Nadpis presentace. ICT jako zdroj. inovačního potenciálu. Petr Hujňák CEO Per Partes Consulting

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadpis presentace. ICT jako zdroj. inovačního potenciálu. Petr Hujňák CEO. www.perpartes.cz. 05.10.2009 Per Partes Consulting"

Transkript

1 nezávislá podpora a poradenství s vazbou na ICT strategie informatika projekty procesy ICT jako zdroj Nadpis presentace inovačního potenciálu Petr Hujňák CEO Per Partes Consulting 1

2 2

3 Agenda Inovace a tvořivost Systémové zdroje inovačního potenciálu ICT Zhodnocené kooperativní sítě Role inovací v době ekonomické krize TOP Professional projekty s inovačním potenciálem ICT 3

4 Definice inovace Pojem inovace vznikl z latinského slova innovare obnovovat. Inovace je uskutečněná pozitivní změna (tj. zlepšení) čekohokoliv. 4

5 Definice inovace Inovací se rozumí úspěšné zužitkováním nových ideí ke zvýšení přidaných hodnot poskytovaných zákazníkům nebo k vytvoření vnitřních hodnot pro samotnou organizaci. Inovace vede k vytvoření: nových produktů/služeb (INOVACE PRODUKTU) nových klíčových procesů (INOVACE PROCESU) nových podnikatelských modelů nebo strategického pozicování organizace (INOVACE SYSTÉMU). Inovace jako taková může být aplikována v každém oboru podnikání. Inovace nemusí mít technologický aspekt, i když často správné propojení nové technologie a její aplikace do podnikání zesiluje vytváření inovačních hodnot pro zákazníky či organizaci. Innovation: why it matters, what it is, and how to build an innovation culture Paul Wright Invetech, 5

6 Hlavní inovační oblasti inovační potenciál (efekt & riziko) inovace za hranice firmy (směrem k jejímu okolí) inovace systému podnikání změna technologie či optimalizace výkonnosti pro klíčové procesy generující přidanou hodnotu pro zákazníka přidání užitečných a odstranění neužitečných vlastností inovace produktů/služeb inovace procesů inovace vnitřních prvků firmy Innovation: why it matters, what it is, and how to build an innovation culture Paul Wright Invetech, 6 inovace systému podnikání předmět inovace

7 Inovační proces V čem je tajemství inovací? Steve Jobs, Apple: Mac, ipod, iphone, itunes Při inovacích, vývoji a výrobě nepoužíváme oddělené fáze, ale výrobek se vyvíjí ve spolupráci všech oddělení současně. Všichni pracují na produktu společně jako tým. Design, hardware, software vše se tvoří společně v nekonečném kruhu interdisciplinárních diskusí. V centru pozornosti inovací je tvorba ideí na nové hodnoty (angl. value proposition) a současně schopnost tyto idea zrealizovat (angl. value delivery). Ján Košturiak, Ján Chaľ: Inovace vaše konkurenční výhoda! 7

8 Inovace vs. tvořivost Tvořivostí (kreativitou) se rozumí schopnost generovat nové idee (nápady). Inovací je implementace idee, tj. proces zavedení nápadu do života. Tvořivost je nezbytná pro inovaci, musí však být při inovaci doplněna ve dvou směrech: a) správným výběrem ideí a schopností (rychle) realizovat vhodné a naopak zastavit nevhodné idee. Inovativní společnost proto musí generovat množství ideí a současně mít vhodné procesy, které je systematicky vyhodnocují, správné idee dále rozpracovávají a doplňují a nesprávné vyřazují z pozornosti. b) silnou orientaci na výsledek v rámci technických a komerčních omezení. Tvořivost je tedy na rozdíl od inovace ničím neomezena ( blue-sky' thinking). Inovace naopak musí vycházet a podporovat firemní strategii. Innovation: why it matters, what it is, and how to build an innovation culture Paul Wright Invetech, 8

9 Tři úrovně inovace stupeň přidané hodnoty vysoký = principiální = abolutní = diskontinuální, střední Tři úrovně inovace jsou definovány na bázi stupně novosti a stupně přidané hodnoty. radikální (radical) Vytvoření nové výkonnosti, nové konkurence a nového podnikatelského modelu. Často přichází zvnějšku z jiného oboru a je umožněna novými technologiemi. = podstatné, zásadní (substantial) Proaktivní vytváření zákaznických potřeb, které zákazníci ještě nepociťují. Vytvoření podnikatelské nízký příležitosti, která je příslibem k vedení daného oboru podnikání. = průběžné = postupné = kontinuální = relativní přírůstková Reakce na změny v potřebách a přáních zákazníků. (incremental) Podněty trhu jsou zdrojem inovačních změn nezbytných pro udržení na něm. nízký střední vysoký stupeň novosti The three levels of innovation Paul Wright Invetech, 9

10 Inovační řády podle prof. Valenty prof. ing. František Valenta, DrSc. 10

11 Inovační strategie Existují tři obecné inovační strategie: Pionýr ( Pioneer ) Je zaměřen na přinášení radikálních inovací a nových technologií, které jsou vedoucími technologiemi oboru a mění daný obor podnikání a jeho trh. Má silné vědecko-výzkumné zázemí. Př. SUN Microsystems, Pioneer, Sony. Rychlý následovatel ( Fast Follower ) Soustředí se na vylepšování existujících technologií přes přírůstkové inovace produktů a procesů. Je často zaměřen na snižování nákladů. Př. korejské automobilky. Oportunista ( Opportunist ) Hledá příležitosti na trhu a také nápady pro inovace sledováním jiných. V příhodnou chvíli se soustředí na zásadní inovace. Př. doplnění fotoaparátu a MP3 přehrávače do mobilu. The three levels of innovation Paul Wright Invetech, 11

12 Pioneer The three levels of innovation Paul Wright Invetech, Fast Follower 12 Opportunist

13 Motivace Inovujte ten, kdo má lepší představu o hodnotách budoucnosti a vytvoří ji dříve a za méně nákladů než ostatní. 13

14 ak tiv n ía pli k 10 mil Konektivita Otevřené systémy Mainframy De pe ac rso e n PC aliz ac e ve r Éry digitálních technologií Počet uživatelů 1 mlrd. Ko n Te verg ra en bit ce t n In etw echn tel o ige rkin olog ií nt ní g Ko apli ka zh op c e o Zn dn rat e alo oce ivn stn né í s íe ko ítě no mi ka ss t-s er Ebu sin e Cl i en 100 mil. In ter PC Zdroj inovačního potenciálu ICT Informační společnost

15 Motivace Konvergence počítačů, komunikačních technologií, médií a informací vytvoří největší průmysl 21 století. Konkurenceschopnost národní infrastruktury vytvoří základy, na kterých budou všechna ostatní odvětví založena a které budou sloužit jako základ světové ekonomiky. Komunikační infrastruktura bude akcelerovat nebo naopak limitovat aktivity jednotlivých organizací směrem k aktivnímu využívání ICT. 15

16 THE TECHNOLOGIES DRIVING MASS COLLABORATION Tomorrow s digital technologies will be the result of today s R&D investments. The trend is very clear: at every level of the value-chain from computer processing power and data storage to network capabilities, software tools, intermediate applications and digital content, R&D investments are increasingly driven by the prospect and promise of exploding worldwide demand for the ability of individuals (and now also things ) to communicate and collaborate with each other online, en masse. The Digital World in 2025 European Internet Foundation, 16

17 Re-booting the software industry Software is what will turn raw digital power into economic and social goods. The race is on to to create the next generations of software that will power a user-driven world of mass, software-assisted collaboration. SMART SYSTEMS In the digital economy of 2025, digital intelligence will be embedded not just in individual things, but across entire systems, and systems of systems, notably those constituting the core infrastructures that enable our societies to function. Smart infrastructure including transport, energy and other utilities, environmental management and public services will therefore become not just a source itself of new growth and employment, but also the necessary foundation for economy-wide smart growth and competitiveness. The Digital World in 2025 European Internet Foundation, 17

18 Umožňující role technologií 18

19 Koexistence rozdílných síťových platforem Různé technologické platformy: Počítačové sítě Telekomunikiační sítě Různé přístroje: 19 Sítě televizního a rozhlasového vysílání

20 Technologická homogenizace sítí Telekomunikační, IT a mediální společnosti využívají flexibility digitálních technologií a poskytují služby mimo své tradiční oblasti. Počítačové sítě Sítě televizního a rozhlasového vysílání Telekomunikační sítě 20

21 Integrace mezi pevnými a mobilními systémy je akcelerujícím krokem ve vývoji konvergence 21

22 Síťové služby jsou vydělovány jako separátní vrstva, která obsluhuje jakoukoliv kombinaci uzlů a spojů komunikační infrastruktury 22

23 Konvergence není jen o technologii... Vznik integrovaných víceplatformových přístrojů a služeb Současné příklady: Software pro home-banking a home-shopping na Internetu Software pro telefonování na Internetu Přístup na , data a WWW přes mobilní telefony a palmptopy Web-TV, PC/TV (computer and TV) Web-casting, placená satelitní televize 23

24 Globalizace informační infrastruktury a vznik nových služeb na ní založených Podnikatelské jednotky se přesunou blíže ke koncovým uživatelům, end-to-end komunikace bude více obvyklá. Společnosti všech velikostí budou mít možnost působení jak na regionální bázi, tak na globální. Důležitým důsledkem globalizace je zvýšení možností jednotlivců. Vznik nových služeb bude mít zásadní dopad do všech odvětví. Nové služby budou mít podstatný vliv na život celé společnosti - vytvoří se tzv. informační společnost. 24

25 Konzolidace služeb informačního řetězce Electronic Internet Content Software KM TO Broadcasterpublisher service creator developerconsult. provider Content creation Packaging Service Provision Infrastructure Provision Terminal Vending Source: ISPO 25

26 Services Aréna pro informační business Distribution Marketing and advertising Media publishing Telecom Computer systems and services Products Office Consumer electronics Message Medium Zdroj: EITO 99 26

27 Přesun informací na globální bázi Bude všeobecný přístup k veřejným informacím. Sdílení informací představuje skutečnou přidanou hodnotu konvergence technologií. Přenos znalostně-obohacených informací je klíčový k vytváření kooperativních sítí. Sdílení informací mezi partnery kooperujícími na globálních procesech je skutečná cesta směrem k managementu znalostí. 27

28 Vznik zhodnocených kooperativních sítí 28

29 Konvergence technologií bude profilována schopností akumulace znalostí v rámci zhodnocené kooperativní sítě. 29

30 me nt nag e g led e ma w kno Per Partes Cílem znalostních řetězců je zahrnout klíčové pracovníky sítě partnerů, zákazníků a dodavatelů do své komunity a vytvořit s nimi znalostně spolupracující prostředí. 30

31 Externí informace o zákaznících: CRM Příklad úrovně informací pro různé skupiny zákazníků podnik Charakteristika: systematické zpracovávání informací o zákaznících interaktivnost informační výměny hodnotový informační řetězec 31

32 Rozšířený hodnotový řetězec konkurence Competitive Intelligence klienti CRM partneři Collaborative Product Development potenciální zákazníci Marketing & CRM dodavatelé Supply Chain odběratelé & distributoři Supply Chain & Distribution 32

33 Rozšířená hodnotová síť alianční partneři Charakteristika: rozdíl mezi hodnotovým řetězcem (Value Chain) a hodnotovou sítí (Value Network) 33

34 Motivace Konkurenceschopnost v alianci 34

35 Vývoj fyzických modelů IS a) b) c) d) a) Centralizovaný s jedním hostitelským počítačem (Central processing) b) Decentralizovaný bez přímého propojení (Decentral processing) c) Distribuovaný s rozdělením vrstev aplikací po síti (Distributed processing) d) Rozprostřený s centrem v přenosové síti (Spread processing) 35

36 Kooperativní sítě s přidanou hodnotou Vytvoření globální end-to-end informační infrastruktury Povýšení infrastruktury z komunikační na informační úroveň Zapojení podnikových informačních systémů do kooperativních sítí 36

37 Úkoly konvergence technologií Bezdrátový přístup k Internetu přes GSM Vybudování ATM sítí pro splynutí přenosu hlasu, dat a videa Uvedení levných přístrojů pro přístup k WWW. Multimediální obsah Internetu. Zvýšení využívání animace, videa a audia. Řízení komplexity a kvality software. Řešení end-to-end bezpečnosti. Management informací a znalostí pro cílený přístup ke správným informacím. 37

38 2009 The European Year of Creativity and Innovation Europe needs to strengthen its capacity for creativity and innovation for social and economic reasons in order to respond effectively to the development of the knowledge society. DECISION No 1350/2008/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the European Year of Creativity and Innovation (2009) 38

39 Motivace Úloha inovací v době krize 39

40 Pasivní adaptace a inovace Změnový cyklus problém - fixace - zotavení a změna - problém VÝKONNOST problém problém zachycení problému zotavení a změna řešení problému fixace problému 40 fixace problému ČAS

41 Aktivní adaptace a inovace Změnový cyklus inovace - adaptace - příležitost - inovace VÝKONNOST problém problém problém adaptace adaptace inovace adaptace inovace inovace příležitost příležitost inovace příležitost ČAS 41

42 Aktuální otázky v krizovém ekonomickém období Mohu si dovolit neinovovat a čekat na lepší časy? ANO, pokud mi nevadí platit cenu za nicnedělání. Cena za nicnedělání Cost of Doing Nothing NE, pokud mi zisk a navíc inovace přinese rychle návratná investice! 42

43 43

44 TOP Professional 2009 Klíčové charakteristiky projektů s inovačním potenciálem ICT inovační náboj a inovační řád projektu velikost změn a přínosů pro podnikání zákazníka technologická excelence novost a prvenství myšlenek použitých pro řešení projektu načasovanost inovačního projektu vytvoření prostředí, které podporuje další tvořivost, inovaci, adaptabilitu. odborný garant TOP Programu 44

45 Oceněné TOP Professional projekty 2009 Dodavatel a zákazník Projekt Inovace ICZ a.s. Zákaznická linka T- Mobile Czech Republic ovládaná hlasem a.s. (Virtuální operátorka Týna) Průlomové využití nových technologií rozpoznání hlasu pro zvládnutí mnoha variant komunikace bez nutnosti nasazení lidské obsluhy. Telefonica O2 Czech Rebublic, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Bratislava Zavedení automatizace do plánovacích a monitorovacích logistických procesů svozu odpadu s vysokými přínosy a rychlou návratností investic. LOGISmart Oborové řešení pro business logistiku Siemens IT Solutions and Integrovaný revizní a Services, s.r.o. kontrolní systém IRKS Česká národní zdravotní pojišťovna Aplikace moderní technologie, vysoké přínosy směrem k zákazníkovi, návratnost projektu a prvky umělé inteligence. Hewlett-Packard s.r.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Zvládnutí komplexity dílčích informačních zdrojů a technologií a inovace rozhodovacích procesů. Manažerský informační systém na MPSV 45

46 Motivace Inovujte ten, kdo má lepší představu o hodnotách budoucnosti a vytvoří ji dříve a za méně nákladů než ostatní. 46

47 Prezentaci naleznete na v odkazu na hlavní stránce. Per Partes Consulting, s.r.o. Bohunická 47a Brno Hlavní Praha 4 AKTUÁLNÍ AKCE PER PARTES Zapojte se na do průzkumu managementu znalostí v českých firmách probíhajícího pod záštitou roku EU Creativity and Innovation a získejte zdarma znalosti o managementu znalostí! 47

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Radek Kypsoň

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Radek Kypsoň VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Radek Kypsoň METODIKA IMPLEMENTACE e-logistiky VE VERTIKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH ŘETĚZCÍCH SE ZAMĚŘENÍM NA FIRMY MENŠÍ A STŘEDNÍ VELIKOSTI IMPLEMENTATION

Více

ZNALOSTNÍ EKONOMIKA SBORNÍK Z NÁRODNÍHO FÓRA

ZNALOSTNÍ EKONOMIKA SBORNÍK Z NÁRODNÍHO FÓRA ZNALOSTNÍ EKONOMIKA SBORNÍK Z NÁRODNÍHO FÓRA 22. dubna 2004 ZNALOSTNÍ EKONOMIKA (Vzdûlání, znalosti a zku enostní poznatky jako základní konkurenãní v hoda spoleãnosti, národní ekonomiky i podnikatelsk

Více

Slovo generálního ředitele Microsoft Česká republika a Slovensko 2. Príhovor generálneho riaditeľa Microsoft Slovensko 3

Slovo generálního ředitele Microsoft Česká republika a Slovensko 2. Príhovor generálneho riaditeľa Microsoft Slovensko 3 Obsah Obsah 1 Slovo generálního ředitele Česká republika a Slovensko 2 Príhovor generálneho riaditeľa Slovensko 3 Konzultační a poradenské společnosti 7 Obchodní a průmyslová 11 Firmy poskytující a na

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Ilona Válková Inovace marketingového mixu Diplomová práce 2015 Inovace marketingového mixu Diplomová práce Bc. Ilona Válková Vysoká škola hotelová v Praze

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Bakalářská práce Marie Humlová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce popisuje tvorbu strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti

Více

670.3K 12MIN 48.1K 29K 248.7K. We are serving the TOP ICT members

670.3K 12MIN 48.1K 29K 248.7K. We are serving the TOP ICT members .K.K 0.K 9K MIN Average monthly pageviews of our portals (up % YOY) Average monthly visits of our portals Average impressions No. of newsletter subscribers Average visit duration Average readers age O

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC of Information 2013 SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC Konferenci poøádají Úvodem Ve dnech 22. až 24. května 2013 se v administrativní budově (sály místnosti

Více

Posouzení vybraných technických, ekonomických

Posouzení vybraných technických, ekonomických Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Diplomová práce Posouzení vybraných technických, ekonomických a personálních aspektů e-vzdělávání v Learning Solution systému SAP v prostředí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE Vysoká škola ekonomie a managementu +420 841 133 166 / info@vsem.cz / www.vsem.cz VYSOKÁ

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

Inovační paradox a regionální inovační strategie Innovation Paradox and Regional Innovation Strategies

Inovační paradox a regionální inovační strategie Innovation Paradox and Regional Innovation Strategies Inovační paradox a regionální inovační strategie Innovation Paradox and Regional Innovation Strategies Skokan Karel Abstrakt Konkurenceschopnost firem, regionů i států je určována úrovní produktivity,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Miroslav Řezníček Analýza možností využití CRM aplikace v informačním systému volejbalového

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Strategie a strategická analýza

Strategie a strategická analýza Strategie a strategická analýza VŠEM Ing. Zdeněk Moravec Základní a doporučená literaturat Základní literatura: t Kovář, Strategický management, skripta VŠEM 2007 Moravec, Strategie a strategická analýza,

Více

Analýza ASP trhu. 1. Úvod

Analýza ASP trhu. 1. Úvod Analýza ASP trhu David Chudán Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačního a znalostního inženýrství nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 xchud01@vse.cz Abstrakt:

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ

VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ Veronika Svatošová 1 1 Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 95, 532 10 Pardubice Email: Veronika.svatosova@student.upce.cz

Více

Systémová integrace a řízení IT 2014

Systémová integrace a řízení IT 2014 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 Systémová integrace a řízení IT 2014 Nové výzvy systémové integrace Jak řízení IT ovlivňuje konkurenceschopnost Srovnání ITIL, ISO 20000 a COBIT Nové výzvy systémové

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

ZÁKLADY ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU ZÁKLADY ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU ESSENTIALS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Eva Grublová Ekonomická fakulta Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava eva.grublova@vsb.cz Jiří Franek Ekonomická fakulta Vysoká

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

Globální a informační strategie podniku v praxi

Globální a informační strategie podniku v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Globální a informační strategie podniku v praxi Diplomová práce Bc. Michal Šebek Březen, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a

Více