ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO"

Transkript

1 ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO

2 POSTUP ŘEŠENÍ VYJASNĚNÍ PROBLÉMU ZADAVATELE NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A STANOVENÍ POTENCIÁLU VARIANTY ŘEŠENÍ -> STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝBĚR NEJLEPŠÍ VARIANTY NÁVRH FUNKČNÍHO ŘEŠENÍ FINANČNÍ ZDROJE MOŽNOSTI DOTAČNÍCH TITULŮ

3 Regiony ve kterých jsme problematiku Svazek obcítřebíč (165 obcí, 140 tis.obyvatel) OC Petrůvky studie zahrnující analýzu a návrh řešení nakládání s komunálními a biologicky rozložitelnými odpady v regionu Třebíčska. Mikroregion Uherskobrodsko Koncepce nakládání s odpady, zvláště pak s biologicky rozložitelnými odpady (BRO), v regionu Uherskobrodska BRKO řešili. Moravskoslezský kraj Analýza současného stavu a potenciálu pro komplexní řešení problematiky biologicky rozložitelného odpadu na území kraje Mikroregion Novojičínsko Komplexní řešení problematiky biologicky rozložitelného odpadu ASOMPO a.s. Okres Jeseník Komplexní řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady pro obce okresu Jeseník Zlínský kraj Komplexní řešení problematiky biologicky rozložitelného odpadu na území kraje Okres Vyškov Analýza materiálového využití a návrh řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v regionu okresu Vyškov

4 Obecné řešení problému [BRKO] 1. Krok Analýza stávající situace 2. Krok Stanovení budoucího potenciálu produkce BRKO 3. Krok Stanovení priorit (co nejvíce naléhavé) 4. Krok Srovnání efektu (náklady, výnosy,návratnost <> efektivita) 5. Krok Porovnání vazby na další prvky systému Na tyto priority pak musí navazovat technická a technologická řešení Nikoliv realizace nejlepší technologie, ale té, která přinese největší efekty a která navazuje na další prvky systému nakládání s odpady.

5 Obecné řešení problému [BRKO] 1. Krok Analýza stávající situace 2. Krok Stanovení budoucího potenciálu produkce BRKO 3. Krok Stanovení priorit (co nejvíce naléhavé) 4. Krok Srovnání efektu (náklady, výnosy,návratnost <> efektivita) 5. Krok Porovnání vazby na další prvky systému Nenabízíme technologie, Na tyto priority pak musí navazovat technická a technologická řešení ale řešení problému! Nikoliv realizace nejlepší technologie, ale té, která přinese největší efekty a která navazuje na další prvky systému nakládání s odpady.

6 Příklad postupu při řešení problematiky nakládání s biologickým odpadem (BRO): Analýza BRKO Analýza stávajícího stavu Výpočet produkce a skladby BRKO [v případě, že dosud není sledováno] Stanovení potenciálu produkce BRKO v oblasti v členění : - z komunální sféry (obce, občané, školy,nemocnice) - z komerční sféry (podniky, zemědělci, ČOV) Návrh řešení sběru BRKO (příklad) Sběr donáškový -> sběrné dvory, stálé sběrná místa apod. Sběr odvozový -> nádoby, pytle atd. Návrh řešení svozu Výběr svozové techniky Svozové trasy a logiska Ekonomika Stanovení kapacity zařízení Výběr vhodné technologie

7 Výběr technologie ve vztahu ke kapacitě zařízení Zpracovávané množství (t/rok) Způ sob zpracování do 50 t kompostoviště t kompostování systémem plastových vaků t kompostování v pásových hromadách t kompostování v biofermentorech víc než 5000 t anaerobní digesce T E C H N O L O G IE = F C E ( ) T E C H N O L O G IE = F C E ( ) RIZIKA PROJEKTU VRCHOLOVÉ EKONOMICKÉ INDIKÁTORY: NÁVRATNOST (N P V, IR R )

8 Výběr technologie ve vztahu ke kapacitě zařízení Zpracovávané množství (t/rok) Způ sob zpracování do 50 t kompostoviště t kompostování systémem plastových vaků t kompostování v pásových hromadách t kompostování v biofermentorech víc než 5000 t anaerobní digesce T E C H N O L O G IE = F C E ( )!! STUDIE PROVEDITELNOSTI!! T E C H N O L O G IE = F C E ( ) RIZIKA PROJEKTU PROJEKT JE HLEDÁNÍM ROVNOVÁHY MEZI EKONOMICKÝMI VÝSTUPY A RIZIKY VRCHOLOVÉ EKONOMICKÉ INDIKÁTORY: NÁVRATNOST (N P V, IR R )

9 Konkrétní příklad řešení Anaerobní digesce Horní Suchá svozová oblast obyvatel Přehled 1992 Zahájení spolupráce Spolupráce při založení společnosti Projektová příprava a realizace skládky (I. V.etapa, dosud cca 1 mil. Tun) Spolupráce při sběru a svozu KO Komplexní servis 2000 Realizace odplynění skládky kogenerace (provoz a servis) 2003 Analýza BRKO, návrh sběru, svozu, projekt kompostárny 2004 Zahájení sběru, svozu, kompostování (2007: 6500tun) 2006 Analýza a definice potenciálu Moravskoslezského kraje (zadavatel KÚ) 2006 Zahájení přípravných prací na anaerobní digesci 2007 Výběr vhodné technologie, příprava projektu, obchodně technický marketing, zajištění odpadů 2008 realizace projektu

10 Výsledky analýzy produkce a potenciál oblasti Celkové množství BRO vyprodukovaných v okresech MSK (tun) OKRES Počet obyvatel Množství bioodpadů z KO separace 35 % z KO Množství bioodpadů z ploch Vykázané množství celkové množství využitelného bioodpadu volný potenciál Bruntál , , , , , ,51 Frýdek-Místek , , , , , ,23 Karviná , , , , , ,03 Nový Jičín , , , , , ,16 Opava , ,74 409, , , ,03 Ostrava-město , , ,00 528, , ,27 MS kraj (celkem) , , , , , ,23 Tabulka ukazuje potenciální množství BRKO vznikající v komunálním odpadu při úrovni separace 35% celkového množství, objem bio-odpadu ze sečených komunálních ploch a množství vykázané obcemi.

11 Výsledky analýzy produkce a potenciál oblasti Graf potenciálu oblasti celkové množství vzniklého bioodpadu Vykázané m nožství volný potenciál Bruntál Frýdek-M ístek Karviná Nový Jič ín O pa va O s tra va- m ěsto Okres 17% 4% 29% 50% Tráva listí,seno Zel. Ovoce. BRKO Kuch zbytky Kaly ČOV Struktura BRKO

12 Řešení sběru sběrné nádoby Stálá sběrná místa Sběrný dvůr Pytlový sběr

13 Výběr svozové techniky Řešení svozu Zdůvodu univerzálnosti bylo doporučeno vozidlo s lisovací nástavbou. Lisovací nástavba umožňuje nakládku všech druhů sběrných nádob. Má zvýšenou nakládací hranu a je vodotěsná, což zabraňuje úniku případných výluhů.

14 Řešení svozu svozové trasy

15 FUNKČNÍ NÁVRH TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ANAEROBNÍ DIGESCE

16 PRINCIP TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ANAEROBNÍ DIGESCE Příjem odpadu = tržby Využití plynu v kogenerační jednotce = tržby = snížení emisí metanu Prodej kompostu = tržby (požadavky na kvalitu)

17 Příklad potenciálu 1.t kuchyňského odpadu 1.tuna kuchyňských zbytků 172 kwh elektrické energie kwh tepla 143 kwh prodáno 29 kwh spotřebováno 175 Kg kompostu vráceno do životního prostředí

18 UKÁZKA TECHNOLOGIE AD 15 LET V PROVOZU HALA PŘÍJMU VSTUPNÍ ODPAD DOPRAVNÍ ČERPADLA Bioplynová stanice VYTŘÍDĚNÉ PEVNÉ ČÁSTI HYGIENIZACE FERMENTORY ODVODNĚNÍ VÝSTUP KOMPOSTU KOMPOST

19 ALTERNATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO KOMPLEXNÍ ZPRACOVÁNÍ BIOODPADŮ Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZAHRANIČNÍ PROJEKT mechanicko biologická úprava t / ročně V předchozím byl řešen pouze oddělený sběr BRKO zbytkový odpad 1) cca 100% t 1 p říjem odpadu rušivé látky MBA = řešení bioodpadů pro směsný KO (mokrá cesta) 2 drcení, mletí (suchá cesta) 3 oddě lení železných a neželezných kovů cca 97% cca t 4 síto (d=80 m m ) oddě lené železné a neželezné kovy nadsítné (> 80 mm) 7 Možnost získat bioplyn možnost přivádě t kaly z Č OV cca 20% cca t biologické odbourání/ ztráta vody 5 6 cca 63% podsítné (< 80 mm) cca t anaerobní digesce/dokompostování nebo intenzivní kompostování/dokompostování cca 43% cca t cca 1% cca 200 t zbytkové množství - skládka cca 34% cca t vysoce výhř evná frakce kovy cca 2% cca 400 t

20 1. Příjem odpadu 1. Příjem odpadu 2. drtič, mlýn 3. Odlučovač železných kovů 3. Odlučovač neželezných kovů 4. Bubnový třídič, bubnové síto 5. Vyhnívací věže 6. Kompostovací tunel (intenzivní kompostování) 6. Převraceč (dokompostování)

21 PŘÍKLADY TECHNOLOGIÍ PRO ZPRACOVÁNÍ BIOODPADŮ MBU, ANAEROBNÍ DIGESCE Příklad komplexního řešení nakládání s odpady v prostoru skládky včetně anaerobní digesce

22 ZÁVĚR Řešení systému sběru svozu a využití BRKO je nutné přizpůsobit podmínkám jednotlivých investorů s ohledem na: množství odpadu skladbu odpadu velikost oblasti vývoj systému odpadového hospodářství hustotě obyvatel ekonomické možnosti Ke každému projektu je nutno přistupovat individuálně Je nutno důsledně dodržovat specifika dané oblasti Nejlepší alternativu je nutno posuzovat v kontextu celku, ne podle výhod jednotlivé technologie Univerzální technologie neexistuje

23 Děkuji za pozornost ENVIprojekt s.r.o. ENVIPROJEKT spol. s r.o Na Požáře 144 Tel : Fax: enviprojekt.cz www. enviprojekt.cz

O p o n e n t n í p o s u d e k Studie proveditelnosti Chotíkov porovnání variant závodů na využití TKO

O p o n e n t n í p o s u d e k Studie proveditelnosti Chotíkov porovnání variant závodů na využití TKO Oponentní posudek Studie proveditelnosti Chotíkov porovnání variant závodů na využití TKO (CHEMOPRAG s.r.o., Praha, březen 2009) Plzeň, duben 2009 O p o n e n t n í p o s u d e k Studie proveditelnosti

Více

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace Anaerobní fermentace Výroba bioplynu v anaerobních podmínkách s jeho energetickým využitím Metoda známá v ČR již desítky let Možnosti zpracování

Více

Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D.

Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Legislativa Směrnice o skládkování Plány OH Zákon o odpadech Vyhláška o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Současný

Více

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji konaný dne 11.9.2014, v hotelu Imperial v Ostravě Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Příprava a výstavba kompostáren využívajících biologicky rozložitelné odpady z domácností a údržby městské zeleně

Příprava a výstavba kompostáren využívajících biologicky rozložitelné odpady z domácností a údržby městské zeleně Příprava a výstavba kompostáren využívajících biologicky rozložitelné odpady z domácností a údržby městské zeleně MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

ANALÝZA MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA

ANALÝZA MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA ANALÝZA MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA Autor: Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava Jihlava 2014 Obsah 1 Úvodní informace... 5 1.1 Abstrakt... 5 1.2 Identifikační

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 140010 Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Město Kojetín Masarykovo nám.20; 752 01 Kojetín tel.: 581 277 411; fax: 581 277 403; e-mail: radnice@radnice.cz; http://www.kojetin.cz Plán odpadového hospodářství Města Kojetín 2005-2013 evidenční číslo

Více

EL A ROZSAH STUDIE, VÝCHOZÍ PODKLADY, KAPACITA, FOND PRACOVNÍ DOBY...

EL A ROZSAH STUDIE, VÝCHOZÍ PODKLADY, KAPACITA, FOND PRACOVNÍ DOBY... OBSAH 1. ÚČEL A ROZSAH STUDIE, VÝCHOZÍ PODKLADY, KAPACITA, FOND PRACOVNÍ DOBY... 4 1.1. ÚČEL A ROZSAH STUDIE... 4 1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY A VAZBA NA PLZEŇSKOU TEPLÁRENSKOU A SKLÁDKU CHOTÍKOV... 4 1.3. NÁVRHOVÉ

Více

17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO

17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO 17 Příloha 2 Údaje o toku biologicky rozložitelných odpadů 17.1 Seznam druhů odpadů tvořících BRO Biologicky rozložitelné odpady jsou odpady, které podléhají aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Mezi biologicky

Více

ENVIprojekt s.r.o. TYPOVÝ PROJEKT KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 ZLÍNSKÝ

ENVIprojekt s.r.o. TYPOVÝ PROJEKT KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 ZLÍNSKÝ ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 OBEC : KRAJ : - ZLÍNSKÝ ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 352 / 2008 ZHOTOVITEL : ENVIprojekt s.r.o. OBJEDNATEL : ZLÍNSKÝ KRAJ

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Leden 2010 ANOTACE

Více

Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji

Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Závěrečná zpráva Prosinec 2009 Karlovarský kraj Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v 262604 01 A Závěrečná zpráva /Průběžná

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Směrná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

15 Vzorové příklady nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

15 Vzorové příklady nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 15 Vzorové příklady nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 15.1 Sběr bioodpadu v Plzni Pilotní projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného kuchyňského a zahradního odpadu (dále jen bioodpad)

Více

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová V publikaci jsou využity výsledky výzkumných prací z projektů v oboru obnovitelných zdrojů energie a bioplynu, které se řešily ve VÚZT, v.v.i., jedná se o významnou část výzkumného záměru VÚZT, v.v.i.

Více

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Leden 2010 METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Mgr. Tomáš Chudárek Dipl. Ing. Zdeněk Horsák Ph.D. Ing. František Piliar Ing. Jiří Kalina SITA CZ

Více

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod...

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod... Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Oblast použití... 2 2 Pojmy a definice... 2 3 Vybrané povinnosti zákona

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 10 Květen 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 10 Květen 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 10 Květen 2000 Výroba průmyslových kompostů - jedna z cest jak udržet a postupně zvyšovat půdní úrodnost v ČR Dr. Ing.

Více

Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb

Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb 1 Dokumentace záměru dle zákona 100/2001

Více