Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO Ing. Oldřich Žďárský - předseda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO 8. 4. 2014. Ing. Oldřich Žďárský - předseda"

Transkript

1 Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO Ing. Oldřich Žďárský - předseda

2 Program: ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 01. Zpráva o plnění usnesení 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření 2. Schválení zprávy revizní komise 3. Zpráva nezávislého auditora II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti v roce Rozpočet 204, financování

3 Program: III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov 7. Členství v MAS ORLICKO 7.1. projednání žádostí o řádné členství přidružených členů 7.2. projednání žádosti o přidružené členství nového člena 8. Zaměstnanci MAS ORLICKO 9. Mimořádná valná hromada

4 ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu USNESENÍ VALNÁ HROMADA JMENUJE OVĚŘOVATELEM ZÁPISU: Mgr. Miroslava Berana a Alenu Němcovou A ZAPISOVATELEM ZÁPISU: Blanku Kulhavou VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY.

5 I. BLOK I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI

6 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Rozpočet a financování 2014: Informace které mají vliv na schvalování položek rozpočtu a financování :

7 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 01. Zpráva o plnění usnesení I.01. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ Usnesení dle bodu III.3. z VH dne : Valná hromada ukládá radě a manažerce MAS zajištění finančních prostředků a předložení vyváženého, nebo přebytkového rozpočtu pro rok 2014 na příští valné hromadě. Splněno viz. bod 5 / příloha 5.1. Valná hromada ukládá radě MAS předložit na příštím jednání průběžnou zprávu o plnění deficitního rozpočtu i nakládání s dalšími disponibilními zdroji za uplynulé období. Splněno viz. bod 5 / příloha 5.2.

8 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 01. Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O PLNĚNÍ USNESENÍ.

9 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření

10 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Rozvaha příloha č Výkaz zisku a ztráty příloha č Příloha k účetní závěrce příloha č. 1.4 Přehled hospodaření za zakázky, za analytické účty příloha č. 1.5.

11 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ zakázka LEADER

12 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ zakázka LEADER Komentář: Rozpočet: Kč (deficitní: Kč) Skutečnost: Kč Úspora: Kč převod do opatření IV.1.1. roku 2014 Další prostředky k převodu do opatření IV.1.1. Zůstatek z roku 2012: Kč bylo zahrnuto v rozpočtu v prosinci 2013 Převod prostředků z opatření IV Kč bylo zahrnuto v rozpočtu v prosinci 2013 pouze částečně. Díky odlišnému než očekávanému znění pravidel je možno čerpat vyšší částku nutno revokovat usnesení z prosince 2013 (viz. bod 5 programu)

13 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Dotovaná provozní činnost Komentář: Dotace: Kč Čerpání 2013: 654 Kč Zůstatek: Kč (účet 384 časové rozlišení)

14 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Místní rozvojová strategie Komentář: Dotace: Kč Čerpání 2013: ,51 Kč Zůstatek: ,49 Kč (účet 384 časové rozlišení)

15 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Jedeme všichni Komentář: Dotace: 90% Náklady roku 2013: ,00 Kč (předfinancováno z vlastních zdrojů) Ztráta: ,80 Kč (= hodnota 10% dofinancování)

16 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Zpravodaj

17 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Hospodářská činnost Komentář: Služby spojené s přípravou žádosti o úvěry pro NNO: Náklady Kč = poplatek za vydání ŽL

18 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Vázané vlastní zdroje Komentář: Zisk je tvořen hodnotou darů přijatých v roce 2013, které nebyly využity k uvedenému účelu budou čerpány v roce 2014 (2015). Převod této položky na Fond darů za účelem zajištění oddělené evidence těchto zdrojů je předmětem samostatného usnesení.

19 I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Ostatní

20 I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Ostatní Komentář: Náklady jsou tvořeny především položkami: - Mezd: aktivity organizace mimo realizaci SPL - Dalšími souvisejícími: propagace, služby, Výnosy: - Dohoda o spolupráci MAS Lanškrounsko Kč Vzhledem k určení darů k jinému účelu, je hospodářský výsledek provozní položky ztrátový. Ztráta je kryta položkou nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let

21 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Orlické hory pro všechny Komentář: Ztráta je tvořena rozdílem mezi hodnotou rozpuštěných výnosů z dotace a hodnotou odpisů (ve výši 10% - tj. hodnoty dofinancování projektu). Krytí: zálohy partnerů projektu

22 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ celkem MAS ORLICKO Komentář: Převod ztráty na účet nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let je předmětem samostatného usnesení. Zůstatek účtu nerozdělený zisk, nerozdělené ztráta minulých let na počátku účetního období činil 161 tis. Kč

23 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE VÝROČNÍ ZPRÁVU MAS ORLICKO ZA ROK 2013.

24 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE DNE ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2013.

25 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření USNESENÍ VALNÁ HROMADA MAS ORLICKO PROJEDNALA NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2013 A SCHVALUJE PŘEVEDENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 2013 VE VÝŠI ,47 KČ NA ÚČET NEROZDĚLENÝ ZISK, NEROZDĚLENÁ ZTRÁTA Z MINULÝCH LET. VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘEVOD VÁZANÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ V HODNOTĚ ,70 KČ Z ÚČTU NEROZDĚLENÝ ZISK, NEROZDĚLENÁ ZTRÁTA NA ÚČET FONDU DARŮ.

26 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření USNESENÍ VALNÁ HROMADA POVĚŘUJE RADU MAS ČERPÁNÍM PROSTŘEDKŮ Z FONDU DARŮ V SOULADU S PŘEDLOŽENÝM ROZPOČTEM VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ RADĚ PŘEDLOŽIT VYÚČTOVÁNÍ ČERPÁNÍ FONDU DARŮ V SOULADU S ÚČELEM TĚCHTO PROSTŘEDKŮ DLE DAROVACÍCH SMLUV.

27 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. Schválení zprávy revizní komise I.2. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE Zprávu revizní komise přednese Mgr. Oto Pavliš. USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZPRÁVU REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2013.

28 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora I.3. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 1) Zpráva auditora ověření splnění dotačních podmínek 2) Zpráva auditora ověření účetní závěrky

29 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora Výrok auditora ověření splnění dotačních podmínek Podle mého názoru jsou způsobilé výdaje a příjmy vykázané v evidenci u Zakázky Z001 Leader občanského sdružení Místní akční skupina ORLICKO, Divišova 669 Žamberk za období od do čerpány v souladu s Pravidly opatření IV.1.1. stanovenými Ministerstvem zemědělství č. j /2013-MZE ze dne (účinnost od ). Náklady a výnosy jsou zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a nebyly využity na ostatní činnosti a projekty občanského sdružení Místní akční skupina ORLICKO za období od do

30 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora Výrok auditora ověření účetní závěrky Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k občanského sdružení Místní akční skupina ORLICKO, Divišova 669 Žamberk; dále nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za období od do v souladu s českými účetními předpisy.

31 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZPRÁVU AUDITORA O PROVEDENÍ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ DOTAČNÍCH PODMÍNEK PRAVIDEL OPATŘENÍ IV.1.1. SE ZAMĚŘENÍM NA OVĚŘENÍ ÚČELU VYUŽITÍ POSKYTNUTÉ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ , A TO V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI DOKUMENTY A SKUTEČNÝM STAVEM PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZPRÁVU AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA OBDOBÍ DO

32 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE AUDITORKOU MAS ORLICKO PRO OVĚŘENÍ ROKU 2014 PANÍ ING. MARCELU DVOŘÁKOVOU, OSVĚDČENÍ Č

33 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 II. BLOK

34 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Leader Konzultační podpora projektů v realizaci a udržitelnosti realizace: 58 projektů (změny projektů, VŘ, žádosti o platbu) udržitelnost: 95 projektů kontroly projektů v udržitelnosti: 62 projektů Personálně: Ing. Lukáš Bednář

35 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Leader Příprava evaluace období a související animační činnost setkání s podpořenými žadateli vyhodnocení zkušeností evaluace vnitřních administrativních a implementačních procesů aktualizace a doplnění (podklad pro přípravu na období ) propagační činnost prezentace MAS v rámci evaluace období a navázání kontaktů a spolupráce pro potřebu dalších spolupráce Na uvedené činnosti bylo v uplynulém alokováno minimum prostředků s ohledem na úsporná opatření pro přechodné období. Díky navýšení prostředků v opatření IV.1.1. mohou být uvedená opatření využita. Personálně: aktuálně nepokryto (snížení úvazků na konci roku 2013)

36 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Leader Finanční zdroje pro období: Kč (ke dni konání VH) až Kč (do konce roku 2014) úspory na VŘ podpořených žadatelů (opatření IV.1.2.), ukončené projekty (1 projekt v řešení snaha o převedení projektu na jiný subjekt) Financování: Dotace: 100% Předfinancování nákladů: revolvingový úvěr (využíván již od roku 2009) Náklady dluhové služby: vlastní zdroje (fond darů Kč) SCHVÁLENÍ OBNOVY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU je součástí bodu 5. programu financování.

37 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Jedeme všichni Realizace probíhá dle schváleného harmonogramu Aktuální aktivity: - ukončení VŘ na dodávku elektrokol - cyklojízda pozvánka - propagační akce léto/podzim

38 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Pozvánka Jedeme všichni pojeďte s námi! Již vyrazí z Opavska peloton nadšenců a milovníků cyklistiky na 200 kilometrovou cyklojízdu napříč územím šesti partnerských MAS. Na trase je naplánováno celkem 11 zastavení, na kterých nás čeká mnoho zajímavých atrakcí a zážitků. Celá akce skončí v Orlických horách. Pojeďte s námi! Nebo se připojte k pelotonu alespoň na část trasy! Přijďte se pobavit, vyzkoušet si elektrokola, poznat zajímavé lidi a dozvědět se něco zajímavého o nové formě cykloturistiky na jednotlivá zastavení!

39 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Pozvánka Jedeme všichni pojeďte s námi! Termín: :00 13:30 Statek U dubu v Líšnici VIP zóna pro členy a hosty : Občerstevní Možnost seznámení s podpořenými projekty (Charita, Šťastný domov) Možnost seznámení se zkušenostmi podpořených žadatelů Od 13:30 program na místě

40 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Jedeme všichni Financování: Celkové náklady: Dofinancování: MAS ORLICKO: Partneři: Náklady 2013: Náklady 2014: Kč Kč Kč Kč (již na účtu MAS) Kč (předfinancováno z MAS) Kč (k předfinancování úvěrem) Schválení provozního úvěru na pokrytí nákladů 2014 ( Kč) a profinancování vlastních zdrojů ( Kč) je součástí bodu 5. programu financování.

41 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Konzultační podpora neziskových organizací - připojení k projektu Centra pro komunitní práce - konzultační servis neziskovým organizacím - zahájení: duben 2014 (semináře) - právní služby spojené s novelou Občanského zákoníku (případně další právní služby) Financování: Z vlastních zdrojů MAS a dotace Pardubického kraje (POV) v rámci provozních, propagačních a správních nákladů. Konzultace přímo NNO.

42 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Strategie MAS Časový výhled v r. 2014: březen schválení metodického pokynu duben schválení standardů MAS, vyhlášení kontinuální výzvy duben schválení operačních programů v ČR říjen / listopad schválení Dohody o partnerství mezi ČR a EU leden schválení operačních programů EK říjen / listopad výzva k předkládání strategií MAS červen 2015 první smlouvy k realizaci strategií MAS

43 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Aktuálně: Setkání k otázkám vyloučené lokality Borek , Česká Třebová Setkání k otázkám vzdělávání , Libchavy

44 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Aktuálně: Komunitní setkání: Ústí nad Orlicí Dolní Čermná Žamberk Od 16:00 hod. Čas bude upřesněn

45 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Operační program technická pomoc Hodnota žádosti: Kč Dotace 100% Realizace: do Způsobilé výdaje: - odborné poradenské a konzultantské služby - mzdové náklady - nákup dat (ČSÚ a další) - nákup strategií, studií atd. (např. od univerzit atd.)

46 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Operační program technická pomoc Hodnota žádosti: Kč Dotace 100% Zpráva o využití prostředků do konání VH: viz. samostatný bod jednání Výdaje z poskytnuté dotace je nutné předfinancovat. S ČS a.s. již bylo projednáno doplnění účelu do stávajícího revolvingového úvěru. Stávající limit revolvingového úvěru však neumožní pokrytí výdajů pro oba projekty navýšení limitu revolvingového úvěru dle disponibilních zdrojů je součástí navhrovaných usnesení v bodu 5. programu

47 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Obce sobě Podpora meziobecní spolupráce Zapojení ORP: Králíky, Žamberk, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová Probíhá dokončení sběru dat k analytické části dokumentů. V rámci uvedeného projektu nevznikají MAS ORLICKO žádné náklady.

48 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Správní činnosti pro fungování MAS ORLICKO: příprava stanov příprava na standardizaci MAS (směrnice, systematika dokumentů) příprava voleb (mimořádná VH) zajištění projektu Konzultační podpora NNO udržitelnost projektů Jedeme všichni Financování: V rámci účetnictví MAS je nutné jasně oddělit náklady spojené se správou, které nejsou vázány na konkrétní účel projektů, nebo které se vztahují k udržitelnosti projektů provozní náklady (management, účetnictví) kryté z vlastních zdrojů nebo provozní dotace

49 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Plán činnosti 2014 USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE RÁMCOVÝ PLÁN ČINNOSTI MAS PRO ROK VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ INFORMACE O POSTUPU PŘÍPRAVY A REALIZACE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A AKTIVIT.

50 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Rozpočet 2014 příloha 5.1.

51 Leader - PŘÍJMY Leader - VÝDAJE Úspory opatření IV.1.1. Revolvingový úvěr - předfinancování Dle zprávy o činnosti (administrace projektů, evaluace a animační činnost) Převod opatření IV kvalifikovaný Revolvingový úvěr odhad - předfinancování Rozpočtované náklady Celkem xx Celkem Strategie - PŘÍJMY Strategie - VÝDAJE Mzdové náklady a odborné služby přímo Zůstatek - dotace POV Na účtu zakládající tvorbu výstupu Dotace - OPTP Revolvingový úvěr - předfinancování Rozpočtované náklady Celkem xx Celkem Dotace - POV 2014 Na účtu Rozpočtované náklady Celkem xx Celkem Jedeme všichni - PŘÍJMY Smlouva o poskytnutí dotace Provozní úvěru Podíl partnerů na projektu Na účtu Rozpočtované náklady Profinancování vlastních zdrojů Provozní úvěru Celkem xx Celkem Ostatní příjmy na vlastní vrub MAS ROZPOČET 2014 Dotovaný provoz - PŘÍJMY Dotovaný provoz - VÝDAJE Pokrytí poměrné části provozních výdajů Zůstatek - dotace POV 2013 Na účtu nesouvisejících s aktivitami mimo Leader Vázané vlastní zdroje Na účtu Zůstatek volných vlastních zdrojů xx -381 Příjmy z hospodářské činnosti Výhled Přímy z darů Výhled Jedeme všichni - VÝDAJE Dle aktivit projektu ve schválené žádosti o dotaci Ostatní výdaje na vrub MAS Rozpočtované náklady - dluhová služba Celkem xx CELKEM xx CELKEM Deficit xx 0 Přebytek

52 USNESENÍ II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 VALNÁ HROMADA REVOKUJE USNESENÍ: V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ MZE SCHVALUJE VALNÁ HROMADA PŘEVOD DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ OPATŘENÍ IV.1.2. DO OPATŘENÍ IV.1.1. AŽ DO VÝŠE KČ A LIMITU 20% CELKOVÝCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. ZE DNE (BOD III.3.) NÁSLEDOVNĚ: 5. Rozpočet 2014, financování VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘEVOD DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ OPATŘENÍ IV.1.2. DO OPATŘENÍ IV.1.1. AŽ DO LIMITU 20% CELKOVÝCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ.

53 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE VYROVNANÝ ROZPOČET MAS ORLICKO PRO ROK 2014.

54 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ RADĚ MAS HOSPODÁRNÉ A EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ REZERVY HOSPODAŘENÍ PRO ROK 2014 (VČETNĚ MIMOŘÁDNÝCH PŘÍJMŮ NAD RÁMEC SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, PŘEDEVŠÍM Z OPATŘENÍ IV.1.2.) VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ RADĚ MAS PŘEDLOŽIT VYÚČTOVÁNÍ VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI REZERVY HOSPODAŘENÍ NA PŘÍŠTÍM ŘÁDNÉM JEDNÁNÍ.

55 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Operační program technická pomoc Hodnota žádosti: Kč Dotace 100% Realizace: do Realizované výdaje: - výběrové řízení na zaměstnance (Bc. Lucie Kokulová) - smlouva o supervizi s Timou Liberec - úhrada části mzdových nákladů manažerky

56 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O VYUŽITÍ MIMOŘÁDNÝCH PŘÍJMŮ REALIZOVANÝCH V OBDOBÍ OD POSLEDNÍ VALNÉ HROMADY.

57 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Cash flow příloha 5.3.

58 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Plán CASH FLOW 2014 Počáteční zůstatek finančních prostředků KČ ,00 Plánované příjmy ,00 Výdaje ,49 ZŮSTATEK ,00

59 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ PLÁNOVANÉ CASH-FLOW PRO ROK 2014.

60 Cizími zdroji jsou financovány následující aktivity MAS: II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Důvodová zpráva k financování příloha 5.4. I. Leader (PRV) Revolvingový úvěr Do Limit: Kč ČS a.s. II. Strategie (OPTP) Revolvingový úvěr Doplnění účelu do úvěru k aktivitě č. I. Limit. Viz. bod I. Náklady v roce 2014: až Kč (k tis. Kč 500 tis.kč) Náklady v roce 2014: Kč Financování SPL/OPTP 2015 příloha 5.5.

61 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE OBNOVU REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU U ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. V LETECH 2014 A 2015 A SCHVALUJE JEHO NAVÝŠENÍ AŽ DO LIMITU KČ (DLE AKTUÁLNÍ VÝŠE KRYTÍ NÁKLADŮ Z OPATŘENÍ IV.1.2.). VALNÁ HROMADA POVĚŘUJE PŘEDSEDU MAS PROJEDNÁNÍM ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK PRO OBNOVU REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A PODPISEM SMLOUVY. ÚVĚR BUDE ZAJIŠTĚN BLANKOSMĚNKOU A ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K POHLEDÁVKÁM Z BĚŽNÉHO ÚČTU MAS VEDENÉM U ČS, a.s.

62 Cizími zdroji jsou financovány následující aktivity MAS: II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování III. Jedeme všichni Bez financování (viz. Cash-flow)- příloha 5.3., řádek 17 Na financování dluhové služby se podílí partneři projektu. Záloha již přijata na účet MAS. Náklady v roce 2014: Kč (ř. 146 rozpočtu, příl 5.1.) + profinancování vlastních zdrojů (ř. 17 rozpočtu, příl. 5.1.) Financování Jedeme všichni příloha 5.6.

63 II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE OTEVŘENÍ PROVOZNÍHO ÚVĚRU PRO REALIZACI PROJEKTU SPOLUPRÁCE JEDEME VŠICHNI NA ČÁSTKU ,- KČ A POVĚŘUJE PŘEDSEDU PODPISEM ÚVĚROVÉ SMLOUVY. ÚVĚR BUDE ZAJIŠTĚN BLANKOSMĚNKOU A ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K POHLEDÁVKÁM Z BĚŽNÉHO ÚČTU MAS VEDENÉM U ČS, a.s.

64 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI III. BLOK

65 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov III.6. Novela občanského zákoníku, změna stanov Standardy MAS: předpoklad zveřejnění v dubnu 2014 Příprava stanov: zajišťuje JUDr. Lenka Deverová : telekonference (konzultace) - náklady: Kč/hodinu - celkové předpokládané náklady: Kč - objednávka schválena radou MAS

66 III.6. Novela občanského zákoníku, změna stanov III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov Termín Aktivita Zajistí Co nejdříve Do konce dubna Do Zápis do spolkového rejstříku Podání informací, podkladů Seznámení s aktuální organizační strukturou a nastavením orgánů MAS ORLICKO, příprava návrhu stanov Podání informací dle potřeby Zaslání návrhu stanov, které již budou zohledňovat konečné znění standardů pro MAS Vnitřní připomínkové řízení k návrhům stanov Projednání stanovisek k připomínkám 14:00 hod. Telekonference sporné body 15:00 hod. JUDr. Deverová MAS ORLICKO JUDr. Deverová MAS ORLICKO, Ing. Vanická JUDr. Deverová MAS ORLICKO RADA MAS RADA MAS JUDr. Deverová

67 III.6. Novela občanského zákoníku, změna stanov III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov Do Zaslání připomínek a případných stanovisek k jednotlivým bodům JUDr. Deverové Vypořádání připomínek Dopracování návrhu stanov (v režimu změn + čistopis) Zaslání podkladů k projednání (návrhy usnesení, ) Zaslání dalších podkladů (vyžádání informací) pro aktualizaci zápisu ve spolkovém rejstříku Mimořádná VH schválení stanov + další body Zaslání potřebných podkladů z MAS (usnesení,atd.) Zajištění zápisu do spolkového rejstříku Vyúčtování, fakturace MAS ORLICKO, Ing. Vanická JUDr. Deverová MAS ORLICKO MAS ORLICKO JUDr. Deverová JUDr. Deverová

68 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ INFORMACE O HARMONOGRAMU PŘÍPRAVY NOVÝCH STANOV.

69 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7. Členství v MAS ORLICKO III. 7. Členství v MAS ORLICKO 1 člen na obyvatel území MAS ORLICKO má 87tis. obyvatel každá zájmová skupina tvoří max. 49% minimálně 43 členů Sektor Stav řádných členů k Přidružení členové Výhled řádných členů po valné hromadě Veřejný Neziskový Podnikatelský Fyzické osoby celkem

70 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Členství v MAS ORLICKO žádosti o řádné členství III Členství v MAS ORLICKO žádosti o řádné členství 7.1. Projednání žádostí o řádné členství přidružených členů Schválení přidružených členů: valnou hromadou Možnost přijetí přidružených členů ve zrychleném režimu dle článku 4. odst. 6 stanov Žádost o řádné členství předložili všichni přidružení členové.

71 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Členství v MAS ORLICKO žádosti o řádné členství Žadatelé o řádné členství: Žadatel o řádné členství Farní sbor ČCE v Horní Čermné KLAS Nekoř a.s. Středisko volného času, ANIMO, Žamberk VVS Verměřovice s.r.o. Zastoupený Jakub Keller a Vladimír Hejl Ing. Leoš Říha Alena Němcová Ing. Václav Brynda Schvaluje /neschvaluje

72 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Členství v MAS ORLICKO žádosti o řádné členství USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘIJETÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PŘIDRUŽENÝCH ČLENŮ ZA ŘÁDNÉ ČLENY MAS ORLICKO: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné KLAS Nekoř a.s. Středisko volného času, ANIMO, Žamberk VVS Verměřovice S ÚČINNOSTÍ OD DNE SCHVÁLENÍ VALNOU HROMADOU.

73 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7.2. Členství v MAS ORLICKO žádost o přidružené členství III Členství v MAS ORLICKO žádost o přidružené členství 7.2. Projednání žádosti o přidružené členství Přijatá přihláška o přidružené členství: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí statutární zástupce: David Serbousek, dipl. um. činnost: výuka přípravného a základního studia v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Od r. 2012/2013 Školní vzdělávací program.

74 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7.2. Členství v MAS ORLICKO žádost o přidružené členství USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘIJETÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JABLONNÉ NAD ORLICÍ ZA PŘIDRUŽENÉHO ČLENA MAS ORLICKO.

75 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 8. Zaměstnanci MAS ORLICKO III.8. Zaměstnanci MAS ORLICKO Dne byla za zaměstnance MAS ORLICKO v souvislosti s přípravou Strategie MAS ORLICKO přijata slečna Bc. Lucie Kokulová z Ústí nad Orlicí. Pracovní poměr na dobu určitou: do Kvalifikace / vzdělání (škola, období, druh zkoušky): Středoškolské: Gymnázium Česká Třebová, všeobecné vzdělání, maturitní zkouška, květen 2010 Vysokoškolské: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Management cestovního ruchu, státní zkouška, leden 2014 Doplňkové vzdělání / kurzy: Wenzao Ursuline College of Languages Kaohsiung, Tchaj-wan studijní pobyt (německý a anglický jazyk), leden 2013 červen 2013 Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) Kortrijk, Belgie, The Business and Language Department, leden 2012 červen 2012

76 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 9. Mimořádná valná hromada III.9. Mimořádná valná hromada Předběžný termín: od 14:00 hodin Místo: Program: schválení stanov MAS schvalování směrnic pro činnost MAS volby do orgánů MAS schvalování analytické části Strategie MAS další

77 III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 8. Mimořádná valná hromada USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ TERMÍN A PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY.

78 ZÁVĚR

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk M A S Zápis z jednání Rady Místo konání: zasedací místnost MAS, Žamberk Dne: 23.07.2009 Účastníci: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatel: Ing.

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO Ing. Ivana Vanická manažerka MAS ORLICKO Program Podpora a spolupráce s MAS ORLICKO: Co jsou Místní akční skupiny a jaký

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o.

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o. 5.9.8 Společné jednání programového výboru a výběrov rové komise Předseda MAS: Management MAS: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Ivana Danielová REDEA Žamberk s.r.o. Program: Program. Informace o programu Leader.

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

27.11.2012. VALNÁ HROMADA Místní akční skupiny ORLICKO. Konaná dne 27. 11. 2012. Předseda: Ing. Oldřich Žďárský Manažerka: Ing.

27.11.2012. VALNÁ HROMADA Místní akční skupiny ORLICKO. Konaná dne 27. 11. 2012. Předseda: Ing. Oldřich Žďárský Manažerka: Ing. 27.11.2012 VALNÁ HROMADA Místní akční skupiny ORLICKO Konaná dne 27. 11. 2012 Předseda: Ing. Oldřich Žďárský Manažerka: Ing. Ivana Vanická Program jednání: Program I. Zpráva o činnosti MAS ORLICKO v roce

Více

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 1. jednání Valné hromady Sdružení obcí Toulovcovy Maštale v roce 2013 proběhlo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha

dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha Financování a poradenství pro projekty dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha 10.6.2008 Obsah Co C mohu od banky vyžadovat? Jak sladit dotaci s úvěrem? Jak

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2013. Přílohy: - Zpráva o výsledku

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO, z.s. 2014 2014 OBSAH 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS ORLICKO, z.s. 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 4 I.O MAS ORLICKO, z.s. 6 I. 1. Profil společnosti 7 I.

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N É H O S V A Z K U O B C Í H O L I C K A Z A R O K 2 0 1 4 Předkládá:

Více

Téma: Strategie MAS ORLICKO 2014 2020 v kontextu operačních programů

Téma: Strategie MAS ORLICKO 2014 2020 v kontextu operačních programů Zápis ze setkání starostů z území MAS ORLICKO Téma: Strategie MAS ORLICKO 2014 2020 v kontextu operačních programů Místo konání: restaurace Habřinka v Českých Libchavách Čas konání: 22. září 2015 od 11.00

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : sál restaurace C Dolní

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta Zápis z konání Valné hromady Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová Body jednání: Zahájení zasedání Valné

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník VH zahájila místopředsedkyně Čermáková VH byla svolána v souladu se stanovami,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 2. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 15. 4. 2014, Kocbeře Přítomni: Omluveni: Hosté: M. Linková, J. Haken, P. Červený, J. Franc, P. Hrubý, M. Halík, R. Cermanová, E. Rezková,

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10.6.2015 bod programu: 47 věc: Schválení účetní závěrky a finančního vypořádání za rok 2014 příspěvkových organizací v gesci OŠKSS dopad na rozpočet: bez dopadu

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Místo jednání : ObÚ Žichlínek Datum jednání : 24.11.2014 Přítomni: Bc.Lenka Bártlová Ing. Kristýna

Více

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada Zápis z 2. zasedání správní rady konaného dne 19. 2. 2013, od 08:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka, Jiří

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORL ICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORLICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P SMĚRNICE PRO ŽADATELE o návratný nadační příspěvek leden prosinec 2014 PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P V rámci Programu překlenovací pomoci 3P poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více