Schéma 1 - Celkový pøehled + objízdné trasy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schéma 1 - Celkový pøehled + objízdné trasy"

Transkript

1 IP22 Sportovní ULICE M.HORÁKOVÉ ULICE M.HORÁKOVÉ IP22 ul.pøíèní ul.francouzská ul.milady HORÁKOVÉ IS11a Pionýrská Drobného Obj.trasy sch. 5 Merhautova Vranovská Drobného Kounicova Obj.trasy sch. 4 Lidická Lužánecká Obj.trasy sch. 1 LÍŠEÒ IBC M.HORÁKOVÉ ZS Kolištì IBC 2 Traubova ZS Pøíkop SANITNÍ VOZIDLA M.HORÁKOVÉ Pøíèní Francouzská 3 4 E13/ hod E13/ hod E8b ul. FRANCOUZSKÁ ul. PØÍÈNÍ 5 Merhautova Bratislavská Cejl ul. FRANCOUZSKÁ ul. PØÍÈNÍ ul. FRANCOUZSKÁ ul. KØENOVÁ ul. FRANCOUZSKÁ ul. PØÍÈNÍ Obj.trasy sch. 6 KOLIŠTÌ HUSOVICE OBØANY ul. FRANCOUZSKÁ IS 9d DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ Úplná uzavírka BRNO - Milady Horákové rekonstrukce vodovodu a kanalizace úsek Kolištì - Pøíkop, Pøíkop - Traubova, Traubova- Èernopolní Obj.trasy sch. 2 ul. FRANCOUZSKÁ HUSOVICE OBØANY KOLIŠTÌ IS 9d 1 - Celkový pøehled + objízdné trasy Pøenosné DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zakrýt:

2 ,,KOLIŠTÌ-LIDICKÁ,, 60 SLOVAN IP19 Tø.kpt.Jaroše IP19 P-IBC VELETRHY BVV KR POLE 60 IP 25b E8b E8b,,MORAVSKÉ NÁM.,, PRAHA BRATISLAVA OLOMOUC HODONÍN WIEN B24b 3,5t MIMO POVOLENÍ OD MMB Kolištì Moravské nám. S POVOLENÍM Kolištì C4b Z4a 48 m ZS 90m2 E8b Milady Horákové IBC 3,,M.Horákové - Pøíkop,, IP 25a B24a P-IBC A6b 100m 100m - Vyklizení vozidel úseku osadit 7 dní pøedem - Vyklizení plochy P pro ZS osadit IP25a,b 7 dní pøedem dopravní,,kolištì-cejl,, znaèení po instalaci dopravního omezení odstranit 2 - detail køižovatka Kolištì - M. Horákové,, ZÁKLADNÍ UZAVÍRKA,,

3 A 6a E7b,,KOLIŠTÌ-LIDICKÁ,, 60 SLOVAN IP19 Tø.kpt.Jaroše IP19 P-IBC VELETRHY BVV KR POLE 60 IP 25b E8b E8b,,MORAVSKÉ NÁM.,, 100m PRAHA BRATISLAVA OLOMOUC HODONÍN WIEN B20a A6b 30 POVOLENÍ OD MMB 3,5t MIMO Kolištì B24b Moravské nám. 35 m C4b Z4a C4b Z4a 48 m ZS 90m2 E8b Milady Horákové IBC 3,,M.Horákové - Pøíkop,, 100m IP 25a B24a Kolištì P-IBC A6b dopravní znaèení po instalaci dopravního omezení odstranit 100m,,KOLIŠTÌ-CEJL,, 100m PRÁCE BUDOU PROVÁDÌNY POUZE O VÍKENDU 2,,A,, - detail køižovatka Kolištì - M.Horákové Práce v køižovatce, šachta v ul. Kolištì (úprava znaèení základní uzavírky)

4 ,,KOIŠTÌ-LIDICKÁ,, 60 IP19 SLOVAN VELETRHY BVV KR POLE 60 Milady Horákové 3,,M.Horákové - Pøíkop,, P-IBC Kolištì 48 m IP19 B24b MIMO POVOLENÍ OD MMB 3,5t C4b Z4a E12/MIMO S POVOLENÍM C4b Z4a A6b,,MORAVSKÉ NÁM.,, Moravské nám. PRAHA BRATISLAVA OLOMOUC HODONÍN WIEN B24a Kolištì PRÁCE BUDOU PROVÁDÌNY POUZE O VÍKENDU P-IBC 100m 100m,,KOLIŠTÌ-CEJL,, 2,,B,, - detail køižovatka Kolištì - M.Horákové Práce v køižovatce, napojení povrchu v ul. Kolištì (úprava znaèení základní uzavírky)

5 IP19,,TRAUBOVA,, DETAIL,,ZS,, Pøíkop IP 6 zvýraznìná E 1 2 2,,M.Horákové - Kolištì,, PRAHA BRATISLAVA OLOMOUC HODONÍN WIEN Nám.28.øíjna Kudelova E7b A 6a Milady Horákové IBC IP11a Pøíkop A6b P4 B4 E13 - MIMO ZÁSOBOVÁNÍ 48 m IJ 4c DETAIL,,ZS,, C2a PRAHA BRATISLAVA OLOMOUC HODONÍN WIEN C2a 4,,M.Horákové - Traubova,, STAVBY, ÈR-ÚZSVM a Garážová stání / C2a ul.pøíkop dopravní STAVBY E8e 6 ÈR-ÚZSVM E8e 6 ÈR-ÚZSVM 32 m STAVBY, ÈR-ÚZSVM a Garážová stání / stavba vozidla stavby zámk. dl. znaèení po instalaci dopravního omezení odstranit ul.m.horákové hranice pozemku vjezd ÈR-ÚZSVM hranice pozemku vjezd Garáže STAVBY - Vyklizení vozidel úseku osadit 7 dní pøedem - Vyklizení plochy P osadit,ip25a,b 7 dní pøedem 3 - detail køižovatka M.Horákové - Pøíkop,, ZÁKLADNÍ UZAVÍRKA,, ZS STAVBY, a Garážová stání / 7 ÈR-ÚZSVM 7 ÈR-ÚZSVM C2c E8e

6 uzavírky pravého jízdního pruhu ve smìru k ul.pøíkop uzavírky levého jízdního pruhu ve smìru k ul.pøíkop PRAHA BRATISLAVA OLOMOUC HODONÍN WIEN IJ 4c PRAHA BRATISLAVA OLOMOUC HODONÍN WIEN Nám.28.øíjna B4 E13 - MIMO ZÁSOBOVÁNÍ IJ 4c 2,,M.Horákové - Kolištì,, IP 6 zvýraznìná E 1 Nám.28.øíjna 2 Kudelova E7b A 6a Milady Horákové IP10a A9 B4 E13 - MIMO ZÁSOBOVÁNÍ P4 C4b Z4a 20 m C2a 4,,M.Horákové - Traubova,, 2,,M.Horákové - Kolištì,, IP 6 zvýraznìná E 1 2 Kudelova E7b A 6a Milady Horákové IP10a A9 P4 10 m C2a 4,,M.Horákové - Traubova,, IBC Pøíkop DETAIL,,ZS,, IBC Pøíkop DETAIL,,ZS,, 3,,A,, - detail køižovatka M.Horákové - Pøíkop Práce v køižovatce, napojení povrchu (úprava znaèení základní uzavírky)

7 A IP 25a DETAIL,,TRAUBOVA,, IP 25a DETAIL,,Traubova,, IS11a Traubova ul.traubova ul.m.horákové ul.drobného IP19 3,,M.Horákové - Pøíkop,, p.profil min.3,0m Pøíèní 40m 40m B2 14m (5 vozidel) B2 IP 4b A Stará IP 4b ul.pøíèní IS11b Francouzská dopravní Bratislavská 5,,M.Horákové - Èernopolní,, znaèení po instalaci dopravního omezení odstranit IS11b ul.traubova NÁM. 28 ØÍJNA Žlutá Žlutá V2b 1,5/1,5 Žlutá M.Horákové ul.traubova - Vyklizení vozidel úseku osadit 7 dní pøedem - Vyklizení plochy P osadit 7 dní pøedem - DZ IP 22 osadit 7 dní pøedem (info.) 4 - detail køižovatka M.Horákové - Traubova,, ZÁKLADNÍ UZAVÍRKA,, IP10a IS11b A9 P4 TRAUBOVA IP 25b

8 A 4 DETAIL,,TRAUBOVA,, Traubova 5,,M.Horákové - Èernopolní,, 3,,M.Horákové - Pøíkop,, p.profil min.3,0m 40m 40m 14m (5 vozidel) 20m A9 B24a IP10a A 20m Pøíèní A9 IP10a - osadit až pøi zobosmìrnìní IP10b B2 Stará IP 4b IP10b Francouzská dopravní znaèení po instalaci dopravního omezení odstranit Bratislavská 4,,A,, - detail køižovatka M.Horákové - Traubova Práce v køižovatce - uzavírka ul. Pøíèní (úprava znaèení základní uzavírky)

9 A DETAIL Merhautova - Jugoslávská B24a E8e Vyklizení 40m ul.èernopolní náhrada P-RÉSERVÉ E13-Termín E13-Termín p.profil min.3,0m A6b IP 12 Èernopolní Vyklizení,posun P E13-Termín E13-Termín Durïákova IP11b 25 m Milady Horákové P 7 E13 PRO SANITNÍ VOZIDLA 20 m STAVBY A SANITNÍ VOZIDLA 30 B20a 4,,M.Horákové - Traubova,, A STAVBY A SANITNÍ VOZIDLA / Merhautova úvra dopravní znaèení po instalaci dopravního omezení odstranit - Vyklizení vozidel úseku osadit 7 dní pøedem - Vyklizení plochy P osadit 7 dní pøedem 5 - detail køižovatka M.Horákové - Èernopolní,, ZÁKLADNÍ UZAVÍRKA,,

10 A C4b DETAIL Merhautova - Jugoslávská B24a E8e Vyklizení 40m ul.èernopolní náhrada P-RÉSERVÉ p.profil E13-Termín E13-Termín A6b IP 12 min.3,0m Èernopolní Vyklizení,posun P E13-Termín E13-Termín Durïákova IP11b 10 m Milady Horákové P 7 E13 PRO SANITNÍ VOZIDLA 20 m STAVBY A SANITNÍ VOZIDLA A STAVBY A SANITNÍ VOZIDLA / 40 m P 7 VÝSTAVBA ÚVRATÌ 30 B20a Merhautova 4,,M.Horákové - Traubova,, dopravní 30 B20a znaèení po instalaci dopravního omezení odstranit - Vyklizení vozidel úseku osadit 7 dní pøedem - Vyklizení plochy P osadit 7 dní pøedem 5 A - detail køižovatka M.Horákové - Èernopolní,, Práce na zøízení kolejové úvratì,, (úprava znaèení základní uzavírky)

11 8 Moravské námìstí IP 20a IP 20a ul.cejl - ul. Kolištì B24b 6. Cejl 3,5t V15 Kounicova Žerotinovo nám. 3,5t ul.m.horákové Moravské nám. IS11a Moravské nám. 3,5t V15 V15 V15 V15 IP 20a V15 Kolištì IJ 4b V15 TRAM TRAM TAXI IP19+IP20a ul.m.horákové IJ 4c IS11a 90 m ZASTÁVKA PØESUNUTA NA TRAM. ZASTÁVKU MORAVSKÉ nám. Malinovského nám. MMB 1xDPMB MIMO KOLIŠTÌ ul.m.horákové IS11a ul.kounicova - ul.kotláøská Policie a magistrát vjezd vjezd 43 KR.POLE ŽIDENICE HUSOVICE HUSOVICE OBØANY HUSOVICE OBØANY ul. FRANCOUSKÁ B24b ULICE M.HORÁKOVÉ IP22 ULICE M.HORÁKOVÉ IP22 Joštova ul.m.horákové IS11a IJ 4c 70 m 2 x V11a délka 70 m TRAM hod TRAM V15 IJ 4c 20 m Rooseveltova Kotláøská Kounicova objízdné trasy,,1,, schéma - Moravské námìstí,,2,, schéma - Cejl-Kolištì,, ZÁKLADNÍ UZAVÍRKA,,,,3,, Kounicova - Kotláøská

12 IS11a ul. FRANCOUZSKÁ ul. PØÍÈNÍ ul.milady HORÁKOVÉ ul.pøíèní ul.francouzská ul.milady HORÁKOVÉ ul.lidická - ul.lužánecká - ul.pionýrská ul.jugoslávská - ul.merhautova Hoblíkova Kotláøská Štefánikova E13/ hod IS11a Lidická Staòkova Jugoslávská 30 B20a Lužánecká Pionýrská 30 B20a IP22 ul. FRANCOUZSKÁ ul. Pøíèní ul. Milady Horákové ul.pøíèní ul.francouzská ul.milady HORÁKOVÉ Merhautova tø.kpt.jaroše Merhautova RÉSERVÉ B20a 30 B20a Mimo vozy ÈP Nájezd a výjezd nákl. Vozidel 30 IP 20b Lidická V15 objízdné trasy,,4,, Lidická-Lužánecká-Pionýrská,,5,, Jugoslávská-Merhautova,, ZÁKLADNÍ UZAVÍRKA,,

13 ul.jugoslávská - ul.pøadlácká - ul. Vranovská - ul. Francouzská ILAD Y UZA HORÁ K VØE NA OVÉ IS11 a ul.m MIMO MHD. Mila ul.p UM dy H øí orák ul.fra èní ové ncou zská TR ul CEN RUM UZS IS11 KÁ ul. P ŽIDE ø d íèní NIC ul. G IS11 E AJD d OŠ I O S V A 1 1 IS11 d d CENT CO RAN M TRU CEN MIM OM HD ŽID d IS11 IS11 ENI ul. G CE AJD OŠO VA d ul. F IS 9d ul. ICE VA EN OŠO ŽID AJD G 1d IS111d IS ul. K UZS COU RAN øíèní P ul. F CEN 1d M IS1 d Á IS11 TRU MIMO MHD /M E13 D MH 9+ IP 1 E13 + MIMO IMO MHD ul. GAJDOŠOVA MIM B24 b E13 HD OM ŽIDENICE E2b P2 40 m 40 m 1d ŽIDENICE IS1 ul. GAJDOŠOVA P6 E2b P4 E3b objízdné trasy,,6,, ul.jugoslávská - ul.pøadlácká - ul. Vranovská - ul. Francouzská,, ZÁKLADNÍ UZAVÍRKA,,

14 ul.rooseveltova, Malinovského nám. ZÁSOBOVÁNÍ MHD A TAXI E2b C2d P2 E2b P4 P2 E2b objízdná trasa - prùjezd autobusù z ulice Rooseveltova na Malinovského nám. úprava pøednosti v jízdì na køižovatce Malinovského nám. x Benešova x Za Divadlem

15 V1 ul.bratislavská x ul Pøíkop 20 m 40 m V1 V2b 3x1,5x0, m 20 m MIMO IJ 4c IP 16 objízdná trasa vèetnì - zvýšení poètu jízdních pruhù, provizorní autobusová zastávka

16 ul.slezákova / 46 m V11a IJ 4c / zøízení provizorní autobusové zastávky v souvislosti s uzavírkou ulice Milady Horákové

1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU

1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU 1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU Vzhledem k uspořádání uliční sítě v dotčené oblasti neexistuje jiná možnost, než dopravu z Lidické třídy převést do ulice Boženy Němcové. S ohledem na vysoké dopravní

Více

ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012

ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012 ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012 dle ČSN EN ISO 9001:2001 Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, 657 68 Brno, 543 321 225, fax: řešení, 543 214 098 Nabídkatel.: komplexních bkom@bkom.cz projektů a činností

Více

Statutární město Ostrava. Informace o dopravě v Ostravě 2012

Statutární město Ostrava. Informace o dopravě v Ostravě 2012 Statutární město Ostrava Informace o dopravě v Ostravě 2012 Statutární město Ostrava INFORMACE O DOPRAVĚ V OSTRAVĚ 2012 odbor dopravy Magistrátu města Ostravy Informace Informace o dopravě o dopravě v

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Brněnské komunikace a.s. ROČENKA DOPRAVY BRNO 2006

Brněnské komunikace a.s. ROČENKA DOPRAVY BRNO 2006 Brněnské komunikace a.s. ROČENKA DOPRAVY BRNO 2006 Brněnské komunikace a.s. Ročenka dopravy Brno 2006 Brněnské komunikace a. s. Renneská třída 1a, 657 68 Brno, tel.: 543 321 225, fax: 543 214 098 bkom@bkom.cz

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Nabídněte a máte prodáno!

Nabídněte a máte prodáno! číslo 3 2011 Nabídněte a máte prodáno! rychle dobře bezpečně Výběr z naší nabídky: Byt 4+1, Brno - Veveří Rodinný dům, Královo Pole Prodej kanceláří a obchodů Více na straně 8 Více na straně 4 Na www.realspektrum.cz

Více

INVESTIEREN SIE IN SÜDMÄHREN

INVESTIEREN SIE IN SÜDMÄHREN INVESTUJTE NA JI NÍ MORAVÌ INVEST IN SOUTH MORAVIA INVESTIEREN SIE IN SÜDMÄHREN Phare Tento projekt je spolufinancován z prostøedkù EU, z FMP CBC Phare This project was cofinancing by the European Unions

Více

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů Na základě závěrů ze společného ústního jednání

Více

Z naší nabídky doporučujeme:

Z naší nabídky doporučujeme: Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory Z naší nabídky doporučujeme: Byt 2+1 OV, lodžie Kohoutovice Brno-město, Kohoutovice, byt se šatnou a novou lodžií. Byt se nachází v 7. podlaží

Více

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1,

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1, PROGRAM 22. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 21. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 22. RMČ BS d) Schválení programu 22. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Finanční neinvestiční

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby

Více

Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část

Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část OBSAH DOKUMENTACE 1. Přehled způsobů organizace dopravy v klidu ve městech obdobného typu v EU 2. Analýza stávající úrovně

Více

PRODÁNO. S Vaší nemovitostí přijďte k nám! Proč? www.realspektrum.cz

PRODÁNO. S Vaší nemovitostí přijďte k nám! Proč? www.realspektrum.cz číslo 2 2011 Poctivý obchod s nemovitostmi S Vaší nemovitostí přijďte k nám! Proč? 2 930 potenciálních kupců 20 let zkušeností kompletní servis bezpečí a právní jistota síť poboček po celé ČR PRODÁNO Kancelářské

Více

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

Více

casopis.qxp 14.11.2008 8:50 Page 2 Stante se maklérem e-finance Reality N V na us M D i z zm na V sk a P 20 27 05 23 24 3 D w Va B V Ř V Ř Ř Strana 2

casopis.qxp 14.11.2008 8:50 Page 2 Stante se maklérem e-finance Reality N V na us M D i z zm na V sk a P 20 27 05 23 24 3 D w Va B V Ř V Ř Ř Strana 2 Strana 2 Stante se maklérem e-finance Reality Dekujeme Vám, ze nás práve ctete Přijďte do kavárny e-finance Café Zveme Vás do prostor naší designové kavárny e-finance Café, kde můžete prožít příjemné chvilky,

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval. J.

ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval. J. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval J.PIPA kontroloval ING. SEDLÁK investor : M STO HUMPOLEC, HORNÍ NÁM STÍ 300 akce ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI Pod P íkopem

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j.: SpZn: Vyřizuje/linka V Brně dne: JMK 48120/2010 S-JMK 48120/2010 OŽP /Vr Ing. Lubomír

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ( 1-3)

ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ( 1-3) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 290/2011 Sb. 4.10.2011 vyhláškou č. 247/2010 Sb. 14.9.2010 vyhláškou č. 91/2009 Sb. 21.4.2009 Více... 30/2001 Sb. znění účinné od 4. 10. 2011 30 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

FLATS FOR RENT! EXKLUZIVNĚ! Specialista na pronájmy bytů = www.bravis.cz. www.bravis.cz. HERŠPICE Slavkov u Brna ON-LINE NA WWW.GRANDPRINC.CZWW.

FLATS FOR RENT! EXKLUZIVNĚ! Specialista na pronájmy bytů = www.bravis.cz. www.bravis.cz. HERŠPICE Slavkov u Brna ON-LINE NA WWW.GRANDPRINC.CZWW. WWW.HLEDEJ-REALITY.CZ GRAND REALITY číslo 07 ročník 6. - vychází 8. června 2010 BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ ZDARMA ON-LINE NA WWW.GRANDPRINC.CZWW.G HERŠPICE Slavkov u Brna VE VÝSTAVBĚ K NASTĚHOVÁNÍ 08/2010

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

Informace o dopravě v Ostravě 2013

Informace o dopravě v Ostravě 2013 Informace o dopravě v Ostravě 2013 Informace o dopravě v Ostravě 2013 ÚVOD...3 ZÁKLADNÍ UKAZATELE...4 I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE...5 1. OBYVATELSTVO...5 1.1 Počty obyvatel...5 1.2 Nezaměstnanost...5 2. ÚDAJE

Více

GRAND BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ / WWW.GRANDREALITY.CZ / ZDARMA. více na straně 15 Č. 12, ROČNÍK 7, VYCHÁZÍ 20. ZÁŘÍ 2011

GRAND BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ / WWW.GRANDREALITY.CZ / ZDARMA. více na straně 15 Č. 12, ROČNÍK 7, VYCHÁZÍ 20. ZÁŘÍ 2011 Č. 12, ROČNÍK 7, VYCHÁZÍ 20. ZÁŘÍ 2011 GRAND BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ / WWW.GRANDREALITY.CZ / ZDARMA www.ir-reality.cz mobil: +420 603 290 695 Kuřim, Na Loučkách DB/OV 2+1 prostorný, slunný byt s dobrou

Více

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Rozhodnutí Inženýrské stavby Brno, spol. s

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více