Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162"

Transkript

1 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní zájem Přírodopis Systém minerálů, zástupci, význam Zpracoval Mgr. Lenka Grygová (tým 3)

2 Obsah: 1 SYSTEMATICKÁ MINERALOGIE - ÚVOD PRVKY SLOUČENINY PŘEHLED LITERATURY

3 S Y S T É M M I N E R Á L Ů, Z Á S T U P C I, V Ý Z N A M V této kapitole se dozvíte: Podle čeho dělíme nerosty do skupin Kteří jsou zástupci jednotlivých skupin Jak jsou některé významné nerosty využívány člověkem Budete schopni: Vysvětlit, čím se liší a co mají společného diamant a tuha Proč je třeba diamant vhodný k využití ve šperkařství Ze kterých rud vyrábíme kovy Které nerosty jsou příbuzné kuchyňské soli Klíčová slova této kapitoly: Systematická mineralogie, prvky, sloučeniny, chemické složení, zástupci nerostů, jejich využití Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 5h (teorie) 3

4 1 Systematická mineralogie - úvod V dnešní době je na Zemi známo přes 4000 druhů nerostů. Asi 350 se jich vyskytuje často nebo velmi často. Nové druhy nerostů jsou stále objevovány, několik desítek ročně. Protože nerosty mají velké množství tvarů krystalů a různé fyzikální vlastnosti, pro přehlednost a jednoduchost bylo zvoleno členění nerostů do skupin podle chemického složení. Členěním nerostů do skupin se zabývá vědní obor systematická mineralogie. Základní dělení nerostů je na: prvky jejich chemické složení je jednoduše vyjádřeno chemickou značkou z periodické tabulky prvků sloučeniny složení vyjadřuje chemický vzorec. Skupinu sloučenin dělíme na tyto nejčastěji se vyskytující třídy: - sulfidy - halogenidy - oxidy a hydroxidy - uhličitany - sírany - křemičitany - minerály organického původu. Kromě těchto tříd minerálů se v přírodě vyskytují další, méně známé skupiny např. dusitany, fosforečnany, wolframany. 2 Prvky V přírodě se v ryzím stavu jako prvek vyskytuje jen málo nerostů. Z nekovových prvků to jsou uhlík (jako tuha a diamant) a síra. Z kovů pak měď, stříbro, zlato a platina, některé prvky se vyskytují společně ve slitinách (např. železo s niklem). Některé z uvedených prvků se dále nacházejí i jako sloučeniny (síra, železo, uhlík). 4

5 Zlato - Au Zlato se nachází většinou v křemenných zlatonosných žilách. Vzniklo krystalizací z horkých vodných roztoků, které vzniky z par a plynů unikajících z magmatu. Vyskytuje se v v podobě nepravidelných plíšků, šupinek, valounků, drátků. Vlastnosti: kujné, roztepává se do plíšků, žlutá barva i vryp, měkké, rozpustné pouze v lučavce královské (směs koncentrované kyseliny dusičné a chlorovodíkové v poměru 1:3). Využití: je podkladem měny, využívá se v mincovnictví, šperkařství, lékařství. Čistota zlata se vyjadřuje v karátech čisté zlato má 24 karátů. Těžilo se i u nás Zlaté Hory v Jeseníkách, na Slovensku Kremnica. Největším producentem zlata ve světě je JAR, Rusko, Austrálie, USA (Aljaška). Měď - Cu a stříbro Ag Oba tyto nerosty se nacházejí v ryzím stavu na hranici rudných žil spolu se sulfidy těchto prvků. Vznikly z roztoků zvětralých původních sulfidů. Měď vznikala také stejným způsobem jako zlato (krystalizací z horkých vodných roztoků). Měď se vyskytuje ve tvaru nepravidelných zrn, drátků, plíšků, keříčkovitých útvarů. Stříbro podobně, také ve tvaru vlásků. Vlastnosti: kujné, roztepává se do plíšků, měď barva měděná, stříbro stříbrná, vryp obou v téže barvě, kovový lesk, oba měkké, měď barví plamen do zelena, kujné, dobrý elektrický vodič. Využití: měď elektrický vodič, součást slitin (mosaz a bronz), slitiny se zlatem - šperkařství stříbro mincovnictví, klenotnictví, lékařství, elektrotechnika, sloučeniny k výrobě 5

6 fotografií. Těžilo se u nás v Kutné Hoře, Příbrami, na Slovensku v Banské Štiavnici, dnes ve světě USA, Chile, Mexico. měď stříbro Platina Pt Platina vznikla vyloučením z magmatu. Tvoří ji ocelově šedé šupinky, valounky, zrnka. Obsahuje často příměsi dalších prvků (osmium, iridium, paladium). Vlastnosti: barva stříbrná, kujná, chemicky stálá, vysoká hustota, tvrdší než zlato a stříbro. Využití: výroba chemického a elektrotechnického nádobí a nářadí, v klenotnictví a lékařství. 6

7 Síra - S Čistá síra se vylučovala ze sopečných plynů a horkých sirných pramenů, dále vznikala rozkladem sloučenin síry (sádrovec) nebo činností bakterií rozkladem organické hmoty. Vlastnosti: barva světle žlutá až oranžová, vryp bílý, soustava kosočtverečná, často krystaly, ale také shluky (vláknité, paprsčité), měkká, hořlavá, hoří modrým plamenem. Využití: k výrobě kyseliny sírové, zápalek, k vulkanizaci kaučuku, v kožním lékařství, k hubení škůdců. Ložiska síry v Polsku, USA, Rusku. Uhlík C diamant Diamant vznikl vyloučením z magmatu za vysokých teplot a tlaků. Tvoří pravidelné krystaly. Vlastnosti: bezbarvý, někdy zbarvený, čirý, dokonale štěpný, odolný proti chemickým vlivům, silný lesk, vysoká tvrdost, soustava krychlová. Využití: šperkařství, vrtací, brusné a řezací nástroje. Těžba diamantů JAR, Rusko. 7

8 Uhlík C tuha (grafit) Tuha vznikala většinou rozkladem organických látek při přeměně vlivem tlaku a teploty. Výjimečně v puklinách hornin vylučováním z magmatických plynů. Vlastnosti: černošedá barva, šupinaté až zemité shluky, matný lesk, měkká, žáruvzdorná (taví se až při teplotě C), vede elektrický proud, šedý kovový vryp, otírá se, píše po papíře, soustava šesterečná. Využití: tuha do tužek, tavicí kelímky, vyzdívky tavicích pecí, žáruvzdorné nátěry, výroba pneumatik, spojková a brzdová obložení, elektrody, k vymazávání slévárenských forem. Těžba tuhy u nás podhůří Jeseníků, ve světě USA, Rusko, Srí Lanka. 8

9 3 Sloučeniny Sulfidy Sulfidy jsou soli odvozené od sirovodíku (sulfanu) H 2 S. Některé mají složitější stavbu. V krystalové mřížce obsahují atomy různých kovů. Většinou mají kovový vzhled. Vznikly často vyloučením z horkých vodných roztoků jsou součástí rudných žil. Výjimečně vznikal sulfan v usazených horninách ze zbytků organických těl a jeho následnou reakcí se železem a ztrátou vody vznikly sulfidy. Pyrit - FeS 2 Vlastnosti: zlatá mosazná barva, kovový lesk, středně tvrdý, pravidelné krystaly, někdy shluky, černý vryp, není kujný, soustava krychlová. Využití: dříve se využíval k výrobě kyseliny sírové, nejrozšířenější sulfid, lidově zvaný kočičí zlato. Těžba pyritu u nás podhůří Jeseníků, ve světě Španělsko. Galenit - PbS Vlastnosti: šedostříbrná barva, kovový lesk, měkký, pravidelné krystaly, někdy shluky, černý vryp, křehký, po úderu se rozpadá na malé krystalky, soustava krychlová. Využití: olověná ruda, výroba olova desky k ochraně před zářením, desky do akumulátorů, broky, rybářské potřeby. Těžba galenitu dříve u nás Kutná Hora, Příbram, Stříbro, ve světě Polsko, USA, Kanada, Austrálie. 9

10 Sfalerit - ZnS Vlastnosti: hnědá až černá barva, polokovový lesk, pravidelné krystaly, žlutý až hnědý vryp, soustava krychlová, často doprovázen dalšími sulfidy. Využití: zinková ruda, výroba zinku pozinkování plechů, elektrody, součást slitiny mosaz, dříve výroba mincí, výroba odlitků odolných proti korozi. Těžba sfaleritu dříve u nás Kutná Hora, Příbram, ve světě Německo, Rakousko. Dalšími méně významnými sulfidy jsou markazit (podobný pyritu, FeS 2 ), chalkopyrit (CuFeS 2, měděná ruda, zlatočervená barva) a antimonit (Sb 2 S 3, modrošedá antimonová ruda). 10

11 Halogenidy Halogenidy jsou soli odvozené od halogenovodíků tedy chlorovodíku HCl (chloridy), jodovodíku HI (jodidy), fluorovodíku HF (fluoridy) a bromovodíku HBr (bromidy). Většinou vznikly krystalizací ze slaných vod. Fluorit vznikl z těkavých plynů z magmatu, nachází se v žílách. Halit sůl kamenná - NaCl Vlastnosti: často bezbarvá, jindy proměnlivá barva od nažloutlé, přes načervenalou, hnědou až po modrou, skelný lesk, měkká, slaná chuť, rozpustná ve vodě, krystaly i shluky, barví plamen žlutě, průhledná až průsvitná, vryp bílý, soustava krychlová. Využití: konzervační prostředek, součást potravy a krmiv, surovina pro výrobu sodíku, sody a jiných chemikálií, solné komory rehabilitace, v mydlovarnictví, sklářství, metalurgii a v papírenském průmyslu. Těžba soli ve světě Polsko, Rakousko, Slovensko. Fluorit kazivec - CaF 2 Vlastnosti: zelená, fialová, žlutá, růžová barva, skelný lesk, průhledný až průsvitný, vryp bílý, křehký, nerozpustný ve vodě, některé krystaly fosforeskují při prosvětlení barevným světlem, soustava krychlová. 11

12 Využití: surovina k výrobě fluorových preparátů, kyseliny fluorovodíkové, v hutnictví (snižuje teplotu tání), sklářství, při výrobě cementu, bezbarvé čiré krystaly v optice. Těžba fluoritu ve světě Německo, Anglie, Rusko, USA. Sylvín KCl Vlastnosti: bezbarvý, žlutý, oranžový, skelný lesk, průhledný až průsvitný, výjimečně krystaly, častěji shluky, hořkoslaná chuť, vryp bílý, křehký, rozpustný ve vodě, plamen barví červenofialově, soustava krychlová. Využití: surovina k výrobě hydroxidu draselného a hnojiv. Těžba sylvínu ve světě Německo, Rusko. Karnalit KCl. Mg Cl 2. 6 H 2 O Vlastnosti: bezbarvý, žlutý až červený, skelný lesk, průhledný až průsvitný, výjimečně krystaly, častěji shluky, hořkoslaná chuť, vryp bílý, křehký, rozpustný ve vodě, plamen barví červenofialově, soustava kosočtverečná. Využití: surovina k výrobě kovového draslíku a hořčíku. Těžba sylvínu ve světě Německo, Rusko. 12

13 Oxidy a hydroxidy Oxidy jsou sloučeniny prvků s kyslíkem. Některé mají v krystalové mřížce molekuly vody. Tyto nerosty jsou různého původu. Např. křemen je magmatického původu, krevel vznikl zvětráváním nerostů obsahujících železo, bauxit vznikl zvětráváním křemičitanů obsahujících hliník. Křemen SiO 2 Vlastnosti: bezbarvý, mléčně bílý, nažloutlý až červený, neprůhledný i průhledný, skelný lesk, dokonalé krystaly, vryp bílý, tvrdý, soustava klencová a šesterečná. Ušlechtilé odrůdy: křišťál bezbarvý ametyst fialový záhněda hnědý citrín žlutý růženín růžový další odrůdy: kočičí oko, tygří oko, železitý křemen, morion, chryzopras, chalcedon, achát, jaspis. Využití: drahé kameny šperkařství, surovina k výrobě skla, brusná surovina, elektrotechnika. Velmi rozšířený nerost. 13

14 křišťál, růženín, citrín, tygří oko Opál SiO 2. nh 2 O (vodnatý křemen) Vlastnosti: beztvarý, různě zbarvený, některé opalizují (typický opálový lesk a barva) lasturnatý lom, skelný lesk, vryp bílý. Ušlechtilé odrůdy: mléčný, ohnivý, modrý, černý, dřevitý opál a další. Využití: šperkařství, těžba opálu ve světě Austrálie. 14

15 opál drahý, ohnivý, černý, dřevitý Magnetit magnetovec Fe 3 O 4 Vlastnosti: jemnozrnný až celistvý, výjimečně krystaly, magnetický, barva černá až ocelově šedá, vryp černý, kovový lesk, soustava krychlová. Využití: železná ruda, těžba magnetitu ve světě Rusko, Švédsko. Hematit krevel Fe 2 O 3 Vlastnosti: většinou hrubozrnný nebo šupinatý, výjimečně krystaly, barva černá až ocelově šedá, kovový lesk, soustava klencová, vyskytuje se i v ušlechtilé formě. Využití: železná ruda, šperky, těžba magnetitu ve světě Rusko, Švédsko, USA. 15

16 Příbuzným podobného složení je vodnatý limonit hnědel Fe 2 O 3. nh 2 O. Korund Al 2 O 3 Vlastnosti: druhý nejtvrdší nerost, krystaly šedé barvy, často shluky, drobnozrnný smirek, ušlechtilé formy zbarvené příměsmi, skelný lesk, soustava šesterečná. Ušlechtilé odrůdy: modrý safír a červený rubín. Využití: šperkařství, brusná surovina, ložiska hodinek, těžba korundu ve světě Rusko, Srí Lanka, Indie. obyčejný korund, rubín, safír Uraninit smolinec UO 2 Vlastnosti: černá barva, vysoká hustota, tmavě zelený až hnědý vryp, krystaly vzácně, často shluky, obsahuje olovo, radioaktivní, soustava krychlová. Využití: uranová ruda, těžba smolince dříve u nás Příbram, Jáchymov, ve světě Rusko, Kanada, USA, JAR. Cínovec kasiterit - SnO 2 Vlastnosti: hojně krystaly, tmavě hnědá barva, průsvitný, silný lesk, lasturnatý lom, vryp světle hnědý, vede elektrický proud, soustava čtverečná. Využití: cínová ruda, dříve výroba nádobí z cínu, dnes slitina bronz a pájka, těžba cínovce ve světě Čína. 16

17 Pyroluzit burel - MnO 2 Vlastnosti: jehličkovité krystaly, ocelově šedá až černá barva, kovový lesk, černý vryp soustava čtverečná. Využití: manganová ruda (v metalurgii se mangan používá k odstranění síry a kyslíku z taveniny železa, jako přísada zvyšuje tvrdost oceli), do bateriových článků, chemické činidlo, těžba burelu ve světě USA, Německo, Ukrajina. Uhličitany Uhličitany jsou soli odvozené od kyseliny uhličité H 2 CO 3 nejčastěji s kovy Ca, Mg, Fe, Mn. Vznikaly reakcí nerostů s oxidem uhličitým rozpuštěným ve vodě. Takto vzniknou nejprve rozpustné hydrogenuhličitany, ty se pak přeměňují na nerozpustné uhličitany únikem CO 2. Uhličitan vápenatý je i organického původu nebo se vyloučil z horkých roztoků. Malachit a azurit vznikly zvětráváním ložisek mědi. Kalcit a aragonit CaCO 3 Dvě krystalograficky různé formy uhličitanu kalcit (klencová) a aragonit (kosočtverečná). 17

18 Vlastnosti: bezbarvý, bílý, zbarven příměsmi, hojně krystaly, krápníky, shluky, tvoří horniny vápenec a mramor, křehký, čiré krystaly mají dvojlom (když se díváme na nápis skrz krystal, vidíme jej 2 krát), s HCl reaguje za vzniku oxidu uhličitého, tmavě hnědá barva, průsvitný, silný lesk, lasturnatý lom, vryp světle hnědý, vede elektrický proud, soustava čtverečná. Využití: čirý kalcit výroba polarizačních hranolů, dále ve stavebnictví jako stavební kámen, k výrobě vápna a cementu, v hutnictví jako přísada do vysokých pecí, jako dekorační materiál na obklady či ozdobné předměty, ve sklářství k homogenizaci skla, aragonit sběratelský minerál, výzdoba vápencových jeskyní, těžba kalcitu ve světě Německo, Island, USA. dvojlom kalcitu kalcit a aragonit 18

19 Siderit ocelek FeCO 3 Vlastnosti: hrubozrnný i celistvý, krystaly výjimečně, žlutá až hnědá barva, skelný lesk, žlutý až hnědý vryp, soustava klencová. Využití: železná ruda, těžba ocelku ve světě USA, Rusko, Rakousko, dříve u nás Těšínsko (křídové vrstvy) a uhlonosné vrstvy Ostravsko a Kladno. Magnezit MnCO 3 Vlastnosti: celistvý, krystaly výjimečně, modrošedá barva, bílý vryp, soustava klencová. Využití: výroba žáruvzdorných šamotových cihel (odolává teplotě C), do průmyslových hnojiv, vyskytuje se hojně. Malachit CuCO 3. Cu(OH) 2 a Azurit 2 CuCO 3. Cu(OH) 2 Vlastnosti: výjimečně jehličkovité krystaly, většinou agregáty, neprůhledný, malachit zelený, azurit modrý až modrozelený, křehký, často ledvinovité útvary, vryp zelený, resp. modrý, soustava jednoklonná. Využití: dekorativní kameny, šperkařství, dříve rozemletý jako líčidlo a do malířských 19

20 barev, těžba azuritu ve světě Maroko, Zambie, Francie, malachitu Rusko, Kongo, USA. malachit a azurit Sírany Sírany jsou soli odvozené od kyseliny sírové H 2 SO 4. Sádrovec vznikl zvětráváním pyritu nebo markazitu. Byl rozpuštěn v mořské vodě a jeho ložiska vznikla jejím odpařením. Baryt vznikl vysrážením z plynů žulového magmatu. Sádrovec CaSO 4. 2H 2 O Vlastnosti: bezbarvý, bílý, žlutý, růžový, nahnědlý, skelný až hedvábný lesk, bílý vryp, průhledný až průsvitný, měkký, plamen barví červeně, často se vyskytují srostlá dvojčata krystalů, jemný až vláknitý se jmenuje alabastr, v pouštích písku se tvoří tzv. pouštní růže (zvláštní shluky krystalů), soustava jednoklonná. Využití: výroba sádry, jako přísada do cementu, hnojivo, alabastr ozdobné předměty, těžba sádrovce Německo, Polsko, Slovensko. dvojčata, alabastr, pouštní růže 20

21 Baryt těživec - BaSO 4 Vlastnosti: bezbarvý, bílý, žlutý, oranžový, skelný lesk, bílý vryp, hojné tabulkovité krystaly, také hrubozrnný až jemnozrnný, vysoká hustota, soustava kosočtverečná. Využití: výroba barya, plnidlo do papíru a plastických hmot, suspenze pro úpravu uhlí, plnění vrtů na ropu, omítka proti RTG záření, v pyrotechnice (barví plamen zeleně), těžba barytu Německo, USA, Slovensko. Křemičitany Křemičitany jsou kyslíkaté sloučeniny křemíku s jinými prvky. Jsou nejrozšířenějšími nerosty zemské kůry. Mají složitou stavbu a strukturu. Základní strukturní jednotka je čtyřstěn (SiO 4.) Do krystalové mřížky je často včleněn atom hliníku tzv. hlinitokřemičitany. Většinou vznikly utuhnutím z magmatu. Zvětráváním křemičitanů vznikly vodnaté křemičitany. Křemičitany jsou důležitou součástí hornin. Živce mají proměnlivé chemické složení, mnoho druhů Vlastnosti: dělíme je na draselné - ortoklas a mikroklin a sodnovápenaté plagioklasy. Barva bílá, žlutá, načervenalá, skelný lesk, bílý vryp, dokonale štěpné, soustava jednoklonná, trojklonná. Ortoklas KAlSi 3 O 8 Plagioklas albit NaAlSi 3 O 8 Plagioklas anortit CaAl 2 Si 2 O 8 Využití: výroba porcelánu a keramiky, glazur. Zvětráváním živců vznikají: kaolin práškovitá až jílovitá bílá hmota, vyrábí se z něj porcelán, bauxit - práškovitá až jílovitá načervenalá hmota, důležitá hliníková ruda. 21

22 ortoklas, plagioklas, kaolin, bauxit Slídy - složité vzorce Vlastnosti: tmavá slída biotit (zelená až černá) a světlá slída muskovit (bezbarvá až béžová), jsou dokonalé štěpné, průhledné, ohebné, vryp bílý, odlučují se na šupinky a destičky, žáruvzdorné. Využití: elektrotechnický materiál, ochranné brýle, do omítek, těžba Indie, Rusko. muskovit, biotit Mastek - talek Vlastnosti: hrubě až jemně šupinatý, nejměkčí minerál, na omak mastný, barva bílá až světle zelená, jednoklonná soustava. 22

23 Využití: žáruvzdorný a kyselinovzdorný materiál, plnidlo do papíru a pneumatik, klouzek do rukavic a pro sportovce, krejčovská křída, umělecké předměty v Číně, těžba Čína, USA, Rusko. Granáty - skupina nerostů, složitá stavba Vlastnosti: dokonalé krystaly, barva nejčastěji červená až hnědá, skelný lesk, vysoká tvrdost, krychlová soustava. Využití: český granát pyrop (červený) šperkařství, další ušlechtilé granáty spessartin (oranžový až červený), grosulár (žlutý, světle zelený, hnědý), almandin (hnědočervený až černý), těžba Česká republika a mnoho dalších zemí. pyrop Podobné křemičitany užívaně ve špercích jsou: olivín zelený, červenohnědý turmalín žlutý, fialový, hnědý (velmi složitá struktura s mnoha prvky) beryl různé barvy (křemičitan berylia). Jako dekorační kámen se používá hadec tmavě zelený. 23

24 . olivín, turmalín, beryl hadec Minerály organického původu Organogenní nerosty vznikly zkameněním (mineralizací) organické hmoty. Jantar nelze vyjádřit vzorcem Vlastnosti: nejznámější organogenní minerál, vznikl z pryskyřice třetihorních jehličnanů, beztvarý, medově žlutý, často průhledný, při tření vytváří statickou elektřinu, je hořlavý, může obsahovat kousky těl rostlin a živočichů. Využití: šperky, umělecké předměty, největší naleziště v okolí Baltského moře. 24

25 Shrnutí kapitoly Nerosty dělí do skupin systematická mineralogie. Dělí je na prvky a sloučeniny. Sloučeniny jsou soli jednotlivých kyselin. Nerosty vznikly různými způsoby, mají různé vlastnosti a z toho vyplývá jejich využití člověkem. 4 Přehled literatury Nakladatelství Prodos, Zapletal, Janoška, Bičíková, Tomančáková, Přírodopis 9 SPN Praha, doc. Dr. František Pauk, CSc., Mineralogie, petrologie, geologie Internetová encyklopedie Wikipedie www. naturfoto.cz Konec kapitoly 25

01 ZŠ Geologické vědy

01 ZŠ Geologické vědy 01 ZŠ Geologické vědy 1) Vytvořte dvojice. PALEONTOLOGIE HYDROLOGIE PETROLOGIE SEISMOLOGIE MINERALOGIE VODA NEROST ZEMĚTŘESENÍ ZKAMENĚLINA HORNINA 2) K odstavcům přiřaďte vědní obor. Můžete využít nabídky.

Více

Laboratorní práce č. 4

Laboratorní práce č. 4 1/8 3.2.04.6 Uhličitany kalcit (CaCO3) nejrozšířenější, mnoho tvarů, nejznámější je klenec, součást vápenců a mramorů - organogenní vápenec nejvíce kalcitu usazováním schránek různých živočichů (korálů,

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin.

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Co to jsou soli? Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Soli jsou nejvýznamnější iontové sloučeniny, které se ve velké míře vyskytují v zemské kůře. Jsou nejdůležitějším

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY Přírodopis 9 14. hodina Přehled minerálů KŘEMIČITANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí V. Křemičitany Křemičitany (silikáty) jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO 2 ). Tyto minerály tvoří největší

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem

součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem Přechodné kovy Učební texty pro střední školy součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem Šárka Matoušková

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

Sbírka atraktivních úloh z anorganické chemie II

Sbírka atraktivních úloh z anorganické chemie II Gymnázium Botičská Sbírka atraktivních úloh z anorganické chemie II Prvky bloku s, d a f a prvky skupiny bóru (prvky 1. až 13. skupiny) Tuto sbírku úloh sestavili Stanislav Luňák a Petr Šíma, učitelé Gymnázia

Více

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ ZDENĚK DOLNÍČEK JIŘÍ ZIMÁK Olomouc 2009 2 Obsah Obsah... 3 1. Úvod... 5 2. Diagnostické znaky založené na fyzikálních

Více

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Pro popis a charakteristiku minerálních druhů je třeba zná jejich základní fyzikální a chemické vlastnosti. Tyto vlastnosti slouží k přesné

Více

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP Charakteristika: TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP přísadové kovy přísady do slitin a ocelí; již v malém množství zlepšují vlastnosti těchto materiálů (tvrdost, odolnost vůči korozi aj.)

Více

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb)

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) 14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) Učební text, Hb 2008 Co Si Gertrudo Snědla? Olovo. p 2 prvky, el. konfig. valenční vrstvy ns 2 np 2, 4 valenční elektrony n oxidační číslo C 2 nekov -IV, II, IV Si 3 polokov

Více

Cvičení z anorganické chemie I

Cvičení z anorganické chemie I Cvičení z anorganické chemie I H a prvky 14. až 18. skupiny Tuto sbírku úloh sestavili Stanislav Luňák a Petr Šíma Obsah: 0. Úvod... 1 1. Vodík, kyslík a voda... 2 2. Vzácné plyny... 9 3.Halogeny... 10

Více

- druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná

- druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná Voda na zemi zaujímá prostor, který nazýváme hydrosféra oceány, moře, voda na povrchu Země (tekoucí, stojatá, led a sníh) a voda podzemní koloběh vody v přírodě : druhy vod : 1) podle obsahu minerálních

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Mineralogický systém skupina I - prvky

Mineralogický systém skupina I - prvky Mineralogický systém skupina I - prvky Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 11. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými nerosty, které

Více

Voda VY_32_INOVACE_363

Voda VY_32_INOVACE_363 Voda VY_32_INOVACE_363 na Zemi zaujímá prostor, který nazýváme hydrosféra oceány, moře, voda na povrchu Země (tekoucí, stojatá, led a sníh) a voda podzemní koloběh vody v přírodě : druhy vod : 1) podle

Více

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ Doc.

Více

PŘEHLED TECHNICKY VÝZNAMNÝCH PRVKŮ, jejich zdrojů a použití

PŘEHLED TECHNICKY VÝZNAMNÝCH PRVKŮ, jejich zdrojů a použití Ag Al As galenit a tetraedrit; méně stříbro, akantit, Ag sulfosole, zlato (elektrum) aj. bauxity; málo nefelín, leucit, alunit; historicky kryolit hl. odpady po zpracování sulfidických rud fotografie (světlocitlivé

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy)

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy) Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká

Více

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_268 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 MINERALOGICKÁ

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny 1 Nerostné zdroje surovin Mezi nerostné suroviny patří: půda a voda,

Více

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Výukový materiál. Spolupráce se základními školami. Přírodovědná oblast

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Výukový materiál. Spolupráce se základními školami. Přírodovědná oblast Výukový materiál Spolupráce se základními školami Přírodovědná oblast Chemie kolem nás Chemii, podobně jako například biologii nebo fyziku, řadíme k tzv. přírodním vědám, neboť objektem zkoumání jsou určité

Více