OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ OD 9.00 DO HODIN

2 INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Otevírané studijní obory: OBCHODNÍ AKADEMIE M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM M/02 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST M/01 Předpokládaný nejvyšší počet přijímaných uchazečů: 60 na obchodní akademii, 30 na ekonomické lyceum a 30 na veřejnosprávní činnost Předběžná kritéria pro společné přijímací řízení jsou na všechny obory stejná: 1. přijímací zkoušky (test ČJ, M, studijní předpoklady) 2. celkový průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy 3. celkový průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy 4. průměrný prospěch z předmětů ČJ, CJ a M za 2. pololetí 8. třídy 5. průměrný prospěch z předmětů ČJ, CJ a M za 1. pololetí 9. třídy 6. umístění v celostátních, krajských a okresních kolech olympiád z ČJ, CJ a M pokud bude doloženo Podmínkou přijetí je, že uchazeč nesmí být z žádného předmětu v 2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř. hodnocen stupněm dostatečným nebo nedostatečným. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, která bude probíhat společně pro všechny tři studijní obory. Budete-li mít zájem, můžete na přihlášce uvést více oborů s podmínkou, že u každého z nich uvedete preferenční pořadí. Rozhodujícím kritériem pro přijetí a zařazení do oboru bude celkové pořadí uchazečů podle bodového zisku u přijímacího řízení. Pro přijetí je rozhodující i limit počtu míst na příslušný obor. V případě, že uchazeč o studium projeví např. zájem o obor ekonomické lyceum, může se stát, že se s dosaženým počtem bodů na tento obor nedostane, ale v celkovém pořadí uchazečů by tento počet bodů stačil k přijetí na jiný studijní obor. Bude-li mít na přihlášce uveden i další obor (obory), bude do něho zařazen. Uplatnění absolventů na trhu práce a jejich úspěšnost při přijímacích zkouškách na VŠ Rok VŠ VOŠ JŠ Pokračují v dalším studiu Jiné Zaměstnáno Nezaměstnáno Celkem absolventů ?????? % % % % % % % % % % % % % % % % %

3 STUDIJNÍ OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE M/02 Absolvent se uplatní na trhu práce především v ekonomické sféře, zejména jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích. Absolvent bude schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, bude ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomicko-administrativních úloh včetně práce s internetem a elektronickou poštou. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví. Absolvent bude dále schopen zajišťovat personální agendu malé i velké organizace. Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. Předpokládá se, že absolvent bude připraven rozvíjet svoje vlastní podnikatelské aktivity. Mezi významné faktory při rozhodování o výběru tohoto oboru hraje úlohu i fakt, že absolventi mají velkou šanci uspět při přijímacím řízení na vysoké a vyšší odborné školy, a pokračovat tak v dalším studiu. STUDIJNÍ OBOR EKONOMICKÉ LYCEUM M/02 Ekonomické lyceum představuje studijní obor připravující žáky pro studium na vysokých a vyšších odborných školách. Cílem studijního oboru je vybavit žáky dovednostmi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia. Ekonomické lyceum je určeno pro úspěšné absolventy základní školy, je čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou. Jeho absolvent získá obecně odborné vzdělání pro další možnosti studia. Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení ekonomického myšlení, vytváření dovedností analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy. STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST M/01 Obor poskytuje všeobecné i odborné vzdělávání. Odborné předměty oboru jsou právo, veřejná správa, ekonomika a sociální politika, veřejné finance, účetnictví, společenská kultura atd. Hlavním cizím jazykem je angličtina, ke které si žáci volí mezi francouzštinou nebo němčinou. Absolvent je připraven pracovat jako referent samosprávy nebo referent státní správy. Uplatní se v oblastech, jako jsou hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí, vedení agend správních a samosprávných orgánů, při vystavování úředních dokladů, vyměřování dávek a poplatků apod. Absolvent může dále pokračovat ve vysokoškolském studiu na fakultách veřejných i soukromých škol. Obory mají velkou výhodu v tom, že studentům v dostatečné míře poskytují rozvoj přenositelných kompetencí (komunikace ve dvou cizích jazycích, práce s počítačem, organizace a řízení, všeobecné znalosti a rozhled ) a umožňují jim tak lépe se přizpůsobit požadavkům trhu práce. Vedle těchto kompetencí mají, na rozdíl od absolventů jiných škol, i odborné ekonomické vědomosti, bez kterých se v současné době moderní člověk neobejde. Hlavní výhoda přenositelných kompetencí spočívá v tom, že je absolventi mohou využít v kterémkoli zaměstnání bez ohledu na konkrétní obor.

4 OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC A MEZINÁRODNÍ AKTIVITY LEONARDO DA VINCI /EARSMUS+ Program Leonardo da Vinci/ERASMUS+ je v rámci programů celoživotního učení EU (Lifelong Learning Programme) orientován na odborné vzdělávání. Naše škola se zaměřila na podprogram Mobility osob v počátečním odborném vzdělávání, který je orientován na odborné stáže v zahraničních firmách a institucích. Tyto stáže organizujeme od roku Žáci mají možnost během tří týdnů poznat ekonomické fungování zahraničních firem a institucí, prohloubit si odborné teoretické znalosti a vědomostí a rozvíjet cizí jazyk jak v odborné sféře, tak v běžné každodenní konverzaci. Mezi další zahraniční aktivity školy patří reciproční výměny žáků školy s partnery v Belgii, Nizozemí, Německu, Francii a na Slovensku. Během těchto setkání mají žáci možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají. Školní akce v zahraničí ve školním roce 2013/2014 Stát Místo Typ akce Partner Počet žáků Počet dnů Slovensko Dolný Kubín exkurse Obchodná akadémia 42 4 Slovensko Dolný Kubín odborné stáže Obchodná akadémia 4 21 Švédsko Malmö odborné stáže Jörgen Kocksgymnasiet 2 21 Städtische Robert-Boschodborné stáže Mnichov Fachoberschule für Wirtschaft 4 21 Itálie Corcos Industriale odborné stáže Pinerolo S.a.s. a socio unico 3 21 Anglie Plymouth odborné stáže EuroPartnership Agency Ltd., 6 21 Drážďany exkurse 23 1 Rakousko Zettersfeld lyžařský kurs 19 5 Drážďany exkurse 20 1 Nizozemí Amersfoort výměnný pobyt t Atrium 12 8 USA New York exkurse 16 7 Belgie Lyceum Onze-Lieve-Vrouwter-Nieuwe-Plant výměnný pobyt Ieper 12 8 Gymnasium an der Schweiser výměnný pobyt Dortmund Alee 6 8 Chorvatsko Mali Lošinj turistický kurs 82 10

5 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2013/2014 RODIČE 1 Jaká je, podle Vašeho názoru, činnost školy celkově? výborná dobrá s nedostatky neuspokojivá Jak hodnotíte vztah vyučujících k žákům? výborný dobrý s nedostatky neuspokojivý Je hodnocení Vašeho dítěte objektivní a spravedlivé? ano spíše ano spíše ne ne Jak hodnotíte pomoc, kterou poskytují učitelé Vašemu dítěti, když má problémy? výborná dobrá s výraznými rozdíly neuspokojivá Bere Vaše dítě docházení do školy jako nutné zlo. ano spíše ano spíše ne ne Jaká je Vaše informovanost o práci a chování Vašeho dítěte ve škole? výborná dobrá s výraznými rozdíly neuspokojivá Jak hodnotíte spolupráci třídního učitele s Vámi? výborná dobrá s nedostatky neuspokojivá Jak posuzujete náročnost školy na domácí přípravu Vašeho dítěte na vyučování (včetně úkolů)? malá přiměřená velká nezvládnutelná Má Vaše dítě strach z chování některých spolužáků? ano spíše ano spíše ne ne Sledujete aktivity školy na aktualitách našich webových stránek? ano ne Doporučili byste tuto školu svým přátelům? ano spíše ano spíše ne ne

6 Učební plány pro studijní obor M/02 Obchodní akademie Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura cizí jazyk AJ cizí jazyk NJ / FJ Občanská nauka 2 1 Dějepis 2 2 Hospodářský zeměpis 2 1 Základy přírodních věd 2 2 Matematika Ekonomika Účetnictví Statistika 2 Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Právo 1 2 Tělesná výchova Daně 2 Volitelné předměty: Aplikovaná ekonomie/fiktivní firma/personální agenda 2 Volitelné předměty: Účetní praktika/ Základy ekonomie/ Seminář z matematiky/ Seminář z cizího 4 jazyka Celkem Učební plány pro studijní obor M/02 Ekonomické lyceum Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura cizí jazyk AJ cizí jazyk NJ / FJ Občanská nauka Psychologie 2 Společenská kultura 2 Dějepis Zeměpis 2 1 Chemie 3 Fyzika 3 Biologie 2 2 Tělesná výchova Matematika Ekonomika Účetnictví Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Právo 1 2 Volitelné předměty: Dějepisný seminář/ Základy ekonomie/ Seminář z matematiky/ Seminář z cizího 4 jazyka Celkem

7 Učební plány pro studijní obor M/01 Veřejnosprávní činnost Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura cizí jazyk AJ/NJ cizí jazyk AJ/NJ/FJ Občanská nauka 1 1 Dějepis 2 2 Společenská kultura 1 2 Psychologie 3 Základy přírodních věd 2 2 Zeměpis 2 Matematika Tělesná výchova Informační technologie Písemná komunikace a administrativa Právo Veřejná správa Ekonomika Účetnictví 2 2 Seminář z matematiky/ Historie a současnost EU 2 2 Seminář z cizího jazyka / Seminář z dějepisu 2 2 Celkem

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2007/2008 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný Školní vzdělávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie Platný od 1. 9. 2012 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Veřejnosprávní činnost ver.4 od 1.9.2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomika pro život platný od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA DANAÉ, s.r.o., Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 51077, dne 18. 1. 2002 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdëlávací program

Školní vzdëlávací program Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný Školní vzdëlávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie Platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 78 42 M/02 Ekonomické lyceum G Y M N Á Z I U M A SOŠ, R O K Y C AN Y M L Á D E Ž N Í K Ů 1115, 7 1 R O K Y C AN Y Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 7 M/ Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum Motto: Prvním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Rakovník platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Kód a název oboru

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/004

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Bučovice (63-41-M/02) platný od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Bučovice (63-41-M/02) platný od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500, 985 01 Bučovice Odloučené pracoviště: Komenského nám. 211, 685 14 Bučovice www.oabucovice.cz; info@oabucovice.cz tel. 517 383 515; 517 383 169 ŠKOLNÍ

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název ŠVP: Obchodní akademie se zaměřením na podnikání Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Délka a formy studia: čtyřleté denní Stupeň

Více

Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice

Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice Školní vzdělávací program obor vzdělání název ŠVP 63-41 - M/01 Ekonomika a podnikání Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice Obsah 1. Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STAVEBNÍ MATERIÁLY Kód a název oboru vzdělání 36-43-M/01 Stupeň poskytnutého vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia 4 roky, denní studium 2 roky,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Organizace výuky Studium je organizované jako čtyřleté denní, výchovně-vzdělávací proces je naplánován na období září až červen v prvním až třetím ročníku, ve 4. ročníku

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Schválila rozhodnutím č. j. 5/12 dne

Více