Business Technology Summit Jak se změní IT?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Business Technology Summit Jak se změní IT?"

Transkript

1 Business Technology Summit Jak se změní IT?

2 Agenda 007 Co ovlivňuje další vývoj IT v podnicích? Jak to vidí CIOs v České republice? Disruptivní inovace a digitální transformace Závěrečná doporučení 2 Business Technology Summit Jak se změní IT?

3 Zdroj: 3 Business Technology Summit Jak se změní IT?

4 Stará nebo nová cesta? systémy tak složité, že jim už nerozumíme? vše vím a řídím v reálném čase, bez ohledu na to odkud lidi nic nenahradí nadužívání IT, tam kde lépe funguje tradiční cesta 4 Business Technology Summit Jak se změní IT?

5 Co ovlivňuje vývoj IT v podnicích?

6 Co ovlivňuje vývoj IT v podnicích Nové inovativní technologie Deloitte 2012 Tech Trends Report Současný stav zátěž minulosti, rostoucí složitost IT architektury Dostupnost zdrojů náklady na rozvoj a provoz IT, omezení objemu lidských zdrojů Globalizace 6 Business Technology Summit Jak se změní IT?

7 Nové technologie: Omezení mizí a nové příležitosti se objevují

8 Deloitte 2012 Tech Trends Report Vnější podněty Technologické inovace Social Business Big Data Gamifikace Geografická vizualizace Podniková mobilita Digitální identity Změna chování uživatelů Měřitelné inovace Hyper-Hybrid Cloud Outside-in architektura Vnější podněty, které mohou narušit pozitivním a udržitelným způsobem stávající způsobilosti IT, fungování businessu i samotný business model. Technologie, do kterých CIOs v minulosti investovali, nicméně nyní zaslouží další pohled díky dosaženému pokroku. 8 Business Technology Summit Jak se změní IT?

9 Vnější podněty roku 2012 Sociální sítě nejsou jen módou pro teenagery, nejsou jen B2C nástrojem a nejsou fenoménem, kterého je nutné se obávat. Gamifikace je kombinace osvědčených mechanismů business stimulace, automatizace business procesů a hraní her včetně nových online prvků. Podniková mobilita se rozvíjí masivně a mnoho firem již zkouší proniknout do tvorby mobilních aplikací, pro vlastní zaměstnance nebo pro klienty. Změna chování podnikových uživatelů je diskutovaný podnět, který ovlivní přístup firem k IT. Co se stane pokud se zaměstnanci začnou chovat podobně jako zákazníci. Hyper-hybrid cloud je definicí nového ekosystému, kde poskytovatelé sdílí služby pro integraci, workflow, business pravidla a politiky. Správnou kombinací a nasazením nových technologií a jejich správná integrace do stávající architektury lze získat citelnou konkurenční výhodu. Herní prvky v neherním prostředí mohou povzbudit soutěživost a zvýšit výkon. Ať už na pracovišti nebo například v loajalitě zákazníků. Plného potenciálu lze dosáhnout řízením toho masivního rozvoje pomocí strategie mobility včetně a Mobile App Management a Device Management. Vznikne tlak na kvalitu podnikových aplikací, jejich UI a použitelnosti jako v zákaznickém sektoru. BYOD a online spolupráce budou častým požadavkem. Firmy potřebují virtualizovat, ale tradiční cloud od jednoho poskytovatele nezvládne pokrýt firemní potřeby. Přichází čas na integraci hybridních cloudů. 9 Business Technology Summit Jak se změní IT?

10 Technologické inovace roku 2012 Big data již není jen pojem o kterém se mluví, ale technologie, která začíná fungovat ve firemním prostředí. Geografická vizualizace díky vzrůstajícímu množství zdrojů dat (Twitter, Foursquare, Flickr a další) přidává hodnotu podnikovým analýzám. Digitální identity jsou opakující se výzvou pro IT správce a bezpečností manažery. Integrací IS, jejich vstup mimo podnikové sítě vyžaduje mnoho identit. Měřitelné inovace jsou novým přístupem k inovacím. Inovace jsou klíčem k rozvoji, přesto velmi obávanou aktivitou z pohledu manažerů. Outsite-in architektura je nástupcem Service oriented architektury s pokročilejším konceptem zaměřeným na sdílení know-how. Získáváním informací z (ne)strukturovaných dat z uvnitř i vně společnosti dávají společnostem možnost identifikovat zcela nové signály. Vizualizace geografických informací o zákaznících má pro firmy vysokou přidanou hodnotu v řízení mnoha aktivit například marketingu. Výzvu řízení těchto digitálních identit integrovaně ve všech systémech, Single SignOn a bezpečnost lze díky novým technologiím úspěšně překonat. Měřitelné inovace jsou přístupem založený na 2 pilířích. Promyšlený a disciplinovaný přístup a měřitelnost, opakovatelnost a napojení na strategii. Požadavky na architekturu reaguji na změny v podniku. Posun od potřeby vlastnit k potřebě sdílet definuje požadavky na Outsite-in architekturu. 10 Business Technology Summit Jak se změní IT?

11 Mobilita Analytika Změny je nutné realizovat koncepčně Působení nových trendů je nutné chápat v celopodnikovém měřítku a vždy navázat na podnikovou strategii. Použít lze přístup Deloitte Postdigital Enteprise (PDE). IT se posunuje z fáze analýzy popisování stavu do fáze jeho predikce. Možnost rozhodovat se v reálném čase přináší nové možnosti do řízení firem. Posílení spolupráce se zákazníky vyžaduje zbourání tradičních zdí mezi IT, marketingem, obchodem a značkou. Nové služby orientované na uživatele podporují opakování žádoucího chování. Social Business Potřeba nových mobilních aplikací, pro práci z jakéhokoli místa. Zákazníci očekávají konektivitu a možnost interakce na svých osobních zařízeních nákup, customer care a další. Požadavky na IT agilitu a schopnost reagovat vyžadují flexibilní cloud s nastavitelnými parametry. Dřívější statické ekosystémy se díky cloudu přeměňují na součásti globálního IT řešení. Cloud Ochranná vrstva Uživatelský přístup Digitální identity; bezpečnost a integrace Hloubková obrana cyber intelligence CYBER INTELLIGENCE 11 Business Technology Summit Jak se změní IT?

12 Analytika Klíčová myšlenka Možnost použití technologií a pokročilých modelovacích technik pro nalezení příležitostí ke zvýšení výkonu roste s množstvím a komplexitou dostupných podnikových dat. Shrnutí Růst objemu dat: Objem dat produkovaných a ukládaných v systémech dramaticky roste. Odhadujeme že se zdvojnásobí každých 18 měsíců. Nestrukturovaná data: Vznikají převážně na sociálních sítích a serverech ukládajících dokumenty. Tato data představují obrovský potenciál nejen pro analytické možnosti. Prediktivní analýzy: Organizace by se měli vymanit z reportování minulosti a zaměřit se na real-time analýzu případně i potenciální prediktivní analýzu. Konkurenční výhoda: S rostoucím množstvím dat, zralostí postupů a nástrojů se z analytických dovedností firmy může stát zásadní konkurenční výhoda. Potenciální témata Nárůst nestrukturovaných dat Analýzy v reálném čase Prediktivní analýza 12 Business Technology Summit Jak se změní IT?

13 Mobilita Klíčová myšlenka Mobilní řešení se posunula z pozice gadgetu do středu zájmu organizací a podporují inovace na hraně současných možnosti. Shrnutí Růst počtu mobilních aplikací: Mobilní aplikace napřič platformami zažily obrovský boom jak pro interní použití tak pro B2B případy. Mobilní zařízení: Mobilní zařízení jako chytré telefony a tablety reprezentují nejrychleji rostoucí odvětví výpočetní techniky a postupně vytlačují tradiční stolní počítače. Složité rozhodování: Začít posouvat podnikání do mobilní sféry je jednoduché. Těžší je vybrat správné platformy, formu údržby nebo například způsob vývoje. Zabezpečení ekosystému: S rozvíjející se mobilitou je stále více akcentována také stránka bezpečnosti. Organizace podporující mobilitu musí věnovat bezpečnosti zvláštní pozornost. Potenciální témata Podniková mobilita Objem a kvalita mobilních zařízení Vlastní vývoj vs. outsourcing 13 Business Technology Summit Jak se změní IT?

14 Social Business Klíčová myšlenka Sociální sítě se za dobu své existence staly místem, kde lidé získávání informace, sdílejí názory nebo dělají rozhodnutí. Pro společnosti je dobré být u toho. Shrnutí Síla skupin lidí: Sociální sítě a navazující business jsou o hledání skupin lidí, které sdílejí stejné vášně, zájmy a další charakteristiky pro ně podstatné. Dají se zajímavě využít. Efektivita a výsledky: Samotné sociální sítě změnili chování jednotlivců. Zapojené sociální sítí do podnikové informatiky může využít pozitivních projevů v chování uživatelů. Dopady do organizace: Revoluce v sociálních sítích, který probíhá zdola nahoru může dramaticky změnit to, jak organizace spolupracují, předávají informace nebo dokonce celý business model. Potenciální témata Spolupráce a komunikace Transakční příležitosti Informační způsobilosti Interní a externí komunikace 14 Business Technology Summit Jak se změní IT?

15 Mobilita Klíčová myšlenka Trh se posunuje z polohy maximální kapacity do polohy maximální funkčnosti. Současná cloudová řešení se zaměřují na doručení maximální přidané hodnoty společnostem. Shrnutí Zátěž do cloudu: V krátkém horizontu se budou do cloudových řešení přesouvat hlavně velmi zátěžové operace jako jsou složité výpočty nebo velká množství dat. V první řadě business: I přes očividné a proklamované výhody cloud řešení je stále nutné připravit přesvědčivý business case. To je jedna z nejtěžších aktivit před přesunutím části řešení do cloudu. Vývoj technických řešení: Dodavatelé cloudových služeb se z masového přístupu ke cloudu jako komoditě začínají uvědomovat nutnost specializace. Vznikají tak řešení s vysokou přidanou hodnotou. Potenciální témata Kapacita vs. funkcionalita Dopady cloud řešení Tvorba business case 15 Business Technology Summit Jak se změní IT?

16 Social Business Klíčová myšlenka Kompletní framework cyber itenlliegnce by měl pro svou maximální úspěšnost kombinovat všechny klíčové komponenty. Shrnutí Měnící se regulace: Regulace a požadavky na bezpečnost dat se stále mění a je nutné je sledovat také v globálním kontextu organizace. Detekce vs. Prevence: Podniková IT bezpečnost by měla být o krok napřed a zaměřovat se na prevenci než pouhou detekci bezpečnostních hrozeb. Vyvíjející se hrozby: Rozmanitost a rychlost přicházejících hrozeb dramaticky narůstá a roste důraz na pochopení všech aspektů cyber inteligence. Klíčové komponenty Cyber Bezpečnosti Cyber Forensics Cyber Logistika Cyber Analytika 16 Business Technology Summit Jak se změní IT?

17 Vylaďte postdigitalní uživatelský prožitek Musíte připravit individuální uživatelský prožitek pro vaše klienty v postdigitální éře Interakční design Návrh intuitivní informační architektury Tvorba logických systémů a procesů Zvýšení přístupnosti informací Podpora angažovanosti, efektivity zaměstnanců Design uživatelského rozhraní Návrh intuitivních vizuálně přitažlivých rozhraní Komunikace dat pomocí vizualizace Pochopit individuálního zákazníka Komponenty User Experience (UX) návrhu Navrhnout interakce Přístup k návrhu UX Conceptualize Solutions Ohodnotit a vytříbit prototypy Uživatelský výzkum Sledování chování k pochopení celého ekosystému nikoli jednotlivých entit Vyvážení potřeb zákazníků Použitelnost a analytika Ověření intuitivnosti pomocí uživatelských testů Identifikace problémů pomocí analytiky Spustit řešení Segmenty Scénáře Storyboard Wireframy a Prototypy Inovativní řešení Rozšířený ekosystém Neohraničené uživatelské rozhraní Postdigital UX zahrnuje Crowd-sourced R&D Nestrukturovaná a živá data Přístup 24/7 odkudkoli 17 Business Technology Summit Jak se změní IT?

18 Současný stav Zátěž minulosti Omezování zdrojů

19 40 let podnikového IT aneb moje maminka se stala programátorkou v COBOLu v roce 1976 Výpočetní střediska První databázové soubory Integrované ERP systémy na míru Standardní ERP řešení MIS, EIS CRM Datové sklady EAI Digitální platformy Rostoucí komplexita Customizace Trvale udržitelná podpora a rozvoj Time to market, flexibilita Závislost na dodavatelích Výhodnost outsourcingu a možný exit Interní znalost systémů Úroveň a složitost integrace Datová kvalita 19 Business Technology Summit Jak se změní IT?

20 Příklad: rostoucí složitost aplikační architektury 20 Business Technology Summit Jak se změní IT?

21 Dostupnost zdrojů zejména ekonomické vlivy, požadavky na úspory v investicích, provozu i lidských zdrojích Zdroj: Deloitte CIO survey report 21 Business Technology Summit Jak se změní IT?

22 Dostupnost zdrojů zejména ekonomické vlivy, požadavky na úspory v investicích, provozu i lidských zdrojích Zdroj: Deloitte CIO survey report 22 Business Technology Summit Jak se změní IT?

23 Jak vidí další vývoj ředitelé ICT v České republice?

24 Průzkum názorů ICT ředitelů v České republice v roce 2012 Realizovala ICT skupina Deloitte v ČR a zpracovány byly odpovědi přes 100 CIOs: V roce 2013 je očekáváno další snižování výdajů do ICT. Nejvyšší meziroční pokles rozpočtu na ICT je očekáván ve Veřejném sektoru. Hlavním tématem je optimalizace nákladů na ICT. Pozastavení investic a omezení čerpání externích služeb jsou nejčastější reakcí na snižování rozpočtu na ICT. Investice tvoří v průměru 26 % ICT rozpočtu. Investice do nových trendů a technologií nejsou pro CIO aktuální prioritou. 37 % dotazovaných organizací se potýká s nedostatkem. kvalifikovaných pracovníků v oblasti ICT. Aktuálním trendem je zavádění mobilních technologií. Trendy privátního cloudu a Infrastructure as a Service stále nejsou dostatečně aktuálními tématy ani přes jejich vnímaný vysoký potenciál. 24 Business Technology Summit Jak se změní IT?

25 Průzkum názorů ICT ředitelů v České republice v roce 2012 Matice prioritních oblastí Zdroj: Deloitte CIO survey report 25 Business Technology Summit Jak se změní IT?

26 Průzkum názorů ICT ředitelů v České republice v roce 2012 Přehled významnosti trendů Zdroj: Deloitte CIO survey report 26 Business Technology Summit Jak se změní IT?

27 Průzkum názorů ICT ředitelů v České republice v roce 2012 Očekávaný přínos trendů Zdroj: Deloitte CIO survey report 27 Business Technology Summit Jak se změní IT?

28 Disruptivní inovace a digitální transformace

29 Přesto je role inovací zásadní Inovace jsou obecně uznávanou složkou návratnosti investic V roce 2005 Deloitte a BSG identifikovali, že 73 % celkové návratnosti investic vzniklo z růstu obratu a očekávaného růstu obratu v důsledku narušujících inovací. I přes důležitost inovace zůstávají slabě pochopeným fenoménem. Inovace mohou být pochopeny při kategorizaci Inovace závisející na změně technologie / změně business modelu. Systematicky odmítané / přijímané inovace. Zajímavý potenciál tradičně odmítaných inovací Tyto narušující inovace sdílí podobné kvality a mohou nastartovat růst. Pochopení, proč jsou některé inovace systematicky odmítané, pomůže vytvořit takové prostředí, které umožní realizovat tyto inovace. 29 Business Technology Summit Jak se změní IT?

30 Co je disruptivní (= narušující) inovace? Přináší do odvětví službu nebo produkt, který je diametrálně odlišný od konkurence nebo předchozích služeb Pro narušující inovace není vhodné používat standardní výkonové metriky. Často při uvádění na trh mají mnohem horší výkon než zavedené produkty. Udržují obchodní model nebo technologickou výhodu dlouhodobě Pokud dochází k využívání narušujících inovací a podnikání out of box, tyto inovace přinášejí dlouhodobě udržitelný model a služby, které nelze snadno napodobit. Nemohou být integrovány do současných business modelů Při uvádění na trh se ukazují narušující inovace jako velmi těžko integrovatelné do současných business modelů. 30 Business Technology Summit Jak se změní IT?

31 Digitální narušení Současná intenzita a inkrementální narušení 31 Business Technology Summit Jak se změní IT?

32 Deloitte s Digital Disruption Map Třetina ekonomiky projde Short Fuse, Big Bang scénářem 32 Business Technology Summit Jak se změní IT?

33 Metodika zpracování Výpočet faktorů v Deloitte Digital Disruption Map Současná digitální zralost Digitální potenciál Délka třesku Zákazníci a klienti (30%) Online / offline (60%) Zákazníci (20%) IT infrastruktura (30%) Mobilita (25%) Přemístitelnost (20%) Sociální uživatelé (10%) Konkurence (20%) Zaměstnanci (20%) Technologie (20%) IT HR (15%) Cloud / použití dat (10%) Zpomalovače (20%) 33 Business Technology Summit Jak se změní IT?

34 Strategické volby Jak mohou organizace reagovat? Agilita a nákladová výhoda digitálních nově příchozích ohrožuje tradiční zdroje příjmů. Digitální inovace generují nové příležitosti pro zdroje příjmů. Jedno z nejvýznamnějších rizik je riziko nicnedělání. 9 Kapacita k jednání 8 Risk management 6 Nový business model 7 Mix aktiv 5 Nové trhy 3 Overhead Úprava podnikové strategie 4 Nové segmenty 2 Řetězec dodavatelů Podniková páka Doplnění výnosových toků 1 Lidé Divizní páka Kalibrace nákladové struktury Páka oddělení 34 Business Technology Summit Jak se změní IT?

35 Závěrečná doporučení

36 Závěrečná doporučení IT jako podpora procesů Řešení na míru v oblastech přinášejících konkurenční výhodu. Generická, např. cloudová řešení v ostatních oblastech (typicky back end) za podmínky minimalizace nákladů tento model povede k řízení komplexity o úroveň výše. Zdravý rozum v míře automatizace: není nutné vše automatizovat, manuální zpracování, kde se vyplatí. Posouzení inovačních technologií Digitální Transformace Riziko nicnedělání je jedním z nejvýznamnějších. Odvaha. Opakovaná úvaha o roli IT v podniku 36 Business Technology Summit Jak se změní IT?

37 Děkuji za pozornost

38 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ ICT TECHNOLOGIÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH S UVEDENÍM DOPADU NA ZVÝŠENÍ JEJICH KONKURENCESCHOPNOSTI A TRH PRÁCE

ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ ICT TECHNOLOGIÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH S UVEDENÍM DOPADU NA ZVÝŠENÍ JEJICH KONKURENCESCHOPNOSTI A TRH PRÁCE Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců se zájmy zaměstnavatelů ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ ICT TECHNOLOGIÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH S UVEDENÍM DOPADU NA ZVÝŠENÍ JEJICH KONKURENCESCHOPNOSTI A TRH PRÁCE Analýza zpracovaná v

Více

Systémová integrace a řízení IT 2014

Systémová integrace a řízení IT 2014 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 Systémová integrace a řízení IT 2014 Nové výzvy systémové integrace Jak řízení IT ovlivňuje konkurenceschopnost Srovnání ITIL, ISO 20000 a COBIT Nové výzvy systémové

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce popisuje tvorbu strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti

Více

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic'

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic' Vysoká'škola'ekonomická'v'Praze' Fakulta'informatiky'a'statistiky'' Katedra'informačních'technologií' '! Studijní!program!:!!Aplikovaná!informatika! Obor:!!Informační!systémy!a!technologie! ' ' Zavedení'BYOD'pro'notebooky'

Více

White Paper Mobilita v podnikání. Svět IT se neustále mění.

White Paper Mobilita v podnikání. Svět IT se neustále mění. White Paper Mobilita v podnikání Svět IT se neustále mění. 1 Obsah 4 1. Úvod 6 2. Současný stav 8 3. Trendy 11 4. Zkušenosti 11 4.1 Strategie mobility: spektrum a hranice 17 4.2 Správa zařízení 18 4.3

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2012 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA UMÍ DATA VYUŽÍT aneb jak skloubit procesy a předpisy, aby bylo možné občanům nabídnout pružný a rychlý servis Smarter Commerce: marketing

Více

Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil

Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Zavedení Self-Service BI

Více

Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky

Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky Richard Novák Vysoká škola ekonomická v Praze katedra systémové analýzy xnovr900@vse.cz Abstrakt: Článek se zabývá tématem Big

Více

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Obsah Úvod... 1 Sjednocení a změna... 2 Společnost Microsoft a sjednocená komunikace...

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Češi mají tajnou zbraň. S analýzou hry pomohou Big Data

Češi mají tajnou zbraň. S analýzou hry pomohou Big Data CHCETE VĚDĚT, JAK TECHNOLOGIE MĚNÍ SVĚT? SAP Fórum 2015 Ve středu 13. května 2015 v pražském Fóru Karlín v Pernerově ulici květen 2015 uvnitř čísla Umění zaujmout. Pomůže technologie Ambilight 02 Gartner:

Více

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní opatření vedoucí ke zvýšení

Více

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně Bc. Jana Kiflová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT V této diplomové práci s názvem Zavedení výuky modulu

Více