Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K"

Transkript

1 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y

2 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...4 INFORMATIKA...4 VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE...4 VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ...4 INTEGRACE ICT DO VZDĚLÁVÁNÍ...5 AKTUÁLNÍ ZDROJE INFORMACÍ A VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ NA INTERNETU...6 VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VYUČOVÁNÍ (SMART BOARD)...6 VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VYUČOVÁNÍ (ACTIV BOARD)...7 ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE...8 ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY S PODPOROU ICT...8 CIZÍ JAZYK A LITERATURA...9 ČTENÁŘSKÉ STRATEGIE V CIZÍCH JAZYCÍCH...9 PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE...9 SPOLUPRÁCE PEDOPSYCHIATRA S PPP A SE ŠKOLOU U DĚTÍ S ADHD (A JINÝMI DUŠEVNÍMI PORUCHAMI)...9 PSYCHOLOGIE MORÁLKY A JEJÍ APLIKACE PŘI VÝCHOVĚ ŽÁKŮ NA SOŠ...10 HODNOCENÍ GRAMOTNOSTÍ NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE...10 ŠKOLA A ŠKOLNÍ ŘÁD NA STŘEDNÍ ŠKOLE GYMNÁZIU...11 ŠKOLNÍ KLIMA A TŘÍDNÍ KLIMA...12 SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY MLADISTVÝCH PREVENCE A MODELOVÁ ŘEŠENÍ...12 PREVENCE A MODELOVÁ ŘEŠENÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ...13 VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO KLIMATU VE ŠKOLE A TŘÍDĚ...14 SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY...15 KURZ REGIONÁLNÍCH DĚJIN POKRAČUJE...15 ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA MET. KONFERENCE ČLOVĚK A SPOLEČNOST VYUŽITÍ PAMÁTEK A MÍSTNÍCH DĚJIN VE VÝUCE D A OV VYŠKOV MET. KONFERENCE ČLOVĚK A SPOLEČNOST VYUŽITÍ PAMÁTEK A MÍSTNÍCH DĚJIN VE VÝUCE D A OV BRNO...16 PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY...17 MOTIVAČNÍ NÁMĚTY VE VÝUCE ZEMĚPISU...17 TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL...18 INSTRUKTOR ŠKOLNÍ CYKLOTURISTIKY...18 INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍ KURZ RISOUL (FRA)...18 INSTRUKTOR SNOWBOARDINGU ZÁKLADNÍ KURZ RISOUL (FRA)...18 INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ DOŠKOLOVACÍ KURZ RISOUL (FRA)...19 INSTRUKTOR SNOWBOARDINGU DOŠKOLOVACÍ KURZ RISOUL (FRA)...19 ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA...19 PLATOVÉ PŘEDPISY VE ŠKOLSTVÍ...19 PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ KE KONKURZNÍMU ŘÍZENÍ NA MÍSTA ŘEDITELŮ ŠKOL...20 STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ...21 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2011/ STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA...22 UMĚNÍ A KULTURA...22 KDO SE BOJÍ TECHNA?...22 LETNÍ DÍLNA: PRÁCE S HLÍNOU ŘEMESLNÁ A ARTEFILETICKÁ...23 OSTATNÍ NABÍDKY X O ALERGII A ASTMATU PRO ŠKOLU - BLANSKO...23 ŠKOLENÍ BOZP A PO PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A ŠKOLENI PREVENTISTŮ PO...24 NABÍDKA SLUŽEB...25 NABÍZENÉ SLUŽBY...25 AKTUÁLNÍ NABÍDKA ADAPTAČNÍCH POBYTŮ NA ROK ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ...26 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA...27

3 3 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO Doručovací adresa: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, Brno, tel.: , fax: Ředitel: Mgr. Jan Juřík, tel: , Úsek vzdělávání: Vedoucí úseku vzdělávání: PaedDr. Věra Hlavsová, , Úsek informatiky: Vedoucí úseku informatiky: Úsek služeb: Vedoucí úseku služeb: Zpracování mezd a účetnictví: Školní výlety: Volná místa: Prodej učebnic a pomůcek: Mgr. Hana Knapová, , Radovan Mrkva, , Marta Tomášková, , Jaroslava Klimešová, , Pracoviště Kuřim: Pracoviště Blansko: Další kontakty naleznete na adrese v záložce Kontakty.

4 4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VI RTUÁL NÍ KOMUNIKACE» INFORMATIKA 1. Historie ( IM služby, chat, IP telefonie). 2. Základní pojmy současné VK. Rizika virtuální komunikace. 3. Nové možnosti a jejich využití ve školství: prezentace online, webináře, videokonference, sdílení souborů, online meeting. 4. Sociální sítě. 5. Virtuální týmy. Virtuální kanceláře. 6. Technika virtuální komunikace. 7. Další možnosti: virtuální hospitace, prohlídky, procházky, muzea apod. ukázky, odkazy pro učitele. Určeno komu: Číslo akce: 1921, 1922 Číslo akreditace: 9373/ Termín konání: Cena: zdarma Kontakt: pedagogickým pracovníkům škol a členům metodických kabinetů projektu Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JMK. 1. běh (akce č. 1921): úterý a vždy od do h NEBO 2. běh (akce č. 1922): čtvrtky a vždy od do h (Seminář je vždy rozdělen do dvou vyučovacích dnů 1 sem. se tedy rovná dva termíny, kdy je třeba se zúčastnit.) Kontaktní osoba: Mgr. Hana Knapová, tel Uzávěrka přihlášek: obratem VI DEOTRÉNINK INTERAKCÍ Seminář seznámí účastníky s metodou VTI. Objasní, jak se VTI používá při spolupráci videotrenéra s učitelem, jak, proč a k čemu může být učiteli tato spolupráce užitečná. Jádrem semináře bude společné sledování a rozbor videonahrávek ze školního prostředí, podle zásad VTI, při němž se účastníci praktickým způsobem seznámí se základními principy úspěšné pozitivní komunikace a interakce se školní třídou. Tematické okruhy: Představit se vzájemně a vyjádřit svá očekávání od tohoto semináře. Ujasnit si význam komunikace v životě a ve škole. Souvislosti komunikace, organizace, emocí, vztahů a význam příznivého klimatu ve třídě. Dovednosti v komunikaci obecně, klíčové pak v komunikaci učitele se žáky. Stručně o VTI obecně, se zaměřením na jeho využití ve škole. Seznámení s principy (vzorci a prvky) smysluplné pozitivní komunikace.

5 5 Společný rozbor vybraných videoukázek ze školního prostředí podle zásad VTI. Příklady problémových situací ve třídě a možnosti jejich řešení, vliv vlastní komunikace na komunikaci druhých. Překážky efektivní komunikace. Základní lidské potřeby aneb učitelé a žáci jsou lidé. Lidé chybují. Právo na chybu a práce s ní. Význam zpětné vazby pro učitele i pro žáky. Jak zpětnou vazbu dobře poskytovat a jak si ji efektivně vyžádat. Shrnutí semináře. Číslo akce: 1795 Termíny seminářů: 4. a od do hod. Lektoři: Mgr. Soňa Baldrmannová Cena: zdarma (placeno z projektu) Kontaktní osoba: Mgr. Michal Dujka, tel , Uzávěrka přihlášek: obratem I NTEGRACE ICT DO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Modul motivační seminář výuka s elektronickými materiály, autorské právo, zásady práce s textem a grafikou, představení nabízených odborných seminářů (6 hod.), 2. Modul semináře zaměřené na práci v konkrétních aplikacích odborné semináře; účastník si vybere z předložené nabídky 3 kurzy (dotace na 1 kurz - 8 hod.), 3. Modul kurzy zaměřené na zařazení ICT do výuky jednotlivých předmětů (nové programy vytvořené lektorským týmem projektu) (4-12 hod.), 4. Modul pracovní dílny prezentace materiálů, výměna zkušeností (8 hod.). Témata odborných seminářů Oblast kancelářských aplikací MS Word MS Word - tvorba formulářů MS Excel MS Power Point další součásti MS Office (Publisher apod.) Open office Počítačová grafika rastrová, úprava fotografií Adobe PhotoShop GIMP Vektorová počítačová grafika, tvorba grafických dokumentů Adobe Illustrator OpenOffice.org Draw Video a jeho úprava na počítači Adobe Premiere Windows MovieMaker Animace a jejich využití ve výuce Adobe Flash jak vytvořit animaci pomocí volně šiřitelných a běžně dostupných programů Tvorba interaktivních materiálů Smart Notebook Active Studio Elearning v prostředí Moodle Vytváření elektronických testů Využití technologií Web 2.0 ve výuce Tvorba webových stránek

6 6 Cca 50 hodin vzdělávání v průběhu roku Určeno komu: pedagogům středních škol Číslo akce: 1794 Termín konání: motivační seminář , hod. Cena: zdarma (placeno z projektu) Kontakt: Kontaktní osoba: Mgr. Michal Dujka, tel , Uzávěrka přihlášek: 20. dubna 2011 Termíny dalších seminářů tohoto kurzu budou zveřejněny dodatečně, budou se konat převážně v odpoledních hodinách od hod. AKT UÁL NÍ ZDRO JE INFORMACÍ A VÝUKO VÝCH OBJEKTŮ NA I NTERNET U 1. Možnosti pokročilého využití internetu ve vzdělávání. 2. Seznámení se zdroji didaktických materiálů na internetu pro různé oblasti výuky. 3. Práce se vzdělávacími webovými stránkami. Možnosti výměny zkušeností. 4. Výukové objekty na internetu, jejich užití při přípravě vlastních materiálů. Autorské právo. 5. Užitečné webové stránky pro učitele základní a střední školy (legislativa, výuka, výměna zkušeností, aktuality vzdělávací oblasti). Určeno komu: pedagogickým pracovníkům škol Číslo akce: 1846 Číslo akreditace: / Termín konání: vždy ve středu a od h do h (Seminář je vždy rozdělen do dvou vyučovacích dnů 1 sem. se tedy rovná dva termíny, kdy je třeba se zúčastnit) Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Cena pro ostatní: Kč Kontakt: Kurzovné lze hradit z prostředků poskytnutých v rámci projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Mgr. Hana Knapová, Uzávěrka přihlášek: 26. dubna 2011 VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VYUČOVÁNÍ (SMART BOARD) Výuka bude probíhat s využitím interaktivní tabule SmartBoard. Popis hardware, instalace, umístění. Základní obsluha hardware. Interaktivní tabule ve vyučovací hodině, seminář v učebně s interaktivní tabulí. Software pro interaktivní tabuli SmartBoard. Základní nástroje, panel plovoucích nástrojů, panel nástrojů, knihovna hotových objektů. Příprava vyučovací jednotky pro interaktivní tabuli. Tvorba vlastního souboru, uložení. Metodické postupy pro vytváření materiálů pro interaktivní tabule do různých vyučovacích předmětů. Specifika vyučovací hodiny vedené s využitím interaktivní tabule SmartBoard.

7 7 Externí zdroje, zdroje z Internetu. Autorská práva. Předvedení ukázky vyučovací hodiny. Aktuální typy a možnosti interaktivních tabulí. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům škol Číslo akce: 1996 Číslo akreditace: / Termín konání: vždy v úterý a od h do h (Seminář je vždy rozdělen do dvou vyučovacích dnů 1 sem. se tedy rovná dva termíny, kdy je třeba se zúčastnit) Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Cena pro ostatní: Kč Kontakt: Kurzovné lze hradit z prostředků poskytnutých v rámci projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Truhlářová, Uzávěrka přihlášek: 20. dubna 2011 VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VYUČOVÁNÍ (ACTIV BO ARD) Výuka bude probíhat s využitím interaktivní tabule ActivBoard. Popis hardware, instalace, umístění. Základní obsluha hardware. Interaktivní tabule ve vyučovací hodině, seminář v učebně s interaktivní tabulí. Software pro interaktivní tabuli ActivStudio, ActivInspire. Základní nástroje, panel plovoucích nástrojů, panel nástrojů, knihovna hotových objektů. Příprava vyučovací jednotky pro interaktivní tabuli ActivBoard. Tvorba vlastního souboru, uložení. Metodické postupy pro vytváření materiálů pro interaktivní tabule do různých vyučovacích předmětů. Specifika vyučovací hodiny vedené s využitím interaktivní tabule ActivBoard. Externí zdroje, zdroje z Internetu. Autorská práva. Předvedení ukázky vyučovací hodiny. Aktuální typy a možnosti interaktivních tabulí. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům škol Číslo akce: 1997 Číslo akreditace: / Termín konání: vždy v úterý a od h do h (Seminář je vždy rozdělen do dvou vyučovacích dnů 1 sem. se tedy rovná dva termíny, kdy je třeba se zúčastnit) Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Cena pro ostatní: Kč Kontakt: Kurzovné lze hradit z prostředků poskytnutých v rámci projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Truhlářová, Uzávěrka přihlášek: 16. května 2011

8 8 ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE 1. Co je digitální fotografie. Teoretický základ digitální fotoaparát, parametry, práce s digitálními fotoaparáty různých kategorií. 2. Základy fotografování, režimy fotografování. Nastavení digitálního fotoaparátu (základní funkce spojené s fungováním přístroje). Expozice a kompozice 3. Praktické fotografické cvičení v exteriéru i interiéru (i za specifických světelných podmínek). Kontrola snímků a rozbor chyb. 4. Specifika fotografování různých objektů v různých prostředích, základní úpravy fotografií, hromadné automatické úpravy fotografií, archivace fotografií. 5. Úprava fotografií (změna velikosti a rozlišení fotografie, korekce optických chyb, korekce kompozičních chyb, základní barevné korekce, retuše fotografií, text ve fotografii, příprava fotografie pro tisk). 6. Vytváření koláží výběry, schránka, vrstvy, postup práce. 7. Možnosti vystavení fotografií fotoalba, tvorba slideshow apod. 8. Přehled sw pro úpravu a archivaci snímků. Doporučené zdroje informací a materiálů pro další studium, servery zabývající se problematikou digitální fotografie. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům škol Číslo akce: 2002 Číslo akreditace: / Termín konání: pátek od do hod. sobota od 8.00 do hod. Seminář je rozdělen do dvou vyučovacích, je třeba absolvovat oba dny. Cena: zdarma Kontakt: Akce je hrazena z projektu JMSKOLY portál jihomoravského školství Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, Uzávěrka přihlášek: 27. dubna 2011 Ž ÁKOVSKÉ PRO JEKTY S PO DPO RO U ICT 1. Žákovské projekty, jedna z možností, jak rozvíjet kompetence žáků. Přínos využití žákovských projektů. 2. Druhy žákovských projektů a jejich pozice v ŠVP základní a střední školy. 3. Fáze vytváření a realizace žákovského projektu, na co si dát pozor, problémy a jak jim předcházet. 4. Využití ICT v žákovských projektech. Elektronická komunikace, zpracovaní dokumentace projektu a další praktické ukázky a cvičení v počítačové učebně. 5. Jak vypadá správně zpracovaný žákovský projekt? Ukázky a náměty pro praktické užití ve školách různých typů. 6. Mezinárodní projekty možnosti a ukázky. 7. Jak konkrétně připravit projekt, vést a hodnotit praktické cvičení realizace meziškolního projektu. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům škol Číslo akce: 2001 Číslo akreditace: / Termín konání: vždy ve čtvrtek , a od do hod. Seminář je vždy rozdělen do tří vyučovacích dnů 1 sem se tedy rovná tři termíny, kdy je třeba se zúčastnit.

9 9 Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Cena pro ostatní: Kč Kontakt: Kurzovné lze hradit z prostředků poskytnutých v rámci projektu EU peníze školám Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adamová, Uzávěrka přihlášek: 9. května 2011» CIZÍ JAZYK A LITERATURA ČTENÁŘSKÉ ST RAT EGIE V CIZÍCH JAZ YCÍ CH Cílem 4. metodické konference je představit učitelům cizích jazyků možnosti čtenářských strategií, ukázat, jak vést žáky k samostatnému čtení a jak sledovat porozumění za pomoci aktivit před čtením, během čtení a po čtení. Určeno komu: učitelům cizích jazyků na ZŠ a SŠ, především učitelům anglického a německého jazyka Číslo akce: 1973, 1974, 1963 Číslo akreditace: / Termíny a místa konání: od do hod. ZŠ Komenského 495, Slavkov u Brna od do hod. ZŠ Dvorská 1415/26, Blansko od do hod. SSŠ Brno, Hybešova 15 členky metodického kabinetu Cizí jazyky při SSŠ Brno Cena: zdarma, hrazeno z projektu Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel Uzávěrka přihlášek: 20. dubna 2011 V přihlášce uveďte titul, jméno, příjmení, datum narození a přesnou adresu vaší školy! Více informací bude uvedeno v pozvánce, která bude zaslána v nejbližší době na školy elektronickou cestou, předběžně přihlásit se však můžete už nyní.» PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE SPOLUPRÁCE PEDOPSYCHIAT RA S PPP A SE ŠKOLOU U DĚTÍ S ADHD (A JINÝMI DUŠEVNÍMI PORUCHAMI) Jednodenní seminář, na kterém budou probírána témata:

10 10 Moderní pohled a vědecké poznatky o duševních poruchách v dětském a dorostovém věku (hlavně ADHD, autismus). Diagnostika a komplexní terapie dětí s ADHD ve spolupráci s PPP, školními psychology, pedagogy. Stigma medikace psychofarmaky v dětském věku ve veřejnosti a v nelékařských profesích pracujících s dětmi (pedagogové, psychologové PPP a SPC, školní psychologové) Určeno komu: pedagogům škol a školských zařízení, psychologům, spec. pedagogům Číslo akce: 1915 Číslo akreditace: / a Termín konání: od 9.00 do hod. MUDr. Jaroslav Matýs, Soukromá ambulance dětské a dorostové psychiatrie, Ostrava Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč Cena pro ostatní: Kontaktní adresa: 960 Kč Kontaktní osoba: Mgr. Radka Ježková, tel Uzávěrka přihlášek: 11. dubna 2011 PSYCHOLOGIE MO RÁL KY A JEJÍ APLIKACE PŘI VÝCHOVĚ ŽÁKŮ NA SOŠ Seznámení se se stadiální koncepcí morálního vývoje J. Prateta a L. Kohlberga v podobě přenosné a využitelné při výuce žáků (metodicko-didaktický aspekt). Možnosti využití získaných poznatků při utváření charakterových vlastností žáků. Metodická část semináře bude zaměřena na metody a postupy uplatnitelné při utváření charakterových vlastností žáků, které jsou nejen účinné, ale také přitažlivé. Jedná se o vedení skupinové diskuse s morálním obsahem (řešení morálních dilemat) a metody improvizovaného dialogu (nedokončených příběhů). Cílem je vybavit účastníky praktickými dovednostmi, které jim umožní účinněji rozvíjet charakter žáků. Určeno komu: učitelům SOŠ/SOU Číslo akce: 1842 Termín konání: od 9.00 hod. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., vedoucí Katedry pedagogiky a psychologie PdF UHK Cena: Tato akce se koná v rámci projektu Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání a je pro účastníky ZDARMA Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Ing. Hana Pospíšilová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 12. dubna 2011 HODNOCENÍ GRAMOTNOSTÍ NA STŘEDNÍ ODBO RNÉ ŠKOLE Hlavní pozornost bude věnována především aktuálním funkčním gramotnostem v současném vzdělávacím systému ČR, které jsou v rámci kurikulární reformy zapracovány do současných RVP pro

11 11 základní vzdělávání, RVP pro gymnázia a RVP pro odborné vzdělávání a následně jsou požadovány v ŠVP příslušných oborů vzdělání. Budou především uvedeny požadavky na funkční gramotnosti jako jsou informační gramotnost, cizojazyčná, matematická, čtenářská, přírodovědná a sociální gramotnost. Hlavním cílem vzdělávacího semináře je vytvořit účastníkům základní informace, orientaci a vědomosti o jednotlivých gramotnostech, jejich postavení při vzdělávací činnosti školy a mimo to také, jaké požadavky má ČŠI při současné inspekční činnosti ve školách. Určeno komu: učitelům SOŠ/SOU Termín konání: od 9.00 do hod. Cena: Kontaktní adresa: PhDr. Renáta Ševčíková, ČŠI Brno Tato akce se koná v rámci projektu Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání a je pro účastníky ZDARMA Kontaktní osoba: Ing. Hana Pospíšilová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 12. května 2011 ŠKOLA A ŠKOLNÍ ŘÁD NA STŘEDNÍ ŠKOLE GYMNÁZIU Každá škola by měla zvládnout vytvořit stěžejní školní dokument - školní řád tak, aby odpovídal především požadavkům platné legislativy a zároveň respektoval specifické podmínky školy. Pozornost bude věnována především právním normám, které se vztahují ke školnímu řádu. Seminář bude zaměřen na tvorbu školního řádu od základu, tedy s ohledem na školský zákon, platnou vyhlášku, využití zpracovaných metodických pokynů a zohlednění právních výkladů, které se vztahují k dané problematice. Na příkladech budou uvedeny individuální požadavky na školní řády pro jednotlivé typy škol. Cílem je vytvořit osnovu pro školní řád, který zahrne požadavky legislativy, pedagogů, žáků, zákonných zástupců, nastaví pravidla pro BOZ žáků a zohlední specifika školy. Vybavit účastníky vědomostmi, které jim umožní: motivovat pedagogy a členy širšího vedení pro aktualizaci stávajícího školního řádu organizovat a koordinovat tvorbu nového školního řádu pracovat s návrhy pedagogů, žáků, zákonných zástupců a dalších sociálních partnerů využívat zkušeností ze života školy a aktuálně je zapracovat do školního řádu podat návrh postupu při případné aktualizaci školního řádu Určeno komu: vhodné pro ředitele a zástupce ředitele gymnázii Číslo akce: 1989 Číslo akreditace: 3407/ Termín konání: od 9.00 do hod. Ing. Ilona Ptáčková (ČŠI Brno) Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 500 Kč Cena pro ostatní: Kontaktní adresa: 600 Kč Kontaktní osoba: Ing. Hana Pospíšilová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 3. června 2011

12 12 ŠKOLNÍ KLIMA A TŘÍDNÍ KL IMA Blok 1 (8 hod.) Školní klima Školní klima a faktory, které ho ovlivňují Jak podporovat vhodné školní klima Proč žáci zlobí? (příčiny nevhodného chování) Odměny a tresty ve školní praxi Komunikace ve škole Utváření pravidel Jak záměrně působit na složky školního klimatu? Měření klimatu školy, analýza a interpretace výsledků Blok 2 (8 hod.) Třídní klima 1. Třídní klima a jeho složky 2. Jak cíleně působit na vhodné klima ve třídě Suportivní výukové metody Hodnocení Komunikace Kázeňské řízení třídy Participace žáků Měření klimatu ve třídě (MCI a CES) a interpretace výsledků Určeno komu: pedagogům středních škol Číslo akreditace: / Termíny konání: 8. a 9. 6., 15. a , 22. a Místo konání: v prostorách spolupracující školy Mgr. Robert Čapek, Ph.D. Cena: zdarma (placeno z projektu) Kontakt: Kontaktní osoba: Mgr. Michal Dujka, tel , SO CIÁL NĚ PATOLOGICKÉ JEVY MLADI STVÝCH PREVENCE A MO DELOVÁ ŘEŠENÍ A) teoretická část Agrese a agresivita u dětí a mládeže (2 hod.) Seznámení účastníků se základními pojmy v oblasti agrese Varianty agresivního chování u dětí a mládeže Příčiny agresivního chování (vliv dědičnosti, prostředí, vliv rodinného prostředí, vliv společenského prostředí) Spouštěče agresivního chování Učitel - zdroj agresivity Agresivita a trest Způsoby a formy trestání Pravidla při používání trestu Alternativní možnosti řešení agresivního chování (např. práce s tělem) Sociálně patologické jevy u mladistvých (2 hod.) Kritéria pro diagnostiku patologického chování Problematika virtuálního světa, kyberšikana Drogové a nedrogové závislosti Závislost na návykových látkách

13 13 Hráčství a počítačová závislost Problematika šikany (4 hod.) Znaky šikany (šikana x škádlení) Šikana jako nemocné (patologické) chování Šikanování jako závislost Šikana jako porucha vztahů ve skupině Stádia šikany B) praktická část(8 hod. nebo 2x4 hod.) Diagnostika společenské nebezpečnosti chování dětí a mladistvých(reakce učitelů, obavy a strach z chování dětí) Možnosti optimálního řešení případů a konkrétní postupy SPJ z hlediska trestního práva (trestní zákon a zákon o přestupcích) Případové studie (kazuistiky), modelové situace, metody PP Výslechová praxe (práva a povinnosti pedagogických pracovníků) Zákon o sociálně právní ochraně dětí - seznámení s legislativou dané problematiky - na koho se kdy obrátit Určeno komu: pedagogům středních škol vzdělávání pro celou sborovnu SŠ Číslo akreditace: / Termíny konání: 7. 4., , , , Možnost výběru tří termínů (celkem 16 vyuč. hodin) Místo konání: v prostorách spolupracující školy PhDr. Lenka Skácelová a Mgr. Iva Burešová Cena: zdarma (placeno z projektu) Kontakt: Kontaktní osoba: Mgr. Michal Dujka, tel , PREVENCE A MODELOVÁ ŘEŠENÍ SO CIÁL NĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A) Teoretická část Agrese a agresivita u dětí a mládeže (4 hod.) Seznámení účastníků se základními pojmy v oblasti agrese Varianty agresivního chování u dětí a mládeže Příčiny agresivního chování (vliv dědičnosti, prostředí, vliv rodinného prostředí, vliv společenského prostředí) Spouštěče agresivního chování Učitel - zdroj agresivity Agresivita a trest Způsoby a formy trestání Pravidla při používání trestu Alternativní možnosti řešení agresivního chování (např. práce s tělem) Problematika šikany (4 hod.) Znaky šikany (šikana x škádlení) Šikana jako nemocné (patologické) chování Šikanování jako závislost Šikana jako porucha vztahů ve skupině Stádia šikany Kritéria pro diagnostiku patologického chování Filmové ukázky - analýza chování Strategie pro vyhodnocení situace

14 14 B) Praktická část Diagnostika společenské nebezpečnosti chování dětí a mladistvých (reakce učitelů, obavy a strach z chování dětí) Možnosti optimálního řešení případů a konkrétní postupy Šikana z hlediska trestního práva (trestní zákon a zákon o přestupcích) Případové studie (kazuistiky) Výslechová praxe (práva a povinnosti pedagogických pracovníků) Zákon o sociálně právní ochraně dětí - seznámení s legislativou dané problematiky - na koho se kdy obrátit Určeno komu: pedagogům středních škol Číslo akreditace: / Termíny konání: 16. a , 29. a , 29. a Místo konání: v prostorách spolupracující školy Mgr. Renata Ježková Cena: zdarma (placeno z projektu) Kontakt: Kontaktní osoba: Mgr. Michal Dujka, tel , VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍ HO SOCIÁLNÍHO KLIMATU VE ŠKOLE A TŘÍDĚ Blok 1 (4 hod.) Klima třídy, motivace a lepší výsledky žáků Klima třídy má vliv na sociální chování žáků, ale také na jejich motivaci k výkonu, na průběh učení a výsledky učení. Ovlivňuje poměr úspěšných a neúspěšných žáků ve třídě. Dobré školní klima prospívá nejen žákům, ale také působí kladně na učitele a školu jako celek. Klima třídy vliv na žáky i učitele Metoda měření klimatu Faktory, které klima třídy ovlivňují Jak dosáhnout změny v klimatu třídy Blok 2 (4 hod.) Vztahy ve sborovně Bez veřejného sdělování účastníci rozkrývají zákonité role v kolektivu, získávají možnost sebereflexe na své působení a z toho vyplývající možné změny: ty jsou upřesněny ve smyslu fází, kterými změna prochází. Zkušenost semináře je aplikovatelná na jakýkoliv kolektiv, včetně školní třídy. Blok 3 (4 hod.) Konflikty a způsob jejich řešení Konflikty jako součást mezilidských vztahů Konflikty a osobnost Faktory vzniku konfliktů, jejich druhy a časté příčiny Typy pracovních konfliktů a jejich důsledky Konflikt a osobnostní typy, prožívání a chování v konfliktu Modelování konfliktů pomocí hraní rolí, typy řešení konfliktů Co pomáhá a brání řešení konfliktů, zvládání emocí v konfliktu Zásady a způsoby řešení konfliktů, možnosti předcházení konfliktům Řešení modelových konfliktních situací, nácvik zprostředkování Řízení konfliktů a krizí v týmu, vybrané problémy krizového managementu Blok 4 (4 hod.) Jak pracovat s agresí Co je to agrese, kdy a jak vzniká Funkce agrese Typické reakce na hněv Agrese vlastní i agrese ostatních ve škole Jak pracovat s agresí v podmínkách školy

15 15 Určeno komu: pedagogům středních škol Číslo akreditace: / Termíny konání: 23. a Místo konání: v prostorách spolupracující školy PhDr. Jan Svoboda Cena: zdarma (placeno z projektu) Kontakt: Kontaktní osoba: Mgr. Michal Dujka, tel , » SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY KURZ REGIONÁLNÍCH DĚJIN PO KRAČUJE Středa Jaký je nový Moravský zemský archív PhDr. Kateřina Smutná Sraz před budovou MZA, Palachovo nám. 1, začátek hod. Návrh na exkurzi: Technické památky v nejbližším okolí Brna středa Určeno komu: učitelům 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ Číslo akce: 1728 Číslo akreditace: / a Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 250 Kč/sem., Kč/celý kurz Cena pro ostatní: 300 Kč/sem., Kč/celý kurz Kontaktní adresa: Pro získání osvědčení je nutná 75% účast na seminářích (min. 5 seminářů). Kontaktní osoba: Mgr. Ivo Prokeš, tel Uzávěrka přihlášek: obratem Z KOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA Zkouška z českého jazyka dle zákona č. 563/2004 Sb. 4 Znalost českého jazyka, která je součástí odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků, kteří získali vzdělání ve škole s jiným vyučovacím jazykem než českým.. Určeno komu: Tuto zkoušku musí mít všichni pedagogové vyučující na českých školách, kteří získali základní a střední vzdělání na jiných školách než českých Číslo akce: 2000 Termín konání: , hod. Cena: Kontaktní adresa: Kč včetně DPH Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Jarošová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 3. května 2011

16 16 4. MET. KONFERENCE ČLOVĚK A SPOLEČNOST VYUŽITÍ PAMÁTEK A MÍSTNÍCH DĚJIN VE VÝUCE D A OV VYŠKOV 1. Úvod 2. Promítnutí DVD s názvem Proměny Vyškovska 3. Metody kritického myšlení: Pětilístek, Insert, Metoda volného psaní 4. Regionální dějiny 1. čs. republiky lektor PhDr. Radek Mikulka 5. Jak učíme o regionu ve společenských vědách dílny pro účastníky 6. Diskuse k aktuálním otázkám metodiky a mapování potřeb účastníků 7. Návštěva expozic Vyškovska lektor Mgr. Zdeňka Jeřábková Určeno komu: vyučujícím vlastivědy na 1. stupni ZŠ a dějepisu, občanské nauky 2. stupně ZŠ a SŠ Číslo akce: 1886 Číslo akreditace: / Termíny konání: , hod. Místo konání: Vyškov, Brněnská 7 viz obsah Kurzovné: ZDARMA, akce je hrazeno z projektu EU Kontaktní adresa: Kapacita semináře je 20 osob Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel.: Uzávěrka přihlášek: 1. dubna MET. KONFERENCE ČLOVĚK A SPOLEČNOST VYUŽITÍ PAMÁTEK A MÍSTNÍCH DĚJIN VE VÝUCE D A OV BRNO 1. Úvod 2. Lektorská vystoupení: význam lokálních a regionálních dějin, mezipředmětové vztahy, klíčové kompetence, základní znaky projektového vyučování a tematického vyučování ve škole nebo třídě, vše zaměřeno na vztah k vlastnímu městu a výtvorům našich předkům 3. Prezentace metodického nástroje ukázkové hodiny (Účastníci navštíví po skupinách 3 4 místa, kde budou mít lektoři připravené pro účastníky úkoly.) 4. Diskuse k aktuálním otázkám metodiky daného oboru. Určeno komu: vyučujícím vlastivědy na 1. stupni ZŠ a dějepisu, občanské nauky 2. stupně ZŠ a SŠ Číslo akce: 1887 Číslo akreditace: / Termíny konání: , hod. viz obsah Kurzovné: ZDARMA, akce je hrazeno z projektu EU Kontaktní adresa: Kapacita semináře je 20 osob Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel.: Uzávěrka přihlášek: 8. dubna 2011

17 17» PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY MOTIVAČNÍ NÁMĚT Y VE VÝUCE ZEMĚPISU Vzdělávací program poskytne účastníkům soubor motivačních námětů k využití ve výuce zeměpisu (vlastivědy). Budou prezentovány netradiční způsoby výukových fází hodiny včetně zásobníku zeměpisných her a používání didaktických technologií a internetu ve výuce. Účastníci semináře se naučí organizovat zeměpisnou vycházku, budou seznámen i s možnostmi projektové výuky a možnostmi hodnocení zeměpisných znalostí. 1. Motivace ve škole 2. Motivační hry 3. Netradiční techniky v jednotlivých fázích hodiny jak dělat jinak motivaci, expozici, fixaci, diagnostiku 4. Zeměpisné hry 5. Využití didaktických technologií 6. Program power point a příprava hodiny zeměpisu 7. Celoroční motivační strategie Studijní smlouva a její výsledky 8. Využití transparentních fólií 9. Škola hrou v praxi 10. Místní a pomístní názvy a práce s nimi ve výuce zeměpisu 11. Metody zjišťování zeměpisných znalostí žáků 12. Metodika zeměpisných vycházek 13. Internet ve výuce zeměpisu Určeno komu: Seminář je určen pro vyučující zeměpisu (vlastivědy) na základních a středních školách. Číslo akce: 1980 Číslo akreditace: 9373/ Termín konání: pondělí ; hod. PhDr. Václav Bělík, Ph. D., odborný asistent na Katedře sociální patologie a sociologie Univerzity Hradec Králové, přednáší didaktiku zeměpisu pro studenty učitelství a učí zeměpis na základní škole. Lektor kurzů zaměřených na motivační náměty ve výuce zeměpisu a vlastivědy Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 950 Kč Cena pro ostatní: Kontaktní adresa: Kč Kontaktní osoba: Mgr. Ivo Prokeš, tel.: Uzávěrka přihlášek: 2. května 2011 Seminář lze hradit z prostředků EU peníze školám.

18 18» TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL I NSTRUKTOR ŠKOLNÍ CYKLOTURISTIKY Charakteristika kvalifikace: Instruktor školní cykloturistiky je odborné vzdělání, které absolventům umožňuje vést výcvik žáků v oblasti cykluturistiky, organizovat cykloturistické akce, kurzy a zájezdy ve školách a školských zařízeních. Cílem je osvojit si základy bezpečnosti, organizace a vedení výcviku žáků, získat poznatky potřebné k řízení a organizování cykloturistických kurzů a zájezdů na školách. Účastníci se zdokonalí v jízdě na kole, jednotlivce a ve skupině. Získají vědomosti a dovednosti potřebné k údržbě kol, přípravě trasy na cykloturistické mapě, získají náměty pro cykloturistické akce v rámci České republiky. Určeno komu: vhodné pro pedagogické i nepedagogické pracovníky Číslo akce: 1975 Číslo akreditace: / Termín konání: Místo konání: areál Jez Krkavec, Veselí nad Lužnicí Mgr. Jarošek, PhDr. Nezhoda Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Cena obsahuje lektorné, ubytování a stravu účastníků, není započítána Kontaktní adresa: doprava. Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel Uzávěrka přihlášek: 29. dubna 2011 I NSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ ZÁKL ADNÍ KURZ RISO UL (FRA) Číslo akreditace: / Číslo akce: 1696 Termín konání: Místo konání: Risoul (FRA) Odborný garant: Dr. Miloš Nezhoda, tel: Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč (ubytování, doprava, vleky) Kč (kurzovné) Cena pro ostatní: Kč (ubytování, doprava,vleky) Kč (kurzovné) Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel Uzávěrka přihlášek: 25. března 2011 Další informace na: I NSTRUKTOR SNOWBO ARDI NGU ZÁKL ADNÍ KURZ RI SOUL (F RA) Číslo akreditace: / Číslo akce: 1695 Termín konání: Místo konání: Risoul (FRA) Odborný garant: PaedDr. Miloš Nezhoda, tel:

19 19 Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč (ubytování, doprava,vleky) Kč (kurzovné) Cena pro ostatní: Kč (ubytování, doprava,vleky) Kč (kurzovné) Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel Uzávěrka přihlášek: 25. března 2011 Další informace na: I NSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ DOŠKOLOVACÍ KURZ RISO UL (FRA) Číslo akreditace: / Číslo akce: 1863 Termín konání: Místo konání: Risoul (FRA) Odborný garant: Dr. Miloš Nezhoda, tel: Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč (ubytování, doprava, vleky) Kč (kurzovné) Cena pro ostatní: Kč (ubytování, doprava,vleky) Kč (kurzovné) Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel Uzávěrka přihlášek: 25. března 2011 Další informace na: I NSTRUKTOR SNOWBO ARDI NGU DOŠKOLOVACÍ KURZ RISOUL (F RA) Číslo akreditace: / Číslo akce: 1864 Termín konání: Místo konání: Risoul (FRA) Odborný garant: PaedDr. Miloš Nezhoda, tel: Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč (ubytování, doprava,vleky) Kč (kurzovné) Cena pro ostatní: Kč (ubytování, doprava,vleky) Kč (kurzovné) Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, tel Uzávěrka přihlášek: 25. března 2011 Další informace na: ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA PL ATOVÉ PŘEDPISY VE ŠKOLSTVÍ Přehled právních předpisů, které upravují danou problematiku Povinnosti zaměstnavatele ve věci stanovení platu a výplaty platu Rozdíl mezi platem a mzdou, odměnou z dohody Náležitosti platového výměru o Stanovení platové třídy (katalog prací) o Stanovení platového stupně o Určení platového tarifu

20 20 o Pravidelně měsíčně se opakující složky platu (příplatek za vedení, zvláštní příplatek, osobní příplatek, specializační příplatek) Práce přesčas Práce v noci Práce o sobotách a nedělích Práce ve svátek Dělená směna Mimořádná odměna Příplatek za hodiny nad rozsah přímé pedagogické činnosti stanovené ředitelem školy Odměna za pracovní pohotovost Změny oproti předcházející právní úpravě stanovené novelami účinnými od 1. ledna 2011, specifika odměňování pedagogických pracovníků Číslo akce: 1982 Číslo akreditace: 3407/ Termín konání: pátek od 8.00 do hod. Lektorka: JUDr. Hana Poláková Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 700 Kč Cena pro ostatní: Kontakt: 840 Kč Kontaktní osoba: Ivana Suchánková Uzávěrka přihlášek: 6. května 2011 PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ KE KO NKURZ NÍMU ŘÍZENÍ NA MÍ STA ŘEDITELŮ ŠKOL Připravit uchazeče na vlastní průběh konkurzního řízení a seznámit je se základní právní úpravou školství, zejména s okruhy problémů, kde jsou kladeny členy konkurzní komise nejčastěji dotazy. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), obecná část zákona, průběh předškolního, základního a středního vzdělávání, školský rejstřík, postavení ředitele školy, správní řízení, postavení zřizovatele (zákon č. 128/2000 Sb., zákon č. 125/2000 Sb.), financování školství, zákon č. 250/2000 Sb, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, definice pedagogického pracovníka, kvalifikační předpoklady, pracovní doba pedagogických pracovníků, rozsah přímé pedagogické činnosti a hodiny nad stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti, další vzdělávání pedagogických pracovníků, vybrané kapitoly ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vznik pracovního poměru, změny pracovního poměru ukončování pracovního poměru, vyhláška č. 54/2005 Sb. o konkurzním řízení, průběh konkurzního řízení, nejčastější dotazy, jak zpracovat koncepci školy, školského zařízení.

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0. č. 12 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0. č. 12 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0 č. 12 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1. č. 01 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1. č. 01 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1 č. 01 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9. č. 9 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9. č. 9 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9 č. 9 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY...2

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y OBSAH Informatika... 3 Jak efektivně zapojit PC

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno p r o s i n e c 2 0 1 4 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Francouzština

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 03 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 03 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno B Ř E Z E N 2014 č. 03 M Ě S Í Č N Í K OBSAH OBSAH... 2 Informatika... 4 Geotagování fotografií využití digitální fotografie

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno červen 2015 č. 6 MĚSÍČNÍK Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K Informatika... 4 Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků... 4 Využití

Více

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Ř Í J E N 2 0 1 1

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Ř Í J E N 2 0 1 1 INFORMÁTOR Ř Í J E N 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC říjen 2011 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l e d e n 2 0 1 2 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC leden 2012 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR ČERVEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více