Řízení vztahů se zákazníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení vztahů se zákazníky"

Transkript

1 Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení podniku 1

2 Customer Relationship Management (CRM) Je souhrnem řady aktivit a operací chronologicky na sebe navazujících a zavedených do podniku jako permanentní, iterakční cyklus a cyklický cyklus Je jednoznačně zaměřen na zákazníka Silné prosazení díky aplikačním možnostem IT Zaměřuje se na procesy, technologii a lidi CRM Úkolem je maximální podpora obchodních procesů vytvoření vztahu se zákazníkem a jeho promítnutí do celé organizace CRM je reakce na následující trendy: Odklon od hromadné produkci k individuálním řešením Dynamická změna požadavků zákazníka Tlak konkurence na globálním trhu Využití Internetu a moderních IT technologií 2

3 Supply Chain Management (SCM) Představuje řízení dodavatelsko odběratelského řetězce Navazuje na logistický řetězec Logistický řetězec je tokem hmotných a nehmotných vztahů Je aplikován v rámci inf. systémů v podniku Dodavatelský řetězec zahrnuje ovládání informačních systémů vyhledávání a pořizování zdrojů rozvrhování výroby zpracování objednávek řízení zásob skladování celní služby mimotržní obhospodařování obalů a materiálů SCM Cílem řízení dodavatelského řetězce je optimalizace všech zahrnutých činností, což ve výsledném efektu znamená zkrácení lhůt dodávek, snížení nákladů na dodávky a rovněž i pružnější reakci na potřeby konečného zákazníka. 3

4 SCM Management takového řetězce nabízí řadu otázek pro rozhodování, čímž se současně stává platformou pro nové, flexibilní pojetí těchto řetězců. Jedná se zejména o následující otázky:. Co nakoupit? Od koho nakoupit?. Kde vyrábět? Kdy?. Jaké produkty vyvíjet?. Jak načasovat zavedení nových výrobků na trh?. Máme při výrobě využít kooperací?. Co prodávat zákazníkovi? Za jakou cenu?. Jaký termín můžeme přislíbit?. Jaký je nejrentabilnější způsob dodání produktů zákazníkovi ve slíbeném termínu? Řízení vztahů se zákazníkem v kontextu řízení jakosti Úvod Historický vývoj Současný stav Přechod k integrovaným systémům řízení Cíle zavedení systému řízení jakosti (Quality Management) 4

5 Základní pojmy Jakost je stupeň splnění požadavků souboru inheretních znaků. Sytém managementu jakosti je systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na jakost. Další důležité pojmy: Politika a cíle jakosti Proces Produkt Zákazník Neustálé zlepšování 8 zásad managementu jakosti Zaměření na zákazníka Vedení Zapojení pracovníků Procesní přístup Systémový přístup Kontinuální zlepšování Rozhodování na základě skutečnosti Budování vzájemně výhodných dodavatelských vztahů úsilí o partnerství Požadavky na jakost výrobku Funkčnost Trvanlivost Spolehlivost Udržovatelnost Opravitelnost Ovladatelnost Nezávadnost Estetická přizpůsobivost 5

6 Požadavky na jakost služby Dostupnost Vlídné zacházení Odborná způsobilost Vhodné prostředí Pružnost Spolehlivost Požadavky na jakost procesu Stroje Nástroje Měření Prostředí Metody Materiál Lidé Základní modely aplikované v rámci systémů řízení jakosti Demingův cyklus P-D-C-A Act How to improve next time? Plan What to do? How to do it? Check Did things happen according to plan? Do Do what was planned 6

7 Procesní model Normy řady ISO 9000 Nejrozšířenější standard pro řízení jakosti. Reflektují 8 zásad managementu jakosti, procesní model a model PDCA. Jsou standardem pro certifikaci organizací z hlediska QM podle ISO Struktura norem ISO 9000 ČSN EN ISO 9000:2001 Systémy managementu jakosti základy, zásady a slovník ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti požadavky ČSN EN ISO 9004:2001 Systémy managementu jakosti směrnice pro zlepšování výkonnosti ČSN EN ISO Směrnice pro auditování systému managementu jakosti Normy ISO řady

8 Struktura normy ČSN EN ISO 9001: Předmět normy 2. Normativní odkazy 3. Termíny a definice 4. Systém managementu jakosti 5. Odpovědnost vedení organizace 6. Management zdrojů 7. Realizace výrobku 8. Měření, analýza a zlepšování Dopady ISO 9000 na obchodní managemenet Oblast řízení vztahů se zákazníky. zákazník: externí interní zákazník: dodavatel odběratel Řízení jakosti z pohledu externího zákazníka 8

9 Procesy týkající se zákazníka (č.l. 7.2) Určování požadavků týkajících se (7.2.1) Přezkoumání požadavků týkajících se (7.2.2) Komunikace se zákazníkem (7.2.3) Požadavky na dodavatele Proces nakupování (7.4.1) Informace pro nakupování (7.4.2) Ověřování nakupovaného produktu (7.4.3) Spokojenost zákazníka Je důležitým faktorem z hlediska plnění požadavků normy. Důležité je měření spokojenosti zákazníka a loajality. Při použití metody BSC metriky v zákaznické perspektivě. Strategická koncepce C-Q-T (cena-kvalitatermín). 9

10 Postup zjišťování spokojenosti a loajality zákazníka Definování zákazníka Definování požadavků zákazníka a znaků jeho spokojenosti Výběr vhodné metody naslouchání zákazníka Volba vhodného způsobu vyhodnocení dat Využití získaných poznatků v praxi (včetně zlepšování) a využití zpětné vazby Definování požadavků zákazníka Požadavky lze členit z několika různých hledisek, např.: z hlediska času jsou to požadavky současné a budoucí, z hlediska stavu jsou požadavky emocionální a racionální. z hlediska úrovně požadavky primární a sekundární apod. Naslouchání zákazníka Základní otázky při výběru metody: Na které zákazníky se bude orientovat? Na jaké výrobky/ služby se bude orientovat? Jak bude organizace komunikovat se svými zákazníky? Co přesně bude měřeno? Jaké metody se budou používat pro toto měření? Jak bude využita zpětná vazba? Definování zdrojů: vnitřní vnější Vzorkování zákazníků: výběr vzorku cenzus, úsudkem, statisticky 10

11 Volba vhodného způsobu vyhodnocení dat Obecné zásady pro analýzu dat: přezkoumání z hlediska nespornosti a přesnosti, použití všech dat, jednoduchá statistika. Příkladem je využití matematických statistických metod k určení indexu spokojenosti zákazníka. Využití získaných poznatků a zpětná vazba Cílem je získat věrného zákazníka a neustálé zlepšování vztahů se zákazníky. Úzká propojenost směrem k marketingu. Zpětná vazba oboustranný proces založený na získávání informací od zákazníků a předávání informací zákazníkům. Nástroje řízení jakosti Základní nástroje a metody aplikovatelné v oblasti obchodního managementu: Metoda PDCA Brainstorming Popisná statistika Metody měření znaků jakosti 11

12 Nástroje řízení jakosti 7 základních nástrojů řízení jakosti: Tabulky a formuláře Vývojový diagram Paretův diagram Diagram příčin a následků Bodový diagram Histogram Regulační diagram 7 nástrojů managementu: Diagram afinity Relační diagram Stromový diagram Rozhodovací diagram Maticový diagram Analýza maticových dat Síťový diagram Nástroje řízení jakosti Další metody hodnocení jakosti: Spotřebitelské testy Kvalimetrické metody Benchmarking 12

SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE

SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE Kapitola 2 SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE V této kapitole se naučíme A. Základní rozdíly mezi funkčním a procesním přístupem k řízení. B. Jaká je charakteristika procesního

Více

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách Bc. Nikol Trochtová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací systému řízení kvality na vysokých školách. Teoretická

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Projektový. management

Projektový. management Základní kurz Projektový pro interní auditory management ISO/TS 16 949:2002 Dr. Ing. Petr ŘEHÁČEKEK Consulting Group for Success PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení,

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, mandrea@centrum.cz, 776 609 201 Datum: 21.1.2011 Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: 28.1.2011 Podpis: Aktualizace:22.3.2012

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter NORMY A STANDARDY KVALITY 1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter pokud u výrobku, který byl vyroben podle

Více

LIDÉ ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ A PODNIKOVÝCH VÝKONŮ PEOPLE SOURCE OF QUALITY, KNOWLEDGE AND ENTERPRICE PERFORMANCE. Růžena Petříková

LIDÉ ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ A PODNIKOVÝCH VÝKONŮ PEOPLE SOURCE OF QUALITY, KNOWLEDGE AND ENTERPRICE PERFORMANCE. Růžena Petříková LIDÉ ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ A PODNIKOVÝCH VÝKONŮ PEOPLE SOURCE OF QUALITY, KNOWLEDGE AND ENTERPRICE PERFORMANCE Růžena Petříková Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 28 Ostrava

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ Ing. Petr ŠMIDRKAL Anotace: Článek pojednává o zásadách a způsobu realizace efektivní akvizice

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více