ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK DUBEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 4 (123) ZDARMA Člen petičního výboru František Ryba, ředitel družstva, počítá podpisy občanů, kteří se připojili k výzvě pro premiéra Bohuslava Sobotku, aby se okamžitě s vládou zabýval napjatou situací na sídlišti Janov v Litvínově. Existuje totiž obava, že zde vypuknou nepokoje jako v roce Situace se od té doby nezlepšila, naopak zhoršila, individua devastující byty a domy jsou velice aktivní, což je vidět na stavu objektů. V některých z nich byla situace už tak špatná, že Krušnohor odstoupil od jejich správy. Foto: Petr PROKEŠ Pocit marnosti Každý poctivý a slušný člověk se snaží dělat svoji práci pořádně, zvláště pak když ví, že ji dělá pro jiné. Je to i náš případ. Spravujeme domy pro jejich obyvatele, aby se jim v nich dobře žilo a ještě k tomu za rozumný peníz. Ne všichni ale našemu úsilí fandí. Názorným příkladem toho může být celostátně proslulý litvínovský Janov. Když jsme před léty přebírali v rámci privatizace městského bytového fondu od litvínovské radnice jednotlivé domy, řekli jsme si, že to děláme proto, abychom napomohli udržet Janov jako krásné sídliště postavené v podhůří Krušných hor pro pohodové bydlení pracujících z pánevní oblasti. Ale ouha! Město Litvínov udělalo ve svých rozhodnutích velkou chybu a jiné paneláky se dostaly do rukou kšeftařů, jimž není nic svaté. Výsledkem toho je, že v Janově výrazně narostl počet nepřizpůsobivých. Jejich množství nabývá obludných rozměrů. Rychlost nárůstu je tak velká, že panuje obava z toho, co bude se zbytkem slušných lidí, který se ještě nenechal otrávit každodenní nepříjemnou realitou. Co dělat? Sedm let se v rámci tzv. Mostecké výzvy snažíme komunikovat s ministry, vládou, poslanci a senátory o nápravě situace. Oni nám ale snad ani nerozumějí. Naše pádné argumenty jim pravděpodobně připadají jako hrách házený na stěnu. Leckdy již člověk podléhá opravdu pocitu marnosti. PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: ová adresa: Oficiální internetové stránky: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobn jší informace k zaznamenávání hovor je uvedena na stran 4.) P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Libecajtová Lucie Místop edseda Provozní ú tárna pro SV provozni.uctarna Ryba František reditel Zv inová Lucie lenové predstavenstvo Kopecká Vlasta Ing. Hokr Roman Kastnerová Stanislava Ing. Klíma Petr Fakturace fakturace Ing. Koranda Ji í Švecová Petra Ing. Pa ourek Ivo Gerthnerová Dana Šev ík Arnošt Pousková Blanka Pokladna pokladna KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) andová Martina P edseda predseda.kk Evidence zálohových plateb topna.sezona Mertlík Ji í Andrtová Irena lenové kontrolni.komise Personalista personalistika Vajshajtl Stanislav Hájková Dagmar Mgr. N me ková Zde ka Evidence majetku - inventury evidence.majetku Ing. Goldbergerová Jana Šebková Martina erník Vladimír Mzdy mzdy Bucha Petr Koukalová Hana Petrilová Jana EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) ÚSEK EDITELE (Ú ) Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci editel družstva reditel Petrovická Zuzana Ryba František lenská evidence clenska.evidence Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele Kindermannová Romana Domínová Leona Sojková Milena Fax Kordíková Daniela Vnit ní kontrolor vnitrni.kontrolor Adámková Pavlína Erlitzová Alena Evidence nájemného evidence.najemneho Informace informace Kubíková Lenka Varhulíková Anna Reichlová Iveta Podatelna podatelna Ko átková Alena Hokrová Monika Pecková Kate ina Sekretá ka sekretariat Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek.vedouci Karochová Daniela Matoliaková Iva Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Evidence pohledávek evidence.pohledavek Mgr. Prokeš Petr Zvárová Mária Studentová Iveta EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Vítková Nikol Vedoucí hlavni.ekonom Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Ing. Kurková Kate ina Pátková Lenka Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Kultscherová Miroslava Šev íková Alena Fax Správce sít sprava.site TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Gerthner Daniel Vedoucí technicky.usek.vedouci Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Ing. apková Irena Fax Stavební technik Vegnerová Hana Bertlová Zde ka technik1 Kordíková Monika Vlasáková Zuzana technik2 Blahoutová Eva Vilhelmová Monika technik3 Vydra Radovan technik4 ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Šebek Zden k technik5 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Losos Martin technik6 Jánská Hana Šebková Hedvika technik7 Investi ní referent Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Renka Adam investicni.referent1 P ibyl František Zámecký Jan investicni.referent3 Energetik energetik R ži ková Simona investicni.referent4 Ing. Korol Valerij Referentka inzenyrska.cinnost.referent Referentka technicky.usek.referent Kolmanová Lucie Rybová Kate ina Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Dispe ink dispecink pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Hilbertová Lenka "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat ". ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Může být předseda placeným údržbářem? str. 5 Nemůžeme za skladbu obyvatel ostatních domů v Janově str. 8 Janov se odhalil v plné nahotě, premiér a vláda nerozumějí str. 10 Právě nastala skutečná doba mobilní str. 18 Vedení Litvínova ocenilo úspěšnou tenistku, 17letou rodačku.. str. 19 Autodrom Most zahájí novou motocyklovou sezonu str. 21 O prolomení limitů by vláda měla rozhodnout v červenci str. 24 Tady v Mostě jsou diváci, kteří vás neustále ženou dopředu str. 26 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Kdo v minulých dnech sledoval dění kolem Krušnohoru, nestačil se divit. Budova jeho správy stojící na dopravně nejvíce frekventované ulici v Mostě a několik kilometrů vzdálené sídliště Janov připomínaly pamlsek, který lákal k ochutnání. Těmi ochutnávači byli novináři. Ti se nestačili divit tomu, jak hrozně se dá žít (přesněji nežít) v tom, čemu se říká sídliště. Žurnalisté pochopili, že nestane-li se zázrak, brzo v Janově sídlit už nikdo nebude a tato část druhého největšího města mosteckého okresu se stane nesídlištěm. Novináři brodící se ve špíně, výkalech, troskách stěn a v jiných nástrahách ve zničených bytech a domech to pochopili hned. Kdo to ale nepochopil vůbec je litvínovská starostka. Ta jako kafemlejnek neustále opakuje, co všechno město Litvínov v Janově dělá a co ještě připravuje dělat. Jde o jeden program za druhým. Ty mají napomoci k celkovému řešení dramatické situace. Zázrak se ale nestane. Paní starostka si dosud nevšimla, že programy jsou určeny pro ty, kteří mají zájem o zařazení do nich. Ti, kteří ničí byty a domy, přepadají lidi na ulicích, rozkrádají, co se rozkrást ještě dá to nejsou zájemci o začlenění do zmíněných programů. Proto jde o cáry papíru. Existence programů je z tohoto pohledu úplně zbytečná a zcela neracionální, neefektivní. To nás, daňové poplatníky, bude stát nemalé peníze, jež zbytečně promrháme ruku v ruce s městem Litvínovem, státem a případně i Evropskou unií. Na zbytečné programy půjdou vysoké finanční částky vyhozené oknem za jejich realizaci. Zato nové škody v řádu milionů korun budou vznikat jako důsledek vyvolaný chováním těch, kteří do programů zařadit nechtějí. Nepřizpůsobivá individua jsou prostě nepřizpůsobivá, na všechno kašlou a s tím se prostě nedá nic dělat. Taková je skutečnost. Kdy si to konečně paní starostka uvědomí a začne rázně jednat? Vedle stinných stránek má Litvínov naštěstí i ty veselejší. Patří mezi ně velký úspěch 17leté rodačky. Ta propadla tenisu a její vášeň ji vynesla zlato na turnaji Australia Open. Tentokrát si toho paní starostka všimla a společně s kolegy zástupci mladou talentovanou hráčku odměnili na opraveném zámku Valdštejnů. Za odměnu tentokrát pro diváky a fanoušky lze považovat besedu s Černými anděly. Uskutečnila se v rámci nového cyklu připomínající skutečnost, že Most je Evropským městem sportu Andělky odpovídaly stručně, vtipně a zajímavě, posluchači se dobře bavili a tleskali. Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Plyn v bytech Podžatecká čtvrť je v novém Mostě nejstarší částí města. Není proto divu, že zdejší domy pocházející z 50. a 60. let minulého století potřebují renovovat svoje vnitřnosti. Na vlastní kůži se o tom přesvědčili vlastníci bytů ve SV 127 (blok 44) v ulici Konstantina Biebla. V jejich bytech došlo na opravu plynového rozvodu. Rekonstrukce rozvodů Vlastníci bytů ve SV 233 (blok 519) v ulici F. L. Čelakovského na mosteckém sídlišti Pod Šibeníkem si nechali zrekonstruovat rozvody plynu a kanalizace. Stejné práce byly odvedeny také u vlastníků ve SV 634 (blok 384) v ulici M. G. Dobnera v centru okresního města. Zde byly ještě navíc zrekonstruovány i vodovodní rozvody. Malování Spousta oprav je naplánována a jejich realizace započne v nejbližších týdnech. Do vymalování stěn ve společných prostorách domu se pustí vlastníci bytů ve SV 152 (blok 10) na ulici Slovenského národního povstání v lokalitě Stalingradská v mostecké čtvrti Zahražany. Zkrášlit veřejně přístupné prostory domu vymalováním se chystají také vlastníci bytů ve SV 238 (blok 509) v ulici Josefa Suka na sídlišti Pod Šibeníkem. K čistým a barevným stěnám přibude ještě nové PVC. Výměna toho starého za nové je zařazena v rozpisu prací. Nátěry zábradlí Krásnější dům chtějí mít také družstevníci ze SA 002 v litvínovské Čapkově ulici čp Ti se rozhodli pro nátěry lodžiového zábradlí. Nechť si vyberou tu správnou barvu. Tak už nevím, jak dál, vážení čtenáři! Připadá mi to leckdy v tom našem státě, že nežiju v reálném světě, ale viděno růžovýma očima našich ministrů snad pobývám na pobřeží Baleárských ostrovů. Tam je prý dobře. Snad všechno je u nás pozitivní, a proto nejsou k dispozici lidé na řešení problémů. Když ale procházím sídlištěm Janov a některými lokalitami v Mostě, když sedím v ředitelském křesle na správě Krušnohoru, kde jsme denně nuceni operativně řešit spoustu záležitostí, nemám ten pocit, že by problémy neexistovaly. Když jsem již narazil na sídliště Janov, dobře víte, že z iniciativy předsedů SA a SV vznikla petice upozorňující na rozsáhlé problémy této litvínovské čtvrti. Protože jsme již opakovaně byli zklamáni našimi politiky, kteří do Janova občas přijedou, naslibují hory a doly, potom odjedou a nic se neděje, tak jsme petici adresovali raději přímo předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi. Věřili jsme, že se úkolu řešení problémů Janova (a nejen jeho), které jsou nad rámec bytového družstva a města (jsou to problémy státu vyplývající z jeho špatné legislativy), ujme osobně a se svými podřízenými začne konečně dělat. Jen co jsme odevzdali petici na podatelnu Úřadu vlády, hned se jí chopil Martin Šimáček, který v této instituci má na starosti sociální začleňování (které se mu nedaří), abych se z vysílání ČT následně dozvěděl, že se naší iniciativě nediví, protože mám v Janově ekonomické zájmy. (No to bych si dal, kdybych je tam měl!) Úředník prokázal, že vůbec neví, o čem mluví, a že problémy Janova jsou mu úplně lhostejné. Premiér Sobotka nám na petici odpověděl, že mezi priority jeho vlády patří romská integrace a řešení sociálního vyloučení. Jsme si vědomi závažnosti situace a dlouhá léta neřešených nebo nedostatečně řešených problémů, které jsme zdědili po předchozích vládách, napsal doslova. Pravdu má v tom, že předchozí vlády neřešily, ale obávám se toho, že ani tato Bohuslav Sobotka Michaela Marksová Jiří Dienstbier vláda řešit nebude. Integrovat znamená včlenit do společnosti, ale ti, o kterých jsme v petici psali, žádnou integraci nechtějí. Mají jediný zájem devastovat a devastovat, ještě pořád ničit kolem sebe to, co zničit jde, žít na úkor ostatních. Vláda podle Bohuslava Sobotky navrhuje zpracování nové strategie boje proti sociálnímu vyloučení pro roky 2016 až To budou další vyhozené miliony z kapes daňových poplatníků? Předseda vlády postoupil petici ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové a ministrovi pro lidská práva Jiřímu Dienstbierovi. Oba by se teď měli snažit rozlousknout janovský problém, který je vlajkovou lodí stejných problémů po celé republice. Nevěřím ale, že by se jim to podařilo. Stejně jako premiér Sobotka neznají odpověď na otázku co dělat s nepřizpůsobivými. Naivně si myslí, že tato individua chtějí včlenit do společnosti. Nechtějí. My, kteří zde žijeme, to dobře víme. V Praze to ale nechápou. Takže už si opravdu žádné iluze o fungování tohoto státu nedělám. Jen mě mrzí, že na stále se zhoršující situaci doplácejí slušní lidé a musejí trpět nehorázné chování zlotřilců. Přikládám fotky těch, kteří mají problém Janova (a dalších míst) a hlavně českou legislativu řešit. Můžete jim psát, jaký máte na věc názor a jak se vám s nepřizpůsobivými dobře žije. František RYBA ředitel družstva Kamerový systém O zajištění bezpečnosti bydlících a jejich majetku v bytech jsme psali opakovaně. A zdá se, že to přináší pozitivní výsledky. Lidé si totiž začali uvědomovat, že je lepší investovat do ochrany, než se vrátit z práce do prázdného bytu. Proto další dům hodlá instalovat bezpečnostní kamerový systém. Bydlí v něm vlastníci bytů ze SV 287 na Mostecké ulici čp v Litvínově. Připravili: (ič, pp) Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách až , a Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace. Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor. Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Městští holubi přenášejí nemoci a parazity Zdivočelý městský holub představuje hrozbu pro lidské zdraví. Je přenašečem nemocí a parazitů. Pokud si chceme uchránit svoje zdraví, pak bychom se do styku s městskými holuby neměli vůbec dostat. Na nebezpečí upozorňují klasické odborné informační zdroje i servery. Je to také jeden z důvodů, proč holubům věnujeme v měsíčníku Krušnohor poslední dobou tolik pozornosti. Podle odborníků městské populace zdivočelých holubů se významně podílejí na přenosu některých zoonóz (ornitóza, aviární tuberkulóza či salmonelóza), ale také například hostí vir klíšťové encefalitidy či prvoky, jež šíří trichomonády a toxoplazmózu. Trus holubů bývá vysoce infekční a plný alergenů. Jeden holub vyprodukuje průměrně za rok kilogramů trusu. Nejenže tento trus ničí fasády domů a sochy, ale zároveň je zdrojem mikrobů, plísní, parazitů a nejrůznějších alergenů. Z alergologického hlediska jsou holubi významným zdrojem roztočů. V jejich hnízdech přežívá celá řada druhů. Společně s ostatními mikroskopickými částečkami jsou základem prachu, roznášeného nejen po napadených objektech, ale i v blízkém ovzduší, a mohou působit jako alergeny, vysvětlují doktoři kupříkladu na serveru Ulékaře.cz. Čím více jsou takové objekty napadeny (velké vrstvy trusu, hnízda a mumifikované trupy uhynulých holubů na půdách), tím je větší pravděpodobnost výskytu alergických reakcí v nejbližším okolí. A ještě upozornění, aby nedošlo k omylu. Holub domácí, pokud je mu věnována správná holubářská péče, není pro člověka nebezpečný. Text: Petr PROKEŠ Ilustrační foto: Wikipedie.cz PRÁVNÍ PORADNA Může být předseda placeným údržbářem? Může předseda družstevní samosprávy zároveň vykonávat i placenou pracovní funkci údržbáře domu? Jestliže ano, za jakých podmínek tak může činit? Pokud ne, jaké jsou důvody tohoto zákazu? Z. Š., Most Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, uvádí v ustanovení 629 výčet orgánů družstva. Jedná se o následující orgány: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise a jiné orgány zřízené stanovami. Samospráva, výbor samosprávy, ani předseda výboru samosprávy nejsou uvedeni v zákonném výčtu jako obligatorní orgány. Tyto orgány však mohou být družstvem zřízeny na základě stanov. Pokud družstvo stanovami zřídí nějaký orgán (např. předsedu družstevní samosprávy), zároveň ve stanovách určí pravomoci tohoto orgánu, způsob jeho volby, podmínky nutné pro vykonávání funkce, případně rovněž překážky výkonu funkce. Pokud se týká předsedy družstevní samosprávy, bude zřejmě volen členy samosprávy a bude se tak jednat o volenou funkci. Je rovněž obvyklé, že za výkon takové funkce je pobírána odměna. Co se pak týká pracovní pozice údržbáře, nejedná se o volenou funkci a pracovník, který bude tuto pozici zastávat, musí zejména splňovat podmínky nutné pro výkon činnosti údržbáře. Údržbář bude svou činnost vykonávat zřejmě v zaměstnaneckém poměru k družstvu, a to například na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Z tohoto titulu pak bude rovněž pobírat odměnu. Jak už bylo uvedeno, stanovy mohou upravit rovněž překážky výkonu určité funkce nebo například stanovit zákaz souběhu volené funkce s určitou pracovní pozicí. Nicméně taková úprava je v daném případě velmi málo pravděpodobná, neboť spíše nelze předpokládat střet zájmů u pozice předsedy družstevní samosprávy a údržbáře. Obecně lze tedy na položenou otázku odpovědět tak, že nic nebrání tomu, aby předseda družstevní samosprávy zároveň vykonával pozici údržbáře domu a pobíral za tuto činnost odměnu, pokud však stanovy družstva neurčí v této věci jinak. Mgr. Věra VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Přítrž řádění zlodějů Při zhoršující se skladbě obyvatelstva v našem okrese se zajištění bezpečí osob a jejich majetku stává prioritou. Početné případy vykradených bytů a sklepů zaplňují policejní statistiky. Přítrž řádění zlodějů se rozhodli udělat vlastníci ve SV 195 (blok 287) v ulici Maxi Švabinského v mostecké čtvrti Výstavba. Ti si nechali nainstalovat mříže do sklepních prostor. Sanace zdiva O sklepech ještě jednou. Zlepšit jejich vzhled a posílit jejich účel se povedlo u vlastníků bytů ve SV 206 (blok 293) v ulici Jaroslava Vrchlického v Mostě. Byla zde provedena sanace zdiva ve sklepních prostorách. Zasklení lodžií Sklo zlepšuje vzhled celého domu. Své o tom vědí družstevníci ve SA 052 (blok 614) v ulici Jana Amose Komenského na mosteckém sídlišti Výsluní. Přikročili k zasklení lodžií. Sklo je navíc překážkou pro zloděje. Družstevníci tak zároveň posílili ochranu lodžií a bytů před vniknutím nenechavců. Hezčí prostředí Jarní sluneční paprsky probudily chuť družstevníků ze SA 097 (blok 729) v ulici Františka Malíka na sídlišti Liščí Vrch po bydlení v hezčím prostředí. V domě si nechali vymalovat stěny ve společných prostorách a položit nové PVC a dlažbu. Světlo a úspory Všechno jednou doslouží a nastoupí nové. O pravdivosti tohoto výroku se přesvědčili vlastníci bytů ze SV 168 (blok 369) v mostecké Hutnické ulici. Přistoupili na výměnu svítidel ve společných prostorách domu. Nyní mají více světla a ještě k tomu z vysoce úsporných zdrojů. Ušetří tedy i peníze za spotřebovanou energii. Tomu se říká zabít dvě mouchy jednou ranou. Oprava kanalizace Opravit kanalizaci v domě bylo zapotřebí u vlastníků bytů ve SV 626 (blok 546) v Rozmarýnové ulici v mostecké Zahradní čtvrti. Práce skončily, kanalizace by měla být plně funkční. Připravili: (ič, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Byty obsazují nepřizpůsobiví, Krušnohor Litvínovský Janov, mostecký Chanov, Stovky, Liščí Vrch a Výsluní nejsou zdaleka jedinými sociálně vyloučenými lokalitami či deprivovanými zónami v naší republice. Zdá se dokonce, že počet těchto míst, která ztrácejí urbanizovaný vzhled a schopnost slušným lidem poskytovat klidné a bezproblémové bydlení, přibývá. Co s tím dělat? Na tuto otázku by měla odpovědět vláda, poslanci a senátoři. Řešení rozrůstajícího se problému je nad síly měst a obcí, bytových družstev a poskytovatelů správy domů. Ti všichni se ocitli v sevření kleští nedokonalé legislativy. Zákony umožňují nezodpovědným individuím neplatit nájemné či příspěvek vlastníka, beztrestně devastovat byty a domy, vysmívat se pracujícím lidem za jejich poctivý přístup k životu. Umožňují realitkám nabízet byty přistěhovalcům zblízka či zdaleka a vykořeňovat tak původní obyvatele, pro něž se bydlení s nepřizpůsobivými stalo peklem. Vládu to nezajímá. Ta vymýšlí nové a nové socializační, vzdělávací a další programy a přitom je jasné, že zase půjde o miliony zbytečně vyhozené oknem. Jde o peníze, které stát získává z našich daní. Hodně se o tom mluvilo na poradách předsedů družstevních samospráv a společenství vlastníků, které probíhaly ve druhé polovině února a začátkem března. Výsledkem debat v Litvínově byl vznik janovské petice, kterou podepsalo lidí. Tato petice upozorňující na stav litvínovského sídliště byla adresována přímo předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi. Protože situace již přerostla únosnou míru, rozhodli jsme se velkou část vydání Krušnohoru věnovat právě této problematice, aby každý z vás čtenářů zpravodaje se mohl přesvědčit na vlastní oči, jaká je realita, jak se věci mají. Bude to poučné čtení především pro ty, kteří nežijí nutno dodat, že zatím nežijí (je jen otázkou času, kdy žít začnou, protože se stav viditelně zhoršuje) v bezprostředním sousedství problémových lokalit, případně přímo v nich. Tou nejhorší je Janov. Toto sídliště je jasným příkladem, jak by to nemělo být. Na následujících tiskových stranách se do Janova podíváte. Protože nežijeme ve vzduchoprázdnu, sledujeme dění také v dalších částech republiky. Na této dvoustraně přinášíme informace o zkušenostech z ostravského a karvinského okresu, ale i informace o experimentu veřejné ochránkyně lidských práv, která se zřejmě hodlá pustit do kritiky slušných občanů z důvodu pro podezření z rasismu. Jí vymyšlený experiment tomu napovídá. 1. PŘÍPAD: BEZMOC Server Novinky.cz v jednom z mnoha článků popisuje situaci v Moravskoslezském kraji, ale obsah je totožný s tím, co prožíváme na Mostecku a Litvínovsku. Na Ostravsku, Karvinsku, ale i v dalších sociálně problematických oblastech je většina nájemníků a majitelů bytových domů bezmocná proti osobám, které si pronajmou byt a natáhnou do něho i tucet příbuzných. Ti potom neplatí ani společné poplatky. Do běžných nájemních bytů se tito lidé stahují i kvůli rušení sociálních ubytoven, napsaly Novinky.cz. Není přitom žádný účinný právní nástroj, jak je přinutit, aby respektovali kapacitní meze bytů a přispívali na poplatky v domě jako většina ostatních nájemníků. Nelze je ani, pokud tak na úkor ostatních nečiní, z bytu vyhnat. Spíše naopak. S novým občanským zákoníkem se stali z bytu téměř nevyhoditelnými. Na negativní zkušenost poukazovali účastníci semináře Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Ti otevřeně označili v Poslanecké sněmovně, kde se seminář konal, popsanou skutečnost za nežádoucí dopad nového občanského zákoníku (NOZ). BRÁCHA NA NÁVŠTĚVĚ Na Ostravsku a Karvinsku jsme v situaci, kdy přicházejí lidé ze Slovenska a jiných částí republiky, kteří ještě donedávna bydleli na ubytovnách, které se ruší. Hledají práci. Některým se to i podaří, mají rekvalifikační kurzy. Poté žádají o pronájem bytu a tuto žádost doloží příjmy. Zprvu nemáte sebemenší důvod, proč takovému člověku byt nepronajmout. Do tří týdnů ale zjistíte, že se k němu přistěhuje osm či deset dalších příbuzných, popsal obvyklý začátek potíží Petr Handl z jedné z největších správcovských firem v Česku, která u nás patří rovněž mezi největší vlastníky nájemních bytů. Co otravuješ?!? Jsem brácha na návštěvě, zní odpověď na otázku toho, kdo si dovolí zjišťovat, jaká je stav v obsazenosti bytu. Takových jedinců, kteří tvrdí, že jsou na návštěvě je mnoho. Jejich počet již přerůstá určité meze. Situace může podle nového občanského zákoníku trvat až dva měsíce, ve skutečnosti je to daleko delší doba. Pronajímatel bytu sice má právo vymezit počet osob žijících v daném bytě (třeba, že v 1+1 mohou být maximálně čtyři lidé), jenže podle NOZ vlastník bytu už z něj nesmí vykázat osoby, jedná- -li se o příbuzné nájemníka. Oni pak tvrdí, že jsou na návštěvě. A ta může podle NOZ trvat až dva měsíce. Teprve potom mají oznamovací povinnost. Dělají to tak, že poté odjedou na týden a následně se znovu vrátí na další dvouměsíční návštěvu, popsal praxi Petr Handl. Na pobyt početných a trvalých návštěv přitom podle něho doplácejí ostatní nájemníci při rozepisování nákladů na společné služby v domě. V zákoně je u pojmu návštěva třeba vymezit normální časový úsek, kdy se jedná o návštěvu a kdy už ne, aby byla stanovena férová hranice, kdy už by hostující osoba měla přispívat na služby. Nepídí se po tom jen majitelé bytů, ale i nájemci, uvedla podle Novinek.cz právnička ze Sdružení na ochranu nájemníků Lenka Veselá. NIKAM NEJDEME! Když už se totiž příbuzní takového nájemníka nakonec zapíší v evidenčním listě domu, tak poté na úřadě doloží, že mají zajištěné bydlení a ihned žádají o sociální dávky, řekl Petr Handl. Podle něho vlastník a pronajímatel bytu sice může nájemní smlouvu takovému nájemníkovi vypovědět. Jenže, jak uvedl Petr Handl, oni v bytech zkrátka zůstávají a byt nepředají. Prostě platí pravidlo Výpověď. No a? Nikam nejdeme! Pak rozhoduje soud, jenže ten trvá v průměru patnáct až šestnáct měsíců. Dovedete si představit, jak mezitím tito nájemníci se svými příbuznými na návštěvě takový byt užívají a jak to působí na ostatní nájemníky? dodal Petr Handl. SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Občanský zákoník nemůže řešit všechny vážné problémy související s bydlením. S velkými obavami sleduji přípravu zákona o sociálním bydlení. Není například zatím stanoven způsob, jak by obec mohla od soukromého vlastníka získat do užívání byt pro sociální bydlení. Právnická osoba si totiž podle zákona nemůže pronajmout byt, upozornil Novinky.cz zástupce veřejného ochránce práv Stanislav Křeček. 2. PŘÍPAD: EXPERIMENT Jak uvedl server ceska-justice.cz, úřadem ombudsmana najatá romská provokatérka obcházela realitní kanceláře se zájmem o byt. Ve skutečnosti si žádný byt pronajmout nechtěla, ale teď bude realitky, potažmo majitele bytů (opět s podporou úřadu) žalovat, když jí nájem nenabídli. Původně jsem si myslel, že úřad ombudsmana je totálně k ničemu (trafika) a jako zástěrku (pro blbce) má, že jako bude hájit práva jednotlivých lidí proti státu a jeho orgánům.

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 za to ale nemůže, kritizujte nečinný stát ném opotřebení a darovat ho smíte jen potřebné osobě dle pořadníku krajského úřadu pak ten kabát reálně nevlastníte. Asi se rozzuříte, odnesete ho na úřad, ať si ho tam třeba sežerou. K čemu povedou taková opatření s byty? Stačí se podívat do ne tak dávné historie. Fungující trh s nájmy se rozpadne. Lidé přestanou platit daně z pronájmu nemovitostí a začnou pronajímat byty jen známým a příbuzným načerno. A k té diskriminaci: já osobně žádný byt k pronájmu nemám, ale kdybych měl dovedu si představit, že řadě Romů bych ho pronajal, ale zrovna tak spoustě Romů bych ho prostě nepronajal. Co je na tom diskriminačního? Nebo bude úřad paní Šabatové platit i provokatéry na druhé straně? Tedy fiktivní romský majitel bytu bude jako nabízet pronájem a vy, když dáte přednost jiné nabídce, budete mít popotahování, kde budete muset dokázat, že jste si jeho byt nepronajali z jiných objektivních důvodů než z etnické diskriminace? Kde to jsme??? Tohle už přestává být legrace. Zdá se, že jsem to vůbec nepochopil. Úřad totiž funguje naopak jako orgán státního teroru proti jednotlivým občanům, kteří mají tu drzost, že vlastní nemovitost (byt, chatu), kterou by rádi pronajali. Právo na majetek je jedním ze základních lidských práv, chráněným drtivou většinou států. Něco je prostě vaše, a tím pádem to není někoho jiného (včetně státních úředníků). Dítě se na pískovišti rozpláče kvůli lopatičce, protože i to malé vnímá citlivě, že je něco spravedlivě jeho a děje se mu křivda. Někdo trochu starší si za své peníze koupil či postavil byt či domek. Nemusel. Mohl ty peníze třeba prosázet a prohýřit nebo je někomu dát nebo si je mohl nechat v bance nebo si mohl koupit něco jiného. Byly jeho. Nebo nemovitost zdědil nebo vyženil a tak dále. Byt může nechat ladem prázdný, může ho prodat (komu uzná za vhodné), může v něm sám bydlet nebo ho může pronajmout za libovolnou cenu, kterou si usmyslí. Nájemce (druhá strana) si také vybírá. Tady je to moc drahé, tady to smrdí v chodbě, tady je to daleko od metra, tady ten pronajímatel má tetování a tři zlatý řetězy okolo krku ten se mi nelíbí, tady ta paní je moc hodná tam se mi bude hezky bydlet. Zkrátka na nájemní smlouvu (je to obchod) musí být dvě strany, které s ní dobrovolně souhlasí. A s kým chce nebo nechce majitel nebo naopak nájemce uzavřít smlouvu do toho nikomu nic není. Například když nějaký majitel nemovitosti nechce uzavírat smlouvu se zrzavými co má být? Je to sice pitomec, ale je to JEHO byt. Sám se ochuzuje o řadu potenciálních seriózních nájemníků, no ale rozhodl se tak. Podobně někteří lidé nechtějí podnájemníky se psem, někteří nechtějí dva muže (protože se bojí, že nebudou uklízet a byt se poničí) nebo mají jiná omezení, ať už smysluplná, či méně. Pokud trváte na tom, že budete jako nájemce mít v bytě tři bojové psy, musíte si najít majitele, který má pejsky rád a vůbec mu nevadí, a ne takového, který má ze psů panický strach nebo má v bytě nové parkety. Pokud tedy nyní stát začíná nechutnými provokacemi útočit na právo na nakládání se svým majetkem, jedná se o plíživé znárodňování. Ten byt totiž už není tak úplně váš, když s ním nemůžete svobodně nakládat. Například pokud máte kabát, můžete ho nosit nebo někomu dát nebo ho hodit do popelnice nebo si ho můžete nechat ve skříni nebo cokoli jiného. Pokud by stát vydal nařízení, že se kabáty smí nosit jen v úterý a ve čtvrtek, do popelnice se smí vyhodit po předložení potvrzení státního úřadu o neopravitelnosti kabátu a váž- O AUTOROVI Právě jste dočetli postřeh, který napsal Václav Klaus mladší absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 15 let ředitel gymnázia, vedoucí sítě škol PORG, středoškolský profesor matematiky, autor mnoha odborných článků a jedné učebnice, zakladatel Asociace aktivních škol, vedoucí jednoho z největších českých šachových klubů, aktivní cyklista a člen expertního týmu předsedy ODS pro školství. Není to tedy žádný odborník na problematiku segmentu bydlení, ani bydlící v sociálně vyloučené lokalitě či deprivované zóně. Přesto konkrétní problém, o němž se zmiňuje, umí popsat a považuje jej už za reálný. Máte stejnou zkušenost? Text a ilustrační foto: Petr PROKEŠ (za využití serveru Novinky.cz)

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Nemůžeme za skladbu obyvatel ostatních Obyvatelé domů v majetku či správě SBD Krušnohor upozornili na neúnosnou situaci v Janově peticí, jejímž prostřednictvím se obrátili přímo na předsedu vlády Bohuslava Sobotku. O tom, jak se z kdysi krásného sídliště stala sociálně vyloučená lokalita a proč hledá SBD Krušnohor pomoc u vlády, jsme si povídali s ředitelem družstva FRANTIŠKEM RYBOU. Nejprve malá exkurze do historie sídliště. Jak se ke správě problémových domů v Janově dostalo SBD Krušnohor? V Janově mělo SBD Krušnohor původně pět domů. Spravovali jsme je, starali se o ně a bylo to na nich vidět. Pak přišla privatizace bytového fondu. Jel jsem za tehdejším vedením Litvínova, ve kterém už tehdy byl současný místostarosta Milan Šťovíček, a upozorňoval na to, že Janov může být problematický. Varoval jsem je před prodejem domů a nabádal, aby zamezili spekulaci s byty. Měl jsem už tehdy zkušenost z Mostu. Dobře jsem znal trik pražských realitek, které za zadluženého sociálně nepřizpůsobivého občana zaplatily dluh, koupily mu byt v Janově nebo jinde a jeho byt v Praze s obrovským ziskem prodaly. Město ale tenkrát trvalo na svém, a tak jsme se k vyhlášené privatizaci přihlásili. Pět domů město prodalo jiné společnosti, většinu zbývajících domů jsme získali my. Co bylo pak? Podle pravidel privatizace jsme byty museli převést do vlastnictví nájemníků. Tak vznikala společenství vlastníků jako právnická osoba určená zákonem. Věděli jsme tenkrát, na koho byty převádíme. Věděli jsme, že je to velký malér. Nemohli jsme ale dělat nic. Pravidla pro privatizaci byla závazná a my se museli řídit zákonem. Do Janova se dostaly realitky a s nimi cikáni. To byl začátek konce janovského sídliště. Největším problémem Janova jsou vybydlené zazděné domy. Některé zazděné vchody byly původně pod vaší správou. Nemohli jste tomu zabránit? S vybydlováním a zazdíváním domů začala firma CPI-Byty. Ta získala pět domů od společnosti, která je koupila v privatizaci vyhlášené městem. V Janově najednou byly dvě lokality s udržovanými a pěknými domy a mezi nimi zazděné a vybydlené celé bloky. V některých domech, které byly v naší správě, přestali obyvatelé platit do fondu údržby, ale hlavně také zálohy na média. K dnešnímu dni dluží Janovští 39 milionů korun. SBD Krušnohor měsíčně na média doplácelo 653 tisíc korun. Bylo to dál neúnosné. V roce 2013 jsme se znovu obrátili na město se žádostí o pomoc a podporu. Chtěli jsme, aby nám město pomohlo především prosadit legislativní změny. Ale také, aby více působilo preventivně, antivandalsky. Řekl jsem tehdejšímu vedení, že už dál nemůžeme za dlužníky v Janově platit a že se vzdáme správy některých domů. Předpověděl jsem jim, jak se bude situace vyvíjet. Jak se k tomu město postavilo? Nijak. Nedostalo se nám žádné pomoci. Tak jsme se vzdali správy nejprve toho nejmenšího bloku F1. Do měsíce byl dům prázdný, zbyl jediný nájemník. Ubíhaly další měsíce, spirála se roztáčela. Čím více cikánů a nepřizpůsobivých do Janova přicházelo, tím více slušných lidí odcházelo a tím více narůstal dluh za Janov. V bloku D2, který jsme také spravovali, vypukla série sedmi požárů. Třetina domu byla zcela zdemolovaná. V polovině domu žili neplatiči. Výsledek jednání s městem byl opět nulový. Tak jsme pustili ze správy i polovinu bloku D2 a ten je dnes prázdný a vybydlený. Janov blok F1: Vypálené byty a zničená okna nesvědčí o tom, že by zde bydleli slušní lidé. Na rozbitá okna narazíte v problémových lokalitách prakticky na každém kroku. Než jste napsali petici vládě, nemohli jste se pokusit změnit situaci sami? To jsme udělali. Chodili jsme za vedením města, varovali, upozorňovali ještě v době, kdy nebyla situace zdaleka tak strašná, jako dnes. Od roku 2008, kdy byly v sídlišti první velké nepokoje, se do Janova sjíždějí politici a říkají, že budou problém řešit. Neděje se nic. Já sám jsem v Janově jednadvacet let žil, mám k sídlišti vztah, mám tam hodně přátel, a to i mezi cikány starousedlíky. Chtěl jsem Janov zachránit. Možná jste měli na politiky tlačit víc...

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 domů v Janově, varovali jsme město včas Z domů mizí bydlící, Janov se vyprazdňuje. Kdysi kvetoucí osmitisícové sídliště je dávnou minulostí. Jaká ho čeká bodoucnost? Dovolí si to někdo předpovědět? Víc už to nešlo. Chtěli od nás písemné návrhy, jak problémy Janova řešit. Tak jsme jim je sepsali. Aby měli rodiče větší odpovědnost za děti a za to, co po sídlišti páchají. Aby byla zajištěna anonymita svědka, aby se nemuseli slušní lidé bát, že se jim cikáni pomstí, aby byla stanovena hygienická norma na metry čtvereční na jednoho obyvatele bytu atd. Hlavně ale, aby byla dána obyvatelům domu možnost vybrat si, kdo s nimi bude v domě bydlet, kdo si byt pronajme nebo koupí, což je ve světě běžná praxe. Předkládal jsem naše návrhy postupně několika politikům, opět se nestalo nic. Vlády nechtějí naše problémy slyšet, nevěří tomu, že cikánská menšina terorizuje většinu. Dělají, že tento problém prostě není. Jak budete postupovat nyní? Věříte v nápravu? Politici a to jak ve vedení města, tak i na celostátní úrovni nás už tolikrát zklamali, že už jsem s optimismem vůči Janovu opatrný. Zatím jsme domům, které ještě máme ve své správě, zavedli zvláštní ekonomický režim. Přestaly se platit odměny domovníkům, nic se neopravuje. Peníze, které se vyberou od platících obyvatel domů, se posílají na úhradu záloh za média. Domy jsme ekonomicky osamostatnili. Nemůžeme už dál doplácet na neplatiče v Janově. Nejsou to naše domy, jak se možná mylně někdo domnívá. Vlastníci bytů se nyní musí postarat sami. Jsou schopni si z fondu údržby doplácet za dlužníky zálohy. Budou mít teplo a teplou vodu, nebudou mít ale z čeho domy udržovat. SBD Krušnohor už dál za dlužníky z Janova zálohy na média platit nemůže. Nedávno zaznělo, že se tím chce SBD Krušnohor vyvinit ze špatné správy domů v Janově. My se nemáme z čeho vyvinit. O domy se staráme dobře. Koukněte se na dolní a horní část Janova, domy jsou v dobrém stavu a pořádku. Nemůžeme ale za zhoršující se skladbu obyvatel ostatních domů v Janově, varovali jsme město včas. S městem ale nemáme pozitivní zkušenosti a nedočkali jsme se výrazné spolupráce. Mimochodem, vedení města by si už konečně mělo připustit, že nebýt družstva Krušnohor, tak už možná Janov neexistuje. Nejsme nepřátelé města, potřebujeme jenom pomoc a spolupráci. U města jsme zatím neuspěli, proto hledáme pro Janov pomoc u vlády. Rozmlouvala: Eva MAŘÍKOVÁ (Homér) Fotografoval: Petr PROKEŠ (Krušnohor) Dolní část Janova lidově zvaná Beverly Hills. Důkaz o tom, že Krušnohor umí pečovat o domy a byty. Bydlí v nich slušní lidé. Správa domů je zde prakticky bezproblémová. JANOV V ČÍSLECH V současné době dluhy obyvatel Janova v domech spravovaných Krušnohorem narostly na 39 milionů korun. Měsíčně SBD Krušnohor doplácelo na zálohy na média za dlužníky 653 tisíc korun. V roce 2008 bylo ve správě družstva v Janově bytů, podle průzkumu SBD Krušnohor ve 230 z nich žili Romové. V roce 2014 už to bylo 322 bytů.

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Janov se odhalil v plné nahotě, premiér a Janovská petice adresovaná premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, o níž jsme informovali v předchozím vydání Krušnohoru, byla předána na Úřad vlády ČR v pondělí 9. března. Odpověď na ni byla zpracována nečekaně rychle během devíti dnů. Z odpovědi premiéra se petenti ale radovat nemohou. Vládní kruhy totiž opět prokázaly, že vůbec nepochopily o čem je řeč. JANOVSKÁ PETICE Předseda vlády Bohuslav Sobotka byl prostřednictvím petice informován o současné tíživé situaci na litvínovském sídlišti Janov, kde přibývá vybydlených domů. Situace je už přímo nezvladatelná. Petice upozornila na zhoršující se životní podmínky v důsledku vysoké koncentrace nepřizpůsobivého obyvatelstva. Její plné znění jsme publikovali v minulém čísle Krušnohoru v pravidelné rubrice Dejte na frak představenstvu. Podpis připojilo občanů. Je to velký úspěch, zájem občanů nás mile překvapil, okomentoval výsledek člen petičního výboru a ředitel družstva František Ryba. Počet podpisů představuje šest procent obyvatel celého Litvínova, jehož je Janov součástí, uvedla předsedkyně petičního výboru Hana Žihlová. V šestitisícovém sídlišti představuje množství petentů čtvrtinu Janova. Stovky podpisů jsou na dalších arších, které jsou do sídla Stavebního bytového družstva Krušnohor doručovány po odevzdání petice v Praze. Petice občanů přímo adresovaná premiérovi Bohuslavu Sobotkovi byla odevzdána na Úřadu vlády České republiky v pondělí 9. března ve hodin. Z rukou dvou členů petičního výboru Hany Žihlové a Františka Ryby ji převzala pracovnice podatelny. Slíbila, že premiérovi Bohuslavu Sobotkovi ji osobně předá v úterý 10. března. Petice vznikla z iniciativy předsedů družstevních samospráv a společenství vlastníků v domech, jež jsou v majetku či správě SBD Krušnohor. Petenti se mimo jiné zmiňují o skutečnosti, že v sídlišti Janov je napjatá situace, která připomíná tíživou atmosféru před tzv. malou válkou v roce 2008, kdy došlo k otevřenému násilí. Negativní jevy v sídlišti se ještě od té doby vystupňovaly. Předsedu vlády petenti žádají o to, aby se zasadil o provedení potřebných legislativních změn a okamžitě zajistil realizaci konkrétních opatření v terénu, které by vedly k eliminaci negativních jevů. Petice svým obsahem navazuje na sedm let starou Mosteckou výzvu, podporovanou Svazem českých a moravských bytových družstev. Výzva byla projednávána na několika ministerstvech a institucích, ale doposud bez výsledku, ačkoli SBD Krušnohor a Svaz vyvíjejí soustavný tlak na její přijetí. Obsahuje totiž celý komplex legislativních změn a opatření navozujících podmínky pro klidné a spokojené bydlení slušných občanů. ODPOVĚĎ Bohuslav Sobotka v odpovědi napsal: Obdržel jsem petici, ve které si podepsaní občané sídliště Janov v Litvínově stěžují na problematické soužití s částí romské populace a požadují okamžitý zásah a pomoc státu v této otázce a dále zpracování příslušné legislativy. Dovolte, abych Vás ujistil, že integrace romské menšiny, stejně jako řešení sociálního vyloučení a řešení dalších problémů s těmito otázkami spojenými patří mezi prioritní úkoly této vlády. Jsme si vědomi závažnosti situace a dlouhá léta neřešených nebo nedostatečné řešených problémů, které jsme zdědili po předchozích vládách. Právě proto tato vláda již přijala několik důležitých legislativních změn a na dalších pracuje tak, aby byly co nejvíce nápomocny i samotným městům a obcím, na kterých tíže problémů leží nejvíce. Dne 23. února 2015 vláda mimo jiné schválila Zprávu o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v letech Jedná se o první strategický dokument vlády České republiky k eliminaci sociálního vyloučení, který rozdělil úkoly v oblasti sociálního začleňování koordinovaně mezi jednotlivé resorty. Výsledkem bylo 71 konkrétních opatření v oblastech bezpečnosti, bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, sociálních služeb a rodiny a regionálního rozvoje. Ačkoliv řada úkolů formulovaných strategií je již splněna, je nutné v řadě oblastí s opatřeními nadále pokračovat. Proto vláda navrhuje zpracování nové Strategie pro roky Návrh usnesení vlády rovněž vyzývá obce a kraje, aby se do přípravy nové Strategie zapojily. Vzhledem k tomu, že se petice týká problematiky spadající z velké části do kompetence ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiřího Dienstbiera, a dále také ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové, v souladu s 5 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, Vás informuji o postoupení petice k řádnému ČT 1 a ČT 24 Události v regionech (9. března): Na záběrech zpravodajského šotu členové petičního výboru Hana Žihlová a František Ryba předávají na Úřadu vlády ČR janovskou petici. V telefonátu zaměstnanec úřadu Martin Šimáček označil Františka Rybu za člověka hájícího své podnikatelské zájmy. Vrcholový státní zaměstnanec tak projevil zásadní neznalost. Bytová družstva nejsou podnikatelskými subjekty, František Ryba není podnikatelem. Krajský radní a litvínovský zastupitel Martin Klika uvedl věci na pravou míru a označil jasně viníka situace v Janově nepovedenou privatizaci bytového fondu městem.

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 vláda obsahu petice ale nechtějí rozumět MOSTECKÁ VÝZVA Specifické problémy sídlišť a bytových domů základní myšlenka: nastěhuje-li se někdo do 100bytového domu, ovlivňuje okamžitě život dalších 99 rodin možnost družstevníka, respektive vlastníka vyjadřovat se k uchazečům o bydlení v konkrétním domě s právem nesouhlasu ostatních spolubydlících v domě zajištění větší anonymity svědků, kteří se bojí svědčit proti sousedům porušujícím dobré mravy v domě zajišťování nočního klidu možnost výrazných sankcí příspěvek na bydlení povinně poskytovat přímo pronajímatelům Přihlašování k trvalému pobytu a další navazující problematika ve vymezení oprávněných osob vypustit nájemce ( 10 odst. 6, písm. c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel) stanovit hygienické normy na počet přihlášených osob do bytu zavedení institutu přechodného pobytu Dětské gangy na sídlištích větší odpovědnost rodičů možnost sankcí zapojení sociálních odborů místních samospráv nečinnost policie zapojení dobrovolných institucí Hana Žihlová (vlevo) ze Sdružení LITVÍNOVÁCI poskytovala novinářům podrobné informace o konkrétních domech a bytech. Dluhy, finance nemožnost získávání úvěrů na opravy a údržbu domů snižování komfortu bydlení možnosti bankrotu a likvidace pronajímatelů insolvence jako další ze zločinů státu vůči slušným lidem Problematika kamerových systémů úskalí nutného souhlasu všech dotčených bydlících v domě nadřazenost ochrany soukromí občana nad ochranou majetku Sociální dávky vyplácení sociálních dávek podmínit povinností odpracovat určitý počet hodin např. při veřejně prospěšných pracích odebírání sociálních dávek při zjištění, že žadatel hraje automaty, jeho děti se po nocích potulují, narušují dobré mravy v domě apod. Soudy zkrácená řízení u nepřizpůsobivých s povinností ukončení sporu do 3 měsíců Zdroj: Krušnohor č. 9/2011 Prostor k vyjádření dostala i starostka Litvínova Kamila Bláhová (ANO). Ta ale jen informovala o tom, jaké programy v Janově běží či se připravují. Nezmínila se však o tom, že do těchto programů se nepřizpůsobiví nepřihlásí a že jsou z tohoto pohledu různé programy zbytečné. Nejde tedy nakonec o vyhazování peněz oknem? prošetření a vyřízení panu ministru Mgr. Dienstbierovi. Paní ministryni Mgr. Marksovou současně žádám o součinnost a spolupráci při řešení této záležitosti. V dopise jsem dále oba členy vlády vyzval, aby se peticí důkladně zabývali a informovali mě o způsobu jejího vyřízení. ZKLAMÁNÍ Přiznám se, že mě odpověď předsedy vlády zklamala. Neobsahuje totiž nic jiného, co bychom neznali z předchozích let, kdy na vládní úrovni marně prosazujeme ve spolupráci se Svazem českých a moravských bytových družstev základní zásady tzv. Mostecké výzvy, což je souhrn legislativních změn, které by nepřizpůsobivým znemožnily narušovat slušným občanům klidné bydlení. Z premiérovy odpovědi je patrné, že vůbec nechápe, o co jde, a jak dramatická situace v Janově je. Bohuslav Sobotka zase hovoří o sociálních a dalších programech, o strategiích a vizích vyplývajících z těchto strategií. Ze zkušenosti ale víme, že programy a strategie na nepřizpůsobivé neplatí, nezapojují se do nich, kašlou na ně. Budou dále devastovat byty a domy, páchat trestnou činnost atd. Odpověď premiéra mě přesvědčila o tom, že stát si s tímto problémem vůbec neví rady. Co ale máme dělat my bytová družstva, správci domů, města a obce? To opravdu stát čeká, až v Janově či jinde vypuknou nové nepokoje? reagoval na obsah Sobotkovy odpovědi jeden ze členů petičního výboru František Ryba, ředitel SBD Krušnohor. DOPIS OD SVAZU Ještě než dorazila premiérova odpověď na Mostecko, obrátil se na předsedu vlády také předseda Svazu českých a moravských družstev (SČMBD) Vít Vaníček. Toho zvedl ze židle obsah pořadu Události v regionech, vysílaný na programech ČT 1 a ČT 24, v němž vystoupil Radim Šimáček z odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Ten označil ředitele Krušnohoru Františka Rybu Pokračování na str. 12

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Toto býval obývák. Romantické zátiší. Pokračování ze str. 11 za osobu hájící své podnikatelské zájmy. Bytové družstvo ale nepodniká a ředitel tudíž není podnikatelem. Vít Vaníček napsal: Vážený pane premiére, obracím se na Vás jménem Svazu českých a moravských bytových družstev, který je zájmovým sdružením bytových družstev a společenství vlastníků jednotek s působností v celé České republice. V současné době svaz sdružuje cca 650 bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, která mimo správy vlastních bytů spravují i byty měst a obcí a dalších více než 12 tisíc společenství vlastníků jednotek. Aktuálně je pod správou členů svazu více než 670 tisíc bytů, což je 17 % všech bytů v ČR. SČMBD je tak největším organizovaným správcem bytového fondu v ČR. Našimi členy spravované byty jsou z převažující části situovány v domech soustředěných v lokalitách panelových sídlišť. Z tohoto důvodu svaz sleduje vývoj situace na našich sídlištích a bohužel musím konstatovat, že se tato rok od roku zhoršuje. Nejvýraznější problémy evidujeme na sídlištích s vyšší koncentrací nepřizpůsobivých obyvatel. Z tohoto důvodu se na Vás obracím v souvislosti s peticí obyvatel sídliště Janov v Litvínově. Byl jsem informován, že Vám tato petice byla v minulých dnech odeslána. Petice svým obsahem navazuje na sedm let starou Mosteckou výzvu, podporovanou Svazem českých a moravských bytových družstev. Obsahem výzvy je návrh souboru legislativních opatření, která budou-li zapracována do české legislativy mohou nastartovat proces řešení problému vyloučených lokalit. Cílem tohoto komplexu legislativních změn a opatření je dosáhnout podmínek pro klidné a spokojené bydlení slušných občanů. Mostecká výzva byla v minulých letech opakovaně svazem projednávána na několika ministerstvech a institucích, ale doposud bez jakéhokoliv výsledku. Vážený pane premiére, jsme přesvědčeni, že vláda ČR a všechny dotčené orgány musejí bez odkladu zahájit skutečné řešení problému vyloučených lokalit a přestat se schovávat za politicky korektní formulace a koncepce. Je třeba nazývat problémy skutečnými jmény. Otázka problémových lokalit je z 90 % otázkou spojenou s vysokou koncentrací Romů a s jejich nerespektováním obecně uznávaných pravidel soužití. Řešením stávající situace není pouhé přijetí KONCEP- CE či STRATEGIE pro sociální začleňování, protože začleněn muže být pouze ten, kdo o to stojí. Řešením dle našeho názoru je přijetí konkrétních legislativních opatření v oblasti bytového spoluvlastnictví, státní sociální podpory, školství či prevence kriminality (viz Mostecká výzva). Z tohoto důvodu se SČMBD připojuje k podpoře petice obyvatel sídliště Janov a apeluje na premiéra vlády ČR a všechny dotčené orgány, aby tuto petici a problémy, na které poukazuje, brali vážně a začali je řešit. Ve výše uvedené souvislosti mi, prosím, dovolte následující poznámky k činnosti Agentury pro sociální začleňování. Po opakovaných diskusích s obyvateli problémových lokalit (a zde konstatuji, že se nejedná pouze o Janov, ale o mnoho dalších měst v severních Čechách, na severní Moravě a v dalších lokalitách) konstatuji, že Agentura pro sociální začleňování je obyvateli vnímána jako nefunkční a zbytečná organizace. Výsledkem její činnosti jsou pouze další zbytečně utracené zdroje, které bohužel nepřinášejí žádný efekt. Žádám Vás proto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informace k činnosti agentury. Na jedné straně Vás prosím o vyčíslení nákladů státního rozpočtu spojených s existencí a činností Agentury za dobu její existence a na straně druhé prosím o zaslání informace vyhodnocující její činnost. Věřím, že Agentura bude schopna na konkrétních statistikách (např. snížení nezaměstnanosti, drobné kriminality, absence dětí ve školách, drogové závislosti a dalších obdobných ukazatelích) doložit oprávnění pro svou existenci. Bohužel jsou obyvatelé postižených lokalit přesvědčeni o tom, a já s nimi souhlasím, že danou si-

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 Takto vypadá v Janově hodně bytů. Toto snad kdysi bývala kuchyně. tuaci nemůže vyřešit žádná začleňovací koncepce či strategie z pera Agentury. Tyto koncepce, tak jak je známe z minulosti, jsou pouze souhrnem nic neřešících obecných formulací, od kterých nelze očekávat generální zlepšení situace. Jediní, kdo od nich něco očekávají, jsou právě ti občané, kteří působí v lokalitách problémy. Bohužel však nečekají na pomoc se začleněním do většinové společnosti, čekají pouze na další finanční podporu z veřejných prostředků. Svaz se obává toho, že to také bude jediným výsledkem aktuálně připravované strategie. Stát ve strachu reálně řešit tuto situaci raději dá problémovým Romům další peníze s nadějí, že tento krok oddálí potřebu razantně zasáhnout. Na tomto místě mi, prosím, dovolte poznámku k vystoupení Bc. Martina Šimáčka v pořadu Události v regionech ze dne 9. března Pakliže jste tuto relaci neviděl, prosím Vás, abyste si ji v archivu ČT vyhledal. Vystoupení pana Šimáčka v této relaci považuji za bezprecedentní bagatelizaci problému soužití většinové (mám na mysli tu slušnou část) populace s tou nepřizpůsobivou, menšinovou částí. Pan Šimáček si dovolil osočit jednoho ze spoluautorů petice a současně ředitele SBD Krušnohor (největšího správce bytového fondu v lokalitě) Františka Rybu z ekonomické zainteresovanosti na této petici. Jsem přesvědčen o tom, že tato nehoráznost by měla být z Vaší strany řešena. Vážený pane premiére, závěrem Vás opakovaně prosím, abyste se tomuto problému intenzivně věnoval. Je třeba najít odvahu a situaci začít postupně řešit. Toto řešení nevidím v koncepcích či strategiích. Řešením je přijetí celé řady větších či menších legislativních opatření, která přinutí všechny obyvatele bez výjimky a bez ohledu na věk, pohlaví či etnickou příslušnost respektovat psaná i nepsaná obecná pravidla slušného chovaní a spolužití. Jedině tato cesta může být nadějí pro budoucnost slušných lidí a sociální smír v těchto lokalitách. Nebude-li lidem tato naděje dána, hrozí nebezpečí, že se tito obrátí ke Pokračování na str. 14

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Výraz obličeje redaktorky Mosteckého deníku Moniky Gordíkové komentáře nepotřebuje. POZVÁNKA Pokus o plesovou výzdobu? Pokračování ze str. 13 skupinám či politickým stranám, které inklinují k radikálním, pravicovým či neofašistickým metodám, což zcela jistě není to, co bychom měli podporovat. S ohledem na vše výše uvedené Vás proto žádám o osobní setkání, na němž můžeme projednat tuto problematiku a naše návrhy na její postupné řešení. Současně Vám nabízím možnost na uspořádání setkání se zástupci správců bytového fondu z těchto lokalit tak, abyste se mohl seznámit s jejich poznatky a zkušenostmi z posledních let. Jsem přesvědčen o tom, že získání takovýchto reálných, rétorikou Agentury pro sociální začleňování nezkreslených informací, bude pro Vás přínosem v okamžiku Vašeho dalšího rozhodování v této věci. Na setkání, o které Vás prosím, můžeme nastavit formy dlouhodobé komunikace o dalším vývoji změn v příslušné legislativě. Vážený pane premiére, předem Vám děkuji za Vaši vstřícnost a čas, který této problematice věnujete, napsal Vít Vaníček Bohuslavu Sobotkovi. MOSTECKÁ PETICE V reakci na nečinnost vlády v těchto záležitostech a její neschopnost vnímat realitu běžného života vzniká v Mostě podle dostupných informací petiční výbor, založený některými předsedy družstevních samospráv a společenství vlastníků. Ti se už vyjádřili v tom smyslu, že je zapotřebí janovskou petici podpořit. Proto vypracovali nový text, který nejenže podporuje janovskou petici, ale zároveň upozorňuje i na situaci v Mostě. Rozpracovanou verzi textu má redakce Krušnohoru k dispozici, a proto s jejím zněním může seznámit i čtenáře. Vážený pane premiére Sobotko, posíláme Vám tuto petici

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 Další člen petičního výboru Petr Bucha se rozvyprávěl o svých letitých zážitcích ze života v Janově. Posluchači Českého rozhlasu se určitě nenudili. Vstupní část domu vpravo schodiště bez zábradlí. Kudy kam? se žádostí, aby vláda začala konečně řešit každodenní problémy svých slušných občanů. Žijeme v Mostě, ve městě, které bylo historicky vystaveno nepopsatelným křivdám. V 70. letech minulého století byl starý Most zbořen a jeho obyvatelé vystěhováni do města nového. Postupně jsme se jej naučili mít rádi. Přišla však další rána v podobě útlumu těžby a s tím souvisejícím nárůstem nezaměstnanosti. Prakticky od devadesátých let držíme nechvalné pr- Pokračování na str. 16 POZVÁNKA Cesta od vstupních dveří do dalších částí bytu.

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Dokončení ze str. 15 Račte vstoupit! Dveří není zapotřebí. venství v počtu nezaměstnaných. To s sebou přineslo fenomén sociálního napětí, které se, bohužel, stále prohlubuje. Hlavním problémem slušných lidí v našem městě je soužití s cikánskou menšinou. I přes chudobu v našem regionu se snažíme starat dobře o naše bydlení. Žijeme převážně v panelácích a jejich údržba není nic levného. Rekonstrukce domu stojí v přepočtu na bytovou jednotku přes 300 tisíc korun. Splácet úvěr na takovou rekonstrukci je pro lidi potácející se na hraně chudoby opravdovou výzvou. Jaké je ale rozčarování těchto lidí, když denně sledují, jak cikáni demolují krásně opravené domy a vchody. Do bytů lezou okny, devastují výtahové kabiny, čmárají na zdi, rvou kliky, ničí schránky, madla. Dochází tak paradoxně k tomu, že byt, který je v rekonstruovaném domě a do jehož opravy jsme dali v přepočtu 300 tisíc korun na jednotku, neprodáme dráž než za tisíc! Důvod? Cikáni v domě. Kromě každodenní devastace bydlení jsou cikánské rodiny neúměrně hlučné, extrémně sprosté a to i ve věku školáků základních škol. Nemůžeme si jít sednout na lavičku v parku, protože se bojíme cikánských band. V některých čtvrtích se bojíme v noci vycházet z domu. Staří lidé jsou častováni nadávkami tak hrubými, že je doslova traumatizují. Jeden den uklidíte nepořádek kolem domu a druhý den jej tam cikáni znovu udělají. Se zájmem sledujeme průběh řešení petice z Janova a jsme v šoku z Vašeho přístupu. Namísto opravdového řešení necháte opět mluvit pány Šimáčky a Dienstbiery a předkládáte jakési nesmyslné strategie, které povedou jenom k větším výdajům určeným cikánům, ale nám, slušné většině, vůbec nepomůžete. Uvědomujete si, že jsme to my, kdo pracují, platí daně a tím drží tento stát při životě? To chceme opravdu tolik, když chceme jenom žít slušně mezi slušnými lidmi? Nejsme proti integraci Romů, jsme pro jejich integraci, ale jenom těch, kteří jsou ochotni a schopni se přizpůsobit životu majoritní většiny. Souhlasíme s požadavkem janovské petice, aby byla už konečně připravena a zavedena taková legislativa, jež umožní vyčlenit ze slušné společnosti nepřizpůsobivé jedince. Zvláště je nutné, aby měli bydlící možnost se vyjádřit k tomu, kdo s nimi bude v domě žít, a to ještě před nastěhováním žadatele o bydlení. Obyvatelé domu musí mít možnost nastěhování nepovolit (jako je to v některých evropských zemích). O to vše Vás žádáme. Asimilace romského etnika do naší společnosti se prostě nedaří. Mluvíme za slušnou majoritu, která je cikánskou menšinou terorizována. Nejsme rasisti, a tak se předem omlouváme slušným Romům, kteří tady s námi žijí již dlouhá léta nechceme je házet do jednoho pytle s popisovanými cikány. I oni chtějí žít v klidném, čistém a bezpečném městě. Pod textem jsou podepsáni Slušní občané města Mostu a jejich sympatizanti. Text: Petr PROKEŠ a autoři petic a dopisů Foto: Petr PROKEŠ INZERCE Všude nepořádek, ve veřejné zeleni se můžete pořezat o sklo a zrcadla. Zraněním jsou nejvíce ohroženy děti. JAK TO BUDE S POPLATKY ZA ODPAD V LITVÍNOVĚ? ČTĚTE NA STR. 44 T_C4 Cactus_leden 100x133,5 deal auto hruby.indd :46

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 Dům s několika prameny vody JAK JSME ZAČÍNALI (95) Jsi směnař budeš tedy dělat předsedu. Takto zjednodušeně se dá vyjádřit proces, jehož prostřednictvím se PAVEL ROUŠAR stal předsedou SV 101 v bloku 200 na známé ulici Josefa Skupy v centru Mostu. V únoru jsem slavil páté výročí ve funkci, poznamenal předseda. Ten předchozí se oženil a přestěhoval do Litvínova. Bylo zapotřebí náhrady. A ta dobrá v podobě Pavla Roušara se přímo nabízela. Chemik z Unipetrolu měl za sebou již několikaletou zkušenost s prací ve výboru coby člen. I toto členství bylo odměnou za to, že je směnařem. Přemluvili mě. Hledali někoho, kdo bude ráno či dopoledne v domě, když přijde někdo z údržbářských firem, řekl Pavel Roušar. Práci ve výboru se věnuje desátým rokem. ZATEPLENÍ Za svoji prací se může ohlédnout bez uzardění. Střecha je opravená, rekonstrukce plynových rozvodů je hotová, elektrické rozvody zatím ponecháváme v původním stavu, neboť nám revize procházejí, stav sítě je dobrý, popsal předseda. Od roku 2010 práce na zvelebování domu ustaly, neboť bylo nutné splácet velký úvěr, který si vlastníci vzali na výměnu starých dřevěných oken za nová okna plastová. V tomto období byla prováděna jen běžná údržba. Zvrat nastal vloni. To jsme kompletně rekonstruovali výtahy a dělalo se zateplení celého domu, sdělil předseda. Kolem zateplení byly v domě dohady. Část bydlících si ho totiž nepřála. Protože dohady nebraly konce, předseda svolal shromáždění vlastníků, aby si bydlící vyříkali svoje názory z očí do očí a došlo k dohodě. Bylo odhlasováno, že se zateplovat bude. Výsledek stavební akce je přímo neuvěřitelný. Kdysi šedé zetko se změnilo v zámek. Aspoň takto na Na první pohled blok 200 připomíná zámek. Do romantiky má ale daleko, říká předseda SV 101 Pavel Roušar. Dům totiž sousedí s kruhovou křižovatkou u Luny, na níž se sjíždějí auta z nejfrekventovanějších ulic města ČSA, J. Skupy, Žatecké a SNP. mnohé lidi působí optický klam vyvolaný zdařilým zateplením. KONEC KLIDU S manželkou jsme si v tomto domě koupili byt v roce Bydlela zde hromada původních obyvatel, dokonce až z roku Je to takové hezké a milé, když potkáváte lidi ve věku přes 80 let. Jsou nejen slušní, ale dýchá z nich životní moudrost. Dávají najevo, že si vás váží. Bohužel, už jsme ve stavu, kdy tito lidé začínají odcházet. Dá se říci, že zhruba každý měsíc jeden starší bydlící zemřel. Projevuje se to i v atmosféře domu. Postupně jej opouští klid, popsal Pavel Roušar. Majitelé byty neprodávají, protože jsou příliš levné, dávají přednost pronajímání. Třeba teď k nám přišla rodina se čtyřmi dětmi. Koberec si přitáhla od odpadkových kontejnerů. Ráno děti řvou po celém bytě ostošest. Prostě hrozné. Ještě předtím se přistěhovala rodina s devíti dětmi. Stejně problémová, svěřil se předseda. V domě dokonce vznikla obava ze šíření štěnic. Příslušný byt nechali vystříkat, ale zasahující pracovnice z deratizace žádné štěnice neobjevily. Ukázalo se, že bydlící měla vyrážku a doktor při kontrole paní řekl, že o štěnice nešlo. Stříkali jsme úplně zbytečně, pan doktor se prostě spletl, dal se do vyprávění Pavel Roušar. MUZEUM A BABIČKA V domě ještě plánují vyměnit stupačky chtějí je mít plastové. A potom si od investic odpočinou. Klidu využijí k návštěvě Válečného muzea Sudety, které mají v přízemních nebytových prostorách, nebo k procházkám s dětmi, jímž se na blízké kruhové křižovatce líbí pejsek s babičkou sedící na lavičce (což je sochařská výzdoba v kruhu uprostřed křižovatky). TŘETINA BEZ SKLEPŮ Ale vlastně tu mají ještě jeden problém prosakující spodní vodu. V domě máme několik pramenů. Čerpadlo odčerpává vodu ze spodních prostor. Třetina domu nemá sklepy, protože jsou pod vodou. Voda prý teče z lokality, kde dříve stával tank. V zemi jsou prý nějaké drenáže. Hledali jsme dokumentaci, avšak nenašli, posteskl si Pavel Roušar na závěr. Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Právě nastala skutečná doba mobilní CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE Očekávání, že se první měsíce roku 2015 stanou dobou rozšíření poskytovaných služeb, se naplňuje. O podrobnosti jsme požádali MIROSLAVA PRŮŠU, ředitele společnosti SOFTEX. Proč užíváte označení doba mobilní? Vývoj telekomunikačních technologií jde stále výrazně kupředu a opravdu velice rychlým tempem. Ještě nedávno jsme nevěděli to, co se skrývá za oním cizím slovem internet a dnes ho používáme naprosto běžným způsobem. Mobilní doba nastala okamžikem, kdy jsme schopni nabídnout družstevníkům a vlastníkům bytů služby s přidanou hodnotou přímo na mobil nebo tablet za přijatelnou cenu. Internet nebo digitální televizi pak můžete sledovat kdykoliv, kdekoliv a na jakémkoliv chytrém mobilu nebo tabletu. Další možnosti jsou například přístupy k lokálním kamerovým systémům, sledování vlastního bytu nebo domu, popřípadě bezpečnostní a zabezpečovací systémy. O běžné mobilní komunikaci jako je hlasové volání, SMS nebo MMS ani nemluvě. Stejně jako se internet stal každodenní součástí našeho života, staly se jimi i mobilní služby. Od března nabízíme službu SOFTEX mobil data za 560 Kč s objemem 1,5 GB dat na měsíc a SOFTEX mobil za 460 Kč pro prvních padesát zájemců za zvýhodněnou měsíční cenu 500 Kč a 400 Kč. Pro osvěžení paměti se vraťme ještě k nové Kuki TV na CISu. O co konkrétně jde? Kuki TV je dostupná v jedné domácnosti na televizoru a čtyřech mobilních zařízeních. Rozsah užití lze dále rozšiřovat. Kuki TV nabízí dva programové balíčky se 30 nebo 60 televizními stanicemi a to za 200 Kč nebo 400 Kč měsíčně, které si lze vybrat z více než 150 dostupných televizních stanic. Ty si můžete každý měsíc změnit. Kromě živého přenosu nabízí Kuki TV také zpětné sledování (tzv. TimeShift) pořadů za posledních 48 hodin a zastavení vysílání. Jak se liší ovládání Kuki TV například od TV Menší nebo TV Větší? Ovládání televize je velice jednoduché. Vychází z pohledu uživatele, je intuitivní. Přesto se domnívám, že bude užitečné jednotlivé prvky ovládání nové Kuki TV popsat krok za krokem v příštím čísle Krušnohoru. Rozmlouval: Petr PROKEŠ

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 Vedení Litvínova ocenilo úspěšnou tenistku, 17letou rodačku, vítězku Australian Open Do honosné obřadní síně litvínovského zámku Valdštejnů pozvalo vedení druhého největšího města okresu úspěšnou litvínovskou tenistku Miriam Kolodziejovou. PAMĚTNÍ LIST Z rukou litvínovské starostky Kamily Bláhové a místostarostů Eriky Sedláčkové a Milana Šťovíčka přijala nejen pamětní list a drobné dárky vztahující se k městu, ale samozřejmě také blahopřání a poděkování za šíření dobrého jména Litvínova a přání dalších výrazných úspěchů v její nadcházející sportovní činnosti. ČTYŘKA JUNIOREK Sympatická sedmnáctiletá rodačka z Litvínova Miriam Kolodziejová se svou spoluhráčkou ze Sokolova Markétou Vondrouškovou pokořily v tenisovém finále čtyřhry juniorek na letošním Australian Open německo-belgickou dvojici Katharinu Hobgarski a Greetu Minnen 7:5 a 6:4. TENISOVÁ MATURITA Studentka Soukromé střední školy pro marketing a podnikání v Mostě oslaví letos v dubnu 18. narozeniny a příští rok ji čeká maturita. Tu tenisovou má právě za sebou na jedničku. Radost tak udělala nejen své mamince, bývalé litvínovské volejbalistce Markétě (za svobodna Nosálové), tatínkovi Tomášovi, čtrnáctileté sestře Markétě, jedenáctiletému bráškovi Tomášovi, všem svým příbuzným a přátelům, ale i svým fanouškům. Miriam Kolodziejová se tak řadí k mnoha dalším výrazným osobnostem města Litvínova, které dosáhly významného úspěchu ve svém oboru. MLADÁ NADĚJE Miriam je mladou nadějnou sportovkyní a věříme, že první slavnostní setkání s vedením města nebylo poslední. Přejeme ji získání dalších met v tenise, především těch nejvyšších a nejcennějších, uzavřela setkání 24. března s vítězkou Australian Open starostka Kamila Bláhová, která se při této příležitosti přivítala i s rodinnými příslušníky úspěšné tenistky i bývalou trenérkou a ocenila jejich trpělivost a tolik potřebnou podporu mladé nadějné tenistce. Text a foto: Margita KUČEROVÁ Starostka Kamila Bláhová (vpravo) předala pamětní list města. Místostarostka Erika Sedláčková (vlevo) přidala drobné dary. Místostarosta Milan Šťovíček obdivoval pohár z turnaje. Slavnostní chvíle sledovali rodinní příslušníci tenistky.

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Blíží se MTB XC Krušnohorský seriál 2015 Cross-country horských kol je v posledních letech na Mostecku trochu opomíjenou disciplínou. Přestože se na Resslu XC kdysi jezdilo, v záplavě maratonů a nově také enduro závodů na XC prostě nezbývá čas ani pořadatelské kapacity. To se však s nadcházející sezonou změní. Pořadatelé mosteckého Extrém biku, krušnohorského QWERTu a klínského Krušnoborce dali dohromady jarní seriál, jehož cílem je nastartovat závodníky do nové sezony a také přilákat novou krev z řad nejmladších nadějí. Přece jen XC je olympijská disciplína a aktuální olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý ještě jako junior zrovna na mosteckém Resslu závodil. PROPOZICE Z pravidel zveřejněných na stránkách vybíráme: přihláška: chcete-li mít zlevněné startovné, musíte se minimálně dva dny před startem zaregistrovat na prihlaska/; startovné: 50 Kč (přihlášení do uzávěrky dva dny před závodem), 100 Kč (přihlášení v den závodu se platí hotově v kanceláři závodu), děti do 15 let zdarma; Do celkového pořadí se započítávají tři nejlepší výsledky ze čtyř závodů. DISCIPLÍNY Pro méně znalé by asi nebylo od věci vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými MTB disciplínami. XC (Cross-country) Závod se jede po okruhu v délce 3 až 6 km, počet kol je vypsán pro každou věkovou kategorii jiný v závislosti na předpokládaném čase dojezdu vítěze. Elitní kategorie jezdí přibližně 1,5 h, ostatní kategorie méně. Trať bývá technicky náročná, prudké výjezdy střídají sjezdové pasáže, povrch je různorodý (kamenité pasáže, kořeny, bláto). XCM (Maraton) Závod se jede po trati dlouhé 80 km a výše. Správný maraton by měl obsahovat dlouhé táhlé kopce, které střídají rychlé sjezdy. Jsou ale i výjimky, mezi něž patří právě mostecká trať plná technických pasáží. Aktuální trendy směřují k navyšování obtížnosti, tak rok od roku v maratonech přibývají singltreky a další prvky XC, většina závodníků si tyto změny pochvaluje, tratě jsou díky nim rozmanitější a zábavnější. DH (Downhill) Jedna z tzv. gravity disciplín, jejíž princip spočívá v dosažení nejlepšího času na měřeném úseku, který vede z prudkého kopce. Jezdí se na sjezdových speciálech a nutná je i speciální výbava (integrální přilba, chrániče páteře atd.) EN (Enduro) Poměrně nová disciplína, která k nám přišla z USA. Kombinace XC, XCM a DH. Závod se skládá z měřených úseků, mezi nimiž se závodníci přesouvají bez cizí pomoci po předem vyznačené trati. Stanislav PECHO

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

VÝHODY DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ Většina Čechů neví, že i v současné době vznikají bytové domy, v nichž je možné koupit si byt formou družstevního bydlení. Mnoho lidí tuto zajímavou alternativu bydlení ani

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům MĚSTO KLIMKOVICE Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům (Úplné znění k 2.10.2014, tj. ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a po úpravě Přílohy č. 1) I.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

V poklidu a bez kýblů špíny ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA

V poklidu a bez kýblů špíny ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA Les hlasovacích lístků v rukách družstevníků prozrazuje, že se v učebně správy družstva dělo něco významného.

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

RYCHLÁ A SNADNÁ ŘEŠENÍ NEEXISTUJÍ. Mgr. Jan KUBATA

RYCHLÁ A SNADNÁ ŘEŠENÍ NEEXISTUJÍ. Mgr. Jan KUBATA RYCHLÁ A SNADNÁ ŘEŠENÍ NEEXISTUJÍ Mgr. Jan KUBATA V roce 1998 se stalo statutární město Ústí nad Labem díky kauze Matiční ulice symbolem diskriminace, rasové nesnášenlivosti, neschopných komunálních politiků,

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 7 (114) ZDARMA Dítě posiluje Lídr. Zatím sice nedosahuje popularity Vlastimila Vozky, svého předchůdce na vedoucí pozici

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Přinese vůle občanů sladké plody? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 6 (125) ZDARMA

Přinese vůle občanů sladké plody? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 6 (125) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 6 (125) ZDARMA Po janovské petici vznikla petice mostecká. Zatímco janovskou podepsalo 1 600 občanů, petici mosteckou již

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty Ing.

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

Delegáti vytvořili rekord ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA

Delegáti vytvořili rekord ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA Záplava červených hlasovacích lístků nad hlavami delegátů znamená vyjádření souhlasu se zněním usnesení nejvyššího

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Podle bodů schváleného programu a na návrh návrhové komise: A. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SCHVALUJE: 1. Zprávu o hospodaření SBD Krušnohor za rok 2010, samostatnou

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

zpravodaj-0104-obalka.qxd 23.3.2004 8:02 StrÆnka 1 * * * číslo1

zpravodaj-0104-obalka.qxd 23.3.2004 8:02 StrÆnka 1 * * * číslo1 zpravodaj-0104-obalka.qxd 23.3.2004 8:02 StrÆnka 1 v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo1 Vážení družstevníci, vážení

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Systém technické ochrany společných prostor a bytových jednotek v sytému nájemního bydlení, prevence škod. DEFENDIT, s.r.o. Poděbradova 1833/99 702 00 Moravská Ostrava Ing. Petra Václavíková Petr König

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Aktuální vývoj v oblasti sociálního bydlení

Aktuální vývoj v oblasti sociálního bydlení Aktuální vývoj v oblasti sociálního bydlení 10/2013 Jan Snopek Struktura prezentace 1. Proč je nejvyšší čas zaobírat se sociálním bydlením? 2. Co se aktuálně děje ve vztahu k sociálnímu bydlení na centrální

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin.

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Z Á P I S z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana KK se zúčastnila zasedání P BD dne 15. září 2014,

Více

1. Kdo si může byt koupit?

1. Kdo si může byt koupit? Vážená paní, vážený pane, dovolte nám, abychom Vás touto cestou seznámili s rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 6, kterým bylo vyhověno zájmu velké části nájemců obecních bytů v Praze 6 o jejich

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Schůzi řídí: Regina Kolandová Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Regina Kolandová Sčitatel

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 16. 8. 2005 Pracovní skupina č. 3 (Oblast péče o etnické menšiny a osoby se závislostí) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály:

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

I bohatí lidé bydlí v panelácích

I bohatí lidé bydlí v panelácích TISKOVÁ ZPRÁVA 7. března 04 I bohatí lidé bydlí v panelácích Naše představa o tom, jak se v České republice bydlí, se hodně odvíjí od toho, kde vyrůstáme. Jsme-li z měst, pak asi většina předpokládá, že

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

V průměru se nezaměstnanost sociálně vyloučených lokalit na území m. č. Praha 14, pohybuje kolem 70%.

V průměru se nezaměstnanost sociálně vyloučených lokalit na území m. č. Praha 14, pohybuje kolem 70%. N Á V R H P R O J E K T U S O C I Á L N Í P O D N I K K O M P L E X N Í P R Á C E V S O C I Á L N Ě V Y L O U Č E N Ý C H L O K A L I T Á C H Problémová východiska V sociálně vyloučených lokalitách (Dygrýnova,

Více

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: [zadejte čj.] VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: [zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] DATUM: Prodej bytových domů Vážená

Více