Třístupňový plán. pro čtení. Bible 20, 21, 22, 23, 24. Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, a3.listJanův 2.,3.Janův

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třístupňový plán. pro čtení. Bible 20, 21, 22, 23, 24. Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, 3 4 2.a3.listJanův 2.,3.Janův"

Transkript

1 16 20, 21, 22, 23, 24 ListJakubův 1, 2, 3 4, 5 Ezechiel , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 1.listPetrův 1, 2, 3, 4 5 Daniel 1, 2, 3, 4, 11, 12 2.listPetrův 1, 2, 3 Ozeáš 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 12, listJanův 1 2, 3, 4, 5 Jóel 1, 2, 3 Ámos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Abdijáš Abdiáš Jonáš 1 2, a3.listJanův 2.,3.Janův Micheáš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nahum 1, 2, 3 List Judův Judův Abakuk 1, 2, 3 Sofonjáš 1, 2, 3 ZjeveníJanovo1 7 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Ageus 1, 2 Zjevení , 9, 10 11, 12, 13, 14 Zacharjáš 1, 2 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14 Malachiáš 1, 2, 3 4 Zjevení , 17, 18, 19, 20, 21, 22 Třístupňový plán pro čtení Bible

2 15 Studijní materiály převzaty z NOVÉ STUDENTSKÉ BIBLE, původně zveřejněné v USA pod názvem THE NEW STUDENT BIBLE Copyright c 1986, 1992 vydavatelstvím Zondervan Publishing House Použito se svolením. Veškerá práva vyhrazena. České vydání zveřejněno zvláštní dohodou se Zondervan Publishing House Grand Rapids, Michigan, USA Z anglického originálu přeložil Šimon Konečný Sazba TEXem Šimon Konečný Study materials adapted from The NEW STUDENT BIBLE Originally published in the U.S.A. under the title THE NEW STUDENT BIBLE Copyright c 1986, 1992 by the Zondevan Publishing House Used by permission. All rights reserved. Czech edition published under special arrangement with Zondervan Publishing House Grand Rapids, Michigan, U.S.A. Translation c 1996 Šimon Konečný TEX design Šimon Konečný 105, 106, 107, 108, 109, , , 114, 115, , 118, 119: 1 48, 119: 49 96, 119: , 119: , Tesalonickým 1 2, 3 4, 5 2. Tesalonickým 1 2, 3 Žalmy , , , , , , 135, 136, , 139, 140, , 143, 144, 145, 146, 147, 148, Přísloví 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Timoteovi 1 2, 3 4, 5, 6 Kazatel 1, 2, 3, 4, 11, 12 Píseň písní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2. Timoteovi 1, 2, 3, 4 Izajáš , 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Titovi 1, 2 3 Izajáš , 38 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 Filemonovi Filemonovi Jeremjáš1 26 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Židům 1 7 1, 2, 3 4, 5 6, 7 Jeremjáš , 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Židům , 9, 10, 11, 12, 13, Pláč Jeremjášův 1, 2, 3, 4, 5 Ezechiel , 2 3,

3 14 Římanům 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1. Paralipomenon , 21, 22, 23 27, 28, 29 Římanům , 10, 11, 12 13, 14, Paralipomenon , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18 1.Korintským1 9 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, Paralipomenon , 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Korintským , 11, 12, 13, 14, 15, 16, Ezdráš 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nehemjáš 1, 2 3, 4, 11, 12, Korintským 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, Ester 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 Jób1 21 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, Galatským 1, 2, 3, 4 5 Jób , 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Efezským 1, 2, 3, 4, 5, 6 Žalmy , 3, 4, 11 12, 13 14, 15 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Filipským 1, 2, 3, 4 Žalmy , 42 43, 44, 45, 46 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61, 62, 63 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Koloským 1, 2, 3, 4 Žalmy , 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 94, 95, 96, 97, 98 99, , 102, 103, 104, Třístupňový plán pro čtení Bible Nejčastější z důvodů, proč se lidé zdráhají číst Bibli, je ztráta odvahy při pohledu na její rozsah. Samotná délka Bible, téměř tisíc stran, je úctyhodná. Je to spíše celá knihovna, obsahující 66 titulů od několika tuctů autorů. Není divu, že to čtenáře zmate aodradí. Následující třístupňový plán pomáhá rozdělit Bibli do většího počtu snáze zvládnutelných částí. Pokud otevíráte Bibli poprvé, začněte stupněm 1, pak pokračujte stupněm 2 a nakonec, jste-li ctižádostiví, pusťte se do stupně 3. Postupně byste měli Bibli stále více rozumět a ocenit její hodnoty. Všechny tři stupně mají jedno společné: předpokládají obvykle přečtení jedné kapitolydenně.tozaberevprůměrujen5 10 minut. Přečtené kapitoly si můžete zaznamenávat odškrtáváním jednotlivých rámečků. 3

4 4 13 Stupeň 1: Seznámení s Biblí Časový plán: Dva týdny Cíl: Osvojit si základní biblické znalosti Touto částí je vhodné začít první čtení Bible. V průběhu několika dvoutýdenních etap se rychle seznámíte s těmi biblickými pasážemi, kterébykaždýkřesťanmělznát.textybylyvybrányzedvoudůvodů: jednak jsou snadno srozumitelné a kromě toho bývají často citovány.stupeň1jevzorek,kterýbyvásmělpovzbuditkdalšímu čtení. 36 Marek 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Deuteronomium 1, 2, 3, 15, 16, 17 Lukáš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Deuteronomium 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Jan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1.Samuelova 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Jan 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 2.Samuelova 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, Život a učení Ježíšovo Den1. Lukáš1 Příprava na Ježíšův příchod Den2. Lukáš2 Ježíšovo narození Den3. Marek1 Počátek Ježíšovy činnosti Den4. Marek9 Z Ježíšova života Den5. Matouš5 Kázání na hoře Den6. Matouš6 Kázání na hoře Den7. Lukáš15 Podobenství Den8. Jan3 Rozhovor s Nikodémem Den9. Jan14 Závěrečné pokyny Den10. Jan17 Modlitba za učedníky Den11. Matouš26 Zrada a zatčení Den12. Matouš27 Poprava na kříži Den13. Jan20 Zmrtvýchvstání Den14. Lukáš24 Zjevení po vzkříšení Lukáš 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Jozue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Lukáš 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Soudců 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21 Jan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rút 1, 2, 3, 4 1.Samuelova 1, 2, 3, 15 Skutky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1.Královská1 11 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Skutky 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1.Královská 12, 13, 14, 20, 21, 22 Skutky 15, 16, 17, 18, 19, 20, Královská 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Skutky 22, 23, 24, 25, 26, 27, Paralipomenon , 10, 11, 12, 13, 14

5 12 5 Stupeň3:KaždéslovovBibli Časový plán: Tři roky Cíl: Pročíst celou Bibli a rozumět jí Třetí fáze Vás provede úplně celou Biblí, přečtete každé slovo. Jiné čtecí plány nabízejí na tento projekt pouhý rok, vyžadují však čtení nejméně tří kapitol denně. Toto tempo je pro mnoho čtenářů neúnosné. Stupeň 3 tedy požaduje čtení obvykle jedné kapitoly denně.(některé kratší kapitoly jsou ale spojeny, takže se někdy může stát, že přečtete dvě kapitoly za den.) Celkově tento plán počítá se třemi roky. Vestupni3sestřídáStarýaNovýZákon.Čteníjetakpestřejší a zabrání únavě, kterou by mohly způsobit dlouhé pasáže Starého Zákona. Genesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Matouš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Exodus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Matouš 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Leviticus 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 Matouš 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Leviticus 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Marek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Numeri 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 1) 2) 2.ŽivotaučeníPavlovo Den1. Skutky9 Saulovo obrácení Den2. Skutky16 Povolání do Makedonie Den3. Skutky17 Z misijních cest Den4. Skutky26 Životní příběh Den5. Skutky27 Ztroskotání lodi Den6. Skutky28 Příchod do Říma Den7. Římanům3 Ospravedlnění vírou Den8. Římanům7 Zápas s hříchem Den9. Římanům8 Život v Duchu Den10. 1.Korintským13 Největší dar: láska Den11. 1.Korintským15 Vzkříšení Den 12. Galatským 5 Svoboda v Kristu Den13. Efezkým3 Shrnutí Pavlovy misie Den 14. Filipským 2 Následování Krista První kniha Mojžíšova Druhá kniha Mojžíšova 3. Starý Zákon Den1. Genesis 1) 1 Stvoření světa Den2. Genesis3 Původ hříchu Den3. Genesis22 Abrahám a Izák Den4. Exodus 2) 3 Hospodin povolává Mojžíše Den5. Exodus20 Desatero přikázání Den6. 1.Samuelova17 David a Goliáš Den7. 2.Samuelova11 David a Batšeba Den8. 2.Samuelova12 Nátan usvědčuje krále Den9. 1.Královská18 Elijáš a Bálovi proroci Den10. Jób38 Hospodinova odpověď Jóbovi Den11. Žalm51 Doznání viny Den12. Izajáš40 Slova útěchy od Hospodina Den13. Daniel6 Daniel mezi lvy Den14. Amos4 Prorokovo přísné varování

6 Být křesťan Den1. Genesis3 Potřeba spásy Den2. Izajáš52 Proroctví spásy Den3. Izajáš53 Úděl trpícího služebníka Den4. Lukáš15 TřipříběhyoBožílásce Den5. Jan3 Znovuzrození Den6. Jan10 Dobrý pastýř Den7. Skutky8 Evangelium vychází od Židů Den8. Skutky26 Pavel svědčí králi Den9. Římanům3 Boží pohled na hřích Den10. Římanům5 Smíření s Bohem Den 11. Galatským 3 Nedosažitelnost spásy poslušností Den12. Efezským2 Nový život v Kristu Den13. 1.listPetrův1 Naděje spásy Den14. 2.listPetrův1 Jistota spásy 5. Biblické modlitby Den1. Genesis18 Abrahámova přímluva za Sodomu Den2. Exodus15 Mojžíšova píseň Hospodinu Den3. Exodus33 Mojžíš se setkává s Hospodinem Den4. 2.Samuelova7 Davidova odpověd na Boží zaslíbení Den5. 1.Královská8 Šalomounovo zasvěcení chrámu Den Paralipomenon 20 Jóšafatova modlitba za vítězství Den7. Ezdráš9 Ezdrášovo vyznání hříchů Den8. Žalm22 VoláníkBohuopomoc Den9. Žalm104 Modlitba chvály Den10. Daniel9 Danielova modlitba Den11. Abakuk3 Prorokovo útočiště v Hospodinu Den12. Matouš6 Modlitba Páně Den13. Jan17 Ježíšova modlitba za učedníky Den14. Koloským1 Pavlova modlitba díkůvzdání Pláč 3 Ezechiel 1, 2 3, 4, 37 Daniel 1, 3, 5, 6 Ozeáš 2 3, 11 Jóel 2 Ámos 4 Abdijáš Abdijáš Jonáš 3 4 Micheáš 6 Nahum 1 Abakuk 1 Sofonjáš 3 Ageus 1 Zacharjáš 8 Malachiáš 3, Matouš 5, 6, 13, 19, 26, 27, 28 Marek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Lukáš 1, 2, 10, 12, 15, 16, 18, 24 Jan 3, 6, 10, 14, 15, 16, 1,7 20 Skutky 1, 2, 5, 9, 16, 17, 26, 27, 28 Římanům 3, 7, 8, Korintským 13, Korintským 4, 12 Galatským 3 Efezským 2, 3 Filipským 2 Koloským 1 1. Tesalonickým Tesalonickým 2 1. Timoteovi 1 2. Timoteovi 2 Titovi 2 Filemonovi Filemonovi Židům 2, 11, 12 List Jakubův 1 1.listPetrův 1 2.listPetrův 1 1.listJanův 3 2.a3.Janův 2.,3.Janův List Judův Judův Zjevení Janovo 1, 12, 21

7 10 7 Stupeň2:KaždáknihavBibli Časový plán: Šest měsíců Cíl: Získat celkový přehled o Bibli Stupeň 2 obsahuje 186 z kapitol Bible. Mnohé známé části Bible zde nejsou zastoupeny a z některých knih(např. Leviticus) přečtete pouze jedinou kapitolu. Těchto 186 kapitol bylo vybráno tak, aby je průměrný čtenář mohl číst bez výkladových komentářů. Dohromady poskytují dobrý základ pro porozumění Bibli. Vynecháte-li několik dní, nevadí. Pokračujte ve čtení jedné kapitoly denně,ažbudetemoci.během180dnísevestručnostiseznámítese všemi knihami Bible. Genesis 1, 2, 3, 4, 7, 8, 15, 19, 22, 27, 28, 37, 41, 45 Exodus 3, 10 11, 14, 20, 32 Leviticus 26 Numeri 11, 14 Deuteronomium 4, 8, 28 Jozue 2, 6, 7, 24 Soudců 6, 7, 16 Rút 1 1.Samuelova 3, 16, 17, 20 2.Samuelova 6, 11, 12 1.Královská 3, 8, 17, 18 2.Královská 5, 17, Paralipomenon Paralipomenon 20, 30, 32 Ezdráš 3 Nehemjáš 2, 8 Ester 4 Jób 1 2, 38, 42 Žalmy 9, 23, 27, 51, 84, 103, 139 Přísloví 4, 10 Kazatel 3 Píseň písní 2 Izajáš 6, 25, 40, 52, 53, 55 Jeremjáš 2, 15, 31, Duch svatý Den1. Soudců14 Samson obdařen silou Den2. 1.Samuelova10 Zkušenost krále Saula Den3. Matouš3:14:10 DuchsvatýpřiJežíšověkřtuapokušení Den4. Jan14 Ježíš zaslibuje Ducha Den5. Jan16 Dílo Ducha svatého Den6. Skutky2 Seslání Ducha o letnicích Den7. Skutky10 Petr poslán k pohanům Den8. Římanům8 Vítězství v Duchu Den9. 1.Korintským2 Moudrost z Ducha svatého Den10. 1.Korintským12 Dary Ducha svatého Den11. 1.Korintským14 Dary jazyků a proroctví Den 12. Galatským 5 Život v Duchu Den13. Efezským4 Jednota a dary Den14. 1.Janův4 Znamení Ducha 7.ŽenyvBibli Den1. Genesis2 Eva, první žena Den2. Genesis18 Sára se směje Božímu zaslíbení Den3. Genesis24 Rebeka, manželka Izákova Den4. Genesis27 Rebeka nadržuje Jákobovi Den5. Soudců4 Debořino vedení vysvobozuje lid Den6. Rút1 Hluboké přátelství dvou žen Den7. 1.Samuelova1 Chanasemodlízasyna Den8. 1.Královská17 Chudá vdova a prorok Elijáš Den9. 1.Královská21 Jezábel, zosobnění špatnosti Den10. Ester2 Ester královnou Den11. Ester4 Esteřina odvaha nasadit život Den12. Lukáš1 Marie a Alžběta slyší velikou zvěst Den13. Lukáš2 Mariemávelkýden Den14. Jan11 MarieaMartaaLazarovasmrt

8 8 9 3) 8.MuživBibli Den1. Soudců6 Hospodin povolává Gedeona Den2. Soudců7 Gedeon přemáhá strach i nepřátele Den3. 1.Samuelova3 Hospodin povolává Samuele Den4. 1.Královská3 Šalomoun obdrží moudrost Den5. 1.Královská19 Elijáš se zachraňuje útěkem Den6. 2.Královská5 Elíša uzdravuje cizího vojevůdce Den7. Izajáš6 Hospodin povolává proroka Izajáše Den8. 2.Královská18 Král Chizkijáš v obklíčení Den9. 2.Královská19 Izajáš zvěstuje králi Den Paralipomenon 34 Jošijáš přivádí lid k nápravě Den11. Nehemjáš2 Nehemjáš obnovuje hradby Den 12. Jeremjáš 38 Vězněný Jeremjáš odmítá změnit výpověď Den13. Daniel1 Daniel v zajetí riskuje život Den14. Daniel5 Daniel vykládá nápis na zdi Třetí kniha Mojžíšova 9. Sociální spravedlnost Den1. Exodus3 Hospodin slyší nářek utiskovaných Den2. Leviticus 3) 25 Rok odpočinutí a milostivé léto Den3. Rút2 Chudá žena nalézá pomoc Den4. 1.Královská21 Elijáš hovoří k chamtivému králi Den5. Nehemjáš5 Nehemjáš pamatuje na chudé Den6. Izajáš5 Běda poživačným materialistům Den7. Izajáš58 Pravý půst Den8. Jeremjáš34 Svoboda otrokům Den9. Ámos2 Vzpoura proti Hospodinu Den10. Ámos6 Běda sebejistým Den11. Micheáš6 Hospodinovy požadavky Den12. Lukáš3 Jan Křtitel a příchod Spasitele Den13. Matouš6 Ježíš hovoří o hmotných statcích Den14. ListJakubův2 Bohatí a chudí 4) 5) 10.Bůhapříroda Den1. Genesis1 Bůh stvořil zemi Den2. Genesis2 Bůh stvořil lidské bytosti Den3. Přísloví8 Pohled moudrosti na stvoření Den4. Genesis7 Bůh zachraňuje zvířata Den5. Jób38 Majestátnost přírody Den6. Jób39 Nespoutanost přírody Den7. Jób40 Boží svrchovanost nad přírodou Den8. Žalm8 Chvála Stvořitele Den9. Žalm68 Příroda vzdává chválu Den10. Žalm104 Bůh udržuje zemi Den11. Izajáš40 Vládce všeho stvoření Den12. Římanům8 Očekávání tvorstva Den13. Izajáš65 Předobraz obnovené země Den14. Zjevení22 Konec dějin Čtvrtá kniha Mojžíšova Pátá kniha Mojžíšova 11. Abrahám, Izák ajákob Genesis 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, Mojžíš Exodus 2, 3, 4, 7, 12, 14, 16, 19, 32 Numeri 4) 14 Deuteronomium 5) 1, 2, 4, David 1. Samuelova 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 2.Samuelova 6, 7, 11, 12, 13, 15, 18

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Úvod do studia Starého a Nového zákona

Úvod do studia Starého a Nového zákona IT " CO NEVIS O BIBLI Úvod do studia Starého a Nového zákona -" {' 1 "':I" AA Miloš Bič Petr Pokorný Praha 1997 Olejová lampička z 4.-5. století zdobená Kristovým znakem XP (= Ch. R.). Byla přípomenutím

Více

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ PRO ZÁKLADNÍ ZNALOST STARÉHO ZÁKONA (Seznam sestavil Jean Louis Ska ve spolupráci s ostatními profesory Papežského biblického institutu.) Pentateuch Genesis Gen 1-3 (stvoření

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Úvod do studia Bible

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Úvod do studia Bible Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Úvod do studia Bible Převzato z: http://mira.majestat.cz/menu/bible-plan-cteni [cit. 18. 2. 2013] Odpovězte na otázky. Význam Bible

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017 Studentský farář Vítejte na stránkách studentského faráře! Studentský farář přeje všem dobré dny adventní a radostné dny vánoční. Všichni jste zváni na pravidelné bohoslužby ve studentské kapli, které

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

1. LEKCE BIBLE SLOVO BOŽÍ

1. LEKCE BIBLE SLOVO BOŽÍ 1. LEKCE BIBLE SLOVO BOŽÍ Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. (Am 8,11) Hlad po Božím slově skutečně

Více

NOVÝ ŽIVOT. Církev. 1. lekce. Blok C. Církev jako tělo. Přečti si: ef 1,22-23; Ko 1,18; 1K 12, Klíčový verš: 1K 12,27

NOVÝ ŽIVOT. Církev. 1. lekce. Blok C. Církev jako tělo. Přečti si: ef 1,22-23; Ko 1,18; 1K 12, Klíčový verš: 1K 12,27 NOVÝ ŽIVOT BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ tato lekce patří: 1. lekce Církev jako tělo Církev Blok C Přečti si: ef 1,-; Ko 1,18; 1K 1, 1-7 Klíčový verš: 1K 1,7 vy jste tělo Kristovo a jednotlivě [jste jeho] údy.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

t - I " ,. STARY ZAKON KRALOVSKE , DRUHA Překlad s výkladem PARALIPOMENON KNIHY KRÁLOVSKÉ DRUHÁ PARALIPOMENON KALICH - PRAHA

t - I  ,. STARY ZAKON KRALOVSKE , DRUHA Překlad s výkladem PARALIPOMENON KNIHY KRÁLOVSKÉ DRUHÁ PARALIPOMENON KALICH - PRAHA ,. STARY ZAKON,. t - I " l. KNIHY KRALOVSKE Překlad s výkladem, DRUHA PARALIPOMENON 6 KNIHY KRÁLOVSKÉ DRUHÁ PARALIPOMENON 1980 KALICH - PRAHA 6 Babylóňanům. Z kdysi mocné říše Davidovy tu jsou jen skromné

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

na každý den v roce Všedrr í dny (lo- t týden9 roči í cykius 2) Giorgio Zevini- Pier Giordano Cabra (ed.) it rgického rmezidobí

na každý den v roce Všedrr í dny (lo- t týden9 roči í cykius 2) Giorgio Zevini- Pier Giordano Cabra (ed.) it rgického rmezidobí Giorgio Zevini- Pier Giordano Cabra (ed) LECTO DVNA na každý den v roce 12 Všedrr í dny it rgického rmezidobí (lo- t týden9 roči í cykius 2) KARMELTÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2003 LTURGE SLOVA

Více

l I PR I SLOV I KAZATEL Překlad KALICH-PRAHA PŘÍSLOVÍ-KAZATEL-PÍSE ,, STARY ZAKON , """"' PI SEN s výkladem '"'.i.;

l I PR I SLOV I KAZATEL Překlad KALICH-PRAHA PŘÍSLOVÍ-KAZATEL-PÍSE ,, STARY ZAKON , ' PI SEN s výkladem ''.i.; ,, STARY ZAKON Překlad s výkladem l "",, PR SLOV, """"' P SEN '' '"'.i.; 10 PŘÍSLOVÍ--PÍSE 1979 KALCH-PRAHA 6 sk á moudrost, aspoň ve svých podstatných památkách. Jde o sbírky obsahující převážně bajky

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona Franýois Vouga Teologie Nového zákona KŇAZ5KÝ SBMINÁR sv. Františka Xilverského BANSKÁ BYSTRICA KNIŽNIC A zapísané dňa J prfrastkové číslo: il (ilfj značka:,ti;. I! /tj!i OBSAH PŘEDMLUVA....... I 1. ÚVOD

Více

Cena pro účastníka programu Zkoumejme Bibli. Obvyklá prodejní cena. Popis

Cena pro účastníka programu Zkoumejme Bibli. Obvyklá prodejní cena. Popis ÚVOD Během posledních let proběhly na různých stupních církve průzkumy duchovního života členů církve, které potvrdily smutnou skutečnost zejména v bohatých západních zemích čte každý den Boží slovo a

Více

ROLF RENDTORFF. Hebrejská bible. a dějiny ÚVOD DO STAROZÁKONNÍ LITERATURY

ROLF RENDTORFF. Hebrejská bible. a dějiny ÚVOD DO STAROZÁKONNÍ LITERATURY ROLF RENDTORFF Hebrejská bible a dějiny ÚVOD DO STAROZÁKONNÍ LITERATURY Rolf 1 Rendtorff VYŠEHRAD 2000 Hebrejská bible, adějiny ÚVOD DO STAROZÁKONNÍ LITERATURY TATO KNIHA VYCHÁZÍ S LASKAVÝM PŘI SPĚNÍM

Více

OBSAH. Předmluva 17.

OBSAH. Předmluva 17. OBSAH Předmluva 17 1 UVEDENÍ 21 1.1 K dějinám disciplíny 22 1.2 K významu literárního úvodu jako vědeckého podoboru 32 1.3 Předběžné hermeneutické úvahy: Funkce jazyka 33 1.3.1 Jazyk jako organizování

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTSKOU SOBOTNÍ ŠKOLKU, TŘÍDA A, část 1.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTSKOU SOBOTNÍ ŠKOLKU, TŘÍDA A, část 1. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTSKOU SOBOTNÍ ŠKOLKU, TŘÍDA A, část 1. I. Mojžíšova 1 O stvoření světa. Gen 1 Dny stvoření. 2 První lidé v ráji. O sobotě. Gen 2 Vztah lidí a Boha. 3 Neposlušnost se nevyplácí.

Více

Život křesťana Soukromý život. PřeČTi Si: Mt 6,2-8; Žd 11,6 (ČSP: Hebrejům); Jk 1,5-8

Život křesťana Soukromý život. PřeČTi Si: Mt 6,2-8; Žd 11,6 (ČSP: Hebrejům); Jk 1,5-8 NOVÝ ŽIVOT BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ Život křesťana Soukromý život Blok C Tato lekce patří: 1. lekce Mluvit s Bohem PřeČTi Si: Mt,-8; Žd 11, (ČSP: Hebrejům); Jk 1,-8 KlíČový verš: Jk,1 Mnoho zmůže účinná

Více

Římanům 7. Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť nejste pod Zákonem, ale pod milostí. (Římanům 6:14)

Římanům 7. Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť nejste pod Zákonem, ale pod milostí. (Římanům 6:14) Římanům 7 Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. (Římanům 7:19) O čem je tento článek Dnes je rozšířený názor, že apoštol Pavel mluví v 7. kapitole listu Římanům buďto konkrétně o svém

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Konfirmační otázky a odpovědi (Zpracováno podle konfirmační učebnice Věřím a slibuji od M. Hvožďary)

Konfirmační otázky a odpovědi (Zpracováno podle konfirmační učebnice Věřím a slibuji od M. Hvožďary) Konfirmační otázky a odpovědi (Zpracováno podle konfirmační učebnice Věřím a slibuji od M. Hvožďary) 1. Co je to konfirmace? Co znamená slovo konfirmace? Konfirmace je slavnostní přijetí pokřtěných mladých

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích...

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích... BiBlický studijní kurz Tato studie patří: 1. studie PřečTi si: Žalm 119,9-1 Bible Blok A Bible jako knihovna dosaženého vzdělání. například Mojžíš byl vzdělán v moudrosti starověkých egypťanů, národa,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

GIANFRANCO RAVASI BIBLICKÉ POSTAVY LITURGICKÝ ROK S OSOBNOSTMI BIBLE KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2009

GIANFRANCO RAVASI BIBLICKÉ POSTAVY LITURGICKÝ ROK S OSOBNOSTMI BIBLE KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2009 GIANFRANCO RAVASI BIBLICKÉ POSTAVY LITURGICKÝ ROK S OSOBNOSTMI BIBLE KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2009 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Ravasi, Gianfranco Biblické postavy : liturgický

Více

Lekce 1. Boží cesty a Boží slova. osnova lekce

Lekce 1. Boží cesty a Boží slova. osnova lekce Lekce 1 Boží cesty a Boží slova Starý zákon byl první částí Bible, jež měla být sepsána. Na jeho stránkách se setkáváme s osudy mnoha různých lidí, kteří žili před více než dvěma tisíci lety. Často však

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

VÝKLADY KE STARÉMU ZÁKONU

VÝKLADY KE STARÉMU ZÁKONU VÝKLADY KE STARÉMU ZÁKONU III. KNIHY NAUČNÉ JÓB AŽ PÍSEŇ PÍSNÍ Připravila Starozákonní překladatelská komise Praha 1998 KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 1998 Česká biblická společnost Karmelitánské

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

BIBLICKÝ TRÉNINK OVÝ PROGRAM 1. ROČNÍK

BIBLICKÝ TRÉNINK OVÝ PROGRAM 1. ROČNÍK BIBLICKÝ TRÉNINK OVÝ PROGRAM 1. ROČNÍK OBSAH 1. ROČNÍKU STUDIA Oddíl 1 - Učení Lekce 1 Biblické učení (doktrína) 4 Lekce 2 Učení o Bohu 9 Lekce 3 Učení o Bohu Synu 17 Lekce 4 Učení o Bohu Duchu Svatém

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 5.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Uvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona

Uvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Gabriela Ivana Vlková Uvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona Olomouc 2007 PROROCI: HISTORICKO-LITERÁRNÍ ÚVOD 3 Oponenti:

Více

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University Studijní zprávy za jednotlivé části BROŽURA es 12 S OTÁZKAMI KRÁLovsTVÍ, MOC " ASLAVA PŘEHLED NOVÉHO ZÁKONA lel University . es 12 - KRÁLovS'IV1, MOC A SLÁVA POKYNY Po ukončení studia každé části vyplň

Více

PROČ MÁME BÝT NYNÍ S IZRAELEM?

PROČ MÁME BÝT NYNÍ S IZRAELEM? PROČ MÁME BÝT NYNÍ S IZRAELEM? Jack W. Hayford Izrael je země, o které Bůh v Bibli říká - jedinečně, prorocky, vykupitelsky a opakovaně: Toto je má zem. Bůh mluví o Izraeli způsobem, který nepoužívá vůči

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

JOHANNA KOPPOV Á. Izraelští. proroci. Dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona. KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTvl KOSTELNI VYDŘI ' 2001

JOHANNA KOPPOV Á. Izraelští. proroci. Dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona. KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTvl KOSTELNI VYDŘI ' 2001 EDICE BIBLISTIKA JOHANNA KOPPOV Á Izraelští. proroci Dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTvl KOSTELNI VYDŘI 2001 1991 by Bonifatius GmbH Druck Buch Verlag PaderbomlDeutschland

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

BOŽÍ SLOVO JAKO NEJVYŠŠÍ AUTORITA

BOŽÍ SLOVO JAKO NEJVYŠŠÍ AUTORITA Týden od 8. do 14. dubna 2007 BOŽÍ SLOVO JAKO NEJVYŠŠÍ AUTORITA Texty na tento týden: Mt 4,4 10; 21,42; 22,29; 26,54.56; Ga 1,11.12; 2 Pt 3,16 Základní verš Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU STRUČNÝ OBSAH BIBLE STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU (Gn 1,1-3,24) Až jednou (třeba za několik tisíc let) bude někdo zkoumat, co jsme napsali, nebude mu k pochopení stačit, aby si to pouze přečetl.

Více

13. leden číslo 1 ročník XV

13. leden číslo 1 ročník XV 13. leden 1 Slavnost Zjevení Páně nás vyzývá abychom byli pozorní k tomu, jak nás Bůh oslovuje. Všimněme si paradoxu: Do Jeruzaléma přijíždějí mágové z východu zjevně z židovského pohledu barbaři aby se

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Genesis 2,7. Žalm 16,11. Žalm 66,18. Žalm 84,11. Žalm 95,2

Genesis 2,7. Žalm 16,11. Žalm 66,18. Žalm 84,11. Žalm 95,2 Genesis 2,7 Genesis 1,1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Genesis 2,16-17 A Hospodin

Více

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Petr Chalupa DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Olomouc 2008 Oponenti:

Více

1. ZÁŘIJOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH

1. ZÁŘIJOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH Milí farníci, nejprve bych vám všem chtěl velmi poděkovat za přípravu letošní klokotské poutě. Myslím, že byla požehnaná. A každý z nás, ať už domácí nebo poutník, se mohl vrátit domů naplněn Božím pokojem.

Více

Zázračné duchovní Dary. v dnešní době. Fakt nebo Klam?

Zázračné duchovní Dary. v dnešní době. Fakt nebo Klam? Zázračné duchovní Dary v dnešní době Fakt nebo Klam? Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého Skutky 8:17 Zázračné duchovní dary v dnešní době fakt nebo klam? Než se pustíme do pojednání

Více

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 06/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

dorost PoznejBibli / 4 1. LEKCE: Stvoření - Na počátku biblické příběhy pro dorost

dorost PoznejBibli / 4 1. LEKCE: Stvoření - Na počátku biblické příběhy pro dorost Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro dorost PoznejBibli 1. LEKCE: Stvoření - Na počátku Bůh stvořil všechno během šesti dnů. PŘEČTI SI: Genesis

Více

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít Kviz č. 1 Vánoční příběh Vánoční příběh o narození Pána Ježíše jsi určitě slyšel. Vyber správná slova napsaná pod příběhem a podle smyslu větu doplň. Anděl sdělil Marii, že bude mít a dá mu jméno. Marie

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh Judaismus יהדות Judaismus hebrejská bible - tóra připisovaný autor: Mojžíš předznamenává základní prvky náboženství zmiňuje historii Izraelitů. jediný všemocní Bůh stvořitel a prapůvodce vesmíru nemá žádnou

Více

Porozumění literárním stylům nebo žánrům biblických knih

Porozumění literárním stylům nebo žánrům biblických knih Porozumění literárním stylům nebo žánrům biblických knih Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou se musíme naučit, abychom mohli správně studovat, vykládat a vyučovat Písmo je porozumět tomu, že Bůh si nejen

Více

REINKARNACE A BIBLE. STRAŠNICE 10. dubna 2013

REINKARNACE A BIBLE. STRAŠNICE 10. dubna 2013 REINKARNACE A BIBLE STRAŠNICE 10. dubna 2013 CO JE TO REINKARNACE? ZNOVUVTĚLENÍ PŘEVTĚLOVÁNÍ ZALOŽENO NA VÍŘE V NESMRTELNOU DUŠI PŘITAŽLIVOST REINKARNACE Nové možnosti pro život? Co stihnu v krátkém životě?

Více

Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012

Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012 Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Harrington, Wilfrid J. Kniha Zjevení

Více

O: Vypiš jména dvou lidí z probíraného úseku, kterým Bůh něco oznámil:

O: Vypiš jména dvou lidí z probíraného úseku, kterým Bůh něco oznámil: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: Poznej Bibli LEKCE: Narození Spasitele Poselství andělů Velké události se dnes šíří do celého světa díky moderním komunikačním

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz VALBURGA VAVŘINOVÁ M A L Á encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 LIBRI Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e

Více

Krédo: Věřím v Boha Otce všemohoucího... i v Ježíše Krista... i v Ducha svatého... i ve svatou církev obecnou... i ve společenství svatých...

Krédo: Věřím v Boha Otce všemohoucího... i v Ježíše Krista... i v Ducha svatého... i ve svatou církev obecnou... i ve společenství svatých... Krédo: Věřím v Boha Otce všemohoucího... i v Ježíše Krista... i v Ducha svatého... i ve svatou církev obecnou... i ve společenství svatých.... Maxima: Jsou-li závěry předepsány, je studium vyloučené. Názor:

Více

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí.

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Cesta do Betléma má v dějinách své místo. Stalo se v oněch

Více

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické studie pro mladé poznejbibli Vedoucí skupiny: 1. lekce Zázraky proměnění vody ve víno Přečti si: Jan 2,1-11 Klíčové verše Jan 14,15

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Bible. Gerlinde Baumann. Bible

Bible. Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Jak je to vlastně s Biblí: Kdo napsal tento první světový bestseller? Jaký význam má Starý zákon pro křesťany a pro židy? O čem pojednává Nový zákon? Právě tady najdete jasný přehled a

Více

III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 6. Co je církev?

III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 6. Co je církev? III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 6. Co je církev? Jestliže se Vám pod slovem církev vybaví nějaká církevní budova, nebo náboženská instituce, tak jste na omylu. České slovo církev je překladem řeckého slova ekklesia,

Více

První vydání Sbor Církve bratrské ve Vsetíně Maják, Vsetín Vydáno pro vnitřní potřebu církve.

První vydání Sbor Církve bratrské ve Vsetíně Maják, Vsetín Vydáno pro vnitřní potřebu církve. První vydání Sbor Církve bratrské ve Vsetíně Maják, Vsetín 2014. Vydáno pro vnitřní potřebu církve. Originally published in the UK under the title Gospel Change Copyright The Porterbrook Network Published

Více

Biblická mytologie. Starozákonní příběhy. Desatero a současnost Bloudění pouští a příchod do Kanaánu

Biblická mytologie. Starozákonní příběhy. Desatero a současnost Bloudění pouští a příchod do Kanaánu Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Desatero a současnost Bloudění pouští a příchod do Kanaánu Připomeňte základní události příběhu o Mojžíšovi

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Odpovědi na samostatně hodnocené testy

Odpovědi na samostatně hodnocené testy Odpovědi na samostatně hodnocené testy 1. lekce 1 a) Maruška si půjčila od své přítelkyně jízdní kolo. Přítelkyně ji požádala, aby určitě dala kolo na noc dovnitř domu. Maruška to udělala. 2 a) 2. Mojžíšova

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich:

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich: Čemu věříme Chtěli bychom zde shrnout čemu věříme. Nejde o vyčerpávající vyznání víry, ale o první seznámení s námi. Jednotlivé body se liší stručností, způsobem vyjadřování, atd. Nenapsal je jeden, psali

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

C11. poznejbibli. Muži Starého zákona Gedeon. biblické příběhy pro mládež

C11. poznejbibli. Muži Starého zákona Gedeon. biblické příběhy pro mládež Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické příběhy pro mládež Vedoucí skupiny: 1. STUDIE Muži Starého zákona Gedeon Další doporučená čtení: Soudců 6,24-40 a 8,1-35

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více