Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162"

Transkript

1 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní zájem Přírodopis Systém minerálů, zástupci, význam Zpracoval Mgr. Lenka Grygová (tým 3)

2 Obsah: 1 SYSTEMATICKÁ MINERALOGIE - ÚVOD PRVKY SLOUČENINY PŘEHLED LITERATURY

3 S Y S T É M M I N E R Á L Ů, Z Á S T U P C I, V Ý Z N A M V této kapitole se dozvíte: Podle čeho dělíme nerosty do skupin Kteří jsou zástupci jednotlivých skupin Jak jsou některé významné nerosty využívány člověkem Budete schopni: Vysvětlit, čím se liší a co mají společného diamant a tuha Proč je třeba diamant vhodný k využití ve šperkařství Ze kterých rud vyrábíme kovy Které nerosty jsou příbuzné kuchyňské soli Klíčová slova této kapitoly: Systematická mineralogie, prvky, sloučeniny, chemické složení, zástupci nerostů, jejich využití Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 5h (teorie) 3

4 1 Systematická mineralogie - úvod V dnešní době je na Zemi známo přes 4000 druhů nerostů. Asi 350 se jich vyskytuje často nebo velmi často. Nové druhy nerostů jsou stále objevovány, několik desítek ročně. Protože nerosty mají velké množství tvarů krystalů a různé fyzikální vlastnosti, pro přehlednost a jednoduchost bylo zvoleno členění nerostů do skupin podle chemického složení. Členěním nerostů do skupin se zabývá vědní obor systematická mineralogie. Základní dělení nerostů je na: prvky jejich chemické složení je jednoduše vyjádřeno chemickou značkou z periodické tabulky prvků sloučeniny složení vyjadřuje chemický vzorec. Skupinu sloučenin dělíme na tyto nejčastěji se vyskytující třídy: - sulfidy - halogenidy - oxidy a hydroxidy - uhličitany - sírany - křemičitany - minerály organického původu. Kromě těchto tříd minerálů se v přírodě vyskytují další, méně známé skupiny např. dusitany, fosforečnany, wolframany. 2 Prvky V přírodě se v ryzím stavu jako prvek vyskytuje jen málo nerostů. Z nekovových prvků to jsou uhlík (jako tuha a diamant) a síra. Z kovů pak měď, stříbro, zlato a platina, některé prvky se vyskytují společně ve slitinách (např. železo s niklem). Některé z uvedených prvků se dále nacházejí i jako sloučeniny (síra, železo, uhlík). 4

5 Zlato - Au Zlato se nachází většinou v křemenných zlatonosných žilách. Vzniklo krystalizací z horkých vodných roztoků, které vzniky z par a plynů unikajících z magmatu. Vyskytuje se v v podobě nepravidelných plíšků, šupinek, valounků, drátků. Vlastnosti: kujné, roztepává se do plíšků, žlutá barva i vryp, měkké, rozpustné pouze v lučavce královské (směs koncentrované kyseliny dusičné a chlorovodíkové v poměru 1:3). Využití: je podkladem měny, využívá se v mincovnictví, šperkařství, lékařství. Čistota zlata se vyjadřuje v karátech čisté zlato má 24 karátů. Těžilo se i u nás Zlaté Hory v Jeseníkách, na Slovensku Kremnica. Největším producentem zlata ve světě je JAR, Rusko, Austrálie, USA (Aljaška). Měď - Cu a stříbro Ag Oba tyto nerosty se nacházejí v ryzím stavu na hranici rudných žil spolu se sulfidy těchto prvků. Vznikly z roztoků zvětralých původních sulfidů. Měď vznikala také stejným způsobem jako zlato (krystalizací z horkých vodných roztoků). Měď se vyskytuje ve tvaru nepravidelných zrn, drátků, plíšků, keříčkovitých útvarů. Stříbro podobně, také ve tvaru vlásků. Vlastnosti: kujné, roztepává se do plíšků, měď barva měděná, stříbro stříbrná, vryp obou v téže barvě, kovový lesk, oba měkké, měď barví plamen do zelena, kujné, dobrý elektrický vodič. Využití: měď elektrický vodič, součást slitin (mosaz a bronz), slitiny se zlatem - šperkařství stříbro mincovnictví, klenotnictví, lékařství, elektrotechnika, sloučeniny k výrobě 5

6 fotografií. Těžilo se u nás v Kutné Hoře, Příbrami, na Slovensku v Banské Štiavnici, dnes ve světě USA, Chile, Mexico. měď stříbro Platina Pt Platina vznikla vyloučením z magmatu. Tvoří ji ocelově šedé šupinky, valounky, zrnka. Obsahuje často příměsi dalších prvků (osmium, iridium, paladium). Vlastnosti: barva stříbrná, kujná, chemicky stálá, vysoká hustota, tvrdší než zlato a stříbro. Využití: výroba chemického a elektrotechnického nádobí a nářadí, v klenotnictví a lékařství. 6

7 Síra - S Čistá síra se vylučovala ze sopečných plynů a horkých sirných pramenů, dále vznikala rozkladem sloučenin síry (sádrovec) nebo činností bakterií rozkladem organické hmoty. Vlastnosti: barva světle žlutá až oranžová, vryp bílý, soustava kosočtverečná, často krystaly, ale také shluky (vláknité, paprsčité), měkká, hořlavá, hoří modrým plamenem. Využití: k výrobě kyseliny sírové, zápalek, k vulkanizaci kaučuku, v kožním lékařství, k hubení škůdců. Ložiska síry v Polsku, USA, Rusku. Uhlík C diamant Diamant vznikl vyloučením z magmatu za vysokých teplot a tlaků. Tvoří pravidelné krystaly. Vlastnosti: bezbarvý, někdy zbarvený, čirý, dokonale štěpný, odolný proti chemickým vlivům, silný lesk, vysoká tvrdost, soustava krychlová. Využití: šperkařství, vrtací, brusné a řezací nástroje. Těžba diamantů JAR, Rusko. 7

8 Uhlík C tuha (grafit) Tuha vznikala většinou rozkladem organických látek při přeměně vlivem tlaku a teploty. Výjimečně v puklinách hornin vylučováním z magmatických plynů. Vlastnosti: černošedá barva, šupinaté až zemité shluky, matný lesk, měkká, žáruvzdorná (taví se až při teplotě C), vede elektrický proud, šedý kovový vryp, otírá se, píše po papíře, soustava šesterečná. Využití: tuha do tužek, tavicí kelímky, vyzdívky tavicích pecí, žáruvzdorné nátěry, výroba pneumatik, spojková a brzdová obložení, elektrody, k vymazávání slévárenských forem. Těžba tuhy u nás podhůří Jeseníků, ve světě USA, Rusko, Srí Lanka. 8

9 3 Sloučeniny Sulfidy Sulfidy jsou soli odvozené od sirovodíku (sulfanu) H 2 S. Některé mají složitější stavbu. V krystalové mřížce obsahují atomy různých kovů. Většinou mají kovový vzhled. Vznikly často vyloučením z horkých vodných roztoků jsou součástí rudných žil. Výjimečně vznikal sulfan v usazených horninách ze zbytků organických těl a jeho následnou reakcí se železem a ztrátou vody vznikly sulfidy. Pyrit - FeS 2 Vlastnosti: zlatá mosazná barva, kovový lesk, středně tvrdý, pravidelné krystaly, někdy shluky, černý vryp, není kujný, soustava krychlová. Využití: dříve se využíval k výrobě kyseliny sírové, nejrozšířenější sulfid, lidově zvaný kočičí zlato. Těžba pyritu u nás podhůří Jeseníků, ve světě Španělsko. Galenit - PbS Vlastnosti: šedostříbrná barva, kovový lesk, měkký, pravidelné krystaly, někdy shluky, černý vryp, křehký, po úderu se rozpadá na malé krystalky, soustava krychlová. Využití: olověná ruda, výroba olova desky k ochraně před zářením, desky do akumulátorů, broky, rybářské potřeby. Těžba galenitu dříve u nás Kutná Hora, Příbram, Stříbro, ve světě Polsko, USA, Kanada, Austrálie. 9

10 Sfalerit - ZnS Vlastnosti: hnědá až černá barva, polokovový lesk, pravidelné krystaly, žlutý až hnědý vryp, soustava krychlová, často doprovázen dalšími sulfidy. Využití: zinková ruda, výroba zinku pozinkování plechů, elektrody, součást slitiny mosaz, dříve výroba mincí, výroba odlitků odolných proti korozi. Těžba sfaleritu dříve u nás Kutná Hora, Příbram, ve světě Německo, Rakousko. Dalšími méně významnými sulfidy jsou markazit (podobný pyritu, FeS 2 ), chalkopyrit (CuFeS 2, měděná ruda, zlatočervená barva) a antimonit (Sb 2 S 3, modrošedá antimonová ruda). 10

11 Halogenidy Halogenidy jsou soli odvozené od halogenovodíků tedy chlorovodíku HCl (chloridy), jodovodíku HI (jodidy), fluorovodíku HF (fluoridy) a bromovodíku HBr (bromidy). Většinou vznikly krystalizací ze slaných vod. Fluorit vznikl z těkavých plynů z magmatu, nachází se v žílách. Halit sůl kamenná - NaCl Vlastnosti: často bezbarvá, jindy proměnlivá barva od nažloutlé, přes načervenalou, hnědou až po modrou, skelný lesk, měkká, slaná chuť, rozpustná ve vodě, krystaly i shluky, barví plamen žlutě, průhledná až průsvitná, vryp bílý, soustava krychlová. Využití: konzervační prostředek, součást potravy a krmiv, surovina pro výrobu sodíku, sody a jiných chemikálií, solné komory rehabilitace, v mydlovarnictví, sklářství, metalurgii a v papírenském průmyslu. Těžba soli ve světě Polsko, Rakousko, Slovensko. Fluorit kazivec - CaF 2 Vlastnosti: zelená, fialová, žlutá, růžová barva, skelný lesk, průhledný až průsvitný, vryp bílý, křehký, nerozpustný ve vodě, některé krystaly fosforeskují při prosvětlení barevným světlem, soustava krychlová. 11

12 Využití: surovina k výrobě fluorových preparátů, kyseliny fluorovodíkové, v hutnictví (snižuje teplotu tání), sklářství, při výrobě cementu, bezbarvé čiré krystaly v optice. Těžba fluoritu ve světě Německo, Anglie, Rusko, USA. Sylvín KCl Vlastnosti: bezbarvý, žlutý, oranžový, skelný lesk, průhledný až průsvitný, výjimečně krystaly, častěji shluky, hořkoslaná chuť, vryp bílý, křehký, rozpustný ve vodě, plamen barví červenofialově, soustava krychlová. Využití: surovina k výrobě hydroxidu draselného a hnojiv. Těžba sylvínu ve světě Německo, Rusko. Karnalit KCl. Mg Cl 2. 6 H 2 O Vlastnosti: bezbarvý, žlutý až červený, skelný lesk, průhledný až průsvitný, výjimečně krystaly, častěji shluky, hořkoslaná chuť, vryp bílý, křehký, rozpustný ve vodě, plamen barví červenofialově, soustava kosočtverečná. Využití: surovina k výrobě kovového draslíku a hořčíku. Těžba sylvínu ve světě Německo, Rusko. 12

13 Oxidy a hydroxidy Oxidy jsou sloučeniny prvků s kyslíkem. Některé mají v krystalové mřížce molekuly vody. Tyto nerosty jsou různého původu. Např. křemen je magmatického původu, krevel vznikl zvětráváním nerostů obsahujících železo, bauxit vznikl zvětráváním křemičitanů obsahujících hliník. Křemen SiO 2 Vlastnosti: bezbarvý, mléčně bílý, nažloutlý až červený, neprůhledný i průhledný, skelný lesk, dokonalé krystaly, vryp bílý, tvrdý, soustava klencová a šesterečná. Ušlechtilé odrůdy: křišťál bezbarvý ametyst fialový záhněda hnědý citrín žlutý růženín růžový další odrůdy: kočičí oko, tygří oko, železitý křemen, morion, chryzopras, chalcedon, achát, jaspis. Využití: drahé kameny šperkařství, surovina k výrobě skla, brusná surovina, elektrotechnika. Velmi rozšířený nerost. 13

14 křišťál, růženín, citrín, tygří oko Opál SiO 2. nh 2 O (vodnatý křemen) Vlastnosti: beztvarý, různě zbarvený, některé opalizují (typický opálový lesk a barva) lasturnatý lom, skelný lesk, vryp bílý. Ušlechtilé odrůdy: mléčný, ohnivý, modrý, černý, dřevitý opál a další. Využití: šperkařství, těžba opálu ve světě Austrálie. 14

15 opál drahý, ohnivý, černý, dřevitý Magnetit magnetovec Fe 3 O 4 Vlastnosti: jemnozrnný až celistvý, výjimečně krystaly, magnetický, barva černá až ocelově šedá, vryp černý, kovový lesk, soustava krychlová. Využití: železná ruda, těžba magnetitu ve světě Rusko, Švédsko. Hematit krevel Fe 2 O 3 Vlastnosti: většinou hrubozrnný nebo šupinatý, výjimečně krystaly, barva černá až ocelově šedá, kovový lesk, soustava klencová, vyskytuje se i v ušlechtilé formě. Využití: železná ruda, šperky, těžba magnetitu ve světě Rusko, Švédsko, USA. 15

16 Příbuzným podobného složení je vodnatý limonit hnědel Fe 2 O 3. nh 2 O. Korund Al 2 O 3 Vlastnosti: druhý nejtvrdší nerost, krystaly šedé barvy, často shluky, drobnozrnný smirek, ušlechtilé formy zbarvené příměsmi, skelný lesk, soustava šesterečná. Ušlechtilé odrůdy: modrý safír a červený rubín. Využití: šperkařství, brusná surovina, ložiska hodinek, těžba korundu ve světě Rusko, Srí Lanka, Indie. obyčejný korund, rubín, safír Uraninit smolinec UO 2 Vlastnosti: černá barva, vysoká hustota, tmavě zelený až hnědý vryp, krystaly vzácně, často shluky, obsahuje olovo, radioaktivní, soustava krychlová. Využití: uranová ruda, těžba smolince dříve u nás Příbram, Jáchymov, ve světě Rusko, Kanada, USA, JAR. Cínovec kasiterit - SnO 2 Vlastnosti: hojně krystaly, tmavě hnědá barva, průsvitný, silný lesk, lasturnatý lom, vryp světle hnědý, vede elektrický proud, soustava čtverečná. Využití: cínová ruda, dříve výroba nádobí z cínu, dnes slitina bronz a pájka, těžba cínovce ve světě Čína. 16

17 Pyroluzit burel - MnO 2 Vlastnosti: jehličkovité krystaly, ocelově šedá až černá barva, kovový lesk, černý vryp soustava čtverečná. Využití: manganová ruda (v metalurgii se mangan používá k odstranění síry a kyslíku z taveniny železa, jako přísada zvyšuje tvrdost oceli), do bateriových článků, chemické činidlo, těžba burelu ve světě USA, Německo, Ukrajina. Uhličitany Uhličitany jsou soli odvozené od kyseliny uhličité H 2 CO 3 nejčastěji s kovy Ca, Mg, Fe, Mn. Vznikaly reakcí nerostů s oxidem uhličitým rozpuštěným ve vodě. Takto vzniknou nejprve rozpustné hydrogenuhličitany, ty se pak přeměňují na nerozpustné uhličitany únikem CO 2. Uhličitan vápenatý je i organického původu nebo se vyloučil z horkých roztoků. Malachit a azurit vznikly zvětráváním ložisek mědi. Kalcit a aragonit CaCO 3 Dvě krystalograficky různé formy uhličitanu kalcit (klencová) a aragonit (kosočtverečná). 17

18 Vlastnosti: bezbarvý, bílý, zbarven příměsmi, hojně krystaly, krápníky, shluky, tvoří horniny vápenec a mramor, křehký, čiré krystaly mají dvojlom (když se díváme na nápis skrz krystal, vidíme jej 2 krát), s HCl reaguje za vzniku oxidu uhličitého, tmavě hnědá barva, průsvitný, silný lesk, lasturnatý lom, vryp světle hnědý, vede elektrický proud, soustava čtverečná. Využití: čirý kalcit výroba polarizačních hranolů, dále ve stavebnictví jako stavební kámen, k výrobě vápna a cementu, v hutnictví jako přísada do vysokých pecí, jako dekorační materiál na obklady či ozdobné předměty, ve sklářství k homogenizaci skla, aragonit sběratelský minerál, výzdoba vápencových jeskyní, těžba kalcitu ve světě Německo, Island, USA. dvojlom kalcitu kalcit a aragonit 18

19 Siderit ocelek FeCO 3 Vlastnosti: hrubozrnný i celistvý, krystaly výjimečně, žlutá až hnědá barva, skelný lesk, žlutý až hnědý vryp, soustava klencová. Využití: železná ruda, těžba ocelku ve světě USA, Rusko, Rakousko, dříve u nás Těšínsko (křídové vrstvy) a uhlonosné vrstvy Ostravsko a Kladno. Magnezit MnCO 3 Vlastnosti: celistvý, krystaly výjimečně, modrošedá barva, bílý vryp, soustava klencová. Využití: výroba žáruvzdorných šamotových cihel (odolává teplotě C), do průmyslových hnojiv, vyskytuje se hojně. Malachit CuCO 3. Cu(OH) 2 a Azurit 2 CuCO 3. Cu(OH) 2 Vlastnosti: výjimečně jehličkovité krystaly, většinou agregáty, neprůhledný, malachit zelený, azurit modrý až modrozelený, křehký, často ledvinovité útvary, vryp zelený, resp. modrý, soustava jednoklonná. Využití: dekorativní kameny, šperkařství, dříve rozemletý jako líčidlo a do malířských 19

20 barev, těžba azuritu ve světě Maroko, Zambie, Francie, malachitu Rusko, Kongo, USA. malachit a azurit Sírany Sírany jsou soli odvozené od kyseliny sírové H 2 SO 4. Sádrovec vznikl zvětráváním pyritu nebo markazitu. Byl rozpuštěn v mořské vodě a jeho ložiska vznikla jejím odpařením. Baryt vznikl vysrážením z plynů žulového magmatu. Sádrovec CaSO 4. 2H 2 O Vlastnosti: bezbarvý, bílý, žlutý, růžový, nahnědlý, skelný až hedvábný lesk, bílý vryp, průhledný až průsvitný, měkký, plamen barví červeně, často se vyskytují srostlá dvojčata krystalů, jemný až vláknitý se jmenuje alabastr, v pouštích písku se tvoří tzv. pouštní růže (zvláštní shluky krystalů), soustava jednoklonná. Využití: výroba sádry, jako přísada do cementu, hnojivo, alabastr ozdobné předměty, těžba sádrovce Německo, Polsko, Slovensko. dvojčata, alabastr, pouštní růže 20

21 Baryt těživec - BaSO 4 Vlastnosti: bezbarvý, bílý, žlutý, oranžový, skelný lesk, bílý vryp, hojné tabulkovité krystaly, také hrubozrnný až jemnozrnný, vysoká hustota, soustava kosočtverečná. Využití: výroba barya, plnidlo do papíru a plastických hmot, suspenze pro úpravu uhlí, plnění vrtů na ropu, omítka proti RTG záření, v pyrotechnice (barví plamen zeleně), těžba barytu Německo, USA, Slovensko. Křemičitany Křemičitany jsou kyslíkaté sloučeniny křemíku s jinými prvky. Jsou nejrozšířenějšími nerosty zemské kůry. Mají složitou stavbu a strukturu. Základní strukturní jednotka je čtyřstěn (SiO 4.) Do krystalové mřížky je často včleněn atom hliníku tzv. hlinitokřemičitany. Většinou vznikly utuhnutím z magmatu. Zvětráváním křemičitanů vznikly vodnaté křemičitany. Křemičitany jsou důležitou součástí hornin. Živce mají proměnlivé chemické složení, mnoho druhů Vlastnosti: dělíme je na draselné - ortoklas a mikroklin a sodnovápenaté plagioklasy. Barva bílá, žlutá, načervenalá, skelný lesk, bílý vryp, dokonale štěpné, soustava jednoklonná, trojklonná. Ortoklas KAlSi 3 O 8 Plagioklas albit NaAlSi 3 O 8 Plagioklas anortit CaAl 2 Si 2 O 8 Využití: výroba porcelánu a keramiky, glazur. Zvětráváním živců vznikají: kaolin práškovitá až jílovitá bílá hmota, vyrábí se z něj porcelán, bauxit - práškovitá až jílovitá načervenalá hmota, důležitá hliníková ruda. 21

22 ortoklas, plagioklas, kaolin, bauxit Slídy - složité vzorce Vlastnosti: tmavá slída biotit (zelená až černá) a světlá slída muskovit (bezbarvá až béžová), jsou dokonalé štěpné, průhledné, ohebné, vryp bílý, odlučují se na šupinky a destičky, žáruvzdorné. Využití: elektrotechnický materiál, ochranné brýle, do omítek, těžba Indie, Rusko. muskovit, biotit Mastek - talek Vlastnosti: hrubě až jemně šupinatý, nejměkčí minerál, na omak mastný, barva bílá až světle zelená, jednoklonná soustava. 22

23 Využití: žáruvzdorný a kyselinovzdorný materiál, plnidlo do papíru a pneumatik, klouzek do rukavic a pro sportovce, krejčovská křída, umělecké předměty v Číně, těžba Čína, USA, Rusko. Granáty - skupina nerostů, složitá stavba Vlastnosti: dokonalé krystaly, barva nejčastěji červená až hnědá, skelný lesk, vysoká tvrdost, krychlová soustava. Využití: český granát pyrop (červený) šperkařství, další ušlechtilé granáty spessartin (oranžový až červený), grosulár (žlutý, světle zelený, hnědý), almandin (hnědočervený až černý), těžba Česká republika a mnoho dalších zemí. pyrop Podobné křemičitany užívaně ve špercích jsou: olivín zelený, červenohnědý turmalín žlutý, fialový, hnědý (velmi složitá struktura s mnoha prvky) beryl různé barvy (křemičitan berylia). Jako dekorační kámen se používá hadec tmavě zelený. 23

24 . olivín, turmalín, beryl hadec Minerály organického původu Organogenní nerosty vznikly zkameněním (mineralizací) organické hmoty. Jantar nelze vyjádřit vzorcem Vlastnosti: nejznámější organogenní minerál, vznikl z pryskyřice třetihorních jehličnanů, beztvarý, medově žlutý, často průhledný, při tření vytváří statickou elektřinu, je hořlavý, může obsahovat kousky těl rostlin a živočichů. Využití: šperky, umělecké předměty, největší naleziště v okolí Baltského moře. 24

25 Shrnutí kapitoly Nerosty dělí do skupin systematická mineralogie. Dělí je na prvky a sloučeniny. Sloučeniny jsou soli jednotlivých kyselin. Nerosty vznikly různými způsoby, mají různé vlastnosti a z toho vyplývá jejich využití člověkem. 4 Přehled literatury Nakladatelství Prodos, Zapletal, Janoška, Bičíková, Tomančáková, Přírodopis 9 SPN Praha, doc. Dr. František Pauk, CSc., Mineralogie, petrologie, geologie Internetová encyklopedie Wikipedie www. naturfoto.cz Konec kapitoly 25

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy Mineralogie 4 Přehled minerálů -oxidy 4. Oxidy - sloučeniny různých prvků s kyslíkem - vodu buď neobsahují - bezvodé oxidy - nebo ji obsahují vázanou ve své struktuře - vodnaté oxidy (zpravidla jsou amorfní)

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

Základy geologie pro geografy František Vacek Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Sada Přírodopis 6-9 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 15. hodina

Přírodopis 9. Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 15. hodina Přírodopis 9 15. hodina Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí VI. Uhličitany Uhličitany jsou soli kyseliny uhličité. Mají výrazně nekovový vzhled. Nejdůležitější

Více

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA I

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA I MINERALOGICKÁ SOUSTAVA I PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_264 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 MINERALOGICKÁ

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

Laboratorní práce č. 4

Laboratorní práce č. 4 1/8 3.2.04.6 Uhličitany kalcit (CaCO3) nejrozšířenější, mnoho tvarů, nejznámější je klenec, součást vápenců a mramorů - organogenní vápenec nejvíce kalcitu usazováním schránek různých živočichů (korálů,

Více

1. Co je to mineralogie = věda o minerálech (nerostech), podmínkách jejich vzniku, stavbě a chemickém složení

1. Co je to mineralogie = věda o minerálech (nerostech), podmínkách jejich vzniku, stavbě a chemickém složení Přírodopis 9. třída pracovní list Téma: Mineralogie Jméno:. 1. Co je to mineralogie = věda o minerálech (nerostech), podmínkách jejich vzniku, stavbě a chemickém složení 2. Definice minerálu = nerost =

Více

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát Malý atlas minerálů. achát Acháty vznikají v dutinách vyvřelých hornin. Jsou tvořené soustřednými vrstvičkami různě zbarvených odrůd křemene a chalcedonu, které vyplňují dutinu achátová pecka. Nauč se

Více

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem).

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). 4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). Výskyt: Oxidy se vyskytují ve svrchních částech zemské kůry (v místech, kde je litosféra

Více

Chemické složení Země

Chemické složení Země Chemické složení Země Geochemie: do hloubky 16 km (zemská kůra) Clark: % obsah prvků v zemské kůře O, Si, Al = 82,5 % + Fe, Ca, Na, K, Mg, H = 98.7 % (Si0 2 = 69 %, Al 2 0 3 =14%) Rozložení prvků nerovnoměrné

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 252 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany

Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 16. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými zástupci

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

Mineralogický systém skupina I - prvky

Mineralogický systém skupina I - prvky Mineralogický systém skupina I - prvky Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 11. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými nerosty, které

Více

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1 HÁDANKY S MINERÁLY 1. Jsem zářivě žlutý minerál. Mou velkou výhodou i nevýhodou je, že jsem velice měkký. Snadno se se mnou pracuje, jsem dokonale kujný. Získáš mě těžbou z hlubinných dolů nebo rýžováním

Více

Vznik a vlastnosti minerálů

Vznik a vlastnosti minerálů Vznik a vlastnosti minerálů Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 10. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s různými způsoby vzniku minerálů a s

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_263 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 CO JE MINERÁL

Více

Stavba Země. pro poznání stavby Země se používá výzkum šíření = seizmických vln Země má tři hlavní části kůra,, jádro

Stavba Země. pro poznání stavby Země se používá výzkum šíření = seizmických vln Země má tři hlavní části kůra,, jádro Stavba Země pro poznání stavby Země se používá výzkum šíření = seizmických vln Země má tři hlavní části kůra,, jádro Stavba Země: astenosféra litosféra (zemská kůra a svrchní tuhý plášť) plášť 2 900 km

Více

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie Úvod do mineralogie Specializovaná věda zabývající se minerály (nerosty) se nazývá mineralogie. Patří mezi základní obory geologie. Geologie je doslovně věda o zemi (z řec. gé = země, logos = slovo) a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Dělnická 9 tř. ZŠ základní / zvýšený zájem Předmět Přírodopis

Více

2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY:

2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY: 2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY: Jedná se o chemické sloučeniny síry a kovu. Vznikají v zemské kůře při chladnutí magmatu krystalizací z jeho horkých vodných roztoků. Vznikají tak rudné žíly = ložiska

Více

Geologie-Minerály I.

Geologie-Minerály I. Geologie-Minerály I. Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Fyzikální vlastnosti minerálů: a) barva

Více

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_268 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 MINERALOGICKÁ

Více

Jan Valenta. Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut.

Jan Valenta. Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut. Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut.cz Doporučená literatura skripta: Chamra,S.- Schröfel,J.- Tylš,V.(2004):

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad

Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad železo vyrábí Surové železo se zpracovává na litinu a ocel

Více

PŘECHODNÉ PRVKY - II

PŘECHODNÉ PRVKY - II PŘECHODNÉ PRVKY - II Měď 11. skupina (I.B), 4. perioda nejstabilnější oxidační číslo II, často I ryzí v přírodě vzácná, sloučeniny kuprit Cu 2 O, chalkopyrit CuFeS 2 měkký, houževnatý, načervenalý kov,

Více

Chlor Cl 1. Výskyt v přírodě: Chemické vlastnosti: Výroba: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Významné sloučeniny: 5. Použití: 6. Biologický význam: Kyslík O

Chlor Cl 1. Výskyt v přírodě: Chemické vlastnosti: Výroba: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Významné sloučeniny: 5. Použití: 6. Biologický význam: Kyslík O 1. Výskyt v přírodě: NaCl - kamenná sůl KCl - sylvín Významným zdrojem je mořská voda. Chlor Cl 2. Chemické vlastnosti: Chlor je žlutozelený, štiplavě zapáchající plyn. Je prudce jedovatý, leptá a rozkládá

Více

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků Téma: Kovy Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků kovy nekovy polokovy 4/5 všech prvků jsou pevné látky kapalná rtuť kovový lesk kujné a tažné vodí elektrický proud a

Více

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství. Cu3(CO3)2(OH) Sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, agregáty práškovité nebo kůrovité. Fyzikální vlastnosti: T = 3,5-4; ρ = 3,77 g.cm -3 Barva modrá až černě modrá, vryp modrý. Lesk na krystalech vyšší

Více

SULFIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 3. 2013. Ročník: osmý

SULFIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 3. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková SULFIDY Datum (období) tvorby: 14. 3. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s dvouprvkovými

Více

Moravský PísekP. Číslo projektu: : CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název. ové aktivity: Název DUM: : Nerosty prvky, halogenidy, sulfidy (prezentace)

Moravský PísekP. Číslo projektu: : CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název. ové aktivity: Název DUM: : Nerosty prvky, halogenidy, sulfidy (prezentace) Základní škola a Mateřsk ská škola, Moravský PísekP Číslo projektu: : CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčov ové aktivity: Využit ití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: : Nerosty prvky,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

7. MINERALOGICKÁ TŘÍDA FOSFOREČNANY

7. MINERALOGICKÁ TŘÍDA FOSFOREČNANY 7. MINERALOGICKÁ TŘÍDA FOSFOREČNANY Fosforečnany jsou soli kyseliny trihydrogenfosforečné. Fosforečnany vznikají během procesu tuhnutí magmatu v hlubokých vrstvách zemské kůry. Hlavními představiteli třídy

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Opakování hydroxidy, halogenidy, oxidy; sulfidy Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Opakování hydroxidy, halogenidy, oxidy; sulfidy Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_02_09

Více

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý SOLI Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s vlastnostmi solí,

Více

GEOLOGIE. Stavbou Země, jejím sloţením, tvarem se zabývají geologické vědy:

GEOLOGIE. Stavbou Země, jejím sloţením, tvarem se zabývají geologické vědy: GEOLOGIE NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Naše Země je součástí vesmíru. Ten vznikl tzv. teorii velkého třesku před 10-15mld. Let. Vesmír je tvořen z galaxii hvězdné soustavy (mají tvar disku a tvoří je miliardy hvězd).

Více

01 ZŠ Geologické vědy

01 ZŠ Geologické vědy 01 ZŠ Geologické vědy 1) Vytvořte dvojice. PALEONTOLOGIE HYDROLOGIE PETROLOGIE SEISMOLOGIE MINERALOGIE VODA NEROST ZEMĚTŘESENÍ ZKAMENĚLINA HORNINA 2) K odstavcům přiřaďte vědní obor. Můžete využít nabídky.

Více

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor VY 32_INOVACE_02_02_VL Téma Horniny a nerosty Anotace Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor Mgr. Kateřina Svobodová Jazyk

Více

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Aby se člověk naučil poznávat kameny, musí si je osahat. Žádný sebelepší atlas mu v tom příliš nepomůže. Proto jsme pro vás připravili přehledné

Více

VY_32_INOVACE_05_PYRIT_27

VY_32_INOVACE_05_PYRIT_27 VY_32_INOVACE_05_PYRIT_27 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 12.3.2013

Více

VY_32_INOVACE_06_GALENIT_27

VY_32_INOVACE_06_GALENIT_27 VY_32_INOVACE_06_GALENIT_27 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více

Solné rekordy. Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují.

Solné rekordy. Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují. Soli nad zlato Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Solné rekordy Úkol 1a: Na obrázku

Více

VÝZNAMNÉ OXIDY. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Borovičková

VÝZNAMNÉ OXIDY. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Borovičková VY_32_INOVACE_CHE_278 VÝZNAMNÉ OXIDY Autor: Jiřina Borovičková Ing. Použití: 8. ročník Datum vypracování: 15.3.2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: : seznámit žáky s důležitými oxidy, vysvětlit jejich

Více

K O V Y. 4/5 všech prvků

K O V Y. 4/5 všech prvků K O V Y 4/5 všech prvků Vlastnosti kovů 4/5 všech prvků jsou kovy kovový lesk dobrá elektrická a tepelná vodivost tažnost a kujnost nízká elektronegativita = snadno vytvářejí kationty pevné látky (kromě

Více

VY_32_INOVACE_10_KORUND_27

VY_32_INOVACE_10_KORUND_27 VY_32_INOVACE_10_KORUND_27 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Minerály a horniny I. část

Minerály a horniny I. část Minerály a horniny I. část 1. Úvodem Minerály (nerosty) jsou tvořeny buď jednotlivými prvky, nebo častěji sloučeninami. Vznikly v průběhu geologických procesů. Rozlišujeme látky krystalické a amorfní.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Název: Příprava stříbra snadno a rychle

Název: Příprava stříbra snadno a rychle Výukové materiály Název: Příprava stříbra snadno a rychle Téma: Kovy Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor): chemie

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc.

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. Mineralogie pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF 2. Vlastnosti minerálů Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. J441 Fyzikální vlastnosti minerálů Minerály jako fyzikální látky mají

Více

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz tpm.fsv.cvut.cz Základní pojmy Materiál Stavební pojiva

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 23. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 15. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

HALOGENIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2013. Ročník: osmý

HALOGENIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková HALOGENIDY Datum (období) tvorby: 27. 2. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s dvouprvkovými

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_02_19

Více

Kovy jsou hojně průmyslově využívány pro svoje ojedinělé fyzikální vlastnosti a pro snadnou zpracovatelnost

Kovy jsou hojně průmyslově využívány pro svoje ojedinělé fyzikální vlastnosti a pro snadnou zpracovatelnost Kovy jsou až na rtuť, která je za normálních podmínek kapalná, pevné, tavitelné, neprůhledné látky. Charakteristický pro ně je také kovový lesk Kovová vazba způsobuje dobrou elektrickou a tepelnou vodivost,

Více

Zařazení polokovů v periodické tabulce [1]

Zařazení polokovů v periodické tabulce [1] Polokovy Zařazení polokovů v periodické tabulce [1] Obecné vlastnosti polokovů tvoří přechod mezi kovy a nekovy vlastnosti kovů: pevnost a lesk ( B, Si, Ge, Se, As) jsou křehké a nejsou kujné malá elektrická

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny Neživá příroda 1.Vznik Země a Vesmíru Vesmír vznikl náhle před asi 15 miliardami let. Ještě v počátcích jeho existence vznikly lehčí prvky vodík a helium, jejichž gravitačním stahováním a zapálením vznikla

Více

Mineralogický systém skupina IV - oxidy

Mineralogický systém skupina IV - oxidy Mineralogický systém skupina IV - oxidy Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 10. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými minerály, které

Více

Kovové prvky v periodické soustavě

Kovové prvky v periodické soustavě Kovy prezentace VY_52_Inovace_228 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kovové prvky v periodické

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Kovy III. Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět:Chemie DUM:

Více

OXIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 3. 2013. Ročník: osmý

OXIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 3. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková OXIDY Datum (období) tvorby: 14. 3. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s dvouprvkovými sloučeninami

Více

Seminář z anorganické chemie

Seminář z anorganické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Seminář z anorganické chemie Ing.Fišerová Cílem kurzu je seznámit

Více

Nerosty fyzikální vlastnosti I. (laboratorní práce)

Nerosty fyzikální vlastnosti I. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Nerosty fyzikální vlastnosti I. (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-9-35 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 9.

Více

VY_32_INOVACE_01_ZLATO_27

VY_32_INOVACE_01_ZLATO_27 VY_32_INOVACE_01_ZLATO_27 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA III

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA III MINERALOGICKÁ SOUSTAVA III PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_269 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 MINERALOGICKÁ

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_06

Více

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 25. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY Přírodopis 9 14. hodina Přehled minerálů KŘEMIČITANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí V. Křemičitany Křemičitany (silikáty) jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO 2 ). Tyto minerály tvoří největší

Více

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více