluva za Sodomu Den2. Exodus15 Mojžíšova píseň Hospodinu Den3. Exodus33 Mojžíš se setkává s Hospodinem Den4. 2.Samuelova7 Davidova odpověd na Boží zaslíbení Den5. 1.Královská8 Šalomounovo zasvěcení chrámu Den Paralipomenon 20 Jóšafatova modlitba za vítězství Den7. Ezdráš9 Ezdrášovo vyznání hříchů Den8. Žalm22 VoláníkBohuopomoc Den9. Žalm104 Modlitba chvály Den10. Daniel9 Danielova modlitba Den11. Abakuk3 Prorokovo útočiště v Hospodinu Den12. Matouš6 Modlitba Páně Den13. Jan17 Ježíšova modlitba za učedníky Den14. Koloským1 Pavlova modlitba díkůvzdání Pláč 3 Ezechiel 1, 2 3, 4, 37 Daniel 1, 3, 5, 6 Ozeáš 2 3, 11 Jóel 2 Ámos 4 Abdijáš Abdijáš Jonáš 3 4 Micheáš 6 Nahum 1 Abakuk 1 Sofonjáš 3 Ageus 1 Zacharjáš 8 Malachiáš 3, Matouš 5, 6, 13, 19, 26, 27, 28 Marek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Lukáš 1, 2, 10, 12, 15, 16, 18, 24 Jan 3, 6, 10, 14, 15, 16, 1,7 20 Skutky 1, 2, 5, 9, 16, 17, 26, 27, 28 Římanům 3, 7, 8, Korintským 13, Korintským 4, 12 Galatským 3 Efezským 2, 3 Filipským 2 Koloským 1 1. Tesalonickým Tesalonickým 2 1. Timoteovi 1 2. Timoteovi 2 Titovi 2 Filemonovi Filemonovi Židům 2, 11, 12 List Jakubův 1 1.listPetrův 1 2.listPetrův 1 1.listJanův 3 2.a3.Janův 2.,3.Janův List Judův Judův Zjevení Janovo 1, 12, 21

7 10 7 Stupeň2:KaždáknihavBibli Časový plán: Šest měsíců Cíl: Získat celkový přehled o Bibli Stupeň 2 obsahuje 186 z kapitol Bible. Mnohé známé části Bible zde nejsou zastoupeny a z některých knih(např. Leviticus) přečtete pouze jedinou kapitolu. Těchto 186 kapitol bylo vybráno tak, aby je průměrný čtenář mohl číst bez výkladových komentářů. Dohromady poskytují dobrý základ pro porozumění Bibli. Vynecháte-li několik dní, nevadí. Pokračujte ve čtení jedné kapitoly denně,ažbudetemoci.během180dnísevestručnostiseznámítese všemi knihami Bible. Genesis 1, 2, 3, 4, 7, 8, 15, 19, 22, 27, 28, 37, 41, 45 Exodus 3, 10 11, 14, 20, 32 Leviticus 26 Numeri 11, 14 Deuteronomium 4, 8, 28 Jozue 2, 6, 7, 24 Soudců 6, 7, 16 Rút 1 1.Samuelova 3, 16, 17, 20 2.Samuelova 6, 11, 12 1.Královská 3, 8, 17, 18 2.Královská 5, 17, Paralipomenon Paralipomenon 20, 30, 32 Ezdráš 3 Nehemjáš 2, 8 Ester 4 Jób 1 2, 38, 42 Žalmy 9, 23, 27, 51, 84, 103, 139 Přísloví 4, 10 Kazatel 3 Píseň písní 2 Izajáš 6, 25, 40, 52, 53, 55 Jeremjáš 2, 15, 31, Duch svatý Den1. Soudců14 Samson obdařen silou Den2. 1.Samuelova10 Zkušenost krále Saula Den3. Matouš3:14:10 DuchsvatýpřiJežíšověkřtuapokušení Den4. Jan14 Ježíš zaslibuje Ducha Den5. Jan16 Dílo Ducha svatého Den6. Skutky2 Seslání Ducha o letnicích Den7. Skutky10 Petr poslán k pohanům Den8. Římanům8 Vítězství v Duchu Den9. 1.Korintským2 Moudrost z Ducha svatého Den10. 1.Korintským12 Dary Ducha svatého Den11. 1.Korintským14 Dary jazyků a proroctví Den 12. Galatským 5 Život v Duchu Den13. Efezským4 Jednota a dary Den14. 1.Janův4 Znamení Ducha 7.ŽenyvBibli Den1. Genesis2 Eva, první žena Den2. Genesis18 Sára se směje Božímu zaslíbení Den3. Genesis24 Rebeka, manželka Izákova Den4. Genesis27 Rebeka nadržuje Jákobovi Den5. Soudců4 Debořino vedení vysvobozuje lid Den6. Rút1 Hluboké přátelství dvou žen Den7. 1.Samuelova1 Chanasemodlízasyna Den8. 1.Královská17 Chudá vdova a prorok Elijáš Den9. 1.Královská21 Jezábel, zosobnění špatnosti Den10. Ester2 Ester královnou Den11. Ester4 Esteřina odvaha nasadit život Den12. Lukáš1 Marie a Alžběta slyší velikou zvěst Den13. Lukáš2 Mariemávelkýden Den14. Jan11 MarieaMartaaLazarovasmrt

8 8 9 3) 8.MuživBibli Den1. Soudců6 Hospodin povolává Gedeona Den2. Soudců7 Gedeon přemáhá strach i nepřátele Den3. 1.Samuelova3 Hospodin povolává Samuele Den4. 1.Královská3 Šalomoun obdrží moudrost Den5. 1.Královská19 Elijáš se zachraňuje útěkem Den6. 2.Královská5 Elíša uzdravuje cizího vojevůdce Den7. Izajáš6 Hospodin povolává proroka Izajáše Den8. 2.Královská18 Král Chizkijáš v obklíčení Den9. 2.Královská19 Izajáš zvěstuje králi Den Paralipomenon 34 Jošijáš přivádí lid k nápravě Den11. Nehemjáš2 Nehemjáš obnovuje hradby Den 12. Jeremjáš 38 Vězněný Jeremjáš odmítá změnit výpověď Den13. Daniel1 Daniel v zajetí riskuje život Den14. Daniel5 Daniel vykládá nápis na zdi Třetí kniha Mojžíšova 9. Sociální spravedlnost Den1. Exodus3 Hospodin slyší nářek utiskovaných Den2. Leviticus 3) 25 Rok odpočinutí a milostivé léto Den3. Rút2 Chudá žena nalézá pomoc Den4. 1.Královská21 Elijáš hovoří k chamtivému králi Den5. Nehemjáš5 Nehemjáš pamatuje na chudé Den6. Izajáš5 Běda poživačným materialistům Den7. Izajáš58 Pravý půst Den8. Jeremjáš34 Svoboda otrokům Den9. Ámos2 Vzpoura proti Hospodinu Den10. Ámos6 Běda sebejistým Den11. Micheáš6 Hospodinovy požadavky Den12. Lukáš3 Jan Křtitel a příchod Spasitele Den13. Matouš6 Ježíš hovoří o hmotných statcích Den14. ListJakubův2 Bohatí a chudí 4) 5) 10.Bůhapříroda Den1. Genesis1 Bůh stvořil zemi Den2. Genesis2 Bůh stvořil lidské bytosti Den3. Přísloví8 Pohled moudrosti na stvoření Den4. Genesis7 Bůh zachraňuje zvířata Den5. Jób38 Majestátnost přírody Den6. Jób39 Nespoutanost přírody Den7. Jób40 Boží svrchovanost nad přírodou Den8. Žalm8 Chvála Stvořitele Den9. Žalm68 Příroda vzdává chválu Den10. Žalm104 Bůh udržuje zemi Den11. Izajáš40 Vládce všeho stvoření Den12. Římanům8 Očekávání tvorstva Den13. Izajáš65 Předobraz obnovené země Den14. Zjevení22 Konec dějin Čtvrtá kniha Mojžíšova Pátá kniha Mojžíšova 11. Abrahám, Izák ajákob Genesis 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, Mojžíš Exodus 2, 3, 4, 7, 12, 14, 16, 19, 32 Numeri 4) 14 Deuteronomium 5) 1, 2, 4, David 1. Samuelova 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 2.Samuelova 6, 7, 11, 12, 13, 15, 18

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

1. LEKCE BIBLE SLOVO BOŽÍ

1. LEKCE BIBLE SLOVO BOŽÍ 1. LEKCE BIBLE SLOVO BOŽÍ Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. (Am 8,11) Hlad po Božím slově skutečně

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Konfirmační otázky a odpovědi (Zpracováno podle konfirmační učebnice Věřím a slibuji od M. Hvožďary)

Konfirmační otázky a odpovědi (Zpracováno podle konfirmační učebnice Věřím a slibuji od M. Hvožďary) Konfirmační otázky a odpovědi (Zpracováno podle konfirmační učebnice Věřím a slibuji od M. Hvožďary) 1. Co je to konfirmace? Co znamená slovo konfirmace? Konfirmace je slavnostní přijetí pokřtěných mladých

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích...

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích... BiBlický studijní kurz Tato studie patří: 1. studie PřečTi si: Žalm 119,9-1 Bible Blok A Bible jako knihovna dosaženého vzdělání. například Mojžíš byl vzdělán v moudrosti starověkých egypťanů, národa,

Více

Lekce 1. Boží cesty a Boží slova. osnova lekce

Lekce 1. Boží cesty a Boží slova. osnova lekce Lekce 1 Boží cesty a Boží slova Starý zákon byl první částí Bible, jež měla být sepsána. Na jeho stránkách se setkáváme s osudy mnoha různých lidí, kteří žili před více než dvěma tisíci lety. Často však

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU STRUČNÝ OBSAH BIBLE STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU (Gn 1,1-3,24) Až jednou (třeba za několik tisíc let) bude někdo zkoumat, co jsme napsali, nebude mu k pochopení stačit, aby si to pouze přečetl.

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Petr Chalupa DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Olomouc 2008 Oponenti:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 06/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Genesis 2,7. Žalm 16,11. Žalm 66,18. Žalm 84,11. Žalm 95,2

Genesis 2,7. Žalm 16,11. Žalm 66,18. Žalm 84,11. Žalm 95,2 Genesis 2,7 Genesis 1,1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Genesis 2,16-17 A Hospodin

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Bible. Gerlinde Baumann. Bible

Bible. Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Jak je to vlastně s Biblí: Kdo napsal tento první světový bestseller? Jaký význam má Starý zákon pro křesťany a pro židy? O čem pojednává Nový zákon? Právě tady najdete jasný přehled a

Více

Krédo: Věřím v Boha Otce všemohoucího... i v Ježíše Krista... i v Ducha svatého... i ve svatou církev obecnou... i ve společenství svatých...

Krédo: Věřím v Boha Otce všemohoucího... i v Ježíše Krista... i v Ducha svatého... i ve svatou církev obecnou... i ve společenství svatých... Krédo: Věřím v Boha Otce všemohoucího... i v Ježíše Krista... i v Ducha svatého... i ve svatou církev obecnou... i ve společenství svatých.... Maxima: Jsou-li závěry předepsány, je studium vyloučené. Názor:

Více

encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz VALBURGA VAVŘINOVÁ M A L Á encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 LIBRI Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

5) BIBLICKÉ DĚJINY 1) ŠALOMOUN Šalomoun bude asi ze všech uvedených starozákoních postav nejméně vhodným vzorem pro křesťanskou zbožnost, protože se

5) BIBLICKÉ DĚJINY 1) ŠALOMOUN Šalomoun bude asi ze všech uvedených starozákoních postav nejméně vhodným vzorem pro křesťanskou zbožnost, protože se 5) BIBLICKÉ DĚJINY 1) ŠALOMOUN Šalomoun bude asi ze všech uvedených starozákoních postav nejméně vhodným vzorem pro křesťanskou zbožnost, protože se ke stáru nechal strhnout svými manželkami a obětoval

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 5. Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? DŮKAZY, ŽE BIBLE JE BOŽÍ SLOVO

II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 5. Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? DŮKAZY, ŽE BIBLE JE BOŽÍ SLOVO II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 5. Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? DŮKAZY, ŽE BIBLE JE BOŽÍ SLOVO Bible, jakožto následek je důkazem, který svědčí o tom, zda je její příčinou Bůh nebo pouhý člověk.

Více

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich:

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich: Čemu věříme Chtěli bychom zde shrnout čemu věříme. Nejde o vyčerpávající vyznání víry, ale o první seznámení s námi. Jednotlivé body se liší stručností, způsobem vyjadřování, atd. Nenapsal je jeden, psali

Více

4. lekce Rozvoj naší osobnosti

4. lekce Rozvoj naší osobnosti 4. lekce Rozvoj naší osobnosti Vzpomínáte si, že jsme si v předchozí lekci říkali, že Božím záměremje zbudovat v nás svou podobu? Jaký to nádherný cíl! A tato obnova probíhá spolu s rozvojem naší osobnosti.

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

C11. poznejbibli. Muži Starého zákona Gedeon. biblické příběhy pro mládež

C11. poznejbibli. Muži Starého zákona Gedeon. biblické příběhy pro mládež Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické příběhy pro mládež Vedoucí skupiny: 1. STUDIE Muži Starého zákona Gedeon Další doporučená čtení: Soudců 6,24-40 a 8,1-35

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné

Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné Bible promlouvá s hlasitým voláním ke každému žijícímu na zemi. Bojte se Yahuwaha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil

Více

Biblia pauperum Bible chudých

Biblia pauperum Bible chudých Biblia pauperum Bible chudých využití v katechezi METODIKA samostatná příloha k revue Cesty katecheze č. 2/2011 Ukázka k tématu: Ježíšův křest a můj křest vhodné pro děti i dospělé; můžete využít např.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Rozdílné Rodopisy Ježíše Krista v Matouši a Lukášovi http://www.lifeofchrist.com/life/genealogy/

Rozdílné Rodopisy Ježíše Krista v Matouši a Lukášovi http://www.lifeofchrist.com/life/genealogy/ Rozdílné Rodopisy Ježíše Krista v Matouši a Lukášovi http://www.lifeofchrist.com/life/genealogy/ Matouš 1:1-17 a Lukáš 3:23-38 dávají rodopisy Ježíše. Matouš zaznamenává Josefův rodokmen, zatímco Lukáš

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

C12. poznejbibli. Zaslíbení od Boha. biblické příběhy pro mládež

C12. poznejbibli. Zaslíbení od Boha. biblické příběhy pro mládež Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. StudIe Narození Krista Zaslíbení od Boha poznejbibli biblické příběhy pro mládež Přečti si: Genesis 3,1-24 Izaiáš 7,14-16

Více

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky:

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro dorost PoznejBibli 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání Šimon Petr byl představen Pánu Ježíši svým bratrem.

Více

III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 1. Je Ježíš Bůh? Výklad Bible, že Ježíš není Bůh, je nesprávný, protože odporuje Písmu.

III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 1. Je Ježíš Bůh? Výklad Bible, že Ježíš není Bůh, je nesprávný, protože odporuje Písmu. III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 1. Je Ježíš Bůh? Výklad Bible, že Ježíš není Bůh, je nesprávný, protože odporuje Písmu. Takový nesprávný výklad je například v případě Svědků Jehovových založen na zdůrazňování veršů

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Pravá Boží Církev Identifikována

Pravá Boží Církev Identifikována Pravá Boží Církev Identifikována Po tisíciletí se tu stále vynořuje otázka - kdo a co tvoří Boží církev? Ti kteří tuto otázku sami studovali pochopili důležitost této pravdy. Zatímco jiní pravdu o tomto

Více

Exodus 20,3-4. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.

Exodus 20,3-4. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Exodus 20,5-6 Exodus 20,3-4 Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Jak je to s Desaterem? 2

Jak je to s Desaterem? 2 Jak je to s Desaterem? 1 Jak je to s Desaterem? Chris Badenhorst Překlad: Pavel Škoda, B.Th. Zdroj: http://www.lifeassuranceministries.org/studies/whataboutthetenc.html Jaká je role zákona v životě křesťana?

Více

10/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

10/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 10/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

06/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

06/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 06/2013 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT OD HRANÍ K VĚDĚNÍ Příloha č. 1: Nepovinný předmět Náboženství Základní škola Žarošice, okres Hodonín září 2015 1 5.10.6 Vyučovací předmět:

Více

Ježíšova smrt oběť pro naši spásu

Ježíšova smrt oběť pro naši spásu Ježíšova smrt oběť pro naši spásu O čem pojednává tento článek Jak můžeme správně porozumět různým vyjádřením v Bibli, která popisují naše spasení skrze Ježíše Krista? Co to znamená, že Ježíš dal sebe

Více

NAROZENÍ JEŽÍŠE Z NAZARETA

NAROZENÍ JEŽÍŠE Z NAZARETA NAROZENÍ JEŽÍŠE Z NAZARETA O Ježíšově narození vypráví pouze 2 evangelia: Matoušovo a Lukášovo. Obě ale tuto tématiku zpracovávají s rozdílným záměrem. LUKÁŠ píše své evangelium pro křesťany z pohanství.

Více

Máme se bát milujícího Boha?

Máme se bát milujícího Boha? Máme se bát milujícího Boha? Tato přednáška vychází z následujících premis: Bůh existuje, Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu, Starozákonní a Novozákonní Písma Bible jsou inspirována Bohem. Abych však

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

KATALOG. Bible kralická šestidílná

KATALOG. Bible kralická šestidílná KATALOG 2015 2016 NOVINKA Bible kralická šestidílná Mimořádný dotisk žádané BIBLE KRALICKÉ ŠESTIDÍLNÉ, luxusní verze v krabičce. Jedná se o první kompletní vydání tzv. Kralické šestidílky v jednom svazku,

Více

24 Duchovní investice

24 Duchovní investice DUCHOVNÍ INVESTICE Jak zhodnotit své peníze. To je jeden z největších úkolů finančníků, malých firem, velkých nadnárodních společností, ale i každého z nás. Na dnešním semináři se budeme zabývat tématem,

Více

Nadační fond Nové Bible kralické Výroční zpráva za rok 2004 1 Obsah Preambule 3 Cíle Nadačního fondu 3 Dědictví a budoucnost 3 Proč Nová Bible kralická 4 Lidé v Nadačním fondu 5 Správní rada 5 Výkonný

Více

THE SPOŠTIMES Časopis studentské firmy Young Business

THE SPOŠTIMES Časopis studentské firmy Young Business THE SPOŠTIMES Časopis studentské firmy Young Business ROZHOVORY J. Švec K. Opravil ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY PARTIES SUDOKU VTIPY OSMISMĚRKA VÝLET 4.PO DO PRAHY Přinášíme informace o dění ve škole i mimo

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Postup přípravy vyučování. 1. Východiska

Postup přípravy vyučování. 1. Východiska Postup přípravy vyučování Odkud jdeme: 1. Východiska Kam jdeme: 2. Vytvořit definici vyučeného člověka 3. Definovat si úkoly a roli učitele 4. Uvědomit si, co všechno žák sleduje na svém učiteli 5. Ujasnit

Více

Vůdcovo srdce BIBLICKÝ ZÁKLAD STUDUJ SLOVO PRZESTUDIUJ SŁOWO. Příprava našich srdcí. Vůdce, jehož vede Bůh... (Rozvoj vůdcovských vlastností)

Vůdcovo srdce BIBLICKÝ ZÁKLAD STUDUJ SLOVO PRZESTUDIUJ SŁOWO. Příprava našich srdcí. Vůdce, jehož vede Bůh... (Rozvoj vůdcovských vlastností) 1 Vůdcovo srdce (Rozvoj vůdcovských vlastností) A pásl je s bezúhonným srdcem, rukou zkušenou je vodil. (Žalm 78:72) BIBLICKÝ ZÁKLAD V každém století přichází čas, kdy se musí objevit vůdce, který reaguje

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Když Bůh je naším lékařem...

Když Bůh je naším lékařem... Když Bůh je naším lékařem... 1 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Žalm 103,2-3. Když Bůh je naším lékařem

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

5. třída Náš podíl na Božím království

5. třída Náš podíl na Božím království 5. třída Náš podíl na Božím království Vazba učiva 5. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci umějí vysvětlit počátek dějin spásy povoláním Abraháma, který odpověděl na Boží volání (tem. celek

Více

Staré měchy a nové víno aneb nové nelze mísit se starým Lukáš 5:33-39 (33) Oni mu řekli: "Učedníci Janovi se často postí a konají modlitby, stejně

Staré měchy a nové víno aneb nové nelze mísit se starým Lukáš 5:33-39 (33) Oni mu řekli: Učedníci Janovi se často postí a konají modlitby, stejně Staré měchy a nové víno aneb nové nelze mísit se starým Lukáš 5:33-39 (33) Oni mu řekli: "Učedníci Janovi se často postí a konají modlitby, stejně tak i učedníci farizeů; tvoji však jedí a pijí." (34)

Více

Struktura církve - úřady nebo úlohy?

Struktura církve - úřady nebo úlohy? Struktura církve - úřady nebo úlohy? Poté, co se dotkneme některých základních principů, které spadají pod toto téma, popíšeme krátce strukturu církve v období Nového Zákona a porovnáme ji se situací v

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ Témata osmi dní 18. 25. ledna 2011 V tématech oktávu lze rozpoznat cestu víry. Od svých počátků ve večeřadle zakouší křesťanské společenství vylití Ducha svatého, které

Více

7. lekce Naše peníze a majetek

7. lekce Naše peníze a majetek 7. lekce Naše peníze a majetek To, co jsme si až doposud řekli, nám poskytlo nezbytné vědomosti, jak spravovat všechny prvky a to, co máme, tj., náš intelekt, vůli, city, tělo, čas a schopnosti. Jak ale

Více

3 OVOCE DUCHA JE RADOST

3 OVOCE DUCHA JE RADOST Týden od 10. do 16. ledna 2010 3 OVOCE DUCHA JE RADOST Texty na tento týden: Fp 4,4; L 15,4 24; J 15,10.11; J 16,33; Žd 11,16 Základní verš To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost

Více

Hesla Jednoty bratrské 2013

Hesla Jednoty bratrské 2013 Hesla Jednoty bratrské 2013 Heslo roku: Nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme. Židům 13,14 K Copyright 2012 Petr Heřman DÚLOS Original copyright: 2012 Evangelische Brüder-Unität,

Více

ODPOVĚDI Z BIBLE. Joseph Mizzi

ODPOVĚDI Z BIBLE. Joseph Mizzi ODPOVĚDI Z BIBLE Joseph Mizzi 1 ODPOVĚDI Z BIBLE Autor Joseph Mizzi Překlad Jaroslav Kernal Copyright 2015 Joseph Mizzi www.justforcatholics.org 2 Odpovědi z Bible Hladovíte po osobním vztahu s Bohem?

Více