Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162"

Transkript

1 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní zájem Přírodopis Systém minerálů, zástupci, význam Zpracoval Mgr. Lenka Grygová (tým 3)

2 Obsah: 1 SYSTEMATICKÁ MINERALOGIE - ÚVOD PRVKY SLOUČENINY PŘEHLED LITERATURY

3 S Y S T É M M I N E R Á L Ů, Z Á S T U P C I, V Ý Z N A M V této kapitole se dozvíte: Podle čeho dělíme nerosty do skupin Kteří jsou zástupci jednotlivých skupin Jak jsou některé významné nerosty využívány člověkem Budete schopni: Vysvětlit, čím se liší a co mají společného diamant a tuha Proč je třeba diamant vhodný k využití ve šperkařství Ze kterých rud vyrábíme kovy Které nerosty jsou příbuzné kuchyňské soli Klíčová slova této kapitoly: Systematická mineralogie, prvky, sloučeniny, chemické složení, zástupci nerostů, jejich využití Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 5h (teorie) 3

4 1 Systematická mineralogie - úvod V dnešní době je na Zemi známo přes 4000 druhů nerostů. Asi 350 se jich vyskytuje často nebo velmi často. Nové druhy nerostů jsou stále objevovány, několik desítek ročně. Protože nerosty mají velké množství tvarů krystalů a různé fyzikální vlastnosti, pro přehlednost a jednoduchost bylo zvoleno členění nerostů do skupin podle chemického složení. Členěním nerostů do skupin se zabývá vědní obor systematická mineralogie. Základní dělení nerostů je na: prvky jejich chemické složení je jednoduše vyjádřeno chemickou značkou z periodické tabulky prvků sloučeniny složení vyjadřuje chemický vzorec. Skupinu sloučenin dělíme na tyto nejčastěji se vyskytující třídy: - sulfidy - halogenidy - oxidy a hydroxidy - uhličitany - sírany - křemičitany - minerály organického původu. Kromě těchto tříd minerálů se v přírodě vyskytují další, méně známé skupiny např. dusitany, fosforečnany, wolframany. 2 Prvky V přírodě se v ryzím stavu jako prvek vyskytuje jen málo nerostů. Z nekovových prvků to jsou uhlík (jako tuha a diamant) a síra. Z kovů pak měď, stříbro, zlato a platina, některé prvky se vyskytují společně ve slitinách (např. železo s niklem). Některé z uvedených prvků se dále nacházejí i jako sloučeniny (síra, železo, uhlík). 4

5 Zlato - Au Zlato se nachází většinou v křemenných zlatonosných žilách. Vzniklo krystalizací z horkých vodných roztoků, které vzniky z par a plynů unikajících z magmatu. Vyskytuje se v v podobě nepravidelných plíšků, šupinek, valounků, drátků. Vlastnosti: kujné, roztepává se do plíšků, žlutá barva i vryp, měkké, rozpustné pouze v lučavce královské (směs koncentrované kyseliny dusičné a chlorovodíkové v poměru 1:3). Využití: je podkladem měny, využívá se v mincovnictví, šperkařství, lékařství. Čistota zlata se vyjadřuje v karátech čisté zlato má 24 karátů. Těžilo se i u nás Zlaté Hory v Jeseníkách, na Slovensku Kremnica. Největším producentem zlata ve světě je JAR, Rusko, Austrálie, USA (Aljaška). Měď - Cu a stříbro Ag Oba tyto nerosty se nacházejí v ryzím stavu na hranici rudných žil spolu se sulfidy těchto prvků. Vznikly z roztoků zvětralých původních sulfidů. Měď vznikala také stejným způsobem jako zlato (krystalizací z horkých vodných roztoků). Měď se vyskytuje ve tvaru nepravidelných zrn, drátků, plíšků, keříčkovitých útvarů. Stříbro podobně, také ve tvaru vlásků. Vlastnosti: kujné, roztepává se do plíšků, měď barva měděná, stříbro stříbrná, vryp obou v téže barvě, kovový lesk, oba měkké, měď barví plamen do zelena, kujné, dobrý elektrický vodič. Využití: měď elektrický vodič, součást slitin (mosaz a bronz), slitiny se zlatem - šperkařství stříbro mincovnictví, klenotnictví, lékařství, elektrotechnika, sloučeniny k výrobě 5

6 fotografií. Těžilo se u nás v Kutné Hoře, Příbrami, na Slovensku v Banské Štiavnici, dnes ve světě USA, Chile, Mexico. měď stříbro Platina Pt Platina vznikla vyloučením z magmatu. Tvoří ji ocelově šedé šupinky, valounky, zrnka. Obsahuje často příměsi dalších prvků (osmium, iridium, paladium). Vlastnosti: barva stříbrná, kujná, chemicky stálá, vysoká hustota, tvrdší než zlato a stříbro. Využití: výroba chemického a elektrotechnického nádobí a nářadí, v klenotnictví a lékařství. 6

7 Síra - S Čistá síra se vylučovala ze sopečných plynů a horkých sirných pramenů, dále vznikala rozkladem sloučenin síry (sádrovec) nebo činností bakterií rozkladem organické hmoty. Vlastnosti: barva světle žlutá až oranžová, vryp bílý, soustava kosočtverečná, často krystaly, ale také shluky (vláknité, paprsčité), měkká, hořlavá, hoří modrým plamenem. Využití: k výrobě kyseliny sírové, zápalek, k vulkanizaci kaučuku, v kožním lékařství, k hubení škůdců. Ložiska síry v Polsku, USA, Rusku. Uhlík C diamant Diamant vznikl vyloučením z magmatu za vysokých teplot a tlaků. Tvoří pravidelné krystaly. Vlastnosti: bezbarvý, někdy zbarvený, čirý, dokonale štěpný, odolný proti chemickým vlivům, silný lesk, vysoká tvrdost, soustava krychlová. Využití: šperkařství, vrtací, brusné a řezací nástroje. Těžba diamantů JAR, Rusko. 7

8 Uhlík C tuha (grafit) Tuha vznikala většinou rozkladem organických látek při přeměně vlivem tlaku a teploty. Výjimečně v puklinách hornin vylučováním z magmatických plynů. Vlastnosti: černošedá barva, šupinaté až zemité shluky, matný lesk, měkká, žáruvzdorná (taví se až při teplotě C), vede elektrický proud, šedý kovový vryp, otírá se, píše po papíře, soustava šesterečná. Využití: tuha do tužek, tavicí kelímky, vyzdívky tavicích pecí, žáruvzdorné nátěry, výroba pneumatik, spojková a brzdová obložení, elektrody, k vymazávání slévárenských forem. Těžba tuhy u nás podhůří Jeseníků, ve světě USA, Rusko, Srí Lanka. 8

9 3 Sloučeniny Sulfidy Sulfidy jsou soli odvozené od sirovodíku (sulfanu) H 2 S. Některé mají složitější stavbu. V krystalové mřížce obsahují atomy různých kovů. Většinou mají kovový vzhled. Vznikly často vyloučením z horkých vodných roztoků jsou součástí rudných žil. Výjimečně vznikal sulfan v usazených horninách ze zbytků organických těl a jeho následnou reakcí se železem a ztrátou vody vznikly sulfidy. Pyrit - FeS 2 Vlastnosti: zlatá mosazná barva, kovový lesk, středně tvrdý, pravidelné krystaly, někdy shluky, černý vryp, není kujný, soustava krychlová. Využití: dříve se využíval k výrobě kyseliny sírové, nejrozšířenější sulfid, lidově zvaný kočičí zlato. Těžba pyritu u nás podhůří Jeseníků, ve světě Španělsko. Galenit - PbS Vlastnosti: šedostříbrná barva, kovový lesk, měkký, pravidelné krystaly, někdy shluky, černý vryp, křehký, po úderu se rozpadá na malé krystalky, soustava krychlová. Využití: olověná ruda, výroba olova desky k ochraně před zářením, desky do akumulátorů, broky, rybářské potřeby. Těžba galenitu dříve u nás Kutná Hora, Příbram, Stříbro, ve světě Polsko, USA, Kanada, Austrálie. 9

10 Sfalerit - ZnS Vlastnosti: hnědá až černá barva, polokovový lesk, pravidelné krystaly, žlutý až hnědý vryp, soustava krychlová, často doprovázen dalšími sulfidy. Využití: zinková ruda, výroba zinku pozinkování plechů, elektrody, součást slitiny mosaz, dříve výroba mincí, výroba odlitků odolných proti korozi. Těžba sfaleritu dříve u nás Kutná Hora, Příbram, ve světě Německo, Rakousko. Dalšími méně významnými sulfidy jsou markazit (podobný pyritu, FeS 2 ), chalkopyrit (CuFeS 2, měděná ruda, zlatočervená barva) a antimonit (Sb 2 S 3, modrošedá antimonová ruda). 10

11 Halogenidy Halogenidy jsou soli odvozené od halogenovodíků tedy chlorovodíku HCl (chloridy), jodovodíku HI (jodidy), fluorovodíku HF (fluoridy) a bromovodíku HBr (bromidy). Většinou vznikly krystalizací ze slaných vod. Fluorit vznikl z těkavých plynů z magmatu, nachází se v žílách. Halit sůl kamenná - NaCl Vlastnosti: často bezbarvá, jindy proměnlivá barva od nažloutlé, přes načervenalou, hnědou až po modrou, skelný lesk, měkká, slaná chuť, rozpustná ve vodě, krystaly i shluky, barví plamen žlutě, průhledná až průsvitná, vryp bílý, soustava krychlová. Využití: konzervační prostředek, součást potravy a krmiv, surovina pro výrobu sodíku, sody a jiných chemikálií, solné komory rehabilitace, v mydlovarnictví, sklářství, metalurgii a v papírenském průmyslu. Těžba soli ve světě Polsko, Rakousko, Slovensko. Fluorit kazivec - CaF 2 Vlastnosti: zelená, fialová, žlutá, růžová barva, skelný lesk, průhledný až průsvitný, vryp bílý, křehký, nerozpustný ve vodě, některé krystaly fosforeskují při prosvětlení barevným světlem, soustava krychlová. 11

12 Využití: surovina k výrobě fluorových preparátů, kyseliny fluorovodíkové, v hutnictví (snižuje teplotu tání), sklářství, při výrobě cementu, bezbarvé čiré krystaly v optice. Těžba fluoritu ve světě Německo, Anglie, Rusko, USA. Sylvín KCl Vlastnosti: bezbarvý, žlutý, oranžový, skelný lesk, průhledný až průsvitný, výjimečně krystaly, častěji shluky, hořkoslaná chuť, vryp bílý, křehký, rozpustný ve vodě, plamen barví červenofialově, soustava krychlová. Využití: surovina k výrobě hydroxidu draselného a hnojiv. Těžba sylvínu ve světě Německo, Rusko. Karnalit KCl. Mg Cl 2. 6 H 2 O Vlastnosti: bezbarvý, žlutý až červený, skelný lesk, průhledný až průsvitný, výjimečně krystaly, častěji shluky, hořkoslaná chuť, vryp bílý, křehký, rozpustný ve vodě, plamen barví červenofialově, soustava kosočtverečná. Využití: surovina k výrobě kovového draslíku a hořčíku. Těžba sylvínu ve světě Německo, Rusko. 12

13 Oxidy a hydroxidy Oxidy jsou sloučeniny prvků s kyslíkem. Některé mají v krystalové mřížce molekuly vody. Tyto nerosty jsou různého původu. Např. křemen je magmatického původu, krevel vznikl zvětráváním nerostů obsahujících železo, bauxit vznikl zvětráváním křemičitanů obsahujících hliník. Křemen SiO 2 Vlastnosti: bezbarvý, mléčně bílý, nažloutlý až červený, neprůhledný i průhledný, skelný lesk, dokonalé krystaly, vryp bílý, tvrdý, soustava klencová a šesterečná. Ušlechtilé odrůdy: křišťál bezbarvý ametyst fialový záhněda hnědý citrín žlutý růženín růžový další odrůdy: kočičí oko, tygří oko, železitý křemen, morion, chryzopras, chalcedon, achát, jaspis. Využití: drahé kameny šperkařství, surovina k výrobě skla, brusná surovina, elektrotechnika. Velmi rozšířený nerost. 13

14 křišťál, růženín, citrín, tygří oko Opál SiO 2. nh 2 O (vodnatý křemen) Vlastnosti: beztvarý, různě zbarvený, některé opalizují (typický opálový lesk a barva) lasturnatý lom, skelný lesk, vryp bílý. Ušlechtilé odrůdy: mléčný, ohnivý, modrý, černý, dřevitý opál a další. Využití: šperkařství, těžba opálu ve světě Austrálie. 14

15 opál drahý, ohnivý, černý, dřevitý Magnetit magnetovec Fe 3 O 4 Vlastnosti: jemnozrnný až celistvý, výjimečně krystaly, magnetický, barva černá až ocelově šedá, vryp černý, kovový lesk, soustava krychlová. Využití: železná ruda, těžba magnetitu ve světě Rusko, Švédsko. Hematit krevel Fe 2 O 3 Vlastnosti: většinou hrubozrnný nebo šupinatý, výjimečně krystaly, barva černá až ocelově šedá, kovový lesk, soustava klencová, vyskytuje se i v ušlechtilé formě. Využití: železná ruda, šperky, těžba magnetitu ve světě Rusko, Švédsko, USA. 15

16 Příbuzným podobného složení je vodnatý limonit hnědel Fe 2 O 3. nh 2 O. Korund Al 2 O 3 Vlastnosti: druhý nejtvrdší nerost, krystaly šedé barvy, často shluky, drobnozrnný smirek, ušlechtilé formy zbarvené příměsmi, skelný lesk, soustava šesterečná. Ušlechtilé odrůdy: modrý safír a červený rubín. Využití: šperkařství, brusná surovina, ložiska hodinek, těžba korundu ve světě Rusko, Srí Lanka, Indie. obyčejný korund, rubín, safír Uraninit smolinec UO 2 Vlastnosti: černá barva, vysoká hustota, tmavě zelený až hnědý vryp, krystaly vzácně, často shluky, obsahuje olovo, radioaktivní, soustava krychlová. Využití: uranová ruda, těžba smolince dříve u nás Příbram, Jáchymov, ve světě Rusko, Kanada, USA, JAR. Cínovec kasiterit - SnO 2 Vlastnosti: hojně krystaly, tmavě hnědá barva, průsvitný, silný lesk, lasturnatý lom, vryp světle hnědý, vede elektrický proud, soustava čtverečná. Využití: cínová ruda, dříve výroba nádobí z cínu, dnes slitina bronz a pájka, těžba cínovce ve světě Čína. 16

17 Pyroluzit burel - MnO 2 Vlastnosti: jehličkovité krystaly, ocelově šedá až černá barva, kovový lesk, černý vryp soustava čtverečná. Využití: manganová ruda (v metalurgii se mangan používá k odstranění síry a kyslíku z taveniny železa, jako přísada zvyšuje tvrdost oceli), do bateriových článků, chemické činidlo, těžba burelu ve světě USA, Německo, Ukrajina. Uhličitany Uhličitany jsou soli odvozené od kyseliny uhličité H 2 CO 3 nejčastěji s kovy Ca, Mg, Fe, Mn. Vznikaly reakcí nerostů s oxidem uhličitým rozpuštěným ve vodě. Takto vzniknou nejprve rozpustné hydrogenuhličitany, ty se pak přeměňují na nerozpustné uhličitany únikem CO 2. Uhličitan vápenatý je i organického původu nebo se vyloučil z horkých roztoků. Malachit a azurit vznikly zvětráváním ložisek mědi. Kalcit a aragonit CaCO 3 Dvě krystalograficky různé formy uhličitanu kalcit (klencová) a aragonit (kosočtverečná). 17

18 Vlastnosti: bezbarvý, bílý, zbarven příměsmi, hojně krystaly, krápníky, shluky, tvoří horniny vápenec a mramor, křehký, čiré krystaly mají dvojlom (když se díváme na nápis skrz krystal, vidíme jej 2 krát), s HCl reaguje za vzniku oxidu uhličitého, tmavě hnědá barva, průsvitný, silný lesk, lasturnatý lom, vryp světle hnědý, vede elektrický proud, soustava čtverečná. Využití: čirý kalcit výroba polarizačních hranolů, dále ve stavebnictví jako stavební kámen, k výrobě vápna a cementu, v hutnictví jako přísada do vysokých pecí, jako dekorační materiál na obklady či ozdobné předměty, ve sklářství k homogenizaci skla, aragonit sběratelský minerál, výzdoba vápencových jeskyní, těžba kalcitu ve světě Německo, Island, USA. dvojlom kalcitu kalcit a aragonit 18

19 Siderit ocelek FeCO 3 Vlastnosti: hrubozrnný i celistvý, krystaly výjimečně, žlutá až hnědá barva, skelný lesk, žlutý až hnědý vryp, soustava klencová. Využití: železná ruda, těžba ocelku ve světě USA, Rusko, Rakousko, dříve u nás Těšínsko (křídové vrstvy) a uhlonosné vrstvy Ostravsko a Kladno. Magnezit MnCO 3 Vlastnosti: celistvý, krystaly výjimečně, modrošedá barva, bílý vryp, soustava klencová. Využití: výroba žáruvzdorných šamotových cihel (odolává teplotě C), do průmyslových hnojiv, vyskytuje se hojně. Malachit CuCO 3. Cu(OH) 2 a Azurit 2 CuCO 3. Cu(OH) 2 Vlastnosti: výjimečně jehličkovité krystaly, většinou agregáty, neprůhledný, malachit zelený, azurit modrý až modrozelený, křehký, často ledvinovité útvary, vryp zelený, resp. modrý, soustava jednoklonná. Využití: dekorativní kameny, šperkařství, dříve rozemletý jako líčidlo a do malířských 19

20 barev, těžba azuritu ve světě Maroko, Zambie, Francie, malachitu Rusko, Kongo, USA. malachit a azurit Sírany Sírany jsou soli odvozené od kyseliny sírové H 2 SO 4. Sádrovec vznikl zvětráváním pyritu nebo markazitu. Byl rozpuštěn v mořské vodě a jeho ložiska vznikla jejím odpařením. Baryt vznikl vysrážením z plynů žulového magmatu. Sádrovec CaSO 4. 2H 2 O Vlastnosti: bezbarvý, bílý, žlutý, růžový, nahnědlý, skelný až hedvábný lesk, bílý vryp, průhledný až průsvitný, měkký, plamen barví červeně, často se vyskytují srostlá dvojčata krystalů, jemný až vláknitý se jmenuje alabastr, v pouštích písku se tvoří tzv. pouštní růže (zvláštní shluky krystalů), soustava jednoklonná. Využití: výroba sádry, jako přísada do cementu, hnojivo, alabastr ozdobné předměty, těžba sádrovce Německo, Polsko, Slovensko. dvojčata, alabastr, pouštní růže 20

21 Baryt těživec - BaSO 4 Vlastnosti: bezbarvý, bílý, žlutý, oranžový, skelný lesk, bílý vryp, hojné tabulkovité krystaly, také hrubozrnný až jemnozrnný, vysoká hustota, soustava kosočtverečná. Využití: výroba barya, plnidlo do papíru a plastických hmot, suspenze pro úpravu uhlí, plnění vrtů na ropu, omítka proti RTG záření, v pyrotechnice (barví plamen zeleně), těžba barytu Německo, USA, Slovensko. Křemičitany Křemičitany jsou kyslíkaté sloučeniny křemíku s jinými prvky. Jsou nejrozšířenějšími nerosty zemské kůry. Mají složitou stavbu a strukturu. Základní strukturní jednotka je čtyřstěn (SiO 4.) Do krystalové mřížky je často včleněn atom hliníku tzv. hlinitokřemičitany. Většinou vznikly utuhnutím z magmatu. Zvětráváním křemičitanů vznikly vodnaté křemičitany. Křemičitany jsou důležitou součástí hornin. Živce mají proměnlivé chemické složení, mnoho druhů Vlastnosti: dělíme je na draselné - ortoklas a mikroklin a sodnovápenaté plagioklasy. Barva bílá, žlutá, načervenalá, skelný lesk, bílý vryp, dokonale štěpné, soustava jednoklonná, trojklonná. Ortoklas KAlSi 3 O 8 Plagioklas albit NaAlSi 3 O 8 Plagioklas anortit CaAl 2 Si 2 O 8 Využití: výroba porcelánu a keramiky, glazur. Zvětráváním živců vznikají: kaolin práškovitá až jílovitá bílá hmota, vyrábí se z něj porcelán, bauxit - práškovitá až jílovitá načervenalá hmota, důležitá hliníková ruda. 21

22 ortoklas, plagioklas, kaolin, bauxit Slídy - složité vzorce Vlastnosti: tmavá slída biotit (zelená až černá) a světlá slída muskovit (bezbarvá až béžová), jsou dokonalé štěpné, průhledné, ohebné, vryp bílý, odlučují se na šupinky a destičky, žáruvzdorné. Využití: elektrotechnický materiál, ochranné brýle, do omítek, těžba Indie, Rusko. muskovit, biotit Mastek - talek Vlastnosti: hrubě až jemně šupinatý, nejměkčí minerál, na omak mastný, barva bílá až světle zelená, jednoklonná soustava. 22

23 Využití: žáruvzdorný a kyselinovzdorný materiál, plnidlo do papíru a pneumatik, klouzek do rukavic a pro sportovce, krejčovská křída, umělecké předměty v Číně, těžba Čína, USA, Rusko. Granáty - skupina nerostů, složitá stavba Vlastnosti: dokonalé krystaly, barva nejčastěji červená až hnědá, skelný lesk, vysoká tvrdost, krychlová soustava. Využití: český granát pyrop (červený) šperkařství, další ušlechtilé granáty spessartin (oranžový až červený), grosulár (žlutý, světle zelený, hnědý), almandin (hnědočervený až černý), těžba Česká republika a mnoho dalších zemí. pyrop Podobné křemičitany užívaně ve špercích jsou: olivín zelený, červenohnědý turmalín žlutý, fialový, hnědý (velmi složitá struktura s mnoha prvky) beryl různé barvy (křemičitan berylia). Jako dekorační kámen se používá hadec tmavě zelený. 23

24 . olivín, turmalín, beryl hadec Minerály organického původu Organogenní nerosty vznikly zkameněním (mineralizací) organické hmoty. Jantar nelze vyjádřit vzorcem Vlastnosti: nejznámější organogenní minerál, vznikl z pryskyřice třetihorních jehličnanů, beztvarý, medově žlutý, často průhledný, při tření vytváří statickou elektřinu, je hořlavý, může obsahovat kousky těl rostlin a živočichů. Využití: šperky, umělecké předměty, největší naleziště v okolí Baltského moře. 24

25 Shrnutí kapitoly Nerosty dělí do skupin systematická mineralogie. Dělí je na prvky a sloučeniny. Sloučeniny jsou soli jednotlivých kyselin. Nerosty vznikly různými způsoby, mají různé vlastnosti a z toho vyplývá jejich využití člověkem. 4 Přehled literatury Nakladatelství Prodos, Zapletal, Janoška, Bičíková, Tomančáková, Přírodopis 9 SPN Praha, doc. Dr. František Pauk, CSc., Mineralogie, petrologie, geologie Internetová encyklopedie Wikipedie www. naturfoto.cz Konec kapitoly 25

Laboratorní práce č. 4

Laboratorní práce č. 4 1/8 3.2.04.6 Uhličitany kalcit (CaCO3) nejrozšířenější, mnoho tvarů, nejznámější je klenec, součást vápenců a mramorů - organogenní vápenec nejvíce kalcitu usazováním schránek různých živočichů (korálů,

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

Mineralogický systém skupina I - prvky

Mineralogický systém skupina I - prvky Mineralogický systém skupina I - prvky Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 11. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými nerosty, které

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_268 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 MINERALOGICKÁ

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

01 ZŠ Geologické vědy

01 ZŠ Geologické vědy 01 ZŠ Geologické vědy 1) Vytvořte dvojice. PALEONTOLOGIE HYDROLOGIE PETROLOGIE SEISMOLOGIE MINERALOGIE VODA NEROST ZEMĚTŘESENÍ ZKAMENĚLINA HORNINA 2) K odstavcům přiřaďte vědní obor. Můžete využít nabídky.

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

VY_32_INOVACE_06_GALENIT_27

VY_32_INOVACE_06_GALENIT_27 VY_32_INOVACE_06_GALENIT_27 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny Neživá příroda 1.Vznik Země a Vesmíru Vesmír vznikl náhle před asi 15 miliardami let. Ještě v počátcích jeho existence vznikly lehčí prvky vodík a helium, jejichž gravitačním stahováním a zapálením vznikla

Více

KOVY A JEJICH SLITINY

KOVY A JEJICH SLITINY KOVY A JEJICH SLITINY Téměř 80% prvků v periodické soustavě prvků tvoří kovy. Vlastnosti kovů: - kovový vzhled - vysoká teplota tání - elektrická a tepelná vodivost - tažnost a kujnost Rozdělení kovů:

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY Přírodopis 9 14. hodina Přehled minerálů KŘEMIČITANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí V. Křemičitany Křemičitany (silikáty) jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO 2 ). Tyto minerály tvoří největší

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy S prvky 1. 2. skupiny mají valenční orbitalu s1 nebo 2e - typické z chem. hlediska nejreaktivnější kovy, protože mají nejmenší ionizační energii reaktivita roste spolu s rostoucím protonovým číslem Snadno

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_06

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. a) určeno pro učitele b) obsahuje základní informace stříbru a zlatu c) Vhodné pro shrnutí a zopakování učiva

Moravské gymnázium Brno s.r.o. a) určeno pro učitele b) obsahuje základní informace stříbru a zlatu c) Vhodné pro shrnutí a zopakování učiva Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - prvky 2. ročník Datum tvorby 11.3. 2013 Anotace a) určeno pro

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Prvky - většina prvků se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách - pouze málo v ryzím stavu. Nekovy

Prvky - většina prvků se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách - pouze málo v ryzím stavu. Nekovy Prvky - většina prvků se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách - pouze málo v ryzím stavu - 1) nekovové C, S - 2) kovového charakteru metaloidy As, Sb, Bi - 3) kovové kovy Cu, Ag, Au, Fe, Pt, Ir, Pd Původ

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Pro popis a charakteristiku minerálních druhů je třeba zná jejich základní fyzikální a chemické vlastnosti. Tyto vlastnosti slouží k přesné

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MINERÁLY II Minerály II

MINERÁLY II Minerály II MINERÁLY II Součástí projektu Geovědy vedle workshopů, odborných exkurzí a tvorby výukových materiálů je i materiální vybavení škol, které se do tohoto projektu přihlásily. Situace ve výbavě školních kabinetů

Více

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS PRVKY ŠESTÉ SKUPINY - CHALKOGENY Mezi chalkogeny (nepřechodné prvky 6.skupiny) zařazujeme kyslík, síru, selen, tellur a radioaktivní polonium. Společnou vlastností těchto prvků je šest valenčních elektronů

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_20

Více

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin.

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Co to jsou soli? Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Soli jsou nejvýznamnější iontové sloučeniny, které se ve velké míře vyskytují v zemské kůře. Jsou nejdůležitějším

Více

Cín s kosočtverečnou strukturou: vzniká zahřátím cínu s krychlovou strukturou nad 161 C. Velmi křehký, snadno práškovatelný.

Cín s kosočtverečnou strukturou: vzniká zahřátím cínu s krychlovou strukturou nad 161 C. Velmi křehký, snadno práškovatelný. ZBYLÉ PRVKY Cín Cín s krychlovou strukturou: je stříbrobílý, lesklý kov, nepříliš tvrdý, ale znatelně tažný, dobrý vodič tepla a elektrického proudu. Cín je na vzduchu za běžných podmínek stály, za vyšší

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Milí žáci, připravili jsme pro vás korespondenční seminář, ve kterém můžete změřit své síly v oboru chemie se svými vrstevníky z jiných škol. Zadání bude vyhlašováno

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

II.A skupina kovy alkalických zemin

II.A skupina kovy alkalických zemin Střední průmyslová škola Hranice - 1 - II.A skupina kovy alkalických zemin Berylium Hořčík Vápník Stroncium Baryum Radium Tyto kovy mají 2 valenční elektrony a proto ve sloučeninách jsou vždy v ox. stavu

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty. Hana Gajdušková. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Modul 02 - Přírodovědné předměty. Hana Gajdušková. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 11.skupina

Více

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Přechodné kovy přehled a elektrochemická řada kovů = Beketovova

Přechodné kovy přehled a elektrochemická řada kovů = Beketovova Chemický kroužek Datum přípravy: 8. 4. 2013 Datum výuky: 9. 4. 2013 Název: Přechodné kovy, Beketovova řada Lektor: Mgr. Tereza Krištofová Teorie: Přechodné kovy přehled a elektrochemická řada kovů = Beketovova

Více

HORNINY A NEROSTY miniprojekt

HORNINY A NEROSTY miniprojekt miniprojekt Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Cíl: Osobně (pod vedením lektora) si ověřit základní znalosti o horninách a nerostech a naučit se je poznávat. Rozvíjené dovednosti: Dovednost

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) 1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) Klíčové pojmy: alkalický kov, s 1 prvek, sodík, draslík, lithium, rubidium, cesium, francium, sůl kamenná, chilský ledek, sylvín, biogenní prvek, elektrolýza taveniny,

Více

Objevy čekají na tebe

Objevy čekají na tebe Objevy čekají na tebe Miniprojekt č.2 Horniny a minerály Autoři: Veronika Blažková (8. tř.), Martin Frýdek (8. tř.), Eliška Hloušková (8. tř.), František Kutnohorský (8. tř.), Martin Lát (8. tř.), Adam

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Přírodopis 9 19. hodina GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Organogenní usazené horniny Vznikají usazováním odumřelých těl rostlin, živočichů, jejich schránek

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem Radek Vancl Vedoucí ročníkové práce: Lukáš Rambousek Předmět: Přírodopis Školní rok: 2010-2011

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Organická chemie. Organická chemie, modifikace uhlíku

Organická chemie. Organická chemie, modifikace uhlíku Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Organická chemie Uhlík Ročník 8. Anotace Aktivita slouží k upevnění učiva na téma uhlík. Určeno pro

Více

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi Vědy o Zemi - geologické vědy spolu s biologií, chemií, matematikou, fyzikou a astronomií tvoří skupinu vědních disciplín = přírodní vědy - geologické vědy se zabývají studiem neţivé přírody Geologie geos

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Vodík CH_103_Vodík Autor: PhDr. Jana Langerová

Vodík CH_103_Vodík Autor: PhDr. Jana Langerová Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Uhlík a síra CH_102_Uhlík a síra Autor: PhDr. Jana Langerová

Uhlík a síra CH_102_Uhlík a síra Autor: PhDr. Jana Langerová Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

1.05 Chladicí směsi. Projekt Trojlístek

1.05 Chladicí směsi. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.05 Chladicí směsi. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická výskyt a zpracování kovů 2. ročník Datum tvorby 22.4.2014

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Dw - Krycí bílé cíničité glazury

Dw - Krycí bílé cíničité glazury Dw - Krycí bílé cíničité glazury DW10691 bílá 960-1140 C; 27,74 % PbO; KTR 70,2 65,70 DW15391 bílá 960-1140 C; 29 % PbO; KTR 71,3 125,99 DW19691 bílá 960-1140 C; 14,1 % PbO; KTR 71,3 123,05 G - Transparentní

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Nejrozšířenější prvky na Zemi 12 bodů 1. A hliník, Al B vodík, H

Více

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8 Mineralogie procesy vzniku minerálů Přednáška č. 8 MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály jsou sloučeniny chemických prvků. Prvky podléhají neustálému koloběhu. Minerály vznikají, zanikají, koncentrují se nebo

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Ryzí (Au, Ag, Pt, Cu, ) Ve sloučeninách oxidy, sulfidy, halogenidy, uhličitany, sírany, )

Ryzí (Au, Ag, Pt, Cu, ) Ve sloučeninách oxidy, sulfidy, halogenidy, uhličitany, sírany, ) Přechodnékovy = prvky 3. 11. skupiny Nemají zcela zaplněné d-orbitaly valenční vrstvy K tvorbě vazeb využity elektrony z valenční vrstvy (tj. el. konfigurace ns, (n-1)d, n=4-7) Velká rozmanitost oxidačních

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_14

Více

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny!

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny! Kyseliny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb)

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) 14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) Učební text, Hb 2008 Co Si Gertrudo Snědla? Olovo. p 2 prvky, el. konfig. valenční vrstvy ns 2 np 2, 4 valenční elektrony n oxidační číslo C 2 nekov -IV, II, IV Si 3 polokov

Více

Výroba surového železa, oceli, litiny

Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více