Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření"

Transkript

1 Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty a členy asociace Datum:

2 Trendy v (mobilní) Business Intelligence v ČR výsledky dotazníkového šetření 2013 Controller Institut uskutečnil na jaře tohoto roku dotazníkový průzkum, jehož cílem bylo zjistit rozšířenost, zkušenosti a názory praktiků na skupinu podnikových informačních systémů, která se od konce 90. let zpravidla označuje jako Business Intelligence (BI) a zahrnuje systémy na podporu interního manažerského reportingu, datových analýz a plánování. V rámci této studie 42 účastníků odpovědělo na 31 otázek zaměřených na současný stav a plány ve využívání nástrojů z oblasti (mobilní) BI. Otázky byly směřovány do následujících oblastí: Jaký význam přisuzujete produktům z oblasti BI Do jaké míry jsou ve Vaší organizaci produkty BI zakotveny Jaká jste spokojeni s nasazeným BI řešením Jaký je Váš názor a Vaše preference v oblasti mobilní BI (tj. řešení BI pro mobilní zařízení, jako je Tablet či Smart Phone) Cílovou skupinou respondentů byli vedoucí controllingu, manažeři reportingu, finanční a controllingový specialisté. Získané odpovědi pochází od podniků různé velikosti. Většina respondentů je z odvětví průmyslu a služeb. 2

3 Obrázek 1: Struktura obdržených odpovědí Význam Business Intelligence Většina respondentů považuje oblast BI ve své IT strategii za velmi důležitou nebo důležitou, přičemž cca čtvrtina z respondentů za nepostradatelnou. Dnešní ostrý konkurenční boj o každého zákazníka a každou zakázku nutí podniky zpřesnit své rozhodování a opřít se o pevná fakta i v oblastech, kde tradičně stačily zkušenostní hodnoty a manažerská intuice. Obrázek 2: Význam BI ve strategii organizace 3

4 V souladu s tím většina účastníků průzkumu má nebo plánuje maximálně do 2 let nasazení nástroje z oblasti BI. Obrázek 3: Většina respondentů má nebo plánuje nasazení systému BI Další otázka byla zaměřena na ty z respondentů, kteří v předchozí otázce uvedli, že řešení z oblasti BI již mají nasazené. Většina z této skupiny firem udává, že projekt zavedení zvládla úspěšně. Mezi klíčovými faktory úspěchu projektu jsou nejčastěji jmenovány kvalita zadání, jasná a realistická očekávání, podpora ze strany vedení, volba standardního řešení a otevřenost pro postupný rozvoj systému. Příčiny neúspěchu jsou nejčastěji spojeny se slabou podporou ze strany top managementu, kulturní nepřipraveností na efektivní integraci BI do rozhodovacích procesů, složitostí provádění analýz pro koncové byznys uživatele a nemožnost zobrazit zažité reporty. Zajímavými uváděnými důvody neúspěchu jsou nespolehlivost resp. chyby a nekvalitní analýza a zadání pro tvorbu tzv. datových kostek. První z nich je obvykle spojen s nedostatečnou integrací dat, která při nasazení reportingového a analytického nástroje pouze fakticky vyjde najevo. Plnohodnotnou alternativu datovým kostkám pro interní reporting a analýzy poskytují řešení označovaná jako data discovery, pracující s technologií in-memory analýzy, která se na trhu masivně prosazují v posledních letech. Protože právě na tyto oblasti se většinou firmy při implementaci BI zaměřují (oblast tvorby plánů a forecastů zůstává často v excelu), jedná se o zajímavou rodinu řešení, která umožňuje zcela se vyhnout časově náročným a málo flexibilním datovým kostkám. 4

5 Obrázek 4: Úspěšnost při zavádění BI a její příčiny Další skupina otázek se zaměřila na požadavky na podporované funkce a technologické vlastnosti. Dotaz se týkal jak uživatelů některého BI řešení, tak těch, kteří BI dosud nevyužívají. Skupiny jsou vyhodnoceny samostatně. Jak je patrné z grafu, největší rozdíly ve vnímání mezi oběma skupinami jsou v oblastech disponibility vestavěných šablon pro standardní oblasti řízení, podpory více jazyků a drill downu / roll-upu v grafech. Šablony datových pohledů pro standardní oblasti řízení (např. HR, sales, profitabilita apod.) jsou významnější pro zkušené uživatele BI, což dokládá, že viděno zpětně dosažení týmové shody nad konkrétními potřebami a vytvoření kvalitního zadání pro implementátory není úplně snadné a pomocná ruka zkušeného externího business analytika může usnadnit cestu k optimálnímu výsledku. Vícejazyčnost zpravidla komplikuje a prodražuje následnou správu a údržbu systému a je proto otázkou, zda je pro uživatele skutečnou přidanou hodnotou. Naopak drill down a roll up v grafech jsou funkce, které zkušení uživatelé oceňují více než ti, kteří s BI dosud nepracují. Pokročilé vizualizaci dat (např. vizualizace formou map) a podpoře týmové spolupráce je přikládán nejmenší význam shodně u obou skupin respondentů. Z technologických požadavků dominuje samoobsluha business uživatelů a data warehousing, jak ukazuje obrázek 6. 5

6 Obrázek 5: Význam podporovaných funkcí Obrázek 6: Význam technologických vlastností 6

7 Zakotvení tradičních BI nástrojů v organizaci Přibližně dvě třetiny uživatelů BI, kteří v průzkumu odpověděli, využívají BI méně než 5 let. Obrázek 7: Doba využívání nástrojů BI Jak ukazuje obrázek K nástrojům BI má obvykle přístup relativně malé procento zaměstnanců. Dovozujeme, že nástroje BI slouží převážně potřebám nejvyšších úrovní řízení. 7

8 Obrázek 8: Počet uživatelů nástrojů BI dle velikosti organizace, měřeno počtem zaměstnanců Spokojenost s nasazeným BI řešením Celkově lze říci, že uživatelé jsou s kvalitou a užitnou hodnotou svého řešení spokojeni. Relativně nejmenší spokojenost je se snadností administrace a instalace. Vyšší nároky na zdroje při instalaci a administraci je typická především pro tvorbu a údržbu analytických databází (datové kostky pro OLAP). Adresná kritika uživatelů se týká zejména vynucovaného přechodu na nové verze. Obrázek 9: Hodnocení spokojenosti s nasazeným řešením Respondenti, kteří se účastnili procesu implementace, spolupráci s implementátorem hodnotí pozitivně. 8

9 Obrázek 10: Spokojenost s dodavatelským implementačním týmem Většina respondentů hodnotí přidanou hodnotu svého BI řešení pozitivně, adresné výtky směřují k absolutní částce pořizovací ceny nežli k užitné hodnotě. Obrázek 11: Hodnocení poměru užitné hodnoty a zaplacené ceny 9

10 S technickou podporou využívaného řešení převládá spokojenost. Účastníci velmi pozitivně hodnotí zejména možnost najít vše podstatné na webu (moderovaná fóra v rámci komunity uživatelů). Obrázek 12: Spokojenost s technickou podporou řešení Většina uživatelů je s kvalitou svého produktu a služeb v oblasti BI spokojená, nicméně upozorňují na riziko přehnaných očekávání. Obrázek 13: Celkové hodnocení dodavatele a nasazeného produktu 10

11 Preference v oblasti mobilní BI Mobilní BI (tedy využívání mobilních zařízení jako Tablet a Smart Phone jako platforem pro práci s BI řešeními) má v IT strategiích dotazovaných firem relativně významné místo, její důležitost je však pro respondenty nižší než je tomu u tradiční BI (viz následující obrázek 14). Obrázek 14: Význam mobilní BI ve firemní strategii Tomu odpovídá i připravenost na nasazení těchto technologií, kdy pouze cca 1/3 dotazovaných se cítí být kulturně připravena na využití mobilní BI. Je otázkou, zda jde o vyjádření vztahu k používání mobilních zařízení obecně pro jiné aplikace (např. , plánovací kalendář apod.) nebo specificky k mobilní BI. Obrázek 15: Hodnocení kulturní připravenosti na nasazení mobilní BI 11

12 Další otázka je směřována na značky zařízení, která uživatelé využívají nebo plánují využívat. Nejoblíbenějšími jsou tablety a chytré telefony od Apple, Google a BlackBerry. Obrázek 16: Oblíbenost zařízení pro mobilní BI Následující graf ukazuje prioritu podporovaných funkcí. Uživatelé mobilní BI a ti, kdož zkušenost nemají, jsou vyhodnocováni odděleně. Uživatelé se zkušeností s mobilní BI jsou náročnější ve svých požadavcích. Lze dovodit, že skutečná užitná hodnota mobilní BI je pro uživatele znatelně vyšší než očekáváná a že v mnoha ohledech je rovnocennou alternativou tradičních nástrojů BI. Pro zkušené i nezkušené uživatele BI má nejvyšší význam aktualizace dat v reálném čase, prohlížení dat, monitorování KPIs a alerting. 12

13 Obrázek 17: Požadavky na dostupnost funkcí na mobilní platformě Primárními uživateli mobilní BI bude představenstvo a střední management. 13

14 Obrázek 18: Struktura uživatelů mobilní BI Podíl uživatelů mobilní BI na celkovém počtu uživatelů BI poroste, ale podle názoru většiny respondentů nepřekročí 40%. Obrázek 19: Podíl uživatelů mobilní BI Mobilní BI dle názoru respondentů nemá potenciál nahradit tradiční alternativu. Obrázek 20: Míra, v níž mobilní BI nahradí tradiční BI 14

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 2 2010 (56) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 2 2010 (56) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 2 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 2 2010 (56) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ INTERNÍ AUDIT A CONTROLLING ROZHOVOR S ING. MARTINEM PECINOU, MBA, MINISTREM VNITRA OHLEDNUTÍ ZA NÁRODNÍ

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Jan Rubáš

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Aleš Berka Ústav ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstract The paper provides a view on the concept of CRM (Customer Relationship Management)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INFORMATION SYSTEM

Více

Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil

Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Zavedení Self-Service BI

Více

Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation.

Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation. Magazín společnosti INEKON SYSTEMS 1/2013 Akademie Business Navigation Společnost INEKON SYSTEMS vyhověla přáním mnoha svých zákazníků a vytvořila pro ně nový, ucelený vzdělávací program Akademii Business

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ ICT TECHNOLOGIÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH S UVEDENÍM DOPADU NA ZVÝŠENÍ JEJICH KONKURENCESCHOPNOSTI A TRH PRÁCE

ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ ICT TECHNOLOGIÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH S UVEDENÍM DOPADU NA ZVÝŠENÍ JEJICH KONKURENCESCHOPNOSTI A TRH PRÁCE Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců se zájmy zaměstnavatelů ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ ICT TECHNOLOGIÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH S UVEDENÍM DOPADU NA ZVÝŠENÍ JEJICH KONKURENCESCHOPNOSTI A TRH PRÁCE Analýza zpracovaná v

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY

PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY 30. listopadu 2011 Autoři: RNDr. Pavla Žížalová, Ph.D. (zizalova@tc.cz) 2 Obsah Obsah... 3 Hlavní poznatky

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

Další doporučená literatura

Další doporučená literatura Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Další doporučená literatura Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová

Více

komixí noviny 2008/2009

komixí noviny 2008/2009 komixí noviny 2008/2009 Vážení čtenáři, KOMIX v roce 2008 vstupuje do sedmnáctého roku svého působení na trhu. Za tu dobu se několikrát změnila vnitřní organizace, výrazně se změnila struktura obratu klesl

Více

Řízení komplexních projektů IS/ICT

Řízení komplexních projektů IS/ICT garanti bloku: D. Chlapek, M. Hübner, M. Marčan Rostoucí komplexnost IS/ICT vyvolává potřebu použití metodicky propracovaných a v praxi použitelných postupů řízení vývoje a změn IS/ICT. Řízení projektů

Více

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR za podpory MŠMT ČR Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Hlavní výsledky projektu verze 1.1 ze dne 18.5. 2007 Autoři: Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Prof. Ing. Petr Doucek.

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více

Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace

Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Příklad implementace modelu www.pdqm.cz 2009 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Marks CMMI and SCAMPI are registered mark of the SEI CMU. www.pdqm.cz Tento

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více