Vážený pane prezidente. Obracím se na Vás s laskavou žádostí ve třech níže uvedených věcech. Dovolte úvodem kontext a reference.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený pane prezidente. Obracím se na Vás s laskavou žádostí ve třech níže uvedených věcech. Dovolte úvodem kontext a reference."

Transkript

1 Vážený pane prezidente. Obracím se na Vás s laskavou žádostí ve třech níže uvedených věcech. Dovolte úvodem kontext a reference. Rada hlavního města Prahy schválila 11. května 2010 dar 1,1 milionu korun na zahajovací fázi Edukativní konopné kliniky v první české bezbariérové škole pro dospělé Ateliér ALF. Stalo se tak v den benefičního koncertu Konopí je lék pořádaného na podporu mne a manželky, Dušana a Radomíry Dvořákových, protože jsme obviněni za léčbu konopím s návrhem trestu nejméně dva až deset let nepodmíněně (Příloha 1). Finanční výtěžek benefice je určen pro Ateliér ALF, který jsem vybudoval a vedu. Někteří studenti Ateliéru ALF, kteří jsou nemocní (Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, závislosti, kožní onemocnění apod.), se kromě studia také léčí konopím. Léčbu konopím doporučují nemocným odborní lékaři včetně profesorů a přednostů klinik. Za mou odbornou práci se staví nejen nemocní, lidé s handicapem a z jejich návrhu ji ocenil i premiér Fischer (Příloha 2), ale i rektoři Univerzity Palackého, profesorky a profesoři, lékaři, vědci, terapeuté, bylinkáři (Příloha 3). Máte, pane prezidente, důvěru v pražského primátora a lékaře Pavla Béma, který podpořil vznik edukativního klinického pracoviště pro léčbu konopím. Primátor Bém již vloni na sv. Václava 28. září 2009 jako jediný český politik zahájil otevření Konopné apatyky královny koloběžky první v Ateliéru ALF, v Evropě ojedinělého pracoviště. Stalo se tak přitom v době, kdy policie v rozporu s mottem Pomáhat a chránit a zákony této země zabavila odborné společnosti Konopí je lék, o.s., která je zřizovatelem konopné apatyky, 300 kg léčivého konopí. Konopná apatyka královny koloběžky první v Ateliéru ALF dodnes pracuje díky dobrovolníkům a podpoře veřejnosti a police si netroufla nadále zneužívat své moci. Léčivé konopí poskytujeme nemocným zdarma dle dodávek dodavatelů - dobrovolníků. Apatyka i plánovaná klinika sídlící v Ateliéru ALF jsou ojedinělé, perspektivní a vysoce efektivní zdravotní a vzdělávací služby určené odborné i laické veřejnosti. První žádost: milost pro manželku Radomíru Dvořákovou obracím se na Vás s laskavou žádostí o udělení milosti pro manželku Radomíru Dvořákovou (1963), která je stejně jako já obviněna s návrhem trestní sazby 2-10 let nepodmíněně. Pro sebe milost nežádám. Prostějovské státní zastupitelství předložilo trestní spis prostějovskému soudu k trestnímu řízení na konci dubna Obžaloba staví své důkazy jen a jen na tom, že na našem pozemku a nemovitostech v Ospělově na Bouzovsku odborná společnost Konopí je lék,o.s. pěstovala a zpracovávala léčivé konopí. Kromě toho spis obsahuje ještě hanopis pana starosty, kterého za jeho nezákonné aktivity proti občanům obce dlouhodobě kritizuji. Jedinou vinou mé ženy je to, že mi pomáhala dělat pro nemocné konopnou mast z léčivého konopí. Konopí jsme nikdy nikomu neprodali, naopak dlouhodobě finančně podporujeme odbornou společnost Konopí je lék, o.s., kterou jsem pro osvětu, vzdělání, výzkum a léčbu konopím v roce 2008 založil. K samotnému případu: 17. srpna 2009, ve stejný den, kdy byl prostějovskému státnímu zastupitelství schválen prostějovským soudem souhlas s domovní prohlídkou našich pozemků a nemovitostí (Příloha 4), vydalo jemu nadřízené Krajské státní zastupitelství v Brně rozhodnutí, že pěstováním a zpracováním léčivého konopí není páchám trestný čin, jako mi to předtím 16. června 2009 rovněž sdělilo prostějovské státní zastupitelství (Příloha 5). Na státní zastupitelství píší o pěstování a zpracování léčivého konopí opakovaně a preventivně, nemám co tajit, vím, jak léčivé konopí nemocným pomáhá. Přednášky uskutečněné na popud Lékařské fakulty Univerzity Karlovy letos v dubnu dokonce už i v parlamentu, dostatek odborné literatury a výzkumy potvrzují tisíciletou tradici a pravdu o léčivých účincích konopí (Příloha 6). Deset let marně žádám ministerstvo zdravotnictví o sdělení, co mohu učinit pro to, abych byl oprávněnou osobou k pěstování a zpracování léčivého konopí ve smyslu zákona, ministerstvo zdravotnictví roky mlčelo a teprve letos po udělení vládní ceny mi řádně písemně odpovědělo.

2 Odpověď MZ ČR parafrázuji, Nikdo nemůže být v této zemi oprávněnou osobou, je to v zákoně uvedeno jen taková hra se slovy, aby si lidé nemysleli, že je popírána Ústava ČR a práva občanů (Příloha 7)." Státním zastupitelstvím jsme přitom s manželkou obviněni, že jsme uvedenou činnost dělali Neoprávněně! Druhá žádost: podání podnětu Ústavního soudu na zrušení určitých paragrafů trestního zákoníku, resp.posouzení podnětu Ústavním soudem České republiky. obracím se na Vás s laskavou žádostí o podání podnětu Ústavnímu soudu České republiky s žádostí o zrušení drogových" paragrafů trestního zákoníku, konkrétně zákona č. 40/2009 Sb. jako hluboce protiústavních a nedemokratických ustanovení zákona. Ve stručnosti uvádím rozpory drogových paragrafů" s LPS Ústavy České republiky, konkrétně: Článku 1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Komentář: Když pěstujete, vlastníte či užíváte konopí, nejste roven ostatním lidem v důstojnosti. Jste vyšetřován policií a trestán, veřejně urážen a pomlouván, aniž jste jakkoli ublížil či způsobil újmu druhým lidem, živým bytostem či přírodě, ohrozil veřejné zdraví, bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, způsobil vznik trestných činů anebo narušil práva a svobody druhých lidí. Je popřen princip presumpce neviny! Přestože svým chováním nenaplňujete ani jeden ze skutků, které jsou hodnotovým vyjádřením oprávněnosti trestu civilizovaného trestního práva, jste trestán, vláčen soudy a považován za zločince. Článku 3, odstavec 3 Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod. Komentář: Trestním zákonem jsou omezena vaše práva žít jako ostatní bezúhonní lidé a máte díky tomu ztížená práva účastnit se na společenském životě jen proto, že pěstujete, vlastníte, zpracováváte či užíváte léčivé konopí. Článku 4, odstavec 4 Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro jaké byla stanovena. Komentář: Je-li podstatou trestního práva potrestání odsouzeníhodného chování, je zákon vytvořený jen na základě předsudků a obhajující trestáním nevinných zisky určitých zájmových skupin jasným důkazem zneužití moci. Neexistuje jediný racionální důvod pro ospravedlnění omezení práv lidí jen pro jejich pěstování, vlastnění a užívání konopí. Článku 10, odstavec 1 Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Komentář: Jen pro pouhé pěstování, vlastnění, zpracování a užívání konopí, kterým nikomu neškodíte a nikoho neomezujete, je státní mocí ponižována vaše lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a není chráněno vaše jméno. Článku 15, odstavec 2 Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena. Komentář: Svoboda bádání není zaručena. I přes důkazy o léčebných účincích konopí je výzkum natolik legislativně ztížen, že lze zcela kategoricky říci, že je v této oblasti zapovězeno bádat. I po splnění všech kriterií pro výzkumnou práci nepovolí ministerstvo zdravotnictví vypěstovat léčivé konopí k výzkumným účelům. Článku 31 Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Komentář: Máme-li právo na ochranu svého zdraví, má každý dospělý člověk právo zvolit si způsob léčby včetně léčby konopím. Státní instituce, zdravotní pojišťovny a farmaceutické firmy a v řadě případů ani lékaře ke své léčbě dospělý člověk nepotřebuje, pokud se tak rozhodne. Výše uvedené právo na ochranu zdraví je člověku, který se chce léčit konopím, zákonem upřeno a je trestán. Dále doplňuji:

3 Výše uvedený právní rozklad zaslalo poslancům 21.března 2008 na Velký pátek 77 občanů v souvislosti s návrhem na změnu připravovaného trestního zákoníku platného od ledna Bezvýsledně. Bez odpovědi. K této iniciativě se do dnešního dne připojilo více než 4,5 tisíce občanů České republiky. Bezvýsledně. Bez odpovědi. (Příloha 8) Úmluva OSN o drogách ve svých dodatcích obsahuje sdělení, že účastnické země Úmluvy mohou své právní prostředí upravit tak, aby nebylo v rozporu s ústavním pořádkem dané země, což se evidentně nestalo. Právní kolize s trestáním nemocných a nevinných lidí je toho dostatečným důkazem. Přitom v roce 2006 Nejvyšší soud rozhodl, že pěstování léčivého konopí není trestný čin. V roce 2008 Nejvyšší soud rozhodl, že zpracování léčivého konopí k léčbě není trestný čin. Na našem případě je vidět, že přestože jsem nic neskrýval a jednal jsem otevřeně s maximální snahou neporušovat zákony, jsme s manželkou obžalováni s výše uvedenou trestní sazbou dva až deset let nepodmíněně. Nejde však jen o nás dva. Desetitisíce lidí České republiky jsou novým trestním zákoníkem vyhovujícím především určitým zájmovým skupinám zcela bezdůvodně kriminalizováni. Je popírán princip presumpce neviny, pokud si nemocní lidé léčivé konopí pěstují a zpracovávají a policie - nejčastěji na udání sousedů - se toto jednání dozví. Zneužívání státní moci je tak obludné, že dokonce ředitel Národní protidrogové centrály Policie ČR Jakub Frydrych, vysoký státem placený policejní důstojník, vyzývá občany k udávání sousedů za pěstování léčivého konopí a nedochází mu, že by sám stejně jako udávající sousedé mohl skončit u soudu v trestněprávním řízení za ohrožení života a zdraví nevinných lidí. nový trestní zákoník platný od ledna 2010 kriminalizuje nemocné nejvíce od roku 1990 a poslanci jsou k prosbám nemocných zcela lhostejní (Příloha 9). Přečtete si prosím alespoň jeden dopis, kterým se občané obracejí na poslance uvedený v příloze 9. Media nepravdivě tvrdí, že se situace zlepšila a liberalizovala. Naopak. Zhoršila se jako nikdy dříve. Poprvé v dějinách České republiky je trestním zákoníkem dokonce zakázáno pěstovat a zpracovávat nějaké rostliny a byliny jako např. léčivé konopí! Jak je možné, že si poslanci hrají na bohy a zakazují lidem, aby se člověk radoval a užíval darů Zěmě? Jen proto, že jsou byliny levné a určité zájmové skupiny by přišly o zisky? Pokrytecké tvrzení některých politiků a státních úředníků, že je tak chráněna společnost před drogami lze vyvrátit řadou důkazů a vědeckých studií. Nehledě na to, že tato tzv. racionální drogová politika vede k tomu, že jsme v Evropě největším exportérem drog a rekordmanem v počtu lidí závislých na alkoholu. Na doložitelně neefektivní represi je vynakládáno více než 80% veřejných drogových" výdajů, na doložitelně efektivní prevenci a léčbu je vynakládáno necelých 20% veřejných výdajů. Tento poměr je potřeba otočit! když si občané v letošním roce zasadí a pěstují oněch 5 rostlin léčivého konopí neřešených trestněprávně, na podzim se dostanou do situace, kdy budou mít sklizeno takové množství léčivého konopí, které odpovídá trestní sazbě až 8 let nepodmíněně! Je potřeba jednat urgentně a já Vás o to prosím velmi naléhavě! Ve zmatcích a strachu z policejního vyšetřování spáchali lidé v České republice i sebevraždu a není potřeba mařit životy lidí jen kvůli lhostejnosti poslanců. čestní a odpovědní lidé jako například paní Libuše Bryndová, která jde nyní opět již počtvrté k soudu za to, že léčila sebe a druhé konopím, nebo nyní manželka musí díky nejednoznačnému právnímu řádu projít celým trestním řízením, aby dokázali svoji nevinu! Naprosto zrůdný případ onkologického pacienta Petra Kodyma z Kolína, kterému zlý soused léčivé konopí nejprve zničil a následující rok jej udal policii a ta mu konopí zabavila, byl uveden i v České televizi. Nedovolte prosím, pane prezidente, aby trestní zákoník popíral základní princip práva a spravedlnosti, princip presumpce neviny. Nový trestní zákoník dokonce popírá podstatu každého trestného činu, kterou je společenská nebezpečnost jednání! Uvedená formulace byla v zákoně zrušena a nahrazena formulací jdou nikoli po smyslu a podstatě zákona, ale jen po jeho formálním znění! Pokud se nad dopadem změny trestního práva člověk zamyslí,

4 oprávněně se ptá, zda zákon tvořili poslanci nebo nějaká lobby, které je zákonem zajištěno krytí finančních zisků. Třetí žádost: podpora nemocných a handicapovaných u vlády ČR Vážený pane prezidente. Odmítám posílat nemocné na černý trh, aby si zde kupovali léčivé konopí jako marihuanu za 250 Kč/gram a lidé většinou ani nevěděli, co vlastně nakupují a mohli být snadno zneužiti. Na černém trhu se např. prodává konopný výtažek (Fénixovy slzy) sloužící k léčbě onkologických i jiných vážných onemocnění za Kč/gram, a přitom si nemocní nemohou provést řádnou analýzu a mohou sebe nebo někoho blízkého velmi poškodit. Tato praxe musí skončit co nejdříve, nebo může dojít k tragédiím. Na léčbu onkologického onemocnění potřebuje jeden nemocný člověk nejméně půl kilogramu vysocepotentního léčivého konopného květu typu indica, což je až 150 tisíc korun v cenách na černém trhu. Většina lidí je přitom schopna léčivé konopí vypěstovat a zpracovat téměř zdarma, nebo to pro ně někdo důvěryhodný rád udělá. Zastaňte se prosím, pane prezidente, nemocných spoluobčanů a požádejte prosím vládu ČR, aby odborné společnosti Konopí je lék, o.s. vydala 300 kilogramů kvalitního léčivého konopí, které nám vloni státní moc neoprávněně zabavila, a ministerstvo zdravotnictví přijalo náš návrh na vládní vyhlášku zamezující kriminalizaci a šikaně někdy i smrtelně nemocných lidí (Příloha 10). Není potřeba měnit zákon, stačí jej naplnit. Cannabis (konopí)je od roku 2008 uveden ve třech modalitách jako léčivá látka ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Všechny v SUKLu uvedené produkty cannabis (herba, resina, tinctura) nemocným lidem - dle omezených a nepravidelných dodávek dodavatelů (dobrovolníků) - poskytujeme a kromě toho i konopnou mast z léčivého konopí, ani tu si nemůžete v českých lékárnách koupit nebo si ji sám udělat! Nejméně tisíc českých nemocných a jejich blízkých Vám za Vaši pomoc ze srdce upřímně poděkuje, pokud nám bude vráceno léčivé konopí. V případě vydání vládní vyhlášky půjde o poděkování desetitisíců lidí a jejich blízké. Většinou jde o seniory, ale onkologická onemocnění i řada jiných nemocí se nevyhýbají dětem a mladým lidem. Ateliér ALF, ve kterém sídlí konopná apatyka i plánovaná edukativní klinika, je bohužel nechtěným sponzorem ministerstva práce a sociálních věcí. Rádi s manželkou a přáteli finančně podporujeme dobročinné aktivity, nikoliv však nedobrovolně. MPSV ČR si u naší neziskové organizace v roce 2005 objednalo vybudovat a zřídit bezbariérovou školu pro dospělé, což jsme příkladně učinili, ale MPSV ČR této ojedinělé neziskové české škole otevřené i lidem s těžkým handicapem dluží od září 2008 k dubnu 2010 přes 3, 3 mil. korun a odmítá dluh vrátit, přestože mělo v uvedeném období zajistit udržitelnost Ateliéru ALF ve finančním objemu cca 7 mil. Kč a jen díky naší píli a darům filantropů a mecenášů je požadovaná částka dluhu pouze 3,3 mil. Kč. Ateliér ALF je příkladem dobré praxe Evropské unie (2009) a ukázkový příklad reformy terciálního vzdělávání. Více než rok a půl apeluji na zodpovědné vládní činitele, vysoké úředníky, poslance a senátory. Všichni jen slibují. Ministr práce a sociálních věcí dokonce v interpelaci ve věci Ateliéru ALF předložil poslancům naprosto nepravdivé údaje a nemá zájem o věci jednat. Podal jsem v této věci trestní oznámení (Příloha 11). Protože se zneužívání státních orgánů dotýká i mne a mé manželky, obrátil jsem se rovněž na ombudsmana (Příloha 12). Zastaňte se prosím, pane prezidente, handicapovaných a chronicky nemocných spoluobčanů, pro které je Ateliér ALF rovněž otevřenou školou a požádejte prosím vládu ČR, aby nám MPSV ČR dlužné prostředky vrátilo. Bezbariérové školy pro dospělé by měly být zřízeny alespoň v každém krajském městě, jsou doložitelně lidsky i ekonomicky prospěšné a znamenají pro řadu lidí velmi účinnou prevenci sociálního vyloučení. Pokud jde o Ateliér ALF, nejméně sto studentů ročně ve věku od 18 - cca 70 let vám za Vaši pomoc ze srdce upřímně poděkuje. Děkuji Vám předem za Váš zájem a podporu a přeji Vám pevné zdraví a stálou pohodu. S úctou Dušan Dvořák Dne 16. května 2010

5 Kontakt: Dušan Dvořák, Ospělov 6 PS: Profesní CV a odbornou kompetenci uvádím na stránkách dobrovolnického poradenského a vzdělávacího portálu pro všechny, kteří si občas neví rady, InternetPoradna.cz (Příloha 13) Zveřejněno ke dni narození Radomíry Dvořákové 18. května 2010 na Czech Free Press

Čtěte více na straně 3. moci ve věci legislativního návrhu předloženého skupinou

Čtěte více na straně 3. moci ve věci legislativního návrhu předloženého skupinou #28 2012 Láska Jana Kabelíka a Konopí : Význam osoby Jana Kabelíka má několik aspektů. Jednak jsou to nepopíratelné výsledky práce tohoto vědce, s čímž souvisí jeho zápal a výdrž, ale také události uplynulého

Více

ZPRAVODAJ DUBEN - 2010

ZPRAVODAJ DUBEN - 2010 ZPRAVODAJ DUBEN - 2010 a k t u á l n ě... ROLNIČKA NABÍRÁ NOVÉ ŽÁKY 12.3.2010, Mladá fronta DNES Rolnička nabírá nové žáky praktické školy Středisko Rolnička nabízí pro žáky s těžším stupněm zdravotního

Více

Rozrazil na Chmelnici - boxerský zápas o Memorial 17. listopadu. Aneb Inzerát na dům, ve kterém nechci bydlet.

Rozrazil na Chmelnici - boxerský zápas o Memorial 17. listopadu. Aneb Inzerát na dům, ve kterém nechci bydlet. Sdělení: 18. srpna 2009 muži s nápisem Pomáhat a chránit (Policie ČR v Prostějově) ukradli na naší zahradě cca tisíc rostlin konopí - lék (nejen) na rakovinu pro nejméně 500-1000 lidí. Vedoucí zákroku

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o.

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Obsah Předmluva 3 1 Pojmy a právní rámec 5 1.1 Příjmy zdravotnických zařízení......................... 5 1.2 Kontrola

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 Listopad 2010 Aliance nestátních neziskových organizací za práva dětí Seznam NNO, které k této zprávě přispěly:

Více

Jak pomáhá konopí V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA #32. nezávislý nestranný legální. Jmenuji se Martina, je mi 47 let a jsem tvor poměrně dost

Jak pomáhá konopí V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA #32. nezávislý nestranný legální. Jmenuji se Martina, je mi 47 let a jsem tvor poměrně dost #32 2012 OPRAVDU SE MUSÍME INSPIROVAT... Legislativní proces směřující k legalizaci léčebného konopí pod patronací státu jde do fi nále. V pátek 26. října byly poslancům doručeny pozměňovací a jiné návrhy

Více

Obsah: Lobbing pro každého 1 O podkladech nepodkladech 3 Street Law a průkopníci resocializace 6 Domovy a klece 8 Symbolická legislativa 9 Nová úprava stavebního práva 11 Odpovědnost nadnárodních společností

Více

Cannabis is The Cure. Medical Cannabis Conference www.medical-cannabis-conference.com Prague 2015

Cannabis is The Cure. Medical Cannabis Conference www.medical-cannabis-conference.com Prague 2015 Cannabis is The Cure Etapy a výstupy výzkumu (1994 2015) Zpráva investorům, mecenášům, filantropům, dobrovolníkům, kolegům a přátelům mezinárodního právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2011 Český helsinský výbor Praha červen 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Diskriminace... 6 Vězeňství... 10 Policie... 16 Svoboda slova... 20 Sociální zabezpečení...

Více

Do Kopřivnice se sjeli sportovci z celé republiky

Do Kopřivnice se sjeli sportovci z celé republiky TRANSPORTNÍ ZVEDÁKY JAK SE ŽIJE ZDR. POSTIŽ. VE ŠVÝCARSKU RADY, INSPIRACE A MOTIVACE PRO ŽIVOT NA VOZÍČKU VOZKA CYKLOSTEZKY VHODNÉ PRO VOZÍČKÁŘE 2/2012 Ročník XV. Severomoravský magazín pro vozíčkáře a

Více

I. Kategorie soukromí

I. Kategorie soukromí V srpnu 2011 IuRe spustilo na stránkách www.slidilove.cz právní poradnu v otázkách ochrany soukromí. Ze zhruba 50 dotazů, které do poradny přišly jsme vybrali nejčastější otázky a odpovědi. Z dosavadního

Více

Často kladené otázky v oblasti školského, mediálního, zdravotnického a spolkového práva

Často kladené otázky v oblasti školského, mediálního, zdravotnického a spolkového práva Často kladené otázky v oblasti školského, mediálního, zdravotnického a spolkového práva PROJEKT Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0044, Operační program Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Viktor Mravčík Pavla Chomynová Kateřina Grohmannová Vlastimil Nečas Lucie Grolmusová Lucia Kiššová Blanka Nechanská Bruno Sopko Hana

Více

Zlepší se po volbách podmínky pro české lékaře?

Zlepší se po volbách podmínky pro české lékaře? ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 4/2010 ROČNÍK 19 V TOMTO ČÍSLE: Co se bude snažit ČLK prosadit po volbách Anketa: Experti politických stran o budoucnosti českého zdravotnictví Podivná zakázka na záhadné

Více

Aktuální otázky. Sborník z XI. celostátního semináře Brno, 12. 13. 10. 2011

Aktuální otázky. Sborník z XI. celostátního semináře Brno, 12. 13. 10. 2011 Aktuální otázky PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ Sborník z XI. celostátního semináře Brno, 12. 13. 10. 2011 Seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů organizuje TRIADA-Poradenské centrum,

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 2007 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Postavení žen na trhu práce... 4 3. Situace opuštěných dětí... 8 4. Práva seniorů...

Více

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz Vážení a milí spoluobčané, Díky několikaměsíční komunikaci s předkladateli zákona a důslednému prosazo- k některým nedostatkům, o jejichž ná- akci Vyberte si svoji vládu!. Čtenáři vy- že senátor Antl má

Více

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 ROČNÍK 18 V TOMTO ČÍSLE: Zmatek kolem vakcinace proti chřipce H1N1 Ministerský návrh úhradové vyhlášky katastrofa a problémy Právník radí, jak na regulace Závažnou

Více

Bílá kniha. K implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením: Rovnost před zákonem. Kontakty na zpracovatele

Bílá kniha. K implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením: Rovnost před zákonem. Kontakty na zpracovatele Bílá kniha 1 K implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením: Rovnost před zákonem Kontakty na zpracovatele Quip Karlínské nám 12/59, 18603 Praha 8 Tel.: +420 221890434 info@kvalitavpraxi.cz

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 Viktor

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 5/2003 4. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Nebuďme sobečtí a nebojme se! Vám se

Více

Paranit. Novela zákona o ČLK ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 9/2008 PLUS

Paranit. Novela zákona o ČLK ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 9/2008 PLUS ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 9/2008 ROČNÍK 17 V TOMTO ČÍSLE: Více přesčasů = riziko pochybení Jaký je stav a co trápí české zdravotnictví? Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP České republiky stále klesá

Více

ZPRÁVA O LIDSKÝCH PRÁVECH V ČESKÉ REPUBLICE PRO ROK 2012

ZPRÁVA O LIDSKÝCH PRÁVECH V ČESKÉ REPUBLICE PRO ROK 2012 ZPRÁVA O LIDSKÝCH PRÁVECH V ČESKÉ REPUBLICE PRO ROK 2012 OFICIÁLNÍ SOUHRN Česká republika je zemí s pluralitní parlamentní demokracií. Zákonodárná moc je dána dvoukomorovému parlamentu, který tvoří poslanecká

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

extra ligové noviny ČÍSLO 10 ZIMA 2014/15 férové vyšetřování téma

extra ligové noviny ČÍSLO 10 ZIMA 2014/15 férové vyšetřování téma ČÍSLO 10 ZIMA 2014/15 téma extra ligové noviny férové vyšetřování na úvod Martin Dutkiewič PR manažer Ligy lidských práv efektivní vyšetřování je základ Už od vzniku Ligy lidských práv prosazujeme právo

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Drogové delikty. Sociální práce

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Drogové delikty. Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Drogové delikty Sociální práce Vedoucí práce: JUDr. Lukáš Bohuslav Vypracovala: Milena Trägnerová Čelákovice 2013

Více

Obsah: Strategická litigace jako součást II. díl 1 Zpětný odběr elektrospotřebičů 4 Nesnadné vyšetřování lékařských zákroků 6 Obrana proti nekalé soutěži ve službách 9 Odpovědnost za škody na životním

Více